JARO FRÜHLING 1/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ"

Transkript

1 Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008

2

3 EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě, v místech, která za uplynulých více než 300 let hostily přední evropské i světové osobnosti kultury, vědy i politiky. Letošní zima se chýlí ke konci, některé její dny už dokonce vyvolávaly jarní náladu. Jaro definitivně přijde a šedivé ranní mlhy budou vystřídány svěžími barvami probouzející se přírody, zmrzlé ticho nahradí švitoření ptáků. Přirozená obnova přírody se pozvolna rozeběhne a my budeme opět žasnout nad kouzly jara. I v Grandhotelu Pupp dojde k jistým inovacím. Hodláme pro Vás připravit novou kavárnu v moderním stylu - Rendez vous. Také v naší nejlepší restauraci - Grandrestaurantu, o kterém se dočtete více na dalších stránkách tohoto čísla, na Vás čeká zcela nové vybavení. Těšíme se na Vás. Naší snahou je, abyste se Vy těšili na další návštěvu Grandhotelu Pupp. Za celý tým Grandhotelu Pupp Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová generální ředitelka Grandhotelu Pupp Obsah Inhalt Content Události / Ereignisse / Events 4 Co je nového? / Was gibt s Neues? / What s New? 4 Co, kdy, kde? / Was, Wann, Wo? / What, When, Where? 5 K Vašim službám / Zu Ihren Diensten / At Your Disposal - Grandrestaurant 6 Grandhotel Pupp doporučuje... Grandhotel Pupp empfiehlt... / Grandhotel Pupp Recommends... 7 Geehrte und liebe Gäste von Grandhotel Pupp, willkommen Sie in den Räumlichkeiten eines der ältesten und schönsten Hotels in Mitteleuropa, an Stellen, wo in den vergangenen mehr als 300 Jahren die vorderen Persönlichkeiten der Kultur, Wissenschaft und Politik aus Europa und der Welt gastierten. Der diesjährige Winter neigt sich zum Ende, manche seine Tage lösten sogar Frühlingsgefühle aus. Der Frühling kommt endgültig und die grauen Morgennebel werden von frischen Farben der erwachenden Natur ersetzt, die erfrorene Ruhe ersetzt das Vogelsingen. Die natürliche Erneuerung der Natur kommt langsam ins rollen und wir werden wieder über den Frühlingszauber erstaunen. Auch im Grandhotel Pupp kommt es zu bestimmten Erneuerungen. Wir möchten für Sie ein neues Café- Rendez vous im modernen Stil vorbereiten. Auch in unserem besten Restaurant - Grandrestaurant, über das Sie mehr auf den weiteren Seiten dieser Ausgabe lesen können, wartet auf Sie völlig neue Ausstattung. Wir freuen uns auf Sie. Wir bemühen uns, dass Sie sich auf den nächsten Besuch von Grandhotel Pupp freuen. Für das gesamte Grandhotel Pupp Team Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová Generaldirektorin Grandhotels Pupp Dear guests of the Grandhotel Pupp, Welcome to the rooms of one of the oldest and most beautiful hotels in central Europe, to the rooms which have been hosting foremost European and world personalities of culture, science and politics for more than 300 years. This year s winter is drawing to an end some of its days have even created a spring mood. The spring will definitively arrive; grey morning fog will be replaced by fresh colours of awakening nature and frozen silence by birds chirping. A slow renewal of nature will slowly start and we will be amazed at the magic of spring again. New things will happen in the Grandhotel Pupp too. We are planning to prepare a new café in the modern style Rendez vous for you. New furniture is waiting for you in our best restaurant too in the Grandrestaurant about which you can learn more on the following pages of this magazine. We are looking forward to you. Our ambition is to make you look forward to another visit to the Grandhotel Pupp. Víte, že... / Wissen Sie, dass... / Do You Know, That... 7 Připraveno šéfkuchařem / Vom Chefkoch zubereitet / Prepared by the Chef 8 Představujeme / Wir stellen vor / We are introducing Jan Pípal 10 Nabídky / Angebote / Offers Lázeňský pobyt / Kuraufenthalt / Spa Package 11 Velikonoce / Osteraufenthalt / Easter Stay 11 Nabídky / Angebote / Offers Toulky historií / Wanderungen durch die Geschichte / Journeys Throught the Past 12 Romantika / Romantik / Romance 12 Římské lázně / Römisches Bad / Roman Bath 14 Ohlédnutí, Soutěž / Rückblicke, Wettbewerb / Looking Back, Competition let Grandhotelu Pupp 307 Jahre des Grandhotels Pupp / 306 Years of the Grandhotel Pupp 17 Po stopách slavných 18 Auf den Spuren der Prominenten / In Famous People s Footsteps Kam na výlet? / Wohin auf einen Ausflug? / Where to Go? 19 Karlovarské prameny / Karlsbader Quellen / Springs of Karlovy Vary 20 Hotel v srdci Evropy Hotel im Herzen Europas / A Hotel in the Heart of Europe 22 Ceník / Preisliste / Price List Restaurace Grandhotelu Pupp Die Restaurants vom Grandhotel Pupp / Restaurants of the Grandhotel Pupp 23 Pupp Journal - jaro 2008 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv redakce Redakce: Tomáš Kapucián, Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová Editor: Petr Kulhánek Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Tisk: Polypress s.r.o., obch. zast. Tiskárny Reproprint s.r.o. Vychází v nákladu 7000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno / Preis- und Termineänderungen vorbehalten / Dates and prices are subjects of change On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová General manager of the Grandhotel Pupp Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s. Mírové náměstí Karlovy Vary Czech Republic Tel Fax: Cover photo: Grandrestaurant 3

4 Události Ereignisse Events Bál Festival Tento tradiční společenský ples s programem a rautem je každoroční zimní předzvěstí letního Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Je vždy pořádán v duchu některého českého filmu. Letošní 13. ročník Bál Festivalu se nesl ve znamení filmu Rebelové režiséra Filipa Renče. Dílo se svým žánrem řadí mezi romantické muzikály a odehrává se v šedesátých letech minulého století. Ball Festival Dieser traditionelle Gesellschaftsball mit Programm und einer Festtafel ist alljährlich Wintervorbote des im Sommer stattfindenden Internationalen Filmfestivals in Karlsbad. Er wird immer im Stil eines tschechischen Films veranstaltet. Der diesjährige 13. Jahrgang von Ball Festival verlief im Zeichen des Films Rebelové von Regisseur Filip Renč. Das Werk reiht man mit seinem Genre zu den romantischen Musicals und er spielt sich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ab. Ball Festival This traditional ball with a programme and a reception is the annual harbinger of the International Film Festival in Karlovy Vary. It is always organized in the style of some Czech film. This year s 13th festival took place in the manner of the film Rebels by the director Filip Renč. The film is a romantic musical which is set in the 1960s. Maturitní plesy Stejně jako každý jiný rok i tentokrát se ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp odehrálo na patnáct maturitních plesů různých středních škol. Několik měsíců před maturitní zkouškou si středoškoláci mohou užít svůj večer v krásných prostorách našeho hotelu. Je to skutečně tradiční místo pořádání plesů v Karlových Varech. Maturitní plesy bývají oblíbené pro svou neformální atmosféru a zdaleka nejsou určeny jen pro maturanty. Abiturbälle Genauso wie jedes andere Jahr fanden auch diesmal im Festsaal von Grandhotel Pupp fünfzehn Abiturbälle verschiedener Mittelschulen statt. Einige Monate vor der Abiturprüfung können die Mittelschüler ihren Abend in den schönen Räumlichkeiten unseres Hotels genießen. Es ist wirklich ein traditioneller Veranstaltungsort der Bälle in Karlsbad. Die Abiturbälle sind für ihre unformale Atmosphäre beliebt und sie sind von weitem nicht nur für die Abiturienten bestimmt. Secondary School Students Balls Like every year this year too, fifteen different secondary schools had their balls in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp. Several months before their final exams students can enjoy their evening in the beautiful rooms of our hotel. It is a really traditional place for balls in Karlovy Vary. Students balls are popular because of their informal atmosphere and they are by no means aimed only at future graduates. Soutěž V loňském roce byla pro hosty Grandhotelu Pupp vyhlášena soutěž o pojmenování nově vybudovaného hotelového lobby. Soutěže se zúčastnilo 560 návštěvníků. Vybrat ten pravý název z tak velkého množství nápadů nebylo jednoduché. Mezi nejzajímavější návrhy patřily: Galerie Pupp, Celebrity Hall, Refugium. Některá pojmenování byla inspirována zdejším natáčením bondovky Casino Royale, např. Bond Lounge nebo Old England. Zvítězil název Grand Lobby. Ten nám zaslali pan Thomas Lein a paní Sonja Rothermel z Německa. Vítězové budou odměněni velikonočním pobytem v Grandhotelu Pupp. Děkujeme a gratulujeme. Wettbewerb Im vergangenen Jahr wurde für die Gäste von Grandhotel Pupp ein Wettbewerb zur Benennung der neu errichteten Hotellobby ausgerufen. Am Wettbewerb nahmen 560 Besucher teil. Den richtigen Namen aus so großer Anzahl an Ideen auszusuchen war gar nicht einfach. Zu den interessantesten Vorschlägen gehörten: Galerie Pupp, Celebrity Hall, Refugium. Manche Benennungen wurden von den hiesigen Dreharbeiten des James Bond Films Casino Royale inspiriert, z. B. Bond Lounge oder Old England. Es gewann die Benennung Grand Lobby. Diese sendeten uns Herr Thomas Lein und Frau Sonja Rothermel aus Deutschland. Die Gewinner werden mit einem Osteraufenthalt im Grandhotel Pupp belohnt. Wir danken und gratulieren. Competition Last year we prepared a competition for the guests of the Grandhotel Pupp. Its aim was to find a name for the new hotel lobby. 560 visitors took part in the competition. It was not easy to choose just one of such a big number of ideas. Here are the most interesting ones: Galerie Pupp, Celebrity Hall and Refugium. Some names were inspired by the Bond film Casino Royale which had been shot here, e.g. Bond Lounge or Old England. However, the winning name is Grand Lobby. The idea was sent to us from Germany by Mr. Thomas Lein and Mrs. Sonja Rothemel. The winners will be rewarded with an Easter stay in the Grandhotel Pupp. Thanks and congratulations. Co je nového? Was g i b t s Ne u e s? Wha t s n e w? Thajské masáže v Tawan studiu Od začátku dubna bude v prostorách budovy Harfa v Grandhotelu Pupp otevřeno nové centrum thajských masáží. Nabídka druhů služeb v tomto příjemném prostředí bude velmi široká a jistě uspokojí každého. Přijďte se nechat namasírovat skutečnými profesionály, jejichž dlaně na Vás budou působit stejně blahodárně jako sluneční paprsky, neboť tawan znamená thajsky slunce. Thai Massagen im Tawan Studio Ab April wird in den Räumlichkeiten des Harfa Gebäudes im Grandhotel Pupp ein neues Thai Massagenzentrum eröffnet. Das Angebot an Dienstleistungen in dieser angenehmer Umgebung wird sehr breit und befriedigt sicher jeden. Lassen Sie sich von echten Profis massieren, deren Handflächen aus Sie genauso wohltuend wirken werden, wie die Sonnenstrahlen, denn Tawan bedeutet thailändisch die Sonne. Thai Massages in the Taiwan Studio A new centre of Thai massages will be opened in the Harfa building in the Grandhotel Pup from the beginning of April. The offer of services in this pleasant milieu will be very wide and will surely satisfy everyone. Come and have your body massaged by real professionals whose palms will have the same effect on you as sunrays have because tawan means the sun in Thai. 4

5 CO, KDY, KDE? Was, wann, wo? What, When, Where? / Mar 15th 8 p.m. SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA KARLOVY VARY, Grandhotel Pupp GESELLSCHAFTSBALL DER STADT KARLSBAD, Grandhotel Pupp SOCIAL BALL OF THE TOWN OF KARLOVY VARY, Grandhotel Pupp / March 22nd 7.30 p.m. VELIKONOČNÍ KONCERT, Karlovarský symfonický orchestr, Grandhotel Pupp OSTERKONZERT, Karlsbader Symphonieorchester, Grandhotel Pupp EASTER CONCERT, Karlovy Vary symphony orchestra, Grandhotel Pupp / Mar 29th 8 p.m. ACTION BÁL, třetí ročník slavnostního plesu, Grandhotel Pupp ACTION BALL, dritter Jahrgang des Festballs, Grandhotel Pupp ACTION BALL, the third year of the gala ball, Grandhotel Pupp BALL HARMONIE, Grandhotel Pupp HARMONY BALL, Grandhotel Pupp / Apr 25th-28th PLES ŠLECHTICŮ, tradiční setkání evropské šlechty, Grandhotel Pupp BALL DER ADELIGEN, traditionelles Treffen des europäischen Adels, Grandhotel Pupp BALL OF THE NOBILITY, a traditional meeting of the European nobility, Grandhotel Pupp FESTIVE OPENING OF THE SPA SEASON 2008 Traditional celebrating in the town, consecration and opening of the springs, processions in historical costumes, market, concert, colonnades and streets of the town / Apr 9th 8 p.m. VIVAT GLENN MILLER, swingové a jazzové evergreeny, Grandhotel Pupp VIVAT GLENN MILLER, Swing- und Jazz-Evergreens, Grandhotel Pupp VIVAT GLENN MILLER, swing and jazz evergreens, Grandhotel Pupp / Apr 12th 8 p.m. PLES HARMONIE, Grandhotel Pupp / May 3rd to 4th SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2008 Tradiční městská slavnost, svěcení a otevírání pramenů, průvody v historických kostýmech, jarmarky, koncert, kolonády a ulice města. FEIERLICHE ERÖFFNUNG DER KURSAISON 2008 Traditionelles Stadtfest, Weihe und Eröffnung der Quellen, ein Umzug in historischen Kostümen, Jahrmarkt, Konzert, Kollonaden und Straßen der Stadt / May 14th PRETTY WOMAN, soutěž krásy, Grandhotel Pupp PRETTY WOMAN, Schönheitswettbewerb, Grandhotel Pupp PRETTY WOMAN, beauty contest, Grandhotel Pupp Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme. Kontaktujte Guest Service, tel Wir besorgen für Sie gern Eintrittskarten für diese und auch weitere Kultur- und Gesellschaftsereignisse. Verbinden Sie sich mit Guest Service, Tel We will book tickets to these as well as other events for you. Contact Guest Service, tel

6 K Vašim službám... ZU IHREN DIENSTEN... AT YOUR DISPOSAL... Grandrestaurant K lázeňskému pobytu neodmyslitelně patří i gurmánské zážitky. Vás, kteří vyhledáváte dobrodružství chutí v luxusním prostředí, bychom rádi pozvali do Grandrestaurantu Grandhotelu Pupp. Tato přepychová restaurace je považována za nejlepší v Karlových Varech. Grandrestaurant v celé historii Grandhotelu Pupp vždy byl a je jeho chloubou. Dovednosti a znalosti místních kuchařů jsou vyhlášené a stále se zdokonalují stejně jako technické zázemí restaurace, které je neustále inovováno novými technologiemi. Interiér restaurace je zařízen v neoklasicistním stylu, je rozčleněn na útulná jídelní zákoutí a je plně klimatizován. O Vaše pohodlí a výběr toho pravého pokrmu pro uspokojení právě Vaší chuti se bude starat zkušený tým číšníků a servírek, kteří hovoří také anglicky, německy a rusky. V těchto jazycích jsou připraveny i jídelní lístky. Výběr, který nabízejí, je skutečně široký. Vychutnat si můžete různé variace předkrmů a polévek, mezinárodní i tradiční českou kuchyni, rybí speciality, jedinečné zeleninové saláty a nepřekonatelné dezerty. Při posezení v Grandrestaurantu můžete zalistovat českým i světovým tiskem a samozřejmou součástí služeb je WiFi internet nebo možnost platby kreditními kartami. Přijďte se přesvědčit sami, že legenda o vyhlášené noblese stolování v Grandrestaurantu je pravdivá. Svěřte se do péče profesionálního personálu, který má zkušenosti s obsluhou mnoha státníků i panovníků. Návštěva Grandrestaurantu pro Vás jistě bude mimořádným zážitkem, na který se nezapomíná. deutsch Grandrestaurant Zum Kuraufenthalt gehören unwegdenkbar auch die Gourmeterlebnisse. Diejenige, die Abenteuer der Geschmäcke in luxuriösen Umgebung aufsuchen, würden wir gern ins Grandrestaurant von Grandhotel Pupp einladen. Dieses prachtvolle Restaurant wird für das beste in Karlsbad gehalten. Das Grandrestaurant war immer und ist in der ganzen Geschichte des Grandhotels Pupp sein Stolz. Die Geschicklichkeit und Kenntnisse der hiesigen Köche sind bekannt und sie vervollkommnen sich stets, genau so wie die technische Ausstattung des Restaurants, die ständig von neuen Technologien erneuert wird. Der Innenraum des Restaurants ist im neoklassizistischen Stil eingerichtet, er ist in gemütliche Essecken geteilt und ist voll klimatisiert. Um Ihr Behagen und um die Auswahl der richtigen Speise, die gerade Ihren Geschmack befriedigt, wird sich ein erfahrenes Team der Kellner und Kellnerinnen kümmern, das tschechisch, englisch, deutsch und russisch spricht. In diesen Sprachen sind auch die Speisekarten vorbereitet. Die Auswahl, die sie bieten, ist wirklich breit. Man kann verschiedene Variationen an Vorspeisen und Suppen, internationale sowie traditionelle böhmische Küche, Fischspezialitäten, einmalige Gemüsesalate und unübertreffliche Desserts auskosten. Beim weilen im Grandrestaurant kann man in der tschechischen, sowie der Weltpresse blättern und selbstverständlich ist die Dienstleistung von WiFi Internet oder die Möglichkeit mit Kreditkarten zu bezahlen. Kommen Sie sich selbst überzeugen, dass die Legende über die berühmte Noblesse der Esskunst im Grandrestaurant wahr ist. Lassen Sie sich vom professionellen Personal besorgen, das Erfahrung mit der Bedienung von vielen Staatsmännern und Herrschern hat. Ein Besuch vom Grandrestaurant wird für Sie sicher ein außergewöhnliches Erlebnis, auf das man nicht vergisst. ENGLISH The Grandrestaurant Culinary experiences are an inseparable part of each spa stay. We would like to invite those looking for the adventure of tastes in a luxury milieu to the Grandrestaurant of the Grandhotel Pupp. This luxury restaurant is considered the best in Karlovy Vary. The Grandrestaurant has always been the pride of the Grandhotel Pupp. The skills and knowledge of local cooks are famous and have been improved all the time as well as the technical background which has been innovated with the latest technologies. The interior of the restaurant has been furnished in the neo-classicist style, is divided into cosy dining corners and fully air-conditioned. An experienced team of waiters and waitresses who speak Czech, English, German and Russian will make you comfortable and help you to choose the right meal to satisfy just your taste buds. The menu, too, is written in the four languages. The choice it offers is really wide. You can enjoy different variations of starters and soups, international and traditional Czech cuisine, fish specialties, unique vegetable salads and unsurpassable desserts. While sitting in the Grandrestaurant, you can leaf through the Czech and world press. A part of the service is the WiFi internet, too, and the possibility to pay by credit cards. Come and persuade yourself that the legend about the renowned nobleness of banqueting in the Grandrestaurant is true. Put yourself in the hands of the professional staff that have got experience in serving lots of statesmen and rulers. The visit to the Grandrestaurant will be an extraordinary experience for you which you will never forget. 6

7 GRANDHOTEL PUPP DOPORUČUJE... GRANDHOTEL PUPP empfiehlt... GRANDHOTEL PUPP recommends... Zážitkové menu Grandrestaurantu Pupp DEUTSCH Erlebnismenü des Grandrestaurants Pupp Wir präsentieren Ihnen das Angebot aus unserer neuen Speisekarte. Wie bereits der Name deutet, bemühen wir uns Ihnen möglichst großes Gourme t erlebnis zu bieten. Bitte bestellen Sie. Rare baked fresh tuna fish served with St. Jacob Mussels sashimi and coriander ginger oil Homemade saffron noodles with grilled brill completed with roasted beet-root, sauce with Pommery mustard and dill Braised side of a herb pig from Saalow area served with parsnip purée and roasted young carrot Předkládáme Vám nabídku z našeho nového jídelního lístku. Jak už název napovídá, naší snahou je poskytnout Vám co největší gurmánský zážitek. Račte si objednat. Zprudka pečený čerstvý tuňák podávaný se sashimi ze svatojakubských mušlí a s koriandrovo-zázvorovým olejem Domácí šafránové nudle s grilovanou kambalou doplněné pečenou červenou řepou a omáčkou z Pommery hořčice a kopru Konfitovaný bok z bylinkového vepříka z oblasti Saalow s pastiňákovým pyré a pečenou mladou karotkou Čokoládový krém s marcipánem, malinovým želé a šlehaným mascarpone Espresso Illy a domácí čokoládové bonbóny Rasch gebratener frischer Thunfisch, mit Sashimi aus Sankt-Jakob-Muscheln und mit Koriander-Ingweröl Hausgemachte Safrannudeln mit gegrilltem Heilbutt ergänzt durch gebratene rote Rübe und Soße aus Pommery-Senf und Dill Konfitierte Hüfte aus kleinem Kräuterschwein aus dem Saalow-Gebiet, mit Petersilienpüree und gebratener junger Karotte Schokoladencreme mit Marzipan, Himbeergelee und geschlagener Mascarpone Espresso Illy und hausgemachte Schokoladenbonbons Experience Menu of the Grandrestaurant Pupp We are presenting an offer from our new menu. As the name suggests our ambition is to offer you a culinary experience as big as possible. Make your order, please. Chocolate cream with marzipan, raspberry jelly and whipped mascarpone Espresso Illy & homemade chocolates víte, že... wissen sie, dass... do you know, that... vyhlášená puppovská kuchyně v sezóně připravuje denně až 460 snídaní a obědů? V Grandrestaurantu a Zrcadlovém sále je možno současně obsloužit 200 hostů, ve Slavnostním sále dokonce až 780. Slavné recepce a rauty navštíví až osob. mezi senzace své doby patřilo tajné přenocování syna Marie Terezie v Českém sále (předchůdce Grandhotelu Pupp) v čase, kdy ještě nebyl císařem Josefem II., nýbrž korunním princem? Důvodem jeho návštěvy bylo prý jakési galantní dobrodružství v roce 1768 proběhla před Českým sálem šachová partie, kdy figurky byly nahrazeny dětmi? Pořadatel této nezvyklé podívané, hrabě Thurn-Taxis, udílel povely tasenou šavlí z okna Českého sálu. DEUTSCH die bekannte Pupp Küche in der Saison täglich bis zu 460 Frühstücke und Mittagessen vorbereitet? Im Grandrestaurant und im Spiegelsaal ist es möglich gleichzeitig 200 Gäste zu bedienen, im Festsaal sogar bis 780. Berühmte Festbankette besuchen bis zu Personen. zu den Sensationen seiner Zeit gehörte die heimliche Übernachtung des Sohnes von Maria Theresia im Böhmischen Saal (Vorgänger vom Grandhotel Pupp) in der Zeit, als er noch nicht Kaiser Josef II., sondern Kronprinz war? Der Grund seines Besuches sollte ein galantes Abenteuer sein im Jahre 1768 fand vor dem Böhmischen Saal eine Schachpartie statt, in der die Figuren von Kindern ersetzt wurden? Veranstalter dieses außergewöhnlichen Spektakels, Graf Thurn-Taxis, erteilte die Befehle durch gezückten Säbel aus dem Fenster des Böhmischen Saals.... almost 460 breakfasts and 1,000 dinners are prepared in the famous kitchen of the Grandhotel Pupp every day in the season? It is possible to serve 200 guests at the same time in the Mirror Hall and the Grandrestaurant and even 780 guests in the Festive Hall. Famous receptions and banquets are visited by almost 1,300 people....the night MarieTheresa s son spent secretly in the Bohemian Hall (the forerunner of the Grandhotel Pupp) ranked as one of the sensations of that time? He was not Emperor Josef II yet but the crown prince. The reason of his visit should have been some amorous adventure......in 1786 a game of chess was played in front of the Bohemian Hall in which figures were replaced by children? The organizer of the unusual show, Count Thurn-Taxis, issued orders with a bare sabre from the window of the Bohemian Hall. 7

8 Připraveno šéfkuchařem... VOM CHEFKOCH ZUBEREITET... PREPARED BY THE CHEF... Jan Pípal GRANDRESTAURANT na jaře Grandrestaurant im Frühling Grandrestaurant in Spring Champagne Billecart Salmon & Grandrestaurant Pupp Březen je obdobím, kdy zima začíná pomalu odeznívat, ale jaro se může zdát ještě v nedohlednu. Zimní radovánky již svou úlohu splnily a my čekáme na každoroční kouzelné procitnutí přírody. Na příchod jarní nálady se Vám bude jistě dobře čekat nad pochoutkami, které pro Vás připravili kuchařští mistři z Grandrestaurantu. A při sklence prvotřídního šampaňského na čas zapomenete úplně. Předkrm Plátky čerstvého tuňáka s limetkovým olejem doplněné křehkými zelenými listy, teplá rozmarýnová focaccia Polévka Krémová polévka s chutí champagne a lanýžů podávaná s kousky francouzských sýrů a s máslovými krutony Hlavní jídlo Pečený divoký losos s kůží s vařeným zeleným salátem, lanýžovými bramborami, pravým kaviárem Sevruga a šalotkovou omáčkou Lesní ovoce s hnědým cukrem, citronovým sorbetem a kapkou champagne Espresso Illy & čokoládové bonbóny DEUTSCH Champagne Billecart Salmon & Grandrestaurant Pupp Der März ist die Zeit, wo der Winter langsam endet, aber der Frühling muss noch nicht in Sicht sein. Die Wintervergnügen haben ihre Aufgabe bereits erfüllt und wir warten auf das alljährliche bezaubernde Erwachen der Natur. Auf die Ankunft der Frühlingslaune warten Sie sicher besser über den Delikatessen, die für Sie die Meister Köche aus dem Grandrestaurant vorbereitet haben. Und beim Glas erstklassigen Champagner vergessen Sie die Zeit völlig. Vorspeise Frische Tunfischfilets mit Limettenöl vollendet von knackigen grünen Blättern, warme Rosmarin- Focaccia Suppe Cremesuppe mit Champagner- und Trüffel ge schmack serviert mit Stückchen französischem Käse und mit Buttercroutons Hauptgericht Gebratener Wildlachs mit Haut mit gekochtem grünem Salat, Trüffelkartoffeln, echtem Kaviar Sevruga und Schalottensauce Waldfrüchte mit braunem Zucker, Zitronensorbet und einem Tropfen Champagner Espresso Illy & Schokoladebonbons Champagne Billecart Salmon & Grandrestaurant Pupp 1st March 16th March March is the time when winter draws to an end but spring seems to be far away. Winter pleasures are over and we wait for the annual charming awakening of nature. Waiting for the right spring mood, you can spend pleasant whiles over delicacies which master cooks from the Grandhotel Pupp have prepared for you. And you will forget time completely over a glass of first-rate champagne. Starter Slices of fresh tuna fish with lime oil complemented with crisp green leaves and a warm rosemary focaccio Soup Creamy soup with a taste of champagne and truffles served with pieces of French cheeses and butter croutons Main dish Roasted wild salmon with skin served with cooked green salad, truffle potatoes, genuine caviar Sevruga and shallot sauce Wild berries with brown sugar, lemon sorbet and a drop of champagne Espresso Illy & chocolates Tradiční velikonoční speciality Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Zároveň to jsou svátky jara a plodnosti. Oslavme společně probuzení přírody a vítězství života nad smrtí u velikonoční tabule. V Grandrestaurantu dáváme o Velikonocích přednost skopovému masu. Jehněčí a kůzlečí maso je biologicky hodnotné, má jemná a krátká vlákna a je měkké a lehce stravitelné. K velikonoční kuchyni patří rovněž čerstvé bylinky. Předkrmy & saláty Carpaccio z mléčného telete doplněné salátkem z listů červené řepy, ředkviček a jarních klíčků Křehký salát z mladých špenátových listů, do křupava pečené uzené slaniny a jarních jedlých květů Hlavní jídla Dušená jehněčí kýta s čerstvým listovým špenátem, domácím bramboráčkem a smaženou cibulí Do zlatova smažené kůzlečí řízečky podávané s bram borami pečenými na pánvi a máslovou jarní cibulkou Divoký losos s česnekem a rozmarýnem podávaný s domácími šafránovými těstovinami, mladou karotkou a holandskou omáčkou 8

9 Připraveno šéfkuchařem... VOM CHEFKOCH ZUBEREITET... PREPARED BY THE CHEF Jan Pípal DEUTSCH Traditionelle Osterspezialitäten Ostern ist das bedeutendste Christenfest. Zugleich ist es ein Fest des Frühlings und der Fruchtbarkeit. Feiern wir gemeinsam das Naturerwachen und den Sieg des Lebens über dem Tod an einer Ostertafel. Im Grandrestaurant bevorzugen wir zu Ostern das Hammelfleisch. Lamm- und Zickleinfleisch ist biologisch wertvoll, hat feine und kurze Faser und ist weich und gut verdaulich. Zur Osterküche gehören auch frische Kräuter. Vorspeisen & Salate Carpaccio aus Milchkalb vollendet vom Salat aus roten Rübenblättern, Radieschen und Frühlingskeimen Knackiger Salat aus jungen Spinatblättern, knusprig gebratener Rauchspeck und essbaren Frühlingsblüten Hauptgerichte Gedünstete Lammkeule mit frischem Blattspinat, hausgemachtem Kartoffelpuffer und panierter Zwiebel Goldenpaniertes Zickleinschnitzel serviert mit Pfannkartoffeln und Frühlingsbutterzwiebel Wildlachs mit Knoblauch und Rosmarin serviert mit hausgemachten Safranteigwaren, junger Ka rotte und Sauce Hollandaise Traditional Easter Specialties 21st March 6th April 2008 Easter is the most important Christian holiday. And, at the same time, it is a holiday of spring and fertility. Let us celebrate the awakening of nature and the victory of life over death at the Easter table together. At Easter we prefer mutton in the Grandrestaurant. Lamb and kid are biologically valuable, have got fine and short fibres, and are soft and easy to digest. Fresh herbs, too, are part of Easter cuisine. Starters & salads Veal carpaccio with salad from beetroot leaves, radishes and spring sprouts Crisp salad from young spinach leaves, crisp roasted bacon and edible spring flowers Main dishes Stewed leg of lamb with fresh leaves of spinach, home-made potato pancake and fried onion Fried kid steaks with potatoes baked on a pan, and spring butter onion Wild salmon with garlic and rosemary served with home-made saffron pasta, young carrots and Holland sauce Neopakovatelná chuť braniborského chřestu Chřest je zelenina bohatá zvláště na křemík, má vysoký obsah i fosforu, manganu a železa. Též obsahuje mnoho prospěšných vitamínů. Má vysokou výživnou hodnotu a silné čisticí vlastnosti. Lidé mají chřest v oblibě už let, byl vyhledávanou zeleninou již ve starém Egyptě a Číně. V Evropě se pěstuje především ve Francii, Belgii a Itálii. Přijměte naše pozvání a přijďte si v květnu ověřit léčivé a regenerační účinky této zeleniny. Studený předkrm Terina ze zeleného a bílého chřestu doplněná lososovým pstruhem, pepřovým Créme Fraiche a kaviárem Polévka Cappuccino ze zeleného chřestu s kapkami lanýžového oleje Teplý předkrm Pečený zelený a bílý chřest s pancettou, krutony z bílého chleba a s lahodnou omáčkou Bernaisse Hlavní jídlo Grilovaný kanic s ragů z chřestu a nových brambor doplněný silnou humrovou pěnou a pečeným cherry tomatem Dezert Domácí zmrzlina ze zeleného a bílého chřestu podávaná s plátky jahod a omáčkou z passion fruit Speciálně vytvořené cuvée k chřestovým specialitám: Nové vinařství Cuvée Asparagus DEUTSCH Unwiederholbarer Geschmack vom Brandenburger Spargel Der Spargel ist ein Gemüse vor allem reich an Silizium, er hat auch hohen Phosphor-, Manganund Eisengehalt. Er beinhaltet auch viele nutzbringende Vitamine. Er hat hohen Nahrungswert und starke Säuberungseigenschaften. Der Spargel ist bereits Jahre beliebt, er galt schon im alten Ägypten und China für ein ausgewähltes Gemüse. In Europa wird er vor allem in Frankreich, Belgien und Italien angebaut. Nehmen Sie unsere Einladung an und überzeugen Sie sich im Mai von der heilenden und erholenden Wirkung dieses Gemüses. Kalte Vorspeise Terrina aus grünem und weißem Spargel vollendet von Lachsforelle, Pfeffer Creme Fraiche und Kaviar Suppe Cappuccino aus grünem Spargel mit Tropfen Trüffelöl Warme Vorspeise Gebratener grüner und weißer Spargel mit Pancetta, Croutons aus Weißbrot und mit feiner Bernaise Sauce Hauptgericht Gegrillter Schriftbarsch mit Ragout aus Spargel und neuen Kartoffeln vollendet von kräftigem Hummerschaum und gebratenen Cherrytomatensauce Dessert Hausgemachtes Eis aus grünem und weißem Spargel serviert mit Erdbeerscheiben und Passion Fruit Sauce Speziell erstellte Cuvée zu den Spargelspezialitäten: Neue Kellerwirtschaft Cuvée Asparagus The Unique Taste of Brandenburg Asparagus 2nd May 25th May 2008 Asparagus is a kind of vegetable which is rich especially in silicon, contains a high amount of phosphorus, manganese and iron. It also contains a number of beneficial vitamins. It has got a high food value and strong purgative effects. People have loved asparagus for more than 5, 000 years; it was popular in ancient Egypt and China too. In Europe it is grown first of all in France, Belgium and Italy. Accept our invitation and come in May to find out whether the stories about the curative and regenerative effects of this vegetable are true. Cold starter Terrine from green and white asparagus complemented with salmon trout, pepper Créme Fraiche and caviar Soup Cappuccino from green asparagus with drops of truffle oil Warm starter Baked green and white asparagus with pancetta, croutons from white bread and delicious Béarnaise sauce Main dish Grilled camber and ragout from asparagus and young potatoes complemented with strong lobster mousse and a roasted cherry tomato Dessert Home-made ice-cream from green and white asparagus served with strawberry slices and passion fruit sauce Specially created cuvée to be served with specialties from asparagus: New wine growing Cuvée Asparagus 9

10 PŘEDSTAVUJEME WIR STELLEN VOR WE ARE INTRODUCING Šéfkuchař Jan Pípal Pokud jste již měli možnost ochutnat v puppovské restauraci některou z lahůdek, jistě Vás zajímalo, kdo takové chuťové skvosty vytváří. A jestli se do Grandrestaurantu teprve chystáte, jistě Vás následující řádky přesvědčí o tom, že se Vašim chuťovým nárokům a přáním dostane maximální pozornosti. Rádi bychom Vám totiž představili šéfkuchaře Grandrestaurantu pana Jana Pípala, muže, který nese hlavní odpovědnost za Vaši spokojenost s gastronomickou částí služeb poskytovaných Grandhotelem Pupp. Jan Pípal pochází z Prahy, kde také vystudoval obor stravování a služeb. Již během studia se podílel na přípravě mnoha cateringových akcí. Po ukončení školy pracoval několik sezón v různých střediscích Hotelu Intercontinental Praha. Ještě před nástupem do Grandhotelu Pupp se věnoval přípravě jídel pro luxusní vyhlídkové patro Sazka Areny v Praze. I při náročném pracovním vytížení ještě stihl externě připravovat obědy pro turecké a indonéské velvyslanectví, podílel se také na zajištění festivalů české kuchyně v Belgii a Thajsku. Od roku 2006 zodpovídá za celkový chod kuchyní v Grandhotelu Pupp a Golfrestaurantu. Šéfkuchař Grandhotelu Pupp Jan Pípal je držitelem mnoha ocenění, získal například titul Kuchař roku 2003/2004 v České republice. Neméně důležité je však ocenění od Vás, našich hotelových hostů. Přijměte proto pozvání k jídelní tabuli. Přejeme Vám dobrou chuť! DEUTSCH Chefkoch Jan Pípal Falls Sie bereits die Möglichkeit hatten im Pupp Restaurant eines der Leckerbissen zu kosten, interessierte Sie sicher, wer solche Geschmackkostbarkeiten erschafft. Und falls Sie ins Grandrestaurant erst gehen möchten, werden Sie sicher die folgenden Zeilen davon überzeugen, dass Ihre Geschmacksansprüche und Wünsche maximale Aufmerksamkeit genießen werden. Wir möchten Ihnen nämlich gern den Chefkoch von Grandrestaurant Herrn Jan Pípal vorstellen, einen Mann, der die Hauptverantwortung für Ihre Zufriedenheit mit den gastronomischen Dienstleistungen im Grandhotel Pupp trägt. Jan Pípal stammt aus Prag, wo er auch das Fach der Verpflegung und der Dienstleistungen studierte. Bereits während des Studiums nahm er an der Vorbereitung vieler Cateringaktionen teil. Nach dem Schulabschluss arbeitete er einige Saisons in verschiedenen Filialen von Hotel Intercontinental Prag. Noch vor dem Stellenantritt ins Grandhotel Pupp widmete er sich der Vorbereitung der Speisen für die luxuriöse Aussichtsetage der Sazka Arena in Prag. Auch bei anspruchsvoller Arbeit schaffte er es noch extern Mittagessen für die türkische und indonesische Botschaft vorzubereiten, er beteiligte sich auch an den Festivals der Böhmischen Küche in Belgien und Thailand. Seit dem Jahre 2006 ist er für den gesamten Betrieb der Küchen im Grandhotel Pupp und im Golfrestaurant verantwortlich. Der Chefkoch von Grandhotel Pupp Jan Pípal ist Besitzer vieler Preise, er bekam zum Beispiel den Titel Koch des Jahres 2003/2004 in der Tschechischen Republik. Gleichwertig ist aber auch die Ehrung von Ihnen, unseren Hotelgästen. Nehmen Sie deshalb die Einladung zur Esstafel an. Wir wünschen Ihnen guten Appetit! The Chef Jan Pípal If you had an opportunity to taste some of the delicacies in the restaurant of the Grandhotel Pupp, you must have been interested in who created such jewels. And if you are only planning to visit the Grandrestaurant, the following lines should persuade you that your eating demands and wishes will receive full attention. We would like to introduce the chef of the Grandrestaurant Jan Pípal to you. He is the man who is responsible for your satisfaction with the gastronomic part of service provided by the Grandhotel Pupp. Jan Pípal comes from Prague where he also studied catering and services. During his studies he took part in lots of catering events. After finishing school he worked in different centres of the Hotel Intercontinental Praha for several seasons. Before he started working in the Grandhotel Pupp, he prepared meals on the luxury viewing floor of the Sazka Arena in Prague. Though his workload was very heavy, he managed to prepare dinners for the Turkish and Indonesian Embassies externally, and he also helped to organize festivals of Czech cuisine in Belgium and Thailand. He has been responsible for the operation of the kitchens in the Grandhotel Pupp and the Golfrestaurant since The chef of the Grandhotel Pupp Jan Pípal is a holder of a lot of prizes; he e.g. won the title of the Cook of the Year 2003/2004 in the Czech Republic. However, your appreciation, i.e. the appreciation of our hotel guests, is no less important. Accept therefore our invitation to the table and enjoy your meal. 10

11 nabídky angebote offers -10 % v březnu / im März / in March Lázeňský pobyt -10 % Velikonoce Pomlázka, malovaná vejce, hody, hody doprovody... Harmonie ducha, harmonie těla, harmonie zdraví. ubytování s bohatou snídaní formou bufetu 2-3 procedury denně 1x vstupní lékařská prohlídka za pobyt 3x v týdnu návštěva bazénu v Alžbětiných lázních (20 min. chůze od hotelu) volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu při příjezdu dárek na pokoj KurAUFENTHALT Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüfett 2-3 Behandlungen pro Tag 1x ärztliche Erstuntersuchung 3x Besuch des Schwimmbades im Elisabethbad in der Woche (20 Min. zu Fuß vom Hotel entfernt) freier Eintritt in das hoteleigene Relaxationszentrum Römerbad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club Geschenk auf dem Zimmer bei der Anreise Spa Package accommodation with rich hot buffet-style breakfast 2-3 procedures per day 1x physical examination per stay 3x a week swimming pool in the Elisabeth Spa (20 minutes walk from hotel) free use of hotel relax centre Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club present in the room by the arrival Ceník / Preisliste / Price list / TARIFAS (EUR) počet nocí / Nächtezahl / nights / noches LS/HS/TS LS/HS/TS LS/HS/TS Grandhotel Pupp ***** de Luxe DR / PD 100 / 114 / / 107 / / 100 / 121 DR / PD / SU 160 / 174 / / 167 / / 160 / 181 SR / PD 136 / 158 / / 147 / / 136 / 169 Junior Suite / PD 116 / 133 / / 125 / / 116 / 142 Premier Suite / PD 127 / 147 / / 137 / / 127 / 157 AP / PD 156 / 179 / / 166 / / 156 / 196 Grandhotel Pupp **** First Class DR / PD 83 / 95 / / 89 / / 83 / 106 DR / PD / SU 143 / 155 / / 149 / / 143 / 166 SR / PD 109 / 127 / / 118 / / 109 / 145 PD - na osobu a noc / pro Person und Nacht / per person and night / цены за персону и ночь / por persona y noche SU - jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji / eine Person im Doppelzimmer / single use / одна персона в двухместном номере / una persona en habitición doble DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room / двухместный номер / habitación doble SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room / одноместный номер / habitación individual AP - apartmá / Appartement / apartment / апартамент / apartamento LS - mimosezóna / Nebensaison / low season / мимо главный сезон / temporada baja: & & HS - hlavní sezóna / Hochsaison / high season / главный сезон / temporada alta: & & TS - top sezóna / Topsaison / top season / топ сезон / temporada culminante: & & Čtyřdenní pobyt 3x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu 1x uvítací koktejl 1x slavnostní večeře při svíčkách 1x čerstvá káva a domácí zákusek nebo profesionálně namíchaný koktejl 1x velikonoční koncert volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu Osteraufenthalt März 2008 Aufenthalt vier Tage 3x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet 1x Begrüßungstrunk 1x festliches Abendessen bei Kerzenlicht 1x frischer Kaffee & hausgemachter Kuchen oder professionell gemischter Cocktail 1x Osterkonzert freier Eintritt in das hoteleigene Relaxationszentrum Römerbad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club Easter-Stay March 21-24, 2008 Four days stay 3x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast 1x welcome drink 1x festive candlelight dinner 1x fresh coffee & home-made cake or professionally mixed cocktail 1x Easter concert free use of hotel relax center Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club Ceník / Preisliste / Price list / TARIFAS (EUR) Grandhotel PUPP ***** de Luxe DR / PP 309 SR / PP 460 Junior Suite / PP 360 Premier Suite / pp 429 PP - na osobu / pro Person / per person / por persona DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room / habitación doble SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room / habitación individual **** First Class DR / PP 241 SR / PP

12 nabídky angebote offers -10 % v dubnu / im April / in April Toulky historií -10 % v květnu / im Mai / in May Romantika Grandhotel Pupp, karlovarské prameny, hrad Loket - ponořte se do historie. Třídenní (čtyřdenní) pobyt 2x (3x) ubytování s bohatou snídaní formou bufetu 1x večeře 1x čerstvá káva a domácí zákusek nebo profesionálně namíchaný koktejl 1x kniha 300 let Grandhotelu Pupp a prohlídka Grandhotelu Pupp s průvodcem 1x vstupenka na hrad Loket (12 km od hotelu) nebo zámek Bečov (20 km) s unikátní expozicí relikviáře sv. Maura volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu Při čtyřdenním pobytu navíc: 1x vstupenka do zámku Chyše (20 km), prohlídka panského pivovaru včetně degustace a oběda nebo večeře o třech chodech Pozn. Ceny neobsahují transfer, který Vám ale rádi zajistíme Wanderungen durch die Geschichte Aufenthalt drei (vier) Tage 2x (3x) Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüfett 1x Abendessen 1x frischer Kaffee & hausgemachter Kuchen oder professionell gemischter Cocktail 1x Buch 300 Jahre Grandhotel Pupp und Besichtigung des Hotels mit Hotelführer 1x Eintrittskarte auf die Burg Loket (12 Km vom Hotel entfernt) oder das Schloss Bečov (20 km) mit der einzigartigen Ausstellung Der Reliquienschrein des Heiligen Maurus freier Eintritt in das hoteleigene Relaxationszentrum Römerbad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club Bei viertägigem Aufenthalt zusätzlich: 1x Eintrittskarte in das Schloss Chyše (20 km), Besichtigung der Herrenbrauerei einschließlich Kostprobe und 3-Gänge-Mittagessens oder Abendessens Anmerkung: im Preis ist nicht der Transfer enthalten, den wir jedoch für Sie gern organisieren Journeys through the Past Three (four) days stay 2x (3x) accommodation with rich hot-buffet-style breakfast 1x dinner 1x fresh coffee & home-made cake or professionally mixed cocktail 1x book 300 Years of the Grandhotel Pupp and a guided sightseeing through the hotel 1x ticket to the Loket Castle (12 km far-away) or Bečov Chateau (20 km) with a unique exposition of St. Maurus shrine free use of hotel relax centre Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club In addition to four days stay: 1x ticket to the Chyše Chateau (20 km), a guided sightseeing of the mansion brewery including beer-tasting and 3-course lunch or dinner Note: the prices do not include the transfer, which we would be pleased to arrange Třídenní (čtyřdenní) pobyt 2x (3x) ubytování s bohatou snídaní formou bufetu 1x (2x) večeře při svíčkách 1x čerstvá káva a domácí zákusek nebo profesionálně namíchaný koktejl 1x láhev sektu Château Valtice Grand Cuvée Pupp a jahody na pokoj volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu Romantik Aufenthalt drei (vier) Tage 2x (3x) Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüfett 1x (2x) Abendessen bei Kerzenlicht 1x frischer Kaffee & hausgemachter Kuchen oder professionell gemischter Cocktail 1x Flasche Sekt Château Valtice Grand Cuvée Pupp und dazu Erdbeeren auf dem Zimmer freier Eintritt in das hoteleigene Relaxationszentrum Römerbad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club Romance Three (four) days stay 2x (3x) accommodation with rich hot-buffet-style breakfast 1x (2x) candlelight dinner 1x fresh coffee & home-made cake or professionally mixed cocktail 1x bottle of sekt Château Valtice Grand Cuvée Pupp and strawberries in the room free use of hotel relax centre Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club Ceník / Preisliste / Price list / TARIFAS (EUR) počet nocí / Nächtezahl 2 3 nights / noches LS/HS LS/HS Grandhotel PUPP ***** de Luxe DR / PP 209 / / 315 DR / PP / SU 352 / / 528 SR / PP 312 / / 468 Junior Suite / PP 243 / / 366 počet nocí / Nächtezahl 2 3 nights / noches LS/HS LS/HS **** First Class DR / PP 153 / / 231 DR / PP / SU 265 / / 399 SR / PP 225 / / 336 PP - na osobu / pro Person / per person / por persona SU - jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji / eine Person im Doppelzimmer / single use / una persona en habitición doble DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room / habitación doble SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room / habitación individual LS - mimosezóna / Nebensaison / low season / temporada baja: & HS - hlavní sezóna / Hochsaison / high season / temporada alta: Ceník / Preisliste / Price list / TARIFAS (EUR) počet nocí / Nächtezahl 2 3 nights / noches LS/HS LS/HS Grandhotel PUPP ***** de Luxe DR / PP 210 / / 315 Junior Suite / PP 244 / / 366 PP - na osobu / pro Person / per person / por persona DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room / habitación doble AP - apartmá / Appartement / apartment / apartamento LS - mimosezóna / Nebensaison / low season / temporada baja: & HS - hlavní sezóna / Hochsaison / high season / temporada alta: počet nocí / Nächtezahl 2 3 nights / noches LS/HS LS/HS **** First Class DR / PP 154 / / 234 AP / PP 214 / /

13 Thajské masáže otvíráme již 1. dubna. We are opening Thai massages 1st April. Thai-Massagen öffnen wir schon am 1. April. TAWAN Grandhotel Pupp Mírové náměstí 2 Karlovy Vary Tel:

14 GRANDHOTEL PUPP DOPORUČUJE... GRANDHOTEL PUPP empfiehlt... GRANDHOTEL PUPP recommends... Římské lázně Römerbad Roman Bath Dopřát si pořádný díl odpočinku je hlavním mottem pobytu každého lázeňského hosta. Římské lázně plní funkci hotelového relaxačního centra. Nacházejí se v hlavní budově Grandhotelu Pupp, v prvním patře části De Luxe. Zde se Vám nabízí možnost odpočinku, zkrášlení těla či tréninku v příjemném interiéru ve stylu římských lázní. K dispozici Vám jsou sauna, parní lázeň, whirlpool, fitness centrum, solárium a samozřejmě masáže. Novinkou Římských lázní je smyslná čokoládová masáž, o které se tvrdí, že nejvíce ze všech masáží uvolňuje tělo i duši. Požitek z teplé, příjemně tající čokolády Vás zaručeně zbaví stresu a špatné nálady. Navíc, díky kofeinu obsaženému v čokoládě, je to vynikající procedura proti celulitidě, obohacuje pokožku o minerály a tím ji obnovuje, zvlhčuje a vyživuje. Požitkem pro tělo i duši můžou být i exotické medové nebo jogurtové masáže. Pracovníci relaxačního centra Vám samozřejmě mohou zajistit klasickou masáž, která kladně působí na svalstvo, podkožní tkáně, vazy a klouby. Po odpolední procházce Karlovými Vary jistě přijde vhod reflexní masáž plosky nohy, která má blahodárný vliv na všechny orgány lidského těla. Stále oblíbenější je thajská masáž, jež se provádí na zemi působením tlaku na akupresurní body a čakry člověka. Pokud se chcete zbavit chronické bolesti hlavy nebo únavy, doporučujeme metodu suchého baňkování nebo lymfomasáž, která se provádí lehkým dotekem, malým tlakem a pomalou frekvencí hmatů. Za úvahu stojí blahodárné působení kosmetických masáží s produkty Jean d Estrées. Také můžete na sebe nechat působit vyhřáté kameny, nebo zvolit zábal s esenciálními oleji. Tato procedura redukuje tuky a viditelně zjemňuje vzhled kůže. Stejný efekt přináší i jemná relaxační masáž s použitím speciálních esenciálních olejů aromaterapie. Nesmíme zapomenout ani na thalasoterapii, což je metoda využívající všechny faktory, které jsou spojeny s mořem, tedy s mořským vzduchem, řasami, léčivým bahnem, solí i solnými koupelemi. Přijďte nás navštívit. S námi uvolníte svou mysl a vychutnáte si naši péči o Vaše tělo a duši. DEUTSCH Sich einen ordentlichen Teil an Erholung gönnen, das ist das Hauptaufenthaltsmotto von jedem Kurgast. Das Römerbad erfüllt die Funktion eines Hotelerholungszentrums. Es befindet sich im Hauptgebäude von Grandhotel Pupp, in der ersten Etage des Teils De Luxe. Hier bietet man Ihnen Erholung, Verschönerung des Körpers oder Training im angenehmen Interieur im Stil eines Römischen Bades. Zur Verfügung stehen Ihnen Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnesszentrum, Solarium und natürlich Massagen. Neu im Römerbad ist die sinnliche Scho koladen- 14

15 GRANDHOTEL PUPP DOPORUČUJE let Grandhotelu Pupp GRANDHOTEL PUPP empfiehlt... GRANDHOTEL PUPP recommends Jahre des Grandhotels Pupp 306 Years of the Grandhotel Pupp massage, über die man sagt, dass sie am meisten von allen Massagen den Körper und den Geist entspannt. Der Genuss aus warmer, ange nehm tauender Schokolade befreit Sie sicher von Stress und schlechter Laune. Hinzu, dank beinhaltetem Koffein in der Schokolade, ist es eine ausgezeichnete Anwendung gegen Orangenhaut, sie bereichert die Haut um Mineralstoffe und damit erneuert, befeuchtet und ernährt sie sie. Genuss für den Körper und Seele können auch die exotischen Honig- oder Joghurtmassagen sein. Die Angestellten des Erholungszentrums können Ihnen natürlich eine klassische Massage leisten, die positiv auf die Muskeln, Unterhaut, Bänder und Gelenke wirkt. Nach einem Nachmittagsspaziergang durch Karlsbad kommt sicher eine Reflexmassage der Fußsohle zurecht, die wohltuende Wirkung auf alle Organe des menschlichen Körpers hat. Immer beliebter ist die Thai Massage, die man am Boden durch Druck auf Akku pressstellen und Chakren des Menschen ausübt. Falls Sie die chronischen Kopfschmerzen oder Müdigkeit loswerden wollen, empfehlen wir die trockene Vakuumtherapie oder Lymphmassage, die man durch feine Berührung, kleinen Druck und langsame Tastfrequenz ausübt. Bedenkungswert ist die wohltuende Wirkung der kosmetischen Massagen mittels Jean d Estrées Produkten. Sie können auf sich auch die erwärmten Steine wirken lassen, oder eine Packung mit Essenzölen wählen. Diese Anwendung reduziert Fett und verfeinert wesentlich das Hautaussehen. Gleichen Effekt bringt auch die feine Erholungsmassage, wo spezielle Essenzöle benutzt werden die Aromatherapie. Man darf auch auf die Thalasso-Therapie nicht vergessen, was eine Methode ist, die alle Faktore ausnutzt, die mit dem Meer verbunden sind, also die Meeresluft, die Algen, Heilschlamm, Salz und Salzbäder. Kommen Sie uns besuchen. Mit uns befreien Sie ihren Geist und Sie kosten unsere Pflege um Ihren Körper und Seele aus. The main motto of each spa patient s stay is getting a good deal of rest and relaxation. Roman bath fulfils the function of a hotel relaxation centre. It can be found in the main building of the Grandhotel Pupp, on the first floor of the De Luxe part. Here you can relax, make your body more beautiful or train in a pleasant interior in the style of Roman bath. You can make use of the sauna, steam bath, whirlpool, fitness centre, and solarium and, of course, of massages. A novelty of Roman Bath is a sensual chocolate massage which is said to relax your body and soul most. The delight you will take in hot, melting chocolate will definitely rid you of stress and a bad mood. In addition to it, thanks to caffeine in chocolate, it is an excellent treatment for cellulites; it enriches skin with minerals and renews, moistens and feeds it in this way. A real delight for both your body and soul can be the exotic honey massage or the yoghurt massage. Of course, the workers in the relaxation centre can ensure the classical massage for you which has positive effects on your muscles, subcutaneous tissue, ligaments and joints. After an afternoon walk through Karlovy Vary you will surely like the reflexive massage of soles of your feet which has a beneficial effect on all organs of the human body. The Thai massage, whose popularity is constantly increasing, is carried out on the ground by means of pressure on acupressure points and chakras. If you want to get rid of chronic headaches or tiredness, we recommend the method of dry flasks or a lymphomassage which uses a gentle touch, small pressure and slow touches. The beneficial effect of cosmetic massages with Jean d Estrées cosmetics of is worth thinking about, too. You can also try the effect of warm stones or choose a pack with essential oils. This treatment reduces fat and visibly softens the appearance of skin. The same effect has a gentle relaxation massage which uses special essential oils - aromatherapy. And we must not forget thalasotherapy which is a therapy which makes use of everything connected with the sea the air, algae, curative mud, salt and salt baths. Come to visit us. With us you will relax your mind and you will enjoy our care of your body and soul. 15

16 OHLÉDNUTÍ, SOUTĚŽ RÜCKBLICKE, WETTBEWERB LOOKING BACK, COMPETITION Ohlédnutí za oslavou Vánoc a Nového roku Rückblick auf die Weihnachts- und Neujahrsfeier Looking Back at Christmas and New Year s Celebrations Oslava vánočních svátků v Grandhotelu Pupp se odehrála v tradičním duchu. Všichni hoteloví hosté se sešli ve velmi přátelské a klidné atmosféře u štědrovečerní večeře. V bujařejším duchu se nesly silvestrovské oslavy. Poslední večer roku 2007 se Slavnostní sál změnil ve varieté, kde bylo možno obdivovat výkony artistů z celého světa. Program byl ukončen ohňostrojem. DEUTSCH Die Weihnachtsfeier verlief im Grandhotel Pupp im traditionellen Stil. Alle Hotelgäste trafen sich in sehr freundlichen und ruhigen Atmosphäre bei dem Heiligabendessen. Die Silvesterfeier verlief in ungestümeren Art und Weise. Am letzten Abend des Jahres 2007 verwandelte sich der Festsaal in ein Varieté, wo man die Kunststücke von Artisten aus der ganzen Welt bewundern konnte. Das Programm wurde mit einem Feuerwerk beendet. The Christmas celebration in the Grandhotel Pupp was held in the traditional style. All hotel guests met at the Christmas table and the atmosphere was friendly and peaceful. New Year's celebrations were livelier. The Festive Hall was changed into a variety theatre on New Year's evening where you could admire performances of artistes from the whole world. At the end of the programme there was a firework. SOUTĚŽ WETTBEWERB COMPETITION Pro letošní rok 2008 jsme pro Vás připravili tipovací soutěž a doplňující otázku: Tipněte si, kolik hostů v roce 2008 přivítá Grandhotel Pupp. Doplňující otázka zní: Jakým činem si Johann Georg Pupp vydobyl renomé mezi hosty i mezi konkurenty? Ke správné odpovědi na soutěžní otázku Vám může pomoci křížovka (v angličtině), jejíž řádky odhalíme postupně během roku Otázky pro dva jarní řádky jsou: 1. Karlovy Vary slaví v letošním roce hned dvě významná jubilea 650 let od založení města a 500 let lázeňství. Lázeňskou a wellness péči nabízí svým hostům také Grandhotel Pupp. Jak se jmenuje hotelové relaxační centrum (v angličtině)? 2. V roce 2007 byla v Grandhotelu Pupp otevřena znovuzrozená restaurace a bar ve stylu Zlatého věku. Jak se tato restaurace jmenuje? Für das diesjährige Jahr 2008 haben wir für Sie ein Quiz-und eine Ergänzungsfrage vorbereitet: Raten Sie, wie viel Gäste im Jahre 2008 das Grandhotel Pupp begrüßt. Die Ergänzungsfrage lautet: Mit welcher Tat erschaffte sich Johann Georg Pupp unter den Gästen, sowie unter den Konkurrenten das Renommee? Zur richtigen Antwort auf die Wettbewerbsfrage kann Ihnen ein Kreuzworträtsel (in Englisch) helfen, dessen Zeilen wir nach und nach im Laufe des Jahres 2008 verraten. Die Fragen für die zwei Frühlingszeilen sind: 1. Karlsbad feiert in diesem Jahr gleich zwei bedeutende Jubiläen 650 Jahre von der Stadtgründung und 500 Jahre Kurwesen. Kurpflege und Wellness bietet seinen Gästen auch Grandhotel Pupp. Wie heißt das Hotelerholungszentrum (in Englisch)? 2. Im Jahre 2007 wurde im Grandhotel Pupp das wiedergeborene Restaurant und die Bar im Stil des Goldenen Zeitalters eröffnet. Wie heißt dieses Restaurant? In the year 2008 we have prepared a competition and a complementary question for you: Try to guess how many guests the Grandhotel Pupp will welcome in the year The complementary question is: How did Johann Wolfgang Goethe win a good reputation among guests and his rivals? A crossword puzzle (in English) whose lines will be gradually revealed during the year might help you to find the correct answer. Questions for two spring lines: 1 This year Karlovy Vary is celebrating two important anniversaries the 650th foundation anniversary and the 500th anniversary of balneology. The Grandhotel Pupp, too, offers spa and wellness care to its guests. What is the name of the hotel relaxation centre (in English)? 2 In 2007 a renovated restaurant and a bar in the style of the Golden Age were re-opened in the Grandhotel Pupp. What is the name of the restaurant?

17 307 let Grandhotelu Pupp 307 Jahre des Grandhotels Pupp 307 Years of the Grandhotel Pupp Něco málo z historie Ein bisschen Geschichte A Bit of History Vývoj Grandhotelu Pupp se může pochlubit více než třísetletou historií, během které se stal jedním ze symbolů Karlových Varů. Kde tedy hledat počátky mezinárodního věhlasu, kterým se Grandhotel Pupp může pochlubit? První stavbou na místě nynějšího hotelového komplexu byl Saský sál, postavený tehdejším starostou města Deimlem v roce Sál byl původně pojmenován Salle de l Assemblée. Na přijetí pozdějšího názvu měl vliv fakt, že spoluinvestorem stavby byl saský kurfiřt a polský král August Silný II. Jiný karlovarský starosta, Andreas Becher, stál za stavbou blízkého, avšak konkurenčního Českého sálu. Potomci starosty Deimla si na svých pozemcích před Českým sálem postavili dům Boží oko, třetí pilíř budoucího hotelového celku. Své nynější jméno nese Grandhotel po Johannovi Georgovi Puppovi, cukráři, jenž se přiženil do vlivné karlovarské rodiny Mitterbachů. Pupp koupil postupně v letech od Becherů Český sál, od základů ho přestavěl a zvětšil. Snažil se také koupit, nebo alespoň pronajmout i Saský sál, to se mu však nepodařilo. Povedlo se to až jeho pravnukům, Antonovi, Juliovi a Heinrichovi Puppům. Tito tři bratři založili v roce 1872 společnou firmu Pupp, která se postarala o největší vzestup hotelového komplexu. Ten se tehdy nazýval Etablissement Pupp a zahrnoval především prostory Českého sálu, Cafésalonu a k němu přilehlému Billiardsalonu. Saský sál koupili bratři až v roce Pátá generace Puppů započala rozsáhlé rekonstrukce. Skoupili zbytek okolních pozemků, staré budovy dali zbourat a zcela přestavět. Přestavbu vedli osvědčení vídeňští architekti Ferdinad Fellner a Hermann Helmer. Grandhotel tak získal podobu, jakou známe dnes. DEUTSCH Die Entwicklung von Grandhotel Pupp kann sich mit mehr als dreihundertjähriger Geschichte rühmen, während der es zu einem der Symbole von Karlsbad wurde. Wo soll man also den Ursprung der internationalen Berühmtheit, mit der sich Grandhotel Pupp rühmen kann, suchen? Das erste Objekt an Stelle des jetzigen Hotelkomplexes war der Sächsische Saal, gebaut vom damaligen Bürgermeister der Stadt Deiml im Jahre Der Saal wurde ursprünglich Salle de l Assemblée genannt. Seine spätere Benennung beeinflusste, dass der Mitinvestor der sachsische Kurfürst und polnische König August II. der Starke war. Ein anderer Karlsbader Bürgermeister, Andreas Becher, verursachte den Bau des in der Nähe liegenden, aber konkurrierenden Böhmischen Saales. Die Nach kommen vom Bürgermeister Deiml haben auf ihren Grundstücken vor dem Böhmischen Saal das Haus Gottes Auge gebaut, die dritte Säule des zukünftigen Hotelkomplexes. Seinen jetzigen Namen trägt das Grandhotel nach Johann Georg Pupp, einem Zuckerbäcker, der sich in die einflussreiche Karls bader Familie Mitterbach einheiratete. Pupp kaufte nach und nach in den Jahren von Familie Becher den Böhmischen Saal, von Grundrissen hat er ihn umgebaut und vergrößert. Er bemühte sich auch den Sächsischen Saal zu kaufen, oder wenigstens zu mieten, dies gelang ihm aber nicht. Es gelang erst seinen Urenkeln, Anton, Julius und Hein rich Pupp. Diese drei Brüder gründeten im Jahre 1872 eine gemeinsame Firma Pupp, die für den größten Aufschwung vom Hotelkomplex sorgte. Dieser hieß damals Etablissement Pupp und umfasste vor allem die Räumlichkeiten des Böhmischen Saals, den Cafésalon und den anliegenden Billard salon. Den Sächsischen Saal kauften die Brüder erst im Jahre Die fünfte Generation Pupp begann mit umfangreicher Rekonstruktion. Sie kauf ten die übrigen umliegenden Grundstücke, die alten Gebäude ließen Sie niederreißen und bauten sie völlig um. Den Umbau führten die anerkannten Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer. Das Grandhotel bekam somit das Aussehen, das wir heute kennen. The Grandhotel Pupp can boast more than a 300-hundred-year-old history during which it has become one of the symbols of Karlovy Vary. And where to look for the origins of the international fame the Grandhotel Pupp can boast? The first building in the place of the present hotel complex was the Saxon Hall whose construction had been initiated by Mayor Deiml in The hall was originally called Salle de l Assemblée. Later it was renamed as one of its coinvestors was the Saxon elector and Polish king August the Strong II. Another mayor of Karlovy Vary, Andreas Becher, initiated the construction of the nearby Bohemian Hall, a rival of the Saxon Hall. Mayor Deiml s descendants built the God s Eye House, the third pillar of the future hotel complex, on their grounds in front of the Bohemian Hall. It has got its present name after Johann George Pupp, a confectioner who married into the influential Mitterbach family from Karlovy Vary. Between 1775 and 1785 Pupp bought the Bohemian Hall from the Becher family part after part, rebuilt it from its very foundations and extended it. He tried, too, to buy or at least to hire the Saxon Hall; however, he was not successful. Only his great-grandsons Anton, Julius and Heinrich Pupp managed to do it. In 1872 the three brothers founded a firm Pupp together which played an important part in the later rise of the hotel complex. At that time it was called Etablissement Pupp and included first of all the Bohemian Hall, Cafésalon and the adjacent Billiardsalon. It was only in 1890 that the brothers bought the Saxon Hall. The fifth generation of the Pupps started an extensive renovation. They bought the remaining grounds in the neighbourhood, had the buildings pulled down and completely rebuilt. The renovation was lead by experienced Viennese architects Ferdinand Fellner and Hermann Helmer. In those days the Grandhotel Pupp got the appearance which we know today. 1. Saský sál Der Sächsische Saal Saxon Hall 2. Český sál Der Böhmische Saal Bohemian Hall 3. Boží oko Gottes Auge God s Eye Lept Radierung An etching (1733) 17

18 Po stopách slavných AUF DEN SPUREN DER PROMINENTEN IN FAMOUS PEOPLE S FOOTSTEPS Ferdinand Fellner a Hermann Helmer Architekti - lazebníci tváře Karlových Varů Karlovy Vary se proslavily nejen svou lázeňskou tradicí, společenským životem či polohou v krásné krajině. Významným prvkem, který spoluvytváří svébytnou a do dnes obdivovanou atmosféru města, je architektura lázeňské části. O jeho půvabnou tvář se významně zasloužili legendární vídeňští stavitelé Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. Pro styl, kterým dodnes uchvacují obyvatele i návštěvníky Karlových Varů, se užívá pojem karlovarský historismus. Fellner a Helmer začali působit ve Vídni v roce 1873, kdy založili projektovou kancelář. Prosluli především ve střední Evropě, kde za 43 let své spolupráce navrhli a vyprojektovali více než 200 staveb. Specializací jejich ateliéru byly budovy divadelní a koncertní. U nich se tito architekti zaměřili i na bezpečnost a funkčnost provozu, což se stalo důležitou součástí jejich firemní pověsti. V Karlových Varech a okolí navrhla firma Fellner a Helmer téměř 20 významných objektů. Stavitelé se uvedli návrhem Vřídelní kolonády, jež byla postavena roku Následovaly projekty staveb: Sadová kolonáda s koncertním sálem a restaurací (l88l), Tržní kolonáda (l883), Městské divadlo (l886), Goethova vyhlídka (l889), Císařské lázně (l895), hotel Národní dům (l90l). Poslední realizovanou stavbou Fellnera a Helmera v Karlových Varech je přestavba Grandhotelu Pupp, při které byly jednotlivé objekty propojeny v hotelový komplex. Součástí rekonstrukce, která proběhla na přelomu 19. a 20. století, byla výstavba nového koncertního sálu na místě bývalého Cafésalonu. Objekt, ve kterém se nachází Slavnostní sál, je umístěn mezi Parkhotelem a Grandhotelem a může se pochlubit vysoce reprezentativním a dekorativně působivým interiérem. Přestavba vtiskla Grandhotelu i Parkhotelu jednotící architektonickou úpravu, jaká přetrvala do dnešních dnů. Při pobytu v našem hotelu můžete sami ocenit stavitelské umění pánů Fellnera a Helmera jako evropské stavitelské špičky své doby. DEUTSCH Ferdinand Fellner und Hermann Helmer Architekten - die Barbiere des Gesichts Karlsbads Karlsbad wurde nicht nur durch seine Kurtradition, dem Gesellschaftsleben oder durch die Lage in schöner Landschaft bekannt. Ein bedeutendes Element, das bis heute die eigenständige und bewunderte Stadtatmosphäre mitbildet, ist die Architektur des Kurviertels. Sein liebliches Gesicht gestalteten bedeutend die legendären Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer. Der Stil, der bis heute die Einwohner und Besucher von Karlsbad bezaubert, wird als Karlsbader Historismus genannt. Fellner und Helmer begannen in Wien im Jahre 1873 zu wirken, als sie ein Projektbüro gründeten. Sie wurden vor allem in Mitteleuropa berühmt, wo sie binnen 43 Jahren ihrer Zusammenarbeit mehr als 200 Bauten entwarfen und projektierten. Eine Spezialisierung ihres Ateliers waren Theatergebäude und Konzertsäle. Wobei sich diese Architekten auch auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Betriebes konzentrierten, was zu einem wichtigen Bestandteil ihres Firmenrufes wurde. In Karlsbad und Umgebung entwarf die Firma Fellner und Helmer fast 20 bedeutende Objekte. Die Architekten wurden mit dem Projekt der Sprudelkolonnade bekannt, die im Jahre 1879 erbaut wurde. Es folgten weitere Bauprojekte: die Parkkolonnade mit Konzertsaal und Restaurant (l88l), die Marktkolonnade (l883), das Stadttheater (l886), die Goethe Aussicht (l889), das Kaiserbad (l895), das Hotel Schützenhaus (l90l). Der letzte durchgeführte Bau von Fellner und Helmer in Karlsbad ist der Umbau von Grandhotel Pupp, wobei die einzelnen Objekte in ein Hotelkomplex verbunden wurden. Ein Teil der Rekonstruktion, die um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts verlief, war der Aufbau des neuen Konzertsaals an Stelle des ehemaligen Cafésalon. Der Bau, in dem der Festsaal ist, befindet sich zwischen dem Parkhotel und dem Grandhotel und er kann sich mit einem hoch repräsentativen und dekorativ wirkenden Innenraum rühmen. Der Umbau prägte dem Grandhotel sowie dem Parkhotel ein einigendes architektonisches Aussehen ein, das bis in die heutigen Tage geblieben ist. Während Ihres Aufenthalts in unserem Hotel können Sie selbst die Baukunst der Herrn Fellner und Helmer als europäische Architektenelite ihrer Zeit beurteilen. Ferdinand Fellner and Herman Helmer Architects - the Barbers of the Face of Karlovy Vary Karlovy Vary became famous not only thanks to its spa tradition, social life or its location in beautiful scenery. An important element that co-creates the unique and admired atmosphere of the town is the architecture in the spa part of the town. The beau tiful appearance of the spa part is the result of work of legendary architects Ferdinand Fellner and Hermann Helmer from Vienna. The style which has been fascinating both the inhabitants and the visitors to Karlovy Vary for years is called Karlovy Vary historicism. Fellner and Helmer started working in Vienna in 1873 after they had set up a designer studio. They became famous especially in Middle Europe where they co-designed more than 200 buildings within 43 years. Their studio specialized in theatre and concert buildings. In these buildings the architects paid special attention to safety and functionality which created important part of their firm s record. The firm Fellner and Helmer designed about 20 important buildings in Karlovy Vary and its neighbourhood. First the architects presented themselves with the design of the Sprudel Colonnade, which was built in Other buildings followed: the Park Colonnade with a concert hall and a restaurant (1881), the Market Colonnade (1883), the Municipal Theatre (1886), the Goethe Outlook Tower (1889), the Emperor s Spa Building (1895) and the hotel National House (1901). Fellner and Helmer s last work in Karlovy Vary was the renovation of the Grandhotel Pupp during which individual buildings were connected in a hotel complex. Part of the renovation which took place at the turn of the 19th century was the construction of a new concert hall in place of the former Cafésalon. The building in which there is the Festive Hall is located between the Parkhotel and the Grandhotel and can boast a highly representative and a decoratively impressive interior. The renovation has united both the Parkhotel and the Grandhotel in the style of architecture up to these days. If you stay in our hotel, you can appreciate yourself the building art of masters Fellner and Helmer - the European top architects. Městské divadlo Stadttheater Town Theatre 18

19 Kam na výlet? Wohin auf einen Ausflug? Where to go? Město Cheb Mit dem Auto: Straße E48, E49, 48 km. Mit dem Bus: Von Terminal mehrfach pro Tag. Mit dem Zug: Von Bahnhof Horní nádraží ungefähr jede Stunde. Infozentrum Cheb: % , Při poznávání pamětihodností Karlovarského kraje byste neměli vynechat návštěvu historického města Cheb, který nabízí procházky mimořádně zachovalým historickým centrem města s mnoha památkami nebo návštěvu některé z mnoha kulturních událostí. Historie města sahá do konce 10. století, kdy se zde nacházelo opevněné slovanské hradiště. První písemná zpráva o Chebu pochází z roku 1061, jako město je zmiňován začátkem 13. století. Z konce 13. století pochází výstavba, která vytvořila městské historické jádro tak, jak je k vidění dnes. V druhé polovině 15. století, díky vzájemné podpoře s českým králem Jiřím z Po dě brad, nastává pro město období prosperity, které trvá až do třicetileté války v první polovině 17. století. Výhodná strategická poloha města však měla za následek jeho dobývání a drancování okolí, ve kterém se střídaly obě bojující strany. V této době bývá Cheb spojován se jménem Albrechta z Valdštejna, jedním z nejvyšších velitelů císařských vojsk, který do města přijel celkem pětkrát. Při své poslední návštěvě roku 1634 zde byl zavražděn. Po třicetileté válce se město ocitlo na pokraji hospodářského zániku. Zlepšení hospodářské situace nastalo ve 2. polovině 17. století. V devatenáctém století se díky vrůstající proslulosti blízkých Františkových Lázní objevuje v Chebu mnoho českých i evropských osobností z oblasti kultury a vědy. Po obou světových válkách dvacátého století následuje období klidného rozvoje. Pokud se rozhodnete pro výlet do Chebu, neměl by Vaší pozornosti ujít Špalíček, což je seskupení jedenácti domů na náměstí Jiřího z Poděbrad. Komplex postupně vyrůstal od 13. století. Navštivte také některý z kostelů a areál hradu s městským opevněním. Cheb je z Karlových Varů snadno dosažitelný autem i autobusovou a železniční dopravou. Výlet do Chebu můžete snadno spojit s návštěvou nedalekých Františkových Lázní. Autem: Silnice E48, E49, 48 km. Autobusem: Z terminálu MHD několikrát denně. Vlakem: Z Horního nádraží přibližně každou hodinu. Infocentrum Cheb: % , DEUTSCH Stadt Eger Beim Kennenlernen der Denk würdigkeiten der Karlsbader Regionsollten Sie nicht vergessen die historische Stadt Eger zu besuchen, denn sie bietet Spazier gänge durch das außergewöhnlich erhaltene historische Stadtzentrum mit vielen Sehenswürdigkeiten oder den Besuch einer der zahlreichen Kultur ereig nisse. Die Stadtgeschichte reicht bis ans Ende des 10. Jahrhunderts, als sich hier eine befestigte slawische Burgstätte befand. Erste schriftliche Erwähnung über Eger stammt aus dem Jahre 1061, als Stadt wird es am Anfang des 13. Jahrhundert angeführt. Vom Ende des 13. Jahrhundert stammen die Gebäude, die den historischen Stadtkern so bildeten, wie man ihn heute sehen kann. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, dank gegenseitiger Unterstützung des böhmischen Königs Jiří z Poděbrad, beginnt für die Stadt eine Blütezeit, die bis zum dreißigjährigen Krieg in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts andauerte. Die günstige strategische Lage der Stadt hatte aber Zufolge, dass sie erobert und deren Umgebung geplündert wurde, worin sich beide Gegner wechselten. Zu dieser Zeit wird Eger mit dem Namen Albrecht von Wallenstein verbunden, einem der höchsten Befehlshaber der kaiserlichen Armee, der in die Stadt insgesamt fünfmal kam. Bei seinem letzten Besuch im Jahre 1634 wurde er hier ermordet. Nach dem dreißigjährigen Krieg befand sich die Stadt am Rande eines wirtschaftlichen Niedergangs. Eine Ver bes serung der wirtschaftlichen Lage begann in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im neunzehnten Jahr hundert erscheinen in Eger, dank des zunehmenden Ruhmes des in der Nähe liegenden Franzensbads, viele tschechische sowie europäische Persönlichkeiten aus dem Bereich der Kultur und Wissenschaft. Nach beiden Weltkriegen des zwanzigsten Jahrhunderts folgt eine Epoche ruhiger Entwicklung. Falls sie sich für einen Ausflug nach Eger entscheiden, sollte Ihrer Aufmerksamkeit der Stöckl (Špalíček) nicht entgehen, was eine Gruppierung von elf Häusern am Marktplatz Jiří z Poděbrad ist. Der Komplex entstand nach und nach seit dem 13. Jahrhundert. Besuchen Sie auch eine der Kirchen und das Burg ge län de mit der Stadtbefestigung. Eger ist aus Karlsbad einfach zu erreichen, mit dem Auto, sowie mit dem Bus- und Zugverkehr. Den Ausflug nach Eger können Sie einfach mit dem Besuch vom unweiten Franzensbad verbinden. The Town of Cheb When you go sightseeing in the Karlovy Vary region, you should not leave out the historic town of Cheb. It offers a walk through the well-preserved historical centre of the town with numerous monuments as well as lots of cultural events. The history of the town goes back to the late 10th century when there was a fortified Slavonic settlement here. The first record of Cheb dates from the year 1061 and the first record of the town of Cheb dates from the early 13th century. Houses which make up the historical centre of the town as you know it today date from the late 13th century. In the second half of the 15th century the period of prosperity came thanks to the mutual support of the town and the Czech king Jiří of Poděbrady. It lasted until the Thirty Years War started in the first half of the 17th century. However, the advantageous strategic location of the town resulted in numerous attempts to capture it and in plundering its neighbourhood with both fighting parts taking turns at it. At this time Cheb was often connected with the name of Albrecht of Wallenstein, one of the most powerful commanders of the emperor s army, who came to the town five times. He was murdered here during his last visit in After the Thirty Years War the town was on the verge of economic decline. It was only in the second half of the 17th century that an improvement in the economic situation arrived. A lot of both Czech and foreign personalities from the world of culture and science appeared in Cheb in the 19th century thanks to increasing popularity of nearby Františkovy Lázně. If you decide to go on a trip to Cheb, you should definitely see Špalíček, a group of eleven houses in Jiřího z Poděbrad Square. The first of the houses were built in the 13th century. Go to see some of churches as well as the castle and town fortifications. Cheb is easily accessible from Karlovy Vary by car, bus and by train. You can connect your trip to Cheb with a visit to nearby Františkovy Lázně. By car: Roads E48 and E49, 48 km. By bus: From the main bus station several times a day. By train: From the Upper Railway Station every hour. Information centre in Cheb: % , 19

20 KARLOVARSKÉ PRAMENY karlsbader quellen springs of Karlovy Vary TRŽNÍ PRAMEN - pramen č. 5 Das ermöglicht, die Quellvasen und ihre Um gebung im guten hygienischen Zustand zu erhalten. Pověst říká, že to bylo právě někde mezi dnešním Karlovým a Tržním pramenem, kde si zakladatel lázní Karel IV. léčil své choré končetiny. Podle F. Summera (1571) zde stávaly první karlovarské lázně. Od nepaměti zde byly drobné i větší vývěry, které často mizely a zase se znovu objevovaly. Vlastní Tržní pramen byl objeven poměrně pozdě, až v roce 1838 mezi lékárnou U bílého orla a domem U žirafy. Vyvěral z trhliny v asi 15 cm mocné žíle vřídlovce, uzavřené v žule na úpatí Zámecké věže. Již v roce 1840 v průběhu prací na Vřídle pramen zcela zapadl a ani po jejich skončení se úplně nezotavil. V roce 1848 bylo jímání prohloubeno, ale bez výsledku. Až po demolici radnice a přilehlých domů byl v roce 1879 pramen znovu jímán. Další jímání, tentokrát již cínovými zvonky namísto dosavadních dřevěných jímek, bylo uskutečněno v zimě 1893/94. Poslední mělké jímání je z doby před I. světovou válkou. Protože přelivná úroveň (výtlačná výška) těchto zdrojů byla asi 2 metry pod podlahou promenoáru Tržní kolonády, muselo se k Tržnímu prameni sestupovat po schodech. Tehdy se počítalo s tím, že se jedná o provizorní stavbu, která bude brzy nahrazena, a pak se vše vyřeší. Tržní kolonáda, postavená v roce 1893 jako provizorium, je dnes památkově chráněným objektem. Nové zachycení Tržního pramene vrty umožnilo přivedení jeho vody až nad úroveň promenoáru kolonády. DEUTSCH DER MARKTBRUNN - Quelle Nr. 5 Der alten Legende nach war es gerade irgendwo zwischen der heutigen Karl IV.-Quelle und der Marktbrunnquelle, wo sich Karl IV. seine Beine zu heilen versuchte. F. Summer (1571) behauptet, dass sich die ersten Badeanstalten in Karlsbad gerade an dieser Stelle befanden. Von jeher gab es hier sowohl kleine als auch grössere Quellen. Oft verschwanden sie, um wieder zu erscheinen. Die Marktquelle selbst wurde relativ spät entdeckt, erst im Jahre Sie befand sich zwischen der Apotheke Zum weissen Adler und dem Haus Zur Giraffe. Die Quelle versank fast im Verlaufe der Arbeiten am Sprudel im Jahre Völlig erholte sie sich nie wieder. Deshalb wurde sie im Jahre 1848 tiefer gefasst, leider ohne Ergebnis. Nachdem im Jahre 1879 das Rathaus und die anliegenden Häuser niedergerissen wurden, wurde die Quelle neu gefasst. Die nächste Fassung kam im Winter Damals benutzte man schon Zinnglocken statt hölzerner Reservoire. Die letzte seichte Fassung stammt aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Da die Druckhöhe dieser Quellen ungefähr 2 Meter unter der Promenade der Marktkolonnade war, musste man einige Stufen herabsteigen, um die Marktquelle zu erreichen. Damals rechnete man damit, dass es sich um einen provisorischen Bau handelt, der durch ein neues Gebäude ersetzt wird. Die im Jahre 1893 als Provisorium erbaute Marktkolonnade wird heute vom Denkmalamt geschützt. Das Thermal wasser der Marktquelle wurde über das Niveau der Promenade zugeleitet. THE MARKET SPRING - Spring No. 5 An old legend says that it was somewhere between the present Charles and Market Mineral Springs where the founder of the spa town, Charles IV, tried to cure his sore legs. According to F. Summer (1571) the first bathing facilities in Karlovy Vary used to stand right in this place. Both small and big thermal springs have existed here since time immemorial. They often disappeared and then they reappeared again. The Market Spring itself was discovered between the chemist s with the name White Eagle and a house that used to be called Giraffe relatively late, only in The vein was closed in the granite massif at the foot of the Castle Tower. The spring almost disappeared in the course of work on the Sprudel in When the work had been finished, it did not reappear in its full strength. That was why a new and deeper well was made in 1848 but it did not bring any result. After the town hall and some houses in its neighbourhood had been pulled down in 1879, a new well was made. Another well was made in winter of Wooden reservoirs were replaced with tin bells at that time. The last shallow well dated back to the time before the World War I. As the delivery head of the springs was some 2 metres under the floor of the Market Colonnade, it was necessary to descend some steps to reach them. Originally the Market Colonnade was a provisional arrangement. It should have been replaced with a new construction and at the same time the problem of the access to the spring should have been solved. The Market Colonnade was built in 1893 and at present it ranks among the most valuable historical monuments in the town. A new well has made it possible to bring the water of the Market Spring above the level of the promenade. 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES POLÉVKY 280 ml PÓRKOVÝ KRÉM 45,- Hustý pórkový krém se smetanou a krutony Creamy leek soup with croutons PASTA 300 g LASAGNE S LOSOSEM 140,- Smetanové lasagne s lososem a

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Jídelní lístek. Menu

Jídelní lístek. Menu Jídelní lístek Menu Vážení hosté, Vám, kterým je dobré jídlo a pití potěšením, Vám, kteří milujete rozmanitost a stále hledáte nové chuťové zážitky, Vám, kteří víte, že příprava dobrého jídla vyžaduje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Sluneční dvůr nabízí:

Sluneční dvůr nabízí: Provozní doba restaurace 12:00 23:00, provozní doba kuchyně 12:00 22:00 Jídelní lístek pro Vás připravil kolektiv našich kuchařů v čele s šéfkuchařkou Ludmilou Rosovou. Ceny jsou platné od 1.5.. 2014.

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 5. ročník základní

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Objevili jsme pro vás zapomenuté zakoutí staré Prahy a udělali z něj originální místo pro romantickou večeři, obchodní oběd nebo soukromou party.

Objevili jsme pro vás zapomenuté zakoutí staré Prahy a udělali z něj originální místo pro romantickou večeři, obchodní oběd nebo soukromou party. O nás host Restaurant je svěžím restauratérským projektem, který vznikl z nadšení pro harmonické spojení unikátního prostoru, dobrého jídla a pití a přátelské obsluhy. Útulná komorní restaurace se nachází

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Kulinárský kalendár. Culinary Calendar. Sarah Bernhardt Restaurant & Cafe De Paris

Kulinárský kalendár. Culinary Calendar. Sarah Bernhardt Restaurant & Cafe De Paris Kulinárský kalendár Culinary Calendar Sarah Bernhardt Restaurant & Cafe De Paris h o t e l p a r i s p r a g u e Leden - Únor January - February Speciality z mořských plodů a ryb Specialities from seafood

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Dorint Hotel Don Giovanni Praha

Dorint Hotel Don Giovanni Praha Dorint Hotel Don Giovanni Praha 397 Pokojů Dokonalá pohostinnost Konferenční centrum Vřelost a pohodlí Efektivita a profesionalita 397 Rooms Excellence in hospitality Convention centre Warmth and comfort

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

conference corporate training corporate events

conference corporate training corporate events conference corporate training corporate events Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Location The Orea Spa Hotel Monty is a unique historical hotel with a great view located in the beautiful forest

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Czech version 2015 / 2016

Czech version 2015 / 2016 Czech version 2015 / 2016 spa PackagES obsah Balíček Vítejte v hotelu Savoy Westend Balíček Vítejte v Karlových Varech Balíček Zpátky do budoucnosti Balíček Dny pro Vaši krásu Sportovní balíček Balíček

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013

Clarion Hotel Prague Old Town**** Konferenční nabídka 2013 Clarion Hotel Prague Old Town* Konferenční nabídka 2013 Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel - člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Praha 1, v poklidné části historického centra

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více