tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele"

Transkript

1 p íručka uživatele

2

3 tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

4 Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony nebo na tomto místě je reprodukce, přepracovávání nebo překládání bez předchozího písemného souhlasu zakázáno. Uživateli tiskárny Hewlett-Packard, ke které náleží tato uživatelská příručka, se uděluje licence na: a) vytištění papírové kopie této uživatelské příručky pro OSOBNÍ, INTERNÍ nebo VNITROPODNIKOVÉ použití podléhající omezení zákazu prodeje, opakovaného prodeje nebo jiné distribuce papírových kopií; b) umístění elektronické kopie této uživatelské příručky na síťový server, za předpokladu, že přístup k této elektronické kopii bude omezen na OSOBNÍ a INTERNÍ uživatele tiskárny Hewlett-Packard, ke které náleží tato uživatelská příručka. První vydání, říjen 2002 Záruka Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena. Společnost Hewlett-Packard neposkytuje s ohledem na tyto informace žádný druh záruky. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ IMPLICITNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO DANÉ ÚČELY. Společnost Hewlett-Packard neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, nahodilé, výsledné či jiné poškození uváděné v souvislosti s opatřením nebo používáním těchto informací. Ochranné známky Adobe, Acrobat a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR a logo Energy Star jsou ochranné známky společnosti United States Environmental Protection Agency registrované vusa. HP-UX Release a HP-UX Release a novější verze na všech počítačích HP 9000 jsou produkty společnosti Open Group UNIX. LaserWriter je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Microsoft, MS Windows, Windows, Windows NT a MS-DOS jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v USA. Netscape je americká ochranná známka společnosti Netscape Communications Corporation. TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA. UNIX je registrovaná ochranná známka sdružení Open Group.

5 Obsah 1 Základy tiskárny Konfigurace tiskárny Funkce tiskárny Software tiskárny Operační systém a součásti tiskárny Ovladače tiskárny Software pro počítače Macintosh Instalace softwaru systému tisku Instalace softwaru systému tisku pro přímé připojení v systému Windows Instalace softwaru systému tisku pro sítě Instalace softwaru systému tisku pro sítě na počítačích Macintosh Instalace softwaru systému tisku pro přímé připojení na počítači Macintosh Instalace softwaru po připojení paralelního kabelu nebo kabelu USB Odinstalování softwaru Ovládací panel Uspořádání ovládacího panelu Používání systému nápovědy tiskárny Nabídky ovládacího panelu Změna nastavení ovládacího panelu Porty rozhraní Tiskové úlohy Nákup papíru a dalších médií Možnosti vstupu média Zásobník 1 formáty média Zásobník 2 (na 250 listů) formáty papíru Zásobník 3 (na 500 listů) formáty papíru Plnění zásobníků Plnění zásobníku 1 (víceúčelový zásobník) Plnění zásobníku 2 (na 250-listů) nebo doplňkového zásobníku na 250 listů na pozici zásobníku Plnění zásobníku 3 (na 500 listů) Možnosti výstupu média Tisk na speciální média Tisk na obálky Tisk na štítky Tisk na průhledné fólie Tisk na média s vlastním formátem nebo na karton Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír (jednostranný) Tisk na obě strany média (oboustranný tisk) Zrušení tiskové úlohy Používání ovladače tiskárny Změna nastavení pro tiskovou úlohu Změna výchozích nastavení CSWW Obsah 3

6 Používání funkcí ovladače tiskárny Tisk vodoznaků Tisk více stránek na jeden list papíru Nastavení uživatelské velikosti papíru Použití režimu tisku EconoMode (koncept) Výběr nastavení kvality tisku Použití možností Zmenšit/Zvětšit Výběr zdroje (zásobníku) papíru Tisk podle typu a formátu média Tisk obalu nebo odlišné první stránky Přidání prázdné stránky nebo zadního obalu na konec tiskové úlohy Přidání prázdné stránky na začátek všech tiskových úloh (stránka oddělující tiskové úlohy) Funkce ukládání tiskových úloh Zkušební tisk a podržení tiskové úlohy Odstranění podržené úlohy Tisk soukromé úlohy Odstranění soukromé úlohy Správa a údržba tiskárny Používání integrovaného webového serveru Spuštění integrovaného webového serveru Karta Informace Karta Nastavení Karta Síť Další odkazy Používání softwaru HP Web Jetadmin Použití funkce Sledování stavu a výstrah tiskárny Správa a konfigurace ovladačů tiskárny Softwarový modul plug-in pro server HP Web Jetadmin Nástroj pro uživatelské nastavení instalátoru Správa tiskové kazety Tiskové kazety HP Neoriginální tiskové kazety Ověření pravosti tiskové kazety Skladování tiskových kazet Předpokládaná životnost tiskové kazety Kontrola stavu toneru V tiskové kazetě dochází nebo došel toner Konfigurace zasílání výstrah elektronickou poštou Kontrola konfigurace tiskárny Mapa nabídek Stránka konfigurace Stránka stavu spotřebního materiálu Seznam písem PCL nebo PS Čištění tiskárny Čištění vnějšího krytu Čištění oblastí dráhy papíru a tiskové kazety Čištění fixační jednotky Řešení problémů Kontrolní seznam pro řešení potíží Řešení obecných problémů s tiskem Tisk speciálních stránek Obsah CSWW

7 Vysvětlení hlášení tiskárny Používání elektronické online nápovědy tiskárny Řešení trvajících hlášení Vysvětlení hlášení ovládacího panelu Odstranění uvíznutého papíru Typická místa uvíznutí Oblast tiskové kazety Oblast podavače papíru zásobníku 2 nebo zásobníku Oblasti výstupu Oblast duplexní jednotky Odstranění problémů s kvalitou tisku Kontrolní seznam kvality tisku Příklady vad tisku obrázků Řešení síťových problémů s tiskem Odstranění obecných problémů se systémem Windows Odstranění obecných problémů se systémem Macintosh Odstranění obecných problémů se soubory PostScript Servis a podpora Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu Objednávání přímo od výrobce HP Objednávání prostřednictvím servisu nebo poskytovatelů podpory Objednávání přímo pomocí integrovaného webového serveru (tiskárny s připojením k síti) Objednávání přímo pomocí softwaru tiskárny (tiskárny přímo připojené k počítači) Čísla dílů Kontaktování společnosti HP Využívání podpory Využívání rozšířených služeb a podpory Využívání horké linky HP pro padělky Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny Formulář se servisními informacemi Smlouvy o údržbě produktů HP Informace o záruce Omezená záruka společnosti Hewlett-Packard Rozšířená záruka Omezená záruka na životnost tiskových kazet Dodatek A Technické údaje Technické údaje tiskárny Rozměry Napájení Spotřeba energie Hlučnost Provozní prostředí Technické údaje médií Podporované formáty médií Pokyny pro používání papíru Technické údaje papíru Prostředí pro tisk a skladování papíru Obálky Štítky Fólie CSWW Obsah 5

8 Dodatek B Nabídky ovládacího panelu Otevření nabídky Úloha Nabídka Informace Nabídka Manipulace s papírem Nabídka Konfigurace zařízení Podnabídka Tisk Podnabídka PCL Podnabídka Kvalita tisku Podnabídka Nastavení systému Podnabídka I/O Podnabídka Obnovení Nabídka Diagnostika Nabídka Servis Dodatek C Paměť tiskárny a možnosti rozšíření Paměť tiskárny Instalace paměti Kontrola instalace paměti Instalace karty EIO serveru HP JetDirect Dodatek D Příkazy tiskárny Vysvětlení syntaxe příkazů jazyka PCL Kombinování řídicích sekvencí Zadávání znaků řídicí sekvence Výběr písma PCL 5e Obecné příkazy tiskárny v jazyce PCL 5e Dodatek E Informace o předpisech Předpisy FCC Ohleduplnost výrobku k životnímu prostředí Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě (DOC) pro Kanadu Prohlášení o splnění norem a bezpečnosti Prohlášení o bezpečnosti laseru Prohlášení o bezpečnosti zařízení LED Prohlášení VCCI pro Japonsko Prohlášení EMI pro Koreu Prohlášení o bezpečnosti laseru pro Finsko Rejstřík 6 Obsah CSWW

9 1 Základy tiskárny Blahopřejeme k zakoupení tiskárny HP LaserJet řady Pokud jste tak ještě neučinili, seznamte se s pokyny pro nastavení tiskárny, které jsou uvedeny v příručce Začínáme (Start) dodávané s tiskárnou. Po sestavení a připravení tiskárny pro používání se můžete s tímto zařízením lépe seznámit. V této části naleznete informace týkající se následujících oblastí: Konfigurace tiskárny na straně 8 Funkce tiskárny na straně 9 Software tiskárny na straně 11 Instalace softwaru systému tisku na straně 16 Odinstalování softwaru na straně 21 Ovládací panel na straně 22 Porty rozhraní na straně 26 CSWW 7

10 Konfigurace tiskárny Tiskárna HP LaserJet 2300 je k dispozici v šesti konfiguracích, které jsou popsány níže. Poznámka Není-li uvedeno jinak, obrázky v této příručce se týkají typu tiskárny HP LaserJet Chcete-li zjistit, jakou konfiguraci má vaše tiskárna HP LaserJet 2300, podívejte se na štítek na přední straně tiskárny. HP LaserJet 2300L Tiskárna HP LaserJet 2300L tiskne až 20 stran formátu Letter za minutu nebo až 19 stran formátu A4 za minutu. Dodává se s vestavěným zásobníkem na 250 listů, je vybavena paralelním i USB rozhraním a 32 megabajty (MB) paměti RAM. Tiskárnu lze rozšířit kartou EIO a dvěma paměťovými moduly DIMM (dvojitý zásuvný paměťový modul). Lze tak přidat kartu síťového tiskového serveru, písma a paměť. HP LaserJet 2300 Tiskárna HP LaserJet 2300 má stejné vlastnosti jako typ HP LaserJet 2300L, ale její rychlost je až 25 stran formátu Letter za minutu a až 24 stran formátu A4 za minutu. HP LaserJet 2300d Tiskárna HP LaserJet 2300d má stejné vlastnosti jako typ HP LaserJet 2300, ale dodává se s 48 MB paměti RAM a vestavěnou duplexní jednotkou, která umožňuje automaticky tisknout na obě strany papíru. HP LaserJet 2300n Tiskárna HP LaserJet 2300n má stejné vlastnosti jako typ HP LaserJet 2300, ale je určena pro uživatele pracující v síti. Je dodávána s kartou EIO plnohodnotného tiskového serveru HP Jetdirect (pro připojení k síti 10/100Base-TX) a 48 MB paměti RAM. HP LaserJet 2300dn Tiskárna HP LaserJet 2300dn má stejné vlastnosti jako typ HP LaserJet 2300n, ale dodává se s vestavěnou duplexní jednotkou umožňující automaticky tisknout na obě strany papíru. HP LaserJet 2300dtn Tiskárna HP LaserJet 2300dtn má stejné vlastnosti jako typ HP LaserJet 2300dn, ale je vybavena přídavným zásobníkem na 500 listů. 8 Kapitola 1 Základy tiskárny CSWW

11 Funkce tiskárny Následující tabulka popisuje funkce tiskáren řady HP LaserJet Rychlý tisk rychlost Tiskárna HP LaserJet 2300L tiskne až 20 stran formátu Letter za minutu nebo až 19 stran formátu A4 za minutu. Všechny ostatní modely tisknou až 25 stran formátu Letter za minutu nebo až 24 stran formátu A4 za minutu. Vestavěná duplexní jednotka Oboustranný neboli duplexní tisk je standardní funkcí tiskárny HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn a HP LaserJet 2300dtn. Tisková kazeta a sledování stavu Kazeta HP Smart Print Cartridge pro tisk až 6000 stránek detekuje a hlásí stav toneru. Kazetu není nutné protřepávat. Tím se maximalizuje využití toneru. Stránka stavu spotřebního materiálu obsahuje měřidlo toneru a informace o počtu stránek a o formátech používaného papíru. Tiskárna umožňuje sledovat originální tiskové kazety HP. Vynikající kvalita tisku Režim FastRes 1200 zajišťuje tisk v rozlišení 1200 dpi pro rychlý a velmi kvalitní tisk obchodních dokumentů a grafiky. Režim ProRes 1200 zajišťuje tisk v rozlišení 1200 dpi pro nejlepší tisk čárové grafiky a obrázků. Nastavitelné parametry optimalizují kvalitu tisku. Kazeta HP Smart Print Cartridge zaručuje ostrý tiskový výstup. Pružná manipulace s papírem Zásobník 1 (víceúčelový) je určen pro hlavičkové papíry, obálky, štítky, průsvitné fólie, vlastní formáty média, pohlednice a silný papír. Nastavitelný zásobník na 250 listů (zásobník 2) je určen pro standardní formáty papíru. Zásobník na 500 listů (zásobník 3) je určen pro papír velikosti Letter a A4. K dispozici jsou dvě výstupní přihrádky: v závislosti na typu média lze jako nejvhodnější místo pro výstup papíru vybrat horní výstupní přihrádku nebo zadní výstupní přihrádku. Je možné využít přímou dráhu papíru ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky. U tiskáren HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn a HP LaserJet 2300dtn je k dispozici vestavěná duplexní jednotka. Možnosti rozšíření Při používání zásobníku na 250 nebo 500 listů není nutné přidávat papír příliš často. Jako rozhraní je k dispozici jedna patice pro kartu EIO (enhanced input/output). Tiskárna obsahuje tři patice pro paměťové moduly DIMM (dual inline memory module). Dvě z nich umožňují rozšíření paměti a sady písem. Jazyky a písma v tiskárně Vysoká rychlost tisku, rozšířená sada písem a technologie grafického tisku a rozšířené možnosti při tisku obrázků, to jsou výhody jazyka tiskárny PCL 6. Jazyk PCL 6 zahrnuje také 45 typů vektorového písma TrueType a jeden rastrový typ písma řádkové tiskárny. Mezi další jazyky a písma patří HP PCL5e a emulace PostScript (PS) 3, která obsahuje 35 vestavěných písem jazyka PS. Tiskárna automaticky rozpozná a použije pro tiskovou úlohu správný jazyk. CSWW Funkce tiskárny 9

12 Připojení přes rozhraní apráce vsíti Tiskárna obsahuje paralelní port ECP typ B (podle standardu IEEE-1284) a port USB (kompatibilní s certifikovanými zařízeními pro rozhraní USB verze 1.1 a 2.0 nízká a plná rychlost) Tiskárna má patici EIO, která umožňuje rychlé a jednoduché připojení tiskových serverů HP Jetdirect EIO. Rozšíření paměti Tiskárny řady HP LaserJet 2300 se dodávají s 32 MB nebo 48 MB paměti. Paměť však může být díky volným paticím pro moduly DIMM rozšířena až na 288, resp. 304 MB. Většina dokumentů může být vytisknuta při použití standardní velikosti paměti tiskárny. Úspora energie Tiskárna automaticky šetří elektrickou energii, protože když netiskne, sníží se příkon. Jako účastník programu ENERGY STAR společnost Hewlett-Packard prohlašuje, že toto zařízení splňuje pravidla tohoto programu. Úsporný tisk Tisk více stránek na jeden list (N:1) a oboustranný tisk s vestavěnou duplexní jednotkou šetří papír (duplexní jednotku mají vestavěnou tiskárny HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn a HP LaserJet 2300dtn). Tisk v režimu EconoMode šetří toner. 10 Kapitola 1 Základy tiskárny CSWW

13 Software tiskárny Tiskárna se dodává s užitečným softwarem zahrnujícím ovladače tiskárny a volitelný software. Pro snadné nastavení tiskárny a pro přístup ke všem funkcím tiskárny společnost HP doporučuje dodaný software nainstalovat. Přečtěte si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM tiskárny. Naleznete zde další informace o softwaru a podporovaných jazycích (software společnosti HP není dodáván ve všech jazycích). V této části naleznete informace týkající se následujících oblastí: Operační systém a součásti tiskárny na straně 12 Ovladače tiskárny na straně 14 Software pro počítače Macintosh na straně 15 CSWW Software tiskárny 11

14 Operační systém a součásti tiskárny Klient Windows Macintosh Software pro Windows Ovladače Software pro Macintosh Soubory PPD Nástroj HP LaserJet Utility Správce sítě Software pro Windows Ovladače Správce sítě Software pro Macintosh Soubory PPD Nástroj HP LaserJet Utility Písma Disk CD-ROM tiskárny obsahuje softwarové komponenty a ovladače pro konečné uživatele a správce sítě. Chcete-li využívat všech funkcí tiskárny, je třeba nainstalovat ovladače tiskárny z tohoto CD-ROM. Ostatní programy jsou doporučené, ale nejsou pro provoz tiskárny nezbytné. Další informace naleznete v pokynech pro instalaci a v souborech Readme na disku CD-ROM tiskárny. Disk CD-ROM obsahuje software určený pro konečné uživatele a správce sítě, kteří pracují v některém z následujících operačních systémů: Microsoft Windows 95, Windows 98 a Windows Me (Millennium Edition) Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 a Windows XP Apple Mac OS, verze 8.6 až 9.xx, 10.1 nebo vyšší Nejnovější ovladače tiskárny pro všechny podporované operační systémy jsou k dispozici na webových adresách Informace o získání nejnovějšího softwaru pro uživatele, kteří nemají přístup k Internetu, jsou uvedeny na letáku přiloženém v krabici s tiskárnou. 12 Kapitola 1 Základy tiskárny CSWW

15 Následující tabulka uvádí seznam dostupného softwaru pro tiskárnu. Software Instalační program pro systém Windows Windows 9x/Me Windows NT 4.0 Windows 2000/XP x x x PCL 6 x x x PCL 5e x x x Emulace PostScript x x x Mac OS HP Web Jetadmin* x x x Instalační program pro systém Macintosh Soubory PPD (PostScript Printer Description) pro systém Macintosh Ovladače IBM* Vzorové skripty* x x UNIX/ Linux x OS/2 x *K dispozici pouze na webu. CSWW Software tiskárny 13

16 Ovladače tiskárny Ovladače tiskárny umožňují přístup k funkcím tiskárny a umožňují počítači komunikovat s tiskárnou (jazykem tiskárny). Informace o dalším softwaru a podporovaných jazycích naleznete v pokynech pro instalaci a v souborech Readme na disku CD-ROM tiskárny. Tiskárna se dodává s následujícími ovladači. Aktuální ovladače jsou dostupné na adrese Podle konfigurace počítačů se systémem Windows instalační program softwaru tiskárny automaticky zkontroluje, zda je počítač připojen k Internetu a zda je možné získat nejnovější ovladače. Operační systém PCL 6 PCL 5e PS PPD 1 Windows 95, 98, Me x x x x Windows NT 4.0 x x x x Windows 2000, XP x x x x Mac OS x x 1. Popisné soubory jazyka PostScript. Vzorové skripty pro UNIX a Linux lze stáhnout z Internetu nebo je lze získat od autorizovaného servisu HP nebo poskytovatele podpory. (Další informace naleznete na letáku přiloženém v krabici s tiskárnou.) Ovladače pro systém OS/2 jsou k dispozici od společnosti IBM a jsou dodávány se systémem OS/2. Poznámka Pokud požadovaný ovladač není na disku CD-ROM nebo zde není uveden, projděte instalační software nebo soubor Readme tiskárny a zjistěte, zda tiskárna požadovaný ovladač podporuje. Pokud tiskárna ovladač nepodporuje, obraťte se na výrobce nebo prodejce používaného programu a požádejte o ovladač pro tuto tiskárnu. Výběr správného ovladače tiskárny Vyberte ovladač tiskárny podle způsobu používání tiskárny. Některé funkce tiskárny jsou k dispozici pouze u ovladačů PCL 6. Funkce, které jsou k dispozici, naleznete v nápovědě ovladače tiskárny. Použitím ovladače PCL 6 budete moci plně využít funkce tiskárny. Ovladač PCL 6 poskytuje optimální výkonnost a kvalitu tisku a je doporučen pro běžný kancelářský tisk. Ovladač PCL 5e je k dispozici pro případ, že je nutná zpětná kompatibilita s dřívějšími ovladači tiskáren PCL nebo staršími tiskárnami. Ovladač PS je užitečný, pokud tisknete především z aplikací podporujících PostScript, jako je například Adobe nebo Corel, pro kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3 nebo pro podporu písem PS v modulech DIMM. Poznámka Tiskárna automaticky přepíná mezi jazyky PS a PCL tiskárny. Nápověda ovladačů tiskárny Každý ovladač tiskárny má okna s nápovědou, která lze otevřít stisknutím tlačítka Nápověda, klávesy F1 z klávesnice počítače nebo klepnutím na symbol otazníku v pravém horním rohu ovladače (je-li použit operační systém Windows). Tato okna s nápovědou obsahují podrobné informace o daném ovladači. Nápověda ovladače je nezávislá na nápovědě aplikace. 14 Kapitola 1 Základy tiskárny CSWW

17 Software pro počítače Macintosh Instalační software HP obsahuje soubory PPD s definicí jazyka PostScript, soubory PDE s rozšířením komunikace s tiskárnou a nástroj HP LaserJet Utility určený pro počítače Macintosh. Pokud je počítač Macintosh připojen k síti, může využívat integrovaný webový server. Další informace naleznete v kapitole Používání integrovaného webového serveru na straně 62. Soubory PPD Soubory PPD umožňují v kombinaci s ovladačem Apple LaserWriter 8 pro operační systém OS 8 až 9.x.x a nástrojem PS Converter pro operační systém OS X 10.1 nebo vyšší využívat funkcí tiskárny a komunikaci mezi počítačem a tiskárnou. Instalační program souborů PPD, PDE a další software jsou k dispozici na disku CD-ROM. Použijte příslušný ovladač PS, který se dodává k operačnímu systému. Soubory PDE Soubory PDE (Printer Dialog Extensions) umožňují v kombinaci s nástrojem Apple LaserWriter Driver pro operační systém OS X využívat funkce tiskárny a komunikaci mezi počítačem a tiskárnou. Instalační program souborů PPD, PDE a další software jsou k dispozici na disku CD-ROM. Použijte příslušný ovladač Apple LaserWriter, který se dodává k operačnímu systému. Nástroj HP LaserJet Utility Nástroj HP LaserJet Utility umožňuje používat funkce, které nejsou k dispozici v ovladači. V porovnání s předchozími verzemi usnadňují okna s pokyny výběr funkcí tiskány v počítači Macintosh. S nástrojem HP LaserJet Utility lze provádět následující operace: vlastní nastavení hlášení ovládacího panelu tiskárny, pojmenování tiskárny, přiřazení do zóny sítě, zavedení souborů a písem a změna většiny nastavení tiskárny, nastavení hesla tiskárny, zablokování funkcí na ovládacím panelu tiskárny z počítače pro vyloučení neoprávněného přístupu (viz nápověda softwaru tiskárny), konfigurace a nastavení tiskárny pro tisk IP. Poznámka Nástroj HP LaserJet Utility není v současné době podporován operačním systémem OS X, ale je podporován v prostředí Classic. CSWW Software tiskárny 15

18 Instalace softwaru systému tisku Tiskárna se dodává se softwarem systému tisku a s ovladači tiskárny na disku CD-ROM. Chcete-li využívat všech funkcí tiskárny, je třeba nainstalovat software systému tisku z tohoto disku CD-ROM. Nemáte-li k dispozici jednotku CD-ROM, můžete software tiskového systému stáhnout z Internetu na adrese Poznámka Vzorové skripty pro sítě založené na systémech UNIX (HP-UX, Sun Solaris) a Linux lze stáhnout z Internetu na adrese Nejnovější software je zdarma k dispozici na adrese Po zavedení softwaru podle pokynů k instalaci si přečtěte část Používání funkcí ovladače tiskárny na straně 49, abyste mohli tiskárnu co nelépe využít. Zvolte jeden z následujících instalačních postupů: Instalace softwaru systému tisku pro přímé připojení v systému Windows na straně 16 Instalace softwaru systému tisku pro sítě na straně 17 Instalace softwaru systému tisku pro sítě na počítačích Macintosh na straně 18 Instalace softwaru systému tisku pro přímé připojení na počítači Macintosh na straně 19 Instalace softwaru po připojení paralelního kabelu nebo kabelu USB na straně 20 Instalace softwaru systému tisku pro přímé připojení vsystémuwindows Tato část vysvětluje, jak nainstalovat software systému tisku pro operační systém Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Při instalaci tiskového softwaru v prostředí přímého připojení nainstalujte tento software ještě před připojením paralelního kabelu či kabelu USB. Pokud byl paralelní kabel nebo kabel USB připojen ještě před nainstalováním softwaru, přejděte k části Instalace softwaru po připojení paralelního kabelu nebo kabelu USB na straně 20. Pro přímé připojení může být použit paralelní kabel nebo kabel USB. Není možné připojit oba tyto kabely najednou. Používejte kabel vyhovující normě IEEE 1284 nebo standardní 2metrový kabel USB. Systémy Windows 95 a NT 4.0 nepodporují připojení pomocí kabelu USB. Instalace softwaru systému tisku 1 Zavřete všechny aplikace, které jsou otevřeny nebo spuštěny. 2 Vložte disk CD-ROM tiskárny do příslušné jednotky. Neobjeví-li se uvítací obrazovka, spusťte instalaci následujícím způsobem: a V nabídce Start klepněte na volbu Spustit. b Zadejte následující příkaz (X zastupuje písmeno označující jednotku CD-ROM): X:\setup c Klepněte na tlačítko OK. 3 Po vyzvání klepněte na volbu Instalovat tiskárnu a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. 4 Instalaci dokončíte klepnutím na tlačítko Dokončit. 5 Restartujte počítač. 6 O správné instalaci softwaru se přesvědčíte vytisknutím stránky z libovolné aplikace. 16 Kapitola 1 Základy tiskárny CSWW

19 Pokud se instalace nezdaří, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu selže, přečtěte si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letáku přiloženém v krabici s tiskárnou. Více informací naleznete také na adrese Instalace softwaru systému tisku pro sítě Software na disku CD-ROM tiskárny podporuje síťovou instalaci v síti Microsoft (kromě systému Windows 3.1x). Při instalaci v jiném operačním systému postupujte podle pokynů, které naleznete na adrese Tiskový server HP Jetdirect obsažený v tiskárnách HP LaserJet 2300n, HP LaserJet 2300dn a HP LaserJet 2300dtn má port pro připojení do sítě typu 10/100Base-TX. Potřebujete-li tiskový server HP JetDirect s jiným typem síťového portu, přečtete si část Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu na straně 116 nebo se obraťte na místního prodejce HP (viz Kontaktování společnosti HP na straně 123). Instalátor nepodporuje instalaci tiskárny ani vytváření objektů tiskárny pro servery systému Novell. Je podporována pouze přímá síťová instalace v prostředí systému Windows. Pro instalaci tiskárny a vytvoření objektů na serveru Novell použijte některý z programů HP (například HP Web Jetadmin nebo HP Install Network Printer Wizard) nebo příslušný program systému Novell (například NWadmin). Instalace softwaru systému tisku 1 Instalujete-li software v systému Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP, zkontrolujte, zda máte oprávnění správce. 2 Vytisknutím stránky konfigurace se ujistěte, že je tiskový server HP Jetdirect nakonfigurován správně pro potřeby sítě (viz Stránka konfigurace na straně 72). Na druhé stránce najděte adresu IP tiskárny. Tato adresa může být potřeba pro dokončení instalace sítě. 3 Zavřete všechny aplikace, které jsou otevřeny nebo spuštěny. 4 Vložte disk CD-ROM tiskárny do příslušné jednotky. Neobjeví-li se uvítací obrazovka, spusťte instalaci následujícím způsobem: a V nabídce Start klepněte na volbu Spustit. b Zadejte následující příkaz (X zastupuje písmeno označující jednotku CD-ROM): X:\setup c Klepněte na tlačítko OK. 5 Po vyzvání klepněte na volbu Instalace tiskárny a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. 6 Instalaci dokončíte klepnutím na tlačítko Dokončit. 7 Restartujte počítač. 8 O správné instalaci softwaru se přesvědčíte vytisknutím stránky z libovolné aplikace. Pokud se instalace nezdaří, nainstalujte software znovu. Pokud instalace znovu selže, přečtěte si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM nebo na letáku přiloženém v krabici s tiskárnou. Více informací naleznete také na adrese Nastavení použití síťové tiskárny na počítači se systémem Windows prostřednictvím služby sdílení Pokud je tiskárna připojena přímo k počítači paralelním kabelem, lze tiskárnu sdílet v síti a mohou na ní tisknout i jiní uživatelé sítě. Informace o povolení sdílení najdete v dokumentaci systému Windows. Po nastavení sdílení tiskárny nainstalujte software tiskárny do všech počítačů, které budou tiskárnu sdílet. CSWW Instalace softwaru systému tisku 17

20 Instalace softwaru systému tisku pro sítě na počítačích Macintosh Tato část popisuje instalaci softwaru systému tisku pro počítače Macintosh. Software systému tisku je určen pro systémy Mac OS 8.6 a vyšší. Systém tisku obsahuje následující komponenty: Popisné soubory tiskáren v jazyce PostScript. Popisné soubory tiskáren (PPD) v jazyce PostScript (PS) v kombinaci s ovladačem tiskárny Apple LaserWriter zpřístupňují funkce tiskárny a umožní komunikaci mezi ní a počítačem. Instalační program souborů PPD a další software jsou k dispozici na přiloženém disku CDROM. Dále použijte ovladač tiskárny Apple LaserWriter integrovaný v operačním systému počítače. Nástroj HP LaserJet Utility Nástroj HP LaserJet Utility zpřístupňuje funkce, které nejsou v ovladači tiskárny k dispozici. Pomocí ilustrovaných obrazovek lze volit mezi funkcemi tiskárny a provádět jednotlivé úkoly: pojmenování tiskárny, přiřazení k zóně sítě, stažení souborů a písem a změna většiny nastavení tiskárny, nastavení hesla tiskárny, kontrola úrovně tiskových zdrojů, nastavení tiskárny pro tisk pomocí protokolu IP nebo AppleTalk. Instalace ovladačů tiskárny v systému Mac OS 9.2 a nižším 1 Pomocí síťového kabelu propojte tiskový server HP Jetdirect s přístupovým bodem sítě. 2 Vložte disk CD-ROM do příslušné jednotky. Automaticky se zobrazí nabídka disku CD-ROM. Pokud se nabídka disku CD-ROM nespustí automaticky, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovní ploše a poté poklepejte na ikonu Installer (Instalátor). Tato ikona je umístěna ve složce Installer/<jazyk> na disku CD-ROM (kde <jazyk> je jazyk, který chcete používat). (Například složka Installer/English obsahuje ikonu instalátoru anglické verze softwaru tiskárny.) 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce. 4 V nabídce Apple otevřete okno Chooser (Připojení). 5 Zvolte LaserWriter 8 v levé části dialogového okna Chooser (Připojení). 6 Ze seznamu v pravé části dialogového okna Chooser (Připojení) vyberte požadovanou tiskárnu a klepněte na tlačítko Create (Vytvořit). Instalace ovladačů tiskárny v systému Mac OS X 1 Pomocí síťového kabelu propojte tiskový server HP Jetdirect s přístupovým bodem sítě. 2 Vložte disk CD-ROM do příslušné jednotky. Automaticky se zobrazí nabídka disku CD-ROM. Pokud se nabídka disku CDROM nespustí automaticky, poklepejte na ikonu CDROM na pracovní ploše a poté poklepejte na ikonu Installer. Tato ikona je umístěna ve složce Installer/<jazyk> na disku CD-ROM (kde <jazyk> je jazyk, který chcete používat). (Například složka Installer/English obsahuje ikonu instalátoru anglické verze softwaru tiskárny.) 3 Poklepejte na složku HP LaserJet Installers. 4 Poklepejte na složku Mac OS X. 5 Poklepáním na ikonu Installer (Instalátor) zvolte požadovaný jazyk. 6 Na odpovídající jednotce pevného disku poklepejte na Applications (Aplikace), poté na Utilities (Nástroje) a nakonec na Print Center (Centrum tisku). 7 Klepněte na tlačítko Add Printer (Přidat tiskárnu). 8 Vyberte typ připojení. 9 Zvolte název tiskárny. 18 Kapitola 1 Základy tiskárny CSWW

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více