Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S"

Transkript

1 Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze

2 UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení Pitney Bowes, může se jednat o porušení patentů nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví společnosti Pitney Bowes nebo jiných vlastníků. Společnost Pitney Bowes nepřijímá žádnou odpovědnost za takové použití informací. Na základě těchto informací se neposkytuje žádná licence, výslovná ani předpokládaná, k žádnému patentu, autorským právům nebo jiným právům k duševnímu vlastnictví společnosti Pitney Bowes nebo třetí strany, pokud není tato licence poskytnuta písemně a řádně podepsána zástupcem společnosti Pitney Bowes. První vydání, březen Pitney Bowes Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného písemného povolení společnosti Pitney Bowes není povoleno tuto knihu žádným způsobem reprodukovat jako celek ani po částech, ukládat do vyhledávacího systému libovolného typu nebo přenášet libovolnými prostředky, elektronicky či mechanicky. Vynaložili jsme maximální rozumné úsilí, abychom zajistili, že tato příručka bude obsahovat přesné a užitečné informace. Nepřijímáme však odpovědnost za chyby či opomenutí nebo za chybné použití či zneužití svých výrobků. Envelope Designer a SmartMailer jsou registrované ochranné známky společnosti Pitney Bowes, Inc. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. POZNÁMKA: DA70S/DA75S Díky podobnosti tiskáren DA70S a DA75S lze jejich funkce a obsluhu dokumentovat společně. Základní rozdíl těchto tiskáren spočívá v tom, že DA75S je barevná tiskárna, která používá černou i barevnou inkoustovou kazetu. Tiskárna DA70S pracuje pouze s černou inkoustovou kazetou. Fotografie a ilustrace v tomto dokumentu znázorňují tiskárnu DA75S, ale reprezentují obě tiskárny. DŮLEŽITÉ: Dostupnost modelů a funkcí se v jednotlivých zemích liší. Další informace získáte u svého dodavatele zařízení. Tato příručka popisuje všechny modely a funkce. Informace o určitém modelu nebo funkci v této příručce nezaručují jejich dostupnost ve vaší zemi.

3 Zařízení splňuje: Pravidla FCC POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly dostatečnou ochranu před rušením v obytných prostorách. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí. Pokud není instalován a používán v souladu s příručkou, může rušit rádiovou komunikaci. Není však zaručeno, že k rušení v určitém umístění nedojde. Pokud přístroj způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit jeho vypnutím a zapnutím, pokuste se rušení odstranit pomocí některého z následujících opatření: -- Změňte orientaci nebo umístění přijímající antény. -- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. -- Připojte přístroj do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. -- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika. Při použití tohoto přístroje s počítačem nebo jiným zařízením zvolte pouze stíněný kabel rozhraní. VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto přístroje, které výslovně neschválila osoba odpovědná za soulad s pravidly, mohou uživatele zbavit nároku na obsluhu přístroje. Směrnice EMC 89/336/EEC Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC Soulad přístroje s požadavky regulačních orgánů v USA, Kanadě a Evropě testovala organizace TUV Rheinland Product Safety. Splňuje také: směrnici 2002/96/EC (OJ:L37/24/2003) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE), směrnici 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

4 Seznam kontaktních informací Obsah Kontakty v USA...iii Kontakty v Kanadě...iii Kontakty v jiných zemích... iv Kapitola 1 - Úvod Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Používání této příručky Systémové požadavky Získání pomoci Nápověda online Možnosti tiskárny Důležité bezpečnostní poznámky Další upozornění (pouze USA) Důležité bezpečností poznámky pouze pro EU Součásti tiskárny a jejich umístění Kapitola 2 - Základy obsluhy tiskárny Přehled funkcí tiskárny Nastavení úlohy Nastavení mezery separátoru Centrování vstupního vodítka pod materiál Nastavení úhlu podávání Nastavení podávací plošiny Umístění bočního vodítka Plnění materiálem Nastavení ovladače tloušťky materiálu Nastavení výstupních válců Tisk testovacího výtisku Software ovladače tiskárny Výběr vlastností tiskárny Použití ovládacího panelu Použití nabídky Použití nabídky Main (Hlavní) Použití nabídky Setup (Nastavení) i

5 Obsah Kapitola 3 - Údržba tiskárny Preventivní údržba Problémy s kvalitou tisku Čištění výstupních válců Čištění senzoru Čištění hřídele tiskové hlavy Čištění podstavy a horního krytu Čištění tiskové hlavy Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Vyjímání inkoustových kazet Zarovnání tisku CMYK (POUZE DA75S) Kapitola 4 - Odstraňování problémů Problémy a řešení Problémy s podáváním Problémy s kvalitou tisku Problémy rozhraní Problémy motoru Problémy s čárovým kódem Jiné problémy Dodatek A - Technické parametry Parametry zařízení... A-2 Parametry materiálu... A-9 Dodatek B - Slovníček Slovníček... B-1 Rejstřík Rejstřík...I-1 ii

6 Seznam kontaktních informací Kontakty v USA Název výrobku DA70S nebo DA75S Chcete-li si přečíst často kladené otázky, přejděte na adresu a klepněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Chcete-li zadat požadavek na službu nebo školení, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account (Můj účet). Chcete-li objednat spotřební materiál a příslušenství, zavolejte na číslo Supply Line , nebo přejděte na adresu a klepněte na odkaz Online Store (Obchod online). Chcete-li zobrazit a zaplatit faktury online, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account. Chcete-li zobrazit stav zásob, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account. V případě dotazů volejte na číslo Zástupci služeb zákazníkům jsou k dispozici od pondělí do pátku v 08:00 20:00 východního času. Kontakty v Kanadě Název výrobku DA70S nebo DA75S Chcete-li si přečíst často kladené otázky nebo objednat spotřební materiál, přejděte na adresu V případě dotazů volejte na číslo Zástupci služeb zákazníkům jsou k dispozici od pondělí do pátku v 08:30 16:00 východního času. iii

7 Seznam kontaktních informací Kontakty v jiných zemích Kontaktní informace jsou uvedeny v samostatných příručkách, které se dodávají s výrobky. iv

8 1 Úvod DA70S/DA75S je všestranná, snadno použitelná stolní tiskárna vyrobená pro aplikace zpracování adres. Tato kapitola vysvětluje, co je v tomto návodu, a popisuje, jak objednávat materiál a kde získat další informace o používání tiskárny. Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Používání této příručky Systémové požadavky Získání pomoci Nápověda online Možnosti tiskárny Objednávka spotřebního materiálu Důležité bezpečnostní poznámky Součásti tiskárny a jejich umístění

9 1 Úvod Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Inkoustová tiskárna DA70S/DA75S je stolní tiskárna určená pro tisk adres, grafických a jiných informací (barevný tisk pouze u typu DA75S) na široké množství materiálů různého rozměru, typu a složení. Můžete zvolit tiskové písmo, umístění, kvalitu tisku a vlastnosti čárového kódu tištěných adres. Používání této příručky Při nastavení, ovládání a odstraňování potíží tiskárny postupujte podle této příručky. Skládá se z následujících kapitol: Kapitola 1, Přehled Obsahuje přehled příručky obsluhy, informace o nápovědě, bezpečnostní informace a také součásti tiskárny a jejich umístění. Kapitola 2, Základy obsluhy tiskárny Vysvětluje, jak nastavit tiskárnu ke zpracování úlohy. Kapitola 3, Údržba tiskárny Popisuje, jak udržovat tiskárnu v čistotě a správně funkční. Kapitola 4, Odstraňování problémů Obsahuje seznam možných problémů a jejich řešení. Příloha A, Technické parametry Poskytuje technické parametry hardwaru a spotřebního materiálu. Tiskárna bude poskytovat nejlepší výsledky, když bude materiál odpovídat uvedeným parametrům. Příloha B, Slovníček Vysvětluje význam běžných termínů používaných u zařízení pro tisk adres. Systémové požadavky Chcete-li používat tiskárnu s počítačem, musí počítačový systém splňovat následující požadavky: Procesor: Pentium II 233 MHz nebo rychlejší, doporučeno 64 MB paměti RAM nebo více Operační systém: Windows 2000/2003 Server/XP USB kabel nebo kabel Ethernet: USB kabel je součástí dodávky tiskárny. Pokud se rozhodnete používat jiný kabel, zkontrolujte, zda není delší než 5 m. 1-2

10 Úvod 1 Získání pomoci Při používání tiskárny mohou nastat situace, kdy budete potřebovat pomoc při řešení určitého problému s aplikací, nebo můžete chtít další informace o činnosti tiskárny. Další informace naleznete v Seznamu kontaktních informací na začátku této příručky nebo v samostatném letáku s kontakty dodaném s přístrojem. Nápověda online Ovladač tiskárny obsahuje integrovaný systém nápovědy. Chcete-li zobrazit ovladač, klepněte v dialogovém okně tisku systému Windows na tlačítko Vlastnosti. Klepněte pravým tlačítkem myši na neznámé položky, abyste zobrazili možnost Co to je. Používáte-li programy, např. Envelope Designer nebo SmartMailer, stiskněte při práci s programem klávesu F1, abyste zobrazili informace o otevřené obrazovce. Pomocí nabídky Help (Nápověda) můžete zobrazit seznam témat nápovědy nebo vyhledat určitý termín. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s těmito programy. POZNÁMKA: Dostupnost softwaru se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti o dostupném softwaru získáte u svého dodavatele zařízení. Možnosti tiskárny Pro tuto tiskárnu k tisku adres je k dispozici různé příslušenství, jako například zařízení na vysoušení inkoustu, které může omezit rozmazání na lesklých médiích, zásobníky a programy k návrhu obálek. POZNÁMKA: Dostupnost softwaru a produktů se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti o dostupnosti ve vaší zemi získáte u svého dodavatele zařízení. 1-3

11 1 Úvod Důležité bezpečnostní poznámky Dodržujte běžné bezpečnostní postupy platné pro všechna kancelářská zařízení: Doporučuje se, abyste používali pouze spotřební materiál schválený společností Pitney Bowes, zejména aerosolové prachovky. Při nesprávném skladování a použití aerosolových prachovek nebo hořlavých aerosolových prachovek může nastat výbušný stav, v jehož důsledku může dojít ke zranění osob nebo škodám na majetku. Nikdy nepoužívejte aerosolové prachovky označené jako hořlavé a vždy si přečtěte pokyny a bezpečnostní upozornění na štítku nádoby s prachovkou. Chcete-li objednat spotřební materiál, obraťte se prosím na naši službu Supply Line. Bezpečnostní technické informace jsou k dispozici na webu nebo u naší služby Supply Line. Další informace naleznete v části Seznam kontaktních informací. Použijte síťovou šňůru dodanou s přístrojem a zapojte ji do správně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází blízko přístroje a je snadno dostupná. V případě nedostatečného uzemnění přístroje může dojít k vážným zraněním osob nebo k požáru. Pokud je přístroj v činnosti, nedotýkejte se pohyblivých částí ani spotřebního materiálu. Do blízkosti pohybujících se částí nedávejte prsty, volné oblečení, šperky a dlouhé vlasy. Neodstraňujte kryty a nevyřazujte z činnosti spínače bezpečnostních zámků. Kryty přístroje chrání nebezpečné části, ke kterým by měli přistupovat pouze správně vyškolení servisní pracovníci. Případné poškozené nebo nefunkční součásti, které ohrožují obsluhu tiskárny, ihned oznamte servisu. Umístěte jednotku na přístupné místo, abyste umožnili správné větrání zařízení a usnadnili obsluhu. Při odpojování přístroje od zdroje elektrického proudu je v prvé řadě nutné vytáhnout zástrčku síťové šňůry. U síťové šňůry nebo elektrické zásuvky nepoužívejte adaptér. Ze síťové šňůry neodstraňujete zemnicí kolík. Nepoužívejte elektrické zásuvky, které jsou řízeny vypínači, nebo jsou sdíleny s jiným zařízením. 1-4

12 Úvod 1 Neveďte síťovou šňůru přes ostré hrany nebo ji neskřípněte mezi kusy nábytku. Ujistěte se, že síťová šňůra není příliš napnutá v místech, kde vede mezi zařízením, zdí nebo nábytkem. Ujistěte se, že prostor před elektrickou zásuvkou, do které je přístroj připojen, je volně přístupný. Než začnete odstraňovat zaseknutý papír, zkontrolujte, zda je mechanismus tiskárny zastaven. Při odebírání zaseknutého materiálu nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste si nezpůsobili drobná zranění a nepoškodili zařízení. Chcete-li předejít přehřátí, nezakrývejte větrací otvory. Při používání tohoto zařízení bez pravidelné údržby se zhoršuje optimální provozní výkon a může dojít k chybné funkci zařízení. Informace o plánu požadovaného servisu získáte u svého dodavatele zařízení. Přečtěte si všechny pokyny dříve, než začnete zařízení obsluhovat. Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno. Další upozornění POZNÁMKY: V případě rozlití, úniku nebo nadměrného shromažďování inkoustu okamžitě odpojte zástrčku síťové šňůry z elektrické zásuvky a požádejte o vyčištění svého dodavatele zařízení. Vždy dodržujte standardy pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví platné na vašem pracovišti. Nepoužívejte elektrické zásuvky, které jsou řízeny vypínači, nebo jsou sdíleny s jiným zařízením. Pokud se používá elektrická zásuvka řízená vypínačem, může při zapnutí tiskárny dojít k přerušení pošty. Důležité bezpečností poznámky pouze pro EU 1-5

13 1 Úvod V některých zemích se zařízení dodává s lisovaným napájecím kabelem a zástrčkou. V jiných zemích, nebo pokud se dodávaný kabel nepoužívá, platí následující informace: 1. Je nutno použít napájecí kabel, jehož použití je v dané zemi schváleno. 2. Protože se barvy vodičů napájecího kabelu tohoto zařízení nemusí shodovat s barevným označením svorek ve vaší zástrčce, postupujte následujícím způsobem: - Vodič zelenožluté barvy je nutno připojit ke svorce zástrčky, která je označena písmenem E nebo symbolem uzemnění ( ) nebo zelenou či zelenožlutou barvou. - Vodič modré barvy je nutno připojit ke svorce, která je označena písmenem N nebo černou barvou. - Vodič hnědé barvy je nutno připojit ke svorce, která je označena písmenem L nebo červenou barvou. 3. Vodiče v dodávaném napájecím kabelu jsou barevně označeny následujícím způsobem: Zelenožlutý vodič Uzemnění Modrý vodič Nulový vodič Hnědý vodič Živý vodič (pod napětím) VAROVÁNÍ! TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO. Elektrická zásuvka musí být v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. 1-6

14 Úvod 1 Součásti tiskárny a jejich umístění Následující obrázek označuje jednotlivé součásti zařízení. Každá z nich je stručně popsána v dalším textu. V následujícím obrázku naleznete umístění součástí Separátory bloku H umožňují nastavit tloušťku materiálu. Mezera mezi prsty separátoru bloku H a podávacími válci by měla být pouze taková, aby umožnila podání jediného kusu do tiskárny. 1-7

15 1 Úvod 2 Podávací plošina a upínací šroub podávací plošina zajišťuje mírný sklon zásobníku, aby se usnadnilo podávání. Spusťte plošinu, dokud se dolní kus v zásobníku nedostane doprostřed plošiny. Upevněte plošinu pomocí upínacího šroubu. 3 Vstupní vodítko podepírá zásobník materiálu Doraz vstupního vodítka a upínací šroub Posuňte doraz nahoru a dolů, abyste přizpůsobili úhel podávání podle hmotnosti používaného materiálu. Posuňte doraz dopředu a zpět, chcete-li upravit jeho pozici mezi okraji vstupního vodítka tak, aby byl umístěn pod zásobníkem. Upevněte doraz pomocí upínacího šroubu. Ovladač tloušťky materiálu Ovladač tloušťky materiálu určuje vzdálenost mezi tiskovou hlavou a materiálem. Ovládací panel Tlačítka ovládacího panelu poskytují přístup k nabídkám tiskárny, definici možností tisku, spuštění tiskové úlohy, umístění tiskového vozíku a zapnutí a vypnutí tiskárny. Panel rozhraní (není zobrazen) Panel umístěný v dolní části zadního krytu obsahuje vypínač, konektory kabelů USB a Ethernet a zásuvku pro napájecí šňůru. Viz obrázek na straně 1-9. Boční vodítko Pomáhá udržet zásobník na svém místě. Upravte jej podle šířky materiálu a ponechejte vůli 2 mm. Výstupní stohovací zásobník Vytištěný materiál se ukládá do stohovacího (zachytávacího) zásobníku. Zásobník pojme asi 130 mm materiálu. Sestava krytu oblasti tisku (není zobrazeno) Otevřením získáte přístup k tiskovým kazetám a výstupním válcům. Viz obrázek na straně 1-9. Výstupní válce (nejsou zobrazeny) Vedou tištěný materiál při výstupu z tiskárny. Upravte je tak, aby každý válec přesahoval hranu materiálu o 6 mm. Viz obrázek na straně

16 Úvod 1 Konektor Ethernet Konektor USB Vypínač Síťová zásuvka Panel rozhraní tiskárny Kryt oblasti tisku Výstupní válce Výstupní válce a kryt oblasti tisku (otevřený) 1-9

17 1 Úvod Tato stránka je záměrně prázdná. 1-10

18 3 Údržba tiskárny V této kapitole jsou popsány postupy údržby, které byste měli pravidelně provádět, abyste zajistili bezproblémovou funkci tiskárny. Preventivní údržba Problémy s kvalitou tisku Čištění výstupních válců Čištění senzoru Čištění hřídele tiskové hlavy Čištění podstavy a horního krytu Čištění tiskové hlavy Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Vyjímání inkoustových kazet Zarovnání tisku CMYK (pouze DA75S)

19 3 Údržba tiskárny Preventivní údržba Inkoustová tiskárna je navržena tak, aby poskytovala bezporuchový provoz s minimálním množstvím péče. Je vhodné naplánovat pravidelné čištění podávacích válců, výstupních válců a dolního vodítka. VAROVÁNÍ: Tiskovou hlavu, kazetu, inkoustové povrchy a kryty čistěte pouze čistou vodou. (Voda je výborný čistič!) Všechny gumové válce čistěte izopropylalkoholem a denaturovaným etanolem. Použijete-li jiné čisticí roztoky, můžete ztratit nárok na záruční opravu. V blízkosti gumových nebo plastových částí nepoužívejte čisticí roztoky vyrobené z ropy. Jiné čisticí prostředky než alkohol mohou způsobit předčasné poškození gumových komponent. Problémy s kvalitou tisku Tisková hlava pravidelně provádí samočisticí cyklus. Pokud není kvalita tisku dostatečná, vyzkoušejte následující postupy: Nastavte páku tloušťky materiálu a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Vyčistěte kazetu tiskové hlavy: Namočte měkký bavlněný hadřík ve vodě a otřete trysky do čista. Správně Nesprávně Z nabídky Setup (Nastavení) vyberte možnost 3. Purge Printhead (Vyčistit tiskovou hlavu). Proces čištění odstraní případný zaschlý inkoust na tiskových tryskách. Tímto způsobem se často obnoví normální kvalita tisku. Další informace naleznete v části Čištění tiskové hlavy v této kapitole. Instalujte novou inkoustovou kazetu. Viz část Instalace a vyjímání inkoustových kazet v této kapitole. 3-2

20 Údržba tiskárny 3 Čištění výstupních válců Pokud není levý a pravý výstupní válec zarovnán, tj. jsou v kontaktu s tiskovými plochami, mohou se ušpinit inkoustem. Inkoust z válců odstraňte měkkým hadříkem namočeným ve vodě. Čištění senzoru Na senzorech se může vytvořit povlak nebo nános prachu, který způsobuje špatné podávání materiálu. Zvedněte přepravní kryt a odstraňte prach ze senzorů pomocí stlačeného vzduchu. Spreje se stlačeným vzduchem jsou k dispozici v mnoha prodejnách s počítačovým příslušenstvím. Čištění hřídele tiskové hlavy Pravidelně otírejte hřídel tiskové hlavy pomocí suchého měkkého bavlněného hadříku, který nepouští vlákna. NEMAŽTE HŘÍDEL OLEJEM! Hřídel tiskové hlavy Senzor 3-3

21 3 Údržba tiskárny Čištění podstavy a horního krytu Pravidelně otírejte sadu krytu a podstavy (podávací plošinu) měkkým bavlněným hadříkem namočeným pouze ve vodě. Čištění tiskové hlavy 1. Chcete-li otevřít nabídku SETUP, stiskněte tlačítko Menu a držte jej čtyři (4) sekundy. 2. Pomocí tlačítek + nebo procházejte možnosti nabídky SETUP (Nastavení), dokud se na panelu LCD nezobrazí možnost 3. PURGE PRINT HEAD (Vyčistit tiskovou hlavu). 3. Vyberte tuto možnost stisknutím tlačítka Enter. 4. Chcete-li zvolit cyklus čištění tiskové hlavy, stiskněte po zobrazení zprávy Purge Printhead? (Vyčistit tiskovou hlavu?) tlačítko Enter. 5. Povolte tuto možnost stisknutím tlačítka + (YES). Tiskárna zobrazí zprávu Please wait...print head being purged (Počkejte prosím... Probíhá čištění tiskové hlavy). 6. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte několikrát tlačítko Menu, dokud tiskárna nezobrazí text OFF LINE. Potom povolte tisk stisknutím tlačítka ON LINE. 3-4

22 Údržba tiskárny 3 Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Tiskárna tiskne pomocí inkoustových kazet. Před tiskem je nutné instalovat pouze černou kazetu (DA70S) nebo černou a barevnou kazetu (DA75S). Postupujte takto: 1. Pokud je tiskárna zapnutá, podržte stisknuté tlačítko ON LINE, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF LINE. 2. Otevřete zadní kryt tiskárny. 3. Stisknutím tlačítka Cartridge/+ (Kazeta/+) na ovládacím panelu přesuňte vozík doprostřed tiskárny. Nepokoušejte se vozík posunout ručně. Mohli byste tím poškodit systém vozíku. 4. Vyjměte kazetu z přepravního balení odlepením horního krytu. Dbejte opatrnosti, abyste se nedotkli zlatých kontaktů. VAROVÁNÍ! Inkoust v kazetě může být při spolknutí nebezpečný. Nové a použité kazety ukládejte mimo dosah dětí. Prázdné kazety neprodleně zlikvidujte. 5. Jemně odstraňte pásku, která kryje inkoustové trysky na tiskové kazetě. Dbejte, abyste se nedotkli měděných trysek. 6. Opatrně vložte kazetu (barevnou vpravo, černou vlevo pouze DA750) do vozíku v úhlu asi 20 stupňů měděným pruhem dolů a napřed. Stiskněte kazetu dolů, aby se zachytila ve vozíku. POZNÁMKA: Fotografi e tiskové kazety v této části se vztahují k tiskárně DA75S. Tiskárna DA70S používá pouze jednu kazetu. 3-5

23 3 Údržba tiskárny 7. Posunujte kazetu dopředu (směrem od sebe), dokud nezapadne na své místo. DŮLEŽITÉ: Při instalaci kazet do tiskárny DA75S okamžitě proveďte zarovnání tisku CMYK, které je popsáno v této kapitole. Vyjímání inkoustových kazet Chcete-li vyjmout nebo vyměnit inkoustové kazety, postupujte takto: 1. Pokud je tiskárna zapnutá, podržte stisknuté tlačítko ON LINE, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF LINE. 2. Otevřete kryt tiskové hlavy. 3. Stiskněte tlačítko Cartridge/+ (Kazeta /+) na ovládacím panelu. Tím přesunete vozík doprostřed tiskárny. Neposunujte kazetu ručně. 3-6

24 Údržba tiskárny 3 4. Pokud chcete tiskovou kazetu vyjmout, opřete palec o rýhovaný povrch, mírně zatlačte dolů a potom kazetu nakloňte k sobě, dokud se neuvolní. 5. Zvedněte tiskovou kazetu z držáku. 3-7

25 3 Údržba tiskárny Zarovnání tisku CMYK (POUZE DA75S) Tiskárna DA75S umožňuje, aby černá kazeta (K) tiskla současně s barevnou (CMY), což se označuje jako tisk CMYK. Správný tisk vyžaduje, aby byla černá (K) a barevná kazeta (CMY) správně zarovnána. Postup zarovnání je nutné provést při každé výměně některé z kazet. Při zarovnání kazet postupujte takto: 1. Zapněte tiskárnu DA75S. Po dokončení spouštění se na displeji objeví text ON LINE. 2. Stiskněte tlačítko Cartridge/+. 3. Vyměňte inkoustovou kazetu (pokud jste to již neudělali). Zobrazí se zpráva Press a key when print heads replaced (Po výměně tiskové hlavy stiskněte libovolné tlačítko). Pokračujte stisknutím libovolného tlačítka. 4. Když se zobrazí zpráva Reset color (or black) Ink... (Vynulovat barevný (nebo černý) inkoust...), vynulujte inkoust stisknutím tlačítka Cartridge/+, pokud jste právě instalovali novou kazetu. Potřebujete-li pouze zarovnat kazety, stiskněte tlačítko Eject/-. 5. Po zobrazení výzvy ALIGN INK CARTRIDGES (Zarovnat tiskové kazety) stiskněte tlačítko (+). 6. Když se zobrazí výzva --COLOR ALIGNMENT-- (Zarovnání barev), vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. 7. Zobrazí se zpráva Horiz adjust (Vodorovné zarovnání) a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na následujícím obrázku. Čára barevné kazety nahoře Vyberte číslo uvedené u nejlépe odpovídajících čar Čára černé kazety dole Nezarovnáno Zarovnáno Nezarovnáno 3-8

26 Údržba tiskárny 3 8. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) projděte výběr a vyberte číslo, které označuje nejlepší vodorovné zarovnání horních a dolních čar (pro barevnou a černou kazetu). 9. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva k vodorovnému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na následujícím obrázku. POZNÁMKA: Vybrané číslo je zvýrazněno (podtrženo) a všechny čáry na obálce by nyní měly být zarovnány. Při výběru správného vzoru by měly být všechny čáry rovné Zvýrazněné vybrané číslo Čáry černé i barevné kazety jsou nyní zarovnány Zarovnáno Zarovnáno 10. Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do okna výběru zarovnání. 11. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) můžete přejít na obrazovku svislého zarovnání. 12. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva ke svislému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na další straně. 3-9

27 3 Údržba tiskárny Čára barevné kazety nahoře Čára černé kazety nahoře Čára černé kazety dole Nezarovnáno Zarovnáno Čára barevné kazety dole Nezarovnáno 13. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) projděte výběr a vyberte číslo, které označuje nejlepší svislé zarovnání horních a dolních čar (pro barevnou a černou kazetu). 14. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva ke svislému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na další straně. POZNÁMKA: Vybrané číslo se zvýrazní a všechny čáry na obálce by nyní měly být zarovnány. 3-10

28 Údržba tiskárny 3 Při výběru správného vzoru by měly být všechny čáry rovné Zvýrazněné vybrané číslo Čáry černé i barevné kazety jsou nyní zarovnány Zarovnáno Zarovnáno 15. Dvakrát stiskněte tlačítko Menu, abyste přešli zpět na normální obrazovku ON LINE. 3-11

29 3 Údržba tiskárny Tato stránka je záměrně prázdná. 3-12

30 4 Odstraňování problémů V této kapitole jsou popsány některé běžné problémy při tisku a navržena řešení na jejich odstranění. Problémy a řešení Problémy s podáváním Problémy s kvalitou tisku Problémy rozhraní Problémy motoru Problémy s čárovým kódem Jiné problémy

31 4 Odstraňování problémů Problémy a řešení Dříve, než se obrátíte na servis, vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu. Pokud vyřešíte problém sami, budete moci pokračovat v tisku dříve. Problémy s podáváním Problém Příčina Řešení Přerušované podávání Vícenásobné podávání (dvojité) nebo šikmé podávání Nepoužívá se podávací plošina. Znečištěné podávací válce. Je přítomen prach z papíru (žluté nebo bílé zbytky), který blokuje podávací senzor. V podavači je příliš mnoho materiálu (je příliš těžký). Hmotnost balíku nesmí přesahovat 9 kg. Separátory (bloky H) nejsou nastaveny správně. Boční vodítko není nastaveno správně. Ovladač tloušťky materiálu je nastaven na příliš velkou tloušťku. Podávací plošina zajišťuje mírný sklon balíku a usnadňuje podávání. Pokud plošinu používáte, zkontrolujte správný rozměr mezery bloku H. Zkontrolujte také, zda je podpůrný držák umístěn uprostřed pod ma te ri álem. Další informace naleznete v kapitole 2, Základy obsluhy tiskárny. Vyčistěte podávací válec alkoholem. NEPOUŽÍVEJTE jiné roztoky nebo rozpouštědla. Mohli byste podávací válce poškodit. Vyčistěte senzor stlačeným vzduchem. Další informace naleznete v kapitole 3, Údržba tiskárny. Odeberte část materiálu z balíku. Upravte bloky H podle tloušťky materiálu. Zkontrolujte pozici bočního vodítka. Další informace naleznete v kapitole 2, Základy obsluhy tiskárny. Zmenšete nastavení. 4-2

32 Odstraňování problémů 4 Problémy s kvalitou tisku Problém Příčina Řešení Tiskárna netiskne Šedý nebo světlý tisk černý inkoust Nepřesné barvy nebo nízká sytost inkoustu barevný inkoust, pouze DA75S Rozmazání adresy Tisk adresy není ostrý Nežádoucí tučné písmo Postupování adres Problém s inkoustovou kazetou. Zásoba inkoustu je nízká. Nesprávné nastavení ovladače tloušťky materiálu. Inkoust může špatně zasychat na velmi leských ma te ri álech. Nesprávné nastavení ovladače tloušťky materiálu. Případně ne vhod ný materiál Změnová sekvence zapnutí tučného písma, nebo je vý bě r písma v možnostech nabídky tiskárny nastaven na tučné písmo. Nesprávné nastavení adres. Vyčistěte inkoustovou kazetu. Další informace naleznete v kapitole 5, Údržba tiskárny. Vyčistěte trysky kazety pomocí měkkého bavlněného hadříku namočeného ve vodě. Vyměňte kazetu za novou. Zkontrolujte nastavení ovladače tloušťky materiálu. Pokud se tím nepodaří problém vyřešit, vyměňte inkoustovou kaze tu. Další informace naleznete v kapitole 3, Údržba tiskárny. Zkontrolujte, zda není ovladač tloušťky materiálu nastaven na příliš malou hodnotu. Pokuste se použít méně lesklý materiál. Zkontrolujte výstupní válce. Zkontrolujte, zda není ovladač tloušťky materiálu nastaven na příliš velkou hodnotu. Tisk je méně ostrý při používání materiálu Tyvek, recyklovaných nebo lesklých médií. Vypněte nastavení tučného písma v používané aplikaci nebo nastavte výběr tučného písma v nabídce tiskárny na hodnotu OFF (Vypnuto). Další informace naleznete v systému nápovědy, kterým je tiskárna vybavena. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis. Spočítejte značky pro návrat vozíku a posun na nový řádek a nastavte hodnotu Lines Per Address (Řádky pro adresu) na stejný počet. Zkontrolujte také ukončení řádku: typické, CR=CR; LF=LF. Jiné volby, (CR=CR+LF; LF=LF), CR=CR; LF=CR+LF), (CR=CR+LF; LF=CR+LF), dvojité řádkování. 4-3

33 4 Odstraňování problémů Problémy rozhraní Problém Příčina Řešení Tiskárna neodpovídá Problémy motoru Nesprávný ovladač tiskárny, vadné připojení USB nebo Ethernet, vadná řídicí deska tiskárny. Použijte správný ovladač tiskárny, vyměňte kabel USB nebo Ethernet. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně připojeny. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis. Uvolněte paměť. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Problém Příčina Řešení Motor se otáčí, ale nepohybuje se podávací válec Mechanický problém. Kontaktujte servis. 4-4

Tiskárna AddressRight DA Series DA50S, DA55S

Tiskárna AddressRight DA Series DA50S, DA55S Tiskárna AddressRight DA Series DA50S, DA55S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

AddressRight DA Series Printer DA80F

AddressRight DA Series Printer DA80F AddressRight DA Series Printer DA80F Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení Pitney

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k použití. LisaSafe. Systém plné sledovatelnosti pro sterilizátory série W&H LISA 500/300. G e n e r a t i o n LISASAFE AEN REV.

Návod k použití. LisaSafe. Systém plné sledovatelnosti pro sterilizátory série W&H LISA 500/300. G e n e r a t i o n LISASAFE AEN REV. Návod k použití LisaSafe Systém plné sledovatelnosti pro sterilizátory série W&H LISA 500/300 N e w G e n e r a t i o n LISASAFE 201 09 AEN REV. 0 1 INDEX 1. ÚVOD... 1 1.1 POPIS... 1 1.2 ÚČEL POUŽITÍ...

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL

TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL 1 Úvod Tento návod k použití je určen pro uživatele myši TRUST AMI MOUSE 150T OPTICAL WEB SCROLL. S touto myší získáte dokonalou kontrolu nad celou obrazovkou. Otáčením kuličky se můžete posunovat v okně

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více