Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S"

Transkript

1 Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze

2 UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení Pitney Bowes, může se jednat o porušení patentů nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví společnosti Pitney Bowes nebo jiných vlastníků. Společnost Pitney Bowes nepřijímá žádnou odpovědnost za takové použití informací. Na základě těchto informací se neposkytuje žádná licence, výslovná ani předpokládaná, k žádnému patentu, autorským právům nebo jiným právům k duševnímu vlastnictví společnosti Pitney Bowes nebo třetí strany, pokud není tato licence poskytnuta písemně a řádně podepsána zástupcem společnosti Pitney Bowes. První vydání, březen Pitney Bowes Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného písemného povolení společnosti Pitney Bowes není povoleno tuto knihu žádným způsobem reprodukovat jako celek ani po částech, ukládat do vyhledávacího systému libovolného typu nebo přenášet libovolnými prostředky, elektronicky či mechanicky. Vynaložili jsme maximální rozumné úsilí, abychom zajistili, že tato příručka bude obsahovat přesné a užitečné informace. Nepřijímáme však odpovědnost za chyby či opomenutí nebo za chybné použití či zneužití svých výrobků. Envelope Designer a SmartMailer jsou registrované ochranné známky společnosti Pitney Bowes, Inc. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. POZNÁMKA: DA70S/DA75S Díky podobnosti tiskáren DA70S a DA75S lze jejich funkce a obsluhu dokumentovat společně. Základní rozdíl těchto tiskáren spočívá v tom, že DA75S je barevná tiskárna, která používá černou i barevnou inkoustovou kazetu. Tiskárna DA70S pracuje pouze s černou inkoustovou kazetou. Fotografie a ilustrace v tomto dokumentu znázorňují tiskárnu DA75S, ale reprezentují obě tiskárny. DŮLEŽITÉ: Dostupnost modelů a funkcí se v jednotlivých zemích liší. Další informace získáte u svého dodavatele zařízení. Tato příručka popisuje všechny modely a funkce. Informace o určitém modelu nebo funkci v této příručce nezaručují jejich dostupnost ve vaší zemi.

3 Zařízení splňuje: Pravidla FCC POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly dostatečnou ochranu před rušením v obytných prostorách. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí. Pokud není instalován a používán v souladu s příručkou, může rušit rádiovou komunikaci. Není však zaručeno, že k rušení v určitém umístění nedojde. Pokud přístroj způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit jeho vypnutím a zapnutím, pokuste se rušení odstranit pomocí některého z následujících opatření: -- Změňte orientaci nebo umístění přijímající antény. -- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. -- Připojte přístroj do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. -- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika. Při použití tohoto přístroje s počítačem nebo jiným zařízením zvolte pouze stíněný kabel rozhraní. VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto přístroje, které výslovně neschválila osoba odpovědná za soulad s pravidly, mohou uživatele zbavit nároku na obsluhu přístroje. Směrnice EMC 89/336/EEC Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC Soulad přístroje s požadavky regulačních orgánů v USA, Kanadě a Evropě testovala organizace TUV Rheinland Product Safety. Splňuje také: směrnici 2002/96/EC (OJ:L37/24/2003) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE), směrnici 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

4 Seznam kontaktních informací Obsah Kontakty v USA...iii Kontakty v Kanadě...iii Kontakty v jiných zemích... iv Kapitola 1 - Úvod Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Používání této příručky Systémové požadavky Získání pomoci Nápověda online Možnosti tiskárny Důležité bezpečnostní poznámky Další upozornění (pouze USA) Důležité bezpečností poznámky pouze pro EU Součásti tiskárny a jejich umístění Kapitola 2 - Základy obsluhy tiskárny Přehled funkcí tiskárny Nastavení úlohy Nastavení mezery separátoru Centrování vstupního vodítka pod materiál Nastavení úhlu podávání Nastavení podávací plošiny Umístění bočního vodítka Plnění materiálem Nastavení ovladače tloušťky materiálu Nastavení výstupních válců Tisk testovacího výtisku Software ovladače tiskárny Výběr vlastností tiskárny Použití ovládacího panelu Použití nabídky Použití nabídky Main (Hlavní) Použití nabídky Setup (Nastavení) i

5 Obsah Kapitola 3 - Údržba tiskárny Preventivní údržba Problémy s kvalitou tisku Čištění výstupních válců Čištění senzoru Čištění hřídele tiskové hlavy Čištění podstavy a horního krytu Čištění tiskové hlavy Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Vyjímání inkoustových kazet Zarovnání tisku CMYK (POUZE DA75S) Kapitola 4 - Odstraňování problémů Problémy a řešení Problémy s podáváním Problémy s kvalitou tisku Problémy rozhraní Problémy motoru Problémy s čárovým kódem Jiné problémy Dodatek A - Technické parametry Parametry zařízení... A-2 Parametry materiálu... A-9 Dodatek B - Slovníček Slovníček... B-1 Rejstřík Rejstřík...I-1 ii

6 Seznam kontaktních informací Kontakty v USA Název výrobku DA70S nebo DA75S Chcete-li si přečíst často kladené otázky, přejděte na adresu a klepněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Chcete-li zadat požadavek na službu nebo školení, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account (Můj účet). Chcete-li objednat spotřební materiál a příslušenství, zavolejte na číslo Supply Line , nebo přejděte na adresu a klepněte na odkaz Online Store (Obchod online). Chcete-li zobrazit a zaplatit faktury online, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account. Chcete-li zobrazit stav zásob, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account. V případě dotazů volejte na číslo Zástupci služeb zákazníkům jsou k dispozici od pondělí do pátku v 08:00 20:00 východního času. Kontakty v Kanadě Název výrobku DA70S nebo DA75S Chcete-li si přečíst často kladené otázky nebo objednat spotřební materiál, přejděte na adresu V případě dotazů volejte na číslo Zástupci služeb zákazníkům jsou k dispozici od pondělí do pátku v 08:30 16:00 východního času. iii

7 Seznam kontaktních informací Kontakty v jiných zemích Kontaktní informace jsou uvedeny v samostatných příručkách, které se dodávají s výrobky. iv

8 1 Úvod DA70S/DA75S je všestranná, snadno použitelná stolní tiskárna vyrobená pro aplikace zpracování adres. Tato kapitola vysvětluje, co je v tomto návodu, a popisuje, jak objednávat materiál a kde získat další informace o používání tiskárny. Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Používání této příručky Systémové požadavky Získání pomoci Nápověda online Možnosti tiskárny Objednávka spotřebního materiálu Důležité bezpečnostní poznámky Součásti tiskárny a jejich umístění

9 1 Úvod Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Inkoustová tiskárna DA70S/DA75S je stolní tiskárna určená pro tisk adres, grafických a jiných informací (barevný tisk pouze u typu DA75S) na široké množství materiálů různého rozměru, typu a složení. Můžete zvolit tiskové písmo, umístění, kvalitu tisku a vlastnosti čárového kódu tištěných adres. Používání této příručky Při nastavení, ovládání a odstraňování potíží tiskárny postupujte podle této příručky. Skládá se z následujících kapitol: Kapitola 1, Přehled Obsahuje přehled příručky obsluhy, informace o nápovědě, bezpečnostní informace a také součásti tiskárny a jejich umístění. Kapitola 2, Základy obsluhy tiskárny Vysvětluje, jak nastavit tiskárnu ke zpracování úlohy. Kapitola 3, Údržba tiskárny Popisuje, jak udržovat tiskárnu v čistotě a správně funkční. Kapitola 4, Odstraňování problémů Obsahuje seznam možných problémů a jejich řešení. Příloha A, Technické parametry Poskytuje technické parametry hardwaru a spotřebního materiálu. Tiskárna bude poskytovat nejlepší výsledky, když bude materiál odpovídat uvedeným parametrům. Příloha B, Slovníček Vysvětluje význam běžných termínů používaných u zařízení pro tisk adres. Systémové požadavky Chcete-li používat tiskárnu s počítačem, musí počítačový systém splňovat následující požadavky: Procesor: Pentium II 233 MHz nebo rychlejší, doporučeno 64 MB paměti RAM nebo více Operační systém: Windows 2000/2003 Server/XP USB kabel nebo kabel Ethernet: USB kabel je součástí dodávky tiskárny. Pokud se rozhodnete používat jiný kabel, zkontrolujte, zda není delší než 5 m. 1-2

10 Úvod 1 Získání pomoci Při používání tiskárny mohou nastat situace, kdy budete potřebovat pomoc při řešení určitého problému s aplikací, nebo můžete chtít další informace o činnosti tiskárny. Další informace naleznete v Seznamu kontaktních informací na začátku této příručky nebo v samostatném letáku s kontakty dodaném s přístrojem. Nápověda online Ovladač tiskárny obsahuje integrovaný systém nápovědy. Chcete-li zobrazit ovladač, klepněte v dialogovém okně tisku systému Windows na tlačítko Vlastnosti. Klepněte pravým tlačítkem myši na neznámé položky, abyste zobrazili možnost Co to je. Používáte-li programy, např. Envelope Designer nebo SmartMailer, stiskněte při práci s programem klávesu F1, abyste zobrazili informace o otevřené obrazovce. Pomocí nabídky Help (Nápověda) můžete zobrazit seznam témat nápovědy nebo vyhledat určitý termín. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s těmito programy. POZNÁMKA: Dostupnost softwaru se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti o dostupném softwaru získáte u svého dodavatele zařízení. Možnosti tiskárny Pro tuto tiskárnu k tisku adres je k dispozici různé příslušenství, jako například zařízení na vysoušení inkoustu, které může omezit rozmazání na lesklých médiích, zásobníky a programy k návrhu obálek. POZNÁMKA: Dostupnost softwaru a produktů se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti o dostupnosti ve vaší zemi získáte u svého dodavatele zařízení. 1-3

11 1 Úvod Důležité bezpečnostní poznámky Dodržujte běžné bezpečnostní postupy platné pro všechna kancelářská zařízení: Doporučuje se, abyste používali pouze spotřební materiál schválený společností Pitney Bowes, zejména aerosolové prachovky. Při nesprávném skladování a použití aerosolových prachovek nebo hořlavých aerosolových prachovek může nastat výbušný stav, v jehož důsledku může dojít ke zranění osob nebo škodám na majetku. Nikdy nepoužívejte aerosolové prachovky označené jako hořlavé a vždy si přečtěte pokyny a bezpečnostní upozornění na štítku nádoby s prachovkou. Chcete-li objednat spotřební materiál, obraťte se prosím na naši službu Supply Line. Bezpečnostní technické informace jsou k dispozici na webu nebo u naší služby Supply Line. Další informace naleznete v části Seznam kontaktních informací. Použijte síťovou šňůru dodanou s přístrojem a zapojte ji do správně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází blízko přístroje a je snadno dostupná. V případě nedostatečného uzemnění přístroje může dojít k vážným zraněním osob nebo k požáru. Pokud je přístroj v činnosti, nedotýkejte se pohyblivých částí ani spotřebního materiálu. Do blízkosti pohybujících se částí nedávejte prsty, volné oblečení, šperky a dlouhé vlasy. Neodstraňujte kryty a nevyřazujte z činnosti spínače bezpečnostních zámků. Kryty přístroje chrání nebezpečné části, ke kterým by měli přistupovat pouze správně vyškolení servisní pracovníci. Případné poškozené nebo nefunkční součásti, které ohrožují obsluhu tiskárny, ihned oznamte servisu. Umístěte jednotku na přístupné místo, abyste umožnili správné větrání zařízení a usnadnili obsluhu. Při odpojování přístroje od zdroje elektrického proudu je v prvé řadě nutné vytáhnout zástrčku síťové šňůry. U síťové šňůry nebo elektrické zásuvky nepoužívejte adaptér. Ze síťové šňůry neodstraňujete zemnicí kolík. Nepoužívejte elektrické zásuvky, které jsou řízeny vypínači, nebo jsou sdíleny s jiným zařízením. 1-4

12 Úvod 1 Neveďte síťovou šňůru přes ostré hrany nebo ji neskřípněte mezi kusy nábytku. Ujistěte se, že síťová šňůra není příliš napnutá v místech, kde vede mezi zařízením, zdí nebo nábytkem. Ujistěte se, že prostor před elektrickou zásuvkou, do které je přístroj připojen, je volně přístupný. Než začnete odstraňovat zaseknutý papír, zkontrolujte, zda je mechanismus tiskárny zastaven. Při odebírání zaseknutého materiálu nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste si nezpůsobili drobná zranění a nepoškodili zařízení. Chcete-li předejít přehřátí, nezakrývejte větrací otvory. Při používání tohoto zařízení bez pravidelné údržby se zhoršuje optimální provozní výkon a může dojít k chybné funkci zařízení. Informace o plánu požadovaného servisu získáte u svého dodavatele zařízení. Přečtěte si všechny pokyny dříve, než začnete zařízení obsluhovat. Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno. Další upozornění POZNÁMKY: V případě rozlití, úniku nebo nadměrného shromažďování inkoustu okamžitě odpojte zástrčku síťové šňůry z elektrické zásuvky a požádejte o vyčištění svého dodavatele zařízení. Vždy dodržujte standardy pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví platné na vašem pracovišti. Nepoužívejte elektrické zásuvky, které jsou řízeny vypínači, nebo jsou sdíleny s jiným zařízením. Pokud se používá elektrická zásuvka řízená vypínačem, může při zapnutí tiskárny dojít k přerušení pošty. Důležité bezpečností poznámky pouze pro EU 1-5

13 1 Úvod V některých zemích se zařízení dodává s lisovaným napájecím kabelem a zástrčkou. V jiných zemích, nebo pokud se dodávaný kabel nepoužívá, platí následující informace: 1. Je nutno použít napájecí kabel, jehož použití je v dané zemi schváleno. 2. Protože se barvy vodičů napájecího kabelu tohoto zařízení nemusí shodovat s barevným označením svorek ve vaší zástrčce, postupujte následujícím způsobem: - Vodič zelenožluté barvy je nutno připojit ke svorce zástrčky, která je označena písmenem E nebo symbolem uzemnění ( ) nebo zelenou či zelenožlutou barvou. - Vodič modré barvy je nutno připojit ke svorce, která je označena písmenem N nebo černou barvou. - Vodič hnědé barvy je nutno připojit ke svorce, která je označena písmenem L nebo červenou barvou. 3. Vodiče v dodávaném napájecím kabelu jsou barevně označeny následujícím způsobem: Zelenožlutý vodič Uzemnění Modrý vodič Nulový vodič Hnědý vodič Živý vodič (pod napětím) VAROVÁNÍ! TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO. Elektrická zásuvka musí být v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. 1-6

14 Úvod 1 Součásti tiskárny a jejich umístění Následující obrázek označuje jednotlivé součásti zařízení. Každá z nich je stručně popsána v dalším textu. V následujícím obrázku naleznete umístění součástí Separátory bloku H umožňují nastavit tloušťku materiálu. Mezera mezi prsty separátoru bloku H a podávacími válci by měla být pouze taková, aby umožnila podání jediného kusu do tiskárny. 1-7

15 1 Úvod 2 Podávací plošina a upínací šroub podávací plošina zajišťuje mírný sklon zásobníku, aby se usnadnilo podávání. Spusťte plošinu, dokud se dolní kus v zásobníku nedostane doprostřed plošiny. Upevněte plošinu pomocí upínacího šroubu. 3 Vstupní vodítko podepírá zásobník materiálu Doraz vstupního vodítka a upínací šroub Posuňte doraz nahoru a dolů, abyste přizpůsobili úhel podávání podle hmotnosti používaného materiálu. Posuňte doraz dopředu a zpět, chcete-li upravit jeho pozici mezi okraji vstupního vodítka tak, aby byl umístěn pod zásobníkem. Upevněte doraz pomocí upínacího šroubu. Ovladač tloušťky materiálu Ovladač tloušťky materiálu určuje vzdálenost mezi tiskovou hlavou a materiálem. Ovládací panel Tlačítka ovládacího panelu poskytují přístup k nabídkám tiskárny, definici možností tisku, spuštění tiskové úlohy, umístění tiskového vozíku a zapnutí a vypnutí tiskárny. Panel rozhraní (není zobrazen) Panel umístěný v dolní části zadního krytu obsahuje vypínač, konektory kabelů USB a Ethernet a zásuvku pro napájecí šňůru. Viz obrázek na straně 1-9. Boční vodítko Pomáhá udržet zásobník na svém místě. Upravte jej podle šířky materiálu a ponechejte vůli 2 mm. Výstupní stohovací zásobník Vytištěný materiál se ukládá do stohovacího (zachytávacího) zásobníku. Zásobník pojme asi 130 mm materiálu. Sestava krytu oblasti tisku (není zobrazeno) Otevřením získáte přístup k tiskovým kazetám a výstupním válcům. Viz obrázek na straně 1-9. Výstupní válce (nejsou zobrazeny) Vedou tištěný materiál při výstupu z tiskárny. Upravte je tak, aby každý válec přesahoval hranu materiálu o 6 mm. Viz obrázek na straně

16 Úvod 1 Konektor Ethernet Konektor USB Vypínač Síťová zásuvka Panel rozhraní tiskárny Kryt oblasti tisku Výstupní válce Výstupní válce a kryt oblasti tisku (otevřený) 1-9

17 1 Úvod Tato stránka je záměrně prázdná. 1-10

18 3 Údržba tiskárny V této kapitole jsou popsány postupy údržby, které byste měli pravidelně provádět, abyste zajistili bezproblémovou funkci tiskárny. Preventivní údržba Problémy s kvalitou tisku Čištění výstupních válců Čištění senzoru Čištění hřídele tiskové hlavy Čištění podstavy a horního krytu Čištění tiskové hlavy Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Vyjímání inkoustových kazet Zarovnání tisku CMYK (pouze DA75S)

19 3 Údržba tiskárny Preventivní údržba Inkoustová tiskárna je navržena tak, aby poskytovala bezporuchový provoz s minimálním množstvím péče. Je vhodné naplánovat pravidelné čištění podávacích válců, výstupních válců a dolního vodítka. VAROVÁNÍ: Tiskovou hlavu, kazetu, inkoustové povrchy a kryty čistěte pouze čistou vodou. (Voda je výborný čistič!) Všechny gumové válce čistěte izopropylalkoholem a denaturovaným etanolem. Použijete-li jiné čisticí roztoky, můžete ztratit nárok na záruční opravu. V blízkosti gumových nebo plastových částí nepoužívejte čisticí roztoky vyrobené z ropy. Jiné čisticí prostředky než alkohol mohou způsobit předčasné poškození gumových komponent. Problémy s kvalitou tisku Tisková hlava pravidelně provádí samočisticí cyklus. Pokud není kvalita tisku dostatečná, vyzkoušejte následující postupy: Nastavte páku tloušťky materiálu a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Vyčistěte kazetu tiskové hlavy: Namočte měkký bavlněný hadřík ve vodě a otřete trysky do čista. Správně Nesprávně Z nabídky Setup (Nastavení) vyberte možnost 3. Purge Printhead (Vyčistit tiskovou hlavu). Proces čištění odstraní případný zaschlý inkoust na tiskových tryskách. Tímto způsobem se často obnoví normální kvalita tisku. Další informace naleznete v části Čištění tiskové hlavy v této kapitole. Instalujte novou inkoustovou kazetu. Viz část Instalace a vyjímání inkoustových kazet v této kapitole. 3-2

20 Údržba tiskárny 3 Čištění výstupních válců Pokud není levý a pravý výstupní válec zarovnán, tj. jsou v kontaktu s tiskovými plochami, mohou se ušpinit inkoustem. Inkoust z válců odstraňte měkkým hadříkem namočeným ve vodě. Čištění senzoru Na senzorech se může vytvořit povlak nebo nános prachu, který způsobuje špatné podávání materiálu. Zvedněte přepravní kryt a odstraňte prach ze senzorů pomocí stlačeného vzduchu. Spreje se stlačeným vzduchem jsou k dispozici v mnoha prodejnách s počítačovým příslušenstvím. Čištění hřídele tiskové hlavy Pravidelně otírejte hřídel tiskové hlavy pomocí suchého měkkého bavlněného hadříku, který nepouští vlákna. NEMAŽTE HŘÍDEL OLEJEM! Hřídel tiskové hlavy Senzor 3-3

21 3 Údržba tiskárny Čištění podstavy a horního krytu Pravidelně otírejte sadu krytu a podstavy (podávací plošinu) měkkým bavlněným hadříkem namočeným pouze ve vodě. Čištění tiskové hlavy 1. Chcete-li otevřít nabídku SETUP, stiskněte tlačítko Menu a držte jej čtyři (4) sekundy. 2. Pomocí tlačítek + nebo procházejte možnosti nabídky SETUP (Nastavení), dokud se na panelu LCD nezobrazí možnost 3. PURGE PRINT HEAD (Vyčistit tiskovou hlavu). 3. Vyberte tuto možnost stisknutím tlačítka Enter. 4. Chcete-li zvolit cyklus čištění tiskové hlavy, stiskněte po zobrazení zprávy Purge Printhead? (Vyčistit tiskovou hlavu?) tlačítko Enter. 5. Povolte tuto možnost stisknutím tlačítka + (YES). Tiskárna zobrazí zprávu Please wait...print head being purged (Počkejte prosím... Probíhá čištění tiskové hlavy). 6. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte několikrát tlačítko Menu, dokud tiskárna nezobrazí text OFF LINE. Potom povolte tisk stisknutím tlačítka ON LINE. 3-4

22 Údržba tiskárny 3 Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Tiskárna tiskne pomocí inkoustových kazet. Před tiskem je nutné instalovat pouze černou kazetu (DA70S) nebo černou a barevnou kazetu (DA75S). Postupujte takto: 1. Pokud je tiskárna zapnutá, podržte stisknuté tlačítko ON LINE, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF LINE. 2. Otevřete zadní kryt tiskárny. 3. Stisknutím tlačítka Cartridge/+ (Kazeta/+) na ovládacím panelu přesuňte vozík doprostřed tiskárny. Nepokoušejte se vozík posunout ručně. Mohli byste tím poškodit systém vozíku. 4. Vyjměte kazetu z přepravního balení odlepením horního krytu. Dbejte opatrnosti, abyste se nedotkli zlatých kontaktů. VAROVÁNÍ! Inkoust v kazetě může být při spolknutí nebezpečný. Nové a použité kazety ukládejte mimo dosah dětí. Prázdné kazety neprodleně zlikvidujte. 5. Jemně odstraňte pásku, která kryje inkoustové trysky na tiskové kazetě. Dbejte, abyste se nedotkli měděných trysek. 6. Opatrně vložte kazetu (barevnou vpravo, černou vlevo pouze DA750) do vozíku v úhlu asi 20 stupňů měděným pruhem dolů a napřed. Stiskněte kazetu dolů, aby se zachytila ve vozíku. POZNÁMKA: Fotografi e tiskové kazety v této části se vztahují k tiskárně DA75S. Tiskárna DA70S používá pouze jednu kazetu. 3-5

23 3 Údržba tiskárny 7. Posunujte kazetu dopředu (směrem od sebe), dokud nezapadne na své místo. DŮLEŽITÉ: Při instalaci kazet do tiskárny DA75S okamžitě proveďte zarovnání tisku CMYK, které je popsáno v této kapitole. Vyjímání inkoustových kazet Chcete-li vyjmout nebo vyměnit inkoustové kazety, postupujte takto: 1. Pokud je tiskárna zapnutá, podržte stisknuté tlačítko ON LINE, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF LINE. 2. Otevřete kryt tiskové hlavy. 3. Stiskněte tlačítko Cartridge/+ (Kazeta /+) na ovládacím panelu. Tím přesunete vozík doprostřed tiskárny. Neposunujte kazetu ručně. 3-6

24 Údržba tiskárny 3 4. Pokud chcete tiskovou kazetu vyjmout, opřete palec o rýhovaný povrch, mírně zatlačte dolů a potom kazetu nakloňte k sobě, dokud se neuvolní. 5. Zvedněte tiskovou kazetu z držáku. 3-7

25 3 Údržba tiskárny Zarovnání tisku CMYK (POUZE DA75S) Tiskárna DA75S umožňuje, aby černá kazeta (K) tiskla současně s barevnou (CMY), což se označuje jako tisk CMYK. Správný tisk vyžaduje, aby byla černá (K) a barevná kazeta (CMY) správně zarovnána. Postup zarovnání je nutné provést při každé výměně některé z kazet. Při zarovnání kazet postupujte takto: 1. Zapněte tiskárnu DA75S. Po dokončení spouštění se na displeji objeví text ON LINE. 2. Stiskněte tlačítko Cartridge/+. 3. Vyměňte inkoustovou kazetu (pokud jste to již neudělali). Zobrazí se zpráva Press a key when print heads replaced (Po výměně tiskové hlavy stiskněte libovolné tlačítko). Pokračujte stisknutím libovolného tlačítka. 4. Když se zobrazí zpráva Reset color (or black) Ink... (Vynulovat barevný (nebo černý) inkoust...), vynulujte inkoust stisknutím tlačítka Cartridge/+, pokud jste právě instalovali novou kazetu. Potřebujete-li pouze zarovnat kazety, stiskněte tlačítko Eject/-. 5. Po zobrazení výzvy ALIGN INK CARTRIDGES (Zarovnat tiskové kazety) stiskněte tlačítko (+). 6. Když se zobrazí výzva --COLOR ALIGNMENT-- (Zarovnání barev), vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. 7. Zobrazí se zpráva Horiz adjust (Vodorovné zarovnání) a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na následujícím obrázku. Čára barevné kazety nahoře Vyberte číslo uvedené u nejlépe odpovídajících čar Čára černé kazety dole Nezarovnáno Zarovnáno Nezarovnáno 3-8

26 Údržba tiskárny 3 8. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) projděte výběr a vyberte číslo, které označuje nejlepší vodorovné zarovnání horních a dolních čar (pro barevnou a černou kazetu). 9. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva k vodorovnému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na následujícím obrázku. POZNÁMKA: Vybrané číslo je zvýrazněno (podtrženo) a všechny čáry na obálce by nyní měly být zarovnány. Při výběru správného vzoru by měly být všechny čáry rovné Zvýrazněné vybrané číslo Čáry černé i barevné kazety jsou nyní zarovnány Zarovnáno Zarovnáno 10. Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do okna výběru zarovnání. 11. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) můžete přejít na obrazovku svislého zarovnání. 12. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva ke svislému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na další straně. 3-9

27 3 Údržba tiskárny Čára barevné kazety nahoře Čára černé kazety nahoře Čára černé kazety dole Nezarovnáno Zarovnáno Čára barevné kazety dole Nezarovnáno 13. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) projděte výběr a vyberte číslo, které označuje nejlepší svislé zarovnání horních a dolních čar (pro barevnou a černou kazetu). 14. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva ke svislému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na další straně. POZNÁMKA: Vybrané číslo se zvýrazní a všechny čáry na obálce by nyní měly být zarovnány. 3-10

28 Údržba tiskárny 3 Při výběru správného vzoru by měly být všechny čáry rovné Zvýrazněné vybrané číslo Čáry černé i barevné kazety jsou nyní zarovnány Zarovnáno Zarovnáno 15. Dvakrát stiskněte tlačítko Menu, abyste přešli zpět na normální obrazovku ON LINE. 3-11

29 3 Údržba tiskárny Tato stránka je záměrně prázdná. 3-12

30 4 Odstraňování problémů V této kapitole jsou popsány některé běžné problémy při tisku a navržena řešení na jejich odstranění. Problémy a řešení Problémy s podáváním Problémy s kvalitou tisku Problémy rozhraní Problémy motoru Problémy s čárovým kódem Jiné problémy

31 4 Odstraňování problémů Problémy a řešení Dříve, než se obrátíte na servis, vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu. Pokud vyřešíte problém sami, budete moci pokračovat v tisku dříve. Problémy s podáváním Problém Příčina Řešení Přerušované podávání Vícenásobné podávání (dvojité) nebo šikmé podávání Nepoužívá se podávací plošina. Znečištěné podávací válce. Je přítomen prach z papíru (žluté nebo bílé zbytky), který blokuje podávací senzor. V podavači je příliš mnoho materiálu (je příliš těžký). Hmotnost balíku nesmí přesahovat 9 kg. Separátory (bloky H) nejsou nastaveny správně. Boční vodítko není nastaveno správně. Ovladač tloušťky materiálu je nastaven na příliš velkou tloušťku. Podávací plošina zajišťuje mírný sklon balíku a usnadňuje podávání. Pokud plošinu používáte, zkontrolujte správný rozměr mezery bloku H. Zkontrolujte také, zda je podpůrný držák umístěn uprostřed pod ma te ri álem. Další informace naleznete v kapitole 2, Základy obsluhy tiskárny. Vyčistěte podávací válec alkoholem. NEPOUŽÍVEJTE jiné roztoky nebo rozpouštědla. Mohli byste podávací válce poškodit. Vyčistěte senzor stlačeným vzduchem. Další informace naleznete v kapitole 3, Údržba tiskárny. Odeberte část materiálu z balíku. Upravte bloky H podle tloušťky materiálu. Zkontrolujte pozici bočního vodítka. Další informace naleznete v kapitole 2, Základy obsluhy tiskárny. Zmenšete nastavení. 4-2

32 Odstraňování problémů 4 Problémy s kvalitou tisku Problém Příčina Řešení Tiskárna netiskne Šedý nebo světlý tisk černý inkoust Nepřesné barvy nebo nízká sytost inkoustu barevný inkoust, pouze DA75S Rozmazání adresy Tisk adresy není ostrý Nežádoucí tučné písmo Postupování adres Problém s inkoustovou kazetou. Zásoba inkoustu je nízká. Nesprávné nastavení ovladače tloušťky materiálu. Inkoust může špatně zasychat na velmi leských ma te ri álech. Nesprávné nastavení ovladače tloušťky materiálu. Případně ne vhod ný materiál Změnová sekvence zapnutí tučného písma, nebo je vý bě r písma v možnostech nabídky tiskárny nastaven na tučné písmo. Nesprávné nastavení adres. Vyčistěte inkoustovou kazetu. Další informace naleznete v kapitole 5, Údržba tiskárny. Vyčistěte trysky kazety pomocí měkkého bavlněného hadříku namočeného ve vodě. Vyměňte kazetu za novou. Zkontrolujte nastavení ovladače tloušťky materiálu. Pokud se tím nepodaří problém vyřešit, vyměňte inkoustovou kaze tu. Další informace naleznete v kapitole 3, Údržba tiskárny. Zkontrolujte, zda není ovladač tloušťky materiálu nastaven na příliš malou hodnotu. Pokuste se použít méně lesklý materiál. Zkontrolujte výstupní válce. Zkontrolujte, zda není ovladač tloušťky materiálu nastaven na příliš velkou hodnotu. Tisk je méně ostrý při používání materiálu Tyvek, recyklovaných nebo lesklých médií. Vypněte nastavení tučného písma v používané aplikaci nebo nastavte výběr tučného písma v nabídce tiskárny na hodnotu OFF (Vypnuto). Další informace naleznete v systému nápovědy, kterým je tiskárna vybavena. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis. Spočítejte značky pro návrat vozíku a posun na nový řádek a nastavte hodnotu Lines Per Address (Řádky pro adresu) na stejný počet. Zkontrolujte také ukončení řádku: typické, CR=CR; LF=LF. Jiné volby, (CR=CR+LF; LF=LF), CR=CR; LF=CR+LF), (CR=CR+LF; LF=CR+LF), dvojité řádkování. 4-3

33 4 Odstraňování problémů Problémy rozhraní Problém Příčina Řešení Tiskárna neodpovídá Problémy motoru Nesprávný ovladač tiskárny, vadné připojení USB nebo Ethernet, vadná řídicí deska tiskárny. Použijte správný ovladač tiskárny, vyměňte kabel USB nebo Ethernet. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně připojeny. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis. Uvolněte paměť. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Problém Příčina Řešení Motor se otáčí, ale nepohybuje se podávací válec Mechanický problém. Kontaktujte servis. 4-4

Tiskárna AddressRight DA Series DA50S, DA55S

Tiskárna AddressRight DA Series DA50S, DA55S Tiskárna AddressRight DA Series DA50S, DA55S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více