Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S"

Transkript

1 Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze

2 UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení Pitney Bowes, může se jednat o porušení patentů nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví společnosti Pitney Bowes nebo jiných vlastníků. Společnost Pitney Bowes nepřijímá žádnou odpovědnost za takové použití informací. Na základě těchto informací se neposkytuje žádná licence, výslovná ani předpokládaná, k žádnému patentu, autorským právům nebo jiným právům k duševnímu vlastnictví společnosti Pitney Bowes nebo třetí strany, pokud není tato licence poskytnuta písemně a řádně podepsána zástupcem společnosti Pitney Bowes. První vydání, březen Pitney Bowes Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného písemného povolení společnosti Pitney Bowes není povoleno tuto knihu žádným způsobem reprodukovat jako celek ani po částech, ukládat do vyhledávacího systému libovolného typu nebo přenášet libovolnými prostředky, elektronicky či mechanicky. Vynaložili jsme maximální rozumné úsilí, abychom zajistili, že tato příručka bude obsahovat přesné a užitečné informace. Nepřijímáme však odpovědnost za chyby či opomenutí nebo za chybné použití či zneužití svých výrobků. Envelope Designer a SmartMailer jsou registrované ochranné známky společnosti Pitney Bowes, Inc. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. POZNÁMKA: DA70S/DA75S Díky podobnosti tiskáren DA70S a DA75S lze jejich funkce a obsluhu dokumentovat společně. Základní rozdíl těchto tiskáren spočívá v tom, že DA75S je barevná tiskárna, která používá černou i barevnou inkoustovou kazetu. Tiskárna DA70S pracuje pouze s černou inkoustovou kazetou. Fotografie a ilustrace v tomto dokumentu znázorňují tiskárnu DA75S, ale reprezentují obě tiskárny. DŮLEŽITÉ: Dostupnost modelů a funkcí se v jednotlivých zemích liší. Další informace získáte u svého dodavatele zařízení. Tato příručka popisuje všechny modely a funkce. Informace o určitém modelu nebo funkci v této příručce nezaručují jejich dostupnost ve vaší zemi.

3 Zařízení splňuje: Pravidla FCC POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly dostatečnou ochranu před rušením v obytných prostorách. Tento přístroj generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí. Pokud není instalován a používán v souladu s příručkou, může rušit rádiovou komunikaci. Není však zaručeno, že k rušení v určitém umístění nedojde. Pokud přístroj způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit jeho vypnutím a zapnutím, pokuste se rušení odstranit pomocí některého z následujících opatření: -- Změňte orientaci nebo umístění přijímající antény. -- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. -- Připojte přístroj do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. -- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika. Při použití tohoto přístroje s počítačem nebo jiným zařízením zvolte pouze stíněný kabel rozhraní. VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto přístroje, které výslovně neschválila osoba odpovědná za soulad s pravidly, mohou uživatele zbavit nároku na obsluhu přístroje. Směrnice EMC 89/336/EEC Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC Soulad přístroje s požadavky regulačních orgánů v USA, Kanadě a Evropě testovala organizace TUV Rheinland Product Safety. Splňuje také: směrnici 2002/96/EC (OJ:L37/24/2003) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE), směrnici 2002/95/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 o omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

4 Seznam kontaktních informací Obsah Kontakty v USA...iii Kontakty v Kanadě...iii Kontakty v jiných zemích... iv Kapitola 1 - Úvod Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Používání této příručky Systémové požadavky Získání pomoci Nápověda online Možnosti tiskárny Důležité bezpečnostní poznámky Další upozornění (pouze USA) Důležité bezpečností poznámky pouze pro EU Součásti tiskárny a jejich umístění Kapitola 2 - Základy obsluhy tiskárny Přehled funkcí tiskárny Nastavení úlohy Nastavení mezery separátoru Centrování vstupního vodítka pod materiál Nastavení úhlu podávání Nastavení podávací plošiny Umístění bočního vodítka Plnění materiálem Nastavení ovladače tloušťky materiálu Nastavení výstupních válců Tisk testovacího výtisku Software ovladače tiskárny Výběr vlastností tiskárny Použití ovládacího panelu Použití nabídky Použití nabídky Main (Hlavní) Použití nabídky Setup (Nastavení) i

5 Obsah Kapitola 3 - Údržba tiskárny Preventivní údržba Problémy s kvalitou tisku Čištění výstupních válců Čištění senzoru Čištění hřídele tiskové hlavy Čištění podstavy a horního krytu Čištění tiskové hlavy Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Vyjímání inkoustových kazet Zarovnání tisku CMYK (POUZE DA75S) Kapitola 4 - Odstraňování problémů Problémy a řešení Problémy s podáváním Problémy s kvalitou tisku Problémy rozhraní Problémy motoru Problémy s čárovým kódem Jiné problémy Dodatek A - Technické parametry Parametry zařízení... A-2 Parametry materiálu... A-9 Dodatek B - Slovníček Slovníček... B-1 Rejstřík Rejstřík...I-1 ii

6 Seznam kontaktních informací Kontakty v USA Název výrobku DA70S nebo DA75S Chcete-li si přečíst často kladené otázky, přejděte na adresu a klepněte na odkaz Customer Support (Zákaznická podpora). Chcete-li zadat požadavek na službu nebo školení, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account (Můj účet). Chcete-li objednat spotřební materiál a příslušenství, zavolejte na číslo Supply Line , nebo přejděte na adresu a klepněte na odkaz Online Store (Obchod online). Chcete-li zobrazit a zaplatit faktury online, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account. Chcete-li zobrazit stav zásob, přejděte na adresu a klepněte na odkaz My Account. V případě dotazů volejte na číslo Zástupci služeb zákazníkům jsou k dispozici od pondělí do pátku v 08:00 20:00 východního času. Kontakty v Kanadě Název výrobku DA70S nebo DA75S Chcete-li si přečíst často kladené otázky nebo objednat spotřební materiál, přejděte na adresu V případě dotazů volejte na číslo Zástupci služeb zákazníkům jsou k dispozici od pondělí do pátku v 08:30 16:00 východního času. iii

7 Seznam kontaktních informací Kontakty v jiných zemích Kontaktní informace jsou uvedeny v samostatných příručkách, které se dodávají s výrobky. iv

8 1 Úvod DA70S/DA75S je všestranná, snadno použitelná stolní tiskárna vyrobená pro aplikace zpracování adres. Tato kapitola vysvětluje, co je v tomto návodu, a popisuje, jak objednávat materiál a kde získat další informace o používání tiskárny. Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Používání této příručky Systémové požadavky Získání pomoci Nápověda online Možnosti tiskárny Objednávka spotřebního materiálu Důležité bezpečnostní poznámky Součásti tiskárny a jejich umístění

9 1 Úvod Seznámení s inkoustovou tiskárnou DA70S/DA75S Inkoustová tiskárna DA70S/DA75S je stolní tiskárna určená pro tisk adres, grafických a jiných informací (barevný tisk pouze u typu DA75S) na široké množství materiálů různého rozměru, typu a složení. Můžete zvolit tiskové písmo, umístění, kvalitu tisku a vlastnosti čárového kódu tištěných adres. Používání této příručky Při nastavení, ovládání a odstraňování potíží tiskárny postupujte podle této příručky. Skládá se z následujících kapitol: Kapitola 1, Přehled Obsahuje přehled příručky obsluhy, informace o nápovědě, bezpečnostní informace a také součásti tiskárny a jejich umístění. Kapitola 2, Základy obsluhy tiskárny Vysvětluje, jak nastavit tiskárnu ke zpracování úlohy. Kapitola 3, Údržba tiskárny Popisuje, jak udržovat tiskárnu v čistotě a správně funkční. Kapitola 4, Odstraňování problémů Obsahuje seznam možných problémů a jejich řešení. Příloha A, Technické parametry Poskytuje technické parametry hardwaru a spotřebního materiálu. Tiskárna bude poskytovat nejlepší výsledky, když bude materiál odpovídat uvedeným parametrům. Příloha B, Slovníček Vysvětluje význam běžných termínů používaných u zařízení pro tisk adres. Systémové požadavky Chcete-li používat tiskárnu s počítačem, musí počítačový systém splňovat následující požadavky: Procesor: Pentium II 233 MHz nebo rychlejší, doporučeno 64 MB paměti RAM nebo více Operační systém: Windows 2000/2003 Server/XP USB kabel nebo kabel Ethernet: USB kabel je součástí dodávky tiskárny. Pokud se rozhodnete používat jiný kabel, zkontrolujte, zda není delší než 5 m. 1-2

10 Úvod 1 Získání pomoci Při používání tiskárny mohou nastat situace, kdy budete potřebovat pomoc při řešení určitého problému s aplikací, nebo můžete chtít další informace o činnosti tiskárny. Další informace naleznete v Seznamu kontaktních informací na začátku této příručky nebo v samostatném letáku s kontakty dodaném s přístrojem. Nápověda online Ovladač tiskárny obsahuje integrovaný systém nápovědy. Chcete-li zobrazit ovladač, klepněte v dialogovém okně tisku systému Windows na tlačítko Vlastnosti. Klepněte pravým tlačítkem myši na neznámé položky, abyste zobrazili možnost Co to je. Používáte-li programy, např. Envelope Designer nebo SmartMailer, stiskněte při práci s programem klávesu F1, abyste zobrazili informace o otevřené obrazovce. Pomocí nabídky Help (Nápověda) můžete zobrazit seznam témat nápovědy nebo vyhledat určitý termín. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s těmito programy. POZNÁMKA: Dostupnost softwaru se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti o dostupném softwaru získáte u svého dodavatele zařízení. Možnosti tiskárny Pro tuto tiskárnu k tisku adres je k dispozici různé příslušenství, jako například zařízení na vysoušení inkoustu, které může omezit rozmazání na lesklých médiích, zásobníky a programy k návrhu obálek. POZNÁMKA: Dostupnost softwaru a produktů se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti o dostupnosti ve vaší zemi získáte u svého dodavatele zařízení. 1-3

11 1 Úvod Důležité bezpečnostní poznámky Dodržujte běžné bezpečnostní postupy platné pro všechna kancelářská zařízení: Doporučuje se, abyste používali pouze spotřební materiál schválený společností Pitney Bowes, zejména aerosolové prachovky. Při nesprávném skladování a použití aerosolových prachovek nebo hořlavých aerosolových prachovek může nastat výbušný stav, v jehož důsledku může dojít ke zranění osob nebo škodám na majetku. Nikdy nepoužívejte aerosolové prachovky označené jako hořlavé a vždy si přečtěte pokyny a bezpečnostní upozornění na štítku nádoby s prachovkou. Chcete-li objednat spotřební materiál, obraťte se prosím na naši službu Supply Line. Bezpečnostní technické informace jsou k dispozici na webu nebo u naší služby Supply Line. Další informace naleznete v části Seznam kontaktních informací. Použijte síťovou šňůru dodanou s přístrojem a zapojte ji do správně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází blízko přístroje a je snadno dostupná. V případě nedostatečného uzemnění přístroje může dojít k vážným zraněním osob nebo k požáru. Pokud je přístroj v činnosti, nedotýkejte se pohyblivých částí ani spotřebního materiálu. Do blízkosti pohybujících se částí nedávejte prsty, volné oblečení, šperky a dlouhé vlasy. Neodstraňujte kryty a nevyřazujte z činnosti spínače bezpečnostních zámků. Kryty přístroje chrání nebezpečné části, ke kterým by měli přistupovat pouze správně vyškolení servisní pracovníci. Případné poškozené nebo nefunkční součásti, které ohrožují obsluhu tiskárny, ihned oznamte servisu. Umístěte jednotku na přístupné místo, abyste umožnili správné větrání zařízení a usnadnili obsluhu. Při odpojování přístroje od zdroje elektrického proudu je v prvé řadě nutné vytáhnout zástrčku síťové šňůry. U síťové šňůry nebo elektrické zásuvky nepoužívejte adaptér. Ze síťové šňůry neodstraňujete zemnicí kolík. Nepoužívejte elektrické zásuvky, které jsou řízeny vypínači, nebo jsou sdíleny s jiným zařízením. 1-4

12 Úvod 1 Neveďte síťovou šňůru přes ostré hrany nebo ji neskřípněte mezi kusy nábytku. Ujistěte se, že síťová šňůra není příliš napnutá v místech, kde vede mezi zařízením, zdí nebo nábytkem. Ujistěte se, že prostor před elektrickou zásuvkou, do které je přístroj připojen, je volně přístupný. Než začnete odstraňovat zaseknutý papír, zkontrolujte, zda je mechanismus tiskárny zastaven. Při odebírání zaseknutého materiálu nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste si nezpůsobili drobná zranění a nepoškodili zařízení. Chcete-li předejít přehřátí, nezakrývejte větrací otvory. Při používání tohoto zařízení bez pravidelné údržby se zhoršuje optimální provozní výkon a může dojít k chybné funkci zařízení. Informace o plánu požadovaného servisu získáte u svého dodavatele zařízení. Přečtěte si všechny pokyny dříve, než začnete zařízení obsluhovat. Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno. Další upozornění POZNÁMKY: V případě rozlití, úniku nebo nadměrného shromažďování inkoustu okamžitě odpojte zástrčku síťové šňůry z elektrické zásuvky a požádejte o vyčištění svého dodavatele zařízení. Vždy dodržujte standardy pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví platné na vašem pracovišti. Nepoužívejte elektrické zásuvky, které jsou řízeny vypínači, nebo jsou sdíleny s jiným zařízením. Pokud se používá elektrická zásuvka řízená vypínačem, může při zapnutí tiskárny dojít k přerušení pošty. Důležité bezpečností poznámky pouze pro EU 1-5

13 1 Úvod V některých zemích se zařízení dodává s lisovaným napájecím kabelem a zástrčkou. V jiných zemích, nebo pokud se dodávaný kabel nepoužívá, platí následující informace: 1. Je nutno použít napájecí kabel, jehož použití je v dané zemi schváleno. 2. Protože se barvy vodičů napájecího kabelu tohoto zařízení nemusí shodovat s barevným označením svorek ve vaší zástrčce, postupujte následujícím způsobem: - Vodič zelenožluté barvy je nutno připojit ke svorce zástrčky, která je označena písmenem E nebo symbolem uzemnění ( ) nebo zelenou či zelenožlutou barvou. - Vodič modré barvy je nutno připojit ke svorce, která je označena písmenem N nebo černou barvou. - Vodič hnědé barvy je nutno připojit ke svorce, která je označena písmenem L nebo červenou barvou. 3. Vodiče v dodávaném napájecím kabelu jsou barevně označeny následujícím způsobem: Zelenožlutý vodič Uzemnění Modrý vodič Nulový vodič Hnědý vodič Živý vodič (pod napětím) VAROVÁNÍ! TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO. Elektrická zásuvka musí být v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. 1-6

14 Úvod 1 Součásti tiskárny a jejich umístění Následující obrázek označuje jednotlivé součásti zařízení. Každá z nich je stručně popsána v dalším textu. V následujícím obrázku naleznete umístění součástí Separátory bloku H umožňují nastavit tloušťku materiálu. Mezera mezi prsty separátoru bloku H a podávacími válci by měla být pouze taková, aby umožnila podání jediného kusu do tiskárny. 1-7

15 1 Úvod 2 Podávací plošina a upínací šroub podávací plošina zajišťuje mírný sklon zásobníku, aby se usnadnilo podávání. Spusťte plošinu, dokud se dolní kus v zásobníku nedostane doprostřed plošiny. Upevněte plošinu pomocí upínacího šroubu. 3 Vstupní vodítko podepírá zásobník materiálu Doraz vstupního vodítka a upínací šroub Posuňte doraz nahoru a dolů, abyste přizpůsobili úhel podávání podle hmotnosti používaného materiálu. Posuňte doraz dopředu a zpět, chcete-li upravit jeho pozici mezi okraji vstupního vodítka tak, aby byl umístěn pod zásobníkem. Upevněte doraz pomocí upínacího šroubu. Ovladač tloušťky materiálu Ovladač tloušťky materiálu určuje vzdálenost mezi tiskovou hlavou a materiálem. Ovládací panel Tlačítka ovládacího panelu poskytují přístup k nabídkám tiskárny, definici možností tisku, spuštění tiskové úlohy, umístění tiskového vozíku a zapnutí a vypnutí tiskárny. Panel rozhraní (není zobrazen) Panel umístěný v dolní části zadního krytu obsahuje vypínač, konektory kabelů USB a Ethernet a zásuvku pro napájecí šňůru. Viz obrázek na straně 1-9. Boční vodítko Pomáhá udržet zásobník na svém místě. Upravte jej podle šířky materiálu a ponechejte vůli 2 mm. Výstupní stohovací zásobník Vytištěný materiál se ukládá do stohovacího (zachytávacího) zásobníku. Zásobník pojme asi 130 mm materiálu. Sestava krytu oblasti tisku (není zobrazeno) Otevřením získáte přístup k tiskovým kazetám a výstupním válcům. Viz obrázek na straně 1-9. Výstupní válce (nejsou zobrazeny) Vedou tištěný materiál při výstupu z tiskárny. Upravte je tak, aby každý válec přesahoval hranu materiálu o 6 mm. Viz obrázek na straně

16 Úvod 1 Konektor Ethernet Konektor USB Vypínač Síťová zásuvka Panel rozhraní tiskárny Kryt oblasti tisku Výstupní válce Výstupní válce a kryt oblasti tisku (otevřený) 1-9

17 1 Úvod Tato stránka je záměrně prázdná. 1-10

18 3 Údržba tiskárny V této kapitole jsou popsány postupy údržby, které byste měli pravidelně provádět, abyste zajistili bezproblémovou funkci tiskárny. Preventivní údržba Problémy s kvalitou tisku Čištění výstupních válců Čištění senzoru Čištění hřídele tiskové hlavy Čištění podstavy a horního krytu Čištění tiskové hlavy Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Vyjímání inkoustových kazet Zarovnání tisku CMYK (pouze DA75S)

19 3 Údržba tiskárny Preventivní údržba Inkoustová tiskárna je navržena tak, aby poskytovala bezporuchový provoz s minimálním množstvím péče. Je vhodné naplánovat pravidelné čištění podávacích válců, výstupních válců a dolního vodítka. VAROVÁNÍ: Tiskovou hlavu, kazetu, inkoustové povrchy a kryty čistěte pouze čistou vodou. (Voda je výborný čistič!) Všechny gumové válce čistěte izopropylalkoholem a denaturovaným etanolem. Použijete-li jiné čisticí roztoky, můžete ztratit nárok na záruční opravu. V blízkosti gumových nebo plastových částí nepoužívejte čisticí roztoky vyrobené z ropy. Jiné čisticí prostředky než alkohol mohou způsobit předčasné poškození gumových komponent. Problémy s kvalitou tisku Tisková hlava pravidelně provádí samočisticí cyklus. Pokud není kvalita tisku dostatečná, vyzkoušejte následující postupy: Nastavte páku tloušťky materiálu a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Vyčistěte kazetu tiskové hlavy: Namočte měkký bavlněný hadřík ve vodě a otřete trysky do čista. Správně Nesprávně Z nabídky Setup (Nastavení) vyberte možnost 3. Purge Printhead (Vyčistit tiskovou hlavu). Proces čištění odstraní případný zaschlý inkoust na tiskových tryskách. Tímto způsobem se často obnoví normální kvalita tisku. Další informace naleznete v části Čištění tiskové hlavy v této kapitole. Instalujte novou inkoustovou kazetu. Viz část Instalace a vyjímání inkoustových kazet v této kapitole. 3-2

20 Údržba tiskárny 3 Čištění výstupních válců Pokud není levý a pravý výstupní válec zarovnán, tj. jsou v kontaktu s tiskovými plochami, mohou se ušpinit inkoustem. Inkoust z válců odstraňte měkkým hadříkem namočeným ve vodě. Čištění senzoru Na senzorech se může vytvořit povlak nebo nános prachu, který způsobuje špatné podávání materiálu. Zvedněte přepravní kryt a odstraňte prach ze senzorů pomocí stlačeného vzduchu. Spreje se stlačeným vzduchem jsou k dispozici v mnoha prodejnách s počítačovým příslušenstvím. Čištění hřídele tiskové hlavy Pravidelně otírejte hřídel tiskové hlavy pomocí suchého měkkého bavlněného hadříku, který nepouští vlákna. NEMAŽTE HŘÍDEL OLEJEM! Hřídel tiskové hlavy Senzor 3-3

21 3 Údržba tiskárny Čištění podstavy a horního krytu Pravidelně otírejte sadu krytu a podstavy (podávací plošinu) měkkým bavlněným hadříkem namočeným pouze ve vodě. Čištění tiskové hlavy 1. Chcete-li otevřít nabídku SETUP, stiskněte tlačítko Menu a držte jej čtyři (4) sekundy. 2. Pomocí tlačítek + nebo procházejte možnosti nabídky SETUP (Nastavení), dokud se na panelu LCD nezobrazí možnost 3. PURGE PRINT HEAD (Vyčistit tiskovou hlavu). 3. Vyberte tuto možnost stisknutím tlačítka Enter. 4. Chcete-li zvolit cyklus čištění tiskové hlavy, stiskněte po zobrazení zprávy Purge Printhead? (Vyčistit tiskovou hlavu?) tlačítko Enter. 5. Povolte tuto možnost stisknutím tlačítka + (YES). Tiskárna zobrazí zprávu Please wait...print head being purged (Počkejte prosím... Probíhá čištění tiskové hlavy). 6. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte několikrát tlačítko Menu, dokud tiskárna nezobrazí text OFF LINE. Potom povolte tisk stisknutím tlačítka ON LINE. 3-4

22 Údržba tiskárny 3 Instalace a vyjímání inkoustových kazet Instalace inkoustových kazet (barevná a černá) Tiskárna tiskne pomocí inkoustových kazet. Před tiskem je nutné instalovat pouze černou kazetu (DA70S) nebo černou a barevnou kazetu (DA75S). Postupujte takto: 1. Pokud je tiskárna zapnutá, podržte stisknuté tlačítko ON LINE, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF LINE. 2. Otevřete zadní kryt tiskárny. 3. Stisknutím tlačítka Cartridge/+ (Kazeta/+) na ovládacím panelu přesuňte vozík doprostřed tiskárny. Nepokoušejte se vozík posunout ručně. Mohli byste tím poškodit systém vozíku. 4. Vyjměte kazetu z přepravního balení odlepením horního krytu. Dbejte opatrnosti, abyste se nedotkli zlatých kontaktů. VAROVÁNÍ! Inkoust v kazetě může být při spolknutí nebezpečný. Nové a použité kazety ukládejte mimo dosah dětí. Prázdné kazety neprodleně zlikvidujte. 5. Jemně odstraňte pásku, která kryje inkoustové trysky na tiskové kazetě. Dbejte, abyste se nedotkli měděných trysek. 6. Opatrně vložte kazetu (barevnou vpravo, černou vlevo pouze DA750) do vozíku v úhlu asi 20 stupňů měděným pruhem dolů a napřed. Stiskněte kazetu dolů, aby se zachytila ve vozíku. POZNÁMKA: Fotografi e tiskové kazety v této části se vztahují k tiskárně DA75S. Tiskárna DA70S používá pouze jednu kazetu. 3-5

23 3 Údržba tiskárny 7. Posunujte kazetu dopředu (směrem od sebe), dokud nezapadne na své místo. DŮLEŽITÉ: Při instalaci kazet do tiskárny DA75S okamžitě proveďte zarovnání tisku CMYK, které je popsáno v této kapitole. Vyjímání inkoustových kazet Chcete-li vyjmout nebo vyměnit inkoustové kazety, postupujte takto: 1. Pokud je tiskárna zapnutá, podržte stisknuté tlačítko ON LINE, dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF LINE. 2. Otevřete kryt tiskové hlavy. 3. Stiskněte tlačítko Cartridge/+ (Kazeta /+) na ovládacím panelu. Tím přesunete vozík doprostřed tiskárny. Neposunujte kazetu ručně. 3-6

24 Údržba tiskárny 3 4. Pokud chcete tiskovou kazetu vyjmout, opřete palec o rýhovaný povrch, mírně zatlačte dolů a potom kazetu nakloňte k sobě, dokud se neuvolní. 5. Zvedněte tiskovou kazetu z držáku. 3-7

25 3 Údržba tiskárny Zarovnání tisku CMYK (POUZE DA75S) Tiskárna DA75S umožňuje, aby černá kazeta (K) tiskla současně s barevnou (CMY), což se označuje jako tisk CMYK. Správný tisk vyžaduje, aby byla černá (K) a barevná kazeta (CMY) správně zarovnána. Postup zarovnání je nutné provést při každé výměně některé z kazet. Při zarovnání kazet postupujte takto: 1. Zapněte tiskárnu DA75S. Po dokončení spouštění se na displeji objeví text ON LINE. 2. Stiskněte tlačítko Cartridge/+. 3. Vyměňte inkoustovou kazetu (pokud jste to již neudělali). Zobrazí se zpráva Press a key when print heads replaced (Po výměně tiskové hlavy stiskněte libovolné tlačítko). Pokračujte stisknutím libovolného tlačítka. 4. Když se zobrazí zpráva Reset color (or black) Ink... (Vynulovat barevný (nebo černý) inkoust...), vynulujte inkoust stisknutím tlačítka Cartridge/+, pokud jste právě instalovali novou kazetu. Potřebujete-li pouze zarovnat kazety, stiskněte tlačítko Eject/-. 5. Po zobrazení výzvy ALIGN INK CARTRIDGES (Zarovnat tiskové kazety) stiskněte tlačítko (+). 6. Když se zobrazí výzva --COLOR ALIGNMENT-- (Zarovnání barev), vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. 7. Zobrazí se zpráva Horiz adjust (Vodorovné zarovnání) a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na následujícím obrázku. Čára barevné kazety nahoře Vyberte číslo uvedené u nejlépe odpovídajících čar Čára černé kazety dole Nezarovnáno Zarovnáno Nezarovnáno 3-8

26 Údržba tiskárny 3 8. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) projděte výběr a vyberte číslo, které označuje nejlepší vodorovné zarovnání horních a dolních čar (pro barevnou a černou kazetu). 9. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva k vodorovnému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na následujícím obrázku. POZNÁMKA: Vybrané číslo je zvýrazněno (podtrženo) a všechny čáry na obálce by nyní měly být zarovnány. Při výběru správného vzoru by měly být všechny čáry rovné Zvýrazněné vybrané číslo Čáry černé i barevné kazety jsou nyní zarovnány Zarovnáno Zarovnáno 10. Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do okna výběru zarovnání. 11. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) můžete přejít na obrazovku svislého zarovnání. 12. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva ke svislému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na další straně. 3-9

27 3 Údržba tiskárny Čára barevné kazety nahoře Čára černé kazety nahoře Čára černé kazety dole Nezarovnáno Zarovnáno Čára barevné kazety dole Nezarovnáno 13. Stisknutím tlačítek (+) nebo (-) projděte výběr a vyberte číslo, které označuje nejlepší svislé zarovnání horních a dolních čar (pro barevnou a černou kazetu). 14. Vložte do tiskárny obálku a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se výzva ke svislému zarovnání a na obálku je vytištěn vzor, který vidíte na další straně. POZNÁMKA: Vybrané číslo se zvýrazní a všechny čáry na obálce by nyní měly být zarovnány. 3-10

28 Údržba tiskárny 3 Při výběru správného vzoru by měly být všechny čáry rovné Zvýrazněné vybrané číslo Čáry černé i barevné kazety jsou nyní zarovnány Zarovnáno Zarovnáno 15. Dvakrát stiskněte tlačítko Menu, abyste přešli zpět na normální obrazovku ON LINE. 3-11

29 3 Údržba tiskárny Tato stránka je záměrně prázdná. 3-12

30 4 Odstraňování problémů V této kapitole jsou popsány některé běžné problémy při tisku a navržena řešení na jejich odstranění. Problémy a řešení Problémy s podáváním Problémy s kvalitou tisku Problémy rozhraní Problémy motoru Problémy s čárovým kódem Jiné problémy

31 4 Odstraňování problémů Problémy a řešení Dříve, než se obrátíte na servis, vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu. Pokud vyřešíte problém sami, budete moci pokračovat v tisku dříve. Problémy s podáváním Problém Příčina Řešení Přerušované podávání Vícenásobné podávání (dvojité) nebo šikmé podávání Nepoužívá se podávací plošina. Znečištěné podávací válce. Je přítomen prach z papíru (žluté nebo bílé zbytky), který blokuje podávací senzor. V podavači je příliš mnoho materiálu (je příliš těžký). Hmotnost balíku nesmí přesahovat 9 kg. Separátory (bloky H) nejsou nastaveny správně. Boční vodítko není nastaveno správně. Ovladač tloušťky materiálu je nastaven na příliš velkou tloušťku. Podávací plošina zajišťuje mírný sklon balíku a usnadňuje podávání. Pokud plošinu používáte, zkontrolujte správný rozměr mezery bloku H. Zkontrolujte také, zda je podpůrný držák umístěn uprostřed pod ma te ri álem. Další informace naleznete v kapitole 2, Základy obsluhy tiskárny. Vyčistěte podávací válec alkoholem. NEPOUŽÍVEJTE jiné roztoky nebo rozpouštědla. Mohli byste podávací válce poškodit. Vyčistěte senzor stlačeným vzduchem. Další informace naleznete v kapitole 3, Údržba tiskárny. Odeberte část materiálu z balíku. Upravte bloky H podle tloušťky materiálu. Zkontrolujte pozici bočního vodítka. Další informace naleznete v kapitole 2, Základy obsluhy tiskárny. Zmenšete nastavení. 4-2

32 Odstraňování problémů 4 Problémy s kvalitou tisku Problém Příčina Řešení Tiskárna netiskne Šedý nebo světlý tisk černý inkoust Nepřesné barvy nebo nízká sytost inkoustu barevný inkoust, pouze DA75S Rozmazání adresy Tisk adresy není ostrý Nežádoucí tučné písmo Postupování adres Problém s inkoustovou kazetou. Zásoba inkoustu je nízká. Nesprávné nastavení ovladače tloušťky materiálu. Inkoust může špatně zasychat na velmi leských ma te ri álech. Nesprávné nastavení ovladače tloušťky materiálu. Případně ne vhod ný materiál Změnová sekvence zapnutí tučného písma, nebo je vý bě r písma v možnostech nabídky tiskárny nastaven na tučné písmo. Nesprávné nastavení adres. Vyčistěte inkoustovou kazetu. Další informace naleznete v kapitole 5, Údržba tiskárny. Vyčistěte trysky kazety pomocí měkkého bavlněného hadříku namočeného ve vodě. Vyměňte kazetu za novou. Zkontrolujte nastavení ovladače tloušťky materiálu. Pokud se tím nepodaří problém vyřešit, vyměňte inkoustovou kaze tu. Další informace naleznete v kapitole 3, Údržba tiskárny. Zkontrolujte, zda není ovladač tloušťky materiálu nastaven na příliš malou hodnotu. Pokuste se použít méně lesklý materiál. Zkontrolujte výstupní válce. Zkontrolujte, zda není ovladač tloušťky materiálu nastaven na příliš velkou hodnotu. Tisk je méně ostrý při používání materiálu Tyvek, recyklovaných nebo lesklých médií. Vypněte nastavení tučného písma v používané aplikaci nebo nastavte výběr tučného písma v nabídce tiskárny na hodnotu OFF (Vypnuto). Další informace naleznete v systému nápovědy, kterým je tiskárna vybavena. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis. Spočítejte značky pro návrat vozíku a posun na nový řádek a nastavte hodnotu Lines Per Address (Řádky pro adresu) na stejný počet. Zkontrolujte také ukončení řádku: typické, CR=CR; LF=LF. Jiné volby, (CR=CR+LF; LF=LF), CR=CR; LF=CR+LF), (CR=CR+LF; LF=CR+LF), dvojité řádkování. 4-3

33 4 Odstraňování problémů Problémy rozhraní Problém Příčina Řešení Tiskárna neodpovídá Problémy motoru Nesprávný ovladač tiskárny, vadné připojení USB nebo Ethernet, vadná řídicí deska tiskárny. Použijte správný ovladač tiskárny, vyměňte kabel USB nebo Ethernet. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně připojeny. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis. Uvolněte paměť. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Problém Příčina Řešení Motor se otáčí, ale nepohybuje se podávací válec Mechanický problém. Kontaktujte servis. 4-4

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více