KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy"

Transkript

1

2 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy - 3 -

3 - 4 -

4 Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli jste Katalog vzdělávání připravený pro rok V programu vzdělávání zohledňujeme dlouhodobé záměry našeho odborového svazu i tendence evropských proudů celoživotního vzdělání dospělé populace. Chceme-li dosáhnout lepší pozici pro vnímání odborů ve společnosti, je třeba zvláště voleným funkcionářům vytvářet přiměřené podmínky pro jejich odborný růst a zároveň se starat o celou členskou základnu. K tomu také zavazuje usnesení našeho posledního sjezdu z června roku Naše kurzy jsou obsazeny erudovanými lektory, což je zárukou kvality. Komerčně připravované kurzy v agenturách jsou pro odboráře téměř nedostupné. Náš svaz nabídkou účasti na seminářích umožňuje každému členovi OS KOVO vzdělávat se s minimálními náklady a ve stejné, ne-li lepší kvalitě. Připravili jsme tradiční semináře z oblasti právní, hospodaření ZO, BOZP a manažerských praktik. Kromě toho chceme jít naproti potřebám členů OS KOVO a funkcionářů základních organizací. Nově proto zařazujeme zatím dva semináře zaměřené na finanční gramotnost rozšířené o praktické zkušenosti z řešení problémů lidí, kteří se dostali do dluhové pasti. Stále se snažíme o těsnější propojení školení v regionech. Po absolvování školení v regionu se mohou členové a funkcionáři hlásit do kurzů středního stupně pořádaných centrálou OS KOVO. Na úrovni regionů považujeme za důležité školení v oblasti pracovněprávních vztahů zákoník práce a také kolektivní vyjednávání, které zásadním způsobem určuje postavení zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Ve vícedenních seminářích otvíráme prostor pro diskuse směřující k hlubšímu poznávání názorů, a postojů k palčivým problémům dneška. Odborová politika podložená poznatky získanými v našich seminářích může usnadnit praxi kolektivního vyjednávání i řízení organizací a v neposlední řadě i získávání nových členů. Vzdělávací systém OS KOVO pamatuje i na přípravu funkcionářů OS KOVO, u kterých je do budoucna předpoklad výkonu práce na profesionální bázi, ať už na úrovni základní organizace nebo zaměstnaneckého poměru v OS KOVO. Připravili jsme pro ně náročný program zakončený rekvalifikačním seminářem na pozici manažer, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náš lektorský sbor je sestaven z odborníků orientovaných v problematice OS KOVO. Všichni jsou vybaveni odbornými znalostmi. Můžete se spolehnout na preciznost informací. Po metodické stránce požaduje vedení OS KOVO užívání nejmodernějších metod, kromě výkladu a vysvětlování praktické příklady a modelové situace se soustavným sledováním zpětné vazby, tedy kontroly toho, jak jsou informace posluchači přijímány. Za vedení OS KOVO vás ujišťuji, že chceme co nejčastěji opět přijíždět za vámi na semináře a diskutovat o problémech odborů a zvláště pak kováků. Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO - 5 -

5 Cíle vzdělávání v rámci OS KOVO Vzdělávací program je připraven tak, aby poskytl co nejvíce informací o nezbytných činnostech odborových organizací na všech stupních. Zároveň se snažíme pozvednout osobnostní kvality funkcionářů tak, aby vnímání odborů ve firmě mohli upevnit a byli schopni stále lépe vyjednávat s majiteli. Jedná se nám i o to, aby mezi nás přicházeli další a náš počet vzrůstal. Přitom máme na mysli i celoživotní vzdělávání našich členů. Jednoduše lze říci, že hlavním cílem je vzrůstání autority odborů. Vzdělávání v letošním roce je tedy zaměřeno na obecné zvyšování kvalifikovanosti odborářů pro vnímání práva a vytváření vlastního právního vědomí. Významný je i trénink dovedností zaměřených na aktuální potřeby členů na nejnižších odborových stupních při řešení krizových situací (ztráta zaměstnání, úraz, nemoc). Posilování podstaty sociální angažovanosti především v kolektivním vyjednávání. Formování osobnostní kvality funkcionáře, aby výkon jeho odborové funkce byl efektivní a vedl ke zvýšení přirozené autority. Konkrétní informovanost funkcionářů o BOZP, právu, ekonomice firem, daních a hospodaření organizace a o práci týmů při kolektivním vyjednávání. Manažerské dovednosti odborového funkcionáře zkvalitní chod odborové práce ve velkých organizacích. Techniky vyjednávání i přesvědčování pro sociální angažovanost v rámci odborů, povedou k získávání nových členů do organizací OS KOVO. Systém vzdělávání OS KOVO Volné semináře Střední stupeň rozšiřující základní stupeň vícedenní vzdělávací akce Základní stupeň- regionální vzdělávání Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO - 6 -

6 OBSAH: Organizační pokyny pro účastníky seminářů 9 Termínová listina vzdělávacích akcí - - Regionální pracoviště OS KOVO 11 Termínový kalendář vícedenní vzdělávací akce 15 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře 17 Školicí střediska Zotavovna VS České republiky Praha 4 Na Květnici 34 Zotavovna VS České republiky Pracov 35 Penzion Sedlácký dvůr Jiřice 36 Školicí středisko Samechov Chocerady 37 hotel BEZDĚZ Staré Splavy 38 Hotel Šedý vlk Harrachov 39 Adresář regionálních pracovišť 40 Formuláře přihlášek

7 - 8 -

8 Organizační pokyny pro účastníky seminářů Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO Organizační úsek vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 Přihlášky je možné zaslat: - poštou - nejlépe prostřednictvím internetu: Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu. Přihlášky po uzávěrce, konzultujte telefonicky: č , Mgr. Jiří Šuráň. Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí. Zájemce evidujeme podle data doručených přihlášek. Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku. Stornovací podmínky: Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně. Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení kurzu ze strany organizátora. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením kurzu. Organizační změny: Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin. Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo em. Ubytování: Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování. Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit. Kurzy Na klíč OS KOVO nabízí koncepci tzv. kurzů na klíč. Podle aktuálních problémů a potřeb, pošleme lektory za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2012 může být produkován v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuty v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč k tíži sjednávacího subjektu ZO. Dále je třeba počítat s finanční spoluúčastí objednavatele pro uhrazení části nákladů spojených s činností lektora. Objednání kurzu musí provést předseda přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO, kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. Je třeba jednat v dostatečném předstihu. Předpokládáme, že možnosti kurzu na klíč využije příslušná ZO v případě finanční spoluúčasti OS KOVO jedenkrát za kalendářní rok

9 Regionální vzdělávání - základní stupeň vzdělávání Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsnáze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata. Regionální pracoviště OS KOVO provádí I. vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO II. základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO III. moduly specifické pro podmínky regionu I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty. Ekonomický modul hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně odpovědnost předsedy ZO. Právní modul zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva. BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP. Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na pracovištích. Pracovní právo základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního práva. Kolektivní vyjednávání základní postup při vyjednávání. Hospodaření, daně a účetnictví. III. Moduly specifické pro podmínky regionu Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO

10

11 RP OS KOVO Ústí nad Labem školicí středisko termín téma lektor Koliba Litoměřice únor Vybrané kapitoly ZP (projekt ČMKOS) Podhajský Racek - Úštěk březen Daně, registrace daňového subjektu a daňové přiznání Plesníková Racek - Úštěk květen Praktický dopad legislativních změn v pracovněprávní oblasti Zákon JEF Doubice květen Praktický dopad legislativních změn ve mzdové a sociální oblasti Friml, Chudárek Racek - Úštěk červen BOZP-kontrolní činnost odborů Fürst Racek - Úštěk září Obsah a forma kolektivní smlouvy Friml, Chudárek, Zákon JEF Doubice září Taktika a strategie kolektivního vyjednávání Friml, Chudárek, Zákon RP stanoví dodatečně říjen BOZP-evidence a odškodňování pracovních úrazů Fürst RP stanoví dodatečně prosinec Připravované změny v účetních, daňových a souvisejících předpisech Plesníková RP OS KOVO Hradec Králové školicí středisko termín téma lektor leden 1 Hospodaření ZO Plesníková únor 2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná březen 2 Hospodaření ZO Plesníková Chata Deštná duben 2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové duben 1 Školení ZP Laun květen 1 Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký TRIM Pardubice červen 2 Školení ekonomika a analýza firmy Horák AGS Jičín červen 1 Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký říjen 2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná listopad 2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP prosinec 1 Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký Zámecká - Slatiňany prosinec 1 Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký RP OS KOVO Jihlava školicí středisko termín téma lektor DKO Jihlava leden Změny legislativy Podhajský DKO Jihlava leden Daně a hospodaření Plesníková DKO Jihlava březen Seminář BOZP Novotný RZ Žďas Zubří duben Školení hospodářů a členů DaRK Specialisté OS KOVO RZ Žďas Zubří duben Školení nových funkcionářů Specialisté OS KOVO DKO Jihlava květen Finanční gramotnost Hartvich DKO Jihlava září Ekonomika podniku Horák RZ Žďas Zubří říjen Kolektivní vyjednávání Specialisté OS KOVO DKO Jihlava říjen Seminář BOZP Novotný

12

13 - 14 -

14 Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce I. pololetí 2012 číslo akce termín K K K K K počet název vzdělávací akce šk. dní leden Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech. únor Kolektivní vyjednávání, důležitost. Přípravy, techniky protistrany a Jak jim čelit. Rétorika a rétorické dovednosti pro představitele základní organizace OS KOVO. březen Praktické zkušenosti ze získávání nových členů. Analýza výzkumných akcí. duben Finanční gramotnost. Praktické zkušenost s dopady zadlužení, osobního bankrotu počet posl školicí středisko Praha 4 Na Květnici Samechov - Chocerady Praha 4 Na Květnici Praha 4 Na Květnici Staré Splavy Hotel Bezděz lektor Hořejšová, Šuráň Nohejl, Kolář Hořejšová, Šuráň Nohejl, Pašek Hartvich, Plachta K Rozvoj lidských zdrojů -ČMKOS 30 DOS Praha Heinová K K K K květen Změny v předpisech BOZP přehledně, názorně a srozumitelně pro odborovou práci. červen Praktický nácvik techniky vyjednávání kolektivní smlouvy. Finanční gramotnost. Praktické zkušenost s dopady zadlužení, osobního bankrotu Způsoby a formy podávání informací členům zo a zaměstnancům o průběhu a závěrech KV. K Správa odborového majetku Staré Splavy Hotel Bezděz Matouš 30 RS VS ČR Pracov Nohejl, Kolář 30 RS VS ČR Pracov Hartvich Plachta 30 Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Nohejl Slavětinská

15 Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce II. pololetí 2012 číslo akce termín počet šk.dní K K název vzdělávací akce září Použití nástrojů pro propagaci odborů v podmínkách ZO. Co by měl vědět funkcionář ZO o marketingu. Nakládání s nemovitostmi ZO právní a účetní hledisko v příkladech. říjen počet posl. K Odškodňování pracovních úrazů 30 listopad školicí středisko Harrachov Hotel Šedý vlk Samechov - Chocerady Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce lektor Nohejl Slavětinská, Vaňkát Heinzová K Komunikační dovednost a protistresová příprava. 20 Samechov - Chocerady Hořejšová, Šuráň prosinec K Nemocenské dávky v nových podmínkách. Důchodová reforma. 30 Praha 4, Na Květnici, Velký sál Popelková, Hříbalová

16 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře Pracoviště centrály OS KOVO Zajišťuje: organizaci vzdělávacích vícedenních modulů koordinaci činnosti mezi centrálou a regiony působení metodické vůči regionům, či ZO Cíle středního stupně: Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů. Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro odboráře významné. Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností odborové práce v regionech a utváření názorů a postojů, které by slaďovaly zájmy OS KOVO. Témata modulů středního stupně podmíněná absolvováním základního stupně na úrovni regionálního pracoviště OS KOVO: BOZP informace rozšiřující základní rozsah znalostí. Problémy kolektivního vyjednávání. Volná témata středního stupně: Techniky přesvědčování získávání nových členů. Daně v ČR, úprava důchodového pojištění. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Finanční gramotnost, správa odborového majetku

17 K 1 Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech. Kód kurzu: Místo konán: Zotavovna VS ČR, Praha 4 Na Květnici, místnost č. 507 Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů ZO, úsekovým důvěrníkům, vedoucím odborových kolektivů. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc. Mgr. Jiří Šuráň Program: Typologie osobnostních rysů. Temperamentové zvláštnosti a sklony k jednání. Odhady lidí podle verbálních i neverbálních projevů. Charakteristiky agresivních, asertivních a pasivních lidí. Konflikty. Analýza konfliktů, věcný a emocionální obsah. Postupy při řešení. Mobbing a bossing. Jak jednat s konfliktními lidmi. Jejich motivace, charakterové rysy a orientace. Odhady typů lidí, Odhady výsledků postupů podle řeči těla a verbálního projevu. Diplomacie v jednání. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

18 K 2 Kolektivní vyjednávání, důležitost přípravy, techniky protistrany a jak jim čelit. Kód kurzu: Místo konán: Samechov - Chocerady Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům vyjednávacích týmů ZO OS KOVO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Zdeněk Kolář Program: Rozdělení fází přípravy a vyjednání kolektivní smlouvy: Sběr požadavků odborářů. Sběr požadavků neodborářů. Sběr názorů zaměstnavatele. Vyhodnocení a konsolidace požadavků a názorů, stanovisko ZO. Nastavení modelu způsobu vyjednání vč. metod poznání protistrany. Volba vyjednávací strategie (klíčové a ústupové strategie) metoda Šachy. Příprava vyjednávacího týmu na vyjednávání. Vyjednávací techniky vhodné pro kolektivní vyjednávání. Hodnocení závěrů vyjednání a argumentační podpora. Prezentace výsledků členské základně. Konzultace obsahu konkrétních kolektivních smluv (požadavek, aby si posluchači přinesli své KS). Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora. Skupinová cvičení na konkrétní téma podle příkladů účastníků z praxe. Diskuze o obsahu konkrétních kolektivních smluv, které si účastníci přinesou s sebou na školení. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

19 K 3 Rétorika a rétorické dovednosti pro představitele ZO OS KOVO. Kód kurzu: Místo konán: Zotavovna VS ČR, Praha 4 Na Květnici, místnost č. 507 Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, odborovým mluvčím Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň Program: Význam dobré rétoriky pro osobní image. Historie a pojetí rétoriky dnes. Řeč jako komunikační prostředek, kvalita projevu, síla projevu, mimika a gestikulace. Řeč těla. Příprava a koncipování mluveného i písemného projevu. Projev ke skupině, projev k většímu množství lidí. Uvádění projevů. Informace členstva prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. Nácvik a modelové situace. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

20 K 4 Praktické zkušenosti ze získávání nových členů. Analýza výzkumných akcí. Kód kurzu: Místo konán: Zotavovna VS ČR, Praha 4 Na Květnici, místnost č. 507 Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Mgr. Ladislav Pašek Program: Politický marketing, jehož je odborová propagace součástí, jak jej využít? SWOT analýza současného náboru nových členů. Argumenty, proč vstoupit do odborů. Čelení námitek, proč vstoupit do odborů. Rozdíl v náboru uvnitř a vně firmy. Metody vyhodnocování úspěšnosti náboru nových členů. Základní pravidla, jak efektivně přesvědčit. Praktické cvičení náboru v ulicích Prahy se závěrečným vyhodnocením. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Skupinová i individuální cvičení. praktický trénink v terénu. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

21 K 5 Finanční gramotnost. Praktické zkušenosti s dopady zadlužení, osobního bankrotu Kód kurzu: Místo konán: Staré Splavy Hotel Bezděz Termín: Rozsah: 7 hodin Určeno: Všem funkcionářům ZO Přednáší: Ing. Jiří Hartvich, Mgr. Vladimír Plachta Program: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti. Elektronická komunikace mezi státem a občany. Ochrana spotřebitele. Peněžní gramotnost. Bankovní a nebankovní sektor. Cenová gramotnost. Veřejné finance, poplatky,odvody. Rozpočtová gramotnost. Osobní, rodinný rozpočet. Právní gramotnost. Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků. Potřebuji pomoc právníka. Chci poradit, ale anonymně.co to je insolvenční řízení? Mám si půjčit na zaplacení dluhů. Nemohu splácet spotřebitelský úvěr Nezaplatil/-a jsem už několik splátek hypotéky. Mám několik úvěrů a nesplácím je Mám dluhy, ale nemám práci. Nemám peníze na splátky. Co to je osobní bankrot? Na náš dům je vyhlášená dražba. Jak se mohu bránit exekuci? Pomůže mi osobní bankrot? Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

22 K 6 Rozvoj lidských zdrojů Přednáška z programu Posilování sociálního dialogu - ČMKOS Kód kurzu: Místo konán: DOS Praha Termín: Rozsah: 6 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO Přednáší: PhDr. Hana Heinová Program: Řízení lidských zdrojů. Modely řízení lidských zdrojů. Strategické řízení. Plnění personální strategie. Manažerský styl. Motivace a stimulace. Systém odměňování prostředek motivace. Hodnocení zaměstnanců. Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. Adaptace nových zaměstnanců. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Komunikace a práce s informacemi. Budování týmu a pracovních vztahů. Podpora etického chování. Pěstování firemní kultury. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup do 8.00 hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

23 K 7 Změny v předpisech BOZP přehledně, názorně a srozumitelně pro odborovou práci Kód kurzu: Místo konán: Hotel Bezděz Staré Splavy Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům VZO specialistům BOZP v ZO Přednáší: Bc. Jiří Matouš Program: Úvod do problematiky BOZP. Aktuální stav platné legislativy - změny v předpisech k zajištění BOZP. Zkušenosti s aplikací NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, změny v seznamu nemocí z povolání, povinnosti zaměstnavatele na úseku kontroly a zajišťování BOZP. Praktické řešení konkrétních případů, samostatné vypracování zadané problematiky, průběžné písemné i ústní ověřování přednesené problematiky. Poskytnutí metodických materiálů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Modelová cvičení, řešení případových studií. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

24 K 8 Praktický nácvik techniky vyjednávání KS Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů ZO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Zdeněk Kolář Program: Základní principy a druhy vyjednávacích technik. Technika výhra výhra. Získávání spojenců. Jednotlivé fáze vyjednávání kolektivních smluv.příprava vyjednávání ( cíl, scénář, argumentační podpora, získání spojenců). Poznej svůj protějšek. Získání mandátů. Ústupové varianty. Skupinová cvičení. Strategie OS KOVO v KV - vyjednávání KSVS, vyjednávání PKS, harmonogram KV, vztah KV na vyšší a podnikové úrovni. Vyhodnocení PKS - systém vyhodnocování PKS, výsledky (statistika) vyhodnocování PKS, vyhodnocování Výkazu o mzdách. Sociální dialog v rámci ČR a EU - přehled o odborových svazech, struktura odborů, přehled o zaměstnavatelských svazech, struktura zaměstnavatelů, funkce tripartity, porovnání situace v ČR a dalších zemích EU. Začlenění OS KOVO do mezinárodních odborových struktur a projektů týkajících se kolektivního vyjednávání. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

25 K 9 Finanční gramotnost. Praktické zkušenosti s dopady zadlužení, osobního bankrotu Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 7 hodin Určeno: Všem funkcionářům ZO Přednáší: Ing. Jiří Hartvich, Mgr. Vladimír Plachta Program: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti. Elektronická komunikace mezi státem a občany. Ochrana spotřebitele. Peněžní gramotnost. Bankovní a nebankovní sektor. Cenová gramotnost. Veřejné finance, poplatky, odvody. Rozpočtová gramotnost. Osobní, rodinný rozpočet. Právní gramotnost. Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků. Potřebuji pomoc právníka. Chci poradit, ale anonymně. Co to je insolvenční řízení? Mám si půjčit na zaplacení dluhů? Nemohu splácet spotřebitelský úvěr. Nezaplatil/-a jsem už několik splátek hypotéky. Mám několik úvěrů a nesplácím je. Mám dluhy, ale nemám práci. Nemám peníze na splátky. Co to je osobní bankrot? Na náš dům je vyhlášená dražba. Jak se mohu bránit exekuci? Pomůže mi osobní bankrot? Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

26 K 10 Způsoby a formy podávání informací členům ZO a zaměstnancům o průběhu a závěrech KV. Kód kurzu: Místo konán: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích skupin ZO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Program: Konstruktivní přístup k přijímání informací.typologie osobnosti podle přístupu k informaci. Typický projev posluchače k nové informaci. Resiztence ke změnám a průběh při přijímáni informací. Řešení komunikace s potížistou. Komunikační typologie. Charakteristika typů a jak je rozlišíme, jak s nimi efektivně komunikovat, jednotlivé typy a základní formy strachu. Poznání vlastního komunikačního typu práce ve skupinách. Prodej informace metodou užitku. Emoční prodej informace. Vytvoření komunikačního modelu pro jednotlivé ZO OS KOVO. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Skupinová i individuální cvičení. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

27 K 11 Správa odborového majetku Kód kurzu: Místo konán: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Termín: Rozsah: 7 hodin Určeno: Předsedům ZO, hospodářům ZO, členům RK Přednáší: Mgr. Iva Slavětinská Program: Vlastnické právo odborových organizací, jeho vznik, zánik, změna. Pojem věc v právním smyslu, movité a nemovité věci a další třídění věcí, příslušenství a součást věci. Pojem stavba, neoprávněná stavba, nepovolená stavba, stavba na cizím pozemku. Katastr nemovitostí, vkladové a záznamové řízení, skutečnosti zapisované do katastru nemovitostí, výpisy. Smlouvy zejména ve vztahu k nemovitostem a jejich náležitosti, s důrazem na smlouvu kupní, darovací a směnnou. Stručný přehled o chystané rekodifikaci občanského zákoníku. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

28 K 12 Použití nástrojů pro propagaci odborů v podmínkách ZO. Co by měl vědět funkcionář ZO o marketingu. Kód kurzu: Místo konán: Harrachov Hotel Šedý vlk Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Program: Historie marketingu v podmínkách odborů. Rozdíly v politickém marketingu. Jak využít marketing v podmínkách ZO. Marketingové schéma sestavené přímo na podmínky jednotlivých ZO. Marketingové nástroje v podmínkách ZO. Marketingový mix. Marketingové kanály v podmínkách ZO. WEB jako součást marketingu OS KOVO. Jak psát argumentační podporu pro potřeby ZO (Praktická cvičení). Komunikace ve firmě, prodej myšlenek, přenos informací Strategie pro nábor nových členů. Strategie pro podporu značky ( brand strategie ) jména OS KOVO, resp. odborů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

29 K 13 Nakládání s nemovitostmi ZO právní a účetní hledisko v příkladech. Kód kurzu: Místo konán: Místo konání: Samechov - Chocerady Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, hospodářům ZO, členům RK Přednáší: Mgr. Iva Slavětinská, Petr Vaňkát Program: Účetní a právní pohled na problematiku majetku ZO, a to na konkrétním případu vybraném lektory, s ohledem zejména na následující témata: koupě/ prodej majetku ZO, sjednání úvěru, zástavní smlouva, rekonstrukce majetku, smlouva o dílo, smlouva o ubytování, věcná břemena. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

30 K 14 Odškodňování pracovních úrazů Kód kurzu: Místo konán: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a členům VZO vstupujících do procesu odškodňování Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová Program: Projednávání odškodnění a uzavírání dohod o odškodňování PÚ a NsP. Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování PÚ a NsP. Sankce zaměstnavatele v souvislosti s PÚ a NsP. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při PÚ a NsP. Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance. Řešení praktických příkladů. Odškodňování smrtelných PÚ a NsP Valorizace průměrných výdělků. Přechod práv a povinností při odškodňování PÚ a NsP na jiný subjekt. Uplatňování nároků na odškodnění PÚ a NsP v konkurzním a insolventním řízení. Konkrétní příklady z praxe a současná judikatura. Právní předpisy vztahující se k problematice odškodňování Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

Katalog vzdělávacích akcí

Katalog vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí 2011 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2011 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli

Více

KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy

KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2014 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Jako každoročně vám předkládám Katalog

Více

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2016 Informace o kurzech a seminářích najdete také na INTRANETU OS KOVO, na adrese INTERNETU http://www.oskovo.cz a na stránkách našeho časopisu KOVÁK. ODBOROVÝ SVAZ KOVO organizačně

Více

KURZY a školení OS KOVO 2015

KURZY a školení OS KOVO 2015 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2015-3 - Vážené kolegyně, vážení kolegové! Otvíráte nový Katalog vzdělávání

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu

Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu Zákoník práce, kolektivní vyjednávání, zaměstnanost ohlasy z terénu JUDr. Jitka Hejduková ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Aktivity jejich

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

REALITNÍ MAKLÉŘ PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI

REALITNÍ MAKLÉŘ PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI Hlavní cíle programu Absolvováním tohoto kurzu účastníci splní vstupní požadavek k certifikační zkoušce. Jedná se o profesní studium zaměřené na praxi. Kurz je 10 denní, rozdělený do 4 bloků. Účastníci

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ SEMINÁŘ BOZP aktuálně: povinnosti

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady

ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky, s co nejnižšími náklady Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP ZAMĚSTNANECKÁ ATRAKTIVITA ANEB JAK PROPAGOVAT ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ POZICE NA INTERNETU Jednoduše, prakticky,

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP ZEMINY JAKO ODPADY

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, s vyhláškou č. 387/2016 Sb.

NOVINKY V AKTUÁLNÍ LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, s vyhláškou č. 387/2016 Sb. EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ,

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb PROGRAM Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (dále též OS ZPTNS) je dobrovolnou, otevřenou

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners

Rue du Trône, 60 1050 Brussels (Belgium) www.bohemiaeuplanners.eu www.facebook.com/bohemiaeuplanners Staň se Lektorem pro projekty z komunitárních programů EU ve svém regionu! modifikace intenzivní verze pro lektory Proč je dobré znát Brusel? Hlavním cílem tohoto projektu je vyškolení LEKTORŮ, kteří díky

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463 333, 602 395 387) Ověřil

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. kritiky a hněvu. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak zvládat komunikační bariéry + vhodné používání Vážené dámy a vážení pánové, kritiky a hněvu. dovolujeme

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel.

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY. Informace: www.inline.cz, e-mail: inline@inline.cz, tel. KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Jak asertivně ustát svoje práva + trénink. Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

SEDIMENTY A ZEMINY 2016

SEDIMENTY A ZEMINY 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný workshop 15. listopadu 2016

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

PROVOZOVÁNÍ KOMPOSTÁREN

PROVOZOVÁNÍ KOMPOSTÁREN EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ odborný seminář EMPLA spol. s r. o.,

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více