KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURZY a školení OS KOVO 2012 - vícedenní kurzy"

Transkript

1

2 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO vícedenní kurzy - 3 -

3 - 4 -

4 Vážené kolegyně a vážení kolegové Otevřeli jste Katalog vzdělávání připravený pro rok V programu vzdělávání zohledňujeme dlouhodobé záměry našeho odborového svazu i tendence evropských proudů celoživotního vzdělání dospělé populace. Chceme-li dosáhnout lepší pozici pro vnímání odborů ve společnosti, je třeba zvláště voleným funkcionářům vytvářet přiměřené podmínky pro jejich odborný růst a zároveň se starat o celou členskou základnu. K tomu také zavazuje usnesení našeho posledního sjezdu z června roku Naše kurzy jsou obsazeny erudovanými lektory, což je zárukou kvality. Komerčně připravované kurzy v agenturách jsou pro odboráře téměř nedostupné. Náš svaz nabídkou účasti na seminářích umožňuje každému členovi OS KOVO vzdělávat se s minimálními náklady a ve stejné, ne-li lepší kvalitě. Připravili jsme tradiční semináře z oblasti právní, hospodaření ZO, BOZP a manažerských praktik. Kromě toho chceme jít naproti potřebám členů OS KOVO a funkcionářů základních organizací. Nově proto zařazujeme zatím dva semináře zaměřené na finanční gramotnost rozšířené o praktické zkušenosti z řešení problémů lidí, kteří se dostali do dluhové pasti. Stále se snažíme o těsnější propojení školení v regionech. Po absolvování školení v regionu se mohou členové a funkcionáři hlásit do kurzů středního stupně pořádaných centrálou OS KOVO. Na úrovni regionů považujeme za důležité školení v oblasti pracovněprávních vztahů zákoník práce a také kolektivní vyjednávání, které zásadním způsobem určuje postavení zaměstnanců vůči zaměstnavateli. Ve vícedenních seminářích otvíráme prostor pro diskuse směřující k hlubšímu poznávání názorů, a postojů k palčivým problémům dneška. Odborová politika podložená poznatky získanými v našich seminářích může usnadnit praxi kolektivního vyjednávání i řízení organizací a v neposlední řadě i získávání nových členů. Vzdělávací systém OS KOVO pamatuje i na přípravu funkcionářů OS KOVO, u kterých je do budoucna předpoklad výkonu práce na profesionální bázi, ať už na úrovni základní organizace nebo zaměstnaneckého poměru v OS KOVO. Připravili jsme pro ně náročný program zakončený rekvalifikačním seminářem na pozici manažer, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náš lektorský sbor je sestaven z odborníků orientovaných v problematice OS KOVO. Všichni jsou vybaveni odbornými znalostmi. Můžete se spolehnout na preciznost informací. Po metodické stránce požaduje vedení OS KOVO užívání nejmodernějších metod, kromě výkladu a vysvětlování praktické příklady a modelové situace se soustavným sledováním zpětné vazby, tedy kontroly toho, jak jsou informace posluchači přijímány. Za vedení OS KOVO vás ujišťuji, že chceme co nejčastěji opět přijíždět za vámi na semináře a diskutovat o problémech odborů a zvláště pak kováků. Jaromír Endlicher místopředseda OS KOVO - 5 -

5 Cíle vzdělávání v rámci OS KOVO Vzdělávací program je připraven tak, aby poskytl co nejvíce informací o nezbytných činnostech odborových organizací na všech stupních. Zároveň se snažíme pozvednout osobnostní kvality funkcionářů tak, aby vnímání odborů ve firmě mohli upevnit a byli schopni stále lépe vyjednávat s majiteli. Jedná se nám i o to, aby mezi nás přicházeli další a náš počet vzrůstal. Přitom máme na mysli i celoživotní vzdělávání našich členů. Jednoduše lze říci, že hlavním cílem je vzrůstání autority odborů. Vzdělávání v letošním roce je tedy zaměřeno na obecné zvyšování kvalifikovanosti odborářů pro vnímání práva a vytváření vlastního právního vědomí. Významný je i trénink dovedností zaměřených na aktuální potřeby členů na nejnižších odborových stupních při řešení krizových situací (ztráta zaměstnání, úraz, nemoc). Posilování podstaty sociální angažovanosti především v kolektivním vyjednávání. Formování osobnostní kvality funkcionáře, aby výkon jeho odborové funkce byl efektivní a vedl ke zvýšení přirozené autority. Konkrétní informovanost funkcionářů o BOZP, právu, ekonomice firem, daních a hospodaření organizace a o práci týmů při kolektivním vyjednávání. Manažerské dovednosti odborového funkcionáře zkvalitní chod odborové práce ve velkých organizacích. Techniky vyjednávání i přesvědčování pro sociální angažovanost v rámci odborů, povedou k získávání nových členů do organizací OS KOVO. Systém vzdělávání OS KOVO Volné semináře Střední stupeň rozšiřující základní stupeň vícedenní vzdělávací akce Základní stupeň- regionální vzdělávání Vzdělávací moduly doporučené pro funkcionáře ZO OS KOVO - 6 -

6 OBSAH: Organizační pokyny pro účastníky seminářů 9 Termínová listina vzdělávacích akcí - - Regionální pracoviště OS KOVO 11 Termínový kalendář vícedenní vzdělávací akce 15 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře 17 Školicí střediska Zotavovna VS České republiky Praha 4 Na Květnici 34 Zotavovna VS České republiky Pracov 35 Penzion Sedlácký dvůr Jiřice 36 Školicí středisko Samechov Chocerady 37 hotel BEZDĚZ Staré Splavy 38 Hotel Šedý vlk Harrachov 39 Adresář regionálních pracovišť 40 Formuláře přihlášek

7 - 8 -

8 Organizační pokyny pro účastníky seminářů Závaznou přihlášku posílejte na adresu: OS KOVO Organizační úsek vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 Přihlášky je možné zaslat: - poštou - nejlépe prostřednictvím internetu: Odesílejte přihlášky ihned po svém rozhodnutí zúčastnit se kurzu. Nejpozději však 10 dní před jeho začátkem. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku přivezte s sebou. Registrační poplatek posílejte bezhotovostně až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu. Přihlášky po uzávěrce, konzultujte telefonicky: č , Mgr. Jiří Šuráň. Na jedné přihlášce můžete uvést více posluchačů, včetně všech náležitostí. Zájemce evidujeme podle data doručených přihlášek. Na každý kurz posílejte samostatnou přihlášku. Stornovací podmínky: Veškeré změny a případné odhlášení přijímáme pouze písemně. Registrační poplatek je vratný jen v případě zrušení kurzu ze strany organizátora. Dle potřeby můžete vyslat náhradníka, jeho jméno však nahlaste před zahájením kurzu. Organizační změny: Vyhrazujeme si právo změny lektora, data i místa konání, či případné zrušení vzdělávací akce z důvodů malého počtu přihlášených účastníků nebo jiných organizačních příčin. Veškeré změny vám dáme včas na vědomí písemně, telefonicky nebo em. Ubytování: Pobytová místa volíme s ohledem na dopravní dostupnost, rozložení členské základny a tak, aby byly splněny nároky středního standardu ubytování. Požadavky na samostatné ubytování nemůžeme splnit. Kurzy Na klíč OS KOVO nabízí koncepci tzv. kurzů na klíč. Podle aktuálních problémů a potřeb, pošleme lektory za vámi. Každý kurz uvedený v Katalogu vzdělávání 2012 může být produkován v místě vaší organizace, pro vámi vybranou skupinu členů OS KOVO, pro celý výbor, pro vyjednávací tým apod. Pokud se nejedná o kurzy katalogové, které jsou zahrnuty v rozpočtu, jdou náklady na kurzy na klíč k tíži sjednávacího subjektu ZO. Dále je třeba počítat s finanční spoluúčastí objednavatele pro uhrazení části nákladů spojených s činností lektora. Objednání kurzu musí provést předseda přímým dopisem místopředsedovi OS KOVO, kol. J. Endlicherovi, který za vzdělávání v našem odborovém svazu odpovídá. Je třeba jednat v dostatečném předstihu. Předpokládáme, že možnosti kurzu na klíč využije příslušná ZO v případě finanční spoluúčasti OS KOVO jedenkrát za kalendářní rok

9 Regionální vzdělávání - základní stupeň vzdělávání Vzdělávání v regionech tvoří důležitou součást činnosti regionálních pracovišť, která nejsnáze postihnou aktuální potřeby a vyberou patřičná vzdělávací témata. Regionální pracoviště OS KOVO provádí I. vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO II. základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO III. moduly specifické pro podmínky regionu I. Vzdělávací moduly doporučené pro předsedy ZO OS KOVO Organizace odborů, řízení OS KOVO, základní dokumenty. Ekonomický modul hospodaření ZO, účetnictví, majetek, daně odpovědnost předsedy ZO. Právní modul zákoník práce a postup při vymáhání a dodržování pracovního práva. BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP. Příprava a průběh postupu kolektivního vyjednávání. II. Základní moduly určené pro členy výboru ZO OS KOVO BOZP základní informace o systému, vymáhání dodržování podmínek BOZP na pracovištích. Pracovní právo základní informace a postup při vymáhání dodržování pracovního práva. Kolektivní vyjednávání základní postup při vyjednávání. Hospodaření, daně a účetnictví. III. Moduly specifické pro podmínky regionu Obsah určí RP podle aktuálních problémů a požadavků ZO

10

11 RP OS KOVO Ústí nad Labem školicí středisko termín téma lektor Koliba Litoměřice únor Vybrané kapitoly ZP (projekt ČMKOS) Podhajský Racek - Úštěk březen Daně, registrace daňového subjektu a daňové přiznání Plesníková Racek - Úštěk květen Praktický dopad legislativních změn v pracovněprávní oblasti Zákon JEF Doubice květen Praktický dopad legislativních změn ve mzdové a sociální oblasti Friml, Chudárek Racek - Úštěk červen BOZP-kontrolní činnost odborů Fürst Racek - Úštěk září Obsah a forma kolektivní smlouvy Friml, Chudárek, Zákon JEF Doubice září Taktika a strategie kolektivního vyjednávání Friml, Chudárek, Zákon RP stanoví dodatečně říjen BOZP-evidence a odškodňování pracovních úrazů Fürst RP stanoví dodatečně prosinec Připravované změny v účetních, daňových a souvisejících předpisech Plesníková RP OS KOVO Hradec Králové školicí středisko termín téma lektor leden 1 Hospodaření ZO Plesníková únor 2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná březen 2 Hospodaření ZO Plesníková Chata Deštná duben 2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP DOS Hradec Králové duben 1 Školení ZP Laun květen 1 Školení KS HK a PK v BOZP Dalecký TRIM Pardubice červen 2 Školení ekonomika a analýza firmy Horák AGS Jičín červen 1 Školení BOZP pro VO Český ráj Dalecký říjen 2 Školení KS Pardubického kraje PP,KV RP Chata Deštná listopad 2 Školení KS Královéhradeckého kraje PP,KV RP prosinec 1 Školení BOZP (VO Trutnov) Dalecký Zámecká - Slatiňany prosinec 1 Školení BOZP (VO Pardubice-Chrudim) Dalecký RP OS KOVO Jihlava školicí středisko termín téma lektor DKO Jihlava leden Změny legislativy Podhajský DKO Jihlava leden Daně a hospodaření Plesníková DKO Jihlava březen Seminář BOZP Novotný RZ Žďas Zubří duben Školení hospodářů a členů DaRK Specialisté OS KOVO RZ Žďas Zubří duben Školení nových funkcionářů Specialisté OS KOVO DKO Jihlava květen Finanční gramotnost Hartvich DKO Jihlava září Ekonomika podniku Horák RZ Žďas Zubří říjen Kolektivní vyjednávání Specialisté OS KOVO DKO Jihlava říjen Seminář BOZP Novotný

12

13 - 14 -

14 Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce I. pololetí 2012 číslo akce termín K K K K K počet název vzdělávací akce šk. dní leden Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech. únor Kolektivní vyjednávání, důležitost. Přípravy, techniky protistrany a Jak jim čelit. Rétorika a rétorické dovednosti pro představitele základní organizace OS KOVO. březen Praktické zkušenosti ze získávání nových členů. Analýza výzkumných akcí. duben Finanční gramotnost. Praktické zkušenost s dopady zadlužení, osobního bankrotu počet posl školicí středisko Praha 4 Na Květnici Samechov - Chocerady Praha 4 Na Květnici Praha 4 Na Květnici Staré Splavy Hotel Bezděz lektor Hořejšová, Šuráň Nohejl, Kolář Hořejšová, Šuráň Nohejl, Pašek Hartvich, Plachta K Rozvoj lidských zdrojů -ČMKOS 30 DOS Praha Heinová K K K K květen Změny v předpisech BOZP přehledně, názorně a srozumitelně pro odborovou práci. červen Praktický nácvik techniky vyjednávání kolektivní smlouvy. Finanční gramotnost. Praktické zkušenost s dopady zadlužení, osobního bankrotu Způsoby a formy podávání informací členům zo a zaměstnancům o průběhu a závěrech KV. K Správa odborového majetku Staré Splavy Hotel Bezděz Matouš 30 RS VS ČR Pracov Nohejl, Kolář 30 RS VS ČR Pracov Hartvich Plachta 30 Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Nohejl Slavětinská

15 Termínový kalendář - vícedenní vzdělávací akce II. pololetí 2012 číslo akce termín počet šk.dní K K název vzdělávací akce září Použití nástrojů pro propagaci odborů v podmínkách ZO. Co by měl vědět funkcionář ZO o marketingu. Nakládání s nemovitostmi ZO právní a účetní hledisko v příkladech. říjen počet posl. K Odškodňování pracovních úrazů 30 listopad školicí středisko Harrachov Hotel Šedý vlk Samechov - Chocerady Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce lektor Nohejl Slavětinská, Vaňkát Heinzová K Komunikační dovednost a protistresová příprava. 20 Samechov - Chocerady Hořejšová, Šuráň prosinec K Nemocenské dávky v nových podmínkách. Důchodová reforma. 30 Praha 4, Na Květnici, Velký sál Popelková, Hříbalová

16 Střední stupeň vícedenní kurzy a semináře Pracoviště centrály OS KOVO Zajišťuje: organizaci vzdělávacích vícedenních modulů koordinaci činnosti mezi centrálou a regiony působení metodické vůči regionům, či ZO Cíle středního stupně: Rozšířit vědomosti posluchače získané v základním stupni na úrovni regionů. Podat informace z dalších vědních disciplín, které jsou z hlediska vzdělávacího procesu pro odboráře významné. Kromě výcviku v rozšiřujících disciplínách vytvořit podmínky pro vzájemné poznání odlišností odborové práce v regionech a utváření názorů a postojů, které by slaďovaly zájmy OS KOVO. Témata modulů středního stupně podmíněná absolvováním základního stupně na úrovni regionálního pracoviště OS KOVO: BOZP informace rozšiřující základní rozsah znalostí. Problémy kolektivního vyjednávání. Volná témata středního stupně: Techniky přesvědčování získávání nových členů. Daně v ČR, úprava důchodového pojištění. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Finanční gramotnost, správa odborového majetku

17 K 1 Mezilidské vztahy a jejich rozvíjení obrana v konfliktech. Kód kurzu: Místo konán: Zotavovna VS ČR, Praha 4 Na Květnici, místnost č. 507 Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů ZO, úsekovým důvěrníkům, vedoucím odborových kolektivů. Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová,CSc. Mgr. Jiří Šuráň Program: Typologie osobnostních rysů. Temperamentové zvláštnosti a sklony k jednání. Odhady lidí podle verbálních i neverbálních projevů. Charakteristiky agresivních, asertivních a pasivních lidí. Konflikty. Analýza konfliktů, věcný a emocionální obsah. Postupy při řešení. Mobbing a bossing. Jak jednat s konfliktními lidmi. Jejich motivace, charakterové rysy a orientace. Odhady typů lidí, Odhady výsledků postupů podle řeči těla a verbálního projevu. Diplomacie v jednání. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora a ostatních účastníků semináře. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

18 K 2 Kolektivní vyjednávání, důležitost přípravy, techniky protistrany a jak jim čelit. Kód kurzu: Místo konán: Samechov - Chocerady Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům vyjednávacích týmů ZO OS KOVO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Zdeněk Kolář Program: Rozdělení fází přípravy a vyjednání kolektivní smlouvy: Sběr požadavků odborářů. Sběr požadavků neodborářů. Sběr názorů zaměstnavatele. Vyhodnocení a konsolidace požadavků a názorů, stanovisko ZO. Nastavení modelu způsobu vyjednání vč. metod poznání protistrany. Volba vyjednávací strategie (klíčové a ústupové strategie) metoda Šachy. Příprava vyjednávacího týmu na vyjednávání. Vyjednávací techniky vhodné pro kolektivní vyjednávání. Hodnocení závěrů vyjednání a argumentační podpora. Prezentace výsledků členské základně. Konzultace obsahu konkrétních kolektivních smluv (požadavek, aby si posluchači přinesli své KS). Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora. Skupinová cvičení na konkrétní téma podle příkladů účastníků z praxe. Diskuze o obsahu konkrétních kolektivních smluv, které si účastníci přinesou s sebou na školení. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

19 K 3 Rétorika a rétorické dovednosti pro představitele ZO OS KOVO. Kód kurzu: Místo konán: Zotavovna VS ČR, Praha 4 Na Květnici, místnost č. 507 Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, odborovým mluvčím Přednáší: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc., Mgr. Jiří Šuráň Program: Význam dobré rétoriky pro osobní image. Historie a pojetí rétoriky dnes. Řeč jako komunikační prostředek, kvalita projevu, síla projevu, mimika a gestikulace. Řeč těla. Příprava a koncipování mluveného i písemného projevu. Projev ke skupině, projev k většímu množství lidí. Uvádění projevů. Informace členstva prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů. Nácvik a modelové situace. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Výměna názorů. Samostatné práce účastníků. Trénink spojený se zpětnou vazbou lektora. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

20 K 4 Praktické zkušenosti ze získávání nových členů. Analýza výzkumných akcí. Kód kurzu: Místo konán: Zotavovna VS ČR, Praha 4 Na Květnici, místnost č. 507 Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO, úsekovým důvěrníkům Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Mgr. Ladislav Pašek Program: Politický marketing, jehož je odborová propagace součástí, jak jej využít? SWOT analýza současného náboru nových členů. Argumenty, proč vstoupit do odborů. Čelení námitek, proč vstoupit do odborů. Rozdíl v náboru uvnitř a vně firmy. Metody vyhodnocování úspěšnosti náboru nových členů. Základní pravidla, jak efektivně přesvědčit. Praktické cvičení náboru v ulicích Prahy se závěrečným vyhodnocením. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Skupinová i individuální cvičení. praktický trénink v terénu. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

21 K 5 Finanční gramotnost. Praktické zkušenosti s dopady zadlužení, osobního bankrotu Kód kurzu: Místo konán: Staré Splavy Hotel Bezděz Termín: Rozsah: 7 hodin Určeno: Všem funkcionářům ZO Přednáší: Ing. Jiří Hartvich, Mgr. Vladimír Plachta Program: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti. Elektronická komunikace mezi státem a občany. Ochrana spotřebitele. Peněžní gramotnost. Bankovní a nebankovní sektor. Cenová gramotnost. Veřejné finance, poplatky,odvody. Rozpočtová gramotnost. Osobní, rodinný rozpočet. Právní gramotnost. Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků. Potřebuji pomoc právníka. Chci poradit, ale anonymně.co to je insolvenční řízení? Mám si půjčit na zaplacení dluhů. Nemohu splácet spotřebitelský úvěr Nezaplatil/-a jsem už několik splátek hypotéky. Mám několik úvěrů a nesplácím je Mám dluhy, ale nemám práci. Nemám peníze na splátky. Co to je osobní bankrot? Na náš dům je vyhlášená dražba. Jak se mohu bránit exekuci? Pomůže mi osobní bankrot? Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

22 K 6 Rozvoj lidských zdrojů Přednáška z programu Posilování sociálního dialogu - ČMKOS Kód kurzu: Místo konán: DOS Praha Termín: Rozsah: 6 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO Přednáší: PhDr. Hana Heinová Program: Řízení lidských zdrojů. Modely řízení lidských zdrojů. Strategické řízení. Plnění personální strategie. Manažerský styl. Motivace a stimulace. Systém odměňování prostředek motivace. Hodnocení zaměstnanců. Získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. Adaptace nových zaměstnanců. Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Komunikace a práce s informacemi. Budování týmu a pracovních vztahů. Podpora etického chování. Pěstování firemní kultury. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup do 8.00 hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

23 K 7 Změny v předpisech BOZP přehledně, názorně a srozumitelně pro odborovou práci Kód kurzu: Místo konán: Hotel Bezděz Staré Splavy Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Členům VZO specialistům BOZP v ZO Přednáší: Bc. Jiří Matouš Program: Úvod do problematiky BOZP. Aktuální stav platné legislativy - změny v předpisech k zajištění BOZP. Zkušenosti s aplikací NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, změny v seznamu nemocí z povolání, povinnosti zaměstnavatele na úseku kontroly a zajišťování BOZP. Praktické řešení konkrétních případů, samostatné vypracování zadané problematiky, průběžné písemné i ústní ověřování přednesené problematiky. Poskytnutí metodických materiálů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Modelová cvičení, řešení případových studií. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

24 K 8 Praktický nácvik techniky vyjednávání KS Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích týmů ZO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl, Zdeněk Kolář Program: Základní principy a druhy vyjednávacích technik. Technika výhra výhra. Získávání spojenců. Jednotlivé fáze vyjednávání kolektivních smluv.příprava vyjednávání ( cíl, scénář, argumentační podpora, získání spojenců). Poznej svůj protějšek. Získání mandátů. Ústupové varianty. Skupinová cvičení. Strategie OS KOVO v KV - vyjednávání KSVS, vyjednávání PKS, harmonogram KV, vztah KV na vyšší a podnikové úrovni. Vyhodnocení PKS - systém vyhodnocování PKS, výsledky (statistika) vyhodnocování PKS, vyhodnocování Výkazu o mzdách. Sociální dialog v rámci ČR a EU - přehled o odborových svazech, struktura odborů, přehled o zaměstnavatelských svazech, struktura zaměstnavatelů, funkce tripartity, porovnání situace v ČR a dalších zemích EU. Začlenění OS KOVO do mezinárodních odborových struktur a projektů týkajících se kolektivního vyjednávání. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

25 K 9 Finanční gramotnost. Praktické zkušenosti s dopady zadlužení, osobního bankrotu Kód kurzu: Místo konán: RS VS ČR Pracov Termín: Rozsah: 7 hodin Určeno: Všem funkcionářům ZO Přednáší: Ing. Jiří Hartvich, Mgr. Vladimír Plachta Program: Psychologické a sociální aspekty finanční gramotnosti. Informační gramotnost v rámci finanční gramotnosti. Elektronická komunikace mezi státem a občany. Ochrana spotřebitele. Peněžní gramotnost. Bankovní a nebankovní sektor. Cenová gramotnost. Veřejné finance, poplatky, odvody. Rozpočtová gramotnost. Osobní, rodinný rozpočet. Právní gramotnost. Uzavírání smluv o poskytnutí peněžních prostředků. Potřebuji pomoc právníka. Chci poradit, ale anonymně. Co to je insolvenční řízení? Mám si půjčit na zaplacení dluhů? Nemohu splácet spotřebitelský úvěr. Nezaplatil/-a jsem už několik splátek hypotéky. Mám několik úvěrů a nesplácím je. Mám dluhy, ale nemám práci. Nemám peníze na splátky. Co to je osobní bankrot? Na náš dům je vyhlášená dražba. Jak se mohu bránit exekuci? Pomůže mi osobní bankrot? Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

26 K 10 Způsoby a formy podávání informací členům ZO a zaměstnancům o průběhu a závěrech KV. Kód kurzu: Místo konán: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům vyjednávacích skupin ZO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Program: Konstruktivní přístup k přijímání informací.typologie osobnosti podle přístupu k informaci. Typický projev posluchače k nové informaci. Resiztence ke změnám a průběh při přijímáni informací. Řešení komunikace s potížistou. Komunikační typologie. Charakteristika typů a jak je rozlišíme, jak s nimi efektivně komunikovat, jednotlivé typy a základní formy strachu. Poznání vlastního komunikačního typu práce ve skupinách. Prodej informace metodou užitku. Emoční prodej informace. Vytvoření komunikačního modelu pro jednotlivé ZO OS KOVO. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Skupinová i individuální cvičení. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

27 K 11 Správa odborového majetku Kód kurzu: Místo konán: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Termín: Rozsah: 7 hodin Určeno: Předsedům ZO, hospodářům ZO, členům RK Přednáší: Mgr. Iva Slavětinská Program: Vlastnické právo odborových organizací, jeho vznik, zánik, změna. Pojem věc v právním smyslu, movité a nemovité věci a další třídění věcí, příslušenství a součást věci. Pojem stavba, neoprávněná stavba, nepovolená stavba, stavba na cizím pozemku. Katastr nemovitostí, vkladové a záznamové řízení, skutečnosti zapisované do katastru nemovitostí, výpisy. Smlouvy zejména ve vztahu k nemovitostem a jejich náležitosti, s důrazem na smlouvu kupní, darovací a směnnou. Stručný přehled o chystané rekodifikaci občanského zákoníku. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

28 K 12 Použití nástrojů pro propagaci odborů v podmínkách ZO. Co by měl vědět funkcionář ZO o marketingu. Kód kurzu: Místo konán: Harrachov Hotel Šedý vlk Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, členům VZO Přednáší: Ing. Vladimír Nohejl Program: Historie marketingu v podmínkách odborů. Rozdíly v politickém marketingu. Jak využít marketing v podmínkách ZO. Marketingové schéma sestavené přímo na podmínky jednotlivých ZO. Marketingové nástroje v podmínkách ZO. Marketingový mix. Marketingové kanály v podmínkách ZO. WEB jako součást marketingu OS KOVO. Jak psát argumentační podporu pro potřeby ZO (Praktická cvičení). Komunikace ve firmě, prodej myšlenek, přenos informací Strategie pro nábor nových členů. Strategie pro podporu značky ( brand strategie ) jména OS KOVO, resp. odborů. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

29 K 13 Nakládání s nemovitostmi ZO právní a účetní hledisko v příkladech. Kód kurzu: Místo konán: Místo konání: Samechov - Chocerady Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO, hospodářům ZO, členům RK Přednáší: Mgr. Iva Slavětinská, Petr Vaňkát Program: Účetní a právní pohled na problematiku majetku ZO, a to na konkrétním případu vybraném lektory, s ohledem zejména na následující témata: koupě/ prodej majetku ZO, sjednání úvěru, zástavní smlouva, rekonstrukce majetku, smlouva o dílo, smlouva o ubytování, věcná břemena. Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Samostatná práce účastníků. Práce ve skupinách. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

30 K 14 Odškodňování pracovních úrazů Kód kurzu: Místo konán: Penzion Sedlácký dvůr, Jiřice u Humpolce Termín: Rozsah: 14 hodin Určeno: Předsedům ZO a členům VZO vstupujících do procesu odškodňování Přednáší: JUDr. Šárka Heinzová Program: Projednávání odškodnění a uzavírání dohod o odškodňování PÚ a NsP. Jednotlivé náhrady z titulu odškodňování PÚ a NsP. Sankce zaměstnavatele v souvislosti s PÚ a NsP. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při PÚ a NsP. Změna poměrů odškodňovaného zaměstnance. Řešení praktických příkladů. Odškodňování smrtelných PÚ a NsP Valorizace průměrných výdělků. Přechod práv a povinností při odškodňování PÚ a NsP na jiný subjekt. Uplatňování nároků na odškodnění PÚ a NsP v konkurzním a insolventním řízení. Konkrétní příklady z praxe a současná judikatura. Právní předpisy vztahující se k problematice odškodňování Formy práce lektora a účastníků semináře: Interaktivní přednáška lektora. Řízená diskuze. Refundace mzdy není poskytnuta Nástup a ubytování do hod. Registrační poplatek ve výši 200,- Kč zašlete na účet číslo: /0800 variabilní symbol: xxxx* xxxxx** * xxxx = číslo Z0 = první čtyřčíslí z razítka ZO **xxxxx = kód kurzu

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy

organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2013 organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2013 - vícedenní kurzy - 3 - - 4 - Vážené kolegyně a vážení kolegové Předkládáme vám Katalog vzdělávacích aktivit

Více

KURZY a školení OS KOVO 2015

KURZY a školení OS KOVO 2015 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2015 O D B O R O V Ý S V A Z K O V O organizačně - provozní úsek VZDĚLÁVÁNÍ KURZY a školení OS KOVO 2015-3 - Vážené kolegyně, vážení kolegové! Otvíráte nový Katalog vzdělávání

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více