AKTUALIZACE ANALÝZY VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ANALÝZY VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ 2008"

Transkript

1 AKTUALIZACE ANALÝZY VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ 8 inpuncto 8 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum

2

3 inpuncto 8 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum

4

5 OBSAH OBSAH... SEZNAM TABULEK A GRAFŮ... ÚVOD...3 I. OBYVATELÉ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ...4 IA. ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE...4 IB. EKONOMICKÁ ÚROVEŇ...6 II. SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ...7 IIA. SOUČASNÉ TRENDY V POPTÁVCE...7 IIB. TRENDY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBY SPORTOVIŠŤ...8 IIB-. NEORGANIZOVANÁ TĚLOVÝCHOVA...8 IIB-. ORGANIZOVANÁ TĚLOVÝCHOVA...8 IIB-3. MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ...8 IIB-4. VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ...9 IIB-5. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ... IIC. SPORTOVNÍ AREÁLY A SPORTOVIŠTĚ V H. KRÁLOVÉ...3 IIC-. POČET SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, SPORTOVIŠŤ A HŘIŠŤ...3 IIC-. VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ...5 IIC-3. KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ...8 IIC-4. VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ KOMPLEXY V HRADCI KRÁLOVÉ... IIC-5. PRŮZKUM MEZI PROVOZOVATELI SPORTOVIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA... IID. III. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ...4 ZHODNOCENÍ SITUACE V HRADCI KRÁLOVÉ...7 IIIA. SPORTOVNÍ AREÁLY A SPORTOVIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ...7 IIIB. DĚSTKÁ HŘIŠTĚ...9 PŘÍLOHA...3 KARTOGRAMY ZÁZNAMOVÉ FORMULÁŘE PRO TERÉNNÍ PRŮZKUM

6 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM TABULEK Tab. č.: Základní údaje o okresu Hradec Králové Tab. č. : Vývoj počtu obyvatel vybraných krajských měst (údaje vždy k.. daného roku) Tab. č. 3: Bilance počtu obyvatel v Hradci Králové v roce 7 Tab. č. 4: Průměrný věk obyvatelstva v Hradci Králové Tab. č. 5: Počet obyvatel Hradec Králové podle věkových skupin Tab. č. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva vybraných krajských měst Tab. č. 7: Průměrné měsíční mzdy fyzických osob vybraných krajů (údaje za první čtvrtletí roku) Tab. č. 8: Maloobchodní výdaje obyvatel spádového území Hradce Králové v roce 6 v Kč Tab. č. 9: Výdaje za sport, kempink a rekreaci v ČR (průměrné výdaje domácností v Kč za osobu) Tab. č. : Počet sportovních areálů v jednotlivých místních částech města Tab. č. : Vývoj celkové plochy sportovišť v Hradci Králové (v m) Tab. č. : Počet sportovišť a hřišť v jednotlivých místních částech města Tab. č. 3: Volně přístupná venkovní hřiště v jednotlivých místních částech města Tab. č. 4: Významné sportovní komplexy v Hradci Králové Tab. č. 5: Sportovní komplexy provozované tělovýchovnými jednotami a Sokolem Tab. č. 6: Sportovní komplexy provozované školami Tab. č. 7: Počet dětských hřišť a jejich výměra v jednotlivých místních částech města Tab. č. 8: Vývoj celkové plochy dětských hřišť v Hradci Králové (v m) Tab. č. 9: Počet veřejných dětských hřišť a hřišť v MŠ v místních částech města Tab. č. : Sportoviště a hřiště ve špatném stavu Tab. č. : Počet veřejných dětských hřišť a deficit ploch v místních částech Tab. č. : Dětská hřiště ve špatném stavu SEZNAM GRAFŮ Graf č. : Jak často se věnujete jednotlivým sportovním aktivitám? Graf č. : Počty sportovišť a hřišť podle druhu sportu a dostupnosti pro veřejnost Graf č. 3: Počty sportovišť a hřišť podle povrchu a dostupnosti pro veřejnost Graf č. 4: Bezbariérový přístup pro diváky a účastníky/uživatele hřišť a sportovišť ( v procentech ) Graf č. 5: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) Graf č. 6: Nabídka sportovního vyžití v rámci krytých sportovišť a hřišť (počet sportovišť) Graf č. 7: Počty krytých sportovišť a hřišť podle povrchu Graf č. 8: Bezbariérový přístup (v procentech) Graf č. 9: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) Graf č. : Podíly odpovědí na otázky v průzkumu (v procentech) Graf č. : Povrch dětských hřišť (v procentech)

7 ÚVOD Projekt Aktualizace analýzy volnočasových pohybových aktivit v Hradci Králové 8 navazuje na předchozí projekty v letech 3 a 6. Cílem je zmapovat stávající nabídku volnočasových pohybových zařízení a dětských hřišť na území města Hradec Králové. Projekt je založený na terénním průzkumu a rozhovorech s provozovateli jednotlivých zařízení. U všech objektů jsme zjišťovali nabídku poskytovaných volnočasových aktivit, jejich kapacitu pro aktivní uživatele, návštěvnickou kapacitu, otevírací dobu a další podrobnosti. Současně jsme zjišťovali na základě rozhovorů s provozovateli stav objektu a jejich záměry na případné rozšíření či omezení provozu. Všechny objekty byly opatřené digitální fotografií a GPS souřadnicemi. Veškeré zjištěné informace jsou dostupné v datových souborech (zvlášť pro sportovní zařízení a zvlášť pro dětská hřiště) na přiloženém CD a případným zájemcům jsou k dispozici také na mapovém serveru města Hradec Králové. Následující studie kvantifikuje závěry terénního šetření a shrnuje informace o nabídce sportovních pohybových zařízení na území města a o nabídce dětských hřišť. V závěru studie nabízí vyhodnocení současného stavu a přikládá několik nezávazných doporučení pro další směrování. inpuncto 8 3

8 I. OBYVATELÉ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ IA. ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE Hradec Králové je sídelním městem administrativy a správy Královéhradeckého kraje a také přirozeným centrem vědy, školství, kultury a obchodu v Královéhradeckém kraji. Spádovost města jde za hranice kraje zejména jižním směrem a přesahuje do Pardubického kraje. Samotné město Pardubice je od Hradce Králové vzdálené necelých 5 kilometrů a příbuznost obou měst se projevuje také v základních ukazatelích. Tab. č.: Základní údaje o okresu Hradec Králové Rozloha v km² Hustota obyv./km² Počet obyvatel Počet obcí Města nad 5. obyvatel Chlumec n. Cydlinou, N. Bydžov, Třebechovice p. Orebem Zdroj: ČSÚ (aktuální stav k ) Hradec Králové se z dlouhodobého hlediska potýká s úbytkem obyvatelstva. Od sčítání lidu v roce 99 poklesl počet obyvatel města o více než 5 tisíc. V posledních letech se pokles obyvatel přibrzdil a to především díky migračnímu přírůstku obyvatelstva, což ilustrují poslední dostupné údaje z roku 7. Tab. č. : Vývoj počtu obyvatel ve městě Hradec Králové (údaje k.. daného roku) Hradec Králové Zdroj: ČSÚ Tab. č. 3: Bilance počtu obyvatel v Hradci Králové v roce 7 Přirozený přírůstek Migrační přírůstek Celkový přírůstek ,3,8 -,3 Absolutně Relativně v % Zdroj: ČSÚ (stav k.. 7) 4

9 Průměrný věk občanů Hradce Králové je o více než dva roky vyšší než průměrný věk obyvatel ČR, odchylka se výrazněji projevuje u žen než u mužů (rozdíl u žen je oproti celorepublikovému průměru více než 3 roky). Dvě třetiny obyvatel města tvoří lidé ve věku 5-64 let, děti do 4 let tvoří necelých 3 procent obyvatelstva. Dodejme, že počet narozených dětí v Hradci Králové se za poslední dva roky zvyšuje, v roce 6 přibylo o 99 dětí více než v roce 5 a to 938, v roce 7 přibylo o 3 dětí více než v roce předchozím. Tab. č. 4: Průměrný věk obyvatelstva v Hradci Králové P Průměrný věk celkem muži ženy Hradec Králové 4,5 4,7 44, ČR 4,3 38,8 4,8 Zdroj: ČSÚ (stav k.. 8) Tab. č. 5: Počet obyvatel Hradec Králové podle věkových skupin Věková skupina Celkem Muži Ženy -4 let 6,9% ,% 5 85,9% 5-64 let ,7% 3 7,% ,4% Více než 65 let ,4% ,8% ,7% Celkem 94 55,% 44 97,% 49 85,% Zdroj: ČSÚ (stav k 3.. 6) Obyvatelé města dosahují v průměru vyšší vzdělanostní úrovně než je celorepublikový průměr, vysokoškolsky vzdělaných lidí je v Hradci Králové o více než pět procent více. Tab. č. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve městě Hradec Králové Sloupec ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ Hradec Králové 6,5% 3,% 36,8% 4,7% ČR 3,4% 38,6% 8,9% 9,% Zdroj: ČSÚ (SLDB ) 5

10 IB. EKONOMICKÁ ÚROVEŇ Úroveň mezd je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně a zároveň je hlavní složkou disponibilních příjmů obyvatel utvářejících mimo jiné poptávku po volnočasových zařízeních. Přestože je tempo růstu v kraji jen nepatrně nižší než činí celorepublikový průměr, průměrné měsíční mzdy v kraji jsou dlouhodobě o více než % nižší než celorepublikový průměr. Situace v samotném městě Hradec Králové bude pravděpodobně pozitivnější, než ukazují dostupné celokrajné údaje. Tab. č. 7: Průměrné měsíční mzdy fyzických osob vybraných krajů (údaje za první čtvrtletí roku) Kraj Královéhradecký ČR průměr Mzdy v roce Index 6/5 5,8 6,9 Mzdy v roce Index 7/6 7,3 7,8 Mzdy v roce Index 8/7 9,9,4 Zdroj: ČSÚ Realizovaná maloobchodní poptávka obyvatel ve spádovém území Hradce Králové dosáhla v roce 6 celkem 688 mil. Kč. Za sport, kempink nebo rekreaci utratila průměrná domácnost v České republice v roce 7 49 Kč na osobu. Tyto výdaje za poslední čtyři roky výrazně poklesly (cca. o 45 Kč na osobu). V případě Hradce Králové můžeme tyto výdaje odhadovat ročně celkem na přibližně 4 mil. Kč. Tab. č. 8: Maloobchodní výdaje obyvatel spádového území Hradce Králové v roce 6 v Kč Počet obyvatel (v tis.) Zboží běžné spotřeby (v mil. Kč) Zboží dlouhodobé spotřeby (v mil. Kč) Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Spádové území celkem Spádové území Zdroj: ČSÚ, výpočty inpuncto Tab. č. 9: Výdaje za sport, kempink a rekreaci v ČR (průměrné výdaje domácností v Kč za osobu) Zdroj: ČSÚ 6

11 II. SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ IIA. SOUČASNÉ TRENDY V POPTÁVCE Nejoblíbenější sportovní volnočasovou aktivitou je podle průzkumu společnosti INCOMA Research jízda na kole a plavání, kterým se věnují více než dvě třetiny aktivně sportujících obyvatel České republiky alespoň jednou měsíčně. Pro potřeby této studie jsou relevantní především míčové hry, které provozují 4 z aktivních obyvatel alespoň jednou měsíčně a 3 z navštěvují fitness, posilovnu či aerobic. Graf č. : Jak často se věnujete jednotlivým sportovním aktivitám? (Dané aktivitě se věnují x měsíčně nebo častěji, podíly v procentech) Zdroj: INCOMA Research Poptávka po zařízeních volného času 6, údaje publikované ve studii Analýza volnočasových aktivit Hradec Králové v roce 6 Podle časopisu Sport & Wellness Management je nejvyhledávanějším sportem na venkovních sportovištích tradičně fotbal, následovaný volejbalem, tenisem a nohejbalem. V případě krytých sportovišť můžeme hovořit o kolektivních míčových hrách, fitness a aerobiku, eventuelně o stále populárnějším squashi. 7

12 IIB. TRENDY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBY SPORTOVIŠŤ IIB-. Neorganizovaná tělovýchova Plochy pro neorganizovanou tělovýchovu a sport mají zajistit příležitost pro každodenní pohybové a rekreační vyžití. Na sídlištích a dalších místech s vysokou sídelní koncentrací se doporučuje stavět větší počet hřišť pro mládež a dospělé menších rozměrů, určených zejména k hraní míčových her. Lze však připojit i plochy pro vybrané disciplíny lehké atletiky (např. zařízení pro skok daleký a vysoký, rovinka pro krátké sprinty apod.). Zejména pro potřeby dospívajících je také možné vybudovat prostor pro jízdu na skateboardu nebo in-line bruslích. Doporučená výměra plochy pro neorganizovanou tělovýchovu mládeže a dospělých je asi 7 m na obyvatel. IIB-. Organizovaná tělovýchova V oblasti organizované tělesné výchovy se nejčastěji budují plochy pro oblíbená odvětví olympijských sportů, anebo sporty vyhodnocené jako nejvíce marketingově přínosné pro obec či kraj. Tímto mohou obce a města zvýšit svou prestiž a atraktivitu směrem k pořádání soutěží nadregionální úrovně, ale i posílit možnosti sportovní výchovy své mládeže. Při výstavbě bývá standardně počítáno s diváckým prostorem (s výjimkou školních tělocvičen) a zázemím pro sportovce. U zařízení tohoto typu je obvykle nezbytná velká kapacita odstavných parkovacích ploch a vazba na MHD. Pro velikost plochy tělocvičen je odborný odhad 4 m na obyvatel, pro sportovní stadiony tvoří odhad m na obyvatel, pro sportovní haly se doporučuje 3 m na obyvatel. IIB-3. Multifunkční sportoviště Pro společné sportovní aktivity dětí i dospělých všech věkových kategorií jsou ideálním místem multifunkční sportoviště. Jedná se o variabilní hrací plochy, opatřené kvalitními sportovními povrchy, vybavené koši, brankami a dalším sportovním vybavením pro co nejširší škálu sportovních aktivit. V zahraničí se pro větší bezpečnost často užívá ohrazovacího systému drátěných klecí. Je dobré zahrnout i plochy pro novější druhy sportů, oblíbené jsou zejména mladší generací například horolezecké stěny. Sestaveno především podle magazínu Sport and Wellnes a podle britské organizace Sport England. 8

13 Obecně můžeme hlavní trendy ve výstavbě multifunkčních sportovišť shrnout do těchto bodů: - zázemí pro všechny věkové skupiny, - doplňkové služby (občerstvení apod.), - možnosti pohybového vyžití pro seniory a handicapované, - nabídka organizovaných aktivit, - dostupnost MHD a dostatek parkovacích míst. V případě takto definovaných multifunkčních sportovišť se setkáváme častěji s krytými sportovišti, eventuelně jejich kombinací s venkovními sportovišti. Novým trendem současnosti jsou tzv. centra pohybových aktivit, která mohou kromě několika zařízení pro vlastní pohybové aktivity současně obsahovat také další doprovodná zařízení. Mezi frekventované služby v komplexech s provozovnami sportovních aktivit patří masážní salony, solária, kosmetika, holičství, kadeřnictví, a také restaurace a obchody. Připojeny by měly být také sezónně využívané venkovní plochy s bazénem, hřištěm a trávníky. Pro zajištění dostatečné atraktivity a komerční úspěšnosti centra je nezbytné počítat s rozlohou cca,5 ha, krytá část s celoročním provozem zaujímá minimálně desetinu z celkové rozlohy areálu. Kapacita takového centra uspokojí spádovou oblast 5 tis. obyvatel. V ideálním případě by měl být objekt dostupný pro obyvatele spádové oblasti nanejvýš 5 minut pěší chůzí od místa bydliště. Pokud se centrum nachází v okrajové části města, je nutné zajistit blízkost hromadné dopravy a dostatek parkovacích ploch. Zajímavým podnětem mohou být také možnosti využití sportovišť ve školních areálech (krytých i venkovních) pro veřejnost. Tyto plochy mohou být v době, kdy nejsou využívány žáky a studenty, tedy v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a školních prázdninách, přístupné široké veřejnosti. V takovém případě je vhodné stanovit správce sportovního areálu. IIB-4. Venkovní sportoviště Přestože se většina oblíbených venkovních sportů v současnosti často stěhuje do dobře vybavených krytých prostor, které tvoří kompaktní celky odolné vůči nepřízni počasí, venkovní sportoviště se mezi lidmi stále těší velké oblibě. Trendem je mobilní vybavení, vhodné pro interiér i exteriér. Například mobilní badmintonové sloupky se sítí lze z halových prostor poměrně snadno přesunout na venkovní plochy. Jiné venkovní sporty, kupříkladu populární plážový 9

14 volejbal a nově i plážový fotbal a plážový tenis vyžadují speciální lajnování a přizpůsobené konstrukce sloupků. K výrobě konstrukcí většiny venkovního sportovního vybavení se používá převážně hliník, sítě jsou pak nejčastěji z polypropylenu a polyethylenu. Při výstavbě nového venkovního sportoviště se majiteli i provozovateli rozhodně vyplatí sledovat moderní trendy a investovat do kvality. Vybavení sportoviště musí být vyrobeno z odolného materiálu, důraz je potřeba klást na kvalitní povrchovou úpravu, která poté šetří náklady díky minimální nutnosti údržby. Nezbytné je také dbát na platné normové standardy a bezpečnost. Trendy pro venkovní sportoviště můžeme shrnout do následujících bodů: - bezbariérový přístup, možnost vyžití pro handicapované sportovce, - sloupky na tenis a míčové hry se sítí s bezpečnějším vnitřním navíjením, - tenisové dvorce již nejsou lajnovány vápnem, namísto toho se používají plastové profily, - sedačka pro rozhodčí z duralových profilů se stabilní konstrukcí, široké protiskluzové stupně a odkládací polička, prostor po stranách je možné využít jako reklamní plochy, - pro nohejbalové hřiště lze využít standardní tenisové nebo volejbalové sloupky, síť je možné pořídit kombinovanou, která je vhodná pro volejbal i nohejbal, nebo speciální nohejbalovou, která má své opodstatnění při ligových soutěžích, - moderní odolné povrchy, - u areálů pro náročnější sporty (např. skate park) dbát na zvýšenou bezpečnost, - stojany pro cyklisty. IIB-5. Dětská hřiště Doporučená vybavenost dětskými hřišti je cca. 8 m na obyvatel. Velikost hřiště pro děti předškolního věku (do 6 let) se doporučuje cca. 5 m, přičemž docházková vzdálenost by neměla překročit m. Hřiště pro děti školního věku (6-4 let) má doporučenou výměru m, docházková vzdálenost maximálně 5 m. Hlavní současné trendy při výstavbě a provozování dětských hřišť jsou následující: - bezpečnost umístění hřiště v bezpečné klidové zóně v dosahu obydlí, - vybavení a volba povrchu by měla taktéž respektovat požadavek bezpečnosti s ohledem na cílovou skupinu dětí,

15 - doporučuje se využívat moderních a odolných povrchů, - v rámci možností zajistit hlídání, - hřiště mohou nabízet určité zázemí pro teenagery např. poslouží jako meetingpointy, - volba zařízení by měla rozvíjet kreativitu dětí, pro starší děti se nabízí využití trenažérů. Největší důraz je v současnosti kladen na bezpečnost, odolnost a kvalitní materiály. Postupně jsou odstraňovány a nahrazovány zastaralé nebo potenciálně nebezpečné druhy prolézaček a dalšího vybavení. Velmi důležité je dodržení bezpečnostních dopadových zón a bezpečnosti povrchů. Dopadové plochy pod jednotlivými herními prvky by měly být z pružných materiálů tlumících pád, jako je tráva, borka, písek nebo pryžový podklad. Minimálně 5- cm od hrany herního prvku se nesmí vyskytovat žádné nebezpečné objekty, jako například lavičky, ploty nebo stromy. Nezbytná je také pravidelná (min. x za dva měsíce) kontrola a oprava škod, které při využívání dětských hřišť snadno vznikají. Trendem jsou hlídané hřiště, které má plot a vlastního správce. Na noc tak může být uzavřené a stále pod dohledem. Designové řešení dětských hřišť je čím dál promyšlenější, možnosti sahají od velmi přírodní podoby až po technický až futuristický vzhled. I u nás se již dokonce občas vyskytují originální hřiště, navržená architekty a výtvarníky jako osobité umělecké dílo. Design bývá současně kombinovaný s funkcionalitou za účelem rozvoje dětských motorických a kreativních dovedností. Nejmladší děti (do 3 let) Pokud jde o vybavení, nejfrekventovanějším herní prvkem dětí do tří let zůstává pískoviště, zázemí by mělo být pokryté trávníkem a v ideálním případě stíněné stromy. Maximální popularitu si udržuje klasický domeček se skluzavkou. Starší děti (3 let) Starší děti s většími schopnostmi i nároky vyžadují důmyslnější vybavení, oblíbené jsou různé systémy žebříků, nášlapů a průlezů. Takovéto sestavy jsou tvořeny jednotlivými prvky s různým stupněm náročnosti, proto je mohou využívat děti poměrně širokého věkového rozpětí a různého stupně vývoje. Předností takovéhoto vybavení hřiště je jeho otevřené a přehledné uspořádání, které ocení jak hrající si děti, tak dohlížející rodiče. Klasickým prvkem zůstávají houpačky a eventuelně kolotoče.

16 Dospívající děti (od let) Nejnáročnější skupinou jsou teenageři, mezi něž některé zdroje započítávají již děti od deseti let. Většina dětí v tomto věku již hraním si opovrhuje, přesto však stojí o určité pohybové aktivity, při kterých se mohou bavit a sdružovat s přáteli. Mezi dospívajícími se značné oblibě těší různé typy trenažérů, simulující např. jízdu na skateboardu, lanovky nebo lezecké stěny. V zahraničí jsou nepostradatelnou součástí hřišť tzv. meetpointy, tedy místa, kde se mohou (nejen) teenageři scházet a neformálně se bavit a jejich často hlasitá zábava není nikým rušena. Na tato místa je vhodné umístit různé objekty, na kterých se dá libovolně posedávat, postávat, prolézat či se za ně zavěsit.

17 IIC. SPORTOVNÍ AREÁLY A SPORTOVIŠTĚ V H. KRÁLOVÉ IIC-. Počet sportovních areálů, sportovišť a hřišť V Hradci Králové bylo k celkem 7 sportovních areálů, z toho více než 6 % ve vlastnictví města nebo kraje provozovaných především prostřednictvím škol. Dalších cca. % sportovišť provozují tělovýchovné jednoty potažmo Sokol, zbytek jsou soukromé projekty, projekty církví a občanských sdružení. Největší nabídka sportovních areálů je v místních částech Pražské Předměstí a Hradec Králové. Tab. č. : Počet sportovních areálů v jednotlivých místních částech města Místní část Počet obyvatel Počet areálů Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše Celkem Plocha sportovišť v m m/ obyv ,4,7 3,7,6 6,8 4,7,8,9,,7 4,,3,5,7 7,3 4,,, 5,,6 8,6, Celková rozloha sportovišť na území města byla k uvedenému datu m (tj. 33 hektarů). Průměrná vybavenost byla 3,4 metrů čtverečních plochy sportovišť na jednoho obyvatele. Pro srovnání dodejme, že celková plocha maloobchodních prodejen na území města je 97 9 m, přičemž deset největších velkoplošných prodejen zaujímá plochu o rozloze m a největší z nich Hornbach má užitnou plochu mě. 3

18 Nejlepší vybavenost v tomto smyslu mají místní části Roudnička, Malšovice, Malšova Lhota a Kukleny. Celková plocha sportovišť na území města za poslední dva roky poklesla o více než 78 tis. m, tj. o 9 %. Tab. č. : Vývoj celkové plochy sportovišť v Hradci Králové (v m) Rok 6 Celková plocha všech sportovišť Změna Město Hradec Králové disponuje celkově 59 sportovišti a hřišti. Nejpestřejší výběr sportovišť a hřišť je v místí části Hradec Králové a na Pražském Předměstí. Z celkového počtu sportovišť je venkovních (69 %) a 48 vnitřních, resp. krytých (3 %). Tab. č. : Počet sportovišť a hřišť v jednotlivých místních částech města Místní část Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše Celkem Počet sportovišť a hřišť z toho venkovní z toho vnitřní

19 IIC-. Venkovní sportoviště Z celkového počtu 5 sportovišť je venkovních. Přibližně polovina je volně dostupná veřejnosti (5 sportovišť), byť některá s omezenou otevírací dobou, a druhá polovina (6 sportovišť) je otevřená v určitém režimu. Ve druhém případě se nejčastěji jedná o zpoplatnění, anebo provoz sportoviště v rámci jiného zařízení a je tedy dostupné pouze členům nebo určitým cílovým skupinám. V Hradci Králové je volně přístupných celkem 5 sportovišť a hřišť. Nejlepší situace je na Novém Hradci Králové a v místní části Hradec Králové. Naopak neuspokojivá situace je vzhledem k počtu obyvatel na Slezském Předměstí, ale i v Třebeši, Věkoších a Pláckách. Tab. č. 3: Volně přístupná venkovní hřiště v jednotlivých místních částech města Místní část Počet volně přístupných Plocha volně přístupných sportovišť a hřišť sportovišť a hřišť (m) Březhrad 3 73 Hradec Králové 5 6 Kukleny Malšova Lhota 64 Malšovice Moravské Předměstí 5 Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice 86 Plotiště 4 9 Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek 98 Slatina 44 Slezské Předměstí Svinary 4 Svobodné Dvory 3 Třebeš Věkoše Celkem

20 Graf č. : Počty sportovišť a hřišť podle druhu sportu a dostupnosti pro veřejnost 5 45 Všechna venkovní sportoviště a hřiště 44 Dostupnost ve stanoveném režimu 4 Volně přístupná hřiště la jb el o V si n et 6 4 la tb o F 8 yr h év čo í M ak tie lt A áv o kí š o K h ě B la jb e h o N 3 á n ez á H í ln o kš ak u ýv la jb ek o H 3 í n ič d n o K í n čei vc í n les u r B si n et í n l o St la b r lo F Převažujícím typem povrchu venkovních hřišť je tráva nebo antuka, což platí především pro volně přístupná hřiště. U hřišť dostupných pouze po zaplacení nebo členům klubů či sdružení je rozšířený umělý povrch (zejména umělá tráva), ale i beton. Graf č. 3: Počty sportovišť a hřišť podle povrchu a dostupnosti pro veřejnost 6

21 Celková kapacita návštěvníků sportovních událostí v hledišti je přes 34 tisíc, přičemž 5 tis. návštěvníků je kapacita Všesportovního stadionu v Malšovicích. Devět z deseti venkovních sportovišť v Hradci Králové umožňuje bezbariérový přístup pro zájemce o aktivní sportovní vyžití, osm z deseti sportovišť nabízí podle svých provozovatelů kapacity v hledišti pro handicapované diváky. Graf č. 4: Bezbariérový přístup pro diváky a účastníky/uživatele hřišť a sportovišť (v procentech) Podle průzkumu provedeného mezi provozovateli venkovních sportovišť je přibližně polovina z nich (5 %) určená primárně pro školní mládež, třetina (33 %) pro dospělé, 4 % především pro dorost a pouze malá část ( %) pro děti3. 3 Převažující určení pro skupiny uživatelů v dotazníku jsme položili provozovatelům otázku, jaké jsou procentuelní podíly jednotlivých skupin uživatelů. Podíly v grafu udávají procenta převažujících skupin uživatelů, neznamená to tedy, že dané zařízení není vhodné pro ostatní skupiny uživatelů. 7

22 Graf č. 5: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) IIC-3. Krytá sportoviště Město Hradec Králové disponuje 49 krytými sportovišti a hřišti, která nabízejí v téměř polovině případů prostor pro míčové hry (nejčastěji košíkovou), eventuelně mají v nabídce aerobik nebo zařízení pro gymnastiku. Graf č. 6: Nabídka sportovního vyžití v rámci krytých sportovišť a hřišť (počet sportovišť) Nejčastějším typem povrchu jsou u krytých sportovišť a hřišť parkety, v několika případech se vyskytl i koberec a dále specifické typy povrchů pro nabízené sporty (např. ledový povrch). 8

23 Graf č. 7: Počty krytých sportovišť a hřišť podle povrchu Celková kapacita míst v hledišti u krytých sportovišť v Hradci Králové přesahuje tisíc míst. Přístup pro handicapované zájemce o aktivní sportovní vyžití nabízí v případě krytých sportovišť přibližně polovina z nich (5 %), o něco více jich nabízí možnost bezbariérového přístupu do hlediště (59 %). Graf č. 8: Bezbariérový přístup (v procentech) 9

24 Podle odpovědí provozovatelů krytých sportovišť je přibližně polovina z nich (49 %) určená primárně dětem ve školním věku, více než čtvrtina (9 %) dospělým a necelá pětina (3 %) dorostencům. Graf č. 9: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) IIC-4. Významné sportovní komplexy v Hradci Králové Některé sportovní komplexy přesahují lokální význam a jejich spádové území zahrnuje celé město, eventuelně přilehlé okolí či území okresu. Postavení těchto sportovišť se odráží ve vyšší návštěvnosti. Tato zařízení slouží buď pro aktivní vyžití obyvatel spádového území (např. plavecký areál) nebo také jako divácky atraktivní sportoviště (např. TJ Sokol Hradec Králové). Některá zařízení nevykazují takovou míru návštěvnosti během roku, ale jsou vysoce specializovaná a zaměřená na některé specifické sporty, proto je i jejich spádové území značně rozšířené (např. Ricochet Centrum). Převážná část těchto sportovních komplexů je buďto v majetku města, anebo organizací typu Sokol apod. Soukromí provozovatelé se zaměřují především na specializovaná sportoviště. K návštěvnicky nejúspěšnějším sportovištím v Hradci Králové patří s 3 tisíci návštěvníky ročně FIT studio. Celkově nejvyšší uváděnou roční návštěvnost má plavecký areál a to přibližně 45.

25 Tab. č. 4: Významné sportovní komplexy v Hradci Králové * Název Místní část Plavecký areál Městské lázně TJ Sokol Hradec Králové Všesportovní stadion Zimní stadion FIT studio FC Olympia Fitnessstudio Atlas Body fit club Fotbalové Hřiště Park Golf Klub Ricochet Centrum Petangue hřiště Sportovní areál Bavlna FC Nový Hradec Králové Sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Malšovice Hradec Králové Hradec Králové Kukleny Hradec Králové Hradec Králové Nový Hradec Králové Roudnička Pražské Předměstí Hradec Králové Pražské Předměstí Třebeš Hradec Králové Průměrná roční návštěvnost* Pozn.: Údaje od provozovatelů zařízení Tělovýchovné jednoty, eventuelně místní organizace Sokola provozují sportovních areálů (sportovních komplexů) z celkových 7, tj. 6 %. Většinou se jedná o fotbalové stadiony nebo víceúčelové sportovní komplexy. Tab. č. 5: Sportovní komplexy provozované tělovýchovnými jednotami a Sokolem Název Místní část TJ Sokol Třebeš Sportovní hala TJ Slavia TJ Plácky TJ Sokol Hradec Králové Hřiště TJ Sokol Malšova Lhota TJ Lokomotiva Hradec Králové Stadion TJ Rudá Hvězda TJ Montas TJ Sokol Pražské Předměstí TJ Slavoj Svobodné Dvory TJ Sokol Pouchov Třebeš Hradec Králové Plácky Hradec Králové Malšova Lhota Pražské Předměstí Pražské Předměstí Pražské Předměstí Pražské Předměstí Svobodné Dvory Pouchov

26 Také školy provozují pětinu sportovních areálů ( %), tedy 5 areálů s různými typy sportovišť. Převážná z nich je kombinovaná a nabízí vnitřní a venkovní sportoviště, byť veřejně přístupná jsou spíše venkovní sportoviště. Tab. č. 6: Sportovní komplexy provozované školami Název Místní část Typ sportoviště SOŠ a SOU Hradební ZŠ Bezručova ZŠ Habrmanova ZŠ Jana Pavla II. ZŠ Jiráskovo náměstí Hradební Bezručova Habrmanova Na Hradě Jiráskovo náměstí Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní ZŠ Kukleny Pražská třída Vnitřní, venkovní ZŠ Malšova Lhota ZŠ Mandysova ZŠ Masarykova Plotiště ZŠ Milady Horákové ZŠ Pouchov ZŠ Sever ZŠ Štefanikova ZŠ Štefcova Lhotecká Mandysova Petra Jilemnického Milady Horákové K Sokolovně Lužická Štefanikova Štefcova Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Venkovní Venkovní ZŠ Úprkova Úprkova Vnitřní, venkovní IIC-5. PRŮZKUM MEZI PROVOZOVATELI SPORTOVIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA Naprostá většina (86 %) oslovených provozovatelů zařízení pro sport uvedla, že kapacita jimi provozovaného zařízení odpovídá místní poptávce. V případě, že provozovatelé spatřovali nedostatečnou kapacitu, spojovali nedostatky především s malými prostory, eventuelně poukazovali na jejich zastaralost, nevyhovující parametry a vybavení, anebo špatný technický stav. Jeden provozovatel poukazoval také na nedostatečnou informovanost o nabídce mezi obyvateli města. Necelá pětina (7 %) provozovatelů uvažuje o rozšíření stávajícího provozu. Přibližně polovina respondentů hovořila v této souvislosti o rekonstrukci či modernizaci provozovaného zařízení. Část z nich uvažuje o rozšíření prostor pro sport, anebo rozšíření provozní doby (např. celoroční provoz).

Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové

Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové Analýza maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové byla zpracována odbornou firmou na podzim roku 2005. Stav maloobchodní sítě je sledován

Více

ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ

ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ 0 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, 152 00 Praha 5, tel. 251 117 541 0 ÚVOD Předložená studie ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Primátor města Hradec Králové

Primátor města Hradec Králové Primátor města Hradec Králové poskytuje podle 14c písm. f) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Statutární město Přerov

Statutární město Přerov Statutární město Přerov SPORTOVIŠTĚ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘEROVA Zpracoval Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova Přerov, 2012 OBSAH: 1. ÚVOD str. č. 04 2. DRUHY SPORTOVIŠŤ A TĚLOVÝCHOVNÝCH

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o.

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o. PREZENTACE SPORTOVIŠŤ LETNÍ PROVOZOVNY: ZIMNÍ STADION, VÍCEÚČELOVÁ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ Mostní 812 KRYTÝ BAZÉN, MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V Luhu 1089 LETNÍ KOUPALIŠTĚ Ke koupališti 600 HŘIŠTĚ SLAVOJ MIKOVICE

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Analýza současného stavu a kvality pražských fotbalových hřišť vč. jejich zázemí

Analýza současného stavu a kvality pražských fotbalových hřišť vč. jejich zázemí Analýza současného stavu a kvality pražských fotbalových hřišť vč. jejich zázemí A. CÍL A DŮVODY PRO PROVEDENÍ ANALÝZY Společnost KPMG Česká republika, s.r.o. na základě zadání od Pražského fotbalového

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín

Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu na období od 2017 do 2024 město Černošín Plán rozvoje sportu v obci byl schválen radou města dne 9. 1. 2017, usnesením č. 51/II/2. Tento plán rozvoje sportu v obci na období od 2017

Více

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC Školství NÁZEV AKCE ČÁSTKA v tis. Kč PRIORITA POPIS AKCE období. Budova je ve špatném rekonstrukce budovy MŠ Montessori /Štefcova II/

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

č. 6/2008 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne

č. 6/2008 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne č. 6/2008 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 6.5.2008 o nakládání s nemovitým majetkem města Hradec Králové a pravidla pro pronájmy obecních bytů UPOZORNĚNÍ jedná se pouze o výňatky ceníků z uvedené

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 Závěrečná zpráva z výzkumu MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2015 HRADEC KRÁLOVÉ srpen 2015 1 OBSAH 1. CÍLE VÝZKUMU 3 2. METODA VÝZKUMU 4 3. ZPRACOVÁNÍ

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Informace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovních ploch a venkovního sezení v areálu 11. ZŠ v ul. Obránců míru v Mostě na pozemku

Více

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM. www.jeremisport.cz. Jeremiášova 2581/2 Praha 5 - Stodůlky 155 00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM. www.jeremisport.cz. Jeremiášova 2581/2 Praha 5 - Stodůlky 155 00 MULTIFUNKČNÍ www.jeremisport.cz Jeremiášova 581/ Praha 5 - Stodůlky 155 00 SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTOVNÍ CENTRUM JEREMI Víceúčelové sportovní zařízení Jeremi Sport otevíráme na podzim roku 014. Svým rozsahem

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

Československé armády Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové 8 Adal, HKVS

Československé armády Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové 8 Adal, HKVS Hradec Králové Benátky ObÚ Benátky 1 Pohostinství 42 777771932 Hradec Králové Bříza ObÚ Všestary 2 Hasičská zbrojnice 84 606094737 Hradec Králové Bukovina ObÚ Černilov 2 Bukovina - 55 739187986 Hradec

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Základní informace. Majitel areálu. Provozovatel areálu. Fakta. 50 % Statutární město Liberec 50 % Sportovní areál Liberec s.r.o.

Základní informace. Majitel areálu. Provozovatel areálu. Fakta. 50 % Statutární město Liberec 50 % Sportovní areál Liberec s.r.o. Základní informace Majitel areálu 50 % Statutární město Liberec 50 % Sportovní areál Liberec s.r.o. Provozovatel areálu S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. člen skupiny S group holding, a.s. Fakta

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Tento provozní řád vydává Městský obvod Pardubice V za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže

Více

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)?

Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady (přímé přenosy, záznamy, magazíny)? VPA - oddělení sociologického výzkumu 140 70 Praha 4 Kavčí hory tel: 261 137 197 fax: 261 215 069 email: marek.prorok@czech-tv.cz Použité otázky 1. Jak intenzivně v televizi sledujete sportovní pořady

Více

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Tento provozní řád vydává Městský obvod Pardubice V za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Příloha číslo 1 Dotazník

Příloha číslo 1 Dotazník Příloha číslo 1 Dotazník Spokojenost zákazníků sportovního areálu Vršasportcentrum Vážený návštěvníku, do ruky se Vám dostává dotazník týkající se Vaší spokojenosti v areálu. Rád bych Vás poprosil o jeho

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA. architektonická studie 9/2017 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SPORTOVIŠTĚ OBCE BYSTŘIČKA architektonická studie 9/2017 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název projektu Architektonické řešení sportoviště obce Bystřička lokalita sportovní areál TJ Sokol Bystřička

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Sídelní struktura je stabilní Osídlení Královéhradeckého kraje je dáno jeho geografickou polohou a historickým vývojem. Rozmístění na území

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

SPORT COURT. SPORT COURT - modulové víceúčelové sportovní povrchy nejvyšší kvality. Přednosti povrchu SPORT COURT.

SPORT COURT. SPORT COURT - modulové víceúčelové sportovní povrchy nejvyšší kvality. Přednosti povrchu SPORT COURT. SPORT COURT Základní informace: Číslo výrobku: 861814 Přednosti: Popis SPORT COURT - modulové víceúčelové sportovní povrchy nejvyšší kvality Povrchy SPORT COURT jsou vyvíjeny především pro sportovce, jejich

Více

MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY

MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY MODULOVÉ SPORTOVNÍ POVRCHY PowerGame - Response - Defense Povrchy SportCourt jsou vyvíjeny především pro sportovce, jejich bezpečnost, pohodlí a ochranu zdraví. Vyjímečná technologie SportCourt zároveň

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Interpretace výsledků dotazníkového šetření

Interpretace výsledků dotazníkového šetření Interpretace výsledků dotazníkového šetření V měsíci únor 2012 proběhlo v Lipníku nad Bečvou dotazníkové šetření. Výzkumným souborem byli obyvatelé města Lipníku nad Bečvou. Cílem dotazníku bylo zjistit

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení

Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Vidoule areál sportu, volného času a bydlení Obsah prezentace SKUTEČNÝ STAV PARKU VIDOULE RODINNÉ BYDLENÍ VOLNOČASOVÝ PARK VIDOULE Obecné informace Bruslařská dráha Naučná stezka Dětská hřiště Multifunkční

Více

AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ inpuncto 2007 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum www.inpuncto.cz OBSAH SEZNAM TABULEK... 3 SEZNAM GRAFŮ A OBRÁZKŮ... 4 ÚVOD... 5

Více

ANALÝZA STAVU NOHEJBALOVÉHO HNUTÍ V ČR. 2. etapa: zájem o nohejbal v konkurenci ostatních sportů INTERNÍ MATERIÁL ČNS

ANALÝZA STAVU NOHEJBALOVÉHO HNUTÍ V ČR. 2. etapa: zájem o nohejbal v konkurenci ostatních sportů INTERNÍ MATERIÁL ČNS ANALÝZA STAVU NOHEJBALOVÉHO HNUTÍ V ČR 2. etapa: zájem o nohejbal v konkurenci ostatních sportů INTERNÍ MATERIÁL ČNS Pro ČNS zpracoval: Ing. Petr Hedrlín a kolektiv Termín zpracování: 12/25 1. Cíle výzkumu

Více

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Mgr. Lukáš Manhart 2. Pražský sportovní summit, 3. září 2014, Arena Sparta Podvinný mlýn Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Odbor školství a kultury V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor školství a kultury V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh cen za pronájem hřišť na Základní škole Tomáše Šobra a Mateřské škole Písek,

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová

Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová Vybudování víceúčelového hřiště pro míčové hry v Parku Osová IPRM II Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města výzva 2012 1 Studie proveditelnosti 1. Úvodní

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL

SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL Prezentace na setkání občanů dne 22. 3. 2017 SPORTCENTRUM HÁJE, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ AREÁL STUDIE INVESTOR: HAMR-Sport a.s. Odbor územního rozvoje Úřad městské části Praha 11 Březen 2017 ŠIRŠÍ VZTAHY

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - dobrá dopravní dostupnost - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - dostatečné

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

SLDB 1970 SLDB 1980 SLDB 1991 SLDB 2001

SLDB 1970 SLDB 1980 SLDB 1991 SLDB 2001 4 OBYVATELSTVO 4.1 VÝVOJ OBYVATELSTVA Retrospektiva vývoje obyvatelstva je významnou součástí studia a hodnocení obyvatelstva jako významného prvku komplexního rozvoje území. Populační řadu lze sledovat

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Sportovní a výcviková zařízení 1. Tělocvičny A) Tělocvična Chodská

Sportovní a výcviková zařízení 1. Tělocvičny A) Tělocvična Chodská Sportovní a výcviková zařízení 1. Tělocvičny Všechny tělocvičny jsou primárně určeny pro výuku TV a následně pro činnost sportovních kroužků UO. A) Tělocvična Chodská Je univerzální tělocvičnou s hledištěm,

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Generel rozvoje areálu Kutilka

Generel rozvoje areálu Kutilka Generel rozvoje areálu Kutilka Český Brod listopad 2012 Účel a použití generelu SK Český Brod iniciativně vypracoval návrh generelu rozvoje areálu Kutilka jako součást strategického plánu SK Český Brod

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků Financování sportu statutárními městy a kraji I 1. 12. 2016 I Praha 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků 2) Dotační programy podpory sportu na lokální úrovni Mgr. Jakub Popelka,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT Společný evropský indikátor B.6 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1

Více