AKTUALIZACE ANALÝZY VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE ANALÝZY VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ 2008"

Transkript

1 AKTUALIZACE ANALÝZY VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ 8 inpuncto 8 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum

2

3 inpuncto 8 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum

4

5 OBSAH OBSAH... SEZNAM TABULEK A GRAFŮ... ÚVOD...3 I. OBYVATELÉ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ...4 IA. ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE...4 IB. EKONOMICKÁ ÚROVEŇ...6 II. SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ...7 IIA. SOUČASNÉ TRENDY V POPTÁVCE...7 IIB. TRENDY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBY SPORTOVIŠŤ...8 IIB-. NEORGANIZOVANÁ TĚLOVÝCHOVA...8 IIB-. ORGANIZOVANÁ TĚLOVÝCHOVA...8 IIB-3. MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ...8 IIB-4. VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ...9 IIB-5. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ... IIC. SPORTOVNÍ AREÁLY A SPORTOVIŠTĚ V H. KRÁLOVÉ...3 IIC-. POČET SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, SPORTOVIŠŤ A HŘIŠŤ...3 IIC-. VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ...5 IIC-3. KRYTÁ SPORTOVIŠTĚ...8 IIC-4. VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ KOMPLEXY V HRADCI KRÁLOVÉ... IIC-5. PRŮZKUM MEZI PROVOZOVATELI SPORTOVIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA... IID. III. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ...4 ZHODNOCENÍ SITUACE V HRADCI KRÁLOVÉ...7 IIIA. SPORTOVNÍ AREÁLY A SPORTOVIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ...7 IIIB. DĚSTKÁ HŘIŠTĚ...9 PŘÍLOHA...3 KARTOGRAMY ZÁZNAMOVÉ FORMULÁŘE PRO TERÉNNÍ PRŮZKUM

6 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM TABULEK Tab. č.: Základní údaje o okresu Hradec Králové Tab. č. : Vývoj počtu obyvatel vybraných krajských měst (údaje vždy k.. daného roku) Tab. č. 3: Bilance počtu obyvatel v Hradci Králové v roce 7 Tab. č. 4: Průměrný věk obyvatelstva v Hradci Králové Tab. č. 5: Počet obyvatel Hradec Králové podle věkových skupin Tab. č. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva vybraných krajských měst Tab. č. 7: Průměrné měsíční mzdy fyzických osob vybraných krajů (údaje za první čtvrtletí roku) Tab. č. 8: Maloobchodní výdaje obyvatel spádového území Hradce Králové v roce 6 v Kč Tab. č. 9: Výdaje za sport, kempink a rekreaci v ČR (průměrné výdaje domácností v Kč za osobu) Tab. č. : Počet sportovních areálů v jednotlivých místních částech města Tab. č. : Vývoj celkové plochy sportovišť v Hradci Králové (v m) Tab. č. : Počet sportovišť a hřišť v jednotlivých místních částech města Tab. č. 3: Volně přístupná venkovní hřiště v jednotlivých místních částech města Tab. č. 4: Významné sportovní komplexy v Hradci Králové Tab. č. 5: Sportovní komplexy provozované tělovýchovnými jednotami a Sokolem Tab. č. 6: Sportovní komplexy provozované školami Tab. č. 7: Počet dětských hřišť a jejich výměra v jednotlivých místních částech města Tab. č. 8: Vývoj celkové plochy dětských hřišť v Hradci Králové (v m) Tab. č. 9: Počet veřejných dětských hřišť a hřišť v MŠ v místních částech města Tab. č. : Sportoviště a hřiště ve špatném stavu Tab. č. : Počet veřejných dětských hřišť a deficit ploch v místních částech Tab. č. : Dětská hřiště ve špatném stavu SEZNAM GRAFŮ Graf č. : Jak často se věnujete jednotlivým sportovním aktivitám? Graf č. : Počty sportovišť a hřišť podle druhu sportu a dostupnosti pro veřejnost Graf č. 3: Počty sportovišť a hřišť podle povrchu a dostupnosti pro veřejnost Graf č. 4: Bezbariérový přístup pro diváky a účastníky/uživatele hřišť a sportovišť ( v procentech ) Graf č. 5: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) Graf č. 6: Nabídka sportovního vyžití v rámci krytých sportovišť a hřišť (počet sportovišť) Graf č. 7: Počty krytých sportovišť a hřišť podle povrchu Graf č. 8: Bezbariérový přístup (v procentech) Graf č. 9: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) Graf č. : Podíly odpovědí na otázky v průzkumu (v procentech) Graf č. : Povrch dětských hřišť (v procentech)

7 ÚVOD Projekt Aktualizace analýzy volnočasových pohybových aktivit v Hradci Králové 8 navazuje na předchozí projekty v letech 3 a 6. Cílem je zmapovat stávající nabídku volnočasových pohybových zařízení a dětských hřišť na území města Hradec Králové. Projekt je založený na terénním průzkumu a rozhovorech s provozovateli jednotlivých zařízení. U všech objektů jsme zjišťovali nabídku poskytovaných volnočasových aktivit, jejich kapacitu pro aktivní uživatele, návštěvnickou kapacitu, otevírací dobu a další podrobnosti. Současně jsme zjišťovali na základě rozhovorů s provozovateli stav objektu a jejich záměry na případné rozšíření či omezení provozu. Všechny objekty byly opatřené digitální fotografií a GPS souřadnicemi. Veškeré zjištěné informace jsou dostupné v datových souborech (zvlášť pro sportovní zařízení a zvlášť pro dětská hřiště) na přiloženém CD a případným zájemcům jsou k dispozici také na mapovém serveru města Hradec Králové. Následující studie kvantifikuje závěry terénního šetření a shrnuje informace o nabídce sportovních pohybových zařízení na území města a o nabídce dětských hřišť. V závěru studie nabízí vyhodnocení současného stavu a přikládá několik nezávazných doporučení pro další směrování. inpuncto 8 3

8 I. OBYVATELÉ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ IA. ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ UKAZATELE Hradec Králové je sídelním městem administrativy a správy Královéhradeckého kraje a také přirozeným centrem vědy, školství, kultury a obchodu v Královéhradeckém kraji. Spádovost města jde za hranice kraje zejména jižním směrem a přesahuje do Pardubického kraje. Samotné město Pardubice je od Hradce Králové vzdálené necelých 5 kilometrů a příbuznost obou měst se projevuje také v základních ukazatelích. Tab. č.: Základní údaje o okresu Hradec Králové Rozloha v km² Hustota obyv./km² Počet obyvatel Počet obcí Města nad 5. obyvatel Chlumec n. Cydlinou, N. Bydžov, Třebechovice p. Orebem Zdroj: ČSÚ (aktuální stav k ) Hradec Králové se z dlouhodobého hlediska potýká s úbytkem obyvatelstva. Od sčítání lidu v roce 99 poklesl počet obyvatel města o více než 5 tisíc. V posledních letech se pokles obyvatel přibrzdil a to především díky migračnímu přírůstku obyvatelstva, což ilustrují poslední dostupné údaje z roku 7. Tab. č. : Vývoj počtu obyvatel ve městě Hradec Králové (údaje k.. daného roku) Hradec Králové Zdroj: ČSÚ Tab. č. 3: Bilance počtu obyvatel v Hradci Králové v roce 7 Přirozený přírůstek Migrační přírůstek Celkový přírůstek ,3,8 -,3 Absolutně Relativně v % Zdroj: ČSÚ (stav k.. 7) 4

9 Průměrný věk občanů Hradce Králové je o více než dva roky vyšší než průměrný věk obyvatel ČR, odchylka se výrazněji projevuje u žen než u mužů (rozdíl u žen je oproti celorepublikovému průměru více než 3 roky). Dvě třetiny obyvatel města tvoří lidé ve věku 5-64 let, děti do 4 let tvoří necelých 3 procent obyvatelstva. Dodejme, že počet narozených dětí v Hradci Králové se za poslední dva roky zvyšuje, v roce 6 přibylo o 99 dětí více než v roce 5 a to 938, v roce 7 přibylo o 3 dětí více než v roce předchozím. Tab. č. 4: Průměrný věk obyvatelstva v Hradci Králové P Průměrný věk celkem muži ženy Hradec Králové 4,5 4,7 44, ČR 4,3 38,8 4,8 Zdroj: ČSÚ (stav k.. 8) Tab. č. 5: Počet obyvatel Hradec Králové podle věkových skupin Věková skupina Celkem Muži Ženy -4 let 6,9% ,% 5 85,9% 5-64 let ,7% 3 7,% ,4% Více než 65 let ,4% ,8% ,7% Celkem 94 55,% 44 97,% 49 85,% Zdroj: ČSÚ (stav k 3.. 6) Obyvatelé města dosahují v průměru vyšší vzdělanostní úrovně než je celorepublikový průměr, vysokoškolsky vzdělaných lidí je v Hradci Králové o více než pět procent více. Tab. č. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva ve městě Hradec Králové Sloupec ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ Hradec Králové 6,5% 3,% 36,8% 4,7% ČR 3,4% 38,6% 8,9% 9,% Zdroj: ČSÚ (SLDB ) 5

10 IB. EKONOMICKÁ ÚROVEŇ Úroveň mezd je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně a zároveň je hlavní složkou disponibilních příjmů obyvatel utvářejících mimo jiné poptávku po volnočasových zařízeních. Přestože je tempo růstu v kraji jen nepatrně nižší než činí celorepublikový průměr, průměrné měsíční mzdy v kraji jsou dlouhodobě o více než % nižší než celorepublikový průměr. Situace v samotném městě Hradec Králové bude pravděpodobně pozitivnější, než ukazují dostupné celokrajné údaje. Tab. č. 7: Průměrné měsíční mzdy fyzických osob vybraných krajů (údaje za první čtvrtletí roku) Kraj Královéhradecký ČR průměr Mzdy v roce Index 6/5 5,8 6,9 Mzdy v roce Index 7/6 7,3 7,8 Mzdy v roce Index 8/7 9,9,4 Zdroj: ČSÚ Realizovaná maloobchodní poptávka obyvatel ve spádovém území Hradce Králové dosáhla v roce 6 celkem 688 mil. Kč. Za sport, kempink nebo rekreaci utratila průměrná domácnost v České republice v roce 7 49 Kč na osobu. Tyto výdaje za poslední čtyři roky výrazně poklesly (cca. o 45 Kč na osobu). V případě Hradce Králové můžeme tyto výdaje odhadovat ročně celkem na přibližně 4 mil. Kč. Tab. č. 8: Maloobchodní výdaje obyvatel spádového území Hradce Králové v roce 6 v Kč Počet obyvatel (v tis.) Zboží běžné spotřeby (v mil. Kč) Zboží dlouhodobé spotřeby (v mil. Kč) Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Spádové území celkem Spádové území Zdroj: ČSÚ, výpočty inpuncto Tab. č. 9: Výdaje za sport, kempink a rekreaci v ČR (průměrné výdaje domácností v Kč za osobu) Zdroj: ČSÚ 6

11 II. SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ IIA. SOUČASNÉ TRENDY V POPTÁVCE Nejoblíbenější sportovní volnočasovou aktivitou je podle průzkumu společnosti INCOMA Research jízda na kole a plavání, kterým se věnují více než dvě třetiny aktivně sportujících obyvatel České republiky alespoň jednou měsíčně. Pro potřeby této studie jsou relevantní především míčové hry, které provozují 4 z aktivních obyvatel alespoň jednou měsíčně a 3 z navštěvují fitness, posilovnu či aerobic. Graf č. : Jak často se věnujete jednotlivým sportovním aktivitám? (Dané aktivitě se věnují x měsíčně nebo častěji, podíly v procentech) Zdroj: INCOMA Research Poptávka po zařízeních volného času 6, údaje publikované ve studii Analýza volnočasových aktivit Hradec Králové v roce 6 Podle časopisu Sport & Wellness Management je nejvyhledávanějším sportem na venkovních sportovištích tradičně fotbal, následovaný volejbalem, tenisem a nohejbalem. V případě krytých sportovišť můžeme hovořit o kolektivních míčových hrách, fitness a aerobiku, eventuelně o stále populárnějším squashi. 7

12 IIB. TRENDY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBY SPORTOVIŠŤ IIB-. Neorganizovaná tělovýchova Plochy pro neorganizovanou tělovýchovu a sport mají zajistit příležitost pro každodenní pohybové a rekreační vyžití. Na sídlištích a dalších místech s vysokou sídelní koncentrací se doporučuje stavět větší počet hřišť pro mládež a dospělé menších rozměrů, určených zejména k hraní míčových her. Lze však připojit i plochy pro vybrané disciplíny lehké atletiky (např. zařízení pro skok daleký a vysoký, rovinka pro krátké sprinty apod.). Zejména pro potřeby dospívajících je také možné vybudovat prostor pro jízdu na skateboardu nebo in-line bruslích. Doporučená výměra plochy pro neorganizovanou tělovýchovu mládeže a dospělých je asi 7 m na obyvatel. IIB-. Organizovaná tělovýchova V oblasti organizované tělesné výchovy se nejčastěji budují plochy pro oblíbená odvětví olympijských sportů, anebo sporty vyhodnocené jako nejvíce marketingově přínosné pro obec či kraj. Tímto mohou obce a města zvýšit svou prestiž a atraktivitu směrem k pořádání soutěží nadregionální úrovně, ale i posílit možnosti sportovní výchovy své mládeže. Při výstavbě bývá standardně počítáno s diváckým prostorem (s výjimkou školních tělocvičen) a zázemím pro sportovce. U zařízení tohoto typu je obvykle nezbytná velká kapacita odstavných parkovacích ploch a vazba na MHD. Pro velikost plochy tělocvičen je odborný odhad 4 m na obyvatel, pro sportovní stadiony tvoří odhad m na obyvatel, pro sportovní haly se doporučuje 3 m na obyvatel. IIB-3. Multifunkční sportoviště Pro společné sportovní aktivity dětí i dospělých všech věkových kategorií jsou ideálním místem multifunkční sportoviště. Jedná se o variabilní hrací plochy, opatřené kvalitními sportovními povrchy, vybavené koši, brankami a dalším sportovním vybavením pro co nejširší škálu sportovních aktivit. V zahraničí se pro větší bezpečnost často užívá ohrazovacího systému drátěných klecí. Je dobré zahrnout i plochy pro novější druhy sportů, oblíbené jsou zejména mladší generací například horolezecké stěny. Sestaveno především podle magazínu Sport and Wellnes a podle britské organizace Sport England. 8

13 Obecně můžeme hlavní trendy ve výstavbě multifunkčních sportovišť shrnout do těchto bodů: - zázemí pro všechny věkové skupiny, - doplňkové služby (občerstvení apod.), - možnosti pohybového vyžití pro seniory a handicapované, - nabídka organizovaných aktivit, - dostupnost MHD a dostatek parkovacích míst. V případě takto definovaných multifunkčních sportovišť se setkáváme častěji s krytými sportovišti, eventuelně jejich kombinací s venkovními sportovišti. Novým trendem současnosti jsou tzv. centra pohybových aktivit, která mohou kromě několika zařízení pro vlastní pohybové aktivity současně obsahovat také další doprovodná zařízení. Mezi frekventované služby v komplexech s provozovnami sportovních aktivit patří masážní salony, solária, kosmetika, holičství, kadeřnictví, a také restaurace a obchody. Připojeny by měly být také sezónně využívané venkovní plochy s bazénem, hřištěm a trávníky. Pro zajištění dostatečné atraktivity a komerční úspěšnosti centra je nezbytné počítat s rozlohou cca,5 ha, krytá část s celoročním provozem zaujímá minimálně desetinu z celkové rozlohy areálu. Kapacita takového centra uspokojí spádovou oblast 5 tis. obyvatel. V ideálním případě by měl být objekt dostupný pro obyvatele spádové oblasti nanejvýš 5 minut pěší chůzí od místa bydliště. Pokud se centrum nachází v okrajové části města, je nutné zajistit blízkost hromadné dopravy a dostatek parkovacích ploch. Zajímavým podnětem mohou být také možnosti využití sportovišť ve školních areálech (krytých i venkovních) pro veřejnost. Tyto plochy mohou být v době, kdy nejsou využívány žáky a studenty, tedy v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a školních prázdninách, přístupné široké veřejnosti. V takovém případě je vhodné stanovit správce sportovního areálu. IIB-4. Venkovní sportoviště Přestože se většina oblíbených venkovních sportů v současnosti často stěhuje do dobře vybavených krytých prostor, které tvoří kompaktní celky odolné vůči nepřízni počasí, venkovní sportoviště se mezi lidmi stále těší velké oblibě. Trendem je mobilní vybavení, vhodné pro interiér i exteriér. Například mobilní badmintonové sloupky se sítí lze z halových prostor poměrně snadno přesunout na venkovní plochy. Jiné venkovní sporty, kupříkladu populární plážový 9

14 volejbal a nově i plážový fotbal a plážový tenis vyžadují speciální lajnování a přizpůsobené konstrukce sloupků. K výrobě konstrukcí většiny venkovního sportovního vybavení se používá převážně hliník, sítě jsou pak nejčastěji z polypropylenu a polyethylenu. Při výstavbě nového venkovního sportoviště se majiteli i provozovateli rozhodně vyplatí sledovat moderní trendy a investovat do kvality. Vybavení sportoviště musí být vyrobeno z odolného materiálu, důraz je potřeba klást na kvalitní povrchovou úpravu, která poté šetří náklady díky minimální nutnosti údržby. Nezbytné je také dbát na platné normové standardy a bezpečnost. Trendy pro venkovní sportoviště můžeme shrnout do následujících bodů: - bezbariérový přístup, možnost vyžití pro handicapované sportovce, - sloupky na tenis a míčové hry se sítí s bezpečnějším vnitřním navíjením, - tenisové dvorce již nejsou lajnovány vápnem, namísto toho se používají plastové profily, - sedačka pro rozhodčí z duralových profilů se stabilní konstrukcí, široké protiskluzové stupně a odkládací polička, prostor po stranách je možné využít jako reklamní plochy, - pro nohejbalové hřiště lze využít standardní tenisové nebo volejbalové sloupky, síť je možné pořídit kombinovanou, která je vhodná pro volejbal i nohejbal, nebo speciální nohejbalovou, která má své opodstatnění při ligových soutěžích, - moderní odolné povrchy, - u areálů pro náročnější sporty (např. skate park) dbát na zvýšenou bezpečnost, - stojany pro cyklisty. IIB-5. Dětská hřiště Doporučená vybavenost dětskými hřišti je cca. 8 m na obyvatel. Velikost hřiště pro děti předškolního věku (do 6 let) se doporučuje cca. 5 m, přičemž docházková vzdálenost by neměla překročit m. Hřiště pro děti školního věku (6-4 let) má doporučenou výměru m, docházková vzdálenost maximálně 5 m. Hlavní současné trendy při výstavbě a provozování dětských hřišť jsou následující: - bezpečnost umístění hřiště v bezpečné klidové zóně v dosahu obydlí, - vybavení a volba povrchu by měla taktéž respektovat požadavek bezpečnosti s ohledem na cílovou skupinu dětí,

15 - doporučuje se využívat moderních a odolných povrchů, - v rámci možností zajistit hlídání, - hřiště mohou nabízet určité zázemí pro teenagery např. poslouží jako meetingpointy, - volba zařízení by měla rozvíjet kreativitu dětí, pro starší děti se nabízí využití trenažérů. Největší důraz je v současnosti kladen na bezpečnost, odolnost a kvalitní materiály. Postupně jsou odstraňovány a nahrazovány zastaralé nebo potenciálně nebezpečné druhy prolézaček a dalšího vybavení. Velmi důležité je dodržení bezpečnostních dopadových zón a bezpečnosti povrchů. Dopadové plochy pod jednotlivými herními prvky by měly být z pružných materiálů tlumících pád, jako je tráva, borka, písek nebo pryžový podklad. Minimálně 5- cm od hrany herního prvku se nesmí vyskytovat žádné nebezpečné objekty, jako například lavičky, ploty nebo stromy. Nezbytná je také pravidelná (min. x za dva měsíce) kontrola a oprava škod, které při využívání dětských hřišť snadno vznikají. Trendem jsou hlídané hřiště, které má plot a vlastního správce. Na noc tak může být uzavřené a stále pod dohledem. Designové řešení dětských hřišť je čím dál promyšlenější, možnosti sahají od velmi přírodní podoby až po technický až futuristický vzhled. I u nás se již dokonce občas vyskytují originální hřiště, navržená architekty a výtvarníky jako osobité umělecké dílo. Design bývá současně kombinovaný s funkcionalitou za účelem rozvoje dětských motorických a kreativních dovedností. Nejmladší děti (do 3 let) Pokud jde o vybavení, nejfrekventovanějším herní prvkem dětí do tří let zůstává pískoviště, zázemí by mělo být pokryté trávníkem a v ideálním případě stíněné stromy. Maximální popularitu si udržuje klasický domeček se skluzavkou. Starší děti (3 let) Starší děti s většími schopnostmi i nároky vyžadují důmyslnější vybavení, oblíbené jsou různé systémy žebříků, nášlapů a průlezů. Takovéto sestavy jsou tvořeny jednotlivými prvky s různým stupněm náročnosti, proto je mohou využívat děti poměrně širokého věkového rozpětí a různého stupně vývoje. Předností takovéhoto vybavení hřiště je jeho otevřené a přehledné uspořádání, které ocení jak hrající si děti, tak dohlížející rodiče. Klasickým prvkem zůstávají houpačky a eventuelně kolotoče.

16 Dospívající děti (od let) Nejnáročnější skupinou jsou teenageři, mezi něž některé zdroje započítávají již děti od deseti let. Většina dětí v tomto věku již hraním si opovrhuje, přesto však stojí o určité pohybové aktivity, při kterých se mohou bavit a sdružovat s přáteli. Mezi dospívajícími se značné oblibě těší různé typy trenažérů, simulující např. jízdu na skateboardu, lanovky nebo lezecké stěny. V zahraničí jsou nepostradatelnou součástí hřišť tzv. meetpointy, tedy místa, kde se mohou (nejen) teenageři scházet a neformálně se bavit a jejich často hlasitá zábava není nikým rušena. Na tato místa je vhodné umístit různé objekty, na kterých se dá libovolně posedávat, postávat, prolézat či se za ně zavěsit.

17 IIC. SPORTOVNÍ AREÁLY A SPORTOVIŠTĚ V H. KRÁLOVÉ IIC-. Počet sportovních areálů, sportovišť a hřišť V Hradci Králové bylo k celkem 7 sportovních areálů, z toho více než 6 % ve vlastnictví města nebo kraje provozovaných především prostřednictvím škol. Dalších cca. % sportovišť provozují tělovýchovné jednoty potažmo Sokol, zbytek jsou soukromé projekty, projekty církví a občanských sdružení. Největší nabídka sportovních areálů je v místních částech Pražské Předměstí a Hradec Králové. Tab. č. : Počet sportovních areálů v jednotlivých místních částech města Místní část Počet obyvatel Počet areálů Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše Celkem Plocha sportovišť v m m/ obyv ,4,7 3,7,6 6,8 4,7,8,9,,7 4,,3,5,7 7,3 4,,, 5,,6 8,6, Celková rozloha sportovišť na území města byla k uvedenému datu m (tj. 33 hektarů). Průměrná vybavenost byla 3,4 metrů čtverečních plochy sportovišť na jednoho obyvatele. Pro srovnání dodejme, že celková plocha maloobchodních prodejen na území města je 97 9 m, přičemž deset největších velkoplošných prodejen zaujímá plochu o rozloze m a největší z nich Hornbach má užitnou plochu mě. 3

18 Nejlepší vybavenost v tomto smyslu mají místní části Roudnička, Malšovice, Malšova Lhota a Kukleny. Celková plocha sportovišť na území města za poslední dva roky poklesla o více než 78 tis. m, tj. o 9 %. Tab. č. : Vývoj celkové plochy sportovišť v Hradci Králové (v m) Rok 6 Celková plocha všech sportovišť Změna Město Hradec Králové disponuje celkově 59 sportovišti a hřišti. Nejpestřejší výběr sportovišť a hřišť je v místí části Hradec Králové a na Pražském Předměstí. Z celkového počtu sportovišť je venkovních (69 %) a 48 vnitřních, resp. krytých (3 %). Tab. č. : Počet sportovišť a hřišť v jednotlivých místních částech města Místní část Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše Celkem Počet sportovišť a hřišť z toho venkovní z toho vnitřní

19 IIC-. Venkovní sportoviště Z celkového počtu 5 sportovišť je venkovních. Přibližně polovina je volně dostupná veřejnosti (5 sportovišť), byť některá s omezenou otevírací dobou, a druhá polovina (6 sportovišť) je otevřená v určitém režimu. Ve druhém případě se nejčastěji jedná o zpoplatnění, anebo provoz sportoviště v rámci jiného zařízení a je tedy dostupné pouze členům nebo určitým cílovým skupinám. V Hradci Králové je volně přístupných celkem 5 sportovišť a hřišť. Nejlepší situace je na Novém Hradci Králové a v místní části Hradec Králové. Naopak neuspokojivá situace je vzhledem k počtu obyvatel na Slezském Předměstí, ale i v Třebeši, Věkoších a Pláckách. Tab. č. 3: Volně přístupná venkovní hřiště v jednotlivých místních částech města Místní část Počet volně přístupných Plocha volně přístupných sportovišť a hřišť sportovišť a hřišť (m) Březhrad 3 73 Hradec Králové 5 6 Kukleny Malšova Lhota 64 Malšovice Moravské Předměstí 5 Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice 86 Plotiště 4 9 Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek 98 Slatina 44 Slezské Předměstí Svinary 4 Svobodné Dvory 3 Třebeš Věkoše Celkem

20 Graf č. : Počty sportovišť a hřišť podle druhu sportu a dostupnosti pro veřejnost 5 45 Všechna venkovní sportoviště a hřiště 44 Dostupnost ve stanoveném režimu 4 Volně přístupná hřiště la jb el o V si n et 6 4 la tb o F 8 yr h év čo í M ak tie lt A áv o kí š o K h ě B la jb e h o N 3 á n ez á H í ln o kš ak u ýv la jb ek o H 3 í n ič d n o K í n čei vc í n les u r B si n et í n l o St la b r lo F Převažujícím typem povrchu venkovních hřišť je tráva nebo antuka, což platí především pro volně přístupná hřiště. U hřišť dostupných pouze po zaplacení nebo členům klubů či sdružení je rozšířený umělý povrch (zejména umělá tráva), ale i beton. Graf č. 3: Počty sportovišť a hřišť podle povrchu a dostupnosti pro veřejnost 6

21 Celková kapacita návštěvníků sportovních událostí v hledišti je přes 34 tisíc, přičemž 5 tis. návštěvníků je kapacita Všesportovního stadionu v Malšovicích. Devět z deseti venkovních sportovišť v Hradci Králové umožňuje bezbariérový přístup pro zájemce o aktivní sportovní vyžití, osm z deseti sportovišť nabízí podle svých provozovatelů kapacity v hledišti pro handicapované diváky. Graf č. 4: Bezbariérový přístup pro diváky a účastníky/uživatele hřišť a sportovišť (v procentech) Podle průzkumu provedeného mezi provozovateli venkovních sportovišť je přibližně polovina z nich (5 %) určená primárně pro školní mládež, třetina (33 %) pro dospělé, 4 % především pro dorost a pouze malá část ( %) pro děti3. 3 Převažující určení pro skupiny uživatelů v dotazníku jsme položili provozovatelům otázku, jaké jsou procentuelní podíly jednotlivých skupin uživatelů. Podíly v grafu udávají procenta převažujících skupin uživatelů, neznamená to tedy, že dané zařízení není vhodné pro ostatní skupiny uživatelů. 7

22 Graf č. 5: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) IIC-3. Krytá sportoviště Město Hradec Králové disponuje 49 krytými sportovišti a hřišti, která nabízejí v téměř polovině případů prostor pro míčové hry (nejčastěji košíkovou), eventuelně mají v nabídce aerobik nebo zařízení pro gymnastiku. Graf č. 6: Nabídka sportovního vyžití v rámci krytých sportovišť a hřišť (počet sportovišť) Nejčastějším typem povrchu jsou u krytých sportovišť a hřišť parkety, v několika případech se vyskytl i koberec a dále specifické typy povrchů pro nabízené sporty (např. ledový povrch). 8

23 Graf č. 7: Počty krytých sportovišť a hřišť podle povrchu Celková kapacita míst v hledišti u krytých sportovišť v Hradci Králové přesahuje tisíc míst. Přístup pro handicapované zájemce o aktivní sportovní vyžití nabízí v případě krytých sportovišť přibližně polovina z nich (5 %), o něco více jich nabízí možnost bezbariérového přístupu do hlediště (59 %). Graf č. 8: Bezbariérový přístup (v procentech) 9

24 Podle odpovědí provozovatelů krytých sportovišť je přibližně polovina z nich (49 %) určená primárně dětem ve školním věku, více než čtvrtina (9 %) dospělým a necelá pětina (3 %) dorostencům. Graf č. 9: Podíly sportovišť v Hradci Králové dle převažujícího určení (v procentech) IIC-4. Významné sportovní komplexy v Hradci Králové Některé sportovní komplexy přesahují lokální význam a jejich spádové území zahrnuje celé město, eventuelně přilehlé okolí či území okresu. Postavení těchto sportovišť se odráží ve vyšší návštěvnosti. Tato zařízení slouží buď pro aktivní vyžití obyvatel spádového území (např. plavecký areál) nebo také jako divácky atraktivní sportoviště (např. TJ Sokol Hradec Králové). Některá zařízení nevykazují takovou míru návštěvnosti během roku, ale jsou vysoce specializovaná a zaměřená na některé specifické sporty, proto je i jejich spádové území značně rozšířené (např. Ricochet Centrum). Převážná část těchto sportovních komplexů je buďto v majetku města, anebo organizací typu Sokol apod. Soukromí provozovatelé se zaměřují především na specializovaná sportoviště. K návštěvnicky nejúspěšnějším sportovištím v Hradci Králové patří s 3 tisíci návštěvníky ročně FIT studio. Celkově nejvyšší uváděnou roční návštěvnost má plavecký areál a to přibližně 45.

25 Tab. č. 4: Významné sportovní komplexy v Hradci Králové * Název Místní část Plavecký areál Městské lázně TJ Sokol Hradec Králové Všesportovní stadion Zimní stadion FIT studio FC Olympia Fitnessstudio Atlas Body fit club Fotbalové Hřiště Park Golf Klub Ricochet Centrum Petangue hřiště Sportovní areál Bavlna FC Nový Hradec Králové Sportovní hala TJ Slavia Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Malšovice Hradec Králové Hradec Králové Kukleny Hradec Králové Hradec Králové Nový Hradec Králové Roudnička Pražské Předměstí Hradec Králové Pražské Předměstí Třebeš Hradec Králové Průměrná roční návštěvnost* Pozn.: Údaje od provozovatelů zařízení Tělovýchovné jednoty, eventuelně místní organizace Sokola provozují sportovních areálů (sportovních komplexů) z celkových 7, tj. 6 %. Většinou se jedná o fotbalové stadiony nebo víceúčelové sportovní komplexy. Tab. č. 5: Sportovní komplexy provozované tělovýchovnými jednotami a Sokolem Název Místní část TJ Sokol Třebeš Sportovní hala TJ Slavia TJ Plácky TJ Sokol Hradec Králové Hřiště TJ Sokol Malšova Lhota TJ Lokomotiva Hradec Králové Stadion TJ Rudá Hvězda TJ Montas TJ Sokol Pražské Předměstí TJ Slavoj Svobodné Dvory TJ Sokol Pouchov Třebeš Hradec Králové Plácky Hradec Králové Malšova Lhota Pražské Předměstí Pražské Předměstí Pražské Předměstí Pražské Předměstí Svobodné Dvory Pouchov

26 Také školy provozují pětinu sportovních areálů ( %), tedy 5 areálů s různými typy sportovišť. Převážná z nich je kombinovaná a nabízí vnitřní a venkovní sportoviště, byť veřejně přístupná jsou spíše venkovní sportoviště. Tab. č. 6: Sportovní komplexy provozované školami Název Místní část Typ sportoviště SOŠ a SOU Hradební ZŠ Bezručova ZŠ Habrmanova ZŠ Jana Pavla II. ZŠ Jiráskovo náměstí Hradební Bezručova Habrmanova Na Hradě Jiráskovo náměstí Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní ZŠ Kukleny Pražská třída Vnitřní, venkovní ZŠ Malšova Lhota ZŠ Mandysova ZŠ Masarykova Plotiště ZŠ Milady Horákové ZŠ Pouchov ZŠ Sever ZŠ Štefanikova ZŠ Štefcova Lhotecká Mandysova Petra Jilemnického Milady Horákové K Sokolovně Lužická Štefanikova Štefcova Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Vnitřní, venkovní Venkovní Venkovní ZŠ Úprkova Úprkova Vnitřní, venkovní IIC-5. PRŮZKUM MEZI PROVOZOVATELI SPORTOVIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA Naprostá většina (86 %) oslovených provozovatelů zařízení pro sport uvedla, že kapacita jimi provozovaného zařízení odpovídá místní poptávce. V případě, že provozovatelé spatřovali nedostatečnou kapacitu, spojovali nedostatky především s malými prostory, eventuelně poukazovali na jejich zastaralost, nevyhovující parametry a vybavení, anebo špatný technický stav. Jeden provozovatel poukazoval také na nedostatečnou informovanost o nabídce mezi obyvateli města. Necelá pětina (7 %) provozovatelů uvažuje o rozšíření stávajícího provozu. Přibližně polovina respondentů hovořila v této souvislosti o rekonstrukci či modernizaci provozovaného zařízení. Část z nich uvažuje o rozšíření prostor pro sport, anebo rozšíření provozní doby (např. celoroční provoz).

ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ

ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ 0 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, 152 00 Praha 5, tel. 251 117 541 0 ÚVOD Předložená studie ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU

MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU MANUÁL PRO PRÁCI S NOVÝM INFORMAČNÍM SYSTÉMEM ČESKÉ UNIE SPORTU 5. ČÁST EDITACE SEKCE PASPORT (určeno pro správce TJ/SK a správce pasportu) Zpracovala: PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE Pasportizace = získávání

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC Školství NÁZEV AKCE ČÁSTKA v tis. Kč PRIORITA POPIS AKCE období. Budova je ve špatném rekonstrukce budovy MŠ Montessori /Štefcova II/

Více

AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ inpuncto 2007 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum www.inpuncto.cz OBSAH SEZNAM TABULEK... 3 SEZNAM GRAFŮ A OBRÁZKŮ... 4 ÚVOD... 5

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Ceník sportovního náčiní 2011

Ceník sportovního náčiní 2011 Ceník sportovního náčiní Sportem k lepšímu myšlení Sportservis Zanap Milan Houžvička Keteňská 18, Praha 9 Tel: 281 925 952 www.sportservis-zanap.cz 4. května Ze služeb dále nabízíme: Nabízíme široký sortiment

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Volnočasové aktivity aquaparky a wellness. Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Hodonín 2009

Volnočasové aktivity aquaparky a wellness. Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Hodonín 2009 Volnočasové aktivity aquaparky a wellness Ing. Jan Škurek Seminář PPP projekty v praxi, Hodonín 2009 Volnočasové aktivity - zaměření Sportovní areály Bazény Wellness Způsob trávení volného času v ČR Kultura

Více

3. Stavby pro sport a rekreaci

3. Stavby pro sport a rekreaci 3. Stavby pro sport a rekreaci Skupiny sportovních staveb a urbanistické ukazatele Rekreační a sportovní zařízení v obytných souborech Zařízení pro neorganizovanou tělovýchovu Centra volného času Areály

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 01 a 03 0100 0300 0301 0302 0304 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 04 0400 0401 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 97 a 99 9700 9900

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov Nečlenové TJ, cizí osoby OBJEDNÁVKY MOŽNÉ NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 604834740, 720750326, 739407321 nebo na : sokoldobrikov@gmail.com CELÝ AREÁL bez sportovišť kiosek a příslušenství pro cizí organizace 5000,-

Více

Chata Hájenka na prodej

Chata Hájenka na prodej Chata Hájenka na prodej Obec: SlaMňany Část obce: Škrovád chatařská oblast Kunčí HISTORIE CHATKY Historie Hájenky sahá do února roku 1969, kdy místní stavební komise zkoulaudovala stavbu rodiny Knapových

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele 5. září sobota prezentace pro vystavovatele PŘEDSTAVENÍ VELETRHU SPORT LIVE 2015 je největší sportovní veletrh svého druhu v severních Čechách věnovaný všem milovníkům sportu a zdravého životního stylu.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 představení akce FESTIVALPARK PRODUCTION s.r.o. M.Krásové 923/9, Praha 9 marek@festivalpark.cz www.festivalpark.cz Představujeme zcela nový adrenalinový víkend s překážkovým

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Vyhodnocení dotazníků: 1. Co si myslíte o nápadu vybudovat v Bukovci dětské hřiště?

Vyhodnocení dotazníků: 1. Co si myslíte o nápadu vybudovat v Bukovci dětské hřiště? Vyhodnocení dotazníků,,vybudování nového dětského hřiště v Bukovci Počet vyplněných a odevzdaných dotazníků je 100. Dotazník lze procentně přesně vyčíslit, jelikož např. - některé odevzdané dotazníky byly

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ SPORTOVNÍ BAZÉNY JEJICH KONSTRUKCE A VYBAVENÍ Ing. Tomáš Appl, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Každý druh vodního sportu vyžaduje pro své regulérní provozování bazén konstruovaný podle zásad

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1,466 01 Jablonec nad Nisou

SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1,466 01 Jablonec nad Nisou JABLONEC NAD NISOU CORNY atletická arena - hala Po více než ročním uzavření byla v závěru roku 2007 znovu otevřena jablonecká lehkoatletická hala - tentokrát nesoucí název CORNY atletická aréna. Je to

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578,

STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, STAVBA: MODERNIZACE ZAHARADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZADAVATEL: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva okres Vsetín, Dolní Bečva 578, 756 55 OBSAH: Architektonická studie LOKALITA/POZEMEK:

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

Centra sportu AŠSK ČR aktualizovaná k 31. 1. 2015

Centra sportu AŠSK ČR aktualizovaná k 31. 1. 2015 Centra ČR aktualizovaná k 31. 1. 2015 Jméno zástupce v Druhy provozované v Centru 79, 132 HKR/506/02 Václav Kuzel Nová Paka Husitská 1695 509 01 Nová Paka 297 1 tělocvična, 2 hřiště (tráva, asfalt), 1

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ PRO UDĚLENÍ ZNAČKY. Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ PRO UDĚLENÍ ZNAČKY. Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ PRO UDĚLENÍ ZNAČKY Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ 1. ÚVOD V tomto dokumentu jsou specifikovány bezpečnostní a další požadavky na provozovaná

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více