Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)"

Transkript

1 Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje (ukazatelů kvality života), uskutečnilo dotazníkové šetření na téma Cesty dětí do škol a zpět. Zatímco podle evropské metodiky je hlavním cílem sledování tohoto indikátoru zjištění převažujícího způsobu dopravy dětí z domova do školy a zpět, v Hradci Králové jsme jej rozšířili o otázky týkající se bezpečnosti dětí a zjištění kritických míst, které děti při své každodenní cestě do školy a ze školy musejí překonávat. Tento indikátor, který byl ve městě vyhodnocen poprvé před dvěma lety, má tedy především pomoci při realizaci opatření ke zlepšení bezpečnosti dětí při jejich cestách po městě. Výsledky průzkumu nám také umožňují monitorovat spádovost jednotlivých škol. Průzkum prováděla firma ÚRS PRAHA, a. s. od 16. do 22. září mezi dětmi všech královéhradeckých základních škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Celkem se šetření zúčastnilo 18 škol, s relativně vysokou návratností dotazníků (85), přičemž ve dvou školách (ZŠ Pouchov a ZŠ SNP) se v prvních třídách rodiče rozhodli dotazníky nevyplňovat. Respondenti dostali tři základní otázky týkající se způsobu přepravy do školy a zpět a jednu otázku týkající se bezpečí při cestě do školy a zpět. Způsob dopravy dětí do škol byl sledován podle pěti možných způsobů: pěšky, na kole, městskou hromadnou dopravou, autem a jiným způsobem. V průzkumu byly také rozlišovány cesty dětí podle toho, zda jsou teplé měsíce a pěkné počasí, či chladné měsíce a špatné počasí. Podobně jako před dvěma lety bylo zjištěno, že více než polovina dětí (54 ) chodí do školy nejčastěji pěšky (57 za pěkného a 51 za chladného počasí). Na druhém místě se umístilo využívání městské hromadné dopravy s 27,5 žáků. Autem jezdí do školy přibližně 13 respondentů, což je navýšení oproti minulému průzkumu o 2, na úkor pěší docházky či MHD. Na kole jezdí v teplých měsících a za pěkného počasí 3,46 respondentů a v zimních měsících za špatného počasí zcela pochopitelně necelé procento (0,66) dětí. Ostatní způsoby dopravy, jako vlakem či linkovým autobusem, využívají cca 3 dětí. Pokud jde o jízdní kolo, v letních měsících ho využívá jen 2 dětí. Pěšky chodí stejně jako před dvěma lety nejvíce dětí do ZŠ Mandysova (v letních měsících přes 85 ) a tyto děti také ze všech nejméně využívají jiné způsoby dopravy (pouze osobním automobilem jezdí do školy na Pouchově ještě méně dětí než zde). Pěší doprava výrazně převažuje také u ostatních sídlištních škol (ZŠ Štefcova a ZŠ Milady Horákové) a u dětí ze ZŠ Tylovo nábřeží poblíž centra města. Naopak pěšky chodí nejméně dětí do základní školy v Plotištích nad Labem a ve Svobodných Dvorech, kam také jezdí nejvíce ze všech dětí na kole. V jízdě na kole se na druhém místě umístili žáci ZŠ Malšova Lhota. Městskou hromadnou dopravu využívají nejvíce opět žáci ze školy ve Svobodných Dvorech a v Plotištích n. L., ale také děti ze ZŠ SNP. Síť MHD v Hradci Králové umožňuje většině dětí jezdit do školy bez přestupů. Přestupovat musí pouze 16 dětí, přičemž městskou dopravu využívají hlavně starší děti. Nejméně děti musejí přestupovat při cestě do školy ve Svobodných Dvorech a nejvíce přestupují děti při cestě do školy SNP (33,78 ) na Slezském Předměstí a do školy v Malšově Lhotě (31,25 ), kde však MHD mnoho dětí nevyužívá. Častější přestupy tak v absolutních číslech podstupují děti ze ZŠ Milady Horákové a ZŠ Sever, přičemž při cestě k první jmenované škole využívají k přestupu zejména zastávky v centrální části města (Tesco, Adalbertinum, Hl. nádraží) nebo poblíž školy (Hvězda, Benešova). Respondenti ze ZŠ Sever nejvíce přestupují u Magistrátu města, Alessandrie, na zastávkách na Pouchově a ve Věkoších. Nejčastěji používanou přestupní

2 stanicí je Hlavní nádraží, a to i v rámci přestupů na jiné dopravní prostředky (meziměstské autobusy, vlak). Pokud jde o dopravu osobním automobilem, nejvíce dětí se takto dopravuje do školy v Malšově Lhotě, přičemž v zimních měsících a za nepříznivého počasí tak činí 39 žáků. Dalšími školami, z nichž se významná část jejich žáků dopravuje autem, je ZŠ SNP (20 v létě a 25 v zimě) a škola v Plotištích nad Labem. Osobní automobil je problémovým dopravním prostředkem zejména v souvislosti s negativními externalitami, které tento způsob dopravy způsobuje. Za znepokojující lze tedy označit výše zmíněnou skutečnost, že došlo k nárůstu počtu dětí, které ho při cestě do školy využívají. Nejčastěji je jako důvod uváděno spojení cesty do školy s cestou rodičů do práce a dále časová úspora cesty (17,5 respondentů). Tento druhý důvod však uváděly i děti, jejichž škola je blízko jejich bydliště. 12 dětí jezdících autem uvedlo, že cesta jiným dopravním prostředkem není tak bezpečná. Z tohoto důvodu jezdí autem nejvíce do školy ve Svobodných Dvorech (37 ), v Plotištích n. L. (21 ) a v Kuklenách (20 ). Naopak nikdo tento důvod neuvedl v ZŠ Jih, kde se nejvíce respondentů přepravuje autem z důvodu rychlosti (23,08 ). Na druhém místě se pak umístily děti ze ZŠ Jiráskovo náměstí (23,29 ). Např. ve Svobodných Dvorech, které jsou od centra poměrně vzdáleny, neuvedl tento důvod žádný z respondentů. 11 dětí v celém Hradci Králové jezdí autem z toho důvodu, že takový způsob dopravy považují za příjemnější a pohodlnější než jiný. Důvody dopravy dětí do školy a zpět autem (v roce 2003 a v roce 2005) škola je jezdím s daleko, není jiný cesta je cesta je rodiči, autem je způsob pohodlněj bezpečněj kteří jezdí cesta dopravy ší ší autem do nejrychlej práce ší jiný důvod průměr ZŠ v roce ,3 17,3 10,4 11,6 51 4,3 průměr ZŠ v roce ,5 10,9 11,9 51,5 2,6 Meziměstský autobus či vlak používají zejména děti ze základních škol Kukleny (17 ) a Habrmanova (více než 15 ). Pokud jde o pocit bezpečnosti při cestě do školy a zpět, za nejvíce nebezpečnou považují cestu respondenti ze ZŠ ve Svobodných Dvorech (40 ), dále ze ZŠ v Malšově Lhotě (34 ) a v ZŠ Habrmanova (33 ). Obecně patří k důvodům pocitu nebezpečí především rušný provoz (42 respondentů považujících svoji cestu za nebezpečnou); dále jiné důvody (18 ) jako např. chybějící semafory, závory na železničních přejezdech, nepřehledná místa při přecházení ulic apod. V neposlední řadě jde také o chybějící přechody (14 ), obávané velké křižovatky (12 ), chybějící chodníky (7 ) a nakonec chybějící cyklostezky (7 ). Důvody ohrožující bezpečnost dětí při cestě do školy a zpět (v roce 2003 a v roce 2005) v chybí přechody chybí chodníky chybí cyklostezky velká křižovatka rušný provoz jiný důvod průměr ZŠ v roce ,5 8,2 9 16, průměr ZŠ v roce ,3 6,8 6, ,2 18,2 Na rušný provoz si nejčastěji stěžují žáci nižších ročníků (ve 2. třídě se ho např. obává více než polovina, 58, žáků). Pokud jde o konkrétní základní školu, tak se jím cítí nejvíce ohroženy děti ze školy v Kuklenách (76,5 ) a dále ze sídlištní ZŠ Mandysova (60 ) a ze školy na Tylově nábřeží poblíž centra města (58 ).

3 Z velké křižovatky mají nejvíce strach děti ze ZŠ Habrmanova (38 ), kde jde o křižovatku u Koruny, a se značným odstupem děti ze školy Milady Horákové (18,6 ), kde jde o křižovatku ulic Palachova a M. Horákové. Naopak nejmenší obavy panují u žáků ze škol v okrajových částech města, jako např. Malšova Lhota (4 ) a Nový Hradec Králové (3 ). Přechody chybí nejvíce dětem ze školy ve Svobodných Dvorech (29,5 ), ze ZŠ Sever (28,1 ) a ze školy v ulici Štefcova (27 ). Chodníky postrádají děti ve Svobodných Dvorech (28 ), přičemž se značným odstupem pak následují Malšova Lhota (18,5 ) a Plotiště n. L. (18 ). Cyklostezky by uvítaly děti starší a děti ze ZŠ Úprkova (18 ), Plotiště n. L. (15 ) a Malšova Lhota (15 ). Cesty dětí do školy a zpět v Hradci Králové v teplých a chladných měsících (září 2005) neuvedeno jinak autem 50 MHD 40 na kole teplé měsíce chladné měsíce pěšky

4 Problémy jednotlivých škol (kritická místa) Průzkum nám umožňuje zabývat se jednotlivými problémy, které žáci základních škol, resp. jejich rodiče, považují za důležité. Zaměříme se zejména na školy, které vynikaly výše oproti průměrným hodnotám. Pokud jde o pocit nebezpečí při cestě do školy a zpět dětem ze ZŠ ve Svobodných Dvorech schází chodníky ve Spojovací ulici a přechod pro chodce poblíž ulice Dvorské. Obavy pociťují především při přecházení mezi školou, sokolovnou a nejbližší zastávkou MHD. Ačkoli se oproti předcházejícímu průzkumu výrazně snížila míra pocitu nebezpečí při cestě do této školy, zřejmě z důvodu výstavby kruhového objezdu na silnici 1. třídy (trasa Praha - Náchod), který zpomalil dopravu, objevily se opět názory, že cesta je bezpečná pouze MHD či autem. Žáci ze ZŠ Malšova Lhota jsou nespokojeni s rušným provozem na hlavní komunikaci ulice Lhotecká, kde prý řidiči často nedodržují maximální povolenou rychlost. Dojíždějícím ze Svinar pak chybí chodníky a cyklostezky, přičemž chodníky jim chybí i přímo ve Svinarech. Děti ze ZŠ Habrmanova považují za velmi problematickou tzv. křižovatku U Koruny (ulic Gočárova a Habrmanova), kde se také obávají rušného provozu v jejím okolí a především si stěžují na špatně seřízený semafor s krátkým intervalem zelené na přechodu pro chodce. Za problematický je považován také rušný provoz přímo před základní školou. Hustý provoz na komunikacích vadí také dětem ze školy v Kuklenách, a to zejména v ulici Pražská, která vede podél školy a patří k nejzatíženějším komunikacím ve městě. Děti ze ZŠ v Plotištích n. L., které jezdí do školy a ze školy automobilem z důvodu pocitu větší bezpečnosti, uvádějí relativně často rušný provoz v ulici Petra Jilemnického poblíž školy. Zde si často stěžují na zaparkovaná auta u restaurace u školy, které jim brání ve výhledu při přecházení ulice. Žáci docházející do této školy z Plácek by si přáli cyklostezku do této lokality. Dětem ze ZŠ Mandysova, které nejvíce ze všech chodí pěšky, vadí rušný provoz v ulici J. Masaryka a považují za problematický přechod u prodejny Albert, kde by si mnozí přáli instalaci semaforu. Část respondentů se také obává v některých podchodech pod tř. E. Beneše z důvodu jejich nedostatečného osvětlení a celkového zanedbání. Děti ze školy Milady Horákové, které podobně jako žáci ze ZŠ Štefcova chodí poměrně často pěšky, si nejvíce stěžují na velkou křižovatku ulic Palachova a M. Horákové (poblíž prodejny Albert a vysokoškolských kolejí), kde navrhují zřízení světelné signalizace. V několika případech se zde také objevily obavy z blízkého lesoparku. V ZŠ Štefcova panují největší obavy z rušného a rychlého provozu v ulici Mrštníkova. Vadí jim také nepřehledný přechod u budovy policie, kde brání ve výhledu zaparkované automobily. Žákům této školy chybějí přechody pro chodce (nejvíce u restaurace Na Hrázce a v ul. Pod zámečkem u penzionu AXA). Srovnáme-li výsledky průzkumu s výsledky z roku 2003, došlo především k navýšení přepravy automobilem. Dále došlo např. k mírnému nárůstu pěší dopravy do školy ve Svobodných Dvorech, což lze zřejmě označit jako pozitivní dopad výstavby nového kruhového objezdu v této lokalitě. Ve většině škol se také zvýšilo zastoupení dopravy na kole v letních měsících, ale snížil se podíl dětí jezdících městskou hromadnou dopravou ve prospěch automobilu v zimních měsících. Např. u ZŠ v Plotištích n. L. došlo k více než dvojnásobnému nárůstu oproti průzkumu v roce Hradec Králové se v rámci jedenácti sledovaných měst umístil velmi dobře zejména v podílu dětí, které se dopravují veřejnou dopravou (3. místo hned za finským Turku a

5 španělskou Barcelonou, jak ukazuje graf v příloze). Poměrně dobře se město umístilo i v ostatních kategoriích, kde dosahuje podprůměrného postavení v podílu cest dětí osobním automobilem (7. místo), ale také v cestách pěšky. Pokud jde o cesty dětí na kole, Hradec Králové se v pořadí dvanácti sledovaných měst umístil na pátém místě. Za znepokojivou lze tedy především označit výše zmiňovanou skutečnost, že roste podíl respondentů využívajících na svých cestách využívají osobní automobil. Další informace o situaci poblíž jednotlivých škol naleznete v internetové aplikaci GIS na webových stránkách Magistrátu města Hradce Králové v sekci Mapy (http://www.hradeckralove.org/cz/mapy.html), kde jsou v mapě vyznačena pouze ta kritická místa, která se nově objevila v rámci šetření v roce 2005, nebo u kterých došlo k negativním změnám. V mapě také můžete nalézt spádovost jednotlivých škol. Další informace vám mohou poskytnout pracovníci Odboru strategie a rozvojových projektů města Magistrátu města Hradce Králové. Mgr. Michal Trousil

6 Způsoby dopravy dětí do školy a zpět v Hradci Králové podle jednotlivých základních škol (září 2005) Grafická příloha Cesty dětí do školy a zpět autem (v ),5 20,9 18,1 17,1 17,1 16,4 15,1 14,5 14,3 14,0 ZŠ Malšova Lhota ZŠ SNP ZŠ Plotiště n L. ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Habrmanova ZŠ Bezručova ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Úprkova ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Štefcova ZŠ Milady Horákové 12,1 12,1 11,0 10,5 9,9 9,8 7,4 ZŠ Sever ZŠ Kukleny ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Jih ZŠ Štefánikova ZŠ Mandysova ZŠ Pouchov 6,3 Cesty dětí do školy a zpět pěšky (v ) 83,5 ZŠ Mandysova ZŠ Štefcova 69,8 65,9 64,5 62,8 61,1 59,9 57,2 54,2 52,1 51,3 48,7 39,5 39,0 34,4 25,9 23,2 22,4 ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Milady Horákové ZŠ Pouchov ZŠ Úprkova ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Štefánikova ZŠ Sever ZŠ Jih ZŠ Bezručova ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Habrmanova ZŠ Malšova Lhota ZŠ Kukleny ZŠ SNP ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Plotiště n L.

7 Cesty dětí do školy a zpět na kole (v ) 15,4 ZŠ Plotiště n L. ZŠ Svobodné Dvory 7,2 5,1 3,5 2,5 2,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,7 ZŠ Malšova Lhota ZŠ Úprkova ZŠ Pouchov ZŠ SNP ZŠ Bezručova ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Milady Horákové ZŠ Štefcova ZŠ Jih ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Sever ZŠ Habrmanova ZŠ Štefánikova ZŠ Kukleny ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Mandysova Cesty dětí do školy a zpět MHD (v ) 58,6 49,4 44,1 36,8 35,8 32,131,6 28,8 28,0 26,8 24,123,7 21,8 21,6 20,317,8 14,6 8,4 ZŠ Svobodné Dvory ZŠ SNP ZŠ Plotiště n L. ZŠ Kukleny ZŠ Jih ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Štefánikova ZŠ Bezručova ZŠ Sever ZŠ Habrmanova ZŠ Pouchov ZŠ Malšova Lhota ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Milady Horákové ZŠ Úprkova ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Štefcova ZŠ Mandysova

8 Způsoby dopravy dětí do školy a zpět podle sledovaných měst v teplých měsících Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět autem (v ) Modena [I] 78 Bristol [GB] 31 Chrudim [CZ] 20,2 16, , ,8 6 5,8 Kladno [CZ] Turku [FIN] Aarhus [DK] Hradec Králové 2005 Oslo [NO] Barcelona [ESP] Vsetín [CZ] Zaragoza [ESP] Svitavy [CZ] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět veřejnou dopravou (v ) Turku [FIN] 32 Barcelona [ESP] Hradec Králové , Kladno [CZ] Zaragoza [ESP] Chrudim [CZ] 22,5 Svitavy [CZ] 13,2 Bristol [GB] Aarhus [DK] Oslo [NO] 9 Modena [I] 4 Vsetín [CZ] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj

9 Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět na kole (v ) Aarhus [DK] Turku [FIN] 13 Svitavy [CZ] 9,5 Chrudim [CZ] Hradec Králové ,8 3, ,3 0 0 Modena [I] Vsetín [CZ] Oslo [NO] Bristol [GB] Kladno [CZ] Barcelona [ESP] Zaragoza [ESP] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět pěšky (v ) , ,9 56, , Zaragoza [ESP] Vsetín [CZ] Barcelona [ESP] Kladno [CZ] Hradec Králové 2005 Bristol [GB] Chrudim [CZ] Turku [FIN] Aarhus [DK] Modena [I] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI 2012 Zdravé město Chrudim Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2012 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět

Výsledky sledování indikátoru ECI. B.6: Cesta dětí do školy a zpět Výsledky sledování indikátoru ECI B.6: Cesta dětí do školy a zpět Obsah Obsah 2 Úvod 3 Výsledky šetření 3 Způsob dopravy dětí do a ze školy (teplé měsíce a hezké počasí) 5 Způsob dopravy dětí do a ze školy

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT CESTY DĚTÍ DO ŠKOLY A ZPĚT Společný evropský indikátor B.6 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Změna linkového vedení MHD a následné možnosti rozvoje drážní dopravy v Hradci Králové Bc. Jan Sedunka Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.zs-dk.cz NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP Třída, ročník: III., VI., VIII. celkem

Více

Cesta dětí do školy a zpět Dotazníkové šetření 2012

Cesta dětí do školy a zpět Dotazníkové šetření 2012 Cesta dětí do školy a zpět Dotazníkové šetření 2012 Závěrečná zpráva pro Statutární město Hradec Králové vytvořila Agentura STARS s.r.o. Obsah Úvod... 4 Cíle a metodologie... 6 Cíle šetření... 6 Popis

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol Při sčítání lidu, domů a bytů 2011, se stejně jako v minulém sčítání zjišťovalo, kam lidé dojíždí do zaměstnání a do škol. Vyjížďka a dojížďka jsou dva pojmy,

Více

Primátor města Hradec Králové

Primátor města Hradec Králové Primátor města Hradec Králové poskytuje podle 14c písm. f) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Proč využít našich služeb? Jsme největší nezávislá síť led obrazovek v České republice. OBSAH Rodné listy obrazovek

Proč využít našich služeb? Jsme největší nezávislá síť led obrazovek v České republice. OBSAH Rodné listy obrazovek Proč využít našich služeb? Jsme největší nezávislá síť led obrazovek v České republice OBSAH Rodné listy obrazovek Hl. M. Praha Praha Palladium.......................................... 4 Praha Atrium

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Československé armády Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové 8 Adal, HKVS

Československé armády Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové 8 Adal, HKVS Hradec Králové Benátky ObÚ Benátky 1 Pohostinství 42 777771932 Hradec Králové Bříza ObÚ Všestary 2 Hasičská zbrojnice 84 606094737 Hradec Králové Bukovina ObÚ Černilov 2 Bukovina - 55 739187986 Hradec

Více

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně

Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Neprošlo jazykovou korekturou. Zpráva z dotazníkového šetření mezi uživateli dopravy města Plzně Hodnocení scénářů rozvoje dopravy v Plzni Zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ Návrhy úprav uzlů jako konkrétní aplikace navržené metodiky rekonstrukce uzlů VHD jsou zpracovány formou katalogových listů pro každou lokalitu: I. II. III. IV. V. VI.

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01/2014 Vyšlo 6. 1. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 6. 1. 2014... 1 Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku... 1 Nová zastávka v Tuchoměřicích...

Více

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vybíralka25 Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vyhodnocení plánovací procházky a setkání nad mapou ze dne 22.3.2016 všechny dotazy směřujte na: brlik@ipr.praha.eu další informace na www.vybiralka25.cz

Více

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Program Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy Program Bezpečné cesty do školy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.

Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11. Zpráva o výsledku akce - Program INTERREG IV.C, Projekt EPTA zpracování odborných výstupů projektu BRAŠOV, Rumunsko, 22.-23.11.2012 Úvod Cílem pracovní cesty bylo zúčastnit se zasedání projektu EPTA v

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2013 Společný evropský indikátor A.3 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o.

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PRAHA 2013 ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 Ing. Luděk Bartoš bartos@edip.cz 1/17 původní norma z roku 1986 revize z ledna 2006 připomínky

Více

Životní prostředí, doprava a energetika. analytický podklad. Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o.

Životní prostředí, doprava a energetika. analytický podklad. Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o. Životní prostředí, doprava a energetika analytický podklad Autoři: Mgr. Alena Dodoková, MěÚ Mariánské Lázně Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP,s.r.o. Životní prostředí Mariánské Lázně jsou lázeňským městem,

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

torů itelného rozvoje

torů itelného rozvoje Význam místnm stních indikátor torů udržiteln itelného rozvoje Mgr. Josef Novák Mgr. Viktor Třebický Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Cíle udržiteln itelného rozvoje a místních Agend 21 Jsou pro řadu lidí

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Oslovení všech škol ve městě prostřednictvím mailu a následně telefonicky

Oslovení všech škol ve městě prostřednictvím mailu a následně telefonicky Oslovení všech škol ve městě prostřednictvím mailu a následně telefonicky Na setkání bylo vysláno zkaždéškoly 4 5 vytipovaných žáků a studentů, kteří se nebáli konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 OBVYKLÁ CENA. 777 000 Kč - ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1905-09/016 NEMOVITOST: Byt číslo č. 548/9 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad, k.ú. Náměšť nad Adresa nemovitosti: Náměšť nad, Husova č.p. 548 Vlastník

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 1. Název, adresa a charakteristika školy, popis lokality Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Adresa školy: U Parkánu 17/11, 182 00, Praha 8

Více

P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1 Město pod adresou Městského Úřadu Václavské nám. 44, 27351 P L Á N ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009-2010 Projednáno a schváleno Radou Města Unhoště dne 19.10.2009 2 ZIMNÍ ÚDRŽBA Úkolem zimní údržby

Více

DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih

DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih ÚØAD MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 11 Odbor územního rozvoje DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih (ÈÁSTA-ROZBOR) PØEDKLÁDÁ: VÝTISK ÈÍSLO projektová a konzultaèní èinnost v dopravì Holeèkova 1/9, 15 Praha 5 - Smíchov

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - vyhodnocení, vývoj a předpoklady Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE KLÍČOVÉ PROBLÉMY klíčové problémy řazeny dle počtu bodů OBLASTI ROZVOJE nejvýznamnější problémové oblasti klíčový problém oblast body oblast kód

Více

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

pracovních dnů na 7,5 minuty) a odklonění části spojů z Doubravky na Borská pole (l.č. 17). Intervaly na lince 16 jsou tedy 3-7/7,5/7,5 min.

pracovních dnů na 7,5 minuty) a odklonění části spojů z Doubravky na Borská pole (l.č. 17). Intervaly na lince 16 jsou tedy 3-7/7,5/7,5 min. NÁVRH OPTIMALIZACE MHD 2. FÁZE. PŘÍLOHA Č.1 HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU pozn.: symbolem např. 10/15/15 se rozumí intervaly ve špičce prac. dne / v sedle prac. dne / o víkendu TRAMVAJE Linkové vedení se nemění,

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS

ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS ORGANIZAČNÍ POKYNY A POPIS CYKLOTRASY 67 KM Pátek 11. 9. 2015 16:30 20:00 Příjezd účastníků, registrace a ubytování Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 41, Praha 6. Účastnící obdrží startovní balíček s

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Navýšení počtu zaměstnanců městské policie o dva strážníky MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Miroslav Mann, velitel městské policie; Komise pro

Více

Komu: Zadavateli územního plánu, Městu Týništi nad Orlicí Pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí

Komu: Zadavateli územního plánu, Městu Týništi nad Orlicí Pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí Komu: Zadavateli územního plánu, Městu Týništi nad Orlicí Pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí Věc: Připomínky k návrhu územního plánu Města Týniště nad Orlicí S odkazem na

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ÚPLNĚ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění vyhlášek č. 9/2008, č. 3/2012 a 5/2015. Zastupitelstvo

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 Říjen 2015 CI2, o. p. s. SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A VNÍMÁNÍ MĚSTSKÉHO PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ, SVITAVY, 2015 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva Nízkoemisní zóna v Klimkovicích důvodová zpráva Rada města Klimkovic na svém zasedání dne 16. 2. 2012 schválila text nařízení o nízkoemisní zóně na území

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014 Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se směrnicí rady města č.3/2012, o zpracování

Více

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek

Plynárenství 2015. XXVI. Seminář energetiků. 20.Ledna 2016. Ing. Jan Zaplatílek Plynárenství 2015 XXVI. Seminář energetiků 20.Ledna 2016 Spotřeba plynu Spotřeba plynu v uplynulých letech vlivem zejména teplých zim v posledních letech stagnovala resp. v roce 2014 významně propadla

Více

Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010

Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010 Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010 Přítomni: Omluveni: Hosté: p. Al-Rashyová, p. Holubová, PhDr. Lišková, p. Menclová, J. Borková, p. Novotný, Ing. Hamplová, p. Šťastná, p.

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Zápis ze dne

Zápis ze dne Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 1. 2015 Přítomni: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Miloš Berounský, Dušan Piši. Omluveni: Danuše Zelená Hosté:

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku

Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku Ústav dopravních systémů ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, 110 00 PRAHA

Více

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně Jana Válková Evaluační manažerka projektu CIVITAS ELAN Závěrečná konference CIVITAS ELAN, Brno, 20. září 2012 Studie dělby přepravní práce

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Zpráva o odstraňování architektonických bariér. v Brně za rok 2014

Zpráva o odstraňování architektonických bariér. v Brně za rok 2014 Zpráva o odstraňování architektonických bariér v Brně za rok 2014 Také v roce 2014 Probíhala průběžná spolupráce s dlouhodobými partnery (např. DPMB, B-Kom, KORDIS, Městská policie apod. ) jakož i s oficiálními

Více

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění 5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění V roce 2011 zavinili řidiči motorových vozidel 83 % dopravních nehod Dominantní postavení mezi viníky dopravních nehod mají podle očekávání řidiči motorových

Více