Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)"

Transkript

1 Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje (ukazatelů kvality života), uskutečnilo dotazníkové šetření na téma Cesty dětí do škol a zpět. Zatímco podle evropské metodiky je hlavním cílem sledování tohoto indikátoru zjištění převažujícího způsobu dopravy dětí z domova do školy a zpět, v Hradci Králové jsme jej rozšířili o otázky týkající se bezpečnosti dětí a zjištění kritických míst, které děti při své každodenní cestě do školy a ze školy musejí překonávat. Tento indikátor, který byl ve městě vyhodnocen poprvé před dvěma lety, má tedy především pomoci při realizaci opatření ke zlepšení bezpečnosti dětí při jejich cestách po městě. Výsledky průzkumu nám také umožňují monitorovat spádovost jednotlivých škol. Průzkum prováděla firma ÚRS PRAHA, a. s. od 16. do 22. září mezi dětmi všech královéhradeckých základních škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Celkem se šetření zúčastnilo 18 škol, s relativně vysokou návratností dotazníků (85), přičemž ve dvou školách (ZŠ Pouchov a ZŠ SNP) se v prvních třídách rodiče rozhodli dotazníky nevyplňovat. Respondenti dostali tři základní otázky týkající se způsobu přepravy do školy a zpět a jednu otázku týkající se bezpečí při cestě do školy a zpět. Způsob dopravy dětí do škol byl sledován podle pěti možných způsobů: pěšky, na kole, městskou hromadnou dopravou, autem a jiným způsobem. V průzkumu byly také rozlišovány cesty dětí podle toho, zda jsou teplé měsíce a pěkné počasí, či chladné měsíce a špatné počasí. Podobně jako před dvěma lety bylo zjištěno, že více než polovina dětí (54 ) chodí do školy nejčastěji pěšky (57 za pěkného a 51 za chladného počasí). Na druhém místě se umístilo využívání městské hromadné dopravy s 27,5 žáků. Autem jezdí do školy přibližně 13 respondentů, což je navýšení oproti minulému průzkumu o 2, na úkor pěší docházky či MHD. Na kole jezdí v teplých měsících a za pěkného počasí 3,46 respondentů a v zimních měsících za špatného počasí zcela pochopitelně necelé procento (0,66) dětí. Ostatní způsoby dopravy, jako vlakem či linkovým autobusem, využívají cca 3 dětí. Pokud jde o jízdní kolo, v letních měsících ho využívá jen 2 dětí. Pěšky chodí stejně jako před dvěma lety nejvíce dětí do ZŠ Mandysova (v letních měsících přes 85 ) a tyto děti také ze všech nejméně využívají jiné způsoby dopravy (pouze osobním automobilem jezdí do školy na Pouchově ještě méně dětí než zde). Pěší doprava výrazně převažuje také u ostatních sídlištních škol (ZŠ Štefcova a ZŠ Milady Horákové) a u dětí ze ZŠ Tylovo nábřeží poblíž centra města. Naopak pěšky chodí nejméně dětí do základní školy v Plotištích nad Labem a ve Svobodných Dvorech, kam také jezdí nejvíce ze všech dětí na kole. V jízdě na kole se na druhém místě umístili žáci ZŠ Malšova Lhota. Městskou hromadnou dopravu využívají nejvíce opět žáci ze školy ve Svobodných Dvorech a v Plotištích n. L., ale také děti ze ZŠ SNP. Síť MHD v Hradci Králové umožňuje většině dětí jezdit do školy bez přestupů. Přestupovat musí pouze 16 dětí, přičemž městskou dopravu využívají hlavně starší děti. Nejméně děti musejí přestupovat při cestě do školy ve Svobodných Dvorech a nejvíce přestupují děti při cestě do školy SNP (33,78 ) na Slezském Předměstí a do školy v Malšově Lhotě (31,25 ), kde však MHD mnoho dětí nevyužívá. Častější přestupy tak v absolutních číslech podstupují děti ze ZŠ Milady Horákové a ZŠ Sever, přičemž při cestě k první jmenované škole využívají k přestupu zejména zastávky v centrální části města (Tesco, Adalbertinum, Hl. nádraží) nebo poblíž školy (Hvězda, Benešova). Respondenti ze ZŠ Sever nejvíce přestupují u Magistrátu města, Alessandrie, na zastávkách na Pouchově a ve Věkoších. Nejčastěji používanou přestupní

2 stanicí je Hlavní nádraží, a to i v rámci přestupů na jiné dopravní prostředky (meziměstské autobusy, vlak). Pokud jde o dopravu osobním automobilem, nejvíce dětí se takto dopravuje do školy v Malšově Lhotě, přičemž v zimních měsících a za nepříznivého počasí tak činí 39 žáků. Dalšími školami, z nichž se významná část jejich žáků dopravuje autem, je ZŠ SNP (20 v létě a 25 v zimě) a škola v Plotištích nad Labem. Osobní automobil je problémovým dopravním prostředkem zejména v souvislosti s negativními externalitami, které tento způsob dopravy způsobuje. Za znepokojující lze tedy označit výše zmíněnou skutečnost, že došlo k nárůstu počtu dětí, které ho při cestě do školy využívají. Nejčastěji je jako důvod uváděno spojení cesty do školy s cestou rodičů do práce a dále časová úspora cesty (17,5 respondentů). Tento druhý důvod však uváděly i děti, jejichž škola je blízko jejich bydliště. 12 dětí jezdících autem uvedlo, že cesta jiným dopravním prostředkem není tak bezpečná. Z tohoto důvodu jezdí autem nejvíce do školy ve Svobodných Dvorech (37 ), v Plotištích n. L. (21 ) a v Kuklenách (20 ). Naopak nikdo tento důvod neuvedl v ZŠ Jih, kde se nejvíce respondentů přepravuje autem z důvodu rychlosti (23,08 ). Na druhém místě se pak umístily děti ze ZŠ Jiráskovo náměstí (23,29 ). Např. ve Svobodných Dvorech, které jsou od centra poměrně vzdáleny, neuvedl tento důvod žádný z respondentů. 11 dětí v celém Hradci Králové jezdí autem z toho důvodu, že takový způsob dopravy považují za příjemnější a pohodlnější než jiný. Důvody dopravy dětí do školy a zpět autem (v roce 2003 a v roce 2005) škola je jezdím s daleko, není jiný cesta je cesta je rodiči, autem je způsob pohodlněj bezpečněj kteří jezdí cesta dopravy ší ší autem do nejrychlej práce ší jiný důvod průměr ZŠ v roce ,3 17,3 10,4 11,6 51 4,3 průměr ZŠ v roce ,5 10,9 11,9 51,5 2,6 Meziměstský autobus či vlak používají zejména děti ze základních škol Kukleny (17 ) a Habrmanova (více než 15 ). Pokud jde o pocit bezpečnosti při cestě do školy a zpět, za nejvíce nebezpečnou považují cestu respondenti ze ZŠ ve Svobodných Dvorech (40 ), dále ze ZŠ v Malšově Lhotě (34 ) a v ZŠ Habrmanova (33 ). Obecně patří k důvodům pocitu nebezpečí především rušný provoz (42 respondentů považujících svoji cestu za nebezpečnou); dále jiné důvody (18 ) jako např. chybějící semafory, závory na železničních přejezdech, nepřehledná místa při přecházení ulic apod. V neposlední řadě jde také o chybějící přechody (14 ), obávané velké křižovatky (12 ), chybějící chodníky (7 ) a nakonec chybějící cyklostezky (7 ). Důvody ohrožující bezpečnost dětí při cestě do školy a zpět (v roce 2003 a v roce 2005) v chybí přechody chybí chodníky chybí cyklostezky velká křižovatka rušný provoz jiný důvod průměr ZŠ v roce ,5 8,2 9 16, průměr ZŠ v roce ,3 6,8 6, ,2 18,2 Na rušný provoz si nejčastěji stěžují žáci nižších ročníků (ve 2. třídě se ho např. obává více než polovina, 58, žáků). Pokud jde o konkrétní základní školu, tak se jím cítí nejvíce ohroženy děti ze školy v Kuklenách (76,5 ) a dále ze sídlištní ZŠ Mandysova (60 ) a ze školy na Tylově nábřeží poblíž centra města (58 ).

3 Z velké křižovatky mají nejvíce strach děti ze ZŠ Habrmanova (38 ), kde jde o křižovatku u Koruny, a se značným odstupem děti ze školy Milady Horákové (18,6 ), kde jde o křižovatku ulic Palachova a M. Horákové. Naopak nejmenší obavy panují u žáků ze škol v okrajových částech města, jako např. Malšova Lhota (4 ) a Nový Hradec Králové (3 ). Přechody chybí nejvíce dětem ze školy ve Svobodných Dvorech (29,5 ), ze ZŠ Sever (28,1 ) a ze školy v ulici Štefcova (27 ). Chodníky postrádají děti ve Svobodných Dvorech (28 ), přičemž se značným odstupem pak následují Malšova Lhota (18,5 ) a Plotiště n. L. (18 ). Cyklostezky by uvítaly děti starší a děti ze ZŠ Úprkova (18 ), Plotiště n. L. (15 ) a Malšova Lhota (15 ). Cesty dětí do školy a zpět v Hradci Králové v teplých a chladných měsících (září 2005) neuvedeno jinak autem 50 MHD 40 na kole teplé měsíce chladné měsíce pěšky

4 Problémy jednotlivých škol (kritická místa) Průzkum nám umožňuje zabývat se jednotlivými problémy, které žáci základních škol, resp. jejich rodiče, považují za důležité. Zaměříme se zejména na školy, které vynikaly výše oproti průměrným hodnotám. Pokud jde o pocit nebezpečí při cestě do školy a zpět dětem ze ZŠ ve Svobodných Dvorech schází chodníky ve Spojovací ulici a přechod pro chodce poblíž ulice Dvorské. Obavy pociťují především při přecházení mezi školou, sokolovnou a nejbližší zastávkou MHD. Ačkoli se oproti předcházejícímu průzkumu výrazně snížila míra pocitu nebezpečí při cestě do této školy, zřejmě z důvodu výstavby kruhového objezdu na silnici 1. třídy (trasa Praha - Náchod), který zpomalil dopravu, objevily se opět názory, že cesta je bezpečná pouze MHD či autem. Žáci ze ZŠ Malšova Lhota jsou nespokojeni s rušným provozem na hlavní komunikaci ulice Lhotecká, kde prý řidiči často nedodržují maximální povolenou rychlost. Dojíždějícím ze Svinar pak chybí chodníky a cyklostezky, přičemž chodníky jim chybí i přímo ve Svinarech. Děti ze ZŠ Habrmanova považují za velmi problematickou tzv. křižovatku U Koruny (ulic Gočárova a Habrmanova), kde se také obávají rušného provozu v jejím okolí a především si stěžují na špatně seřízený semafor s krátkým intervalem zelené na přechodu pro chodce. Za problematický je považován také rušný provoz přímo před základní školou. Hustý provoz na komunikacích vadí také dětem ze školy v Kuklenách, a to zejména v ulici Pražská, která vede podél školy a patří k nejzatíženějším komunikacím ve městě. Děti ze ZŠ v Plotištích n. L., které jezdí do školy a ze školy automobilem z důvodu pocitu větší bezpečnosti, uvádějí relativně často rušný provoz v ulici Petra Jilemnického poblíž školy. Zde si často stěžují na zaparkovaná auta u restaurace u školy, které jim brání ve výhledu při přecházení ulice. Žáci docházející do této školy z Plácek by si přáli cyklostezku do této lokality. Dětem ze ZŠ Mandysova, které nejvíce ze všech chodí pěšky, vadí rušný provoz v ulici J. Masaryka a považují za problematický přechod u prodejny Albert, kde by si mnozí přáli instalaci semaforu. Část respondentů se také obává v některých podchodech pod tř. E. Beneše z důvodu jejich nedostatečného osvětlení a celkového zanedbání. Děti ze školy Milady Horákové, které podobně jako žáci ze ZŠ Štefcova chodí poměrně často pěšky, si nejvíce stěžují na velkou křižovatku ulic Palachova a M. Horákové (poblíž prodejny Albert a vysokoškolských kolejí), kde navrhují zřízení světelné signalizace. V několika případech se zde také objevily obavy z blízkého lesoparku. V ZŠ Štefcova panují největší obavy z rušného a rychlého provozu v ulici Mrštníkova. Vadí jim také nepřehledný přechod u budovy policie, kde brání ve výhledu zaparkované automobily. Žákům této školy chybějí přechody pro chodce (nejvíce u restaurace Na Hrázce a v ul. Pod zámečkem u penzionu AXA). Srovnáme-li výsledky průzkumu s výsledky z roku 2003, došlo především k navýšení přepravy automobilem. Dále došlo např. k mírnému nárůstu pěší dopravy do školy ve Svobodných Dvorech, což lze zřejmě označit jako pozitivní dopad výstavby nového kruhového objezdu v této lokalitě. Ve většině škol se také zvýšilo zastoupení dopravy na kole v letních měsících, ale snížil se podíl dětí jezdících městskou hromadnou dopravou ve prospěch automobilu v zimních měsících. Např. u ZŠ v Plotištích n. L. došlo k více než dvojnásobnému nárůstu oproti průzkumu v roce Hradec Králové se v rámci jedenácti sledovaných měst umístil velmi dobře zejména v podílu dětí, které se dopravují veřejnou dopravou (3. místo hned za finským Turku a

5 španělskou Barcelonou, jak ukazuje graf v příloze). Poměrně dobře se město umístilo i v ostatních kategoriích, kde dosahuje podprůměrného postavení v podílu cest dětí osobním automobilem (7. místo), ale také v cestách pěšky. Pokud jde o cesty dětí na kole, Hradec Králové se v pořadí dvanácti sledovaných měst umístil na pátém místě. Za znepokojivou lze tedy především označit výše zmiňovanou skutečnost, že roste podíl respondentů využívajících na svých cestách využívají osobní automobil. Další informace o situaci poblíž jednotlivých škol naleznete v internetové aplikaci GIS na webových stránkách Magistrátu města Hradce Králové v sekci Mapy ( kde jsou v mapě vyznačena pouze ta kritická místa, která se nově objevila v rámci šetření v roce 2005, nebo u kterých došlo k negativním změnám. V mapě také můžete nalézt spádovost jednotlivých škol. Další informace vám mohou poskytnout pracovníci Odboru strategie a rozvojových projektů města Magistrátu města Hradce Králové. Mgr. Michal Trousil

6 Způsoby dopravy dětí do školy a zpět v Hradci Králové podle jednotlivých základních škol (září 2005) Grafická příloha Cesty dětí do školy a zpět autem (v ),5 20,9 18,1 17,1 17,1 16,4 15,1 14,5 14,3 14,0 ZŠ Malšova Lhota ZŠ SNP ZŠ Plotiště n L. ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Habrmanova ZŠ Bezručova ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Úprkova ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Štefcova ZŠ Milady Horákové 12,1 12,1 11,0 10,5 9,9 9,8 7,4 ZŠ Sever ZŠ Kukleny ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Jih ZŠ Štefánikova ZŠ Mandysova ZŠ Pouchov 6,3 Cesty dětí do školy a zpět pěšky (v ) 83,5 ZŠ Mandysova ZŠ Štefcova 69,8 65,9 64,5 62,8 61,1 59,9 57,2 54,2 52,1 51,3 48,7 39,5 39,0 34,4 25,9 23,2 22,4 ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Milady Horákové ZŠ Pouchov ZŠ Úprkova ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Štefánikova ZŠ Sever ZŠ Jih ZŠ Bezručova ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Habrmanova ZŠ Malšova Lhota ZŠ Kukleny ZŠ SNP ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Plotiště n L.

7 Cesty dětí do školy a zpět na kole (v ) 15,4 ZŠ Plotiště n L. ZŠ Svobodné Dvory 7,2 5,1 3,5 2,5 2,1 2,1 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,7 ZŠ Malšova Lhota ZŠ Úprkova ZŠ Pouchov ZŠ SNP ZŠ Bezručova ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Milady Horákové ZŠ Štefcova ZŠ Jih ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Sever ZŠ Habrmanova ZŠ Štefánikova ZŠ Kukleny ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Mandysova Cesty dětí do školy a zpět MHD (v ) 58,6 49,4 44,1 36,8 35,8 32,131,6 28,8 28,0 26,8 24,123,7 21,8 21,6 20,317,8 14,6 8,4 ZŠ Svobodné Dvory ZŠ SNP ZŠ Plotiště n L. ZŠ Kukleny ZŠ Jih ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Štefánikova ZŠ Bezručova ZŠ Sever ZŠ Habrmanova ZŠ Pouchov ZŠ Malšova Lhota ZŠ Nový Hradec Králové ZŠ Milady Horákové ZŠ Úprkova ZŠ Tylovo nábřeží ZŠ Štefcova ZŠ Mandysova

8 Způsoby dopravy dětí do školy a zpět podle sledovaných měst v teplých měsících Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět autem (v ) Modena [I] 78 Bristol [GB] 31 Chrudim [CZ] 20,2 16, , ,8 6 5,8 Kladno [CZ] Turku [FIN] Aarhus [DK] Hradec Králové 2005 Oslo [NO] Barcelona [ESP] Vsetín [CZ] Zaragoza [ESP] Svitavy [CZ] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět veřejnou dopravou (v ) Turku [FIN] 32 Barcelona [ESP] Hradec Králové , Kladno [CZ] Zaragoza [ESP] Chrudim [CZ] 22,5 Svitavy [CZ] 13,2 Bristol [GB] Aarhus [DK] Oslo [NO] 9 Modena [I] 4 Vsetín [CZ] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj

9 Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět na kole (v ) Aarhus [DK] Turku [FIN] 13 Svitavy [CZ] 9,5 Chrudim [CZ] Hradec Králové ,8 3, ,3 0 0 Modena [I] Vsetín [CZ] Oslo [NO] Bristol [GB] Kladno [CZ] Barcelona [ESP] Zaragoza [ESP] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj Podíly dětí dopravujících se v teplých měsících ve sledovaných městech do školy a zpět pěšky (v ) , ,9 56, , Zaragoza [ESP] Vsetín [CZ] Barcelona [ESP] Kladno [CZ] Hradec Králové 2005 Bristol [GB] Chrudim [CZ] Turku [FIN] Aarhus [DK] Modena [I] Zdroj: Týmová iniciativa pro udržitelný rozvoj

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

*** hotel Amber Černigov kapacita 350 lůžek ***hotel Alessandria kapacita 230 lůžek **hotel Garni kapacita 50 lůžek **hotel Stadion

*** hotel Amber Černigov kapacita 350 lůžek ***hotel Alessandria kapacita 230 lůžek **hotel Garni kapacita 50 lůžek **hotel Stadion *** hotel Amber Černigov Riegrovo nám. 1494 tel 495 814 111 500 02 Hradec Králové fax 495 521 998 e-mail hotel@cernigov.cz cernigov@cpihotels.cz web www.cpihotels.cz kapacita 350 lůžek Hotel s vysokým

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC

SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC SOUPIS KOMPLETNĚ PŘIPRAVENÝCH AKCÍ - PRIORITY DLE ZMĚNY PRO HRADEC Školství NÁZEV AKCE ČÁSTKA v tis. Kč PRIORITA POPIS AKCE období. Budova je ve špatném rekonstrukce budovy MŠ Montessori /Štefcova II/

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji.

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji. Jak správně používat městskou elektronickou kartu dotykový displej pro volbu dalších možností čtecí zóna telefon: 495 533 313 www.dpmhk.cz Časová jízdenka v elektronické podobě pouze dobou platnosti, nikoli

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov)

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov) BO Brno a okolí Každý měsíc na jiné místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Bezpečné cesty do školy

Bezpečné cesty do školy Bezpečné cesty do školy dosavadní realizace dopravních opatření navržených v rámci školních projektů (leden 2013) Ukázky realizací z dopravních studií viz web Pražských matek: http://www.prazskematky.cz/galerie/bezpecne-cesty-do-skoly-realizovana-dopravni-opatreni.html.

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola Informace XII. ročník celostátního kola soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

Společnost oceněna titulem

Společnost oceněna titulem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2. 6. 11. 2009 1. ÚVODNÍ INFORMACE Týden vzdělávání dospělých 2009 v Královéhradeckém kraji se pořádal pod záštitou Ministerstva školství,

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

Informace o stavu projektu Hradec Králové bez bariér - rok poté - PhDr. Marek Šimůnek Ing. Pavel Struha

Informace o stavu projektu Hradec Králové bez bariér - rok poté - PhDr. Marek Šimůnek Ing. Pavel Struha Informace o stavu projektu Hradec Králové bez bariér - rok poté - PhDr. Marek Šimůnek Ing. Pavel Struha Statutární město Hradec Králové Oficiální strategie města HK: ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR (Strategický plán

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.9.17 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko

ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko ZPRÁVA O STAVU LABSKÉ CYKLOTRASY k 6.6.2013 Vrchlabí Hradec Králové Pardubice Mělník Hřensko Zpráva vychází z informací od starostů, vedoucích odborů měst a obcí na Labi, informací od regionálních spolupracovníků

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V OKRESE HRADEC KRÁLOVÉ říjen 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. Floristická střední škola,

Více

vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380

vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 Krajské centrum osobní dopravy Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové 500 02 Příloha č.1 v Hradci Králové dne 05.04.2013 vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 fiala@kcod.cd.cz Opatření pro náhradní autobusovou

Více

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ

Více

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné

Jednotlivé jízdenky PID plnocenné 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] 8 Kč 8 Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč počet pásem časová [min.] Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Více

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu!

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Klimabündnis grenzenlos >>> Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Doprava je pro klima problémem číslo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ

ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT HRADEC KRÁLOVÉ 0 INCOMA Research, s.r.o., Geologická 2, 152 00 Praha 5, tel. 251 117 541 0 ÚVOD Předložená studie ANALÝZA VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den.

Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den. škola náves 1 7 hod. hod. hod. Sobota hod. adresa dopravce: Pouchovská, Hradec Králové, tel.: 1, fax informace: Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od : do :. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094

Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Celostátní konference projektu SPINNET č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 Srdečně Vás zveme na 3. celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v Hradci Králové,

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Rádce a průvodce po Hradci Králové pro vozíčkáře a tělesně hendikepované osoby, zaměřený na bezbariérovost veřejných budov.

Rádce a průvodce po Hradci Králové pro vozíčkáře a tělesně hendikepované osoby, zaměřený na bezbariérovost veřejných budov. Rádce a průvodce po Hradci Králové pro vozíčkáře a tělesně hendikepované osoby, zaměřený na bezbariérovost veřejných budov. Program vznikl za podpory Magistrátu města Hradec Králové 1 Průvodce programem

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Město Kolín. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Město Kolín Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Kolína se v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35, 84 odst. 2 písm. h)

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu 67-DO-050 Pořadí zprávy 2 Název projektu ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ Název předkladatele- MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracoval Mgr. Petroš

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014

Testování Stonožka 3. tříd 2013/2014 průměrný percentil Testování Stonožka 3. tříd 13/14 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 9 3. A 8 7 6 3. B malotřídky 1 základní školy 63 76 53 69 72 73 57 63 ČJ MA KK CaJS Poznámka: Graf

Více

Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob

Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob DIPLOMOVÁ PRÁCE Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Autor: Vladislav Martínek Vedoucí: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Motivace Jak se co nejrychleji dostat z bodu A do bodu

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více