Projekční podklad a montážní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekční podklad a montážní návod"

Transkript

1 Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, Brno, tel , fax: , TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY

2 TSW-120 / CSW-120 / CSW-70 Obsah Obsah... strana Normy a předpisy... 3 Technické údaje / Rozměry... 4 TSW-120 / CSW Připojovací schéma... 5 CSW-70 - Připojení / Připojovací schéma... 6 TSW-120 / CSW Ustavení / Montážní rozměry... 7 CSW-70 - Ustavení / Montážní rozměry... 8 Instalace - všeobecně... 9 TSW-120 / CSW Instalace TSW-120 / CSW Dokončení montáže TSW-120 / CSW Cirkulace, nastavení ohřevu CSW-70 - Instalace, nastavení ohřevu TSW-120 / CSW Uvedení do provozu, údržba CSW-70 - Uvedení do provozu, údržba

3 TSW-120 / CSW-120 / CSW-70 Normy a předpisy TSW-120 / CSW stojatý zásobník TUV CSW nástěnný zásobník TUV Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) z oceli S235JR dvojitým smaltováním pro připojení k nástěnným plynovým kotlům. Ochrana vnitřní stěny proti korozi a topný had dle DIN 4753, díl 3 dvojitým smaltováním a hořčíkovou anodou. Použitelný za všech vodních poměrů a v jakékoliv potrubní síti. TSW-120 / CSW-120 : Připojovací šroubení a příruba na horní ploše pláště. CSW-70 Připojovací šroubení a čistící otvor na spodní straně. Zásobník TUV TSW-120 Zásobník TUV CSW-120 Nástěnný zásobník TUV CSW-70 Normy a předpisy Při montáži zásobníkového ohřívače TUV je třeba dodržet následující předpisy: - DIN Technická pravidla pro instalace pitné vody - DIN Zařízení pro centrální ohřev TUV - Předpisy VDE - Lokální vodárenské předpisy 3

4 TSW-120 / CSW-120 / CSW-70 Technické údaje / Rozměry Technické údaje Typ TSW / CSW CSW-70 CSW -120 Objem l Výkon (80/60-10/45 C) kw-ltr/h Pohotovostní tepelná ztráta při 60 C kwh/24h 1,5 1,2 Výkonové číslo N L60 1,0 0,8 Max. přípustný provozní přetlak užitkové vody bar Max. přípustný provozní přetlak topné vody bar Maximální přípustná teplota TUV C Maximální přípustná teplota topné vody C Hmotnost prázdného kg Připojení studená voda R 3/4 1/2 teplá voda R 3/4 /2 náběh topné vody R 3/4 3/4 vratka topné vody R 3/4 3/4 cirkulace R 3/4 - Jímka čidla teploty TUV mm 14 8 Rozměry Pohled ze spodu TUV náběh 810 plnící a vypouštěcí otvor (u TSW-120 pod designovým dílem) 810 studená voda vratka cirkulace studená voda vratka topné vody teplá voda náběh topné vody jímka čidla 542 Obr.: TSW-120 Obr.: CSW-120 Obr.: CSW-70 4

5 i TSW-120 / CSW-120 Připojovací schéma TSW-120 / CSW-120 připojení čidla (modrý konektor) regulace nástěnného kotle cirkulační čerpadlo studená voda TUV cirkulace 5

6 i CSW-70 Připojení / Připojovací schéma Připojení Spodní strana ochranná anoda revizní otvor náběh topné vody jímka s čidlem vratka topné vody Připojovací schéma TUV odvzdušnění topného hada studená voda TUV připojení trojcestného ventilu náběh topné vody vratka topné vody studená voda připojení čidla (modrý konektor) 6

7 TSW-120 / CSW-120 Ustavení / Montážní rozměry Ustavení Montážní rozměry Zásobník se smí používat pouze v prostoru chráněném před mrazem, v případě nebezpečí mrazu je třeba ho vyprázdnit. PřI volbě umístění je třeba brát v úvahu hmotnost naplněného. Stavitelné nohy umožňují přizpůsobení nerovnostem podlahy v místě instalace. Zásobník může být umístěn jak volně, tak i ve skříňce, například kuchyňské linky (v kuchyňské lince je možná instalace jak samostatně do nízké skříňky, tak spolu s kotlem do skříňky vysoké). Pokud je zásobník propojen s nekovovými potrubními materiály, musí být uzemnen! ± Sestava bez krytu propojení Sestava s krytem propojení Pozor při montáži s krytem propojení: Montážní rozměry platí jak pro TSW-120, tak i pro CSW-120. Pokud se montuje kryt propojení (příslušenství), je třeba přezkoušet rozměr 300mm, než bude namontováno propojení. Stavitelnými nohami může být vyrovnána výška o cca ±10 mm. Při použití nástěnného úhelníku (příslušenství) musí být přihlédnuto k poloze děr pro upevnění na montážní šabloně. 7

8 CSW-70 Ustavení / Montážní rozměry Ustavení Hrubá montáž společně s nástěnným plynovým kotlem Wolf Speicheraufhängung FSW-70 Montage schablone CSW-70 Warmwasser 1/2" Kaltwasser 1/2" Syphon 1"...GU GG GB-... Gasheiztherme Montáž vedle plynového nástěnného kotle Wolf, který je namontován Speicheraufhängung FSW-70 Nástěnný zásobníkový ohřívač TUV se může používat pouze v prostoru chráněném před mrazem, v případě nebezpečí mrazu je ho třeba vyprázdnit. Při volbě zavěšení je třeba brát v úvahu hmotnost naplněného. Zásobník může být zavěšen vlevo nebo vpravo vedle plynového nástěnného kotle. - Na montážní šabloně ohřívače CSW-70 oddělte perforaci na straně, na které se bude montovat nástěnný plynový kotel. - Montážní šablonu CSW-70 přiložte na montážní šablonu nástěnného kotle. - Šipku na montážní šabloně CSW-70 nastavte do výšky vývrtů standardního zavěšení kotle montážní šablony nástěnného kotle. - Podle montážní šablony vyznačte polohu vývrtů pro zavěšení. - Při instalaci pod omítku s připojovací sadou a zabezpečovací skupinou s nebo bez redukčního ventilu (příslušenství Wolf) vyznačte navíc polohu připojení studené vody, teplé užitkové vody a odpadu. - Vyvrtejte otvory pro hmoždinky. - Přiloženou sadou šroubů a hmoždinek namontujte nástěnný rám pro nástěnný zásobníkový ohřívač TUV. - Zásobníkový ohřívač zavěste do nástěnného rámu. - Zavěste opláštění. - Montážní šablonu CSW-70 přiložte vybráním k nástěnnému rámu plynového nástěnného kotle Wolf. - Podle montážní šablony vyznačte otvory pro zavěšení. - Při instalaci pod omítku s připojovací sadou a zabezpečovací skupinou s nebo bez redukčního ventilu (příslušenství Wolf) vyznačte navíc polohu připojení studené vody, teplé užitkové vody a odpadu. - Vyvrtejte otvory pro hmoždinky. - Přiloženou sadou šroubů a hmoždinek namontujte nástěnný rám pro nástěnný zásobníkový ohřívač TUV. - Zásobníkový ohřívač zavěste do nástěnného rámu. - Zavěste opláštění Warmwasser 1/2" Kaltwasser 1/2" Syphon 1" Rozměry nástěnný kotel / CSW-70 8

9 TSW-120 / CSW-120 / CSW-70 Instalace - všeobecně Připojení studené vody TSW-120/CSW-120 / CSW-70 Při připojení studené a teplé vody je třeba dbát platných norem a předpisů. Pokud instalace neodpovídá uvedenému schématu, není možno uznat záruku. Redukční ventil Filtr pitné vody Pojistný ventil Připojení TSW-120/CSW-120 pojistný ventil uzavírací ventil Zásadně se doporučuje montáž redukčního ventilu. Přípustný provozní přetlak TUV v zásobníkovém ohřívači činí 10 bar. Je-li v napájecí síti vyšší tlak, musí se namontovat redukční ventil. Pro snížení hluku proudící vody v budovách by se měl tlak v potrubí nastavit na cca 3,5 bar. Pokud se používají směšovací baterie, musí být instalován centrální regulační ventil. Prekrocení povoleného provozního tlaku 10 baru muže vést ke ztráte netesnosti nebo k poškození! Protože cizí částice ve vodě ucpávají armatury a jiné orgány a způsobují korozi v potrubích, doporučujeme instalovat v přívodním potrubí studené vody filtr pitné vody. Na přívod studené vody je třeba namontovat ověřený a schválený pojistný ventil. Mezi zásobníkovým ohřívačem TUV a pojistným ventilem nesmí být žádný uzavírací orgán. Montáž lapačů nečistot nebo jiných zúžení průřezu mezi zásobníkový ohřívač TUV a pojistný ventil je nepřípustná. Během ohřívání vystupuje z pojistného ventilu voda následkem své tepelné roztažnosti. Vypouštěcí potrubí nesmí být uzavřeno. Odtok je třeba zaručit odtokovou trubkou až k odtokové výlevce. Provádí-li se připojení v mědi, je nutné použít spojovací fitinky z mosazi nebo červeného bronzu, aby se zabránilo kontaktní korozi na připojovacích místech. Při instalaci TSW-120 / CSW-120 pod nástěnný kotel se používá z příslušenství Wolf Propojovací sada pro instalaci pod omítku nebo Propojovací sada pro instalaci nad omítku připojení manometru zpětná klapka (schválená) vypouštění redukční ventil filtr pitné vody uzavírací ventil přívodní potrubí studené vody Propojovací sada pro instalaci pod omítku Propojovací sada pro instalaci nad omítku 9

10 TSW-120 / CSW-120 Instalace Zapojení topného okruhu Vyjmout zaslepovací zátku na vratce topného okruhu v kotli. Demontovat koleno s převlečnými matkami na náběhové větvi topného okruhu v kotli a místo něj osadit trojcestný elektroventil, který se napojuje opět převlečnými matkami s plochým těsněním. Připojit na zásobník TUV a na vratnou a náběhovou topnou větev v kotli prodloužení náběhu a vratky, na převlečnými matkami s těsnícím kroužkem, na kotli převlečnými matkami s plochým těsněním. Koleno Náběhová větev topení Trojcestný elektroventil Zaslepovací zátka Náběhová větev topení Vratná větev topení Náběh Vratná větev topení Vratka spodní hrana opláštění min. 270 max. 420 SVL WW KW HVL GAS HRL SRL Siphon Pozor: Při montáži krytu propojení nesmí být míra mezi spodní hranou opláštění a horní hranou v rozmezí min. 240 mm, max. 420 mm, ale musí být 300 mm! min. 270 max. 420 spodní hrana opláštění SVL HVL WW HRL GAS Z KW SRL Siphon horní hrana HVL HRL SVL SRL WW KW Z : Náběh topné vody kotle : Vratka topné vody kotle : Náběh : Vratka : NapojeníTUV : Napojení studené vody : Cirkulace horní hrana Propojení pod omítku Trojcestný přepínací ventil Čidlo teploty Propojení nad omítku Pri volbe instalacního materiálu pro pripojení k systému je treba brát v úvahu technické predpisy, jakož i prípadnou možnost vzniku elektrochemických pochodu. Na regulační automatice kotle se vyjme zaslepovací konektor a na jeho místo se zasune připojovací konektor trojcestného ventilu. Na regulační automatice kotle se vyjme modrý zaslepovací konektor a na jeho místo se zasune konektor čidla teploty.čidlo se zasune až na doraz v jímce. 10

11 TSW-120 / CSW-120 Dokončení montáže Designový díl TSW-120 U TSW-120 musí být provedeny následující závěrečné práce.černé upevňovací kolíky z umělé hmoty (4ks) zatlačit do rohů designového dílu. Designový díl s předmontovanými kolíky zatlačit do otvorů v předním opláštění. Pozn. 6 černých upevňovacích kolíků přebývá jako náhradní. černý upevňovací kolík designový díl Postranní kryty pro TSW-120 / CSW-120 Postranní kryty(příslušenství) levý/pravý přiložit na zásobník a upevnit třemi šedými upevňovacími kolíky z umělé hmoty. Pozn.: 3 šedé upevňovací kolíky přebývají jako náhradní. Bílé zaslepovací zátky Kryt propojení U CSW-120 musí být uzavřeny 4 otvory v předním opláštění a po 3 otvorech vlevo/vpravo v bočním opláštění dodanými bílými zaslepovacími zátkami z umělé hmoty. Pozn.: 2 bílé zaslepovací zátky přebývají jako náhradní. U TSW-120 musí být uzavřeny 3 otvory vlevo/vpravo v bočním opláštění dodanými zaslepovacími zátkami. Kryt propojení (příslušenství) nasadit po provedené instalaci na zásobník a posunout dozadu. kryt propojení 11

12 TSW-120 / CSW-120 Cirkulace Cirkulace (pozor - pouze TSW / CSW-120) Pro zvýšení komfortu při delších rozvodech TUV je možno připojit k cirkulačním vývodům cirkulační vedení. Cirkulační vedení se připojuje jen ke vzdáleným odběrům, případně na konce dlouhých větví rozvodu. Cirkulační okruh se osazuje vlastním cirkulačním čerpadlem, které se pro úsporu energie(tepla i elektřiny) řídí spínacími hodinami. Elektrické zapojení se provede podle následujícího schématu. Cirkulační čerpadlo L1 N L N L N 230VAC 230VAC Netz Z FV L1 AK L PE Nastavení časů nabíjení Při použití digitálních regulátorů DRT, DWT nebo DWTM pro plynové kotle Wolf je možné pomocí dvoukanálových spínacích hodin nastavit časy nabíjení nástěnného zásobníkového ohřívače TUV TSW-120 / CSW-120. Časy nabíjení jsou volně programovatelné v rámci denního a týdenního programu. Programování časů nabíjení je popsáno v návodu k obsluze regulátoru. Nastavení teploty v Teplota vody v může být u plynových nástěnných kotlů Wolf s regulátorem teploty v TUV nastavena v rozmezí C. Z důvodů hospodárnosti se doporučuje nastavit regulační knoflík do polohy 7 (cca 60 C). K pravidelné tepelné dezinfekci může být na regulátoru nastavena teplota v 70 C (poloha 9). Tato poloha je vhodná pouze pro krátkodobý kontrolovaný provoz. Při použití nástěnného plynového kotle Wolf s digitálním regulátorem DWT nebo DRT lze teplotu vody v odečíst na displeji. (Viz návod k obsluze příslušného regulátoru.) 12

13 Potrubní propojení studené a teplé užitkové vody CSW-70 Instalace Pro připojení studené a teplé užitkové vody k nástěnnému zásobníkovému ohřívači TUV nad i pod omítku je nutné použít odpovídající příslušenství firmy Wolf, tj. zabezpečovací skupinu s redukčním ventilem nebo zabezpečovací skupinu bez redukčního ventilu.připojení jsou označena symboly a barevně: studená voda - modrá barva, teplá voda - červená barva. Potrubní propojení namontujte podle návodu k montáži. Tento návod je přiložen k zabezpečovací skupině. Ohřívač CSW-70 s namontovanou zabezpečovací skupinou Potrubní propojení náběhu Potrubní propojení vratky Při instalaci nad omítku je třeba zabezpečovací skupinu a potrubí TUV natočit do pravého úhlu směrem ven. Pro potrubní propojení topné vody nástěnného zásobníkového ohřívače TUV CSW-70 a nástěnného plynového kotle Wolf je třeba použít příslušnou připojovací sadu (příslušenství). Připojení na nástěnném zásobníkovém ohřívači TUV jsou vyznačena symboly a barevně. Potrubní propojení se provádí podle montážního návodu připojovací sady nástěnného zásobníkového ohřívače CSW-70 pro plynové nástěnné kotle. Tento návod je přiložen k připojovací sadě. vratka topné vody Připojovací sada k závěsnému kotli náběh topné vody dvojvsuvka oblouk zaslepovací zátka náběh vratka třícestný přepínací ventil 13

14 CSW-70 Čidlo teploty v / Nastavení teploty / Nastavení času nabíjení Připojení čidla teploty TUV Nástěnný zásobníkový ohřívač TUV CSW-70 je z výroby vybaven čidlem teploty TUV. Čidlo teploty TUV se nachází v jímce na spodku nástěnného zásobníkového ohřívače TUV, kabel čidla je stočen pod víkem na spodku ohřívače CSW-70. Pro připojení čidla k regulátoru plynového kotle odmontujte víko na spodku a kabel čidla modrým konektorem připojte do regulátoru. Zkontrolujte správné umístění čidla teploty TUV v jímce. upevňovací šrouby víka kabel čidla k regulátoru Nastavení časů nabíjení Při použití digitálních regulátorů DRT, DWT nebo DWTM pro plynové kotle Wolf je možné pomocí dvoukanálových spínacích hodin nastavit časy nabíjení nástěnného zásobníkového ohřívače TUV CSW-70. Časy nabíjení jsou volně programovatelné v rámci denního a týdenního programu. Programování časů nabíjení je popsáno v návodu k obsluze regulátoru. Nastavení teploty v Teplota vody v může být u plynových nástěnných kotlů Wolf s regulátorem teploty v TUV nastavena v rozmezí C. Z důvodů hospodárnosti se doporučuje nastavit regulační knoflík do polohy 7 (cca 60 C). K pravidelné tepelné dezinfekci může být na regulátoru nastavena teplota v 70 C (poloha 9). Tato poloha je vhodná pouze pro krátkodobý kontrolovaný provoz. Při použití nástěnného plynového kotle Wolf s digitálním regulátorem DWT nebo DRT lze teplotu vody v odečíst na displeji. (Viz návod k obsluze příslušného regulátoru.) 14

15 TSW-120 / CSW-120 Uvedení do provozu a údržba Uvedení do provozu Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaná firma, která přebírá odpovědnost za správnou instalaci. Po montáži důkladně propláchněte trubky a zásobník TUV. Zásobník naplňte vodou, otevřete odběrný kohout TUV dokud nebude vytékat voda a zkontrolujte pojistný ventil jeho zavzdušněním. Topný systém naplňte nízkým tlakem (cca 1bar). Během plnění několikrát ručně otevřete trojcestný přepínací ventil na závěsném kotli. Zkontrolujte, zda je volné uzavírací víčko rychloodvzdušňovače. Kotel krátce uvést do provozu (oběhové čerpadlo). Přezkoušení ochranné anody Při ochraně před korozí může zabudovaná hořčíková anoda vlivem elektrochemické reakce ubývat. Proto musí být každé 2 roky kontrolována, příp.vyměněna. Uvolnit spojovací kabel mezi anodou a víkem otvoru. Pro kontrolu anody připojte ampérmetr mezi anodu a uzemnění. Pokud je hodnota proudu menší než 0,1 ma,je třeba anodu vyměnit. ochranná anoda uzemnění - víko otvoru Vypuštění Je třeba uzavřít přívod vody do, vypnout cirkulační čerpadlo (pokud je namontováno) a otevřít odběrný kohout TUV. Pod krytem je plnící a vypouštěcí otvor s hadicovou spojkou. plnící a vypouštěcí ventil hadicová spojka Výměna ochranné anody Vyšroubovat šest matic na víku otvoru. Víko včetně anody vyjmout. Upevňovací matici anody uvolnit a namontovat novou anodu. Zpětná montáž v obráceném pořadí. Víko čistícího otvoru montujte jen s novým těsněním. Utahovací moment matic je Nm. Zařízení odvzdušnit a kontrolovat na těsnost. víko otvoru matice 15

16 CSW-70 Uvedení do provozu a údržba Uvedení do provozu Odvzdušňovací ventil topného hada Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaná firma, která přebírá odpovědnost za správnou instalaci. Po montáži důkladně propláchněte trubky a zásobník TUV. Zásobník naplňte vodou, otevřete odběrný kohout TUV dokud nebude vytékat voda a zkontrolujte pojistný ventil jeho zavzdušněním. Topný systém naplňte nízkým tlakem (cca 1bar). Během plnění několikrát ručně otevřete trojcestný přepínací ventil na nástěnném kotli. Zkontrolujte, zda je volné uzavírací víčko rychloodvzdušňovače. Kotel krátce uvést do provozu (oběhové čerpadlo). Pomocí odvzdušňovacího ventilu na nástěnném zásobníkovém ohřívači TUV odvzdušněte topný had. Údržba Zabudovaná hořčíková anoda chrání nástěnný zásobníkový ohřívač TUV proti korozi tím, že sama následkem elektrochemické reakce ubývá. Proto se musí každé 2 roky zkontrolovat a popř. vyměnit. K prověření ochranné anody je třeba mezi uzemnění a anodu připojit ampérmetr. Je-li velikost proudu menší než 0,1 ma, je nutné anodu vyměnit. Výměna hořčíkové anody Vypouštěcí zařízení Před výměnou ochranné anody se musí nástěnný zásobníkový ohřívač TUV vyprázdnit: - Uzavřete přívod studené vody. - Otevřete kohout teplé vody, aby v nebyl přetlak. - Zásobník pomocí vypouštěcího zařízení na zabezpečovací skupině vypusťte (viz návod k montáži zabezpečovací skupiny). - Odstraňte víko ze spodní strany. - Odšroubujte kontrolní víko na. - Vyměňte hořčíkovou ochrannou anodu na kontrolním víku. - Kontrolní víko namontujte zpět na zásobníkový ohřívač. Pozor: uzemňovací kabel ochranné anody se musí připojit k nové anodě a k upevňovacímu šroubu kontrolního víka. 16

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody CSW-120 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr. 3046423_201509

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

PSK 750, PSK 950. Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem

PSK 750, PSK 950. Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem PSK 750, PSK 950 Akumulační nádrž s pevně zabudovaným ohřívačem pro ohřev vody a solárním výměníkem Popis Nádrž PSK slouží k akumulaci tepla. V nádrži je integrovaný ohřívač pro přípravu teplé vody. Ohřev

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O H65W 6 720 801 573 (2011/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů. 3 1.1 Použité symboly................... 3 1.2

Více

Montážní návod. Zásobníkový ohřívač vody CSW-120. pro klasické a kondenzační plynové kotle

Montážní návod. Zásobníkový ohřívač vody CSW-120. pro klasické a kondenzační plynové kotle Montážní návod Zásobníkový ohřívač vody CSW-120 pro klasické a kondenzační plynové kotle WolfGmbH Postfach1380 84048Mainburg Tel.08751/74-0 Fax08751/741600 Internet:www.wolf-heiztechnik.de KKH Brno, spol.

Více

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W

Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W CZ Montážní návod Vyrovnávací zásobník SPU-2/-W 3043757_XX09 31 Bezpečnostní pokyny/ Stručný popis vyrovnávacího zásobníku Obsah Stručný popis a bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 3 Pokyny pro

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon B. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon B Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a provoz 1. Instalace 2 1.1 Montáž čerpadlové skupiny 2 1.2 Integrace regulátoru DeltaSol B 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3.

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 0 až 400 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 0-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Více

Provozně montážní předpisy

Provozně montážní předpisy Provozně montážní předpisy Ohřívače vody pro SOLÁRNÍ systémy OKC 200 NTRR/SOL OKC 250 NTRR/SOL OKC 300 NTRR/SOL Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 642 861-00.1O Logalux H 65 W Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 642 868 (04/2010) Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 610 242-00.2O Logalux SH 290 SH 370 SH 450 Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 216 cz (05/2007) Obsah Obsah

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W

Montážní návod Akumulační zásobník SPU-1-200, SPU-2/-W CZ Montážní návod Akumulační zásobník SPU1200, SPU2/W Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de Art.Nr.: 3043757_201312 Änderungen vorbehalten!

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ 2060 NILAN s.r.o. NILAN s.r.o. ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3

Více

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9049-10/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Důležité

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pro odbornou firmu Před montáží a udržbou, pečlivě pročtěte. 6 720 642 854 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA. NILAN Compact AIR 9. Větrání aktivní a pasivní rekuperace. Výkon 420 m3/h. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN Compact AIR 9 Větrání aktivní a pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Pasivní rekuperace Výkon 420 m3/h Ohřev teplé vody Chlazení Topení POŽADAVKY NA STAVEBNÍ

Více

Montážní návod Stojatý zásobník SE-2 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod Stojatý zásobník SE-2 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik. CZ Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043756_201312 Stojatý zásobník Obsah Technická data...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY PRO SVISLOU MONTÁŽ 4 kw/400 V Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 80 OKC 100 OKC 100/1m2 OKCE 100 OKC 125 OKC 125/1m2 OKCE 125 OKC 160 OKC 160/1m2 OKCE

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ELEKTRO, ODPAD, VODA, TOPENÍ ELEKTRO: ovládací panel CTS 602 umístit do frekventované nejchladnější obytné místnosti (chodby), vývod ze zdi bez instalační krabice volný konec kabelů cca 50 mm SYKFY 3 x 2 x 0,5 max. 500 mm integrované

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Montážní návod Vrstvený zásobník BSP/BSP-W/BSP-SL,W

Montážní návod Vrstvený zásobník BSP/BSP-W/BSP-SL,W CZ Montážní návod Vrstvený zásobník BSP/BSP-W/BSP-SL,W Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de KKH Brno, spol. s r.o Rybnická 9 64 00 Brno

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE s vnořeným zásobníkem TV DUO 600/200, DUO 750/200 a DUO 1000/200 CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3

Více

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY Návod na instalaci a použití ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY RDC 200Z CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Zásobníkový ohřívač teplé vody pro domácnost RDC (dále jen zásobník) s jedním smaltovaným výměníkem

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody

(str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody (str. 173) Bezpečnostní armatury pro ohřívače pitné vody Technické informace strana 174 Bezpečnostní sestava 4807 strana 181 SYRobloc 24 strana 185 SYRobloc 25 strana 189 Bezpečnostní sestava 322 strana

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Kondenza ní centrála se zásobníkem s p esným rozvrstvením vody CGS-20/160 CGS-24/200 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

Zásobník Modulo inox 80 litrů k připojení ke kondenzačním plynovým kotlům

Zásobník Modulo inox 80 litrů k připojení ke kondenzačním plynovým kotlům Návod na použití pro uživatele a instalatéry Zásobník Modulo inox 80 litrů k připojení ke kondenzačním plynovým kotlům CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více