FM/MW/LW Compact Disc Player

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FM/MW/LW Compact Disc Player"

Transkript

1 (1) (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA Sony Corporation

2 Vítejte! Děkujeme vám za zakoupení CD přehrávače Sony. Přístroj vám umožní využít různé funkce prostřednictvím: Zobrazení informací *1 v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, holandštině, španělštině, portugalštině, švédštině, polštině, češtině nebo turečtině. Volitelných CD/MD jednotek (měničů i přehrávačů) *2. Volitelného DAB tuneru. Informací CD TEXT (zobrazených, pokud je přehráván CD TEXT disk *3 ). Dodávaných ovladačů: Otočného ovladače RM-X5S Dálkového ovladače RM-X113 Volitelných ovladačů: Otočného ovladače RM-X4S *1 Některá hlášení se ve vybraném jazyce nemusejí zobrazovat. *2 K tomuto přístroji lze připojovat pouze přístroje Sony. *3 Disk CD TEXT je zvukové CD obsahující informace jako například název disku, jméno interpreta nebo název skladby. Tyto informace jsou uloženy na disku. 2 CZ

3 Obsah Umístění ovládacích prvků...4 Upozornění...6 Poznámky k diskům... 6 Začínáme Obnovení továrního nastavení přístroje...7 Odpojení čelního panelu...8 Nastavení hodin...9 CD přehrávač CD/MD jednotka (volitelná) Poslech CD... 9 Údaje na displeji...10 Opakované přehrávání skladeb Repeat Play...10 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Shuffle Play...10 Označování CD Disk Memo*...11 Vyhledávání podle názvu disku List-up*...12 Výběr skladeb pro přehrávání Bank*...12 * Funkce dostupné po připojení další CD/MD jednotky. Rádio Automatické ukládání stanic do paměti BTM Vyhledávání předvolených stanic...14 Ukládání vybraných stanic do paměti...14 Vyhledávání stanic podle názvu v seznamu List Up...15 RDS Přehled funkcí RDS...15 Hledání nejlepšího signálu vybrané stanice AF...16 Poslech dopravního vysílání TA/TP...17 Předvolba RDS stanic s vysíláním dat pro AF a TA...17 Vyhledávání stanic podle typu programu PTY...18 Automatické nastavování hodin CT...19 DAB (volitelné) Přehled funkcí DAB...19 Základní operace systému DAB...20 Automatická předvolba služeb DAB BTM...21 Manuální předvolba služeb DAB Manuální ukládání do paměti...21 Vyhledávání DAB stanic v seznamu...22 Přepínání mezi vícekanálovým zvukem a DRC...23 Vyhledávání DAB služeb podle typu programu (PTY)...23 Ostatní funkce Používání otočného ovladače...24 Nastavení zvukových charakteristik...26 Rychlé zeslabení zvuku...26 Změna nastavení zvuku a displeje Menu...26 Nastavení ekvalizéru...27 Nastavení DSO (Dynamic Soundstage Organizer)...28 Volba spektrálního analyzéru...28 Vkládání pohyblivého textu...29 Další informace Údržba...29 Odpojení přístroje...30 Technické parametry...31 Závady a jejich odstranění...32 Chybová hlášení/zprávy...33 Instalace a propojení Instalace a propojení CZ

4 Umístění ovládacích prvků Dálkový ovladač RM-X113 Na stranách uvedených v textu najdete podrobnější informace. CD/MD : během přehrávání RADIO : při poslechu rozhlasu MENU : v režimu menu (nabídek) (SEEK) ( ): posun směrem vlevo/ = (DISC) (+): posun směrem nahoru (SEEK) (+): posun směrem vpravo/ + (DISC) ( ) : posun směrem dolů V režimu nabídek je tlačítko(a), které lze pro danou funkci použít, označeno symbolem. Tip Postup při výměně lithiové baterie je popsán v části Výměna lithiové baterie (strana 30). a Tlačítko SCRL 10 b Tlačítko DSPL/PTY (změna režimu zobrazení/typ programu) 10,11,15,18, 23,29 c Číselná tlačítka CD/MD (1) REP 10 (2) SHUF 10 RADIO 14,16,17,20,22 d Tlačítko DSO 28 e Tlačítko MENU 9,11,12,13,17,19,21,23, 27,28,29 f Tlačítko SOURCE (Zapnutí/Rádio/ CD/MD) 9,10,11,13,14,17,20,27,28 g Tlačítka SEEK ( /+) CD/MD 9 RADIO 14,16,20 MENU 9,11,12,13,19,21,23,27,28,29 h Tlačítko SOUND 26 i Tlačítko OFF (Stop/Vypnutí) 8,9,29 j Tlačítka VOL (+/ ) 17 k Tlačítko AF 16,17 l Tlačítko TA 17 m Tlačítko MODE CD/MD RADIO 10,11 13,14,17,20 n Tlačítko EQ7 27 o Tlačítko LIST CD/MD RADIO 11,12 15,22 p Tlačítka DISC (+/ ) CD/MD RADIO MENU 10,12 14,15,18,20,22,23 9, 11,12,13,17,19,21,23,26,27,28,29 q Tlačítko ENTER CD/MD 12 RADIO 15,18,22,23 MENU 9,11,12,13,17,19,21,23,27,28,29 r Tlačítko ATT 26 4 CZ

5 Řídící jednotka OPEN CDX-CA850 a Tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje* b Tlačítko 6 (vysunutí) (nachází se na přední části přístroje za čelním panelem) 9 c Displej d Tlačítko OPEN 8,9 e Čidlo přijímače signálů z dálkového a otočného ovladače f Tlačítko RESET (nachází se na přední části přístroje za čelním panelem) 7 * Varování pro případ, že instalujete přístroj do automobilu, který nemá v zapalování polohu ACC (napájení příslušenství) Po vypnutí zapalování nezapomeňte alespoň na dvě sekundy stisknout na přístroji nebo dálkovém ovladače tlačítko (OFF) (údaje zobrazené na displeji zmizí). Pokud tak neučiníte, bude docházet k vybíjení autobaterie. Přístroj znovu zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroje (a). Poznámka Pokud přístroj vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/ vypnutí přístroje (nebo (OFF) na dálkovém ovladači) na více než 2 sekundy, nelze jej ovládat dálkovým ani otočným ovladačem, dokud znovu nestisknete tlačítko zapnutí/vypnutí nebo do přístroje nezasunete CD. 5 CZ

6 Upozornění Pokud byl váš vůz zaparkovaný na přímém slunci a došlo tak k nadměrnému zvýšení teploty uvnitř, před použitím nechejte přístroj nejprve ochladnout. Je-li váš automobil vybaven anténou s motorovým pohonem, po zapnutí přístroje dojde k jejímu automatickému vysunutí. Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto přístroje, které nejsou popsány v tomto návodu, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony. Kondenzace vlhkosti V deštivém počasí nebo v oblastech se zvýšenou vlhkostí může dojít ke kondenzaci par na optice uvnitř přístroje a následně k jeho nesprávné funkci. V takovém případě vyjměte disk a počkejte přibližně hodinu dokud se vlhkost neodpaří. Zachování vysoké kvality zvuku Pokud máte v blízkosti autorádia umístěny držáky nápojů, dejte pozor, aby nedošlo k vylití nebo vystříknutí tekutiny na přístroj nebo disky. Poznámky k CD diskům Aby nedošlo k jeho znečištění, nedotýkejte se jeho povrchu. Disk držte pouze za okraj. Pokud nebudete disky přehrávat, uchovávejte je v původním obalu nebo zásobníku. Disky nenechávejte na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, např. topení, apod. Nenechávejte je ani v automobilu zaparkovaném na slunci. Na povrch disků nic nelepte a nepoužívejte disky s lepivým povrchem. Během používání může dojít k poruše přehrávače nebo k jejich zničení. V tomto přehrávači nelze používat disky speciálních tvarů (hvězdice, srdce, atp.). Jejich použití by mohlo poškodit přístroj. Nelze přehrávat disky s průměrem 8 cm. Před použitím očistěte povrch disku běžně dostupnou čistící textilií. Disk čistěte vždy směrem od středu k okraji. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako např. benzín, ředidlo, běžně dostupné čistící prostředky nebo antistatické spreje určené pro klasické desky. 6 CZ

7 Poznámky k CD-R/CDRW diskům Tento přístroj je schopen přehrávat CD-R (zapisovatelné) disky, určené pro použití v CD-přehrávačích. Následující značka označuje příslušný typ CD-R disků. Tato značka informuje o tom, že disk není určen pro použití v CD-přehrávačích. Začínáme Obnovení továrního nastavení přístroje Před prvním použitím přístroje nebo po výměně autobaterie je nezbytné provést obnovení továrního nastavení (reset). Sejměte čelní panel a stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem, např. kuličkovým perem apod. Některé CD-R disky (v závislosti na kvalitě zařízení, na kterém byl záznam pořízen, nebo na kvalitě samotného média) nelze na tomto přístroji přehrávat. Nelze přehrávat CD-R disky, které nejsou finalizovány.* * Finalizace je potřebná pro přehrávání na zvukovém CD přehrávači. Na tomto přístroji nelze přehrávat CD-RW disky (přepisovatelné CD). Tlačítko RESET Poznámka Stisknutím tlačítka dojde k vynulování hodin a některých funkcí uložených v paměti. 7 CZ

8 Odpojení čelního panelu Uvolněním čelního panelu přístroje jej můžete chránit před případnou krádeží. Varovný signál Pokud vypnete zapalování vozu a není odpojen čelní panel, po dobu několika sekund bude pípat varovný signál. V případě připojení aktivního výkonového zesilovače a vypnutí zabudovaného zesilovače dojde současně k deaktivaci varovného signálu. 1 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje (nebo (OFF) na dálkovém ovladači).* Ukončí se přehrávání CD/MD nebo příjem rozhlasu (názvy tlačítek a displej zůstanou osvětleny). * Pokud zapalovací skříňka vašeho vozu nemá polohu ACC (aktivace příslušenství), nezapomeňte vypnout přístroj dvousekundovým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroje (nebo (OFF) na dálkovém ovladači). Předejdete tak možnému vybití baterie. Připojení čelního panelu Otvor A na čelním panelu nasaďte podle nákresu na výstupek B. Pak přiklopte levou stranu. A Bc Stiskněte (OPEN), posuňte panelem vpravo a odklopte jeho levou stranu. Poznámka Na zadní stěnu předního panelu nic nepokládejte. Poznámky Pokud odpojujete panel a přístroj je v provozu, automaticky dojde k jeho vypnutí aby nedošlo k poškození reproduktorů. Nepokládejte nic na zadní část panelu. Dejte pozor, aby panel při odpojování nespadl. Nevystavujte čelní panel vysokým teplotám/vlhkosti. Nikdy panel nepokládejte na přístrojovou desku automobilu zaparkovaného na slunci nebo na místo, kde může dojít k nadměrnému zvýšení teploty. Tip Pro přenášení čelního panelu používejte přiložené pouzdro. 8 CZ

9 Nastavení hodin Přístroj používá 24-hodinové zobrazení času. Příklad: Nastavte hodiny na 10:08. 1 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Clock. CD přehrávač CD/MD jednotka (volitelná) Kromě přehrávání CD v tomto přístroji můžete také ovládat připojené CD/MD jednotky. Poznámka Pokud připojíte CD přehrávač s funkcí CD TEXT, při přehrávání disku s uloženými textovými informacemi dojde k jejich zobrazování na displeji přístroje. 1 Stiskněte (ENTER). Začne blikat údaj hodin. 2 Stisknutím jedné ze stran (DISC) nastavte hodinu. 3 Stiskněte stranu (+) na (SEEK). Začne blikat údaj minut. 4 Stisknutím jedné ze stran (DISC) nastavte minutu. Poslech CD (pouze na tomto přístroji) 1 Stiskněte (OPEN) a vložte CD (potiskem nahoru). 2 Stiskněte (ENTER). 2 Přiklopte čelní panel. Přehrávání se spustí automaticky. Hodiny se zapnou. Po nastavení hodin se obnoví normální zobrazení údajů na displeji. Tipy Pomocí funkce RDS můžete nastavovat hodiny automaticky (viz. str. 19). Pokud je zapnutý režim D.Info, čas je zobrazen neustále (strana 26). Pokud je disk již v přístroji, stiskněte opakovaně (SOURCE). Po zobrazení CD se spustí přehrávání. Funkce Stiskněte Ukončení přehrávání (OFF) Vysunutí disku (OPEN) a pak 6. Přeskakování skladeb (SEEK) (=/+). Automatic Music (jedno stisknutí pro Sensor jednu skladbu) Rychlé přetáčení (SEEK) (0/)) vpřed/vzad (držte do nalezení Manuální požadovaného místa) vyhledávání (pokračování na další straně t) 9 CZ

10 10 CZ Poznámky Po skončení poslední skladby se spustí přehrávání disku opět od začátku. Pokud je připojen další přístroj, přehrávání stejného zdroje signálu bude pokračovat nahrávkou v přídavném CD/MD přístroji. (S volitelným přístrojem) 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) zvolte CD nebo MD. 2 Opakovaným stisknutím (MODE), nastavte požadovaný přístroj. Spustí se přehrávání. Funkce Údaje na displeji Po změně disku/skladby se automaticky zobrazí předdefinovaný název*1 disku/skladby (pokud je zapnuta funkce Auto Scroll ( on ), název s více než 8 písmeny se zobrazí postupně (strana 26)). Doba od Číslo disku Číslo skladby začátku skladby Funkce Stiskněte Přepínání zobrazených (DISPLAY/PTY) údajů Posunutí údaje na displeji Stiskněte Přepínání mezi disky (DISC/PRESET) (+/ ) Volba disku Zobrazitelné položky Název disku *1 /jméno interpreta *2 Název skladby *1 (SCROLL) *1 Pokud se po stisknutí DSPL/PTY zobrazí NO D. Name nebo NO T. Name, znamená to, že disku není přiřazen název (strana 11) a není uložen ani na něm. *2 Pouze u disků CD TEXT s uloženým jménem interpreta. Poznámky Některé znaky nelze zobrazit. U některých CD TEXT disků s velkým množstvím uložených znaků nemusí být text zobrazován postupně. Přístroj nemůže zobrazovat jména interpretů přiřazená na disku CD TEXT jednotlivým skladbám. Tip Pokud je funkce Auto scroll (automatický posuv textu) vypnutá (OFF) a došlo k přepnutí na jiný disk nebo skladbu, delší název disku/skladby se nebude zobrazovat celý. Opakované přehrávání skladeb Repeat Play Disk nebo vybraná skladba se po skončení začne automaticky přehrávat znovu od začátku. Můžete si vybrat mezi dvěma režimy opakování: REP-1 - opakování skladby. REP-2* - opakované přehrávání disku. * Je možné použít pouze v případě, že je připojen jeden nebo více CD/MD přehrávačů. Během přehrávání nastavte opakovaným stisknutím (1) požadovaný režim. Spustí se opakované přehrávání. Chcete-li obnovit normální režim přehrávání, nastavte Repeat off. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Shuffle Play Můžete si vybrat: SHUF-1 přehrávání skladeb na vybraném disku v náhodném pořadí. SHUF-2 *1 přehrávání skladeb na disku v připojené CD/MD jednotce v náhodném pořadí. SHUF-ALL *2 přehrávání skladeb na všech discích a ve všech připojených přehrávačích v náhodném pořadí. *1 Je možné použít pouze v případě, že je připojen jeden nebo více CD/MD přehrávačů. *2 Dostupné pouze v případě, že je připojen jeden nebo více CD přehrávačů, případně dva nebo více MD přehrávačů. Během přehrávání nastavte opakovaným stisknutím (2) (SHUF) požadovaný režim. Spustí se přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Normální režim přehrávání obnovíte nastavením Shuf off. Poznámka Při nastavení Shuf All nedojde k promíchání skladeb na discích v CD a MD přehrávačích.

11 Označování CD Disk Memo (Pro CD přehrávače s funkcí CUSTOM FILE) Každému disku lze přiřadit váš vlastní název (Disc Memo), který může být dlouhý až 8 znaků. Pokud označujete CD, můžete jej později vyhledávat podle názvu (strana 12). 1 Spusťte přehrávání disku, který chcete označit pomocí funkce CUSTOM FILE. 2 Stiskněte (MENU), a potom opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Name Edit. 3 Stiskněte (ENTER). Vybraná skladba bude opakovaně přehrávána do úplného zadání názvu. 4 Zadejte znaky. 1 Opakovaným stisknutím strany (+) *1 na (DISC) vyberte požadovaný znak. A t B t C... t 0 t 1 t 2... t + t t *... t _ *2 t A *1 Chcete-li vybírat opačným směrem, stiskněte na tlačítku (DISC) část (-). *2 (mezera) 2 Po nalezení požadovaného znaku stiskněte na tlačítku (SEEK) stranu (+). Pokud stisknete na tlačítku (SEEK) stranu ( ), bude se kurzor pohybovat směrem doleva. 3 Celý název zadáte opakováním kroků 1 a 2. 5 Normální zobrazení údajů obnovíte stisknutím (ENTER). Tipy Chcete-li vymazat nebo opravit zadaný název, vybraný znak prostě přepište nebo zadejte _ (mezera). Existuje ještě jeden způsob označování disků. Namísto kroků 2 a 3 stiskněte na dvě sekundy tlačítko (LIST). Stejně tak můžete ukončit celé zadávání názvu stisknutím (LIST) na dvě sekundy místo provedení kroku 5. Disky v přístroji bez funkce CUSTOM FILE může označovat v případě, že je připojen k CD přehrávači, který je touto funkcí vybaven. Příslušné údaje o vybraném disku (Disc Memo) budou uloženy v paměti přístroje s funkcí CUSTOM FILE. Poznámka Přehrávání v režimech Repeat/Shuffle nelze během úpravy názvu používat. Zobrazení názvu disku Při zobrazování názvu má prioritu vámi uložená informace před původní informací na CD TEXT disku. Funkce Stiskněte... Zobrazení (DISPLAY/PTY) během přehrávání CD/CD TEXT disku Tip Popis dalších položek, které lze zobrazit, je uveden na straně 10. Mazání názvu disku 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) zvolte CD. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) vyberte jednotku CD, na které jsou uloženy textové informace. 3 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Name Del. 4 Stiskněte (ENTER). Uložené názvy se zobrazí. 5 Opakovaným stisknutím jedné strany (DISC) najděte název, který chcete smazat. Uložené názvy se zobrazí. 6 Stiskněte na dvě sekundy (ENTER). Název se vymaže. Chcete-li smazat další názvy, opakujte kroky 5 a 6. 7 Stiskněte dvakrát (MENU). Přístroj se přepne zpět do normálního režimu přehrávání. Poznámky Pokud smažete vlastní označení disku, v případě CD TEXT disku se bude zobrazovat původní název. Pokud nemůžete najít název, který chcete smazat, zkuste v kroku 2 vybrat jiný CD přehrávač. 11 CZ

12 Vyhledávání podle názvu disku List-up (Pro CD přehrávače s funkcí CD-TEXT/CUSTOM FILE a pro MD přehrávače) Tuto funkci můžete použít u disků, které mají název přiřazený uživatelem *1 nebo pokud se jedná o CD TEXT disky *2. *1 Vyhledání disku podle uživatelem zadaného názvu je možné, pokud CD nebo MD označíte vlastním názvem (viz. str. 11). *2 Vyhledání disku podle názvu v CD TEXT je možné v případě, že přehráváte disk CD TEXT na přístroji, umožňujícím zobrazení takovýchto informací. 1 Stiskněte (LIST). Zobrazí se název přidělený vybranému disku. Výběr skladeb pro přehrávání Bank (Pro CD přehrávače s funkcí CUSTOM FILE) Pokud označíte disk, můžete nastavit přístroj tak, aby byly vybrané skladby přeskakovány nebo naopak přehrávány. 1 Spusťte přehrávání disku, který chcete označit. 2 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Bank Sel. 3 Stiskněte (ENTER). 2 Opakovaným stisknutím jedné ze stran (DISC) najděte požadovaný disk. 3 Stisknutím (ENTER) spusťte přehrávání. Poznámka Některé znaky nelze zobrazovat (výjimka: Disc Memo). 4 Označení skladeb. 1 Opakovaným stisknutím jedné strany (SEEK) vyberte skladbu, kterou chcete označit. 2 Opakovaným stisknutím (ENTER) zvolte Play (přehrávání) nebo Skip (přeskočení). 5 Opakováním kroku 4 nastavte Play nebo Skip pro všechny skladby na disku. 6 Stiskněte dvakrát (MENU). Přístroj se přepne zpět do normálního režimu přehrávání. Poznámky Play nebo Skip můžete nastavit až pro 24 skladeb. Nelze nastavit Skip pro všechny skladby na disku. 12 CZ

13 Přehrávání vybraných skladeb Můžete zvolit: BANK-ON - přehrávání skladeb s nastavením Play. BANK-INV (inverzní) - přehrávání skladeb s nastavením Skip 1 Během přehrávání stiskněte (MENU), a opakovaným stisknutím jedné strany (DISC) nastavte Bank on, Bank inv nebo Bank off. 2 Opakovaně stiskněte stranu (+) na (SEEK) a nastavte tak požadovaný režim přehrávání. 3 Stiskněte (ENTER). Přehrávání začne od následující skladby. Do normálního režimu přehrávání se vrátíte nastavení Bank off v kroku 2. Rádio Do paměti přístroje lze uložit až 6 stanic pro každé vysílací pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW). Upozornění Pokud ladíte stanice během jízdy, použijte z bezpečnostních důvodů funkci BTM (Best Tuning Memory). Automatické ukládání stanic do paměti BTM (Best Tuning Memory) Přístroj vyhledává ve vybraném pásmu stanice s nejsilnějším signálem a ukládá je do paměti v pořadí podle jejich frekvencí. 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) přepněte na příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) zvolte vlnový rozsah. 3 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC), dokud se nezobrazí BTM. 4 Stiskněte (ENTER). Uložení zadání je potvrzeno pípnutím. Poznámky Přístroj neukládá stanice se slabým signálem. Pokud je možné zachytit pouze několik stanic, pod zbývajícími tlačítky zůstanou uložena původní nastavení. Pokud je na displeji zobrazeno číslo paměti, ukládání stanic začne od tohoto čísla. 13 CZ

14 Vyhledávání předvolených stanic 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) přepněte na příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) zvolte vlnový rozsah. 3 Stiskněte tlačítko paměti ((1) až (6)), pod kterým je stanice uložena. Tip Stisknutím jedné strany (DISC) budete přepínat mezi stanicemi v pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti (funkce Preset Search). Když nelze nalézt uloženou stanici Stisknutím jedné strany (SEEK) spusťte vyhledávání stanic (automatické ladění). Prohledávání se zastaví po nalezení první stanice. Opakovaným stisknutím jedné ze stran SEEK vyhledejte požadovanou stanici. Tipy Pokud se bude automatické vyhledávání přerušovat příliš často, zapnutím funkce Local Seek omezíte vyhledávání na stanice s dostatečně silným signálem (viz. str. 26). Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, stiskněte a držte jednu stranu (SEEK) dokud se této frekvenci nepřiblížíte. Pak proveďte opakovaným stisknutím (SEEK) přesné doladění (manuální ladění). Ukládání vybraných stanic do paměti Vybranou stanici můžete ručně uložit pod libovolné číslo paměti. 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) přepněte na příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) zvolte vlnový rozsah. 3 Stisknutím jedné strany (SEEK) nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti pod vybraným číslem. 4 Stiskněte číslo vybrané předvolby ((1) až (6)) na dobu dvou sekund. Uložení je potvrzeno zobrazením MEM. Číslo předvolby se zobrazí na displeji. Poznámka Pokud uložíte pod dané číslo jinou stanici, dojde k přemazání té původní. Když je stereofonní příjem v pásmu FM nekvalitní Přepněte na poslech v monofonním režimu (viz. Změna nastavení zvuku a displeje na straně 26). Kvalita zvuku se zlepší, ale poslech bude monofonní ( ST zmizí). 14 CZ

15 Vyhledávání stanic podle názvu v seznamu List Up 1 V průběhu poslechu rozhlasu stiskněte krátce (LIST). Začne blikat frekvence nebo název právě naladěné stanice. 2 Opakovaným stisknutím jedné ze stran tlačítka (DISC) vyhledejte požadovanou stanici. Když vybrané stanici není přiřazen žádný název, na displeji se zobrazí pouze frekvence. RDS Přehled funkcí RDS Stanice v pásmu FM, které nabízejí službu RDS (Radio Data System), vysílají spolu se zvukovým signálem také neslyšitelné digitální informace. V závislosti na datech RDS, vysílaných vybranou stanicí, může být zobrazen jeden z následujících údajů. Zobrazované položky Vlnové pásmo Hodiny Funkce Frekvence 3 Stisknutím (ENTER) stanici naladíte. Zobrazované položky Název stanice Typ vysílání Funkce Přepínání položek na displeji Stiskněte (DISPLAY/PTY) Služby RDS Data RDS vám poskytují také další užitečné funkce, jako například: Automatické přelaďování stanice, které je výhodné např. při cestách na dlouhé vzdálenosti. t AF t strana 16. Příjem dopravního hlášení i v případě poslechu jiné stanice/zdroje signálu. t TA t strana 17. Výběr stanic podle typu vysílání. t PTY t strana 18. Automatické nastavování hodin. t CT t strana 19. Poznámky: Nabídka služeb RDS závisí na zemi, ve které se nacházíte. RDS nemusí pracovat správně, pokud je přijímaný signál slabý nebo naladěná stanice informace RDS nevysílá. 15 CZ

16 Hledání nejlepšího signálu vybrané stanice AF (Alternative Frequencies) Funkce automatického přeladění stanice (AF) automaticky vybere a přeladí na stanici s nejsilnějším signálem v síti vysílačů. Stanice Automatická změna frekvencí 98.5 MHz 96.0 MHz MHz 1 Nalaďte stanici v pásmu FM (strana 13). 2 Stiskněte opakovaně tlačítko (AF) dokud se neobjeví na displeji AF on. Přístroj začne vyhledávat silnější signál v síti stanic. Pokud bliká NO AF, nelze pro právě poslouchanou stanici najít silnější signál. Poznámka Pokud v dané oblasti není silnější signál anebo automatické přeladění nechcete použít, nastavte opakovaným stisknutím tlačítka AF zobrazení AF off. V případě, že nelze najít silnější signál poslouchané stanice Jakmile začne blikat název stanice, stiskněte do osmi sekund jednu stranu tlačítka (SEEK). Přístroj začne vyhledávat stanici se stejnými PI (Programme Identification) daty, ale na jiné frekvenci (zobrazí se PI Seek ). Když přístroj nemůže najít jinou frekvenci, naladí se původně předvolená stanice. Poslech jednoho regionálního vysílání Zapněte funkci AF. Od výrobce je přístroj nastaven tak, aby při poslechu stanice v určitém regionu nedocházelo k přepínání na jinou stanici se silnějším signálem. Pokud se dostanete za hranice regionu, jehož vysílání posloucháte, nebo chcete využít všech výhod funkce AF, nastavte v MENU REG off (strana 27). Poznámka Tato funkce není funkční ve Velké Británii a v některých dalších zemích. Funkce Local Link (pouze ve Velké Británii) Funkce Lokal Link umožňuje vyhledání dalších lokálních stanic v oblasti i přesto, že nejsou uloženy v paměti. 1 Stiskněte paměťové tlačítko, pod kterým je uložena lokální stanice ((1) až (6)). 2 Během pěti sekund toto tlačítko stiskněte ještě jednou. 3 Takto postupujte, dokud nenajdete hledanou lokální stanici. 16 CZ

17 Poslech dopravního vysílání TA/TP Dopravní vysílání (Traffic Announcement - TA a Traffic Programme - TP) umožňuje automatické přeladění na stanici s dopravním zpravodajstvím, i když právě posloucháte jinou stanici nebo např. CD. Po skončení zpravodajství se obnoví poslech původní stanice nebo zdroje signálu. Opakovaný stisknutím (TA) zobrazte TA on. Přístroj začne vyhledávat stanice s dopravním zpravodajstvím. TP označuje příjem hledaného typu stanice. Během poslechu zpravodajství bliká TA. Pokud se zobrazí NO TP, přístroj bude pokračovat ve vyhledávání dostupných stanic. Chcete-li vypnout poslech dopravního zpravodajství, nastavte TA off. Funkce Stiskněte Vypnutí poslechu dopravního zpravodajství (TA) Tip Poslech dopravního zpravodajství můžete ukončit také stisknutím (SOURCE) nebo (MODE). Předvolba hlasitosti dopravního zpravodajství Můžete si nastavit hlasitost poslechu dopravního zpravodajství tak, abyste na něj byli její změnou upozorněni. 1 Stisknutím VOL nastavte požadovanou úroveň. Předvolba RDS stanic s vysíláním dat pro AF a TA Uložíte-li do paměti RDS stanici, zaznamenají se kromě frekvence také nastavení AF/TA (zapnuto/vypnuto). Pro každou stanici můžete zapnout buď různé funkce (AF, TA nebo obojí) nebo mohou mít všechny stanice stejná nastavení. Pokud ukládáte nastavení se zapnutou funkcí AF ( AF on ), budou automaticky uloženy stanice s nejsilnějším signálem. Nastavení stejných funkcí pro všechny stanice 1 Zvolte pásmo FM (strana 13). 2 Stisknutím tlačítka (AF) a/nebo (TA) vyberte AF on a/nebo TA on. Nastavení AF off nebo TA off je ukládáno nejen se stanicemi RDS, ale také s ostatními stanicemi. 3 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu ze stran (DISC), dokud se nezobrazí BTM. 4 Stiskněte (ENTER) dokud BTM bliká. Uložení různého nastavení pro jednotlivé stanice 1 Zvolte pásmo FM a nalaďte požadovanou stanici (strana 14). 2 Stisknutím (AF) a/nebo (TA) zvolte AF on a/nebo TA on. 3 Stiskněte vybrané číslo předvolby ((1) až (6)). Zobrazí se MEM. Pro další stanice opakujte postup od kroku 1. 2 Na 2 sekundy stiskněte (TA). Zobrazí se TA a nastavení je uloženo. Příjem mimořádného zpravodajství Pokud je zapnuta funkce AF nebo TA a během poslechu rozhlasu nebo CD/MD bude vysíláno mimořádné zpravodajství, přístroj na ně automaticky přeladí. 17 CZ

18 Vyhledávání stanic podle typu programu PTY 1 Během příjmu v pásmu FM držte tlačítko (DISPL/PTY) do zobrazení PTY. Podle níže uvedených programů si můžete naladit typ stanice, jaký právě chcete. Typy programů Displej Zprávy News Aktuální události Affairs Informace Info Sport Sport Vzdělávání Educate Drama Drama Kultura Culture Věda Science Různé Varied Populární hudba Pop M Rock Rock M Hudba středního proudu Easy M Lehká klasika Light M Klasika Classics Jiné druhy hudby Other M Počasí Weather Finance Finance Pořady pro děti Children Sociální problematika Social A Náboženství Religion Pořad s dotazy posluchačů Phone In Cestování Travel Volný čas Leisure Jazz Jazz Country Country Národní hudba Nation M Evergreeny Oldies Lidová hudba Folk M Dokumenty Document Pokud stanice vysílá data PTY, objeví se název aktuálního typu programu. Když se nejedná o RDS stanici nebo data RDS nejsou přijímána, objeví se. 2 Opakovaně stiskněte tlačítko (DISC), dokud se neobjeví hledaný typ programu. Typy programů se objevují ve stejném pořadí, jako ve výše uvedené tabulce. Když se nejedná o RDS stanici nebo data RDS nejsou přijímána, objeví se. 3 Stiskněte (ENTER). Přístroj začne hledat stanici se zvoleným typem vysílání. Poznámka Tuto funkci nelze použít v zemích, kde vysílání dat PTY (Progamme Type selection) není dostupné. 18 CZ

19 Automatické nastavování hodin CT Příjmem dat CT (Clock Time) v rámci RDS se může čas nastavovat automaticky. 1 Během poslechu rozhlasu stiskněte (MENU), a potom opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí CT off. 2 Stisknutím strany (+) na (SEEK) nastavte CT on. Dojde k nastavení času. 3 Stisknutím (ENTER) obnovíte normální zobrazení údajů. Chcete-li vypnout funkci CT, v kroku 2 nastavte CT off. Poznámky I když je naladěna RDS stanice, funkce CT nemusí pracovat. Čas nastavený funkcí CT nemusí být přesný. DAB (volitelné) K tomuto přístroji můžete připojit DAB tuner. Přehled funkcí DAB DAB (Digital Audio Brodcasting) je nový multimediální vysílací systém. Přenos v tomto systému umožňuje kvalitu poslechu srovnatelnou s kvalitou při poslechu CD, a to díky použití mikropočítače v DAB přijímači, který využívá k zesílení hlavního signálu radiové signály vysílané z několika antén a vícecestných signálů (odražené radiové vlny). Použití tohoto systému redukuje vliv poruch ve vysílání i v pohybujícím se objektu jakým je právě automobil. Každá stanice DAB sdružuje několik programů (služeb) do jednoho souboru, který je vysílán. Každá služba sestává z jedné nebo více složek. Všechny vysílané soubory programů (služeb), jednotlivé služby i jejich složky jsou přesně identifikovány názvem, takže jejich volba je možná aniž byste znali vysílací frekvenci. Program DAB Soubor Služba Služba Služba Složka Složka Složka Poznámky Systém DAB je stále ve fázi testování. Znamená to, že některé služby nebyly dosud dostatečně definovány nebo jsou právě zkoušeny. V současné době nejsou tyto služby podporovány DAB přijímačem XT-100DAB, který je součástí zvláštního vybavení. Programy DAB jsou vysílány v pásmu III ( MHz) a v pásmu L ( Mhz). Každé z těchto pásem je rozděleno do kanálů (41 v pásmu III, 23 v pásmu L). V rámci jedné DAB stanice je každému kanálu přiřazen jeden soubor. 19 CZ

20 Základní operace systému DAB Vyhledávání souborů a služeb Automatické ladění 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) zapněte příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB. 3 Stiskněte jednu ze stran (SEEK) a podržte ji dokud se nezobrazí Seek+ nebo Seek-. Příjem služeb uložených do paměti Následující postup je možný po provedení předvolby služby. Informace týkající se předvolby služby najdete na straně 21 ( Automatická předvolba služeb DAB a Manuální předvolba služeb DAB ). 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) zapněte příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB. 3 Opakovaným stisknutím jedné ze stran (DISC) zvolte požadovanou službu. Tip Existuje ještě jeden způsob, jak naladit předvolenou stanici. Na přístroji stiskněte číselné tlačítko pod kterým je požadovaná služba uložena.(1 6). Přístroj ukončí vyhledávání po nalezení příslušného souboru. Pak bude automaticky vybrána první služba v pořadí a zobrazí se její název. Na displeji se zobrazení Seek + / Seek - změní na název služby. 4 Stiskněte jednu stranu tlačítka (SEEK) a vyhledejte požadovanou službu. Výběr souboru Manuální ladění Pokud znáte číslo kanálu, který přísluší Vámi zvolenému souboru, postupujte podle následujících pokynů: 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) zapněte příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB. 3 Držte stisknutou jednu stranu (DISC) dokud se neobjeví Ch. XXX. Podle značení úrovně můžete zkontrolovat podmínky příjmu programu DAB. Zobrazení úrovně příjmu na displeji odpovídá síle přijímaného signálu. úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3 úroveň 4 Pokud není vysílána žádná služba odpovídající hledanému programu, zobrazí se. Pokud je příjem nekvalitní bliká na displeji. Poznámka Chcete-li zobrazit úroveň příjmu, vypněte zobrazení pohyblivého textu (strana 26). 4 Stiskněte opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se neobjeví číslo požadovaného kanálu. 20 CZ

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905

Uživatelská příručka. Xperia M C1904/C1905 Uživatelská příručka Xperia M C1904/C1905 Obsah Xperia M Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je systém Android?...7 Přehled...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí zařízení...10 Zámek obrazovky...10

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více