FM/MW/LW Compact Disc Player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FM/MW/LW Compact Disc Player"

Transkript

1 (1) (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA Sony Corporation

2 Vítejte! Děkujeme vám za zakoupení CD přehrávače Sony. Přístroj vám umožní využít různé funkce prostřednictvím: Zobrazení informací *1 v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, holandštině, španělštině, portugalštině, švédštině, polštině, češtině nebo turečtině. Volitelných CD/MD jednotek (měničů i přehrávačů) *2. Volitelného DAB tuneru. Informací CD TEXT (zobrazených, pokud je přehráván CD TEXT disk *3 ). Dodávaných ovladačů: Otočného ovladače RM-X5S Dálkového ovladače RM-X113 Volitelných ovladačů: Otočného ovladače RM-X4S *1 Některá hlášení se ve vybraném jazyce nemusejí zobrazovat. *2 K tomuto přístroji lze připojovat pouze přístroje Sony. *3 Disk CD TEXT je zvukové CD obsahující informace jako například název disku, jméno interpreta nebo název skladby. Tyto informace jsou uloženy na disku. 2 CZ

3 Obsah Umístění ovládacích prvků...4 Upozornění...6 Poznámky k diskům... 6 Začínáme Obnovení továrního nastavení přístroje...7 Odpojení čelního panelu...8 Nastavení hodin...9 CD přehrávač CD/MD jednotka (volitelná) Poslech CD... 9 Údaje na displeji...10 Opakované přehrávání skladeb Repeat Play...10 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Shuffle Play...10 Označování CD Disk Memo*...11 Vyhledávání podle názvu disku List-up*...12 Výběr skladeb pro přehrávání Bank*...12 * Funkce dostupné po připojení další CD/MD jednotky. Rádio Automatické ukládání stanic do paměti BTM Vyhledávání předvolených stanic...14 Ukládání vybraných stanic do paměti...14 Vyhledávání stanic podle názvu v seznamu List Up...15 RDS Přehled funkcí RDS...15 Hledání nejlepšího signálu vybrané stanice AF...16 Poslech dopravního vysílání TA/TP...17 Předvolba RDS stanic s vysíláním dat pro AF a TA...17 Vyhledávání stanic podle typu programu PTY...18 Automatické nastavování hodin CT...19 DAB (volitelné) Přehled funkcí DAB...19 Základní operace systému DAB...20 Automatická předvolba služeb DAB BTM...21 Manuální předvolba služeb DAB Manuální ukládání do paměti...21 Vyhledávání DAB stanic v seznamu...22 Přepínání mezi vícekanálovým zvukem a DRC...23 Vyhledávání DAB služeb podle typu programu (PTY)...23 Ostatní funkce Používání otočného ovladače...24 Nastavení zvukových charakteristik...26 Rychlé zeslabení zvuku...26 Změna nastavení zvuku a displeje Menu...26 Nastavení ekvalizéru...27 Nastavení DSO (Dynamic Soundstage Organizer)...28 Volba spektrálního analyzéru...28 Vkládání pohyblivého textu...29 Další informace Údržba...29 Odpojení přístroje...30 Technické parametry...31 Závady a jejich odstranění...32 Chybová hlášení/zprávy...33 Instalace a propojení Instalace a propojení CZ

4 Umístění ovládacích prvků Dálkový ovladač RM-X113 Na stranách uvedených v textu najdete podrobnější informace. CD/MD : během přehrávání RADIO : při poslechu rozhlasu MENU : v režimu menu (nabídek) (SEEK) ( ): posun směrem vlevo/ = (DISC) (+): posun směrem nahoru (SEEK) (+): posun směrem vpravo/ + (DISC) ( ) : posun směrem dolů V režimu nabídek je tlačítko(a), které lze pro danou funkci použít, označeno symbolem. Tip Postup při výměně lithiové baterie je popsán v části Výměna lithiové baterie (strana 30). a Tlačítko SCRL 10 b Tlačítko DSPL/PTY (změna režimu zobrazení/typ programu) 10,11,15,18, 23,29 c Číselná tlačítka CD/MD (1) REP 10 (2) SHUF 10 RADIO 14,16,17,20,22 d Tlačítko DSO 28 e Tlačítko MENU 9,11,12,13,17,19,21,23, 27,28,29 f Tlačítko SOURCE (Zapnutí/Rádio/ CD/MD) 9,10,11,13,14,17,20,27,28 g Tlačítka SEEK ( /+) CD/MD 9 RADIO 14,16,20 MENU 9,11,12,13,19,21,23,27,28,29 h Tlačítko SOUND 26 i Tlačítko OFF (Stop/Vypnutí) 8,9,29 j Tlačítka VOL (+/ ) 17 k Tlačítko AF 16,17 l Tlačítko TA 17 m Tlačítko MODE CD/MD RADIO 10,11 13,14,17,20 n Tlačítko EQ7 27 o Tlačítko LIST CD/MD RADIO 11,12 15,22 p Tlačítka DISC (+/ ) CD/MD RADIO MENU 10,12 14,15,18,20,22,23 9, 11,12,13,17,19,21,23,26,27,28,29 q Tlačítko ENTER CD/MD 12 RADIO 15,18,22,23 MENU 9,11,12,13,17,19,21,23,27,28,29 r Tlačítko ATT 26 4 CZ

5 Řídící jednotka OPEN CDX-CA850 a Tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje* b Tlačítko 6 (vysunutí) (nachází se na přední části přístroje za čelním panelem) 9 c Displej d Tlačítko OPEN 8,9 e Čidlo přijímače signálů z dálkového a otočného ovladače f Tlačítko RESET (nachází se na přední části přístroje za čelním panelem) 7 * Varování pro případ, že instalujete přístroj do automobilu, který nemá v zapalování polohu ACC (napájení příslušenství) Po vypnutí zapalování nezapomeňte alespoň na dvě sekundy stisknout na přístroji nebo dálkovém ovladače tlačítko (OFF) (údaje zobrazené na displeji zmizí). Pokud tak neučiníte, bude docházet k vybíjení autobaterie. Přístroj znovu zapnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroje (a). Poznámka Pokud přístroj vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/ vypnutí přístroje (nebo (OFF) na dálkovém ovladači) na více než 2 sekundy, nelze jej ovládat dálkovým ani otočným ovladačem, dokud znovu nestisknete tlačítko zapnutí/vypnutí nebo do přístroje nezasunete CD. 5 CZ

6 Upozornění Pokud byl váš vůz zaparkovaný na přímém slunci a došlo tak k nadměrnému zvýšení teploty uvnitř, před použitím nechejte přístroj nejprve ochladnout. Je-li váš automobil vybaven anténou s motorovým pohonem, po zapnutí přístroje dojde k jejímu automatickému vysunutí. Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto přístroje, které nejsou popsány v tomto návodu, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony. Kondenzace vlhkosti V deštivém počasí nebo v oblastech se zvýšenou vlhkostí může dojít ke kondenzaci par na optice uvnitř přístroje a následně k jeho nesprávné funkci. V takovém případě vyjměte disk a počkejte přibližně hodinu dokud se vlhkost neodpaří. Zachování vysoké kvality zvuku Pokud máte v blízkosti autorádia umístěny držáky nápojů, dejte pozor, aby nedošlo k vylití nebo vystříknutí tekutiny na přístroj nebo disky. Poznámky k CD diskům Aby nedošlo k jeho znečištění, nedotýkejte se jeho povrchu. Disk držte pouze za okraj. Pokud nebudete disky přehrávat, uchovávejte je v původním obalu nebo zásobníku. Disky nenechávejte na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, např. topení, apod. Nenechávejte je ani v automobilu zaparkovaném na slunci. Na povrch disků nic nelepte a nepoužívejte disky s lepivým povrchem. Během používání může dojít k poruše přehrávače nebo k jejich zničení. V tomto přehrávači nelze používat disky speciálních tvarů (hvězdice, srdce, atp.). Jejich použití by mohlo poškodit přístroj. Nelze přehrávat disky s průměrem 8 cm. Před použitím očistěte povrch disku běžně dostupnou čistící textilií. Disk čistěte vždy směrem od středu k okraji. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako např. benzín, ředidlo, běžně dostupné čistící prostředky nebo antistatické spreje určené pro klasické desky. 6 CZ

7 Poznámky k CD-R/CDRW diskům Tento přístroj je schopen přehrávat CD-R (zapisovatelné) disky, určené pro použití v CD-přehrávačích. Následující značka označuje příslušný typ CD-R disků. Tato značka informuje o tom, že disk není určen pro použití v CD-přehrávačích. Začínáme Obnovení továrního nastavení přístroje Před prvním použitím přístroje nebo po výměně autobaterie je nezbytné provést obnovení továrního nastavení (reset). Sejměte čelní panel a stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem, např. kuličkovým perem apod. Některé CD-R disky (v závislosti na kvalitě zařízení, na kterém byl záznam pořízen, nebo na kvalitě samotného média) nelze na tomto přístroji přehrávat. Nelze přehrávat CD-R disky, které nejsou finalizovány.* * Finalizace je potřebná pro přehrávání na zvukovém CD přehrávači. Na tomto přístroji nelze přehrávat CD-RW disky (přepisovatelné CD). Tlačítko RESET Poznámka Stisknutím tlačítka dojde k vynulování hodin a některých funkcí uložených v paměti. 7 CZ

8 Odpojení čelního panelu Uvolněním čelního panelu přístroje jej můžete chránit před případnou krádeží. Varovný signál Pokud vypnete zapalování vozu a není odpojen čelní panel, po dobu několika sekund bude pípat varovný signál. V případě připojení aktivního výkonového zesilovače a vypnutí zabudovaného zesilovače dojde současně k deaktivaci varovného signálu. 1 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje (nebo (OFF) na dálkovém ovladači).* Ukončí se přehrávání CD/MD nebo příjem rozhlasu (názvy tlačítek a displej zůstanou osvětleny). * Pokud zapalovací skříňka vašeho vozu nemá polohu ACC (aktivace příslušenství), nezapomeňte vypnout přístroj dvousekundovým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroje (nebo (OFF) na dálkovém ovladači). Předejdete tak možnému vybití baterie. Připojení čelního panelu Otvor A na čelním panelu nasaďte podle nákresu na výstupek B. Pak přiklopte levou stranu. A Bc Stiskněte (OPEN), posuňte panelem vpravo a odklopte jeho levou stranu. Poznámka Na zadní stěnu předního panelu nic nepokládejte. Poznámky Pokud odpojujete panel a přístroj je v provozu, automaticky dojde k jeho vypnutí aby nedošlo k poškození reproduktorů. Nepokládejte nic na zadní část panelu. Dejte pozor, aby panel při odpojování nespadl. Nevystavujte čelní panel vysokým teplotám/vlhkosti. Nikdy panel nepokládejte na přístrojovou desku automobilu zaparkovaného na slunci nebo na místo, kde může dojít k nadměrnému zvýšení teploty. Tip Pro přenášení čelního panelu používejte přiložené pouzdro. 8 CZ

9 Nastavení hodin Přístroj používá 24-hodinové zobrazení času. Příklad: Nastavte hodiny na 10:08. 1 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Clock. CD přehrávač CD/MD jednotka (volitelná) Kromě přehrávání CD v tomto přístroji můžete také ovládat připojené CD/MD jednotky. Poznámka Pokud připojíte CD přehrávač s funkcí CD TEXT, při přehrávání disku s uloženými textovými informacemi dojde k jejich zobrazování na displeji přístroje. 1 Stiskněte (ENTER). Začne blikat údaj hodin. 2 Stisknutím jedné ze stran (DISC) nastavte hodinu. 3 Stiskněte stranu (+) na (SEEK). Začne blikat údaj minut. 4 Stisknutím jedné ze stran (DISC) nastavte minutu. Poslech CD (pouze na tomto přístroji) 1 Stiskněte (OPEN) a vložte CD (potiskem nahoru). 2 Stiskněte (ENTER). 2 Přiklopte čelní panel. Přehrávání se spustí automaticky. Hodiny se zapnou. Po nastavení hodin se obnoví normální zobrazení údajů na displeji. Tipy Pomocí funkce RDS můžete nastavovat hodiny automaticky (viz. str. 19). Pokud je zapnutý režim D.Info, čas je zobrazen neustále (strana 26). Pokud je disk již v přístroji, stiskněte opakovaně (SOURCE). Po zobrazení CD se spustí přehrávání. Funkce Stiskněte Ukončení přehrávání (OFF) Vysunutí disku (OPEN) a pak 6. Přeskakování skladeb (SEEK) (=/+). Automatic Music (jedno stisknutí pro Sensor jednu skladbu) Rychlé přetáčení (SEEK) (0/)) vpřed/vzad (držte do nalezení Manuální požadovaného místa) vyhledávání (pokračování na další straně t) 9 CZ

10 10 CZ Poznámky Po skončení poslední skladby se spustí přehrávání disku opět od začátku. Pokud je připojen další přístroj, přehrávání stejného zdroje signálu bude pokračovat nahrávkou v přídavném CD/MD přístroji. (S volitelným přístrojem) 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) zvolte CD nebo MD. 2 Opakovaným stisknutím (MODE), nastavte požadovaný přístroj. Spustí se přehrávání. Funkce Údaje na displeji Po změně disku/skladby se automaticky zobrazí předdefinovaný název*1 disku/skladby (pokud je zapnuta funkce Auto Scroll ( on ), název s více než 8 písmeny se zobrazí postupně (strana 26)). Doba od Číslo disku Číslo skladby začátku skladby Funkce Stiskněte Přepínání zobrazených (DISPLAY/PTY) údajů Posunutí údaje na displeji Stiskněte Přepínání mezi disky (DISC/PRESET) (+/ ) Volba disku Zobrazitelné položky Název disku *1 /jméno interpreta *2 Název skladby *1 (SCROLL) *1 Pokud se po stisknutí DSPL/PTY zobrazí NO D. Name nebo NO T. Name, znamená to, že disku není přiřazen název (strana 11) a není uložen ani na něm. *2 Pouze u disků CD TEXT s uloženým jménem interpreta. Poznámky Některé znaky nelze zobrazit. U některých CD TEXT disků s velkým množstvím uložených znaků nemusí být text zobrazován postupně. Přístroj nemůže zobrazovat jména interpretů přiřazená na disku CD TEXT jednotlivým skladbám. Tip Pokud je funkce Auto scroll (automatický posuv textu) vypnutá (OFF) a došlo k přepnutí na jiný disk nebo skladbu, delší název disku/skladby se nebude zobrazovat celý. Opakované přehrávání skladeb Repeat Play Disk nebo vybraná skladba se po skončení začne automaticky přehrávat znovu od začátku. Můžete si vybrat mezi dvěma režimy opakování: REP-1 - opakování skladby. REP-2* - opakované přehrávání disku. * Je možné použít pouze v případě, že je připojen jeden nebo více CD/MD přehrávačů. Během přehrávání nastavte opakovaným stisknutím (1) požadovaný režim. Spustí se opakované přehrávání. Chcete-li obnovit normální režim přehrávání, nastavte Repeat off. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí Shuffle Play Můžete si vybrat: SHUF-1 přehrávání skladeb na vybraném disku v náhodném pořadí. SHUF-2 *1 přehrávání skladeb na disku v připojené CD/MD jednotce v náhodném pořadí. SHUF-ALL *2 přehrávání skladeb na všech discích a ve všech připojených přehrávačích v náhodném pořadí. *1 Je možné použít pouze v případě, že je připojen jeden nebo více CD/MD přehrávačů. *2 Dostupné pouze v případě, že je připojen jeden nebo více CD přehrávačů, případně dva nebo více MD přehrávačů. Během přehrávání nastavte opakovaným stisknutím (2) (SHUF) požadovaný režim. Spustí se přehrávání skladeb v náhodném pořadí. Normální režim přehrávání obnovíte nastavením Shuf off. Poznámka Při nastavení Shuf All nedojde k promíchání skladeb na discích v CD a MD přehrávačích.

11 Označování CD Disk Memo (Pro CD přehrávače s funkcí CUSTOM FILE) Každému disku lze přiřadit váš vlastní název (Disc Memo), který může být dlouhý až 8 znaků. Pokud označujete CD, můžete jej později vyhledávat podle názvu (strana 12). 1 Spusťte přehrávání disku, který chcete označit pomocí funkce CUSTOM FILE. 2 Stiskněte (MENU), a potom opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Name Edit. 3 Stiskněte (ENTER). Vybraná skladba bude opakovaně přehrávána do úplného zadání názvu. 4 Zadejte znaky. 1 Opakovaným stisknutím strany (+) *1 na (DISC) vyberte požadovaný znak. A t B t C... t 0 t 1 t 2... t + t t *... t _ *2 t A *1 Chcete-li vybírat opačným směrem, stiskněte na tlačítku (DISC) část (-). *2 (mezera) 2 Po nalezení požadovaného znaku stiskněte na tlačítku (SEEK) stranu (+). Pokud stisknete na tlačítku (SEEK) stranu ( ), bude se kurzor pohybovat směrem doleva. 3 Celý název zadáte opakováním kroků 1 a 2. 5 Normální zobrazení údajů obnovíte stisknutím (ENTER). Tipy Chcete-li vymazat nebo opravit zadaný název, vybraný znak prostě přepište nebo zadejte _ (mezera). Existuje ještě jeden způsob označování disků. Namísto kroků 2 a 3 stiskněte na dvě sekundy tlačítko (LIST). Stejně tak můžete ukončit celé zadávání názvu stisknutím (LIST) na dvě sekundy místo provedení kroku 5. Disky v přístroji bez funkce CUSTOM FILE může označovat v případě, že je připojen k CD přehrávači, který je touto funkcí vybaven. Příslušné údaje o vybraném disku (Disc Memo) budou uloženy v paměti přístroje s funkcí CUSTOM FILE. Poznámka Přehrávání v režimech Repeat/Shuffle nelze během úpravy názvu používat. Zobrazení názvu disku Při zobrazování názvu má prioritu vámi uložená informace před původní informací na CD TEXT disku. Funkce Stiskněte... Zobrazení (DISPLAY/PTY) během přehrávání CD/CD TEXT disku Tip Popis dalších položek, které lze zobrazit, je uveden na straně 10. Mazání názvu disku 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) zvolte CD. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) vyberte jednotku CD, na které jsou uloženy textové informace. 3 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Name Del. 4 Stiskněte (ENTER). Uložené názvy se zobrazí. 5 Opakovaným stisknutím jedné strany (DISC) najděte název, který chcete smazat. Uložené názvy se zobrazí. 6 Stiskněte na dvě sekundy (ENTER). Název se vymaže. Chcete-li smazat další názvy, opakujte kroky 5 a 6. 7 Stiskněte dvakrát (MENU). Přístroj se přepne zpět do normálního režimu přehrávání. Poznámky Pokud smažete vlastní označení disku, v případě CD TEXT disku se bude zobrazovat původní název. Pokud nemůžete najít název, který chcete smazat, zkuste v kroku 2 vybrat jiný CD přehrávač. 11 CZ

12 Vyhledávání podle názvu disku List-up (Pro CD přehrávače s funkcí CD-TEXT/CUSTOM FILE a pro MD přehrávače) Tuto funkci můžete použít u disků, které mají název přiřazený uživatelem *1 nebo pokud se jedná o CD TEXT disky *2. *1 Vyhledání disku podle uživatelem zadaného názvu je možné, pokud CD nebo MD označíte vlastním názvem (viz. str. 11). *2 Vyhledání disku podle názvu v CD TEXT je možné v případě, že přehráváte disk CD TEXT na přístroji, umožňujícím zobrazení takovýchto informací. 1 Stiskněte (LIST). Zobrazí se název přidělený vybranému disku. Výběr skladeb pro přehrávání Bank (Pro CD přehrávače s funkcí CUSTOM FILE) Pokud označíte disk, můžete nastavit přístroj tak, aby byly vybrané skladby přeskakovány nebo naopak přehrávány. 1 Spusťte přehrávání disku, který chcete označit. 2 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí Bank Sel. 3 Stiskněte (ENTER). 2 Opakovaným stisknutím jedné ze stran (DISC) najděte požadovaný disk. 3 Stisknutím (ENTER) spusťte přehrávání. Poznámka Některé znaky nelze zobrazovat (výjimka: Disc Memo). 4 Označení skladeb. 1 Opakovaným stisknutím jedné strany (SEEK) vyberte skladbu, kterou chcete označit. 2 Opakovaným stisknutím (ENTER) zvolte Play (přehrávání) nebo Skip (přeskočení). 5 Opakováním kroku 4 nastavte Play nebo Skip pro všechny skladby na disku. 6 Stiskněte dvakrát (MENU). Přístroj se přepne zpět do normálního režimu přehrávání. Poznámky Play nebo Skip můžete nastavit až pro 24 skladeb. Nelze nastavit Skip pro všechny skladby na disku. 12 CZ

13 Přehrávání vybraných skladeb Můžete zvolit: BANK-ON - přehrávání skladeb s nastavením Play. BANK-INV (inverzní) - přehrávání skladeb s nastavením Skip 1 Během přehrávání stiskněte (MENU), a opakovaným stisknutím jedné strany (DISC) nastavte Bank on, Bank inv nebo Bank off. 2 Opakovaně stiskněte stranu (+) na (SEEK) a nastavte tak požadovaný režim přehrávání. 3 Stiskněte (ENTER). Přehrávání začne od následující skladby. Do normálního režimu přehrávání se vrátíte nastavení Bank off v kroku 2. Rádio Do paměti přístroje lze uložit až 6 stanic pro každé vysílací pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW). Upozornění Pokud ladíte stanice během jízdy, použijte z bezpečnostních důvodů funkci BTM (Best Tuning Memory). Automatické ukládání stanic do paměti BTM (Best Tuning Memory) Přístroj vyhledává ve vybraném pásmu stanice s nejsilnějším signálem a ukládá je do paměti v pořadí podle jejich frekvencí. 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) přepněte na příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) zvolte vlnový rozsah. 3 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu stranu (DISC), dokud se nezobrazí BTM. 4 Stiskněte (ENTER). Uložení zadání je potvrzeno pípnutím. Poznámky Přístroj neukládá stanice se slabým signálem. Pokud je možné zachytit pouze několik stanic, pod zbývajícími tlačítky zůstanou uložena původní nastavení. Pokud je na displeji zobrazeno číslo paměti, ukládání stanic začne od tohoto čísla. 13 CZ

14 Vyhledávání předvolených stanic 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) přepněte na příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) zvolte vlnový rozsah. 3 Stiskněte tlačítko paměti ((1) až (6)), pod kterým je stanice uložena. Tip Stisknutím jedné strany (DISC) budete přepínat mezi stanicemi v pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti (funkce Preset Search). Když nelze nalézt uloženou stanici Stisknutím jedné strany (SEEK) spusťte vyhledávání stanic (automatické ladění). Prohledávání se zastaví po nalezení první stanice. Opakovaným stisknutím jedné ze stran SEEK vyhledejte požadovanou stanici. Tipy Pokud se bude automatické vyhledávání přerušovat příliš často, zapnutím funkce Local Seek omezíte vyhledávání na stanice s dostatečně silným signálem (viz. str. 26). Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, stiskněte a držte jednu stranu (SEEK) dokud se této frekvenci nepřiblížíte. Pak proveďte opakovaným stisknutím (SEEK) přesné doladění (manuální ladění). Ukládání vybraných stanic do paměti Vybranou stanici můžete ručně uložit pod libovolné číslo paměti. 1 Opakovaným stisknutím (SOURCE) přepněte na příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím (MODE) zvolte vlnový rozsah. 3 Stisknutím jedné strany (SEEK) nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti pod vybraným číslem. 4 Stiskněte číslo vybrané předvolby ((1) až (6)) na dobu dvou sekund. Uložení je potvrzeno zobrazením MEM. Číslo předvolby se zobrazí na displeji. Poznámka Pokud uložíte pod dané číslo jinou stanici, dojde k přemazání té původní. Když je stereofonní příjem v pásmu FM nekvalitní Přepněte na poslech v monofonním režimu (viz. Změna nastavení zvuku a displeje na straně 26). Kvalita zvuku se zlepší, ale poslech bude monofonní ( ST zmizí). 14 CZ

15 Vyhledávání stanic podle názvu v seznamu List Up 1 V průběhu poslechu rozhlasu stiskněte krátce (LIST). Začne blikat frekvence nebo název právě naladěné stanice. 2 Opakovaným stisknutím jedné ze stran tlačítka (DISC) vyhledejte požadovanou stanici. Když vybrané stanici není přiřazen žádný název, na displeji se zobrazí pouze frekvence. RDS Přehled funkcí RDS Stanice v pásmu FM, které nabízejí službu RDS (Radio Data System), vysílají spolu se zvukovým signálem také neslyšitelné digitální informace. V závislosti na datech RDS, vysílaných vybranou stanicí, může být zobrazen jeden z následujících údajů. Zobrazované položky Vlnové pásmo Hodiny Funkce Frekvence 3 Stisknutím (ENTER) stanici naladíte. Zobrazované položky Název stanice Typ vysílání Funkce Přepínání položek na displeji Stiskněte (DISPLAY/PTY) Služby RDS Data RDS vám poskytují také další užitečné funkce, jako například: Automatické přelaďování stanice, které je výhodné např. při cestách na dlouhé vzdálenosti. t AF t strana 16. Příjem dopravního hlášení i v případě poslechu jiné stanice/zdroje signálu. t TA t strana 17. Výběr stanic podle typu vysílání. t PTY t strana 18. Automatické nastavování hodin. t CT t strana 19. Poznámky: Nabídka služeb RDS závisí na zemi, ve které se nacházíte. RDS nemusí pracovat správně, pokud je přijímaný signál slabý nebo naladěná stanice informace RDS nevysílá. 15 CZ

16 Hledání nejlepšího signálu vybrané stanice AF (Alternative Frequencies) Funkce automatického přeladění stanice (AF) automaticky vybere a přeladí na stanici s nejsilnějším signálem v síti vysílačů. Stanice Automatická změna frekvencí 98.5 MHz 96.0 MHz MHz 1 Nalaďte stanici v pásmu FM (strana 13). 2 Stiskněte opakovaně tlačítko (AF) dokud se neobjeví na displeji AF on. Přístroj začne vyhledávat silnější signál v síti stanic. Pokud bliká NO AF, nelze pro právě poslouchanou stanici najít silnější signál. Poznámka Pokud v dané oblasti není silnější signál anebo automatické přeladění nechcete použít, nastavte opakovaným stisknutím tlačítka AF zobrazení AF off. V případě, že nelze najít silnější signál poslouchané stanice Jakmile začne blikat název stanice, stiskněte do osmi sekund jednu stranu tlačítka (SEEK). Přístroj začne vyhledávat stanici se stejnými PI (Programme Identification) daty, ale na jiné frekvenci (zobrazí se PI Seek ). Když přístroj nemůže najít jinou frekvenci, naladí se původně předvolená stanice. Poslech jednoho regionálního vysílání Zapněte funkci AF. Od výrobce je přístroj nastaven tak, aby při poslechu stanice v určitém regionu nedocházelo k přepínání na jinou stanici se silnějším signálem. Pokud se dostanete za hranice regionu, jehož vysílání posloucháte, nebo chcete využít všech výhod funkce AF, nastavte v MENU REG off (strana 27). Poznámka Tato funkce není funkční ve Velké Británii a v některých dalších zemích. Funkce Local Link (pouze ve Velké Británii) Funkce Lokal Link umožňuje vyhledání dalších lokálních stanic v oblasti i přesto, že nejsou uloženy v paměti. 1 Stiskněte paměťové tlačítko, pod kterým je uložena lokální stanice ((1) až (6)). 2 Během pěti sekund toto tlačítko stiskněte ještě jednou. 3 Takto postupujte, dokud nenajdete hledanou lokální stanici. 16 CZ

17 Poslech dopravního vysílání TA/TP Dopravní vysílání (Traffic Announcement - TA a Traffic Programme - TP) umožňuje automatické přeladění na stanici s dopravním zpravodajstvím, i když právě posloucháte jinou stanici nebo např. CD. Po skončení zpravodajství se obnoví poslech původní stanice nebo zdroje signálu. Opakovaný stisknutím (TA) zobrazte TA on. Přístroj začne vyhledávat stanice s dopravním zpravodajstvím. TP označuje příjem hledaného typu stanice. Během poslechu zpravodajství bliká TA. Pokud se zobrazí NO TP, přístroj bude pokračovat ve vyhledávání dostupných stanic. Chcete-li vypnout poslech dopravního zpravodajství, nastavte TA off. Funkce Stiskněte Vypnutí poslechu dopravního zpravodajství (TA) Tip Poslech dopravního zpravodajství můžete ukončit také stisknutím (SOURCE) nebo (MODE). Předvolba hlasitosti dopravního zpravodajství Můžete si nastavit hlasitost poslechu dopravního zpravodajství tak, abyste na něj byli její změnou upozorněni. 1 Stisknutím VOL nastavte požadovanou úroveň. Předvolba RDS stanic s vysíláním dat pro AF a TA Uložíte-li do paměti RDS stanici, zaznamenají se kromě frekvence také nastavení AF/TA (zapnuto/vypnuto). Pro každou stanici můžete zapnout buď různé funkce (AF, TA nebo obojí) nebo mohou mít všechny stanice stejná nastavení. Pokud ukládáte nastavení se zapnutou funkcí AF ( AF on ), budou automaticky uloženy stanice s nejsilnějším signálem. Nastavení stejných funkcí pro všechny stanice 1 Zvolte pásmo FM (strana 13). 2 Stisknutím tlačítka (AF) a/nebo (TA) vyberte AF on a/nebo TA on. Nastavení AF off nebo TA off je ukládáno nejen se stanicemi RDS, ale také s ostatními stanicemi. 3 Stiskněte (MENU), a pak opakovaně jednu ze stran (DISC), dokud se nezobrazí BTM. 4 Stiskněte (ENTER) dokud BTM bliká. Uložení různého nastavení pro jednotlivé stanice 1 Zvolte pásmo FM a nalaďte požadovanou stanici (strana 14). 2 Stisknutím (AF) a/nebo (TA) zvolte AF on a/nebo TA on. 3 Stiskněte vybrané číslo předvolby ((1) až (6)). Zobrazí se MEM. Pro další stanice opakujte postup od kroku 1. 2 Na 2 sekundy stiskněte (TA). Zobrazí se TA a nastavení je uloženo. Příjem mimořádného zpravodajství Pokud je zapnuta funkce AF nebo TA a během poslechu rozhlasu nebo CD/MD bude vysíláno mimořádné zpravodajství, přístroj na ně automaticky přeladí. 17 CZ

18 Vyhledávání stanic podle typu programu PTY 1 Během příjmu v pásmu FM držte tlačítko (DISPL/PTY) do zobrazení PTY. Podle níže uvedených programů si můžete naladit typ stanice, jaký právě chcete. Typy programů Displej Zprávy News Aktuální události Affairs Informace Info Sport Sport Vzdělávání Educate Drama Drama Kultura Culture Věda Science Různé Varied Populární hudba Pop M Rock Rock M Hudba středního proudu Easy M Lehká klasika Light M Klasika Classics Jiné druhy hudby Other M Počasí Weather Finance Finance Pořady pro děti Children Sociální problematika Social A Náboženství Religion Pořad s dotazy posluchačů Phone In Cestování Travel Volný čas Leisure Jazz Jazz Country Country Národní hudba Nation M Evergreeny Oldies Lidová hudba Folk M Dokumenty Document Pokud stanice vysílá data PTY, objeví se název aktuálního typu programu. Když se nejedná o RDS stanici nebo data RDS nejsou přijímána, objeví se. 2 Opakovaně stiskněte tlačítko (DISC), dokud se neobjeví hledaný typ programu. Typy programů se objevují ve stejném pořadí, jako ve výše uvedené tabulce. Když se nejedná o RDS stanici nebo data RDS nejsou přijímána, objeví se. 3 Stiskněte (ENTER). Přístroj začne hledat stanici se zvoleným typem vysílání. Poznámka Tuto funkci nelze použít v zemích, kde vysílání dat PTY (Progamme Type selection) není dostupné. 18 CZ

19 Automatické nastavování hodin CT Příjmem dat CT (Clock Time) v rámci RDS se může čas nastavovat automaticky. 1 Během poslechu rozhlasu stiskněte (MENU), a potom opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se nezobrazí CT off. 2 Stisknutím strany (+) na (SEEK) nastavte CT on. Dojde k nastavení času. 3 Stisknutím (ENTER) obnovíte normální zobrazení údajů. Chcete-li vypnout funkci CT, v kroku 2 nastavte CT off. Poznámky I když je naladěna RDS stanice, funkce CT nemusí pracovat. Čas nastavený funkcí CT nemusí být přesný. DAB (volitelné) K tomuto přístroji můžete připojit DAB tuner. Přehled funkcí DAB DAB (Digital Audio Brodcasting) je nový multimediální vysílací systém. Přenos v tomto systému umožňuje kvalitu poslechu srovnatelnou s kvalitou při poslechu CD, a to díky použití mikropočítače v DAB přijímači, který využívá k zesílení hlavního signálu radiové signály vysílané z několika antén a vícecestných signálů (odražené radiové vlny). Použití tohoto systému redukuje vliv poruch ve vysílání i v pohybujícím se objektu jakým je právě automobil. Každá stanice DAB sdružuje několik programů (služeb) do jednoho souboru, který je vysílán. Každá služba sestává z jedné nebo více složek. Všechny vysílané soubory programů (služeb), jednotlivé služby i jejich složky jsou přesně identifikovány názvem, takže jejich volba je možná aniž byste znali vysílací frekvenci. Program DAB Soubor Služba Služba Služba Složka Složka Složka Poznámky Systém DAB je stále ve fázi testování. Znamená to, že některé služby nebyly dosud dostatečně definovány nebo jsou právě zkoušeny. V současné době nejsou tyto služby podporovány DAB přijímačem XT-100DAB, který je součástí zvláštního vybavení. Programy DAB jsou vysílány v pásmu III ( MHz) a v pásmu L ( Mhz). Každé z těchto pásem je rozděleno do kanálů (41 v pásmu III, 23 v pásmu L). V rámci jedné DAB stanice je každému kanálu přiřazen jeden soubor. 19 CZ

20 Základní operace systému DAB Vyhledávání souborů a služeb Automatické ladění 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) zapněte příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB. 3 Stiskněte jednu ze stran (SEEK) a podržte ji dokud se nezobrazí Seek+ nebo Seek-. Příjem služeb uložených do paměti Následující postup je možný po provedení předvolby služby. Informace týkající se předvolby služby najdete na straně 21 ( Automatická předvolba služeb DAB a Manuální předvolba služeb DAB ). 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) zapněte příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB. 3 Opakovaným stisknutím jedné ze stran (DISC) zvolte požadovanou službu. Tip Existuje ještě jeden způsob, jak naladit předvolenou stanici. Na přístroji stiskněte číselné tlačítko pod kterým je požadovaná služba uložena.(1 6). Přístroj ukončí vyhledávání po nalezení příslušného souboru. Pak bude automaticky vybrána první služba v pořadí a zobrazí se její název. Na displeji se zobrazení Seek + / Seek - změní na název služby. 4 Stiskněte jednu stranu tlačítka (SEEK) a vyhledejte požadovanou službu. Výběr souboru Manuální ladění Pokud znáte číslo kanálu, který přísluší Vámi zvolenému souboru, postupujte podle následujících pokynů: 1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) zapněte příjem rozhlasu. 2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE) zvolte funkci DAB. 3 Držte stisknutou jednu stranu (DISC) dokud se neobjeví Ch. XXX. Podle značení úrovně můžete zkontrolovat podmínky příjmu programu DAB. Zobrazení úrovně příjmu na displeji odpovídá síle přijímaného signálu. úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3 úroveň 4 Pokud není vysílána žádná služba odpovídající hledanému programu, zobrazí se. Pokud je příjem nekvalitní bliká na displeji. Poznámka Chcete-li zobrazit úroveň příjmu, vypněte zobrazení pohyblivého textu (strana 26). 4 Stiskněte opakovaně jednu stranu (DISC) dokud se neobjeví číslo požadovaného kanálu. 20 CZ

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-228-151-21 (1) 3-228-152-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA750X CDX-CA750 2001

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-236-849-14 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní čáasti tohoto návodu. CDX-L380X CDX-L410 CDX-L400X CDX-L420V

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-231-360-11 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-M610 2001 Sony Corporation Vítejte! Děkujeme

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player

Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player 3-261-416-11 (2) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie FM/MW/LW autórádió CD-játszóval

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze. FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze. FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie 3-263-381-31 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie FM/MW/LW autórádió CD-játszóval

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-227-661-31 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW CD přehrávač Návod na obsluhu CZ Informace o instalaci a zapojení naleznete v zadní části tohoto manuálu. CDX-L550X CDX-L550 CDX-L550V 2001 Sony Corporation

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

FM/MW/LW autorádio scdpřehrávačem

FM/MW/LW autorádio scdpřehrávačem 3-283-552-11 (1) FM/MW/LW autorádio scdpřehrávačem Návod k obsluze Zrušení ukázkového režimu (DEMO) viz strana 20. CDX-GT929U 2008 Sony Corporation Popis instalace a připojení najdete v dodávané příručce

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Autorádio AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Provoz Rozmístění částí 1. Zapnutí / vypnutí přístroje. Stiskem tohoto

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

FM/AM autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze. FM/AM autorádio s prehrávačom CD diskov Návod na použitie

FM/AM autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze. FM/AM autorádio s prehrávačom CD diskov Návod na použitie 3-259-960-12 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/AM autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze FM/AM autorádio s prehrávačom CD diskov Návod na použitie FM/AM CD-játszós autórádió Használati útmutató Radioodtwarzacz

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem

FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem 4-108-796-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem Návod k obsluze Zrušení ukázkového režimu (DEMO) viz strana 14. CDX-GT232 CDX-GT230 2008 Sony Corporation 4-107-250-11 (1) Pro prodejce Pro správnou

Více

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů. Instalace/Zapojení Upozornění Tento přístroj je možné provozovat pouze s napájením 2 V DC se zápornou zemí. Neveďte dráty pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech, například kolejnicích

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Instalace/Zapojení 30 CZ. Zařízení použité v ilustracích (není přiloženo) Výkonový zesilovač. Přední reproduktor. Zadní reproduktor.

Instalace/Zapojení 30 CZ. Zařízení použité v ilustracích (není přiloženo) Výkonový zesilovač. Přední reproduktor. Zadní reproduktor. Instalace/Zapojení 2 3 5 6 7 2 Zařízení použité v ilustracích (není přiloženo) Přední reproduktor Výkonový zesilovač Zadní reproduktor CD/MD měnič Rotační ovladač RM-XS 30 CZ 2 A AUDIO OUT FRONT AUDIO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

Bluetooth audiosystém

Bluetooth audiosystém 3-299-319-11 (1) Bluetooth audiosystém Návod k obsluze Chcete-lizrušitdemonstrační displej (DEMO), podívejte se na stranu 28. MEX-BT3600U 2008 Sony Corporation 3-299-320-11 (1) Bluetooth Audio systém

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac

Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac Charakteristika Zadní převodník USB 1-wire pro připojení k přehrávači WALKMAN, zařízení ipod, iphone a jiným kompatibilním

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-044-187-43 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Operating Instructions Návod k obsluze Instrukcje Obsługi Kullanım kılavuzu Инструкция по эксплуатации GB CZ PL TR RU For installation and connections, see

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM. Obj. č Ovládací panel. Účel použití. Rozsah dodávky. Popis přední části. Název tlačítka a jeho funkce

DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM. Obj. č Ovládací panel. Účel použití. Rozsah dodávky. Popis přední části. Název tlačítka a jeho funkce Ovládací panel Popis přední části Číslo Název tlačítka a jeho funkce 1 LCD displej DAB+ rádio Imperial Dabman 30 FM 2 Power zapnutí / vypnutí rádia 3 Scan - automatické vyhledávání kanálů 4 Menu - informace

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. MEMORY.SET (NASTAVENÍ PAMĚTI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OSVĚTLENÍ DISPLEJE) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 - NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Více

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-246-852-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo FM/MW/LW Autorádio s magnetofonem Návod k obsluze CZ XR-CA370X XR-CA370 2003 Sony Corporation Vítejte! Děkujeme, že jste si zakoupili toto autorádio Sony.

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

MiniDisc Player MDX-CA790X. FM/MW/LW autorádio s MiniDisc přehrávačem. FM/MW/LW autorádio s MiniDisc prehrávačom. Radioodtwarzacz MD UKF/ŚR/DŁ

MiniDisc Player MDX-CA790X. FM/MW/LW autorádio s MiniDisc přehrávačem. FM/MW/LW autorádio s MiniDisc prehrávačom. Radioodtwarzacz MD UKF/ŚR/DŁ 3-251-286-11 (1) FM/MW/LW MiniDisc Player FM/MW/LW MiniDisc Player FM/MW/LW autorádio s MiniDisc přehrávačem Návod k obsluze FM/MW/LW autorádio s MiniDisc prehrávačom Návod na použitie Radioodtwarzacz

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD CDR 677 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento značkový výrobek. Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste se naučili přístroj správně používat. DŮLEŽITÉ Přečtěte si tyto pokyny. Věnujte pozornost všem

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více