tačových prezentací,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tačových prezentací,"

Transkript

1 Aplikovaná informatika Zásady tvorby a užití počítačových prezentací, zpracování formalizovaného dokumentu s nastavením vnitřní úrovně zabezpečení ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, - D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Zásady tvorby a užitu ití počíta tačových prezentací, zpracování formalizovaného dokumentu s nastavením m vnitřní úrovně zabezpečen ení. 1. Přehled základního prezentačního SW 2. Tvorba a úprava prezentace ve vybraném SW 3. Zadání k formalizovanému dokumentu komplexní práce (KP) 4. Kontrolní otázky a úkoly samostudia

3 Cíle cvičen ení 1. Uvést přehled p základnz kladního prezentačního SW. 2. Objasnit základnz kladní zásady tvorby a úpravy prezentace ve vybraném m SW. 3. Předat informace k zadz adání formalizovaného dokumentu komplexní práce (KP) Ai.

4 Přehled základnz kladního prezentačního SW Microsoft PowerPoint v různých verzích dle balíku Office dominuje. Slabinou může být nestálost prostředí při přenosu mezi verzemi. Nutnost využívat kompatibilní sady. Výhodou je i dominantní postavení ve vzdělávacím procesu, propracované prostředí, dostatek šablon, nevýhodou problémy při zpracování videí plyne i z licenční politiky. [1]

5 Přehled základnz kladního prezentačního SW Beamer je produkt pro Linux a Windows na bázi LaTeXu pro tvorbu prezentační slidů. Rozumí si s dalšími produkty třídy LaTeX, takže jeho kompatibilita těmito programy je zaručena. Breamer je určen primárně náročnějším a zkušenějším uživatelům, kteří pracují se syntaxí, nikoli s jednoduchým grafickým prostředím. Při instalaci je třeba si uvědomit, že jde o doplněk LaTeXu. [1]

6 Přehled základnz kladního prezentačního SW Cloudový prezentační software Prezi. Je dalším často zmiňovaným produktem. Lze jej charakterizuje jako zajímavou alternativu, která dá při vytváření prezentace víc práce než PowerPoint, ale zato výsledek může být velice efektivní. Program zvládá efekty typu zvětšování a zoomování, zvládá prezentace online i offline, umí importovat videa z YouTube, PDF soubory, fotky atd. [1]

7 Přehled základnz kladního prezentačního SW Impress LibreOffice je jedním z hlavních rivalů Microsoft Office. Vhodný na delší a obsáhlejší prezentace. Je zdarma a navíc pro Windows, Linux a Mac OS X. [1]

8 Tvorba prezentace - šablony Důležitá je volba šablony či pozadí prezentace. Barevná skladba by měla odpovídat i výkonu prezentačního HW. Důležité je i sladění s účelem a složením posluchačů. MS PowerPoint

9 Tvorba prezentace Volba animačního schématu umožní zrychlit tvorbu. Detaily animace lze upravit u objektů na snímku. U části SW podpory lze volit i přechody a časování již na začátku tvorby. - animace MS PowerPoint

10 Tvorba prezentace - barva Další parametry barevné struktury snímku lze uplatnit přímým formátováním. Menu lze získat v nabídce formát. Uplatnění efektů a možnosti grafiky pozadí závisí i na generaci SW. MS PowerPoint

11 Předlohy & Rozložení snímku Předlohy umožňují formátovat předdefinovanou strukturu a rozložení objektů a zástupných symbolů snímku. Úprava formátu a rozložení usnadní tvorbu prezentací a jednotného formálního vzhledu. Lze použít obdobné animační postupy, výsledek je na všech snímcích založených na téže předloze. MS PowerPoint

12 Realizace - Návrh snímku pravidlo 5 x 5 či i 6 x 6 tj. maximálně 5 (6) bodů (odrážek) a 5 (6) slov na řádek zvýrazňujeme tučným písmem (barvou) kvalitní obrázky na konci řádky důležité informace správn vně popsané grafy Písmo: volba velikosti bezpatkové písmo maximálně 3 druhy písma v dokumentu okrasná písma pouze pro nadpisy zvýrazňovat tučným písmem (barvou) MS PowerPoint

13 Realizace - Barvy a přechodyp maximálně 3 barvy kontrastní barevné kombinace pozor na extrémně křiklavé barvy pozadí snímku by nemělo působit rušivě text nesmí splývat s pozadím Efekty, přechody, p časování efekty sice vzbudí divákovu pozornost, ale šetřeteete tím, vzhledem k významu obsahu nepoužívejte na úkor názornosti a plynulosti vyhněte se časově náročným efektům nepoužívejte více druhů přechodů

14 Desatero úspěšné prezentace 1. Jednoduchost srozumitelné grafy grafiky odrážející to, co říká řečník zásada pěti (šesti) slov na řádek a řádků na snímek Stručně, ale jasně

15 Desatero úspěšné prezentace 2. Méně je někdy n i vícev čitelnost přehlednost názornost Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar

16 Desatero úspěšné prezentace 3. Číselné údaje v rozsáhlých tabulkách ztrácíme přehled omezit použití čísel na minimum fakta uvést v materiálech k prezentaci Jeden obrázek namísto tisíce slov

17 Desatero úspěšné prezentace 4. Živé barvy ostrý kontrast mezi barvou písma, grafickými objekty a pozadím dodržovat počet přijatelných barev Méně může e být někdy n i vícev ce

18 Desatero úspěšné prezentace 5. Další obrázky a grafika použít více zdrojů pestrost a vizuální atraktivita využití animací a videoklipů nálada, sdělení, bariéra Nic se nemá přehánět

19 Desatero úspěšné prezentace 6. Zestručnit seškrtat vžít se do role posluchače neatraktivní, matoucí = škrtnout úspěch se pak dostaví Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Wynn Davis

20 Desatero úspěšné prezentace 7. Správn vné načasov asování komentáře správná synchronizace nový snímek = čas na vstřebání, pak komentář Nikdy mluvením nepřebíjejte snímky

21 Desatero úspěšné prezentace 8. Neopakovat psané pozor na pouhé čtení mluvené komentáře zaujmou udržovat zrakový kontakt s posluchači Oko je do duše okno

22 Desatero úspěšné prezentace 9. Odpočinek posluchačů prostor pro diskusi či dotaz občas možná i prázdná stránka -oči si odpočinou občas je možné vložit i humornou poznámku Humor je perla z hloubky, vtip - jiskřící perla na povrchu. Publilius Syrus

23 Desatero úspěšné prezentace 10. Závěr r prezentace shrnutí musí být stručné a jasné -shrňte nejvýznamnější body, ale zopakujte max. 3 body ze své prezentace zdůrazněte hlavní myšlenku a dejte prostor posluchačům pro diskusi a otázky nezapomeňte poděkovat za pozornost Dirigent orchestru je jeho nejzanícenější posluchač. Otto František Babler

24 Zadání - Formalizovaného dokumentu KP Téma: Případová studie budoucího profesního uplatnění Cíle KP: Vypracovat případovou studii složenou z jednotlivých dílčích úkolů KP, týmově obhájit KP. Poznat a využít možnosti dostupného SW včetně vyhledávání, analýzy, zpracování a citace zdrojů včetně ochrany dat.

25 Zadání - Formalizovaného dokumentu KP Specifikace profesního zaměření KP bude řešena v rámci tříčlenných týmů, které budou sestaveny pod vedením vyučujícího. V rámci zadání KP skupiny podají návrh výběru modelového pracoviště prostřednictvím pošty v LMS ke schválení.

26 Prostředky plnění KP Vhodně stanovený cíl c polovina úspěchu projektu 1) Při i vyhledávání informací o modelovém m pracovišti využijete volné vyhledávac vací nástroje 2) Začínáte tvorbou vlastní rešer erši i včetnv etně odkazů a adres, vhodně ukládat! 3) Respektujte od začátku normy ISO ČSN 690 a ISO ČSN ) Na podkladě rešer erše, e, schválen leného zámyslu z a vlastních dat vypracujete životopis s nástinem n budoucího profesního zaměř ěření v rozsahu cca 10 normostran 2000 znaků v době samostudia s možnou pracovní náplní budoucího zaměstn stnání, vhodná je identifikace s vybraným budoucím m pracovištěm. Vygenerovaný záznam Bratková, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6358>. URN- NBN:cz-ik6358. ISSN com

27 Nastavení vnitřní úrovně zabezpečen ení Nástroje Možnosti - Zabezpečení Nebo při ukládání podobně Možnost ošetřit heslem přístup Možnost nastavit šifrování Možnost změny atributů Omezení přístupu k části dokumentu

28 Harmonogram Načasování je součástí úspěchu Časová dotace KP v rámci r tematického plánu předmětu je daná obsahem sylabu, včetnv etně zadání a kontroly plnění KP, při p i specifikaci není možné vycházet z minimáln lní představy splnění dílčích úkolů! Povinné součásti sti projektu je nutné odeslat vyučuj ujícímu v systému LMS dle sylabu před p obhajobou.

29 Povinné součásti sti KP Načasování je součást stí úspěchu Povinné součásti sti projektu: 1. MS Word - využit ití šablony: úvod, popis analýzy, závěr, z strukturované představení autora, týmu, a modelového pracoviště s budoucím m funkčním m uplatnění zdroje - minimáln lní rozsah = 7-10 x A4 strany. 2. Nastavení vnitřní úrovně zabezpečen ení dokumentu přiděleným heslem a způsobem šifrování.

30 Kontrola plnění KP 1. Veškeré podklady ve Wordu vložte do úkolu v LMS MOODLE ve formátu dle instrukcí vyučujícího. 2. Případné připomínky vyučujícího nutno zapracovat do obhajoby.

31 Základní informace o prezentaci obhajoby komplexní práce (KP) Prezentace bude obsahovat: Titulní snímek Představení týmu a organizace Úvodní snímky a prezentace jednotlivců cca 1-2 snímky Součásti z postupných dílčích úkolů a doplnění Ukázky vybraných metod ochrany dat Závěr a analýza možného uplatnění Použitá literatura a zdroje

32 Kontrolní otázky a úkoly samostudia Znáte podmínky pro splnění úkolů z předmětu Aplikovaná informatika. Proto pracujte průběž ěžně a plňte úkoly! V rámci samostudia si vypracujte první část textových úkolů dle zadání. Začněte promýšlet na strukturu prezentace obhajoby dle probraných zásad. z

33 Zdroje: 1. KRAUS, Josef. Nejlepší program pro tvorbu prezentací. [online] [cit ]. Dostupné z: 3-a /default.aspx 2. Základní typografická pravidla. [online]. 2012, č. 1 [cit ]. Dostupné z: 3. DTP - Typografie písma. DTP - Typografie písma [online]. 2012, č. 1 [cit ]. Dostupné z: Red.pdf 4. Pravidla. cz. Pravidla českého pravopisu [online] Zásobování a.s. [cit ]. Dostupné z:

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace 1 ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 Desatero

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů ruského jazyka Kolektiv autorů: PaedDr. Václava

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Tato publikace

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více