Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické publikování - prezentace. 23. dubna 2009 VŠB - TUO. Beamer - grafické zpracování prezentace. Rostislav Šuta, sut017."

Transkript

1 Beamer - Elektronické publikování - VŠB - TUO 23. dubna 2009

2 Obsah

3 Obsah

4 schémata barvy písma změna fontu vnitřní schémata vnější schémata

5 Obsah Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol 1 2 Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol 3 4 5

6 Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol definice schématu: \usetheme[<options>]{<scheme name>} možnosti options závisí na zvoleném tématu resp. její kategorii koncepční definování každého detailu ( vzhled, fonty, barvy písma, vnitřní i vnější schéma ) vychází se z praxe, téma je uživatelsky dobře sladěno, na druhou stranu ne každému se předdefinovaná témata líbí témata dělíme do několika kategorií podle rozvržení informací o struktuře ( bez navigace, stromová struktura, s obsahem v boční liště, mininavigací, s názvy kapitol a podkapitol ) témata mají název podle měst

7 Bez navigace Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol jedno z nejpoužívanějších témat neobsahuje žádné navigační prvky, pouze text navigace nezabírá žádné místo, lze plně využít celou plochu pro text \usetheme[headheight=<head height>, footheight=<foot height>]{boxes} témata např. Bergen, AnnArbor

8 Default scheme Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol

9 Stromová struktura Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol stromová struktura je umístěna v horní části a zobrazuje aktuální kapitolu, podkapitolu atd. výhodou je značná přehlednost o aktuálním umístění v rámci nevýhodou je, že zabírá větší množství místa tato témata se nepoužívají příliš často z důvodu uvedeného výše

10 Antibes Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol

11 Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol S obsahem obsah je zobrazen v boční liště, její umístění záleží na zvoleném tématu, lze jej však nastavit i ručně (viz níže) obsah v liště je interaktivní, při kliknutí na něj se zobrazí požadovaný snímek možnosti: \usetheme[<options>]{<scheme name>} hideallsubsections způsobí, že v obsahu bude zobrazen pouze obsah kapitoly (section), toto řešení se hodí, pokud potřebujeme ušetřit místo v liště nebo máme hodně podkapitol (subsection) hideothersubsections nezobrazí podkapitoly v jiných kapitolách, kromě aktuální kapitoly left zobrazí panel s obsahem na levé straně right zobrazí panel s obsahem na pravé straně width=50 určuje šířku bočního panelu (50px) na tuto prezentaci je použito schéma Hannover s parametrem hideothersubsections

12 Berkeley Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol

13 Goettingen Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol

14 S mininavigací Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol podobný vzhled jako u stromové struktury hlavní rozdíl je v zobrazování pouze aktuální kapitoly a podkapitoly pomocí teček můžeme vidět počet slajdů v dané kapitole (podkapitole) v zápatí informace o prezentaci (název, autor, institut) vhodný kompromis vzhledu mezi nepřehledným schématem bez navigace a podrobnou stromovou strukturou

15 Dresden Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol

16 S názvy kapitol Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol podobné jako mininavigace v hlavičče je zobrazena aktuální kapitola a podkapitola v zápatí informace o prezentaci (název, autor, institut) prakticky podobné jako bez navigace

17 Warsaw Prezentace bez navigace e stromovou strukturou obsahem mininavigací názvy kapitol a podkapitol

18 Obsah K čemu slouží Jak je použít K čemu slouží Jak je použít 4 5 6

19 K čemu slouží K čemu slouží Jak je použít vnější témata určují celkové rozvržení snímků specifikují, kam by měly odkazovat navigační elementy (např. obsah v boční liště) a jaký bude jejich obsah typickými příklady, jak vnější témata specifikují vzhled elementů jsou: hlavička a patička postranní lišty logo názvy jednotlivých slajdů (např v tomto slajdu: K čemu slouží vnější témata nespecifikují, jakým způsobem budou tyto elementy vykresleny, to je záležitost vnitřních témat

20 Jak je použít K čemu slouží Jak je použít vnější téma přídáme pomocí \useouthertheme[options]{element} jako elementy v tomto případě můžeme použít: infolines - přídání hlavičky (zobrazení aktuální kapitoly a podkapitoly) a patičky (název, autor, datum, počet slajdů) [options] miniframes - přidání mininavigace do hlavičky, v options lze nastavit obsah patičky (např. footline=author) [options] sidebar - zobrazení postranní lišty s obsahem (options viz témata vzhledu) shadow - stínování elementů hlavičky tree - zobrazení stromové struktury v hlavičče

21 Obsah K čemu slouží Jak je použít K čemu slouží Jak je použít 5 6

22 K čemu slouží K čemu slouží Jak je použít vnitřní témata obsahují šablony pro vykreslování elementů jako jsou např: titulní strana odrážkování a číslování teorém a jeho důkaz tabulky poznámky pod čarou reference na literaturu

23 Jak je použít K čemu slouží Jak je použít vnitřní téma přídáme pomocí \useinnertheme[options]{element} jako elementy v tomto případě můžeme například použít: circles - odrážkování a číslování tvořena puntíky, stejně jako obsah (použito v této prezentaci) rectangles - místo puntíků jsou tvořeny tyto 3 elementy čtverci rounded - podobný styl jako circles, narozdíl od něj sou tvořeny 3D puntíky

24 Obsah elementů textu elementů textu 6

25 elementů textu správa barev v beameru umožňuje specifikovat barvu každého elementu zvlášt (barvy nadpisů, obsahů, číslování, samotných textů apod. ) vlastním nastavením různých elementů můžeme vytvářet vlastní šablony vzledu pokud nechceme definovat všechny barvy zvlášť, můžeme opět využít připravené šablony

26 elementů elementů textu změna vzhledu jednotlivých elementů pomocí \usecolortheme[options]{part} v [options] definujeme požadovanou barvu pomocí rgb, cmyk nebo anglického názvu barvy rgb se skládá z 3 částí: {r,g,b} nabývajících hodnot od 0 do 1 např. {0.5,0,0} cmyk se skládá ze 4 částí: {c,m,y,k} nabývajících hodnot od 0 do 1 např. {0,1,1,0.5} pomocí anglického názvu např. SeaGreen za {part} dáme název elementu, který chceme vykreslit jinou barvou (např. structure nebo sidebartab)

27 příklad zvolíme barvu SeaGreen a za parametr dáme {structure} na změnu barvy nadpisů,kapitol a ovládacích prvků elementů textu

28 příklad 2 zvolíme barvu Blue a za parametr dáme {sidebartab} na změnu pozadí aktulání podkapitoly v postraním panelu elementů textu

29 Použití template šablon barev elementů textu beamer nemá definování barev společně s LaTexem nefungují tedy tagy \color nebo \colorlet místo nich se používá tag \usebeamercolor[param]{option} parametry jsou [fg/bg] pro změnu barvy písma (fg) nebo pozadí textu (bg) za {option} dáme název šablony nebo barvy například na zvýraznění parametrů je použito usebeamercolor[fg]{alerted text} text pro obarveni, kde alerted text je šablona pro červené zvýraznění písma

30 Vytvoření template šablon barev pro vytvoření šablony slouží příkaz \setbeamercolor jeho parametry jsou {beamer color name} a {options} elementů textu

31 elementů textu Vytvoření template šablon barev pro vytvoření šablony slouží příkaz \setbeamercolor jeho parametry jsou {beamer color name} a {options} {beamer color name} je námi zvolené pojmenování nové šablony {options} jsou možnosti, které definujeme pro námi zvolenou šablonu například \setbeamercolor{moje sablona}{fg=green, bg=yellow}

32 elementů textu Vytvoření template šablon barev pro vytvoření šablony slouží příkaz \setbeamercolor jeho parametry jsou {beamer color name} a {options} {beamer color name} je námi zvolené pojmenování nové šablony {options} jsou možnosti, které definujeme pro námi zvolenou šablonu například \setbeamercolor{moje sablona}{fg=green, bg=yellow} \usebeamercolor[fg]{moje} barva z popředí \usebeamercolor[bg]{moje} barva z pozadí

33 elementů textu Vytvoření template šablon barev pro vytvoření šablony slouží příkaz \setbeamercolor jeho parametry jsou {beamer color name} a {options} {beamer color name} je námi zvolené pojmenování nové šablony {options} jsou možnosti, které definujeme pro námi zvolenou šablonu například \setbeamercolor{moje sablona}{fg=green, bg=yellow} \usebeamercolor[fg]{moje} barva z popředí \usebeamercolor[bg]{moje} barva z pozadí výsledek i s pozadím: Zelený text na žlutém pozadí.

34 Obsah Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru

35 Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru Témata fontů beamer obsahuje několik typů přednastavených fontů z historických důvodů nejdou u těchto typů měnit všechny vlastnosti téma fontů vybereme příkazem \usefonttheme[options]{font name} jako {font name} můžeme použít {serif} - toto téma nahradí všechny písma fontem z rodiny sans serif {structurebold} - text v hlavičce, patičce, nadpisu a obsahu bude tučným písmem {structureitalicserif} - text v hlavičce, patičce, nadpisu a obsahu bude zkosený {structuresmallcapsserif} - text v hlavičce, patičce, nadpisu a obsahu bude psán kapitálkami

36 Změna fontů bez použití šablon Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru pomocí \documentclass[xpt]{beamer} můžeme definovat výchozí velikost písma v celé prezentaci (výchozí hodnota je 11) pomocí \usepackage{package name} importujeme zvolený balíček (součást distribuce LaTexu) příkazem \usepackage[enc name]{fontenc} změníme kódování výstupního textu změna fontu, kterou si definujeme v beameru

37 v beameru Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru vytvoření fontu v beameru pomocí \setbeamerfont*{beamer-font name}{attributes} jako atributy můžeme definovat size, shape, series, family, parent size - velikost písma shape - řez písma series - tučnost písma family - typ písma (např. Times New Roman, Sans Serif apod.) parent - spojení typů

38 v beameru Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru \setbeamerfont{parent A}{size=\large} \setbeamerfont{parent B}{size=\bfseries} \setbeamerfont{child}{parent={parent A, parent B},size=\small} \normalfont: Výsledný text. \usebeamerfont{parent A}: Výsledný text. \usebeamerfont{parent B}: Výsledný text. \usebeamerfont{child}: Výsledný text.

39 Konec Děkuji za pozornost. Témata fontů Změna fontů bez použití šablon Změna fontů v beameru

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. Zdeněk Železný Obsah:

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky

Novinka ve Wordu 2007. Rychlé části. Vlastnosti dokumentu. Pole. Stavební bloky Word Rychlé části Novinka ve Wordu 2007 Rychlé části Vlastnosti dokumentu Pole Stavební bloky Rychlé části Titulní strany Záhlaví Zápatí Čísla stránek Vodoznak Tabulky Formuláře Automatický text Bibliografie

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Microsoft FrontPage 2000 učební texty Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Obsah Web... 3 Vytvoření nového webu... 3 Otevření webu... 4 Grafické prostředí programu...

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Tvorba vlastního vzhledu

Tvorba vlastního vzhledu Kapitola 5 Tvorba vlastního vzhledu Proč se vůbec zabývat vytvořením vlastního motivu vzhledu, když pro Drupal existuje celá řada vynikajících témat, která jejich autoři uvolnili k volnému použití jednoduše

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Docházkový systém ID-Ware II

Docházkový systém ID-Ware II ID-Ware II Obsah 1.Základní pojmy...8 1.1.Formátovací konvence...8 1.2.Licenční podmínky...8 1.3...8 1.4.Přístupový systém...8 1.5.Administrátor...8 1.6.Uživatel...9 1.7.Uživatelská práva...9 1.8.Nastavení

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

Jak vytvořit jednoduché webové stránky.

Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Od vynálezu protokolu HTTP pro přenos dokumentů a jazyka HTML pro jejich popis již uběhlo více než 17 let. Za tu dobu se vyvíjel jak protokol, tak i jazyk. Od původního

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář

Jazyk HTML SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02. Pomocný text pro výuku výpočetní techniky. PaedDr. Pavel Kovář SOŠ OTROKOVICE, TŘ. T. BATI 1266, OTROKOVICE 765 02 Jazyk HTML Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2009 S O Š O T R O K O V I C E A. Základní struktura HTML dokumentu Zkratkou

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více