Kulturní aktivity zahraniční v ČR Zahraniční pracovní cesty UNESCO Samostatné oddělení kulturní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní"

Transkript

1

2 OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury Organizační schéma ministerstva k Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku Statistika základních personálních údajů... 7 III. Rozpočet Plnění závazných ukazatelů Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2010 (úřad MK) Komentář k rozpočtu IV. Odbory a samostatná oddělení Odbor památkové péče Činnost odboru Přehled přímo řízených příspěvkových organizací Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Stálé poradní orgány OPP Památková inspekce Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor církví Činnost odboru Seznam registrovaných CNS a SCNS Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Výdaje na církve Granty občanským sdružením a jiným právnickým osobám Poradní orgány (komise) Samostatné oddělení umění Činnost samostatného oddělení umění Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Samostatné oddělení literatury a knihoven Činnost SOLK Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor regionální a národnostní kultury Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor legislativní a právní Činnost odboru Legislativní činnost Soudní spory a žaloby Správní řízení rozkladová komise Odbor autorského práva Činnost odboru Mezinárodní autorskoprávní agenda Kolektivní správci práv Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv Odbor mezinárodních vztahů Činnost odboru Mezinárodní smlouvy v gesci MK ČR, sjednané v roce Mezinárodní organizace Kulturní aktivity MK v zahraničí

3 Kulturní aktivity zahraniční v ČR Zahraniční pracovní cesty UNESCO Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí Samostatné oddělení Evropské unie Odbor médií a audiovize Příspěvkové organizace Legislativní činnost Kritéria, zásady a systém alokace prostředků Poradní orgány Státní fond kultury České republiky Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Odbor ekonomický Činnost odboru Odbor vnitřní správy a investic Činnost odboru Rozpočet Odbor výzkumu a vývoje Činnost odboru Celkové výdaje MK na výzkum a vývoj Odbor pro strategii a dotační politiku Odbor interního auditu a kontroly Činnost odboru V Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v členění dle 18 odst.1)

4 Vážení, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o hospodaření Ministerstva kultury a splněných úkolech v roce Nebyl to z mnoha důvodů rok jednoduchý. První polovinu roku vládla zemi prozatímní úřednická vláda. Ta se v rámci svých možností pokusila o určité úspory ve státním rozpočtu, které se plošně dotkly i resortu kultury. Po svém nástupu na post ministra kultury v polovině července 2010 jsem proto udělal opatření, aby byly minimalizovány dopady na dvě stěžejní oblasti. Na takzvanou živou kulturu a památkovou péči, což se podařilo. Zároveň jsme se spolu s týmem spolupracovníků pustili do složitého procesu transformace velkých příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. Radikálním zásahem se podařilo nastavit nová pravidla fungování v Národním technickém muzeu, které tak mohlo být začátkem roku 2011 konečně zpřístupněno veřejnosti. K výrazným změnám došlo v České filharmonii. Tento klenot české kultury má po dlouhé době stabilní a respektované vedení, a v neposlední řadě i smlouvu s budoucím šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem, který je zárukou úspěšné budoucnosti tělesa. Na základě řádného výběrového řízení byli jmenováni ředitelka Pražského filharmonického sboru a generální ředitel Národní knihovny ČR. Bylo rovněž vypsáno nové, transparentní výběrové řízení na obsazení postu generálního ředitele Národní galerie v Praze, který bude jmenován k Těsně před koncem loňského roku jsme rovněž zahájili diskusi nad transformací Národního divadla a Státní opery Praha. I přes zbytečně vyhrocenou mediální kampaň jsem přesvědčen, že navržené řešení ze strany ministerstva bude nakonec přijato s všeobecným pochopením, jako nejlepší možné pro budoucnost těchto dvou významných státních kulturních institucí i jejich zaměstnanců. Společným cílem je zajištění dostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu ruku v ruce s růstem umělecké kvality všech souborů. Ministerstvo samozřejmě pokračovalo i v plnění svých legislativních a nelegislativních úkolů stanovených vládou. Pokračujeme mimo jiné v přípravách nového památkového zákona, zahájili jsme otevřenou veřejnou diskusi nad velmi diskutovanou novelou autorského zákona a intenzivně se věnuji přípravě návrhu zákona, který by konečně řešil palčivou otázku církevních restitucí. Za zmínku rovněž stojí kroky ministerstva směrem k podpoře kinematografie. Dne vláda schválila Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu Osvědčil se i model Programu podpory filmového průmyslu, takzvané pobídky filmařům. V neposlední řadě jsem učinil zásadní kroky k revitalizaci Státního fondu kultury a k dalšímu fungování Státního fondu pro podporu české kinematografie. Další důležité a podrobné informace naleznete na následujících stránkách. Děkuji za Váš zájem o chod Ministerstva kultury. S úctou Jiří Besser ministr kultury ČR 3

5 II. Ministerstvo kultury 2.1 Organizační schéma ministerstva k MUDr. Jiří Besser, ministr kultury Mgr. Milan Kupka JUDr. Petra Smolíková JUDr. František Mikeš Útvary řízené přímo ministrem kultury ředitel úřadu Ministerstva kultury zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury I. náměstek ministra Kancelář úřadu sekce Sekce legislativní Sekce I. náměstka Odbor vnějších vztahů a komunikace Sekretariát ministra Odbor legislativní a právní Odbor církví Stanislav Brunclík ředitel řízen přímo ředitelem úřadu Mgr. Jan Hubka ředitel Ing. Pavla Bendová ředitelka Odbor interního auditu a kontroly RNDr. Miroslav Leixner ředitel Odbor lidských zdrojů Ing. Růžena Rusová ředitelka Odbor autorského práva JUDr. Pavel Zeman ředitel Odbor médií a audiovize Mgr. Helena Fraňková ředitelka Památková inspekce JUDr. Jiří Varhaník ředitel Odbor mezinárodních vztahů PhDr. Petr Hnízdo ředitel Samostatné oddělení EU Ing. Jaromíra Mizerová vedoucí Odbor výzkumu a vývoje Ing. Martina Dvořáková ředitelka Kancelář bezpečnostního ředitele Ing. Werner Machurka ředitel 4

6 MUDr. Jiří Besser, ministr kultury Ing. Michaela Vojtová náměstkyně ministra pro ekonomiku PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministra pro kulturní dědictví MgA. Radek Zdráhal náměstek ministra pro umění, literaturu a knihovny Sekce ekonomická Sekce pro kulturní dědictví Sekce pro umění, literaturu a knihovny Odbor ekonomický Odbor památkové péče Samostatné oddělení umění Ing. Jana Přerovská ředitelka Odbor vnitřní správy a investic Ing. Zdeněk Jirek pověřen zastupováním ředitel Odbor pro strategii a dotační politiku Mgr. Marek Kupsa ředitel Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. ředitel Odbor ochrany movitého kult. dědictví,muzeí a galerií Mgr. Tomáš Wiesner ředitel Odbor regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová ředitelka PhDr. Jana Vondráková vedoucí Samostatné oddělení literatury a knihoven Mgr. Blanka Skučková vedoucí 5

7 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2010 Dne 13. července 2010 v hodin byla prezidentem České republiky jmenována nová vláda České republiky. Skončil výkon funkce ministra kultury pro Prof. Václava Riedlbaucha. Novým ministrem kultury byl jmenován MUDr. Jiří Besser. a) změny ve funkcích náměstků a vrchních ředitelů Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. odvolán z funkce I. náměstka ministra kultury Ing. Jaromír Talíř odvolán z funkce náměstka ministra kultury JUDr. Petra Smolíková odvolána z funkce náměstkyně ministra kultury JUDr. Jiří Richter odvolán z funkce náměstka ministra kultury JUDr. František Mikeš odvolán z funkce náměstka ministra kultury Ing. Zdeněk Novák odvolán z funkce vrchního ředitele sekce B JUDr. František Mikeš jmenován I. náměstkem ministra kultury PhDr. Anna Matoušková jmenována náměstkyní ministra kultury pro kulturní dědictví Ing. Tomáš Stejskal jmenován náměstkem ministra kultury pro ekonomiku Mgr. Milan Kupka jmenován do funkce vrchního ředitele sekce ministra Mgr. Milan Kupka odvolán z funkce vrchního ředitele sekce ministra Mgr. Milan Kupka jmenován do funkce ředitele úřadu ministerstva JUDr. Petra Smolíková jmenována do funkce zástupkyně ředitele úřadu MgA. Radek Zdráhal jmenován do funkce náměstka ministra pro umění a knihovny Ing. Tomáš Stejskal odvolán z funkce náměstka ministra kultury pro ekonomiku Ing. Michaela Vojtová jmenována do funkce náměstkyně ministra kultury pro ekonomiku b) změny ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení Mgr. Hana Smetanová jmenována ředitelkou sekretariátu ministra Mgr. Emilli Čechová rezignovala na funkci ředitelky zahraničního odboru Roman Kallup dočasně pověřen řízením zahraničního odboru Mgr. Hana Smetanová odvolána z funkce ředitelky sekretariátu ministra Stanislav Brunclík jmenován ředitelem odboru vnějších vztahů a komunikace Ing. Zdeněk Novák jmenován ředitelem odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí PhDr. Anna Matoušková odvolána z funkce ředitelky odboru památkové péče JUDr. Václav Karmazín dočasně pověřen řízením odboru památkové péče Mgr. Marek Kupsa jmenován ředitelem odboru strategie a dotační politiky Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. jmenován ředitelem odboru památkové péče Mgr. Lic. Pavel N. Rouš odvolán z funkce ředitele odboru vnitřní správy a IT Ing. Vladimír Brabec odvolán z funkce ředitele odboru investic Ing. Zdeněk Jirek odbor vnitřní správy a investic řízením odboru dočasně pověřen PhDr. Petr Hnízdo jmenován ředitelem odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí PaedDr. František Zborník odvolán z funkce ředitele odboru umění a knihoven c) změny ve funkcích vedoucích oddělení JUDr. Irena Šťáhlavská jmenována vedoucí správního oddělení odboru vnitřní správy Věra Burdová jmenována vedoucí provozně ekonomického oddělení odboru vnitřní správy Jana Holíková pověřena řízením referátu majetkové správy odboru vnitřní správy František Pokorný pověřen řízením referátu autodopravy odboru vnitřní správy Ing. Tereza Grösslová ukončila výkon funkce vedoucí ekonomického oddělení odboru církví Mgr. Kamila Brunovská jmenována vedoucí ekonomického oddělení odboru církví Ing. Vladimír Vaľko pověřen řízením referátu podatelny odboru vnitřní správy Zdeněk Václavík odvolán z funkce vedoucího oddělení správy státních fondů odbor médií a audiovize Burdová Věra ukončení výkonu funkce vedoucí ekonomického oddělení odboru vnitřní správy 6

8 RNDr. Jiří Žalman vzdal se funkce vedoucího oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ing. Michal Polák jmenován vedoucím ekonomického oddělení odboru vnitřní správy PhDr. Magda Junková jmenována do funkce vedoucí oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Bc. Viktorie Plívová ukončila výkon funkce vedoucí informační kanceláře v sekretariátu ministra Stanislav Brunclík jmenován vedoucím informační kanceláře v sekretariátu ministra Ing. Vlastislav Komárek odvolán z funkce vedoucího oddělení finančního řízení odboru strategie a dotační politiky Mgr. Josef Beránek odvolán z funkce vedoucího oddělení projektového řízení odboru strategie a dotační politiky Ing. Vilibald Knob odvolán z funkce vedoucího oddělení koordinace příprav IOP odboru strategie a dotační politiky Ing. Vladimír Študent odvolán z funkce vedoucího oddělení finančních mechanismů EHP a Norska odboru strategie a dotační politiky Ing. Michal Polák odvolán z funkce vedoucího ekonomicko provozního oddělení odboru vnitřní správy Ing. Karel Petr odvolán z funkce vedoucího oddělení informatiky odboru vnitřní správy Ing. Vilibald Knob jmenován vedoucím oddělení dotační politiky odboru strategie a Mgr. Lic. Pavel N. Rouš Ing. Vladimír Brabec Ing. Martin Sládek dotační politiky jmenován vedoucím provozního oddělení odboru vnitřní správy a investic jmenován vedoucím oddělení investic odboru vnitřní správy a investic jmenován vedoucím oddělení informatiky odboru vnitřní správy a investic Ing. Jiří Kořínek jmenován vedoucím oddělení realizace projektů odboru strategie a dotační politiky Ing. Hana Tajčová jmenována vedoucí oddělení finančního řízení odboru strategie a dotační politiky Mgr. Lic. Pavel N. Rouš odvolán z funkce vedoucího provozního oddělení odboru vnitřní správy a investic Mgr. Michaela Pantoflíčková jmenována vedoucí provozního oddělení odbor vnitřní správy a investic PhDr. Libor Kubelka odvolán z funkce vedoucího oddělení kulturní politiky a koncepcí odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí Ing. Vladimír Brabec uplynutím sjednané doby skončil výkon funkce vedoucího oddělení investic odboru vnitřní správy a investic 2.3 Statistika základních personálních údajů a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let ,67 % let ,65 % let ,91 % let ,31 % 60 let a více ,47 % Celkem % % 33,45 % 66,55 % 100 % -- 7

9 b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,05 % Vyučen ,48 % Střední odborné ,39 % Úplné střední ,62 % Úplné střední odborné ,72 % Vyšší odborné ,05 % Vysokoškolské ,69 % Celkem % c) Celkový údaj o průměrných platech k Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců na MK v roce 2010 Nástupy 63 Odchody 77 e) Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k do 5 let ,26 % do 10 let 52 18,12 % do 15 let 39 13,59 % do 20 let 34 11,85 % nad 20 let 12 4,18 % Celkem ,00 % f) Jazykové znalosti zaměstnanců MK Přehled kvalifikačních jazykových požadavků u vybraného okruhu pracovních míst, stanovených na základě usnesení vlády ČR č ze dne 6. listopadu 2002: Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk AJ nebo FJ AJ nebo FJ nebo NJ Celkem

10 III. Rozpočet 3.1 Plnění závazných ukazatelů a) Příjmy Zákonem č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2010 ve výši tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k úpravám příjmů, takže jejich upravený rozpočet byl na úrovni schváleného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány v následujících ukazatelích v tis. Kč: SR 2010 UR 2010 Skut. k % plnění Daňové příjmy správní poplatky ,20 172,00 Daňové příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2010 byly stanoveny v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 17,20 tis. Kč, v tom: 17 tis. Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, (34 povolení), správní poplatek 500 Kč je stanoven dle položky 22, písm. C) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004, o správních poplatcích, 0 Kč za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování (cizí státní příslušník), 200 Kč za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (2 duplikáty). Vydání kopie v případě ztráty podléhá (podle položky č. 16, písm. A) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) správnímu poplatku 100 Kč. Nedaňové příjmy SR 2010 UR 2010 Skut. k % plnění Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období celkem ,12 87,94 Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) ,50 56,31 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,28 131,33 CELKEM ,90 106,54 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu Evropské unie činil tis. Kč, z toho tis. Kč na podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc, tis. Kč na podprogram Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, tis. Kč na technickou pomoc mimo informační systém programového financování. Příjmy z rozpočtu EU byly realizovány prostřednictvím podprogramu 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc (oblast podpory 5.1 Integrovaného operačního programu IOP) v celkové výši ,708 tis. Kč, a částečně také prostřednictvím technické pomoci IOP (oblast podpory 6.1 a 6.2 IOP) ve výši ,019 tis. Kč. Objem příjmů v rámci oblasti podpory 5.1 již odpovídá tomu, že se rozeběhla realizace projektů a zvolna se zvyšuje i čerpání prostředků. Příjmy realizované v roce 2010 se většinou vztahují k platbám provedeným v roce 2010 z nároků minulých let, případně k výdajům roku 2009 (celkem tis. Kč). Zbývající část příjmů ve výši tis. Kč se vztahuje k rozpočtovým výdajům roku Neplnění plánu příjmů (resp. jeho naplňování prostřednictvím výdajů v oblasti nároků z nespotřebovaných výdajů let minulých je způsobeno zpožděním náběhu realizace projektů v rámci oblasti podpory 5.1 a následným financováním těchto projektů přednostně ze zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkově je tedy plán příjmů naplněn, jedná se však o dohánění deficitu z minulých let. Tento trend bude pokračovat i v roce V rámci technické pomoci IOP (oblast podpory 6.1 a 6.2) se veškeré realizované příjmy v roce 2010 vztahují k výdajům předchozích let, případně k výdajům hrazeným v roce 2010 z nároků minulých let. Neplnění příjmů je způsobeno delší administrací projektu Centrem pro regionální rozvoj. Žádost o platbu za první pololetí roku 2009 byla vyřizována až v roce 2010, což způsobilo zpoždění refundace plateb na účet Ministerstva kultury. Z tohoto důvodu budou opožděny další platby za výdaje uskutečněné v roce Projekt byl ukončen v září Na začátku roku 2011 byly předloženy následné projekty ministru kultury k podpisu tak, aby mohly 9

11 být refundovány výdaje uskutečněné od Vzhledem ke kapacitním možnostem Centra pro regionální rozvoj je třeba počítat s tím, že příjmy budou realizovány s delší časovou prodlevou proti původnímu očekávání. Schválený rozpočet příjmů podprogramu Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě byl stanoven ve výši tis. Kč. V roce 2010 byly převedeny na příjmový účet kapitoly 334 příjmy ve výši 2 091,845 tis. Kč (projekt Národní digitální knihovna). Operační program Životní prostředí ERDF: V rámci financování projektů z tohoto programu obdržela kapitola 334 příjem ve výši 123,659 tis. Kč za projekt Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště (Národní památkový ústav). V souvislosti s uvedeným projektem byly rozpočtovým opatřením Ministerstva financí převedeny z Ministerstva životního prostředí do kapitoly 334 výdaje do příspěvku na provoz příspěvkové organizace Národní památkový ústav ve výši 124 tis. Kč, rozpočet příjmů mezi oběma kapitolami upravován nebyl (příjmy ve výši 124 tis. Kč nebyly v kapitole 334 rozpočtovány). Prostředky OP LZZ byly určeny na zpracování analýzy k projektům Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR (Ústřední seznam kulturních památek) a studie proveditelnosti: Vytvoření Národní digitální knihovny, Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky, Zavedení Integrovaného systému správy sbírek, Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály a Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu. Příjmy v roce 2010 činily 9 668,89 tis. Kč, z toho k výdajům roku 2010 ve výši 426,02 tis. Kč. Ministerstvo kultury obdrželo v tomto operačním programu pro 6 projektů všechny očekávané příjmy. Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. III. výzvy v objemu tis. Kč se naplnily jen ve výši 56,31 % rozpočtovaných příjmů, tj ,50 tis. Kč. V tabulce jsou přehledně srovnány údaje týkající se příjmů v roce 2010 v rámci FM EHP/Norska. Percentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu po Žádosti o průběžnou platbu (která je uplatňována neprodleně po vzniku nákladů). Předpokládá se, že veškeré refundace příjmy budou realizovány nejpozději do počátku roku 2012 (po ukončení projektu, schválení závěrečných zpráv včetně vypořádání zádržného v průběhu roku 2011). Přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR 2010 UR 2010 skut. k skut. k výdajům r v tom skut. k výdajům z min. let % plnění (sl. 3/ /sl.1) rozdíl sl. 3 sl.1 % plnění (sl. 2/ /sl. 1) Projekt Záchrana neperiodických bohemikálních dokum. 19. stol. ohrožených ,64 120, ,62 1,99 120,02 0,00 degradací papíru Karel Škréta ( ): Doba a dílo ,89 0, ,89 0, ,00 39,84 Uchování a prezentace kult. dědictví českého a ,91 0, ,91 0, ,00 59,91 světového divadla Blokový grant Valašské ,21 0,00 250,21 0,00-322,00 77,70 muzeum v přírodě Agregát ,00 Celkem Spol. projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo ISPROFIN) ,65 120, ,63 0, ,98 90,89 10

12 Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví Studijní depozitář mobiliárních fondů hradů a zámků Obnova expozice Husité Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně Hradní muzeum Český Krumlov Obnova vstupní budovy vč. nádvoří a areálu NKP dolu Michal v Michálkovicích Státní zámek Sychrov oprava oranžérie Kostel a sloup Nejsv. Trojice ve Valči Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie Uchování kult. dědictví 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, ,00 62, ,93 0, ,93 0, ,00 68, ,22 365, ,50 1, ,28 65, , , ,26 26, ,35 96, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,34 0, ,34 0, ,00 36, ,54 0, ,54 0, ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 etapa Agregát ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Celkem Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko Celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů , , ,47 2, ,63 51, , , ,11 2, ,61 56,31 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činí ,29 tis. Kč, tj. plnění na 131,33 %. Rozpočet ostatních nedaňových příjmů ve výši tis. Kč zahrnoval tis. Kč plánovaných převést na příjmový účet Ministerstva kultury ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku. Schválený rozpočet obsahoval dále finanční objem tis. Kč z titulu plánovaných odvodů příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury a 2 tis. Kč přijaté sankční platby (správní poplatky). Skutečně dosažené příjmy v objemu ,29 tis. Kč zahrnují odvody PO ve výši ,50 tis. Kč, mimorozpočtové prostředky rezervního fondu zapojené do rozpočtu kapitoly ve výši ,90 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 2 961,19 tis. Kč, příjmy ze zrušeného FNM ve výši tis. Kč a správní poplatky ve výši 147,70 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů ze zrušeného FNM ve výši tis. Kč představoval finanční prostředky, které měly být využity dle plánu a převedeny ze zvláštního účtu zrušeného FNM na financování Programu péče o národní kulturní poklad (usnesení vlády č. 716 ze dne , č. 883 ze dne , č. 911 ze dne , č. 62 ze dne ). Finanční prostředky v uvedené výši tis. Kč byly rozděleny dle podprogramů takto: Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea tis. Kč Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR tis. Kč S ohledem na skutečnost, že realizace investičních záměrů v podprogramu Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea neproběhla zcela dle plánovaných harmonogramů, došlo k nečerpání transferovaných prostředků ve výši tis. Kč a uvedená částka bude uplatněna jako nárok z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku

13 V roce 2010 byly v rámci systému programového financování transferovány ze zrušeného FNM finanční prostředky (jako příjem) v úhrnné hodnotě tis. Kč, přičemž výše uvedená částka tis. Kč byla zapracována ve schváleném rozpočtu jako příjem a tis. Kč bylo tzv. mimorozpočtového charakteru, kdy uvedená částka byla vyžádána dle znění zákona č. 178/2005 Sb., v platném znění, o zrušení Fondu národního majetku. Na základě provedené kontroly stavu realizace investičního záměru u akce Rekonstrukce a revitalizace Klementina (Národní knihovna ČR) z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2010 bylo nutné nevyčerpané mimorozpočtové prostředky, soustředěné na příjmovém účtu s předčíslím 4714, vrátit zpět na mimorozpočtové účty, ze kterých byly poukázány. Uvedený úkon byl proveden v prosinci 2010 v souladu s ustanovením 50, zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění. Jednalo se o částku tis. Kč. Schválený rozpočet nedaňových příjmů zahrnoval odvody PO z odpisů v objemu tis. Kč, odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku částkou tis. Kč a odvody příjmů nerozepsané na jednotlivé organizace ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly provedeny úpravy závazného ukazatele odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku u Moravské zemské knihovny zvýšením o částku 159 tis. Kč a současně o stejný objem byly sníženy odvody příjmů nerozepsané na jednotlivé organizace. Přehled odvodů z odpisů a příjmů z prodeje hmotného nemovitého státního majetku dokumentuje následující tabulka. Organizace SR 2010 UR 2010 Předpis (povinnost odvodu) k Skutečnost k PÚB 115 Plnění rozpočt. příjmů Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v Kč v % v Kč Odvod z odpisů a zůstatkové ceny prodávaného nemovitého státního majetku Národní divadlo ,00 0 Státní opera ,00 0 Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR ,00 0 Slezské zemské muzeum ,00 0 Národní muzeum ,00 0 Muzeum loutkářských kultur , Technické muzeum v Brně ,00 0 Národní galerie v Praze ,00 0 Moravská galerie v Brně ,00 0 Uměleckoprůmyslové museum ,00 0 Odvod z odpisů a ZC celkem , Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR , Husitské muzeum , Muzeum loutkářských kultur , Národní památkový ústav , Odvod příjmů z prodeje nemovit. státního majetku celkem , Rozepsané odvody a vázání celkem , Nerozepsané odvody , Odvody a vázání PO celkem , Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k shodně s povinností činí ,50 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši ,50 tis. Kč. V souladu s ustanovením 25 odst.1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán částkou ,50 tis. Kč v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb PO a částkou tis. Kč v příspěvku na provoz PO a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly

14 Neplnění rozepsaných odvodů z odpisů a zůstatkové ceny prodaného nemovitého majetku v celkové výši tis. Kč je ovlivněno skutečností, že příspěvkové organizace Moravská zemská knihovna a Muzeum loutkářských kultur neuskutečnily plánovaný prodej nemovitého majetku a jeho zůstatková cena ve stejném objemu nebyla proúčtována do nákladů organizací. Plánované příjmy z prodeje nemovitého státního majetku nebyly dosaženy u většiny PO zejména z důvodu nedostatečné poptávky po nabízených objektech na trhu. Deficit v plnění rozepsaných odvodů příjmů z prodeje představuje částku 6 170,50 tis. Kč. Pro rok 2010 nebyly předepsány vlastnímu úřadu žádné příjmy. Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2010 naplněny částkou 2 961,19 tis. Kč. Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze tří služebních bytů v areálu Zelený pták a jednoho služebního bytu v ul. Vavřenova, dále příjmy z pronájmu plochy (anténa Telefónica O2), z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů firmě Roland Schenk doprava úklid a z pronájmu prostor k umístění vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování společnosti P. Dussmann, s. r. o. Ostatní příjmy jsou nepravidelné z pronájmu reprezentačních prostor v Nostickém paláci a pronájmu stolů společnosti P. Dussmann, s. r. o. Celkové příjmy z pronájmu činily 847,63 tis. Kč, po převodu do příjmů Státního fondu kinematografie ve výši 388,03 tis. Kč činil zůstatek k ,60 tis. Kč. Příjmy z pronájmu k datu převodu činily v roce 2010 částku 776,06 tis. Kč. Z toho byly příjmy za pronájem služebních bytů ve výši 69,79 tis. Kč. Za pronájem reprezentačních prostor v Nostickém paláci, pronájem plochy (anténa Telefónica O2), z pronájmu prostor a stolů společnosti P. Dussmann, s. r. o., a pronájmu prostor firmě Roland Schenk doprava úklid bylo získáno 706,27 tis. Kč. Z částky 776,06 tis. Kč byla převedena podle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR, do příjmů Státního fondu kinematografie částka 388,03 tis. Kč. Do této částky nejsou zahrnuty platby přijaté v samém závěru roku. Celkový přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Skutečnost SR 2010 UR 2010 Ukazatel k % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem ,10 106,54 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,90 106,54 v tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZPcelkem ,12 87,94 v tom: IOP ERDF ,23 82,71 LZZ ESF ,89 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů ,50 56,31 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,29 131,33 Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM) ,00 146,30 Převody z rezervního fondu MK ,90 Odvody PO (odpisy) ,00 82,50 Ostatní odvody PO (prodej NM) ,50 6,75 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 459,60 Příjmy z úroků 6,95 Realizované kurzové zisky 2,14 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Přijaté sankční platby , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté pojistné náhrady 287,22 Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady 333,02 Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 872,25 Daňové příjmy ,20 172,00 v tom: Příjmy ze správních poplatků ,20 172,00 13

15 b) Výdaje V následující tabulce je uveden přehled čerpání výdajů dle ukazatelů, včetně upraveného rozpočtu bez vázaných prostředků (sloupec 3). Ve sloupci 5 tabulky je uvedeno použití mimorozpočtových prostředků z výdajů vykázaných ve sloupci 4. Skutečnost bez mimorozpočtových prostředků (RF, NNV a FNM) je uvedena ve sloupci 6 a dále její porovnání s upraveným rozpočtem bez vázaných prostředků na rok 2010 (sloupec 7). Legenda: RF = rezervní fond, NNV = nároky z nespotřebovaných výdajů, FNM = prostředky zrušeného Fondu národního majetku v tis. Kč Ukazatel SR 2010 UR 2010 UR 2010 bez váz. prostř. skutečnost k Použití RF/NNV/ FNM Skutečnost bez mimorozp. prostředků % plnění UR bez váz. prostř. (sl.6/sl.3) Výdaje celkem , , ,39 88,45 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ,62 36, ,22 99,96 Výdaje na činnost registrovaných , , ,00 100,00 církví a náb. spol. platy duchovních vč. pojistného ,00 0, ,00 100,00 provozní náklady CNS ,00 0, ,00 100,00 opravy církevního majetku ,00 0, ,00 100, Obnova majetku CNS , , ,00 100,00 Výdaje na zabezpečení plnění , , ,97 86,80 úkolů MK činnost úřadu , , ,64 93, Rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MK neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo EDS/SMVS) celkem ,29 402, ,03 40, , , ,30 8,93 Centrum pro dokumentaci majetkových ,00 0, ,00 100,00 převodů kult. statků obětí 2. sv. války ost. výdaje úřadu vč. zabezp. progr. MEDIA Desk a ,00 0, ,00 97,27 Kultura 2007 PO zřízené MK , , ,61 83,33 přísp. na provoz PO , , ,70 99,82 14

16 Program péče o národní , , ,55 43,93 kulturní poklad Rozvoj a obnova MTZ státních kult. zařízení, vč. spol , , ,36 64,37 projektů spolufin. z prostředků FM EHP/Norsko Společné projekty spolufin. z prostředků FM ,00 0, ,00 76,95 EHP/Norsko (mimo EDS/SMVS) ostatní dotace na reprodukci majetku ,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní služby, podpora živého , , ,83 89,68 umění Program státní podpory profes. divadel a stálých profes. symf ,00 0, ,00 100,00 orchestrů a pěv. sborů Kulturní aktivity , , ,55 98,87 VISK ,68 0, ,68 99,91 Podpora filmového průmyslu ,60 0, ,60 71,06 Záchrana a obnova kulturních , , ,72 99,14 památek Program záchrany architektonického ,07 153, ,07 100,00 dědictví Havárie střech památek ,00 517, ,00 94,70 Program restaurování movitých ,00 0, ,00 100,00 kulturních památek Program regenerace městských památk. rezervací a ,32 250, ,32 99,81 městských památkových zón Péče o vesnické památk. rezervace a zóny a krajinné ,30 608, ,00 100,00 památkové zóny Podpora záchr. archeologických ,00 0, ,00 100,00 výzkumů Program podpory pro památky UNESCO ,00 0, ,00 96,75 15

17 Podpora obnovy kulturních památek prostř. obcí s rozšíř ,82 0, ,82 99,48 působností ISO ,51 0, ,51 99,86 Podpora kultury národnostních ,00 0, ,00 99,90 menšin Podpora kult. aktivit národnost. menšin ,00 0, ,00 99,60 Podpora projektů integrace přísl ,00 0, ,00 100,00 romské komunity Podpora rozšiřování a přijímání inf. v jazycích národnost ,00 0, ,00 100,00 menšin Podpora rozvoje a obnovy MTZ region. kulturních zařízení ( ) , , ,04 89,23 Výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti 30 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR v oblasti divadel, uměleckých souborů, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záležitostí kultury. Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Byly poskytovány finanční prostředky na realizaci specifických ukazatelů (výdajových programových bloků a programových okruhů), které pro rok 2010 byly stanoveny jako závazné ukazatele. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů k , respektive k : Řádek/ Podprogram Název řádku/podprogramu NNV v Kč 7201 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace institucionální podpora , Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury činnost úřadu , Pořízení, obnova a provoz. ICT syst. řízení MK , Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu , Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MK neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém ,00 programového financování) 7215 PO zřízené Ministerstvem kultury příspěvek na provoz , Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea , Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR , Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny 200, Národní podpora kulturního dědictví a technická pomoc , Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě , Operační program Životní prostředí , Podpora záchrany a obnovy památek EHP/Norsko , PO zřízené Ministerstvem kultury společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování) ,00 16

18 7223 Kulturní aktivity 2, Podpora majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny ,00 Celkem ,04 Z celkové částky nároků pro rok 2011 činí nové nároky ,10 Kč (nečerpaný rozpočet 2010) a zbytek tvoří nečerpané nároky roku Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech v tis. Kč skut index 01/00 skut index 02/01 Celkové výdaje kap. 334 MK ,00 0, ,58 1,01 v tom: běžné výdaje ,00 0, ,81 1,03 kapitálové výdaje ,00 0, ,77 0,91 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,69 0,81 0,64 0,93 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,87 0,21 0,95 skut index 03/02 skut index 04/03 Celkové výdaje kap. 334 MK ,45 1, ,20 1,05 v tom: běžné výdaje ,83 1, ,70 1,07 kapitálové výdaje ,62 1, ,50 0,98 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,77 1,20 0,76 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,26 1,24 0,24 0,92 skut index 05/04 skut index 06/05 Celkové výdaje kap. 334 MK ,88 0, ,75 1,09 v tom: běžné výdaje ,17 0, ,19 1,09 kapitálové výdaje ,71 0, ,56 1,12 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,70 0,92 0,69 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,92 0,22 1,00 skut index 07/06 skut index 08/07 Celkové výdaje kap. 334 MK ,68 1, ,10 0,96 v tom: běžné výdaje ,06 1, ,85 1,05 kapitálové výdaje ,62 1, ,25 0,63 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,76 1,10 0,73 0,96 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,24 1,09 0,22 0,92 skut index 09/08 skut index 10/09 Celkové výdaje kap. 334 MK ,73 0, ,38 0,98 v tom: běžné výdaje ,72 1, ,89 0,94 kapitálové výdaje ,01 0, ,49 1,25 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,67 0,92 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 1,00 17

19 3.3 Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2010 (úřad MK) v tis. Kč Název útvaru Schválený Upravený Čerpání k rozpočet 2010 rozpočet *) % plnění Odbor interního auditu a kontroly 102,00 102,00 5,02 4,92 Památková inspekce 90,00 10,00 2,75 27,50 Odbor lidských zdrojů , , ,48 96,83 Tisková kancelář 728,00 724,00 171,55 23,69 Odbor médií a audiovize , , ,04 92,56 Odbor autorského práva 218,00 198,00 190,44 96,18 Odbor legislativní a právní 498,00 498,00 402,20 80,76 Samostatné oddělení Evropské unie 534,00 466,00 177,38 38,07 Odbor zahraniční , , ,38 87,43 Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí 1 979, ,00 946,20 73,52 Odbor ekonomický 2 571, ,00 736,63 8,47 Odbor výzkumu, vývoje a inovací 418,00 151,00 143,32 94,91 Odbor vnitřní správy , , ,87 96,10 Samostatné oddělení finančního řízení 1 322,00 842,00 835,20 99,19 Odbor investic 450,00 200,00 64,37 32,18 Samostatné oddělení koordinace příprav IOP 0,00 100,00 100,00 100,00 Odbor památkové péče 1 804,00 605,00 545,18 90,11 Odbor umění a knihoven umění 2 666, , ,29 99,84 Odbor umění a knihoven knihovny 3 890, , ,32 206,62 Odbor regionální a národnostnío kultury 674,00 555,00 553,11 99,66 Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 1 410, , ,12 98,61 Odbor církví 545,00 545,00 537,13 98,56 Samostatné oddělení informatiky , , ,48 99,75 Celkem útvary MK , , ,48 93,78 *) Údaje zahrnují prostředky z rozpočtu a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2009 Upravený rozpočet výdajů Ministerstva kultury v objemu tis. Kč zahrnuje výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně zákonných odvodů a běžné provozní výdaje úřadu, včetně výdajů na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Skutečné čerpání rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši ,48 tis. Kč, tj. 93,78 % ve vztahu k upravenému rozpočtu. Běžné provozní výdaje úřadu byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu tis. Kč, upraveny byly na tis. Kč a čerpány ve výši ,32 tis. Kč. Na zajištění úkolů vyplývajících z 25 krizového zákona bylo schváleno v rozpočtu 50 tis. Kč, čerpáno bylo 3,99 tis. Kč na tento účel. Platy zaměstnanců úřadu, ostatní platby za provedenou práci včetně zákonných odvodů, s výjimkou platů a příslušenství zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků vyčleněných na technickou asistenci v rámci IOP, jsou ve schváleném rozpočtu vykázány v objemu tis. Kč a v upraveném rozpočtu částkou tis. Kč, vyčerpány byly v objemu ,17 tis. Kč, tj. 95,81 %. 3.4 Komentář k rozpočtu Vztah kapitoly Ministerstvo kultury ke státnímu rozpočtu, stanovený zákonem č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v objemu tis. Kč pro výdaje kapitoly, byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Celkem byly výdaje kapitoly Ministerstvo kultury navýšeny o tis. Kč a upravený rozpočet činil tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajů kapitoly o tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo obrany tis. Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši 200 tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 65 tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ve výši tis. Kč, z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 18

20 tis. Kč a ze Všeobecné pokladní správy ve výši tis. Kč. Kapitola Ministerstvo kultury byla v průběhu roku 2010 současně snížena o tis. Kč převodem do jiných kapitol. Na Ministerstvo obrany bylo převedeno tis. Kč, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 364 tis. Kč, na Ministerstvo vnitra 400 tis. Kč, na Ministerstvo zdravotnictví tis. Kč, na Ministerstvo zemědělství tis. Kč, na Ministerstvo životního prostředí tis. Kč a do kapitoly Operace státních finančních aktiv tis. Kč. Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a transfery z jiných kapitol a do jiných kapitol: Kapitola Účel Výdaje v tis. Kč celkem do kap. z kap. MO Dokumentární film o pplk K. Vašovi MO Celovečerní film Lidice MO UV č. 215 z Národní památník na Vítkově, Hrob neznámého vojína MO Veřejné informační služby knihoven MO celkem MŠMT Zabezpečení dětských soutěží MŠMT Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice MŠMT Slabikář pro nevidomé MŠMT Národní technická knihovna MŠMT Veřejné informační služby knihoven MŠMT Semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu MŠMT Kurzy romštiny pro pedagogické a sociální pracovníky a veřejnost MŠMT Vědomostní soutěž Lidice 21. století a Odborné akreditované semináře pro učitele MŠMT Kurzy romštiny pro pedagogické a sociální pracovníky a veřejnost MŠMT Doučování romských žáků MŠMT celk MV Národní archiv MV Veřejné informační služby knihoven MV Integrace cizinců MV Národní archiv MV celkem MZ Veřejné informační služby knihoven MZ Psychiatrické léčebna Červený dvůr MZ Kulturní aktivity MZ celkem MZe Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví MZe Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví MZe Veřejné informační služby knihoven MZe Národní hřebčín Kladruby nad Labem MZe celkem MZV Zabezpečení kulturní prezentace ČR v zahraničí MZV celk MŽP Bezručova alej ošetření stromů MŽP Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště MŽP SKNP Krkonošské muzeum MŽP Kroužkovací stanice MŽP 1 akce pro Národní muzeum, 12 akcí pro NPÚ

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

8.1.4 Poradní orgány... 165 8.2 Samostatné oddělení literatury a knihoven... 167 8.2.1 Činnost SOLK... 167 8.2.2 Příspěvkové organizace...

8.1.4 Poradní orgány... 165 8.2 Samostatné oddělení literatury a knihoven... 167 8.2.1 Činnost SOLK... 167 8.2.2 Příspěvkové organizace... OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2012... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2012... 6 2.3 Statistika

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

ÚVOD A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 4 A.1 Příjmy celkem... 4 A.2 Výdaje celkem... 4

ÚVOD A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 4 A.1 Příjmy celkem... 4 A.2 Výdaje celkem... 4 Obsah ÚVOD... 1 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 4 A.1 Příjmy celkem... 4 A.2 Výdaje celkem... 4 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE PŘÍJMY... 5 B.1.1 Daňové příjmy... 5 B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Finanční podpora pro obnovu památek

Finanční podpora pro obnovu památek Finanční podpora pro obnovu památek 2015 Obsah Úvod...str. 3 1... Programy sekce ekonomické...str. 9 2... Programy sekce kulturního dědictví...str. 15 3... Aproximační strategie...str. 17 Závěr...str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5

ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 Obsah ÚVOD... 1 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY... 5 B.1.1 Daňové příjmy... 6 B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery)

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery) Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 PO Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 ransfery) ransfer je poskytnutí peněžních prostředků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč Komentář - příjmy Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Rozpočet Skutečnost 150 000 100 000 50 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 2012 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 0 2 Obsah 1. Úvod str. 1 2. Rozpočtové provizorium 2002 str. 1 3. Schválený rozpočet kraje 2002 str. 2 4. Rozpis rozpočtu kraje 2002 str.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce FIN -0U - Hlavička Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO 0.0 MŠMT Česká školní inspekce 6899 FIN -0U - Část I - Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0,00 0,00 0, 0,00 8,00 8,00,9 8,7 0,00 0,00,8

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XARZL čj. MSMT-16620/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015

Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015 Příloha č. 8 k usnes. R MČ č. /15 z 2015, Z MČ č. /15 z.2015 Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015 1. Z důvodu lepšího využití všech svých hospodářských možností

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více