Kulturní aktivity zahraniční v ČR Zahraniční pracovní cesty UNESCO Samostatné oddělení kulturní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13.1.5 Kulturní aktivity zahraniční v ČR... 292 13.1.6 Zahraniční pracovní cesty... 292 13.1.7 UNESCO... 298 13.1.8 Samostatné oddělení kulturní"

Transkript

1

2 OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury Organizační schéma ministerstva k Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku Statistika základních personálních údajů... 7 III. Rozpočet Plnění závazných ukazatelů Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2010 (úřad MK) Komentář k rozpočtu IV. Odbory a samostatná oddělení Odbor památkové péče Činnost odboru Přehled přímo řízených příspěvkových organizací Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Stálé poradní orgány OPP Památková inspekce Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor církví Činnost odboru Seznam registrovaných CNS a SCNS Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Výdaje na církve Granty občanským sdružením a jiným právnickým osobám Poradní orgány (komise) Samostatné oddělení umění Činnost samostatného oddělení umění Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Samostatné oddělení literatury a knihoven Činnost SOLK Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor regionální a národnostní kultury Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků Poradní orgány Odbor legislativní a právní Činnost odboru Legislativní činnost Soudní spory a žaloby Správní řízení rozkladová komise Odbor autorského práva Činnost odboru Mezinárodní autorskoprávní agenda Kolektivní správci práv Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv Odbor mezinárodních vztahů Činnost odboru Mezinárodní smlouvy v gesci MK ČR, sjednané v roce Mezinárodní organizace Kulturní aktivity MK v zahraničí

3 Kulturní aktivity zahraniční v ČR Zahraniční pracovní cesty UNESCO Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí Samostatné oddělení Evropské unie Odbor médií a audiovize Příspěvkové organizace Legislativní činnost Kritéria, zásady a systém alokace prostředků Poradní orgány Státní fond kultury České republiky Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Odbor ekonomický Činnost odboru Odbor vnitřní správy a investic Činnost odboru Rozpočet Odbor výzkumu a vývoje Činnost odboru Celkové výdaje MK na výzkum a vývoj Odbor pro strategii a dotační politiku Odbor interního auditu a kontroly Činnost odboru V Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v členění dle 18 odst.1)

4 Vážení, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o hospodaření Ministerstva kultury a splněných úkolech v roce Nebyl to z mnoha důvodů rok jednoduchý. První polovinu roku vládla zemi prozatímní úřednická vláda. Ta se v rámci svých možností pokusila o určité úspory ve státním rozpočtu, které se plošně dotkly i resortu kultury. Po svém nástupu na post ministra kultury v polovině července 2010 jsem proto udělal opatření, aby byly minimalizovány dopady na dvě stěžejní oblasti. Na takzvanou živou kulturu a památkovou péči, což se podařilo. Zároveň jsme se spolu s týmem spolupracovníků pustili do složitého procesu transformace velkých příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. Radikálním zásahem se podařilo nastavit nová pravidla fungování v Národním technickém muzeu, které tak mohlo být začátkem roku 2011 konečně zpřístupněno veřejnosti. K výrazným změnám došlo v České filharmonii. Tento klenot české kultury má po dlouhé době stabilní a respektované vedení, a v neposlední řadě i smlouvu s budoucím šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem, který je zárukou úspěšné budoucnosti tělesa. Na základě řádného výběrového řízení byli jmenováni ředitelka Pražského filharmonického sboru a generální ředitel Národní knihovny ČR. Bylo rovněž vypsáno nové, transparentní výběrové řízení na obsazení postu generálního ředitele Národní galerie v Praze, který bude jmenován k Těsně před koncem loňského roku jsme rovněž zahájili diskusi nad transformací Národního divadla a Státní opery Praha. I přes zbytečně vyhrocenou mediální kampaň jsem přesvědčen, že navržené řešení ze strany ministerstva bude nakonec přijato s všeobecným pochopením, jako nejlepší možné pro budoucnost těchto dvou významných státních kulturních institucí i jejich zaměstnanců. Společným cílem je zajištění dostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu ruku v ruce s růstem umělecké kvality všech souborů. Ministerstvo samozřejmě pokračovalo i v plnění svých legislativních a nelegislativních úkolů stanovených vládou. Pokračujeme mimo jiné v přípravách nového památkového zákona, zahájili jsme otevřenou veřejnou diskusi nad velmi diskutovanou novelou autorského zákona a intenzivně se věnuji přípravě návrhu zákona, který by konečně řešil palčivou otázku církevních restitucí. Za zmínku rovněž stojí kroky ministerstva směrem k podpoře kinematografie. Dne vláda schválila Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu Osvědčil se i model Programu podpory filmového průmyslu, takzvané pobídky filmařům. V neposlední řadě jsem učinil zásadní kroky k revitalizaci Státního fondu kultury a k dalšímu fungování Státního fondu pro podporu české kinematografie. Další důležité a podrobné informace naleznete na následujících stránkách. Děkuji za Váš zájem o chod Ministerstva kultury. S úctou Jiří Besser ministr kultury ČR 3

5 II. Ministerstvo kultury 2.1 Organizační schéma ministerstva k MUDr. Jiří Besser, ministr kultury Mgr. Milan Kupka JUDr. Petra Smolíková JUDr. František Mikeš Útvary řízené přímo ministrem kultury ředitel úřadu Ministerstva kultury zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury I. náměstek ministra Kancelář úřadu sekce Sekce legislativní Sekce I. náměstka Odbor vnějších vztahů a komunikace Sekretariát ministra Odbor legislativní a právní Odbor církví Stanislav Brunclík ředitel řízen přímo ředitelem úřadu Mgr. Jan Hubka ředitel Ing. Pavla Bendová ředitelka Odbor interního auditu a kontroly RNDr. Miroslav Leixner ředitel Odbor lidských zdrojů Ing. Růžena Rusová ředitelka Odbor autorského práva JUDr. Pavel Zeman ředitel Odbor médií a audiovize Mgr. Helena Fraňková ředitelka Památková inspekce JUDr. Jiří Varhaník ředitel Odbor mezinárodních vztahů PhDr. Petr Hnízdo ředitel Samostatné oddělení EU Ing. Jaromíra Mizerová vedoucí Odbor výzkumu a vývoje Ing. Martina Dvořáková ředitelka Kancelář bezpečnostního ředitele Ing. Werner Machurka ředitel 4

6 MUDr. Jiří Besser, ministr kultury Ing. Michaela Vojtová náměstkyně ministra pro ekonomiku PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministra pro kulturní dědictví MgA. Radek Zdráhal náměstek ministra pro umění, literaturu a knihovny Sekce ekonomická Sekce pro kulturní dědictví Sekce pro umění, literaturu a knihovny Odbor ekonomický Odbor památkové péče Samostatné oddělení umění Ing. Jana Přerovská ředitelka Odbor vnitřní správy a investic Ing. Zdeněk Jirek pověřen zastupováním ředitel Odbor pro strategii a dotační politiku Mgr. Marek Kupsa ředitel Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. ředitel Odbor ochrany movitého kult. dědictví,muzeí a galerií Mgr. Tomáš Wiesner ředitel Odbor regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová ředitelka PhDr. Jana Vondráková vedoucí Samostatné oddělení literatury a knihoven Mgr. Blanka Skučková vedoucí 5

7 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2010 Dne 13. července 2010 v hodin byla prezidentem České republiky jmenována nová vláda České republiky. Skončil výkon funkce ministra kultury pro Prof. Václava Riedlbaucha. Novým ministrem kultury byl jmenován MUDr. Jiří Besser. a) změny ve funkcích náměstků a vrchních ředitelů Ing. Stanislav Karabec, Ph.D. odvolán z funkce I. náměstka ministra kultury Ing. Jaromír Talíř odvolán z funkce náměstka ministra kultury JUDr. Petra Smolíková odvolána z funkce náměstkyně ministra kultury JUDr. Jiří Richter odvolán z funkce náměstka ministra kultury JUDr. František Mikeš odvolán z funkce náměstka ministra kultury Ing. Zdeněk Novák odvolán z funkce vrchního ředitele sekce B JUDr. František Mikeš jmenován I. náměstkem ministra kultury PhDr. Anna Matoušková jmenována náměstkyní ministra kultury pro kulturní dědictví Ing. Tomáš Stejskal jmenován náměstkem ministra kultury pro ekonomiku Mgr. Milan Kupka jmenován do funkce vrchního ředitele sekce ministra Mgr. Milan Kupka odvolán z funkce vrchního ředitele sekce ministra Mgr. Milan Kupka jmenován do funkce ředitele úřadu ministerstva JUDr. Petra Smolíková jmenována do funkce zástupkyně ředitele úřadu MgA. Radek Zdráhal jmenován do funkce náměstka ministra pro umění a knihovny Ing. Tomáš Stejskal odvolán z funkce náměstka ministra kultury pro ekonomiku Ing. Michaela Vojtová jmenována do funkce náměstkyně ministra kultury pro ekonomiku b) změny ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení Mgr. Hana Smetanová jmenována ředitelkou sekretariátu ministra Mgr. Emilli Čechová rezignovala na funkci ředitelky zahraničního odboru Roman Kallup dočasně pověřen řízením zahraničního odboru Mgr. Hana Smetanová odvolána z funkce ředitelky sekretariátu ministra Stanislav Brunclík jmenován ředitelem odboru vnějších vztahů a komunikace Ing. Zdeněk Novák jmenován ředitelem odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí PhDr. Anna Matoušková odvolána z funkce ředitelky odboru památkové péče JUDr. Václav Karmazín dočasně pověřen řízením odboru památkové péče Mgr. Marek Kupsa jmenován ředitelem odboru strategie a dotační politiky Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. jmenován ředitelem odboru památkové péče Mgr. Lic. Pavel N. Rouš odvolán z funkce ředitele odboru vnitřní správy a IT Ing. Vladimír Brabec odvolán z funkce ředitele odboru investic Ing. Zdeněk Jirek odbor vnitřní správy a investic řízením odboru dočasně pověřen PhDr. Petr Hnízdo jmenován ředitelem odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí PaedDr. František Zborník odvolán z funkce ředitele odboru umění a knihoven c) změny ve funkcích vedoucích oddělení JUDr. Irena Šťáhlavská jmenována vedoucí správního oddělení odboru vnitřní správy Věra Burdová jmenována vedoucí provozně ekonomického oddělení odboru vnitřní správy Jana Holíková pověřena řízením referátu majetkové správy odboru vnitřní správy František Pokorný pověřen řízením referátu autodopravy odboru vnitřní správy Ing. Tereza Grösslová ukončila výkon funkce vedoucí ekonomického oddělení odboru církví Mgr. Kamila Brunovská jmenována vedoucí ekonomického oddělení odboru církví Ing. Vladimír Vaľko pověřen řízením referátu podatelny odboru vnitřní správy Zdeněk Václavík odvolán z funkce vedoucího oddělení správy státních fondů odbor médií a audiovize Burdová Věra ukončení výkonu funkce vedoucí ekonomického oddělení odboru vnitřní správy 6

8 RNDr. Jiří Žalman vzdal se funkce vedoucího oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ing. Michal Polák jmenován vedoucím ekonomického oddělení odboru vnitřní správy PhDr. Magda Junková jmenována do funkce vedoucí oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Bc. Viktorie Plívová ukončila výkon funkce vedoucí informační kanceláře v sekretariátu ministra Stanislav Brunclík jmenován vedoucím informační kanceláře v sekretariátu ministra Ing. Vlastislav Komárek odvolán z funkce vedoucího oddělení finančního řízení odboru strategie a dotační politiky Mgr. Josef Beránek odvolán z funkce vedoucího oddělení projektového řízení odboru strategie a dotační politiky Ing. Vilibald Knob odvolán z funkce vedoucího oddělení koordinace příprav IOP odboru strategie a dotační politiky Ing. Vladimír Študent odvolán z funkce vedoucího oddělení finančních mechanismů EHP a Norska odboru strategie a dotační politiky Ing. Michal Polák odvolán z funkce vedoucího ekonomicko provozního oddělení odboru vnitřní správy Ing. Karel Petr odvolán z funkce vedoucího oddělení informatiky odboru vnitřní správy Ing. Vilibald Knob jmenován vedoucím oddělení dotační politiky odboru strategie a Mgr. Lic. Pavel N. Rouš Ing. Vladimír Brabec Ing. Martin Sládek dotační politiky jmenován vedoucím provozního oddělení odboru vnitřní správy a investic jmenován vedoucím oddělení investic odboru vnitřní správy a investic jmenován vedoucím oddělení informatiky odboru vnitřní správy a investic Ing. Jiří Kořínek jmenován vedoucím oddělení realizace projektů odboru strategie a dotační politiky Ing. Hana Tajčová jmenována vedoucí oddělení finančního řízení odboru strategie a dotační politiky Mgr. Lic. Pavel N. Rouš odvolán z funkce vedoucího provozního oddělení odboru vnitřní správy a investic Mgr. Michaela Pantoflíčková jmenována vedoucí provozního oddělení odbor vnitřní správy a investic PhDr. Libor Kubelka odvolán z funkce vedoucího oddělení kulturní politiky a koncepcí odboru mezinárodní spolupráce, UNESCO a koncepcí Ing. Vladimír Brabec uplynutím sjednané doby skončil výkon funkce vedoucího oddělení investic odboru vnitřní správy a investic 2.3 Statistika základních personálních údajů a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let ,67 % let ,65 % let ,91 % let ,31 % 60 let a více ,47 % Celkem % % 33,45 % 66,55 % 100 % -- 7

9 b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,05 % Vyučen ,48 % Střední odborné ,39 % Úplné střední ,62 % Úplné střední odborné ,72 % Vyšší odborné ,05 % Vysokoškolské ,69 % Celkem % c) Celkový údaj o průměrných platech k Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců na MK v roce 2010 Nástupy 63 Odchody 77 e) Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k do 5 let ,26 % do 10 let 52 18,12 % do 15 let 39 13,59 % do 20 let 34 11,85 % nad 20 let 12 4,18 % Celkem ,00 % f) Jazykové znalosti zaměstnanců MK Přehled kvalifikačních jazykových požadavků u vybraného okruhu pracovních míst, stanovených na základě usnesení vlády ČR č ze dne 6. listopadu 2002: Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk AJ nebo FJ AJ nebo FJ nebo NJ Celkem

10 III. Rozpočet 3.1 Plnění závazných ukazatelů a) Příjmy Zákonem č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2010 ve výši tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k úpravám příjmů, takže jejich upravený rozpočet byl na úrovni schváleného rozpočtu. Příjmy byly rozpočtovány v následujících ukazatelích v tis. Kč: SR 2010 UR 2010 Skut. k % plnění Daňové příjmy správní poplatky ,20 172,00 Daňové příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2010 byly stanoveny v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 17,20 tis. Kč, v tom: 17 tis. Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, (34 povolení), správní poplatek 500 Kč je stanoven dle položky 22, písm. C) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004, o správních poplatcích, 0 Kč za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování (cizí státní příslušník), 200 Kč za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (2 duplikáty). Vydání kopie v případě ztráty podléhá (podle položky č. 16, písm. A) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) správnímu poplatku 100 Kč. Nedaňové příjmy SR 2010 UR 2010 Skut. k % plnění Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období celkem ,12 87,94 Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) ,50 56,31 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,28 131,33 CELKEM ,90 106,54 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu Evropské unie činil tis. Kč, z toho tis. Kč na podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc, tis. Kč na podprogram Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, tis. Kč na technickou pomoc mimo informační systém programového financování. Příjmy z rozpočtu EU byly realizovány prostřednictvím podprogramu 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc (oblast podpory 5.1 Integrovaného operačního programu IOP) v celkové výši ,708 tis. Kč, a částečně také prostřednictvím technické pomoci IOP (oblast podpory 6.1 a 6.2 IOP) ve výši ,019 tis. Kč. Objem příjmů v rámci oblasti podpory 5.1 již odpovídá tomu, že se rozeběhla realizace projektů a zvolna se zvyšuje i čerpání prostředků. Příjmy realizované v roce 2010 se většinou vztahují k platbám provedeným v roce 2010 z nároků minulých let, případně k výdajům roku 2009 (celkem tis. Kč). Zbývající část příjmů ve výši tis. Kč se vztahuje k rozpočtovým výdajům roku Neplnění plánu příjmů (resp. jeho naplňování prostřednictvím výdajů v oblasti nároků z nespotřebovaných výdajů let minulých je způsobeno zpožděním náběhu realizace projektů v rámci oblasti podpory 5.1 a následným financováním těchto projektů přednostně ze zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkově je tedy plán příjmů naplněn, jedná se však o dohánění deficitu z minulých let. Tento trend bude pokračovat i v roce V rámci technické pomoci IOP (oblast podpory 6.1 a 6.2) se veškeré realizované příjmy v roce 2010 vztahují k výdajům předchozích let, případně k výdajům hrazeným v roce 2010 z nároků minulých let. Neplnění příjmů je způsobeno delší administrací projektu Centrem pro regionální rozvoj. Žádost o platbu za první pololetí roku 2009 byla vyřizována až v roce 2010, což způsobilo zpoždění refundace plateb na účet Ministerstva kultury. Z tohoto důvodu budou opožděny další platby za výdaje uskutečněné v roce Projekt byl ukončen v září Na začátku roku 2011 byly předloženy následné projekty ministru kultury k podpisu tak, aby mohly 9

11 být refundovány výdaje uskutečněné od Vzhledem ke kapacitním možnostem Centra pro regionální rozvoj je třeba počítat s tím, že příjmy budou realizovány s delší časovou prodlevou proti původnímu očekávání. Schválený rozpočet příjmů podprogramu Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě byl stanoven ve výši tis. Kč. V roce 2010 byly převedeny na příjmový účet kapitoly 334 příjmy ve výši 2 091,845 tis. Kč (projekt Národní digitální knihovna). Operační program Životní prostředí ERDF: V rámci financování projektů z tohoto programu obdržela kapitola 334 příjem ve výši 123,659 tis. Kč za projekt Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště (Národní památkový ústav). V souvislosti s uvedeným projektem byly rozpočtovým opatřením Ministerstva financí převedeny z Ministerstva životního prostředí do kapitoly 334 výdaje do příspěvku na provoz příspěvkové organizace Národní památkový ústav ve výši 124 tis. Kč, rozpočet příjmů mezi oběma kapitolami upravován nebyl (příjmy ve výši 124 tis. Kč nebyly v kapitole 334 rozpočtovány). Prostředky OP LZZ byly určeny na zpracování analýzy k projektům Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR (Ústřední seznam kulturních památek) a studie proveditelnosti: Vytvoření Národní digitální knihovny, Vytvoření pracoviště pro digitalizaci sbírkových fondů a archivaci dat v návaznosti na vznik Národní digitalizační jednotky, Zavedení Integrovaného systému správy sbírek, Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály a Vytvoření Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu. Příjmy v roce 2010 činily 9 668,89 tis. Kč, z toho k výdajům roku 2010 ve výši 426,02 tis. Kč. Ministerstvo kultury obdrželo v tomto operačním programu pro 6 projektů všechny očekávané příjmy. Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norsko) Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. III. výzvy v objemu tis. Kč se naplnily jen ve výši 56,31 % rozpočtovaných příjmů, tj ,50 tis. Kč. V tabulce jsou přehledně srovnány údaje týkající se příjmů v roce 2010 v rámci FM EHP/Norska. Percentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu po Žádosti o průběžnou platbu (která je uplatňována neprodleně po vzniku nákladů). Předpokládá se, že veškeré refundace příjmy budou realizovány nejpozději do počátku roku 2012 (po ukončení projektu, schválení závěrečných zpráv včetně vypořádání zádržného v průběhu roku 2011). Přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR 2010 UR 2010 skut. k skut. k výdajům r v tom skut. k výdajům z min. let % plnění (sl. 3/ /sl.1) rozdíl sl. 3 sl.1 % plnění (sl. 2/ /sl. 1) Projekt Záchrana neperiodických bohemikálních dokum. 19. stol. ohrožených ,64 120, ,62 1,99 120,02 0,00 degradací papíru Karel Škréta ( ): Doba a dílo ,89 0, ,89 0, ,00 39,84 Uchování a prezentace kult. dědictví českého a ,91 0, ,91 0, ,00 59,91 světového divadla Blokový grant Valašské ,21 0,00 250,21 0,00-322,00 77,70 muzeum v přírodě Agregát ,00 Celkem Spol. projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo ISPROFIN) ,65 120, ,63 0, ,98 90,89 10

12 Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví Studijní depozitář mobiliárních fondů hradů a zámků Obnova expozice Husité Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně Hradní muzeum Český Krumlov Obnova vstupní budovy vč. nádvoří a areálu NKP dolu Michal v Michálkovicích Státní zámek Sychrov oprava oranžérie Kostel a sloup Nejsv. Trojice ve Valči Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie Uchování kult. dědictví 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0, ,00 62, ,93 0, ,93 0, ,00 68, ,22 365, ,50 1, ,28 65, , , ,26 26, ,35 96, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,34 0, ,34 0, ,00 36, ,54 0, ,54 0, ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 etapa Agregát ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Celkem Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko Celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů , , ,47 2, ,63 51, , , ,11 2, ,61 56,31 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činí ,29 tis. Kč, tj. plnění na 131,33 %. Rozpočet ostatních nedaňových příjmů ve výši tis. Kč zahrnoval tis. Kč plánovaných převést na příjmový účet Ministerstva kultury ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku. Schválený rozpočet obsahoval dále finanční objem tis. Kč z titulu plánovaných odvodů příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury a 2 tis. Kč přijaté sankční platby (správní poplatky). Skutečně dosažené příjmy v objemu ,29 tis. Kč zahrnují odvody PO ve výši ,50 tis. Kč, mimorozpočtové prostředky rezervního fondu zapojené do rozpočtu kapitoly ve výši ,90 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 2 961,19 tis. Kč, příjmy ze zrušeného FNM ve výši tis. Kč a správní poplatky ve výši 147,70 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů ze zrušeného FNM ve výši tis. Kč představoval finanční prostředky, které měly být využity dle plánu a převedeny ze zvláštního účtu zrušeného FNM na financování Programu péče o národní kulturní poklad (usnesení vlády č. 716 ze dne , č. 883 ze dne , č. 911 ze dne , č. 62 ze dne ). Finanční prostředky v uvedené výši tis. Kč byly rozděleny dle podprogramů takto: Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea tis. Kč Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR tis. Kč S ohledem na skutečnost, že realizace investičních záměrů v podprogramu Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea neproběhla zcela dle plánovaných harmonogramů, došlo k nečerpání transferovaných prostředků ve výši tis. Kč a uvedená částka bude uplatněna jako nárok z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku

13 V roce 2010 byly v rámci systému programového financování transferovány ze zrušeného FNM finanční prostředky (jako příjem) v úhrnné hodnotě tis. Kč, přičemž výše uvedená částka tis. Kč byla zapracována ve schváleném rozpočtu jako příjem a tis. Kč bylo tzv. mimorozpočtového charakteru, kdy uvedená částka byla vyžádána dle znění zákona č. 178/2005 Sb., v platném znění, o zrušení Fondu národního majetku. Na základě provedené kontroly stavu realizace investičního záměru u akce Rekonstrukce a revitalizace Klementina (Národní knihovna ČR) z hlediska čerpání finančních prostředků v roce 2010 bylo nutné nevyčerpané mimorozpočtové prostředky, soustředěné na příjmovém účtu s předčíslím 4714, vrátit zpět na mimorozpočtové účty, ze kterých byly poukázány. Uvedený úkon byl proveden v prosinci 2010 v souladu s ustanovením 50, zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění. Jednalo se o částku tis. Kč. Schválený rozpočet nedaňových příjmů zahrnoval odvody PO z odpisů v objemu tis. Kč, odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku částkou tis. Kč a odvody příjmů nerozepsané na jednotlivé organizace ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly provedeny úpravy závazného ukazatele odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku u Moravské zemské knihovny zvýšením o částku 159 tis. Kč a současně o stejný objem byly sníženy odvody příjmů nerozepsané na jednotlivé organizace. Přehled odvodů z odpisů a příjmů z prodeje hmotného nemovitého státního majetku dokumentuje následující tabulka. Organizace SR 2010 UR 2010 Předpis (povinnost odvodu) k Skutečnost k PÚB 115 Plnění rozpočt. příjmů Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v tis. Kč v tis. Kč v Kč v Kč v % v Kč Odvod z odpisů a zůstatkové ceny prodávaného nemovitého státního majetku Národní divadlo ,00 0 Státní opera ,00 0 Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR ,00 0 Slezské zemské muzeum ,00 0 Národní muzeum ,00 0 Muzeum loutkářských kultur , Technické muzeum v Brně ,00 0 Národní galerie v Praze ,00 0 Moravská galerie v Brně ,00 0 Uměleckoprůmyslové museum ,00 0 Odvod z odpisů a ZC celkem , Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku Moravská zemská knihovna , Národní knihovna ČR , Husitské muzeum , Muzeum loutkářských kultur , Národní památkový ústav , Odvod příjmů z prodeje nemovit. státního majetku celkem , Rozepsané odvody a vázání celkem , Nerozepsané odvody , Odvody a vázání PO celkem , Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k shodně s povinností činí ,50 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši ,50 tis. Kč. V souladu s ustanovením 25 odst.1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán částkou ,50 tis. Kč v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb PO a částkou tis. Kč v příspěvku na provoz PO a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly

14 Neplnění rozepsaných odvodů z odpisů a zůstatkové ceny prodaného nemovitého majetku v celkové výši tis. Kč je ovlivněno skutečností, že příspěvkové organizace Moravská zemská knihovna a Muzeum loutkářských kultur neuskutečnily plánovaný prodej nemovitého majetku a jeho zůstatková cena ve stejném objemu nebyla proúčtována do nákladů organizací. Plánované příjmy z prodeje nemovitého státního majetku nebyly dosaženy u většiny PO zejména z důvodu nedostatečné poptávky po nabízených objektech na trhu. Deficit v plnění rozepsaných odvodů příjmů z prodeje představuje částku 6 170,50 tis. Kč. Pro rok 2010 nebyly předepsány vlastnímu úřadu žádné příjmy. Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2010 naplněny částkou 2 961,19 tis. Kč. Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze tří služebních bytů v areálu Zelený pták a jednoho služebního bytu v ul. Vavřenova, dále příjmy z pronájmu plochy (anténa Telefónica O2), z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů firmě Roland Schenk doprava úklid a z pronájmu prostor k umístění vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování společnosti P. Dussmann, s. r. o. Ostatní příjmy jsou nepravidelné z pronájmu reprezentačních prostor v Nostickém paláci a pronájmu stolů společnosti P. Dussmann, s. r. o. Celkové příjmy z pronájmu činily 847,63 tis. Kč, po převodu do příjmů Státního fondu kinematografie ve výši 388,03 tis. Kč činil zůstatek k ,60 tis. Kč. Příjmy z pronájmu k datu převodu činily v roce 2010 částku 776,06 tis. Kč. Z toho byly příjmy za pronájem služebních bytů ve výši 69,79 tis. Kč. Za pronájem reprezentačních prostor v Nostickém paláci, pronájem plochy (anténa Telefónica O2), z pronájmu prostor a stolů společnosti P. Dussmann, s. r. o., a pronájmu prostor firmě Roland Schenk doprava úklid bylo získáno 706,27 tis. Kč. Z částky 776,06 tis. Kč byla převedena podle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR, do příjmů Státního fondu kinematografie částka 388,03 tis. Kč. Do této částky nejsou zahrnuty platby přijaté v samém závěru roku. Celkový přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Skutečnost SR 2010 UR 2010 Ukazatel k % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem ,10 106,54 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,90 106,54 v tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZPcelkem ,12 87,94 v tom: IOP ERDF ,23 82,71 LZZ ESF ,89 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů ,50 56,31 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,29 131,33 Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM) ,00 146,30 Převody z rezervního fondu MK ,90 Odvody PO (odpisy) ,00 82,50 Ostatní odvody PO (prodej NM) ,50 6,75 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 459,60 Příjmy z úroků 6,95 Realizované kurzové zisky 2,14 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Přijaté sankční platby , ,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté pojistné náhrady 287,22 Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady 333,02 Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 872,25 Daňové příjmy ,20 172,00 v tom: Příjmy ze správních poplatků ,20 172,00 13

15 b) Výdaje V následující tabulce je uveden přehled čerpání výdajů dle ukazatelů, včetně upraveného rozpočtu bez vázaných prostředků (sloupec 3). Ve sloupci 5 tabulky je uvedeno použití mimorozpočtových prostředků z výdajů vykázaných ve sloupci 4. Skutečnost bez mimorozpočtových prostředků (RF, NNV a FNM) je uvedena ve sloupci 6 a dále její porovnání s upraveným rozpočtem bez vázaných prostředků na rok 2010 (sloupec 7). Legenda: RF = rezervní fond, NNV = nároky z nespotřebovaných výdajů, FNM = prostředky zrušeného Fondu národního majetku v tis. Kč Ukazatel SR 2010 UR 2010 UR 2010 bez váz. prostř. skutečnost k Použití RF/NNV/ FNM Skutečnost bez mimorozp. prostředků % plnění UR bez váz. prostř. (sl.6/sl.3) Výdaje celkem , , ,39 88,45 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace ,62 36, ,22 99,96 Výdaje na činnost registrovaných , , ,00 100,00 církví a náb. spol. platy duchovních vč. pojistného ,00 0, ,00 100,00 provozní náklady CNS ,00 0, ,00 100,00 opravy církevního majetku ,00 0, ,00 100, Obnova majetku CNS , , ,00 100,00 Výdaje na zabezpečení plnění , , ,97 86,80 úkolů MK činnost úřadu , , ,64 93, Rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MK neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo EDS/SMVS) celkem ,29 402, ,03 40, , , ,30 8,93 Centrum pro dokumentaci majetkových ,00 0, ,00 100,00 převodů kult. statků obětí 2. sv. války ost. výdaje úřadu vč. zabezp. progr. MEDIA Desk a ,00 0, ,00 97,27 Kultura 2007 PO zřízené MK , , ,61 83,33 přísp. na provoz PO , , ,70 99,82 14

16 Program péče o národní , , ,55 43,93 kulturní poklad Rozvoj a obnova MTZ státních kult. zařízení, vč. spol , , ,36 64,37 projektů spolufin. z prostředků FM EHP/Norsko Společné projekty spolufin. z prostředků FM ,00 0, ,00 76,95 EHP/Norsko (mimo EDS/SMVS) ostatní dotace na reprodukci majetku ,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní služby, podpora živého , , ,83 89,68 umění Program státní podpory profes. divadel a stálých profes. symf ,00 0, ,00 100,00 orchestrů a pěv. sborů Kulturní aktivity , , ,55 98,87 VISK ,68 0, ,68 99,91 Podpora filmového průmyslu ,60 0, ,60 71,06 Záchrana a obnova kulturních , , ,72 99,14 památek Program záchrany architektonického ,07 153, ,07 100,00 dědictví Havárie střech památek ,00 517, ,00 94,70 Program restaurování movitých ,00 0, ,00 100,00 kulturních památek Program regenerace městských památk. rezervací a ,32 250, ,32 99,81 městských památkových zón Péče o vesnické památk. rezervace a zóny a krajinné ,30 608, ,00 100,00 památkové zóny Podpora záchr. archeologických ,00 0, ,00 100,00 výzkumů Program podpory pro památky UNESCO ,00 0, ,00 96,75 15

17 Podpora obnovy kulturních památek prostř. obcí s rozšíř ,82 0, ,82 99,48 působností ISO ,51 0, ,51 99,86 Podpora kultury národnostních ,00 0, ,00 99,90 menšin Podpora kult. aktivit národnost. menšin ,00 0, ,00 99,60 Podpora projektů integrace přísl ,00 0, ,00 100,00 romské komunity Podpora rozšiřování a přijímání inf. v jazycích národnost ,00 0, ,00 100,00 menšin Podpora rozvoje a obnovy MTZ region. kulturních zařízení ( ) , , ,04 89,23 Výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti 30 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR v oblasti divadel, uměleckých souborů, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záležitostí kultury. Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Byly poskytovány finanční prostředky na realizaci specifických ukazatelů (výdajových programových bloků a programových okruhů), které pro rok 2010 byly stanoveny jako závazné ukazatele. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů k , respektive k : Řádek/ Podprogram Název řádku/podprogramu NNV v Kč 7201 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace institucionální podpora , Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury činnost úřadu , Pořízení, obnova a provoz. ICT syst. řízení MK , Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu , Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MK neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém ,00 programového financování) 7215 PO zřízené Ministerstvem kultury příspěvek na provoz , Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea , Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR , Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí , Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny 200, Národní podpora kulturního dědictví a technická pomoc , Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě , Operační program Životní prostředí , Podpora záchrany a obnovy památek EHP/Norsko , PO zřízené Ministerstvem kultury společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování) ,00 16

18 7223 Kulturní aktivity 2, Podpora majetku regionálních kulturních zařízení , Program mobility pro všechny ,00 Celkem ,04 Z celkové částky nároků pro rok 2011 činí nové nároky ,10 Kč (nečerpaný rozpočet 2010) a zbytek tvoří nečerpané nároky roku Výdaje státního rozpočtu kapitola 334 Ministerstvo kultury v letech v tis. Kč skut index 01/00 skut index 02/01 Celkové výdaje kap. 334 MK ,00 0, ,58 1,01 v tom: běžné výdaje ,00 0, ,81 1,03 kapitálové výdaje ,00 0, ,77 0,91 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,69 0,81 0,64 0,93 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,87 0,21 0,95 skut index 03/02 skut index 04/03 Celkové výdaje kap. 334 MK ,45 1, ,20 1,05 v tom: běžné výdaje ,83 1, ,70 1,07 kapitálové výdaje ,62 1, ,50 0,98 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,77 1,20 0,76 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,26 1,24 0,24 0,92 skut index 05/04 skut index 06/05 Celkové výdaje kap. 334 MK ,88 0, ,75 1,09 v tom: běžné výdaje ,17 0, ,19 1,09 kapitálové výdaje ,71 0, ,56 1,12 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,70 0,92 0,69 0,99 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 0,92 0,22 1,00 skut index 07/06 skut index 08/07 Celkové výdaje kap. 334 MK ,68 1, ,10 0,96 v tom: běžné výdaje ,06 1, ,85 1,05 kapitálové výdaje ,62 1, ,25 0,63 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,76 1,10 0,73 0,96 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,24 1,09 0,22 0,92 skut index 09/08 skut index 10/09 Celkové výdaje kap. 334 MK ,73 0, ,38 0,98 v tom: běžné výdaje ,72 1, ,89 0,94 kapitálové výdaje ,01 0, ,49 1,25 Podíl výdajů kap. 334 na celk. objemu SR 0,67 0,92 Podíl výdajů kap. 334 na HDP 0,22 1,00 17

19 3.3 Rozpočet výdajů Ministerstva kultury v roce 2010 (úřad MK) v tis. Kč Název útvaru Schválený Upravený Čerpání k rozpočet 2010 rozpočet *) % plnění Odbor interního auditu a kontroly 102,00 102,00 5,02 4,92 Památková inspekce 90,00 10,00 2,75 27,50 Odbor lidských zdrojů , , ,48 96,83 Tisková kancelář 728,00 724,00 171,55 23,69 Odbor médií a audiovize , , ,04 92,56 Odbor autorského práva 218,00 198,00 190,44 96,18 Odbor legislativní a právní 498,00 498,00 402,20 80,76 Samostatné oddělení Evropské unie 534,00 466,00 177,38 38,07 Odbor zahraniční , , ,38 87,43 Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí 1 979, ,00 946,20 73,52 Odbor ekonomický 2 571, ,00 736,63 8,47 Odbor výzkumu, vývoje a inovací 418,00 151,00 143,32 94,91 Odbor vnitřní správy , , ,87 96,10 Samostatné oddělení finančního řízení 1 322,00 842,00 835,20 99,19 Odbor investic 450,00 200,00 64,37 32,18 Samostatné oddělení koordinace příprav IOP 0,00 100,00 100,00 100,00 Odbor památkové péče 1 804,00 605,00 545,18 90,11 Odbor umění a knihoven umění 2 666, , ,29 99,84 Odbor umění a knihoven knihovny 3 890, , ,32 206,62 Odbor regionální a národnostnío kultury 674,00 555,00 553,11 99,66 Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 1 410, , ,12 98,61 Odbor církví 545,00 545,00 537,13 98,56 Samostatné oddělení informatiky , , ,48 99,75 Celkem útvary MK , , ,48 93,78 *) Údaje zahrnují prostředky z rozpočtu a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2009 Upravený rozpočet výdajů Ministerstva kultury v objemu tis. Kč zahrnuje výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně zákonných odvodů a běžné provozní výdaje úřadu, včetně výdajů na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Skutečné čerpání rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši ,48 tis. Kč, tj. 93,78 % ve vztahu k upravenému rozpočtu. Běžné provozní výdaje úřadu byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu tis. Kč, upraveny byly na tis. Kč a čerpány ve výši ,32 tis. Kč. Na zajištění úkolů vyplývajících z 25 krizového zákona bylo schváleno v rozpočtu 50 tis. Kč, čerpáno bylo 3,99 tis. Kč na tento účel. Platy zaměstnanců úřadu, ostatní platby za provedenou práci včetně zákonných odvodů, s výjimkou platů a příslušenství zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků vyčleněných na technickou asistenci v rámci IOP, jsou ve schváleném rozpočtu vykázány v objemu tis. Kč a v upraveném rozpočtu částkou tis. Kč, vyčerpány byly v objemu ,17 tis. Kč, tj. 95,81 %. 3.4 Komentář k rozpočtu Vztah kapitoly Ministerstvo kultury ke státnímu rozpočtu, stanovený zákonem č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v objemu tis. Kč pro výdaje kapitoly, byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Celkem byly výdaje kapitoly Ministerstvo kultury navýšeny o tis. Kč a upravený rozpočet činil tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajů kapitoly o tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo obrany tis. Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši 200 tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 65 tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ve výši tis. Kč, z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 18

20 tis. Kč a ze Všeobecné pokladní správy ve výši tis. Kč. Kapitola Ministerstvo kultury byla v průběhu roku 2010 současně snížena o tis. Kč převodem do jiných kapitol. Na Ministerstvo obrany bylo převedeno tis. Kč, na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 364 tis. Kč, na Ministerstvo vnitra 400 tis. Kč, na Ministerstvo zdravotnictví tis. Kč, na Ministerstvo zemědělství tis. Kč, na Ministerstvo životního prostředí tis. Kč a do kapitoly Operace státních finančních aktiv tis. Kč. Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a transfery z jiných kapitol a do jiných kapitol: Kapitola Účel Výdaje v tis. Kč celkem do kap. z kap. MO Dokumentární film o pplk K. Vašovi MO Celovečerní film Lidice MO UV č. 215 z Národní památník na Vítkově, Hrob neznámého vojína MO Veřejné informační služby knihoven MO celkem MŠMT Zabezpečení dětských soutěží MŠMT Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice MŠMT Slabikář pro nevidomé MŠMT Národní technická knihovna MŠMT Veřejné informační služby knihoven MŠMT Semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu MŠMT Kurzy romštiny pro pedagogické a sociální pracovníky a veřejnost MŠMT Vědomostní soutěž Lidice 21. století a Odborné akreditované semináře pro učitele MŠMT Kurzy romštiny pro pedagogické a sociální pracovníky a veřejnost MŠMT Doučování romských žáků MŠMT celk MV Národní archiv MV Veřejné informační služby knihoven MV Integrace cizinců MV Národní archiv MV celkem MZ Veřejné informační služby knihoven MZ Psychiatrické léčebna Červený dvůr MZ Kulturní aktivity MZ celkem MZe Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví MZe Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví MZe Veřejné informační služby knihoven MZe Národní hřebčín Kladruby nad Labem MZe celkem MZV Zabezpečení kulturní prezentace ČR v zahraničí MZV celk MŽP Bezručova alej ošetření stromů MŽP Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště MŽP SKNP Krkonošské muzeum MŽP Kroužkovací stanice MŽP 1 akce pro Národní muzeum, 12 akcí pro NPÚ

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty...

13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty... OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 6 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2014... 6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v prŧběhu roku 2014... 8 2.3 Statistika základních

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2012 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5. A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 7 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více