Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky"

Transkript

1 Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947, ,65 Celkové výdaje , ,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány ,00 947, , ,00 947, , , ,66 89, , ,58 102,39 Celkové výdaje na lesní hospodářství , ,10 98, , ,67 110,99 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,88 105,74 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 530,37 107,15 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 107,27 programového financování EDS/SMVS , ,68 101,56

2 Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu Celkové příjmy , ,41 77,76 Celkové výdaje , ,28 94,43 transfery v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,41 77, , ,41 77,76 Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR , ,28 94, , ,10 103,03 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,22 74,94 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,54 107,63 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,08 107,65 programového financování EDS/SMVS , ,30 99,99

3 Kapitola 303 Senát Parlamentu Celkové příjmy , ,80 128,25 Celkové výdaje , ,31 95,63 transfery v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,80 128, , ,80 128,25 Výdaje Senátu Parlamentu ČR , ,31 95, , ,48 100,96 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,29 83,04 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 867,00 100,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,13 99,90 programového financování EDS/SMVS , ,69 75,65

4 Kapitola 304 Úřad vlády České republiky Celkové příjmy , ,59 79,96 Celkové výdaje , ,52 87,85 transfery , ,59 79,96 v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,32 103,83 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,27 291,38 Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR , ,52 87,85 v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR , ,64 85,15 výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády , ,88 95, , ,76 97,83 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,11 94,00 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,47 99,75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,11 99,94 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,02 111,45 v tom:ze státního rozpočtu , ,02 111,45 v tom:institucionální podpora 3) , ,02 111,45 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky , ,94 99,96 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity , ,35 77,43 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, , ,83 165,20 v tom:ze státního rozpočtu , ,20 156,24 podíl rozpočtu Evropské unie , ,63 166,78 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků fin.mechanismů ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 programového financování EDS/SMVS , ,86 145,15 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5 Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba Celkové příjmy , ,48 102,68 Celkové výdaje , ,58 100,94 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby programového financování EDS/SMVS , ,48 102, , ,48 102, , ,58 100, , ,02 118,75

6 Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí Celkové příjmy , ,95 213,20 Celkové výdaje , ,48 102,23 Daňové příjmy 5) , ,22 188,24 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,73 387, ,00 0,00 0, , ,73 387,94 Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí , ,48 102,23 v tom:transformační spolupráce , ,79 99,54 humanitární pomoc , ,22 99,81 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí , ,27 108,79 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí , ,30 99,61 zahraniční vysílání rozhlasu , ,00 100,00 vrcholné návštěvy , ,75 68,03 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí , ,51 187, , ,62 89,50 provinční rekonstrukční tým - Afghánistán , ,68 14,35 ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí , ,35 99, , ,40 101,28 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,32 101,37 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,13 101,46 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,64 101,47 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,68 87,77 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,36 95, , ,23 134,18 v tom:ze státního rozpočtu ,00 638,67 0,00 podíl rozpočtu Evropské unie , ,56 112,72 programového financování EDS/SMVS , ,16 102,83 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7 Str. 1 Kapitola 307 Ministerstvo obrany Plnění v % Celkové příjmy , ,95 110,44 Celkové výdaje , ,60 97,50 Daňové příjmy 5) , ,30 110,86 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,98 98,61 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,03 98,27 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,95 101, , ,67 228, , ,41 11,37 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,27 326,12 Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami , ,46 96,60 Vytváření a rozvoj systému obrany státu , ,97 99,05 Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany , ,71 94,42 Zajištění strategického zpravodajství , ,77 95,36 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil , ,61 96,52 Zajištění dávek důchodového pojištění , ,23 99,83 Zajištění ostatních sociálních dávek , ,65 99,70 Zajištění státní sportovní reprezentace , ,21 102, , ,21 99,91 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,83 98,30 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,62 99,30 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,84 98,98 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,12 99, , ,55 93,96 v tom:ze státního rozpočtu , ,55 93,96 v tom:institucionální podpora 3) , ,87 90,93 účelová podpora 3) , ,68 94,74 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) , ,96 95,34 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) , ,54 79,76 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , ,64 94,91 pokračování na další straně

8 Str. 2 Kapitola 307 Ministerstvo obrany Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) ,00 11,52 38,39 Zahraniční rozvojová spolupráce ,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,46 99,22 Program protidrogové politiky ,00 378,63 87,85 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,41 84, , ,90 160,60 v tom:ze státního rozpočtu , , ,00 podíl rozpočtu Evropské unie , ,19 129,53 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 programového financování EDS/SMVS , ,18 91,20 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad Celkové příjmy ,61 715,82 23,17 Celkové výdaje , ,73 91,78 Daňové příjmy 5) ,00 310,00 124,00 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu ,61 405,82 14, ,61 0,00 0, ,00 405,82 73, , ,73 91, , ,04 90, , ,69 92, , ,14 98,22 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,19 97,69 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,12 98,34 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,91 98,64 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,78 98,37 v tom:ze státního rozpočtu ,05 397,47 98,37 podíl rozpočtu Evropské unie , ,31 98,37 programového financování EDS/SMVS , ,64 80,63 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

10 Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv Celkové příjmy , ,04 562,30 Celkové výdaje , ,33 91,33 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv , ,04 562, , ,04 562, , ,33 91, , ,21 99,02 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,21 99,02 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,00 442,25 98,72 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,21 98,90 programového financování EDS/SMVS , ,95 73,61

11 Kapitola 312 Ministerstvo financí Celkové příjmy , ,12 125,72 Celkové výdaje , ,98 91,89 Daňové příjmy 5) , ,32 33,47 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,74 102,30 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,54 101,84 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,19 106, , ,06 144, , ,72 32,62 příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,05 52,91 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,29 164,27 Daňová správa zajišťovaná finančními orgány , ,51 91,50 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu , ,51 93,44 Daňová správa zajišťovaná celními orgány , ,48 89,97 v tom:sociální dávky , ,65 56,34 výdaje na činnost celní správy , ,83 96,71 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra , ,78 94, , ,71 100, , ,97 99,25 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,63 99,15 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,21 99,75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,23 99,65 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů , ,00 100, , ,65 81,41 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,99 90,07 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 171,71 53, , ,14 65,32 v tom:ze státního rozpočtu , ,70 62,20 podíl rozpočtu Evropské unie , ,44 65,87 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů , ,38 37,16 v tom:ze státního rozpočtu , ,26 38,85 podíl prostředků finančních mechanismů , ,12 37,00 programového financování EDS/SMVS , ,59 75,21 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

12 Str. 1 Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Celkové příjmy , ,73 98,62 Celkové výdaje , ,18 99,99 Daňové příjmy 5) , ,26 146,17 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,19 98,48 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,07 98,52 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,13 98, , ,28 101, , ,52 94,46 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 183,14 0,16 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 6) , ,62 182,12 Dávky důchodového pojištění , ,24 99,78 Dávky státní sociální podpory , ,92 100,19 Dávky nemocenského pojištění , ,10 98,81 Dávky pomoci v hmotné nouzi , ,64 128,12 Dávky osobám se zdravotním postižením , ,06 92,65 Ostatní sociální dávky , ,05 47,40 Podpory v nezaměstnanosti , ,18 89,83 Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách , ,20 98,15 Aktivní politika zaměstnanosti , ,23 83,19 Výdaje spojené s realizací zákona č.118/2000 Sb , ,84 66,64 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů , ,67 91,38 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením , ,68 98,45 Ostatní výdaje organizačních složek státu , ,14 97,82 Neinvestiční nedávkové transfery , ,33 116,25 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti , ,90 107, , ,11 101,65 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,31 109,86 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,79 102,10 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,98 101,56 pokračování na další straně

13 Str. 2 Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 149,89 99, , ,69 127,96 v tom:ze státního rozpočtu , ,76 117,14 podíl rozpočtu Evropské unie , ,93 130,16 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů , ,93 0,88 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů , ,93 0,91 programového financování EDS/SMVS , ,96 127,08 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění Kč

14 Str. 1 Kapitola 314 Ministerstvo vnitra Celkové příjmy , ,51 95,49 Celkové výdaje , ,31 99,09 Daňové příjmy 5) , ,10 133,09 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,16 100,00 v tom:pojistné na důchodové pojištění , ,82 101,86 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,33 84, , ,26 81, , ,33 50,68 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 341,43 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,50 149,13 Výdaje Policie ČR , ,68 99,59 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR , ,79 102,99 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ , ,86 98, , ,37 95, , ,56 160,35 Výdaje na sportovní reprezentaci , ,10 98,18 Dávky důchodového pojištění , ,05 90,90 Ostatní sociální dávky , ,89 86, , ,38 101,25 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,51 99,72 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,71 101,52 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,21 101,97 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,57 101, , ,52 95,16 v tom:ze státního rozpočtu , ,52 95,16 v tom:institucionální podpora 3) , ,30 83,01 účelová podpora 3) , ,22 96,30 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 pokračování na další straně

15 Str. 2 Kapitola 314 Ministerstvo vnitra Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) , ,21 96, ,00 0,00 0, , ,75 88, ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,52 126,77 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,14 88,89 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 36,23 77, , ,05 38, , ,11 142,11 v tom:ze státního rozpočtu , ,00 215,03 podíl rozpočtu Evropské unie , ,11 135,53 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů , ,23 0,00 v tom:ze státního rozpočtu , ,49 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů , ,75 0,00 programového financování EDS/SMVS , ,30 96,64 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

16 Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí Plnění v % Celkové příjmy , ,52 78,73 Celkové výdaje , ,66 86,90 Daňové příjmy 5) ,00 970,25 107,81 transfery , ,28 78,73 v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,67 75,75 příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,98 1,72 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,62 108,67 Ochrana přírody a krajiny , ,13 59,50 Technická ochrana životního prostředí , ,33 134,42 Ochrana klimatu a ovzduší , ,55 57,78 Ostatní činnosti v životním prostředí , ,65 81, , ,49 103,09 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,11 102,16 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,26 102,35 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,08 102,32 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 234,00 100,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 234,00 100,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 234,00 100,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzk.organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,24 94,17 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky , ,00 150, , ,44 97,58 v tom:ze státního rozpočtu , ,97 43,37 podíl rozpočtu Evropské unie , ,47 99,06 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů , ,67 33,97 v tom:ze státního rozpočtu ,00 679,08 4,38 podíl prostředků finančních mechanismů , ,59 35,85 programového financování EDS/SMVS , ,56 86,07 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

17 Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj Celkové příjmy , ,64 65,32 Celkové výdaje , ,62 130,49 Daňové příjmy 5) , ,82 150,08 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,82 65, , ,25 63, , , ,00 Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu , ,73 136,51 Podpora bydlení , ,92 91,00 Územní plánování a stavební řád , ,99 74,39 Ostatní činnosti resortu , ,98 58, , ,71 93,21 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,81 93,21 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,35 94,91 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,95 94,82 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, , ,92 137,53 v tom:ze státního rozpočtu , ,73 134,35 podíl rozpočtu Evropské unie , ,18 137,69 programového financování EDS/SMVS , ,15 96,59 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

18 Kapitola 321 Grantová agentura České republiky Celkové příjmy 0 0,00 166,14 0,00 Celkové výdaje , ,07 97,89 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ,00 166,14 0, ,00 0,00 0, ,00 166,14 0,00 Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR , ,48 84,70 Dotace jiným subjektům , ,59 98, , ,09 68,23 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,29 58,32 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,44 157,25 99,88 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,96 99,74 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,07 97,89 v tom:ze státního rozpočtu , ,07 97,89 v tom:institucionální podpora 3) , ,48 84,70 účelová podpora 3) , ,59 98,35 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl rozpočtu Evropské unie ,00 0,00 0,00 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

19 Str. 1 Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Plnění v % Celkové příjmy , ,47 21,28 Celkové výdaje , ,68 108,52 Daňové příjmy 5) , ,97 179,38 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,51 20, , ,66 16,95 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,84 219,72 Podpora podnikání , ,22 104,29 Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje , ,11 99,37 Výdaje spojené s další činností resortu , ,35 94,19 Dotace na obnovitelné zdroje energie , ,00 120, , ,97 99,04 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,64 99,06 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,05 98,86 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,70 99,15 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,81 102,66 v tom:ze státního rozpočtu , ,28 101,08 v tom:institucionální podpora 3) , ,26 101,99 účelová podpora 3) , ,02 100,85 podíl prostředků zahraničních programů 2) , ,53 104,67 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) , ,02 100,85 pokračování na další straně

20 Str. 2 Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzkumných org.podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) Plnění v % , ,02 100, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,14 102,41 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky ,00 0,00 0, , ,12 104,89 v tom:ze státního rozpočtu , ,71 103,16 podíl rozpočtu Evropské unie , ,41 105,21 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků fin.mech ,00 440,92 0,66 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 440,92 0,66 progr.financování EDS/SMVS , ,30 110,57 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

21 Str. 1 Kapitola 327 Ministerstvo dopravy Plnění v % Celkové příjmy , ,28 227,38 Celkové výdaje , ,51 70,94 Daňové příjmy 5) , ,14 131,49 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,14 227, , ,25 228,32 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,89 115,54 Drážní a kombinovaná doprava , ,01 83,77 Pozemní komunikace ,00 0,00 0,00 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury , ,70 65,38 v tom:dotace pro společné progr.(projekty) EU a ČR , ,16 35,45 financování dálnice D47 podle zákona č.220/2003 Sb ,00 0,00 0,00 dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky , ,48 0,00 ostatní dotace pro SFDI , ,06 91,81 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu , ,81 91, , ,96 99,14 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,67 99,31 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,77 99,16 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,64 99,17 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 v tom:institucionální podpora 3) ,00 0,00 0,00 účelová podpora 3) ,00 0,00 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) ,00 0,00 0,00 pokračování na další straně

22 Str. 2 Kapitola 327 Ministerstvo dopravy Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky Plnění v % , ,64 51, , ,58 45,89 v tom:ze státního rozpočtu , ,86 81,62 podíl rozpočtu Evropské unie , ,72 33,26 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM ,00 0,00 0,00 v tom:ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 Výdaje vedené v inf.systému progr.financování EDS/SMVS , ,04 30,47 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

23 Kapitola 328 Český telekomunikační úřad Celkové příjmy , ,12 126,09 Celkové výdaje , ,13 82,72 Daňové příjmy 5) , ,17 362,85 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu , ,95 121, , , , , ,17 120, , ,13 82, , ,19 78, , ,89 96, , ,05 82, , ,78 97,00 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,64 96,69 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,61 99,97 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,61 96,69 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ,00 65,79 82, , ,48 622,90 v tom:ze státního rozpočtu ,00 944,47 625,48 podíl rozpočtu Evropské unie , ,01 622,44 programového financování EDS/SMVS , ,93 75,15 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

24 Str. 1 Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Celkové příjmy , ,46 115,86 Celkové výdaje , ,14 109,68 Daňové příjmy 5) , ,75 140,13 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,71 115, , ,87 93, , ,39 116, , ,45 115,85 Podpora agropotravinářského komplexu , ,45 112,59 v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu , ,11 114,30 ostatní výdaje , ,34 91,79 Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost , ,00 100, , ,00 100,00 ostatní dotace , ,00 100,00 Podpora lesního hospodářství , ,11 102,38 Podpora vodního hospodářství , ,54 128,39 v tom:výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky , ,95 152,27 ostatní výdaje na vodní hospodářství , ,59 107,32 Podpora neziskovým organizacím , ,00 100,00 Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost , ,06 85, , ,98 92, , ,53 99,55 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,05 100,38 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,82 100,04 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,15 100,39 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,14 99,36 v tom:ze státního rozpočtu , ,14 99,36 v tom:institucionální podpora 3) , ,14 98,71 účelová podpora 3) , ,00 100,00 podíl prostředků zahraničních programů 2) ,00 0,00 0,00 pokračování na další straně

25 Str. 2 Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , ,00 100, , ,00 100,00 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně ,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,02 95,58 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,26 56, , ,93 57,26 v tom:ze státního rozpočtu , ,97 74,98 podíl rozpočtu Evropské unie , ,95 53,95 Výdaje na společnou zemědělskou politiku , ,11 114,30 v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu , ,50 101, , ,20 0,00 podpora venkova - ze státního rozpočtu , ,66 118,72 podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie , ,63 154,86 společná organizace trhu - ze státního rozpočtu , ,42 153,85 společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie programového financování EDS/SMVS , ,70 98, , ,75 113,16 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

26 Str. 1 Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Plnění v % Celkové příjmy , ,25 81,52 Celkové výdaje , ,42 97,80 Daňové příjmy 5) ,00 187,15 46,79 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,10 81, , ,42 81,56 příjmy z prostředků finančních mechanismů ,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,67 169,95 Věda a vysoké školy , ,46 94,46 v tom:vysoké školy , ,65 94,69 výzkum, vývoj a inovace , ,81 94,25 Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací , ,45 99,82 Podpora činnosti v oblasti mládeže , ,25 99,91 Podpora činnosti v oblasti sportu , ,46 98,16 v tom:sportovní reprezentace , ,66 100,03 všeobecná sportovní činnost , ,81 97,44 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace , ,61 95,61 Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu , ,19 91, , ,85 82,29 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,18 81,74 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,82 97,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,32 97,62 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,81 94,25 v tom:ze státního rozpočtu , ,13 103,95 v tom:institucionální podpora 3) , ,48 107,00 účelová podpora 3) , ,64 96,21 podíl prostředků zahraničních programů 2) , ,68 86,64 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) , ,96 92, , ,40 99, , ,00 99,98 Institucionální podpora na mezinárodní spolu ČR ve výzkumu a vývoji 4) , ,74 93,34 pokračování na další straně

27 Str. 2 Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zahraniční rozvojová spolupráce , ,24 80,93 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,07 95,28 Program protidrogové politiky , ,80 85,72 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,31 77, ,00 0,00 0, , ,50 93,59 v tom:ze státního rozpočtu , ,17 123,71 podíl rozpočtu Evropské unie , ,33 89,66 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů , ,86 5,01 v tom:ze státního rozpočtu ,00 954,72 5,53 podíl prostředků finančních mechanismů , ,15 4,93 programového financování EDS/SMVS , ,62 54,06 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

28 Str. 1 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Celkové příjmy , ,15 42,88 Celkové výdaje , ,41 94,33 Daňové příjmy 5) ,00 14,75 147,45 transfery v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,41 42, , ,87 25,62 příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,70 1,08 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,84 254,53 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace , ,41 100,41 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi , ,27 99,78 v tom: finanční náhrada , ,27 99,61 příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom:rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení , ,00 100, , ,91 89, , ,88 61,21 neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z Evropské unie mimo Informační systém programového financování , ,04 83,66 ostatní výdaje spojené s činností úřadu , ,99 91,86 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury , ,58 90,43 v tom:příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím , ,45 98,43 Program péče o národní kulturní poklad , ,49 60,61 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení , ,41 85,68 společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko mimo Informační systém programového financování ,00 648,23 2,03 Kulturní služby, podpora živého umění , ,23 104,76 v tom:program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů , ,00 102,87 Kulturní aktivity , ,07 105,12 Veřejné informační služby knihoven , ,15 104,81 Záchrana a obnova kulturních památek , ,57 80,85 v tom:integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví , ,33 98,98 ostatní programy na záchranu a obnovu kulturních památek , ,24 79,40 pokračování na další straně

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Vládní návrh ZÁKON ze dne 218 o státním rozpočtu České republiky na rok 219 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1)

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky Příloha č. 4 k zákonu č. 543/2005 Sb. Příjmy celkem 60 Výdaje celkem 393 023 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 54 229 z toho: platy

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 Pozměňovací návrhy číselných položek obsažené v usnesení výborů k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Titul a ukazatel

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část

Ministerstvo financí Čj.: MF /2018/ Tabulková část Ministerstvo financí Čj.: MF 15 115/2018/1104-60 C. Tabulková část Tabulková část Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 2/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Doručeno poslancům: 18. prosince

Více

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU NA LÉTA 2013 AŽ 2016 PODLE KAPITOL Tabulka č. 1 č.kapitoly Kapitola SR 2013 2013 bez EU a FM *) SR 2014 2015 2016 301 Kancelář prezidenta republiky 60 000 60 000 60 000

Více

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce FIN -0U - Hlavička Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO 0.0 MŠMT Česká školní inspekce 6899 FIN -0U - Část I - Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0,00 0,00 0, 0,00 8,00 8,00,9 8,7 0,00 0,00,8

Více

2B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 přednesené ve 2.

2B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 přednesené ve 2. 2B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu a k návrhu státního rozpočtu na rok 2018 přednesené ve 2. čtení I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Titul a ukazatel

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů

Výdaje státního rozpočtu na financování titulů státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 125 840 000 125 840 000 Kancelář prezidenta republiky 125 840 000 125 840 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 101 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 102 554 102 554 Kancelář prezidenta republiky 102 554 102 554

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

V budoucího maximálního zisku. Moje heslo je: Projekt ociální rádce není dotován z Odborný t. laik nemusí mít v. Jeho j. jednat.

V budoucího maximálního zisku. Moje heslo je: Projekt ociální rádce není dotován z Odborný t. laik nemusí mít v. Jeho j. jednat. 2 Tento e- o ZDE. V budoucího maximálního zisku. Projekt ociální rádce není dotován z Odborný t Moje heslo je: pnosti. - laik nemusí mít v. R Jeho j jednat. Víte, kolik nás sociální systém stojí? drý?...nemáte

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 2/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 2/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 10 ze dne 30. listopadu 2017 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2017 Datum do 31.12.2017 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2019 Datum do 31.01.2019 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013

5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013 5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2013 V roce 2013 byly hlavnímu městu Praze poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (pol. 4111

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2016 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2016

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2017 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T 012.2017

Více

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění) Kód:R51 Organizace:MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Datum od 01.01.2018 Datum do 31.01.2018 IČ: 00025429 Jedn./Sum.: Sumární Kapitola:336, 1361 1611 1612 1614 1617 2111 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2143 2151

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Období: 012.2014 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2014

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 a Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2014 KAPITOLA:304 Úřad vlády České republiky třída R O Z P O Č E T 012.2014 % Index seskupe podsesk.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

107V44 Zachování a obnova historických hodnot

107V44 Zachování a obnova historických hodnot státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 63 167 63 167 201V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky 63 167 63 167

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2.

Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92. Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92 Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2018 Obsah Přehled použitých zkratek Výhled na 2. pololetí 2018

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 012.2018 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2018

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

A/3, B/4, B/6, B/20, B/21,

A/3, B/4, B/6, B/20, B/21, I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS Celkem kapitoly VPS Celkem CELKEM II. VÝDAJE (v Kč) Zvýšení SR 2016 Snížení SR 2016 Poznámka kapitoly VPS

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL Obsah: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/3 Usnesení rozpočtového výboru č. 569 ze dne 23. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Přehled o průměrných délkách soudního řízení správního ode dne nápadu do dne právní moci Krajský soud Ústí nad Labem

Přehled o průměrných délkách soudního řízení správního ode dne nápadu do dne právní moci Krajský soud Ústí nad Labem Přehled o průměrných délkách soudního řízení správního ode dne nápadu do dne právní moci Krajský soud Ústí nad Labem ČR 1) Žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (správní žaloby) a) Všeobecná správa

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Státn tní rozpočet České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany Prezentace pro členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky dne 5. ledna 2012 Etapy přípravy návrhu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 6. května 2015 v 09:00 h V Praze 29. dubna 2015 Čj. 2234/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2015 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2015 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2015 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

snížení příjmů z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímými vztahy

snížení příjmů z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímými vztahy B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu podle sněmovního tisku 331 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 přednesené ve 2. čtení I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap.

Více

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005

ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROK 2005 v tis. Kč UKAZATEL PŘÍJMY daňové příjmy 750 000 2 537 760,1 z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 7 760,1 neinvestiční přijaté dotace 1 325 712 4 315 768,1

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2018 ÚZ Název Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních

Více

Schválený rozpočet pro rok 2019 Národní památkový ústav Příloha č. 3 k MK 4003/2019 OPO

Schválený rozpočet pro rok 2019 Národní památkový ústav Příloha č. 3 k MK 4003/2019 OPO sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s 54 zák.č.218/2000sb., v objemech a členění odpovídajícímu výkazu ROZP 1-01 SPO. Schválený rozpočet bude vložen do systému CSÚIS

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2017 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2017 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2017 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Schválený rozpočet pro rok 2018 Národní památkový ústav

Schválený rozpočet pro rok 2018 Národní památkový ústav Schválený rozpočet pro rok 2018 sestavený na základě finančních vztahů stanovených zřizovatelem v souladu s 54 zák.č.218/2000sb., v objemech a členění výkazu odpovídajícímu ROZP 1-01 SPO. Schválený rozpočet

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2016 G. TABULKOVÁ ČÁST K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY Seznam tabulek Tabulka č. 1 Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví

Ministerstvo financí č.j. MF /2012/ Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Ministerstvo financí č.j. MF- 53 900 /2012/11-114 D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví Příjmy kapitol státního rozpočtu podle druhů Tabulka č. 1 rok 2013 Tabulka

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 b) Dotační programy / tituly v tis.kč

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 b) Dotační programy / tituly v tis.kč 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 b) Dotační programy / tituly Odbor UZ ORJ 1 2 3 4 5 6=5/4 Odbor strategického rozvoje kraje 8 21 600 36 325 168,17 Program na podporu podnikání 2018 900 675 75,00

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 b) Dotační programy / tituly

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 b) Dotační programy / tituly 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2019 b) Dotační programy / tituly Odbor UZ ORJ 1 2 3 4 5 6 7=6/4 Odbor strategického rozvoje kraje 8 36 325 46 325 63 550 174,95 Program na podporu podnikání 2019 675

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK V Praze dne 18. dubna 2017 Č. j.: KPR 1747/2017 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2016 Předkládá: Ing.

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 4/2015 Věstník NKÚ 4/2015 569 OBSAH Část A: Plán kontrolní činnosti 8. Plán kontrolní činnosti NKÚ 571 570 Věstník NKÚ 4/2015 Věstník NKÚ, plán kontrolní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více