Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín

2 Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice, J.Haška 1082/12, PSČ IČO: Č.ú.: /0100 Zřizovatel: Město Letovice IČO zřizovatele: Odborná pracoviště Statutární zástupce ředitel Ing. Ivo Kubín Správa a ekonomický úsek Účetní, zástupce ředitele Personalista,mzdová účetní Sociální pracovník Stravovací úsek vedoucí počet ostatních pracovníků 6 ) Úsek sociální péče- vedoucí ( počet ostatních pracovníků 16) Technický pracovník vedoucí ( počet ostatních pracovníků 8 ) Pečovatelská služba vedoucí ( počet ostatních pracovníků 5 ) Irena Hašková Michaela Šustrová Bc. Kolářová Růžena Jana Hrdličková Bc.Kyjovský Věroslav Antonín Fidler Ivana Randulová Nejvyhledávanější aktuální kontakty Pevná linka Mobilní telefon Ředitel Zástupce ředitele, účetní Sociální pracovník Vedoucí úseku sociální péče Vedoucí stravovacího úseku Vedoucí pečovatelské služby Technický pracovník Vrátnice Fax Internetové stránky: www:cssletovice.cz Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (dále jen CSSML) má právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými souhrnnými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Letovice. Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je rozčleněn na dvě části, komunikačně spojené centrálním vstupním vchodem s vrátnicí. K se organizaci podařilo získat registraci jakožto poskytovatel sociálních služeb a v současné době poskytuje dva druhy sociálních služeb a to: 2

3 domov pro seniory pečovatelská služba pečovatelská služba ) ( v rámci domu s pečovatelskou službou a terénní Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a členem České asociace poskytovatelů pečovatelské služby. Domov pro seniory ( dále DpS ) Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům, kteří už nadále nemohou žít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředí důstojné, plnohodnotné, bezpečné a aktivní prožití života. Usilujeme, aby byla dostupná taková nabídka kvalitních sociálních služeb, kterou jim umožníme co nejpřirozenější začlenění do běžného života. Poskytujeme ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální péči kvalifikovaným proškoleným personálem dle individuálních potřeb seniora s cílem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu domova pro seniory tvoří:zejména senioři od 65 roků, kteří potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech. Dále osoby pobírající plný invalidní důchod, které jsou zcela nebo částečně upoutány na lůžko, vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v běžných dovednostech a dosáhly věku alespoň 60 roků. Jejich soběstačnost je snížena zejména věkem a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. Našemu nejstaršímu uživateli bylo 95 roků a nejmladšímu 65 roků. Průměrný věk v našem zařízení je 83 roků. K jsme poskytovali službu 72 uživatelům, z nichž bylo 58 žen a 14 mužů, v tomto věkovém členění: do 65 let 1 uživatel let 6 uživatelů let 41 uživatelů nad 86 let 24 uživatelů V roce 2008 jsme dosáhli obložnosti 99,05 %, což představuje oproti roku 2007 nárůst o 1,17 %. Průměrný počet uživatelů sociální služby byl 71,31. V průběhu roku pobyt v našem zařízení ukončilo 17 uživatelů, z toho 1 uživatel odešel do domácího prostředí, dalších 6 uživatelů odešlo do jiných zařízení či využívají jiné služby. Zemřelo 10 uživatelů. Za rok 2008 bylo evidováno 99 žádostí. Ve sledovaném období bylo realizováno v 62 případech sociálního šetření. Přijato bylo 17 zájemců o službu. V průběhu roku 2008 bylo evidováno celkem 99 neuspokojených žadatelů o naši službu. Jeden zájemce byl odmítnut z důvodu neposkytování takové služby dle zákona č. 108/2006 sb. K bylo evidováno v pořadníku uchazečů o službu 79 zájemců z důvodu nedostatečné kapacity a 25 žadatelů u kterých nebylo provedeno sociální šetření. 3

4 Stav pobírání příspěvku na péči k Příspěvek na péči Počet uživatelů Celkem Kč/měsíc nemá ,- Kč I. stupeň lehké závislosti 4.000,- Kč II. středně těžká závislost 8.000,- Kč III. těžká závislost ,- Kč IV. úplná závislost ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč Roční skutečný příjem příspěvku na péči ,- Kč. V domově je 11 uživatelů bez příspěvku na péči. Oproti roku 2007 to je pokles o 7 uživatelů, kteří nepobírají příspěvek na péči. DpS disponuje 12 ošetřovatelskými lůžky. V současné době, kdy se zvyšuje věkový průměr uživatelů a počet uživatelů z větší závislostí na ošetřovatelské péči se tento počet stává nedostačujícím pro aktuální potřebu i stav budoucí. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že 29.2 % uživatelů je zcela závislých na dopomoci jiné osoby. Oproti předcházejícímu roku jde o navýšení o 4,2 %. Kapacita domova pro seniory : 72 uživatelů Počet a druh pokojů v DpS: 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednolůžkové dvojlůžkové třílůžkové Celkem Finanční náležitosti spojené s pobytem v DpS Oblast stravování: Úsek stravování zajišťuje stravu pro uživatele v DpS, uživatele PS, zaměstnance CSSML a cizí strávníky každý den, a to včetně sobot, nedělí a svátků. 4

5 Pouze uživatelům v DpS je poskytováno celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Podává se pravidelně pětkrát denně, formou snídaně, svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře, popř. druhé večeře pro diabetiky. Vaříme tyto druhy : 3 racionální strava bez omezení, 9 diabetická strava, 2 žaludeční dieta, 4 žlučníková dieta, 6 nízkobílkovinná dieta a jejich vzájemné kombinace. Uživatelům je známo doporučení lékaře, ale sami si typ stravy a místo podávání zvolí. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal požadavkům hygienických norem a věkové kategorii strávníků. V den narozenin vaříme uživatelům oběd na přání bez omezení dietou. Při svátečních událostech jako jsou například různá výročí, vánoční svátky nebo velikonoce připravuje kuchyňský personál sváteční menu. K tomu náleží i slavnostně vyzdobená jídelna. V ceně stravného je samozřejmě i pitný režim. Na každém patře je k dispozici zásobník s nápoji ( sladký, hořký čaj, popř. minerálka ). Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně nebo na patrech v kuchyňkách či přímo na pokojích, za asistence pracovníků sociální péče. Kuchyně má také dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli nabídnout obědy i dalším strávníkům, obyvatelům DPS a seniorům z blízkého okolí, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně stravovacího provozu. Podměty a připomínky ke kvalitě a výběru stravy mohou uživatelé uplatňovat na stravovací komisi, která se schází cca.1 x za 2 měsíce. V roce 2008 bylo vydáno níže uvedené množství stravy: přehled stravy: uživatelé Normální Dietní Diabetická DIA strava Celkem strava strava strava s 2.večeří snídaně svačina oběd svačina večeře večeře Cena za stravu byla z důvodu prudkého nárůstu u některých druhů potravin k navýšena takto: Strava racionální, dietní a diabetická bez 2.večeře z 64 Kč na 66,-Kč a diabetická s 2.večeří z 69,- na 71,-Kč. Cena obědů v roce 2008 byla: Cena za oběd Počet odebraných poznámka obědů za rok Zaměstnanci 30,Kč, z toho 10,-Kč hradí FKSP Cizí strávníci 50, Kč Terén / DPS 47, Kč /

6 Oblast pobytu a nezbytných služeb: Měsíční rozpis úhrad za pobyt a služby v DpS za r Úhrada za pobyt a služby zahrnuje: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, poskytnutí stravy. Úhrady uživatelů v domově pro seniory měsíční úhrada včetně stravy celkem ostatní diabetickou Jednolůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem, kuchyňskou linkou jednolůžkový pokoj s WC, sprchou, kuchyňskou linkou dvoulůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem, kuchyňskou linkou dvoulůžkový pokoj s WC, sprchou, kuchyňskou linkou třílůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem, kuchyňskou linkou třílůžkový pokoj s WC, sprchou, balkonem třílůžkový pokoj s WC, balkonem třílůžkový pokoj s WC Roční doplatky DpS do plných úhrad ,-- Kč (u 25 uživatelů z toho 3 zemřeli a 3 odešli v průběhu roku) Na svém zasedání dne schválila Rada města Letovice s účinností od nový Sazebník fakultativních služeb pro uživatele v DpS. Způsob práce v domově pro seniory Metody práce s uživatelem Každému uživateli je nabízena možnost aktivně se zapojit do poskytované služby. V rámci domova pro seniory pracuje pětičlenný výbor obyvatel, který se schází jednou za měsíc s ředitelem zařízení. Na schůzkách se řeší aktuální situace v domově, připomínky a podněty uživatelů. Ředitel výbor informuje o novinkách a zamýšlených změnách v rámci domova. Členy tohoto výboru navrhují uživatelé. Všichni uživatelé jsou motivováni k udržení soběstačnosti. Méně pohyblivý uživatelé jsou aktivováni rehabilitací na lůžku a spoluúčastí na drobných úkonech. Soběstační uživatelé jsou motivováni menší dopomocí personálu. Významnou úlohu v této oblasti sehrávají zejména pracovníci v přímé obslužné péči. Do této činnosti jsou aktivně zapojeni i ostatní zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu s uživateli. Cílem práce všech zainteresovaných je poskytovat péči dle individuálních potřeb seniora s cílem rozvíjet soběstačnost, společenské návyky a dovednosti v příjemném a vstřícném prostředí. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Při nástupu do domova pro seniory žadatele seznámíme se službami, které domov poskytuje. Na základě svých potřeb si žadatel sám rozhodne, které služby chce využívat. Následně uzavřeme Smlouvu o poskytování sociálních služeb, ve které jsou mimo jiné uvedeny služby, jež si sám žadatel vybral. Nedílnou součástí smlouvy jsou 6

7 přílohy: Úhrada za pobyt a stravu, Sazebník fakultativních služeb a Seznam předpisů poskytovatele, se kterými byl uživatel seznámen. Zdravotní, ošetřovatelská péče a rehabilitace Lékařskou zdravotní péči zajišťuje MuDr. Michael Šafránek, který má pravidelné ordinační hodiny každé úterý v dopoledních hodinách. Dále dojíždí do domova dle aktuálního zdravotního stavu uživatelů a na základě požadavků vedoucí zdravotní péče. V rámci poskytování ucelené zdravotní péče odesílá uživatelé na odborné vyšetření ke specialistům. Diabetické pacienty zajišťuje ve spolupráci s diabetologem a internistou MuDr. Vítězslavem Mejzlíkem. Psychiatrická vyšetření, medikaci a kontrolu zajišťuje MuDr. Soňa Vavrincová jedenkrát měsíčně, případně dle potřeby konzultuje akutní stavy s odborným zdravotním personálem domova. Taktéž v rámci své ordinační doby poskytuje kompenzační pohovory, čímž do jisté míry supluje úlohu psychologa. V prostorách domova MuDr. Zdeňka Srpová provozuje stomatologickou ordinaci, kdy ordinuje čtyři dny v týdnu, dle potřeby dochází za uživateli, kteří jsou na ošetřovatelských lůžkách. Každý uživatel má svobodnou volbu lékaře. V roce 2008 byla vykazována zdravotní péče v našem zařízení ke třem zdravotním pojišťovnám. Tato činnost bohužel nepřináší s ohledem na výši úhrady ze strany zdravotních pojišťoven za jednotlivé úkony významný finanční efekt. Velmi dobré výsledky dosahuje naše zařízení při prevenci dekubitů a jejich ošetřování, které zjišťujeme u některých uživatelů po návratu z dlouhodobého pobytu ve zdravotnických zařízení. V prevenci se nám velmi osvědčily antidekubitní matrace, používání léčebné kosmetiky s kladením důrazu na polohování uživatelů s využitím perličkových pomůcek. I nadále byla rozvíjena ošetřovatelská péče pomocí ošetřovatelských diagnóz, stanovení cílů a realizace ošetřovatelských procesů. S každým novým uživatelem je sepsána ošetřovatelská anamnéza, biografická anamnéza a vyhodnocen Barthelův test soběstačnosti. U imobilních uživatelů se vyhodnocuje nebezpečí vzniku dekubitů dle stupnice Nortonové. Každá pracovnice v přímé obslužné péči je zároveň klíčovým pracovníkem pro čtyři až šest uživatelů. U těchto uživatelů zjišťuje osobní cíle, jak krátkodobé, tak dlouhodobé, snaží se být nápomocná plnění těchto cílů a provází uživatele k jejich realizaci. U všech uživatelů je kladen důraz na větší samostatnost a aktivizaci. Třikrát týdně je prováděno skupinové cvičení, dle počasí venku, nebo v prostorách domova. K imobilním uživatelům dochází fyzioterapeutka denně, kde byl prováděn nácvik chůze pomocí chodítka nebo jiných kompenzačních pomůcek a dechová cvičení, včetně cévní gymnastiky. Při těchto aktivitách byly využívány rehabilitační pomůcky over ball, motren, flex bar a posilovače prstů. Taktéž byly aplikovány prvky bazální stimulace. Ve snaze vytvořit vizuální mosty pro lepší orientaci pro uživatelé, byly vymalovány společné prostory domova a to tak, aby jednotlivá poschodí byly barevně odlišeny. Na tvorbě vizuálních mostů se podíleli studenti z umělecké školy z Velkých Opatovic. Na přání uživatelů byly na chodby umístěny akvária a terárium. Taktéž bylo reagováno na připomínky a přání uživatelů a bylo přistoupeno k individuálnímu vymalování konkrétních pokojů dle zvolených barevných odstínů. Veškerá dokumentace je vedena dle ordinace lékaře a v souladu se zdravotním stavem uživatele. Každý uživatel má zpracován plán denních aktivit. Cílem zaměstnanců je spokojenost a bio-psycho-sociální přístup ke všem uživatelům. 7

8 Využití volného času uživatelů Naší snahou je, aby v našem domově obyvatelé žili bohatým kulturním životem, kdo má zájem, může si vybrat ze široké nabídky aktivizačních programů: Zábavné zábavná odpoledne spojená s opékáním u altánu Hudební programy vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ a ZŠ Letovic a Boskovic Naučné přednášky,příroda, literatura, dějiny apod. Společenské vystoupení v jídelně Soutěžní - kvízy Sportovní - petangue, házení míčem na cíl, kuželky, šipky, lovení rybiček, apod. Pracovní aktivity - ruční práce Pořady pro obyvatele máme také rozděleny podle ročních období: Jaro mezinárodní den žen, velikonoční pomlázka, slet čarodějnic u altánu, první opékání, den matek Léto - zahradní posezení, soutěžní programy, opékání špekáčků s občerstvením, hudební odpoledne Podzim rozloučení s létem, hudební odpoledne, poslední opékání špekáčků Zima - Mikulášská, vánoční výzdoba domova, výroba vánočních věnců vánoční posezení se slavnostní večeří, rozloučení se starým rokem V průběhu celého roku jsou pořádány výlety za různými poznáními. Návštěvy kulturních pořadů mimo DpS. Pořádání mší a bohoslužeb v našem domově. O aktuálním dění a programech na celý měsíc jsou obyvatelé domova informováni prostřednictvím nástěnek, prostřednictvím sociálních pracovníků a pracovnic pro přípravu volnočasových aktivit. Respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat přání uživatelů, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí. Průběžné aktivity v DpS: Výroba obrázků z koření v dílničce- lepení koření do nakreslených předloh 2x týdně Paměťové cvičení v klubovně- přesmyčky, kvizy, skládání slov, aktuality, hry... 1x týdně Promítání záznamů z akcí 1x týdně Čtení 1x týdně Individuální práce na pokojích-čtení na pokoji, malování prstovými barvami, navlékání korálků, paměťové cvičení, zpěv, konverzace, využívání sady pro kognitivní trénink, kuličky do obrázků, lepení obrázků, míčkování... 2x týdně Posezení u kávy s hudbou 2x týdně Cvičení - ½ hod. 3x týdně Ruční práce v klubovně- vyšívaní obrázků, keramické kachle, zvonkohry, misky, košíky z novinového papíru, vyšívání deček, háčkování kabelek,zvířátek, tkaní kabelek, kolektivní výzdoba prostor domova,obrázky z papírových kuliček, kolekltivní koláže, adventní věnce, vánoční přání, věnečky z březového proutí, opracování dřeva, nácviky sebeobsluhy, vertikalizace nácviky sedu a chůze 5x týdně Pečení v klubovně 1x měsíčně Bohoslužby 3x týdně Oslava narozenin Každému oslavenci ředitel domova popřeje mnoho zdraví s kytičkou a bonboniérou 8

9 Posezení u altánu, vycházky do parku,zpívání, práce na květinové zahrádce v areálu centra příležitostně Účast v celostátní soutěži Šikovné ruce Poděbrady 2008 ( 3x čestné uznání) Účast na celorepublikové Fotosoutěži uživatelů sociální služby v Brně- umístění v 1. desítce Externí služby: Kadeřnice : naši uživatelé mají možnost navštívit kadeřnictví, které má sídlo v prostorách CSSML. Pedikérka: paní pedikérka (zaměstnanec PS ) dochází dle potřeb a požadavků uživatelů. Kantýna: každý pracovní dne mohou naši uživatelé využít možnosti nákupu v přízemí domova. Zde je možné zakoupit široký sortiment dle přání a potřeb uživatelů, včetně novin, časopisů a drogistického zboží. Prodej textilu: nově zajišťovaná služba ve spolupráci s MKS Letovice, která sklidila velký ohlas nejenom v DpS, ale i u uživatelů PS Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti je v působnosti sociálního pracovníka. Pro tuto činnost jsou vyčleněny dvě pracovnice sociální péče, které se na základě zpracovaného plánu věnují uživatelům a pomáhají jim aktivně využít volný čas. Pořádáme přednášky, zájezdy, v klubovně cvičí zájemci paměť, hrají společenské hry, zhotovují z různých materiálů vlastní výrobky, venku se věnují pěstování květin, vycházkám do parku nebo města, oblíbené jsou i veškeré činnosti v altánu na zahradě, hra ruských kuželek. Vydáváme vlastní časopis Náš domov jakožto čtvrtletní periodikum. V rámci domova pro seniory pracuje výbor obyvatel, který má 5 členů a schází se 1 x měsíčně s ředitelem. Na schůzkách se řeší zejména otázky kulturního vyžití uživatelů a zájmové činnosti, dále celková situaci v domově a aktuální připomínky uživatelů. Ředitel výbor informuje o zamýšlených změnách a novinkách, které by se v rámci domova měli realizovat a společně řeší případné připomínky nebo podněty. Vedení organizace sleduje jubilea uživatelů a v rámci této skutečnosti obdrží uživatel mimo blahopřání i kyticí a drobný dárek. Také město Letovice prostřednictvím sboru pro občanské záležitosti obdarovává uživatele dárkovým balíčkem k vánocům nebo kulatému jubileu. Uživatelé mohou využívat služby v rámci zařízení jako např. kadeřnictví, pedikúru, masáže nebo nakupovat v kantýně, využít automatu na kávu v přízemí. K duchovní péči se využívá ekumenická místnost, kde ji nejen našim uživatelům poskytují církev římskokatolická, církev českobratrská evangelická, církev evangelická a adventisté 7 dne. Cíle do budoucna Krátkodobé cíle domova pro seniory do konce roku 2008: zpracovat informační leták o poskytovaných službách a činnosti CSSML navázat spolupráci s Biskupským gymnáziem a Novým sdružením zdravotně postižených v Letovicích anketa spokojenosti uživatelů (1x ročně) přijmout sociálního pracovníka 9

10 Výše uvedené vytyčené cíle jsme všechny v plném rozsahu splnily. Dlouhodobé cíle domova pro seniory připravit projekt bezbariérového sestupu na spodní část zahrady navýšení počtu pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči pomoc při hledání adekvátního umístění v jiném zařízením uživatelům, kteří byli přijati před platností a zavedení standardů do praxe a nesplňují cílovou skupinu domova pro seniory zkvalitnění služeb, týmová spolupráce a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností vyškolit vybrané pracovníky v metodě bazální stimulace Na realizaci dlouhodobých cílů se průběžně pracuje. a úkol vyškolit vybrané pracovníky v metodě bazální stimulace se již podařilo splnit. Pečovatelská služba ( dále PS ) Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům a zdravotně postiženým občanům žít důstojně v přiměřených podmínkách a co nejdéle ve svém domácím prostředí, s pocitem bezpečí, kde mají úplné soukromí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří senioři a dospělé osoby, které potřebují z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údržby domácnosti. Dále do cílové skupiny patří rodiny, ve kterých se narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti a rodiny, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky, a to v bytě rodičů nebo osob odpovědných za výchovu. Pečovatelská služba má své zázemí v domě s pečovatelskou službou ( DPS ), který byl otevřen v prosinci roku 2000 a je součástí bytového fondu města Letovice. V roce 2005 byl otevřen domov pro seniory, který je s DPS propojen stávajícím společným vchodem. Tím vznikl jednotný komplex Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (CSSML). Správcem bytů v DPS je CSSML, ale plynovou kotelnu spravuje a provozuje firma Kordo s.r.o. Terénní sociální služby pomáhají ke zlepšení kvality života nejen pro vlastní uživatele, ale i pro rodinné příslušníky.v roce 2008 byla tato služba poskytnuta 138 uživatelům, z toho pouze dovážky obědů využilo 72 uživatelů. Zbývajících 66 uživatelů využilo, kromě dovážky obědů, širší nabídky pečovatelské služby. Průměrný věk uživatelů pečovatelské služby je 74 let. 10

11 Kapacita domu s pečovatelskou službou ( DPS ) Počet a druh bytů v DPS: Suterén 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP celkem kapacita jednopokojové dvoupokojové celkem V roce 2008 bylo přiděleno mezi uživatele 6 bytů a nastěhovalo se 8 nových obyvatel. Pečovatelská služba nabídla pomoc se zajištěním vymalování a úklidem bytů ( na náklady obyvatel DPS ), které užívají déle než 4 roky. Ve spolupráci s PS bylo vymalováno 26 bytů a u 3 bytů zajistili vymalování a úklid rodinní příslušníci.v rámci oprav se na DPS dokončilo položení podlahy na půdě, opravily se propadlé podlahy u 5 bytů a v 6 bytech musely být znovu usazené a utěsněné sprchové kouty. Také se vymalovaly barevně přední části chodeb a společné prostory na DPS. Způsob práce pečovatelské služby ( PS ) Pečovatelská se služba je terénní sociální službou, poskytovanou v domácnostech uživatelů nebo domácnostech v domě s pečovatelskou službou v pracovní dny od 7,00 15,30 hod. Tato služba je zajišťována pro uživatele Letovic, integrovaných obcí i obcím se samostatnou působností ( dovážka oběda do 14 obcí ). Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy a podle předem dojednaného individuálního plánu. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při každodenním zvládání péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Bydlení v DPS nebo zavedení PS je vhodné pro uživatele, kteří nepotřebují celodenní nebo ošetřovatelskou péči. Nabízené služby jsou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelé mohou také požádat o fakultativní úkony prováděné v rámci CSSML nákupy a pochůzky rozvážka obědů, pomoc při zajištění stravy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití běžný úklid a údržba domácností mimořádný úklid ( mytí oken, úklid po malování ) pomoc při osobní hygieně a koupání, pedikúra, masáže, zástřih vlasů a holení doprovod k lékaři, na vycházku, společenská služba dohled nad dospělým občanem a kontrola nad užíváním léků praní, žehlení prádla 11

12 doplňkové služby duchovní služby, kulturní akce a besedy v rámci CSSML Na svém zasedání dne schválila Rada města Letovice s účinností od nový Sazebník pečovatelské služby. PŘÍJMY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2008 vyúčtování pronájem provozní pronájem PS + obědy jídlonosiče obce pedikúra nábytku pokoj stravné telefony CELKEM , , , , , , , ,00 Organizace v roce 2008 zakoupila nový sterilizátor, který téměř denně slouží ke sterilizaci nástrojů potřebných k zajišťování pedikúry pro uživatele PS a ke sterilizaci nástrojů používaných v DS. Také ke sterilizaci nástrojů potřebných k zajištění ošetřovatelské péče na DS. V roce 2008 bylo provedeno v průměru 44 pedikúr měsíčně. Pečovatelská služba uzavřela nové Dodatky ke Smlouvám o poskytování PS z důvodu zvýšení cen v sazebníku PS s účinností od Všechny pracovnice pečovatelské služby se vzdělávají v sociální oblasti, účastní se kurzů a navštěvují odborné semináře a školení. Společně se celý tým podílí na tvorbě standardů kvality sociálních služeb a individuálních plánů. Pečovatelská služba spolupracuje s Úřadem práce v rámci realizace veřejné zakázky Příprava na práci v Jihomoravském kraji, jako pracoviště odborného výcviku v rekvalifikačním kurzu Pečovatelka. Cíle do budoucna Krátkodobé cíle pečovatelské služby 1) Pravidelně aktualizovat webové stránky CSSML 2) Rozšířit stávající software PS o nové moduly 3) Dopracovat a pravidelně vyhodnocovat individuální plány uživatelů 4) anketa spokojenosti uživatelů (1x ročně) Dlouhodobé cíle pečovatelské služby 1) aktivně vyhledávat občany kteří potřebují pomoc a využijí nabídky naší PS 2) upevňování vztahů a spolupráce mezi uživateli PS v rámci DPS a uživateli v domově pro seniory 3) aktualizace provozních a vnitřních směrnic 4) proškolování a vzdělávání pracovníků PS 5) zvýšit informovanost a rozvinout spolupráci se seniory města Letovice a okolních obcí Personální oblast v rámci organizace Počet zaměstnanců k byl 46 (45,5 úvazku). Z toho ženy 40 Navýšení počtu zaměstnanců v roce všeobecná sestra 1 12

13 - sociální pracovník 1 - technický pracovník 1 Struktura a počet zaměstnanců s uvedením funkce k viz. příloha číslo 1 Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, pobírajících částečně invalidní důchod : 2,63 Přehled kvalifikace zaměstnanců vzdělání : - základní 2 - výuční list 21 - úplné střední 17 - vyšší odborné studium 2 - bakalářské studium 3 - vysokoškolské studium 1 Průměrná výše platu u organizace za sledované období činila ,89,-Kč. Dodržování bezpečnosti práce je v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb., v platném znění část pátá BOZP. PO je dle zákona č.133/1985 Sb., v platném znění zajišťována osobou odborně způsobilou na základě smluvního vztahu Milanem Švancarou. Pracovní úraz v roce 2008 evidován na úseku stravování, doba trvání pracovní neschopnosti Pracovní neschopnost dle úseků s počtem kalendářních dnů nemoci a OČR úsek počet dnů celkem průměr na 1 zaměstnance sociální péče ,5 stravování ,4 prádelna 10 5 správa ,9 úklid ,3 údržba 0 0 pečovatelská služba 58 9,7 K výše uvedeným údajům v tabulce je nutno podotknout, že dosažená skutečnost je zásadně negativně ovlivněna dlouhodobou pracovní neschopností 5 zaměstnanců, která činila 619 dnů což je 60 % z celkového množství. Procento neschopnosti za sledované období je u organizace celkem 6,23%. V průběhu sledovaného období bylo proplaceno 200,75 přesčasových hodin Ostatní osobní náklady ( OON ) jsou čerpány na Dohody o provedení práce, Dohody o činnosti a Smlouvu o zajištění praktického výcviku.dohody o provedení práce jsou uzavírány na dobu určitou na úseku sociálním, stravovacím, prádelny a úklidu dobu pracovní neschopnosti a čerpání dovolené. Dohoda o pracovní činnosti je uzavřena na vrátnici víkendy, svátky, pracovní neschopnost a čerpání dovolené. Smlouvu o zajištění praktického výcviku má naše organizace ( stravovací úsek ) uzavřenou s Výchovným ústavem, střední školou, internátní a školní jídelnou, Olešnice na Moravě a Národohospodářskou školou Boskovice. Ve sledovaném období byla na OON vyčerpána částka ,- Kč. 13

14 - systém vzdělávání v sociálních službách odpovídá 230 Zákoníku práce, který uvádí že zaměstnanec je povinen prohlubovat svoji kvalifikaci pro výkon sjednané práce, dále že zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení účast je považována jako výkon práce a náklady hradí zaměstnavatel. Prohlubování kvalifikace v sociální sféře souvisí i s dodržováním zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, kde je povinností poskytovatelů sociálních služeb zajištění prohlubování kvalifikace svým zaměstnancům. Na uvedené prohlubování kvalifikace včetně cestovného bylo za sledované období vyčerpáno na úseku : sociální péče ,- Kč (zdravotnický personál, pracovníci sociální péče ) stravování 1 200,- Kč (vedoucí úseku správa ,- Kč (ředitel,účetní, sociální pracovník, mzdová účetní ) údržba 450,-Kč pečovatelská služba 5 755,- Kč (pečovatelky ) V roce 2008 jsme pořádali větší počet seminářů přímo v našem zařízení a proto se jich mohli zaměstnanci zúčastnit ve větším počtu : Téma počet účastníků Plán péče o seniory s demencí 21 Bazální stimulace základní 9 Zjišťování potřeb nekomunikujícího klienta 20 Standardy kvality sociálních služeb 16 Psychologický přístup k problémovým pacientům 19 Mozkové cévní příhody a jejich časné rozpoznávání 16 Na jaře 2008 prošlo úspěšně supervizí pracoviště přímé obslužné péče a další fáze je připravena pro rok Organizace umožňuje absolvování praxe studentům z VOŠ zdravotnické Boskovice. Spolupracujeme i s ÚP Blansko umožňujeme absolvování praxe uchazečům i zájemcům o práci, obor : pracovník sociální péče realizátorem je : CC Systems a.s. ( Vzdělávací institut Hodonín ), Marlin, s.r.o. ( Centrum celoživotního vzdělávání Uherské Hradiště ). - spolupracujeme s Probační a mediační službou Blansko výkony trestů obecně prospěšných prací. Za sledované období u nás bylo touto formou odpracováno 180 hod. Uzavření smlouvy s dobrovolníkem dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Smlouva uzavřena na 5 hod. týdně kontrolní činnost v rámci organizace V rámci zkvalitnění činnosti poskytovaných sociálních služeb byly dokončeny práce na standardech kvality sociálních služeb. V roce 2008 probíhaly kontroly 14

15 v souladu s plánem kontrol ředitele pro rok 2008 i plány kontrol vedoucích jednotlivých úseků v rámci organizace. Mimo kontrol prováděných vlastními pracovníky provedla 4 kontroly v naší organizaci zejména Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, která se zaměřila zejména na dodržování platných předpisů a vyhlášek v oblasti přípravy a výdeje stravy a dodržování předpisů v oblasti pedikůry, kadeřnictví ve středisku SOH a na správnou kategorizaci prací a dodržování předpisů na pracovišti prádelna-žehlírna a neposlední řadě na přítomnost bakterie legionely v teplé vodě.další kontrolu provedla VZP na vykazování výkonů u uživatelů v rámci domova pro seniory. Drobné nedostatky byly v termínu a v plném rozsahu odstraněny. Kontrola Zdravotního ústavu se sídlem v Brně zaměřená na účinnost sterilizátoru neshledala nedostatky. Dále v květnu provedli pracovníci kanceláře veřejného ochránce práv jednodenní systematickou neohlášenou návštěvu v domově pro seniory, která byla orientovaná na dodržování ochrany práv uživatelů. Porušení obecně závazných předpisů či listiny osobních práv a svobod nebylo zjištěno a případy, kdy ombudsman doporučoval jiný postup než byl v organizaci uplatňován jsme v převážné většině akceptovali. Nejzásadnější kontrola v roce 2008 inspekce na poskytování sociální služby v domově pro seniory, která proběhla ve dnech Hodnoceny byly tři oblasti. V plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb jsme neměli ani jeden nedostatek. V dalších dvou oblastech jsme dosáhli při hodnocení 100 bodů což byly 68,03 %. Postup a termíny odstranění zjištěných nedostatků jsme v termínu předali na Jmk, kde inspekční tým vyhodnotil zprávu jako dostačující a oznámil ukončení poinspekční fáze v zařízení. Průběžně byly prováděny kontroly cestovních příkazů, kontroly uzavíraných smluv a kontroly docházky do zaměstnání. V případě těchto kontrol byly drobné nedostatky odstraňovány již v průběhu kontroly na místě. Při kontrole příručních zavazadel při odchodu zaměstnanců stravovacího úseku bylo zjištěno porušení vnitřních směrnic organizace a obě pracovnice obdrželi písemné napomenutí. Proběhly kontroly stavu pokladní hotovosti obou pokladen, kde nebyly zjištěny nedostatky a drobnou závadu spočívající ve zjištění, že hotovost ve výši 1.740,-Kč je kryta stvrzenkou jsme odstranily do v určeném termínu. Organizace také dodržuje stanovený limit objemu mzdových prostředků daný zřizovatelem a v této oblasti vykazuje úsporu a neporušuje tedy nikterak nařízení rady města. Kontroly na vedení smluv a spisové dokumentace u sociálního pracovníka byly až na nesprávné vyúčtování stravy u jedné uživatelky bez závažnějších nedostatků. Kontrola dodržování správné výrobní praxe HACCP bez nedostatků a u dodržování skladovacích podmínek byly zjištěné nedostatky spočívající v čistotě podlah a nevedení předepsaných záznamů u lednic a mrazáků odstraněny do týdne. Kontrola spotřeby PHM u služebních vozidel je prováděna pravidelně, vyhodnocována bez zjištění nedostatků. Podrobná kontrola stavu budovy a zařízení, které má organizace ve správě proběhla v květnu a nedostatky byly v průběhu roku odstraněny a reklamovány o dodavatele stavby. Veškeré písemné zápisy o provedených kontrolách jsou uloženy u agendy ředitele organizace a u vedoucích na jednotlivých úsecích. Závěrem konstatujeme, že úroveň kontroly v naší příspěvkové organizaci je dostačující a proto se domníváme, že není nutné pro tuto činnost zřizovat samostatný orgán. Účetní audit za uvedené období bude ukončen do a výsledek bude předložen zřizovateli a MPSV ČR v souladu s metodikou poskytování dotací. V roce 2008 jsme obdrželi 1 stížnost uživatele na oblast poskytování sociální služby a ta byla k jeho spokojenosti vyřešena. 15

16 Ekonomický rozbor hospodaření organizace za období I- XII 2008 Rozbor nákladů r.2008 Domov pro seniory Hlavní činnost doplňková pečovatelská služba celkem činnost čistící desinfekční, úklidové, hygienické prostředky , , ,54 PHM , , ,06 materiál na opravu automobilů 8 391, ,00 speciální zdravotnický materiál , , ,80 odborné knihy, časopisy 5 507,00 180, ,00 59,00 materiál na údržbu ,10 416, , ,00 prací prostředky , , ,30 kancelářské prostředky , , ,81 ochranné prostředky , , ,22 nákup prádla , , spotřeba potravin , ,30 761, ,78 spotřeba materiálu na provoz (ostatní , , , ,78 nákup DHM , , , ,00 potřeby pro volnočasové aktivity uživatelů 9 643, ,94 pozornosti k narozeninám uživatelů 7 756, ,00 pohoštění na kulturních akcích 5 588, , spotřeba materiálu celkem , ,98 093, ,56 spotřeba plynu , , , ,00 spotřeba el. energie , , , , spotřeba energií celkem , ,50 605, ,92 teplo , , ,11 vodné , , ,30 427, spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem , , ,41 427,78 opravy budovy , , ,80 opravy zařízení , , ,90 opravy automobilů 1 140, , , opravy a udržování celkem , , , ,80 cestovné ,00 684, , cestovné celkem ,00 684, ,00 0,00 náklady na reprezentaci 444,89 444, náklady na reprezentaci celkem 444,89 0,00 444,89 0,00 telefony, internet , , ,66 likvidace odpadů , , ,16 636,04 ostatní služby , , , ,80 preventivní prohlídky 6 050, , ,00 revize kotelny , ,60 revize, kontrola - výtahy , , ,80 údržba software - Vema, Iresoft, Hanuš, VIS , , , ,50 revize EZS, EPS, Nykodým , , ,50 školení zaměstnanců , ,00 poplatky za rozhlas a televizi , ,00 revize BOZP a PO 9 996, ,00 ostraha objektu , ,00 poštovné 9 532, ,48 stočné , , ,52 429,98 technické prohlídky automobilů 4 910, , , ostatní služby celkem , , ,82 16

17 mzdové náklady , , , ,00 ostatní osobní náklady , , mzdové náklady celkem , ,00 197, ,00 zákonné zdravotní pojištění , , ,00 zákonné sociální pojištění , , , zákonné pojištění celkem , , , , tvorba FKSP , , , zákonné sociální náklady celkem , , , ,00 poplatky APSS a ČAPS 4 500, , ,00 ostatní pojištění - odpovědnost, hotovost trezory, OPEL , , ,00 zaokrouhlovací rozdíly 2,43 2,43 poplatek spojený s vedením bankovních účtů , ,00 zákonné pojištění KOOPERATIVA , , , jiné ostatní náklady celkem , , , ,00 odpisy nemovitého majetku , ,00 odpisy movitého majetku , , odpisy celkem , , ,00 0,00 Náklady celkem , , , ,88 Rozbor výnosů r Domov pro seniory Hlavní činnost doplňková pečovatelská služba celkem činnost PS - hostinský pokoj 2 265, ,00 PS - pronájem nábytku 0, ,00 Pronájem kantýny 0, ,00 PS - DPS + terén , ,00 tržby za stravné - zaměstnanci, praxe , , DS - tržby za stravné - uživatelé ,00 198,00 PS - dovážka obědů město , ,00 PS - dovážka obědů obce , ,20 nájem bytů, nebytů DPS 0, , DS - úhrady od uživatelů ,00 554,00 PS - pronájem jídlonosišů 0, ,00 PS - pedikura , ,00 PS - tržby za stravné - uživatelé , ,00 stravné pro cizí 0, ,00 pronájem televizí telefonů 0, ,00 DpS - fakultativní služby 7 553, , DpS - příspěvek na péči ,00 252,00 DpS - úhrady od pojišťoven , , tržby z prodeje služeb celkem , ,20 260, ,00 prodané zboží 546,00 546, tržby za prodané zboží celkem 546,00 0,00 546,00 0,00 aktivace materiálu 1 519, ,60 17

18 621 - aktivace materiálu celkem 1 519,60 0, ,60 0,00 úroky účtů 454,33 454, úroky 454,33 0,00 454,33 0, zúčtování fondů , , ,00 přeplatky z vyúčtování služeb r. 2007, ostatní 6 391, , ,76 plnění od pojišťovny 7 332, ,00 zaokrouhlovací rozdíly 1,03 1,03 7, jiné ostatní výnosy 6 392, , ,79 7,75 příspěvek na odpisy , , , příspěvek na provoz , ,00 700, dotace MPSV , ,00 000, příspěvky a dotace na provoz , ,00 847,00 0,00 výnosy celkem , , , ,75 Hospodářský výsledek dle činností , , , ,87 Hospodářský výsledek celkem ,31 Náklady: Náklady na 1 lůžko Náklady na 1 lůžko bez odpisů, obědů pro zam ,68 71, , ,68 71, ,97 Výnosy: výnosy na 1 lůžko Výnosy na 1 lůžko bez odpisů,obědů pro zam ,45 71, , ,45 71, ,90 Podíl na výnosech na 1 lůžko (bez odpisů a strav.zaměstnanců) - hradí uživatel - podíl příspěvku na péči % ,00 71, ,06 40, ,00 71, ,28 21,71 - podíl fakultativních služeb 7 553,00 71,31 105,92 0,05 - podíl úhrad od pojišťoven ,73 71, ,49 1,04 - podíl Města Letovice - příspěvek na provoz ,00 71, ,61 11,49 - podíl MPSV ČR - dotace na provoz ,00 71, ,13 24,37 - zapojení fondů ,00 71, ,42 1,25 - ostatní výnosy 8 912,72 71,31 124,99 0, ,45 71,31 946,90 100,00 18

19 Opravy: celkem z toho - budovy DpS , ,00 výměna ventilátorů koupelnách uživatelů 5 251,00 oprava plynových kotlů - budovy DPS , ,00 oprava podlahy na půdě ,50 oprava podlah a sprchových koutů v bytech ,80 montáž zavíračů dveří ,50 výměna vodoměrů - přístrojů a zařízení , ,00 oprava vany Rhapsody ,80 opravy praček a sušičky prádla 6 893,00 oprava plyn.sporáku, kotle, el. pánve - osobního auta FABIA 1 140, ,00 vyvážení kol, oprava nárazníku - osobního auta OPEL , ,00 garanční oprava 7 332,00 pojistná událost (pojišťovnou uhrazeno 7.332,--) Nákup DDHM celkem z toho , ,00 kovový nábytek (stůl a židle do vestibulů) ,00 teleskopické držáky na pokoje ,00 antidekubitní matrace 5x ,14 3 počítače, tiskárna 9 417,50 RollerSlide-pomůcka k přemisťování uživatelů ,00 křeslo Linet 2x 4 153,00 gastro vozík do ergoterapie 6 764,00 plechová skříň (archiv mzdové dokumentace) 6 925,80 monitor, skener ,00 vozík inv.5x, křeslo WC, chodítko ,40 vozíky Claro ,00 Kopírka ,00 dovybavení sluchátky k Medicolu - 23 ks ,00 Myčka Wirlpool ,00 sterilizátor ,00 závěsný vozík za auto ,00 sekačka na trávu ,00 čistička vzduchu 3 862,00 šicí stroj 4 010,00 vysavač Elektrolux Svoz a likvidace odpadu Za svoz a likvidaci odpadů bylo zaplaceno celkem ,20 Kč. Z toho bylo uhrazeno: celková firma množství cena druh odpadu TOP-ENVI-TECH 12,863 t ,50 odvoz a likvidace plen a ostrých předmětů Kaiser servis s.r.o. 4,0 t ,00 vývoz a vyčistění tukového lapolu Kaiser servis s.r.o. 0,56 t 6 653,50 vývoz a vyčištění lapolu ropných látek Technické služby Letovice 3,884 t ,00 svoz a likvidace komunálního odpadu Město Letovice, 6,5 t 0 zbytky jídel, rostlinný odpad celkem 27, ,00 19

20 Finanční majetek Stav účtu k Číslo Stav v Kč Fond Stav v Kč účtu Běžný bankovní účet Provoz.prostředky ,02 Reservní fond , ,29 Fond odměn , ,-- Fond reprodukce , ,06 Dotace MPSV ,-- FKSP , ,-- Depozitní účet Účet pozůstalostí ,80 CSSML má tři bankovní účty: Na bankovním účtu /0100 jsou uloženy provozní prostředky, prostředky reservního fondu, fondu odměn a fondu reprodukce a dotace MPSV ( mzdy za XII/08 vyčerpáno ). FKSP a depozitní účet mají každý svůj bankovní účet. Rozdíl mezi bankovním účtem /0100 ( FKSP ) a účtem 912 je v převodu bankovních poplatků a úroků, příspěvku na stravování, převodu tvorby fondu za 12/2008 z účtu běžných prostředků v celkové výši 1.153,86 Kč. Na depozitním účtu /0100 jsou uloženy pozůstalosti uživatelů ve výši ,-- Kč. Rozdíl 1,80 Kč jsou úroky za 12/2008. V pokladně organizace je uloženo 9.621,-- Kč. Na účtu cenin jsou evidování poštovní známky ve výši 606,-- Kč. Pohledávky a závazky Organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky ani závazky po době splatnosti. Doplňková činnost Organizace vaří obědy pro cizí, pronajímá bytové a nebytové prostory, zařízení. Organizace dosáhla výsledku hospodaření ve výši ,31 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Fond odměn: ,00 Kč Fond rezervní: ,31 Kč Stav na úseku jednotlivých fondů název fondu Stav k v v tis.kč Příděl do fondu v tis.kč Čerpání fondu v tis.kč Zůstatek fondu k v tis.kč Investiční fond 0, , ,98 133,39 Rezervní fond 161,17 341,70 350,40 152,47 Fond odměn 0,40 250,00 31,54 218,86 FKSP 48,62 168,49 183,34 33,77 Organizace získala finanční dary v celkové výši ,-Kč. 20

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více