Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem"

Transkript

1 Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby s cílem posoudit, zda je potřebné zavést legislativní opatření ohledně společností s ručením omezeným / akciových společností. Nevyjadřuje názory Evropské komise a její případná budoucí rozhodnutí v oblasti společností s ručením omezeným / akciových společností s jediným společníkem jím nebudou dotčena. ÚVOD V akčním plánu pro evropské právo obchodních společností a správu a řízení obchodních společností (2012) [1] Komise uvedla, že evropské malé a střední podniky hrají důležitou roli při posilování ekonomiky EU, zejména v souvislosti s hospodářskou krizí. Na podporu těchto podniků již bylo vyvinuto nemalé úsilí v řadě oblastí, kde podle všeho podnikatelé narážejí na překážky, včetně opatření navazujících na přezkum iniciativy Small Business Act. Komise se domnívá, že zejména v oblasti práva obchodních společností je nutné v celé EU zjednodušit podmínky pro podnikání a snížit tak související zátěž. To je pro Komisi nadále jasnou prioritou. Vzhledem k tomu, že jednání o návrhu statutu evropské soukromé společnosti (SPE) nepokročila, neprojevily zúčastněné strany ve veřejné konzultaci v roce 2012 přílišnou ochotu pokračovat v jednání. Nadále však z jejich strany existuje zájem diskutovat o alternativním řešení. Účelem této konzultace je získat podrobnější informace o tom, zda by harmonizací vnitrostátních právních předpisů týkajících se společností s ručením omezeným / akciových společností a zejména malým a středním podnikům skutečně vznikla v celé EU jednoduchá, flexibilní a populární pravidla a snížila náklady, které v současnosti nesou. Odpovědi přispějí k rozhodnutí toho, zda je třeba přijmout nový nástroj, a jeho případného dopadu. Existenci společností s ručením omezeným / akciových společností s jediným společníkem předjímá dvanáctá směrnice z oblasti práva obchodních společností (směrnice 2009/102/ES v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem). Tato směrnice zavádí pouze velmi omezenou harmonizaci vnitrostátních právních předpisů a nezabývá se klíčovými otázkami, jako jsou například, požadavky na registraci, ochranu věřitelů, přemístění sídla, minimální kapitálové požadavky nebo zrušení. Rozhodnutí o všech těchto otázkách je ponecháno orgánům na vnitrostátní úrovni. Zdá se, že náklady a rizika související s rozdíly ve vnitrostátních právních systémech často společnostem brání v expanzi do zahraničí. Zapojení malých a středních podniků na vnitřním trhu ztěžuje kromě toho i nedostatek důvěry v cizí právní formy společností. Stávající opatření k usnadnění mobility společností tj. směrnice o přeshraničních fúzích a nařízení o statutu evropské společnosti ani judikatura Soudního dvora potřeby malých a středních podniků zcela neřeší. Proto se v této konzultaci dotazujeme na potřebu stanovení celoevropských legislativních opatření a klademe otázky týkající se jejich možného obsahu. Zajímají nás také překážky, které v současnosti musí překonávat ty společnosti, které chtějí posílit svou přítomnost na vnitřním trhu. Odpovědi formulujte stručně a držte se přitom tématu. Vyplněný dotazník nám můžete zasílat do vyplňujte online, a bude-li třeba zaslat přílohy, použijte adresu 15/9/2013. Dotazník (viz níže) Pojmy: Společnosti s ručením omezeným: Viz seznam těchto společností uvedený ve směrnici 2009/102/ES příloze I,

2 Akciové společnosti: Viz seznam těchto společností ve směrnici 2012/30/EU příloze I, Prohlášení o ochraně soukromí [1] Zodpovězení otázek označených hvězdičkou je povinné. I. INFORMACE 1. Uveďte prosím, zda dotazník vyplňujete jménem: a) orgánu veřejné správy (včetně vládních institucí) b) společnosti ze soukromého sektoru c) společnosti z veřejného sektoru d) univerzity / výzkumného ústavu / expertní skupiny atp. e) právníka / notáře f) federace podniků / obchodní organizace / obchodní komory, jiné federace, sdružení nebo organizace g) odborů / orgánu zastupujícího zaměstnance atp. h) jako fyzická osoba i) spotřebitelského sdružení j) jiný subjekt Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:)

3 Stát: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Vaše jméno a adresa: 2. Informace o vaší společnosti 2.1 Velikost společnosti a) mikropodnik (0 9 zaměstnanců) b) malý podnik (10 49 zaměstnanců) c) střední podnik ( zaměstnanců) d) velký (více než 250 zaměstnanců)

4 2.2. Právní forma vaší společnosti a) podnikatel fyzická osoba b) společnost s ručením omezeným c) akciová společnost d) evropská společnost (SE) e) jiná (společnost s ručením neomezeným, partnerství atd.) Jste společnost s jediným společníkem? Jste jediný společník / jediný akcionář jiné společnosti s jediným společníkem?, ve své zemi b) Ano, v jiné zemi EU c) Nejsem 2.3 Oblast činnosti vaší společnosti a) zboží b) služby c) jiná 2.4. Stát, v němž máte nyní zapsané sídlo, je země EU země mimo EU

5 Zvolte zemi Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Uveďte stát: (maximálně: 500 počet znaků:) 2.5 Zabývá se již váš podnik v rámci EU přeshraničním obchodem / činností? Jaké procento z celkového obratu váš přeshraniční obchod v rámci EU představuje? a) 1 10 % b) % c) % d) více než 50 % e) Nevim

6 2.6. Chcete začít podnikat v přeshraničním obchodu v dohledné budoucnosti? 2.7. Je vaše organizace uvedena v Rejstříku transparentnosti? Před odesláním odpovědí máte možnost se zaregistrovat ( II. Potřeba harmonizace 1. Souhlasíte se zjištěním, že celková účast malých a středních podniků na přeshraničním obchodu/činnosti v EU je nízká a neodpovídá jejich skutečnému potenciálu? Poznámky: (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Je pro malé a střední podniky obtížné rozšiřovat obchodní činnost/obchod zřizováním poboček nebo dceřiných společnosti v zahraničí (v rámci EU)?

7 Poznámky: (maximálně: 500 počet znaků:) 3. Je pro malé a střední podniky obtížné přemístit sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu do zahraničí (v rámci EU)? Poznámky: (maximálně: 500 počet znaků:) 4. Proč je tak obtížné přestěhování nebo rozšíření obchodní činnosti/obchodu zřízením pobočky nebo dceřiné společnosti v zahraničí (v rámci EU)? a) náklady na dosažení souladu se zahraničními právními předpisy v oblasti práva společností (překlady, požadavky na registraci/poplatky, kapitálové požadavky, podávání zpráv, funkční/provozní náklady včetně právního poradenství atd.) b) problémy s financováním přeshraniční expanze c) náklady na právní poradenství spojené se založením společnosti v zahraničním právním systému d) neznalost a nedůvěra v cizí právní formy společností e) jiné f) Nevím

8 Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:) Poznámky: (maximálně: 500 počet znaků:) 5. Které z nákladů na dodržování předpisů považujete za největší překážku přestěhování či rozšíření obchodní činnosti/obchodu zřízením pobočky nebo dceřiné společnosti v zahraničí (v rámci EU)? a) registrační poplatky (včetně notářských poplatků) b) počáteční kapitál c) (roční) provozní náklady včetně podávání zpráv, účetnictví, audit a právního poradenství d) překlady e) ostatní (např. požadavky pracovního práva, zdraví a bezpečnosti atd.) 5.1. Je uvedená překážka: a) zásadní b) středně důležitá c) méně podstatná 5.2 Je uvedená překážka: a) zásadní b) středně důležitá c) méně podstatná

9 5.3 Je uvedená překážka: a) zásadní b) středně důležitá c) méně podstatná 5.4 Je uvedená překážka: a) zásadní b) středně důležitá c) méně podstatná Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:) 6. Podpořila a usnadnila by legislativní harmonizace požadavků týkajících se společností s ručením omezeným / akciových společností s jediným společníkem na úrovni EU růst přeshraniční činnosti malých a středních podniků v rámci EU (harmonizace by se mohla, mimo jiné, týkat registrace, způsobu založení, počátečního kapitálu, ochrany věřitelů, přemístění sídla, registrace poboček)? Co by ještě podle vás pomohlo zvýšit aktivitu malých a středních podniků? a) informační kampaň b) jednotná kontaktní místa c) jiná

10 Upřesněte: III. Vyčíslitelné údaje počet: 1. Kolik společností s ručením omezeným s jediným společníkem existuje ve vaší zemi k tomuto datu? Uveďte 2. Kolik akciových společností s jediným společníkem existuje ve vaší zemi k tomuto datu? Uveďte počet:

11 3. Jaký je ve vaší zemi minimální kapitálový požadavek (v eurech) pro vytvoření společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem společnosti? Jestliže se požadavek liší u jednotlivých odvětví, poskytněte nám prosím ten nejběžnější. Uveďte částku: 4. Jaký je ve vaší zemi minimální kapitálový požadavek (v eurech) pro vytvoření akciové společnosti s jediným společníkem společnosti? Jestliže se požadavek liší u jednotlivých odvětví, poskytněte nám prosím ten nejběžnější. Uveďte částku: 5. Jaké jsou ve vaší zemi registrační náklady (v eurech, včetně soudních a/nebo maximálních notářských poplatků) pro společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem? Uveďte částku:

12 6. Jaké jsou ve vaší zemi registrační náklady (v eurech, včetně soudních a/nebo maximálních notářských poplatků) pro akciové společnosti s jediným společníkem? Uveďte částku: 7. Jaké jsou ve vaší zemi průměrné náklady na právní poradenství (v eurech) související se zřízením společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem společnosti? Uveďte částku: 8. Jaké jsou ve vaší zemi průměrné náklady na právní poradenství (v eurech) související se zřízením akciové společnosti s jediným společníkem společnosti? Uveďte částku: 9. Jak vysoké jsou podle vašich zkušeností celkové dodatečné náklady, které vznikají při založení společnosti ručením omezeným s jediným společníkem společnosti v zahraničí (v rámci EU) v porovnání se zřizováním společnosti ve vašem státě? Částka: s a) eur b) eur c) eur d) více než eur e) Žádné další náklady nevznikají f) Nevím

13 Vaše země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Zahraniční země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko 10. Jak vysoké jsou podle vašich zkušeností celkové dodatečné náklady, které vznikají při založení akciové společnosti s jediným společníkem společnosti v zahraničí (v rámci EU) v porovnání se zřizováním společnosti ve vašem státě? Částka: a) eur b) c) d) více než e) Žádné další f) Nevím eur 000 eur eur náklady nevznikají

14 Vaše země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Zahraniční země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko 11. Jak vysoké jsou podle vašich zkušeností celkové dodatečné náklady na právní poradenství, které vznikají při založení společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem společnosti v zahraničí (v rámci EU) v porovnání se zřizováním společnosti ve vašem státě? Částka: a) eur b) c) d) více než e) Žádné další f) Nevím eur 000 eur eur náklady nevznikají

15 Vaše země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Zahraniční země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko 12. Jak vysoké jsou podle vašich zkušeností celkové dodatečné náklady na právní poradenství, které vznikají při založení akciové splečnosti s jediným společníkem společnosti v zahraničí (v rámci EU) v porovnání se zřizováním společnosti ve vašem státě? Částka: a) eur b) c) d) více než e) Žádné další f) Nevím eur 000 eur eur náklady nevznikají

16 Vaše země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Zahraniční země: Rakousko Řecko Norsko Belgie Maďarsko Polsko Bulharsko Island Portugalsko Chorvatsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko IV. Obsah případných iniciativ v oblasti práva společností ohledně společností s ručením omezeným / akciových společností

17 1. Měla by případná iniciativa zahrnovat jednoduchá pravidla registrace společností online, včetně standardizovaného registračního formulář pro celou EU? Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Měla by případná iniciativa obsahovat pravidla pro online vytvoření pobočky v zahraničí (v rámci EU) prostřednictvím centrální platformy, která by propojovala vnitrostátních registry hospodářských subjektů? Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 3. Měla by případná iniciativa harmonizovat minimální výši kapitálu požadovaného při zřízení společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem?

18 3.1. Jaká by měla být harmonizována výše minimálního kapitálu? a) 1 eur b) eur c) eur d) 5000 eur nebo více e) Nevím Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 4. Měla by případná iniciativa obsahovat pravidla pro rozdělení/vyplacení dividend, pokud by podnik nemohl nadále po rozdělení/vyplacení dividend platit pohledávky svým věřitelům? Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:)

19 5. Pokud by byl minimální kapitál více než 1 euro, měla by případná iniciativa obsahovat pravidla pro námitky věřitelů vůči zásadnímu snížení kapitálu? Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 6. Měla by případná iniciativa obsahovat pravidla pro přemístění sídla? Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 7. Pokud by se počet společníků ve společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti měl zvýšit na více než jednoho, měla by případná iniciativa stanovit převod společnosti s jediným společníkem na jinou formu podle vnitrostátního práva?

20 Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 8. Měla by případná iniciativa stanovit limity toho, kolik společností s ručením omezeným / akciových společností s jediným společníkem může jedna fyzická nebo právnická osoba vytvořit? Jaká pravidla navrhujete vy? (maximálně: 1000 počet znaků:) Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:)

21 9. Měla by případná iniciativa obsahovat zvláštní pravidla pro malé a střední podniky, která by jim (oproti větším společnostem) zjednodušila a zlevnila zřizování společností s ručením omezeným a akciových společností? Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 10. Měla by případná iniciativa zavést novou společnou zkratku (jako např. SEUP Societas Europea UniPersonam) pro všechny společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem v EU, aby se zvýšila důvěra v zahraniční formy společností? c) Navrhuji jinou zkratku d) Nevím Váš návrh zkratky

22 Poznámky (maximálně: 500 počet znaků:) 11. Měla by se případná iniciativa týkat společností s ručením omezeným s jediným společníkem i společností s jedním společníkem? akciových Poznámky: V. Připomínky Pokud máte další připomínky, uveďte je zde.

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Evropské právo obchodních společností je nosným pilířem vnitřního trhu. Právní předpisy EU týkající se obchodních společností se za

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

IV. - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech - 267 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech IV. A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3338. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Lucemburk 14. října 2014 T I S K

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3338. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Lucemburk 14. října 2014 T I S K Rada Evropské unie 14218/14 (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 3338. zasedání Rady PRESSE 520 PR CO 50 Hospodářské a finanční věci Lucemburk 14. října 2014 Předseda Pier Carlo Padoan ministr hospodářství a financí

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2012 COM(2012) 769 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace v oblasti mikroúvěrů

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

HWK. Handwerkskammer für München und Oberbayern ŘEMESLNICKÁ KOMORA PRO MNICHOV A HORNÍ BAVORY PHARE- BUSINESS SUPPORT PROGRAMME

HWK. Handwerkskammer für München und Oberbayern ŘEMESLNICKÁ KOMORA PRO MNICHOV A HORNÍ BAVORY PHARE- BUSINESS SUPPORT PROGRAMME HWK Handwerkskammer für München und Oberbayern ŘEMESLNICKÁ KOMORA PRO MNICHOV A HORNÍ BAVORY PHARE- BUSINESS SUPPORT PROGRAMME SMECA Tréninkový nástroj: EUROPEAN COMPANY LAW A COMPETITION LAW Evropská

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více