Začínáme s programem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s programem"

Transkript

1 Verze 1.30 Vytvořeno Začínáme s programem Obsah Úvod Požadavky na technické vybavení Doporučená sestava komponent zahrnuje Minimální sestava k provozování programu musí obsahovat Ovládání programu klávesnicí/myší? Postup při instalaci z DVD První spuštění Katalog zaměstnanců uživatelů Katalog pracovišť Nastavení programu podle potřeb konkrétní praxe Ukončení práce v programu Základní obrazovka programu Struktura okna základní obrazovky Řádek s menu Lišta s ikonami Spodní řádek Řádek povelových kláves Spuštění konkrétní funkce z karty (dekurzu) pacienta Průvodce základním ošetřením pacienta Výběr pacienta z kartotéky Nový pacient Registrace ke kapitační platbě Práce s dekurzem Datum návštěvy Předdefinované fráze Výběr fráze Automatické záznamy do dekurzu Ambulantní účet Postup při vytváření ambulantního účtu Zadání diagnózy v účtu

2 - 2 - Zadání výkonu v účtu A. Zub B. Počet (Mn.) C. Způsob úhrady v účtu D. Odbornost E. Materiál, body Pokračování účtu pro ZÚM Recepty Vystavení nového receptu Tisk receptu Vystavení PN Vystavení nové PN Tisk neschopenky Lékařská zpráva Nová lékařská zpráva Alternativa tisku lékařské zprávy Funkce systému pro konkrétní odbornost Tisk zdravotní dokumentace pacienta Tisk vyšetření Tiskové sestavy Tisk dokumentace za období (ambulantní kniha) Objednávání pacientů Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny Tvorba uzávěrky pro ZP Tisk faktury pro ZP Kapitace Předání nových pacientů - hlášení registrací Kapitační uzávěrka pro ZP Archivace databáze Archivace na jiná media Automatická výzva k archivaci po skončení práce s programem Základní informace o nápovědě Hot-line servis Uživatelská podpora

3 - 3 - Úvod Smyslem této příručky je jednoduchou formou seznámit uživatele s obsluhou programů firmy CompuGroup Medical. Není úmyslem autorů popisovat detailně všechny funkce programu a to z několika důvodů: 1. Příručka tištěná na papíře neumožňuje pružně zachytit eventuální změny v softwaru způsobené jak reakcí na úpravu legislativy, tak přirozeným vývojem produktu. 2. Kompletní elektronická příručka pro používání programu je součástí všech distribuovaných verzí programů PC DOKTOR a PC DENT. Najdete ji ve skupině funkcí Obecné > Dokumentace. 3. Kontextovou nápovědu k právě používané funkci programu získáte kliknutím na ikonu v levém dolním rohu okna dané funkce. 4. Většina programů a funkcí má obsluhu jednotnou, lišící se pouze v obsahu. Příručka proto obsahuje pouze základní pojmy, nutné k obsluze programů v prostředí MS Windows. Základní pravidla pro obsluhu programu PC DOKTOR a PC DENT a stručný popis základních funkcí, důležitých pro ošetření pacienta, uzávěrku pro ZP a archivaci dat. Kompletní uživatelskou dokumentaci k programu ve tvaru souboru, připraveného pro tisk, naleznete na instalačním DVD (soubor Příručka.pdf v adresáři Dokumentace, rozsah cca 230 stran formátu A4). Pokud nemáte na svém počítači k dispozici program Adobe Acrobat Reader (prohlížeč souborů PDF), můžete si ho nainstalovat z našeho DVD z instalačního menu - Doplňkové aktualizace. Upozornění: Všechna osobní data, použitá v příkladech této příručky nebo v programu, jsou smyšlená a určena jen k ilustraci konkrétních příkladů použití funkcí programu.

4 - 4 - Požadavky na technické vybavení Program a jeho nadstavbové moduly jsou určeny k provozování na standardních osobních počítačích, samostatných nebo propojených do počítačové sítě. Doporučená sestava komponent zahrnuje procesor Intel Core Duo 2GHz nebo AMD Dual Core 2GHz operační paměť 2 GB DDR2 pevný disk 120 GB a více (běžný uživatel podle našich zkušeností zaplní užíváním systému cca 30 MB za rok. Zapojením grafických objektů jako jsou RTG, videosnímky, EKG, sono apod. se však tento objem několikanásobně zvýší) barevný monitor 19" LCD klávesnice s českou diakritikou, myš interní nebo externí disketová mechanika 3,5" (v případě odevzdávání dávek pro ZP na disketě) mechanika DVD-RW pro archivaci dat, Flash Disk 2GB internetové připojení ve standardní kvalitě a rychlosti pro udržování plně aktualizovaného programu a možnosti vzdálené pomoci tiskárna vhodná pro potřeby ordinace, ovládaná přes OS Windows (laserová tiskárna HP LaserJet P1102w, jehličková Epson LQ680/LQ690) Windows XP Professional Servis Pack 3, Windows Vista, Windows 7 (32/64-bit) Minimální sestava k provozování programu musí obsahovat procesor Pentium IV nebo AMD Athlon 1GHz operační paměť 512 MB volná disková paměť 20GB barevný monitor s minimálním rozlišením 1024x768 bodů mechaniku DVD ROM interní nebo externí disketová mechanika 3,5"(v případě odevzdávání dávek pro ZP na disketě) USB Flash Disk 1GB klávesnice s českou diakritikou, myš tiskárnu vhodnou pro potřeby ordinace, ovládanou přes Windows (laserová tiskárna HP LaserJet P1102w, jehličková Epson LQ680) operační systém MS Windows XP Servis Pack 3 minimální sestavu uvádíme jako informaci pro uživatele, kteří mají starší počítač a uvažují o provozování programu Program může být provozován pouze na podporované Windows platformě. Ostatní OS jako např. Linux, Apple atd. nejsou podporovány a není možné na nich zaručit správný chod aplikace a podporu. Uvažujete-li o nákupu nového počítače nebo chcete stávající sestavu rozšířit, zapojit několik počítačů do sítě nebo připojit k počítači některé lékařské přístroje (EKG, radioviziograf, ultrazvuk, orální videokameru, digitální fotoaparát atd. nebo scanner na pořizování digitálních kopií obrázků a dokumentů), poraďte se nejprve s námi o vhodné sestavě. Informujte se na konkrétní přístroje, se kterými byl již náš program propojen a s jakým výsledkem.

5 - 5 - Ovládání programu klávesnicí/myší? Program je možné ovládat klávesnicí nebo myší. Protože časté střídání obou přístupů během práce s programem není žádoucí, doporučujeme osvojit si pro obsluhu funkcí, ve kterých převažuje vkládání dat, klávesové zkratky. Pro výběr z menu používejte tento postup: držte stlačenou klávesu >>Alt a klepněte na klávesu s písmenem, které je v názvu vybrané nabídky podtrženo. Pro ovládání funkcí, volaných z karty pacienta (dekurzu), používejte obdobně klávesu >>Ctrl + písmeno, určené pro konkrétní funkci. K vyhledání a označení libovolné položky v seznamu používejte klávesy pro pohyb kurzoru (šipka nahoru nebo dolu, případně >>Page Up a >>Page Down). Označená pozice je barevně zvýrazněna (modré podbarvení). Výběr potvrďte stiskem klávesy >>Enter. Při vyplňování dat do formulářů se přechod na jednotlivá pole uskuteční stiskem klávesy >>Enter nebo >>Tab. Pokud zadávání dat do formuláře končí, je zvýrazněno tlačítko *Ulož] nebo [Proveď+. I zde stačí stisknout klávesu >>Enter. Při ovládání myší je potřeba nastavit kurzor na zvolenou položku seznamu nebo na údajové pole a jednou stisknout levé tlačítko myši (kliknout). Označení položky se opět indikuje jejím modrým podbarvením. Výběr položky potvrdíte tak, že dvakrát za sebou stisknete levé tlačítko myši (dvojklik). Při používání tlačítek, ikon (tlačítek s obrázkem), zaškrtávacích políček apod. nastavte kurzor na pozici a klikněte. Pravé tlačítko myši zpravidla přivolá nabídku možností dalšího postupu zpracování. Např. při zápisech do karty pacienta se zobrazí nabídka k ovládání textového editoru, u objednacího kalendáře nabídka volby typů důvodu návštěvy atd. Postup při instalaci z DVD Programy PC DOKTOR a PC DENT jsou dodávány na instalačním DVD. Po založení DVD do mechaniky se objeví nabídka, ve které klikněte na odkaz *Instalovat PC DOKTOR / PC DENT ]. Pokud již byla dříve v počítači nainstalována demoverze nebo starší verze systému klikněte na odkaz *Aktualizovat PC DOKTOR ], resp. [Aktualizovat PC DENT ]. V tomto případě dojde k aktualizaci programu na aktuální verzi z DVD a k zachování dat, která byla dosud v programu založena. Instalační program pomocí jednoduchého dialogu vede uživatele celým instalačním procesem. Pokud se instalační program sám nespustí, máte na jednotce DVD vypnutou funkci Přehrát automaticky. V tomto případě postupujte stiskem tlačítka [Start], vyberte Počítač/Tento počítač. Otevřete Jednotku DVD a ve složce \Doktor98\Disk1 vyhledejte a spusťte program setup.exe. V souladu s licenční smlouvou o poskytnutí užívacích práv k programovému produktu smí být program PC DOKTOR nebo PC DENT nainstalován pouze jedenkrát a provozován pouze na jednom počítači.

6 - 6 - První spuštění Po korektně provedené instalaci programu je možné spustit program dvojím způsobem: 1. Na ploše (základní obrazovce systému WINDOWS) najděte ikonu se stejným obrázkem, jaký je na přebalu instalačního DVD a s názvem PC DOKTOR nebo PC DENT. Na ikonu najeďte myší a dvakrát klikněte. 2. Najeďte kurzorem myši na tlačítko *Start] v levém dolním rohu plochy a klikněte. Objeví se menu, na kterém najeďte kurzorem na položku Programy/Všechny programy. Z dalšího menu, které se nabídne, zvolte položku CompuGroup Medical. V následujícím menu klikněte na nabídku PC DOKTOR (nebo PC DENT ). Při prvním spuštění programu bude třeba zadat licenci. Licenční údaje opište přesně z licenčního listu. Licenci není třeba zadávat, instalujete-li demoverzi programu, která je funkční po dobu 90 dnů ode dne nainstalování. Katalog zaměstnanců uživatelů Další tabulkou, kterou je potřeba vyplnit je Katalog zaměstnanců. Eviduje pracovníky, oprávněné používat systém a současně provádí identifikaci jejich aktivit při práci se systémem. Systémy PC DOKTOR a PC DENT dovolují (zejména při práci v počítačové síti) využívat ochranu dat nejen přístupovým kódem, ale i hierarchickým uspořádáním oprávněnosti přístupu k funkcím systému a k databázi. Struktura přístupových práv (vedoucí lékař, lékař, sestra a další) je popsána v elektronické příručce. Funkce se aktivuje při prvním spuštění programu a je nutné založit alespoň jednoho uživatele - nejlépe vedoucího lékaře (viz dále). Pečlivě si zapamatujte heslo (přístupový kód), které si zvolíte. V případě, že jej zapomenete, jeho obnova vyžaduje zásah našeho servisního technika. Později je možné funkci kdykoliv spustit (např. pro doplnění dalších pracovníků) ve skupině funkcí Katalogy > Katalog zaměstnanců. Struktura a popis položek katalogu zaměstnanců:

7 - 7 - Jméno Heslo Právo IČP titul, křestní jméno a příjmení uživatele Též přístupový kód. Libovolná kombinace abecedních a numerických znaků, plnící funkci klíče k otevření přístupu do systému s určenými přístupovými právy. Nerozlišují se malá a velká písmena. Heslo si dobře zapamatujte. Určuje hierarchické postavení v právu přístupu k funkcím a datům v systému (detaily jednotlivých oprávnění jsou uvedeny v příručce). Prozatím nastavte práva vedoucího lékaře - písmeno V. Identifikační číslo pracovníka/lékaře, přidělené registrem VZP. Var. symbol Pro podrobnější identifikaci, nepovinný údaj. Odbornost Kódové číslo odbornosti, kliknutím přivoláte seznam. Verze DOK - pro praktické a odborné lékaře, ZUB - pro zubní lékaře, GYN - pro gynekology, PED - pro dětské lékaře atd., kliknutím přivoláte seznam verzí Pracoviště Identifikace pracoviště, kliknutím přivoláte seznam již založených. Banka Číslo účtu IČO Podpis Slovní označení vašeho peněžního ústavu (přenáší se do faktury). číslo účtu včetně směrového čísla banky (přenáší se do faktury) Identifikační číslo, přidělené ČSÚ (přenáší se do faktury). Umožňuje odlišit jméno a podpis uživatele. Ukončení vkládání dat nebo jejich opravy potvrďte stiskem tlačítka *ULOŽ].

8 - 8 - Katalog pracovišť Podobně jako Katalog zaměstnanců umožňuje zadat do programu větší počet lékařů a zdravotních pracovníků, lze do programu vložit také množství pracovišť (ordinací). Smyslem zřízení více pracovišť je možnost oddělit skupiny pacientů, např. jsou-li na jednom počítači provozovány dvě praxe nebo jste-li vedle územní praxe i smluvním lékařem pro nějakou firmu apod. Po prvním spuštění programu je standardně připravena cvičná ordinace. Toto pracoviště slouží k tréninku obsluhy a je v něm zařazeno několik cvičných pacientů. Vaše pracoviště můžete založit kdykoliv po stisknutí klávesy >>Insert. Pole označené Typ vyplňte písmenem Ž tehdy, je-li tato ordinace v programu vedena jako žurnální (přístup i k pacientům z jiných ordinací). Nastavení programu podle potřeb konkrétní praxe Program poskytuje bohatou škálu možností, jak si jeho chod přizpůsobit podmínkám konkrétní lékařské praxe. Volbou Služby > Implementace systému > Implementace systému si otevřete tabulku volitelných nastavení a parametrů, ve které zaškrtnutím zadáte požadovaný stav. Další varianty a zjednodušení obsluhy umožňuje vytvoření tzv. Maker (>>F4) stanovení posloupnosti úkonů, které se provedou na jedno zavolání funkce. Další specifická nastavení (např. vzhled karty, lékařská zpráva apod.) jsou přístupná v programu po stisku ikony. Podrobnosti viz elektronická dokumentace v programu. Ukončení práce v programu Klávesou >>Esc ukončíte rozdělané činnosti (např. kartu právě zpracovávaného pacienta), čímž se vrátíte na základní obrazovku programu. V pravém horním rohu klikněte na ikonu. Program položí kontrolní dotaz: Opravdu chcete program ukončit? a nabídne volbu *Ano] - [Ne+. Kliknutím na tlačítko *Ano] nebo stisknutím písmene >>A program ukončíte a vrátíte se zpět do operačního systému Windows. Je velmi důležité provádět pravidelně archivaci dat, aby v případě technické poruchy nebo z jiného důvodu ztráty databáze, mohlo dojít k jejímu obnovení. Funkcí v Implementaci sytému můžete nastavit, aby program vždy těsně před ukončením automaticky nabídl možnost archivovat data.

9 - 9 - Základní obrazovka programu Po správném zadání přístupového kódu program otevře základní obrazovku. Z této obrazovky voláte všechny další funkce a nabídky a zde také můžete program korektně ukončit. Struktura okna základní obrazovky Záhlaví okna je lišta v horní části okna. Na ní je umístěno jméno přihlášeného pracovníka (podle přístupového kódu) a zvolená ordinace. V pravé části jsou tři ikony s následujícím významem: Slouží k zavření okna - v tomto případě k ukončení celého programu. Přepíná velikost okna (celá obrazovka - okno). Minimalizuje okno a odkládá ho na základní lištu operačního systému Windows (odkládá na pozadí, viz Stavový řádek Windows). Významným ukazatelem je barva záhlaví okna. Je-li okno aktivní, tzn. lze jej zpracovávat, je lišta barevně podsvícená (při standardním nastavení je barva modrá). Není-li okno aktivní, je jeho barva šedá. Řádek s menu Řádek umístěný pod záhlavím okna obsahuje základní menu celého programu. Menu je strukturováno po jednotlivých skupinách funkcí, které logicky náleží k sobě. Menu je dostupné při zavřené kartotéce a kartě pacienta. Vyšetření Dokumentace Pojišťovna Léky Služby Katalogy Obecné obsahuje funkce používané při zápisu ošetření pacienta (např. kartotéka) funkce pro zpracování a třídění zdravotní dokumentace pacientů (rozbory) funkce pro zpracování dávek, přehledy nákladů a příjmů číselníky léků a dalších zdravotnických materiálů (IVPL, PZT, protetické výrobky) obslužné programy systému a pomocné katalogy (např. PSČ) hlavní katalogy programu distribuované VZP i vytvářené uživatelem informace o produktu, dokumentace, nastavení atd.

10 Lišta s ikonami Další řádek, obsahuje ikony pro rychlé ovládání myší a údaje o pacientovi. Otevírá kartotéku (jmenný seznam) pacientů. Otevírá zdravotní záznam (dekurz) dříve vybraného pacienta. Otevírá objednávací kalendář. Dočasně zmrazí program a obnoví jeho chod vložením přístupového kódu (přepínání uživatelů). Po otevření karty pacienta se zobrazí ikony k rychlému volání funkcí z dekurzu. Spodní řádek Obsahuje tlačítka pro kontextovou nápovědu, tlačítko pro nastavení a další informace o tom, zda je pacient v PN a kdy bylo provedeno očkování TAT. Řádek povelových kláves U většiny funkcí v programu najdete v okně na jeho dolní části řádek se seznamem povelových kláves, kterými se zadává povel k dalšímu postupu zpracování. Standardně se používají klávesy s tímto významem: >>Insert >>Delete >>Enter >>F1 >>Esc vlož nebo vytvoř nový záznam zruš označený záznam vyber označený záznam k dalšímu zpracování nápověda ukonči funkci U většiny kláves je vepsán jejich význam. Klávesy fungují jako tlačítka, na která lze kliknout myší nebo stisknout jejich ekvivalent na klávesnici. Na této liště se také nachází ikona, která spouští dokumentaci a ikona která přivolá nápovědu (též kdykoliv klávesa >>F1). Dále ikona, která slouží pro různá nastavení v příslušném dialogovém okně.

11 Spuštění konkrétní funkce z karty (dekurzu) pacienta Chcete-li spustit konkrétní funkci v systému, máte obvykle několik možností: Najeďte na řádek s menu v horní části aktivního okna. Klikněte myší na název skupiny funkcí a v následující nabídce klikněte na zvolenou funkci. Nechcete-li použít myš, stiskněte klávesu >>Alt a písmenko podtržené v názvu skupiny funkcí, kurzorovou klávesou >> šipka dolů sjeďte na vybranou funkci a stiskněte klávesu >>Enter. V menu s nabídkou konkrétních funkcí jsou vedle některých uvedeny klávesové zkratky pro přímé spuštění z klávesnice. Pokud si tyto zkratky zapamatujete (doporučujeme), spustíte požadovanou funkci přímo stiskem těchto kláves (např. >>Ctrl+F2 Kartotéka pacientů). Významné (často používané) funkce jsou obvykle zastoupeny ikonou. Najeďte kurzorem myši na ikonu a klikněte - funkce se spustí. Nový záznam (>>F7) Uložit záznam (>>Esc) Vytisknout poslední záznam (>>Ctrl+P) Seznam dlouhodobých dg. (>>Ctrl+M) Seznam trvalých léků (>>Ctrl+L) Alergie a rizika (>>Ctrl+I) Seznam očkování (>>Crtl+J) Laboratorní vyšetření (>>Ctrl+B) Zubní kříž (>>F5) Štítek pro stomatologickou laboratoř (>>F6) Grafické objekty (RTG, SONO) Ambulantní účet (>>Ctrl+A) Přehled účtovaných výkonů Regulační poplatek Přímé platby faktury Výměnný list (>>Ctrl+W) Lékařská zpráva (>>Ctrl+E) Recept (>>Ctrl+R) Pracovní neschopnost (>>Ctrl+N) Objednání pacienta (>>F12) Uživatelem definované tlačítko (>>Shift+<F1-F6>) Fráze (Ctrl+F)

12 Průvodce základním ošetřením pacienta Výběr pacienta z kartotéky Výběr pacienta založeného v kartotéce provedete tak, že začnete psát písmena jeho příjmení a program na základě napsaných znaků posune kurzorovou lištu směrem k hledanému pacientovi. U pacientů s frekventovaným jménem (např. Novák) provedete dohledání konkrétního podle křestního jména. Pacienta vyberete dvojklikem nebo stiskem klávesy >>Enter. Nový pacient Nového pacienta založíte v kartotéce pacientů stiskem klávesy >>Insert. Po stisknutí této klávesy program uvolní osobní údaje pacienta v dolní části okna a kurzor bude blikat na políčku Jméno. Zde napište příjmení, jméno popřípadě získaný titul (např. Dolejší Ivana Ing.) pacienta (můžete psát malými písmeny, program stejně všechny znaky převede na velké). Potvrzením klávesou >>Enter se přesunete na další pole - Rodné číslo. (Pozn.: klávesou >>Shift+Tab se posunete o pole zpět.) Takto postupně projdete všechny položky v záložkách Osobní údaje a Zaměstnání. Po odsouhlasení poslední položky budete na tlačítku [ULOŽ], které stisknete klávesou >>Enter. Tím dojde k zařazení pacienta do kartotéky. Není samozřejmě nutné zadávat všechny údaje, povinné jsou pouze Jméno, Rodné číslo a Pojišťovna. Zadávání je možné kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko *ULOŽ] (nebo stiskem >>Alt+U). Osobní údaje již založeného pacienta můžete doplnit nebo později opravit po stisku klávesy >>F9. Registrace ke kapitační platbě Registraci pacienta k pojišťovně provedete v kartotéce po stisku klávesy >>F4 nebo stiskem tlačítka [Registrace+. Na formuláři uvidíte seznam již zadaných registrací pacienta (u nového pacienta je prázdný). Klávesou >>Insert založíme novou registraci, kurzorem se přesunete na pole Evidenční číslo, kam zadáte číslo registračního listu (toho, na který budete registraci tisknout). Pole s osobními údaji pacienta (kromě adres) nelze přímo editovat, jedině opravou v osobních údajích v kartotéce. Ostatní pole můžete aktuálně doplnit. Po potvrzení data registrace můžete registrační list vytisknout tlačítkem [Tisk+ (nastavení viz nápověda), či uložit tlačítkem *ULOŽ]. Práce s dekurzem Práce s dekurzem pacienta v systému PC DOKTOR a PC DENT odpovídá běžnému textovému editoru systému používanému v operačním systému Windows. I v našem editoru lze pomocí myši či povelových kláves kopírovat, vkládat, mazat, měnit typ a barvu písma atd. Seznam kláves pro tyto operace získáte kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v dekurzu. Pro operace s větší částí textu (přesun, mazání) označte text myší tak, že na začátek nastavíte kurzor myši a stisknete její levé tlačítko a myš potáhnete až ke konci textu, který označujete. Tam tlačítko pustíte a text bude zobrazen v inverzních barvách.

13 Datum návštěvy Každý záznam do karty pacienta považovaný za návštěvu, je nutno uvodit datem. Datum do karty přenesete stiskem klávesy >>F7 (kombinace >>Ctrl+F7 mění datum pro konkrétní návštěvu). Datum bude umístěn na liště, která zároveň slouží jako oddělovač jednotlivých návštěv. Na datumovou lištu budou automaticky umístěny ikony s informací o proběhlých významných ošetřeních v rámci návštěvy (vystavení receptu, PN, ambulantní účet, očkování apod.). Při ukončení záznamu do karty klávesou >>Esc program přidá na poslední řádek záznamu jmenovku lékaře a provede uzamknutí zápisu proti náhodnému přepsání při příštích vyšetřeních (nastavení se provádí kliknutím na ikonu ). Tento stav je indikován ikonou s visacím zámkem. V případě pozdějších úprav lze kliknutím na tuto ikonu zápis opět odblokovat. Předdefinované fráze Spuštění: z karty pacienta přes menu Editace > Fráze nebo kdykoliv v kartě >>Ctrl+F. Tato funkce slouží k přípravě a vkládání často se opakujících textů do dekurzu pacienta. Po spuštění je v levé části okna seznam názvů již založených frází (program je distribuován se vzorově naplněným zásobníkem frází), v pravé části je náhled na zvolenou frázi. Založení nové fráze provedete stiskem klávesy >>Insert. Do horní části pravého okna vložíte název fráze. Vzhledem k tomu, že fráze jsou řazeny abecedně, je vhodné začínat fráze tvořící variantu k jednomu tématu stejným slovem, aby při vyhledávání tvořily v seznamu ucelený blok. Po odsouhlasení názvu do dolní části okna vložíte text fráze. Výběr fráze Frázi můžete vyvolat buď výše popsaným způsobem s tím, že začnete psát počáteční písmena prvního slova názvu fráze, nebo pomocí seznamu, který je umístěn v dekurzu na pravé části lišty s ikonami. Automatické záznamy do dekurzu Po provedeném vyúčtování, vystavení receptu, zápisu laboratorních výsledků, vystavení PN nebo jiného dokumentu (zpráva, výměnný list ), či záznamu grafického vyšetření aj. program automaticky provede zápis do dekurzu zvýrazněným písmem. Kliknutím myší nebo stiskem >>Enter na podtrženém textu si zobrazíte originální dokument na obrazovce.

14 Ambulantní účet Skupina funkcí Pojišťovna a platby > Výkony a ZÚM, je dostupná přímo z karty kombinací kláves >>Ctrl+A nebo myší na ikoně. Postup při vytváření ambulantního účtu Po otevření formuláře ambulantního účtu se nejprve vloží datum, ke kterému se vyúčtování vztahuje. Program nabídne datum aktuální. (pozn.: potřebujete-li zpětně doplnit větší množství údajů do karet pacientů, doporučujeme posunout příslušně datum v počítači tak, aby vám toto datum nabízel jako aktuální) Datum potvrdíte klávesou >>Enter a tím se přesunete do pole Hlavní diagnóza. Účet se vyplňuje po jednotlivých řádcích položkách. Je-li počet řádků větší, než zobrazuje formulář, program automaticky seznam roluje. Zadání diagnózy v účtu Zadáváte-li dg. přímo, můžete napsat j111 a program automaticky provede úpravu na správný tvar J11.1. Napíšete-li pouze základní tvar (j11), program dosadí zpřesňující diagnózu, odpovídající první obsazené pozici v katalogu diagnóz (v našem případě J11.0), tedy obvykle diagnózu blíže nespecifikovanou. Po stisku klávesy >>F9 nebo >> šipka dolů se zobrazí okno Číselník diagnóz. Okno je rozdělené do dvou částí: levá strana obsahuje seznam diagnóz a pravá strana obsahuje seznam skupin diagnóz. Kliknutím na zvolenou skupinu program vytřídí diagnózy, které do ní příslušejí. Diagnózy jsou setříděny podle kódů, Vy je můžete přetřídit abecedně nebo si připravit vlastní menu diagnóz pomocí volby tlačítka v dolní části tabulky. Pokud byla při vyšetření určena přechodná diagnóza, dosadí se do účtu automaticky. Stisk >>Enter v poli Diagnóza zajistí zopakování diagnózy, uvedené na předchozím řádku.

15 Zadání výkonu v účtu Do pole Výkon se zadává numerický kód podle číselníku výkonů. A. Zub Pouze pro program PC DENT. Uveďte lokalitu, pokud je u zadávaného kódu výkonu požadována. Viz též Číselník lokalit ve stomatologii. B. Počet (Mn.) Uvedete, kolikrát byl danému pacientovi v rámci daného účtování výkon proveden. Maximální počet v jednom řádku je 9. C. Způsob úhrady v účtu Program předplňuje ke každému výkonu způsob úhrady odpovídající použitému kódu. Jedná-li se o výkon založený do seznamu všech výkonů (seznam obsahující kódy distribuované VZP), bude nabídnut typ úhrady I - úhrada pojišťovnou. Je-li vybrán výkon zařazený mezi privátní výkony (např. kódy 9xxxx pro stomatologii), předvyplní se úhrada P - platba pacientem za privátní ceny. Pokud to situace vyžaduje, je možné konkrétní výkon naúčtovat jiným způsobem (například pokud pacient v rámci komplexního vyšetření požádá o vystavení způsobilosti k řízení motorových vozidel, pak není třeba otevírat nový účet, stačí pouze daný výkon označit jiným způsobem úhrady). K dispozici je nápověda s přehledem všech povolených způsobů pod klávesou >>F1. D. Odbornost Je zobrazována ta odbornost, která je s výkonem definována v katalogu výkonů. Doplňuje se programem automaticky. E. Materiál, body Doplňuje program automaticky z katalogu výkonů

16 Pokračování účtu pro ZÚM Součástí ambulantního účtu může být i vyúčtování ZÚM, nepravidelné péče či vystavení faktury za přímou platbu. Vystavení účtu ukončíte kliknutím na tlačítko *ULOŽ] nebo kombinací kláves >>Alt+U. Do karty bude přenesen záznam o provedeném vyúčtování. Pokud při prohlížení karty pacienta kliknete na ikonu umístěnou na datumovce nebo na text "Provedené výkony" v dekurzu, otevře se tabulka s přehledem účtů daného pacienta. Ikona slouží ke stejnému účelu. Pokud chcete opravit chybně zadaný výkon, je třeba jej nejdříve smazat v některém z těchto přehledů a potom znovu naúčtovat. Prosté přepsání kódu v kartě nestačí! Recepty Funkci spustíte stiskem kombinace kláves >>CTRL+R nebo kliknutím na ikonu v kartě pacienta. V okně, které takto spustíte, je v levé části seznam již vystavených receptů a v pravé části předplněný formulář receptu. Vystavení nového receptu Stiskem klávesy >>Insert vstoupíte do pravé části okna na pole určené pro název léku. Pod klávesou >>F9 je připraven číselník léků. Pokud začnete do tohoto pole psát rovnou název léku a stisknete klávesu >>Enter otevře se číselník u léku, který je abecedně nejblíže vámi napsané části textu. Snadno pak pomocí myši nebo kurzoru přejdete na vámi požadovaný lék a klávesou >>Enter ho přenesete do receptu. Dále zadáte počet balení a dávkování. Pokud v údaji Dávkování použijete unifikovaný zápis (např. ve tvaru nebo 3x2), pak při opakovaném náhledu na recept uvidíte termín, dokdy lék při uvedené spotřebě pacientovi vydrží. Stejným způsobem můžete do receptu přiřadit druhý lék. Recept uložíte pomocí tlačítka *ULOŽ] nebo stiskem >>Alt+U. Tisk receptu Tisk receptu je nabídnut automaticky po uložení receptu. Návod na obsluhu tiskových výstupů najdete v nápovědě pod tiskovými operacemi. Po vystavení receptu se předepsaná léčiva přepíšou do karty pacienta a na datumovku se umístí ikona s pilulkou signalizující vystavený recept.

17 Vystavení PN Funkci spustíte kliknutím na ikonu v kartě pacienta nebo stiskem kláves >>Ctrl+N. V takto otevřeném okně je v levé části seznam již vystavených PN a na pravé straně formulář PN. Vystavení nové PN Stiskem klávesy >>Insert vstoupíte do pravé části okna, kde je již připravena hlavička PN. První údaj, který vložíte, bude evidenční číslo PN. Program bude toto číslo zvyšovat o jedna při každé nové neschopence. Pokud nemáte u pacienta v osobních údajích (v kartotéce pacientů) všechny potřebné údaje (např. zaměstnání a zaměstnavatel), můžete je doplnit přímo do neschopenky. Dále postupně vyplníte všechny údaje na formuláři. Každý údaj potvrďte klávesou >>Enter. Neschopenku uložíte kliknutím na tlačítko [ULOŽ] nebo kombinací kláves >>Alt+U. Tisk neschopenky Tisk neschopenky je nabídnut ihned po uložení. Vzhledem k tomu, že se PN tiskne s několika kopiemi, je nutno ji na tiskárnách, jiných než jehličkových, tisknout opakovaně. Nastavení tisku najdete v nápovědě, v oddílu Tiskové operace. Recept a neschopenka reprezentují způsob ovládání většiny formulářů použitých v programu. Jejich obsluha je téměř identická, liší se pouze v obsahu. Výhodou je možnost kdykoliv zobrazit formulář znovu, ať už pro kontrolu obsahu, či pro opětovné vytištění. U receptu navíc můžete znovu tisknout starší recepty při pokračování terapie stejnými léky. Program takto vytištěné recepty považuje za novou indikaci léčiv. Jiným typem formuláře je např. lékařská zpráva. Ovládání je velice podobné jako u předchozích formulářů.

18 Lékařská zpráva Funkci spustíte buď kliknutím na ikonu v kartě pacienta nebo stiskem kombinace kláves >>Ctrl+E. V okně je v horní části seznam již vystavených zpráv, dole editor pro vystavování nových. Nová lékařská zpráva Stiskem klávesy >>Ins vstoupíte do dolní části okna, kde zadáte (potvrdíte) datum a napíšete, pro koho je zpráva určena. Na tomto poli je pod klávesou >>F9 seznam již dříve zadaných příjemců LZ. Po potvrzení příjemce klávesou >>Enter vstoupíte do pole zprávy, kde můžete stylizovat zprávu využitím všech prostředků editoru stejně jako v kartě pacienta. Aby nebylo nutné opisovat již jednou zadané informace o pacientovi, je možné přivolat některou z funkcí zařazených v menu pro lékařskou zprávu ve skupině Obecné (nebo >>Alt+O). Nastavení záhlaví LZ provedete po stisku ikony a volbou Vlastní dokument. Po výběru kterékoliv položky z menu Vkládané údaje, program při tvorbě nové zprávy automaticky předvyplní požadovaná data. Nejsou-li u pacienta požadovaná data, program vloží zápis (např. netrpí-li pacient žádnou alergií, program vepíše Alergie a rizika nejsou známa). Po dopsání zprávy stiskněte tlačítko [ULOŽ+ nebo kombinaci kláves >>Alt+U. Alternativa tisku lékařské zprávy Tisk je dostupný přímo z karty pacienta pomocí klávesové zkratky >>Ctrl+P nebo kliknutím na ikonu a volbou funkce Tisk záznamu jako lékařská zpráva. Tato varianta tisku je určena pro lékaře specialisty, kteří nechtějí vystavovat doklad lékařská zpráva, ale sdělení ošetřujícím lékařům tisknou přímo z dekursu pacienta. Po tisku se zapamatuje pozice ukončení tisku na stránce. Záhlaví stránky se definuje obdobně jako rastr lékařské zprávy po stisku ikonky počítače na okně s náhledem lékařské zprávy. Lze definovat nejen rastr záhlaví a rozměr strany, ale lze i nastavit, které údaje budou při výstupu potlačeny - například Provedené výkony, hlavička záznamu atp. Obdobně jako lékařská zpráva se vystavují a prohlížejí i další dokumenty, vystavované lékařem pacientovi, jako jsou výměnné listy, poukazy na vyšetření, atd.

19 Funkce systému pro konkrétní odbornost Kromě grafické nadstavby je pro specialisty připraveno několik funkcí pro sběr a vyhodnocení dat a formulářů. Tyto funkce najdete v dekurzu pacienta ve skupině funkcí Základní vyšetření. (Připomínáme, že je třeba v programu specifikovat, jakou verzi programu chcete používat v Katalogu zaměstnanců). Tisk zdravotní dokumentace pacienta Z legislativních důvodů je lékařům doporučeno vést papírovou zdravotní dokumentaci pacienta. Program nabízí několik možností, jak tisknout karty pacientů. Tisk vyšetření Nejběžnější forma - průběžný dotisk zdravotní dokumentace pacienta. Stiskněte kombinaci kláves >>Ctrl+P. Program nabídne okno pro řízení tisku, Vy klikněte na tlačítko *TISK]. Je-li správně nastavena tiskárna, vytiskne se na list papíru pouze dnešní návštěva. Pokud při příštím ošetření tohoto pacienta zvolíte znovu tuto formu tisku a založíte-li již z části popsaný papír, tiskárna přeskočí popsanou část a dotiskne novou návštěvu na volné místo. Tiskové sestavy Spustíte v nabídce Editace. Tiskové sestavy umožňují vytisknout části zdravotní dokumentace pacienta dle představ lékaře - např. kompletní dekurz a adresu pacienta nebo třeba seznam jeho dlouhodobě užívaných léků. Tisk dokumentace za období (ambulantní kniha) Pokud nechcete tisknout průběžně během ordinační doby, můžete použít tuto variantu tisku. Spustíte ji ve skupině funkcí Dokumentace > Tisky. Po zadání parametrů od-do a volbě řazení pacientů (event. upřesnění tisku pouze pro skupinu pacientů) program připraví sestavu všech zápisů do dekurzů pacientů do souboru zrus.doc, odkud ho vytisknete s využitím standardních programů, např. MS WORD. Můžete také vytisknout souvisle celou zdravotní dokumentaci vybraného pacienta.

20 Objednávání pacientů Pokud pro Vaši praxi potřebujete jen jednoduchý objednací kalendář, nastavte si v programu pomocí funkce Služby > Implementace systému > Implementace systému záložka /Kalendář/ [x]bez pracovní doby. Stiskem klávesy >>Enter nebo kliknutím myší na tlačítku vybraného dne otevřete pole pro záznam jména pacienta, určení času návštěvy a případně i popisu důvodu návštěvy. Po zapsání záznamu stiskněte tlačítko [ULOŽ+, aby se objednávka pacienta uložila do databáze. V některých typech lékařské praxe se lépe osvědčil objednávací kalendář s pracovní dobou. V tomto typu kalendáře je volitelně nastavitelná ordinační doba, která je rozdělena do malých časových úseků (volitelně 5, 10, 15, 20 nebo 30 minut viz funkce Implementace systému). Jednotlivým pacientům se pak jednoduše zadává počet těchto časových jednotek podle časové náročnosti vyšetření nebo procedury. Implementačně lze zapnout funkci Objednávání pro více lékařů, používanou ve větších zdravotnických zařízeních. Podrobnosti viz příručka.

21 Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny Ve skupině funkcí Pojišťovna se nachází všechny nástroje pro předávání dávek zdravotním pojišťovnám a ekonomické a statistické přehledy. Tvorba uzávěrky pro ZP Spuštění: V menu Pojišťovna > Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. Okno pro přípravu podkladů k uzávěrce obsahuje v levé části seznam zdravotních pojišťoven. Zde označíte (dvojklikem nebo klávesou >>Enter) všechny pojišťovny, pro které chcete udělat uzávěrku za stejné období. Provádíte-li pro některé ZP uzávěrku kvartálně, je třeba celý proces vyúčtování provést dvakrát. Po označení pojišťoven stiskněte klávesu >>Tabulátor a vyplňte údaje v pravé části formuláře: Parametry uzávěrky Období Lékař Ordinace Skupina pacientů Při běžné uzávěrce není potřeba měnit parametry uzávěrky. V případě potřeby kontaktujte náš hotline nebo si problematiku najděte v příručce. vložte období od data - do data. vyberte ze seznamu lékaře, za kterého budete uzávěrku provádět, lze též účtovat za skupinu lékařů. vyberte ze seznamu ordinaci, za kterou budete uzávěrku provádět, lze též účtovat za skupinu ordinací. v určitých případech je nutno provést uzávěrku pouze za část pacientů. Zde lze vložit nadefinovanou skupinu. Kliknutím na tlačítko *PROVEĎ] (nebo >>Alt+P) spustíte výpočet jednotlivých dávek. V následující tabulce jsou zobrazeny dříve zvolené pojišťovny s údaji o obsahu dávky. Pokud by některé z pojišťoven zvolených v předchozím kroku neobsahovaly žádné doklady k vyúčtování ani kapitační podklady, nebudou v seznamu zobrazeny. Stiskem klávesy >>Enter na libovolné pojišťovně (nebo dvojklikem) otevřete okno, ve kterém vložíte údaje o dávce. Číslo dávky, číslo dokladu: Doplňte tak, aby čísla dokladů a dávek nebyla duplicitní s již letos použitými čísly. Pobočka, IČZ, IČL a odbornost se doplní podle katalogu zaměstnanců (i tehdy, je-li v dávce zahrnuto vyúčtování za více lékařů - program doplňuje k jednotlivým dokladům informace o ošetřujícím lékaři dle katalogu). Požadujete-li pro uzávěrku údaje jiné, změňte je a zaškrtněte variantu Použít zadané IČL a odbornost (např. je-li třeba uzávěrku za více lékařů shrnout pod jedno IČL). Stiskem klávesy *ULOŽ+ spustíte ukládání dávky a přechod k faktuře za dávky.

22 Tisk faktury pro ZP Formulář pro fakturu má podobnou strukturu jako výsledná tisková sestava. Vložte postupně všechny potřebné údaje. Tisk spustíte kliknutím na položku *ULOŽ]. V případě přímé komunikace s portálem ZP, dojde ke spuštění nadstavbového modulu edávky a možnosti dávky ihned odeslat na portál. Kapitace Spuštění v menu Pojišťovna > Kapitace > Přehled kapitačních pacientů. Po zadání data, ke kterému se má přehled vypočítat a definování lékaře a ordinace, program předloží výsledky ve formě několika tabulek. V horní tabulce je seznam všech pojišťoven a počet pacientů v jednotlivých stadiích stavu registrace. Tabulka vlevo dole obsahuje počty pacientů v jednotlivých věkových skupinách pro vybranou pojišťovnu. Tabulka vpravo dole obsahuje rozpis registrovaných pacientů k vybrané pojišťovně. Předání nových pacientů - hlášení registrací Na řádku se zvolenou pojišťovnou stiskněte buď klávesu >>F9, která provede přípravu hlášení všech nových registrací nebo tlačítko [Dávka pro ZP+. Po stisku klávesy program nabídne parametry pro tvorbu dávky (popsáno výše). Po potvrzení údajů tlačítkem *ULOŽ] máte možnost dávku opět uložit nebo přímo odeslat na portál (přímé odeslání vyžaduje nadstavbový modul edávky). Kapitační uzávěrka pro ZP Kapitační uzávěrka se dělá stejně jako nekapitační, pouze zatrhnete příslušnou kolonku v podkladech pro dávku. Může nastat situace, že pro ZP nebudete mít k vyúčtování žádné výkony hrazené mimo kapitační paušál. Potom nebude třeba dávku nahrávat - program rovnou nabídne fakturu.

23 Archivace databáze Spustíte v menu Služby > Archivace systému. Nejprve je třeba definovat archivační profily. Klikněte do pole Profil a zadejte název, např. Data na flash. Po potvrzení klávesou >>Enter budete v tabulce nazvané Nastavení profilu. Dvojklikem označte databáze Pracovní.M, Data.M, Katalogy.M popřípadě Picture.M, (ecommunication.db3 je záloha modulu edávky). V dolní části okna pomocí tlačítka *...] provedete nastavení cesty, kam se budou archivační soubory nahrávat (např. F:\zaloha). V poli Cesta se nám zobrazí vámi nadefinovaná cesta pro ukládání zálohovaných dat. Dále kliknutím zatrhněte *x+výchozí profil, [x]kontrola před archivací a klikněte na tlačítko *Uložit profil+. Při příštím otevření funkce archivace databáze bude profil Data na flash připraven jako výchozí a Vy můžete archivaci spustit kliknutím na tlačítko *Archivace+. Po dokončení archivačního procesu program zobrazí informační tabulku. Ve všech řádcích této zprávy by mělo být na konci slovo Úspěšně. Obrazová dokumentace - Picture.M - je poměrně veliká databáze a není třeba ji archivovat denně. Nejdůležitější databáze pro zálohu je Data.M. Prosíme, nepodceňujte zálohu veškeré Vaší práce. Doporučujeme zálohovat denně vždy na závěr pracovní doby. A jednou za 14 dnů data vypálit na medium CD/DVD. Zálohy neskladujte v ordinaci z důvodů např. živelné pohromy či krádeže, opět zvyšujete riziko znehodnocení Vaší práce! Archivace na jiná media Pro bezpečnou archivaci je třeba archivovat i na jiná media, ne jen na pevný disk počítače. Doporučujeme provádět zálohu na medium Flash, externí disk, případně jednou za 14 dní vypalovat na CD/DVD. Postup přípravy archivace je téměř stejný, pouze po označení databází klikněte do spodního řádku na ikonu se třemi tečkami. Program nabídne strukturu periferií a adresářů v počítači. Vy si vyberte požadované zařízení. Také je nutné změnit název profilu výběrem profilu <NEW> a jeho přepsáním jménem nového profilu, např. externí disk. Po volbě cíle archivace se řádek Cesta v popisu archivu musí změnit, např. na D:\ je-li tato jednotka D ve vašem počítači vedena jako externí disk.

24 Automatická výzva k archivaci po skončení práce s programem Pokud zaškrtnete pole v Implementaci systému [x]nabídka archivace při ukončení v záložce /Obecná nastavení/, pak po ukončení práce program automaticky nabídne provedení archivace databáze. Základní informace o nápovědě Vedle tištěné příručky Začínáme s programem PC DOKTOR, PC DENT má uživatel k dispozici kompletní, průběžně aktualizovanou elektronickou příručku, kterou otevře volbou Obecné > Dokumentace z hlavního okna programu. Nápovědu k tématům zde můžete získat dvěma způsoby: Klepněte na záložku pomocné karty /Obsah/. Otevře se seznam jednotlivých kapitol nápovědy. Klepnutím na ikonu (kniha) se kapitola otevře. Vyberte si téma, které Vás zajímá a klepněte na ikonu (otazník). Tlačítkem *Otevřít+ nebo poklepáním na tématu se nápověda zobrazí. Po přečtení textu se tlačítkem *Témata nápovědy+ vrátíte zpět do seznamu. Témata jsou v tomto případě orientována tak, aby poskytovala nápovědu k užití jednotlivých funkcí programu. Druhá možnost je výběr témat z abecedně uspořádané karty /Rejstřík/. Zadejte část hesla, které vás zajímá, výběr ukončete klepnutím na zvoleném hesle. Témata jsou v tomto případě orientována tak, aby poskytovala nápovědu podle činností, které se pomocí programu dají uskutečňovat. Vybraná témata nápovědy si můžete vytisknout stiskem tlačítka *Tisk]. Elektronickou příručku nápovědy můžete také kdykoliv otevřít klepnutím na ikonu, umístěnou vždy vlevo dole v každém pracovním okně programu. Takto získáte kontextovou nápovědu k právě prováděné funkci. U funkcí programu, ve kterých se vkládají data, je realizována také údajová nápověda, která Vás přímo spojí s popisem konkrétního údajového pole. Otevřete ji klepnutím na sousední ikonu. Po přečtení zavřete tuto nápovědu stiskem klávesy >>Esc. Pokud v nápovědě nenajdete odpovědi na případné problémy, kontaktujte náš telefonní hotline. Uživatelé, zapojení do systému podpory a servisu, dostávají pravidelně nejen aktualizované verze programu podle změn metodiky nebo legislativy, nové číselníky a sazebníky a také všechny nové funkce doplněné do programu v rámci jeho trvalé inovace, ale i aktualizovaný soubor nápovědy, která všechny změny a doplňky náležitě vysvětluje.

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvod Funkcionalita modulu Záchyt pacienta s DM Zápis a prohlížení záznamů pacienta s DM

Úvod Funkcionalita modulu Záchyt pacienta s DM Zápis a prohlížení záznamů pacienta s DM verze 1.10 vytvořeno 8. 2. 2011 Úvod... - 2 - Funkcionalita modulu... - 2 - Záchyt pacienta s DM... - 3 - Zápis a prohlížení záznamů pacienta s DM... - 4 - Založení nového záznamu... - 5 - Sledování vývoje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Radiodiagnostické oddělení pokračování

Radiodiagnostické oddělení pokračování Radiodiagnostické oddělení pokračování ARCHIVACE ŽÁDANEK Vyplněné žádanky se přesouvají do archivu dle zvyklostí pracoviště, nejčastěji ráno před zahájením práce. Archivace se provádí ve dvou krocích:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z u

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z  u Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2017 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2017 si můžete stahovat až v době,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Aktivace dálkového přístupu Uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace Vám bude přiděleno na základě Vaší žádosti. Tyto údaje jsou vždy doručovány poštou

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více