Začínáme s programem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme s programem"

Transkript

1 Verze 1.30 Vytvořeno Začínáme s programem Obsah Úvod Požadavky na technické vybavení Doporučená sestava komponent zahrnuje Minimální sestava k provozování programu musí obsahovat Ovládání programu klávesnicí/myší? Postup při instalaci z DVD První spuštění Katalog zaměstnanců uživatelů Katalog pracovišť Nastavení programu podle potřeb konkrétní praxe Ukončení práce v programu Základní obrazovka programu Struktura okna základní obrazovky Řádek s menu Lišta s ikonami Spodní řádek Řádek povelových kláves Spuštění konkrétní funkce z karty (dekurzu) pacienta Průvodce základním ošetřením pacienta Výběr pacienta z kartotéky Nový pacient Registrace ke kapitační platbě Práce s dekurzem Datum návštěvy Předdefinované fráze Výběr fráze Automatické záznamy do dekurzu Ambulantní účet Postup při vytváření ambulantního účtu Zadání diagnózy v účtu

2 - 2 - Zadání výkonu v účtu A. Zub B. Počet (Mn.) C. Způsob úhrady v účtu D. Odbornost E. Materiál, body Pokračování účtu pro ZÚM Recepty Vystavení nového receptu Tisk receptu Vystavení PN Vystavení nové PN Tisk neschopenky Lékařská zpráva Nová lékařská zpráva Alternativa tisku lékařské zprávy Funkce systému pro konkrétní odbornost Tisk zdravotní dokumentace pacienta Tisk vyšetření Tiskové sestavy Tisk dokumentace za období (ambulantní kniha) Objednávání pacientů Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny Tvorba uzávěrky pro ZP Tisk faktury pro ZP Kapitace Předání nových pacientů - hlášení registrací Kapitační uzávěrka pro ZP Archivace databáze Archivace na jiná media Automatická výzva k archivaci po skončení práce s programem Základní informace o nápovědě Hot-line servis Uživatelská podpora

3 - 3 - Úvod Smyslem této příručky je jednoduchou formou seznámit uživatele s obsluhou programů firmy CompuGroup Medical. Není úmyslem autorů popisovat detailně všechny funkce programu a to z několika důvodů: 1. Příručka tištěná na papíře neumožňuje pružně zachytit eventuální změny v softwaru způsobené jak reakcí na úpravu legislativy, tak přirozeným vývojem produktu. 2. Kompletní elektronická příručka pro používání programu je součástí všech distribuovaných verzí programů PC DOKTOR a PC DENT. Najdete ji ve skupině funkcí Obecné > Dokumentace. 3. Kontextovou nápovědu k právě používané funkci programu získáte kliknutím na ikonu v levém dolním rohu okna dané funkce. 4. Většina programů a funkcí má obsluhu jednotnou, lišící se pouze v obsahu. Příručka proto obsahuje pouze základní pojmy, nutné k obsluze programů v prostředí MS Windows. Základní pravidla pro obsluhu programu PC DOKTOR a PC DENT a stručný popis základních funkcí, důležitých pro ošetření pacienta, uzávěrku pro ZP a archivaci dat. Kompletní uživatelskou dokumentaci k programu ve tvaru souboru, připraveného pro tisk, naleznete na instalačním DVD (soubor Příručka.pdf v adresáři Dokumentace, rozsah cca 230 stran formátu A4). Pokud nemáte na svém počítači k dispozici program Adobe Acrobat Reader (prohlížeč souborů PDF), můžete si ho nainstalovat z našeho DVD z instalačního menu - Doplňkové aktualizace. Upozornění: Všechna osobní data, použitá v příkladech této příručky nebo v programu, jsou smyšlená a určena jen k ilustraci konkrétních příkladů použití funkcí programu.

4 - 4 - Požadavky na technické vybavení Program a jeho nadstavbové moduly jsou určeny k provozování na standardních osobních počítačích, samostatných nebo propojených do počítačové sítě. Doporučená sestava komponent zahrnuje procesor Intel Core Duo 2GHz nebo AMD Dual Core 2GHz operační paměť 2 GB DDR2 pevný disk 120 GB a více (běžný uživatel podle našich zkušeností zaplní užíváním systému cca 30 MB za rok. Zapojením grafických objektů jako jsou RTG, videosnímky, EKG, sono apod. se však tento objem několikanásobně zvýší) barevný monitor 19" LCD klávesnice s českou diakritikou, myš interní nebo externí disketová mechanika 3,5" (v případě odevzdávání dávek pro ZP na disketě) mechanika DVD-RW pro archivaci dat, Flash Disk 2GB internetové připojení ve standardní kvalitě a rychlosti pro udržování plně aktualizovaného programu a možnosti vzdálené pomoci tiskárna vhodná pro potřeby ordinace, ovládaná přes OS Windows (laserová tiskárna HP LaserJet P1102w, jehličková Epson LQ680/LQ690) Windows XP Professional Servis Pack 3, Windows Vista, Windows 7 (32/64-bit) Minimální sestava k provozování programu musí obsahovat procesor Pentium IV nebo AMD Athlon 1GHz operační paměť 512 MB volná disková paměť 20GB barevný monitor s minimálním rozlišením 1024x768 bodů mechaniku DVD ROM interní nebo externí disketová mechanika 3,5"(v případě odevzdávání dávek pro ZP na disketě) USB Flash Disk 1GB klávesnice s českou diakritikou, myš tiskárnu vhodnou pro potřeby ordinace, ovládanou přes Windows (laserová tiskárna HP LaserJet P1102w, jehličková Epson LQ680) operační systém MS Windows XP Servis Pack 3 minimální sestavu uvádíme jako informaci pro uživatele, kteří mají starší počítač a uvažují o provozování programu Program může být provozován pouze na podporované Windows platformě. Ostatní OS jako např. Linux, Apple atd. nejsou podporovány a není možné na nich zaručit správný chod aplikace a podporu. Uvažujete-li o nákupu nového počítače nebo chcete stávající sestavu rozšířit, zapojit několik počítačů do sítě nebo připojit k počítači některé lékařské přístroje (EKG, radioviziograf, ultrazvuk, orální videokameru, digitální fotoaparát atd. nebo scanner na pořizování digitálních kopií obrázků a dokumentů), poraďte se nejprve s námi o vhodné sestavě. Informujte se na konkrétní přístroje, se kterými byl již náš program propojen a s jakým výsledkem.

5 - 5 - Ovládání programu klávesnicí/myší? Program je možné ovládat klávesnicí nebo myší. Protože časté střídání obou přístupů během práce s programem není žádoucí, doporučujeme osvojit si pro obsluhu funkcí, ve kterých převažuje vkládání dat, klávesové zkratky. Pro výběr z menu používejte tento postup: držte stlačenou klávesu >>Alt a klepněte na klávesu s písmenem, které je v názvu vybrané nabídky podtrženo. Pro ovládání funkcí, volaných z karty pacienta (dekurzu), používejte obdobně klávesu >>Ctrl + písmeno, určené pro konkrétní funkci. K vyhledání a označení libovolné položky v seznamu používejte klávesy pro pohyb kurzoru (šipka nahoru nebo dolu, případně >>Page Up a >>Page Down). Označená pozice je barevně zvýrazněna (modré podbarvení). Výběr potvrďte stiskem klávesy >>Enter. Při vyplňování dat do formulářů se přechod na jednotlivá pole uskuteční stiskem klávesy >>Enter nebo >>Tab. Pokud zadávání dat do formuláře končí, je zvýrazněno tlačítko *Ulož] nebo [Proveď+. I zde stačí stisknout klávesu >>Enter. Při ovládání myší je potřeba nastavit kurzor na zvolenou položku seznamu nebo na údajové pole a jednou stisknout levé tlačítko myši (kliknout). Označení položky se opět indikuje jejím modrým podbarvením. Výběr položky potvrdíte tak, že dvakrát za sebou stisknete levé tlačítko myši (dvojklik). Při používání tlačítek, ikon (tlačítek s obrázkem), zaškrtávacích políček apod. nastavte kurzor na pozici a klikněte. Pravé tlačítko myši zpravidla přivolá nabídku možností dalšího postupu zpracování. Např. při zápisech do karty pacienta se zobrazí nabídka k ovládání textového editoru, u objednacího kalendáře nabídka volby typů důvodu návštěvy atd. Postup při instalaci z DVD Programy PC DOKTOR a PC DENT jsou dodávány na instalačním DVD. Po založení DVD do mechaniky se objeví nabídka, ve které klikněte na odkaz *Instalovat PC DOKTOR / PC DENT ]. Pokud již byla dříve v počítači nainstalována demoverze nebo starší verze systému klikněte na odkaz *Aktualizovat PC DOKTOR ], resp. [Aktualizovat PC DENT ]. V tomto případě dojde k aktualizaci programu na aktuální verzi z DVD a k zachování dat, která byla dosud v programu založena. Instalační program pomocí jednoduchého dialogu vede uživatele celým instalačním procesem. Pokud se instalační program sám nespustí, máte na jednotce DVD vypnutou funkci Přehrát automaticky. V tomto případě postupujte stiskem tlačítka [Start], vyberte Počítač/Tento počítač. Otevřete Jednotku DVD a ve složce \Doktor98\Disk1 vyhledejte a spusťte program setup.exe. V souladu s licenční smlouvou o poskytnutí užívacích práv k programovému produktu smí být program PC DOKTOR nebo PC DENT nainstalován pouze jedenkrát a provozován pouze na jednom počítači.

6 - 6 - První spuštění Po korektně provedené instalaci programu je možné spustit program dvojím způsobem: 1. Na ploše (základní obrazovce systému WINDOWS) najděte ikonu se stejným obrázkem, jaký je na přebalu instalačního DVD a s názvem PC DOKTOR nebo PC DENT. Na ikonu najeďte myší a dvakrát klikněte. 2. Najeďte kurzorem myši na tlačítko *Start] v levém dolním rohu plochy a klikněte. Objeví se menu, na kterém najeďte kurzorem na položku Programy/Všechny programy. Z dalšího menu, které se nabídne, zvolte položku CompuGroup Medical. V následujícím menu klikněte na nabídku PC DOKTOR (nebo PC DENT ). Při prvním spuštění programu bude třeba zadat licenci. Licenční údaje opište přesně z licenčního listu. Licenci není třeba zadávat, instalujete-li demoverzi programu, která je funkční po dobu 90 dnů ode dne nainstalování. Katalog zaměstnanců uživatelů Další tabulkou, kterou je potřeba vyplnit je Katalog zaměstnanců. Eviduje pracovníky, oprávněné používat systém a současně provádí identifikaci jejich aktivit při práci se systémem. Systémy PC DOKTOR a PC DENT dovolují (zejména při práci v počítačové síti) využívat ochranu dat nejen přístupovým kódem, ale i hierarchickým uspořádáním oprávněnosti přístupu k funkcím systému a k databázi. Struktura přístupových práv (vedoucí lékař, lékař, sestra a další) je popsána v elektronické příručce. Funkce se aktivuje při prvním spuštění programu a je nutné založit alespoň jednoho uživatele - nejlépe vedoucího lékaře (viz dále). Pečlivě si zapamatujte heslo (přístupový kód), které si zvolíte. V případě, že jej zapomenete, jeho obnova vyžaduje zásah našeho servisního technika. Později je možné funkci kdykoliv spustit (např. pro doplnění dalších pracovníků) ve skupině funkcí Katalogy > Katalog zaměstnanců. Struktura a popis položek katalogu zaměstnanců:

7 - 7 - Jméno Heslo Právo IČP titul, křestní jméno a příjmení uživatele Též přístupový kód. Libovolná kombinace abecedních a numerických znaků, plnící funkci klíče k otevření přístupu do systému s určenými přístupovými právy. Nerozlišují se malá a velká písmena. Heslo si dobře zapamatujte. Určuje hierarchické postavení v právu přístupu k funkcím a datům v systému (detaily jednotlivých oprávnění jsou uvedeny v příručce). Prozatím nastavte práva vedoucího lékaře - písmeno V. Identifikační číslo pracovníka/lékaře, přidělené registrem VZP. Var. symbol Pro podrobnější identifikaci, nepovinný údaj. Odbornost Kódové číslo odbornosti, kliknutím přivoláte seznam. Verze DOK - pro praktické a odborné lékaře, ZUB - pro zubní lékaře, GYN - pro gynekology, PED - pro dětské lékaře atd., kliknutím přivoláte seznam verzí Pracoviště Identifikace pracoviště, kliknutím přivoláte seznam již založených. Banka Číslo účtu IČO Podpis Slovní označení vašeho peněžního ústavu (přenáší se do faktury). číslo účtu včetně směrového čísla banky (přenáší se do faktury) Identifikační číslo, přidělené ČSÚ (přenáší se do faktury). Umožňuje odlišit jméno a podpis uživatele. Ukončení vkládání dat nebo jejich opravy potvrďte stiskem tlačítka *ULOŽ].

8 - 8 - Katalog pracovišť Podobně jako Katalog zaměstnanců umožňuje zadat do programu větší počet lékařů a zdravotních pracovníků, lze do programu vložit také množství pracovišť (ordinací). Smyslem zřízení více pracovišť je možnost oddělit skupiny pacientů, např. jsou-li na jednom počítači provozovány dvě praxe nebo jste-li vedle územní praxe i smluvním lékařem pro nějakou firmu apod. Po prvním spuštění programu je standardně připravena cvičná ordinace. Toto pracoviště slouží k tréninku obsluhy a je v něm zařazeno několik cvičných pacientů. Vaše pracoviště můžete založit kdykoliv po stisknutí klávesy >>Insert. Pole označené Typ vyplňte písmenem Ž tehdy, je-li tato ordinace v programu vedena jako žurnální (přístup i k pacientům z jiných ordinací). Nastavení programu podle potřeb konkrétní praxe Program poskytuje bohatou škálu možností, jak si jeho chod přizpůsobit podmínkám konkrétní lékařské praxe. Volbou Služby > Implementace systému > Implementace systému si otevřete tabulku volitelných nastavení a parametrů, ve které zaškrtnutím zadáte požadovaný stav. Další varianty a zjednodušení obsluhy umožňuje vytvoření tzv. Maker (>>F4) stanovení posloupnosti úkonů, které se provedou na jedno zavolání funkce. Další specifická nastavení (např. vzhled karty, lékařská zpráva apod.) jsou přístupná v programu po stisku ikony. Podrobnosti viz elektronická dokumentace v programu. Ukončení práce v programu Klávesou >>Esc ukončíte rozdělané činnosti (např. kartu právě zpracovávaného pacienta), čímž se vrátíte na základní obrazovku programu. V pravém horním rohu klikněte na ikonu. Program položí kontrolní dotaz: Opravdu chcete program ukončit? a nabídne volbu *Ano] - [Ne+. Kliknutím na tlačítko *Ano] nebo stisknutím písmene >>A program ukončíte a vrátíte se zpět do operačního systému Windows. Je velmi důležité provádět pravidelně archivaci dat, aby v případě technické poruchy nebo z jiného důvodu ztráty databáze, mohlo dojít k jejímu obnovení. Funkcí v Implementaci sytému můžete nastavit, aby program vždy těsně před ukončením automaticky nabídl možnost archivovat data.

9 - 9 - Základní obrazovka programu Po správném zadání přístupového kódu program otevře základní obrazovku. Z této obrazovky voláte všechny další funkce a nabídky a zde také můžete program korektně ukončit. Struktura okna základní obrazovky Záhlaví okna je lišta v horní části okna. Na ní je umístěno jméno přihlášeného pracovníka (podle přístupového kódu) a zvolená ordinace. V pravé části jsou tři ikony s následujícím významem: Slouží k zavření okna - v tomto případě k ukončení celého programu. Přepíná velikost okna (celá obrazovka - okno). Minimalizuje okno a odkládá ho na základní lištu operačního systému Windows (odkládá na pozadí, viz Stavový řádek Windows). Významným ukazatelem je barva záhlaví okna. Je-li okno aktivní, tzn. lze jej zpracovávat, je lišta barevně podsvícená (při standardním nastavení je barva modrá). Není-li okno aktivní, je jeho barva šedá. Řádek s menu Řádek umístěný pod záhlavím okna obsahuje základní menu celého programu. Menu je strukturováno po jednotlivých skupinách funkcí, které logicky náleží k sobě. Menu je dostupné při zavřené kartotéce a kartě pacienta. Vyšetření Dokumentace Pojišťovna Léky Služby Katalogy Obecné obsahuje funkce používané při zápisu ošetření pacienta (např. kartotéka) funkce pro zpracování a třídění zdravotní dokumentace pacientů (rozbory) funkce pro zpracování dávek, přehledy nákladů a příjmů číselníky léků a dalších zdravotnických materiálů (IVPL, PZT, protetické výrobky) obslužné programy systému a pomocné katalogy (např. PSČ) hlavní katalogy programu distribuované VZP i vytvářené uživatelem informace o produktu, dokumentace, nastavení atd.

10 Lišta s ikonami Další řádek, obsahuje ikony pro rychlé ovládání myší a údaje o pacientovi. Otevírá kartotéku (jmenný seznam) pacientů. Otevírá zdravotní záznam (dekurz) dříve vybraného pacienta. Otevírá objednávací kalendář. Dočasně zmrazí program a obnoví jeho chod vložením přístupového kódu (přepínání uživatelů). Po otevření karty pacienta se zobrazí ikony k rychlému volání funkcí z dekurzu. Spodní řádek Obsahuje tlačítka pro kontextovou nápovědu, tlačítko pro nastavení a další informace o tom, zda je pacient v PN a kdy bylo provedeno očkování TAT. Řádek povelových kláves U většiny funkcí v programu najdete v okně na jeho dolní části řádek se seznamem povelových kláves, kterými se zadává povel k dalšímu postupu zpracování. Standardně se používají klávesy s tímto významem: >>Insert >>Delete >>Enter >>F1 >>Esc vlož nebo vytvoř nový záznam zruš označený záznam vyber označený záznam k dalšímu zpracování nápověda ukonči funkci U většiny kláves je vepsán jejich význam. Klávesy fungují jako tlačítka, na která lze kliknout myší nebo stisknout jejich ekvivalent na klávesnici. Na této liště se také nachází ikona, která spouští dokumentaci a ikona která přivolá nápovědu (též kdykoliv klávesa >>F1). Dále ikona, která slouží pro různá nastavení v příslušném dialogovém okně.

11 Spuštění konkrétní funkce z karty (dekurzu) pacienta Chcete-li spustit konkrétní funkci v systému, máte obvykle několik možností: Najeďte na řádek s menu v horní části aktivního okna. Klikněte myší na název skupiny funkcí a v následující nabídce klikněte na zvolenou funkci. Nechcete-li použít myš, stiskněte klávesu >>Alt a písmenko podtržené v názvu skupiny funkcí, kurzorovou klávesou >> šipka dolů sjeďte na vybranou funkci a stiskněte klávesu >>Enter. V menu s nabídkou konkrétních funkcí jsou vedle některých uvedeny klávesové zkratky pro přímé spuštění z klávesnice. Pokud si tyto zkratky zapamatujete (doporučujeme), spustíte požadovanou funkci přímo stiskem těchto kláves (např. >>Ctrl+F2 Kartotéka pacientů). Významné (často používané) funkce jsou obvykle zastoupeny ikonou. Najeďte kurzorem myši na ikonu a klikněte - funkce se spustí. Nový záznam (>>F7) Uložit záznam (>>Esc) Vytisknout poslední záznam (>>Ctrl+P) Seznam dlouhodobých dg. (>>Ctrl+M) Seznam trvalých léků (>>Ctrl+L) Alergie a rizika (>>Ctrl+I) Seznam očkování (>>Crtl+J) Laboratorní vyšetření (>>Ctrl+B) Zubní kříž (>>F5) Štítek pro stomatologickou laboratoř (>>F6) Grafické objekty (RTG, SONO) Ambulantní účet (>>Ctrl+A) Přehled účtovaných výkonů Regulační poplatek Přímé platby faktury Výměnný list (>>Ctrl+W) Lékařská zpráva (>>Ctrl+E) Recept (>>Ctrl+R) Pracovní neschopnost (>>Ctrl+N) Objednání pacienta (>>F12) Uživatelem definované tlačítko (>>Shift+<F1-F6>) Fráze (Ctrl+F)

12 Průvodce základním ošetřením pacienta Výběr pacienta z kartotéky Výběr pacienta založeného v kartotéce provedete tak, že začnete psát písmena jeho příjmení a program na základě napsaných znaků posune kurzorovou lištu směrem k hledanému pacientovi. U pacientů s frekventovaným jménem (např. Novák) provedete dohledání konkrétního podle křestního jména. Pacienta vyberete dvojklikem nebo stiskem klávesy >>Enter. Nový pacient Nového pacienta založíte v kartotéce pacientů stiskem klávesy >>Insert. Po stisknutí této klávesy program uvolní osobní údaje pacienta v dolní části okna a kurzor bude blikat na políčku Jméno. Zde napište příjmení, jméno popřípadě získaný titul (např. Dolejší Ivana Ing.) pacienta (můžete psát malými písmeny, program stejně všechny znaky převede na velké). Potvrzením klávesou >>Enter se přesunete na další pole - Rodné číslo. (Pozn.: klávesou >>Shift+Tab se posunete o pole zpět.) Takto postupně projdete všechny položky v záložkách Osobní údaje a Zaměstnání. Po odsouhlasení poslední položky budete na tlačítku [ULOŽ], které stisknete klávesou >>Enter. Tím dojde k zařazení pacienta do kartotéky. Není samozřejmě nutné zadávat všechny údaje, povinné jsou pouze Jméno, Rodné číslo a Pojišťovna. Zadávání je možné kdykoliv ukončit kliknutím na tlačítko *ULOŽ] (nebo stiskem >>Alt+U). Osobní údaje již založeného pacienta můžete doplnit nebo později opravit po stisku klávesy >>F9. Registrace ke kapitační platbě Registraci pacienta k pojišťovně provedete v kartotéce po stisku klávesy >>F4 nebo stiskem tlačítka [Registrace+. Na formuláři uvidíte seznam již zadaných registrací pacienta (u nového pacienta je prázdný). Klávesou >>Insert založíme novou registraci, kurzorem se přesunete na pole Evidenční číslo, kam zadáte číslo registračního listu (toho, na který budete registraci tisknout). Pole s osobními údaji pacienta (kromě adres) nelze přímo editovat, jedině opravou v osobních údajích v kartotéce. Ostatní pole můžete aktuálně doplnit. Po potvrzení data registrace můžete registrační list vytisknout tlačítkem [Tisk+ (nastavení viz nápověda), či uložit tlačítkem *ULOŽ]. Práce s dekurzem Práce s dekurzem pacienta v systému PC DOKTOR a PC DENT odpovídá běžnému textovému editoru systému používanému v operačním systému Windows. I v našem editoru lze pomocí myši či povelových kláves kopírovat, vkládat, mazat, měnit typ a barvu písma atd. Seznam kláves pro tyto operace získáte kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv v dekurzu. Pro operace s větší částí textu (přesun, mazání) označte text myší tak, že na začátek nastavíte kurzor myši a stisknete její levé tlačítko a myš potáhnete až ke konci textu, který označujete. Tam tlačítko pustíte a text bude zobrazen v inverzních barvách.

13 Datum návštěvy Každý záznam do karty pacienta považovaný za návštěvu, je nutno uvodit datem. Datum do karty přenesete stiskem klávesy >>F7 (kombinace >>Ctrl+F7 mění datum pro konkrétní návštěvu). Datum bude umístěn na liště, která zároveň slouží jako oddělovač jednotlivých návštěv. Na datumovou lištu budou automaticky umístěny ikony s informací o proběhlých významných ošetřeních v rámci návštěvy (vystavení receptu, PN, ambulantní účet, očkování apod.). Při ukončení záznamu do karty klávesou >>Esc program přidá na poslední řádek záznamu jmenovku lékaře a provede uzamknutí zápisu proti náhodnému přepsání při příštích vyšetřeních (nastavení se provádí kliknutím na ikonu ). Tento stav je indikován ikonou s visacím zámkem. V případě pozdějších úprav lze kliknutím na tuto ikonu zápis opět odblokovat. Předdefinované fráze Spuštění: z karty pacienta přes menu Editace > Fráze nebo kdykoliv v kartě >>Ctrl+F. Tato funkce slouží k přípravě a vkládání často se opakujících textů do dekurzu pacienta. Po spuštění je v levé části okna seznam názvů již založených frází (program je distribuován se vzorově naplněným zásobníkem frází), v pravé části je náhled na zvolenou frázi. Založení nové fráze provedete stiskem klávesy >>Insert. Do horní části pravého okna vložíte název fráze. Vzhledem k tomu, že fráze jsou řazeny abecedně, je vhodné začínat fráze tvořící variantu k jednomu tématu stejným slovem, aby při vyhledávání tvořily v seznamu ucelený blok. Po odsouhlasení názvu do dolní části okna vložíte text fráze. Výběr fráze Frázi můžete vyvolat buď výše popsaným způsobem s tím, že začnete psát počáteční písmena prvního slova názvu fráze, nebo pomocí seznamu, který je umístěn v dekurzu na pravé části lišty s ikonami. Automatické záznamy do dekurzu Po provedeném vyúčtování, vystavení receptu, zápisu laboratorních výsledků, vystavení PN nebo jiného dokumentu (zpráva, výměnný list ), či záznamu grafického vyšetření aj. program automaticky provede zápis do dekurzu zvýrazněným písmem. Kliknutím myší nebo stiskem >>Enter na podtrženém textu si zobrazíte originální dokument na obrazovce.

14 Ambulantní účet Skupina funkcí Pojišťovna a platby > Výkony a ZÚM, je dostupná přímo z karty kombinací kláves >>Ctrl+A nebo myší na ikoně. Postup při vytváření ambulantního účtu Po otevření formuláře ambulantního účtu se nejprve vloží datum, ke kterému se vyúčtování vztahuje. Program nabídne datum aktuální. (pozn.: potřebujete-li zpětně doplnit větší množství údajů do karet pacientů, doporučujeme posunout příslušně datum v počítači tak, aby vám toto datum nabízel jako aktuální) Datum potvrdíte klávesou >>Enter a tím se přesunete do pole Hlavní diagnóza. Účet se vyplňuje po jednotlivých řádcích položkách. Je-li počet řádků větší, než zobrazuje formulář, program automaticky seznam roluje. Zadání diagnózy v účtu Zadáváte-li dg. přímo, můžete napsat j111 a program automaticky provede úpravu na správný tvar J11.1. Napíšete-li pouze základní tvar (j11), program dosadí zpřesňující diagnózu, odpovídající první obsazené pozici v katalogu diagnóz (v našem případě J11.0), tedy obvykle diagnózu blíže nespecifikovanou. Po stisku klávesy >>F9 nebo >> šipka dolů se zobrazí okno Číselník diagnóz. Okno je rozdělené do dvou částí: levá strana obsahuje seznam diagnóz a pravá strana obsahuje seznam skupin diagnóz. Kliknutím na zvolenou skupinu program vytřídí diagnózy, které do ní příslušejí. Diagnózy jsou setříděny podle kódů, Vy je můžete přetřídit abecedně nebo si připravit vlastní menu diagnóz pomocí volby tlačítka v dolní části tabulky. Pokud byla při vyšetření určena přechodná diagnóza, dosadí se do účtu automaticky. Stisk >>Enter v poli Diagnóza zajistí zopakování diagnózy, uvedené na předchozím řádku.

15 Zadání výkonu v účtu Do pole Výkon se zadává numerický kód podle číselníku výkonů. A. Zub Pouze pro program PC DENT. Uveďte lokalitu, pokud je u zadávaného kódu výkonu požadována. Viz též Číselník lokalit ve stomatologii. B. Počet (Mn.) Uvedete, kolikrát byl danému pacientovi v rámci daného účtování výkon proveden. Maximální počet v jednom řádku je 9. C. Způsob úhrady v účtu Program předplňuje ke každému výkonu způsob úhrady odpovídající použitému kódu. Jedná-li se o výkon založený do seznamu všech výkonů (seznam obsahující kódy distribuované VZP), bude nabídnut typ úhrady I - úhrada pojišťovnou. Je-li vybrán výkon zařazený mezi privátní výkony (např. kódy 9xxxx pro stomatologii), předvyplní se úhrada P - platba pacientem za privátní ceny. Pokud to situace vyžaduje, je možné konkrétní výkon naúčtovat jiným způsobem (například pokud pacient v rámci komplexního vyšetření požádá o vystavení způsobilosti k řízení motorových vozidel, pak není třeba otevírat nový účet, stačí pouze daný výkon označit jiným způsobem úhrady). K dispozici je nápověda s přehledem všech povolených způsobů pod klávesou >>F1. D. Odbornost Je zobrazována ta odbornost, která je s výkonem definována v katalogu výkonů. Doplňuje se programem automaticky. E. Materiál, body Doplňuje program automaticky z katalogu výkonů

16 Pokračování účtu pro ZÚM Součástí ambulantního účtu může být i vyúčtování ZÚM, nepravidelné péče či vystavení faktury za přímou platbu. Vystavení účtu ukončíte kliknutím na tlačítko *ULOŽ] nebo kombinací kláves >>Alt+U. Do karty bude přenesen záznam o provedeném vyúčtování. Pokud při prohlížení karty pacienta kliknete na ikonu umístěnou na datumovce nebo na text "Provedené výkony" v dekurzu, otevře se tabulka s přehledem účtů daného pacienta. Ikona slouží ke stejnému účelu. Pokud chcete opravit chybně zadaný výkon, je třeba jej nejdříve smazat v některém z těchto přehledů a potom znovu naúčtovat. Prosté přepsání kódu v kartě nestačí! Recepty Funkci spustíte stiskem kombinace kláves >>CTRL+R nebo kliknutím na ikonu v kartě pacienta. V okně, které takto spustíte, je v levé části seznam již vystavených receptů a v pravé části předplněný formulář receptu. Vystavení nového receptu Stiskem klávesy >>Insert vstoupíte do pravé části okna na pole určené pro název léku. Pod klávesou >>F9 je připraven číselník léků. Pokud začnete do tohoto pole psát rovnou název léku a stisknete klávesu >>Enter otevře se číselník u léku, který je abecedně nejblíže vámi napsané části textu. Snadno pak pomocí myši nebo kurzoru přejdete na vámi požadovaný lék a klávesou >>Enter ho přenesete do receptu. Dále zadáte počet balení a dávkování. Pokud v údaji Dávkování použijete unifikovaný zápis (např. ve tvaru nebo 3x2), pak při opakovaném náhledu na recept uvidíte termín, dokdy lék při uvedené spotřebě pacientovi vydrží. Stejným způsobem můžete do receptu přiřadit druhý lék. Recept uložíte pomocí tlačítka *ULOŽ] nebo stiskem >>Alt+U. Tisk receptu Tisk receptu je nabídnut automaticky po uložení receptu. Návod na obsluhu tiskových výstupů najdete v nápovědě pod tiskovými operacemi. Po vystavení receptu se předepsaná léčiva přepíšou do karty pacienta a na datumovku se umístí ikona s pilulkou signalizující vystavený recept.

17 Vystavení PN Funkci spustíte kliknutím na ikonu v kartě pacienta nebo stiskem kláves >>Ctrl+N. V takto otevřeném okně je v levé části seznam již vystavených PN a na pravé straně formulář PN. Vystavení nové PN Stiskem klávesy >>Insert vstoupíte do pravé části okna, kde je již připravena hlavička PN. První údaj, který vložíte, bude evidenční číslo PN. Program bude toto číslo zvyšovat o jedna při každé nové neschopence. Pokud nemáte u pacienta v osobních údajích (v kartotéce pacientů) všechny potřebné údaje (např. zaměstnání a zaměstnavatel), můžete je doplnit přímo do neschopenky. Dále postupně vyplníte všechny údaje na formuláři. Každý údaj potvrďte klávesou >>Enter. Neschopenku uložíte kliknutím na tlačítko [ULOŽ] nebo kombinací kláves >>Alt+U. Tisk neschopenky Tisk neschopenky je nabídnut ihned po uložení. Vzhledem k tomu, že se PN tiskne s několika kopiemi, je nutno ji na tiskárnách, jiných než jehličkových, tisknout opakovaně. Nastavení tisku najdete v nápovědě, v oddílu Tiskové operace. Recept a neschopenka reprezentují způsob ovládání většiny formulářů použitých v programu. Jejich obsluha je téměř identická, liší se pouze v obsahu. Výhodou je možnost kdykoliv zobrazit formulář znovu, ať už pro kontrolu obsahu, či pro opětovné vytištění. U receptu navíc můžete znovu tisknout starší recepty při pokračování terapie stejnými léky. Program takto vytištěné recepty považuje za novou indikaci léčiv. Jiným typem formuláře je např. lékařská zpráva. Ovládání je velice podobné jako u předchozích formulářů.

18 Lékařská zpráva Funkci spustíte buď kliknutím na ikonu v kartě pacienta nebo stiskem kombinace kláves >>Ctrl+E. V okně je v horní části seznam již vystavených zpráv, dole editor pro vystavování nových. Nová lékařská zpráva Stiskem klávesy >>Ins vstoupíte do dolní části okna, kde zadáte (potvrdíte) datum a napíšete, pro koho je zpráva určena. Na tomto poli je pod klávesou >>F9 seznam již dříve zadaných příjemců LZ. Po potvrzení příjemce klávesou >>Enter vstoupíte do pole zprávy, kde můžete stylizovat zprávu využitím všech prostředků editoru stejně jako v kartě pacienta. Aby nebylo nutné opisovat již jednou zadané informace o pacientovi, je možné přivolat některou z funkcí zařazených v menu pro lékařskou zprávu ve skupině Obecné (nebo >>Alt+O). Nastavení záhlaví LZ provedete po stisku ikony a volbou Vlastní dokument. Po výběru kterékoliv položky z menu Vkládané údaje, program při tvorbě nové zprávy automaticky předvyplní požadovaná data. Nejsou-li u pacienta požadovaná data, program vloží zápis (např. netrpí-li pacient žádnou alergií, program vepíše Alergie a rizika nejsou známa). Po dopsání zprávy stiskněte tlačítko [ULOŽ+ nebo kombinaci kláves >>Alt+U. Alternativa tisku lékařské zprávy Tisk je dostupný přímo z karty pacienta pomocí klávesové zkratky >>Ctrl+P nebo kliknutím na ikonu a volbou funkce Tisk záznamu jako lékařská zpráva. Tato varianta tisku je určena pro lékaře specialisty, kteří nechtějí vystavovat doklad lékařská zpráva, ale sdělení ošetřujícím lékařům tisknou přímo z dekursu pacienta. Po tisku se zapamatuje pozice ukončení tisku na stránce. Záhlaví stránky se definuje obdobně jako rastr lékařské zprávy po stisku ikonky počítače na okně s náhledem lékařské zprávy. Lze definovat nejen rastr záhlaví a rozměr strany, ale lze i nastavit, které údaje budou při výstupu potlačeny - například Provedené výkony, hlavička záznamu atp. Obdobně jako lékařská zpráva se vystavují a prohlížejí i další dokumenty, vystavované lékařem pacientovi, jako jsou výměnné listy, poukazy na vyšetření, atd.

19 Funkce systému pro konkrétní odbornost Kromě grafické nadstavby je pro specialisty připraveno několik funkcí pro sběr a vyhodnocení dat a formulářů. Tyto funkce najdete v dekurzu pacienta ve skupině funkcí Základní vyšetření. (Připomínáme, že je třeba v programu specifikovat, jakou verzi programu chcete používat v Katalogu zaměstnanců). Tisk zdravotní dokumentace pacienta Z legislativních důvodů je lékařům doporučeno vést papírovou zdravotní dokumentaci pacienta. Program nabízí několik možností, jak tisknout karty pacientů. Tisk vyšetření Nejběžnější forma - průběžný dotisk zdravotní dokumentace pacienta. Stiskněte kombinaci kláves >>Ctrl+P. Program nabídne okno pro řízení tisku, Vy klikněte na tlačítko *TISK]. Je-li správně nastavena tiskárna, vytiskne se na list papíru pouze dnešní návštěva. Pokud při příštím ošetření tohoto pacienta zvolíte znovu tuto formu tisku a založíte-li již z části popsaný papír, tiskárna přeskočí popsanou část a dotiskne novou návštěvu na volné místo. Tiskové sestavy Spustíte v nabídce Editace. Tiskové sestavy umožňují vytisknout části zdravotní dokumentace pacienta dle představ lékaře - např. kompletní dekurz a adresu pacienta nebo třeba seznam jeho dlouhodobě užívaných léků. Tisk dokumentace za období (ambulantní kniha) Pokud nechcete tisknout průběžně během ordinační doby, můžete použít tuto variantu tisku. Spustíte ji ve skupině funkcí Dokumentace > Tisky. Po zadání parametrů od-do a volbě řazení pacientů (event. upřesnění tisku pouze pro skupinu pacientů) program připraví sestavu všech zápisů do dekurzů pacientů do souboru zrus.doc, odkud ho vytisknete s využitím standardních programů, např. MS WORD. Můžete také vytisknout souvisle celou zdravotní dokumentaci vybraného pacienta.

20 Objednávání pacientů Pokud pro Vaši praxi potřebujete jen jednoduchý objednací kalendář, nastavte si v programu pomocí funkce Služby > Implementace systému > Implementace systému záložka /Kalendář/ [x]bez pracovní doby. Stiskem klávesy >>Enter nebo kliknutím myší na tlačítku vybraného dne otevřete pole pro záznam jména pacienta, určení času návštěvy a případně i popisu důvodu návštěvy. Po zapsání záznamu stiskněte tlačítko [ULOŽ+, aby se objednávka pacienta uložila do databáze. V některých typech lékařské praxe se lépe osvědčil objednávací kalendář s pracovní dobou. V tomto typu kalendáře je volitelně nastavitelná ordinační doba, která je rozdělena do malých časových úseků (volitelně 5, 10, 15, 20 nebo 30 minut viz funkce Implementace systému). Jednotlivým pacientům se pak jednoduše zadává počet těchto časových jednotek podle časové náročnosti vyšetření nebo procedury. Implementačně lze zapnout funkci Objednávání pro více lékařů, používanou ve větších zdravotnických zařízeních. Podrobnosti viz příručka.

21 Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny Ve skupině funkcí Pojišťovna se nachází všechny nástroje pro předávání dávek zdravotním pojišťovnám a ekonomické a statistické přehledy. Tvorba uzávěrky pro ZP Spuštění: V menu Pojišťovna > Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. Okno pro přípravu podkladů k uzávěrce obsahuje v levé části seznam zdravotních pojišťoven. Zde označíte (dvojklikem nebo klávesou >>Enter) všechny pojišťovny, pro které chcete udělat uzávěrku za stejné období. Provádíte-li pro některé ZP uzávěrku kvartálně, je třeba celý proces vyúčtování provést dvakrát. Po označení pojišťoven stiskněte klávesu >>Tabulátor a vyplňte údaje v pravé části formuláře: Parametry uzávěrky Období Lékař Ordinace Skupina pacientů Při běžné uzávěrce není potřeba měnit parametry uzávěrky. V případě potřeby kontaktujte náš hotline nebo si problematiku najděte v příručce. vložte období od data - do data. vyberte ze seznamu lékaře, za kterého budete uzávěrku provádět, lze též účtovat za skupinu lékařů. vyberte ze seznamu ordinaci, za kterou budete uzávěrku provádět, lze též účtovat za skupinu ordinací. v určitých případech je nutno provést uzávěrku pouze za část pacientů. Zde lze vložit nadefinovanou skupinu. Kliknutím na tlačítko *PROVEĎ] (nebo >>Alt+P) spustíte výpočet jednotlivých dávek. V následující tabulce jsou zobrazeny dříve zvolené pojišťovny s údaji o obsahu dávky. Pokud by některé z pojišťoven zvolených v předchozím kroku neobsahovaly žádné doklady k vyúčtování ani kapitační podklady, nebudou v seznamu zobrazeny. Stiskem klávesy >>Enter na libovolné pojišťovně (nebo dvojklikem) otevřete okno, ve kterém vložíte údaje o dávce. Číslo dávky, číslo dokladu: Doplňte tak, aby čísla dokladů a dávek nebyla duplicitní s již letos použitými čísly. Pobočka, IČZ, IČL a odbornost se doplní podle katalogu zaměstnanců (i tehdy, je-li v dávce zahrnuto vyúčtování za více lékařů - program doplňuje k jednotlivým dokladům informace o ošetřujícím lékaři dle katalogu). Požadujete-li pro uzávěrku údaje jiné, změňte je a zaškrtněte variantu Použít zadané IČL a odbornost (např. je-li třeba uzávěrku za více lékařů shrnout pod jedno IČL). Stiskem klávesy *ULOŽ+ spustíte ukládání dávky a přechod k faktuře za dávky.

22 Tisk faktury pro ZP Formulář pro fakturu má podobnou strukturu jako výsledná tisková sestava. Vložte postupně všechny potřebné údaje. Tisk spustíte kliknutím na položku *ULOŽ]. V případě přímé komunikace s portálem ZP, dojde ke spuštění nadstavbového modulu edávky a možnosti dávky ihned odeslat na portál. Kapitace Spuštění v menu Pojišťovna > Kapitace > Přehled kapitačních pacientů. Po zadání data, ke kterému se má přehled vypočítat a definování lékaře a ordinace, program předloží výsledky ve formě několika tabulek. V horní tabulce je seznam všech pojišťoven a počet pacientů v jednotlivých stadiích stavu registrace. Tabulka vlevo dole obsahuje počty pacientů v jednotlivých věkových skupinách pro vybranou pojišťovnu. Tabulka vpravo dole obsahuje rozpis registrovaných pacientů k vybrané pojišťovně. Předání nových pacientů - hlášení registrací Na řádku se zvolenou pojišťovnou stiskněte buď klávesu >>F9, která provede přípravu hlášení všech nových registrací nebo tlačítko [Dávka pro ZP+. Po stisku klávesy program nabídne parametry pro tvorbu dávky (popsáno výše). Po potvrzení údajů tlačítkem *ULOŽ] máte možnost dávku opět uložit nebo přímo odeslat na portál (přímé odeslání vyžaduje nadstavbový modul edávky). Kapitační uzávěrka pro ZP Kapitační uzávěrka se dělá stejně jako nekapitační, pouze zatrhnete příslušnou kolonku v podkladech pro dávku. Může nastat situace, že pro ZP nebudete mít k vyúčtování žádné výkony hrazené mimo kapitační paušál. Potom nebude třeba dávku nahrávat - program rovnou nabídne fakturu.

23 Archivace databáze Spustíte v menu Služby > Archivace systému. Nejprve je třeba definovat archivační profily. Klikněte do pole Profil a zadejte název, např. Data na flash. Po potvrzení klávesou >>Enter budete v tabulce nazvané Nastavení profilu. Dvojklikem označte databáze Pracovní.M, Data.M, Katalogy.M popřípadě Picture.M, (ecommunication.db3 je záloha modulu edávky). V dolní části okna pomocí tlačítka *...] provedete nastavení cesty, kam se budou archivační soubory nahrávat (např. F:\zaloha). V poli Cesta se nám zobrazí vámi nadefinovaná cesta pro ukládání zálohovaných dat. Dále kliknutím zatrhněte *x+výchozí profil, [x]kontrola před archivací a klikněte na tlačítko *Uložit profil+. Při příštím otevření funkce archivace databáze bude profil Data na flash připraven jako výchozí a Vy můžete archivaci spustit kliknutím na tlačítko *Archivace+. Po dokončení archivačního procesu program zobrazí informační tabulku. Ve všech řádcích této zprávy by mělo být na konci slovo Úspěšně. Obrazová dokumentace - Picture.M - je poměrně veliká databáze a není třeba ji archivovat denně. Nejdůležitější databáze pro zálohu je Data.M. Prosíme, nepodceňujte zálohu veškeré Vaší práce. Doporučujeme zálohovat denně vždy na závěr pracovní doby. A jednou za 14 dnů data vypálit na medium CD/DVD. Zálohy neskladujte v ordinaci z důvodů např. živelné pohromy či krádeže, opět zvyšujete riziko znehodnocení Vaší práce! Archivace na jiná media Pro bezpečnou archivaci je třeba archivovat i na jiná media, ne jen na pevný disk počítače. Doporučujeme provádět zálohu na medium Flash, externí disk, případně jednou za 14 dní vypalovat na CD/DVD. Postup přípravy archivace je téměř stejný, pouze po označení databází klikněte do spodního řádku na ikonu se třemi tečkami. Program nabídne strukturu periferií a adresářů v počítači. Vy si vyberte požadované zařízení. Také je nutné změnit název profilu výběrem profilu <NEW> a jeho přepsáním jménem nového profilu, např. externí disk. Po volbě cíle archivace se řádek Cesta v popisu archivu musí změnit, např. na D:\ je-li tato jednotka D ve vašem počítači vedena jako externí disk.

24 Automatická výzva k archivaci po skončení práce s programem Pokud zaškrtnete pole v Implementaci systému [x]nabídka archivace při ukončení v záložce /Obecná nastavení/, pak po ukončení práce program automaticky nabídne provedení archivace databáze. Základní informace o nápovědě Vedle tištěné příručky Začínáme s programem PC DOKTOR, PC DENT má uživatel k dispozici kompletní, průběžně aktualizovanou elektronickou příručku, kterou otevře volbou Obecné > Dokumentace z hlavního okna programu. Nápovědu k tématům zde můžete získat dvěma způsoby: Klepněte na záložku pomocné karty /Obsah/. Otevře se seznam jednotlivých kapitol nápovědy. Klepnutím na ikonu (kniha) se kapitola otevře. Vyberte si téma, které Vás zajímá a klepněte na ikonu (otazník). Tlačítkem *Otevřít+ nebo poklepáním na tématu se nápověda zobrazí. Po přečtení textu se tlačítkem *Témata nápovědy+ vrátíte zpět do seznamu. Témata jsou v tomto případě orientována tak, aby poskytovala nápovědu k užití jednotlivých funkcí programu. Druhá možnost je výběr témat z abecedně uspořádané karty /Rejstřík/. Zadejte část hesla, které vás zajímá, výběr ukončete klepnutím na zvoleném hesle. Témata jsou v tomto případě orientována tak, aby poskytovala nápovědu podle činností, které se pomocí programu dají uskutečňovat. Vybraná témata nápovědy si můžete vytisknout stiskem tlačítka *Tisk]. Elektronickou příručku nápovědy můžete také kdykoliv otevřít klepnutím na ikonu, umístěnou vždy vlevo dole v každém pracovním okně programu. Takto získáte kontextovou nápovědu k právě prováděné funkci. U funkcí programu, ve kterých se vkládají data, je realizována také údajová nápověda, která Vás přímo spojí s popisem konkrétního údajového pole. Otevřete ji klepnutím na sousední ikonu. Po přečtení zavřete tuto nápovědu stiskem klávesy >>Esc. Pokud v nápovědě nenajdete odpovědi na případné problémy, kontaktujte náš telefonní hotline. Uživatelé, zapojení do systému podpory a servisu, dostávají pravidelně nejen aktualizované verze programu podle změn metodiky nebo legislativy, nové číselníky a sazebníky a také všechny nové funkce doplněné do programu v rámci jeho trvalé inovace, ale i aktualizovaný soubor nápovědy, která všechny změny a doplňky náležitě vysvětluje.

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 DOKUMENTACE A PODPORA PROGRAMU ÚČTO...1 1.2 JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU...1 1.3 1.4 POTŘEBUJETE RADU NEBO POMOC?...2

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více