Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ POUŽÍVÁNÍ PC Autor: Ing. Jan Tihon Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 2 z 54

3 OBSAH 1 ÚVOD Cíle předmětu kurzu Budete znát Získáte Použité symboly VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA Úvod do předmětu Základní e-learningová podpora Rozšířená e-learningová podpora Test vstupních znalostí Základní pojmy ICT OPERAČNÍ SYSTÉM POČÍTAČE Začínáme pracovat s počítačem Zapnutí počítače Výběr uživatele a jeho přihlášení Přihlášení do počítačové sítě Vypnutí počítače Přepnutí, odhlášení, uzamknutí, restart, režim spánku a hibernace Použití Nápovědy a podpory k systému Windows Procvičení probrané látky kapitoly Práce s okny Plocha Hlavní panel Nabídka Start Změna velikosti a polohy okna Přepínání mezi okny tj. mezi spuštěnými programy: Procvičení probrané látky kapitoly Práce s ikonami Ikony na ploše Přidání ikony na plochu Odebrání ikony Přidání a odebrání běžných ikon Zobrazení, skrytí a změna velikosti ikon na ploše Připnutí ikony programu na hlavní panel Procvičení probrané látky kapitoly Nastavení operačního systému počítače...21 Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 3 z 54

4 3.4.1 Systémové informace o počítači Datum a čas Změna hlasitosti zvuku Změna nastavení pracovní plochy Změna barvy a tapety pracovní plochy Změna spořiče obrazovky Změna rozlišení monitoru Jazykové nastavení Instalace a odinstalace programů Sejmutí obrázku obrazovky Procvičení probrané látky kapitoly SPRÁVA SOUBORŮ Základní pojmy Organizace souborů a složek do stromové struktury Stromová struktura složek Cesta ke složce nebo k souboru Názvy souborů a složek Jednotky pro měření velikosti souborů Zálohování Zálohování dat v OS Windows Obnovení systému ve Windows Sdílení dat přes internet Práce se složkami a soubory Aplikace Průzkumník Umístění složky na disku Pohyb ve složkách Vytvoření nové složky Spuštění textového editoru a editace dokumentu Změna atributů souboru Řazení souborů Přejmenování souboru a složky Výběr jednoho souboru nebo složky Výběr několika souborů nebo složek Zrušení označení pro výběr Kopírování a přesun souborů a složek Odstranění souborů a složek Práce s košem Vyhledávání Vyhledávání v okně Průzkumníka Procvičení probrané látky kapitoly POMOCNÉ PROGRAMY Komprese souborů Komprimace souborů a složek Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 4 z 54

5 5.1.2 Obnova (extrahování) komprimovaných souborů a složek Procvičení probrané látky kapitoly Antivirové programy Počítačový virus Antivirový program SPRÁVA TISKU Možnosti tisku Instalace tiskárny Volba výchozí tiskárny Procvičení probrané látky kapitoly Tisk Tiskové úlohy POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 5 z 54

6 Kapitola 1 Úvod 1 Úvod Předkládaná studijní opora obsahuje materiály z oblasti Používání počítače a správy souborů a může sloužit jako součást pro výuku a studium v předmětech informačních a komunikačních technologií. Ve své podstatě zahrnuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro úspěšné složení testu z modulu 2 mezinárodního konceptu ECDL. 1.1 Cíle předmětu kurzu Poskytnout studijní a testovací materiály pro výuku v předmětech informační a komunikační techniky všech oborů. Vědomosti, jež žák získá v průběhu výuky (spolu s ostatními ECDL moduly), jsou dostatečným základem pro absolvování ECDL testů na úrovni sylabu 5, které umožní získání mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem ECDL certifikát. 1.2 Budete znát Absolvent by měl být schopen: - Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy. - Zapnout počítač a bezpečně se přihlásit uživatelským jménem a heslem. - Zjistit základní systémové informace o počítači jako je název, případně verze operačního systému a velikost operační paměti. - Změnit konfiguraci pracovní plochy počítače, například datum a čas, hlasitost zvuku a nastavení pracovní plochy (barva, pozadí, rozlišení, spořič obrazovky). - Použít klávesu "Print Screen" pro zachycení (vytvoření) snímku obrazovky nebo aktivního okna. - Rozpoznat běžné ikony jako jsou ikony souborů, složek, aplikačních programů, tiskáren, disků a koše. - Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí. - Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení. - Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům. - Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému. 1.3 Získáte Zájemci mohou absolvovat ECDL test z modulu 2 - Používání počítače a správy souborů a, spolu s absolvováním minimálně ještě dalších tří modulů, získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 6 z 54

7 Kapitola 1 Úvod 1.4 Použité symboly Důležité Poznámka Příklad Shrnutí Kontrolní otázka Úkol Klíč k řešení Odkaz do sítě Odkaz v dokumentu Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 7 z 54

8 Kapitola 2 Vstupní diagnostika 2 Vstupní diagnostika Požadované vstupní znalosti a dovednosti jsou předpokládány na minimální úrovni, dokonce se dá uvažovat, že žáci nemusí mít žádné praktické zkušenosti s využíváním počítače. 2.1 Úvod do předmětu Dříve než se pustíme vlastního do studia Používání počítače, uveďme základní pojmy, se kterými se dále setkáme a na které budeme v dalším výkladu navazovat. Následuje přehled lekcí e-learningové podpory a ke každé lekci testovací otázky, které nás do problematiky uvedou Základní e-learningová podpora - Základy informačních technologií Otázky 1 - Hardware počítače 1 - procesor a vnitřní paměť Otázky 2 - Hardware počítače 2 - vnější paměti Otázky 3 - Hardware počítače 3 - vstupní zařízení Otázky 4 - Hardware počítače 4 - výstupní zařízení Otázky 5 - Hardware počítače 5 - komunikační zařízení Otázky 6 - Software Otázky 7 - Uložení informací v počítači Otázky 9 - Zvládne to Váš počítač Rozšířená e-learningová podpora - Koupě počítače otázky 8 - Zapojení počítače do počítačové sítě otázky 10 - Internet a komunikace otázky 11 - Viry a ochrana proti nim otázky 12 - Zabezpečení dat a ochrana životního prostředí otázky 13 Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 8 z 54

9 Kapitola 2 Vstupní diagnostika Test vstupních znalostí Po absolvování výše uvedených e-learningových podpor lze, opět formou e-learningové podpory, zakončit tuto kapitolu testem: - Test znalostí kurzu Základní pojmy 2.2 Základní pojmy ICT Základní pojmy uvedené výše jsou přebírány nebo navazují na Základní pojmy ICT, které vycházejí z modulu 1 ECDL. Pro podrobné zopakování doporučuji projít Studijní oporu Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 9 z 54

10 Kapitola 3 Operační systém počítače 3 Operační systém počítače Každý počítač se skládá z technických a programových prostředků. Technické díly (např. základní deska počítače s procesorem a operační pamětí, pevný disk, grafická karta. ) označujeme jako hardware (doslovný překlad tvrdé zboží ) a často se uvádí zkratkou HW. Aby mohl HW fungovat, je třeba nainstalovat programy, které jsou označovány pojmem software (doslovný překlad měkké zboží ) se zkratkou SW. Nejdůležitějším programem, bez kterého nemůže počítač pracovat, je operační systém (např. Windows, Linux, Apple OS) s často uváděnou zkratkou OS. Operační systém řídí celou činnost počítače vytváří uživatelské prostředí (dnes grafické okna, ikony), ve kterém umožňuje práci uživatelů, běh všech dalších aplikačních programů a nabízí mnoho užitečných funkcí a podpůrných nástrojů. Operační systém je tedy prostředníkem mezi uživatelem a HW počítače. Viz. Modul 1 V následujících podkapitolách budou popsány nejčastější činnosti při práci s počítačem a základy ovládání v operačním systému Windows 7. Předpokladem pro fungující počítač je správné propojení jednotlivých komponent počítačové sestavy (základní jednotka, klávesnice, myš, monitor) a připojení k elektrické síti, případně k počítačové síti. Další nezbytnou podmínkou je nainstalování operačního systému (v našem případě Windows 7) včetně instalace všech ovladačů HW zařízení počítače (např. pro grafickou, síťovou a zvukovou kartu, myš, atd.) a jeho základní nastavení (např. účet administrátora, rozlišení obrazovky, rozdělení pevného disku, atd.). Pro méně zkušené uživatele doporučuji ponechat tyto činnosti na odborné firmě, která počítačovou sestavu dodala (přináší i výhody OEM verze). 3.1 Začínáme pracovat s počítačem Každý uživatel, aby mohl s počítačem začít pracovat, musí zvládnout základní činnosti: - Zapnout počítat a přihlásit se uživatelským jménem a heslem - Odhlásit nebo přepnout uživatele - Vypnout či restartovat počítač Zapnutí počítače Zapnutí počítače se provádí síťovým tlačítkem na předním panelu základní jednotky počítače. Na některých počítačích existuje i přepínač jako hlavní přívod elektřiny do počítače (bývá umístěn na zadní části základní jednotky) a tento musí být v poloze zapnuto. Po zapnutí počítače proběhnou důležité činnosti pro správnou funkci počítače. Je spuštěn BIOS, který provede základní nastavení a inicializaci periferií počítače a následně spuštěn (z HDD, CD/DVD nebo FD) operační systém a načtena jeho rezidentní část do operační paměti, kde zůstává po celou dobu práce počítače. Pokud je vše v pořádku, nevyžaduje tato činnost zásahu uživatele Výběr uživatele a jeho přihlášení Pro přihlášení se do systému Windows slouží (v základním nastavení) úvodní obrazovka. Na ní jsou zobrazeny všechny účty uživatelů, kteří mají založen svůj uživatelský účet pro přístup k tomuto počítači. Uživatelský účet viz. Kap. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 10 z 54

11 Kapitola 3 Operační systém počítače Na úvodní obrazovce není třeba zadávat uživatelské jméno, protože je zde již zobrazeno. 1. Stačí vybrat požadované uživatelské jméno a kliknout na ně. 2. Pokud má tento uživatel přiděleno heslo, je třeba je zadat. 3. Zadané heslo můžeme potvrdit klávesou [Enter] nebo kliknutím na šipku v modrém kruhu Obrázek 1 - Úvodní obrazovka Ve starší verzi operačního systému Windows XP je možno úvodní obrazovku (jak ji vidíte na Obrázku 1) vypnout nebo zapnout. Ve Windows 7 úvodní obrazovku vypnout nelze Přihlášení do počítačové sítě Pokud je počítač zapojen do počítačové sítě (např. firemní nebo domácí), je uživatelům správcem sítě přiděleno uživatelské jméno a heslo. Těmito údaji se musí uživatel na svém počítači do sítě přihlásit a na základě toho získá přidělená přístupová práva k síťovým prostředkům (diskům, složkám, tiskárnám, atd.). Dle typu sítě (např. Windows, Novell - pracovní skupina, doména, aj.) se může přihlašovací okno lišit, ale vždy je třeba zadat Vaše uživatelské jméno a heslo Vypnutí počítače 1. Vyvoláme nabídku tlačítka Start 2. Klikneme na tlačítko Vypnout dojde k postupnému zavírání aktivních oken spuštěných aplikací a následného vypnutí počítače Poznámka 1 - nabídku tlačítka Start můžeme vyvolat několika způsoby, např.: - Kliknutím myši na Start na Hlavním panelu - Na klávesnici stiskem klávesy Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 11 z 54

12 Kapitola 3 Operační systém počítače Poznámka 2 - vypnout počítač můžeme i dalšími způsoby, např.: - Opakovaným stiskem kombinace kláves [Alt+F4] postupně se zavírají okna spuštěných aplikací až k nabídce vypnutí počítače - Krátkým stisknutím tlačítka síťového vypínače počítače Přepnutí, odhlášení, uzamknutí, restart, režim spánku a hibernace Po kliknutí na šipku vedle tlačítka Vypnout se zobrazí nabídka: Přepnout uživatele znamená otevření účtu (přihlášení) nového uživatele s tím, že stávající uživatel není odhlášen (tj. všechny jeho spuštěné aplikace stále běží na pozadí), pouze nyní pracuje nový uživatel ve svém prostředí. Odhlásit se ukončí se práce stávajícího přihlášeného uživatele (včetně všech jeho spuštěných aplikací) a zobrazí se Úvodní obrazovka pro přihlášení nového uživatele. Uzamknout při odchodu od počítače je vhodné uzamknout počítač, aby na Vaše příhlášení nemohl pracovat jiný uživatel. Zobrazí se Úvodní obrazovka s požadavkem zadání Vašeho hesla. Restartovat ukončení spuštěných aplikací, vypnutí a znovu nastartování operačního systému. Restart se provádí většinou na požadavek nějakého programu (např. po jeho instalaci). Nepleťte si také Restart s Resetem ten se vyvolává samostatným tlačítkem na předním panelu skříně počítače v tom případě, že počítač nereaguje na klávesnici ani na myš. Režim spánku systém počítač úplně nevypne, ale všechny spuštěné programy se všemi otevřenými dokumenty uloží do operační paměti. Pak vypne pevný disk a utlumí činnost HW dílů počítače, čímž podstatně sníží el. spotřebu počítače. Ve velmi krátkém čase je počítač schopen vrátit se do plného provozu probudit se. Do režimu spánku přejde počítač také po uplynutí daného času (dle nastavení režimu spánku v Ovládacích panelech) kdy se na počítači nepracuje (nedojde k pohybu myši nebo ke stisku klávesnice). Režim hibernace operační systém uloží na disk aktuální stav systému a pak počítač vypne. Po opětovném zapnutí se obnoví všechny programy do stavu před vypnutím a lze tak rychleji pokračovat v práci Použití Nápovědy a podpory k systému Windows Jestliže uživatel při práci v operačním systému Windows narazí na nějaký problém, neznalost řešení požadovaného úkolu či chybové hlášení, může k řešení využít systém Nápovědy a podpory, jež je integrován jako uživatelská příručka v elektronické podobě. Získáte zde pohotové odpovědi na běžné otázky, doporučení pro řešení potíží a pokyny, jak se co dělá. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 12 z 54

13 Kapitola 3 Operační systém počítače Pro vyvolání nástrojů nápovědy k systému Windows, klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na příkaz Nápověda a podpora. Obrázek 2 - Nápověda a podpora Windows Systém nápovědy funguje na principu prohlížeče s hypertextovými odkazy a vyhledáváním. Nápovědu můžete procházet podle seznamů témat s využitím odkazů na podrobnější informace. Lze využít i tlačítko Procházet nápovědu Nejrychlejší způsob získání nápovědy je zadat slovo či dvě do vyhledávacího pole Chcete-li získat nápovědu k některému aplikačnímu programu, musíte využít systém nápovědy implementovaný do tohoto konkrétního programu. Poznámka je vžitá konvence, že se nápověda obecně vyvolává v daném prostředí stisknutím klávesy [F1]. Chcete-li nápovědu k problematice v prostředí Windows, pak v aktivním okně (např. na Ploše, Ovládací panely, ) stisknete [F1] a získáte tak nápovědu k dané problematice. Obdobně to platí i pro aplikační programy (např. Word, Excel, ). Pro podrobnější informace o práci s Nápovědou a podporou systému Windows, zadejte do vyhledávacího okna nápovědy heslo Získání nápovědy a zvolte odkaz Získání pomoci Procvičení probrané látky kapitoly 3.1 Probranou látku si můžete procvičit a otestovat v e-learningovém kurzu v lekci: - Přihlášení do Windows a práce s myší Úkoly k procvičování 1 - Vypnutí počítače Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 13 z 54

14 Kapitola 3 Operační systém počítače Úkoly k procvičování 2 - Práce s nápovědou Windows 3.2 Práce s okny Úkoly k procvičování 15 Pro vlastní práci v prostředí Windows je třeba zvládnout základní principy: - Umět pracovat s grafickým uživatelským prostředím (plocha, hlavní panel, okna) - Rozpoznat různé části okna jako je záhlaví, panel nabídek, panel nástrojů, stavový řádek a posuvník. - Minimalizovat (skrývat), maximalizovat, obnovovat, měnit velikost, přesouvat a zavírat okno. - Přepínat mezi dvěma a více otevřenými okny Plocha Po přihlášení se uživatele do Windows 7 je zobrazena pracovní Plocha počítače se zvoleným pozadím, na které jsou zobrazeny zástupci (ikony) některých nainstalovaných programů, Hlavní panel, okna spuštěných programů a miniaplikace. Obrázek 3 - Pracovní plocha Nastavení zobrazení ikon viz. Kap Hlavní panel Hlavní panel je důležitou pracovní pomůckou a současně i orientačním bodem probíhajících činností. Dle významu zobrazovaných informací je rozdělen do oblastí. Tlačítko Start Snadné spuštění a aktuálně běžící programy Stále spuštěné programy Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 14 z 54

15 Kapitola 3 Operační systém počítače Nastavení chování hlavního panelu viz. Kap Nabídka Start Po kliknutí na tlačítko Start se zobrazí nabídka činností, programů a funkcí, které lze v systému Windows 7 provádět. Dle nastavení nabídky Start se může vzhled okna lišit. Levá část nabídky Start: - Slouží především ke spouštění programů nainstalovaných v počítači. - V horní části je seznam naposledy spuštěných programů (seznam se tedy neustále mění). Chcete-li spustit vybraný program v seznamu, klikněte na něj - Všechny programy zobrazí kompletní přehled souborů, které jsou připraveny k použití - Pole Zahájit hledání po zadání požadovaného pojmu se tento hledá v celém počítači (osobní složka, y, kontakty, ) a výsledky hledání se objevují v levém podokně Pravá část nabídky Start: - Ikona přihlášeného uživatele - Uživatelské jméno otevře osobní složku přihlášeného uživatele (jako podsložky jsou zde i Dokumenty, Obrázky a Hudba) - Dokumenty, Obrázky a Hudba jsou složky, které jsou vyhrazeny pro přístup aktuálního uživatele. Složku Dokumenty většina programů nabízí jako výchozí pro otevírání a ukládání souborů (dokumentů). - Počítač nabízí přístup k jednotkám pevných disků, zařízení s vyměnitelným úložištěm (např. CD/DVD, ale i jednotky USB Flash), přístup k počítačové síti, atd. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 15 z 54

16 Kapitola 3 Operační systém počítače - Ovládací panely je to nástroj pro kompletní správu počítače a operačního systému. Umožňuje přizpůsobit vzhled a funkce počítače, nainstalovat nebo odinstalovat programy, nastavit síťová připojení a spravovat uživatelské účty, atd. - Zařízení a tiskárny -otevře okno, kde jsou informace o tiskárnách a faxech a dalších zařízeních (např. myš, webkamera, foto, ) nainstalovaných v počítači. - Výchozí programy - otevře okno, kde můžete zvolit program, který má systém Windows použít jako výchozí pro činnosti, jako je například prohlížení webu, přehrávání médií, atd. - Nápověda a podpora - otevře okno Nápověda a podpora pro systém Windows, kde lze prohlížet a vyhledávat jednotlivá témata nápovědy týkající se systému Windows a počítače Umístění Osobní složky a podřízených složek je dáno cestou : C:\Users\ uživatelské jméno \ C:\Users\ uživatelské jméno \Dokumenty\ C:\Users\ uživatelské jméno \Obrázky\ C:\Users\ uživatelské jméno \Hudba\ Podrobnosti viz Kap , Podrobný popis okna Počítač viz Kap Změna velikosti a polohy okna Vše v operačním systému Windows probíhá v oknech. Spuštěny program, dialog, otevřený soubor nebo složka se zobrazí jako okno. Přestože obsah oken se může lišit, základní obsluha a práce s okny je principielně stejná. Velikost okna lze libovolně zvětšit nebo zmenšit (měnit plynule nebo skokově) a umístit je na kterékoli místo obrazovky. Většinou k tomu používáme myš a základní části okna. Záhlaví okna Minimalizovat okno Maximalizovat okno Zavřít okno Řádek nabídky Obrázek 4 - Změna velikosti a polohy okna Změna velikosti okna pomocí standardních tlačítek (skokem): - Maximalizace okna - chcete-li zvětšit okno na celou obrazovku, klikněte na tlačítko Maximalizovat nebo dvakrát klikněte na záhlaví okna. - Původní velikost okna - pokud chcete obnovit původní velikost okna, klikněte na tlačítko Obnovit (zobrazí se místo tlačítka Maximalizovat) nebo dvakrát klikněte na záhlaví okna. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 16 z 54

17 Kapitola 3 Operační systém počítače - Minimalizovat okno - chcete-li minimalizovat okno, klikněte na jeho tlačítko Minimalizovat. Okno zmizí z plochy, ale běží tzv. na pozadí a bude zobrazeno pouze jako tlačítko na Hlavním panelu (kliknutím lze znovu zobrazit v původní velikosti). - Zavřít okno - chcete-li zavřít okno, klikněte na jeho tlačítko Zavřít. Dojde k jeho odstranění z plochy i hlavního panelu (program je ukončen) Změna velikosti okna pomocí myši (plynule): - Umístěte kurzor myši na některou hranu nebo roh okna - Jakmile se změní kurzor myši na obousměrnou šipku, stiskněte levé tlačítko myši a tahem změňte velikost okna Změna polohy okna: - Chcete-li přesunout okno, nastavte ukazatel myši na záhlaví okna, držte levé tlačítko myši a přetáhněte okno na požadované místo Přepínání mezi okny tj. mezi spuštěnými programy: Každý program běží ve vlastním okně. Pokud máme spuštěno více programů, máme na pracovní ploše několik (třeba vzájemně se překrývajících) oken a současně na Hlavním panelu jsou jejich tlačítka. Aktivní okno je vždy to, které je zobrazeno nad ostatními okny a má barevně zvýrazněno svoje záhlaví. Mezi běžícími programy (okny) se můžeme přepínat několika způsoby, např.: a) Na pracovní ploše - klepnutím myší na jakoukoli viditelnou část okna na pracovní ploše se toto okno stana aktivní. b) Na hlavním panelu klikneme myší na tlačítko požadovaného běžícího programu zobrazeného na hlavním panelu. Okno se zobrazí před ostatními okny a změní se na aktivní okno. Někdy máme v jednom programu (např. Word) spuštěno více dokumentů. Chceme-li tedy vybrat z více otevřených dokumentů, ukážeme myší na tlačítko programu na hlavním panelu pak jsou zobrazeny miniaturní náhledy dokumentů tohoto programu a kliknutím zvolíme požadovaný z nich. Obrázek ukazuje mini náhled tří dokumentů programu Word: Obrázek 5 - Náhled dokumentů na hlavním panelu Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 17 z 54

18 Kapitola 3 Operační systém počítače Poznámka - k zobrazení náhledu miniatur je třeba, aby váš počítač a verze Windows podporoval prostředí Aero c) Pomocí kláves ALT+TAB - kombinace ALT+TAB přepne do předchozího okna. Jestliže přitom podržíme klávesu ALT a opakovaně stiskneme klávesu TAB, lze procházet postupně všemi otevřenými okny na ploše. Po uvolnění klávesy ALT se zobrazí vybrané okno. d) Použití funkce Aero Flip 3D - funkce uspořádá okna do trojrozměrného stohu, kterým můžete rychle listovat. Použití funkce Přepínání oken 3D: - Stiskněte a podržte klávesu s logem systému Windows a stisknutím klávesy TAB přejděte do režimu přepínání oken 3D. - Podržíte-li klávesu s logem Windows stisknutou, můžete opakovaným tisknutím klávesy TAB nebo točením kolečkem myši postupně procházet mezi otevřenými okny. - Chcete-li zobrazit okno, které je ve stohu nejvíce vpředu, uvolněte klávesu s logem Windows Procvičení probrané látky kapitoly 3.2 Probranou látku si můžete procvičit a otestovat v e-learningovém kurzu v lekci: - Hlavní panel a nabídka Start Úkoly k procvičování 6 - Práce s oknem aplikace Úkoly k procvičování 4 - Spuštění aplikace a práce s více okny Úkoly k procvičování Práce s ikonami Pro vlastní práci v prostředí Windows je třeba zvládnout základní principy: - Rozpoznat běžné ikony jako jsou ikony souborů, složek, aplikačních, programů, tiskáren, disků a koše. - Vytvářet a mazat zástupce na ploše a přejmenovávat zástupce. - Vybírat a přesouvat ikony. - Používat ikony pro otevírání souborů, složek a spouštění aplikačních programů Ikony na ploše V předchozí kapitole jsme uvedli, že na pracovní ploše počítače jsou, mimo jiné, ikony. Ikony jsou malé obrázky představující nebo zastupující programy, složky, soubory a další položky. Při instalaci OS Windows se na ploše vytvoří základní ikony (minimálně Koš). Postupně, při instalacích nových programů a vlastní práci uživatele, přibývají na ploše další ikony. Mohou být různě uspořádány - například: Poklepáním myší na ikonu se spustí v okně program nebo otevře položka, kterou ikona zastupuje. O tom, které ikony bude mít na své ploše rozhoduje uživatel. Ikonu je možné kdykoli přidat nebo odebrat. Je pak otázkou, kolik ikon na plochu umísti, aby byla práce ještě přehledná. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 18 z 54

19 Kapitola 3 Operační systém počítače Pro snadný přístup k oblíbeným programům z plochy se vytvářejí jejich zástupci. Zástupce je ikona představující propojení na položku, namísto položky samotné. Pokud zástupce odstraníte, odstraní se pouze zástupce a nikoli původní položka (program). Zástupce poznáte podle šipky v ikoně Přidání ikony na plochu 1. Vyhledejte položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce. (Nápovědu s vyhledáním souboru nebo složky naleznete v tématu Nalezení souboru či složky. Nápovědu s vyhledáním programu naleznete v tématu Nabídka Start (přehled).) 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, vyberte nabídku Odeslat a potom klikněte na příkaz Plocha (vytvořit zástupce). Na ploše se zobrazí ikona zástupce Odebrání ikony 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu a potom vyberte Odstranit. Následující podkapitoly týkají se především zobrazování a nastavení ikon by mohly být zahrnuty do kapitoly 3.4 Nastavení operačního systému počítače. Z důvodu určité sounáležitosti jsou však ponechány v této kapitole o ikonách Přidání a odebrání běžných ikon Jako běžné ikony na ploše považovány ikony Počítač, Osobní složka (patřící přihlášenému uživatelskému účtu), Síť, Koš a Ovládací panely. 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy a pak klikněte na příkaz Přizpůsobit. 2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit ikony plochy. 3. Ve skupinovém rámečku Ikony na ploše zaškrtněte políčka ikon, které chcete přidat na plochu, nebo zrušte zaškrtnutí políček ikon, které chcete z plochy odstranit. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 19 z 54

20 Kapitola 3 Operační systém počítače Obrázek 6 - Nastavení ikon na ploše Zobrazení, skrytí a změna velikosti ikon na ploše Ikony na ploše můžeme mít buď zobrazeny, nebo všechny skryty. Také můžeme nastavit velikost zobrazených ikon. Upravení vzhledu ikon na ploše provádíme kliknutím pravým tlačítkem myši na volné oblasti plochy zobrazí se nabídka: Připnutí ikony programu na hlavní panel Pro rychlé spuštění často používaných programů lze připnout jejich ikonu přímo na hlavní panel. Nemusíme tak hledat v nabídce Start nebo příslušnou ikonu na ploše. Připnutí na hlavní panel lze provést několika způsoby uveďme některé z nich: a) Připnutí ikony zástupce z plochy: Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 20 z 54

21 Kapitola 3 Operační systém počítače - klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu zástupce a vybereme možnost Připnout na hlavní panel nebo - přetáhneme ikonu myší na hlavní panel b) Je-li program již spuštěný, klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko programu na hlavním panelu a vyberte příkaz Připnout tento program na hlavní panel. c) Není-li program spuštěný, klikněte na tlačítko Start, vyhledejte ikonu programu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Připnout na hlavní panel Procvičení probrané látky kapitoly 3.3 Probranou látku si můžete procvičit a otestovat v e-learningovém kurzu v lekci: - Práce s ikonami na pracovní ploše Úkoly k procvičování 3 - Práce se zástupci Úkoly k procvičování Nastavení operačního systému počítače Po instalaci operačního systému se jeho prostředí nachází v nějakém výchozím uživatelském nastavení. Uživatel si může toto prostředí upravit a nastavit podle vlastních požadavků může nastavit vzhled a fungování Windows, pozadí plochy, barvy, zvuky, spořič obrazovky, velikost a typ písma, uživatelské účty a mnoho dalších činností. Pro vlastní práci v prostředí Windows je třeba zvládnout základní principy nastavení OS: - Zjistit základní systémové informace o počítači jako je název, případně verze operačního systému a velikost operační paměti. - Změnit konfiguraci pracovní plochy počítače, například datum a čas, hlasitost zvuku a nastavení pracovní plochy (barva, pozadí, rozlišení, spořič obrazovky). - Změnit jazykové nastavení klávesnice a přidat další jazyky. - Instalovat a odinstalovat aplikační programy. - Použít klávesu "Print Screen" pro zachycení snímku obrazovky nebo aktivního okna Systémové informace o počítači Základní informace o nainstalovaném operačním systému a některých HW údajích počítače získáte spuštěním okna Základní informace o počítači. Asi nejrychlejší způsob je přes tlačítko Start, kliknout pravým tlačítkem myši na Počítač a z nabídky vybrat volbu Vlastnosti Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 21 z 54

22 Kapitola 3 Operační systém počítače Obrázek 7 - Systémové informace o počítači Aktivace ověří, zda kopie operačního systému Windows je pravá, což pomáhá předejít softwarové kriminalitě Windows - edice. Přehled informací o verzi a vydání operačního systému Windows používaného v počítači Systém Zobrazí se základní zhodnocení počítače prostřednictvím Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows. Jedná se o číslo, které popisuje celkové schopnosti vašeho počítače. Následují údaje o typu a rychlosti počítačového procesoru a o počtu procesorů, pokud počítač používá více procesorů. Pokud je například počítač vybaven dvěma procesory, zobrazí se údaj (2 procesory). Zobrazí se také údaj o velikosti nainstalované paměti RAM (random access memory) a v některých případech, jaká část paměti je k dispozici pro systém Windows. Další informace o základním skóre počítače a o tom, co znamená, naleznete v tématu Co je to Index uživatelských zkušeností se systémem Windows? Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 22 z 54

23 Kapitola 3 Operační systém počítače Název počítače, domény a nastavení pracovní skupiny Zobrazí se název počítače a informace o pracovní skupině nebo doméně. Tyto údaje můžete změnit. Stejně tak můžete přidat uživatelské účty kliknutím na tlačítko Změnit nastavení. Aktivace systému Windows Aktivace ověří, zda vaše kopie operačního systému Windows je pravá, což pomáhá předejít softwarové kriminalitě Datum a čas Datum a čas se zobrazuje v pravé části hlavního panelu (nebo pouze čas dle nastavení). Jejich změnu může provádět pouze uživatel s oprávněním správce. Postup je následující: Na hlavním panelu klikněte na čas nebo datum zobrazí se okno s kalendářem a hodinami: Klikněte na Změnit nastavení data a času Klikněte na tlačítko Změnit datum a čas... zobrazí se okno, kde můžete nastavit Datu (zvolit měsíc a den) a Čas (buď myší, nebo zapsat přesný čas): Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 23 z 54

24 Kapitola 3 Operační systém počítače Obrázek 8 - Nastavení datumu a času Změna hlasitosti zvuku Na hlavním panelu, v jeho pravé části, klikněte na symbol reproduktoru zobrazí se posuvník pro nastavení hlasitosti Myší se posouvá jezdec posuvníku, čímž se nastavuje hlasitost Chcete-li dočasně vypnout zvuk, klikněte na tlačítko pod posuvníkem symbol se změní na Opakovaným kliknutím se zvuk zapne Změna nastavení pracovní plochy Do základního nastavení pracovní plochy zahrnujeme změnu barvy pozadí, změnu tapety, nastavení rozlišení a nastavení spořiče obrazovky. Všechna tato nastavení se provádějí v okně Individuální nastavení, které vyvoláme takto: Pravým tlačítkem myši klikneme na volné místo pracovní plochy Z místní nabídky vybereme příkaz Přizpůsobit Zobrazí se okno Individuální nastavení: Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 24 z 54

25 Kapitola 3 Operační systém počítače Obrázek 9 - Individuální nastavení pracovní plochy Změna barvy a tapety pracovní plochy Pozadí plochy již není omezeno pouze na jeden statický obrázek. V systému Windows 7 můžete přehrávat prezentace. Prezentace jsou již obsaženy v některých motivech systému Windows a můžete také vytvořit vlastní prezentace z osobní kolekce obrázků Na pozadí plochy (tzv. tapety) lze použít digitální obrázek z vaší osobní kolekce, obrázek dodávaný se systémem Windows, jednu barvu nebo barevně orámovaný obrázek. Na pozadí plochy lze zobrazit jeden obrázek, nebo můžete vybrat prezentaci obrázků. V okně Individuální nastavení klikneme na ikonu Pozadí plochy (viz. obrázek níže) Klikněte na obrázek nebo barvu, které požadujete jako pozadí plochy. Nenachází-li se obrázek, který chcete použít, v seznamu obrázků pozadí plochy, zobrazte další kategorie kliknutím na položku v seznamu Umístění obrázku nebo vyhledejte obrázek v počítači po kliknutí na tlačítko Procházet. Jakmile požadovaný obrázek naleznete, dvakrát na něj klikněte. Obrázek je nastaven jako pozadí plochy. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 25 z 54

26 Kapitola 3 Operační systém počítače Obrázek 10 - Nastavení pozadí pracovní plochy Klikněte na šipku pod seznamem Pozice obrázku a vyberte možnost oříznutí obrázku podle obrazovky, přizpůsobení obrázku podle obrazovky, roztažení obrázku přes celou obrazovku, uspořádání obrázku do dlaždicového vzoru nebo umístění obrázku na střed obrazovky Změna spořiče obrazovky V okně Individuální nastavení klikneme na ikonu Spořič obrazovky (viz. obrázek níže) V seznamu Spořič obrazovky zvolte požadovaný spořič V poli Počkat zadejte počet minut nečinnosti, po kterých je spořič aktivován Položku Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku zatrhněte tehdy, chcete-li aby při ukončení spořiče bylo požadováno zadání vašeho přihlašovacího hesla Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 26 z 54

27 Kapitola 3 Operační systém počítače Obrázek 11 - Nastavení spořiče obrazovky Změna rozlišení monitoru Pravým tlačítkem myši klikneme na volné místo pracovní plochy a zvolte nabídku Rozlišení obrazovky Obrázek 12 - Nastavení rozlišení monitoru Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 27 z 54

28 Kapitola 3 Operační systém počítače Jazykové nastavení Windows umožňují nastavit pro klávesnici různé jazyky. Po instalaci českých Windows je pro klávesnici možno volit mezi dvěma jazyky češtinu a angličtinu. Je možno přidat další jazyk, pak postupujte takto: Z nabídky Start zvolit Ovládací panely V okně Ovládací panely zvolit Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání V okně Oblast a jazyk na kartě Klávesnice a jazyky kliknout na tlačítko Změnit klávesnice. Zobrazí se okno: Obrázek 13 - Jazykové nastavení Tlačítkem Přidat získáme seznam jazyků, zvolíme požadovaný jazyk a stiskneme OK a příslušná sada se nainstaluje. Při psaní na klávesnici můžeme volit mezi nainstalovanými jazyky. Máme dvě možnosti jak se přepnout na jiný jazyk: 1. Kliknout na hlavním panelu na symbol právě aktivního jazyku (CS, EN,...) a z nabídky vybrat požadovaný jazyk 2. Nebo opakovaným stisknutím kláves levý Alt+Shift (standardně dle nastavení Windows) se cyklicky přepínáme mezi nainstalovanými jazyky Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 28 z 54

29 Kapitola 3 Operační systém počítače Instalace a odinstalace programů Většinu programů, které chceme na počítači používat, musíme nejprve nainstalovat. Při pořízení programu obdržíme instalační CD/DVD, pak obvykle stačí tento disk vložit do mechaniky a vyčkat až se automaticky spustí instalační program. Jestliže nemáme instalační CD/DVD, protože jsme program stáhli z internetu, musíme instalaci spustit ručně (poklepáním na stažený instalační soubor). Instalační program většinou spustí průvodce, který nás provede celým procesem instalace. Poznámka: V poslední době se stále častěji objevují programy (tzv. portable), které není třeba instalovat. Stačí je zkopírovat do počítače a spustit, nebo spustit přímo z výměnného média (USB Flash Disk). Odinstalování programů Pokud již nechceme program v počítači využívat, můžeme: U programů, které nebyly instalovány, ale pouze zkopírovány na disk, můžeme smazat jeho celou složku na disku Pro odstranění programů, které byly instalovány, musíme použít proces odinstalace. Program může mít z procesu instalace nebo používání nastaveny velmi složité vazby (např. v registrech) a jeho pouhé smazání tyto vazby poruší se všemi důsledky na funkci operačního systému. Proto postupujte takto: 1. V nabídce Start / Všechny programy zjistíme, zda program nabízí svoji odinstalaci (program Uninstall). Jestliže ano, spustíme ji. Pokud ne, provedeme odinstalování ručně: 2. Nabídka Start vybrat Ovládací panely a pak zvolit: Obrázek 14 - Odinstalování programů Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 29 z 54

30 Kapitola 3 Operační systém počítače Sejmutí obrázku obrazovky Jestliže potřebujeme sejmout obsah obrazovky jako obrázek, máme dvě možností: 1. Použití klávesy PrintScrean (PrtSc) uloží do schránky Windows obrázek obsahu obrazovky 2. Použití kombinace Alt+PrintScrean uloží do schránky Windows pouze obsah aktivního okna Obsah stránky pak můžeme obvyklým způsobem přenést do požadované aplikace (např. malování, textový dokument,...). Můžeme použít nabídky Úpravy / Vložit nebo klávesy Ctrl+V Procvičení probrané látky kapitoly 3.4 Probranou látku si můžete procvičit a otestovat v e-learningovém kurzu v lekci: - Výchozí informace, nastavení zvuku, tisk Úkoly k procvičování 16 - Nastavení zobrazení Úkoly k procvičování 20 - Místní a jazykové nastavení, klávesnice Úkoly k procvičování 21 - Datum a čas Úkoly k procvičování 22 - Instalace a odinstalování programů Úkoly k procvičování 23 - Instalace nového hardware Úkoly k procvičování 24 Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 30 z 54

31 Kapitola 4 Správa souborů 4 Správa souborů Pod pojmem soubor rozumíme objekt obsahující nějakou informaci text, obrázek, tabulku, hudbu, video, atd. Různé programy vytvářejí různé soubory. Každý operační systém, a tedy i Windows 7, nabízí různé nástroje, které umožňují uživatelům pracovat se soubory obecně řečeno v uživatelském rozhraní umožňuje správu souborů. Obecně sem patří: vytváření, mazání, přejmenování a kopírování souborů, dále přístup k souborům, jejich otvírání, zavírání, čtení a editaci. Dříve než se k těmto činnostem dostaneme, musíme projít základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení celé problematiky správy souborů. 4.1 Základní pojmy Organizace souborů a složek do stromové struktury Data jsou na paměťová média ukládána v podobě souborů. Existuje velké množství typů souborů lišících se tím, jaká data reprezentují, za jakým účelem, a v jakém programu byla vytvořena (např. textový dokument, obrázek, program,...). Pro ukládání souborů slouží zařízení, která se obecně označují jako nosiče dat. Nejčastěji používané nosiče dat jsou pevné disky, CD/DVD disky, USB flash disky, dříve také diskety. Pro přehlednost jsou soubory ukládány do složek, které tak zahrnují určitý okruh dat. Ve velkém množství souborů, které jsou uloženy ve složkách a podsložkách je třeba udržet přehled a pořádek. Proto jsou soubory a složky hierarchicky uspořádány do stromové struktury. Každý soubor je jednoznačně popsán cestou (názvem disku a složkou, ve které je uložen) a svým názvem Stromová struktura složek Na začátku stromu je název disku. Každý nosič dat v počítači má přiděleno písmeno, které toto paměťové médium jednoznačně určuje. Může to vypadat takto: A:, B: - vyhrazeno disketám (pokud nejsou v počítači, jsou vynechána) C: - většinou první pevný disk D: - buď další pevný disk, nebo CD/DVD mechanika E: - může být např. vložený USB Flash Disk F: až Z: - další paměťová média (např. další výše uvedené jednotky, nebo síťové disky sdílené v rámci počítačové sítě) Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 31 z 54

32 Kapitola 4 Správa souborů Z názvu disku vychází první linie (větev) stromu jsou to složky, které jsou vytvořeny v hlavním adresáři disku (rootu). Má-li některá z těchto složek v sobě další podsložky, pak tyto podsložky tvoří další linii stromu. Na následujícím obrázku je zobrazena část stromové struktury disku C: Obrázek 15 - Stromová struktura složek Cesta ke složce nebo k souboru Cesta začíná názvem disku a popisuje přes které složky je třeba projít cestou k zadávané složce nebo souboru. Jednotlivé úrovně jsou od sebe odděleny znakem \ (obrácené lomítko). Jestliže chceme podle předchozího obrázku zapsat cestu k souboru Životopis.docx, bude zápis následující: C:\1_Složka\Archiv\Životopis.docx Názvy souborů a složek Soubor je charakterizován svým jménem a příponou (jsou odděleny tečkou). Právě podle přípony rozeznáváme, ve kterém programu byl soubor vytvořen. Protože je soubor v počítači zastupován i ikonou, pak každému typu souboru je přiřazena i jiná ikona. Dle jejího vzhledu lze tedy také rozeznat, v jakém programu byl soubor vytvořen. Podle nastaveného způsobu mohou být soubory zobrazeny např. takto: - zobrazení Střední ikony - zobrazení Podrobnosti: Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 32 z 54

33 Kapitola 4 Správa souborů Jméno souboru: - ve Windows může být dlouhé až 255 znaků, ale nutno počítat s tím, že v případě uvádění cesty k souboru (např. při kopírování) je vyhrazeno celkem 260 znaků. Pak při dlouhém jménu a složité cestě se zobrazí chybová zpráva - V názvu souboru nelze použít žádný z následujících znaků: \ /? : * " > < Přípona: - Přípona názvu souboru je tvořena znaky, které pomáhají Windows rozeznat typ informací obsažených v souboru a v jakém programu by se měly otevírat - Přípona je nejčastěji 3 znaky (ale i více) a od jména souboru oddělena tečkou. Obsahuje-li název souboru více teček, pak oddělovač přípony je poslední z nich - Příklady častých typů souborů a jejich přípon: - Textové:.doc,.docx,.txt,.odt - Databáze:.mdb,.odb - Tabulky:.xls,.xlsx,.ods - Prezentace:. ppt,.pptx,.pps,.ppsx,.odp - Spustitelné soubory:.exe,.com,.bat - Obrázky:.jpg,.tif,.bmp,.gif - Multimédia:.waw,.avi,.mp3 - Přenositelné dokumenty:.pdf - Komprimované dokumenty:.zip,.rar Pojmenování složek a souborů - Příponu ke jménu souboru většina aplikací přiřadí sama, nemusíte ji zadávat - Při změně názvu souboru ponechte příponu bez změny, měňte pouze jméno - Je vhodné volit jména souborů a složek tak, aby charakterizovali svůj obsah (např. zápis z porady Porada vedení 01_07_2010) - Někdy je vhodné volit jméno s ohledem na řazení (např. složky ve tvaru RRRRMMDD rok, měsíc, den budou přehledně řazeny za sebou) Jednotky pro měření velikosti souborů Bit: 1 bit (binary digit - dvojková číslice) je základní jednotka informace. Poskytuje množství informace potřebné k rozhodnutí mezi dvěma možnostmi (ano/ne, pravda/nepravda). Jednotka bit se označuje b a může nabývat pouze dvou hodnot - 0, 1 Byte (bajt): jednotka informace, která se označuje B a platí 1 B = 8 b. Reprezentuje 1 znak. Pro rozsáhlé soubory se používají násobky B dle následující tabulky: Předpona Značka Zápis Mocnina (B) Převod (B) kilo k, K 1 kb 2 10 B 1024 B mega M 1 MB 2 20 B B giga G 1 GB 2 30 B B Tera T 1 TB 2 40 B B Pozor není adekvátní matematickému vyjádření přípon 10 3 (K), 10 6 (M), 10 9 (G), (T), i když se to často pro jednoduchost zaměňuje. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 33 z 54

34 Kapitola 4 Správa souborů 4.2 Zálohování Data, ať už firemní nebo soukromá, mohou mít velkou cenu a mnohdy nenahraditelnou hodnotu. Tato hodnota mnohdy převyšuje hodnotu zařízení, na kterých jsou data uchovávána. Jako každé jiné zařízení se data mohou poškodit nebo ztratit. Abychom tomu předešli, je třeba důležitá data zálohovat (archivovat). Podle důležitosti dat je nutno volit frekvenci zálohování (denní, týdenní, měsíční, roční) a zálohy ukládat mimo mateřský počítač na bezpečné místo. To je důležité proto, abychom o zálohy nepřišli při ztrátě počítače, jeho havárie nebo živelné pohromy. Záložním médiem může být podle velikosti ukládaných souborů: - CD/DVD disk - USB Flash disk - Pásková mechanika - Externí pevný disk - Síťový pevný disk na serveru počítačové sítě, aj. Zálohovat lze: - Ručně vybraná data se ručně zkopírují na vybrané médium - Automaticky s využitím nabízených funkcí operačního systému Zálohování dat v OS Windows 7 Start vybrat Ovládací panely a pak zvolit Zálohovat počítač: Obrázek 16 - Okno zálohování a obnovení Standardně jsou zálohy vytvářeny podle plánu v pravidelných intervalech. Plán zálohování lze upravit a vytvoření zálohy můžete naplánovat kdykoli ručně. Po zvolení postupujte dle průvodce. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 34 z 54

35 Kapitola 4 Správa souborů Dále jsou ukázána okna z nabídek: Obrázek 17 - Vytvořit disk pro opravu systému Obrázek 18 - Vytvořit bitovou kopii systému Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 35 z 54

36 Kapitola 4 Správa souborů Obnovení systému ve Windows 7 Navazuje na předchozí kapitolu , kde jsou vytvořeny potřebné zálohy pro obnovu. Nástroj Obnovení systému pomáhá při obnovení systémových souborů v počítači do stavu, ve kterém se nacházely dříve. Jedná se o způsob, jak vrátit změny systému provedené v počítači bez ovlivnění osobních souborů, například ových zpráv, dokumentů nebo fotografií. Někdy může instalace programu nebo ovladače způsobit neočekávanou chybu počítače nebo nepředvídatelné chování systému Windows. Odinstalace programu nebo ovladače obvykle potíže odstraní. Pokud však proces odinstalace potíže neodstraní, můžete se pokusit o obnovení systému v počítači do předchozího stavu, kdy vše pracovalo správně. Zálohy bitové kopie systému uložené na pevných discích je také možné použít pro obnovení systému stejně jako body obnovení vytvořené funkcí Ochrana systému 4.3 Sdílení dat přes internet Data často potřebujeme sdílet s jinými uživateli. Můžeme si je předávat na paměťových nosičích (CD, DVD, USB Flash disk), ale to lze provozovat na menší vzdálenosti (osobní styk). Na delší vzdálenosti a především s využitím mobility (krátké časové nároky, pohodlnost zasílání) nastupují počítačové sítě. Zde se především uplatňuje celosvětová síť Internet. Internetové služby nabízejí několik způsobů předávání dat, např.: - datové soubory zasíláme jako přílohy elektronické pošty. V případě velkých souborů (10ky MB a více) může nastat problém, že náš poštovní server má omezenou velikost uživatelské schránky a takto velký soubor neodešle nebo nepřijme. - Služba WWW odstranit uvedenou nevýhodu s velkými soubory může využití internetových datových úschoven (webdisků) nebo internetových kanceláří. Princip spočívá v tom, že do zvolené úschovny (na její webový server) zašlete (uložíte) data, zprávu s odkazem o uložení dat pošlete (buď vy, nebo systém úschovny automaticky sám) uživatelům, kterým jsou data určena (sdílena) a ti si je pak mohou stáhnout. Často je možno chránit přístup k těmto datům heslem. Někdy (především pro skutečně velké soubory) je tato služba zpoplatněna. 4.4 Práce se složkami a soubory Může v sobe zahrnovat především: - Procházení strukturou složek - Výběr, mazání, přejmenování a kopírování souborů a složek - Hledání souborů a složek Aplikace Průzkumník V OS Windows slouží pro práci se složkami a soubory Průzkumník. Můžeme jej spustit několika způsoby: - Kliknout pravým tlačítkem myši na Start a vybrat nabídku Spusti Průzkumníka Windows - nebo Start a kliknout na Počítač - nebo Start a kliknout na Dokumenty Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 36 z 54

37 Kapitola 4 Správa souborů Ve výchozím nastavení zobrazení okna Průzkumníka: Navigační podokno Podokno náhledu Podokno podrobností Obrázek 19 -okno Průzkumník Změna zobrazení podoken Průzkumníka: - kliknout na tlačítko Uspořádat a z kontextové nabídky vybrat Rozložení - kliknout na název podokna, které chcete zobrazit nebo skrýt Průzkumník nabízí různé způsoby zobrazení obsahu složky: - kliknout na tlačítko Umístění složky na disku Cestu k aktuální složce naleznete v Průzkumníku v poli v horní části okna (panel Adresa): Pro pohyb mezi složkami lze využívat šipek, které rozbalí podsložky. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 37 z 54

38 Kapitola 4 Správa souborů Pohyb ve složkách Pro pohyb ve složkách je třeba procházet stromovou strukturu daného disku a jeho složek a podsložek. Lze to provádět několika způsoby, např.: - Rozklikneme šipky u názvů složek v panelu Adresa viz. ukázka na předchozím obrázku - Klikneme na názvy složek v panelu Adresa přecházíme v úrovních stromu - Procházíme stromovou strukturu v navigačním podokně: Obrázek 20 - Stromová struktura složek Pro rozbalení nebo sbalení složky (podsložky) můžeme v navigačním podokně: - Kliknout (opakovaně) na šipku vedle názvu složky - Nebo poklepat na název složky Zobrazením obsahu složky se ukáže seznam v ní uložených souborů a zde k nim lze přistupovat Vytvoření nové složky Postup pro vytvoření nové složky či podsložky v Průzkumníku: - V navigačním okně vyberte disk nebo složku (podsložku), do které chceme vytvořit novou složku - Pravým tlačítkem myši klikněte na tuto složku nebo na volné místo okna zobrazí se nabídka, ze které vyberte Nový / Složka: - Do vybrané složky se vloží Nová složka zapište její název a stiskněte Enter Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 38 z 54

39 Kapitola 4 Správa souborů Poznámka obdobně přes nabídku Nový lze vytvářet i jiné složky i různé typy souborů: Spuštění textového editoru a editace dokumentu Máme-li vytvořen textový soubor a chceme s ním pracovat, musíme tento soubor otevřít v nějakém textovém editoru. Jedna z možností jak to provést je: - Poklepat v Průzkumníku na daný textový dokument - Tento dokument se otevře v příslušném textovém editoru - Zde můžeme s dokumentem pracovat Ukažme si, jak to bude fungovat se dvěma typy textových souborů: - Máme textový soubor Seznam knih.txt s libovolným základním textem - Poklepeme na tento soubor - Soubor se otevře v programu Poznámkový blok, protože Poznámkový blok je asociován s příponou.txt - V Poznámkovém bloku můžeme soubor Seznam knih.txt libovolně editovat - - Máme textový soubor Životopis.docx s libovolným základním textem - Poklepeme na tento soubor - Soubor se otevře v programu Microsoft Word 2007, protože k příponě.docx je tento program asociován Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 39 z 54

40 Kapitola 4 Správa souborů - V programu MS Word můžeme soubor Životopis.docx libovolně editovat Poznámka obdobně bude OS Windows pracovat i s jinými typy souborů. Ve standardním nastavení jsou k jejich příponám asociovány příslušné aplikace, např.: - xls, xlsx - MS Excel - ppt, pptx - MS PowerPoint - mdb - MS Access - atd. Toto nastavení (asociace) se dá samozřejmě změnit Změna atributů souboru Atributy souboru jsou jeho vlastnosti, které tento soubor charakterizují. Jsou to atributy skrytý, systémový, archivní a jen pro čtení. Každý atribut je buď zapnutý nebo vypnutý. Windows 7 v Průzkumníku zobrazuje atributy ve Vlastnostech daného souboru a zde umožňuje nastavit pouze atributy: Postup nastavení: - jen pro čtení - je-li zapnutý, není možné soubor měnit - skrytý - soubor se běžně nezobrazuje, pouze při zobrazování skrytých souborů (viz. možnosti složky) - v Průzkumníku klikněte na název souboru pravým tlačítkem myši - z nabídky vyberte Vlastnosti - na kartě Obecné je informace o atributech, které můžete nastavit Obdobně jako pro soubor lze nastavit atributy i pro složku. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 40 z 54

41 Kapitola 4 Správa souborů Obrázek 21 - Atributy souborů Poznámka v jiných souborových manažerech než je Průzkumník, např. Total Commander, lze atributy souborů a složek nastavovat (spolu s dalšími vlastnostmi). Obrázek 22 - Atributy v Total Commanderu Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 41 z 54

42 Kapitola 4 Správa souborů Řazení souborů Soubory zobrazené v okně Průzkumníka lze řadit dle různých kritérií (např. dle názvu, velikosti, data změny, typu,...). Postup nastavení řazení: - Při zobrazeném Panelu nabídek (Uspořádat / Rozložení /Panel nabídek) klikneme na nabídku Zobrazit / Seřadit podle a vybereme způsob řazení: - Máme-li soubory zobrazeny jako Podrobnosti (tlačítko Změnit zobrazeni), lze řadit soubory dle kliknutí na záhlaví seznamu: - Zde ukázka řazení dle Velikosti souboru (indikováno šipkou v záhlaví) Přejmenování souboru a složky - V Průzkumníku klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru nebo složky - Z nabídky vyberte Přejmenovat - Změňte jméno (příponu měňte jen v odůvodněných případech) - Stiskněte Enter - K přejmenování se dostanete i tak, že opatrně 2x kliknete na jméno (nikoli poklepání) - Pak postupujte jako výše Výběr jednoho souboru nebo složky Jestliže chceme pracovat se souborem nebo složkou, musíme ji označit pro použití tzn. vybrat k používání. Stačí na název nebo ikonu položky kliknout myší ta se zvýrazní a ohraničí barevně (standardně modře) a stane se aktivní pro práci. Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 42 z 54

43 Kapitola 4 Správa souborů Výběr několika souborů nebo složek a) Souvislá oblast výběru Chceme-li vybrat několik položek (souborů či složek), které jsou seřazeny v řadě za sebou, lze použít myši nebo klávesnice: - Myší: - Držíme levé tlačítko a označíme celou oblast seznamu souborů nebo složek nebo: - Klikneme myší na první položku v seznamu - Stiskneme a držíme klávesu Shift - Klikneme na poslední položku v seznamu a uvolníme Shift - Klávesnicí: - Klikneme myší na první položku v seznamu - Stiskneme a držíme klávesu Shift - Klávesami šipka nahoru nebo dolů, PgDn nebo PgUp označujeme položky ve směru nahoru nebo dolů (k označování se dají použít i jiné klávesy nebo kombinace např. Shift+End, Shift+Home) b) Nesouvislá oblast výběru Chceme-li vybrat několik položek (souborů či složek), které nejsou seřazeny v řadě za sebou, lze použít myš: - Klikneme myší na první položku v seznamu - Stiskneme a držíme klávesu Ctrl - Postupně klikneme na všechny požadované položku v seznamu a uvolníme Ctrl Zrušení označení pro výběr Máme-li vybráno několik položek a chceme tento výběr (označení) zrušit, klikneme na libovolný soubor či složku, nebo do prázdné oblasti okna Kopírování a přesun souborů a složek Při kopírování zůstávají zdrojové soubory ve zdrojové složce a v cílové složce je vytvořena jejich kopie. Při přesunu je vytvořena jejich kopie v cílové složce a ve zdrojové složce jsou soubory odstraněny. Kopírování nebo přesuny můžeme provádět v rámci jednoho okna Průzkumníku nebo v rámci více oken (na ploše máme současně otevřeno 2 či více oken). a) Tažením myší - Při použití tažení označených položek musíme v průzkumníku vidět cílový disk nebo složku. - Označíme položky a tyto uchopíme myší (klikneme na některou z nich myší a držíme levou klávesu). - Přetáhneme označenou položku (položky) na ikonu cílové složky a zkontrolujeme tvar ukazatele myš zda jde o přesun nebo kopírování: - Windows v Průzkumníku pracují tak, že při přenosu položek mezi složkami stejného disku nabízejí přesun a při přenosu na jiný disk nabízejí kopírování - ovlivnit toto standardní nastavení můžete ovlivnit současným stisknutím kláves Ctrl (změní přesun na kopírování na +) nebo Shift (změní kopírování na přesun - + na ) - Teprve potom uvolníme levé tlačítko myši Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 43 z 54

44 Kapitola 4 Správa souborů b) S využitím schránky - Označíme položky - Na libovolnou označenou položku klikneme pravým tlačítkem myši - Z místní nabídky vybereme Kopírovat (chceme-li přesouvat, vybereme Vyjmout) - Otevřeme cílovou složku - Zde klikneme pravým tlačítkem myši - Z místní nabídky vybereme Vložit nebo rychleji: - Označíme položky - Stiskneme kombinaci kláves Ctrl+C (pro kopírování) nebo Ctrl+X (pro přesun) - Otevřeme cílovou složku - Stiskneme kombinaci kláves Ctrl+V Odstranění souborů a složek Nepotřebné soubory a složky zabírají zbytečné místo na disku a proto je vhodné je smazat. Windows nabízí možnost přesunutí rušených položek do Koše pak v případě, že došlo ke smazáním omylem, je možno soubory a složky z koše obnovit tím však neušetříme žádné místo na disku. Lze však odstranit soubory či složky i bez uložení do koše, nebo koš vysypat. a) Odstranění do Koše Myší: - Označíme soubory a složky určené pro rušení - Klikneme na ně pravým tlačítkem myši - Z kontextové nabídky vybereme Odstranit - Potvrdíme / nepotvrdím zobrazené hlášení o přesunutí do koše Klávesnicí: - Označíme soubory a složky určené pro rušení - Stiskneme klávesu Delete - Potvrdíme / nepotvrdím zobrazené hlášení o přesunutí do koše b) Odstranění bez uložení do Koše Chceme-li odstranit soubory bez uložení do koše, v předchozím postupu stiskneme kombinaci kláves Shift+Delete Práce s košem a) Obnova smazaných položek - Otevřeme Koš (např. poklepáním na ikonu na pracovní ploše) - Označíme jednu či více položek, které chceme obnovit (informaci o původním uložení nalezneme dole v podokně podrobností) - Klikneme na tlačítko Obnovit vybrané položky nebo přes pravé tlačítko myši vybereme Obnovit - Označené položky budou obnoveny do svého původního umístění Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 44 z 54

45 Kapitola 4 Správa souborů b) Odstranění položek z Koše - Otevřeme Koš - Označíme položky, které chceme odstranit z koše (jsme si jisti, že je nepotřebujeme) - Klikneme na nich pravým tlačítkem myši a vybereme Odstranit - Po potvrzení hlášení budou položky nenávratně odstraněny c) Vysypat koš Chceme-li vyprázdnit Koš (jsme si jisti, že všechny zrušené položky nebudeme potřebovat a např. potřebujeme uvolnit místo na disku): - Otevřeme Koš - Klikneme na tlačítko Vysypat koš nebo přes pravé tlačítko myši vybereme z nabídek Vysypat koš - Po potvrzení hlášení budou všechny položky nenávratně odstraněny Vyhledávání V závislosti na množství souborů a jejich uspořádání může být při hledání souboru nutné projít stovky souborů a podsložek, což není snadný úkol. Abychom ušetřili čas a námahu, vyhledejme soubor pomocí pole Hledat Systém Windows nabízí několik způsobů, jak najít soubory a složky v zásadě jde o vyhledávání přes Start (viz kapitola 3.2.3) nebo v okně Průzkumníka. Zástupné znaky: - Někdy neznáme přesné jméno hledaného souboru nebo složky - Pak můžeme použít tzv. zástupné znaky: Znak? zastupuje jeden znak v názvu Znak *- nahrazuje libovolný počet znaků v textu - Příklady použití: *.doc - vyhledá všechny soubory s příponou.doc Dop* - vyhledá všechny soubory a složky začínající na Dop (např. Dopis, Doporučení, dopady, atd.) s libovolnou příponou D??.docx - vyhledá všechny soubory s příponou.docx, které mají délku názvu 3 znaky a začínají na D Vyhledávání v okně Průzkumníka Slouží pole Hledat v pravém horním rohu okna Sem zadejte název složky nebo souboru pro vyhledávání (včetně případných zástupných znaků? či *). Po zapsání hledaného textu je zobrazen seznam vyhledaných souborů a složek. Rozšířené možnosti hledání Pro složitější vyhledávání možno ve Windows 7 využít pokročilejší způsoby vyhledávání: Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 45 z 54

46 Kapitola 4 Správa souborů a) Přidat vyhledávací filtr: - Otevřete složku nebo knihovnu, kterou chcete prohledávat. - Klikněte do vyhledávacího pole a pak na vyhledávací filtr (například Datum změny: ve složce Archiv). - Klikněte na jednu z dostupných možností: (např. Minulý týden) b) Vyhledávání pomocí klíčových slov c) Hledání v přirozeném jazyce Procvičení probrané látky kapitoly 4.4 Probranou látku si můžete procvičit a otestovat v e-learningovém kurzu v lekci: - Průzkumník Windows - 1 Úkoly k procvičování 7 - Tvorba složek Úkoly k procvičování 8 - Kopírování a přesouvání objektů Úkoly k procvičování 9 - Práce s košem Úkoly k procvičování 10 - Vytvoření textového souboru Úkoly k procvičování 11 - Uložení a otevření souboru Studijní opora Modul 2 Používání počítače Stránka 46 z 54

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Používání počítače a správa souborů

Používání počítače a správa souborů Používání počítače a správa souborů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Začáníme... 3 Zapnutí počítače... 3 Vypnutí počítače... 4 Restart

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více