informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str."

Transkript

1 informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18

2 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice v SD Duchovní hodnoty jsou pro Slezskou diakonii klíčovými hodnotami V červenci proběhl na ústředí Slezské diakonie seminář pro zaměstnance o duchovních hodnotách Slezské diakonie (SD). Seminář byl příjemným posezením a zamyšlením se nad Hodnotami SD, s nimiž nás seznámil pastor Michal Klus ze sboru SCEAV v Třinci a které jsou definovány jako jeden z klíčových dokumentů SD. Toto setkání navazovalo na předchozí akce, které se konaly jak na střediscích, tak na ústředí. Začněme však od začátku Během roku 2010 byla vytvořená pracovní skupina, pod vedením lektora p. Hlavačky složená z vedoucích představitelů SD, zástupců jednotlivých oblastí a duchovních ze SCEAV i jiných křesťanských církví, kteří dlouhodobě spolupracují se Slezskou diakonii. Cílem této skupiny bylo nadefinování křesťanských hodnot organizace. Dosud sice SD stála na křesťanských základech i hodnotách, ale neměla je přesně nadefinované. Již zmíněné pracovní skupině se podařilo tyto základní hodnoty nadefinovat a ve druhé polovině roku 2010 vytvořila dokument Hodnoty Slezské diakonie. Paní ředitelka k práci skupiny i dokumentu řekla: Pracovní skupina se zabývala obsahem a aplikací křesťanských hodnot do sociální praxe. V rámci několika workshopů jsme diskutovali o tom, zda hodnoty Slezské diakonie mají pro nás stejný význam jako křesťanské hodnoty. Kladli jsme si zásadní otázku, zda je zde jednota v základních východiscích. Přemýšleli jsme o tom, co znamená pro zaměstnance Slezské diakonie pracovat v křesťanské organizaci. Jak se projeví aplikace Božích morálních principů, čili Desatera, v pomoci klientovi. Co znamená pro pracovníky osobní povolání ke službě. Jaké tedy jsou základní křesťanské hodnoty, na kterých Slezská diakonie staví? Základem je osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. S tím souvisí také, že přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření. Dalšími klíčovými hodnotami jsou Pomoc každému osobní přístup, Odpovědnost v různých rovinách, Osobní růst, Láskyplné vztahy, Týmová orientace,transparentnost a Respekt. I když byl dokument již definován a proběhly semináře, tak tímto práce na hodnotách nekončí. Na závěr zacituji opět paní ředitelku Zuzanu Filipkovou: V současné době chceme hodnotám v naší organizaci věnovat značnou pozornost, hovořit o nich a zavádět je do praxe. Z hodnot by mělo vycházet image Slezské diakonie a na jejich základě je rovněž potřeba budovat kulturu naší organizace. 1. hodnota: Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro službu a život O hodnotách SD již mělo semináře více farářů a duchovních, ale zamysleme se nad první hodnotou s pastorem Michalem Klusem, ze sboru SCEAV v Třinci. Zmíněná hodnota je základní a nosnou hodnotou naší organizace. O osobě Ježíše Krista se můžeme dočíst z různých knih, věříme však, že je Božím synem, klíčovou osobou Trojice, a proto je i velmi důležitý v oblasti vztahu člověka a Boha. Základní otázkou, kterou by si každý měl položit a zamyslet se nad ní např. doma u kávy je - Kým je Bůh, Ježíš Kristus, pro mě? Pro někoho je historickou osobou, dobrým učitelem nebo Božím synem, opravdovým Bohem. Existují tři reakce na položenou otázku: 1. Ježíš je pro nás Vzorem všichni se potřebujeme od Ježíše učit stává se vzorem a je dobré ten vzor následovat ale to z křesťanského pohledu nestačí. 2. Ježíš je Zachránce zachránil nás pro věčnost + potřebujeme zachránit každý den, v nejrůznějších situacích dává nám sílu, abychom ty situace zvládli. 3. Ježíš je Pánem je to nejtěžší rozměr - člověk se vzdá svých nároků a chce žít tak, jak chce Bůh ptá se Pane Bože jak to chceš? Co je teď dobře? V této hodnotě si musí každý zaměstnanec, člověk, uživatel zodpovědět tuto základní otázku - Kým je Ježíš Kristus pro mne? Není to otázka zaměstnavatele, ale otázka nás, našeho postoje k Bohu, naší věčnosti. Aby byl Bůh pro nás více než včera. Jak mohu udělat krůček, aby byl více mým vzorem, krůček, aby byl zachráncem nebo krůček k tomu, abychom dali Ježíši náš život. Na tuto otázku nezodpovíme zde, ale měl by si nad ní člověk sednout třeba večer u čaje a popřemýšlet. Jak ale tuto hodnotu sdílet s lidmi v praxi? Jak jí oficiálně předat? První rovinou je postoj k druhým lidem, k okolí: 1. přemýšlet nad tím a vytvářet argumenty oficiální rovina 2. osobní rovina ta je pro nás abychom byli připravení na vydání osobního svědectví, tak jak mají být připravení křesťané, tak i zaměstnanci křesťanské organizace. 3. ve vztazích vzájemná podpora můžeme si vzájemně naslouchat, modlit se. Druhou rovinou je učení se od Ježíše, kdy se každý od Něho potřebuje učit, i ten, který v Něho nevěří. BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Matouš 13, 3 8 Zrníčka, taková malá nepatrná semínka, kterých si mnohdy ani nevšimneme, když poletují kolem nás. A přesto v nich dřímá velká síla. Bez pomoci rozsévače ani Pána Boha by se však žádné semínko neproměnilo v krásnou rostlinu. Ale jak čteme v textu, ani rozsévání rozsévačem nezaručí tu správnou půdu a podmínky a některá semínka přes veškerou snahu nevzejdou nebo nepřinesou očekávané ovoce. Na podzim je čas sklízení ovoce a úrody, nikoli přemýšlením nad setím a sázením, proto se Vám text může zdát nevhodný. Avšak za námi je léto, pro mnohé období klidu, odpočinku a nyní nastal čas zejména pro děti - čas vysévání informací a v přijímání nových vědomostí ve školních lavicích. Informace a poznatky, které se děti či mládež ve škole dovídají, bývají také takovým semínkem, které padne buď na úrodnou půdu, nebo zahyne v množství nejrůznějších zpráv a podnětů. Jaká jsou však ona dobrá semínka? Apoštol Pavel píše v Listu Filipským ve 4. kapitole: Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. To ať je přáním jak pro žáky a studenty speciálních škol, tak i pro nás ostatní. Kéž dokážeme rozlišit dobrá semínka od špatných a zároveň dbejme, aby naše půda byla vždy úrodnou pro dobré věci, o nichž píše Pavel.

3 aktuality 2 PARTNERSTVÍ S NĚMECKEM autor článku Ivana Andrýsková překladatel/tlumočník Zástupci Slezské diakonie navštívili svého partnera v německém Gubenu PRÁZDNINOVÝ PROGRAM autor článku Natálie Klusová pastorační pracovnice SD Klaun Serduszka potěšil děti Klub Křesťánek probíhá na střediscích SÁRA v Petrovicích u Karviné i HANNAH v Orlové pravidelně každý týden. V srpnu však za dětmi přišlo prázdninové překvapení. Přijel za nimi klaun Serduszka (čili Srdíčka). Tento klaun je profesionálním klaunem v Centru misii i ewangelizacji w Dziegielowie a měl pro děti připravený zábavný program plný veselých scének a příběhů. Tento program doplňovaly děti spolu s maminkami zpěvem různých písní pod taktovkou duchovního SD Davida Pasze. Na konci si všichni mohli vybrat dárek, který jim klaun vytvořil z balónků. Jako památku na toto setkání si nejvíce odnášeli letadlo, květinu, žirafu, ale také kříž. Chci ještě jednou poděkovat klaunu Serduszce, který přijal pozvání na tento klub a zpestřil tím dětem prázdniny. Děkuji ale také zaměstnancům obou středisek za přípravu a zázemí a zároveň maminkám a dětem za skvělou atmosféru. Ve dnech se čtyři pracovníci center SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, POHODA Karviná, nízkoprahového zařízení pro děti a dvou azylových domů pro ženy a matky s dětmi SÁRA Frýdek-Místek a CHANA Bruntál zúčastnili čtyřdenní návštěvy německého partnera Naemi- Wilke-Stift v Gubenu. Hlavní činností tohoto partnera je provozování nemocnice a dalších zařízení pro potřebné, jako např. mateřské školy, sítě zdravé děti nebo poradny pro výchovu dětí a pro rodiny. Skupina byla od druhé poloviny pobytu doprovázena rovněž ředitelkou Slezské diakonie, Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. Cílem návštěvy bylo seznámení pracovníků Slezské diakonie s pracovními oblastmi partnerské organizace a jejich spolupracujících subjektů a dále prohloubení spolupráce obou partnerů. Účastníci cesty měli možnost zmapovat činnosti některých neziskových poskytovatelů sociálních služeb, např. organizace Paul-Gerhard-Werk (PGW) v Cottbusu. Ta spravuje zařízení pro matku a dítě od 0 do 3 let, zařízení pro mladé lidi s psychickými poruchami a zařízení, kde pracují s dětmi odebranými na přechodnou dobu z rodiny. PGW nabízí také terapeutické aktivity pro podporu dětí a mládeže a další služby zacílené na mladé lidi. Zajímavé byly rovněž dílny pro osoby s psychickými poruchami Lebenshilfe v Cottbusu. Osoby s psychickými problémy se tam učí připravovat a vydávat jídla, včetně zavařování a samotného prodeje vypěstovaných vlastních biopotravin a produktů bio-chovu, ale také např. vyrábějí nábytek či provádějí obslužné práce. První kontakt se Slezskou diakonií iniciovala samotná nadace Naemi-Wilke v roce 2001, když hledala odběratele svého přebytečného nemocničního mobiliáře. Vzniklo tak partnerství mezi Slezskou diakonií (SD) a nadací Naemi-Wilke. Ještě týž rok byl nastartován projekt Vánoční dárky a první z nich byly do Slezské diakonie doručeny klientům center SD v předvánočním období Spolupráce byla dále rozšířena o krátkodobé oboustranné výměnné pobyty zaměstnanců.

4 3 aktuality SBÍRKA Tanzanie Tanzanie a projekt Děti Afriky mnohým z nás se tyto pojmy automaticky spojují s aktivitou realizovanou sborem SCEAV v Třinci. O co se konkrétně jedná? Projekt Děti Afriky byl zahájen na základě osobních vztahů s křesťany v centrální Tanzanii. Cílem projektu je zajistit pomoc a podporu lidem v Mbulském distriktu Tanzanie, zejména sirotčince a školy ve vesnici Dongobesh. Nosnou oblastí je podpora vzdělanosti především možností sponzorovat vzdělávání a základní životní potřeby nejchudším dětem (sirotkům a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin). Další pomoc se týká finanční podpory výstavby školní budovy a dalších drobných investic. PROJEKT autor článku Ilona Śniegoňová koordinátor humanitárních aktivit Do této aktivity se zapojuje i Slezská diakonie a to vyhlášením veřejné sbírky k finančnímu zajištění nákupu oken a lavic do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii. Sbírka bude probíhat od října do ledna letošního roku. K zapojení se do pomoci potřebným lidem v Tanzanii chceme oslovit Vás, zaměstnance, uživatele, spolupracovníky, sympatiky. Slezské diakonii při jejím začátku pomáhali lidé a organizace ze zahraničí. Nyní chceme vyjádřit vděčnost za tuto pomoc tím, že budeme pomáhat dál - lidem, kteří tuto naši pomoc potřebují. Zaujala-li vás tato zpráva a rádi by jste se osobně do veřejné sbírky zapojili sledujte webové stránky Slezské diakonie, kde budou zveřejněny bližší informace. autor článku Daniela Czyžová ekonom, asistent náměstka pro sociální práci Vedoucí pracovníci se začínají školit JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM autor článku Lucie Protivanská projekty Ruce, které pomáhají druhým Tento název patří nové publikaci Manuál pro dobrovolníky Slezské diakonie. Ambicí manuálu je být zdrojem informací a inspirace pro dobrovolnickou činnost pro dobrovolníky i občanskou společnost. Je dílem Dobrovolnického centra Slezské diakonie, autorsky se podíleli odborní pracovníci Slezské diakonie, charismatické dobrovolnice i sympatický uživatel, Jirka. Jirka říká: Moc si vážím toho, že mi dobrovolníci věnují část svého volného času. Třeba by mohli mít úplně jiné zájmy, žádný Jirka by je nemusel zajímat a mohli by si v klídku chodit po diskotékách. Vím, že chlapi nebrečí, ale když mě někteří z mých dobrovolníků opouští, tak mi často ukápne slzička Zrovna nyní mám kolem sebe spoustu skvělých dobrovolníků, o které bych nerad přišel Dobrovolník Andrea dodává: V pozici dobrovolnice se necítím ničím svazována a Jiříkovo postižení ve mně nevyvolává žádné nepříjemné pocity, jak si někteří lidé myslí. Díky Jirkovi jsem se naučila trpělivosti, více naslouchat, přemýšlet, co bych chtěla a jak bych to chtěla já, být na jeho místě Publikace s fotografiemi a grafikou Lukáše Horkého vznikla za podpory společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Statutárního města Ostrava. Během podzimních měsíců bude ve Slezské diakonii zahájen intenzívní dlouhodobý výcvik vedoucích pracovníků Slezské diakonie na všech stupních řízení organizace. Výcvik je zaměřen na rozvoj manažerských dovedností a znalostí. Vzdělávání pro každého vedoucího pracovníka je plánováno v minimálním rozsahu 32 hodin, obsahem školení budou témata jako strategické plánování, vedení lidí, koučing, leadership, propagační strategie sociální služby či její ekonomické vedení. I nadále budou probíhat kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, tentokrát zaměřené zejména na zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti standardů a specifických profesních dovedností v přímé práci s klientem. Mezi tématy školení budou aktivizace uživatele, spolupráce s opatrovníkem a rodinou, návykové chování, komunikace s umírajícími a pozůstalými. Manažerská školení a školení profesních dovedností pro nás připravilo vzdělávací středisko VOŠ Caritas z Olomouce, lektorský tým tvoří řada zkušených a uznávaných odborníků z ČR a ze zahraničí. Všechny kurzy jsou akreditované, po jejich absolvování pracovníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Vzdělávání pracovníků může probíhat díky Evropskému sociálnímu fondu v rámci projektu OP LZZ Učící se Slezská diakonie. Bližší informace najdou pracovníci na interní síti Slezské diakonie Edock, případně u projektové asistentky Ing. Daniely Czyžové, Zaujala Vás Andrea nebo Jirka? Chcete a smysluplně trávit volný čas? Potom neváhejte a staňte se dobrovolníkem. Více informací naleznete na nebo nás kontaktujete: , Pro uživatele služeb Slezské diakonie jsou dobrovolníci obohacením a přínosem v jejich každodenním životě. Těšíme se na Vás. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 zprávy z regionů Karvinsko 4 PODĚKOVÁNÍ ZA DAR Společnost GATES pomohla postiženým dětem v Kaviné autor článku Martina Wiśniowská vedoucí střediska EUNIKA Karviná Slezská diakonie, denní stacionář EUNIKA Karviná děkuje firmě GATES za sponzorský dar 4 ARIS sedaček pro postižené děti, které byly předány dětem z denního stacionáře EUNIKA Karviná. Hodnota těchto sedaček činila bezmála 30 tisíc korun. Denní stacionář EUNIKA nabízí své služby dětem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra od 2 do 15 let. Firma GATES nám právě zakoupila 3 ARIS sedačky, které jsou určeny právě pro děti ve věkové hranici od 2 do 8 let a 1 ARIS sedačku pro děti od 7 let do 15 let. Tyto sedačky jsou pojízdné, umožňují plynulé nastavení sklonu opěradla, délky sedáku, výšky opěrek a podpěry pro nohy podle věku a výšky dítěte a také jsou uzpůsobeny k vykonávání hygienických potřeb. Bez sponzorského daru by nebylo možné speciální ARIS sedačky pořídit. Společnosti GATES proto upřímně děkujeme! PODĚKOVÁNÍ autor článku pracovníci a uživatelky AD HANNAH ArcelorMittal V červenci roku 2012 získal HANNAH Orlová, azylový dům finanční dar v hodnotě 5.000,- od společnosti ArcelorMittal. Díky poskytnuté dotaci jsme mohli uživatelkám, respektive ženám s dětmi zakoupit tolik potřebné sušáky na prádlo, jejichž nedostatek nám znesnadňoval každodenní provoz v našem zařízení. Půda, kterou máme k dispozici, není vybavena radiátorem, takže jsme se neustále setkávali s problémem, kde prádlo ještě pověsit, aby dostatečně proschlo. Nyní máme po problému a ještě k tomu jsme si z finanční částky mohli pořídit další potřebné úklidové prostředky a pomůcky. Srdečně děkujeme. SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU Seznamovací grilování v Karviné V následujících řádcích nenajdete recept na poslední letní hit jak připravit chutné grilované jídlo, ale recept na netradiční seznámení se určitě ano. Využili jsme jedno z hezkých červencových odpolední na zahradě karvinského střediska POHODA a přivítali jsme naše nové spolupracovníky Lenku, Tomáše, Pavlínu a Vlaďku z Občanské poradny, Klubu On Line a Sociální asistence. Druhým důvodem bylo přivítání všech kolegů v budově V Aleji, kam se několik služeb oblasti přestěhovalo v dubnu letošního roku. Potkávali jsme se sice na chodbách, ale pracovní vytíženost nám nedovolila se blíže poznat a posedět spolu. Vždyť nás v různých službách pracuje v této budově celkem 26. Byli jsme také zvědaví na život v dílnách HOSANA, tak se několik zvědavců vybralo přes zahradu na krátkou návštěvu, kde někteří nalezli inspiraci jak udělat radost svým blízkým přece nákupem krásných a užitečných výrobků klientů. Přeji všem kolegům, aby jim nadšení a radost, s jakými připravovali společné posezení, vydržely autor článku Milana Bakšová vedoucí oblasti Karvinsko co nejdéle. Na pracoviště jsme se rozešli s tím, že se chceme určitě opět všichni sejít. Na adrese V Aleji v Karviné můžete takto najít služby: POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), KONTAKT Karviná (terénní program), OBČANSKOU PORADNU Karviná, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a KLUB ONLINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). AKTIVITY PRO DĚTI autor článku Markéta Fojtíková pracovník propagace SD Na koních s POHODOU Dne 24. srpna jsme se s dětmi, které navštěvují středisko Slezské diakonie POHODA Karviná vydali na krásný výlet na Dvůr Olšiny v Karviné. Na děti tu již čekali připravení koníci a poníci a tak mohlo zábavné odpoledne začít. Děti se z jízdy na koních velice těšily a využily také zábavné hřiště, které je tu pro všehcny k dispozici. Domů jsme se pak vraceli s krásnými zažitky.

6 5 zprávy z regionů Karvinsko PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PRO DĚTI Za poklady lázní Ve čtvrtek dopoledne se klienti Pohody, rozděleni do dvou skupin, vydali hledat lázeňský poklad. Vyzbrojeni mapkou a písmenkovou legendou se postupně zastavili na sedmi významných místech parku lázní Darkov. U každého museli nejprve najít sáček s úkoly, poté si přečíst zajímavé povídání (vztahující se k danému místu) a nakonec vyluštit zašifrovaný text. Pro získání pokladu bylo podmínkou nejen správné vyluštění všech tajenek, ale především správná odpověď na závěrečnou lázeňskou otázku. Obě skupiny si vedly znamenitě a poklad si vysloužily. Akci jsme naplánovali s cílem nejen získat nové informace o lázních Darkov a poznat zajímavá místa lázeňského parku, ale také pro podporu spolupráce a přátelských vztahů ve skupině a pro procvičení orientace, pozornosti, logiky a důvtipu. TERÉNNÍ PROGRAM ROZŠIŘUJE SLUŽBY V centru vyloučené lokality blíže uživatelům Každá kvalitní sociální služba registrována dle zákona o soc. službách se neustále snaží zkvalitňovat poskytované služby pro své uživatele. Obdobně smýšlejí logicky i terénní pracovníci terénního programu KONTAKT Karviná. Proto vyvinuli úsilí a za podpory nadačního fondu OKD od 1. července zahájili poskytování služby sociální prevence i v druhém detašovaném pracovišti ve vyloučené lokalitě lokalitě Karviná Nové Město na ul. Gustava Morcinka Od této výrazné inovace služby si koordinátor i pracovníci v přímé péči slibují, jednak přiblížení k uživatelům služby a také usnadněnou komunikaci jak s nimi, tak i s institucemi. S těmito změnami jde ruku v ruce i autor článku Lenka Tužová sociální pracovnice střediska POHODA Karviná autor článku Vít Goryl, Jana Musiolková terénní sociální pracovníci KONTAKT Karviná rychlejší a snazší přístup k důležitým informacím pro uživatele a zkvalitnění podpory při poskytování základního sociálního poradenství v oblasti písemného styku s věřiteli a institucemi ve prospěch uživatelů. ROZVOJ UŽIVATELŮ autor článku Michaela Benešová vedoucí střediska BETHEL Karviná Vařím, vaříš, vaříme Hlad je nejlepší kuchař, říkává se. A bezesporu je to pravda. Jednoho krásného dne se pod taktovkou paní Fürstové, jedné z našich pracovnic, chopili vařečky samotní uživatelé. Ti, kteří se chtějí co nejdříve postavit na vlastní nohy a být zcela nezávislí. Rozdělili se do dvou skupinek a každé úterý něco ukuchtí. Jednou je to polévka, pak hlavní jídlo, pomazánka, salát a dokonce i jednoduchý moučník! Proč se chcete naučit vařit?, ptám se jednoho z nich. Chci si oživit paměť a naučit se vařit něco nového, třeba pomazánky a saláty. V kurzu jsem se naučil rajskou a segedín, odpovídá uživatel, který je vyučený kuchař. Druhý uživatel dodává: Chci se naučit samostatnosti. Já sice něco umím, ale ty omáčky jsou pro mě španělská vesnice. Jsem ráda, že jsou mezi námi takoví, kteří přemýšlí o své budoucnosti a nechtějí zůstat tam, kde doposud jsou. Někteří z uživatelů už bydlí v tréninkovém bytě, kde se připravují na samostatný život. A právě v tomto kurzu se naučí jak si co nejlevněji nakoupit a uvařit jednoduchá a přitom chutná jídla. Prostě bez umění vaření to nejde.

7 zprávy z regionů Bruntálsko, Ostravsko 6 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Děti s postižením chtějí zažívat to, co ostatní Příměstský tábor nabídla Poradna rané péče MATANA v rámci projektu Moravskoslezského kraje Už ne v jednom kolotoči. Již druhým rokem pořádalo středisko Slezské diakonie Poradna rané péče MATANA příměstský tábor pro děti se specifickými potřebami. Rodiče i děti tuto aktivitu velmi vítají, najít vhodný prázdninový program pro děti s postižením, kde je zajištěna asistence pro každé z dětí a vše je přizpůsobeno možnostem dětí, bývá obtížné. Letos byla tématem celotáborové hry Cesta kolem světa. Děti tak společně s asistentkami a dobrovolnicemi procestovali země jako Egypt, Japonsko, Ameriku, Austrálii, aby se společně vrátili do České republiky. Náplní dnů byly společné hry, zpívání, malování, vycházky a výlet vlakem do muzea za zvířátky. Děti si na konci tábora odnesli domů táborový deník, kde jim asistentky zapisovali, jak tábor probíhal a doplnili vše fotkami a výtvory dětí. ÚSPĚŠNÁ AKCE NADAČNÍ DEN v obci Tichá Dne proběhl v obci Tichá NADAČNÍ DEN, který pořádala obec Tichá ve spolupráci se střediskem Slezské diakonie KARMEL Tichá a místním mysliveckým sdružením Hubert. Celá akce byla organizována především na podporu střediska KARMEL Tichá, kde jsou poskytovány dvě sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář. NADAČNÍ DEN proběhl za slunečného počasí a v pohodové atmosféře, účast byla hojná. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program dechová hudba HUŤAŘKA, cimbálová muzika PRAMÍNKY, valašský soubor RADHOŠŤ, bylo možné shlédnout break dance i rapery, nechyběla ukázka canisterapie společnosti Podané ruce, soutěže pro děti, které připravilo Centrum volného času Astra, ukázky hasičské techniky, ukázka kol firmy BIKE FUN, možnost projížďky na ponících z jezdeckého oddílu Trojanovice. K shlédnutí byla myslivecká výstava a výstavka prací a aktivit klientů střediska KARMEL Tichá. Návštěvníci si mohli zakoupit nápoje, chutné občerstvení i medové výrobky. autor článku Svatava Olejková koordinátor projektu Byla jsem moc spokojená, protože Vojtíšek byl strašně spokojen. Každé ráno se nemohl dočkat. Ten sešit s popisem a s fotkami je úžasný, moc se povedl. Dobrovolnice byly také úžasné. Už se těšíme na další tábor. maminka Krnov Tábory jsou realizovány díky projektu MSK Už ne v jednom kolotoči. autor článku Lenka Klepáčová vedoucí střediska KARMEL Tichá Na závěr nechyběla hodnotná tombola. Mezi návštěvníky samozřejmě nechyběli ani klienti střediska KARMEL Tichá a jejich blízcí. Věřím, že všichni, kdo se na této akci podíleli, mají z proběhlé akce stejnou radost jako já. Chtěla bych tedy poděkovat všem, kdo nás i letos přišel na tuto akci podpořit, ať jako spoluorganizátor nebo jako návštěvník. Opravdu děkuji všem za jejich podporu. Snad všichni odcházeli s pocitem, že se pobavili, a že bylo fajn. NAVÝŠENÍ KAPACITY autor článku Kateřina Krčmářová koordinátor projektu Máme větší soukromí V červnu letošního roku navýšila Slezská diakonie kapacitu služby chráněného bydlení, kterou provozuje v Ostravě-Hrušově, na 9 míst. Chráněné bydlení ARCHA Ostrava se tak rozšířilo do další části domu, v němž je uživatelům k dispozici dvoulůžková bytová jednotka o velikosti 1+1. Tento byt je určen uživatelům, kteří jsou již schopni samostatně hospodařit s potřebou menší podpory. V bytové jednotce je samostatný společný pokoj, kuchyně s veškerým běžným vybavením včetně domácích spotřebičů a koupelna s toaletou. Vybavení bytu je pořízeno z prostředků Nadace OKD. Pan Jiří a pan Emil, stávající uživatelé ARCHY Ostrava, kteří již byli připraveni na přechod do formy chráněného bydlení s menší podporou, oceňují především větší soukromí: Vyhovuje nám, že máme méně spolubydlících a více klidu. Pan Jirka zároveň dodává: V bytě se mi líbí, máme ho zařízený moc pěkným nábytkem. Slezská diakonie provozuje v Ostravě-Hrušově chráněné bydlení od ledna 2012 a svou činností usiluje o podporu lidí s mentálním postižením v jejich životě směrem k co největší samostatnosti. Uživatelé jsou přijímáni jak z běžné komunity, tak z velkých ústavních služeb, které v současné době prochází transformací. SOUTĚŽ autor článku Gabriela Lhotská EFFATHA Nový Jičín Vyhrála Simona V srpnu proběhla v Bruntále finále soutěže v pracovních dovednostech. Soutěž byla určena lidem s mentálním znevýhodněním. Paní Simona ze střediska Slezské diakonie EFFATHA z Nového Jičína získává to nejvyšší ocenění 1.místo v této soutěži. Paní Simoně všichni gratulujeme a jsme na ni pyšní!

8 7 zprávy z regionů Těšínsko, sekce Brno OSLAVY Dům chudého oslavil 20 let Středisko Slezské diakonie BETANIA v Komorní Lhotce, které nabízí pobytovou službu seniorům, oslavilo významné jubileum - uplynulo již 20 let od otevření tamního domova. Slavnost s bohatým programem se konala 19. června 2012 v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce. Součástí programu bylo vystoupení mladé umělkyně Ellen Klodové za klavírního doprovodu Vandy Žurkové, vystoupení lidové kapely Oldřichovice a operních pěvců Aleksandry Morcinkové a Władysłava Czepiece za klavírního doprovodu. Betania znamená v překladu dům chudého. Ve vesnici Betania bydlely sestry Marie a Marta spolu se svým bratrem Lazarem, kterého Ježíš často navštěvoval. Po Ježíše byla Betania oblíbeným místem, ve kterém vždy našel rodinné teplo, milující srdce a pohostinnost. PROGRAM PRO DĚTI Počítání hvězdiček na LYDII autor článku Soňa Kantorová vedoucí oddělení propagace Děkujeme všem stávajícím i bývalým zaměstnancům za jejich obětavou práci. autor článku Marcela Hótová pracovnice v sociálních službách ORANŽOVÉ KOLO NADACE ČEZ autor článku Jan Valer vedoucí úseku Brno Kč vyjeli pro DOREU v Brně Jak přispět na dobrou věc a přitom si trochu prověřit fyzickou kondici? Jednou z možností je usednout na upravený rotoped a za jednu minutu vyšlapat peníze, které poputují k neziskové organizaci. Takovou příležitost měli i návštěvníci Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou od neděle do pondělí 23. a 24. července. Díky jejich úsilí se podařilo získat ,- Kč pro Poradnu rané péče DOREA Slezské diakonie. Získané finanční prostředky použije poradna na mzdu nového poradce rané péče. Bude tak možné zvýšit v současné době naplněnou kapacitu služby a uspokojit další zájemce. Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční dar a všem, kteří se na jeho výši jízdou na oranžovém kole podíleli. Spali jste někdy jako dítě přes noc ve školce? Že ne? Já taky ne. A možná proto už třetím rokem pořádáme s kolegyněmi, pro děti, nocování ve stacionáři Lydie Český Těšín. Nevím, jestli se na to těšíme víc my, nebo děti, ale každopádně je to pro obě strany vždy úžasný zážitek. Po láskyplném loučení s rodiči, kdy někdy ukápne i slza, samozřejmě z tváře maminek, už na děti čeká odpoledne plné her a zajímavých soutěží. Při letošním nocování byly tématem hvězdy. Děti pomáhaly sbírat spadlé hvězdy z nebe, zachraňovaly hvězdičku, která se utopila na zahradě v bazénu. Každý si rovněž vyzkoušel, jaké to je hledat kamarády jen po hlase se zavázanýma očima nebo absolvoval strastiplnou cestu na koloběžce vedoucí k záchraně hvězdy. Po takto vyčerpávajících úkolech si všichni zasloužili doplnit síly, a čím jiným nasytíte kupu hladových dětí, než jejích oblíbenou pizzou. Po dobrém jídle, dobré zábavě a při dětském švitoření, jsme všichni pak čekali až se na obloze objeví ty naše zachráněné hvězdičky a posvítí nám na cestu k nalezení pokladu a posléze i k cestě do postýlek. A jaké by to bylo usínání bez pohádky na dobrou noc. Tak tedy sladké sny a za rok

9 zprávy z regionů 8 Frýdeko-Místecko, Třinecko SPOLUPRÁCE S LÉČEBNOU RÚT se prezentovala v Opavě Sociální služba Slezské diakonie RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, stejně jako v minulém roce i letos přijala pozvání sociální pracovnice paní Hemzalové z Psychiatrické léčebny Opava, aby prezentovala svou službu. V léčebně se specializují na systematickou léčbu psychotických onemocnění nejdéle v České republice, a to od r Službu sociální rehabilitace prezentovala konzultantka RÚT Mgr. Ivana Tichá. Byly představeny především poslání, cíle služby stejně jako cílová skupina a činnosti, které mohou uživatelům pomoci STAVÍME PRO DĚTI Máme nové hřiště! Děti z Azylového domu pro matky s dětmi ve středisku SÁRA Frýdek-Místek se mohou radovat z nového hřiště. Díky podpoře sponzorů a dobrovolníků jsme jej mohli postavit na zahradě střediska. Vybudování hřiště finančně podpořili účastníci Plesu Motobaru u Hanky a Motokočky z klubu MotoCats Moravia Club výtěžkem v hodnotě Kč a společnost ArcelorMittal Ostrava Minigrantem ve výši Kč. Dříve, než bylo možné hřiště z dodaného materiálu autor článku Ivana Tichá konzultantka RÚT k větší soběstačnosti a samostatnosti. Prezentace se setkala s velkým zájmem mezi pacienty. Zúčastnilo se jí více než 40 pacientů, kteří na závěr konzultantku zahrnuli četnými dotazy. Sociální rehabilitace nabízí podporu osobám s duševním onemocněním, pokud je jejich stav stabilizovaný. Věříme, že spolupráce sociální služby RÚT a Psychiatrické léčebny Opava bude v budoucnu pokračovat a někteří z přítomných pacientů se stanou také uživateli služby RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace. autor článku Veronika Raszková vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek postavit, bylo nutné upravit terén. Na konci května se toho společně chopily uživatelky i pracovnice střediska a ruku k dílu přiložil také jeden dobrovolník, tatínek. Zapůjčení rotavátoru pro úpravu a nákup dalšího materiálu umožnil dar výrobního ředitele ArcelorMittal Ostrava pana Anoopa Naira. Po vysetí nového trávníku již nic nebránilo samotné stavbě. Té se ujali dobrovolníci z řad rodinných příslušníků zaměstnanců a další příznivci našeho střediska. A první červnovou neděli večer vyrostlo dětem hřiště. Místo slavnostního otevření hřiště jsme 21. června uspořádali Piknik u hřiště, který jsme si báječně užili společně se zástupci sponzorů a Slezské diakonie, dobrovolníky, maminkami a samozřejmě s dětmi. Ještě jednou všem děkujeme za podporu a pomoc při realizaci tohoto projektu. POMOC PSYCHOLOGA autor článku Hana Kabelová koordinát. projektu, soc. pracovník Na JORDÁNU pomáhá psycholog Středisko JORDÁN Třinec v červnu 2012 uspořádalo den otevřených dveří spojený s přednáškou MUDr. Jána Oleje na téma Schizofrenie. Tato přednáška byla již druhou na psychiatrické téma v našem středisku a měla velký úspěch, proto chceme s těmito přednáškami i nadále pokračovat. V témže měsíci se nám podařilo získat příspěvek od sponzora na psychologa pro uživatele, takže můžeme nově nabídnout našim uživatelům možnost individuálního psychologického sezení. MOŽNOST NÁKUPU DÁRKŮ Hledáte originální dárek pro blízké? Jděte do kavárny v Třinci. Také se nám podařilo navázat spolupráci se dvěma kavárnami ve městě Třinec, kde můžete vidět a případně si zakoupit naše výrobky z terapeutické dílny JORDÁN. PODĚKOVÁNÍ Veřejná sbírka pro oběti násilí U příležitosti Mezinárodního dne podpory obětem domácího násilí proběhl v červnu již VIII. ročník veřejné sbírky, kterou pořádalo zařízení Slezské diakonie poradna Elpis Třinec. Výtěžek sbírky činí autor článku Pavla Golasowská vedoucí střediska ELPIS Třinec ,- Kč a je určen na psychologickou a právní pomoc pro klienty poradny Elpis v Třinci. Všem, kdo nás jakkoliv podpořili, ať už finančně nebo morálně, děkují zaměstnanci poradny.

10 9 téma děti a mládež s postižením Děti a mládež s postižením také potřebují vzdělání Do systému péče, který Slezská diakonie realizuje, zapadá také vzdělávací linie. Proto se Slezská diakonie stala iniciátorem vzniku mateřské školy, základní školy a střední školy. Tyto školy nabízí dětem a mládeži s postižením přípravu na vzdělávání v mateřské škole a přípravném stupni základní školy speciální, absolvování povinné školní docházky a také pokračování ve středoškolském vzdělávání.

11 10 Slezská diakonie spravuje v systému diakonického školství dvě školy v Českém Těšíně a Krnově a dalších odloučených pracovištích v Bohumíně a Karviné. Jedná se o zařízení s vlastní právní subjektivitou. Škola je otevřena všem bez rozdílu náboženského přesvědčení. Ve výchově a vzdělávání žáků však uplatňuje prvky křesťanské výchovy, usiluje o hlubší chápání hodnot vlastního života i o vytváření dobrých vztahů mezi lidmi. Vzděláváme děti, žáky a studenty s více vadami, mentálním postižením a diagnózou autismu. Vzděláváme podle různých vzdělávacích programů, v souladu s pokyny MŠMT. Prioritou školy je kvalitní vzdělávání a naprostá většina žáků pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vytvářeny třídním učitelem, odborníkem speciálního pedagogického centra a rodičem žáka. Organizujeme řadu akcí a zúčastňujeme se aktivit pořádaných jinými organizacemi, uvedla D. Siudová, zástupkyně ředitele školy. Středoškolákům nabízí diakonické školství profesní přípravu pro samostatný život v rodině, případně v chráněném bydlení, pomoc při zapojení se do běžného života, získávání sebedůvěry a samostatnosti. Nabízí také rodinnou atmosféru, kde se všichni navzájem dobře znají a ví, co může jeden od druhého očekávat, individuální přístup a respektováním specifických potřeb a zvláštností každého studenta. Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání a doporučení poradenského zařízení (SPC nebo PPP) popřípadě odborného lékaře. Studenti si ve středoškolských vzdělávacích oborech Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá doplní a rozšíří teoretické vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky, připraví se pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Na základě obecných znalostí a praktických dovedností se studenti uplatní v chráněných dílnách či pracovištích nebo v klasickém výrobním sektoru. NAŠI PRÁCI NEJLÉPE VYSTIHUJÍ VERŠE: Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: Jdi, umyj se v rybníce Siloe. (To jméno znamená Poslaný.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. JAN 9,1-7

12 11 Čím je speciální školství speciální? Aneb co nabízí? SNOOZELEND: Díky nadačnímu fondu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL mají od dubna 2012 žáci navštěvující odloučené pracoviště školy v Bohumíně a klienti stacionáře SALOME možnost relaxovat a rozvíjet smyslové vnímání v nové snoozelenové místnosti. Z finančních prostředků nadačního fondu jsme mohli nakoupit nezbytné pomůcky pro tuto místnost, např. polohovací lehátko ve tvaru listu, hvězdné nebe, přístroj vydávající zvuky přírody a sloužící zároveň jako aromaterapie, zvonkohru a jiné. MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, jejímž zřizovatelem je SCEAV, nabízí vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí z aktuálního celkového stavu žáků a dle platného vzdělávacího programu. Škola vychází z potřeb žáků a umožňuje vzdělávání v klidném a podnětném prostředí vybaveném vhodnými kompenzačními pomůckami. Pedagogové úzce spolupracují s rodinami žáků a s odborníky (SPC, odborní lékaři). V hodinách žáci kromě pedagoga pracují i s asistenty pedagoga a jejich činnost doplňují dobrovolníci, kteří rovněž působí na našich pracovištích. Je možné říci, že se naše škola od ostatních odlišuje určitým duchovním rozměrem. Křesťanské hodnoty a principy se odráží jak v samotné výuce, tak i v přístupu zaměstnanců k práci jako takové. Součástí výuky jsou i pravidelné křesťanské chvilky pod vedením pastorů SCEAV, na kterých se žáci mají možnost seznámit s biblickými příběhy a duchovně načerpat síly. Vzhledem k tomu, že se jednotlivá pracoviště školy nacházejí v těsné blízkosti stacionářů SD, jsou součástí edukace i ostatní komplexní služby jako rehabilitace, logopedie, canisterapie, hipoterapie aj. V odpoledních hodinách mohou žáci využívat dalších služeb stacionáře. Vzhledem k povaze školy a vzdělávací cílové skupině je škola nadstandardně vybavena širokou paletou didaktických a kompenzačních pomůcek. Můžeme zmínit například polohovací stojany, nové Aris židle, antidekubitní podložky atd. Přínosem pro edukační proces je využívání počítačových výukových programů. V každé třídě mohou žáci využívat pro práci s těmito výukovými programy buď dotykový monitor, nebo interaktivní tabuli. Díky vynikající spolupráci se stacionářem můžeme využívat snoezelen - tzn. místnost pro senzorickou stimulaci a relaxaci. Využíváme rovněž herny vybavené kuličkovými bazény, senzomotorickými chodníky, trampolínou, nestabilními plošinami atd. Široká Niva SŠ Slezské diakonie náměstí Svobody Starý Bohumín MŠ a ZŠ Slezské diakonie Nerudova Bohumín Moravskoslezský kraj / Moravina-Silesian Region Petrovice u Karviné MŠ a ZŠ Slezské diakonie Horova Karviná-Ráj mapa oblastí diakonického školství MŠ azš Slezské diakonie SPC Krnov Nový Jičín Komorní Lhotka Český Těšín MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Frýdecká Český Těšín

13 12 ŽIVOT VE ŠKOLE Kromě výuky pořádáme i různé akce, jako jsou např. exkurze do výukových center, výlety, radovánky, besídky, vystupování v kostele v Písku u Jablunkova, na dnech sociálních služeb či na Mezinárodním dni lidí s postižením v Polsku atd. V loňském roce jsme rovněž pořádali první Novoroční koncert a také jsme s žáky podnikli výlet do Prahy na muzikál Jesus Christ Superstar. Perličky Z vyučování SŠ Bohumín Kdo se dnes těšil do školy? ptala se asistentka Jana při pravidelné ranní chvilce. Ze všech žáků se ozval Filip. Já se těším, že dnes budeme vařit. A co to bude dobrého, paní asistentko? Připravíme si omáčku, maso a naučíte se dělat knedlíky. Filipe, vařil jsi už doma někdy knedlíky? Ne, já se doma mamince v kuchyni nesmím plést pod nohama. Ale uvařit knedlíky ve škole všichni společně zvládneme! A pak paní asistentka ke své práci dodala. Snažím se hledat nové alternativní přístupy a metody, techniky, které rozšíří vědomosti a dovednosti našich žáků. Je důležité pochopit, že být jiný by mělo být normální. Mám z výsledků své práce radost. Rybí dům ZŠ Bohumín Konečně vykouklo sluníčko a my se rozhodli vyrazit se třídou na výlet do Rybího domu v Chotěbuzi. Nikdo nevěděl, co nás vlastně čeká, a musím přiznat, že jsme byli velmi příjemně překvapeni. Viděli jsme velké nádrže s různými druhy ryb, které jsme mohli dokonce i nakrmit. V suterénu na nás čekaly další akvária s cizokrajnými rybami. Po prohlídce nesmělo chybět malé občerstvení v místní restauraci v podobě hranolků a palačinek. Kluci byli výletem nadšeni a nejraději by už jeli na další. Hipoterapie ZŠ Český Těšín Na konci května jsme se s rodiči vypravili na společný školní výlet na farmu MONCHERI do Hnojníku. Bylo krásné jarní slunečné počasí a my tak mohli strávit společný čas mezi zvířátky. Děti si měly možnost v rámci hipoterapie zajezdit na koních. Výlet jsme ukončili opékáním párků a posezením u táboráku. Kromě toho, že se nám výlet moc vydařil, jsme prohloubili vzájemné vztahy a spolupráci s rodiči. Novoroční koncert školy ve spolupráci ZUŠ Pavla Kalety V tomto roce jsme se rozhodli uspořádat novoroční koncert, který se nakonec konal v kostele Církve bratrské v Českém Těšíně. Naši žáci zazpívali spolu s žáky Základní umělecké školy pár písní. Dalším bodem programu byly ukázky hry na různé hudební nástroje. Završením tohoto koncertu bylo vystoupení křesťanské dorostové skupiny. Novoroční koncert měl velký úspěch, proto bychom rádi pokračovali v této tradici. Nakonec bych uvedla citát ze skript Mgr. Márie Šmidové, PhD., který velice dobře vystihuje naši práci. "Často jsou lidé, o které se staráme, výjimeční v důsledku svého handicapu. Mají schopnost poslouchat, rozhodovat se, chápat, vnímat a vidět svět a věci v jejich jednoduchosti. Na nás učitelích je, abychom pomohli lidem s handicapem tento výjimečný dar objevit a rozvinout. Fotbalový turnaj v Havířově SŠv Český Těšín Naší žáci byli na podzim pozváni, aby se zúčastnili fotbalového turnaje. Na turnaji hrálo 6 družstev. Ve velké konkurenci týmů se našim žákům nepodařilo zvítězit, ale bylo patrné jejich velké nasazení. Jedna naše hráčka dostala dokonce cenu za nejlepšího hráče turnaje.

14 13 rozhovor autor rozhovoru Klára Brzobohatá Rozhovory s pedagogy Mám ráda dny, kdy se něco děje rozhovor s asistentkou pedagaoga paní Danou Koukalovou Proč pracujete ve škole Slezské diakonie? V roce 2009 jsem začala pracovat jako asistent pedagoga u dětí s tělesným postižením v MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie na odloučeném pracovišti v Karviné. Ve škole pracuji ráda, protože jsme třída pro menší počet dětí. Líbí se mi, že výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Moje osobní motto je biblický verš: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. A v tomto duchu se snažím na svém pracovišti uvádět své motto do praxe. Jak Vás Vaše práce naplňuje? Naplňuje mě každá mnou dobře odvedená práce. Mám ráda dny, kdy se něco děje. Mám ráda svou práci, baví mne, rozvíjí, přináší mi radost. U dětí se snažím podporovat dětskou samostatnost a pak i přesto cítím, a to mě naplňuje, že děti jsou rády, že mne vidí. Úspěšnost zvládnutí malých cílu je zdrojem mého uspokojení. Raduji se z každého malého úspěchu. Motivuje mě, že se mohu denně účastnit úspěšného plnění malých cílů našich dětí ve školce. TIPY NA RELAXAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Na našem trhu se v posledních letech objevila spousta relaxačních a kompenzačních pomůcek, proto se snažíme rodičům pomoci s výběrem té nejvhodnější pomůcky pro jejich dítě. Některé tipy: Výukové programy pro osoby s mentálním postižením. Bezbariérové vany Ošetřovatelské vany, vany s dvířky. Nejširší nabídka. Pomůcky pro osoby s tělesným postižením Pomůcky a potřeby pro pomoc v denním životě pro handicapované. Pomůcky pro osoby s tělesným postižením s možností hrazení zdravotní pojišťovnou Česká výroba a prodej. Zdravotnické rehabilitační a kompenzační potřeby. Úsměv, harmonie a aktivita to je škola v Českém Těšíně rozhovor s učitelkou Mgr. Alenou Kabelovou Proč jste se rozhodla pracovat na této škole? I když na Střední škole, základní škole a mateřské škole v Českém Těšíně pracuji teprve krátce, ani na chvíli jsem nezalitovala svého rozhodnutí. Znám práci na praktické škole a vím, že má dvě strany. Na straně jedné je to, že každý den přináší změny a výzvy, které je nutné přijímat a efektivně řešit, což je hodně vyčerpávající. Na straně druhé je obrovská radost z každičkého úspěchu a zvládnutého kroku násobená radostí a vděčností žáků i jejich rodičů. Životní příběhy lidí, se kterými se denně setkávám, jsou hodně těžké, plné problémů a bolesti a přesto mají v sobě sílu bojovat a nic nevzdávat. Být u toho je úžasné! A protože mi to už chybělo, tak jsem teď tady. Co jste si myslela, že bude na učení na praktické škole nejtěžší? Myslím, že vždycky máme obavy z neznámého. Čekali mě neznámí lidé, neznámé prostředí a nové výukové programy. Každý jsme jiní a nikdo nejsme dokonalí a tak jsem nevěděla, jak to zvládnu, jak si zvyknu a jak mne přijmou spolupracovníci a žáci. A jak to vidíte s odstupem času? Všichni jsou skvělí a mé obavy byly zbytečné. Pokud zaměstnanci táhnou za jeden provaz a jsou schopni podat pomocnou ruku, není se čeho obávat. V čem se podle Vás liší církevní škola od ostatních? Konečně mám pocit, že je tu škola pro žáky a ne žáci pro školu. V mnoha věcech je to škola jako každá jiná. Má vedení, učitele, asistenty, technický personál i žáky a jejich rodiče. A čím se liší? Tím, že je postavena nejenom na výchovně vzdělávacích a individuálních plánech, ale především na přístupu, vstřícnosti, aktivní komunikaci všech složek, lásce k lidem a pokoře. S pokorou v srdci dělají všichni bez zaváhání práci, která je i nad rámec jejich povinností. Mimochodem, za to mají můj velký obdiv. Co by podle Vás mohlo na škole potenciální žáky a rodiče zaujmout? Především příjemné a hezké prostředí a milí, vstřícní a komunikativní lidé. Velmi dobré vybavení relaxačními, kompenzačními i učebními pomůckami, které jsou plně využívány k vytvoření nejpříznivějších podmínek pro individuální práci směřující k rozvoji jednotlivých žáků zohledňující jejich zdravotní stav a schopnosti. Netradiční je způsob komunikace s rodiči, kteří nemusí čekat na třídní schůzky nebo na pozvání do školy, ale kdykoli mohou přijít s problémy týkajícími se jejich dětí a společně s vedením školy, učiteli a asistenty hledat řešení nic není nemožné, pokud je dobrá vůle vyslechnout a podat pomocnou ruku a ta tady rozhodně nechybí. Jaké přednosti nabízí škola potenciálním učitelům a asistentům? Jako speciální pedagog vím, že práce s našimi dětmi není vůbec jednoduchá, denně přináší výzvy, změny a problémy. Proto je nesmírně cenná vstřícnost a podpora ze strany vedení školy i kolegů, otevřenost k novým efektivním a nekonvenčním řešením, vzájemná pomoc a důvěra a v neposlední řadě i možnost zvyšování kvalifikace. Jak byste naši školu charakterizovala třemi slovy? Tak teď jste mě dostali. Určitě: úsměv (s úsměvem jde všechno lépe a je klíčem k srdcím lidí), aktivita (nic není nemožné) a harmonie (prostě klidný pozitivní přístup). Tuto školu charakterizuje: úsměv, aktivita a harmonie.

15 tipy pro rodiče 14 Rozhovory s rodiči Jsem ráda i za drobné pokroky rozhovor s maminkou paní Bystroňovou??? Moje dcera chodila do stacionáře a já jsem chtěla, aby byla vzdělávána ve známém prostředí. Proto jsem ráda, že byly před sedmi lety vyslyšeny požadavky rodičů a škola otevřela rehabilitační třídy pro žáky s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Tehdy neexistovala žádná jiná škola v místě našeho bydliště. Nyní je možností více, ale já i má dcera jsme zde spokojeny. Souvisí s tím i vynikající komunikace s pedagogy - s učitelkou i asistentkou. Oproti jiným školám je zde dobré vybavení, které znám ze své praxe. Škola přinesla dceři širší možnosti adaptace v cizím prostředí, je na mne méně fixovaná a rozvíjí se v mnoha oblastech. Jsem ráda i za drobné pokroky, které dělá. Mým přáním je, aby mohla dále pokračovat ve vzdělání na SŠ praktické. Snad bude na odloučeném pracovišti v Karviné otevřena. Obrovskou výhodou je možnost využívání služeb stacionáře. Máme vše, co potřebujeme pod jednou střechou. Kdyby to šlo, Martin by chodil do školy do nekonečna rozhovor s maminkou paní Brcháčkovou Odkud jste se o naší škole dozvěděla a co rozhodlo, že jste Martina poslala na naši školu? Martin již dříve chodil do denního stacionáře Eden patřícího Slezské diakonii. Vaše škola sídlí ve stejné budově. Jelikož jsme chtěli, aby se syn dále rozvíjel, rozhodli jsme se ho dát do školy. Vaše škola byla nejblíže. Jak pracovat s dětmi s poruchami autistického spektra? Český Těšín Mgr. Romana Straussová, autorka knihy Výchova dětí s poruchou autistického spektra a poradkyně v oboru rané péče přednášela na středisku LYDIE v Českém Těšíně nejen zaměstnancům Slezské diakonie, ale také rodičům a příbuzným dětí s poruchami autistického spektra. Seminář se věnoval několika základním oblastem výchovy těchto dětí: komunikaci, hrám, režimu dne a dalším. Na přednášce zaznělo, jak důležité je naučit tyto děti komunikaci a odstranit jejich strach. Děti s poruchami autistického spektra se bojí. Slovům rozumí špatně. Vše potřebují mít vizualizované. Centrum pro vytvoření mateřského jazyka je narušeno a dítě s autismem se učí každý jazyk jako cizí. Lidé s touto poruchou působí velmi chytře, používají slova správně, ale neví, co znamenají, nedokážou si představit význam toho slova. My myslíme v pojmech, oni potřebují myslet v obrazech. Slova jsou cizím jazykem a každé slovo je nutné přeložit do obrazu. Přednáška byla doprovázena ukázkami praktických pomůcek a her, stejně jako využití videozáznamů ke hrám a diskusím, které mohou rodiče i pracovníci využívat při rozvoji dětí. Modernizace výuky na SŠ Ke zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ Slezské diakonie ve Starém Bohumíně slouží moderní interaktivní tabule. Nová pomůcka umožňuje našim žákům zapojit se aktivněji do výuky. Žák si může sám volit správný postup s okamžitou zpětnou vazbou. Interaktivní tabule také pomáhá rozvíjet smyslové vnímání žáků a je pro ně dalším zdrojem informací. Výuku na interaktivní tabuli zvládají i žáci s více vadami. rozvrh hodin SŠ Český Těšín Jste se svým výběrem školy spokojená? Ano, každopádně. Jak se Martinovi ve škole líbí? Martin je zde velmi rád. Kdyby to šlo, chodil by do školy do nekonečna. Co byste v budoucnu uvítala? Byla bych moc ráda, kdyby měl Martin možnost rozvíjet své dovednosti získané ve škole, pokud možno v místě bydliště. Syn je autista, proto má potíže se samostatným cestováním. Jaké má, dle Vašeho názoru, škola přednosti? Škola dává žákům možnost se rozvíjet, organizuje nebo se zúčastňuje mnoha akcí. Zkrátka se zde pořád něco děje, což je pro naše děti velmi dobré. Děti tady velmi rády chodí. RP - ruční práce TV - tělesná výchova M - matematika PR - pěstování rostlin HV - hudební výchova VV - výtvarná výchova PrC - praktické cvičení v terapeutických dílnách PP - příprava pokrmů OV - občanská výchova RV - rodinná výchova

16 15 zahraniční osobnost John Ashmen Zahraniční konference pro pracovníky Slezské diakonie V červnu 2012 Slezská diakonie uspořádala dvě zahraniční konference pro své pracovníky. První konference s názvem Moderní metody řízení na příkladu neziskové organizace z USA byla odborného rázu a byla určena vedoucím pracovníkům. O tématech strategického plánování a leadershipu přednášel významný host, ředitel Asociace městských misií (tzv. City Mission) z USA John Ashmen. Druhou akcí, kde John Ashmen rovněž vystoupil, byla duchovní konference s názvem Být světlem a solí s nabídkou pro všechny pracovníky Slezské diakonie. Tuto akci, na které vystoupila řada dalších zajímavých řečníků, finančně podpořila Nadace OKD. Při své návštěvě shlédl John Ashmen několik středisek Slezské diakonie a poznal mnoho našich pracovníků. V přátelské atmosféře jsme měli možnost diskutovat o stavu sociálních služeb v USA a v České republice a o mnohých dalších tématech. Já osobně jsem se s Johnem Ashmenem seznámila na konferenci City Mission v Curychu před 4 lety. Naše bližší spolupráce však začala až před 2 lety, kdy jsem byla přijata do světového výboru City Mission, uvedla paní ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Ředitel City Mission John Ashmen dodává: Díky společným zkušenostem ze zasedání výborů v Německu, Indii a Ugandě jsme se také spřátelili s kolegy, kteří se zajímají o službu založenou na textu z Matoušova evangelia 25. kapitoly. Díváme se společně na různé možnosti vzájemné spolupráce a přemýšlíme o tom, jak společně sloužit nejen v Evropě a Severní Americe, ale také na jiných místech po celém světě. Světová asociace City Mission zastřešuje křesťanské organizace, které vykonávají sociální práci na různých kontinentech - v Americe, Evropě, Indii, Africe a Austrálii. Světový výbor se schází pravidelně a připravuje světové konference City Mission střídavě na uvedených kontinentech, na kterých členové výboru také přednášejí. Součástí setkání výboru je vždy návštěva místních organizací pro sociální práci, ve kterých členové výboru slouží přímo uživatelům služeb. Konferenci Moderní metody řízení podpořila Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě poskytnutím svých propagačních předmětů. Kateřina Šurmanová asistentka ředitelky Rozhovor s Johnem Ashmenem Můžete přiblížit našim uživatelům a zaměstnancům vztah AGRM a SD? Spolu se Zuzanou Filipkovou, ředitelkou Slezské diakonie, jsem se zúčastnil celkem tří zasedání výboru Světové asociace městských misií, které se konaly na různých kontinentech. Díky těmto společným zkušenostem jsme se stali přáteli, ale také kolegy, kteří se zajímají o službu založenou na textu z Matoušova evangelia 25. kapitoly. Díváme se společně na různé možnosti vzájemné spolupráce a přemýšlíme o tom, jak společně sloužit nejen v Evropě a Severní Americe, ale také na jiných místech po celém světě. Jak vnímáte naši organizaci? Je pro Vás něčím zajímavá? AGRM (Association of Gospel Rescue Mission, Asociace městských misií - pozn. překladatele), stejně jako SD, je svým způsobem jedinečná. AGRM pomáhá hladovým, lidem bez přístřeší a lidem zneužívaným a závislým. Jde o práci velmi specifickou. Součástí většiny misií v Severní Americe je práce s lidmi závislými na alkoholu nebo drogách. V posledních 5-6 letech se situace trochu změnila. Mnoho lidí, kteří se obracejí na naše misijní stanice v Severní Americe, jsou ženy s dětmi, které nejsou chronické bezdomovkyně, ale prošly zkušeností bezdomovectví. Ve vaší organizaci mě zaujala skutečnost, že pracujete s množstvím lidí, se kterými církve v Severní Americe vůbec nepracují. Alespoň ne v rámci organizací, které jsou napojeny na církev a poskytují sociální služby. Například osoby s postižením nebo senioři to je skupina osob, se kterými v Severní Americe nepracujeme. Říkal jsem paní ředitelce, že neznám žádnou organizaci v Severní Americe, která by pracovala s takovými cílovými skupinami. Péčí o tyto osoby se zabývají jednotlivé rodiny nebo stát.

17 16 Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti musí mít Váš vedoucí? Myslím si, že to nejdůležitější je, mít z podřízených radost a trávit s nimi čas. Nemyslím tím milovat lidi, protože mnozí lidé Vám možná řeknou, že mají druhé rádi, a že s nimi rádi tráví čas. Ovšem existuje rozdíl mezi milovat lidi a mít radost z lidí užívat si je. Vedoucí by se měli radovat z jednotlivců, které si Bůh povolal, aby sloužili potřebám druhých. Dále si myslím, že lidé na vedoucích pozicích v naší organizaci musí být kreativní a flexibilní. Být kreativní pro mě znamená hledat různé cesty, jak řešit problémy. Flexibilní znamená, jak řešit překvapení, která nastanou, pokud se věci mají jinak, než jak jsme si je představovali. Co vedoucím pracovníkům netolerujete? Především je to samozřejmě nečestnost. Nikdo z nás nemá rád zaměstnance, kterým se nedá důvěřovat. Důvěra musí být. Já osobně rovněž netoleruji nedostatek komunikace, ať už se jedná o jakékoliv časové rozpětí. Problém spočívá v tom, že člověk není schopen upřímně a otevřeně komunikovat o tom, jak věci vidí a cítí, a na své pozici pouze tzv. funguje, aniž by se vyjádřil. Situace se nakonec podepíše na ostatních zaměstnancích a bude mít dopad na naši organizaci. Co byste SD popřál a jak vidíte SD za 5 let? Co si mysíte, že je při tvorbě strategického plánu stěžejní a v čem jsou úskalí? Zřejmě nejstrategičtějším aspektem v tomto smyslu je jiné přemýšlení. Nemyslím tím přemýšlet jinak, ale zabývat se úplně jinými myšlenkami. Zvykli jsme si používat určité procesy a věci, které nám vyhovují a někdy nejsme schopni opustit svá schémata (Američané říkají vystoupit z krabice ), tzn. dopřát si kreativní myšlení během schůzek nejvyššího vedení a klást si otázku typu: Co kdyby?, namísto Jakým způsobem?. Realizace strategického plánování bude vypadat úplně jinak, pokud lidé budou přemýšlet kreativně a opouštět zajeté koleje. Dokud se nebudete ptát: Co kdyby, pak budete zachovávat minulý stav věcí a změna bude spočívat pouze v přebírání nových úkolů. Důležité je nechat lidi mluvit o věcech, o kterých jste dříve vůbec nepřemýšleli a dopustit změnu procesu strategického plánování. Ve své prezentaci jsem zmínil některá úskalí strategického plánování. Mnoha z těchto úskalí brání lidem při jeho zvnitřnění lidem, kteří jsou zaměstnanci nebo dokonce členy výboru. Například, pokud se díváte na strategické plánování jako na záležitost, se kterou pracují pouze vedoucí pracovníci, končí na stole bez jakýchkoliv pravidel a není v praxi využívána. Pak ho lidé nemohou brát za vlastní a ztotožnit se s ním. Strategický plán by měl být sestaven tak, aby všichni pracovníci měli možnost zajímat se o to, co se děje. Samozřejmě dalším hlavním aspektem Vašeho procesu strategického plánování by mělo být vyhrazení si času pro modlitbu a hledání Boží vůle. Pokud se připravujete na strategické plánování jako na úkol, který musí být hotov za určité časové období a máte před sebou nějaký kontrolní seznam, který neustále procházíte, abyste se ujistili, že jste pokryli veškeré oblasti, pak vznikne strategický plán, který se nezaměřuje na aspekty, jichž se potřebujete dotknout. Je zapotřebí mnoho úsilí, uvažování, duchovní rozvahy, modlitby a doporučil bych i půst. Pak se dejte do práce. Přemýšlejte o věcech, které jste ještě nikdy nezkusili, udělejte si externí analýzu: Jsou věci, které děláme, stále aktuální? Ve své prezentaci jsem se zmínil o myšlence nové stížnosti. Když mluvím o stížnosti, myslím na věci, které nás opravdu trápí, na věci, kterými se církev nebo dokonce vláda vůbec nezabývá, do čeho nevstupuje. Tuto stížnost si musíme přivlastnit a začít utvářet svoji strategii. Zjistit v čem problém spočívá a jak jej řešit. Především bych Vám rád popřál minimálně stejný úspěch do dalších let. Děláte úžasnou práci a jsem ohromen věcmi, kterých jste dosáhli. Všiml jsem si, že zřejmě velmi dobře komunikujete navenek, užíváte výborné způsoby sdělování věcí, a to nejen ve vztahu k církvi. Ve všech střediscích, která jsem mohl navštívit jsem viděl specifikaci vize. V 1. Korintským 14,40 je napsáno: Všechno ať se děje slušně a spořádaně. Verš se sice nachází v kontextu pořádání bohoslužby, ovšem já si myslím, že se týká rovněž všech věcí, kterými reprezentujeme Krista. Zuzana říkala, že musíte být stále profesionálnější také z toho důvodu, jakým způsobem v současné době reaguje vláda. Reprezentujete Krále Králů a děláte profesionální práci. Chci Vás v tom povzbudit a přeji Vám v tomto smyslu hodně úspěchů. Pokud se týče budoucnosti SD: Kdyby každý z nás měl křišťálovou kouli, mohl by do ní nahlédnout a zjistit co nás čeká. Určitě bychom kuli plány ve prospěch změny situace. Ovšem jedna věc, která mi nedá spát, je, jak změnit situaci a podmínky, ve kterých se v současnosti nacházíte v souvislosti s tím, co vláda dělá či nedělá. Myslím si, že v tomto bodě se můžeme navzájem učit díky kontaktům v zámoří a po celém světě. Když stojíte před věcmi, které jste nikdy předtím nezažili, je docela možné, že my, kteří žijeme v jiné části světa, jsme se s podobnou situací už setkali. Můžeme Vám například poradit, s čím budete muset počítat. Největší rozdíl mezi tím, co děláte vy v České republice a my v Severní Americe, spočívá v tom, že vláda do naší práce vůbec nevstupuje. Stát nám neposkytuje žádné příspěvky. Vztah mezi církví a státem není právně upraven. Proto se vláda do dění v církvích nechce vůbec angažovat. Veřejné financování je možné u organizací, které využívají peníze specifickým způsobem. Asi % misijních organizací v Severní Americe nepobírají peníze od státu vůbec. Proto se obracejí na jednotlivce v samotné církvi, aby získaly celou podporu pro svou práci, a tímto peníze nezbytné pro svou činnost. Pokud v České republice - v této části Evropy - nastanou podobné trendy, se kterými se setkáváme v dalších částech světa, a sice oddělení církve od státu, a pokud některé denominace nebudou mít dostatek svých členů, může se stát, že nebudou mít dostatek prostředků na podporu své církve. Situace se tak vážným způsobem může dotknout také SD a všech služeb, které poskytujete. Může to dojít tak daleko, že vláda nebude ochotna finančně podporovat aktivity SD a podobně jako v Severní Americe bude vláda poskytovat své vlastní sociální programy, na které bude samozřejmě dostatečné množství peněz. V takovém případě se finanční podpora v budoucnu může stát velkým problémem. Doporučoval bych pokračovat v poskytování tak kvalitních služeb, jak je poskytujete doposud. Pokud lidé dělají práci ve jménu Ježíše, prokazují více soucitu, než kdyby realizovali funkce státu. Takže pokračujte ve své práci s hrdostí a vědomím, že sloužíte Králi Králů, a pak bude pro vládu těžké zbavit se věcí, které tak skvěle fungují. Pokračujte v této nádherné práci, držte se a děkuji Vám za všechno, co děláte.

18 17 představujeme sociální službu Služba podpora samostatného bydlení se představuje Podpora samostatného bydlení je jednou z terénních služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Nabízí a poskytuje podporu lidem se zdravotním postižením, kteří vlivem své nemoci potřebují vybudovat, obnovit či posilovat své schopnosti, dovednosti a návyky potřebné k samostatnému bydlení. Cílem této sociální služby je učit lidi se zdravotním postižením samostatně a nezávisle bydlet, zvládat udržování domácnosti, hospodaření s penězi, péči o sebe samého a začlenění se do společnosti. Žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí. Jak lze službu vymezit dle zákona? Sociální služba podpora samostatného bydlení nabízí uživatelům podporu a pomoc při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Rozsah a forma poskytované služby je sjednávána individuálně podle potřeb a požadavků uživatelů. Jak služba funguje Zájemce o sociální službu podpora samostatného bydlení se může s pracovníky služby spojit telefonicky nebo písemně, může také využít nebo přijít osobně. V průběhu jednání je seznámen se základními informacemi o sociální službě, zjišťují se jeho přání, potřeby, cíle, v čem mu může sociální služba pomoci. Jestliže zájemce i sociální služba mají společný zájem a zájemce splňuje podmínky pro přijetí do zařízení, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Zájemce se po uzavření smlouvy stává uživatelem sociální služby. Sociální služba je poskytovaná na základě individuálně určených potřeb, přání a schopností, které jsou zachyceny v individuálních plánech uživatelů služby. Každý uživatel služby má svého klíčového pracovníka, který s ním vytvoří jeho individuální plán, ve kterém jsou stanoveny uživatelovy cíle, kterých chce dosáhnout. Na průběhu realizace individuálního plánu se nepodílí jen uživatel samotný, ale také pracovníci střediska, případně lidé jemu blízcí (rodina, přátelé). Pracovníci sociální služby (klíčoví pracovníci) přijíždějí za uživateli a pomáhají jim s činnostmi v bydlení jako je pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, s obsluhou domácích spotřebičů, starostí o prádlo či získání dovedností v oblasti méně častých domácích prací odmražení lednice, výměna žárovky atd. Klíčový pracovník pomůže např. s výměnou žárovky, či odmražením lednice. Pracovníci služby také doprovází uživatele při jejich pochůzkách po úřadech, k lékaři apod. Podporují uživatele při hledání způsobů trávení volného času. Nabízí jim doprovod na návštěvu kulturních zařízení a sportovních aktivit. Nabízí podporu při obnově či upevňování kontaktu s rodinou nebo v oblasti partnerských vztahů. Pomáhají uživateli získat návyky související se zařazením do pracovního procesu a běžného společenského prostředí. Pomáhají rovněž při jednání v zájmu uživatele. Jedná se o podporu při uplatňování či obhajobě jeho práv, při jednání s různými institucemi, pomoc při vyřizování dávek na ÚP, OSSZ a MěÚ, pomoc při hlášení fyzického napadení nebo krádeže na Policii ČR apod. Praktické příklady ź Pracovník společně s uživatelem objedná na opravu automatické pračky firmu, popřípadě ho podporuje v tom, aby si vyhledal a zkontaktoval firmu a je přítomen u opravy. ź Uživatel společně s pracovníkem jdou do velkého nákupního centra. Pracovník mu pomáhá orientovat se obchodě, v jeho různých úsecích a sektorech. Napomáhá mu také při výběru nakupovaného zboží i při samotném placení u pokladny. ź Uživatel má problém s ranními činnostmi, které přispívají k tomu, že často přichází do práce opožděně a následně mívá také problém tuto práci vykonávat úplně až do konce, cítí se unavený a někdy i hodně vyčerpaný. Pracovník se s uživatelem zaměří na učení se návykům, které vedou k pravidelnému, systematickému a hlavně vytrvalému řádu v činnostech jak běžných, každodenních, tak i pracovních, naučit se dělat práci do konce, nenechat se odradit, když se nedaří apod. ź Uživatel má zájem chodit na bazén. Požádá pracovníka, aby mu pomohl vyhledat vyhovující bazén. Pracovník mu pomůže najít adresu a kontakt na vyhledané zařízení, a také nabídne doprovod a podporu. ź Uživatel má problém v komunitě s navázáním bližšího a trvalejšího vztahu s případným kamarádem. Pracovník po rozhovorech o jeho pocitech souvisejících s tímto problémem, uživateli pomáhá a radí mu, jak postupovat v těchto nesnázích a vede ho trpělivě k iniciativě řešit postupně tento problém.

19 radíme 18 Kde najdete službu podporovaného bydlení NOE Frýdek-Místek podpora samostatného bydlení tř.t.g.masaryka 1101, Frýdek Místek NOE Krnov podpora samostatného bydlení Hlubčická 146/8, Krnov tel.: NOE Třinec podpora samostatného bydlení Hraniční 280, Třinec - Kanada tel.: Nerozvážnost se může prodražit Že pořekadlo malé děti = malé starosti, velké děti = velké starosti rozhodně platí, o tom se přesvědčila paní Marta. Občanskou poradnu Karviná, středisko Slezské diakonie, vyhledala v záležitosti svého čerstvě dospělého syna. Ten nedávno slavil na diskotéce nejen výborný výsledek maturity, ale také přijetí na vysněnou vysokou školu. Oslavu nezvládl, větší množství alkoholu vykonalo své a on se pustil do potyčky se známým. Oba mladíci nakonec skončili s drobnými poraněními na pohotovosti. Syn paní Marty však dostal strach z postihu, proto z čekárny lékaře utekl. Na základě výpovědí svědků nebyl nakonec určen viník a věc tak byla uzavřena pouze pokutou za porušení veřejného pořádku pro obě strany. NOE Třinec, podpora samostatného bydlení poskytuje sociální službu lidem s chronickým duševním onemocněním od 19 do 64 let věku, kteří bydlí v Třinci nebo v jeho správních obvodech. Mezi správní obvody patří obce: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítěž, Vělopolí a Vendryně. Služba je poskytována v pracovních dnech mezi 8 až 16 hodinou. V sobotu, neděli a ve svátek pouze výjimečně. Syna paní Marty ale spravedlnost dostihla, a to v podobě výzvy od zdravotní pojišťovny k úhradě nákladů za léčebné výlohy druhého muže v řádech několika tisíc Kč, podložená výpisem z osobního účtu poškozeného pojištěnce. Paní Marta se proto zajímala, zda částku opravdu musí zaplatit. Nezdá se jim správné, že zranění měli oba téměř stejná, viník nebyl určen, přesto by měl syn uhradit takovou sumu. Také částka jim připadá příliš vysoká, z výpisu z účtu není možné vyčíst, kolik který úkon lékaře stál. Poradkyně použila pro zorientování v situaci výklad Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten říká, že zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Dále pak příslušný paragraf upravuje oznamovací povinnost zdravotnických zařízení, policie a soudů zdravotním pojišťovnám, pakliže se domnívají, že poškození zdraví bylo způsobeno jednáním jiné osoby. Kromě toho poradkyně uživatelce vysvětlila, že nárokování nákladů pouze vůči jejímu synovi plyne zřejmě ze skutečnosti, že syn ošetření nedokončil, kdežto druhý mladík ano, z výpisu lze dokonce vyčíst ještě následná léčba a další kontroly. Co se týče přesného nacenění jednotlivých úkonů, je možné zažádat pojišťovnu o podrobnější rozpis. Paní Marta pochopila, že za lehkomyslnost se opravdu platí. Nahlas ještě zauvažovala, že nejlepší by bylo, aby celou částku uhradil syn jako ponaučení do budoucna, nyní však tolik peněz pohromadě určitě nemá Na to tedy poradkyně navrhla, aby se informovali přímo u pojišťovny na možnost rozložit platbu do několika splátek. Toto řešení pak paní Marta přijala jako ideální a odcházela s přesvědčením, že syn si svůj prohřešek Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti mohou občané Karviné a okolních obcí využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY Karviná, nově na adrese: V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to: úterý středa čtvrtek Poradnu lze navštívit osobně, popřípadě se na nás obrátit dopisem, em na adresu nebo telefonicky na čísle Lenka Šimerdeová vedoucí OBČANSKÉ PORADNY Karviná

20 19 inzerce Sbírka pro školu v Tanzanii Termín konání sbírky: Tanzanie Účel sbírky: Finanční zajištění nákupu oken a lavic do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii Projekt Děti Afriky byl zahájen na základě osobních vztahů s křesťany v centrální Tanzanii. Cílem projektu je zajistit pomoc a podporu lidem v Mbulském distriktu Tanzanie, zejména sirotčince a školy ve vesnici Dongobesh. Nosnou oblastí je podpora vzdělanosti - především možnost sponzorovat vzdělávání a základní životní potřeby nejchudším lidem, sirotkům a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Způsob provádění sbírky: vedený u Komerční banky a.s. Český Těšín nebo složením částky v hotovosti do pokladny na ústředí Slezské diakonie, Dukelská 5, Český Těšín Zasláním částky na účet č /0100 Sbírka je schválena Krajským úřadem Navštivte nás, Bazárek pod věží vám nabízí: porcelán keramiku obrazy sklo a další nezbytnosti pro vaši domácnost hračky Provozní doba: út pá Ceny smluvní Výtěžek prodeje je určen na provoz služeb Slezské diakonie v Třinci domácí potřeby bytové doplňky knihy Adresa: Frýdecká 136, Třinec , tel.: ,

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC) KUMSP8TIRGO l ' i m ^k wé \ Sétt DODATEK č. 3 "~ """' ~~ "* "-* -,.!. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č. 13/216/SOC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC)

DODATEK č. 1. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. (evidenční č /2016/SOC) KUÍ1SPRBJQ6 DODATEK č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4- poř, č sla ' ' ŽOft m. á..cz... ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č.

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo

Více