Co se povedlo v projektu Uplatněte se!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se povedlo v projektu Uplatněte se!"

Transkript

1 Příběhy klientů zapojených v projektu. Co se povedlo v projektu Uplatněte se! Jihočeský kraj 1. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době nastoupení do projektu Uplatněte se! na mateřské dovolené a zároveň dálkovou formou studovala třetí ročník bakalářského oboru na vysoké škole v Českých Budějovicích. Původní profesí je učitelka mateřské školy. Po svém příjezdu do ČR pracovala jako šička v továrně na výrobu automobilních doplňků, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Zaměstnání po skončení mateřské dovolené sama aktivně vyhledávala, ale neúspěšně. Jejím snem bylo pracovat v oblasti výuky cizích jazyků. V minulosti absolvovala řadu vzdělávacích kurzů pro zvýšení své kvalifikace. V rámci projektu Uplatněte se! se zúčastnila kurzu sebeprezentace, na kterém se dozvěděla, jakým způsobem lze efektivně oslovovat zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor a jakým způsobem při výběrovém řízení komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Po kurzu sebeprezentace začala klientka opětovně oslovovat zaměstnavatele a podařilo se jí získat vysněné zaměstnání učitelky cizího jazyka na mezinárodním gymnáziu. 2. Pan ze Súdánu žije v ČR šestým rokem. V době nástupu do projektu Uplatněte se! byl zaměstnán na pracovišti podporovaném Úřadem práce na částečný pracovní úvazek, ale tento měl brzy skončit. Klient byl v minulost zaměstnán jako montážní dělník a projevil zájem o pomoc s nalezením obdobného pracovního místa. Dále měl zájem o kurzy českého jazyka, aby zvýšil své komunikační dovednosti a šance na pracovní uplatnění. V rámci projektu absolvoval kurz českého jazyka a po skončení zmíněné pracovního poměru docházel na konzultace se sociálním pracovníkem, který monitoroval aktuální pracovní nabídky, telefonicky či em oslovoval zaměstnavatele a pomohl také klientovi s úpravou jeho životopisu a motivačního dopisu. Klient se zároveň za jeho asistence učil používat internet jako zdroj vyhledávání pracovních nabídek a dostával tipy a kontakty na zaměstnavatele, které oslovoval sám či za pomoci sociálního pracovníka. Sociální pracovník s klientem probral a trénoval strategie jednání na pracovním pohovoru, také klientka na výběrové řízení v případě potřeby doprovázel. Práci se podařilo pro klienta sehnat po telefonické a ové komunikaci s personalistkou firmy KERN-LIEBERS CR spol. s.r.o. Tato firma klienta po absolvovaném pohovoru zaměstnala na pozici strojírenského dělníka. Nyní zde klient pracuje již osmým měsícem a je v této práci velmi spokojen. 3. Paní z Gruzie žije v ČR dva a půl roku. Do projektu Uplatněte se! se zapojila velmi brzy po svém příjezdu z Gruzie, v té době nehovořila vůbec česky. Klientka nastoupila do kurzu českého jazyka pro začátečníky, odkud vlivem pokročilejší znalosti díky samostudiu a domácí přípravě vzápětí přešla na skupinový a individuální kurz českého jazyka pro pokročilé. Později také absolvovala přípravný kurz českého jazyka na státní jazykovou zkoušku z českého jazyka na úrovni C1, aby si zvýšila svou kvalifikaci pro případnou práci tlumočnice. Tuto státní zkoušku úspěšně splnila. Klientka se díky zvyšujícím jazykovým schopnostem postupně začala připravovat na své možné pracovní zapojení.

2 Zúčastnila se kurzu sebeprezentace, na kterém se dozvěděla, jakým způsobem efektivně oslovovat zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor a jakým způsobem při výběrovém řízení komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Sociální pracovník klientce pomáhal s vyhledáváním a oslovováním aktuálních pracovních nabídek a také s úpravou životopisu a motivačního dopisu. Se sociálním pracovníkem klientka také řešila nostrifikaci svého vysokoškolského zahraničního vzdělání, která byla úspěšně uznána. Dále sociální pracovník klientce pomáhal při podání přihlášky k navazujícímu studiu na vysoké škole. Klientka úspěšně přijímací zkoušky ke studiu splnila. Ačkoliv nyní pobývá s manželem na zahraniční pracovní cestě, díky dosavadní účasti na různých aktivitách projektu bude po svém návratu mnohem lépe připravena k aktivní účasti na trhu práce i k navazujícímu studiu. 4. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. Po svém příjezdu do ČR pracovala několik let na dělnických pozicích jako šička, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Původní profesí je bankovní pracovnice. V zemi původu vystudovala střední školu s maturitou v oboru bankovnictví, poté pracovala v bankovním a pojišťovacím sektoru deset let. V ČR se chtěla po skončení mateřské dovolené vrátit k tomuto oboru. V projektu Uplatněte se! měla zájem o bezplatnou stáž, ve které by si mohla doplnit chybějící praxi i znalosti v oblasti bankovních a pojišťovacích služeb, zároveň chtěla využít pomoci sociálního pracovníka s vyhledáváním a oslovováním zaměstnavatelů. Po neúspěšném několikerém oslovování bank a pojišťoven s žádostí o stáž a po skončení mateřské dovolené byly ve spolupráci se sociálním pracovníkem monitorovány a oslovovány zaměstnavatelé nabízející stálá pracovní místa v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Po telefonické a ové domluvě sociálního pracovníka se zaměstnavatelem (pojišťovna Uniqua) byla klientce domluvena možnost její účasti v připravovaném přijímacím řízení. Klientka prošla více koly přijímacích pohovorů a od září 2011 nastoupila v pobočce Uniqua v místě bydliště na pozici pojišťovací/finanční poradkyně do hlavního pracovního poměru, který trvá dodnes. 5. Pan z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době zapojení se do projektu Uplatněte se! měl zájem o rekvalifikační kurz z oblasti tvorby webových stránek, protože se rozhodl pro samostatné podnikání v oblasti provozování internetového obchodu, a proto znalost a dovednost tvorby a údržby webových stránek pro své začínající podnikání nutně potřeboval ovládat. Po absolvování rekvalifikačního kurzu tvorby www stránek mohl klient začít aktivně vytvářet svůj internetový obchod. 6. Paní z Ukrajiny žije v ČR již 11 let. Ve své zemi původu vystudovala vysokou školu ekonomickou. V ČR své vysokoškolské vzdělání úspěšně nostrifikovala, ale k práci v oboru se v ČR nedostala. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! měla zájem o vzdělávací kurz účetnictví, díky kterému by si oživila znalosti v ekonomickém oboru vystudovaném v zemi původu a zároveň by se naučila postupy dle směrnic a norem platících v ČR. V budoucnu by se klientka ráda více věnovala práci v tomto svém oboru a zvažuje i možnost samostatného podnikání v oblasti účetnictví a ekonomie. 7. Pan z Ukrajiny žije v ČR již více než pět let. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byl zaměstnán ve stavební firmě na dělnické pozici. Rád by si zvýšil svou stávající kvalifikaci a stal se masérem. V rámci projektu proto absolvoval rekvalifikační kurz maséra pro sportovní a rekondiční masáže, zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem získal informace potřebné pro zajištění vlastní živnosti.

3 8. Pan z Moldavska žije v ČR již devět let. Svou původní profesí je inženýr radioelektorniky, avšak v ČR pracoval vždy na dělnických pozicích. V současné době je zaměstnán v truhlářské firmě, ve které navrhuje a montuje nábytek na zakázku. V rámci projektu Uplatněte se! si chtěl zvýšit svou kvalifikaci nostrifikací vysokoškolského vzdělání i vzdělávacími kurzy. V projektu Uplatněte se! se zapojil do kurzu sebeprezentace, kde získal informace související se zlepšením postavení na trhu práce a vhodného oslovování zaměstnavatelů. Zároveň absolvoval specializovaný kvalifikační kurz počítačové grafiky a navrhování interiérů 3DMax. Za pomoci sociálního pracovníka byla podána žádost o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání. Díky nostrifikaci svého vzdělání a znalosti počítačového programu 3DMax bude mít v současném zaměstnání větší příležitost ke zvýšení svého stávajícího pracovního zařazení i šanci na zlepšení svého postavení na trhu práce a kvalifikace do budoucna. 9. Paní z Moldavska žije v ČR šest let. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byla krátce na mateřské dovolené a připravovala se na blížící se porod prvního dítěte. V projektu se chtěla zapojit zejména do vzdělávacích aktivit, které by jí po návratu z mateřské dovolené zvýšily její stávající pracovní znalosti a kvalifikaci v práci s počítačem. Klientka v rámci projektu absolvovala specializovaný kvalifikační kurz počítačové grafiky a navrhování 3DMax. 10. Pan z Egypta žije v ČR dva a půl roku. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byl nezaměstnaný a trápila nižší roveň znalosti českého jazyka, která bránila jeho aktuálně lepší možnosti zapojení na trhu práce. Klient měl zájem o kurzy českého jazyka a pomoc při hledání stálého zaměstnání. Klient mohl díky proplácení jízdného dojíždět na kurz českého jazyka pro začátečníky a později i pro pokročilé mimo své bydliště, což jemu i jeho rodině velmi usnadňovalo nelehkou finanční situaci. Ve spolupráci se sociálním pracovníkem byly vyhledávány a konzultovány aktuální pracovní možnosti, dále sociální pracovník pomáhal s úpravou životopisu a motivačního dopisu. Od dubna 2011 byl klient zaměstnán u firmy Presente, s.r.o. v Plzni na pozici operátora výroby. Z důvodu zdravotních potíží vzniklých ve výkonu práce klient nastoupil na dlouhodobou pracovní neschopnost a z doporučení lékaře bylo nutné začít hledat jinou práci. Od září téhož roku klient nakonec opětovně nastoupil do zaměstnání na obdobnou pracovní pozici ve firmě Panasonic v Písku. Středočeský kraj 1. Klient se do České republiky dostal zhruba před pěti lety, kdy následoval ze své země svou vyvolenou z ČR. V té době neuměl český jazyk a nevyznal se v místní kultuře. Po svatbě aktivně hledal zaměstnání, které ovšem nenašel a na čas se vrátil zpět do rodné země. Do projektu Uplatněte se!, se klient dostal v roce 2010, kdy přišel na sociální poradenství a text vyvěšené zprávy na nástěnce ohledně projektu se mu zalíbil. Po poradě s koordinátorkou a sociální pracovnicí, kdy klient prošel pohovorem, aby následně byl vyhodnocen ve vztahu k projektovým kritériím pozitivně, mu byla nabídnuta účast. Klient projevil zájem o kurz českého jazyka, který mu do té doby dělal velké problémy. Na základě individuálního plánu mu byl navržen kurz češtiny (v Praze) s možností návštěvy kurzu Sebeprezentace. Klient plánoval i rekvalifikační kurz profesní řidičák, ale bohužel ten nemohl absolvovat, neboť mu Magistrát Hl. m. Prahy nechtěl uznat řidičské oprávnění z Tunisu. V té době také zjistil, že jeho manželka má dluhy ve výši 400 tis., které musejí být nutně zaplaceny dříve, než přijde exekutor. Proto další směřování individuálního plánu bylo na získání zaměstnání.

4 Na kurzu Sebeprezentace získal informace o sepsání životopisu a prezentaci na pohovoru a posléze v praxi terénní doprovod sociální pracovnice. Bohužel v té době ČR zasáhla krize, což způsobilo omezení přijímání pracovníků cizinců na pozice a upřednostňování Čechů. Klient dlouhodobě hledal zaměstnání. Do toho jeho žena otěhotněla, což zvýšilo klientovu nervozitu a ztížilo celkově komunikaci se sociální pracovnicí. Zhruba po měsíci klient získal brigádu malíř pokojů, kde sociální pracovnice domluvila i možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou. Klient do této doby pracuje jako malíř pokojů a brigádně i jako pracovník na stavbě. Návrat do vlasti neplánuje. 2. Klient žije v České republice od roku Pochází s Ukrajiny, kde se živil jako učitel hudby. V ČR žije se svou manželkou a synem. Do roku 2009 se živil jako pracovník na stavbách, kde poznal mnoho přátel z Ukrajiny a rozhodl se, že zkusí podnikat na vlastní pěst ve stavebnictví. K tomu potřeboval znát celé penzum informací ohledně financí, daní, účetnictví a legislativy v ČR. Na sociální pracovnici v projektu Uplatněte se! se obrátil s prosbou získat tyto informace, aby mohl zahájit svou podnikatelskou činnost. Po konzultaci s koordinátorkou a splnění projektových kritérií byl klient zařazen do projektu. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz Základy podnikání, jehož obsahová náplň splňovala veškeré požadavky klienta. Cílem kurzu bylo na základě získané teorie sestavit svůj podnikatelský záměr pod dohledem zkušeného profesionála. Plán obsahoval tyto složky legislativa, daně, marketing, personální agendu, mzdovou agendu, základy vedení účetnictví. Na tomto základě klient vyhotovil v rozmezí kurzu (180 hodin z toho 35 hod. teorie, 45 hod teoreticko praktická část, 100 hod projektově praktická část) svůj podnikatelský záměr, který úspěšně obhájil před odbornou komisí a získal osvědčení. V průběhu kurzu také navštěvoval kurz ČJ v Praze, který doplňoval jeho vzdělávací akci. Na kurzu rozebíral s lektorkou i různé termíny z podnikání, kterým na rekvalif. kurzu nerozuměl. V současné době podniká ve stavebnictví a jak sám říká, jednou je nahoře, podruhé dole stavebnictví je sezónní záležitost, ale i přesto je šťasten, že získal tuto možnost uplatnit se na trhu práce a být přínosný. 3. Klient žije v České republice pět let. Vystudoval střední elektrotechnickou školu s maturitou v Kazachstánu. Úroveň češtiny zvládá na středním stupni. Klient je registrovaný 7 měsíců na úřadu práce a nemá žádné příjmy, což pro jeho rodinu není pozitivní. Před rokem pracoval jako opravář počítačů (cca 2 roky). V projektu Uplatněte se!, projevil nebývale velký zájem o rekvalifikační kurz svářeč. Rekvalifikační kurz zajistila SŠ stavební a technická v Ústní nad Labem. Svůj zájem o kurz zdůvodnil vlastní analýzou pracovního trhu v daném regionu, kde shledal plno volných pracovních pozic týkající se oboru svářeč. Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí a na základě splněných kritérií, byl do projektu přijat. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz se zaměřením na Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG v délce 160 hodin. Klient poté za své prostředky vykonal i zkoušku, na základě které získal osvědčení o provozování dané činnosti. Kurz byl ukončen 5. prosince V dnešní době klient hledá práci a je celkově pozitivně motivován uplatnit se na trhu práce. 4. Klientka žije v České republice od roku Vystudovala střední školu s maturitou se zaměřením na stavebnictví. V ČR pracovala jako administrativní síla v soukromé firmě. V roce

5 odcestovala do Kanady, kde nastoupila na jazykové kurzy francouzštiny a angličtiny. Zde podstoupila i operaci prsu, která ji výrazně zasáhla do profesního života. Klientka začala uvažovat o možnostech dalšího profesního zaměření v kontextu svého onemocnění, které vyžaduje pravidelné lékařské prohlídky a reoperace. Do projektu Uplatněte se!, se dostala přes svého manžela, který zde absolvoval rekvalifikační kurz Podnikání půl roku před jejím nástupem. Z projektu byl velmi nadšen a doporučil jej i své manželce a přátelům, (kteří později nastoupili do druhého projektu koordinátora R. Vargy). Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí a na základě splněných kritérií, byla do projektu přijata. Klientka projevila zájem o kurzy ČJ a rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. V rámci individuálního plánu jí byl navržen kurz ČJ s nástupem od v Rudné. Po absolvování českého jazyka nastoupila i na kurz do Dívčí katolické školy na Praze 1. Rekvalifikační kurz obsahoval kurz pro pracovníka v sociálních službách a pečovatelka o děti od 3 15 let. Klientka uvažovala i o kurzu sanitářky, ale to vzhledem ke svému zdravotnímu stavu raději odmítla. Kurz trval čtyři měsíce a závěrečné zkoušky bude paní skládat na konci prosince V průběhu kurzu se rovněž účastnila kurzu Sebeprezentace, který jí otevřel informační sféru v rámci sociálních služeb. Podle jejích slov už ví, kde a co hledat. Aktivně si po celou dobu kurzu hledá nové místo v sociálních službách, kde podle lektorky z Dívčí katolické školy, má velké šance na uplatnění. 5. Klient žije v České republice již tři roky. Je svobodný a úroveň českého jazyka je na středním stupni. Vzdělání má středoškolské a v ČR pracoval jako pomocný dělník u vyučených zámečníků a svářečů. V projektu Uplatněte se!, projevil zájem o kurz svářeče, který ho oslovil v jeho minulém zaměstnání. Bohužel vzhledem k nízkým finančním prostředkům neměl možnost si jej zaplatit. Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí, byl klient zařazen po splnění kritérií do projektu. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu podle ČSN Klient si poté zaplatil pouze závěrečnou zkoušku, kterou složil úspěšně. Kurz ukončil V současné době pracuje brigádně jako svářeč v Kutné Hoře. Plzeňský kraj 1. Paní z Ukrajiny přistoupila k projektu UPLATNĚTE SE! v roce Měla vystudované gymnázium ukončené maturitní zkouškou a dále měla zvýšenou kvalifikaci na Charkivské finančně-ekonomické vysoké škole v oboru účetní. Klientka díky projektu začala navštěvovat kurz Obchodní zástupce, který zvládla velmi dobře. Do této doby pracovala pouze brigádně a nemohla sehnat žádné zaměstnání. V roce 2011 nastoupila v rámci projektu na kurz českého jazyka, v tuto dobu byla bez práce. Během kurzů českého jazyka začala chodit na pohovory týkající se profese obchodního zástupce. Po kurzech čj, kdy se její čeština zlepšila o úroveň, našla zaměstnání jako pojišťovací agent u pojišťovny UNIQA. 2. Pan z Ukrajiny, v současné době zaměstnaný u VS KOVO,v České republice žije 7 let, již získal trvalý pobyt. Do projektu se zapojil v roce 2010, kdy začal navštěvovat kurz českého jazyka. Po kurzu nastoupil na pracovní stáž vykonávanou u VS KOVO. Pan Ivan již v této době podnikal v oboru svářeč, úprava kovu. Po kurzech a pracovní stáži, našel lepší pracovní uplatnění u firmy VS KOVO, kde pracuje dodnes a je zde spokojený.

6 3. Klient z Pakistánu žije v České republice 6 let, od roku 2009 pracuje na zkrácený úvazek ve velkoobchodě TESCO jako pokladní. Kvůli jeho zdravotnímu stavu je tato práce pro něj náročná. V projektu UPLATNĚTE SE! klient získal osvědčení jako účetní a na konci roku se přihlásil do kurzu českého jazyka pro mírně pokročilé. V současné době stále pracuje u stejné společnosti a snaží se získat práci jako účetní, což by prospělo jeho zdraví ale i zlepšení postavení na trhu práce. 4. Klientka z Ukrajiny, v současné době na rodičovské dovolené má v České republice má trvalý pobyt. Za celých 13 let, co zde žije, pracovala pouze brigádně. Má vysokoškolské vzdělání v oboru Technologie kvasných výrob a vinařství, které si v tuto dobu nechává nostrifikovat. Bohužel, ji v tomto oboru nikde nechtějí zaměstnat. Klientka se věnovala účetnictví v jedné malé firmě. Proto jsme se rozhodly po konzultaci se sociální pracovnicí, přihlásit pani na kurz mzdové účetnictví a daňová evidence. Klientka tuto rekvalifikaci zvládla na výbornou a nyní se společně pokusíme najít alespoň na zkrácený úvazek pozici účetní, aby získala praxi a po rodičovské se mohla v této oblasti zaměstnat. 5. Klientka z Ukrajiny žije se svoji sestrou v České republice 6. rokem. Obě pracují jako dělnice ve výrobních firmách. Tyto firmy propouští zaměstnance a obě klientky jsou ohroženy tím, že budou bez práce. Po rozhovoru se sociální pracovnicí byla klientkám poskytnuta rekvalifikace. Jejich cílem je odejít z výrobní firmy dříve, než budou propuštěny. Rády by si založily vlastní živnost a připojily by se ke své známé, která již v kosmetické oblasti pracuje. Klientce byla poskytnuta rekvalifikace Manikúra a nehtová modeláž, kterou zakončila v prosinci a druhá klientka dochází na rekvalifikaci kadeřnice, která byla ukončena v lednu. Dále budeme spolupracovat s klientkami na založení živnostenského oprávnění a budeme věřit, že se jim v jejich podnikání povede dobře. 6. Klientka z Moldavska žije v České republice 4 roky a za celou dobu nenašla pracovní uplatnění. V Moldavsku si udělala kurz maséra, který ji ale v ČR nebyl uznán a nemohla se tedy touto profesí živit. Klientka by chtěla v této oblasti pracovat a vykonávat tuto činnost jako živnost. Jelikož s manželem cestují i do jiných států, zvolily jsme rekvalifikační kurz, kde získá certifikát, který je platný v rámci celé EU. Lora nyní dokončila rekvalifikaci. 7. Klientka z Ukrajiny v současné době pracuje jako administrativní pracovnice u jedné stavební firmy. Klientka má vystudované a nostrifikované 2 vysoké školy, obory: žurnalistika, filologie. V rámci projektu UPLATNĚTE SE! začala navštěvovat kurz českého jazyka pro pokročilé a od září se zapojila do rekvalifikačního kurzu reklamní a tisková produkce, který končí v roce Klientka průběžné zkoušky zvládá na výbornou a je nejlepší studentka.

7 6. Klient z Moldavska žije v České republice 5 let. V současné době je bez práce. Celou dobu, co je v České republice pracoval pod různými firmami, ale poslední měsíce mu štěstí nepřálo a společnosti mu přestaly platit. Po konzultaci se sociální pracovnicí se rozhodl obnovit svůj masérský kurz a udělat si certifikát, který bude platný po celé Evropské unii. Klient by chtěl po skončení kurzu začít pracovat jako masér. 7. Klientka z Ukrajiny v současné době vedena na Úřadu práce, je v České republice 9 let. Původní profesí je kuchařka, cukrářka. V České republice pracovala několik let v jedné známé firmě jako izolatérka trakčních motorů. Poté nastoupila na mateřskou dovolenou a po ukončení se nemohla vrátit zpět do zaměstnání. Klientka v projektu získala podporu v rekvalifikaci, kde se chtěla naučit pracovat s počítačem. Klientka absolvovala tento kurz úspěšně a společně se snažíme najít zaměstnání alespoň na zkrácený úvazek, kdy její dítě tráví čas v mateřské školce. 8. Obě klientky z Ukrajiny žijí v České republice již několik let, získaly i trvalý pobyt. Společně pracují jako operátorky v jedné firmě kousek od Plzně. Jedna klientka má vystudovanou vyšší školu v oboru bankovnictví. Ráda by se této profesi u nás věnovala. Proto pani byla poskytnuta rekvalifikace Základy práce na PC, aby získala dovednosti, které by mohla v oboru využít a dále prohlubovat své znalosti. Druhá klientka byla do projektu přijatá z důvodu, že si chtěla rozšířit své vzdělání, aby mohla najít lepší pracovní uplatnění. Klientka neměla žádné větší zkušenosti s prací na počítači a proto jí byl poskytnut tento kurz. Dnes se totiž v každém zaměstnání využívají počítače a základní znalost je více než povinná. 9. Klientka z Ukrajiny žije v České republice již 5 let. Původní profesí je učitelka anglického a německého jazyka. V České republice pracovala na mnoha brigádách. Paní je velmi pracovitá a šikovná. Ráda by se věnovala své profesi, ale nemůže nikde najít zaměstnání. Klientka nastoupila na kurzy českého jazyka pro pokročilé v půlce roku Po absolvování kurzu paní získala zaměstnání jako dělnice a ráda by si časem zažádala o trvalý pobyt. Klientka z Běloruska žije v České republice 12 let. Do projektu UPLATNĚTE SE! byla přijatá do kurzu českého jazyka pro pokročilé. V té době byla na mateřské dovolené. Cílem spolupráce bylo najít jí po ukončení mateřské zaměstnání. Klientka se na kurzech seznámila s jinou klientkou a hned po kurzech nastoupila do zaměstnání, kde pracuje jako dělnice.

8 11. Klientka z Ukrajiny přišla do OPU po rodičovské dovolené, kdy byla nezaměstnaná. Klientka žije v České republice 8 let a má zde trvalý pobyt. Po konzultaci se sociální pracovníci měla zájem o absolvování pracovní stáže. Sepsaly jsme spolu životopis, motivační dopis a rozeslaly je do vybraných firem, kde by pani chtěla absolvovat stáž. Bohužel, o pracovní stáž žádná firma neměla zájem. Paní nadále aktivně hledala zaměstnání a nakonec v září se na ní usmálo štěstí a začala pracovat jako personalistka. Jihomoravský kraj 1. Klient z Tuniska přijel do České republiky se svojí manželkou na začátku roku V zemi původu pracoval jako správce v hotelovém komplexu. Vyučen je v oboru elektrikář. Po svém příjezdu do České republiky nemohl naleznout zaměstnání a to z mnoha důvodů. Tím nejpalčivějším byla absolutní neznalost českého jazyka, která mu bránila při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Rodina manželky jej aktivně podporovala a snažila se mu v počátcích všemocně pomoci. Prostřednictvím internetu se dozvěděli o našem projektu, který byl zaměřen právě na tyto osoby. Klient nás kontaktoval v dubnu se žádostí o kurz českého jazyka. Na první setkání jsme si nastínili možnou spolupráci. Dohodli jsme se na poskytnutí kurzu českého jazyka pro začátečníky, podporu při uznání vzdělání ze země původu a asistenci při hledání zaměstnání v místě bydliště a blízkém okolí. Klient patřil ve skupině k nejaktivnějším studentům a byla vidět jeho silná motivace naučit co možná nejvíce. Po absolvování kurzu byl schopen samostatně jednat s potenciálními zaměstnavateli a za pomoci nás a rodiny se mu nakonec podařilo najít práci v oboru, na který má kvalifikaci. Klient v současné době stále pracuje. reakce manželky: Děkujeme za informace a vůbec celou spolupráci s Vámi. Činnost OPU já osobně vnímám jako opravdu profesionální (činnost a celkový přístup státních institucí, které mají také "pomáhat" cizincům pracovní úřad například...se s Vámi nedají vůbec srovnat). 2. Klient z Egypta přijel do České republiky se svojí manželkou na konci roku V zemi původu pracoval jako manažer v hotelovém komplexu. Po svém příjezdu do České republiky nemohl naleznout zaměstnání a to z mnoha důvodů. Tím nejpalčivějším byla absolutní neznalost českého jazyka, která mu bránila při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Dohodli jsme se na poskytnutí kurzu českého jazyka pro začátečníky a podporu při hledání zaměstnání v oblasti turismu nebo jazykového vzdělávání. Klient se během kurzu zlepšil natolik, že se mu ihned po skončení kurzu podařilo najít práci jazykové škole. Klient v současné době stále pracuje.

9 3. Klient z Arménie přijel do České republiky v 90. letech 20. století. V zemi původu pracoval ve strojírenství. Po svém příjezdu do České republiky nemohl dlouho naleznout zaměstnání. Řadu let působil jako OSVČ v různých strojírenských firmách na Kuřimsku. Při hospodářské krizi v letech , která postihla Českou republiku, o zaměstnání přišel, a proto pozastavil živnost. V evidenci úřadu práce byl téměř 3 roky. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. V té době byla poptávka po svářečích, kteří mají oprávnění na svařování metodou TIG. Klient se po kurzu podařilo obnovit živnostenské oprávnění a naleznout zaměstnání v nadnárodní strojírenské společnosti, kde pracuje dodnes. 3. Klient z Ukrajiny přijel do České republiky na začátku 90. letech 20. století. V zemi původu vystudoval a dlouhá léta pracoval jako rekondiční a sportovní masér. Po svém příjezdu do České republiky nemohl dlouho naleznout zaměstnání. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Chtěl se vrátit k podnikání, resp. k SVČ. Hledali jsme řešení, jak mu pomoci SVČ nastartovat. Podnikatelský plán měl zpracovaný, potřeboval jej zkonzultovat a získat finanční prostředky na její zahájení. Klientovi jsme zprostředkovali kontakt a konzultační schůzku v Regionální hospodářské komoře Brno. Dle zprávy RHK byl podnikatelský plán připraven dobře. Našim úkolem bylo mu pomoci naleznout vhodný dotační titul. Podařilo se nám zkontaktovat Jihomoravský krajský úřad, který má vlastní dotační program na podporu začínajícím podnikatelům. Klientovi jsme pomohli připravit žádost a také podpůrný dopis za organizaci. Žádost byla krajským úřadem schválena a dotace přidělena ke konci roku V březnu 2011 zahájil SVČ v oboru masér. Klient v současné době stále podniká. 4. Klient z Arménie přijel do České republiky v 90. letech 20. století. V zemi původu absolvoval střední odborné učiliště a pracoval jako řidič z povolání. Po svém příjezdu do České republiky dlouhá léta pracoval na základě SVČ jako zedník. Při hospodářské krizi v letech , která postihla Českou republiku, o zaměstnání přišel, a proto SVČ pozastavil. V evidenci úřadu práce byl 2 roky. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno venkov. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Chtěl se vrátit k profesi profesionálního řidiče, jenže narážel na administrativní překážky, které sebou přinesla novela silničního zákona průkaz profesní způsobilosti. Překážkou nebyl samotný fakt absolvování kurzu, ale nedostatek prostředků k jeho zaplacení. Klient byl jediným živitelem v rodině (manželka + 3 děti) a v době nezaměstnanosti utratil všechny uspořené prostředky. S klientem jsme se dohodli, že mu

10 kurz uhradíme. Po jeho absolvování znovu zahájil SVŠ v oboru zedník jen s tím, že mohl pro firmu, pro kterou pracoval, zastat místo řidiče, na které díky absolvování kurzu mohl nastoupit. Klient v současné době stále pracuje. 6. Klientka z Ruské federace/čečenska přijela do České republiky na začátku roku Ze země původu byla nucena uprchnout kvůli válce. V České republice získala politický azyl. V zemi původu absolvovala střední zdravotnickou školu. Stará se sama o 3 nezletilé děti. Díky rekvalifikačnímu kurzu pečovatelka nastoupila v pečovatelské službě Kroměříž. Zaměstnavatel ji požádal, aby si doplnila ještě rekvalifikační kurz pedikůra včetně nehtové modeláže, aby mohla rozšířit portfólio svých služeb a tím si mohla zvýšit příjem pro zabezpečení rodiny. S klientkou jsme se dohodli na poskytnutí kurzu s ohledem na její sociální a ekonomický statut. Klientka úspěšně kurz absolvovala a v současné době stále pracuje.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Aktuální situace na trhu práce, současné a připravované možnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 21. října 2015 2 Situace na trhu práce podíl

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069 Projekt Odborné praxe do 30 let v Pardubickém kraji byl realizován Úřadem práce ČR

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00003 Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00003 Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce? V letech 2008-2011 jsou hrazeny poradenské činnosti a rekvalifikace

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti

Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00003 Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti Kontaktní pracoviště Děčín Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji

Záruky pro mladé v Jihočeském kraji Vítáme vás na informačním semináři projektu ESF Záruky pro mladé v Jihočeském kraji CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 Záruky pro mladé v Jihočeském kraji registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji Situace na trhu práce v Jihočeském kraji Krajská pobočka ÚP ČR v Českých Budějovicích 23. října 2017 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (v %) Podíl nezaměstnaných

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Dotazník. Dlouhodobá nezaměstnanost osob let v okrese Sokolov.

Dotazník. Dlouhodobá nezaměstnanost osob let v okrese Sokolov. Seznam příloh Příloha č.: Dotazník Příloha č.: Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání (tabulka). Příloha č.3: Rekvalifikace v roce 9 a v roce - kumulativně od počátku roku (tabulka).

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

Ústecký kraj a politika zaměstnanosti Formy zajištění kvalifikované pracovní síly prostřednictvím Paktu zaměstnanosti ÚK

Ústecký kraj a politika zaměstnanosti Formy zajištění kvalifikované pracovní síly prostřednictvím Paktu zaměstnanosti ÚK Ústecký kraj a politika zaměstnanosti Formy zajištění kvalifikované pracovní síly prostřednictvím Paktu zaměstnanosti ÚK Červen 2016 Mgr. Martin Klika, MBA Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje Pakt zaměstnanosti

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání 2012/29734-102 Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání Dotaz: (ze dne 11. 4. 2012) Vážení, Žádost o předání metodického pokynu Vážení, žádám Vás tímto

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Duben 2013 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Souhrnná informace k realizaci projektu:

Souhrnná informace k realizaci projektu: Souhrnná informace k realizaci projektu: Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. březen 2015 Rozpočet: 3 687 025,64 Kč Popis projektu Hlavním cílem projektu byla pracovní a sociální integrace osob

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Březen 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více