Co se povedlo v projektu Uplatněte se!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se povedlo v projektu Uplatněte se!"

Transkript

1 Příběhy klientů zapojených v projektu. Co se povedlo v projektu Uplatněte se! Jihočeský kraj 1. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době nastoupení do projektu Uplatněte se! na mateřské dovolené a zároveň dálkovou formou studovala třetí ročník bakalářského oboru na vysoké škole v Českých Budějovicích. Původní profesí je učitelka mateřské školy. Po svém příjezdu do ČR pracovala jako šička v továrně na výrobu automobilních doplňků, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Zaměstnání po skončení mateřské dovolené sama aktivně vyhledávala, ale neúspěšně. Jejím snem bylo pracovat v oblasti výuky cizích jazyků. V minulosti absolvovala řadu vzdělávacích kurzů pro zvýšení své kvalifikace. V rámci projektu Uplatněte se! se zúčastnila kurzu sebeprezentace, na kterém se dozvěděla, jakým způsobem lze efektivně oslovovat zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor a jakým způsobem při výběrovém řízení komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Po kurzu sebeprezentace začala klientka opětovně oslovovat zaměstnavatele a podařilo se jí získat vysněné zaměstnání učitelky cizího jazyka na mezinárodním gymnáziu. 2. Pan ze Súdánu žije v ČR šestým rokem. V době nástupu do projektu Uplatněte se! byl zaměstnán na pracovišti podporovaném Úřadem práce na částečný pracovní úvazek, ale tento měl brzy skončit. Klient byl v minulost zaměstnán jako montážní dělník a projevil zájem o pomoc s nalezením obdobného pracovního místa. Dále měl zájem o kurzy českého jazyka, aby zvýšil své komunikační dovednosti a šance na pracovní uplatnění. V rámci projektu absolvoval kurz českého jazyka a po skončení zmíněné pracovního poměru docházel na konzultace se sociálním pracovníkem, který monitoroval aktuální pracovní nabídky, telefonicky či em oslovoval zaměstnavatele a pomohl také klientovi s úpravou jeho životopisu a motivačního dopisu. Klient se zároveň za jeho asistence učil používat internet jako zdroj vyhledávání pracovních nabídek a dostával tipy a kontakty na zaměstnavatele, které oslovoval sám či za pomoci sociálního pracovníka. Sociální pracovník s klientem probral a trénoval strategie jednání na pracovním pohovoru, také klientka na výběrové řízení v případě potřeby doprovázel. Práci se podařilo pro klienta sehnat po telefonické a ové komunikaci s personalistkou firmy KERN-LIEBERS CR spol. s.r.o. Tato firma klienta po absolvovaném pohovoru zaměstnala na pozici strojírenského dělníka. Nyní zde klient pracuje již osmým měsícem a je v této práci velmi spokojen. 3. Paní z Gruzie žije v ČR dva a půl roku. Do projektu Uplatněte se! se zapojila velmi brzy po svém příjezdu z Gruzie, v té době nehovořila vůbec česky. Klientka nastoupila do kurzu českého jazyka pro začátečníky, odkud vlivem pokročilejší znalosti díky samostudiu a domácí přípravě vzápětí přešla na skupinový a individuální kurz českého jazyka pro pokročilé. Později také absolvovala přípravný kurz českého jazyka na státní jazykovou zkoušku z českého jazyka na úrovni C1, aby si zvýšila svou kvalifikaci pro případnou práci tlumočnice. Tuto státní zkoušku úspěšně splnila. Klientka se díky zvyšujícím jazykovým schopnostem postupně začala připravovat na své možné pracovní zapojení.

2 Zúčastnila se kurzu sebeprezentace, na kterém se dozvěděla, jakým způsobem efektivně oslovovat zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor a jakým způsobem při výběrovém řízení komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Sociální pracovník klientce pomáhal s vyhledáváním a oslovováním aktuálních pracovních nabídek a také s úpravou životopisu a motivačního dopisu. Se sociálním pracovníkem klientka také řešila nostrifikaci svého vysokoškolského zahraničního vzdělání, která byla úspěšně uznána. Dále sociální pracovník klientce pomáhal při podání přihlášky k navazujícímu studiu na vysoké škole. Klientka úspěšně přijímací zkoušky ke studiu splnila. Ačkoliv nyní pobývá s manželem na zahraniční pracovní cestě, díky dosavadní účasti na různých aktivitách projektu bude po svém návratu mnohem lépe připravena k aktivní účasti na trhu práce i k navazujícímu studiu. 4. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. Po svém příjezdu do ČR pracovala několik let na dělnických pozicích jako šička, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Původní profesí je bankovní pracovnice. V zemi původu vystudovala střední školu s maturitou v oboru bankovnictví, poté pracovala v bankovním a pojišťovacím sektoru deset let. V ČR se chtěla po skončení mateřské dovolené vrátit k tomuto oboru. V projektu Uplatněte se! měla zájem o bezplatnou stáž, ve které by si mohla doplnit chybějící praxi i znalosti v oblasti bankovních a pojišťovacích služeb, zároveň chtěla využít pomoci sociálního pracovníka s vyhledáváním a oslovováním zaměstnavatelů. Po neúspěšném několikerém oslovování bank a pojišťoven s žádostí o stáž a po skončení mateřské dovolené byly ve spolupráci se sociálním pracovníkem monitorovány a oslovovány zaměstnavatelé nabízející stálá pracovní místa v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Po telefonické a ové domluvě sociálního pracovníka se zaměstnavatelem (pojišťovna Uniqua) byla klientce domluvena možnost její účasti v připravovaném přijímacím řízení. Klientka prošla více koly přijímacích pohovorů a od září 2011 nastoupila v pobočce Uniqua v místě bydliště na pozici pojišťovací/finanční poradkyně do hlavního pracovního poměru, který trvá dodnes. 5. Pan z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době zapojení se do projektu Uplatněte se! měl zájem o rekvalifikační kurz z oblasti tvorby webových stránek, protože se rozhodl pro samostatné podnikání v oblasti provozování internetového obchodu, a proto znalost a dovednost tvorby a údržby webových stránek pro své začínající podnikání nutně potřeboval ovládat. Po absolvování rekvalifikačního kurzu tvorby www stránek mohl klient začít aktivně vytvářet svůj internetový obchod. 6. Paní z Ukrajiny žije v ČR již 11 let. Ve své zemi původu vystudovala vysokou školu ekonomickou. V ČR své vysokoškolské vzdělání úspěšně nostrifikovala, ale k práci v oboru se v ČR nedostala. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! měla zájem o vzdělávací kurz účetnictví, díky kterému by si oživila znalosti v ekonomickém oboru vystudovaném v zemi původu a zároveň by se naučila postupy dle směrnic a norem platících v ČR. V budoucnu by se klientka ráda více věnovala práci v tomto svém oboru a zvažuje i možnost samostatného podnikání v oblasti účetnictví a ekonomie. 7. Pan z Ukrajiny žije v ČR již více než pět let. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byl zaměstnán ve stavební firmě na dělnické pozici. Rád by si zvýšil svou stávající kvalifikaci a stal se masérem. V rámci projektu proto absolvoval rekvalifikační kurz maséra pro sportovní a rekondiční masáže, zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem získal informace potřebné pro zajištění vlastní živnosti.

3 8. Pan z Moldavska žije v ČR již devět let. Svou původní profesí je inženýr radioelektorniky, avšak v ČR pracoval vždy na dělnických pozicích. V současné době je zaměstnán v truhlářské firmě, ve které navrhuje a montuje nábytek na zakázku. V rámci projektu Uplatněte se! si chtěl zvýšit svou kvalifikaci nostrifikací vysokoškolského vzdělání i vzdělávacími kurzy. V projektu Uplatněte se! se zapojil do kurzu sebeprezentace, kde získal informace související se zlepšením postavení na trhu práce a vhodného oslovování zaměstnavatelů. Zároveň absolvoval specializovaný kvalifikační kurz počítačové grafiky a navrhování interiérů 3DMax. Za pomoci sociálního pracovníka byla podána žádost o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání. Díky nostrifikaci svého vzdělání a znalosti počítačového programu 3DMax bude mít v současném zaměstnání větší příležitost ke zvýšení svého stávajícího pracovního zařazení i šanci na zlepšení svého postavení na trhu práce a kvalifikace do budoucna. 9. Paní z Moldavska žije v ČR šest let. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byla krátce na mateřské dovolené a připravovala se na blížící se porod prvního dítěte. V projektu se chtěla zapojit zejména do vzdělávacích aktivit, které by jí po návratu z mateřské dovolené zvýšily její stávající pracovní znalosti a kvalifikaci v práci s počítačem. Klientka v rámci projektu absolvovala specializovaný kvalifikační kurz počítačové grafiky a navrhování 3DMax. 10. Pan z Egypta žije v ČR dva a půl roku. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byl nezaměstnaný a trápila nižší roveň znalosti českého jazyka, která bránila jeho aktuálně lepší možnosti zapojení na trhu práce. Klient měl zájem o kurzy českého jazyka a pomoc při hledání stálého zaměstnání. Klient mohl díky proplácení jízdného dojíždět na kurz českého jazyka pro začátečníky a později i pro pokročilé mimo své bydliště, což jemu i jeho rodině velmi usnadňovalo nelehkou finanční situaci. Ve spolupráci se sociálním pracovníkem byly vyhledávány a konzultovány aktuální pracovní možnosti, dále sociální pracovník pomáhal s úpravou životopisu a motivačního dopisu. Od dubna 2011 byl klient zaměstnán u firmy Presente, s.r.o. v Plzni na pozici operátora výroby. Z důvodu zdravotních potíží vzniklých ve výkonu práce klient nastoupil na dlouhodobou pracovní neschopnost a z doporučení lékaře bylo nutné začít hledat jinou práci. Od září téhož roku klient nakonec opětovně nastoupil do zaměstnání na obdobnou pracovní pozici ve firmě Panasonic v Písku. Středočeský kraj 1. Klient se do České republiky dostal zhruba před pěti lety, kdy následoval ze své země svou vyvolenou z ČR. V té době neuměl český jazyk a nevyznal se v místní kultuře. Po svatbě aktivně hledal zaměstnání, které ovšem nenašel a na čas se vrátil zpět do rodné země. Do projektu Uplatněte se!, se klient dostal v roce 2010, kdy přišel na sociální poradenství a text vyvěšené zprávy na nástěnce ohledně projektu se mu zalíbil. Po poradě s koordinátorkou a sociální pracovnicí, kdy klient prošel pohovorem, aby následně byl vyhodnocen ve vztahu k projektovým kritériím pozitivně, mu byla nabídnuta účast. Klient projevil zájem o kurz českého jazyka, který mu do té doby dělal velké problémy. Na základě individuálního plánu mu byl navržen kurz češtiny (v Praze) s možností návštěvy kurzu Sebeprezentace. Klient plánoval i rekvalifikační kurz profesní řidičák, ale bohužel ten nemohl absolvovat, neboť mu Magistrát Hl. m. Prahy nechtěl uznat řidičské oprávnění z Tunisu. V té době také zjistil, že jeho manželka má dluhy ve výši 400 tis., které musejí být nutně zaplaceny dříve, než přijde exekutor. Proto další směřování individuálního plánu bylo na získání zaměstnání.

4 Na kurzu Sebeprezentace získal informace o sepsání životopisu a prezentaci na pohovoru a posléze v praxi terénní doprovod sociální pracovnice. Bohužel v té době ČR zasáhla krize, což způsobilo omezení přijímání pracovníků cizinců na pozice a upřednostňování Čechů. Klient dlouhodobě hledal zaměstnání. Do toho jeho žena otěhotněla, což zvýšilo klientovu nervozitu a ztížilo celkově komunikaci se sociální pracovnicí. Zhruba po měsíci klient získal brigádu malíř pokojů, kde sociální pracovnice domluvila i možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou. Klient do této doby pracuje jako malíř pokojů a brigádně i jako pracovník na stavbě. Návrat do vlasti neplánuje. 2. Klient žije v České republice od roku Pochází s Ukrajiny, kde se živil jako učitel hudby. V ČR žije se svou manželkou a synem. Do roku 2009 se živil jako pracovník na stavbách, kde poznal mnoho přátel z Ukrajiny a rozhodl se, že zkusí podnikat na vlastní pěst ve stavebnictví. K tomu potřeboval znát celé penzum informací ohledně financí, daní, účetnictví a legislativy v ČR. Na sociální pracovnici v projektu Uplatněte se! se obrátil s prosbou získat tyto informace, aby mohl zahájit svou podnikatelskou činnost. Po konzultaci s koordinátorkou a splnění projektových kritérií byl klient zařazen do projektu. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz Základy podnikání, jehož obsahová náplň splňovala veškeré požadavky klienta. Cílem kurzu bylo na základě získané teorie sestavit svůj podnikatelský záměr pod dohledem zkušeného profesionála. Plán obsahoval tyto složky legislativa, daně, marketing, personální agendu, mzdovou agendu, základy vedení účetnictví. Na tomto základě klient vyhotovil v rozmezí kurzu (180 hodin z toho 35 hod. teorie, 45 hod teoreticko praktická část, 100 hod projektově praktická část) svůj podnikatelský záměr, který úspěšně obhájil před odbornou komisí a získal osvědčení. V průběhu kurzu také navštěvoval kurz ČJ v Praze, který doplňoval jeho vzdělávací akci. Na kurzu rozebíral s lektorkou i různé termíny z podnikání, kterým na rekvalif. kurzu nerozuměl. V současné době podniká ve stavebnictví a jak sám říká, jednou je nahoře, podruhé dole stavebnictví je sezónní záležitost, ale i přesto je šťasten, že získal tuto možnost uplatnit se na trhu práce a být přínosný. 3. Klient žije v České republice pět let. Vystudoval střední elektrotechnickou školu s maturitou v Kazachstánu. Úroveň češtiny zvládá na středním stupni. Klient je registrovaný 7 měsíců na úřadu práce a nemá žádné příjmy, což pro jeho rodinu není pozitivní. Před rokem pracoval jako opravář počítačů (cca 2 roky). V projektu Uplatněte se!, projevil nebývale velký zájem o rekvalifikační kurz svářeč. Rekvalifikační kurz zajistila SŠ stavební a technická v Ústní nad Labem. Svůj zájem o kurz zdůvodnil vlastní analýzou pracovního trhu v daném regionu, kde shledal plno volných pracovních pozic týkající se oboru svářeč. Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí a na základě splněných kritérií, byl do projektu přijat. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz se zaměřením na Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG v délce 160 hodin. Klient poté za své prostředky vykonal i zkoušku, na základě které získal osvědčení o provozování dané činnosti. Kurz byl ukončen 5. prosince V dnešní době klient hledá práci a je celkově pozitivně motivován uplatnit se na trhu práce. 4. Klientka žije v České republice od roku Vystudovala střední školu s maturitou se zaměřením na stavebnictví. V ČR pracovala jako administrativní síla v soukromé firmě. V roce

5 odcestovala do Kanady, kde nastoupila na jazykové kurzy francouzštiny a angličtiny. Zde podstoupila i operaci prsu, která ji výrazně zasáhla do profesního života. Klientka začala uvažovat o možnostech dalšího profesního zaměření v kontextu svého onemocnění, které vyžaduje pravidelné lékařské prohlídky a reoperace. Do projektu Uplatněte se!, se dostala přes svého manžela, který zde absolvoval rekvalifikační kurz Podnikání půl roku před jejím nástupem. Z projektu byl velmi nadšen a doporučil jej i své manželce a přátelům, (kteří později nastoupili do druhého projektu koordinátora R. Vargy). Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí a na základě splněných kritérií, byla do projektu přijata. Klientka projevila zájem o kurzy ČJ a rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. V rámci individuálního plánu jí byl navržen kurz ČJ s nástupem od v Rudné. Po absolvování českého jazyka nastoupila i na kurz do Dívčí katolické školy na Praze 1. Rekvalifikační kurz obsahoval kurz pro pracovníka v sociálních službách a pečovatelka o děti od 3 15 let. Klientka uvažovala i o kurzu sanitářky, ale to vzhledem ke svému zdravotnímu stavu raději odmítla. Kurz trval čtyři měsíce a závěrečné zkoušky bude paní skládat na konci prosince V průběhu kurzu se rovněž účastnila kurzu Sebeprezentace, který jí otevřel informační sféru v rámci sociálních služeb. Podle jejích slov už ví, kde a co hledat. Aktivně si po celou dobu kurzu hledá nové místo v sociálních službách, kde podle lektorky z Dívčí katolické školy, má velké šance na uplatnění. 5. Klient žije v České republice již tři roky. Je svobodný a úroveň českého jazyka je na středním stupni. Vzdělání má středoškolské a v ČR pracoval jako pomocný dělník u vyučených zámečníků a svářečů. V projektu Uplatněte se!, projevil zájem o kurz svářeče, který ho oslovil v jeho minulém zaměstnání. Bohužel vzhledem k nízkým finančním prostředkům neměl možnost si jej zaplatit. Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí, byl klient zařazen po splnění kritérií do projektu. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu podle ČSN Klient si poté zaplatil pouze závěrečnou zkoušku, kterou složil úspěšně. Kurz ukončil V současné době pracuje brigádně jako svářeč v Kutné Hoře. Plzeňský kraj 1. Paní z Ukrajiny přistoupila k projektu UPLATNĚTE SE! v roce Měla vystudované gymnázium ukončené maturitní zkouškou a dále měla zvýšenou kvalifikaci na Charkivské finančně-ekonomické vysoké škole v oboru účetní. Klientka díky projektu začala navštěvovat kurz Obchodní zástupce, který zvládla velmi dobře. Do této doby pracovala pouze brigádně a nemohla sehnat žádné zaměstnání. V roce 2011 nastoupila v rámci projektu na kurz českého jazyka, v tuto dobu byla bez práce. Během kurzů českého jazyka začala chodit na pohovory týkající se profese obchodního zástupce. Po kurzech čj, kdy se její čeština zlepšila o úroveň, našla zaměstnání jako pojišťovací agent u pojišťovny UNIQA. 2. Pan z Ukrajiny, v současné době zaměstnaný u VS KOVO,v České republice žije 7 let, již získal trvalý pobyt. Do projektu se zapojil v roce 2010, kdy začal navštěvovat kurz českého jazyka. Po kurzu nastoupil na pracovní stáž vykonávanou u VS KOVO. Pan Ivan již v této době podnikal v oboru svářeč, úprava kovu. Po kurzech a pracovní stáži, našel lepší pracovní uplatnění u firmy VS KOVO, kde pracuje dodnes a je zde spokojený.

6 3. Klient z Pakistánu žije v České republice 6 let, od roku 2009 pracuje na zkrácený úvazek ve velkoobchodě TESCO jako pokladní. Kvůli jeho zdravotnímu stavu je tato práce pro něj náročná. V projektu UPLATNĚTE SE! klient získal osvědčení jako účetní a na konci roku se přihlásil do kurzu českého jazyka pro mírně pokročilé. V současné době stále pracuje u stejné společnosti a snaží se získat práci jako účetní, což by prospělo jeho zdraví ale i zlepšení postavení na trhu práce. 4. Klientka z Ukrajiny, v současné době na rodičovské dovolené má v České republice má trvalý pobyt. Za celých 13 let, co zde žije, pracovala pouze brigádně. Má vysokoškolské vzdělání v oboru Technologie kvasných výrob a vinařství, které si v tuto dobu nechává nostrifikovat. Bohužel, ji v tomto oboru nikde nechtějí zaměstnat. Klientka se věnovala účetnictví v jedné malé firmě. Proto jsme se rozhodly po konzultaci se sociální pracovnicí, přihlásit pani na kurz mzdové účetnictví a daňová evidence. Klientka tuto rekvalifikaci zvládla na výbornou a nyní se společně pokusíme najít alespoň na zkrácený úvazek pozici účetní, aby získala praxi a po rodičovské se mohla v této oblasti zaměstnat. 5. Klientka z Ukrajiny žije se svoji sestrou v České republice 6. rokem. Obě pracují jako dělnice ve výrobních firmách. Tyto firmy propouští zaměstnance a obě klientky jsou ohroženy tím, že budou bez práce. Po rozhovoru se sociální pracovnicí byla klientkám poskytnuta rekvalifikace. Jejich cílem je odejít z výrobní firmy dříve, než budou propuštěny. Rády by si založily vlastní živnost a připojily by se ke své známé, která již v kosmetické oblasti pracuje. Klientce byla poskytnuta rekvalifikace Manikúra a nehtová modeláž, kterou zakončila v prosinci a druhá klientka dochází na rekvalifikaci kadeřnice, která byla ukončena v lednu. Dále budeme spolupracovat s klientkami na založení živnostenského oprávnění a budeme věřit, že se jim v jejich podnikání povede dobře. 6. Klientka z Moldavska žije v České republice 4 roky a za celou dobu nenašla pracovní uplatnění. V Moldavsku si udělala kurz maséra, který ji ale v ČR nebyl uznán a nemohla se tedy touto profesí živit. Klientka by chtěla v této oblasti pracovat a vykonávat tuto činnost jako živnost. Jelikož s manželem cestují i do jiných států, zvolily jsme rekvalifikační kurz, kde získá certifikát, který je platný v rámci celé EU. Lora nyní dokončila rekvalifikaci. 7. Klientka z Ukrajiny v současné době pracuje jako administrativní pracovnice u jedné stavební firmy. Klientka má vystudované a nostrifikované 2 vysoké školy, obory: žurnalistika, filologie. V rámci projektu UPLATNĚTE SE! začala navštěvovat kurz českého jazyka pro pokročilé a od září se zapojila do rekvalifikačního kurzu reklamní a tisková produkce, který končí v roce Klientka průběžné zkoušky zvládá na výbornou a je nejlepší studentka.

7 6. Klient z Moldavska žije v České republice 5 let. V současné době je bez práce. Celou dobu, co je v České republice pracoval pod různými firmami, ale poslední měsíce mu štěstí nepřálo a společnosti mu přestaly platit. Po konzultaci se sociální pracovnicí se rozhodl obnovit svůj masérský kurz a udělat si certifikát, který bude platný po celé Evropské unii. Klient by chtěl po skončení kurzu začít pracovat jako masér. 7. Klientka z Ukrajiny v současné době vedena na Úřadu práce, je v České republice 9 let. Původní profesí je kuchařka, cukrářka. V České republice pracovala několik let v jedné známé firmě jako izolatérka trakčních motorů. Poté nastoupila na mateřskou dovolenou a po ukončení se nemohla vrátit zpět do zaměstnání. Klientka v projektu získala podporu v rekvalifikaci, kde se chtěla naučit pracovat s počítačem. Klientka absolvovala tento kurz úspěšně a společně se snažíme najít zaměstnání alespoň na zkrácený úvazek, kdy její dítě tráví čas v mateřské školce. 8. Obě klientky z Ukrajiny žijí v České republice již několik let, získaly i trvalý pobyt. Společně pracují jako operátorky v jedné firmě kousek od Plzně. Jedna klientka má vystudovanou vyšší školu v oboru bankovnictví. Ráda by se této profesi u nás věnovala. Proto pani byla poskytnuta rekvalifikace Základy práce na PC, aby získala dovednosti, které by mohla v oboru využít a dále prohlubovat své znalosti. Druhá klientka byla do projektu přijatá z důvodu, že si chtěla rozšířit své vzdělání, aby mohla najít lepší pracovní uplatnění. Klientka neměla žádné větší zkušenosti s prací na počítači a proto jí byl poskytnut tento kurz. Dnes se totiž v každém zaměstnání využívají počítače a základní znalost je více než povinná. 9. Klientka z Ukrajiny žije v České republice již 5 let. Původní profesí je učitelka anglického a německého jazyka. V České republice pracovala na mnoha brigádách. Paní je velmi pracovitá a šikovná. Ráda by se věnovala své profesi, ale nemůže nikde najít zaměstnání. Klientka nastoupila na kurzy českého jazyka pro pokročilé v půlce roku Po absolvování kurzu paní získala zaměstnání jako dělnice a ráda by si časem zažádala o trvalý pobyt. Klientka z Běloruska žije v České republice 12 let. Do projektu UPLATNĚTE SE! byla přijatá do kurzu českého jazyka pro pokročilé. V té době byla na mateřské dovolené. Cílem spolupráce bylo najít jí po ukončení mateřské zaměstnání. Klientka se na kurzech seznámila s jinou klientkou a hned po kurzech nastoupila do zaměstnání, kde pracuje jako dělnice.

8 11. Klientka z Ukrajiny přišla do OPU po rodičovské dovolené, kdy byla nezaměstnaná. Klientka žije v České republice 8 let a má zde trvalý pobyt. Po konzultaci se sociální pracovníci měla zájem o absolvování pracovní stáže. Sepsaly jsme spolu životopis, motivační dopis a rozeslaly je do vybraných firem, kde by pani chtěla absolvovat stáž. Bohužel, o pracovní stáž žádná firma neměla zájem. Paní nadále aktivně hledala zaměstnání a nakonec v září se na ní usmálo štěstí a začala pracovat jako personalistka. Jihomoravský kraj 1. Klient z Tuniska přijel do České republiky se svojí manželkou na začátku roku V zemi původu pracoval jako správce v hotelovém komplexu. Vyučen je v oboru elektrikář. Po svém příjezdu do České republiky nemohl naleznout zaměstnání a to z mnoha důvodů. Tím nejpalčivějším byla absolutní neznalost českého jazyka, která mu bránila při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Rodina manželky jej aktivně podporovala a snažila se mu v počátcích všemocně pomoci. Prostřednictvím internetu se dozvěděli o našem projektu, který byl zaměřen právě na tyto osoby. Klient nás kontaktoval v dubnu se žádostí o kurz českého jazyka. Na první setkání jsme si nastínili možnou spolupráci. Dohodli jsme se na poskytnutí kurzu českého jazyka pro začátečníky, podporu při uznání vzdělání ze země původu a asistenci při hledání zaměstnání v místě bydliště a blízkém okolí. Klient patřil ve skupině k nejaktivnějším studentům a byla vidět jeho silná motivace naučit co možná nejvíce. Po absolvování kurzu byl schopen samostatně jednat s potenciálními zaměstnavateli a za pomoci nás a rodiny se mu nakonec podařilo najít práci v oboru, na který má kvalifikaci. Klient v současné době stále pracuje. reakce manželky: Děkujeme za informace a vůbec celou spolupráci s Vámi. Činnost OPU já osobně vnímám jako opravdu profesionální (činnost a celkový přístup státních institucí, které mají také "pomáhat" cizincům pracovní úřad například...se s Vámi nedají vůbec srovnat). 2. Klient z Egypta přijel do České republiky se svojí manželkou na konci roku V zemi původu pracoval jako manažer v hotelovém komplexu. Po svém příjezdu do České republiky nemohl naleznout zaměstnání a to z mnoha důvodů. Tím nejpalčivějším byla absolutní neznalost českého jazyka, která mu bránila při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Dohodli jsme se na poskytnutí kurzu českého jazyka pro začátečníky a podporu při hledání zaměstnání v oblasti turismu nebo jazykového vzdělávání. Klient se během kurzu zlepšil natolik, že se mu ihned po skončení kurzu podařilo najít práci jazykové škole. Klient v současné době stále pracuje.

9 3. Klient z Arménie přijel do České republiky v 90. letech 20. století. V zemi původu pracoval ve strojírenství. Po svém příjezdu do České republiky nemohl dlouho naleznout zaměstnání. Řadu let působil jako OSVČ v různých strojírenských firmách na Kuřimsku. Při hospodářské krizi v letech , která postihla Českou republiku, o zaměstnání přišel, a proto pozastavil živnost. V evidenci úřadu práce byl téměř 3 roky. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. V té době byla poptávka po svářečích, kteří mají oprávnění na svařování metodou TIG. Klient se po kurzu podařilo obnovit živnostenské oprávnění a naleznout zaměstnání v nadnárodní strojírenské společnosti, kde pracuje dodnes. 3. Klient z Ukrajiny přijel do České republiky na začátku 90. letech 20. století. V zemi původu vystudoval a dlouhá léta pracoval jako rekondiční a sportovní masér. Po svém příjezdu do České republiky nemohl dlouho naleznout zaměstnání. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Chtěl se vrátit k podnikání, resp. k SVČ. Hledali jsme řešení, jak mu pomoci SVČ nastartovat. Podnikatelský plán měl zpracovaný, potřeboval jej zkonzultovat a získat finanční prostředky na její zahájení. Klientovi jsme zprostředkovali kontakt a konzultační schůzku v Regionální hospodářské komoře Brno. Dle zprávy RHK byl podnikatelský plán připraven dobře. Našim úkolem bylo mu pomoci naleznout vhodný dotační titul. Podařilo se nám zkontaktovat Jihomoravský krajský úřad, který má vlastní dotační program na podporu začínajícím podnikatelům. Klientovi jsme pomohli připravit žádost a také podpůrný dopis za organizaci. Žádost byla krajským úřadem schválena a dotace přidělena ke konci roku V březnu 2011 zahájil SVČ v oboru masér. Klient v současné době stále podniká. 4. Klient z Arménie přijel do České republiky v 90. letech 20. století. V zemi původu absolvoval střední odborné učiliště a pracoval jako řidič z povolání. Po svém příjezdu do České republiky dlouhá léta pracoval na základě SVČ jako zedník. Při hospodářské krizi v letech , která postihla Českou republiku, o zaměstnání přišel, a proto SVČ pozastavil. V evidenci úřadu práce byl 2 roky. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno venkov. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Chtěl se vrátit k profesi profesionálního řidiče, jenže narážel na administrativní překážky, které sebou přinesla novela silničního zákona průkaz profesní způsobilosti. Překážkou nebyl samotný fakt absolvování kurzu, ale nedostatek prostředků k jeho zaplacení. Klient byl jediným živitelem v rodině (manželka + 3 děti) a v době nezaměstnanosti utratil všechny uspořené prostředky. S klientem jsme se dohodli, že mu

10 kurz uhradíme. Po jeho absolvování znovu zahájil SVŠ v oboru zedník jen s tím, že mohl pro firmu, pro kterou pracoval, zastat místo řidiče, na které díky absolvování kurzu mohl nastoupit. Klient v současné době stále pracuje. 6. Klientka z Ruské federace/čečenska přijela do České republiky na začátku roku Ze země původu byla nucena uprchnout kvůli válce. V České republice získala politický azyl. V zemi původu absolvovala střední zdravotnickou školu. Stará se sama o 3 nezletilé děti. Díky rekvalifikačnímu kurzu pečovatelka nastoupila v pečovatelské službě Kroměříž. Zaměstnavatel ji požádal, aby si doplnila ještě rekvalifikační kurz pedikůra včetně nehtové modeláže, aby mohla rozšířit portfólio svých služeb a tím si mohla zvýšit příjem pro zabezpečení rodiny. S klientkou jsme se dohodli na poskytnutí kurzu s ohledem na její sociální a ekonomický statut. Klientka úspěšně kurz absolvovala a v současné době stále pracuje.

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

7 zaměstnaných. příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 7 zaměstnaných příklady dobré praxe z projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů Obsah Úvodní slovo 54 Kontext 6 57 O projektu Aktivizace Tréninkové zaměstnávání Podporované

Více

CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE CÍLEM JE ZAMĚSTNÁNÍ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Projekt Cílem je zaměstnání, č. CZ.1.04/2.1.01/91.00144, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Projekt Ženy a podnikání

Projekt Ženy a podnikání Cílem projektu je více zpřístupnit ženám vstup do podnikání a zvýšit prestiž již podnikajících žen. Projekt je postaven na motivaci účastníků, nabídce individuálního asistovaného poradenství směřujícího

Více

MARCELA GALBOVÁ Kurz holičské a kadeřnické práce Olomoucký kraj

MARCELA GALBOVÁ Kurz holičské a kadeřnické práce Olomoucký kraj MARCELA GALBOVÁ Kurz holičské a kadeřnické práce Olomoucký kraj Narodila se v Krnově, ale od svých dětských let žije v Olomouci, kde se také vyučila švadlenou. Donedávna ve svém oboru také i pracovala,

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Hledáte práci? Hledáte své možnosti? Nedaří se?

Hledáte práci? Hledáte své možnosti? Nedaří se? Hledáte práci? Hledáte své možnosti? Nedaří se? Průvodce bezplatnými a dobrovolnými službami pro nezaměstnané z Brna a okolí Hledáte práci? Hledáte své možnosti? Nedaří se? Legenda: 1 A KLUBY ČR 2 AGAPO,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více