Co se povedlo v projektu Uplatněte se!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se povedlo v projektu Uplatněte se!"

Transkript

1 Příběhy klientů zapojených v projektu. Co se povedlo v projektu Uplatněte se! Jihočeský kraj 1. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době nastoupení do projektu Uplatněte se! na mateřské dovolené a zároveň dálkovou formou studovala třetí ročník bakalářského oboru na vysoké škole v Českých Budějovicích. Původní profesí je učitelka mateřské školy. Po svém příjezdu do ČR pracovala jako šička v továrně na výrobu automobilních doplňků, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Zaměstnání po skončení mateřské dovolené sama aktivně vyhledávala, ale neúspěšně. Jejím snem bylo pracovat v oblasti výuky cizích jazyků. V minulosti absolvovala řadu vzdělávacích kurzů pro zvýšení své kvalifikace. V rámci projektu Uplatněte se! se zúčastnila kurzu sebeprezentace, na kterém se dozvěděla, jakým způsobem lze efektivně oslovovat zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor a jakým způsobem při výběrovém řízení komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Po kurzu sebeprezentace začala klientka opětovně oslovovat zaměstnavatele a podařilo se jí získat vysněné zaměstnání učitelky cizího jazyka na mezinárodním gymnáziu. 2. Pan ze Súdánu žije v ČR šestým rokem. V době nástupu do projektu Uplatněte se! byl zaměstnán na pracovišti podporovaném Úřadem práce na částečný pracovní úvazek, ale tento měl brzy skončit. Klient byl v minulost zaměstnán jako montážní dělník a projevil zájem o pomoc s nalezením obdobného pracovního místa. Dále měl zájem o kurzy českého jazyka, aby zvýšil své komunikační dovednosti a šance na pracovní uplatnění. V rámci projektu absolvoval kurz českého jazyka a po skončení zmíněné pracovního poměru docházel na konzultace se sociálním pracovníkem, který monitoroval aktuální pracovní nabídky, telefonicky či em oslovoval zaměstnavatele a pomohl také klientovi s úpravou jeho životopisu a motivačního dopisu. Klient se zároveň za jeho asistence učil používat internet jako zdroj vyhledávání pracovních nabídek a dostával tipy a kontakty na zaměstnavatele, které oslovoval sám či za pomoci sociálního pracovníka. Sociální pracovník s klientem probral a trénoval strategie jednání na pracovním pohovoru, také klientka na výběrové řízení v případě potřeby doprovázel. Práci se podařilo pro klienta sehnat po telefonické a ové komunikaci s personalistkou firmy KERN-LIEBERS CR spol. s.r.o. Tato firma klienta po absolvovaném pohovoru zaměstnala na pozici strojírenského dělníka. Nyní zde klient pracuje již osmým měsícem a je v této práci velmi spokojen. 3. Paní z Gruzie žije v ČR dva a půl roku. Do projektu Uplatněte se! se zapojila velmi brzy po svém příjezdu z Gruzie, v té době nehovořila vůbec česky. Klientka nastoupila do kurzu českého jazyka pro začátečníky, odkud vlivem pokročilejší znalosti díky samostudiu a domácí přípravě vzápětí přešla na skupinový a individuální kurz českého jazyka pro pokročilé. Později také absolvovala přípravný kurz českého jazyka na státní jazykovou zkoušku z českého jazyka na úrovni C1, aby si zvýšila svou kvalifikaci pro případnou práci tlumočnice. Tuto státní zkoušku úspěšně splnila. Klientka se díky zvyšujícím jazykovým schopnostem postupně začala připravovat na své možné pracovní zapojení.

2 Zúčastnila se kurzu sebeprezentace, na kterém se dozvěděla, jakým způsobem efektivně oslovovat zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor a jakým způsobem při výběrovém řízení komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Sociální pracovník klientce pomáhal s vyhledáváním a oslovováním aktuálních pracovních nabídek a také s úpravou životopisu a motivačního dopisu. Se sociálním pracovníkem klientka také řešila nostrifikaci svého vysokoškolského zahraničního vzdělání, která byla úspěšně uznána. Dále sociální pracovník klientce pomáhal při podání přihlášky k navazujícímu studiu na vysoké škole. Klientka úspěšně přijímací zkoušky ke studiu splnila. Ačkoliv nyní pobývá s manželem na zahraniční pracovní cestě, díky dosavadní účasti na různých aktivitách projektu bude po svém návratu mnohem lépe připravena k aktivní účasti na trhu práce i k navazujícímu studiu. 4. Paní z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. Po svém příjezdu do ČR pracovala několik let na dělnických pozicích jako šička, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Původní profesí je bankovní pracovnice. V zemi původu vystudovala střední školu s maturitou v oboru bankovnictví, poté pracovala v bankovním a pojišťovacím sektoru deset let. V ČR se chtěla po skončení mateřské dovolené vrátit k tomuto oboru. V projektu Uplatněte se! měla zájem o bezplatnou stáž, ve které by si mohla doplnit chybějící praxi i znalosti v oblasti bankovních a pojišťovacích služeb, zároveň chtěla využít pomoci sociálního pracovníka s vyhledáváním a oslovováním zaměstnavatelů. Po neúspěšném několikerém oslovování bank a pojišťoven s žádostí o stáž a po skončení mateřské dovolené byly ve spolupráci se sociálním pracovníkem monitorovány a oslovovány zaměstnavatelé nabízející stálá pracovní místa v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Po telefonické a ové domluvě sociálního pracovníka se zaměstnavatelem (pojišťovna Uniqua) byla klientce domluvena možnost její účasti v připravovaném přijímacím řízení. Klientka prošla více koly přijímacích pohovorů a od září 2011 nastoupila v pobočce Uniqua v místě bydliště na pozici pojišťovací/finanční poradkyně do hlavního pracovního poměru, který trvá dodnes. 5. Pan z Ukrajiny žije v ČR šestým rokem. V době zapojení se do projektu Uplatněte se! měl zájem o rekvalifikační kurz z oblasti tvorby webových stránek, protože se rozhodl pro samostatné podnikání v oblasti provozování internetového obchodu, a proto znalost a dovednost tvorby a údržby webových stránek pro své začínající podnikání nutně potřeboval ovládat. Po absolvování rekvalifikačního kurzu tvorby www stránek mohl klient začít aktivně vytvářet svůj internetový obchod. 6. Paní z Ukrajiny žije v ČR již 11 let. Ve své zemi původu vystudovala vysokou školu ekonomickou. V ČR své vysokoškolské vzdělání úspěšně nostrifikovala, ale k práci v oboru se v ČR nedostala. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! měla zájem o vzdělávací kurz účetnictví, díky kterému by si oživila znalosti v ekonomickém oboru vystudovaném v zemi původu a zároveň by se naučila postupy dle směrnic a norem platících v ČR. V budoucnu by se klientka ráda více věnovala práci v tomto svém oboru a zvažuje i možnost samostatného podnikání v oblasti účetnictví a ekonomie. 7. Pan z Ukrajiny žije v ČR již více než pět let. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byl zaměstnán ve stavební firmě na dělnické pozici. Rád by si zvýšil svou stávající kvalifikaci a stal se masérem. V rámci projektu proto absolvoval rekvalifikační kurz maséra pro sportovní a rekondiční masáže, zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem získal informace potřebné pro zajištění vlastní živnosti.

3 8. Pan z Moldavska žije v ČR již devět let. Svou původní profesí je inženýr radioelektorniky, avšak v ČR pracoval vždy na dělnických pozicích. V současné době je zaměstnán v truhlářské firmě, ve které navrhuje a montuje nábytek na zakázku. V rámci projektu Uplatněte se! si chtěl zvýšit svou kvalifikaci nostrifikací vysokoškolského vzdělání i vzdělávacími kurzy. V projektu Uplatněte se! se zapojil do kurzu sebeprezentace, kde získal informace související se zlepšením postavení na trhu práce a vhodného oslovování zaměstnavatelů. Zároveň absolvoval specializovaný kvalifikační kurz počítačové grafiky a navrhování interiérů 3DMax. Za pomoci sociálního pracovníka byla podána žádost o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání. Díky nostrifikaci svého vzdělání a znalosti počítačového programu 3DMax bude mít v současném zaměstnání větší příležitost ke zvýšení svého stávajícího pracovního zařazení i šanci na zlepšení svého postavení na trhu práce a kvalifikace do budoucna. 9. Paní z Moldavska žije v ČR šest let. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byla krátce na mateřské dovolené a připravovala se na blížící se porod prvního dítěte. V projektu se chtěla zapojit zejména do vzdělávacích aktivit, které by jí po návratu z mateřské dovolené zvýšily její stávající pracovní znalosti a kvalifikaci v práci s počítačem. Klientka v rámci projektu absolvovala specializovaný kvalifikační kurz počítačové grafiky a navrhování 3DMax. 10. Pan z Egypta žije v ČR dva a půl roku. V době svého zapojení do projektu Uplatněte se! byl nezaměstnaný a trápila nižší roveň znalosti českého jazyka, která bránila jeho aktuálně lepší možnosti zapojení na trhu práce. Klient měl zájem o kurzy českého jazyka a pomoc při hledání stálého zaměstnání. Klient mohl díky proplácení jízdného dojíždět na kurz českého jazyka pro začátečníky a později i pro pokročilé mimo své bydliště, což jemu i jeho rodině velmi usnadňovalo nelehkou finanční situaci. Ve spolupráci se sociálním pracovníkem byly vyhledávány a konzultovány aktuální pracovní možnosti, dále sociální pracovník pomáhal s úpravou životopisu a motivačního dopisu. Od dubna 2011 byl klient zaměstnán u firmy Presente, s.r.o. v Plzni na pozici operátora výroby. Z důvodu zdravotních potíží vzniklých ve výkonu práce klient nastoupil na dlouhodobou pracovní neschopnost a z doporučení lékaře bylo nutné začít hledat jinou práci. Od září téhož roku klient nakonec opětovně nastoupil do zaměstnání na obdobnou pracovní pozici ve firmě Panasonic v Písku. Středočeský kraj 1. Klient se do České republiky dostal zhruba před pěti lety, kdy následoval ze své země svou vyvolenou z ČR. V té době neuměl český jazyk a nevyznal se v místní kultuře. Po svatbě aktivně hledal zaměstnání, které ovšem nenašel a na čas se vrátil zpět do rodné země. Do projektu Uplatněte se!, se klient dostal v roce 2010, kdy přišel na sociální poradenství a text vyvěšené zprávy na nástěnce ohledně projektu se mu zalíbil. Po poradě s koordinátorkou a sociální pracovnicí, kdy klient prošel pohovorem, aby následně byl vyhodnocen ve vztahu k projektovým kritériím pozitivně, mu byla nabídnuta účast. Klient projevil zájem o kurz českého jazyka, který mu do té doby dělal velké problémy. Na základě individuálního plánu mu byl navržen kurz češtiny (v Praze) s možností návštěvy kurzu Sebeprezentace. Klient plánoval i rekvalifikační kurz profesní řidičák, ale bohužel ten nemohl absolvovat, neboť mu Magistrát Hl. m. Prahy nechtěl uznat řidičské oprávnění z Tunisu. V té době také zjistil, že jeho manželka má dluhy ve výši 400 tis., které musejí být nutně zaplaceny dříve, než přijde exekutor. Proto další směřování individuálního plánu bylo na získání zaměstnání.

4 Na kurzu Sebeprezentace získal informace o sepsání životopisu a prezentaci na pohovoru a posléze v praxi terénní doprovod sociální pracovnice. Bohužel v té době ČR zasáhla krize, což způsobilo omezení přijímání pracovníků cizinců na pozice a upřednostňování Čechů. Klient dlouhodobě hledal zaměstnání. Do toho jeho žena otěhotněla, což zvýšilo klientovu nervozitu a ztížilo celkově komunikaci se sociální pracovnicí. Zhruba po měsíci klient získal brigádu malíř pokojů, kde sociální pracovnice domluvila i možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou. Klient do této doby pracuje jako malíř pokojů a brigádně i jako pracovník na stavbě. Návrat do vlasti neplánuje. 2. Klient žije v České republice od roku Pochází s Ukrajiny, kde se živil jako učitel hudby. V ČR žije se svou manželkou a synem. Do roku 2009 se živil jako pracovník na stavbách, kde poznal mnoho přátel z Ukrajiny a rozhodl se, že zkusí podnikat na vlastní pěst ve stavebnictví. K tomu potřeboval znát celé penzum informací ohledně financí, daní, účetnictví a legislativy v ČR. Na sociální pracovnici v projektu Uplatněte se! se obrátil s prosbou získat tyto informace, aby mohl zahájit svou podnikatelskou činnost. Po konzultaci s koordinátorkou a splnění projektových kritérií byl klient zařazen do projektu. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz Základy podnikání, jehož obsahová náplň splňovala veškeré požadavky klienta. Cílem kurzu bylo na základě získané teorie sestavit svůj podnikatelský záměr pod dohledem zkušeného profesionála. Plán obsahoval tyto složky legislativa, daně, marketing, personální agendu, mzdovou agendu, základy vedení účetnictví. Na tomto základě klient vyhotovil v rozmezí kurzu (180 hodin z toho 35 hod. teorie, 45 hod teoreticko praktická část, 100 hod projektově praktická část) svůj podnikatelský záměr, který úspěšně obhájil před odbornou komisí a získal osvědčení. V průběhu kurzu také navštěvoval kurz ČJ v Praze, který doplňoval jeho vzdělávací akci. Na kurzu rozebíral s lektorkou i různé termíny z podnikání, kterým na rekvalif. kurzu nerozuměl. V současné době podniká ve stavebnictví a jak sám říká, jednou je nahoře, podruhé dole stavebnictví je sezónní záležitost, ale i přesto je šťasten, že získal tuto možnost uplatnit se na trhu práce a být přínosný. 3. Klient žije v České republice pět let. Vystudoval střední elektrotechnickou školu s maturitou v Kazachstánu. Úroveň češtiny zvládá na středním stupni. Klient je registrovaný 7 měsíců na úřadu práce a nemá žádné příjmy, což pro jeho rodinu není pozitivní. Před rokem pracoval jako opravář počítačů (cca 2 roky). V projektu Uplatněte se!, projevil nebývale velký zájem o rekvalifikační kurz svářeč. Rekvalifikační kurz zajistila SŠ stavební a technická v Ústní nad Labem. Svůj zájem o kurz zdůvodnil vlastní analýzou pracovního trhu v daném regionu, kde shledal plno volných pracovních pozic týkající se oboru svářeč. Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí a na základě splněných kritérií, byl do projektu přijat. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz se zaměřením na Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG v délce 160 hodin. Klient poté za své prostředky vykonal i zkoušku, na základě které získal osvědčení o provozování dané činnosti. Kurz byl ukončen 5. prosince V dnešní době klient hledá práci a je celkově pozitivně motivován uplatnit se na trhu práce. 4. Klientka žije v České republice od roku Vystudovala střední školu s maturitou se zaměřením na stavebnictví. V ČR pracovala jako administrativní síla v soukromé firmě. V roce

5 odcestovala do Kanady, kde nastoupila na jazykové kurzy francouzštiny a angličtiny. Zde podstoupila i operaci prsu, která ji výrazně zasáhla do profesního života. Klientka začala uvažovat o možnostech dalšího profesního zaměření v kontextu svého onemocnění, které vyžaduje pravidelné lékařské prohlídky a reoperace. Do projektu Uplatněte se!, se dostala přes svého manžela, který zde absolvoval rekvalifikační kurz Podnikání půl roku před jejím nástupem. Z projektu byl velmi nadšen a doporučil jej i své manželce a přátelům, (kteří později nastoupili do druhého projektu koordinátora R. Vargy). Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí a na základě splněných kritérií, byla do projektu přijata. Klientka projevila zájem o kurzy ČJ a rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. V rámci individuálního plánu jí byl navržen kurz ČJ s nástupem od v Rudné. Po absolvování českého jazyka nastoupila i na kurz do Dívčí katolické školy na Praze 1. Rekvalifikační kurz obsahoval kurz pro pracovníka v sociálních službách a pečovatelka o děti od 3 15 let. Klientka uvažovala i o kurzu sanitářky, ale to vzhledem ke svému zdravotnímu stavu raději odmítla. Kurz trval čtyři měsíce a závěrečné zkoušky bude paní skládat na konci prosince V průběhu kurzu se rovněž účastnila kurzu Sebeprezentace, který jí otevřel informační sféru v rámci sociálních služeb. Podle jejích slov už ví, kde a co hledat. Aktivně si po celou dobu kurzu hledá nové místo v sociálních službách, kde podle lektorky z Dívčí katolické školy, má velké šance na uplatnění. 5. Klient žije v České republice již tři roky. Je svobodný a úroveň českého jazyka je na středním stupni. Vzdělání má středoškolské a v ČR pracoval jako pomocný dělník u vyučených zámečníků a svářečů. V projektu Uplatněte se!, projevil zájem o kurz svářeče, který ho oslovil v jeho minulém zaměstnání. Bohužel vzhledem k nízkým finančním prostředkům neměl možnost si jej zaplatit. Po konzultaci s koordinátorkou a sociální pracovnicí, byl klient zařazen po splnění kritérií do projektu. V rámci individuálního plánu mu byl navržen rekvalifikační kurz základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu podle ČSN Klient si poté zaplatil pouze závěrečnou zkoušku, kterou složil úspěšně. Kurz ukončil V současné době pracuje brigádně jako svářeč v Kutné Hoře. Plzeňský kraj 1. Paní z Ukrajiny přistoupila k projektu UPLATNĚTE SE! v roce Měla vystudované gymnázium ukončené maturitní zkouškou a dále měla zvýšenou kvalifikaci na Charkivské finančně-ekonomické vysoké škole v oboru účetní. Klientka díky projektu začala navštěvovat kurz Obchodní zástupce, který zvládla velmi dobře. Do této doby pracovala pouze brigádně a nemohla sehnat žádné zaměstnání. V roce 2011 nastoupila v rámci projektu na kurz českého jazyka, v tuto dobu byla bez práce. Během kurzů českého jazyka začala chodit na pohovory týkající se profese obchodního zástupce. Po kurzech čj, kdy se její čeština zlepšila o úroveň, našla zaměstnání jako pojišťovací agent u pojišťovny UNIQA. 2. Pan z Ukrajiny, v současné době zaměstnaný u VS KOVO,v České republice žije 7 let, již získal trvalý pobyt. Do projektu se zapojil v roce 2010, kdy začal navštěvovat kurz českého jazyka. Po kurzu nastoupil na pracovní stáž vykonávanou u VS KOVO. Pan Ivan již v této době podnikal v oboru svářeč, úprava kovu. Po kurzech a pracovní stáži, našel lepší pracovní uplatnění u firmy VS KOVO, kde pracuje dodnes a je zde spokojený.

6 3. Klient z Pakistánu žije v České republice 6 let, od roku 2009 pracuje na zkrácený úvazek ve velkoobchodě TESCO jako pokladní. Kvůli jeho zdravotnímu stavu je tato práce pro něj náročná. V projektu UPLATNĚTE SE! klient získal osvědčení jako účetní a na konci roku se přihlásil do kurzu českého jazyka pro mírně pokročilé. V současné době stále pracuje u stejné společnosti a snaží se získat práci jako účetní, což by prospělo jeho zdraví ale i zlepšení postavení na trhu práce. 4. Klientka z Ukrajiny, v současné době na rodičovské dovolené má v České republice má trvalý pobyt. Za celých 13 let, co zde žije, pracovala pouze brigádně. Má vysokoškolské vzdělání v oboru Technologie kvasných výrob a vinařství, které si v tuto dobu nechává nostrifikovat. Bohužel, ji v tomto oboru nikde nechtějí zaměstnat. Klientka se věnovala účetnictví v jedné malé firmě. Proto jsme se rozhodly po konzultaci se sociální pracovnicí, přihlásit pani na kurz mzdové účetnictví a daňová evidence. Klientka tuto rekvalifikaci zvládla na výbornou a nyní se společně pokusíme najít alespoň na zkrácený úvazek pozici účetní, aby získala praxi a po rodičovské se mohla v této oblasti zaměstnat. 5. Klientka z Ukrajiny žije se svoji sestrou v České republice 6. rokem. Obě pracují jako dělnice ve výrobních firmách. Tyto firmy propouští zaměstnance a obě klientky jsou ohroženy tím, že budou bez práce. Po rozhovoru se sociální pracovnicí byla klientkám poskytnuta rekvalifikace. Jejich cílem je odejít z výrobní firmy dříve, než budou propuštěny. Rády by si založily vlastní živnost a připojily by se ke své známé, která již v kosmetické oblasti pracuje. Klientce byla poskytnuta rekvalifikace Manikúra a nehtová modeláž, kterou zakončila v prosinci a druhá klientka dochází na rekvalifikaci kadeřnice, která byla ukončena v lednu. Dále budeme spolupracovat s klientkami na založení živnostenského oprávnění a budeme věřit, že se jim v jejich podnikání povede dobře. 6. Klientka z Moldavska žije v České republice 4 roky a za celou dobu nenašla pracovní uplatnění. V Moldavsku si udělala kurz maséra, který ji ale v ČR nebyl uznán a nemohla se tedy touto profesí živit. Klientka by chtěla v této oblasti pracovat a vykonávat tuto činnost jako živnost. Jelikož s manželem cestují i do jiných států, zvolily jsme rekvalifikační kurz, kde získá certifikát, který je platný v rámci celé EU. Lora nyní dokončila rekvalifikaci. 7. Klientka z Ukrajiny v současné době pracuje jako administrativní pracovnice u jedné stavební firmy. Klientka má vystudované a nostrifikované 2 vysoké školy, obory: žurnalistika, filologie. V rámci projektu UPLATNĚTE SE! začala navštěvovat kurz českého jazyka pro pokročilé a od září se zapojila do rekvalifikačního kurzu reklamní a tisková produkce, který končí v roce Klientka průběžné zkoušky zvládá na výbornou a je nejlepší studentka.

7 6. Klient z Moldavska žije v České republice 5 let. V současné době je bez práce. Celou dobu, co je v České republice pracoval pod různými firmami, ale poslední měsíce mu štěstí nepřálo a společnosti mu přestaly platit. Po konzultaci se sociální pracovnicí se rozhodl obnovit svůj masérský kurz a udělat si certifikát, který bude platný po celé Evropské unii. Klient by chtěl po skončení kurzu začít pracovat jako masér. 7. Klientka z Ukrajiny v současné době vedena na Úřadu práce, je v České republice 9 let. Původní profesí je kuchařka, cukrářka. V České republice pracovala několik let v jedné známé firmě jako izolatérka trakčních motorů. Poté nastoupila na mateřskou dovolenou a po ukončení se nemohla vrátit zpět do zaměstnání. Klientka v projektu získala podporu v rekvalifikaci, kde se chtěla naučit pracovat s počítačem. Klientka absolvovala tento kurz úspěšně a společně se snažíme najít zaměstnání alespoň na zkrácený úvazek, kdy její dítě tráví čas v mateřské školce. 8. Obě klientky z Ukrajiny žijí v České republice již několik let, získaly i trvalý pobyt. Společně pracují jako operátorky v jedné firmě kousek od Plzně. Jedna klientka má vystudovanou vyšší školu v oboru bankovnictví. Ráda by se této profesi u nás věnovala. Proto pani byla poskytnuta rekvalifikace Základy práce na PC, aby získala dovednosti, které by mohla v oboru využít a dále prohlubovat své znalosti. Druhá klientka byla do projektu přijatá z důvodu, že si chtěla rozšířit své vzdělání, aby mohla najít lepší pracovní uplatnění. Klientka neměla žádné větší zkušenosti s prací na počítači a proto jí byl poskytnut tento kurz. Dnes se totiž v každém zaměstnání využívají počítače a základní znalost je více než povinná. 9. Klientka z Ukrajiny žije v České republice již 5 let. Původní profesí je učitelka anglického a německého jazyka. V České republice pracovala na mnoha brigádách. Paní je velmi pracovitá a šikovná. Ráda by se věnovala své profesi, ale nemůže nikde najít zaměstnání. Klientka nastoupila na kurzy českého jazyka pro pokročilé v půlce roku Po absolvování kurzu paní získala zaměstnání jako dělnice a ráda by si časem zažádala o trvalý pobyt. Klientka z Běloruska žije v České republice 12 let. Do projektu UPLATNĚTE SE! byla přijatá do kurzu českého jazyka pro pokročilé. V té době byla na mateřské dovolené. Cílem spolupráce bylo najít jí po ukončení mateřské zaměstnání. Klientka se na kurzech seznámila s jinou klientkou a hned po kurzech nastoupila do zaměstnání, kde pracuje jako dělnice.

8 11. Klientka z Ukrajiny přišla do OPU po rodičovské dovolené, kdy byla nezaměstnaná. Klientka žije v České republice 8 let a má zde trvalý pobyt. Po konzultaci se sociální pracovníci měla zájem o absolvování pracovní stáže. Sepsaly jsme spolu životopis, motivační dopis a rozeslaly je do vybraných firem, kde by pani chtěla absolvovat stáž. Bohužel, o pracovní stáž žádná firma neměla zájem. Paní nadále aktivně hledala zaměstnání a nakonec v září se na ní usmálo štěstí a začala pracovat jako personalistka. Jihomoravský kraj 1. Klient z Tuniska přijel do České republiky se svojí manželkou na začátku roku V zemi původu pracoval jako správce v hotelovém komplexu. Vyučen je v oboru elektrikář. Po svém příjezdu do České republiky nemohl naleznout zaměstnání a to z mnoha důvodů. Tím nejpalčivějším byla absolutní neznalost českého jazyka, která mu bránila při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Rodina manželky jej aktivně podporovala a snažila se mu v počátcích všemocně pomoci. Prostřednictvím internetu se dozvěděli o našem projektu, který byl zaměřen právě na tyto osoby. Klient nás kontaktoval v dubnu se žádostí o kurz českého jazyka. Na první setkání jsme si nastínili možnou spolupráci. Dohodli jsme se na poskytnutí kurzu českého jazyka pro začátečníky, podporu při uznání vzdělání ze země původu a asistenci při hledání zaměstnání v místě bydliště a blízkém okolí. Klient patřil ve skupině k nejaktivnějším studentům a byla vidět jeho silná motivace naučit co možná nejvíce. Po absolvování kurzu byl schopen samostatně jednat s potenciálními zaměstnavateli a za pomoci nás a rodiny se mu nakonec podařilo najít práci v oboru, na který má kvalifikaci. Klient v současné době stále pracuje. reakce manželky: Děkujeme za informace a vůbec celou spolupráci s Vámi. Činnost OPU já osobně vnímám jako opravdu profesionální (činnost a celkový přístup státních institucí, které mají také "pomáhat" cizincům pracovní úřad například...se s Vámi nedají vůbec srovnat). 2. Klient z Egypta přijel do České republiky se svojí manželkou na konci roku V zemi původu pracoval jako manažer v hotelovém komplexu. Po svém příjezdu do České republiky nemohl naleznout zaměstnání a to z mnoha důvodů. Tím nejpalčivějším byla absolutní neznalost českého jazyka, která mu bránila při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Dohodli jsme se na poskytnutí kurzu českého jazyka pro začátečníky a podporu při hledání zaměstnání v oblasti turismu nebo jazykového vzdělávání. Klient se během kurzu zlepšil natolik, že se mu ihned po skončení kurzu podařilo najít práci jazykové škole. Klient v současné době stále pracuje.

9 3. Klient z Arménie přijel do České republiky v 90. letech 20. století. V zemi původu pracoval ve strojírenství. Po svém příjezdu do České republiky nemohl dlouho naleznout zaměstnání. Řadu let působil jako OSVČ v různých strojírenských firmách na Kuřimsku. Při hospodářské krizi v letech , která postihla Českou republiku, o zaměstnání přišel, a proto pozastavil živnost. V evidenci úřadu práce byl téměř 3 roky. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. V té době byla poptávka po svářečích, kteří mají oprávnění na svařování metodou TIG. Klient se po kurzu podařilo obnovit živnostenské oprávnění a naleznout zaměstnání v nadnárodní strojírenské společnosti, kde pracuje dodnes. 3. Klient z Ukrajiny přijel do České republiky na začátku 90. letech 20. století. V zemi původu vystudoval a dlouhá léta pracoval jako rekondiční a sportovní masér. Po svém příjezdu do České republiky nemohl dlouho naleznout zaměstnání. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno město. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Chtěl se vrátit k podnikání, resp. k SVČ. Hledali jsme řešení, jak mu pomoci SVČ nastartovat. Podnikatelský plán měl zpracovaný, potřeboval jej zkonzultovat a získat finanční prostředky na její zahájení. Klientovi jsme zprostředkovali kontakt a konzultační schůzku v Regionální hospodářské komoře Brno. Dle zprávy RHK byl podnikatelský plán připraven dobře. Našim úkolem bylo mu pomoci naleznout vhodný dotační titul. Podařilo se nám zkontaktovat Jihomoravský krajský úřad, který má vlastní dotační program na podporu začínajícím podnikatelům. Klientovi jsme pomohli připravit žádost a také podpůrný dopis za organizaci. Žádost byla krajským úřadem schválena a dotace přidělena ke konci roku V březnu 2011 zahájil SVČ v oboru masér. Klient v současné době stále podniká. 4. Klient z Arménie přijel do České republiky v 90. letech 20. století. V zemi původu absolvoval střední odborné učiliště a pracoval jako řidič z povolání. Po svém příjezdu do České republiky dlouhá léta pracoval na základě SVČ jako zedník. Při hospodářské krizi v letech , která postihla Českou republiku, o zaměstnání přišel, a proto SVČ pozastavil. V evidenci úřadu práce byl 2 roky. Klient dorazil v dubnu 2010 na informační schůzku, kterou jsme realizovali ve spolupráci s Úřadem práce Brno venkov. Na informačním setkání jsme se dohodli na další spolupráci. Chtěl se vrátit k profesi profesionálního řidiče, jenže narážel na administrativní překážky, které sebou přinesla novela silničního zákona průkaz profesní způsobilosti. Překážkou nebyl samotný fakt absolvování kurzu, ale nedostatek prostředků k jeho zaplacení. Klient byl jediným živitelem v rodině (manželka + 3 děti) a v době nezaměstnanosti utratil všechny uspořené prostředky. S klientem jsme se dohodli, že mu

10 kurz uhradíme. Po jeho absolvování znovu zahájil SVŠ v oboru zedník jen s tím, že mohl pro firmu, pro kterou pracoval, zastat místo řidiče, na které díky absolvování kurzu mohl nastoupit. Klient v současné době stále pracuje. 6. Klientka z Ruské federace/čečenska přijela do České republiky na začátku roku Ze země původu byla nucena uprchnout kvůli válce. V České republice získala politický azyl. V zemi původu absolvovala střední zdravotnickou školu. Stará se sama o 3 nezletilé děti. Díky rekvalifikačnímu kurzu pečovatelka nastoupila v pečovatelské službě Kroměříž. Zaměstnavatel ji požádal, aby si doplnila ještě rekvalifikační kurz pedikůra včetně nehtové modeláže, aby mohla rozšířit portfólio svých služeb a tím si mohla zvýšit příjem pro zabezpečení rodiny. S klientkou jsme se dohodli na poskytnutí kurzu s ohledem na její sociální a ekonomický statut. Klientka úspěšně kurz absolvovala a v současné době stále pracuje.

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Rekvalifikační kurzy (následný program) ukončené do konce měsíce června 2010

Rekvalifikační kurzy (následný program) ukončené do konce měsíce června 2010 Rekvalifikační kurzy (následný program) ukončené do konce měsíce června 2010 Název rekvalifikace Datum od - do Místo konání IT technologie - technická - AutoCad 2.11. - 23.11.2009 Sezimovo Ústí průkazu

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72%

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72% Příloha 1 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013

ÚVODNÍ SEMINÁŘ K PROJEKTU 11. 04. 2013 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Příloha 4: Pracovníci státní správy (n=51) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 24% muž 76% ZŠ 0% SOU 0% VŠ 35% SŠ 65%

Příloha 4: Pracovníci státní správy (n=51) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 24% muž 76% ZŠ 0% SOU 0% VŠ 35% SŠ 65% Příloha 4 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Projekt VDTP Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR Doba realizace je červen 2013 červenec 2015 Cílem je zvýšit

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více