TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná"

Transkript

1 projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu

2 REALIZACE Registrační číslo: CZ / /0120 Doba realizace projektu: Rozpočet: Kč ,- Územní dopad: města a obce Moravskoslezského kraje Partneři projektu: Senzor s.r.o. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

3 CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU Hlavním cílem projektu Ženy naší generace bylo zvýšit účast žen v podnikání rozvojem nabídky školících, tréninkových a poradenských služeb. Hlavní aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření metodiky modulového, tréninkového a vzdělávacího programu AMBASADORKA, ASISTENCE a NÁHRADNÍ MÁMA, a jejich pilotní ověření v praxi, dále pak vytvoření materiálního a personálního zázemí pro začínající podnikatele včetně poskytnutí následné asistenční péče absolventům programů.

4 CÍLOVÉ SKUPINY Primární cílová skupina: Dlouhodobě nezaměstnané ženy. Matky s malými dětmi. Matky samoživitelky. Muži, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi a matky samoživitelky. Začínající podnikatelky. Ženy ohrožené nezaměstnaností. Ženy se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Ženy v předdůchodovém věku. Ženy vracející se na trh práce. Sekundárně byli oslovováni i zaměstnavatelé (členové partnerských hospodářských komor), kteří byli seznámeni v rámci odborných seminářů s problematikou gendermainstreamingu a možnosti zavádění tohoto principu rovnosti mužů a žen v praxi do firemních kultur jednotlivých společností.

5 VÝSTUPY (1. část) Vytvoření tréninkového programu Ambasadorka a jeho pilotní ověření v praxi (rozsah 16 hod., výstup 10 osob) realizace: od do Tréninkový výcvik cílových skupin dle vytvořeného modulového programu Asistence + získání akreditace od MŠMT ČR (v rozsahu 372 hod., výstup 41 osob) realizace: dva běhy, Havířov a Karviná a to od září 2007 do únor Vytvoření praktického výcvikového programu Náhradní máma zaměřeného na tvorbu mikrojeslí a mikroškolek a jeho praktické ověření + získání akreditace od MŠMT ČR (rozsah 218 hod., výstup 36 osob) realizace: od druhé pol. února 2008 do dubna Podpořené dvě organizace: Mateřské a rodinné centrum Sluníčko, Havířov Centrum pro rodinu Sluníčko, Karviná Počet účastnic běhů kurzů: celkem 89 účastnic, z toho 85 úspěšných absolventek

6 VÝSTUPY (2. část) Počet účastníků vzdělávacích programů v rámci projektu Ženy naší generace Vzdělávací program limit nastoupilo úspěšně absolvovali nedokončili Ambasadorka Asistence Náhradní máma CELKEM Do vzdělávacích programů se celkem přihlásilo a nastoupilo 91 osob, z toho jich celkem 87 úspěšně absolvovalo programy a 4 osoby program nedokončily z důvodu zdravotních nebo nástupu do práce.

7 tréninkový program AMBASADORKA Program Ambasadorka byl zaměřen na zvýšení komunikačních a sociálních dovedností vybraných zástupců cílových skupin a na jejich přípravu na nábor dalších cílových skupin do programu. Trénink kladl důraz na aktivizaci cílové skupiny, motivaci cílové skupiny do projektu a sociální aktivaci cílové skupiny. Výstupem této je 10 proškolených zástupců cílové skupiny, kteří motivovali další cílové skupiny k nástupu do projektu.

8 modulový program ASISTENCE Byl výukový a tréninkový program akreditovaný MŠMT ČR pro nezaměstnané i zaměstnané ženy nebo začínající podnikatele zaměřený na získání optimální připravenosti k založení vlastního podniku a k rozšíření znalostí a dovedností uchazeček pro jejich další zaměstnání. Výstup: 41 absolventek, které úspěšně složily závěrečné zkoušky a obhájily svůj podnikatelský záměr. Obsah programu: Modul č.1 Legislativní a institucionální (vymezení podnikání, cíle a formy, pojmy související, předpoklady k podnikání; zakládání podniku, ekonomická problematika, zakladatelský rozpočet; základní právní normy upravující podnikání, podnikání FO a PO; obchodní závazkové vztahy; závazky podnikatelů k institucím a okolí; zákoník práce) Modul č. 2 Marketingový (podstata a principy marketingu; prodejní trénink, marketingový informační systém; 4P marketingu; marketingové strategie). Modul č. 3 Finanční (základy účetnictví v praxi; princip daňové evidence v praxi; financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace; daňový systém; bankovní soustava a platební styk). Modul č. 4 Komunikační a motivační (komunikační proces; bariéry komunikace a jejich překonávání; vybrané komunikační kanály; vyjednávání; public relations; motivace). Modul č. 5 Informační technologie (základy práce na PC; ovládání a užití editorů MS Word a MS Excel; využití internetu; počítačová prezentace MS Power Point). Modul č. 6 Praktické ověření získaných dovedností formou tvorby a obhajoby vlastního podnikatelského záměru Modul č. 7 Následný individuální coaching

9 praktický výcvikový program NÁHRADNÍ MÁMA Byl výukový a tréninkový program pro ženy, které měly zájem zahájit podnikatelskou činnost v oblasti mikrojeslí a mikroškolek. Výstup: 36 absolventek, které úspěšně složily závěrečné zkoušky. Obsah programu: I. modul Osobního rozvoje (komunikační výcvik, asertivní dovednosti, image, řeč těla, komunikační dovednosti) II. modul Odborný (základy zdravovědy, kurz první pomoci zaměřený na děti, péče o domácnost a bezpečnost, BOZP, pedagogické minimum, volnočasové aktivity dětí, práce na PC a s internetem, psaní a umisťování inzerce). III. modul Business (nábor klientek, typy smluv, stanovení tarifů, právní minimum, základy účetnictví). IV. modul Odborná praktika u dětí (ve školce, družině nebo centru volného času).

10 Fotogalerie

11 Více informací o projektu naleznete zde: OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ Svatováclavská 97/ Karviná Fryštát tel./fax:

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS

Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Metodika Poradenských a informačních míst IMPULS Projekt NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program pro podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji RP 2007 2 Metodika Poradenských a informačních

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zveme Vás na krátkou procházku

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Rekvalifikační kurzy Zadavatel: Sdružení pro rodinu a děti-český Krumlov Sídlo: Vlašský dvůr č.p. 32, Český Krumlov Kontaktní a poštovní adresa: U Cihelny 330, Český

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

2008/2009. od 25.900,- Kč. od 13.900,- Kč. od 11.900,- Kč. od 4.300,- Kč. akreditace MŠMT, IES: státní a mezinárodní certifikáty. IES certif.

2008/2009. od 25.900,- Kč. od 13.900,- Kč. od 11.900,- Kč. od 4.300,- Kč. akreditace MŠMT, IES: státní a mezinárodní certifikáty. IES certif. 2008/2009 17 akreditace MŠMT, IES: státní a mezinárodní certifikáty systém zvýhodnění a slev od 25.900,- Kč - finanční IES certif. od 13.900,- Kč IES od 11.900,- Kč IES od 4.300,- Kč BOHEMIA INSTITUT s.r.o.

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

PORTRÉT 10 LET. Vzdělávání bez hranic WWW.EUROSCHOLA.CZ

PORTRÉT 10 LET. Vzdělávání bez hranic WWW.EUROSCHOLA.CZ PORTRÉT 10 LET Vzdělávání bez hranic WWW.EUROSCHOLA.CZ OBSAH Úvodní slovo 4 Vybrané rozvojové projekty a aktivity 6 Reference 10 Současná nabídka 12 I2-3I Strana Počátky byly velmi pozvolné a náročné.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013

Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013 srpen 2013 Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Letní dny jsou pro nás vždy o něco klidnější, než rušný provoz v průběhu roku. Můžeme zrekapitulovat jednotlivé aktivity a vyhodnotit, jestli byly úspěšné. Projekt

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více