Výroční zpráva školní rok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/13

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Identifikace školy Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2012/ Přijímací řízení Oborová skladba pro školní rok 2013/ Vývoj počtu žáků Přehled tříd ve školním roce 2012/ Výuka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Další vzdělávací a výchovné aktivity Odborný výcvik Partneři školy při realizaci odborného výcviku Studijní výsledky Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovná činnost Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2012/ Oblast výchovná Oblast dalšího uplatnění absolventa Oblast studijní Oblast organizační Oblast prevence záškoláctví Chování žáků a uložená kázeňská opatření Změny počtu žáků denního studia v průběhu školního roku 2012/ Řízení a kontrola vzdělávací činnosti ve školním roce 2012/ Garanti Třídní učitelé Pedagogická rada Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/ Provozní porady ve školním roce 2012/ Zaměstnanci ve školním roce 2012/ Školská rada Žákovská rada SRPDŠ Další vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Významní partneři školy ve školním roce 2012/ Účast školy v projektech financovaných z ESF Domov mládeže Spolupráce s rodiči a výchovná opatření Sportovní aktivity Přehled aktivit DM Školní jídelna Přehled aktivit školy Sportovní a tělovýchovná činnost Mezinárodní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Výstavy a přehlídky Soutěže Prezentace studijní nabídky Další akce Zlepšení materiálně technických podmínek vzdělávání Modernizace, opravy a údržba majetku ICT vybavení školy Bezpečnost práce Provedené vnější kontroly Ekonomické údaje Jiná činnost Strojírenská výroba Ubytovací služby Hostinská činnost Výroba textilií Reklamní činnost... 52

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy Název školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Adresa školy Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČO Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí, č. ú DIČ CZ Telefon/fax / E -mail Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol 1995 Název zřizovatele Krajský úřad Pardubického kraje Zřizovací listina č. j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/15, Součásti školy Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Místa poskytovaného vzdělávání Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Zdeněk Rössler ředitel RNDr. Hana Havlová zástupce ředitele Ing. Zdeněk Salinger zástupce ředitele/vedoucí odborné praxe Ak. mal. Jaroslav Habrman vedoucí odloučeného pracoviště Ing. Milan Sahliger vedoucí učitel OV Ing. Dagmar Hodasová vedoucí vychovatelka Libuše Chytilová vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí poskytuje střední vzdělání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže poskytuje školské služby podle 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Školní jídelna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Součásti školy Kapacita Střední škola 670 Domov mládeže 190 Školní jídelna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) strana 5

4 2. Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2012/13 Kód oboru Název oboru Studium Učební dokumenty Schválil 8241M/04* Průmyslový design Tvarový a grafický design obalů Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 969/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/07* Modelářství a návrhářství oděvů Design oděvů Denní čtyřleté s maturitou č. j / , č. j. 967/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/05* Grafický design Grafický design tiskovin Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 966/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/14* Textilní výtvarnictví Textilní a interiérový design Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 966/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/02* Užitá fotografie a média Užitá fotografie a média Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 965/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 3442M/01* Obalová technika Reklamní a propagační činnost Reklamní a propagační služby Denní čtyřleté s maturitou č. j. 9325/ , dne č. j. 774/2009/SSUP dne č. j. 774/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP ŠVP 6341M/01* Ekonomika a podnikání Reklamní a propagační služby Denní čtyřleté s maturitou č. j / , dne č. j. 775/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 2345L/001 Mechanik seřizovač Denní čtyřleté č. j / , s platností od MŠMT 2345L/01* Mechanik seřizovač s maturitou č. j. 116/2011/SSUP Mechanik seřizovač dne ŠVP 2352H/01* Nástrojař Denní tříleté s výučním listem č. j / , dne MŠMT Nástrojař 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství Dálkové pětileté s maturitou * Rámcový vzdělávací program RVP Kurzívou jsou vypsány školní vzdělávací programy ŠVP č. j. 776/2009/SSUP dne č. j /96-23, s platností od ŠVP MŠMT strana 6

5 3. Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/14 probíhalo stejně jako v uplynulých dvou letech na základě jednotných přijímacích zkoušek SCIO a přijetí na jednotlivé typy školy bylo limitováno bodovou hodnotou, kterou žák při zkoušce dosáhl. Oproti minulému roku došlo k úpravám bodových hodnot potřebných k přijetí a větší diferenciaci mezi gymnázii, obchodními akademiemi na straně jedné a středními odbornými školami na straně druhé. Konání jednotných přijímacích zkoušek je systémově správným krokem, bohužel skutečnost, že neprobíhají na celorepublikové úrovni, způsobuje odliv žáků do krajů, kde se nekonají nebo kde nejsou stanovena stejná kritéria. Žáci, kteří nedosáhli potřebného výsledku pro přijetí na maturitní obory, odcházejí mimo kraj a nevolí učební obory v rámci svého kraje. Systém přijímacího řízení vede k tomu, že u žáků, kteří nemají studijní zájem vyhraněný, respektive u jejich zákonných zástupců, dochází k licitaci, na kterou školu či obor nakonec žák nastoupí. To vede k situacím, že se počet žáků i po přijímacím řízení neustále mění a v řadě případů je poškozován uchazeč, který sice z důvodu, že jiní uchazeči dosáhli lepších výsledků u přijímací zkoušky, není přijat, ale po uvolnění místa odchodem přijatých žáků, se již na svůj preferovaný obor nevrátí. To se děje především u oborů, kde studijní poptávka převyšuje značně studijní nabídku. Příkladem jsou některé uměleckoprůmyslové obory. Bohužel dále trvá nezájem žáků, vycházejících se základních škol, o technické obory. Optimalizační snahy narážejí na odpor dotčených regionů a stávají se i předmětem politických řešení. V podmínkách školy se negativně projevily kroky k zachování oboru Nástrojař v Letohradě, které byly podpořeny prostřednictvím stipendia poskytovaného některými podniky v regionu. Důsledkem bylo to, že i žáci náborovaní naší školou, dali přednost studiu v Letohradě a obor Nástrojař pro malý zájem nebyl otevřen. Zájem o obor Mechanik seřizovač (typ L s maturitní zkouškou) zůstal na úrovni minulého roku a to i přesto, že v zaměření Operátor obalových strojů je výrazně podporován firmami sdruženými ve Svazu výrobců vlnitých lepenek formou ekonomických pobídek určených přímo žákům (úhrada nákladů na dojíždění, stravování, ubytování a prospěchové stipendium). Nepodařilo se zastavit pokles zájmu o ŠVP Reklamní a propagační služby, snížením zájmu byl poznamenán i ŠVP Reklamní a propagační činnost. Výsledky přijímacího řízení z hlediska počtu žáků přijatých ke studiu nenaplnily očekávání. Vzhledem k tomu, že po maturitních zkouškách školu opouštěly relativně silné ročníky a protože školu opustilo i více neúspěšných žáků, dochází ke snížení výkonů školy v denním studiu o 26 žáků denního studia. To spolu s všeoborovými třídami negativně ovlivní ekonomickou stabilitu školy. Přijímací řízení do prvních ročníků Třída 1. FMO UFM Užitá fotografie a média DOD Modelářství a návrhářství oděvů TGD Grafický design tiskovin Třída 1. TGD TID Textilní a interiérový design GDT Modelářství a návrhářství oděvů Třída 1. RCS RPC Reklamní a propagační činnost RPS Reklamní a propagační služby Třída 1. MS Mechanik seřizovač Třída 1. N Nástrojař strana 7

6 Přijímací řízení do prvních ročníků Práce žáků oboru Textilní a interiérový design strana 8

7 4. Oborová skladba pro školní rok 2013/14 V novém školním roce dobíhá 4. ročníkem obor M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Reklamní a propagační služby) a ukončena byla výuka v dálkovém studiu. Další obory budou vyučovány ve stejné skladbě jako v minulém školním roce. 4.1 Vývoj počtu žáků Z následující tabulky vývoje počtu žáků a tříd školy je patrný pokračující sestupný trend. Oproti minulému roku poklesl počet žáků v denním studiu o 26 a počet tříd denního studia o jednu třídu, další pokles o jednu třídu je způsoben ukončením dálkového studia. Vývoj počtu žáků a tříd v posledních čtyřech letech Počet tříd / žáků 2010/ / / /14 Celkem tříd z toho denní studium z toho denního studia (M) * 14* v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) 3 4 3* 3* z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Celkový počet žáků z toho denní studium z toho denního studia (M) v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Prům. počet žáků na třídu 23,81 22,45 22,26 21,44 v tom denní studium 24, ,88 21,44 Ve sledovaném školním roce došlo opakovaně k poklesu celkových výkonů školy. Tento pokles je způsoben ukončením výuky v dálkové formě studia a odchodem absolventů školy v populačně silných ročnících. Údaje v tabulce dále potvrzují, že pokračuje tendence nezájmů žáků o tříleté učební obory a technické obory obecně. Průměrná naplněnost tříd byla udržována za cenu zřizování víceoborových tříd, které jsou ekonomicky náročnější. Je to však zatím jediná cesta, jak alespoň částečně u technických oborů naplňovat požadavky trhu práce. Práce žáků oboru Textilní a interiérový design strana 9

8 4.2 Přehled tříd ve školním roce 2012/13 M M L H Uměleckoprůmyslové obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s výučním listem (tříleté) Přehled tříd a vyučovaných oborů 1. ročník Třída Forma Číslo Název oboru ŠVP studia oboru 1.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 1.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 1.RC denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační činnost 1.RSM denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační služby 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 1.N denní H/001 Nástrojař Nástrojař Přehled tříd a vyučovaných oborů 2. ročník Třída Forma Číslo Název oboru ŠVP studia oboru 2.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 2.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 2.RC denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační činnost 2.RSM denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační služby 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Přehled tříd a vyučovaných oborů 3. ročník Třída Forma Číslo Název oboru ŠVP studia oboru 3.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 3.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 3.RC denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační činnost 3.RS denní M/01 Ekonomika a podnikání Reklamní a propagační služby 3.MS denní 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 3.N denní H/001 Nástrojař Nástrojař strana 10

9 Přehled tříd a vyučovaných oborů 4. ročník Třída Forma studia Číslo oboru Název oboru 4.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 4.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 4.RC denní M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 4.RS denní M/01 Ekonomika a podnikání Reklamní a propagační služby 4.MS denní L/001 Mechanik seřizovač ŠVP Přehled tříd a vyučovaných oborů 5. ročník Třída Forma studia Číslo oboru Název oboru 5.DKO dálková 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření kancelářská a výpočetní technika Poznámka Práce žáků oboru Design oděvů strana 11

10 5. Výuka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízela takovou skladbu volitelných předmětů, aby zajistila přípravu žáků k maturitním zkouškám a jejich přípravu ke studiu na vysokých školách. 5.1 Volitelné předměty Konverzace v německém jazyce. Konverzace v anglickém jazyce. Seminář z matematiky. Další cizí jazyk (ve školním vzdělávacím programu Reklamní a propagační služby). 5.2 Další vzdělávací a výchovné aktivity V souladu s učebními osnovami a tematickými plány byly realizovány následující činnosti: Lyžařský výcvikově vzdělávací kurz 1. ročníků; Turisticko cyklistický kurz 2. ročníků; Vzdělávací exkurze a tematické prezentační akce; Výtvarné plenéry žáků 2. ročníků uměleckých oborů; Odborné praxe žáků 2. až 3. ročníků; Klauzurní práce žáků 1. až 4. ročníků uměleckých oborů; Kurz fotografie; Mezinárodní výtvarný plenér ve Vysokých Tatrách; Večerní litografie; Večerní kresba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ); Večerní malba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ); Kurz knižní vazby. Realizace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání: Účast v mezinárodním projektu v rámci programu Comenius realizace obalu a obalového stroje na sušenky (Německo, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Norsko). Druhá část projektu v rámci programu Leonardo studijní pobyt žáků partnerské školy z norského Tromsø (návrh a zpracování prostorových objektů z lepenek včetně prezentace formou společné výstavy). Práce žáků oboru Tvarový a grafický design obalů strana 12

11 6. Odborný výcvik Ve školním roce 2012/13 absolvovalo odborný výcvik na školním pracovišti praktické výuky celkem 41 žáků oboru Nástrojař a prvních až třetích ročníků oboru Mechanik seřizovač. Celkem 14 žáků třídy 4.MS konalo odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů. Udržet trend přípravy žáků v reálných podmínkách výroby je v současné době poměrně velmi složité. Jednou z příčin tohoto stavu jsou stále více a více komplikované legislativní podmínky, rostoucí nároky na konkurenceschopnost firem a s tím rostoucí zatížení pracovníků, kteří se mají věnovat žákům při konání odborného výcviku nebo praxe. Jednou z velkých překážek realizace odborného výcviku a odborné praxe ve firmách je zákon o specifických lékařských službách a z něj plynoucí ekonomická náročnost zajištění stanovených podmínek. 6.1 Partneři školy při realizaci odborného výcviku AUTONEUM CZ, s. r. o., Hnátnice; BÜHLER CZ, s. r. o., Žamberk; FOREZ, s. r. o., Ostrov; Rudolf Knoll KOVOOBRÁBĚNÍ, Lanškroun; KOVOOBRÁBĚČSTVÍ Pavel Krajíček, Moravská Třebová; KOVO Mík, s. r. o., Lanškroun; KOVO Rybka, s. r. o., Dlouhá Třebová; LUX, s. r. o., Jablonné nad Orlicí; LDM, s. r. o., Česká Třebová; SOMA, s. r. o., Lanškroun; VÚB, a. s., Ústí nad Orlicí. Ze života školy strojírenské obory strana 13

12 7. Studijní výsledky 7.1 Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Studijní výsledky členěné podle jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce. Díky opatřením v oblasti sledování a hodnocení školní docházky se daří snižovat absenci žáků na vyučování. Je to za cenu zvýšení administrativní zátěže vyučujících a zejména třídních učitelů. Pro nový školní rok bude navržena úprava systému hodnocení docházky tak, aby došlo ke snížení administrativního zatížení při zachování trendu snižování krátkodobých absencí. Bohužel se nedaří zvyšovat úroveň studijních výsledků v 1. ročnících. Jde stále o projev nižší úrovně vstupních znalostí, nedostatečné motivace ke studiu, nedostatečných pracovních návyků a také malého studijního zájmu o technicky orientované obory vzdělávání. Svou roli také stále hraje rozpor mezi vzdělávací poptávkou a nabídkou plynoucí zejména z poklesu populační křivky a obecného odklonu od odborného vzdělávání. Zlepšení vzdělávacích výsledků ve vyšších ročnících je dosaženo jednak postupným zvyšováním intenzity vzdělávacího působení a také odchodem žáků, kteří se tomuto trendu nechtějí přizpůsobit, nebo mají vzdělávací problémy, případně problémy se svým sociálním začleněním. Odchody žáků v průběhu nebo na konci prvního ročníku způsobují poměrně značný pokles výkonů školy a to přesto, že do prvních ročníků nastupují relativně stálé počty žáků. Nicméně, jen tak může škola udržet úroveň vzdělávání a kvalitu absolventů a jejich následnou uplatnitelnost na trhu práce. Přehled o třídách, počtech žáků denního a dálkového studia a výsledcích vzdělávání ve školním roce 2012/13 strana 14

13 Prospěch v 1. ročnících strana 15

14 Prospěch ve 2. ročnících Prospěch ve 3. ročnících strana 16

15 Prospěch ve 4. ročnících 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Výsledky školy je možné hodnotit z pohledu celkové úspěšnosti žáků, respektive jejich neúspěšnosti jako průměrné. Z hlediska hodnocení podle dosaženého percentilu úspěšnosti v jednotlivých složkách maturitní zkoušky je dosaženo velmi dobrých výsledků v českém jazyce a naproti tomu podprůměrných výsledků v cizím jazyce a v matematice, zejména v části didaktických testů a v cizím jazyce i v hodnocení ústní zkoušky. Pravdou je, že celkové výsledky jsou výrazně ovlivněny nízkou úspěšností žáků opakujících maturitní zkoušku a studentů v dálkovém studiu. V novém školním roce bude pozornost zaměřena na přípravu žáků především v oblasti dovedností práce s didaktickými testy a posílení přípravy v matematice a její orientace na portfolio úloh zařazovaných do maturitních testů. Ze srovnání výsledků jednotlivých tříd a oborových skupin se znovu potvrdil zásadní vliv docházky žáků a celkové atmosféry ve třídě na jejich úspěšnost. Výsledky maturitních zkoušek 2012/13 jarní termín Třída Počet žáků na konci školního roku Počet žáků konajících MZ Praktická zkouška Písemná zkouška Ústní zkouška Výsledky maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Společná část Profilová část Společná i profilová 4.FMO TGD RC RS MS DKO Celkem Dále v jarním termínu konalo opravné zkoušky 9 žáků, kteří ukončili studium v předchozích letech. Z nich prospěli 3 žáci, neprospělo 6 žáků. strana 17

16 Úspěšnost žáků, kteří konali písemné a maturitní zkoušky v jarní části činí 77,45%. Celkový výsledek je výrazně ovlivněn výsledky dálkového studia, kde úspěšnost činila pouze 44,44%. Bez dálkového studia je úspěšnost 80,60%. Výsledky maturitních zkoušek 2012/13 podzimní termín Třída Počet žáků, kteří nedokončili poslední ročník Počet žáků přihlášených k MZ Nekonali ze zdrav.a jiných důvodů Prospěli s vyzname- -náním Výsledky maturitní zkoušky Prospěli Společná část Neprospěli Profilová část Společná i profilová 4.FMO TGD RC RS MS DKO Celkem žáků konalo maturitní zkoušku v řádném termínu, 22 žáků konalo opravné zkoušky. Úspěšnost žáků přihlášených k maturitní zkoušce v podzimní části činí 68,97%. Výsledek je opět výrazně ovlivněn výsledky studentů dálkového studia kde úspěšnost činila pouze 28,57%. Bez dálkového studia je úspěšnost 81,82%. strana 18

17 Celkové výsledky maturitních zkoušek 2012/13 Typ studia Nedokonč. posl. ročník Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Nekonali ze zdrav. a jiných důvodů CELKEM Denní Dálkové Celkem Ve školním roce 2012/13 nedokončilo úspěšně čtvrtý ročník celkem 3,57% žáků maturitního ročníku, u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 8,93% žáků, prospělo 79,46% žáků a neprospělo 7,14% žáků. 7.3 Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2012/13 nekonaly, protože ve třetím ročníku oboru Nástrojař (tříletý obor s výučním listem) nebyly v tomto roce žádní žáci. strana 19

18 8. Výchovná činnost 8.1 Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2012/13 Základní osnova pro činnost výchovného poradce na střední škole vychází z Nařízení vlády ČR č. 68/1997 Sb. Ve smyslu uvedeného nařízení byla činnost výchovného poradce zaměřena na šest oblastí. Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jana Halbštátová, která je pro tuto funkci plně kvalifikována, disponuje mnohaletou praxí a své znalosti a zkušenosti trvale rozvíjí. Základním dokumentem školy pro tuto oblast je plán výchovného poradenství a minimální preventivní program na školní rok Oblast výchovná Hlavní pozornost byla věnována působení na žáky v rámci předcházení výchovným problémům a prevence protidrogové závislosti. Na základě podnětu od pedagogických pracovníků byly výchovnou poradkyní provedeny individuální pohovory s žáky tříd 1.RC, 1.RSM, 1.N, 2.FMO, 2.TGD, 2.RC, 2.RSM, 3.TGD, 4.RC. Pohovory byly zaměřené především na naplňování školních povinností a řádné chování při výuce. Tato aktivita měla pozitivní účinek a obecně lze konstatovat, že se chování žáků až na výjimky zlepšovalo. U některých jednotlivců nepřinesly zásadní změny v chování ani opakované výchovné pohovory. Vůči těmto jedincům byla následně přijata kázeňská opatření. Nejsložitější situace v prospěchu a v chování byla řešena v prvních ročnících neuměleckých tříd. V některých případech došlo až k ukončení studia. V oblasti prevence drogové závislosti a zdravého životního stylu byly, mimo běžného působení v rámci výuky občanské výchovy a práva, organizovány besedy S tebou o tobě a besedy se zdravotní sestrou. Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s vychovatelem domova mládeže, který zastává funkci školního metodika protidrogové prevence. Základem naší spolupráce se stalo naplňování protidrogového projektu. Výchovná poradkyně řešila také osobní potíže žáků, kteří ji požádali o pomoc. Závažnější problémy bylo nutné řešit ve spolupráci s psychologem. V tomto školním roce jsme se nesetkali se žádnými případy závislostí. Propojením činností školy a Domova mládeže při řešení problémů výchovného charakteru a protidrogové prevence je dosaženo jednotného působení a jednotlivé činnosti vyplývající z této problematiky jsou vzájemně koordinovány. Pozornost byla věnována následujícím oblastem: Drogová závislost, alkoholismus a kouření; šikanování a jiné formy násilného chování; xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus; záškoláctví; vandalismus; virtuální drogy; kriminalita a delikvence; patologické hráčství. Prevence byla zajišťována zejména těmito cestami: Vzdělávání a jednotný, koordinovaný postup pedagogických pracovníků; součást vyučování a výchovné práce v Domově mládeže; spolupráce s rodiči; volnočasové aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu Oblast dalšího uplatnění absolventa V uměleckoprůmyslové třídě 4.MTV byl značný zájem o vysokoškolské studium uměleckého směru. Jedna žákyně uspěla a byla přijata na JAMU do Brna obor Scénografie, další byla přijata na Filozofickou fakultu v Olomouci obor Dějiny umění. Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Fashion design, bude navštěvovat také jedna dívka. Na VŠUP v Praze bude v atelieru sochařství studovat jeden absolvent. Jedna žákyně bude studovat VOŠ Orange Faktory obor Reklamní grafika. Jeden absolvent byl přijat na Masarykovu univerzitu v Brně a na Filozofické fakultě bude studovat obor bulharský jazyk. Tři absolventky odjely na au -pair pobyt do Anglie. Z druhé uměleckoprůmyslové třídy 4.TGD budou dvě absolventky studovat na Hradecké univerzitě v oboru Textilní tvorba. Na Západočeskou univerzitu v Plzni, na obor Design obuvi, nastupuje jedna žákyně. Další žákyně bude na této univerzitě studovat obor Ilustrace a grafika. V přijímacím řízení na Univerzitu Palackého, obor Dějiny strana 20

19 umění, uspěly dvě dívky, na Univerzitě Palackého v Olomouci bude studovat jedna žákyně obor Výtvarná tvorba. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně bude studovat jedna absolventka školy v oboru Prostorová tvorba. Na Ostravskou univerzitu byl přijat jeden žák a to do Ateliéru kresby. Jeden absolvent bude studovat VŠUP v Praze obor Supermedia. Tři absolventky odjely na au -pair pobyt do Anglie. Ze třídy 4.RC byla přijata jedna studentka na Univerzitu Hradec Králové obor Tělesná výchova a sport. Jeden absolvent uspěl na stejné universitě a bude studovat obor Aplikovaná informatika. Na Ekonomickou fakultu Univerzity Pardubice byla přijata jedna absolventka do oboru Ekonomika a provoz podniku a další absolvent bude na Elektrotechnické fakultě téže univerzity studovat obor Mikroprocesory. Jedna dívka se bude věnovat pomaturitnímu studiu anglického jazyka na jazykové škole v Pardubicích. V České Třebové na VDA obor Sociální práce budou pokračovat tři absolventky. Ze třídy 4.RS byla na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingová studia přijata jedna absolventka. Na Univerzitě Pardubice bude studovat jedna maturantka na Ekonomické fakultě obor Regionální management. Jeden absolvent bude pokračovat ve studiu na fakultě Tělesné kultury Palackého univerzity v Olomouci v oboru Aplikované pohybové aktivity. Jedna dívka bude pokračovat na VOŠ ekonomického směru v Praze. Dvě absolventky odjely za prací do zahraničí. Ze třídy 4.MS uspěli tři absolventi při přijímacím řízení na Strojní fakultu při Vysoké škole báňské v Ostravě Oblast studijní I v tomto školním roce byla těžištěm práce výchovné poradkyně péče poskytovaná žákům se vzdělávacími problémy. Přitom úzce spolupracovala s dalšími pedagogy, zejména s příslušnými třídními učiteli, ředitelem školy, případně na jednání celé pedagogické rady. V několika případech bylo také třeba řešit problémy se zákonnými zástupci prospěchově problémových žáků. Tento způsob se v praxi jeví jako nejúčinnější. Zvláštní pozornost je věnována péči o studentky a studenty s vývojovými poruchami učení. Uzpůsobené podmínky při státních maturitních zkouškách měl jeden žák, u kterého byly diagnostikovány specifické poruchy učení Oblast organizační Ve školním roce 2012/13 byl kladen zvýšený důraz na spolupráci s výchovnými poradci ZŠ s cílem seznámit je, a jejich prostřednictvím také žáky ZŠ, se vzdělávací nabídkou školy, s možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce, případně s možnostmi dalšího studia. Činnost výchovné poradkyně byla v tomto směru podporována dalšími pedagogickými pracovníky a také prostřednictvím zástupců budoucích zaměstnavatelů. Na základě podnětů výchovných poradců nebo přímo zákonných zástupců budoucích žáků byla zajištěna účast zástupců školy na informačních schůzkách přímo na ZŠ. Důležitou složkou práce výchovné poradkyně je aktivní účast na burzách škol a dalších propagačních akcích školy. Náplní organizační složky práce výchovné poradkyně byla i činnost při zajištění spolupráce třech studentek školy s Dobrovolnickým centrem Světlo Oblast prevence záškoláctví Činnost je zajišťována na základě metodického pokynu MŠMT a ředitele školy o prevenci záškoláctví. Je přitom uplatňována spolupráce s kurátory sociálně -právní ochrany dětí, rodiči, třídními učiteli, vychovateli a dalšími pedagogickými pracovníky. Celkem byly v uplynulém roce řešeny tři případy, kdy neomluvená absence přesáhla hranici deseti hodin a tři případy do deseti hodin neomluvené absence. Oproti předešlému školnímu roku došlo k výraznému zlepšení docházkové kázně. U ne omluvené absence nad deset hodin je počet žáků poloviční Chování žáků a uložená kázeňská opatření Oproti minulému školnímu roku došlo k výraznějšímu nárůstu počtu udělených třídních důtek, počet ředitelských důtek se v podstatě nezměnil (pokles o jednu). Naproti tomu klesl na více jak polovinu počet podmíněně vyloučených žáků a téměř o polovinu poklesl počet druhých i třetích stupňů z chování. Vyloučen byl jeden žák. Konkrétní údaje jsou v následující tabulce. Kázeňská opatření v denním studiu ve školním roce 2012/13 Kázeňská opatření a zhoršené stupně z chování Počet žáků Důtka třídního učitele 36 Ředitelská důtka 13 Podmínečné vyloučení 4 Vyloučení 1 Druhý stupeň z chování 6 Třetí stupeň z chování 8 strana 21

20 9. Změny počtu žáků denního studia v průběhu školního roku 2012/13 Změna Počet žáků Ročník Změna oboru v rámci školy Změna třídy v rámci oboru* Přestup z jiné školy Nástup po přerušení studia Přijetí do vyššího ročníku Vyloučení ze studia Přestup na jinou školu Přerušení studia Ukončení studia na vlastní žádost, 0 1. nebo neprospěch v průběhu šk. roku DS 3 Neúspěšně ukončený ročník Odchody celkem -27 Příchody celkem 8 Změna počtu -19 *) Opakování pro neprospěch Z výše uvedeného vyplývá, že největší pohyb žáků probíhal v prvních ročnících. Častým důvodem byly přestupy žáků na jiné školy z důvodů uvolnění studijních míst na oborech, na které se v rámci řádného přijímacího řízení nedostali. Někteří žáci podcenili náročnost studia na zvoleném oboru, u některých se objevily problémy s psychickým zvládnutím změny prostředí. Pokračuje trend zvyšování počtu žáků prvních ročníků s výchovnými a vzdělávacími problémy. Pokud se je nepodaří ve spolupráci s výchovným poradcem, rodiči, či odborníky z pedagogicko-psychologické poradny řešit, vedou až k ukončení studia na škole. Oprávněnost tohoto radikálního řešení potvrzuje vývoj počtu žáků a studijních výsledků ve vyšších ročnících. strana 22

STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14

STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 Obsah 1. Základní údaje o škole...3 1.1 Identifikace školy...3 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2009/10

Výroční zpráva 2009/10 Výroční zpráva 2009/10 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Identifikace školy... 3 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává... 4 2 Přehled vzdělávacích programů realizovaných

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní

ŠVP: Design interiéru a nábytku. Doba studia: čtyři roky. Zakončení maturitní zkouškou. Forma studia: Denní Design interiéru a nábytku základní informace Kód oboru: 841M/11 ŠVP: Design interiéru a nábytku Doba studia: čtyři roky Zakončení maturitní zkouškou Forma studia: Denní V kontextu tradice Vyšší odborné

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole...3 1.1 Identifi kace školy...3 2 Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2008/2009...7 3 Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010...9

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design

Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design Kód a název oboru vzdělávání: 82 41 M/04 Průmyslový design Učební plán oboru 82 41 M/04 Průmyslový design Výtvarná příprava 6 7 0 0 13 Modelování 0 3 0 0 3 Praktická cvičení 7 7 7 7 28 Navrhování 0 0 9

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-173/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-173/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Zahradní 541,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více