Výroční zpráva školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2012/13"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/13

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Identifikace školy Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2012/ Přijímací řízení Oborová skladba pro školní rok 2013/ Vývoj počtu žáků Přehled tříd ve školním roce 2012/ Výuka volitelných a nepovinných předmětů Volitelné předměty Další vzdělávací a výchovné aktivity Odborný výcvik Partneři školy při realizaci odborného výcviku Studijní výsledky Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Výsledky maturitních zkoušek Výsledky závěrečných zkoušek Výchovná činnost Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2012/ Oblast výchovná Oblast dalšího uplatnění absolventa Oblast studijní Oblast organizační Oblast prevence záškoláctví Chování žáků a uložená kázeňská opatření Změny počtu žáků denního studia v průběhu školního roku 2012/ Řízení a kontrola vzdělávací činnosti ve školním roce 2012/ Garanti Třídní učitelé Pedagogická rada Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/ Provozní porady ve školním roce 2012/ Zaměstnanci ve školním roce 2012/ Školská rada Žákovská rada SRPDŠ Další vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery Významní partneři školy ve školním roce 2012/ Účast školy v projektech financovaných z ESF Domov mládeže Spolupráce s rodiči a výchovná opatření Sportovní aktivity Přehled aktivit DM Školní jídelna Přehled aktivit školy Sportovní a tělovýchovná činnost Mezinárodní aktivity Prezentace školy na veřejnosti Výstavy a přehlídky Soutěže Prezentace studijní nabídky Další akce Zlepšení materiálně technických podmínek vzdělávání Modernizace, opravy a údržba majetku ICT vybavení školy Bezpečnost práce Provedené vnější kontroly Ekonomické údaje Jiná činnost Strojírenská výroba Ubytovací služby Hostinská činnost Výroba textilií Reklamní činnost... 52

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy Název školy Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Adresa školy Zahradní 541, Ústí nad Orlicí IČO Bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí, č. ú DIČ CZ Telefon/fax / E -mail Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol 1995 Název zřizovatele Krajský úřad Pardubického kraje Zřizovací listina č. j. KrÚ 18383/2005 OŠMS/15, Součásti školy Střední škola Domov mládeže Školní jídelna Místa poskytovaného vzdělávání Zahradní 541, Ústí nad Orlicí Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ing. Zdeněk Rössler ředitel RNDr. Hana Havlová zástupce ředitele Ing. Zdeněk Salinger zástupce ředitele/vedoucí odborné praxe Ak. mal. Jaroslav Habrman vedoucí odloučeného pracoviště Ing. Milan Sahliger vedoucí učitel OV Ing. Dagmar Hodasová vedoucí vychovatelka Libuše Chytilová vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí poskytuje střední vzdělání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže poskytuje školské služby podle 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům stravování. Školní jídelna poskytuje školské služby podle 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. 1.2 Druhy školy a druhy školských zařízení, jejichž činnost škola vykonává Součásti školy Kapacita Střední škola 670 Domov mládeže 190 Školní jídelna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) strana 5

4 2. Přehled vzdělávacích programů realizovaných ve školním roce 2012/13 Kód oboru Název oboru Studium Učební dokumenty Schválil 8241M/04* Průmyslový design Tvarový a grafický design obalů Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 969/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/07* Modelářství a návrhářství oděvů Design oděvů Denní čtyřleté s maturitou č. j / , č. j. 967/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/05* Grafický design Grafický design tiskovin Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 966/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/14* Textilní výtvarnictví Textilní a interiérový design Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 966/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 8241M/02* Užitá fotografie a média Užitá fotografie a média Denní čtyřleté s maturitou č. j. 6907/ , č. j. 965/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 3442M/01* Obalová technika Reklamní a propagační činnost Reklamní a propagační služby Denní čtyřleté s maturitou č. j. 9325/ , dne č. j. 774/2009/SSUP dne č. j. 774/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP ŠVP 6341M/01* Ekonomika a podnikání Reklamní a propagační služby Denní čtyřleté s maturitou č. j / , dne č. j. 775/2009/SSUP dne MŠMT ŠVP 2345L/001 Mechanik seřizovač Denní čtyřleté č. j / , s platností od MŠMT 2345L/01* Mechanik seřizovač s maturitou č. j. 116/2011/SSUP Mechanik seřizovač dne ŠVP 2352H/01* Nástrojař Denní tříleté s výučním listem č. j / , dne MŠMT Nástrojař 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství Dálkové pětileté s maturitou * Rámcový vzdělávací program RVP Kurzívou jsou vypsány školní vzdělávací programy ŠVP č. j. 776/2009/SSUP dne č. j /96-23, s platností od ŠVP MŠMT strana 6

5 3. Přijímací řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/14 probíhalo stejně jako v uplynulých dvou letech na základě jednotných přijímacích zkoušek SCIO a přijetí na jednotlivé typy školy bylo limitováno bodovou hodnotou, kterou žák při zkoušce dosáhl. Oproti minulému roku došlo k úpravám bodových hodnot potřebných k přijetí a větší diferenciaci mezi gymnázii, obchodními akademiemi na straně jedné a středními odbornými školami na straně druhé. Konání jednotných přijímacích zkoušek je systémově správným krokem, bohužel skutečnost, že neprobíhají na celorepublikové úrovni, způsobuje odliv žáků do krajů, kde se nekonají nebo kde nejsou stanovena stejná kritéria. Žáci, kteří nedosáhli potřebného výsledku pro přijetí na maturitní obory, odcházejí mimo kraj a nevolí učební obory v rámci svého kraje. Systém přijímacího řízení vede k tomu, že u žáků, kteří nemají studijní zájem vyhraněný, respektive u jejich zákonných zástupců, dochází k licitaci, na kterou školu či obor nakonec žák nastoupí. To vede k situacím, že se počet žáků i po přijímacím řízení neustále mění a v řadě případů je poškozován uchazeč, který sice z důvodu, že jiní uchazeči dosáhli lepších výsledků u přijímací zkoušky, není přijat, ale po uvolnění místa odchodem přijatých žáků, se již na svůj preferovaný obor nevrátí. To se děje především u oborů, kde studijní poptávka převyšuje značně studijní nabídku. Příkladem jsou některé uměleckoprůmyslové obory. Bohužel dále trvá nezájem žáků, vycházejících se základních škol, o technické obory. Optimalizační snahy narážejí na odpor dotčených regionů a stávají se i předmětem politických řešení. V podmínkách školy se negativně projevily kroky k zachování oboru Nástrojař v Letohradě, které byly podpořeny prostřednictvím stipendia poskytovaného některými podniky v regionu. Důsledkem bylo to, že i žáci náborovaní naší školou, dali přednost studiu v Letohradě a obor Nástrojař pro malý zájem nebyl otevřen. Zájem o obor Mechanik seřizovač (typ L s maturitní zkouškou) zůstal na úrovni minulého roku a to i přesto, že v zaměření Operátor obalových strojů je výrazně podporován firmami sdruženými ve Svazu výrobců vlnitých lepenek formou ekonomických pobídek určených přímo žákům (úhrada nákladů na dojíždění, stravování, ubytování a prospěchové stipendium). Nepodařilo se zastavit pokles zájmu o ŠVP Reklamní a propagační služby, snížením zájmu byl poznamenán i ŠVP Reklamní a propagační činnost. Výsledky přijímacího řízení z hlediska počtu žáků přijatých ke studiu nenaplnily očekávání. Vzhledem k tomu, že po maturitních zkouškách školu opouštěly relativně silné ročníky a protože školu opustilo i více neúspěšných žáků, dochází ke snížení výkonů školy v denním studiu o 26 žáků denního studia. To spolu s všeoborovými třídami negativně ovlivní ekonomickou stabilitu školy. Přijímací řízení do prvních ročníků Třída 1. FMO UFM Užitá fotografie a média DOD Modelářství a návrhářství oděvů TGD Grafický design tiskovin Třída 1. TGD TID Textilní a interiérový design GDT Modelářství a návrhářství oděvů Třída 1. RCS RPC Reklamní a propagační činnost RPS Reklamní a propagační služby Třída 1. MS Mechanik seřizovač Třída 1. N Nástrojař strana 7

6 Přijímací řízení do prvních ročníků Práce žáků oboru Textilní a interiérový design strana 8

7 4. Oborová skladba pro školní rok 2013/14 V novém školním roce dobíhá 4. ročníkem obor M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Reklamní a propagační služby) a ukončena byla výuka v dálkovém studiu. Další obory budou vyučovány ve stejné skladbě jako v minulém školním roce. 4.1 Vývoj počtu žáků Z následující tabulky vývoje počtu žáků a tříd školy je patrný pokračující sestupný trend. Oproti minulému roku poklesl počet žáků v denním studiu o 26 a počet tříd denního studia o jednu třídu, další pokles o jednu třídu je způsoben ukončením dálkového studia. Vývoj počtu žáků a tříd v posledních čtyřech letech Počet tříd / žáků 2010/ / / /14 Celkem tříd z toho denní studium z toho denního studia (M) * 14* v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) 3 4 3* 3* z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Celkový počet žáků z toho denní studium z toho denního studia (M) v tom umělecké z toho denního studia (H) z toho denního studia (L) z toho denního studia (E) z toho dálkového studia Prům. počet žáků na třídu 23,81 22,45 22,26 21,44 v tom denní studium 24, ,88 21,44 Ve sledovaném školním roce došlo opakovaně k poklesu celkových výkonů školy. Tento pokles je způsoben ukončením výuky v dálkové formě studia a odchodem absolventů školy v populačně silných ročnících. Údaje v tabulce dále potvrzují, že pokračuje tendence nezájmů žáků o tříleté učební obory a technické obory obecně. Průměrná naplněnost tříd byla udržována za cenu zřizování víceoborových tříd, které jsou ekonomicky náročnější. Je to však zatím jediná cesta, jak alespoň částečně u technických oborů naplňovat požadavky trhu práce. Práce žáků oboru Textilní a interiérový design strana 9

8 4.2 Přehled tříd ve školním roce 2012/13 M M L H Uměleckoprůmyslové obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s maturitní zkouškou (čtyřleté) Obory s výučním listem (tříleté) Přehled tříd a vyučovaných oborů 1. ročník Třída Forma Číslo Název oboru ŠVP studia oboru 1.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 1.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 1.RC denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační činnost 1.RSM denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační služby 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 1.N denní H/001 Nástrojař Nástrojař Přehled tříd a vyučovaných oborů 2. ročník Třída Forma Číslo Název oboru ŠVP studia oboru 2.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 2.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 2.RC denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační činnost 2.RSM denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační služby 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Přehled tříd a vyučovaných oborů 3. ročník Třída Forma Číslo Název oboru ŠVP studia oboru 3.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 3.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 3.RC denní M/01 Obalová technika Reklamní a propagační činnost 3.RS denní M/01 Ekonomika a podnikání Reklamní a propagační služby 3.MS denní 2345L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač 3.N denní H/001 Nástrojař Nástrojař strana 10

9 Přehled tříd a vyučovaných oborů 4. ročník Třída Forma studia Číslo oboru Název oboru 4.FMO denní M/ M/ M/04 Užitá fotografie a média Modelářství a návrhářství oděvů Průmyslový design Užitá fotografie a média Design oděvů Tvarový a grafický design obalů 4.TGD denní M/ M/05 Textilní výtvarnictví Grafický design Textilní a interiérový design Grafický design tiskovin 4.RC denní M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření propagační a reklamní činnost 4.RS denní M/01 Ekonomika a podnikání Reklamní a propagační služby 4.MS denní L/001 Mechanik seřizovač ŠVP Přehled tříd a vyučovaných oborů 5. ročník Třída Forma studia Číslo oboru Název oboru 5.DKO dálková 3141M/004 Textilní výroba a podnikatelství, zaměření kancelářská a výpočetní technika Poznámka Práce žáků oboru Design oděvů strana 11

10 5. Výuka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízela takovou skladbu volitelných předmětů, aby zajistila přípravu žáků k maturitním zkouškám a jejich přípravu ke studiu na vysokých školách. 5.1 Volitelné předměty Konverzace v německém jazyce. Konverzace v anglickém jazyce. Seminář z matematiky. Další cizí jazyk (ve školním vzdělávacím programu Reklamní a propagační služby). 5.2 Další vzdělávací a výchovné aktivity V souladu s učebními osnovami a tematickými plány byly realizovány následující činnosti: Lyžařský výcvikově vzdělávací kurz 1. ročníků; Turisticko cyklistický kurz 2. ročníků; Vzdělávací exkurze a tematické prezentační akce; Výtvarné plenéry žáků 2. ročníků uměleckých oborů; Odborné praxe žáků 2. až 3. ročníků; Klauzurní práce žáků 1. až 4. ročníků uměleckých oborů; Kurz fotografie; Mezinárodní výtvarný plenér ve Vysokých Tatrách; Večerní litografie; Večerní kresba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ); Večerní malba (příprava na talentové zkoušky na VOŠ a VŠ); Kurz knižní vazby. Realizace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání: Účast v mezinárodním projektu v rámci programu Comenius realizace obalu a obalového stroje na sušenky (Německo, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Norsko). Druhá část projektu v rámci programu Leonardo studijní pobyt žáků partnerské školy z norského Tromsø (návrh a zpracování prostorových objektů z lepenek včetně prezentace formou společné výstavy). Práce žáků oboru Tvarový a grafický design obalů strana 12

11 6. Odborný výcvik Ve školním roce 2012/13 absolvovalo odborný výcvik na školním pracovišti praktické výuky celkem 41 žáků oboru Nástrojař a prvních až třetích ročníků oboru Mechanik seřizovač. Celkem 14 žáků třídy 4.MS konalo odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů. Udržet trend přípravy žáků v reálných podmínkách výroby je v současné době poměrně velmi složité. Jednou z příčin tohoto stavu jsou stále více a více komplikované legislativní podmínky, rostoucí nároky na konkurenceschopnost firem a s tím rostoucí zatížení pracovníků, kteří se mají věnovat žákům při konání odborného výcviku nebo praxe. Jednou z velkých překážek realizace odborného výcviku a odborné praxe ve firmách je zákon o specifických lékařských službách a z něj plynoucí ekonomická náročnost zajištění stanovených podmínek. 6.1 Partneři školy při realizaci odborného výcviku AUTONEUM CZ, s. r. o., Hnátnice; BÜHLER CZ, s. r. o., Žamberk; FOREZ, s. r. o., Ostrov; Rudolf Knoll KOVOOBRÁBĚNÍ, Lanškroun; KOVOOBRÁBĚČSTVÍ Pavel Krajíček, Moravská Třebová; KOVO Mík, s. r. o., Lanškroun; KOVO Rybka, s. r. o., Dlouhá Třebová; LUX, s. r. o., Jablonné nad Orlicí; LDM, s. r. o., Česká Třebová; SOMA, s. r. o., Lanškroun; VÚB, a. s., Ústí nad Orlicí. Ze života školy strojírenské obory strana 13

12 7. Studijní výsledky 7.1 Přehled výsledků vzdělávání podle tříd Studijní výsledky členěné podle jednotlivých tříd jsou uvedeny v následující tabulce. Díky opatřením v oblasti sledování a hodnocení školní docházky se daří snižovat absenci žáků na vyučování. Je to za cenu zvýšení administrativní zátěže vyučujících a zejména třídních učitelů. Pro nový školní rok bude navržena úprava systému hodnocení docházky tak, aby došlo ke snížení administrativního zatížení při zachování trendu snižování krátkodobých absencí. Bohužel se nedaří zvyšovat úroveň studijních výsledků v 1. ročnících. Jde stále o projev nižší úrovně vstupních znalostí, nedostatečné motivace ke studiu, nedostatečných pracovních návyků a také malého studijního zájmu o technicky orientované obory vzdělávání. Svou roli také stále hraje rozpor mezi vzdělávací poptávkou a nabídkou plynoucí zejména z poklesu populační křivky a obecného odklonu od odborného vzdělávání. Zlepšení vzdělávacích výsledků ve vyšších ročnících je dosaženo jednak postupným zvyšováním intenzity vzdělávacího působení a také odchodem žáků, kteří se tomuto trendu nechtějí přizpůsobit, nebo mají vzdělávací problémy, případně problémy se svým sociálním začleněním. Odchody žáků v průběhu nebo na konci prvního ročníku způsobují poměrně značný pokles výkonů školy a to přesto, že do prvních ročníků nastupují relativně stálé počty žáků. Nicméně, jen tak může škola udržet úroveň vzdělávání a kvalitu absolventů a jejich následnou uplatnitelnost na trhu práce. Přehled o třídách, počtech žáků denního a dálkového studia a výsledcích vzdělávání ve školním roce 2012/13 strana 14

13 Prospěch v 1. ročnících strana 15

14 Prospěch ve 2. ročnících Prospěch ve 3. ročnících strana 16

15 Prospěch ve 4. ročnících 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Výsledky školy je možné hodnotit z pohledu celkové úspěšnosti žáků, respektive jejich neúspěšnosti jako průměrné. Z hlediska hodnocení podle dosaženého percentilu úspěšnosti v jednotlivých složkách maturitní zkoušky je dosaženo velmi dobrých výsledků v českém jazyce a naproti tomu podprůměrných výsledků v cizím jazyce a v matematice, zejména v části didaktických testů a v cizím jazyce i v hodnocení ústní zkoušky. Pravdou je, že celkové výsledky jsou výrazně ovlivněny nízkou úspěšností žáků opakujících maturitní zkoušku a studentů v dálkovém studiu. V novém školním roce bude pozornost zaměřena na přípravu žáků především v oblasti dovedností práce s didaktickými testy a posílení přípravy v matematice a její orientace na portfolio úloh zařazovaných do maturitních testů. Ze srovnání výsledků jednotlivých tříd a oborových skupin se znovu potvrdil zásadní vliv docházky žáků a celkové atmosféry ve třídě na jejich úspěšnost. Výsledky maturitních zkoušek 2012/13 jarní termín Třída Počet žáků na konci školního roku Počet žáků konajících MZ Praktická zkouška Písemná zkouška Ústní zkouška Výsledky maturitní zkoušky Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Společná část Profilová část Společná i profilová 4.FMO TGD RC RS MS DKO Celkem Dále v jarním termínu konalo opravné zkoušky 9 žáků, kteří ukončili studium v předchozích letech. Z nich prospěli 3 žáci, neprospělo 6 žáků. strana 17

16 Úspěšnost žáků, kteří konali písemné a maturitní zkoušky v jarní části činí 77,45%. Celkový výsledek je výrazně ovlivněn výsledky dálkového studia, kde úspěšnost činila pouze 44,44%. Bez dálkového studia je úspěšnost 80,60%. Výsledky maturitních zkoušek 2012/13 podzimní termín Třída Počet žáků, kteří nedokončili poslední ročník Počet žáků přihlášených k MZ Nekonali ze zdrav.a jiných důvodů Prospěli s vyzname- -náním Výsledky maturitní zkoušky Prospěli Společná část Neprospěli Profilová část Společná i profilová 4.FMO TGD RC RS MS DKO Celkem žáků konalo maturitní zkoušku v řádném termínu, 22 žáků konalo opravné zkoušky. Úspěšnost žáků přihlášených k maturitní zkoušce v podzimní části činí 68,97%. Výsledek je opět výrazně ovlivněn výsledky studentů dálkového studia kde úspěšnost činila pouze 28,57%. Bez dálkového studia je úspěšnost 81,82%. strana 18

17 Celkové výsledky maturitních zkoušek 2012/13 Typ studia Nedokonč. posl. ročník Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Nekonali ze zdrav. a jiných důvodů CELKEM Denní Dálkové Celkem Ve školním roce 2012/13 nedokončilo úspěšně čtvrtý ročník celkem 3,57% žáků maturitního ročníku, u maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním 8,93% žáků, prospělo 79,46% žáků a neprospělo 7,14% žáků. 7.3 Výsledky závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2012/13 nekonaly, protože ve třetím ročníku oboru Nástrojař (tříletý obor s výučním listem) nebyly v tomto roce žádní žáci. strana 19

18 8. Výchovná činnost 8.1 Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2012/13 Základní osnova pro činnost výchovného poradce na střední škole vychází z Nařízení vlády ČR č. 68/1997 Sb. Ve smyslu uvedeného nařízení byla činnost výchovného poradce zaměřena na šest oblastí. Výchovnou poradkyní školy je Mgr. Jana Halbštátová, která je pro tuto funkci plně kvalifikována, disponuje mnohaletou praxí a své znalosti a zkušenosti trvale rozvíjí. Základním dokumentem školy pro tuto oblast je plán výchovného poradenství a minimální preventivní program na školní rok Oblast výchovná Hlavní pozornost byla věnována působení na žáky v rámci předcházení výchovným problémům a prevence protidrogové závislosti. Na základě podnětu od pedagogických pracovníků byly výchovnou poradkyní provedeny individuální pohovory s žáky tříd 1.RC, 1.RSM, 1.N, 2.FMO, 2.TGD, 2.RC, 2.RSM, 3.TGD, 4.RC. Pohovory byly zaměřené především na naplňování školních povinností a řádné chování při výuce. Tato aktivita měla pozitivní účinek a obecně lze konstatovat, že se chování žáků až na výjimky zlepšovalo. U některých jednotlivců nepřinesly zásadní změny v chování ani opakované výchovné pohovory. Vůči těmto jedincům byla následně přijata kázeňská opatření. Nejsložitější situace v prospěchu a v chování byla řešena v prvních ročnících neuměleckých tříd. V některých případech došlo až k ukončení studia. V oblasti prevence drogové závislosti a zdravého životního stylu byly, mimo běžného působení v rámci výuky občanské výchovy a práva, organizovány besedy S tebou o tobě a besedy se zdravotní sestrou. Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s vychovatelem domova mládeže, který zastává funkci školního metodika protidrogové prevence. Základem naší spolupráce se stalo naplňování protidrogového projektu. Výchovná poradkyně řešila také osobní potíže žáků, kteří ji požádali o pomoc. Závažnější problémy bylo nutné řešit ve spolupráci s psychologem. V tomto školním roce jsme se nesetkali se žádnými případy závislostí. Propojením činností školy a Domova mládeže při řešení problémů výchovného charakteru a protidrogové prevence je dosaženo jednotného působení a jednotlivé činnosti vyplývající z této problematiky jsou vzájemně koordinovány. Pozornost byla věnována následujícím oblastem: Drogová závislost, alkoholismus a kouření; šikanování a jiné formy násilného chování; xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus; záškoláctví; vandalismus; virtuální drogy; kriminalita a delikvence; patologické hráčství. Prevence byla zajišťována zejména těmito cestami: Vzdělávání a jednotný, koordinovaný postup pedagogických pracovníků; součást vyučování a výchovné práce v Domově mládeže; spolupráce s rodiči; volnočasové aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu Oblast dalšího uplatnění absolventa V uměleckoprůmyslové třídě 4.MTV byl značný zájem o vysokoškolské studium uměleckého směru. Jedna žákyně uspěla a byla přijata na JAMU do Brna obor Scénografie, další byla přijata na Filozofickou fakultu v Olomouci obor Dějiny umění. Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Fashion design, bude navštěvovat také jedna dívka. Na VŠUP v Praze bude v atelieru sochařství studovat jeden absolvent. Jedna žákyně bude studovat VOŠ Orange Faktory obor Reklamní grafika. Jeden absolvent byl přijat na Masarykovu univerzitu v Brně a na Filozofické fakultě bude studovat obor bulharský jazyk. Tři absolventky odjely na au -pair pobyt do Anglie. Z druhé uměleckoprůmyslové třídy 4.TGD budou dvě absolventky studovat na Hradecké univerzitě v oboru Textilní tvorba. Na Západočeskou univerzitu v Plzni, na obor Design obuvi, nastupuje jedna žákyně. Další žákyně bude na této univerzitě studovat obor Ilustrace a grafika. V přijímacím řízení na Univerzitu Palackého, obor Dějiny strana 20

19 umění, uspěly dvě dívky, na Univerzitě Palackého v Olomouci bude studovat jedna žákyně obor Výtvarná tvorba. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně bude studovat jedna absolventka školy v oboru Prostorová tvorba. Na Ostravskou univerzitu byl přijat jeden žák a to do Ateliéru kresby. Jeden absolvent bude studovat VŠUP v Praze obor Supermedia. Tři absolventky odjely na au -pair pobyt do Anglie. Ze třídy 4.RC byla přijata jedna studentka na Univerzitu Hradec Králové obor Tělesná výchova a sport. Jeden absolvent uspěl na stejné universitě a bude studovat obor Aplikovaná informatika. Na Ekonomickou fakultu Univerzity Pardubice byla přijata jedna absolventka do oboru Ekonomika a provoz podniku a další absolvent bude na Elektrotechnické fakultě téže univerzity studovat obor Mikroprocesory. Jedna dívka se bude věnovat pomaturitnímu studiu anglického jazyka na jazykové škole v Pardubicích. V České Třebové na VDA obor Sociální práce budou pokračovat tři absolventky. Ze třídy 4.RS byla na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingová studia přijata jedna absolventka. Na Univerzitě Pardubice bude studovat jedna maturantka na Ekonomické fakultě obor Regionální management. Jeden absolvent bude pokračovat ve studiu na fakultě Tělesné kultury Palackého univerzity v Olomouci v oboru Aplikované pohybové aktivity. Jedna dívka bude pokračovat na VOŠ ekonomického směru v Praze. Dvě absolventky odjely za prací do zahraničí. Ze třídy 4.MS uspěli tři absolventi při přijímacím řízení na Strojní fakultu při Vysoké škole báňské v Ostravě Oblast studijní I v tomto školním roce byla těžištěm práce výchovné poradkyně péče poskytovaná žákům se vzdělávacími problémy. Přitom úzce spolupracovala s dalšími pedagogy, zejména s příslušnými třídními učiteli, ředitelem školy, případně na jednání celé pedagogické rady. V několika případech bylo také třeba řešit problémy se zákonnými zástupci prospěchově problémových žáků. Tento způsob se v praxi jeví jako nejúčinnější. Zvláštní pozornost je věnována péči o studentky a studenty s vývojovými poruchami učení. Uzpůsobené podmínky při státních maturitních zkouškách měl jeden žák, u kterého byly diagnostikovány specifické poruchy učení Oblast organizační Ve školním roce 2012/13 byl kladen zvýšený důraz na spolupráci s výchovnými poradci ZŠ s cílem seznámit je, a jejich prostřednictvím také žáky ZŠ, se vzdělávací nabídkou školy, s možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce, případně s možnostmi dalšího studia. Činnost výchovné poradkyně byla v tomto směru podporována dalšími pedagogickými pracovníky a také prostřednictvím zástupců budoucích zaměstnavatelů. Na základě podnětů výchovných poradců nebo přímo zákonných zástupců budoucích žáků byla zajištěna účast zástupců školy na informačních schůzkách přímo na ZŠ. Důležitou složkou práce výchovné poradkyně je aktivní účast na burzách škol a dalších propagačních akcích školy. Náplní organizační složky práce výchovné poradkyně byla i činnost při zajištění spolupráce třech studentek školy s Dobrovolnickým centrem Světlo Oblast prevence záškoláctví Činnost je zajišťována na základě metodického pokynu MŠMT a ředitele školy o prevenci záškoláctví. Je přitom uplatňována spolupráce s kurátory sociálně -právní ochrany dětí, rodiči, třídními učiteli, vychovateli a dalšími pedagogickými pracovníky. Celkem byly v uplynulém roce řešeny tři případy, kdy neomluvená absence přesáhla hranici deseti hodin a tři případy do deseti hodin neomluvené absence. Oproti předešlému školnímu roku došlo k výraznému zlepšení docházkové kázně. U ne omluvené absence nad deset hodin je počet žáků poloviční Chování žáků a uložená kázeňská opatření Oproti minulému školnímu roku došlo k výraznějšímu nárůstu počtu udělených třídních důtek, počet ředitelských důtek se v podstatě nezměnil (pokles o jednu). Naproti tomu klesl na více jak polovinu počet podmíněně vyloučených žáků a téměř o polovinu poklesl počet druhých i třetích stupňů z chování. Vyloučen byl jeden žák. Konkrétní údaje jsou v následující tabulce. Kázeňská opatření v denním studiu ve školním roce 2012/13 Kázeňská opatření a zhoršené stupně z chování Počet žáků Důtka třídního učitele 36 Ředitelská důtka 13 Podmínečné vyloučení 4 Vyloučení 1 Druhý stupeň z chování 6 Třetí stupeň z chování 8 strana 21

20 9. Změny počtu žáků denního studia v průběhu školního roku 2012/13 Změna Počet žáků Ročník Změna oboru v rámci školy Změna třídy v rámci oboru* Přestup z jiné školy Nástup po přerušení studia Přijetí do vyššího ročníku Vyloučení ze studia Přestup na jinou školu Přerušení studia Ukončení studia na vlastní žádost, 0 1. nebo neprospěch v průběhu šk. roku DS 3 Neúspěšně ukončený ročník Odchody celkem -27 Příchody celkem 8 Změna počtu -19 *) Opakování pro neprospěch Z výše uvedeného vyplývá, že největší pohyb žáků probíhal v prvních ročnících. Častým důvodem byly přestupy žáků na jiné školy z důvodů uvolnění studijních míst na oborech, na které se v rámci řádného přijímacího řízení nedostali. Někteří žáci podcenili náročnost studia na zvoleném oboru, u některých se objevily problémy s psychickým zvládnutím změny prostředí. Pokračuje trend zvyšování počtu žáků prvních ročníků s výchovnými a vzdělávacími problémy. Pokud se je nepodaří ve spolupráci s výchovným poradcem, rodiči, či odborníky z pedagogicko-psychologické poradny řešit, vedou až k ukončení studia na škole. Oprávněnost tohoto radikálního řešení potvrzuje vývoj počtu žáků a studijních výsledků ve vyšších ročnících. strana 22

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva Školní rok 2012-2013 Obsah 1 Charakteristika školského zařízení... 1 1.1 Zhodnocení současného stavu školy... 2 1.1.1 Pozitivní stránky školy... 2 1.1.3 Vize školy možnosti jsou otevřené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více