Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ"

Transkript

1 Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, ) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů? K jakým činnostem pracovní listy nejčastěji využíváte? II. UVĚDOMĚNÍ VÝZNAMU Pracovní listy (PL) jsou didaktické prostředky, které mohou obsahovat příklady, praktické úkoly i shrnutí tématu (Petti, 2006, s. 145). Jsou-li využívány v literární výchově, navozují rozmanité aktivity. Týkají se různých úrovní myšlenkových činností, od zapisování informací až po vyvozování nových myšlenek a souvislostí, ke hledání nových cest k řešení problémů nebo hodnocení. Navozují též rozmanité aktivity z hlediska oblastí kultury (výtvarné, divadelní režie atp.), které souvisejí s literárním tématem a pedagogickým cílem. Účel PL: - Zefektivňují učební činnost tím, že zapojují všechny účastníky lekcí, aktivizují je (při vhodné volbě navozovaných činností) a umožňují diferencovanou činnost vzhledem k možnostem a potřebám účastníků. - Organizují učební činnost, zpřehledňují zápisy. Obsah PL, např.: - Text, ukázka z vybraného literárního díla, stručná informace o spisovateli, - pokyny k činnostem, prostor pro výsledky samostatné činnosti, - grafické znaky pro organizaci činnosti. Typy činností navozených PL: Zaměření činností záleží na pedagogickém záměru lekce, na typu literárního textu i na věku dětí a jejich zkušenostech. Typy úkolů dle povahy činnosti:

2 Doplňování (slova, věty, hodnocení), dokončování (jednotlivých vět, argumentů, celého úseku děje, přiřazování (pojmů, obrázků, protikladů, ), seřazování (chronologické, dle velikosti a míry, ), volná výpověď atp. Typy úkolů dle úrovně myšlenkové činnosti, příklady: Paměť: Vyhledávání informací (kde, kdo, co, jak, ), porozumění: Vysvětli., aplikace: Použij.v podobné situaci analýza: Porovnej., syntéza: Navrhni, Jak jinak.přeorganizuj, hodnocení a reflexe: Nejvíce si cením, protože Typy činností vedoucí ke kritickému myšlení (KM) Kritické myšlení znamená hluboké zamyšlení nad problémem (tématem), jeho zkoumání a posouzení z různých úhlů pohledu. Jeho součástí je i ověření míry správnosti a spolehlivosti údajů o problému (tématu) nebo o jeho řešení. Proč rozvíjet a pěstovat KM? Vyžaduje si jej současná doba. Proto se také stalo KM součástí kurikula a je rozvíjeno v rámci klíčových kompetencí. Proč navozovat KM v průběhu lekcí? Nejen pro svůj význam, ale též proto, že lekce se stane zajímavou. Pomůže nám KM při řešení našich lektorských problémů? Ano, protože problém uchopíme komplexněji. KM pomůže i při plánování, realizaci a vyhodnocování lekce. Příprava, realizace a vyhodnocování lekcí s aplikací KM Má-li se stát KM cílem i prostředkem výchovně vzdělávací činnosti, vyžaduje naplánovat a dobře promyslet všechny prvky vzdělávací činnosti: cíle, obsah, didaktické prostředky (metody, organizační formy, časovou strukturu, pomůcky), podmínky a hodnocení. Proto zvážit, zda bude pracovat 1, 2, více. Doporučuje se toto pořadí. Aktivity vedoucích ke KM

3 - Většinou se týkají vyšších úrovní myšlenkové činnosti (viz výše) a jsou často otevřenými otázkami. - Vedou k různým pohledům na určitý jev. - Podněcují k tvořivému zpracování tématu nebo informací. - Nabádají ke zkoumání, šetření atp. - Aktivit na přemýšlení a vyhodnocování nemůže PL obsahovat mnoho, neboť jsou časově náročné na zpracování. Volba typu textu (úryvku a úryvků) pro KM : - navozuje otázky, různé úvahy, diskuse, - umožňuje reakce na obsah, různé varianty řešení, - vhodné jsou texty, z nichž každý ukazuje specifický náhled na jedno téma či problém. PL v různých fázích lekce Práce s PL může být zařazena před prací s textem (před čtením nebo poslechem), v průběhu čtení nebo po práci s textem (po čtení nebo poslechu). Může být tedy uplatněn ve všech fázích výchovně vzdělávací činnosti a mít tudíž podíl na motivaci a aktivizaci poznatkové struktury o probíraném tématu před čtením, na prohloubení poznání v průběhu práce s textem a po čtení a s ním spojených činnostech na reflexi a hodnocení, což napomáhá shrnutí podstatných myšlenek i náhledu na své učení. Poznámky k PL: NEPŘEHÁNĚT TO S PL. U slabších žáků vyžaduje vyplnění PL hodně času. U tvořivých úkolů, pokud byl text pochopen, se chytají i,,slabší žáci.

4 Tabulky a jejich využití v PL a pro rozvoj KM Pozor: Úkoly naznačené v tabulkách mohou mít v různých kontextech jinou náročnost. Proto je třeba pro rozvoj KM používat tabulky buď jako základ pro vyvozování a hodnocení, nebo v situaci, kdy je vyplňování záležitostí hlubšího přemýšlení. (Některé informace najdou přímo v textu, jiné musí vyvodit.) 1) Hledání informací, porozumění Kdo Co (udělal, je předmětem problému) Kde Kdy Proč (důvody, argumenty) Jaký? (vlastnosti) Hl. postava přítel nejprve potom 2) Srovnávací tabulky PES KRTEK tělo povrch těla smysly končetiny způsob života 3) Tabulka ano-ne-nepíše se Tvrzení 1 Tvrzení 2 ANO NE Nepíše se X X Tvrzení.

5 Rozhodovací tabulky Na základě vyplněné tabulky dojde k rozhodnutí a vyplyne závěr. VÍLA KRÁLOVNA III. REFLEXE Co bylo pro vás důležité? LITERATURA: FISHER, Robert: Učíme děti myslet a učit se. Praha: PORTÁL, GRECMANOVÁ, Helena, URBANOVSKÁ, Eva Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc : Hanex, GRECMANOVÁ, Helena, URBANOVSKÁ, Eva Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc : Hanex, PETTY, Geoffrey Moderní vyučování. Praha: PORTÁL, 2006.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

7.5.2014 Téma 5: Metody a organizační formy výuky:

7.5.2014 Téma 5: Metody a organizační formy výuky: 7.5.2014 Téma 5: Metody a organizační formy výuky: Komplexní metody výuky 7.5.2014 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: Týmová výuka Případová metoda Konstruktivistický přístup Inscenační metoda Didaktické

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování South Bohemia Mathematical Letters Volume 22, (2014), No. 1, 43 56. DIDAKTICKÉ SITUACE PŘI VYTVÁŘENÍ MATEMATICKÝCH POJMŮ V PŘEDŠKOLNÍ EDUKACI Abstrakt. Vytváření matematických představ v předškolní výchově

Více

REFLEXE ČINNOSTI KOORDINÁTORA JAKO VÝCHODISKO PRO PŘECHOD OD ANALÝZY K SYNTÉZE V PROCESU ZAVÁDĚNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ŠVP ZV

REFLEXE ČINNOSTI KOORDINÁTORA JAKO VÝCHODISKO PRO PŘECHOD OD ANALÝZY K SYNTÉZE V PROCESU ZAVÁDĚNÍ A OVĚŘOVÁNÍ ŠVP ZV NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Praha a Stř ední Č echy ZÁVĚREČNÁ PRÁCE REFLEXE ČINNOSTI KOORDINÁTORA JAKO VÝCHODISKO PRO PŘECHOD OD ANALÝZY K SYNTÉZE V PROCESU ZAVÁDĚNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Více