UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI ZÁKLADNÍ POPIS Brno Variex

2 . Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex Autoři: Václav Jirsík, Radovan Holek Variex Brno ii

3 OBSAH JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? SPUŠTĚNÍ APLIKACE SPUŠTĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PPP SPUŠTĚNÍ APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI FORMULÁŘE APLIKACE SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI POPIS TLAČÍTEK V APLIKACI SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - PVI PROCES 1 ZOBRAZENÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY A AKTUALIZACE ÚDAJŮ KROK 1: ZADÁNÍ KRITÉRIA DOTAZU PRO ZOBRAZENÍ OSOBY KROK 2: ZOBRAZENÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB KROK 3: AKTUALIZACE ÚDAJŮ OSOBY PROCES 2 SPRÁVA OSOBY - ŽIVOTNÍ CYKLUS KROK 4: SPRÁVA OSOBY - ŽIVOTNÍ CYKLUS PROCES 3 ZÁPIS NOVÉ OSOBY KROK 5: ZÁPIS NOVÉ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY KROK 6: ZOBRAZENÍ HISTORIE ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PROCES 4 ZOBRAZENÍ SEZNAMU DOKLADŮ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A AKTUALIZACE ÚDAJŮ KROK 7: ZOBRAZENÍ SEZNAMU DOKLADŮ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KROK 8: AKTUALIZACE ÚDAJŮ DOKLADU PROCES 5 SPRÁVA OSVĚDČENÍ - ŽIVOTNÍ CYKLUS KROK 9: SPRÁVA OSVĚDČENÍ - ŽIVOTNÍ CYKLUS PROCES 6 ZÁPIS NOVÉHO DOKLADU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KROK 10: ZÁPIS NOVÉHO DOKLADU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PROCES 7 TISK OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI KROK 11: ZOBRAZENÍ VARIANT TISKU

4 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? Kontakt na zástupce řešitele z Variexu: Radovan Holek, mobil , Václav Jirsík, mobil , Kontakt na zástupce zadavatele ze SRS Praha, Ztracená 1099/10: Václav Jugl, tel , Petr Born, tel , , Doporučený způsob kontaktu: naléhavé záležitosti (kritické chyby): P.Born, R.Holek připomínky a požadavky: V.Jugl, P.Born přidělení hesla, rolí V.Jugl 1-4

5 1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE Kapitola obsahuje: popis spuštění informačního systému PPP popis spuštění aplikace Správa odborně způsobilých osob - PVI 1-5

6 Spuštění informačního systému PPP Přístup do informačního systému PPP je následující: spustíme www stránky SRS ( - obrázek 1-1, zadáme Uživatelské jméno a Heslo, přidělení hesla viz kontakty, klikneme na tlačítko Přihlásit, zobrazí se intranetové stránky SRS - obrázek 1-2. obrázek 1-1 Internetové stránky SRS 1-6

7 Po přihlášení se do intranetu SRS, klikneme na položku Odborná způsobilost správa školení - obrázek 1-2. Tím se nám zobrazí formulář Osobní údaje - obrázek 1-3. obrázek 1-2 Intranetové stránky SRS 1-7

8 Spuštění aplikace Správa odborně způsobilých osob - PVI Po přihlášení se do informačního systému PPP a kliknutím na položku Odborná způsobilost správa školení se zobrazí vstupní formulář Intranetové stránky SRS (obrázek 1-2). Kliknutím na položku menu Odborná způsobilost osob se rozbalí dle přidělených práv menu - obrázek 1-3. Kliknutím na položku menu OZO_03 Správa odborně způsobilých osob PVI se otevře aplikace Správa odborně způsobilých osob PVI. obrázek 1-3 Osobní údaje V horní části formuláře Osobní údaje je hlavička formuláře, která obsahuje: Logo SRS kliknutím na logo se přesunete vždy na formulář Intranetové stránky SRS (obrázek 1-3). Název aplikace a formuláře (obrázek 1-3). Jméno a příjmení přihlášeného uživatele. Odkaz Odhlášení kliknutím na odkaz se odhlásíme z aplikace PPP. Odkaz Nápověda kliknutím na odkaz se přepneme na www stránky SRS, kde jsou v elektronické podobě návody k jednotlivým aplikacím používaných v rámci SRS. Menu, kterým spouštíte jednotlivé moduly aplikace zobrazení jednotlivých položek menu záleží dle posledního přihlášení se do aplikace. Ve střední části formuláře jsou příslušné formuláře, které se používají pro zadávání, zobrazování a vyhledávání dat. V dolní části formuláře je patička, která obsahuje: Jméno a příjmení přihlášené osoby. Odkaz Seznam přidělených rolí kliknutím na odkaz se zobrazí seznam rolí, které má přihlášený uživatel. Číslo verze aplikace PPP. Název organizace, u které přihlášená osoba pracuje. Po přihlášení uživatele aplikace sama pozná, ke které roli uživatel patří. Role rozhoduje o tom, které části aplikace jsou uživateli přístupné. Přidělení rolí viz kontakty. 1-8

9 Formuláře aplikace Správa odborně způsobilých osob - PVI Na obrázku 1-4 jsou zobrazny všechny formuláře (obrazovky) aplikace Správa odborně způsobilých osob - PVI. Vzájemné propojení formulářů orientovanými šipkami zobrazuje možné přechody mezi jednotlivými formuláři viz kapitola Popis tlačítek v aplikaci Správa odborně způsobilých osob - PVI. Čísla v pravé části formulářů zobrazuji číslo formuláře, do kterého je možné přejít. obrázek 1-4 Formuláře aplikace Správa pověřených osob - PVI 1-9

10 Popis tlačítek v aplikaci Správa odborně způsobilých osob - PVI Kapitola obsahuje abecední seznam navigačních a procesních tlačítek používaných v aplikaci Správa odborně způsobilých osob - PVI. Navigační tlačítka pro úplnou navigaci: Detail osoby - zobrazí se formulář 03_VF Detail odborně způsobilé osoby. Odborná způsobilost - zobrazí se formulář 05_RL Seznam dokladů o odborné způsobilosti. Upravit filtr - zobrazí se formulář 01_QF Kritérium pro vyhledání odborně způsobilé osoby. Procesní tlačítka: Aktualizovat dotaz - opět zobrazí stejný formulář s aktuálními daty. Filtrovat zahájí se hledání osob podle zadaného kritéria. Odstranit záznam odstraní se zobrazený záznam, data v zobrazeném formuláři. Uložit do databáze se uloží nový záznam. Uložit změny - uloží se všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. Vrátit změny - ve formuláři se provedené aktuální změny zruší (nesmí být však před tím uloženy - kliknutím na tlačítko Uložit změny). Vyčistit filtr - vymažou se všechny zadané podmínky pole se vyprázdní. Vyčistit formulář - vymažou se všechny vyplněné položky ve formuláři pole se vyprázdní. obrázek

11 SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB - 2 PVI Kapitola obsahuje: popis Procesu 1: Zobrazení odborně způsobilé osoby a aktualizace jejich údajů popis Procesu 2: Správa osoby životní cyklus popis Procesu 3: Zápis nové osoby popis Procesu 4: Zobrazení seznamu dokladů o odborné způsobilosti a aktualizace jejich údajů popis Procesu 5: Správa dokladu/osvědčení životní cyklus popis Procesu 6: Zápis nového dokladu o odborné způsobilosti popis Procesu 7: Tisk osvědčení o odborné způsobilosti 2-11

12 Proces 1 Zobrazení odborně způsobilé osoby a aktualizace údajů Proces Zobrazení odborně způsobilé osoby a aktualizace údajů slouží k prohlížení a aktualizaci zapsaných údajů vybrané osoby. Krok 1: Zadání kritéria dotazu pro zobrazení osoby V menu (obrázek 1-3) zvolte Odborná způsobilost osob / OZO_03 Správa odborně způsobilých osob - PVI. V Kroku 1 je třeba zadat kritérium dotazu pro zobrazení odborně způsobilých osob, které chceme zobrazit. K tomu slouží formulář QF-Kritérium dotazu pro vyhledání odborně způsobilé osoby (obrázek 2-1), kde zadáme kritérium dotazu pro zobrazení odborně způsobilých osob: - Stav osoby vyberte stav správy osoby, - Příjmení zadejte příjmení osoby, - Jméno zadejte jméno osoby, - Datum narození zadejte datum narození osoby, - Číslo dokladu zadejte číslo dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin, - Stav dokladu zadejte stav správy osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin, - Číslo jednací e-spisu zadejte číslo jednací e-spisu, - Název dokladu zadejte název dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti, - Doklad vydaný dne zadejte datum OD/DO vydání dokladu/osvědčení o odborné způsobilosti, obrázek 2-1 QF-Kritérium dotazu pro vyhledání odborně způsobilé osoby - Doklad platí zadejte datum OD/DO platnosti dokladu/osvědčení, - Splnění podmínek vyberte splnění podmínek k vydání osvědčení, - Místo vydání osvědčení zadejte místo vydání osvědčení. 2-12

13 Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam odborně způsobilých osob (obrázek 2-2) Krok 2. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nová osoba (obrázek 2-5) pro zápis odborně způsobilé osoby Krok 5. Jak správně zadávat dotazy Kliknutím na tlačítko Filtrovat se zobrazí pouze ty osoby, které vyhovují všem zadaným podmínkám současně. Ve filtru je možné zadat libovolný počet kritérií výběru. Při zadávání kritérií dotazu se nerozlišují malá a velká písmena. Může se využít následujících zástupných znaků: % (procento) nahrazuje libovolnou souvislou skupinu znaků (písmen, číslic, symbolů), _ (podtržítko) nahrazuje právě jeden znak (písmeno, číslici, symbol). Příklady k použití zástupného znaku % Napíšete-li do položky Příjmení %ka, v seznamu se zobrazí osoba Cibulka, ale také například osoby Pavelka nebo Kostelka. Napíšete-li do položky Příjmení ba%, v seznamu se zobrazí osoba Balaštík, ale také například osoby Bandík nebo Barta. Napíšete-li do položky Příjmení t%k, v seznamu se zobrazí osoba Tesárek, ale také například osoby Tomek nebo Trefilík. Příklady k použití zástupného znaku _ Napíšete-li do položky Příjmení Sovi_, v seznamu se zobrazí osoba Sovič, ale také například osoba Soviš. Napíšete-li do položky Příjmení _onda, v seznamu se zobrazí osoba Sonda, ale také například osoby Honda nebo TONDA. Napíšete-li do položky Číslo dokladu 1_3, seznamu se zobrazí číslo dokladu 123, ale také například doklad s číslem 193 nebo 1w3. Příklad: k násobnému použití zástupného znaku % Do dotazu je možno uvést i složitější vyhledávací podmínku, např. chcete-li vyhledat v jednom poli najednou 2 slova, stačí použít opakovaně zástupné znaky. Zadáním %66%mo% najdete záznam Mokrá a také Sudoměřice nad Moravou. 2-13

14 Krok 2: Zobrazení odborně způsobilých osob Tento krok následuje po Kroku 1, kde ve formuláři QF-Kritérium dotazu pro vyhledání odborně způsobilé osoby (obrázek 2-1) klikneme na tlačítko Filtrovat. Tím se nám zobrazí formulář RL-Seznam odborně způsobilých osob (obrázek 2-2). obrázek 2-2 RL-Seznam odborně způsobilých osob Kliknutím na odkaz Stav osoby vybrané odborně způsobilé osoby se zobrazí formulář VF- Detail odborně způsobilé osoby (obrázek 2-3), kde jsou dostupné všechny aktuální informace o osobě Krok 3. Kliknutím na odkaz Odborná způsobilost osoby ( ) vybrané odborně způsobilé osoby se zobrazí formulář RL-Seznam dokladů o odborné způsobilosti (obrázek 2-7) Krok 7. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nová osoba (obrázek 2-5) pro zápis odborně způsobilé osoby Krok 5. Dynamické třídění seznamu Ve formuláři RL-Seznam odborně způsobilých osob (obrázek 2-2) lze zobrazovaná data třídit libovolným způsobem podle jednotlivých sloupců tabulky. Počet třídících sloupců je libovolný. Třídění je s pamětí přihlášené osoby. Pokud je v hlavičce tabulky písmo zelené a podtržené: - prvním kliknutím v tomto místě se tabulka setřídí dle tohoto sloupce vzestupně ( ). - druhým kliknutím se tabulka setřídí dle tohoto sloupce sestupně ( ), - třetím kliknutím se třídění vypne ( ). 2-14

15 Krok 3: Aktualizace údajů osoby Tento krok následuje po Kroku 2, kde ve formuláři RL-Seznam odborně způsobilých osob (obrázek 2-2) klikneme na odkaz Stav osoby vybrané odborně způsobilé osoby nebo v ostatních formulářích klikneme na tlačítko Detail osoby. Tím se nám zobrazí formulář VF-Detail odborně způsobilé osoby (obrázek 2-3). V detailu odborně způsobilé osoby jsou všechny dostupné informace o osobě, které můžeme aktualizovat. Kliknutím na tlačítko Uložit změny se zapíší všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. obrázek 2-3 VF-Detail odborně způsobilé osoby Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nová osoba (obrázek 2-5) pro zápis odborně způsobilé osoby Krok 5. Kliknutím na tlačítko Odstranit záznam se provede po potvrzení smazání odborně způsobilé osoby. Kliknutím na tlačítko Historie se zobrazí formulář RL-Historie odborně způsobilé osoby (obrázek 2-6) Krok 6. V položce Následující stav lze nastavit následující stav odborně způsobilé osoby viz Správa osoby životní cyklus (obrázek 2-4). Kliknutím na tlačítko Změna stavu se stav školení změní viz položka Stav osoby. 2-15

16 Proces 2 Správa osoby - životní cyklus Proces Správa osoby - životní cyklus slouží ke správě osoby. Správa osoby spočívá v převedení stavu odborné způsobilé osoby do následujícího stavu viz obrázek 2-4, Správa osoby - životní cyklus, Krok 4. Krok 4: Správa osoby - životní cyklus Tento krok se provádí ve formuláři VF-Detail odborně způsobilé osoby (obrázek 2-3), kde v položce Následující stav nastavíme následující stav osoby dle životního cyklu školení viz obrázek 2-4, Správa osoby - životní cyklus. Následným kliknutím na tlačítko Změna stavu se stav osoby převede do požadovaného stavu viz položka Stav osoby, (obrázek 2-4). obrázek 2-4 Správa osoby - životní cyklus 01 Založená před kontrolou osoba byla založena před kontrolou. 02 Založena při kontrole osoba byla založena při kontrole. 03 Platný doklad o odborné způsobilosti osoba má platný doklad o odborné způsobilosti. 04 Nové přezkoušení o odborné způsobilost osoba má nové přezkoušení. 05 Vyřazená osoba byla vyřazena ze seznamu odborně způsobilých osob. 2-16

17 Proces 3 Zápis nové osoby Proces Zápis nové osoby slouží k zápisu osoby. Krok 5: Zápis nové odborně způsobilé osoby Tento krok následuje po Krok 1, kde ve formuláři QF-Kritérium dotazu pro vyhledání odborně způsobilé osoby (obrázek 2-1) klikneme na tlačítko Nový záznam nebo po Krok 2, kde ve formuláři RL-Seznam odborně způsobilých osob (obrázek 2-2) klikneme na tlačítko Nový záznam nebo po Kroku 3, kde ve formulář VF-Detail odborně způsobilé osoby (obrázek 2-3) klikneme na tlačítko Nový záznam. Tím se nám zobrazí formulář IF-Nová osoba (obrázek 2-5), ve kterém zapíšeme novou odborně způsobilou osobu. obrázek 2-5 IF-Nová osoba Položky *Příjmení, *Jméno a *Datum narození jsou povinné. Po kliknutí na tlačítko Uložit, se zobrazí formulář VF-Detail odborně způsobilé osoby (obrázek 2-3), kde nastavíme stav správy odborně způsobilé osoby viz Krok 4 Správa osoby životní cyklus. 2-17

18 Krok 6: Zobrazení historie odborně způsobilé osoby Tento krok následuje po Kroku 3, kde ve formuláři VF-Detail odborně způsobilé osoby (obrázek 2-3) klikneme na tlačítko Historie. Tím se nám zobrazí formulář RL-Historie odborně způsobilé osoby (obrázek 2-6). obrázek 2-6 RL-Historie odborně způsobilé osoby Ve formuláři je zobrazena historie osoby dle stavu záznamu viz Krok 4, Správa životního cyklu osoby. 2-18

19 Proces 4 Zobrazení seznamu dokladů o odborné způsobilosti a aktualizace údajů Proces Zobrazení seznamu dokladů o odborné způsobilosti a aktualizace jejich údajů slouží k prohlížení nebo k aktualizaci zapsaných dokladů. Krok 7: Zobrazení seznamu dokladů o odborné způsobilosti Tento krok následuje po Kroku 2, kde ve formuláři RL-Seznam odborně způsobilých osob (obrázek 2-2) klikneme na odkaz Odborná způsobilost osoby ( ) vybrané odborně způsobilé osoby) nebo v ostatních formulářích klikneme na tlačítko Odborná způsobilost. Tím se zobrazí formulář RL-Seznam dokladů o odborné způsobilosti (obrázek 2-7). obrázek 2-7 RL-Seznam dokladů o odborné způsobilosti Kliknutím na odkaz Stav dokladu vybraného dokladu se zobrazí formulář VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti (obrázek 2-8), kde jsou dostupné všechny aktuální informace dokladu o odborné způsobilosti Krok 8. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nový dokladu (obrázek 2-10) pro zápis dokladu Krok

20 Krok 8: Aktualizace údajů dokladu Tento krok následuje po Kroku 6, kde ve formuláři RL-Seznam dokladů o odborné způsobilosti (obrázek 2-7) klikneme na odkaz Stav dokladu vybraného dokladu. Tím se nám zobrazí formulář VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti (obrázek 2-8). V detailu dokladu odborné způsobilosti jsou všechny dostupné informace o dokladu, které můžeme aktualizovat. Kliknutím na tlačítko Uložit změny se zapíší všechny změny, které ve formuláři byly provedeny. obrázek 2-8 VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti Kliknutím na tlačítko Tiskové sestavy se zobrazí formulář RL-Varianty tisku (obrázek 2-11) Krok 11. Kliknutím na tlačítko Odstranit záznam se provede po potvrzení smazání odborně způsobilé osoby. Kliknutím na tlačítko Nový záznam se zobrazí formulář IF-Nový dokladu (obrázek 2-10) pro zápis dokladu Krok 10. V položce Následující stav lze nastavit následující stav dokladu viz Správa dokladu/osvědčení životní cyklus (obrázek 2-9). Kliknutím na tlačítko Změna stavu se stav doklad změní viz položka Stav dokladu. 2-20

21 Proces 5 Správa osvědčení - životní cyklus Proces Správa osvědčení - životní cyklus slouží ke správě osvědčení. Správa osvědčení spočívá v převedení stavu osvědčení do následujícího stavu viz obrázek 2-9, Správa osvědčení životní cyklus, Krok 9. Krok 9: Správa osvědčení - životní cyklus Tento krok se provádí ve formuláři VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti (obrázek 2-8), kde v položce Následující stav nastavíme následující stav osvědčení dle životního cyklu osvědčení viz obrázek 2-9, Správa osvědčení životní cyklus,. Následným kliknutím na tlačítko Změna stavu se osvědčení převede do požadovaného stavu viz položka Stav dokladu, (obrázek 2-8). obrázek 2-9 Správa osvědčení životní cyklus 01 Přihláška na školení osoba je přihlášená na školení. 02 Dostavila se na školení osoba se dostavila na školení. 03 Školení absolvované osoba absolvovala školení. 04 Odeslaný na zkoušku osoba byla odeslaná na zkoušku. 07 Platné osvědčení osobě bylo předáno platné osvědčení. 08 Skončila platnost platnost osvědčení skončila. 09 Odebrané osobě bylo osvědčení odebráno. 12 Nedostavil se na školení osoba se nedostavila na školení. 13 Předání osvědčení osvědčení je nachystáno k předání. 14 Stornované osvědčení bylo stornované 2-21

22 Proces 6 Zápis nového dokladu odborné způsobilosti Proces Zápis nového dokladu odborné způsobilosti slouží k zápisu nového dokladu. Krok 10: Zápis nového dokladu odborné způsobilosti Tento krok následuje po Krok 7, kde ve formuláři RL-Seznam dokladů o odborné způsobilosti (obrázek 2-7) klikneme na tlačítko Nový záznam nebo po Krok 8, kde ve formuláři VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti (obrázek 2-8) klikneme na tlačítko Nový záznam. Tím se nám zobrazí formulář IF-Nový dokladu (obrázek 2-10), ve kterém zapíšeme nový doklad odborné způsobilosti. obrázek 2-10 IF-Nový dokladu Položka *Kód školení je povinná. Po kliknutí na tlačítko Uložit, se zobrazí formulář VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti (obrázek 2-8), kde nastavíme stav správy dokladu viz Krok 9 Správa osvědčení životní cyklus 2-22

23 Proces 7 Tisk osvědčení o odborné způsobilosti Proces Tisk osvědčení o odborné způsobilosti slouží k tisku osvědčení o odborné způsobilosti. Krok 11: Zobrazení variant tisku Tento krok následuje po Kroku 8, kde ve formuláři VF-Detail dokladu o odborné způsobilosti (obrázek 2-8) klikneme na tlačítko Tisk osvědčení. Tím se zobrazí formulář RL-Varianty tisku (obrázek 2-11). obrázek 2-11 RL-Varianty tisku Tisk osvědčení je povolen, když je vyplněna položka Číslo jednací e-spis, v položce *Splnění podmínek je nastaveno Je držitelem platného osvědčení SRS, v položce *Druh dokladu je nastaveno Osvědčení o odborné způsobilosti zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Osvědčení o odborné způsobilosti (obrázek 2-12) lze vytisknout: bez čísla osvědčení, které je již předtištěno - Varianta tisku: Osvědčení o odborné způsobilosti Originál (číslo osvědčení je již předtištěno) - obrázek 2-11, s číslem osvědčení - Varianta tisku: Osvědčení o odborné způsobilosti Kopie (číslo osvědčení se tiskne) - obrázek

24 Jako první v pořadí zvolit variantu tisku Osvědčení o odborné způsobilosti Kopie (číslo osvědčení se tiskne), která se založí do spisu u SRS (obrázek 2-12) a jako druhou v pořadí zvolit variantu tisku Osvědčení o odborné způsobilosti Originál (číslo osvědčení je již předtištěno), tzn., po vytisknutí na originál (obrázek 2-12) předat odborně způsobilé fyzické osobě. obrázek 2-12 Osvědčení o odborné způsobilosti 2-24

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS 25.02.2011 Brno Variex Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Hlášení o provedených

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ Brno Variex, CCV UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKŮ NA TRH ZÁKLADNÍ POPIS PRO PŘEDKLADATELE HLÁŠENÍ 02.11.2011 Brno Variex, CCV Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Uvádění přípravků na trh. Verze 1.21

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Brno Variex

Brno Variex DOPORUČENÉ PRACOVNÍ POSTUPY - PVI MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OSOB APLIKACE: PVI_12 SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PVI OZO_03 SPRÁVA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB PVI 27.03.2013

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 iphone 13.2.2012 Uživatelská příručka aplikace Česka pošta 1.0 iphone eman s.r.o. Korunní 810/104 101 00 Praha 10 IČ: 272 03 824 DIČ: CZ272 03 824 Tel.: 800

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace

Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace 4.9.2012 Mgr. Jiří KARPÍŠEK TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 574/1, 619 00 BRNO E-MAIL: jkarpisek@techniservit.cz WEB: www.techniserv-it.eu Obsah

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 Úvod Program Evidence a opravy dlouhodobého drobného hmotného majetku Pracuje dle následujícího grafu : Nákup Pořízený nový majetek Převod První výdej Vyřazení

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Modul_IDM-Průběh testování V2.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace...

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Nápověda pro systém itesting.cz

Nápověda pro systém itesting.cz Nápověda pro systém itesting.cz Obsah 1. Základní informace... 2 2. Příručka pro uživatele admin.itesting.cz... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Základní menu aplikace... 2 2.3 Moje testy a Naše testy...

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje jejich

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá 1) Lineární i nelineární regrese prostá, korelace Naeditujeme data viz obr. 1. Obr. 1 V menu Statistika zvolíme submenu Pokročilé lineární/nelineární

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario a) Funkcionalita doplňku Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario Doplněk Parametry Plus slouží k rozšíření základních parametrů produktů, které obsahuje IS Vario. Hlavní zaměření doplňku je kompletní možnost

Více

Uživatelský manuál Vyhledávání. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Vyhledávání. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Vyhledávání Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich nesprávné

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Návod na používání systému pro Fakturaci

Návod na používání systému pro Fakturaci Návod na používání systému pro Fakturaci - Zadejte adresu http://77.104.235.231/ do prohlížeče, objeví se hlavní stránka monitoringu FVE, kde je zobrazen seznam elektráren. Přihlášení do systému - Kliknutím

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ STÁJOVÉHO REGISTRU KONÍ V HOSPODÁŘSTVÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 22.4.2015 Jméno souboru: IZR-SRKON-200415

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza. Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000

Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza. Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000 Návod k aplikaci EVEZA: Uživatelský návod pro Dodavatele PZ Eveza Profil zadavatele EVEZA / 2s.2.3.000 Obsah 2.1. Profil zadavatele Eveza 2.2. Veřejná část profilu zadavatele - popis vyhledávání VZ v aplikaci

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více