Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com"

Transkript

1 Uživatelská příručka Z55 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec

2 Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo odpovídající náhradní napájecí zdroj společnosti Lexmark. Napájecí kabel musí být připojen do snadno přístupné elektrické zásuvky blízko produktu. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v této příručce, svěřte profesionálnímu opraváři. ENERGY STAR Program ENERGY STAR je výsledkem partnerského úsilí organizace EPA a výrobců výpočetní techniky prosadit zavedení energeticky úsporných výrobků a omezit tak znečišt ování ovzduší při výrobě elektrické energie. Společnosti, které se účastní tohoto programu, uvádějí na trh osobní počítače, tiskárny, monitory a faxy, které se samy vypínají vpřípadě, že nejsou právě používány. Díky této funkci se sníží jejich spotřeba elektrické energie až o polovinu. Společnost Lexmark si cení své účasti v tomto programu. Společnost Lexmark International, Inc., partner programu ENERGY STAR, potvrzuje, že tento výrobek vyhovuje pravidlům programu ENERGY STAR stanoveným pro energetickou účinnost. Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le matériel brouilleur du Canada. Prohlášení o dodržení smìrnic EU Tento výrobek splňuje ochranné požadavky Rady EU dané direktivami 89/336/EEC a 73/23/ EEC upravujícími v rámci přibližování a harmonizace zákonů členských států elektromagnetickou kompatibilitu abezpečnost elektrických zařízení navržených pro použití v rámci daných napět ových limitů. Prohlášení o splnění požadavků direktivy bylo podepsáno ředitelem výrobní a technické podpory společnosti Lexmark International, S.A., Boigny, France. Tento výrobek splňuje omezení EN třídy B a bezpečnostní požadavky EN The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Japanese VCCI notice ii

3 Obsah Informace o tiskárně... 1 Popis částí tiskárny...1 Nastavení tiskárny pomocí softwaru...2 Nastavení softwaru podle vlastních požadavků...3 Vyhledání nápovědy k softwaru tiskárny...4 Tisk snadno a rychle... 5 Tiskneme pro zábavu... 7 Tisk digitální fotografie na fotografickou kartu (Windows)...8 Kontrolní seznam pro řešení problémů Řešení problémů s instalací iii

4 Děkujeme vám za zakoupení tiskárny Lexmark Z55 printer! Při instalaci tiskárny v operačním systému Windows, Mac OS 8.6 až 9.2 nebo Mac OS X verze až 10.1 postupujte podle pokynů na instalačním letáku přiloženém k tiskárně. Při instalaci tiskárny v jiném operačním systému (například Linux) se řiďte pokyny v souboru readme, který je součástí softwaru tiskárny. Tiskárnu lze připojit k síti také pomocí adaptéru Lexmark. Informace o instalaci tiskárny v počítačové síti najdete v dokumentaci adaptéru. iv

5 Informace o tiskárně Popis částí tiskárny Tisk nebyl nikdy jednodušší než nyní. Tiskárna může automaticky vyrovnat kazety a detekovat typ papíru založený v zásobníku. Podpěra papíru Po vysunutí slouží k držení papíru v tiskárně ve vzpřímené poloze. Vodicí lišta Podpěra papíru zajišt ující správné založení. Tlačítko a kontrolka posunu papíru Stisknutím tohoto tlačítka můžete založit papír, vysunout papír nebo pokračovat v tisku. Vypínač napájení a kontrolka napájení Vypnutí nebo zapnutí tiskárny. Přední kryt Po otevření slouží k instalaci kazet nebo odstranění zablokovaného papíru. Výstupní podavač Slouží k držení papíru po výstupu z tiskárny. Konektor kabelu USB Konektor paralelního kabelu (Windows 95/98/Me/NT 4.0) Konektor kabelu napájení Informace o připojení tiskárny do sítě pomocí adaptéru Lexmark najdete v dokumentaci adaptéru. 1

6 Nastavení tiskárny pomocí softwaru Na kartách Kvalita/kopie, Nastavení papíru a Styl tisku můžete upravit nastavení tiskárny. Vlastnosti tisku (Windows) V okně s dokumentem klepněte na nabídku Soubor Tisk Vlastnosti nebo Předvolby. Nabídka Co chci udělat Pomocí této přehledné nabídky pro vytváření projektů můžete tisknout fotografie, nápisy na nekonečný papír, obálky, plakáty a další. Dialogové okno Print (Tisknout) a Page setup (Vzhled stránky) (Macintosh) V okně s dokumentem klepněte Klepněte na nabídku File (Soubor) na nabídku File (Soubor) Print Page setup (Vzhled stránky). (Tisknout). Poznámka: Okna se mohou v závislosti na použitém operačním systému lišit od oken vyobrazených v této příručce. K výběru kvality tisku a typu papíru použijte následující tabulku: Windows 1 V okně s dokumentem klepněte na nabídku Soubor Tisk Vlastnosti nebo Předvolby. 2 Na kartě Kvalita/kopie vyberte požadované nastavení kvality tisku. 3 Na kartě Nastavení papíru vyberte nastavení typu papíru. Macintosh 1 V okně s dokumentem klepněte na nabídku File (Soubor) Print (Tisk) otevře se dialogové okno Print (Tisk). 2 V rozbalovací nabídce v levé horní části okna vyberte položku Paper Type/ Quality (Typ papíru/kvalita) nebo Quality & Media (Kvalita a médium). 3 Vyberte nastavení kvality tisku. 4 Vyberte nastavení typu papíru. 2

7 Následující tabulka obsahuje doporučené typy papíru pro jednotlivá nastavení kvality tisku: Kvalita tisku Rychlý tisk Běžná Lepší Nejlepší Doporučený papír Obyčejný pro inkoustové tiskárny, víceúčelový, kancelářský nebo xerografický Obyčejný nebo premium inkjet, nažehlovací či průhledné fólie Premium inkjet, průhledné fólie, potahovaný, lesklý nebo fotografický papír Průhledné fólie, potahovaný, lesklý nebo fotografický papír Nastavení softwaru podle vlastních požadavků Lexmark Středisko řešení Lexmark (Windows) Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Středisko řešení Lexmark Z55 nebo klepněte na položky Start Programy nebo Všechny programy Lexmark Z55 Středisko řešení Lexmark Z55. Aplikace Středisko řešení Lexmark poskytuje úplného průvodce pro řešení problémů, vyrovnání a údržbu kazet, tisk zkušební stránky a pokročilé funkce tiskárny, například nastavení senzoru typu papíru. Online uživatelská příručka (Macintosh) Mac OS 8.6 až 9.2 Ve složce tiskárny Lexmark Z55 poklepejte na ikonu Lexmark Z55 Users Guide.pdf. Online uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o základních operacích při tisku, vyrovnání a údržbě kazet, řešení problémů a senzoru typu papíru. Mac OS X verze až V části Finder klepněte na položku Computer (Počítač) a poklepejte na ikonu disku OS X Library (Knihovna) Printers (Tiskárny) Lexmark. 2 Poklepejte na ikonu Lexmark Z55 Users Guide.pdf. 3

8 Lexmark Z55 Control Panel (Mac OS 8.6 až 9.2) (Ovládací panel) Lexmark Z55 Utility (Mac OS X verze až 10.1) (Služby) Mac OS 8.6 až Z nabídky Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely). 2 Vyberte položku Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark). Mac OS X verze až V části Finder klepněte na položku Computer (Počítač) a poklepejte na ikonu disku OS X Library (Knihovna) Printers (Tiskárny) Lexmark. 2 Poklepejte na ikonu Lexmark Z55 Utility (Služby Lexmark). Aplikace Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark) a Lexmark Z55 Utility (Služby Lexmark) poskytují úplného průvodce pro řešení problémů, vyrovnání a údržbu kazet, tisk zkušební stránky, zobrazení informací otiskárně a pokročilé funkce tiskárny. Vyhledání nápovědy k softwaru tiskárny Chcete-li zobrazit nápovědu k řešení problémů při tisku, viz Kontrolní seznam pro řešení problémů na str. 11 a Řešení problémů s instalací na str. 13. Další nápovědu získáte v tabulce s postupem pro otevření softwaru tiskárny pro příslušný operační systém. Windows Mac OS 8.6 až 9.2 Mac OS X verze až 10.1 V kterékoli kartě okna Vlastnosti tisku nebo Středisko řešení Lexmark klepněte na tlačítko Nápověda. Otevřete okno Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark) a klepněte na ikonu?. V okně Page Setup (Vzhled stránky) nebo Print (Tisknout) klepněte na tlačítko Help (Nápověda). 1 V Dock klepněte na ikonu Finder. 2 Na panelu nabídek klepněte na položku Help Mac Help (Nápověda). 3 Klepněte na tlačítko se šipkou zpět a klepněte na položku Lexmark Z55 Help (Nápověda Lexmark). 4

9 Tisk snadno a rychle Postup při tisku jednoduchého dokumentu na obyčejný papír: 1 Vložte maximálně 100 listů papíru podél pravé strany podpěry papíru potiskovanou stranou směrem k sobě. Poznámky: Nepoužívejte více typů papíru najednou. Mohlo by to vést k zablokování papíru. Papír nezasunujte příliš daleko do tiskárny. Papír velikosti A4 by například měl vyčnívat nad podpěru papíru, papír velikosti Letter by měl dosahovat horní hrany podpěry papíru. 5

10 2 Stiskněte vodicí lištu a posuňte ji k levému okraji papíru. 3 V nabídce File (Soubor) aplikace klepněte na příkaz Print (Tisk). 4 Klepněte na tlačítko OK nebo Print (Tisk). 6

11 Tiskneme pro zábavu Informace o tisku na fotografické karty v systému Windows, viz str. 8. Informace o tisku dalších projektů, viz str. 10. Pohlednice Tisk na obě strany listu papíru Kniha Obálka Tisk více stránek na jeden list Nekonečný papír Plakát Průhledná fólie Nažehlovací fólie Poznámka: Software tiskárny pro konkrétní operační systém nemusí podporovat všechny tyto funkce. 7

12 Tisk digitální fotografie na fotografickou kartu (Windows) 1 Založte maximálně 10 fotografických karet svisle podél pravé strany podpěry papíru. Po založení fotografických karet zkontrolujte následující skutečnosti: Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s kartami. Vkládejte karty potiskovanou stranou k sobě. Karty nezasunujte příliš daleko do tiskárny. Všechny karty by měly mít stejný rozměr. 2 Stiskněte vodicí lištu a posuňte ji k levému okraji karet. 8

13 3 Otevřete digitální fotografii v příslušné aplikaci. 4 Pokud je fotografie připravena k tisku, klepněte na položky Soubor Tisk Vlastnosti nebo Předvolby. 5 Z nabídky Co chci udělat vyberte příkaz Tisknout fotografii. Nabídka Co chci udělat 9

14 Zobrazí se okno Tisk fotografie. 6 V kroku 1 na obrazovce vyberte kvalitu tisku. 7 V kroku 2 na obrazovce vyberte velikost papíru a klepněte na tlačítko OK. 8 V okně Vlastnosti tisku klepněte na tlačítko OK. 9 V okně Tisk klepněte na tlačítko OK nebo Tisk. 10 Vyjímejte jednotlivé listy z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte je uschnout odděleně, aby nedošlo k rozmazání inkoustu. Další zábavné nápady pro tisk Informace o tisku speciálních projektů vpříslušném operačním systému získáte následujícím postupem. Windows 1 Další informace najdete v tématu Středisko řešení Lexmark Z55 (viz str. 3). 2 Klepněte na kartu Nápady tisk. Macintosh 1 Další informace najdete v příručce Online User s Guide (Uživatelská příručka) (viz str. 3). 2 Klepněte na odkaz Printing ideas (Nápady pro tisk) v levé části pro navigaci. 10

15 Kontrolní seznam pro řešení problémů Je zdroj napájení øádnì zapojen do tiskárny a do elektrické zásuvky? Jsou tiskárna i poèítaè zapnuty? Je kabel tiskárny na obou koncích øádnì pøipojen? Používáte kabel USB nebo paralelní kabel, ale ne oba najednou? Zkontrolujte, zda používaný paralelní kabel vyhovuje standardu IEEE 1284 a podporuje obousmìrnou komunikaci. Byla z dolní a zadní èásti obou tiskových kazet odstranìna nálepka a prùhledná páska? Je èerná kazeta (è. 82) umístìna v levé pozici nosièe a barevná kazeta (è. 83 nebo 88) v pravé pozici nosièe? Je papír správnì založen? Papír nezasunujte pøíliš daleko do tiskárny. Nápovìda viz str. 5. Byl správnì instalován software tiskárny? Windows Mac OS 8.6 až 9.2 Mac OS X verze až 10.1 Na pracovní ploše klepněte na položku Start Programy nebo Všechny programy. Pokud tiskárna Lexmark Z55 v seznamu není uvedena, nainstalujte software tiskárny, (viz str. 21). Z nabídky Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely). Pokud se v seznamu nezobrazí položka Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark), nainstalujte software tiskárny, (viz str. 22). V části Finder klepněte na položku Computer (Počítač) a poklepejte na ikonu disku OS X Library (Knihovna) Printers (Tiskárny) Lexmark. Pokud se nezobrazí položka Lexmark Z55 Utility (Služby Lexmark), nainstalujte software tiskárny, (viz str. 22). 11

16 Je mezi tiskárnou a poèítaèem pøipojeno ještì nìjaké externí zaøízení, napøíklad skener, rozboèovaè USB, pøepínaè nebo fax? Pokud ne, vyhledejte nápovìdu v tématu Øešení problémù s instalací na str. 13. Pokud ano, postupujte takto: 1 Odpojte tiskárnu od veškerých externích zařízení. 2 Připojte tiskárnu přímo k počítači pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu. 3 Postupujte podle kroků uvedených pro příslušný operační systém a vytiskněte zkušební stránku. Windows 1 Otevřete Středisko řešení Lexmark Z55 (viz str. 3). 2 Na kartě Řešení problémů klepněte na tlačítko Tisk zkušební stránky. Macintosh 1 Otevřete okno Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark) nebo Lexmark Z55 Utility (Služby Lexmark) (viz str. 4). 2 Klepněte na tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky). Jestliže se zkušební stránka vytiskne, problém je pravděpodobně v externím zařízení a nikoli v tiskárně. Další informace najdete v dokumentaci k příslušnému externímu zařízení. Jestliže se zkušební stránka nevytiskne, otevřete nápovědu softwaru tiskárny (viz str. 4) a vyhledejte informace o řešení problémů. Další nápověda k řešení problémů při tisku viz Řešení problémů s instalací na str. 13. Pokud je tiskárna připojena k síti prostřednictvím adaptéru Lexmark, vyhledejte další informace týkající se řešení problémů v dokumentaci adaptéru. 12

17 Řešení problémů s instalací Nápovědu pro řešení následujících problémů po instalaci najdete v aplikaci Středisko řešení Lexmark (viz str. 3) nebo v elektronické uživatelské příručce (viz str. 3): Pomalý tisk nebo špatná kvalita tisku Nesprávné podávání nebo zablokování dokumentů Chybové zprávy a blikající kontrolky Informace v této kapitole vám pomohou vyřešit případné problémy s instalací tiskárny. Problém: Viz strana: Okno Výsledky hledání: Není připojena žádná 14 Windows tiskárna. Kontrolka napájení se nerozsvítila. 14 Windows a Macintosh Stránka se vzorky vyrovnání se nevytiskla. 15 Windows a Macintosh Kontrolka posunu papíru bliká. 15 Windows a Macintosh Došlo k chybě při komunikaci. 15 Windows a Macintosh Po vložení disku CD se softwarem tiskárny se nic nestane. 16 Windows 17 Macintosh Dokument se nevytiskl. 18 Windows 19 Mac OS 8.6 až Mac OS X Tiskárna stále netiskne. 21 Windows 22 Macintosh 13

18 Okno Výsledky hledání: Není připojena žádná tiskárna (Windows) Poznámka: Okna se mohou v závislosti na použitém operačním systému lišit od oken vyobrazených v této příručce. a Zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. b Klepněte na tlačítko Další nebo Pokračovat. c Pokud se toto okno znovu zobrazí, zkontrolujte, zda není poškozen kabel tiskárny a zda je na obou koncích řádně připojen. V případě použití paralelního kabelu zkontrolujte, zda kabel vyhovuje standardu IEEE 1284 a podporuje obousměrnou komunikaci. V případě potřeby vyměňte kabel USB za kabel USB s ověřenou kvalitou, například kabel Lexmark č. 12A2405. d Pokračujte v instalaci softwaru postupujte podle pokynů na instalačním letáku dodaném spolu s tiskárnou. Kontrolka napájení se nerozsvítila. a Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. b Stiskněte vypínač napájení (viz str. 1). 14

19 Stránka se vzorky vyrovnání se nevytiskla. Ověřte tyto skutečnosti: Z dolní a zadní části obou tiskových kazet byla úplně odstraněna nálepka a průhledná páska. Černá kazeta (č. 82) je instalována v levé pozici nosiče kazet a barevná kazeta (č. 83 nebo 88) v pravé pozici nosiče kazet. Do zásobníku papíru byl k podpěře papíru založen papír velikosti A4 nebo Letter (viz str. 5). Papír je správně založen a není zasunut příliš hluboko do tiskárny (viz str. 5). Další informace zobrazíte podle kroků uvedených pro příslušný operační systém. Windows Pokud se na obrazovce objeví chybová zpráva, postupujte podle zobrazených pokynů. Další nápověda viz str. 4. Macintosh Další informace o řešení tohoto problému najdete v příručce Online User s Guide (viz str. 3). Kontrolka posunu papíru bliká. Došlo k chybě při komunikaci. V tiskárně může být nedostatek papíru nebo došlo k zablokování papíru. Zkontrolujte, zda je správně založený papír. Nápověda viz str. 5. Pokud se na obrazovce objeví chybová zpráva, postupujte podle zobrazených pokynů. Další nápověda, viz str. 4. Nejprve zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. Pokud není software tiskárny řádně instalován, zobrazí se při pokusu o tisk zpráva o chybě při komunikaci. Může být nutné odinstalovat a znovu nainstalovat software tiskárny: Nápověda: Windows viz str. 21. Macintosh viz str

20 Po vložení disku CD se softwarem tiskárny se nic nestane. (Windows) Nejprve zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. Poté: a Zavřete všechny otevřené softwarové aplikace. b Restartujte počítač. c Znovu vložte disk CD se softwarem tiskárny. Po vložení disku CD se softwarem tiskárny by se měla zobrazit jedna z následujících obrazovek instalace softwaru tiskárny Lexmark: nebo Pokud se nezobrazí žádná z uvedených instalačních obrazovek, postupujte takto: a Přesvědčete se, zda jste ve všech podobných oknech klepli na tlačítko Storno: b Vysuňte a znovu vložte disk CD se softwarem tiskárny Lexmark. Pokud se nezobrazí instalaèní okno tiskového softwaru Lexmark, postupujte takto: 1 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento poèítaè. 2 Poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM. V pøípadì potøeby poklepejte na soubor setup.exe. 3 Poèkejte, až se zobrazí instalaèní okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepnìte na tlaèítko Instalovat nebo Instalovat nyní. c Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru. 16

21 Po vložení disku CD se softwarem tiskárny se nic nestane. (Macintosh) Nejprve zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. Poté: a Zavřete všechny otevřené softwarové aplikace. b Znovu vložte disk CD se softwarem tiskárny. Po vložení disku CD se softwarem tiskárny by se měla zobrazit jedna z následujících obrazovek instalace softwaru tiskárny Lexmark: Mac OS 8.6 až 9.2 Mac OS X verze až 10.1 Pokud se nezobrazí žádná z uvedených instalačních obrazovek, postupujte takto: a Na pracovní ploše poklepejte na ikonu disku CD Lexmark Z55. b Dvakrát klepněte na ikonu Install (Instalovat). c Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark Z55, a klepněte na tlačítko Install and Agree (Instalace a souhlas). d Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru. 17

22 Dokument se nevytiskl. (Windows) Nejprve zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena na správný port. Při připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB by měla tiskárna používat port USB například usb-lexmark_z55 nebo USB001. Při připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu by měla tiskárna používat port LPT například LPT1. Chcete-li zjistit port tiskárny a v případě potřeby jej změnit, postupujte podle kroků pro příslušný operační systém. Windows 95/98/Me Windows 2000/NT 4.0 Windows XP a Vyberte příkaz Start Nastavení Tiskárny. b Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny Lexmark Z55 a vyberte položku Vlastnosti. c Klepněte na kartu Detaily. d V rozbalovací nabídce Porty vyberte port tiskárny. Pokud není v seznamu uveden správný port, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Nápovìda viz str. 21. e Klepněte na tlačítko OK. a Vyberte příkaz Start Nastavení Tiskárny. b Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny Lexmark Z55 a vyberte položku Vlastnosti. c Klepněte na kartu Porty. d Ze seznamu portů vyberte správný port tiskárny. Pokud není v seznamu uveden správný port, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Nápovìda viz str. 21. e Klepněte na tlačítko Použít. f Klepněte na tlačítko OK. a Klepněte na tlačítko Start Ovládací panel Tiskárny a ostatní hardware Tiskárny afaxy. b Klepněte na kartu Porty. c Ze seznamu portů vyberte správný port tiskárny. Pokud není v seznamu uveden správný port, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Další informace viz str. 21. d Klepněte na tlačítko Použít. e Klepněte na tlačítko OK. Pokud se nevytiskl dokument, zkuste vytisknout zkušební stránku: a Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Středisko řešení Lexmark Z55. b Na kartě Řešení problémů klepněte na tlačítko Tisk zkušební stránky. Pokud se zkušební stránka vytiskne, tiskárna bezchybnì funguje. Vyhledejte informace týkající se øešení problémù v dokumentaci aplikace. Pokud se zkušební stránka nevytiskne, klepnìte na tlaèítko Nápovìda v oknì se zobrazenou chybovou zprávou, nebo vyhledejte pokyny v nápovìdì softwaru tiskárny (viz str. 4). 18

23 Dokument se nevytiskl. (Mac OS 8.6 až 9.2) Nejprve zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. Ujistěte se, že je tiskárna vybrána v prostředku Chooser (Připojení): a Z nabídky Apple vyberte Chooser (Připojení). b V levém okně označte ikonu tiskárny Lexmark Z55. Pokud tiskárna není uvedena, nainstalujte software tiskárny (viz str. 22). c V části Connect to (Připojit k) vyberte ikonu tiskárny Lexmark Z55. Pokud tiskárna není uvedena, zkontrolujte připojení kabelu tiskárny. Pokud je tiskárna připojena k síti, zkontrolujte připojení kabelů sítě. d Klepnutím na políčko vlevo nahoře aplikaci Chooser (Připojení) zavřete. e Po zobrazení okna Page Setup (Vzhled stránky) klepněte na tlačítko OK. f Odešlete dokument k tisku. Pokud se dokument nevytiskl, zkontrolujte stav tiskárny: a Na pracovní ploše vyberte ikonu tiskárny Lexmark Z55. b V pruhu nabídek vyberte příkaz Printing (Tisk). c Musí být zaškrtnuta položka Set Default Printer (Nastavit jako výchozí tiskárnu). d Vyberte položku Start Print Queue (Spustit tiskovou frontu), je-li k dispozici. e Odešlete dokument k tisku. Pokud se nevytiskl dokument, zkuste vytisknout zkušební stránku: a V nabídce Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely) Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark). b Klepněte na tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky). Pokud se zkušební stránka vytiskne, tiskárna bezchybnì funguje. Vyhledejte informace týkající se øešení problémù v dokumentaci aplikace. Jestliže se zkušební stránka nevytiskne, použijte nápovìdu softwaru tiskárny (viz str. 4). 19

24 Dokument se nevytiskl. (Mac OS X verze až 10.1) Nejprve zkuste problém vyřešit kontrolou položek na str. 11. Kontrola stavu tiskárny: a V Dock klepněte na ikonu Finder. b V okně Finder klepněte na panelu nástrojů na položku Applications (Aplikace). c Poklepejte na složku Utilities (Služby). d Poklepejte na ikonu Print Center (Centrum tisku). e Vyberte tiskárnu v seznamu tiskáren. Pokud tiskárna není uvedena nebo je uvedena s označením nekonfigurováno, nainstalujte software tiskárny (viz str. 22). f V nabídce Printers (Tiskárny) vyberte příkaz Make Default (Nastavit jako výchozí). g V nabídce Printers (Tiskárny) vyberte příkaz Show Queue (Zobrazit frontu), je-li k dispozici. h V nabídce Queue (Fronta) vyberte příkaz Start Queue (Spustit frontu), je-li dostupný. i Ze seznamu tiskových úloh ve frontě vyberte požadovanou úlohu. j Klepněte na volbu Resume (Pokračovat) nebo Retry (Opakovat). Pokud se nevytiskl dokument, zkuste vytisknout zkušební stránku: a V části Finder klepněte na položku Computer (Počítač) a poklepejte na ikonu disku OS X Library (Knihovna) Printers (Tiskárny) Lexmark. b Poklepejte na ikonu Lexmark Z55 Utility (Služby Lexmark). c Na kartě Cartridges (Kazety) klepněte na tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky). Pokud se zkušební stránka vytiskne, tiskárna bezchybnì funguje. Vyhledejte informace týkající se øešení problémù v dokumentaci aplikace. Jestliže se zkušební stránka nevytiskne, použijte nápovìdu softwaru tiskárny (viz str. 4). 20

25 Pokud rady v této kapitole nevedly k vyřešení problému, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Tiskárna stále netiskne. (Windows) Odinstalování softwaru tiskárny a Na pracovní ploše klepněte na položku Start Programy nebo Všechny programy Lexmark Z55 Odinstalovat Lexmark Z55. b Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce. c Restartujte počítač a znovu nainstalujte software tiskárny. Instalace softwaru tiskárny a Vložte disk CD se softwarem tiskárny. b Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepněte na tlačítko Instalovat nyní. Pokud se toto okno nezobrazí, viz str. 16. c Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci softwaru tiskárny. Ověření instalace softwaru tiskárny a Klepněte na položky Programy nebo Všechny programy Lexmark Z55 Středisko řešení Lexmark Z55. b Na kartě Řešení problémů klepněte na tlačítko Tisk zkušební stránky. Pokud se zkušební stránka vytiskne, tiskárna bezchybnì funguje. Jestliže se zkušební stránka nevytiskne, použijte nápovìdu softwaru tiskárny (viz str. 4). 21

26 Tiskárna stále netiskne. (Macintosh) Odinstalování softwaru tiskárny a Vložte disk CD se softwarem tiskárny. b Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepněte na tlačítko Uninstall (Odinstalovat). c Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce. d Restartujte počítač a znovu nainstalujte software tiskárny. Instalace softwaru tiskárny a Vložte disk CD se softwarem tiskárny. b Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepněte na tlačítko Install and Agree (Instalace a souhlas). Mac OS 8.6 až 9.2 Mac OS X až 10.1 Pokud se toto okno nezobrazí, viz str. 17. Ověření instalace softwaru tiskárny a Otevřete okno Lexmark Z55 Control Panel (Ovládací panel Lexmark) nebo Lexmark Z55 Utility (Služby Lexmark), (viz str. 4). b Na kartě Cartridges (Kazety) klepněte na tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky). Pokud se zkušební stránka vytiskne, tiskárna bezchybnì funguje. Jestliže se zkušební stránka nevytiskne, použijte nápovìdu softwaru tiskárny (viz str. 4). 22

27 Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter pro systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 a Mac OS X 10.0.3 až 10.1 leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Z65 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec

Z65 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec Uživatelská příručka Z65 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Z65n Color Jetprinter

Z65n Color Jetprinter Uživatelská příručka Z65n Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

hp řada hp deskjet 9600

hp řada hp deskjet 9600 hp řada hp deskjet 9600 uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Rozmnožování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného povolení jsou zakázány;

Více

Instalační příručka. Česky. Bezpečnostní pokyny...3. Sestavení tiskárny...4. Nastavení tiskárny...5. Vkládání nekonečného papíru...

Instalační příručka. Česky. Bezpečnostní pokyny...3. Sestavení tiskárny...4. Nastavení tiskárny...5. Vkládání nekonečného papíru... Instalační příručka Bezpečnostní pokyny........................3 Sestavení tiskárny..........................4 Nastavení tiskárny..........................5 Vkládání nekonečného papíru.................7

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

2400 Series All-In-One

2400 Series All-In-One 2400 Series All-In-One Uživatelská příručka February 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Uživatelská příručka Informace o zařízení All-In-One Popis softwaru Práce se zařízením All-In-One Údržba Řešení problémů www.lexmark.com Vydání: Květen 2003 Následující odstavec

Více

Instalační příručka. English. Česky. Bezpečnostní pokyny...1. Sestavení tiskárny...2. Nastavení tiskárny...3. Vkládání nekonečného papíru...

Instalační příručka. English. Česky. Bezpečnostní pokyny...1. Sestavení tiskárny...2. Nastavení tiskárny...3. Vkládání nekonečného papíru... Česky English Instalační příručka Bezpečnostní pokyny........................1 Sestavení tiskárny..........................2 Nastavení tiskárny..........................3 Vkládání nekonečného papíru.................6

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka tiskárny Pro800

Uživatelská příručka tiskárny Pro800 Uživatelská příručka tiskárny Pro800 Listopad 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 201, 20E Obsah Informace o bezpečnosti...6 Informace o tiskárně...7 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00 Uživatelská příručka NPDxxxx-00 Autorská práva a ochranné známky Autorská práva Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace,

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Řada tiskáren HP Designjet 111. Uživatelská příručka

Řada tiskáren HP Designjet 111. Uživatelská příručka Řada tiskáren HP Designjet 111 Uživatelská příručka 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809 OFFICEJET PRO 8000 Uživatelská příručka A809 Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Poznámky

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Copyright. Copyright_ 2

Copyright. Copyright_ 2 Copyright 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka uživatele je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2008 Copyright Hewlett-Packard

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

X125 All-In-One. Uživatelská příručka

X125 All-In-One. Uživatelská příručka X125 All-In-One Uživatelská příručka Červen 2002 Bezpečnostní informace Síťový kabel zapojte do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je v dosahu zařízení Opravy a servis, které nejsou výslovně uvedené

Více

Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter. Uživatelská příručka

Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter. Uživatelská příručka Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter Uživatelská příručka 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího

Více

Uživatelská příručka NPD4451-00 CS

Uživatelská příručka NPD4451-00 CS NPD4451-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Začínáme Březen, 2001 www.lexmark.com Vydání: Březen 2001 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter Používání tiskárny 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...10 Poučení o

Více

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Příručka pro tisk fotografií Březen 2003 www.lexmark.com Poznámky k vydání: Březen 2003 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows

hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

97OOPC/98OOPCN. Příručka uživatele. Dojde-li u produktu k jakýmkoliv problémům, navštivte naši webovou stránku: http://solutions.brother.

97OOPC/98OOPCN. Příručka uživatele. Dojde-li u produktu k jakýmkoliv problémům, navštivte naši webovou stránku: http://solutions.brother. 97OOPC/98OOPCN Příručka uživatele STATUS STATUS Dojde-li u produktu k jakýmkoliv problémům, navštivte naši webovou stránku: http://solutions.brother.com/ Úvod Děkujeme vám za zakoupení přístroje PT-9700PC/PT-9800PCN.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více