hp řada hp deskjet 9600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hp řada hp deskjet 9600"

Transkript

1

2 hp řada hp deskjet 9600 uživatelská příručka

3 Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Rozmnožování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného povolení jsou zakázány; s výjimkami, uvedenými ve vlastnickém právu vydání, 11/2003 Upozornění Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na výrobky a služby HP jsou zde uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, které tyto výrobky a služby doprovázejí. Žádná ze zde uvedených skutečností nebude považována za další záruku. HP neručí za technické nebo textové chyby či vynechávky zde obsažené. Uživateli výrobku Hewlett-Packard se ve spojitosti s touto příručkou uděluje licence na: a) tisk kontrolního rukopisu této uživatelské příručky pro OSOBNÍ, VNITŘNÍ nebo PODNIKOVÉ použití s výjimkou prodeje, odprodeje nebo jiné distribuce kopií; a b) uložení elektronické kopie této uživatelské příručky na sít ový server s tím, že přístup k této elektronické kopii je omezen na OSOBNÍ a VNITŘNÍ použití výrobku Hewlett-Packard, popsaný v této příručce. Oznámení HP ColorSmart III a HP PhotoREt IV jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, Windows NT, a MS-DOS jsou chráněné známky USA společnosti Microsoft Corporation. Pentium je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation. TrueType je v USA ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti Open Group. Bezpečnostní informace Při použití tohoto zařízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko popálení či úrazu elektrickým proudem. 1 Pečlivě si prostudujte všechny pokyny, obsažené v dokumentaci k tiskárně. 2 Při připojování tohoto výrobku ke zdroji energie použijte pouze uzemněný elektrický výstup Pokud nevíte, zda je výstup uzemněný, ověřte si to u kvalifikovaného elektrikáře. 3 Věnujte zvláštní pozornost varováním a pokynům uvedeným na zařízení. 4 Před čištěním musí být zařízení odpojeno od elektrické zásuvky. 5 Neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce. 6 Zařízení umístěte na stabilní pevnou plochu. 7 Zařízení instalujte na chráněném místě, kde nemůže dojít k poškození zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel nebo k poškození kabelu. 8 Pokud zařízení nefunguje normálně, vyhledejte pokyny v části Odstraňování problémů 9 Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obrat te na kvalifikované pracovníky servisu. CZWW

4 Obsah Úvod Zvláštní vlastnosti Použití této příručky Získání dalších informací Dostupnost Vizuální Mobilita Podpora Příručka Začínáme Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi Pohled zpředu Pohled zezadu Automatická duplexní jednotka Připojení tiskárny Přímé připojení pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu (Windows) Dokončit provedení instalace softwaru jako první(doporučení) Postup provedení instalace hardwaru jako první Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows) Sdílení tiskárny připojené k vašemu počítači (server) Použití tiskárny připojené k jinému počítači (klienti) Přímé připojení pomocí kabelu USB (Mac OS) O tom, jak sdílet tiskárnu v síti typu peer-to-peer (Mac OS) Připojení k síti Postup instalace ovladače tiskárny na počítači nebo serveru (Windows) Postup instalace ovladače tiskárny na klienta Postup přidání sít ového portu k tiskárně Připojení k síti (Mac OS) Odinstalování softwaru tiskárny Upravení instalačního programu software tiskárny Instalace dalšího software Používání tiskových kazet a příslušenství. Používání automatické duplexní jednotky Instalace automatické duplexní jednotky Použití tiskových kazet Instalace nebo výměna tiskových kazet Zarovnání tiskových kazet Čištění tiskových kazet Automatické čistění tiskových kazet Manuální čstění tiskových kazet Údržba tiskových kazet Uskladnění tiskových kazet Tisk s jedinou tiskovou kazetou CZWW Tisk a zakládání médií Výběr tiskového média Tipy pro výběr a použití tiskového média Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média Porozumění velikostem podporovaných médií Porozumění podporovaným druhům médií Porozumění specifikacím podporovaných hmotností a kapacit médií Nastavení minimálních okrajů iii

5 Zakládání médií do vstupního zásobníku Použití automatického snímače druhu papíru Změna výchozích nastavení tisku Porozumění zdokonaleným softwarovým funkcím Tisk dokumentu Tisk s předním nebo zadním ručním podávacím otvorem Tisk na různé druhy médií Tisk na papír vlastní velikosti Tisk na obálky Tisk na pohlednice a média menších formátů Tisk fotografií z digitální kamery Tisk s použitím barvy ze šesti inkoustů Pokyny pro tisk fotografií Porozumění technologii digitální fotografie : Tisk PhotoREt x 1200 Optimalizované dpi Tisk fotografií vylepšený funkcí Exif Print Software HP pro fotografické obrázky Photo Imaging Software Tisk bez okrajů Oboustranný tisk:(funkce duplex) Pokyny k tisku po obou stranách papíru Provádění manuálního duplexního tisku Provádění autoduplexe Výhody automatické duplexní jednotky Tisk několika stran na jeden list papíru Tisk brožur Provádění manuálního tisku brožury Provádění automatického tisku brožury Tisk plakátů Tisk plakátů Tisk štítků Tisk nažehlených potisků Zrušení tiskové úlohy Tisk z programů systému MS-DOS Použití nástroje Toolbox karta Stav tiskárny karta Informace Služba HP instant support (přímá podpora) Použití myprintmileage Jak otevřít webovou stránku myprintmileage Jak aktivovat myprintmileage AutoSend? Karta Služby tiskárny Použití HP Inkjet Toolbox (Macintosh) Odstraňování problémů Jak začít s řešením problémů Tisk zkušební stránky Tisk diagnostické stránky Problémy s instalací funkce odstraňování problémů Problémy s instalací hardware Problémy s instalací software USB instalace se nepovedla, nebo tiskárnou neprošel žádný tisk USB Odstranění uvíznutí papíru Rady, jak zabránit uvíznutí papíru Kalibrace barvy iv CZWW

6 Řešení problémů s tiskárnou Tiskárna se neočekávaně vypnula Zařízení nelze zapnout Tiskárna nereaguje (nic se netiskne) Kontrolky tiskárny buď svítí, nebo blikají Tiskárna vykazuje dlouhou dobu tisku Tiskárna po přepnutí portů netiskne Řešení problémů s tiskem Vytiskla se prázdná stránka Na stránce něco chybí nebo je nesprávně Umístění textu nebo grafiky je nesprávné Výtisk je nakloněný nebo zešikmený Inkoust se rozmazává Inkoust nevyplňuje zcela text nebo grafiku Text je na okrajích rozmazaný (není jednolitý) Text nebo grafika jsou u okraje stránky useknuty Jsou vytištěny nesmyslné znaky Tisknou se nesprávné fonty Řešení problémů s barvou Výtisk je vybledlý nebo jsou mdlé barvy Barvy se rozpíjejí jedna do druhé Barvy jsou jiné, než by měly být Řešení problémů s fotografickým tisknutím Řešení problémů s tiskem bez okrajů Řešení problémů s tiskem plakátu Řešení problémů zacházení s médií Problémy s vkládáním médií problém s výstupem média Řešení problémů s automatickým tiskem po obou stranách Řešení problémů se sít ovým tiskem Odkaz na kontrolky tiskárny Materiál a příslušenství HP Objednávání spotřebního materiálu pomocí nástroje Toolbox Příslušenství Spotřební materiál Zákaznická podpora Nástroj Toolbox: Služba HP instant support (přímá podpora) Webová sít Telefonická podpora HP Prohlášení o omezené záruce Hewlett-Packard Technické údaje tiskárny regulatorní informace Prohlášení FCC A-1 Údaj o napájecím kabelu A-1 Klasifikace LED (svítivých diod) A-2 Spotřeba energie A-2 Prohlášení EMI (Korea) A-2 Prohlášení EMI (Japonsko) A-2 Prohlášení o shodě/normes de sécurité (Kanada) A-2 Regulatorní číslo modelu A-2 Rejstřík CZWW v

7 1 Úvod Zvláštní vlastnosti Děkujeme vám za zakoupení tiskárny z řady hp deskjet 9600, která je vybavena několika zvláštními vlastnostmi. Barevné tisknutí šesti inkousty Zlepšete tisknutí obrázků fotografickou tiskařskou náplní. Tisknutí bez okrajů Při tištění obrázků a pohledů využijte celou plochu stránky za použití vlastnosti tisku bez okrajů. Digitální tisknutí obrázků Tiskněte s využitím schopnosti fotografického tisknutí. Jednotka auto-duplex Automaticky tiskněte oboustranné dokumenty. Jednotka auto-duplex je standardní součástí tiskárny hp deskjet V některých zemích či regionech ji lze koupit i zvlášt (viz Materiál a příslušenství HP ). Zálohový model tiskařské barvy Pokud v jedné z náplní dojde barva, pokračujte v tisknutí za použití druhé náplně. Tiskněte několik stránek na jeden list papíru K vytištění až 16 stran na jediný list papíru využijte software tiskárny. Tlačítko zrušit Stisknutím tohoto tlačítka zrušte nechtěné tiskové operace. Automatické pokračování tisku Kdykoliv pošlete příkaz k tisku prostřednictvím USB nebo paralelního portu, tiskárna se automaticky zapne Úsporný režim Po vypnutí, trvajícím 30 vteřin, se tiskárna přepne na úsporný režim, šetřící energii; to tiskárně umožňuje automaticky se zapnout, kdykoliv vydáte příkaz k tisku. Automatický snímač druhu papíru Tiskárna automaticky navolí nastavení tisku, vhodné pro média v tiskárně, zejména v případě použití médií HP. Nástroj Toolbox poskytuje informace o stavu a údržbě tiskárny. Rovněž poskytuje přístup na webovou stránku myprintmileage, dokumentaci a online pomoc pro případ nutnosti řešení problému s tiskárnou. 1-1 CZWW

8 Použití této příručky Tato příručka obsahuje následující oddíly: Úvodem Popisuje díly, ze kterých se tiskárna skládá, a vysvětluje postupy při připojení pomocí rozhraní USB nebo paralelního kabelu, jak instalovat software tiskárny, jak připojit tiskárnu k síti a jak k externímu tiskovému serveru. Použití náplní tiskárny a jejího příslušenství Vysvětluje, jak používat náplně tiskárny a jak nainstalovat jednotku auto-duplex. Tisk a zakládání médií Popisuje a ilustruje postupy při zakládání tiskových médií a pokyny k použití různých typů a velikostí papíru. Objasňuje tisknutí se šesti tiskařskými barvami, které zvyšuje kvalitu obrázků, a jak využívat vlastnosti bezokrajového tisku. Rovněž popisuje vlastnosti ovladače tiskárny. Použití nástroje Toolbox popisuje funkce nástroje Toolbox (jako jsou informace o množství inkoustu, údržba tiskových kazet a odkazy na pokyny při odstraňování poruch) elektronickou uživatelskou příručku hp a na webovou stránku myprintmileage (na které jsou uchovávány informace o použití tiskárny). Také vysvětluje, jak objednávat tiskařské potřeby přímo prostřednictvím Toolboxu. Odstraňování problémů Pomáhá vám vyřešit aktuální problémy s tiskárnou, jako je uvíznutí papíru, nebo problémy s instalací software a problémy s tiskem, jako jsou například problémy s bezokrajovým tiskem či s fotografickým tiskem. Odkazy na světelné indikace tiskárny Popisuje a ukazuje světelné kombinace tiskárny, co znamenají a jaké kroky podniknout, je-li třeba. HP dodávky a příslušenství Udává seznam příslušenství, médií a tiskových kazet (náplní), které lze zakoupit a použít pro tiskárnu. Podpora zákazníků obsahuje seznam služeb podpory, na které se lze v případě potřeby obrátit. Údaje o tiskárně Udává informace, týkající se např. rychlosti tisku, kapacity přihrádky a požadavků systému. Získání dalších informací Víc informací naleznete v následujících zdrojích: Příručka pro najetí Obsahuje pokyny a vyobrazení pro snadné a rychlé nastavení tiskárny a dále pojmenování jednotlivých částí tiskárny. Leták pro najetí Obsahuje pokyny a vyobrazení pro snadné a rychlé nastavení tiskárny vaší tiskárny. Toolbox obsahuje postupy a pokyny pro řešení problémů a umožňuje přístup k funkcím údržby tiskárny a informacím společnosti HP. Služba HP instant support (přímá podpora hp) je webový nástroj, který poskytuje služby specifické pro jednotlivé produkty, rady pro řešení problémů a informace o použití inkoustu a médií na tiskárně. Tato služba je dosažitelná z Panelu nástrojů. Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky podpory společnosti HP s nejnovějšími informacemi o tiskovém softwaru, produktu, operačním systému a o podpoře. CD spouštěč Zahrnuje software tiskárny, pomůcku, která vám umožní vytvářet instalační balíčky na objednávku, elektronickou kopii této uživatelské příručky a informace o objednávání. Pokud se vám nepodaří vyřešit problém s tiskem pomocí doporučení z uvedených zdrojů, vyhledejte v části Odstraňování problémů seznam dostupných zdrojů pro podporu a údržbu vaší tiskárny. O pomoc se můžete obrátit také na místní zastoupení společnosti HP - Středisko péče o zákazníka. CZWW 1-2

9 Dostupnost Vaše tiskárna poskytuje řadu vlastností, díky kterým je využitelná i handicapovanými lidmi. Vizuální Software tiskárny v podobě využití možností a vlastností dostupnosti Windows je přijatelný i pro uživatele se zrakovým postižením a sníženou schopností vidění. Podporuje také tu nejvíce nápomocnou technologii, kterou představuje například čtecí zařízení obrazovky, čtení Braillova písma a textové aplikace, doplněné mluveným slovem. Pro ty uživatele, kteří jsou barvoslepí, má tiskárna jednoduchý text nebo štítky s ikonami, které tlumočí příslušný krok. Mobilita Uživatelé s poškozeným pohybovým ústrojím mohou funkce softwaru tiskárny vykonávat za použití příkazů na klávesnici. Software rovněž podporuje možnosti dostupnosti Windows, jako jsou operace jedním prstem, přepínací klávesy, filtrové klávesy a tlačítka na myši. Dvířka tiskárny, tlačítka, podavače papíru a vodítka šířky papíru lze provozovat uživateli s omezenou silou a dosahem. Například vodítka šířky papíru lze snadno nastavit jemným zatlačením a posunem vpravo nebo vlevo. Podpora Zde najdete více podrobností o dostupnosti tohoto produktu a závazku společnosti HP vůči dostupnosti produktu. Navštivte webovou stránku společnosti HP na: Pošlete elektronickou zprávu společnosti HP na následující adresu: 1-3 CZWW

10 2 Příručka Začínáme Seznámení s částmi tiskárny a jejich funkcemi Pohled zpředu Roztažitelný podávací zásobník 2 Roztažitelný výstupní zásobník 3 Přední ruční podávací otvor 4 Přední ruční vedení papíru 5 Horní kryt. 6 Lůžko tiskařské kazety 7 Západka tiskařské kazety 8 Zámek vstupního zásobníku Pro roztažení či zatažení vstupního zásobníku stiskněte. 9 Vodítko šířky papíru 10 Vodítko pro malá média Roztáhněte pro zavedení médií menších rozměrů do tiskárny. Viz Tisk na pohlednice a média menších formátů a Tisk na obálky další podrobnosti. Světla tiskárny poskytují vizuální pokyny o stavu tiskárny. Pro popis světýlek tiskárny a co signalizují, viz Odkaz na kontrolky tiskárny. 11 Světla na levé a pravé straně tiskařské kazety 12 tlačítko zrušení 13 Tlačítko obnovy a indikátor 14 Tlačítko napájení a indikátor napájení CZWW 2-1

11 Pohled zezadu Výkon na vstupu 2 Modul napájení 3 Zadní vstupní kryt Odstraň pro vyjmutí zachyceného papíru. 4 Zadní otvor pro ruční dávkování Ruční vkládání silného papíru (jako je čtvrtka) nebo silného fotografického papíru, který vyžaduje rovnou papírovou dráhu. Viz Tisk s předním nebo zadním ručním podávacím otvorem pro další podrobnosti. 5 Zadní ruční vedení papíru 6 Tlačítka na uvolnění krytu zadního podavače 7 Port univerzální sériové sběrnice (USB) 8 paralelní port 2-2 CZWW

12 Automatická duplexní jednotka Pokud je k zadní straně tiskárny připojena automatická duplexní jednotka, můžete tisknout automaticky na obě strany listu papíru. Jednotka auto-duplex je standardní součástí tiskárny hp deskjet V některých zemích či regionech ji lze koupit i zvlášt (viz Materiál a příslušenství HP ). Pokyny ohledně instalace a použití automatické duplexní jednotky najdete na Používání automatické duplexní jednotky a na Oboustranný tisk:(funkce duplex) Tlačítka Stlačte tato tlačítka dovnitř, čímž odstraníte automatickou duplexní jednotku z tiskárny. 2 Zadní kryt Odstraňte tento kryt, čímž vyjmete zachycený papír z automatické duplexní jednotky. 3 Tlačítka na uvolnění zadního krytu CZWW 2-3

13 Připojení tiskárny Instalaci softwaru proveďte před připojením tiskárny k počítači. Viz Dokončit provedení instalace softwaru jako první(doporučení) Pouze pokud je již provedeno připojení kabelem a software je spuštěn, proveďte jako první instalaci hardwaru. Viz Postup provedení instalace hardwaru jako první. Pokud se setkáte s problémy při instalaci software, viz Problémy s instalací funkce odstraňování problémů. Ujistěte se, že jste před instalací software tiskárny a jejího připojení provedli všechny kroky pro instalaci tiskárny, uvedené v Příručka pro najetí. Pokud používáte Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP, musíte mít pro instalaci ovladače tiskárny oprávnění na úrovni administrátora. Pokud ve vašem systému nefungují Windows 2000 (servisní balíček 3 a výše) nebo Windows XP, musíte systém restartovat, abyste dokončili instalaci software tiskárny, když jste k tomu vyzváni. Tiskárna podporuje místní i sít ový tisk. Pro potřeby místního tisku můžete tiskárnu připojit pomocí kabelu USB nebo pomocí paralelního kabelu. Pro účely tisku v síti lze tiskárnu sdílet těmito způsoby: Windows Jestliže používáte paralelní kabel nebo kabel USB k propojení tiskárny a počítače se systémem Windows, můžete použít jednoduchou sít, známou jako sít s lokálním sdílením. Při použití této metody můžete sdílet tiskárnu s ostatními uživateli Windows. Viz Přímé připojení pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu (Windows) a Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). Můžete sdílet tiskárnu mezi rovnocennými uzly prostřednictvím libovolného externího tiskového serveru HP. Viz Připojení k síti Informace o zakoupení příslušenství HP najdete na Materiál a příslušenství HP. Macintosh Jestliže používáte kabel USB k propojení tiskárny a počítače se systémem Mac OS, můžete použít jednoduchou sít, známou jako sít s lokálním sdílením. Při použití této metody můžete sdílet tiskárnu s ostatními uživateli Mac OS. Viz Přímé připojení pomocí kabelu USB (Mac OS). 2-4 CZWW

14 Přímé připojení pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu (Windows) V prostředí Windows můžete připojení provést přímo pomocí kabelu USB nebo paralelního kabelu. Během instalace nepřipojujte kabel USB a paralelní kabel k tiskárně současně. připojení USB Tiskárnu můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB, jestliže má počítač port USB a pracuje se systémem Microsoft Windows 98, Me, 2000 nebo XP. (Windows NT 4.0 nepodporuje USB.) Pokud počítač tyto požadavky nesplňuje, připojte tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu. Ve většině případů lze po instalaci tiskového softwaru a připojení tiskárny k počítači nainstalovat další tiskárny připojené prostřednictvím rozhraní USB, aniž by bylo nutné znovu instalovat tiskový software. paralelní připojení Pokud počítač má paralelní port, můžete připojit tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu. CZWW 2-5

15 Dokončit provedení instalace softwaru jako první(doporučení) Proveďte instalaci s použitím těchto pokynů, pokud jste dosud nenainstalovali kabel USB nebo paralelní kabel. 1 Ukončete veškeré spuštěné aplikace. 2 Vložte spouštěč CD do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Pokud se nabídka disku CD nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Spustit a do pole příkazového řádku zadejte písmeno označující jednotku CD-ROM následované příkazem :\setup (například D:\setup). 3 V nabídce CD klepněte na Instalovat ovladač tiskárny. 4 Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na OK. 5 Postupujte podle zobrazovaných pokynů. Jestliže instalační program zjistí, že tiskárna je již připojena k počítači pomocí paralelního kabelu (před najetím programu), můžete tiskárnu nainstalovat s použitím téhož portu. Pokud navíc zaškrtnete políčko Expresní instalace, proběhne instalace s použitím výchozích nastavení. 6 V dialogovém políčku připojení tiskárny zvolte Připojeno přímo k tomuto počítači a klikněte na Dále. 7 Proveďte jednu z následujících akcí: Pro připojení USB: Zvolte Kabel USB a klikněte na Další. Pro paralelní připojení: Klepněte na Paralelní kabel a použijte rozbalovací nabídku k výběru paralelního portu, k němuž je tiskárna připojena (obvykle LPT1). Doporučuje se nainstalovat políčko nástrojů, což se provede volbou Typická instalace (doporučeno). Pokud zvolíte Uživatelská instalace, stále si můžete zvolit instalaci nástrojového pole ze seznamu instalačních možností. Nástroj Toolbox poskytuje informace o stavu a o údržbě tiskárny. Rovněž poskytuje přístup k dokumentaci a online pomoc pro případ nutnosti řešení problémů s tiskárnou. Pokud nebude Toolbox instalovat, neuvidíte na své obrazovce chybová hlášení tiskárny a nebudete mít přístup na webovou stránku myprintmileage. Další informace viz Použití nástroje Toolbox. 8 Postupujte podle zobrazovaných informací a dokončete instalaci. 9 Po výzvě připojte kabel USB nebo paralelní kabel k počítači a k tiskárně. The Na obrazovce počítače se zobrazí oknoprůvodce nově rozpoznaným hardwarem a ve složce Tiskárny se vytvoří ikona tiskárny. Pokud tiskárnu nesdílíte za pomoci instalačního programu, ale rádi byste tak učinili později, viz Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). 2-6 CZWW

16 Postup provedení instalace hardwaru jako první Pokud jste již k tiskárně a k počítači připojili kabel USB nebo paralelní kabel, dokončete instalaci podle těchto pokynů a objeví se průvodce Nový hardware nalezen Pokud jste tiskárnu připojili pomocí paralelního kabelu nebo kabelu USB a zapnuli ji, nevypínejte ani neodpojujte tiskárnu v průběhu činnosti instalačního programu. Pokud tak učiníte, instalační program neproběhne do konce. 1 Na obrazovce, která vám umožní zvolit metodu k umístění ovladače, si zvolte zdokonalenou volbu a klikněte na Další. Nenechejte průvodce hardware provést automatické hledání ovladače. 2 Zvolte kontrolní políčko, které vám umožní určit umístění ovladače, a ujistěte se, že ostatní kontrolní pole jsou prázdná. 3 Vložte spouštěč CD do jednotky CD-ROM. Pokud se zobrazí nabídka CD, klepněte dvakrát na tlačítko Konec, aby se nabídka CD zavřela. 4 Vyberte kořenový adresář spouštěče CD (například D:) a poté klepněte na tlačítko OK. 5 Klepněte na tlačítko Další a postupujte podle zobrazovaných pokynů. 6 Klepněte na tlačítko Dokončit, aby se Průvodce nově rozpoznaným hardwarem uzavřel. Po dokončení postupu tohoto typu instalace spustí průvodce nově rozpoznaným hardwarem automaticky instalační program tiskárny. To může trvat déle než jednu minutu. V systému Windows 98 a Me: pokud si přejete nainstalovat neanglický ovladač, musíte v tento okamžik dokončit instalační program. Instalační program poskytuje možnosti pro instalaci neovládacích komponent, jako je Toolbox, jejichž instalace se doporučuje. Instrukce k dokončení instalačního programu najdete na Dokončit provedení instalace softwaru jako první(doporučení). Pokud tiskárnu nesdílíte za pomoci instalačního programu, ale rádi byste tak učinili později, viz Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows). CZWW 2-7

17 Sdílení tiskárny v lokální síti (Windows) V síti s lokálním sdílením je tiskárna připojena přímo ke konektoru USB nebo paralelnímu portu vybraného počítače (známého jako server) a je sdílena ostatními počítači (klienty). Tuto konfiguraci použijte jen u malých skupin, nebo když je vytížení tiskárny nízké. Pokud sdílenou tiskárnu používá mnoho uživatelů, dochází ke zpomalení funkce serveru. Tiskárnu můžete sdílet v síti pomocí lokálního sdílení v těchto případech: Počítač, k němuž je tiskárna připojena, pracuje se systémem Windows. Tiskárna bude sdílena dalšími uživateli systému Windows. Sdílení tiskárny připojené k vašemu počítači (server) 1 Klikněte na Start, šipkou na Nastavení, a pak klikněte na Tiskárny (Windows NT 4.0, 98, Me, a 2000) nebo Tiskárny a faxy (Windows XP). (Pokud volbu Tiskárny a faxy nenajdete v nabídce Start ve Windows XP, klikněte na Start, klikněte na Kontrolní panel, a pak klikněte na Tiskárny a faxy). 2 Ve složce Tiskárny klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a poté klikněte na Vlastnosti. 3 Na kartě Sdílení zvolte možnost sdílet tiskárnu zadáním názvu tiskárny pro sdílení. 4 Volitelné. Jestliže tiskárnu sdílíte s dalšími uživateli jiných verzí Windows, můžete klepnout na Další ovladače, aby se nainstalovaly jejich ovladače pro potřebu těchto uživatelů. Tento krok vyžaduje, abyste měli v jednotce CD-ROM disk spouštěč CD. Když sdílíte lokálně připojenou tiskárnu, použijte na serveru nejnovější operační systém. Jako server doporučujeme používat Windows 2000 nebo Windows XP. Pokud je serverem Windows NT 4.0, musí správci sítě nainstalovat na server řídicí program pro uživatelský režim Windows 2000 a Windows XP. Je to proto, že Windows 2000 a Windows XP nemohou tisknout s použitím řídicího programu Windows NT 4.0 v režimu kernel. Pro instalaci řídicího programu pro uživatelský režim Windows 2000 a Windows XP na server Windows NT 4.0: i V dialogovém okně vlastností řídicího programu na serveru klepněte na kartu Hlavní a poté klikněte na tlačítko Nový ovladač. ii Když jste vyzváni k zadání souborů, vyhledejte složku Windows 2000 a Windows XP na CD spouštěči pro tiskárnu a vyberte řídicí program pro uživatelský režim. 2-8 CZWW

18 Použití tiskárny připojené k jinému počítači (klienti) Klienti mohou být k tiskárně připojeni třemi různými způsoby: Instalace softwaru tiskárny z disku Starter CD. Po výzvě zvolte Připojené k síti a poté zvolte Nastavení klienta pro tisk klient-server. Vyhledejte tiskárnu v síti a přetáhněte tiskárnu do své složky Tiskárny. Přidejte tiskárnu a nainstalujte software ze souboru INF, který byl uložen v místě vaší sítě. U správce sítě zjistěte, kde je soubor INF umístěn. Na spouštěči CD jsou soubory INF uloženy ve složkách s použitím následujícího formátu: <CD>:\Nastavení\Ovladače\PCL3\<operační systém>\<jazyk>. Jestliže například má vaše CD písmeno disku D:, měl by řetězec D:\Setup\Drivers\PCL3\Win2k_XP\English obsahovat anglickou verzi souboru Windows 2000/XP PCL 3 INF. CZWW 2-9

19 Přímé připojení pomocí kabelu USB (Mac OS) Nainstalujte nejprve software a poté připojte tiskárnu k počítači. Pokud chcete, můžete po dokončení sdílet tiskárnu s dalšími uživateli systému Mac OS. 1 Vložte spouštěč CD do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Jestliže se nabídka CD nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu CD na ploše a poté dvakrát klikněte na ikonu Setup. 2 Klepněte na položku Instalace ovladače. 3 Postupujte podle zobrazovaných pokynů. 4 Připojte kabel USB k počítači a k tiskárně. 5 Dokončete instalaci jedním z následujících způsobů. Mac OS 9.1.x a 9.2.x i Když budete vyzváni, restartujte počítač. ii Zvolte Volič z nabídky Apple. iii Vyberte hp inkjet xx v levé horní části okna Volič, kde xx reprezentuje číslo verze aktuálního ovladače tiskárny. iv Zvolte deskjet 9600 v pravém horním okně obrazovky Volič. v Zavřete aplikaci Volič. vi Ke sdílení tiskárny viz O tom, jak sdílet tiskárnu v síti typu peer-to-peer (Mac OS) níže. Mac OS X (10.1 a výš) i Otevřete Středisko tisku ve složce Aplikace\Utility. ii Klepněte na položku Přidat. iii Vyberte z nabídky příkaz USB. iv Zvolte deskjet 9600 ze seznamu tiskáren a poté klikněte na Přidej. Vedle názvu tiskárny se objeví tečka, což znamená, že tato tiskárna je nyní výchozí tiskárnou. v Zavřete aplikaci Středisko tisku. O tom, jak sdílet tiskárnu v síti typu peer-to-peer (Mac OS) 1 Na počítači, k němuž je připojena tiskárna, otevřete dialogové okno USB sdílení tiskárny z Ovládacích panelů a nastavte tiskárnu pro sdílení. Poté se zobrazí seznam tiskáren v okolní síti. Další informace viz nápověda pro Mac. 2 Pro ostatní uživatele, kteří chtějí tisknout, proveďte předvolbu tiskárny na ovládacím panelu USB, sdílení tiskárny. Potom vyberte oblast, kde je tiskárna sdílena, a vyberte tiskárnu CZWW

20 Připojení k síti Tiskárnu lze sdílet v sít ovém prostředí. Můžete ji připojit k síti přímo pomocí volitelného externího tiskového serveru HP Jetdirect. Tato konfigurace poskytuje vyšší výkon než tisk přes počítač, vyšší pružnost při přípravě umístění pro tiskárnu a schopnost sdílení tiskárny jak uživateli Windows, tak uživateli Mac OS. Informace o instalaci externích tiskových serverů HP Jetdirect najdete v příručce k instalaci hardwaru a softwaru HP Jetdirect. Informace o nákupu externích tiskových serverů HP Jetdirect najdete v Materiál a příslušenství HP. Postup instalace ovladače tiskárny na počítači nebo serveru (Windows). Nejprve musíte nainstalovat tiskový server HP Jetdirect a poté můžete připojit tiskárnu k síti a nainstalovat tiskový software na počítač, který bude posílat tiskové úlohy rovnou do sít ové tiskárny. 1 Po nastavení externího tiskového serveru HP Jetdirect spust te Windows a ujistěte se, že neběží žádné aplikace Windows. 2 Vložte spouštěč CD do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Jestliže se nabídka CD nespustí automaticky, klikněte na ikonu Start a pak klikněte na Spustit. V poli příkazového řádku zadejte písmeno jednotky CD-ROM na vašem počítači, následované příkazem :\setup (například nastavení typu D:\). 3 V nabídce CD klepněte na Instalovat ovladač tiskárny. 4 Zvolte jazyk a klepněte na tlačítko OK. 5 Postupujte podle zobrazovaných pokynů. 6 V dialogovém políčku připojení tiskárny zvolte Připojeno prostřednictvím sítě a klikněte na Dále. Potom vyberte Základní nastavení sítě pro počítač nebo server (doporučeno) a klepněte na tlačítko Další. 7 Postupujte podle zobrazovaných informací a dokončete instalaci. 8 Pokud chcete nastavit počítač jako server, učiňte následující kroky: i Vyberte možnost sdílení tiskárny a poté vyberte instalaci ovladačů tiskárny pro klienty Windows. Instalační program nainstaluje ovladač tiskárny pro server a zkopíruje ovladače klienta na místo na serveru pro převedení na uživatele (klienty). ii Postupujte podle zobrazovaných informací a dokončete instalaci. CZWW 2-11

21 Postup instalace ovladače tiskárny na klienta. Jakmile jste tiskárnu připojili k síti a nainstalovali jste ovladač tiskárny na sít ovém počítači ve funkci serveru, můžete sdílet tiskárnu. Individuální uživatelé Windows, tzn. klienti, mohou být k tiskárně připojeni těmito způsoby: Ve složce Tiskárny poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu a postupujte podle pokynů pro instalaci sít ové tiskárny. Viz Postup instalace ovladače tiskárny za použití příkazu Přidat tiskárnu. Instalace softwaru tiskárny z disku Starter CD. Po výzvě zvolte Připojené k síti a poté zvolte Nastavení klienta pro tisk klient-server. V síti najděte tiskárnu a přetáhněte ji do své složky Tiskárny. Přidejte tiskárnu a nainstalujte software ze souboru INF, který byl uložen v místě vaší sítě. U správce sítě zjistěte, kde je soubor INF umístěn. Na spouštěči CD jsou soubory INF uloženy ve složkách s použitím následujícího formátu: <CD>:\Nastavení\Ovladače\PCL3\<operační systém>\<jazyk>. Jestliže například má vaše CD písmeno disku D:, měl by řetězec:\nastavení\ovladače\pcl3\win2k_xp\english obsahovat anglickou verzi souboru Windows2000/XP PCL 3 INF. Postup instalace ovladače tiskárny za použití příkazu Přidat tiskárnu. 1 Klikněte na Start, směrem na Nastavení, a pak klikněte na Tiskárny (WindowsNT 4.0, 98, Me, and 2000) nebo Tiskárny a faxy (Windows XP). (Pokud volbu Tiskárny a faxy nenajdete v nabídce Start ve Windows XP, klikněte na Start, klikněte na Kontrolní panel, a pak klikněte na Tiskárny a faxy). 2 Dvakrát klikněte na Přidat tiskárnu a pak klikněte na Další. 3 V systému Windows 98, Me, 2000 nebo XP vyberte volbu Sít ová tiskárna. - nebo - V systému Windows NT 4.0 vyberte volbu Server sít ové tiskárny. 4 Klepněte na Další. 5 Proveďte jednu z následujících akcí: Zadejte sít ovou cestu nebo název fronty sdílené tiskárny a klepněte na tlačítko Další. Jakmile budete vyzváni k výběru modelu tiskárny, klepněte na volbu Z diskety. Klepněte na tlačítko Další a vyberte tiskárnu ze seznamu Sdílené tiskárny. 6 Klepněte na tlačítko Další a dokončete instalaci podle zobrazovaných pokynů. Postup přidání sít ového portu k tiskárně Pokud jste již nainstalovali software tiskárny za pomoci instalačního programu tiskárny, a chcete vytvořit port pro sít ové připojení k tiskárně prostřednictvím externího tiskového serveru HP Jetdirect, postupujte podle následujících pokynů: 1 Po instalaci software tiskového serveru, klikněte pravým tlačítkem na hp deskjet 9600 series v nabídce složky Tiskárny a zvolte Vlastnosti. 2 V systému Windows NT 4.0, 2000 a XP: Klikněte na Porty a pak klikněte na Přidat port. - nebo - V systému Windows 98 a Me: Klikněte na Detaily a pak klikněte na Přidat port. 3 Vyberte standardní port a přiřaďte jej tiskárně. 4 Klepněte na položku OK CZWW

22 Připojení k síti (Mac OS) Nejprve musíte nainstalovat externí tiskový server HP Jetdirect a poté můžete připojit tiskárnu k síti a nainstalovat tiskový software na počítači. 1 Po nastavení externího tiskového serveru a sít ového portu na vašem počítači spust te svůj počítač a ujistěte se, že neběží žádné aplikace. 2 Vložte spouštěč CD do jednotky CD-ROM. Automaticky se spustí nabídka disku CD. Jestliže se nabídka CD nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu na pracovní ploše a poté dvakrát klikněte na ikonu Setup (nastavení) 3 Klepněte na položku Instalace ovladače. 4 Postupujte podle zobrazovaných pokynů. 5 Mac OS 9.1.x a 9.2.x i Když budete vyzváni, restartujte počítač. ii Zvolte Volič z nabídky Apple. iii Vyberte hp inkjet xx v levé horní části okna Volič, kde xx reprezentuje číslo verze aktuálního ovladače tiskárny. iv Zvolte deskjet 9600 v pravém horním okně obrazovky Volič. v Zavřete aplikaci Volič. Mac OS X (10.1 a výš) i Otevřete Středisko tisku ve složce Aplikace\Utility. ii Klepněte na položku Přidat. iii Proveďte jednu z následujících akcí: Jestliže používáte sít AppleTalk, vyberte AppleTalk v rozbalovací nabídce. Jestliže používáte sít IP, vyberte v rozbalovací nabídce hp IP Printing (hp IP Tisk) a potom napište IP adresu pro tiskárnu. iv V případě potřeby vyberte položku Pásmo. v Zvolte deskjet 9600 ze seznamu tiskáren a poté klikněte na Přidej. Vedle názvu tiskárny se objeví tečka, což znamená, že tato tiskárna je nyní výchozí tiskárnou. vi Zavřete aplikaci Středisko tisku. CZWW 2-13

23 Odinstalování softwaru tiskárny Systém Windows Kroky k odinstalování software tiskárny závisí na operačním systému. Obecně, k odinstalování tiskárny učiňte následující kroky: 1 Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace ve Windows. 2 Klikněte nastart, na položku Programy, hp deskjet 9600 series, a pak klikněte na Odinstalovat hp deskjet 9600 series. 3 Při odebírání softwaru tiskárny postupujte podle zobrazovaných pokynů. Odinstalování software lze také provést za pomoci příkazu Přidej/Odstraň programy: 1 Ujistěte se, že nejsou spuštěny žádné další aplikace ve Windows. 2 Otevřete Ovládací panel. 3 Poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy. 4 Vybertehp deskjet 9600 series. 5 Při odebírání softwaru tiskárny postupujte podle zobrazovaných pokynů. Pokud používáte Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP, musíte mít pro odinstalování software tiskárny oprávnění na úrovni administrátora. Pokud software nebyl úspěšně odinstalován, nebo pokud nebyl nalezen odinstalační program, restartujte systém a spust te nástroj scrubber ze spouštěče CD. V systému Windows 98 a Windows Me použijte soubor scrub9x.exe, umístěný ve složce Utils\Scrubber\Win9x_Me. V systému Windows 2000 and Windows XP použijte soubor scrub2k.exe, umístěný ve složce Utils\Scrubber\Win2k_XP. Tento nástroj neodstraní neovládací komponenty z počítače, jako je Toolbox. Po dokončení tohoto kroku zopakujte celou instalaci. Pro Macintosh 1 Pokud jste od okamžiku instalace software neprovedli restart počítače, zrestartujte jej nyní. Pokud před odinstalováním softwaru nerestartujete počítač, některé soubory nebudou při spuštění odinstalačního programu z počítače odebrány. 2 Vložte Starter CD do vaší jednotky CD-ROM a dvakrát klikněte na ikonu CD na pracovní ploše. 3 Poklepejte na ikonu instalačního programu a postupujte podle zobrazovaných pokynů. 4 Jakmile se zobrazí hlavní dialogové okno Instalace, vyberte volbu Odinstalovat z rozbalovacího seznamu, umístěného v levém horním rohu dialogového okna. 5 Při odebírání softwaru tiskárny postupujte podle zobrazovaných pokynů CZWW

24 Upravení instalačního programu software tiskárny Spouštěč CD obsahuje nástroj, který správcům umožňuje vytvářet přizpůsobené instalační balíčky, jejichž spuštění lze snadno provést. Správci systému mohou poté distribuovat přizpůsobený instalační balíček formou jeho sdílení z místního nebo sít ového ovladače. Pro přístup do nástroje zvolte příkaz Nástroj přizpůsobení z nabídky CD. Instalace dalšího software HP Software pro fotografické zobrazení vám umožní nahlížet a editovat fotografie a zobrazovat soubory v systému Windows. Pro instalaci tohoto software umístěte Starter CD, klikněte na tlačítko HP Photo Imaging Softwarez nabídky prohlížeče disku CD a vyberte si ze zobrazeného seznamu softwaru. Viz také Software HP pro fotografické obrázky Photo Imaging Software. Ovládací panel HP Deskjet pro DOS Vám umožní konfigurovat tisková nastavení v prostředí MS-DOS. Pro stažení software navštivte Viz také Tisk z programů systému MS-DOS. Software stáhněte z Linux driver Visit Další informace o použití operačního systému Linux v souvislosti s tiskárnami HP najdete, navštívíte-li stránku emulační ovladač tiskárny IBM PostScript 3 pro IBM OS/2 Pro stažení software a informace o používání ovladače/řídícího programu navštivte Pokud používáte Windows NT 4.0, Windows 2000, nebo Windows XP, musíte mít pro instalaci ovladače tiskárny oprávnění na úrovni administrátora. CZWW 2-15

25 3 Používání tiskových kazet a příslušenství. Používání automatické duplexní jednotky Pokud je na tiskárně nainstalována automatická duplexní jednotka, můžete tisknout automaticky na obě strany listu papíru. Jednotka auto-duplex je standardní součástí tiskárny hp deskjet V některých zemích či regionech ji lze koupit i zvlášt (viz Materiál a příslušenství HP ). Pokyny ohledně tisku s využitím automatické duplexní jednotky najdete na Oboustranný tisk:(funkce duplex) a na. Instalace automatické duplexní jednotky 1 Odejměte zadní kryt stisknutím tlačítek pro jeho vysunutí a vytažením zadního krytu z tiskárny. 2 Vložte jednotku auto-duplex rovnou do zadní části tiskárny, až dokud obě strany nezapadnou. Při instalaci nestiskávejte tlačítka na žádné ze stran jednotky auto-duplex. Tato tlačítka používejte pouze pro odstranění automatické duplexní jednotky z tiskárny CZWW

26 Použití tiskových kazet Instalace nebo výměna tiskových kazet Používejte pouze doporučené tiskové kazety. V části Materiál a příslušenství HP najdete čísla dílů a informace o objednávání. Chcete-li tisknout za pomoci čtyř tiskařských barev, nainstalujte černé a barevné tiskové kazety. Použijte fotografickou tiskovou kazetu ke zvýšení kvality fotografií s využitím šesti-inkoustového barevného tisku Viz Tisk s použitím barvy ze šesti inkoustů. Instalace či výměna tiskové kazety. 1 Zapněte tiskárnu a otevřete vrchní kryt. Vozík tiskové kazety najede do středu tiskárny. Vyjímejte nebo instalujte tiskové kazety pouze tehdy, když se vozík tiskové kazety zastaví. 2 Zvedněte usazení tiskové kazety. CZWW 3-2

27 3 If you are replacing a print cartridge, hold the top of the installed print cartridge and slide it out of its cradle. Porovnejte číslo na pojistce s číslem na nové tiskové kazetě, abyste se ujistili, že vyjímáte správnou tiskovou kazetu. Pokud instalujete novou tiskovou kazetu, tiskárna automaticky vyrovná tiskové kazety a použije jeden list papíru pro tisk nabídkové stránky. Pokud do vstupního zásobníku založíte kvalitní médium pro fotografický tisk, založte před instalací nové tiskové kazety list hladkého papíru. Jestliže instalujete novou tiskovou kazetu, vyjměte tuto kazetu z balení a poté z n odstraňte pásku s růžovým štítkem. Aby se zabránilo zablokování, selhání tiskové kazety nebo poškození elektrických kontaktů, nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani měděných kontaktů ani měděné kontakty nesundávejte. 3-3 CZWW

28 4 Držte tiskovou kazetu tak aby, měděné kontakty směřovaly k tiskárně a poté tiskovou kazetu zasuňte do lůžka. 5 Zatlačte usazení tiskové kazety, dokud nezapadne. Ujistěte se, že se usazení tiskové kazety znovu neotevřelo. 6 Zavřete horní kryt tiskárny. Pokud instalujete novou tiskovou kazetu, tiskárna automaticky vyrovná tiskové kazety a vytiskne nabídkovou stránku. Jestliže se žádná nabídková stránka nevytiskne, zkontrolujte, zda je ve vstupním zásobníku papír. Když tiskárna vyrovnává tiskové kazety, neotvírejte korní kryt. CZWW 3-4

29 Zarovnání tiskových kazet Tiskárna automaticky vyrovná tiskové kazety při každé instalaci nové tiskové kazety. Pokud je výtisk zrnitý, obsahuje rozptýlené tečky, neostré okraje nebo inkoust na stránce přechází do jiné barvy, zkuste tiskové kazety zarovnat. Systém Windows Můžete zarovnávat tiskové kazety z ovladače tiskárny nebo Panelu nástrojů. 1 Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku.(viz Zakládání médií do vstupního zásobníku ). 2 Spust te nástroj Toolbox: Klepněte na Start, kurzor na Programy, hp deskjet 9600 series, a pak klepněte na hp deskjet 9600řada Toolbox. - nebo - Otevřete ovladač tiskárny (viz Změna výchozích nastavení tisku ). 3 Klepněte na kartu Služby tiskárny Toolbox nebo na kartu Služby (ovladač tiskárny). 4 Klepněte na Vyrovnat tiskové kazety a postupujte podle zobrazovaných pokynů. Pro Macintosh 1 Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku.(viz Zakládání médií do vstupního zásobníku ) 2 Otevřete HP Inkjet Toolbox. 3 Otevřete panel Kalibrace. 4 Klepněte na Vyrovnat. 3-5 CZWW

30 Čištění tiskových kazet Automatické čistění tiskových kazet Tiskové kazety jsou vybaveny mikroskopickými tryskami, které se mohou ucpat v případě, že jsou příliš dlouho vystaveny vzduchu. Tisková kazeta, která není delší dobu používána, se může také ucpat, což má za následek znatelný pokles kvality tisku. Čištění tiskových kazet odblokuje trysky. Čištění tiskových hlav proveďte, pokud jsou tištěné znaky neúplné, nebo pokud ve vytištěném textu či na obrázcích chybí tečky nebo čáry. Při příliš častém čištění dochází ke zbytečnému plýtvání inkoustem a ke snížení životnosti tiskových kazet. Systém Windows Tiskové kazety lze čistit také z karty ovladače tiskárny v nabídce Toolbox. 1 Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku.(viz Zakládání médií do vstupního zásobníku ). 2 Spust te nástroj Toolbox: Klepněte na Start, najeďte na Programy, hp deskjet 9600 series, a pak klepněte na hp deskjet 9600 řada Toolbox. - nebo - Otevřete ovladač tiskárny.(viz Změna výchozích nastavení tisku ). 3 Klepněte na kartu Služby tiskárny Toolbox nebo na kartu Služby (ovladač tiskárny). 4 Klepněte na Vyčistit tiskové kazety a postupujte podle zobrazovaných pokynů. 5 Pokud problémy s tiskem přetrvávají, čištění zopakujte. 6 Pokud problémy při tisku přetrvávají, je možné, že tiskové kazeta má prošlou záruční lhůtu. V takovém případě ji nahraďte novou HP tiskovou kazetou. Pro Macintosh 1 Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku.(viz Zakládání médií do vstupního zásobníku ). 2 Otevřete HP Inkjet Toolbox. 3 Otevřete panel Vyčistit. 4 Klepněte na Vyčistit. 5 Pokud problémy s tiskem přetrvávají, čištění zopakujte. 6 Pokud problémy při tisku přetrvávají, je možné, že tiskové kazeta má prošlou záruční lhůtu. V takovém případě ji nahraďte novou HP tiskovou kazetou. CZWW 3-6

31 Manuální čstění tiskových kazet Kvalitu tisku může ovlivnit i nedostatečný kontakt mezi tiskovými kazetami a lůžky tiskových kazet. Nastane-li tato situace, zkuste vyčistit e letrkické kontakty na tiskových kazetách i držáky/lůžka tiskových kazet: 1 Vyjměte tiskovou kazetu z tiskárny.(viz Instalace nebo výměna tiskových kazet ). 2 Očistěte elektrické kontakty na držáku tiskové kazety suchým smotkem vaty. 3 Očistěte elektrické kontakty na tiskové kazetě měkkým hadříkem, který nepouští vlas. Chcete-li zabránit poškození elektrických kontaktů, měli byste je otřít pouze jednou. Neotírejte inkoustové trysky tiskové kazety. 4 Tiskovou kazetu znovu nainstalujte. 3-7 CZWW

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2008 Copyright Hewlett-Packard

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com Uživatelská příručka Z55 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809 OFFICEJET PRO 8000 Uživatelská příručka A809 Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Poznámky

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

hp business inkjet 1100 series

hp business inkjet 1100 series hp business inkjet 1100 series uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Hewlett-Packard Company Všechna práva vyhrazena. Vydání 1, 9/2003 Upozornění Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter Používání tiskárny 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka HP LaserJet M5039xs MFP Uživatelská příručka HP LaserJet M5039XS MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave

Externí přenosný. HP SimpleSave. Přenosný pevný disk Uživatelská příručka. SimpleSave HP SimpleSave Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný SimpleSave Získání nápovědy Pokud potřebujete nápovědu k disku, jeho instalaci nebo softwaru, kontaktujte nás: Webová technická podpora

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ)

TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ) TRUST SIGHT FIGHTER WIRELESS (BEZDRÁTOVÝ) Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200

uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200 uživatelská p íručka výrobky hp LaserJet ady 1200 HP LaserJet řady 1200 Tiskárna a výrobky Print Copy Scan Uživatelská příručka Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,úpravy

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více