Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com"

Transkript

1 Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden

2 Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo odpovídající náhradní napájecí zdroj společnosti Lexmark. Napájecí kabel musí být připojen do snadno přístupné elektrické zásuvky blízko produktu. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v této příručce, svěřte profesionálnímu opraváři. ENERGY STAR Program ENERGY STAR je výsledkem partnerského úsilí organizace EPA a výrobců výpočetní techniky prosadit zavedení energeticky úsporných výrobků a omezit tak znečiš ování ovzduší při výrobě elektrické energie. Společnosti, které se účastní tohoto programu, uvádějí na trh osobní počítače, tiskárny, monitory a faxy, které se samy vypínají v případě, že nejsou právě používány. Díky této funkci se sníží jejich spotřeba elektrické energie až o polovinu. Společnost Lexmark si cení své účasti v tomto programu. Společnost Lexmark International, Inc., partner programu ENERGY STAR, potvrzuje, že tento výrobek vyhovuje pravidlům programu ENERGY STAR stanoveným pro energetickou účinnost. Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Prohlášení o dodržení směrnic EU Tento výrobek splňuje ochranné požadavky Rady EU dané direktivami 89/336/EEC a 73/23/EEC upravujícími v rámci přibližování a harmonizace zákonů členských států elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost elektrických zařízení navržených pro použití v rámci daných napě ových limitů. Prohlášení o splnění požadavků direktivy bylo podepsáno ředitelem výrobní a technické podpory společnosti Lexmark International, S.A., Boigny, France. Tento výrobek splňuje omezení EN třídy B a bezpečnostní požadavky EN The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Informace VCCI - Japonsko ii

3 Obsah Instalace tiskárny...1 Krok 1: Zapnutí počítače...2 Krok 2: Kontrola tiskárnyčásti...2 Krok 3: Připojení napájecího kabelu...3 Krok 4: Připojení kabelu USB...4 Krok 5: Instalace tiskových kazet...4 Krok 6: Založení papíru...6 Krok 7: Instalace softwaru tiskárny...7 Informace o tiskárně...11 Popis částí tiskárny...11 Nastavení tiskárny pomocí softwaru...12 Nastavení softwaru podle vlastních požadavků...14 Vyhledání nápovědy k softwaru tiskárny...15 Tiskneme pro zábavu...17 Tisk digitální fotografie na fotografickou kartu (Windows)...18 Další zábavné nápady pro tisk...20 Řešení problémů...21 Kontrolní seznam pro řešení problémů...21 Řešení problémů s instalací...23 Windows...23 Macintosh...26 Spojení se společností Lexmark...28 Rejstřík...29 iii

4 iv

5 Instalace tiskárny Tato příručka vás provede krok za krokem od instalace po tisk prvních dokumentů v systémech Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 nebo Mac OS X až K instalaci tiskárny Lexmark Z45 Color Jetprinter jsou třeba následující položky: Počítač s jednotkou CD-ROM a portem USB Kabel USB zakoupený samostatně (například kabel Lexmark č. 12A2405) Papír formátu A4 nebo Letter Informace o spojení se společností Lexmark viz str

6 Krok 1: Zapnutí počítače Windows 98/Me/2000 Windows XP Mac OS 8.6 až 9.2 Mac OS X verze až 10.1 Krok 2: Kontrola tiskárnyčásti Tiskárna Lexmark Z45 Černá tisková kazeta (č 12A1970) Zdroj napájení Barevná tisková kazeta (č 15M0120) Napájecí kabel Příručka Od instalace po tisk Disk CD softwaru tiskárny Pokud kterákoli z těchto položek chybí, obrat te se na společnost Lexmark (viz str. 28). 2

7 Krok 3: Připojení napájecího kabelu Pokud se nerozsvítí kontrolka napájení: 1 Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. 2 Stiskněte vypínač napájení. 3

8 Krok 4: Připojení kabelu USB 1 2 Poznámka: Umístění a orientace portu USB na vašem počítači se může od uvedeného vyobrazení lišit. Vyhledejte tento symbol: Krok 5: Instalace tiskových kazet Tiskárna je dodávána s barevnou tiskovou kazetou (č. 15M0120) a černou tiskovou kazetou (č. 12A1970). Je možné tisknout s následujícím vybavením: Černá tisková kazeta v pravé pozici nosiče kazet a barevná kazeta v levé. Fotografická tisková kazeta v pravé pozici nosiče kazet a barevná kazeta v levé. Samostatně můžete zakoupit fotografickou kazetu (č. 12A1990), vysokokapacitní barevnou kazetu (č. 15M0125) nebo vysokokapacitní černou kazetu (č. 12A1975). 4

9 1 Vyjměte tiskovou kazetu z obalu. 2 Sejměte ze spodní části kazet přelepku a ochrannou pásku. Varování: Nedotýkejte se měděných kontaktů na kazetě ani je neodstraňujte. 3 Otevřete přední kryt. Poznámka: Nosič kazety se posune do zaváděcí polohy. 5

10 4 Vložte barevnou kazetu do levé pozice nosiče a zaklapněte ji na místo. Vložte černou kazetu do pravé pozice nosiče a zaklapněte ji na místo. Barevná kazeta (č. 15M0120) Černá kazeta (č. 12A1970) KLAP KLAP 5 Zavřete přední kryt. Krok 6: Založení papíru 1 Vysuňte podpěru papíru a výstupní zásobník. 6

11 2 Založte maximálně 100 listů obyčejného papíru, stiskněte pojistku a posuňte vodicí lištu papíru k levému okraji papíru. Krok 7: Instalace softwaru tiskárny Postupujte podle kroků uvedených pro příslušný operační systém. Operační systém: Strana: Windows 98/Me/2000 a Windows XP 8 Mac OS 8.6 až Mac OS X verze až Poznámka: Okna softwaru se mohou lišit od oken vyobrazených v této příručce. Šipky ukazují, kam je třeba klepnout. 7

12 Windows 1 V libovolném podobném okně klepněte na tlačítko Storno. 2 Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky. 3 Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepněte na tlačítko Instalovat nyní. Poznámka: Pokud se toto okno nezobrazí, viz str Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Blahopřejeme! Nyní jste nainstalovali tiskárnu a software tiskárny. Pokračujte částí Informace o tiskárně na str

13 Mac OS 8.6 až Ukončete všechny nepoužívané aplikace. 2 Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky. 3 Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepněte na tlačítko Install and Agree (Instalace a souhlas). Poznámka: Pokud se toto okno nezobrazí, viz str Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Blahopřejeme! Nyní jste nainstalovali tiskárnu a software tiskárny. Pokračujte částí Informace o tiskárně na str

14 Mac OS X verze až 10.1: 1 Ukončete všechny nepoužívané aplikace. 2 Vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky. 3 Počkejte, až se zobrazí instalační okno softwaru tiskárny Lexmark, a klepněte na tlačítko Install and Agree (Instalace a souhlas). Poznámka: Pokud se toto okno nezobrazí, viz str Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Blahopřejeme! Nyní jste nainstalovali tiskárnu a software tiskárny. Pokračujte částí Informace o tiskárně na str

15 Informace o tiskárně Popis částí tiskárny Podpěra papíru Drží papír ve vzpřímené poloze. Podpěra papíru Boční podpěra papíru zajišt ující správné založení. Tlačítko a kontrolka posunu papíru Stisknutím tohoto tlačítka můžete založit papír, vysunout papír nebo pokračovat v tisku. Vypínač a kontrolka napájení Vypnutí nebo zapnutí tiskárny. Přední kryt Po otevření slouží k instalaci kazet nebo odstranění zablokovaného papíru. Výstupní zásobník Uložení papírů po vytištění. Konektor sít ového kabelu Konektor kabelu USB 11

16 Nastavení tiskárny pomocí softwaru Vlastnosti tisku (Windows) V okně s dokumentem klepněte na nabídku Soubor Tisk Vlastnosti nebo Předvolby. Na kartách Kvalita/kopie, Nastavení papíru a Styl tisku můžete upravit nastavení tiskárny. Nabídka Co chci udělat Pomocí této přehledné nabídky pro vytváření projektů můžete tisknout fotografie, nápisy na nekonečný papír, obálky, plakáty a další. Dialogové okno Print (Tisknout) a Page setup (Vzhled stránky) (Macintosh) V okně s dokumentem klepněte na nabídku File (Soubor) Print (Tisknout). Klepněte na nabídku File (Soubor) Page setup (Vzhled stránky). Poznámka: Okna se mohou v závislosti na použitém operačním systému lišit od oken vyobrazených v této příručce. 12

17 K výběru kvality tisku a typu papíru použijte následující tabulku: Windows 1 V okně s dokumentem klepněte na nabídku Soubor Tisk Vlastnosti nebo Předvolby. 2 Na kartě Kvalita/kopie vyberte požadované nastavení kvality tisku. 3 Na kartě Nastavení papíru vyberte nastavení typu papíru. Macintosh 1 V okně s dokumentem klepněte na nabídku File (Soubor) Print (Tisk) - otevře se dialogové okno Print (Tisk). 2 V rozbalovací nabídce v levé horní části okna vyberte položku Paper Type/Quality (Typ papíru/kvalita) nebo Quality & Media (Kvalita a médium). 3 Vyberte nastavení kvality tisku. 4 Vyberte nastavení typu papíru. V následující tabulce jsou uvedena nastavení kvality tisku a doporučené typy papíru: Kvalita tisku Rychlý tisk Běžná Lepší Nejlepší Doporučený papír Obyčejný pro inkoustové tiskárny, víceúčelový, kancelářský nebo xerografický Obyčejný nebo premium inkjet, víceúčelový, kancelářský, xerografický, nažehlovací či průhledné fólie Premium inkjet, průhledné fólie, potahovaný, lesklý nebo fotopapír Průhledné fólie, potahovaný, lesklý nebo fotopapír 13

18 Nastavení softwaru podle vlastních požadavků Středisko řešení Lexmark (Windows) Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Středisko řešení Lexmark Z45 nebo klepněte na tlačítko Start Programy nebo Všechny programy Lexmark Z45 Středisko řešení Lexmark Z45. Aplikace Středisko řešení Lexmark poskytuje úplného průvodce pro řešení problémů, vyrovnání a údržbu kazet, tisk zkušební stránky a pokročilé funkce tiskárny. Online uživatelská příručka (Macintosh) Mac OS 8.6 až 9.2: Ve složce tiskárny Lexmark Z45 poklepejte na ikonu Lexmark Z45 Users Guide.pdf. Online uživatelská příručka obsahuje podrobné informace o základních operacích při tisku, vyrovnání a údržbě kazet a řešení problémů. Mac OS X verze až 10.1: 1 V okně Finder klepněte na položku Computer a poklepejte na následující položky: ikonu OS X Disk složku Library (Knihovna) složku Printers (Tiskárny) složku Lexmark. 2 Poklepejte na ikonu Lexmark Z45 Users Guide.pdf. 14

19 Lexmark Z45 Control Panel (Mac OS 8.6 až 9.2) Lexmark Z45 Utility (Mac OS X verze až 10.1) Mac OS 8.6 až 9,2 1 Z nabídky Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely). 2 Vyberte panel pro tuto tiskárnu. Mac OS X verze až V okně Finder klepněte na položku Computer a poklepejte na následující položky: ikonu OS X disk složku Library (Knihovna) složku Printers (Tiskárny) složku Lexmark. 2 Poklepejte na ikonu Lexmark Z45 Utility (Služby Lexmark). Aplikace Lexmark Z45 Control Panel (Ovládací panel Lexmark) a Lexmark Z45 Utility (Služby Lexmark) poskytují úplného průvodce pro řešení problémů, vyrovnání a údržbu kazet, tisk zkušební stránky, zobrazení informací o tiskárně a pokročilé funkce tiskárny. Vyhledání nápovědy k softwaru tiskárny Chcete-li zobrazit nápovědu k řešení problémů při tisku, viz Řešení problémů na str. 21. Další nápovědu získáte podle pokynů pro příslušný operační systém v následující tabulce. Windows Mac OS 8.6 až 9,2 V kterékoli kartě okna Vlastnosti tisku nebo Středisko řešení Lexmark Z45 klepněte na tlačítko Nápověda. Nápověda k otevření Střediska řešení Lexmark Z45 viz str. 14. V nabídce Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely) Lexmark Z45 Control Panel (Ovládací panel Lexmark). Klepněte na tlačítko?. V okně Page Setup (Vzhled stránky) nebo Print (Tisknout) klepněte na tlačítko Help (Nápověda). Mac OS X verze až V Dock klepněte na ikonu Finder. 2 Na panelu nabídek klepněte na položku Help Mac Help (Nápověda). 3 Klepněte na tlačítko se šipkou zpět a klepněte na položku Lexmark Z45 Help (Nápověda Lexmark). 15

20 16

21 Tiskneme pro zábavu Informace o tisku na fotografické karty v systému Windows, viz str. 18. Informace o tisku dalších projektů, viz str. 20. Pohlednice Tisk na obě strany listu papíru Kniha Obálka Tisk více stránek na jeden list Nekonečný papír Průhledná fólie Plakát Nažehlovací fólie Poznámka: Software tiskárny pro konkrétní operační systém nemusí podporovat všechny tyto funkce. 17

22 Tisk digitální fotografie na fotografickou kartu (Windows) 1 Založte maximálně 10 fotografických karet svisle podél pravé strany podpěry papíru. Po založení fotografických karet zkontrolujte následující skutečnosti: Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s kartami. Vkládejte karty potiskovanou stranou k sobě. Karty do tiskárny nezasunujte příliš daleko. Všechny karty by měly mít stejný rozměr. 2 Stiskněte vodicí lištu a posuňte ji k levému okraji karet. 18

23 3 Otevřete digitální fotografii v příslušné aplikaci. 4 Z této aplikace otevřete okno Vlastnosti tisku. Windows 98/Me a Windows XP: V okně souboru, který chcete vytisknout, klepněte na volby Soubor Tisk Vlastnosti nebo Předvolby. Windows 2000: V okně souboru, který chcete vytisknout, klepněte na možnosti Soubor Tisk. Na kartě Nastavení tiskárny klepněte na tlačítko Změnit. Poznámka: U některých softwarových aplikací v systému Windows 2000/Me a Windows XP postupujte při zobrazení okna Předvolby tisku nebo Vlastnosti tisku podle pokynů pro systém Windows Z nabídky Co chci udělat vyberte příkaz Tisknout fotografii. 19

24 Zobrazí se okno Tisk fotografie. 6 V kroku 1 na obrazovce vyberte kvalitu tisku. 7 V kroku 2 na obrazovce vyberte velikost papíru a klepněte na tlačítko OK. 8 V okně Vlastnosti tisku klepněte na tlačítko OK. 9 V okně Tisk klepněte na tlačítko OK nebo Tisk. 10 Vyjímejte jednotlivé listy z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte je uschnout odděleně, aby nedošlo k rozmazání inkoustu. Další zábavné nápady pro tisk Informace o tisku speciálních projektů v příslušném operačním systému získáte následujícím postupem. Windows 1 Otevřete okno Středisko řešení Lexmark Z45 (viz str. 14). 2 Klepněte na kartu Nápady - tisk. Macintosh 1 Otevřete příručku Online User s Guide (viz str. 14). 2 Klepněte na odkaz Printing ideas (Nápady pro tisk) v levé části pro navigaci. 20

25 Řešení problémů Kontrolní seznam pro řešení problémů Je zdroj napájení řádně zapojen do tiskárny a do elektrické zásuvky? Další informace viz str. 3. Jsou tiskárna i počítač zapnuty? Další informace viz str. 3. Je kabel USB je správně připojen k tiskárně i k počítači? Nápověda k připojení kabelu USB viz str. 4. Sejmuli jste z obou kazet ochrannou nálepku a průhlednou pásku? Nedotýkejte se měděných kontaktů na zadní a spodní straně kazety ani je neodstraňujte. Další informace viz str. 5. Je černá kazeta (č. 12A1970) umístěna v pravé pozici nosiče a barevná kazeta (č. 15M0120) v levé pozici nosiče? Další informace viz str. 6. Je správně založen papír? Karty do tiskárny nezasunujte příliš daleko. Další informace viz str. 6. Byl správně instalován software tiskárny? Windows Mac OS 8.6 až 9.2 Na pracovní ploše klepněte na položku Start Programy nebo Všechny programy. Pokud tiskárna Lexmark Z45 v seznamu zobrazena, nainstalujte software tiskárny (viz str. 8). Z nabídky Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely). Pokud se nezobrazí položka Lexmark Z45 Control Panel (Ovládací panel), nainstalujte software tiskárny (viz str. 9). Mac OS X verze až 10.1 V okně Finder klepněte na položku Computer a poklepejte na následující položky: ikonu OS X disk složku Library (Knihovna) složku Printers (Tiskárny) složku Lexmark. Pokud se nezobrazí položka Lexmark Z45 Utility (Služby Lexmark), nainstalujte software tiskárny (viz str. 10). 21

26 Vytiskla se během instalace stránka se vzorky vyrovnání? Pokud ne, zkontrolujte následující skutečnosti: Tiskové kazety jsou správně nainstalovány (str. 4). Postupujete podle pokynů v chybových zprávách na obrazovce. Je tiskárna připojena přímo k počítači? Pokud ne, postupujte takto: 1 Odpojte tiskárnu od jakéhokoli externího zařízení (například rozbočovač, přepínač, skener či fax) a připojte ji kabelem USB přímo k počítači. 2 Vytiskněte zkušební stránku podle kroků uvedených pro příslušný operační systém. Windows Mac OS 8.6 až 9,2 1 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Středisko řešení společnosti Lexmark Z45. 2 Na kartě Řešení problémů klepněte na tlačítko Tisk zkušební stránky. 1 V nabídce Apple vyberte položku Control Panels (Ovládací panely) Lexmark Z45 Control Panel (Ovládací panel Lexmark). 2 Klepněte na tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky). Mac OS X verze až Otevřete složku Lexmark Z45 Utility (Služby Lexmark) (viz str. 15). 2 Na kartě Cartridges (Kazety) klepněte na tlačítko Print Test Page (Tisk zkušební stránky). Jestliže se zkušební stránka vytiskne, problém je pravděpodobně v připojeném zařízení a nikoli v tiskárně. Další informace najdete v dokumentaci k příslušnému zařízení. Jestliže se zkušební stránka nevytiskne, otevřete nápovědu softwaru tiskárny (viz str. 15) a vyhledejte informace o řešení problémů. 22

27 Řešení problémů s instalací Nápovědu pro řešení následujících a podobných problémů najdete v aplikaci Středisko řešení Lexmark (viz str. 14) nebo v elektronické uživatelské příručce (viz str. 14): Pomalý tisk nebo špatná kvalita tisku. Nesprávné podávání nebo zablokování dokumentů. Chybové zprávy a blikající kontrolky. Informace v této kapitole vám pomohou vyřešit případné problémy s instalací tiskárny. Operační systém: Strana: Windows 23 Macintosh 26 Windows Po vložení disku CD se softwarem tiskárny se nic nestane. 1 Zavřete všechny otevřené softwarové aplikace. 2 Restartujte počítač. 3 Přesvědčete se, zda jste ve všech podobných oknech (viz. krok 1 na str. 8) klepli na tlačítko Storno. 4 Vysuňte a znovu vložte disk CD se softwarem tiskárny do jednotky CD. 5 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Tento počítač. 6 Poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM. V případě potřeby poklepejte na soubor setup.exe. 7 Pokračujte - viz krok 3 na str

28 Tiskárna netiskne. Vyzkoušejte následující postupy řešení: Kontrola stavu tiskárny: Windows 98/Me/ V nabídce Start klepněte na příkaz Nastavení Tiskárny. 2 Ve složce Tiskárny poklepejte na ikonu tiskárny Lexmark Z45. 3 V nabídce Tiskárna zkontrolujte, zda: Je zaškrtnuta položka Nastavit jako výchozí tiskárnu. Není zaškrtnuto políčko Pozastavit tisk. Windows XP 1 Klepněte na tlačítko Start Ovládací panel Tiskárny a ostatní hardware Tiskárny a faxy. 2 Ve složce Tiskárny poklepejte na ikonu tiskárny Lexmark Z45. 3 V nabídce Tiskárna zkontrolujte, zda: Je zaškrtnuta položka Nastavit jako výchozí tiskárnu. Není zaškrtnuto políčko Pozastavit tisk. Kontrola portu tiskárny: Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP 1 Vyberte příkaz Start Nastavení Tiskárny. 2 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny Lexmark Z45 a vyberte položku Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Detaily. 4 V rozbalovací nabídce Porty vyberte port tiskárny. Pokud v seznamu není uveden port USB, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. 5 Klepněte na tlačítko OK. 1 Vyberte příkaz Start Nastavení Tiskárny. 2 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny Lexmark Z45 a vyberte položku Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Porty. 4 Ze seznamu portů vyberte port USB tiskárny. Pokud v seznamu není uveden port USB, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. 5 Klepněte na tlačítko Použít. 6 Klepněte na tlačítko OK. 1 Klepněte na tlačítko Start Ovládací panel Tiskárny a ostatní hardware Tiskárny a faxy. 2 Klepněte na kartu Porty. 3 Ze seznamu portů vyberte port USB tiskárny. Pokud v seznamu není uveden port USB, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. 4 Klepněte na tlačítko Použít. 5 Klepněte na tlačítko OK. 24

29 Zkontrolujte, zda jste nenainstalovali více kopií softwaru tiskárny: a Windows 98/Me/2000: V nabídce Start klepněte na příkaz Nastavení Tiskárny. Windows XP: V nabídce Start klepněte na příkaz Ovládací panel Tiskárny a ostatní hardware Tiskárny a faxy. b Zkontrolujte, zda složka Tiskárny obsahuje pouze jednu ikonu pro tiskárnu Lexmark Z45. Pokud jste instalovali více kopií softwaru tiskárny, odinstalujte všechny kopie softwaru tiskárny. Restartujte počítač a znovu nainstalujte software tiskárny. Pokud není port tiskárny správný nebo je nainstalováno více kopií softwaru tiskárny, odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny: 1 V nabídce Start klepněte na příkaz Programy nebo Všechny programy Lexmark Z45 Odinstalovat. 2 Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce. 3 Restartujte počítač. 4 Znovu instalujte software tiskárny (viz str. 8). Kontrolka posunu papíru bliká. Pokud v tiskárně došel papír, vložte další papír. Nápověda viz str. 6. Pokud došlo k zablokování papíru, vyjměte zablokovaný papír a zkontrolujte, zda je papír správně založen. Nápověda viz str. 6. Postupujte podle pokynů v chybových zprávách na obrazovce. Chcete-li zobrazit nápovědu, klepněte v chybové zprávě na tlačítko?. 25

30 Macintosh Po vložení disku CD se softwarem tiskárny se nic nestane. 1 Zkontrolujte, zda je disk CD softwaru tiskárny Lexmark Z45 vložen v jednotce CD-ROM. 2 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu disku CD Lexmark Z45. 3 Ve složce CD poklepejte na ikonu Install. 4 Mac OS 8.6 až 9.2: Pokračování viz krok 3 na str. 9. Mac OS X verze až 10.1: Pokračování viz krok 3 na str. 10. Tiskárna netiskne. Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen, zda je napájecí kabel tiskárny zapojen do zásuvky a zda svítí kontrolka napájení. Pokud tiskárna stále netiskne, postupujte podle pokynů uvedených pro příslušný operační systém. Mac OS 8.6 až Z nabídky Apple vyberte Chooser (Připojení). 2 V levém okně Chooser (Připojení) vyberte tiskárnu Lexmark Z45. Pokud tiskárna není v levém okně programu Chooser (Připojení) zobrazena, nainstalujte software tiskárny (viz str. 9). 3 V části Connect to (Připojit k) vyberte ikonu tiskárny Lexmark Z45. Pokud není ikona zobrazena, zkontrolujte připojení kabelu USB a opakujte krok 2 a krok 3. 4 Klepnutím na políčko vlevo nahoře aplikaci Chooser (Připojení) zavřete. 5 Po zobrazení okna Page Setup (Vzhled stránky) klepněte na tlačítko OK. 6 Na pracovní ploše vyberte ikonu tiskárny Lexmark Z45. 26

31 7 V pruhu nabídek vyberte příkaz Printing (Tisk). 8 Zkontrolujte, zda jsou vybrány volby Set Default Printer (Nastavit výchozí tiskárnu) a Start Print Queue (Spustit tiskovou frontu). Mac OS X verze až V Dock klepněte a ikonu Finder. 2 V okně Finder klepněte na panelu nástrojů na položku Applications (Aplikace). 3 Poklepejte na složku Utilities (Služby). 4 Poklepejte na ikonu Print Center (Tiskové středisko). 5 V nabídce Printers (Tiskárny) vyberte příkaz View Printers (Zobrazit tiskárny). Pokud tiskárna není v seznamu zobrazena, zkontrolujte připojení kabelu USB (viz str. 4). 6 Vyberte tiskárnu Lexmark Z45 v seznamu Printer List (Seznam tiskáren). 7 V nabídce Printers (Tiskárny) vyberte příkaz Make Default (Nastavit jako výchozí). 8 V nabídce Printers (Tiskárny) vyberte příkaz Show Queue (Zobrazit frontu). 9 V nabídce Queue (Fronta) vyberte příkaz Start Queue (Spustit frontu), je-li dostupný. 10 Vyberte příslušnou tiskovou úlohu. 11 Klepněte na tlačítko Retry (Opakovat) nebo Resume (Obnovit). 27

32 Kontrolka posunu papíru bliká. Pokud v tiskárně došel papír, vložte další papír. Nápověda viz str. 6. Pokud došlo k zablokování papíru, vyjměte zablokovaný papír a zkontrolujte, zda je papír správně založen. Nápověda viz str. 6. Postupujte podle pokynů v chybových zprávách na obrazovce. Spojení se společností Lexmark Na stránce WWW společnosti Lexmark můžete: získat technickou podporu, zaregistrovat tiskárnu, vyhledat publikace k tiskárně, zjistit bezplatné nabídky. Další možnosti spojení se společností Lexmark jsou uvedeny v tabulce. Windows Mac OS 8.6 až 9,2 V okně Středisko řešení Lexmark klepněte na položku Kontaktní informace Zákaznická podpora. Vložte disk CD softwaru tiskárny a klepněte na položku Kontaktní informace Technická podpora. Ve složce tiskárny poklepejte na položku Technical Support (Technická podpora). Vložte disk CD softwaru tiskárny a klepněte na položku Contact Lexmark (Spojení se společností Lexmark). Mac OS X verze až 10.1 Vložte disk CD softwaru tiskárny a klepněte na položku Contact Lexmark (Spojení se společností Lexmark). V aplikaci Lexmark Z45 Utility (Služby Lexmark) klepněte na položku Contacting Lexmark (Spojení se společností Lexmark). 28

33 Rejstřík C Control Panel (Mac OS 8.6 až 9.2). 15 Č části tiskárny konektor kabelu USB napájení kabel konektor sít ového kabelu.. 11 spotřební materiál tlačítko vypínač a kontrolka papír podpěra tlačítko a kontrolka posunu papíru vodicí lišta , 11 výstupní zásobník přední kryt D Dialogové okno Page setup (Vzhled stránky) (Macintosh) Dialogové okno Print (Tisknout) (Macintosh) disk CD se softwarem tiskárny, řešení problémů Macintosh Windows doporučení, papír F fotografické karty, založení I informace o bezpečnosti ii instalace kazety software tiskárny Mac OS až Mac OS 8.6 až Windows K kazety, instalace kontrolní seznam, řešení problémů L Lexmark Z45 Utility (Mac OS X až 10.1) N Nabídka Co chci udělat (Windows) 12 nastavení kvality tisku, výběr nastavení vodicí lišty Nápověda, vyhledání O Online uživatelská příručka (Macintosh) P papír doporučení nastavení typu, otevření vkládání vodicí lišta, nastavení zablokování , 28 poznámky Britský zákon o telekomunikacích z roku ii Energy Star ii Industry Canada compliance statement ii informace o bezpečnosti ii 29

34 Prohlášení o dodržení směrnic EU ii připojení kabel USB zdroj napájení Ř řešení problémů disk CD se softwarem tiskárny Macintosh Windows instalace softwaru Mac OS 8.6 až 9, Mac OS X až Windows instalační obrazovka se nezobrazí Macintosh Windows kabel USB, připojení kazety kontrolka posunu papíru bliká Macintosh Windows kontrolní seznam odinstalování softwaru (Windows) připojená zařízení stránka se vzorky vyrovnání tiskárna netiskne Mac OS 8.6 až 9, Mac OS X až Windows zablokování papíru , 28 založení papíru zdroj napájení zkušební stránka S software tiskárny instalace Mac OS až Mac OS 8.6 až Windows Macintosh Control Panel (Mac OS 8.6 až 9.2) dialogové okno Page setup (Vzhled stránky) dialogové okno Print (Tisknout) Lexmark Z45 Utility (Mac OS X až 10.1) Online uživatelská příručka odinstalování softwaru (Windows) Windows Nabídka Co chci udělat Středisko řešení Lexmark Vlastnosti tisku zobrazení nápovědy speciální projekty, tisk Spojení se společností Lexmark stránka se vzorky vyrovnání, řešení problémů Středisko řešení Lexmark (Windows) T tisk fotografie (Windows) speciální projekty zkušební stránka V vkládání fotografické karty papír Vlastnosti tisku (Windows) výrobní čísla kazet W webová adresa, Lexmark Z zkušební stránka

35 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Color Jetprinter je ochranná známka společnosti Lexmark International, Inc Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com Uživatelská příručka Z55 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter pro systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 a Mac OS X 10.0.3 až 10.1 leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55

Vaše uživatelský manuál LEXMARK Z55 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Z65 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec

Z65 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec Uživatelská příručka Z65 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Z65n Color Jetprinter

Z65n Color Jetprinter Uživatelská příručka Z65n Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Instalační příručka. Česky. Bezpečnostní pokyny...3. Sestavení tiskárny...4. Nastavení tiskárny...5. Vkládání nekonečného papíru...

Instalační příručka. Česky. Bezpečnostní pokyny...3. Sestavení tiskárny...4. Nastavení tiskárny...5. Vkládání nekonečného papíru... Instalační příručka Bezpečnostní pokyny........................3 Sestavení tiskárny..........................4 Nastavení tiskárny..........................5 Vkládání nekonečného papíru.................7

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

hp řada hp deskjet 9600

hp řada hp deskjet 9600 hp řada hp deskjet 9600 uživatelská příručka Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. Rozmnožování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného povolení jsou zakázány;

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Digitální fotoaparát Programová příručka

Digitální fotoaparát Programová příručka Digitální fotoaparát EPSON / Digitální fotoaparát Programová příručka Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo převedena pomocí jakýchkoliv

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809

OFFICEJET PRO 8000. Uživatelská příručka A809 OFFICEJET PRO 8000 Uživatelská příručka A809 Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Poznámky

Více

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00 Uživatelská příručka NPDxxxx-00 Autorská práva a ochranné známky Autorská práva Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace,

Více

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Uživatelská příručka Informace o zařízení All-In-One Popis softwaru Práce se zařízením All-In-One Údržba Řešení problémů www.lexmark.com Vydání: Květen 2003 Následující odstavec

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600

Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika Tiskárna HP Officejet Pro série K8600 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2008 Copyright Hewlett-Packard

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Uživatelská příručka tiskárny Pro800

Uživatelská příručka tiskárny Pro800 Uživatelská příručka tiskárny Pro800 Listopad 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 201, 20E Obsah Informace o bezpečnosti...6 Informace o tiskárně...7 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Instalační příručka. English. Česky. Bezpečnostní pokyny...1. Sestavení tiskárny...2. Nastavení tiskárny...3. Vkládání nekonečného papíru...

Instalační příručka. English. Česky. Bezpečnostní pokyny...1. Sestavení tiskárny...2. Nastavení tiskárny...3. Vkládání nekonečného papíru... Česky English Instalační příručka Bezpečnostní pokyny........................1 Sestavení tiskárny..........................2 Nastavení tiskárny..........................3 Vkládání nekonečného papíru.................6

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Řada tiskáren HP Designjet 111. Uživatelská příručka

Řada tiskáren HP Designjet 111. Uživatelská příručka Řada tiskáren HP Designjet 111 Uživatelská příručka 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Začínáme Březen, 2001 www.lexmark.com Vydání: Březen 2001 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows

hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter. Uživatelská příručka

Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter. Uživatelská příručka Řada tiskáren DESIGNJET T120 a T520 eprinter Uživatelská příručka 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series

Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series Nápověda HP Photosmart C6200 All-in-One series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart C6200 All-in-One series...3 2 HP All-in-One - přehled Zařízení HP All-in-One - stručný přehled...5 Ovládací panel

Více

X125 All-In-One. Uživatelská příručka

X125 All-In-One. Uživatelská příručka X125 All-In-One Uživatelská příručka Červen 2002 Bezpečnostní informace Síťový kabel zapojte do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je v dosahu zařízení Opravy a servis, které nejsou výslovně uvedené

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419665-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií v počítači. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

Uživatelská příručka NPD4451-00 CS

Uživatelská příručka NPD4451-00 CS NPD4451-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny

Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter. Používání tiskárny Tiskárna Designjet Z5400 PostScript eprinter Používání tiskárny 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG5500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Fotografická tiskárna HP Designjet Z6200. Používání tiskárny

Fotografická tiskárna HP Designjet Z6200. Používání tiskárny Fotografická tiskárna HP Designjet Z6200 Používání tiskárny 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

2400 Series All-In-One

2400 Series All-In-One 2400 Series All-In-One Uživatelská příručka February 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Copyright. Copyright_ 2

Copyright. Copyright_ 2 Copyright 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka uživatele je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

Řada X54x. Uživatelská příručka. Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Řada X54x Uživatelská příručka August 2009 www.lexmark.com Typy zařízení: 7525 Čísla modelů: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Obsah Bezpečnostní informace...10 Poučení o

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419584-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial

Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial Návod k instalaci ovladače převodníku USB - serial verze návodu 1.0 verze HW 3.2 verze FW 3.6 Obsah 1. Instalace ovladače převodníku USB - serial... 3 1.1. Instalace Windows 98... 3 1.2. Instalace Windows

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

hp photosmart 7200 series referenční p íručka

hp photosmart 7200 series referenční p íručka hp photosmart 7200 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více