VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

2 Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány

3

4 LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, Brno tel , bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., číslo účtu: , kód banky: 5500 Fakultní školské zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity POBOČKY SVČ LUŽÁNKY: LIDICKÁ - centrum volného času Lidická 50, Brno, tel , LESNÁ - bezbariérové centrum volného času Milénova 13, Brno, tel , LÁNY - centrum volného času Lány 3, Brno, tel , LABYRINT - studio dramatické výchovy Švermova 19, Brno, tel , LÁVKA - multimediální centrum pro mládež Kraví Hora 5, Brno, tel , LATA - centrum rodinných aktivit Plovdivská 8, Brno, tel , e mail: LAMPA - centrum hudebních aktivit Kyjevská 2, Brno, tel , LEGATO - centrum volného času Stamicova 7, Brno, tel , LINKA - centrum volného času Kosmonautů 4, Brno, tel , LYSKA - centrum volného času Oblá 51c, Brno, tel , LOUKA - centrum volného času Bzenecká 23, Brno, tel , PRACOVIŠTĚ SLOVINSKÁ Slovinská 39/41, Brno, tel , TURISTICKÁ ZÁKLADNA KOZÍ HORKA Kozí Horka, Brněnská přehrada TURISTICKÁ ZÁKLADNA MOSTKOVICE u Plumlovské přehrady

5 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDSTAVUJEME LUŽÁNKY LIDICKÁ LESNÁ LÁNY LABYRINT LÁVKA LATA LAMPA LEGATO LINKA LYSKA LOUKA PRACOVIŠTĚ SLOVINSKÁ TURISTICKÁ ZÁKLADNA KOZÍ HORKA TURISTICKÁ ZÁKLADNA MOSTKOVICE ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST SPONTÁNNÍ ČINNOST MLÁDEŽE OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRÁZDNINOVÁ ČINNOST SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ ŽIVOT LUŽÁNEK SPOLUPRÁCE PODĚKOVÁNÍ

6 1. ÚVOD Lužánky - středisko volného času je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Od 15. května 1949 nepřetržitě nabízí každý den volnočasové aktivity dětem, mládeži a v posledních desetiletích i dalším zájemcům bez ohledu na věk, a jsou tak nejstarším zařízením pro volný čas v celé České (a dříve i Československé) republice. V lednu 2007 došlo po téměř dvouleté přípravě k fúzi dvou školských zařízení - SVČ Lužánky a SVČ Domeček, čímž Lužánky získaly na jihozápadě Brna čtyři nové pobočky - Legato, Lampu, Lysku a Linku. V polovině roku k nim přibyla nová, v pořadí již jedenáctá pobočka Louka v městské části Vinohrady. Tím se Lužánky staly nejen nejstarším, ale i nejrozsáhlejším a svými výkony největším českým střediskem volného času. SVČ Lužánky zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. SVČ Lužánky jsou již osmým rokem pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. Velmi úzce též spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. SVČ Lužánky má ofi ciální statut Fakultního školského zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již několik let se SVČ Lužánky umisťuje pravidelně v anketě Kdo hýbe Brnem TOP 100 Brno, vyhlášené Magistrátem města Brna a časopisem Brno Business, mezi stovkou nejvýznamnějších fi rem a institucí ve druhém největším městě České republiky. Ještě důležitější však je, že i v roce 2007 našly tisíce brněnských dětí, mladých lidí, studentů, učitelů a dalších Brňanů v Lužánkách zázemí pro svůj volný čas, inspiraci, nové poznatky či radost ze života. Proto se domnívám, že naše práce má svůj význam a těším se, že přinejmenším stejný smysl bude mít i další činnost našeho střediska volného času. Ing. Milan Appel, ředitel 3

7 2. PØEDSTAVUJEME LUŽÁNKY Středisko volného času Lužánky zahájilo v září 2007 svou 59. sezónu. Svoji činnost nabízíme v následujících lokalitách: Centrum volného času Lidická a Multimediální centrum Lávka, MČ Brno-střed, Bezbariérové centrum volného času Lesná, MČ Brnosever, Centrum rodinných aktivit Lata, MČ Žabovřesky, Centrum volného času Lány a Studio dramatické výchovy Labyrint, MČ Bohunice, Centrum volného času Linka a Centrum hudebních aktivit Lampa, MČ Starý Lískovec, Centrum volného času Legato, MČ Kohoutovice, Centrum volného času Lyska, MČ Nový Lískovec, Centrum volného času Louka, MČ Vinohrady. K tomu připočtěme ještě sklady na Slovinské ulici v Králově Poli, dvě pevné turistické základny u Brněnské a u lumlovské přehrady a jednu sezónní táborovou základnu u Žirovnice v jižních Čechách. Již druhým rokem jsou Lužánky, stejně jako všechna obdobná zařízení v Jihomoravském kraji, fi nancována normativním způsobem pouze pro vybrané cílové skupiny klientů (žáci ZŠ a SŠ a studenti VOŠ) a pouze ve vybraných činnostech (pravidelná zájmová činnost a pobytové akce). Důvodem je kolize právních norem, vycházejících z nového Školského zákona. Přestože vedení Lužánek i nadále považuje tuto změnu z pedagogického hlediska za nesmyslnou, zpátečnickou a hloupou, daří se nám i v těchto nových ekonomických podmínkách nabízet našim klientům nejen pestrou paletu činností, ale i to, co dělá Lužánky Lužánkami - přívětivou profesionalitu. V roce 2007 se o to v celých Lužánkách snažilo 120 zaměstnanců, 214 externích pracovníků a 698 dobrovolných spolupracovníků. Rozdělení pracovníků v SVČ Lužánky Pobočka, oddělení Vedoucí pracovník Pedagog THP Dělník Externí pracovníci Dobrovolní pracovníci Ředitelství 3 2 Ekonomické oddělení 1 2 Marketing a služby Údržba a autoprovoz 1 2 CVČ Lidická BCVČ Lesná CVČ Lány SDV Labyrint MMC Lávka CRA Lata

8 Pobočka, oddělení Vedoucí pracovník Pedagog THP Dělník Externí pracovníci Dobrovolní pracovníci CVČ Linka CVČ Lyska CVČ Legato CHA Lampa CVČ Louka Projekt ESF Pracoviště Slovinská 1 TZ Mostkovice 1 Celkem Organizační členění SVČ Lužánky Ředitel Pedagogický zástupce Ekonomický zástupce Pobočky Podpůrné systémy Evropské projekty CVČ Lidická Ekonomické oddělení ŠVP PVŠ BCVČ Lesná Sekretariát ředitele Mikroškolka CVČ Lány Marketing a služby Mládež v akci SDV Labyrint Údržba MMC Lávka Pracoviště Slovinská CRA Lata Turistická základna Mostkovice CHA Lampa Turistická základna Kozí Horka CVČ Legato CVČ Linka CVČ Lyska CVČ Louka 5

9 VEDENÍ SVČ LUŽÁNKY Ing. Milan Appel - ředitel Mgr. Jitka Kačerová - zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Jan Ondroušek - zástupce ředitele pro ekonomiku Provoz celé fi rmy umožňují podpůrné systémy jako je sekretariát ředitele, ekonomické oddělení, oddělení marketingu a služeb, a údržba. SEKRETARIÁT ŘEDITELE Zaměstnanci: Lada Křivánková - sekretářka EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ Zaměstnanci: Lenka Vrbacká - vedoucí oddělení Dana Hladíková - účetní Jitka Ondroušková - MD Václav Pecháček - nepravidelná výpomoc ODDĚLENÍ MARKETINGU A SLUŽEB Hlavní náplní činnosti oddělení je P.R., propagace, fundraising, spolupráce se sponzory a donátory, médii, partnery a spolupracujícími organizacemi, příprava zapojení Lužánek do Evropské dobrovolné služby a pomoc jednotlivým oddělením v oblastech projektového řízení. Nedílnou součástí je příprava, koordinace a realizace velkých akcí pro veřejnost i zaměstnance. Oddělení marketingu a služeb spravuje a provozuje turistickou základnu na Kozí Horce u Brněnské přehrady a spravuje chod lužáneckého autoprovozu. Najdete zde i pedagogické aktivity - pravidelnou zájmovou činnost - kroužky pro děti předškolního věku, klub deskových her a hudební a taneční skupiny jako jsou Jazz archiv a Taneční studio. V roce 2007 se nám povedlo zrealizovat několik akcí pro fi rmy na klíč - Mikuláš pro IBM a Den dětí pro Hartmann Rico. I nadále spolupracujeme s Domem pánů z Lipé a Student Agency. Během celého září jezdila v galerijní tramvaji DPMB výstava dokumentující fotografi emi a krátkými texty činnost SVČ Lužánky, zahájení výstavy bylo doprovázeno happeningem na náměstí Svobody v první školní den. Začátek školního roku byl propagačně podpořen celou stranou v brněnském Metropolitanu. Zaměstnanci: Mgr. Marie Sobková - vedoucí oddělení Ondřej Musil - technik sálu, spolupráce s médii, turistická základna Kozí horka Gabriela Odstrčilová - propagace Bc. Hana Procházková - propagace Ing. Petr Špatka - správce sítě Bc. Kateřina Děkaníková - na MD ÚDRŽBA Úkolem této složky je nejen zvládnutí drobných oprav a údržby, ale i časově rozsáhlejší práce pro jednotlivá oddělení či pobočky. V roce 2007 se údržba stala centrální pro jedenáct poboček a dvě turistické základny. Počet zaměstnanců byl snížen o jednoho pracovníka. Během roku se nám částečně podařilo zmapovat potřebné údržbářské práce na pobočkách, domluvit postup prací a jejich harmonogram. Kromě běžné údržbářské činnosti jsme na pobočce LATA zrekonstruovali byt, pro zahraniční dobrovolné pracovníky. Zaměstnanci: Miroslav Veselý - vedoucí údržby Zdeněk Zdráhal - údržba Hynek Pukl - údržba Kozí Horky 6

10 LIDICKÁ 7

11 Centrum volného času Lidická je největší a nejstarší pobočkou SVČ Lužánky. Jeho poloha uprostřed historického parku Lužánky blízko centra města Brna umožňuje nabízet širokému spektru klientů od nejmenších dětí po seniory pestrou řadu atraktivních aktivit, a to od pravidelné zájmové činnosti přes příležitostné akce, prázdninové aktivity, odborné kurzy a semináře, až po výukové programy pro školy. Rok 2007 byl rokem velkých a zásadních změn celého SVČ Lužánky, což se projevilo výrazně především na naší pobočce. Ekonomické změny měly přímý vliv na změny organizační struktury, stejně jako na personální obsazení pobočky. V průběhu roku odešlo 5 pedagogů a 2 provozní pracovníci, a tím bylo nutné znovu se společně zamyslet především nad pedagogickou koncepcí CVČ Lidická. Ta vznikala na základě společného hledání a přemýšlení v průběhu celého kalendářního roku a jejími hlavními pojmy jsou PESTROST nabídky - PRO- POJOVÁNÍ činností i lidí a NÁRŮST množství klientů i kvality činností. I v roce 2007 nabídla pobočka CVČ Lidická celou škálu velkých příležitostných akcí pro širokou veřejnost. Mezi tradičně největší a nejvýznamnější patří: Velikonoce a Vánoce v Lužánkách - dílny a aktivity pro celé rodiny, Lužánky v Lužánkách - prezentace naší činnosti u příležitosti Dne dětí, Den země, Projektové dny pro žáky ZŠ. Další velké akce, často národního i mezinárodního významu, nabízí sedm samostatných odborných oddělení CVČ Lidická. S nimi úzce spolupracuje úsek údržby, bez jehož podpory by pedagogické činnosti byly jen stěží zvládnutelné. V roce 2007 byl zahájen také velký projekt ZaHRAda, zaměřený na přestavbu doposud jen velmi málo využívané vnitřní zahrady v atraktivní prostředí, sloužící jak dětem a mládeži v zájmových útvarech a výukových programech, tak i k odpočinku a relaxaci našich klientů. I nadále jsme řešili úpravy některých kluboven a zefektivnění jejich vytížení pro činnost. Poděkování patří kromě pedagogických i provozních pracovníků CVČ Lidická především všem externím a dobrovolným pracovníkům, kteří spolu s námi zajišťují jednotlivé aktivity, spolupracujícím organizacím a všem našim klientům. Mgr. Petra Rychecká, vedoucí pobočky ODDĚLENÍ RODINNÉ VÝCHOVY A RUKODĚLNÝCH AKTIVIT Oddělení rodinné výchovy a rukodělných aktivit nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné a řemeslné techniky. V roce 2007 jsme otevřeli 17 kroužků a kurzů pro 161 účastníků a uspořádali dalších 77 akcí pro 1787 zájemců. Po deseti letech byla ukončena činnost kurzů paličkování, které byly určeny především dospělým zájemcům. Významnou akcí oddělení byla výstava malovaného hedvábí s názvem Mezi nebem a zemí v Galerii Lužánky, kde jsme veřejnosti prezentovali celoroční práci kurzů malby na hedvábí. Další širokou oblastí, které se ve středisku rodinné výchovy věnujeme, jsou výukové programy pro žáky základních škol zaměřené na výchovu ke zdraví a sexuální výchovu. V roce 2007 proběhlo 262 výukových programů pro 4926 žáků. Zaměstnanci: PaedDr. Eva Horká - vedoucí oddělení, dívčí kluby a dílny rukodělných technik, Modrá linka Lenka Malátová - paličkovaná krajka (do ) Olga Černá - výukové programy Mgr. Jarmila Krajčová - výukové programy ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Oddělení přírodovědy nabízí svým členům i veřejnosti pestrou paletu činností v oblastech chovatelství, pěstitelství a pobytu v přírodě. Patří sem především 8

12 pravidelná zájmová činnost, výukové programy, jednotlivé tématické akce, kurzy pěstování exotických květin a aranžérské kurzy k různým příležitostem, ale také poradenská činnost v oblasti pěstitelství a chovatelství. Těší nás stále narůstající zájem o pravidelné kroužky chovatelské a teraristické, kde se děti seznamují s problematikou chovu jak běžných, tak exotických domácích mazlíčků, a zkoušejí si praktickou péči o ně na vlastní kůži. Ve dvou sklenících a na zahradě se v kroužcích zdokonalují ve svých specializovaných oborech kaktusáři, citrusáři, pěstitelé sukulentů, orchidejí, stále více stoupá zájem o pěstování a tvarování bonsaí, aranžérské umění pak rozvíjejí v kroužku Hortenzie. Na dlouholetou tradici navazují svou pravidelnou činností také turistické kolektivy Zeměpisné společnosti Po cestách vlasti (1953) a kmen Vlků. V roce 2007 pracovalo na oddělení přírodovědy celkem 22 kroužků, jejichž činnost pravidelně završují letní pobytové a příměstské tábory. Ve sklenících a na zoologickém úseku jsme v roce 2007 nabízeli celkem 10 výukových programů, v nichž se snažíme se rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické myšlení a jednání. Oddělení přírodovědy je nejen organizátorem, ale také realizátorem Biologické olympiády. Zaměstnanci: Ing. Marcela Zajíčková - chovatelství (od září 2007 vedoucí oddělení) Marketa Wernischová - skleník I, chovatelství Ing. Jiří Trávníček - skleník II Mgr. Olga Lorencová - chovatelství (nepravidelná výpomoc) Eva Břeňová - pěstitelství, vedoucí oddělení (dlouhodobá nemoc) ODDĚLENÍ TECHNIKY V 54 zájmových kroužcích oddělení techniky pracuje 386 účastníků. Máme zde kroužky modelářské, elektroniky, výpočetní techniky, rozhlasový klub, fotokroužek, kroužek Věda a technika hrou. Z dalších akcí organizujeme soutěže, dílny, víkendové akce, prázdninové tábory a odborná soustředění. Pokračují kurzy práce na počítačích pro dospělé, cca 6 12 účastníků za měsíc. Budujeme tábořiště v Brtnici, kde proběhne letos čtvrtý tábor. Ve spolupráci s pobočkou Lány zajišťujeme příměstské tábory. Ze soutěží MŠMT zajišťujeme chemickou olympiádu a odborné semináře pro studenty k tématům CHO. Organizujeme a garantujeme rukodělné kurzy pro pedagogy, které jsou akreditovány MŠMT Oddělení techniky spolupracuje s občanskými sdruženími - Klub centra papírových modelů, Pikomat - sdružuje děti a mládež se zájmem o matematiku, SRC Brno - automodeláři, Klub Domino - dětská tisková agentura, Radioklub mládeže OK2KUB. Členové klubu SRC Brno patří mezi světovou automodelářskou špičku, každoročně se zúčastňují MS, kde dosahují vynikajících výsledků. Papírové Království - výstava a soutěž papírových modelů patří mezi nejlepší akce svého druhu v ČR, přivítali jsme i modeláře ze SR a Polska, Rakouska. Přibližně 500 modelů shlédlo asi 540 návštěvníků. Naši modeláři obhájili l. místo v celoročním bodování klubů v Poháru papírových modelářů ČR. V soutěži jednotlivců získali dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Úsek výpočetní techniky prezentuje svoji činnost na vlastních webových stránkách. Na oddělení pracuje 15 externích a 18 dobrovolných pracovníků. Zaměstnanci: Růžena Valehrachová - vedoucí oddělení, Tekura papíroví modeláři, kutilové Mgr. Zdeňka Antonovičová - Modelcentrum, Pikomat, chemická olympiáda Mgr. Pavel Špatka - výpočetní technika Ing. Petr Špatka - elektronika, správce sítě Zdeněk Herzig - Dětská tisková agentura - klub LITINA, kutilové, radioklub (do ) 9

13 ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY Hlavní náplní oddělení je pravidelná činnost - 37 celoročních kurzů jógy a tajči navštěvovalo víc jak 900 zájemců. Pohybové techniky doplněné možností sebepoznání a rozšířením vědomostí jsou již po mnoho let vyhledávanou aktivitou, a jsou určeny jak zdravým jedincům, tak lidem s různým zdravotním oslabením. Mimořádné úspěchy zaznamenávají v oblasti budování dobrých mezilidských vztahů. V Klubu makrobiotiky si mohli zájemci uvařit jídlo podle zásad makrobiotické kuchyně a dozvědět se i mnoho zajímavého o zdravé výživě. Veřejností vyhledávané byly také vycházky za poznáním a relaxací v přírodě - vandrajóga. Víkendové pobyty, letní týdenní tábory i možnost zacvičit si každý týden v době letních prázdnin v SVČ Lužánky jsou trvale oblíbené činnosti oddělení. V oblasti vzdělávací a metodické činnosti byli proškoleni noví cvičitelé jógy III. třídy a k devíti již vydaným metodickým materiálům a třem MC přibyly dvě nové publikace - Psychomotorika a Sanskrtský slovníček. Poděkování patří zodpovědnému kolektivu externích pracovníků, kteří se na výsledcích činnosti oddělení celoročně podílejí. Zaměstnanci: PaedDr. Eva Skalická - vedoucí oddělení etiky a jógy VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ A GALERIE LUŽÁNKY Náplní tohoto oddělení je především pravidelná zájmová činnost ve výtvarných a keramických kroužcích. V roce 2007 u nás pracovalo 27 dětských a 7 dospělých kroužků a chodilo do nich 478 členů. Dalších akcí našeho oddělení se zúčastnilo 3653 klientů. Z dalších akcí jsou to dílny a víkendové akce, prázdninové tábory a soustředění, výukové programy v galerii a keramice a keramické i výtvarné kurzy pro dospělé. V roce 2007 jsme naši nabídku rozšířili o výukové programy grafi ky a výtvarných směrů (pop art, exprese). Součástí činnosti oddělení jsou výstavy mladých výtvarníků v Galerii Lužánky a Galerii Kraví hora, a cestovatelských fotografi í na chodbě CVČ. V květnu 2007 se uskutečnil již čtvrtý ročník Dnů čaje a keramiky v krásném prostředí terasy CVČ Lidická, který si zajistil vysoké renomé svou odborností a příjemnou atmosférou. O prázdninách proběhl velmi úspěšný kurz nejen pro učitele, jehož účastníci vytvořili rozměrnou mozaiku a velké keramické nádoby, výtvarné a keramické příměstské tábory. Na podzim roku 2007 se děti z kroužků zúčastnily výtvarného soustředění v Praze ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady Praha, které by mělo vyvrcholit výstavou výtvarných a keramických prací v roce Keramické a výtvarné dílny navštěvují nadále mentálně postižení, zrakově postižení a romské děti. V letošním roce jsme rozšířili spolupráci s oddělením přírodovědy - tyto skupiny si ve skleníku osazují vlastnoručně vyrobené keramické nádoby. V červnu 2007 jsme celoroční činnost završili výstavou dětských prací Kunstkomora v krásném prostředí Státního zámku Bučovice. Zaměstnanci: Mgr. Naďa Obrátilová - vedoucí oddělení, Galerie Lužánky a výtvarné kroužky Mgr. Ilona Kulíková - keramické kroužky Mgr. Ondřej Navrátil - kroužky grafiky a výtvarných směrů ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD Náplní činnosti oddělení společenských věd je zejména realizace výukových programů zaměřených na historii, regionální výchovu, literární a fi lmovou výchovu, organizace okresních a krajských kol humanitních soutěží (Dějepisná olympiáda, Olympiáda českého jazyka), pravidelná zájmová činnost v kroužcích, nabídka výletů, exkurzí, příměstských a letních poznávacích táborů pro členy kroužků i širší veřejnost. 10

14 V roce 2007 se uskutečnilo 185 výukových programů, kterých se zúčastnilo 3911 žáků a studentů. Dalších 102 akcí připravených na oddělení využilo 1887 dětí a studentů. S velkým zájmem škol se setkala možnost zúčastnit se festivalu dokumentárních fi lmů Jeden svět pro školy, který v Brně zajišťujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Velkého úspěchu dosáhli členové klubu České dámy, kteří obsadili na Mistrovství republiky 1. a 2. místo v kategorii mladších žáků a 1. a 3. místo mezi staršími žáky. Zaměstnanci: Mgr. Alena Vlhová - vedoucí oddělení Věra Budínská - výukové programy a EDS (do ) V personální oblasti došlo k několika změnám. Pracovní poměr ukončili Martin Hak, Petr Dytrich a David Bimka, do pracovního poměru byla přijata Hana Šmahelová. V rámci Evropské dobrovolné služby se do činnosti SDV vhodně zapojila také Paola Pizzo z Itálie. Zaměstnanci: Mgr. Tomáš Doležal - vedoucí oddělení, garant výukových programů, vedoucí DS Kšandy Ing. Ondřej Dufek - vedoucí DDS Brnkadla Bc. Eva Šrotová - vedoucí DS Kšandy, vedoucí projektu EDS Mgr. Petra Rychecká - vedoucí DDS Brnkadla Hana Šmahelová - vedoucí DDS Brnkadla STŘEDISKO DRAMATICKÉ VÝCHOVY Obsahem činnosti našeho oddělení je realizace dramaticko-výchovných výukových programů, dále vedení dětských, studentských i dospělých divadelních souborů, a v neposlední řadě také pořádání soutěžních i nesoutěžních divadelních přehlídek. SDV úzce spolupracuje s občanskými sdruženími DDS Brnkadla, DS Kšandy a Pohybové studio Cyranovy boty. Za rok 2007 se na Středisku dramatické výchovy uskutečnilo celkem 177 aktivit, jichž se zúčastnilo celkem 4257 účastníků. Pravidelně pracovalo 16 zájmových útvarů, jejichž činnost vyvrcholila 2 letními tábory a 1 příměstským táborem, který jsme v tomto roce pořádali poprvé. Celkem 1804 osob se zúčastnilo příležitostných akcí, mezi které řadíme mimo jiné reprízy divadelních a tanečních vystoupení realizované členy našich kroužků. SDV se v roce 2007 podílelo na realizaci regionálního kola postupové divadelní přehlídky Dětská scéna 07, nesoutěžní divadelní přehlídky Brnkání s Provázkem (ve spolupráci s profesionálním divadlem Husa na provázku) a nesoutěžní přehlídky pohybového divadla Nadělení v pohybu. SPRÁVA A PROVOZ BUDOVY Úkolem tohoto oddělení je zvládnutí provozu a úklidu budovy. Správce budovy má na starosti recepci i úklid budovy, spolupracuje se všemi firmami, které provádějí různé úpravy a opravy a zajišťuje revize všech vnitřních zařízení. Při větších opravách spolupracuje velmi úzce s údržbou. Zaměstnanci: Pavel Tříska - správce budovy Drahomíra Sehnalová - recepční Marie Lindušková - recepční Romana Mezírková - recepční Naďa Hrozková - recepční, Zuzana Schmidtová - recepční, Drahomíra Kašubová - recepční Ilona Kadlečíková - recepční (do ) Ivana Maříková - úklid Ivana Vitovská - úklid Květoslava Kovářová - úklid Drahomíra Dočkalová - úklid Ilona Zimová - úklid Zdena Jochmanová - úklid (mateřská dovolená) Vítek Odstrčil - údržba budovy (nepravidelná výpomoc) 11

15 LESNÁ 12

16 Bezbariérové centrum volného času Lesná je pobočkou SVČ Lužánky již od roku Je umístěno v krásném prostředí brněnského sídliště Lesná. Návštěvníky přivítá příjemný exteriér, který zdobí obrázky od výtvarnice Silvie Hanákové, zahrada s prolézačkami pro děti a zátiším, které využívají zejména výtvarníci. V blízkosti BCVČ je Lanové centrum. Nabídka volnočasových aktivit je určena nejen pro děti a mládež, ale i dospělé, zdravé i handicapované a to zejména v oblasti sportovní a estetické. V letošním roce u nás došlo k řadě personálních změn. Od září 2007 na místo Mileny Bogdálkové nastoupil dosavadní vedoucí Sportcentra Pavel Hradský. Ve stejnou dobu byla přijata do oddělení sportcentra Michaela Sámková, a od prosince 2007 nastoupili do Lanového centra Robert Bisom a Michal Frainšic. V tomto roce byla kompletně zrekonstruována počítačová síť, nově vznikla serverovna, došlo k výměně veškeré kabeláže a zásuvek, bylo instalováno bezdrátového připojení na Internet pro čekající rodiče. BCVČ Lesná se také připojilo k akci brněnského magistrátu - vytvořila se sběrná místa pro tříděný odpad. Zaměstnanci společnými silami upravili zahradu kolem celého objektu. Byly prořezány stromy, zasazeno množství keřů a vyset trávník tak, aby zahrada mohla být co nejvíce využívána k dalším pravidelným i nepravidelným činnostem. SPORTCENTRUM Oddělení Sportcentra nabízí pravidelnou činnost pro zájemce z řad široké veřejnosti, od nejmenších dětí až po seniory. Široké spektrum naší nabídky je tvořeno od výkonnostních oddílů po relaxační cvičení, nabízíme jógu, rekreační aktivity, turistiku, deskové hry apod. (99 kroužků, 1250 účastníků). Naše oddíly se pravidelně umísťují na předních místech regionálních, ale i celostátních soutěží. V roce 2007 se uskutečnil 2.ročník sportovně-kulturní akce STREET. Tato akce je složena ze dvou částí a jejím cílem bylo přivést a propagovat atraktivní sportovní aktivity (snowboarding, skate) v městském prostředí. Celkem akci sledovalo přes 1500 diváků, doprovodných programů se z nich zúčastnilo přes 900. Na exhibicích bylo možné shlédnout vystoupení 73 sportovců a umělců, do sportovního klání se zapojilo celkem asi 150 účastníků. Dalším směrem, kterým se Sportcentrum ubíralo v loňském roce, bylo pořádání velkých akcí. Jednalo se především o setkání účastníků našich kroužků s rodinnými příslušníky s cílem aktivně je zapojit do různých činností. Dobré vztahy s rodiči každoročně pomáhají utužovat turnaje ve stolním tenise či deskových hrách, zápolení v přespolním či orientačním běhu nebo jízdě na kole. Stále větší důraz klademe na pobytové akce, příměstské a letní tábory. Ve spolupráci se školami pořádáme sportovně orientovaná soustředění, adaptační kurzy pro studenty vyšších i nižších gymnázií a středních škol. LANOVÉ CENTRUM Patří do sítě lanových center PROUD. V našem areálu může nabídnout vysoké i nízké lanové překážky a dobrodružné programy pro školy, veřejnost i pro firmy. V roce 2007 navštívilo Lanové centrum v rámci výukových programů či programů pro veřejnost téměř účastníků. Počet instruktorů věnujících se těmto programům se ustálil na 35. Uspořádali jsme akreditované vzdělávací kurzy pro volnočasové pracovníky, pedagogy a veřejnost v oblasti lanových aktivit. V rámci nejrůznějších akcí, dnů dětí a vzdělávání jsme realizovali mobilní lanové překážky téměř po celé republice. Během roku byla dokončena rekonstrukce celého areálu a byla započata výstavba nové netradiční věže Alpine Tower - jediné věže svého druhu v Evropě. 13

17 ESTETIKA Oddělení nabízí zejména pravidelnou činnost v keramických a výtvarných kroužcích pro děti, mládež i dospělé. Z dalších akcí jsou to výukové programy pro základní a mateřské školy, prázdninové tábory a soustředění, výstavy, kurzy a tvořivé dílny pro dospělé a akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy. V roce 2007 jsme dětskou tvorbu představili veřejnosti v rámci výstavy Obrázky na cestách - celý červen cestovaly dětské obrázky městem v Galerijní tramvaji Dopravního podniku města Brna. Se zájmem a úspěchem se setkalo další vzdělávání pro pedagogy (akreditovaný kurz keramiky) a letní dílna Hlína a dřevo. Kromě tradičního výtvarného soustředění v průběhu letních prázdnin měl premiéru příměstský tábor Z Lesné tam a zase zpátky, který bude vzhledem k příznivému ohlasu v dalších letech pokračovat. Tvořivé dílny pro veřejnost pořádané každý měsíc jsou díky zajímavým tématům stále oblíbené. Těší nás nově navázaná spolupráce se Základní školou speciální a praktickou na Ibsenově ulici - myslíme si, že práce s keramickou hlínou může děti s mentálním postižením obohacovat stejně kladným způsobem jako nás pedagogy kontakt s nimi. Stává se již tradicí vydávání kalendáře, který představuje výsledky naší výtvarné práce s dětmi - ten nejnovější s názvem Čáry máry vznikl koncem roku 2007 opět ve spolupráci s OHL ŽS a.s. Brno a měli jsme z něj velkou radost. SLUNÍČKO Oddělení se věnuje především nejmenším dětem a jejich rodičům. Připravujeme pro ně pravidelná setkání v pohybovém kroužku Hopsání a ve výtvarném kroužku Hňácání. Nabízíme i víkendové akce navazující na tradiční lidové zvyky. V letošním roce to bylo zejména Pálení Mařeny, které jsme spojili s jarním pobytem na horách. V tomto školním roce jsme rozšířili nabídku kroužků Hopsání, Hňácání a pohybového kroužku Ještěrky. O prázdninách jsme zrealizovali tábor pro rodiče s dětmi v Březníku a nabídli i tábor pro školáky, který díky dobrému ohlasu bude letos pokračovat pod názvem Cesta kolem světa. V zimě jsme prožili dva krásné týdny s rodiči a dětmi na horách v Horní Lipové, kde každoročně nabízíme výuku lyžování a pestrý program na sněhu i bez něj. Velice nás těší zájem o nově otevřenou Macešku, která nabízí příležitostné i pravidelné hlídání dětí bez rodičů s rozvíjejícím herním, pohybovým a výtvarným programem. Společně s dětmi z přírodovědného kroužku se staráme o nová zvířátka, která dělají radost nejen jim, ale i příjemně doplňují nedávno zrekonstruovanou klubovnu Sluníčka. Zaměstnanci: Mgr. Pavel Hradský - vedoucí pobočky Mgr. Danila Slaměníková - lyžaři běžci Mgr. Monika Šťastná - aerobik, moderní gymnastika Dis. Martin Hub - Sportcentrum Bc Michaela Sámková - Sportcentrum Bc Michal Němec - Lanové centrum Petr Klouda - Lanové centrum Mgr. Michal Frainšic- manager volného času Robert Bisom - manager volného času Mgr. Romana Latová - estetika Mgr. Monika Kühnelová - estetika Ing. Radka Kavanová - Sluníčko Zuzana Císařová - Sluníčko Mgr. Miroslav Kučera - provoz budovy Petra Čermáková - recepční Ivona Pánková - recepční Alena Krejčí - recepční Iveta Skaláková - úklid 14

18 LÁNY 15

19 Centrum volného času Lány působí jako pobočka SVČ Lužánky od roku 1995 a snaží se vytvářet program pro všechny věkové skupiny. Pobočka sídlí spolu s knihovnou v budově bývalé ZŠ patřící MČ Brno-Bohunice. Nabízíme pestrou škálu zájmové činnosti, od pravidelné po nejrůznější akce pro veřejnost. Snažíme se zaujmout děti i dospělé návštěvníky, laiky i odbornou veřejnost. Akce pro veřejnost bývají koncipovány tak, aby se jich mohla zúčastnit celá rodina. Nově se zajímáme o multikulturní témata, nabízíme prostor ČAJOVNA jako místo k setkávání lidí a kultur. ODDĚLENÍ PŘEDŠKOLNÍCH A RODINNÝCH AKTIVIT V oblasti zájmové činnosti pro maminky s dětmi i pro předškolní děti bez doprovodu rodičů je nejrozšířenější aktivitou Maceška (dopolední řízený program pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů) a Baby klub - program pro maminky s dětmi fungující i jako příprava na vstup do Macešky (stejné prostředí, stejné tety, podobný program). Dále pokračují aktivity: Sportovní školička, Taneční školička, Hudební školička a Výtvarka pro mrńátka. Pro rodiny s dětmi pořádáme po celý rok akce pro veřejnost a pobytové akce. ODDĚLENÍ MULTIKULTURNÍCH AKTIVIT V oddělení multikulturních aktivit se nejvíc rozvíjí Klub pro mladé s názvem ČAJOVNA - probíhají zde akce pro veřejnost, výukové programy i neformální setkávání mladých lidí se zájmem o exotično. Všechny činnosti jsou zaměřeny na hravé poznávání různých kultur a na činnosti s exotickým zaměřením. ODDĚLENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT Oddělení sportovních aktivit nabízí tradiční zájmové činnosti pro děti i dospělé (kalanetika, aerobic, rehabilitační cvičení, jóga, sportovní a míčové hry). Toto oddělení spolupracuje s ostatními především při přípravě akcí pro veřejnost (sportovní stanoviště např. při příležitosti Dne dětí a jiných akcích) a při přípravě programu všech pobytových akcí. Oddělení sportovních aktivit má na starost také program příměstských táborů. VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ Vycházíme vstříc nejen mimořádně talentovaným dětem, ale i těm, které se rády baví ve výtvarné oblasti. Nabízíme výtvarné i čistě keramické kroužky pro děti od 2 let až do dospělého věku, výukové programy pro všechny stupně škol, vzdělávání učitelů, prázdninové programy, příměstské výtvarné a textilní tábory pro veřejnost, prázdninové a víkendové dílny. V roce 2007 proběhlo 95 výukových programů pro MŠ a ZŠ, jichž se zúčastnilo 1200 účastníků. Pravidelná zájmová činnost probíhala v 50 kroužcích, každý navštěvovalo průměrně 10 účastníků. Do pravidelné zájmové činnosti byly zařazeny i aktivity pro nejmenší - Baby klub a Maceška (Maceška probíhala denně s průměrnou účastí 10 dětí denně, Baby klub navštěvovalo 85 dětí s maminkou, příp. s tatínkem nebo babičkou). Na akcích pro veřejnost jsme uvítali kolem 1500 účastníků. Zaměstnanci: MgA. Petra Košťálová - vedoucí pobočky, Čajovna, předškolní a rodinné aktivity, multikulturní aktivity Mgr. Andrea Kamenická - výtvarné oddělení Lucie Ferdusová - Maceška, kroužky pro předškolní a školní děti, akce pro veřejnost Renata Trávníčková - provoz budovy, úklid Irena Suchardová - manager volného času, akce pro veřejnost 16

20 LABYRINT 17

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2100163623/2010 Fakultní školské zařízení

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ 2014 PROJEKT PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ KATEŘINA DĚKANÍKOVÁ, 10.1. 2014 Úvod Rok 2014 je vyhlášen rokem české hudby. Opakuje se pokaždé, kdy je v letopočtu na konci číslo 4. Náhoda, nebo osud tomu chtěl, že se

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno 31. 12. 1953

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka - 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA Kraví hora 5 602 00 Brno Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka - 2 - obsah A. Popis současného stavu (evaluace)... 3 B. Materiální a prostorové

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více