VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

2 Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány

3

4 LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, Brno tel , bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., číslo účtu: , kód banky: 5500 Fakultní školské zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity POBOČKY SVČ LUŽÁNKY: LIDICKÁ - centrum volného času Lidická 50, Brno, tel , LESNÁ - bezbariérové centrum volného času Milénova 13, Brno, tel , LÁNY - centrum volného času Lány 3, Brno, tel , LABYRINT - studio dramatické výchovy Švermova 19, Brno, tel , LÁVKA - multimediální centrum pro mládež Kraví Hora 5, Brno, tel , LATA - centrum rodinných aktivit Plovdivská 8, Brno, tel , e mail: LAMPA - centrum hudebních aktivit Kyjevská 2, Brno, tel , LEGATO - centrum volného času Stamicova 7, Brno, tel , LINKA - centrum volného času Kosmonautů 4, Brno, tel , LYSKA - centrum volného času Oblá 51c, Brno, tel , LOUKA - centrum volného času Bzenecká 23, Brno, tel , PRACOVIŠTĚ SLOVINSKÁ Slovinská 39/41, Brno, tel , TURISTICKÁ ZÁKLADNA KOZÍ HORKA Kozí Horka, Brněnská přehrada TURISTICKÁ ZÁKLADNA MOSTKOVICE u Plumlovské přehrady

5 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDSTAVUJEME LUŽÁNKY LIDICKÁ LESNÁ LÁNY LABYRINT LÁVKA LATA LAMPA LEGATO LINKA LYSKA LOUKA PRACOVIŠTĚ SLOVINSKÁ TURISTICKÁ ZÁKLADNA KOZÍ HORKA TURISTICKÁ ZÁKLADNA MOSTKOVICE ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST SPONTÁNNÍ ČINNOST MLÁDEŽE OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRÁZDNINOVÁ ČINNOST SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ ŽIVOT LUŽÁNEK SPOLUPRÁCE PODĚKOVÁNÍ

6 1. ÚVOD Lužánky - středisko volného času je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Od 15. května 1949 nepřetržitě nabízí každý den volnočasové aktivity dětem, mládeži a v posledních desetiletích i dalším zájemcům bez ohledu na věk, a jsou tak nejstarším zařízením pro volný čas v celé České (a dříve i Československé) republice. V lednu 2007 došlo po téměř dvouleté přípravě k fúzi dvou školských zařízení - SVČ Lužánky a SVČ Domeček, čímž Lužánky získaly na jihozápadě Brna čtyři nové pobočky - Legato, Lampu, Lysku a Linku. V polovině roku k nim přibyla nová, v pořadí již jedenáctá pobočka Louka v městské části Vinohrady. Tím se Lužánky staly nejen nejstarším, ale i nejrozsáhlejším a svými výkony největším českým střediskem volného času. SVČ Lužánky zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. SVČ Lužánky jsou již osmým rokem pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. Velmi úzce též spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. SVČ Lužánky má ofi ciální statut Fakultního školského zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již několik let se SVČ Lužánky umisťuje pravidelně v anketě Kdo hýbe Brnem TOP 100 Brno, vyhlášené Magistrátem města Brna a časopisem Brno Business, mezi stovkou nejvýznamnějších fi rem a institucí ve druhém největším městě České republiky. Ještě důležitější však je, že i v roce 2007 našly tisíce brněnských dětí, mladých lidí, studentů, učitelů a dalších Brňanů v Lužánkách zázemí pro svůj volný čas, inspiraci, nové poznatky či radost ze života. Proto se domnívám, že naše práce má svůj význam a těším se, že přinejmenším stejný smysl bude mít i další činnost našeho střediska volného času. Ing. Milan Appel, ředitel 3

7 2. PØEDSTAVUJEME LUŽÁNKY Středisko volného času Lužánky zahájilo v září 2007 svou 59. sezónu. Svoji činnost nabízíme v následujících lokalitách: Centrum volného času Lidická a Multimediální centrum Lávka, MČ Brno-střed, Bezbariérové centrum volného času Lesná, MČ Brnosever, Centrum rodinných aktivit Lata, MČ Žabovřesky, Centrum volného času Lány a Studio dramatické výchovy Labyrint, MČ Bohunice, Centrum volného času Linka a Centrum hudebních aktivit Lampa, MČ Starý Lískovec, Centrum volného času Legato, MČ Kohoutovice, Centrum volného času Lyska, MČ Nový Lískovec, Centrum volného času Louka, MČ Vinohrady. K tomu připočtěme ještě sklady na Slovinské ulici v Králově Poli, dvě pevné turistické základny u Brněnské a u lumlovské přehrady a jednu sezónní táborovou základnu u Žirovnice v jižních Čechách. Již druhým rokem jsou Lužánky, stejně jako všechna obdobná zařízení v Jihomoravském kraji, fi nancována normativním způsobem pouze pro vybrané cílové skupiny klientů (žáci ZŠ a SŠ a studenti VOŠ) a pouze ve vybraných činnostech (pravidelná zájmová činnost a pobytové akce). Důvodem je kolize právních norem, vycházejících z nového Školského zákona. Přestože vedení Lužánek i nadále považuje tuto změnu z pedagogického hlediska za nesmyslnou, zpátečnickou a hloupou, daří se nám i v těchto nových ekonomických podmínkách nabízet našim klientům nejen pestrou paletu činností, ale i to, co dělá Lužánky Lužánkami - přívětivou profesionalitu. V roce 2007 se o to v celých Lužánkách snažilo 120 zaměstnanců, 214 externích pracovníků a 698 dobrovolných spolupracovníků. Rozdělení pracovníků v SVČ Lužánky Pobočka, oddělení Vedoucí pracovník Pedagog THP Dělník Externí pracovníci Dobrovolní pracovníci Ředitelství 3 2 Ekonomické oddělení 1 2 Marketing a služby Údržba a autoprovoz 1 2 CVČ Lidická BCVČ Lesná CVČ Lány SDV Labyrint MMC Lávka CRA Lata

8 Pobočka, oddělení Vedoucí pracovník Pedagog THP Dělník Externí pracovníci Dobrovolní pracovníci CVČ Linka CVČ Lyska CVČ Legato CHA Lampa CVČ Louka Projekt ESF Pracoviště Slovinská 1 TZ Mostkovice 1 Celkem Organizační členění SVČ Lužánky Ředitel Pedagogický zástupce Ekonomický zástupce Pobočky Podpůrné systémy Evropské projekty CVČ Lidická Ekonomické oddělení ŠVP PVŠ BCVČ Lesná Sekretariát ředitele Mikroškolka CVČ Lány Marketing a služby Mládež v akci SDV Labyrint Údržba MMC Lávka Pracoviště Slovinská CRA Lata Turistická základna Mostkovice CHA Lampa Turistická základna Kozí Horka CVČ Legato CVČ Linka CVČ Lyska CVČ Louka 5

9 VEDENÍ SVČ LUŽÁNKY Ing. Milan Appel - ředitel Mgr. Jitka Kačerová - zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Jan Ondroušek - zástupce ředitele pro ekonomiku Provoz celé fi rmy umožňují podpůrné systémy jako je sekretariát ředitele, ekonomické oddělení, oddělení marketingu a služeb, a údržba. SEKRETARIÁT ŘEDITELE Zaměstnanci: Lada Křivánková - sekretářka EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ Zaměstnanci: Lenka Vrbacká - vedoucí oddělení Dana Hladíková - účetní Jitka Ondroušková - MD Václav Pecháček - nepravidelná výpomoc ODDĚLENÍ MARKETINGU A SLUŽEB Hlavní náplní činnosti oddělení je P.R., propagace, fundraising, spolupráce se sponzory a donátory, médii, partnery a spolupracujícími organizacemi, příprava zapojení Lužánek do Evropské dobrovolné služby a pomoc jednotlivým oddělením v oblastech projektového řízení. Nedílnou součástí je příprava, koordinace a realizace velkých akcí pro veřejnost i zaměstnance. Oddělení marketingu a služeb spravuje a provozuje turistickou základnu na Kozí Horce u Brněnské přehrady a spravuje chod lužáneckého autoprovozu. Najdete zde i pedagogické aktivity - pravidelnou zájmovou činnost - kroužky pro děti předškolního věku, klub deskových her a hudební a taneční skupiny jako jsou Jazz archiv a Taneční studio. V roce 2007 se nám povedlo zrealizovat několik akcí pro fi rmy na klíč - Mikuláš pro IBM a Den dětí pro Hartmann Rico. I nadále spolupracujeme s Domem pánů z Lipé a Student Agency. Během celého září jezdila v galerijní tramvaji DPMB výstava dokumentující fotografi emi a krátkými texty činnost SVČ Lužánky, zahájení výstavy bylo doprovázeno happeningem na náměstí Svobody v první školní den. Začátek školního roku byl propagačně podpořen celou stranou v brněnském Metropolitanu. Zaměstnanci: Mgr. Marie Sobková - vedoucí oddělení Ondřej Musil - technik sálu, spolupráce s médii, turistická základna Kozí horka Gabriela Odstrčilová - propagace Bc. Hana Procházková - propagace Ing. Petr Špatka - správce sítě Bc. Kateřina Děkaníková - na MD ÚDRŽBA Úkolem této složky je nejen zvládnutí drobných oprav a údržby, ale i časově rozsáhlejší práce pro jednotlivá oddělení či pobočky. V roce 2007 se údržba stala centrální pro jedenáct poboček a dvě turistické základny. Počet zaměstnanců byl snížen o jednoho pracovníka. Během roku se nám částečně podařilo zmapovat potřebné údržbářské práce na pobočkách, domluvit postup prací a jejich harmonogram. Kromě běžné údržbářské činnosti jsme na pobočce LATA zrekonstruovali byt, pro zahraniční dobrovolné pracovníky. Zaměstnanci: Miroslav Veselý - vedoucí údržby Zdeněk Zdráhal - údržba Hynek Pukl - údržba Kozí Horky 6

10 LIDICKÁ 7

11 Centrum volného času Lidická je největší a nejstarší pobočkou SVČ Lužánky. Jeho poloha uprostřed historického parku Lužánky blízko centra města Brna umožňuje nabízet širokému spektru klientů od nejmenších dětí po seniory pestrou řadu atraktivních aktivit, a to od pravidelné zájmové činnosti přes příležitostné akce, prázdninové aktivity, odborné kurzy a semináře, až po výukové programy pro školy. Rok 2007 byl rokem velkých a zásadních změn celého SVČ Lužánky, což se projevilo výrazně především na naší pobočce. Ekonomické změny měly přímý vliv na změny organizační struktury, stejně jako na personální obsazení pobočky. V průběhu roku odešlo 5 pedagogů a 2 provozní pracovníci, a tím bylo nutné znovu se společně zamyslet především nad pedagogickou koncepcí CVČ Lidická. Ta vznikala na základě společného hledání a přemýšlení v průběhu celého kalendářního roku a jejími hlavními pojmy jsou PESTROST nabídky - PRO- POJOVÁNÍ činností i lidí a NÁRŮST množství klientů i kvality činností. I v roce 2007 nabídla pobočka CVČ Lidická celou škálu velkých příležitostných akcí pro širokou veřejnost. Mezi tradičně největší a nejvýznamnější patří: Velikonoce a Vánoce v Lužánkách - dílny a aktivity pro celé rodiny, Lužánky v Lužánkách - prezentace naší činnosti u příležitosti Dne dětí, Den země, Projektové dny pro žáky ZŠ. Další velké akce, často národního i mezinárodního významu, nabízí sedm samostatných odborných oddělení CVČ Lidická. S nimi úzce spolupracuje úsek údržby, bez jehož podpory by pedagogické činnosti byly jen stěží zvládnutelné. V roce 2007 byl zahájen také velký projekt ZaHRAda, zaměřený na přestavbu doposud jen velmi málo využívané vnitřní zahrady v atraktivní prostředí, sloužící jak dětem a mládeži v zájmových útvarech a výukových programech, tak i k odpočinku a relaxaci našich klientů. I nadále jsme řešili úpravy některých kluboven a zefektivnění jejich vytížení pro činnost. Poděkování patří kromě pedagogických i provozních pracovníků CVČ Lidická především všem externím a dobrovolným pracovníkům, kteří spolu s námi zajišťují jednotlivé aktivity, spolupracujícím organizacím a všem našim klientům. Mgr. Petra Rychecká, vedoucí pobočky ODDĚLENÍ RODINNÉ VÝCHOVY A RUKODĚLNÝCH AKTIVIT Oddělení rodinné výchovy a rukodělných aktivit nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné a řemeslné techniky. V roce 2007 jsme otevřeli 17 kroužků a kurzů pro 161 účastníků a uspořádali dalších 77 akcí pro 1787 zájemců. Po deseti letech byla ukončena činnost kurzů paličkování, které byly určeny především dospělým zájemcům. Významnou akcí oddělení byla výstava malovaného hedvábí s názvem Mezi nebem a zemí v Galerii Lužánky, kde jsme veřejnosti prezentovali celoroční práci kurzů malby na hedvábí. Další širokou oblastí, které se ve středisku rodinné výchovy věnujeme, jsou výukové programy pro žáky základních škol zaměřené na výchovu ke zdraví a sexuální výchovu. V roce 2007 proběhlo 262 výukových programů pro 4926 žáků. Zaměstnanci: PaedDr. Eva Horká - vedoucí oddělení, dívčí kluby a dílny rukodělných technik, Modrá linka Lenka Malátová - paličkovaná krajka (do ) Olga Černá - výukové programy Mgr. Jarmila Krajčová - výukové programy ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Oddělení přírodovědy nabízí svým členům i veřejnosti pestrou paletu činností v oblastech chovatelství, pěstitelství a pobytu v přírodě. Patří sem především 8

12 pravidelná zájmová činnost, výukové programy, jednotlivé tématické akce, kurzy pěstování exotických květin a aranžérské kurzy k různým příležitostem, ale také poradenská činnost v oblasti pěstitelství a chovatelství. Těší nás stále narůstající zájem o pravidelné kroužky chovatelské a teraristické, kde se děti seznamují s problematikou chovu jak běžných, tak exotických domácích mazlíčků, a zkoušejí si praktickou péči o ně na vlastní kůži. Ve dvou sklenících a na zahradě se v kroužcích zdokonalují ve svých specializovaných oborech kaktusáři, citrusáři, pěstitelé sukulentů, orchidejí, stále více stoupá zájem o pěstování a tvarování bonsaí, aranžérské umění pak rozvíjejí v kroužku Hortenzie. Na dlouholetou tradici navazují svou pravidelnou činností také turistické kolektivy Zeměpisné společnosti Po cestách vlasti (1953) a kmen Vlků. V roce 2007 pracovalo na oddělení přírodovědy celkem 22 kroužků, jejichž činnost pravidelně završují letní pobytové a příměstské tábory. Ve sklenících a na zoologickém úseku jsme v roce 2007 nabízeli celkem 10 výukových programů, v nichž se snažíme se rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické myšlení a jednání. Oddělení přírodovědy je nejen organizátorem, ale také realizátorem Biologické olympiády. Zaměstnanci: Ing. Marcela Zajíčková - chovatelství (od září 2007 vedoucí oddělení) Marketa Wernischová - skleník I, chovatelství Ing. Jiří Trávníček - skleník II Mgr. Olga Lorencová - chovatelství (nepravidelná výpomoc) Eva Břeňová - pěstitelství, vedoucí oddělení (dlouhodobá nemoc) ODDĚLENÍ TECHNIKY V 54 zájmových kroužcích oddělení techniky pracuje 386 účastníků. Máme zde kroužky modelářské, elektroniky, výpočetní techniky, rozhlasový klub, fotokroužek, kroužek Věda a technika hrou. Z dalších akcí organizujeme soutěže, dílny, víkendové akce, prázdninové tábory a odborná soustředění. Pokračují kurzy práce na počítačích pro dospělé, cca 6 12 účastníků za měsíc. Budujeme tábořiště v Brtnici, kde proběhne letos čtvrtý tábor. Ve spolupráci s pobočkou Lány zajišťujeme příměstské tábory. Ze soutěží MŠMT zajišťujeme chemickou olympiádu a odborné semináře pro studenty k tématům CHO. Organizujeme a garantujeme rukodělné kurzy pro pedagogy, které jsou akreditovány MŠMT Oddělení techniky spolupracuje s občanskými sdruženími - Klub centra papírových modelů, Pikomat - sdružuje děti a mládež se zájmem o matematiku, SRC Brno - automodeláři, Klub Domino - dětská tisková agentura, Radioklub mládeže OK2KUB. Členové klubu SRC Brno patří mezi světovou automodelářskou špičku, každoročně se zúčastňují MS, kde dosahují vynikajících výsledků. Papírové Království - výstava a soutěž papírových modelů patří mezi nejlepší akce svého druhu v ČR, přivítali jsme i modeláře ze SR a Polska, Rakouska. Přibližně 500 modelů shlédlo asi 540 návštěvníků. Naši modeláři obhájili l. místo v celoročním bodování klubů v Poháru papírových modelářů ČR. V soutěži jednotlivců získali dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Úsek výpočetní techniky prezentuje svoji činnost na vlastních webových stránkách. Na oddělení pracuje 15 externích a 18 dobrovolných pracovníků. Zaměstnanci: Růžena Valehrachová - vedoucí oddělení, Tekura papíroví modeláři, kutilové Mgr. Zdeňka Antonovičová - Modelcentrum, Pikomat, chemická olympiáda Mgr. Pavel Špatka - výpočetní technika Ing. Petr Špatka - elektronika, správce sítě Zdeněk Herzig - Dětská tisková agentura - klub LITINA, kutilové, radioklub (do ) 9

13 ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY Hlavní náplní oddělení je pravidelná činnost - 37 celoročních kurzů jógy a tajči navštěvovalo víc jak 900 zájemců. Pohybové techniky doplněné možností sebepoznání a rozšířením vědomostí jsou již po mnoho let vyhledávanou aktivitou, a jsou určeny jak zdravým jedincům, tak lidem s různým zdravotním oslabením. Mimořádné úspěchy zaznamenávají v oblasti budování dobrých mezilidských vztahů. V Klubu makrobiotiky si mohli zájemci uvařit jídlo podle zásad makrobiotické kuchyně a dozvědět se i mnoho zajímavého o zdravé výživě. Veřejností vyhledávané byly také vycházky za poznáním a relaxací v přírodě - vandrajóga. Víkendové pobyty, letní týdenní tábory i možnost zacvičit si každý týden v době letních prázdnin v SVČ Lužánky jsou trvale oblíbené činnosti oddělení. V oblasti vzdělávací a metodické činnosti byli proškoleni noví cvičitelé jógy III. třídy a k devíti již vydaným metodickým materiálům a třem MC přibyly dvě nové publikace - Psychomotorika a Sanskrtský slovníček. Poděkování patří zodpovědnému kolektivu externích pracovníků, kteří se na výsledcích činnosti oddělení celoročně podílejí. Zaměstnanci: PaedDr. Eva Skalická - vedoucí oddělení etiky a jógy VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ A GALERIE LUŽÁNKY Náplní tohoto oddělení je především pravidelná zájmová činnost ve výtvarných a keramických kroužcích. V roce 2007 u nás pracovalo 27 dětských a 7 dospělých kroužků a chodilo do nich 478 členů. Dalších akcí našeho oddělení se zúčastnilo 3653 klientů. Z dalších akcí jsou to dílny a víkendové akce, prázdninové tábory a soustředění, výukové programy v galerii a keramice a keramické i výtvarné kurzy pro dospělé. V roce 2007 jsme naši nabídku rozšířili o výukové programy grafi ky a výtvarných směrů (pop art, exprese). Součástí činnosti oddělení jsou výstavy mladých výtvarníků v Galerii Lužánky a Galerii Kraví hora, a cestovatelských fotografi í na chodbě CVČ. V květnu 2007 se uskutečnil již čtvrtý ročník Dnů čaje a keramiky v krásném prostředí terasy CVČ Lidická, který si zajistil vysoké renomé svou odborností a příjemnou atmosférou. O prázdninách proběhl velmi úspěšný kurz nejen pro učitele, jehož účastníci vytvořili rozměrnou mozaiku a velké keramické nádoby, výtvarné a keramické příměstské tábory. Na podzim roku 2007 se děti z kroužků zúčastnily výtvarného soustředění v Praze ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady Praha, které by mělo vyvrcholit výstavou výtvarných a keramických prací v roce Keramické a výtvarné dílny navštěvují nadále mentálně postižení, zrakově postižení a romské děti. V letošním roce jsme rozšířili spolupráci s oddělením přírodovědy - tyto skupiny si ve skleníku osazují vlastnoručně vyrobené keramické nádoby. V červnu 2007 jsme celoroční činnost završili výstavou dětských prací Kunstkomora v krásném prostředí Státního zámku Bučovice. Zaměstnanci: Mgr. Naďa Obrátilová - vedoucí oddělení, Galerie Lužánky a výtvarné kroužky Mgr. Ilona Kulíková - keramické kroužky Mgr. Ondřej Navrátil - kroužky grafiky a výtvarných směrů ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD Náplní činnosti oddělení společenských věd je zejména realizace výukových programů zaměřených na historii, regionální výchovu, literární a fi lmovou výchovu, organizace okresních a krajských kol humanitních soutěží (Dějepisná olympiáda, Olympiáda českého jazyka), pravidelná zájmová činnost v kroužcích, nabídka výletů, exkurzí, příměstských a letních poznávacích táborů pro členy kroužků i širší veřejnost. 10

14 V roce 2007 se uskutečnilo 185 výukových programů, kterých se zúčastnilo 3911 žáků a studentů. Dalších 102 akcí připravených na oddělení využilo 1887 dětí a studentů. S velkým zájmem škol se setkala možnost zúčastnit se festivalu dokumentárních fi lmů Jeden svět pro školy, který v Brně zajišťujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Velkého úspěchu dosáhli členové klubu České dámy, kteří obsadili na Mistrovství republiky 1. a 2. místo v kategorii mladších žáků a 1. a 3. místo mezi staršími žáky. Zaměstnanci: Mgr. Alena Vlhová - vedoucí oddělení Věra Budínská - výukové programy a EDS (do ) V personální oblasti došlo k několika změnám. Pracovní poměr ukončili Martin Hak, Petr Dytrich a David Bimka, do pracovního poměru byla přijata Hana Šmahelová. V rámci Evropské dobrovolné služby se do činnosti SDV vhodně zapojila také Paola Pizzo z Itálie. Zaměstnanci: Mgr. Tomáš Doležal - vedoucí oddělení, garant výukových programů, vedoucí DS Kšandy Ing. Ondřej Dufek - vedoucí DDS Brnkadla Bc. Eva Šrotová - vedoucí DS Kšandy, vedoucí projektu EDS Mgr. Petra Rychecká - vedoucí DDS Brnkadla Hana Šmahelová - vedoucí DDS Brnkadla STŘEDISKO DRAMATICKÉ VÝCHOVY Obsahem činnosti našeho oddělení je realizace dramaticko-výchovných výukových programů, dále vedení dětských, studentských i dospělých divadelních souborů, a v neposlední řadě také pořádání soutěžních i nesoutěžních divadelních přehlídek. SDV úzce spolupracuje s občanskými sdruženími DDS Brnkadla, DS Kšandy a Pohybové studio Cyranovy boty. Za rok 2007 se na Středisku dramatické výchovy uskutečnilo celkem 177 aktivit, jichž se zúčastnilo celkem 4257 účastníků. Pravidelně pracovalo 16 zájmových útvarů, jejichž činnost vyvrcholila 2 letními tábory a 1 příměstským táborem, který jsme v tomto roce pořádali poprvé. Celkem 1804 osob se zúčastnilo příležitostných akcí, mezi které řadíme mimo jiné reprízy divadelních a tanečních vystoupení realizované členy našich kroužků. SDV se v roce 2007 podílelo na realizaci regionálního kola postupové divadelní přehlídky Dětská scéna 07, nesoutěžní divadelní přehlídky Brnkání s Provázkem (ve spolupráci s profesionálním divadlem Husa na provázku) a nesoutěžní přehlídky pohybového divadla Nadělení v pohybu. SPRÁVA A PROVOZ BUDOVY Úkolem tohoto oddělení je zvládnutí provozu a úklidu budovy. Správce budovy má na starosti recepci i úklid budovy, spolupracuje se všemi firmami, které provádějí různé úpravy a opravy a zajišťuje revize všech vnitřních zařízení. Při větších opravách spolupracuje velmi úzce s údržbou. Zaměstnanci: Pavel Tříska - správce budovy Drahomíra Sehnalová - recepční Marie Lindušková - recepční Romana Mezírková - recepční Naďa Hrozková - recepční, Zuzana Schmidtová - recepční, Drahomíra Kašubová - recepční Ilona Kadlečíková - recepční (do ) Ivana Maříková - úklid Ivana Vitovská - úklid Květoslava Kovářová - úklid Drahomíra Dočkalová - úklid Ilona Zimová - úklid Zdena Jochmanová - úklid (mateřská dovolená) Vítek Odstrčil - údržba budovy (nepravidelná výpomoc) 11

15 LESNÁ 12

16 Bezbariérové centrum volného času Lesná je pobočkou SVČ Lužánky již od roku Je umístěno v krásném prostředí brněnského sídliště Lesná. Návštěvníky přivítá příjemný exteriér, který zdobí obrázky od výtvarnice Silvie Hanákové, zahrada s prolézačkami pro děti a zátiším, které využívají zejména výtvarníci. V blízkosti BCVČ je Lanové centrum. Nabídka volnočasových aktivit je určena nejen pro děti a mládež, ale i dospělé, zdravé i handicapované a to zejména v oblasti sportovní a estetické. V letošním roce u nás došlo k řadě personálních změn. Od září 2007 na místo Mileny Bogdálkové nastoupil dosavadní vedoucí Sportcentra Pavel Hradský. Ve stejnou dobu byla přijata do oddělení sportcentra Michaela Sámková, a od prosince 2007 nastoupili do Lanového centra Robert Bisom a Michal Frainšic. V tomto roce byla kompletně zrekonstruována počítačová síť, nově vznikla serverovna, došlo k výměně veškeré kabeláže a zásuvek, bylo instalováno bezdrátového připojení na Internet pro čekající rodiče. BCVČ Lesná se také připojilo k akci brněnského magistrátu - vytvořila se sběrná místa pro tříděný odpad. Zaměstnanci společnými silami upravili zahradu kolem celého objektu. Byly prořezány stromy, zasazeno množství keřů a vyset trávník tak, aby zahrada mohla být co nejvíce využívána k dalším pravidelným i nepravidelným činnostem. SPORTCENTRUM Oddělení Sportcentra nabízí pravidelnou činnost pro zájemce z řad široké veřejnosti, od nejmenších dětí až po seniory. Široké spektrum naší nabídky je tvořeno od výkonnostních oddílů po relaxační cvičení, nabízíme jógu, rekreační aktivity, turistiku, deskové hry apod. (99 kroužků, 1250 účastníků). Naše oddíly se pravidelně umísťují na předních místech regionálních, ale i celostátních soutěží. V roce 2007 se uskutečnil 2.ročník sportovně-kulturní akce STREET. Tato akce je složena ze dvou částí a jejím cílem bylo přivést a propagovat atraktivní sportovní aktivity (snowboarding, skate) v městském prostředí. Celkem akci sledovalo přes 1500 diváků, doprovodných programů se z nich zúčastnilo přes 900. Na exhibicích bylo možné shlédnout vystoupení 73 sportovců a umělců, do sportovního klání se zapojilo celkem asi 150 účastníků. Dalším směrem, kterým se Sportcentrum ubíralo v loňském roce, bylo pořádání velkých akcí. Jednalo se především o setkání účastníků našich kroužků s rodinnými příslušníky s cílem aktivně je zapojit do různých činností. Dobré vztahy s rodiči každoročně pomáhají utužovat turnaje ve stolním tenise či deskových hrách, zápolení v přespolním či orientačním běhu nebo jízdě na kole. Stále větší důraz klademe na pobytové akce, příměstské a letní tábory. Ve spolupráci se školami pořádáme sportovně orientovaná soustředění, adaptační kurzy pro studenty vyšších i nižších gymnázií a středních škol. LANOVÉ CENTRUM Patří do sítě lanových center PROUD. V našem areálu může nabídnout vysoké i nízké lanové překážky a dobrodružné programy pro školy, veřejnost i pro firmy. V roce 2007 navštívilo Lanové centrum v rámci výukových programů či programů pro veřejnost téměř účastníků. Počet instruktorů věnujících se těmto programům se ustálil na 35. Uspořádali jsme akreditované vzdělávací kurzy pro volnočasové pracovníky, pedagogy a veřejnost v oblasti lanových aktivit. V rámci nejrůznějších akcí, dnů dětí a vzdělávání jsme realizovali mobilní lanové překážky téměř po celé republice. Během roku byla dokončena rekonstrukce celého areálu a byla započata výstavba nové netradiční věže Alpine Tower - jediné věže svého druhu v Evropě. 13

17 ESTETIKA Oddělení nabízí zejména pravidelnou činnost v keramických a výtvarných kroužcích pro děti, mládež i dospělé. Z dalších akcí jsou to výukové programy pro základní a mateřské školy, prázdninové tábory a soustředění, výstavy, kurzy a tvořivé dílny pro dospělé a akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy. V roce 2007 jsme dětskou tvorbu představili veřejnosti v rámci výstavy Obrázky na cestách - celý červen cestovaly dětské obrázky městem v Galerijní tramvaji Dopravního podniku města Brna. Se zájmem a úspěchem se setkalo další vzdělávání pro pedagogy (akreditovaný kurz keramiky) a letní dílna Hlína a dřevo. Kromě tradičního výtvarného soustředění v průběhu letních prázdnin měl premiéru příměstský tábor Z Lesné tam a zase zpátky, který bude vzhledem k příznivému ohlasu v dalších letech pokračovat. Tvořivé dílny pro veřejnost pořádané každý měsíc jsou díky zajímavým tématům stále oblíbené. Těší nás nově navázaná spolupráce se Základní školou speciální a praktickou na Ibsenově ulici - myslíme si, že práce s keramickou hlínou může děti s mentálním postižením obohacovat stejně kladným způsobem jako nás pedagogy kontakt s nimi. Stává se již tradicí vydávání kalendáře, který představuje výsledky naší výtvarné práce s dětmi - ten nejnovější s názvem Čáry máry vznikl koncem roku 2007 opět ve spolupráci s OHL ŽS a.s. Brno a měli jsme z něj velkou radost. SLUNÍČKO Oddělení se věnuje především nejmenším dětem a jejich rodičům. Připravujeme pro ně pravidelná setkání v pohybovém kroužku Hopsání a ve výtvarném kroužku Hňácání. Nabízíme i víkendové akce navazující na tradiční lidové zvyky. V letošním roce to bylo zejména Pálení Mařeny, které jsme spojili s jarním pobytem na horách. V tomto školním roce jsme rozšířili nabídku kroužků Hopsání, Hňácání a pohybového kroužku Ještěrky. O prázdninách jsme zrealizovali tábor pro rodiče s dětmi v Březníku a nabídli i tábor pro školáky, který díky dobrému ohlasu bude letos pokračovat pod názvem Cesta kolem světa. V zimě jsme prožili dva krásné týdny s rodiči a dětmi na horách v Horní Lipové, kde každoročně nabízíme výuku lyžování a pestrý program na sněhu i bez něj. Velice nás těší zájem o nově otevřenou Macešku, která nabízí příležitostné i pravidelné hlídání dětí bez rodičů s rozvíjejícím herním, pohybovým a výtvarným programem. Společně s dětmi z přírodovědného kroužku se staráme o nová zvířátka, která dělají radost nejen jim, ale i příjemně doplňují nedávno zrekonstruovanou klubovnu Sluníčka. Zaměstnanci: Mgr. Pavel Hradský - vedoucí pobočky Mgr. Danila Slaměníková - lyžaři běžci Mgr. Monika Šťastná - aerobik, moderní gymnastika Dis. Martin Hub - Sportcentrum Bc Michaela Sámková - Sportcentrum Bc Michal Němec - Lanové centrum Petr Klouda - Lanové centrum Mgr. Michal Frainšic- manager volného času Robert Bisom - manager volného času Mgr. Romana Latová - estetika Mgr. Monika Kühnelová - estetika Ing. Radka Kavanová - Sluníčko Zuzana Císařová - Sluníčko Mgr. Miroslav Kučera - provoz budovy Petra Čermáková - recepční Ivona Pánková - recepční Alena Krejčí - recepční Iveta Skaláková - úklid 14

18 LÁNY 15

19 Centrum volného času Lány působí jako pobočka SVČ Lužánky od roku 1995 a snaží se vytvářet program pro všechny věkové skupiny. Pobočka sídlí spolu s knihovnou v budově bývalé ZŠ patřící MČ Brno-Bohunice. Nabízíme pestrou škálu zájmové činnosti, od pravidelné po nejrůznější akce pro veřejnost. Snažíme se zaujmout děti i dospělé návštěvníky, laiky i odbornou veřejnost. Akce pro veřejnost bývají koncipovány tak, aby se jich mohla zúčastnit celá rodina. Nově se zajímáme o multikulturní témata, nabízíme prostor ČAJOVNA jako místo k setkávání lidí a kultur. ODDĚLENÍ PŘEDŠKOLNÍCH A RODINNÝCH AKTIVIT V oblasti zájmové činnosti pro maminky s dětmi i pro předškolní děti bez doprovodu rodičů je nejrozšířenější aktivitou Maceška (dopolední řízený program pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů) a Baby klub - program pro maminky s dětmi fungující i jako příprava na vstup do Macešky (stejné prostředí, stejné tety, podobný program). Dále pokračují aktivity: Sportovní školička, Taneční školička, Hudební školička a Výtvarka pro mrńátka. Pro rodiny s dětmi pořádáme po celý rok akce pro veřejnost a pobytové akce. ODDĚLENÍ MULTIKULTURNÍCH AKTIVIT V oddělení multikulturních aktivit se nejvíc rozvíjí Klub pro mladé s názvem ČAJOVNA - probíhají zde akce pro veřejnost, výukové programy i neformální setkávání mladých lidí se zájmem o exotično. Všechny činnosti jsou zaměřeny na hravé poznávání různých kultur a na činnosti s exotickým zaměřením. ODDĚLENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT Oddělení sportovních aktivit nabízí tradiční zájmové činnosti pro děti i dospělé (kalanetika, aerobic, rehabilitační cvičení, jóga, sportovní a míčové hry). Toto oddělení spolupracuje s ostatními především při přípravě akcí pro veřejnost (sportovní stanoviště např. při příležitosti Dne dětí a jiných akcích) a při přípravě programu všech pobytových akcí. Oddělení sportovních aktivit má na starost také program příměstských táborů. VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ Vycházíme vstříc nejen mimořádně talentovaným dětem, ale i těm, které se rády baví ve výtvarné oblasti. Nabízíme výtvarné i čistě keramické kroužky pro děti od 2 let až do dospělého věku, výukové programy pro všechny stupně škol, vzdělávání učitelů, prázdninové programy, příměstské výtvarné a textilní tábory pro veřejnost, prázdninové a víkendové dílny. V roce 2007 proběhlo 95 výukových programů pro MŠ a ZŠ, jichž se zúčastnilo 1200 účastníků. Pravidelná zájmová činnost probíhala v 50 kroužcích, každý navštěvovalo průměrně 10 účastníků. Do pravidelné zájmové činnosti byly zařazeny i aktivity pro nejmenší - Baby klub a Maceška (Maceška probíhala denně s průměrnou účastí 10 dětí denně, Baby klub navštěvovalo 85 dětí s maminkou, příp. s tatínkem nebo babičkou). Na akcích pro veřejnost jsme uvítali kolem 1500 účastníků. Zaměstnanci: MgA. Petra Košťálová - vedoucí pobočky, Čajovna, předškolní a rodinné aktivity, multikulturní aktivity Mgr. Andrea Kamenická - výtvarné oddělení Lucie Ferdusová - Maceška, kroužky pro předškolní a školní děti, akce pro veřejnost Renata Trávníčková - provoz budovy, úklid Irena Suchardová - manager volného času, akce pro veřejnost 16

20 LABYRINT 17

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Lužánky - středisko volného času

Lužánky - středisko volného času BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE BRNO - JIH Lužánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka

Více

PROGRAM ŘÍJEN 2015 KERAMICKÝ ČTVRTEK PRO DOSPĚLÉ CVIČENÍ S KOJENCI 2 PODZIM NA STOLE DRACI NAD ŽABINAMI ČEKÁME MIMINKO ANEB CO SE V KNIHÁCH NEPÍŠE

PROGRAM ŘÍJEN 2015 KERAMICKÝ ČTVRTEK PRO DOSPĚLÉ CVIČENÍ S KOJENCI 2 PODZIM NA STOLE DRACI NAD ŽABINAMI ČEKÁME MIMINKO ANEB CO SE V KNIHÁCH NEPÍŠE PROGRAM ŘÍJEN 2015 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ pondělí 16.00-17.00 hodin SVČ Lužánky pracoviště LATA, Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky Cvičení na velkých míčích, s overbaly, posilování a protahování svalových skupin,

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Kde nás najdete BÍLOVICE NAD SVITAVOU. BRNO - SEVER Liška. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY

Kde nás najdete BÍLOVICE NAD SVITAVOU. BRNO - SEVER Liška. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY Kde nás najdete BRNO - SEVER Liška BÍLOVICE NAD SVITAVOU Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ

Kde nás najdete BRNO - SEVER. Lesná. Slovinská Lata ŽABOVŘESKY. VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ Kde nás najdete BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka Hilleho ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROGRAM ČERVEN 2014 BRNKÁNÍ 2014 BYE - BYE VÍKEND KOUZELNÉ VINOHRADY TVÁŘÍ V TVÁŘ OHNI

PROGRAM ČERVEN 2014 BRNKÁNÍ 2014 BYE - BYE VÍKEND KOUZELNÉ VINOHRADY TVÁŘÍ V TVÁŘ OHNI PROGRAM ČERVEN 2014 BRNKÁNÍ 2014 29. 5. - 1. 6. 2014 SVČ Lužánky pracoviště LIDICKÁ, Lidická 50, Brno XXI. ročník nesoutěžní přehlídky a dílny dětského divadla vstupné dobrovolné informace: Petra Rychecká,

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

VÝSTAVA MOŽNOSTI MALBY A OBJEKTU / PĚT KOČEK

VÝSTAVA MOŽNOSTI MALBY A OBJEKTU / PĚT KOČEK PROGRAM DUBEN 2014 VÝSTAVA MOŽNOSTI MALBY A OBJEKTU / PĚT KOČEK 14. 3. - 13. 4. 2014 pondělí - pátek 8.00-20.00 hodin SVČ Lužánky pracoviště LIDICKÁ, Lidická 50, Brno Výstava projektu ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2011 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

12. 5. - 8. 6. 2015 SVČ Lužánky pracoviště LIDICKÁ, Lidická 50, Brno Výstava v Galerii Lužánky, přístupna po-pá 8.00-22.00 hodin, vstup volný

12. 5. - 8. 6. 2015 SVČ Lužánky pracoviště LIDICKÁ, Lidická 50, Brno Výstava v Galerii Lužánky, přístupna po-pá 8.00-22.00 hodin, vstup volný PROGRAM ČERVEN 2015 PŘÍBĚHY BLECHY - KRESBY TEREZY DAMCOVÉ 12. 5. - 8. 6. 2015 SVČ Lužánky pracoviště LIDICKÁ, Lidická 50, Brno Výstava v Galerii Lužánky, přístupna po-pá 8.00-22.00 hodin, CVIČENÍ PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Výroční zpráva CA-JB (Centra AMAVET Junior Brno) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROGRAM KVĚTEN 2014 VÝSTAVA ODKAZY

PROGRAM KVĚTEN 2014 VÝSTAVA ODKAZY PROGRAM KVĚTEN 2014 VÝSTAVA ODKAZY 24. 4. - 11. 5. 2014 pondělí až pátek 8.00-20.00 hodin SVČ Lužánky pracoviště LIDICKÁ, Lidická 50, Brno Galerie Lužánky výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Brno,

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více