VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

2 Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány

3

4 LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, Brno tel , bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., číslo účtu: , kód banky: 5500 Fakultní školské zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity POBOČKY SVČ LUŽÁNKY: LIDICKÁ - centrum volného času Lidická 50, Brno, tel , LESNÁ - bezbariérové centrum volného času Milénova 13, Brno, tel , LÁNY - centrum volného času Lány 3, Brno, tel , LABYRINT - studio dramatické výchovy Švermova 19, Brno, tel , LÁVKA - multimediální centrum pro mládež Kraví Hora 5, Brno, tel , LATA - centrum rodinných aktivit Plovdivská 8, Brno, tel , e mail: LAMPA - centrum hudebních aktivit Kyjevská 2, Brno, tel , LEGATO - centrum volného času Stamicova 7, Brno, tel , LINKA - centrum volného času Kosmonautů 4, Brno, tel , LYSKA - centrum volného času Oblá 51c, Brno, tel , LOUKA - centrum volného času Bzenecká 23, Brno, tel , PRACOVIŠTĚ SLOVINSKÁ Slovinská 39/41, Brno, tel , TURISTICKÁ ZÁKLADNA KOZÍ HORKA Kozí Horka, Brněnská přehrada TURISTICKÁ ZÁKLADNA MOSTKOVICE u Plumlovské přehrady

5 OBSAH 1. ÚVOD PŘEDSTAVUJEME LUŽÁNKY LIDICKÁ LESNÁ LÁNY LABYRINT LÁVKA LATA LAMPA LEGATO LINKA LYSKA LOUKA PRACOVIŠTĚ SLOVINSKÁ TURISTICKÁ ZÁKLADNA KOZÍ HORKA TURISTICKÁ ZÁKLADNA MOSTKOVICE ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST SPONTÁNNÍ ČINNOST MLÁDEŽE OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRÁZDNINOVÁ ČINNOST SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ ŽIVOT LUŽÁNEK SPOLUPRÁCE PODĚKOVÁNÍ

6 1. ÚVOD Lužánky - středisko volného času je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Od 15. května 1949 nepřetržitě nabízí každý den volnočasové aktivity dětem, mládeži a v posledních desetiletích i dalším zájemcům bez ohledu na věk, a jsou tak nejstarším zařízením pro volný čas v celé České (a dříve i Československé) republice. V lednu 2007 došlo po téměř dvouleté přípravě k fúzi dvou školských zařízení - SVČ Lužánky a SVČ Domeček, čímž Lužánky získaly na jihozápadě Brna čtyři nové pobočky - Legato, Lampu, Lysku a Linku. V polovině roku k nim přibyla nová, v pořadí již jedenáctá pobočka Louka v městské části Vinohrady. Tím se Lužánky staly nejen nejstarším, ale i nejrozsáhlejším a svými výkony největším českým střediskem volného času. SVČ Lužánky zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých - vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory. SVČ Lužánky jsou již osmým rokem pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. Velmi úzce též spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. SVČ Lužánky má ofi ciální statut Fakultního školského zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již několik let se SVČ Lužánky umisťuje pravidelně v anketě Kdo hýbe Brnem TOP 100 Brno, vyhlášené Magistrátem města Brna a časopisem Brno Business, mezi stovkou nejvýznamnějších fi rem a institucí ve druhém největším městě České republiky. Ještě důležitější však je, že i v roce 2007 našly tisíce brněnských dětí, mladých lidí, studentů, učitelů a dalších Brňanů v Lužánkách zázemí pro svůj volný čas, inspiraci, nové poznatky či radost ze života. Proto se domnívám, že naše práce má svůj význam a těším se, že přinejmenším stejný smysl bude mít i další činnost našeho střediska volného času. Ing. Milan Appel, ředitel 3

7 2. PØEDSTAVUJEME LUŽÁNKY Středisko volného času Lužánky zahájilo v září 2007 svou 59. sezónu. Svoji činnost nabízíme v následujících lokalitách: Centrum volného času Lidická a Multimediální centrum Lávka, MČ Brno-střed, Bezbariérové centrum volného času Lesná, MČ Brnosever, Centrum rodinných aktivit Lata, MČ Žabovřesky, Centrum volného času Lány a Studio dramatické výchovy Labyrint, MČ Bohunice, Centrum volného času Linka a Centrum hudebních aktivit Lampa, MČ Starý Lískovec, Centrum volného času Legato, MČ Kohoutovice, Centrum volného času Lyska, MČ Nový Lískovec, Centrum volného času Louka, MČ Vinohrady. K tomu připočtěme ještě sklady na Slovinské ulici v Králově Poli, dvě pevné turistické základny u Brněnské a u lumlovské přehrady a jednu sezónní táborovou základnu u Žirovnice v jižních Čechách. Již druhým rokem jsou Lužánky, stejně jako všechna obdobná zařízení v Jihomoravském kraji, fi nancována normativním způsobem pouze pro vybrané cílové skupiny klientů (žáci ZŠ a SŠ a studenti VOŠ) a pouze ve vybraných činnostech (pravidelná zájmová činnost a pobytové akce). Důvodem je kolize právních norem, vycházejících z nového Školského zákona. Přestože vedení Lužánek i nadále považuje tuto změnu z pedagogického hlediska za nesmyslnou, zpátečnickou a hloupou, daří se nám i v těchto nových ekonomických podmínkách nabízet našim klientům nejen pestrou paletu činností, ale i to, co dělá Lužánky Lužánkami - přívětivou profesionalitu. V roce 2007 se o to v celých Lužánkách snažilo 120 zaměstnanců, 214 externích pracovníků a 698 dobrovolných spolupracovníků. Rozdělení pracovníků v SVČ Lužánky Pobočka, oddělení Vedoucí pracovník Pedagog THP Dělník Externí pracovníci Dobrovolní pracovníci Ředitelství 3 2 Ekonomické oddělení 1 2 Marketing a služby Údržba a autoprovoz 1 2 CVČ Lidická BCVČ Lesná CVČ Lány SDV Labyrint MMC Lávka CRA Lata

8 Pobočka, oddělení Vedoucí pracovník Pedagog THP Dělník Externí pracovníci Dobrovolní pracovníci CVČ Linka CVČ Lyska CVČ Legato CHA Lampa CVČ Louka Projekt ESF Pracoviště Slovinská 1 TZ Mostkovice 1 Celkem Organizační členění SVČ Lužánky Ředitel Pedagogický zástupce Ekonomický zástupce Pobočky Podpůrné systémy Evropské projekty CVČ Lidická Ekonomické oddělení ŠVP PVŠ BCVČ Lesná Sekretariát ředitele Mikroškolka CVČ Lány Marketing a služby Mládež v akci SDV Labyrint Údržba MMC Lávka Pracoviště Slovinská CRA Lata Turistická základna Mostkovice CHA Lampa Turistická základna Kozí Horka CVČ Legato CVČ Linka CVČ Lyska CVČ Louka 5

9 VEDENÍ SVČ LUŽÁNKY Ing. Milan Appel - ředitel Mgr. Jitka Kačerová - zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Jan Ondroušek - zástupce ředitele pro ekonomiku Provoz celé fi rmy umožňují podpůrné systémy jako je sekretariát ředitele, ekonomické oddělení, oddělení marketingu a služeb, a údržba. SEKRETARIÁT ŘEDITELE Zaměstnanci: Lada Křivánková - sekretářka EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ Zaměstnanci: Lenka Vrbacká - vedoucí oddělení Dana Hladíková - účetní Jitka Ondroušková - MD Václav Pecháček - nepravidelná výpomoc ODDĚLENÍ MARKETINGU A SLUŽEB Hlavní náplní činnosti oddělení je P.R., propagace, fundraising, spolupráce se sponzory a donátory, médii, partnery a spolupracujícími organizacemi, příprava zapojení Lužánek do Evropské dobrovolné služby a pomoc jednotlivým oddělením v oblastech projektového řízení. Nedílnou součástí je příprava, koordinace a realizace velkých akcí pro veřejnost i zaměstnance. Oddělení marketingu a služeb spravuje a provozuje turistickou základnu na Kozí Horce u Brněnské přehrady a spravuje chod lužáneckého autoprovozu. Najdete zde i pedagogické aktivity - pravidelnou zájmovou činnost - kroužky pro děti předškolního věku, klub deskových her a hudební a taneční skupiny jako jsou Jazz archiv a Taneční studio. V roce 2007 se nám povedlo zrealizovat několik akcí pro fi rmy na klíč - Mikuláš pro IBM a Den dětí pro Hartmann Rico. I nadále spolupracujeme s Domem pánů z Lipé a Student Agency. Během celého září jezdila v galerijní tramvaji DPMB výstava dokumentující fotografi emi a krátkými texty činnost SVČ Lužánky, zahájení výstavy bylo doprovázeno happeningem na náměstí Svobody v první školní den. Začátek školního roku byl propagačně podpořen celou stranou v brněnském Metropolitanu. Zaměstnanci: Mgr. Marie Sobková - vedoucí oddělení Ondřej Musil - technik sálu, spolupráce s médii, turistická základna Kozí horka Gabriela Odstrčilová - propagace Bc. Hana Procházková - propagace Ing. Petr Špatka - správce sítě Bc. Kateřina Děkaníková - na MD ÚDRŽBA Úkolem této složky je nejen zvládnutí drobných oprav a údržby, ale i časově rozsáhlejší práce pro jednotlivá oddělení či pobočky. V roce 2007 se údržba stala centrální pro jedenáct poboček a dvě turistické základny. Počet zaměstnanců byl snížen o jednoho pracovníka. Během roku se nám částečně podařilo zmapovat potřebné údržbářské práce na pobočkách, domluvit postup prací a jejich harmonogram. Kromě běžné údržbářské činnosti jsme na pobočce LATA zrekonstruovali byt, pro zahraniční dobrovolné pracovníky. Zaměstnanci: Miroslav Veselý - vedoucí údržby Zdeněk Zdráhal - údržba Hynek Pukl - údržba Kozí Horky 6

10 LIDICKÁ 7

11 Centrum volného času Lidická je největší a nejstarší pobočkou SVČ Lužánky. Jeho poloha uprostřed historického parku Lužánky blízko centra města Brna umožňuje nabízet širokému spektru klientů od nejmenších dětí po seniory pestrou řadu atraktivních aktivit, a to od pravidelné zájmové činnosti přes příležitostné akce, prázdninové aktivity, odborné kurzy a semináře, až po výukové programy pro školy. Rok 2007 byl rokem velkých a zásadních změn celého SVČ Lužánky, což se projevilo výrazně především na naší pobočce. Ekonomické změny měly přímý vliv na změny organizační struktury, stejně jako na personální obsazení pobočky. V průběhu roku odešlo 5 pedagogů a 2 provozní pracovníci, a tím bylo nutné znovu se společně zamyslet především nad pedagogickou koncepcí CVČ Lidická. Ta vznikala na základě společného hledání a přemýšlení v průběhu celého kalendářního roku a jejími hlavními pojmy jsou PESTROST nabídky - PRO- POJOVÁNÍ činností i lidí a NÁRŮST množství klientů i kvality činností. I v roce 2007 nabídla pobočka CVČ Lidická celou škálu velkých příležitostných akcí pro širokou veřejnost. Mezi tradičně největší a nejvýznamnější patří: Velikonoce a Vánoce v Lužánkách - dílny a aktivity pro celé rodiny, Lužánky v Lužánkách - prezentace naší činnosti u příležitosti Dne dětí, Den země, Projektové dny pro žáky ZŠ. Další velké akce, často národního i mezinárodního významu, nabízí sedm samostatných odborných oddělení CVČ Lidická. S nimi úzce spolupracuje úsek údržby, bez jehož podpory by pedagogické činnosti byly jen stěží zvládnutelné. V roce 2007 byl zahájen také velký projekt ZaHRAda, zaměřený na přestavbu doposud jen velmi málo využívané vnitřní zahrady v atraktivní prostředí, sloužící jak dětem a mládeži v zájmových útvarech a výukových programech, tak i k odpočinku a relaxaci našich klientů. I nadále jsme řešili úpravy některých kluboven a zefektivnění jejich vytížení pro činnost. Poděkování patří kromě pedagogických i provozních pracovníků CVČ Lidická především všem externím a dobrovolným pracovníkům, kteří spolu s námi zajišťují jednotlivé aktivity, spolupracujícím organizacím a všem našim klientům. Mgr. Petra Rychecká, vedoucí pobočky ODDĚLENÍ RODINNÉ VÝCHOVY A RUKODĚLNÝCH AKTIVIT Oddělení rodinné výchovy a rukodělných aktivit nabízí bohatou a různorodou činnost. Především dívkám a ženám jsou určeny kroužky a kurzy zaměřené na různé rukodělné a řemeslné techniky. V roce 2007 jsme otevřeli 17 kroužků a kurzů pro 161 účastníků a uspořádali dalších 77 akcí pro 1787 zájemců. Po deseti letech byla ukončena činnost kurzů paličkování, které byly určeny především dospělým zájemcům. Významnou akcí oddělení byla výstava malovaného hedvábí s názvem Mezi nebem a zemí v Galerii Lužánky, kde jsme veřejnosti prezentovali celoroční práci kurzů malby na hedvábí. Další širokou oblastí, které se ve středisku rodinné výchovy věnujeme, jsou výukové programy pro žáky základních škol zaměřené na výchovu ke zdraví a sexuální výchovu. V roce 2007 proběhlo 262 výukových programů pro 4926 žáků. Zaměstnanci: PaedDr. Eva Horká - vedoucí oddělení, dívčí kluby a dílny rukodělných technik, Modrá linka Lenka Malátová - paličkovaná krajka (do ) Olga Černá - výukové programy Mgr. Jarmila Krajčová - výukové programy ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Oddělení přírodovědy nabízí svým členům i veřejnosti pestrou paletu činností v oblastech chovatelství, pěstitelství a pobytu v přírodě. Patří sem především 8

12 pravidelná zájmová činnost, výukové programy, jednotlivé tématické akce, kurzy pěstování exotických květin a aranžérské kurzy k různým příležitostem, ale také poradenská činnost v oblasti pěstitelství a chovatelství. Těší nás stále narůstající zájem o pravidelné kroužky chovatelské a teraristické, kde se děti seznamují s problematikou chovu jak běžných, tak exotických domácích mazlíčků, a zkoušejí si praktickou péči o ně na vlastní kůži. Ve dvou sklenících a na zahradě se v kroužcích zdokonalují ve svých specializovaných oborech kaktusáři, citrusáři, pěstitelé sukulentů, orchidejí, stále více stoupá zájem o pěstování a tvarování bonsaí, aranžérské umění pak rozvíjejí v kroužku Hortenzie. Na dlouholetou tradici navazují svou pravidelnou činností také turistické kolektivy Zeměpisné společnosti Po cestách vlasti (1953) a kmen Vlků. V roce 2007 pracovalo na oddělení přírodovědy celkem 22 kroužků, jejichž činnost pravidelně završují letní pobytové a příměstské tábory. Ve sklenících a na zoologickém úseku jsme v roce 2007 nabízeli celkem 10 výukových programů, v nichž se snažíme se rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické myšlení a jednání. Oddělení přírodovědy je nejen organizátorem, ale také realizátorem Biologické olympiády. Zaměstnanci: Ing. Marcela Zajíčková - chovatelství (od září 2007 vedoucí oddělení) Marketa Wernischová - skleník I, chovatelství Ing. Jiří Trávníček - skleník II Mgr. Olga Lorencová - chovatelství (nepravidelná výpomoc) Eva Břeňová - pěstitelství, vedoucí oddělení (dlouhodobá nemoc) ODDĚLENÍ TECHNIKY V 54 zájmových kroužcích oddělení techniky pracuje 386 účastníků. Máme zde kroužky modelářské, elektroniky, výpočetní techniky, rozhlasový klub, fotokroužek, kroužek Věda a technika hrou. Z dalších akcí organizujeme soutěže, dílny, víkendové akce, prázdninové tábory a odborná soustředění. Pokračují kurzy práce na počítačích pro dospělé, cca 6 12 účastníků za měsíc. Budujeme tábořiště v Brtnici, kde proběhne letos čtvrtý tábor. Ve spolupráci s pobočkou Lány zajišťujeme příměstské tábory. Ze soutěží MŠMT zajišťujeme chemickou olympiádu a odborné semináře pro studenty k tématům CHO. Organizujeme a garantujeme rukodělné kurzy pro pedagogy, které jsou akreditovány MŠMT Oddělení techniky spolupracuje s občanskými sdruženími - Klub centra papírových modelů, Pikomat - sdružuje děti a mládež se zájmem o matematiku, SRC Brno - automodeláři, Klub Domino - dětská tisková agentura, Radioklub mládeže OK2KUB. Členové klubu SRC Brno patří mezi světovou automodelářskou špičku, každoročně se zúčastňují MS, kde dosahují vynikajících výsledků. Papírové Království - výstava a soutěž papírových modelů patří mezi nejlepší akce svého druhu v ČR, přivítali jsme i modeláře ze SR a Polska, Rakouska. Přibližně 500 modelů shlédlo asi 540 návštěvníků. Naši modeláři obhájili l. místo v celoročním bodování klubů v Poháru papírových modelářů ČR. V soutěži jednotlivců získali dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Úsek výpočetní techniky prezentuje svoji činnost na vlastních webových stránkách. Na oddělení pracuje 15 externích a 18 dobrovolných pracovníků. Zaměstnanci: Růžena Valehrachová - vedoucí oddělení, Tekura papíroví modeláři, kutilové Mgr. Zdeňka Antonovičová - Modelcentrum, Pikomat, chemická olympiáda Mgr. Pavel Špatka - výpočetní technika Ing. Petr Špatka - elektronika, správce sítě Zdeněk Herzig - Dětská tisková agentura - klub LITINA, kutilové, radioklub (do ) 9

13 ODDĚLENÍ ETIKY A JÓGY Hlavní náplní oddělení je pravidelná činnost - 37 celoročních kurzů jógy a tajči navštěvovalo víc jak 900 zájemců. Pohybové techniky doplněné možností sebepoznání a rozšířením vědomostí jsou již po mnoho let vyhledávanou aktivitou, a jsou určeny jak zdravým jedincům, tak lidem s různým zdravotním oslabením. Mimořádné úspěchy zaznamenávají v oblasti budování dobrých mezilidských vztahů. V Klubu makrobiotiky si mohli zájemci uvařit jídlo podle zásad makrobiotické kuchyně a dozvědět se i mnoho zajímavého o zdravé výživě. Veřejností vyhledávané byly také vycházky za poznáním a relaxací v přírodě - vandrajóga. Víkendové pobyty, letní týdenní tábory i možnost zacvičit si každý týden v době letních prázdnin v SVČ Lužánky jsou trvale oblíbené činnosti oddělení. V oblasti vzdělávací a metodické činnosti byli proškoleni noví cvičitelé jógy III. třídy a k devíti již vydaným metodickým materiálům a třem MC přibyly dvě nové publikace - Psychomotorika a Sanskrtský slovníček. Poděkování patří zodpovědnému kolektivu externích pracovníků, kteří se na výsledcích činnosti oddělení celoročně podílejí. Zaměstnanci: PaedDr. Eva Skalická - vedoucí oddělení etiky a jógy VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ A GALERIE LUŽÁNKY Náplní tohoto oddělení je především pravidelná zájmová činnost ve výtvarných a keramických kroužcích. V roce 2007 u nás pracovalo 27 dětských a 7 dospělých kroužků a chodilo do nich 478 členů. Dalších akcí našeho oddělení se zúčastnilo 3653 klientů. Z dalších akcí jsou to dílny a víkendové akce, prázdninové tábory a soustředění, výukové programy v galerii a keramice a keramické i výtvarné kurzy pro dospělé. V roce 2007 jsme naši nabídku rozšířili o výukové programy grafi ky a výtvarných směrů (pop art, exprese). Součástí činnosti oddělení jsou výstavy mladých výtvarníků v Galerii Lužánky a Galerii Kraví hora, a cestovatelských fotografi í na chodbě CVČ. V květnu 2007 se uskutečnil již čtvrtý ročník Dnů čaje a keramiky v krásném prostředí terasy CVČ Lidická, který si zajistil vysoké renomé svou odborností a příjemnou atmosférou. O prázdninách proběhl velmi úspěšný kurz nejen pro učitele, jehož účastníci vytvořili rozměrnou mozaiku a velké keramické nádoby, výtvarné a keramické příměstské tábory. Na podzim roku 2007 se děti z kroužků zúčastnily výtvarného soustředění v Praze ve skleníku Fata Morgana Botanické zahrady Praha, které by mělo vyvrcholit výstavou výtvarných a keramických prací v roce Keramické a výtvarné dílny navštěvují nadále mentálně postižení, zrakově postižení a romské děti. V letošním roce jsme rozšířili spolupráci s oddělením přírodovědy - tyto skupiny si ve skleníku osazují vlastnoručně vyrobené keramické nádoby. V červnu 2007 jsme celoroční činnost završili výstavou dětských prací Kunstkomora v krásném prostředí Státního zámku Bučovice. Zaměstnanci: Mgr. Naďa Obrátilová - vedoucí oddělení, Galerie Lužánky a výtvarné kroužky Mgr. Ilona Kulíková - keramické kroužky Mgr. Ondřej Navrátil - kroužky grafiky a výtvarných směrů ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD Náplní činnosti oddělení společenských věd je zejména realizace výukových programů zaměřených na historii, regionální výchovu, literární a fi lmovou výchovu, organizace okresních a krajských kol humanitních soutěží (Dějepisná olympiáda, Olympiáda českého jazyka), pravidelná zájmová činnost v kroužcích, nabídka výletů, exkurzí, příměstských a letních poznávacích táborů pro členy kroužků i širší veřejnost. 10

14 V roce 2007 se uskutečnilo 185 výukových programů, kterých se zúčastnilo 3911 žáků a studentů. Dalších 102 akcí připravených na oddělení využilo 1887 dětí a studentů. S velkým zájmem škol se setkala možnost zúčastnit se festivalu dokumentárních fi lmů Jeden svět pro školy, který v Brně zajišťujeme ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Velkého úspěchu dosáhli členové klubu České dámy, kteří obsadili na Mistrovství republiky 1. a 2. místo v kategorii mladších žáků a 1. a 3. místo mezi staršími žáky. Zaměstnanci: Mgr. Alena Vlhová - vedoucí oddělení Věra Budínská - výukové programy a EDS (do ) V personální oblasti došlo k několika změnám. Pracovní poměr ukončili Martin Hak, Petr Dytrich a David Bimka, do pracovního poměru byla přijata Hana Šmahelová. V rámci Evropské dobrovolné služby se do činnosti SDV vhodně zapojila také Paola Pizzo z Itálie. Zaměstnanci: Mgr. Tomáš Doležal - vedoucí oddělení, garant výukových programů, vedoucí DS Kšandy Ing. Ondřej Dufek - vedoucí DDS Brnkadla Bc. Eva Šrotová - vedoucí DS Kšandy, vedoucí projektu EDS Mgr. Petra Rychecká - vedoucí DDS Brnkadla Hana Šmahelová - vedoucí DDS Brnkadla STŘEDISKO DRAMATICKÉ VÝCHOVY Obsahem činnosti našeho oddělení je realizace dramaticko-výchovných výukových programů, dále vedení dětských, studentských i dospělých divadelních souborů, a v neposlední řadě také pořádání soutěžních i nesoutěžních divadelních přehlídek. SDV úzce spolupracuje s občanskými sdruženími DDS Brnkadla, DS Kšandy a Pohybové studio Cyranovy boty. Za rok 2007 se na Středisku dramatické výchovy uskutečnilo celkem 177 aktivit, jichž se zúčastnilo celkem 4257 účastníků. Pravidelně pracovalo 16 zájmových útvarů, jejichž činnost vyvrcholila 2 letními tábory a 1 příměstským táborem, který jsme v tomto roce pořádali poprvé. Celkem 1804 osob se zúčastnilo příležitostných akcí, mezi které řadíme mimo jiné reprízy divadelních a tanečních vystoupení realizované členy našich kroužků. SDV se v roce 2007 podílelo na realizaci regionálního kola postupové divadelní přehlídky Dětská scéna 07, nesoutěžní divadelní přehlídky Brnkání s Provázkem (ve spolupráci s profesionálním divadlem Husa na provázku) a nesoutěžní přehlídky pohybového divadla Nadělení v pohybu. SPRÁVA A PROVOZ BUDOVY Úkolem tohoto oddělení je zvládnutí provozu a úklidu budovy. Správce budovy má na starosti recepci i úklid budovy, spolupracuje se všemi firmami, které provádějí různé úpravy a opravy a zajišťuje revize všech vnitřních zařízení. Při větších opravách spolupracuje velmi úzce s údržbou. Zaměstnanci: Pavel Tříska - správce budovy Drahomíra Sehnalová - recepční Marie Lindušková - recepční Romana Mezírková - recepční Naďa Hrozková - recepční, Zuzana Schmidtová - recepční, Drahomíra Kašubová - recepční Ilona Kadlečíková - recepční (do ) Ivana Maříková - úklid Ivana Vitovská - úklid Květoslava Kovářová - úklid Drahomíra Dočkalová - úklid Ilona Zimová - úklid Zdena Jochmanová - úklid (mateřská dovolená) Vítek Odstrčil - údržba budovy (nepravidelná výpomoc) 11

15 LESNÁ 12

16 Bezbariérové centrum volného času Lesná je pobočkou SVČ Lužánky již od roku Je umístěno v krásném prostředí brněnského sídliště Lesná. Návštěvníky přivítá příjemný exteriér, který zdobí obrázky od výtvarnice Silvie Hanákové, zahrada s prolézačkami pro děti a zátiším, které využívají zejména výtvarníci. V blízkosti BCVČ je Lanové centrum. Nabídka volnočasových aktivit je určena nejen pro děti a mládež, ale i dospělé, zdravé i handicapované a to zejména v oblasti sportovní a estetické. V letošním roce u nás došlo k řadě personálních změn. Od září 2007 na místo Mileny Bogdálkové nastoupil dosavadní vedoucí Sportcentra Pavel Hradský. Ve stejnou dobu byla přijata do oddělení sportcentra Michaela Sámková, a od prosince 2007 nastoupili do Lanového centra Robert Bisom a Michal Frainšic. V tomto roce byla kompletně zrekonstruována počítačová síť, nově vznikla serverovna, došlo k výměně veškeré kabeláže a zásuvek, bylo instalováno bezdrátového připojení na Internet pro čekající rodiče. BCVČ Lesná se také připojilo k akci brněnského magistrátu - vytvořila se sběrná místa pro tříděný odpad. Zaměstnanci společnými silami upravili zahradu kolem celého objektu. Byly prořezány stromy, zasazeno množství keřů a vyset trávník tak, aby zahrada mohla být co nejvíce využívána k dalším pravidelným i nepravidelným činnostem. SPORTCENTRUM Oddělení Sportcentra nabízí pravidelnou činnost pro zájemce z řad široké veřejnosti, od nejmenších dětí až po seniory. Široké spektrum naší nabídky je tvořeno od výkonnostních oddílů po relaxační cvičení, nabízíme jógu, rekreační aktivity, turistiku, deskové hry apod. (99 kroužků, 1250 účastníků). Naše oddíly se pravidelně umísťují na předních místech regionálních, ale i celostátních soutěží. V roce 2007 se uskutečnil 2.ročník sportovně-kulturní akce STREET. Tato akce je složena ze dvou částí a jejím cílem bylo přivést a propagovat atraktivní sportovní aktivity (snowboarding, skate) v městském prostředí. Celkem akci sledovalo přes 1500 diváků, doprovodných programů se z nich zúčastnilo přes 900. Na exhibicích bylo možné shlédnout vystoupení 73 sportovců a umělců, do sportovního klání se zapojilo celkem asi 150 účastníků. Dalším směrem, kterým se Sportcentrum ubíralo v loňském roce, bylo pořádání velkých akcí. Jednalo se především o setkání účastníků našich kroužků s rodinnými příslušníky s cílem aktivně je zapojit do různých činností. Dobré vztahy s rodiči každoročně pomáhají utužovat turnaje ve stolním tenise či deskových hrách, zápolení v přespolním či orientačním běhu nebo jízdě na kole. Stále větší důraz klademe na pobytové akce, příměstské a letní tábory. Ve spolupráci se školami pořádáme sportovně orientovaná soustředění, adaptační kurzy pro studenty vyšších i nižších gymnázií a středních škol. LANOVÉ CENTRUM Patří do sítě lanových center PROUD. V našem areálu může nabídnout vysoké i nízké lanové překážky a dobrodružné programy pro školy, veřejnost i pro firmy. V roce 2007 navštívilo Lanové centrum v rámci výukových programů či programů pro veřejnost téměř účastníků. Počet instruktorů věnujících se těmto programům se ustálil na 35. Uspořádali jsme akreditované vzdělávací kurzy pro volnočasové pracovníky, pedagogy a veřejnost v oblasti lanových aktivit. V rámci nejrůznějších akcí, dnů dětí a vzdělávání jsme realizovali mobilní lanové překážky téměř po celé republice. Během roku byla dokončena rekonstrukce celého areálu a byla započata výstavba nové netradiční věže Alpine Tower - jediné věže svého druhu v Evropě. 13

17 ESTETIKA Oddělení nabízí zejména pravidelnou činnost v keramických a výtvarných kroužcích pro děti, mládež i dospělé. Z dalších akcí jsou to výukové programy pro základní a mateřské školy, prázdninové tábory a soustředění, výstavy, kurzy a tvořivé dílny pro dospělé a akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy. V roce 2007 jsme dětskou tvorbu představili veřejnosti v rámci výstavy Obrázky na cestách - celý červen cestovaly dětské obrázky městem v Galerijní tramvaji Dopravního podniku města Brna. Se zájmem a úspěchem se setkalo další vzdělávání pro pedagogy (akreditovaný kurz keramiky) a letní dílna Hlína a dřevo. Kromě tradičního výtvarného soustředění v průběhu letních prázdnin měl premiéru příměstský tábor Z Lesné tam a zase zpátky, který bude vzhledem k příznivému ohlasu v dalších letech pokračovat. Tvořivé dílny pro veřejnost pořádané každý měsíc jsou díky zajímavým tématům stále oblíbené. Těší nás nově navázaná spolupráce se Základní školou speciální a praktickou na Ibsenově ulici - myslíme si, že práce s keramickou hlínou může děti s mentálním postižením obohacovat stejně kladným způsobem jako nás pedagogy kontakt s nimi. Stává se již tradicí vydávání kalendáře, který představuje výsledky naší výtvarné práce s dětmi - ten nejnovější s názvem Čáry máry vznikl koncem roku 2007 opět ve spolupráci s OHL ŽS a.s. Brno a měli jsme z něj velkou radost. SLUNÍČKO Oddělení se věnuje především nejmenším dětem a jejich rodičům. Připravujeme pro ně pravidelná setkání v pohybovém kroužku Hopsání a ve výtvarném kroužku Hňácání. Nabízíme i víkendové akce navazující na tradiční lidové zvyky. V letošním roce to bylo zejména Pálení Mařeny, které jsme spojili s jarním pobytem na horách. V tomto školním roce jsme rozšířili nabídku kroužků Hopsání, Hňácání a pohybového kroužku Ještěrky. O prázdninách jsme zrealizovali tábor pro rodiče s dětmi v Březníku a nabídli i tábor pro školáky, který díky dobrému ohlasu bude letos pokračovat pod názvem Cesta kolem světa. V zimě jsme prožili dva krásné týdny s rodiči a dětmi na horách v Horní Lipové, kde každoročně nabízíme výuku lyžování a pestrý program na sněhu i bez něj. Velice nás těší zájem o nově otevřenou Macešku, která nabízí příležitostné i pravidelné hlídání dětí bez rodičů s rozvíjejícím herním, pohybovým a výtvarným programem. Společně s dětmi z přírodovědného kroužku se staráme o nová zvířátka, která dělají radost nejen jim, ale i příjemně doplňují nedávno zrekonstruovanou klubovnu Sluníčka. Zaměstnanci: Mgr. Pavel Hradský - vedoucí pobočky Mgr. Danila Slaměníková - lyžaři běžci Mgr. Monika Šťastná - aerobik, moderní gymnastika Dis. Martin Hub - Sportcentrum Bc Michaela Sámková - Sportcentrum Bc Michal Němec - Lanové centrum Petr Klouda - Lanové centrum Mgr. Michal Frainšic- manager volného času Robert Bisom - manager volného času Mgr. Romana Latová - estetika Mgr. Monika Kühnelová - estetika Ing. Radka Kavanová - Sluníčko Zuzana Císařová - Sluníčko Mgr. Miroslav Kučera - provoz budovy Petra Čermáková - recepční Ivona Pánková - recepční Alena Krejčí - recepční Iveta Skaláková - úklid 14

18 LÁNY 15

19 Centrum volného času Lány působí jako pobočka SVČ Lužánky od roku 1995 a snaží se vytvářet program pro všechny věkové skupiny. Pobočka sídlí spolu s knihovnou v budově bývalé ZŠ patřící MČ Brno-Bohunice. Nabízíme pestrou škálu zájmové činnosti, od pravidelné po nejrůznější akce pro veřejnost. Snažíme se zaujmout děti i dospělé návštěvníky, laiky i odbornou veřejnost. Akce pro veřejnost bývají koncipovány tak, aby se jich mohla zúčastnit celá rodina. Nově se zajímáme o multikulturní témata, nabízíme prostor ČAJOVNA jako místo k setkávání lidí a kultur. ODDĚLENÍ PŘEDŠKOLNÍCH A RODINNÝCH AKTIVIT V oblasti zájmové činnosti pro maminky s dětmi i pro předškolní děti bez doprovodu rodičů je nejrozšířenější aktivitou Maceška (dopolední řízený program pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů) a Baby klub - program pro maminky s dětmi fungující i jako příprava na vstup do Macešky (stejné prostředí, stejné tety, podobný program). Dále pokračují aktivity: Sportovní školička, Taneční školička, Hudební školička a Výtvarka pro mrńátka. Pro rodiny s dětmi pořádáme po celý rok akce pro veřejnost a pobytové akce. ODDĚLENÍ MULTIKULTURNÍCH AKTIVIT V oddělení multikulturních aktivit se nejvíc rozvíjí Klub pro mladé s názvem ČAJOVNA - probíhají zde akce pro veřejnost, výukové programy i neformální setkávání mladých lidí se zájmem o exotično. Všechny činnosti jsou zaměřeny na hravé poznávání různých kultur a na činnosti s exotickým zaměřením. ODDĚLENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT Oddělení sportovních aktivit nabízí tradiční zájmové činnosti pro děti i dospělé (kalanetika, aerobic, rehabilitační cvičení, jóga, sportovní a míčové hry). Toto oddělení spolupracuje s ostatními především při přípravě akcí pro veřejnost (sportovní stanoviště např. při příležitosti Dne dětí a jiných akcích) a při přípravě programu všech pobytových akcí. Oddělení sportovních aktivit má na starost také program příměstských táborů. VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ Vycházíme vstříc nejen mimořádně talentovaným dětem, ale i těm, které se rády baví ve výtvarné oblasti. Nabízíme výtvarné i čistě keramické kroužky pro děti od 2 let až do dospělého věku, výukové programy pro všechny stupně škol, vzdělávání učitelů, prázdninové programy, příměstské výtvarné a textilní tábory pro veřejnost, prázdninové a víkendové dílny. V roce 2007 proběhlo 95 výukových programů pro MŠ a ZŠ, jichž se zúčastnilo 1200 účastníků. Pravidelná zájmová činnost probíhala v 50 kroužcích, každý navštěvovalo průměrně 10 účastníků. Do pravidelné zájmové činnosti byly zařazeny i aktivity pro nejmenší - Baby klub a Maceška (Maceška probíhala denně s průměrnou účastí 10 dětí denně, Baby klub navštěvovalo 85 dětí s maminkou, příp. s tatínkem nebo babičkou). Na akcích pro veřejnost jsme uvítali kolem 1500 účastníků. Zaměstnanci: MgA. Petra Košťálová - vedoucí pobočky, Čajovna, předškolní a rodinné aktivity, multikulturní aktivity Mgr. Andrea Kamenická - výtvarné oddělení Lucie Ferdusová - Maceška, kroužky pro předškolní a školní děti, akce pro veřejnost Renata Trávníčková - provoz budovy, úklid Irena Suchardová - manager volného času, akce pro veřejnost 16

20 LABYRINT 17

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

středisko volného času

středisko volného času L u ž á n ky středisko volného času VÝroční zpráva 2006 Lesná Lesná Královo Pole Maloměřice Slovinská Husovice Lata Žabovřesky Černá Pole Ponava Lužánky Lávka Zábrdovice Veveří Židenice Brno-město Pisárky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Lužánky - středisko volného času

Lužánky - středisko volného času BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka Labyrint Lány STARÝ LÍSKOVEC BOHUNICE BRNO - JIH Lužánky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín OBSAH Základní údaje... 3 Charakteristika a členství KRPŠ...

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA A PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2016 Informace pro Jihomoravský kraj

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA A PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2016 Informace pro Jihomoravský kraj DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA A PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ DĚTSKÁ SCÉNA 2016 Informace pro Jihomoravský kraj Vážení vedoucí dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, rádi bychom Vás seznámili

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více