STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ, TVARU A POLOHY 1

2 PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ Skutečné rozměry součásti se vždy liší od jmenovitých rozměrů udaných na výkresech kótami. S ohledem na funkci a montáž je nutné pro výrobu stanovit určité meze pro požadované rozměry součásti, což je prováděno TOLEROVÁNÍM ROZMĚRŮ na výkresech. Příkladem je čepový spoj táhla s vidlicí, které musí umožnit kývavý pohyb táhla. Kterým rozměrům čepu ve spojení táhla s vidlicí bude nutné stanovit TOLERANCE? TOLEROVANÉ rozměry T: - průměr čepu T1; - průměr otvoru T2; - vzdálenost otvoru od hlavy čepu T3; NETOLEROVANÉ rozměry N: - ostatní rozměry. ZÁKLADNÍ POJMY Z TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ: 1) Tolerováním rozměrů se stanovuje minimální a maximální velikost součásti, neboli její mezní rozměry. 2) Horní mezní rozměr (HMR) je maximální přípustný rozměr součásti. 3) Dolní mezní rozměr (DMR) je minimální přípustný rozměr součásti. 4) Pro díru se mezní rozměry označují velkými písmeny (HMR, DMR) a pro hřídel malými písmeny (hmr, dmr). 5) Rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem součásti se nazývá tolerance. 2

3 6) Pro zjednodušení výpočtů tolerancí zobrazujeme pouze jedno toleranční pole. 7) Jmenovitý rozměr (JR) je na výkrese součásti předepsán kótou a vztahují se k němu oba mezní rozměry. 8) Horní mezní úchylka (ES) je rozdíl mezi horním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem: ES = HMR JR. 9) Dolní mezní úchylka (EI) je rozdíl mezi dolním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem: EI = DMR JR. 10) Tolerance (T) je rozdíl mezi horním a dolním mezním rozměrem (nebo úchylkami): T = HMR DMR = ES EI. 11) Horní mezní úchylka (es) je rozdíl mezi horním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem: es = hmr JR. 12) Dolní mezní úchylka (ei) je roz-díl mezi dolním mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem: ei = dmr JR. 13) Tolerance (T) je rozdíl mezi horním a dolním mezním rozměrem (nebo úchylkami): T = hmr dmr = es ei. 14) Toleranční pole je grafické znázornění tolerancí od nulové čáry. 15) Nulová čára je přímka, ke které se vztahují mezní úchylky. 16) Základní úchylka je mezní úchylka, která je blíže nulové čáře. 17) Přidružená úchylka je určena velikostí základní úchylky a tolerance. Příklad řešení tolerancí 1. U tolerovaných rozměrů součásti dle obrázku nakreslete toleranční pole a určete velikost tolerance, horní a dolní mezní úchylky, jmenovitého, horního a dolního mezního rozměru. 3

4 U průměru 80 mm: - jmenovitý rozměr JR = 80 mm; - horní mezní úchylka es = +0,2 mm; - dolní mezní úchylka ei = -0,2 mm; - tolerance T = es ei = 0,2 - (-0,2) = 0,4 mm; - horní mezní rozměr hmr = JR+es = ,2 = 80,2 mm; - dolní mezní rozměr dmr = JR+ei = 80 + (-0,2) = 79,8 mm. U průměru 56 mm: - jmenovitý rozměr JR = 56 mm; - horní mezní úchylka es = 0 mm; - dolní mezní úchylky ei = -0,2 mm; - tolerance T = es ei = 0 (-0,2) = 0,2 mm; - horní mezní rozměr hmr = JR+es = = 56 mm; - dolní mezní rozměr dmr = JR+ei = 56 + (-0,2) = 55,8 mm. Příklad řešení tolerancí 2. U tolerovaných rozměrů součásti dle obrázku nakreslete toleranční pole a určete velikost tolerance, horní a dolní mezní úchylky, jmenovitého, horního a dolního mezního rozměru. U průměru 40 mm: - jmenovitý rozměr JR = 40 mm; - horní mezní úchylka ES = +0,25 mm; - dolní mezní úchylka EI = 0 mm; - tolerance T = ES EI = 0,25 0 = 0,25 mm; - horní mezní rozměr hmr = JR+ES = ,25 =40,25 mm; - dolní mezní rozměr dmr = JR+EI = = 40 mm. U průměru 48 mm: - jmenovitý rozměr JR = 48 mm; - horní mezní úchylka ES = +0,35 mm; - dolní mezní úchylka EI = 0,15 mm; - tolerance T = ES EI = 0,35 0,15 = 0,2 mm; - horní mezní rozměr hmr = JR+ES = ,35 =48,35 mm; - dolní mezní rozměr dmr = JR+EI = ,15 = 40,15 mm. 4

5 Zapisování tolerancí na výkresech. A) pomocí mezních úchylek: a) souměrné úchylky ==================================> b) jedna úchylka nulová ================================> c) různé úchylky =====================================> B) pomocí mezních rozměrů: a) hodnotou mezního rozměru ============================> b) maximální (minimální) hodnotou ========================> pomocí tolerančních značek: a) pro hřídel malými písmeny =============> b) pro díru velkými písmeny ============> SOUSTAVA TOLERANCÍ DLE ČSN EN : 1) Podle ČSN EN jsou na výkresech předepisovány tolerance rozměrů tolerančními značkami ze soustavy tolerancí. 2) Příklad toleranční značky pro díru: ϕ40h7, kde 40 udává jmenovitý rozměr, H předepisuje toleranční pole a 7 stanovuje stupeň přesnosti. 3) Příklad toleranční značky pro hřídel: ϕ80f8, kde 80 udává jmenovitý rozměr, f předepisuje toleranční pole a 8 stanovuje stupeň přesnosti. 5

6 4) Toleranční pole dle ČSN EN pro hřídele: 5) Toleranční pole dle ČSN EN pro hřídele: 6) Písmeno v toleranční značce stanovuje základní úchylku (ZÚ), to znamená polohu tolerančního pole vzhledem k nulové čáře. 7) Číslice za písmenem v toleranční značce stanovuje toleranční stupeň, který v závislosti na jmenovitém rozměru stanoví velikost tolerance T. 8) Přidružená úchylka (PÚ) je dána jako součet základní úchylky (ZÚ) a tolerance (T). 9) Velikost tolerance T se stanovuje jako násobek toleranční jednotky (i) v závislosti na tolerančním stupni (například pro toleranční stupeň IT8 je tolerance T = 25. i). 6

7 10) Toleranční jednotka je funkcí jmenovitého rozměru (přesněji pro rozsah rozměrů je to geometrický průměr krajních hodnot rozsahu). 11) Toleranční stupně jsou IT01, IT0, IT1, IT2 až IT18 a jejich použití je: - IT01 až IT5 pro výrobu měřidel a kalibrů; - IT6 až IT11 pro výrobu v přesném a všeobecném strojírenství; - IT12 až IT18 pro výrobu polotovarů. 12) Pro toleranční stupně IT5 až IT18 u rozměrů do 500 mm se toleranční jednotka vypočte ze 3 vztahu i 0,45 D 0, 001 D m, kde D je geometrický průměr maximálního a minimálního jmenovitého rozměru příslušného rozsahu. 13) Tabulka výpočtu základních tolerancí dle ČSN EN pro toleranční stupně IT6 až IT12: Toleranční stupeň IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 Základní tolerance 10.i 16.i 25.i 40.i 64.i 100.i 160.i 14) Číselné hodnoty základních tolerancí jsou dány normou. 15) Například pro rozsah jmenovitých rozměrů od 30 mm do 50 mm a toleranční stupeň IT8 vztah pro výpočet základní tolerance je T = 25.i, kde i toleranční jednotka. Jmenovitý rozměr pro vý- D D D , 7 mm. Toleranční jednotka je čet toleranční jednotky je i 0,45 D 0,001 D 0, ,7 0,001 38,7 1,56 m ranční stupeň IT8 je T 25 i 25 1,56 39 m. Příklady tolerancí: Příklad číslo T1) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ32e7. Příklad číslo T2) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ50h9. Příklad číslo T3) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ25p6. Příklad číslo T4) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ60e6. Příklad číslo T5) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ25h9. Příklad číslo T6) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ90r7.. Základní tolerance pro tole- 7

8 Příklad číslo T1) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ32e7. ES = +75 mm = +0,075 mm; EI = +50 mm = +0,05 mm. 8

9 Příklad číslo T2) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ50h9. ES = +62 mm = +0,062 mm; EI = 0 mm = 0 mm. 9

10 Příklad číslo T3) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ25p6. ES = -18 mm = -0,018 mm; EI = -31 mm = -0,031 mm. 10

11 Příklad číslo T4) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ60e6. es = -60 mm = -0,06 mm; ei = -79 mm = -0,079 mm. 11

12 Příklad číslo T5) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ25h9. es = 0 mm = 0 mm; ei = -52 mm = -0,052 mm. 12

13 Příklad číslo T6) Určete mezní úchylky pro rozměr ϕ90r7. es = 86 mm = 0,086 mm; ei = 51 mm = 0,051 mm. 13

14 Příklad řešení tolerancí 3. U tolerovaných rozměrů součásti dle obrázku nakreslete toleranční pole a určete velikost tolerance, horní a dolní mezní úchylky, jmenovitého, horního a dolního mezního rozměru. Příklad řešení tolerancí 4. U tolerovaných rozměrů součásti dle obrázku nakreslete toleranční pole a určete velikost tolerance, horní a dolní mezní úchylky, jmenovitého, horního a dolního mezního rozměru. 14

15 Výsledek příkladu řešení tolerancí 3. U průměru 80f8: - jmenovitý rozměr JR = 80 mm; - horní mezní úchylka es =-0,03 mm; - dolní mezní úchylky ei =-0,076 mm; - tolerance T = es ei = -0,03 - (-0,076) = 0,046 mm; - horní mezní rozměr hmr = JR+es = 80 +(-0,03) = 79,97 mm; - dolní mezní rozměr dmr = JR+ei = 80 + (-0,076) = 79,924 mm. U průměru 56r6: - jmenovitý rozměr JR = 56 mm; - horní mezní úchylka es =0,06 mm; - dolní mezní úchylky ei =0,041 mm; - tolerance T = es ei = 0,06-0,041 = 0,019 mm; - horní mezní rozměr hmr = JR+es = ,06 = 56,06 mm; - dolní mezní rozměr dmr = JR+ei = ,041 = 56,041 mm. Výsledek příkladu řešení tolerancí 4. U průměru 40H7: - jmenovitý rozměr JR = 40 mm; - horní mezní úchylka ES=+0,025mm; - dolní mezní úchylky EI = 0 mm; - tolerance T = ES EI = 0,025-0 = 0,025 mm; - horní mezní rozměr HMR = JR+ES = ,025 = 40,025 mm; - dolní mezní rozměr DMR = JR+EI = = 40 mm. U průměru 48F8: - jmenovitý rozměr JR = 48 mm; - horní mezní úchylka ES=+0,064 mm; - dolní mezní úchylky EI = 0,0,25 mm; - tolerance T = ES EI = 0,064 0,025 = 0,039 mm; - horní mezní rozměr HMR = JR+ES = ,064 = 48,064 mm; - dolní mezní rozměr DMR = JR+EI = ,025 = 48,025 mm. 15

16 Mezní úchylky netolerovaných rozměrů: 1) Všechny rozměry, které nejsou na strojnických výkresech tolerovány, musí být dodrženy při výrobě v určitých mezích. 2) Norma ČSN ISO stanovuje všeobecné tolerance, neboli nepředepsané mezní úchylky. 3) Norma stanovuje čtyři třídy přesnosti: - jemná má označení - f; - střední je značená - m; - hrubá má označení - c; - velmi hrubá je značená - v. 4) Třída přesnosti je předepsána v popisovém poli (příklad ISO 7268 m). Posuzování správnosti výrobku: 1) Je-li skutečný rozměr součásti menší než její horní mezní rozměr a větší než dolní mezní rozměr, pak má součást správný rozměr: - u hřídele hmr > SR > dmr; - u díry HMR > SR > DMR). 2) Neplatí-li uvedená podmínka, jedná se o zmetek. 3) Jestliže u hřídele je skutečný rozměr větší než horní mezní rozměr, pak se jedná o zmetek opravitelný (SR > hmr). 4) Je-li u hřídele skutečný rozměr menší než dolní mezní rozměr, potom je součást zmetkem neopravitelným (SR < dmr). 5) Jestliže u díry je skutečný rozměr větší než horní mezní rozměr, pak se jedná o zmetek neopravitelný (SR > HMR). 6) Je-li u díry je skutečný rozměr menší než dolní mezní rozměr, potom je součást zmetkem opravitelným (SR < DMR). 16

17 Příklad řešení tolerancí 5: U hřídele je na výkrese předepsán rozměr 42e6. Posuďte správnost rozměru, jestliže u součásti byla naměřena hodno-ta skutečného rozměru SR = 42 mm. Příklad řešení tolerancí 6: U hřídele je na výkrese předepsán rozměr 46±0,15. Posuďte správnost rozměru, jestliže u součásti byla naměřena hodno-ta skutečného rozměru SR = 45,8 mm. Příklad řešení tolerancí 7: U hřídele je na výkrese předepsán rozměr 56r6. Posuďte správnost rozměru, jestliže u součásti byla naměřena hodno-ta skutečného rozměru SR = 56,05 mm. Příklad řešení tolerancí 8: U díry je na výkrese předepsán rozměr 65H8. Posuďte správnost rozměru, jestliže u součásti byla naměřena hodno-ta skutečného rozměru SR = 65,02 mm. Příklad řešení tolerancí 9: U díry je na výkrese předepsán rozměr 28JS9. Posuďte správnost rozměru, jestliže u součásti byla naměřena hodno-ta skutečného rozměru SR = 28,2 mm. Příklad řešení tolerancí 10: U díry je na výkrese předepsán rozměr 16F7. Posuďte správnost rozměru, jestliže u součásti byla naměřena hodno-ta skutečného rozměru SR = 15,9 mm. 17

18 Výsledek příkladu řešení tolerancí 5: Dán: 42e6, es = -0,05mm, ei= -0,06mm, hmr = 41,95 mm, dmr = 41,94 mm, SR = 42 mm => opravitelný zmetek. Výsledek příkladu řešení tolerancí 6: Dán: 46±0,15, es=+0,15mm, ei=-0,15mm, hmr = 46,15 mm, dmr = 45,85 mm, SR= 45,8 mm => neopravitelný zmetek. Příklad řešení tolerancí 7: Dán: 56r6, es =+0,06mm, ei=+0,041mm, hmr = 56,06 mm, dmr = 56,041 mm, SR = 56,05 mm => dobrý výrobek. 18

19 Výsledek příkladu řešení tolerancí 8: Dán: 65H8, ES = 0,046mm, EI= 0mm, HMR = 65,046 mm, DMR = 65 mm, SR = 65,02 mm => dobrý výrobek. Výsledek příkladu řešení tolerancí 9: Dán: 28JS9, ES=+0,026mm, EI=-0,026mm, HMR = 28,026 mm, DMR = 27,974 mm, SR= 28,2 mm => neopravitelný zmetek. Příklad řešení tolerancí 10: Dán: 16F7, ES =+0,034m, EI=+0,016mm, HMR = 16,034mm, DMR = 16,016 mm, SR = 15,9 mm => opravitelný zmetek. Uložení součásti: 1) Uložení je vzájemný vztah dvou strojních součástí. 2) Uložení může být s vůlí (viz obrázek) nebo s přesahem. 19

20 3) Uložení s vůlí nastává, jestliže rozměr díry (R DÍRY ) je větší než u hřídele (R HŘÍDELE ). 4) K uložení s přesahem dochází, jestliže rozměr hřídele (R HŘÍDELE ) je větší než u díry (R DÍRY ). 5) Dle normalizované toleranční soustavy (ČSN EN ) mohou nastat uložení: a) Uložení s vůlí - rozměr díry musí být vždy větší než rozměr hřídele (DMR > hmr), pak Vmax = HMR - dmr a Vmin = DMR - hmr. b) Uložení přechodné - může dojít k ulo-žení s vůlí nebo k uložení s přesahem, pak Vmax = HMR - dmr a Pmax = hmr- DMR. 20

21 c) Uložení s přesahem - rozměr hřídele je vždy větší než rozměr díry (DMR > hmr), pak Pmax = hmr - DMR a Pmin = dmr HMR. 6) Toleranční soustava jednotné díry: - základem je jednotná díra, kdy dolní mezní rozměr je roven jmenovitému rozměru, - DMR = JR (EI = 0); - toleranční pole je předepsané písmenem H. 7) Toleranční soustava jednotného hřídele: - základem je jednotný hřídel (toleranční pole h), - hmr = JR (es = 0). 21

22 Příklady uložení: Příklad řešení uložení: Zjistěte druh uložení hřídele v díře předepsaného na výkrese 45H8/e7 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. Mezní úchylky díry 45H8: Horní mezní úchylka ES = +39 µm = +0,039 mm; Dolní mezní úchylka EI = 0 µm = 0 mm. Mezní úchylky hřídele 45e7: Horní mezní úchylka es = -50 µm = -0,05 mm; Dolní mezní úchylka ei = -75 µm = -0,075 mm. Mezní rozměry díry 45H8: Horní mezní rozměr HMR = JR + ES = ,039 = 45,039 mm; Dolní mezní rozměr DMR= JR + EI = = 45,000 mm. Mezní rozměry hřídele 45e7: Horní mezní rozměr hmr = JR + es = 45 + (-0,05) = 44,95 mm; Dolní mezní rozměr dmr = JR +ei = 45 +(-0,075) = 44,925 mm. 22

23 Rozhodování o druhu uložení: DMR > hmr => ANO = uložení s vůlí NE = dmr > HMR => ANO = uložení s přesahem NE = uložení přechodné Řešení příkladu: DMR = 45 mm > hmr = 44,95 mm, pak se jedná o uložení s vůlí. Výpočet maximální vůle: Vmax = HMR dmr = 45,039 44,925 = 0,114 mm. Výpočet minimální vůle: Vmin = DMR hmr = 45 44,95 = 0,05 mm. Řešení příkladu užitím tolerančních polí pro JR = 45 mm. Toleranční pole díry je nad tolerančním polem hřídele, pak se jedná o uložení s vůlí. Výpočet maximální vůle: Vmax = ES ei = 0,039 (-0,025) = 0,114 mm. Výpočet minimální vůle: Vmin = EI es = 0 (-0,05) = 0,05 mm. Příklad řešení uložení: Zjistěte druh uložení hřídele v díře předepsaného na výkrese 80H7/r6 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. Mezní úchylky díry 80H7: Horní mezní úchylka ES = +30 µm = +0,03 mm; Dolní mezní úchylka EI = 0 µm = 0 mm. Mezní úchylky hřídele 80r6: Horní mezní úchylka es = +62 µm = +0,062 mm; Dolní mezní úchylka ei = +43 µm = +0,043 mm. Mezní rozměry díry 45H8: Horní mezní rozměr HMR = JR + ES = ,030 = 80,03 mm; Dolní mezní rozměr DMR= JR + EI = = 80,00 mm. Mezní rozměry hřídele 80r6: 23

24 Horní mezní rozměr hmr = JR + es = ,062 = 80,062 mm; Dolní mezní rozměr dmr = JR +ei = ,043 = 80,043 mm. Řešení příkladu: dmr = 80,043 mm > HMR = 80,03 mm, pak se jedná o uložení s přesahem. Výpočet maximálního přesahu: Pmax = hmr DMR = 80, = 0,062 mm. Výpočet minimální přesahu: Pmin = dmr HMR = 80,0,43 80,03 = 0,013 mm. Řešení příkladu užitím tolerančních polí pro JR = 80 mm. Toleranční pole hřídele leží nad tolerančním polem díry, pak se jedná o uložení s přesahem. Výpočet maximálního přesahu: Pmax = es EI = 0,062 0 = 0,062 mm. Výpočet minimálního přesahu: Pmin = ei ES = 0,043 (-0,03) = 0,013 mm. Příklad řešení uložení: Zjistěte druh uložení hřídele v díře předepsaného na výkrese 90K7/h6 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. Mezní úchylky díry 90K7: Horní mezní úchylka ES = +10 µm = +0,01 mm; Dolní mezní úchylka EI = -25 µm = -0,025 mm. Mezní úchylky hřídele ϕ90h6: Horní mezní úchylka es = 0 µm = 0 mm; Dolní mezní úchylka ei = -22 µm = -0,022 mm. Mezní rozměry díry 90K7: Horní mezní rozměr HMR = JR + ES = ,01 = 90,01 mm; Dolní mezní rozměr DMR= JR + EI = 90 + (-0,025) = 89,975 mm. Mezní rozměry hřídele 90h6: Horní mezní rozměr hmr = JR + es = = 90 mm; Dolní mezní rozměr dmr = JR +ei = 90 + (-0,022) = 89,978 mm. Řešení příkladu: dmr = 89,978 mm < HMR = 90,01 mm a hmr = 90 mm > DMR = 89,975, pak se jedná o přechodné uložení (není ani s vůlí a ani s přesahem). 24

25 Výpočet maximálního přesahu: Pmax = hmr DMR = 90 89,975= 0,025 mm. Výpočet maximální vůle: Vmax = HMR dmr = 90,01 89,978 = 0,032 mm. Řešení příkladu užitím tolerančních polí pro JR = 80 mm. Toleranční pole hřídele neleží nad tolerančním polem díry a ani toleranční pole díry není nad tolerančním polem hřídele, pak se jedná o uložení s přechodné. Výpočet maximálního přesahu: Pmax = es EI = 0 (-0,025) = 0,025 mm. Výpočet maximální vůle: Vmax = ES- ei = 0,01 (-0,022) = 0,032 mm. Příklady za domácí úkol: U01) Zjistěte druh uložení hřídele v díře 45H7/m6 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. U02) Zjistěte druh uložení hřídele v díře 25H9/c8 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. U03) Zjistěte druh uložení hřídele v díře 40H6/s5 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. U04) Zjistěte druh uložení hřídele v díře 35H7/h6 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. U05) Zjistěte druh uložení hřídele v díře 25T7/h6 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. U06) Zjistěte druh uložení hřídele v díře 34P9/h8 a dále určete maximální a minimální vůli nebo přesah. Výsledky: Zjistěte druh uložení hřídele v díře a určete maximální a mini-mální vůli nebo přesah, jestliže na výkrese je předepsáno: U01) Ø45H7/m6: přechodné, Vmax =0,016mm, Pmax =0,025mm; U 02) Ø25H9/c8: s vůlí, Vmax = 0,195mm, Vmin = 0,11mm; U 03) Ø40H6/s5: s přesahem, Pmax = 0,054mm, Pmin = 0,027mm; U 04) Ø35H7/h6: s vůlí, Vmax = 0,041mm, Vmin = 0mm; U 05) Ø25T7/h6: s přesahem, Pmax = 0,054, Pmin = 0,02mm; U 06) Ø34P9/h8: přechodné,vmax = 0,013mm, Pmax = 0,088mm. 25

26 VOLBA ULOŽENÍ: Příklad číslo 1. Navrhněte uložení s vůlí v soustavě jednotné díry pro jmenovitý rozměr 46 mm. Pro díru volte toleranční stupeň IT7, minimální požadovaná vůle je 0,05 mm a maximální přípustná vůle je 0,075 mm. Dle zadání toleranční pole díry je H7 (dána soustava jednotné díry a toleranční stupeň IT7), pak ES = 0,025 mm a EI = 0 mm. Minimální vůle Vmin EI - es => es EI - Vmin. Pak es 0-0,05 = -0,05 mm = -50 µm. Maximální vůle je Vmax ES - ei => ei Vmax ES. Pak ei 0,1-0,025 = 0,075 mm = 75 µm. Pro vypočtené mezní úchylky hřídele může a daný jmenovitý rozměr být voleno 46e7. Skutečné hodnoty: Vmin = EI es = 0 (-0,05) = 0,05 mm; Vmax = ES ei = 0,025 (-0,05) = 0,075 mm. Příklad číslo 2. Navrhněte uložení s přesahem v soustavě jednotné díry pro jmenovitý rozměr 25 mm. Pro díru volte toleranční stupeň IT6, stanovený minimální přesah je 0,02 mm a maximální přípustný přesah je 0,075 mm. Dle zadání toleranční pole díry je H6 (dána soustava jednotné díry a toleranční stupeň IT6), pak ES = 0,013 mm a EI = 0 mm. Pmax es - EI => es Pmax- EI. Pak es 0,075-0 = 0,075 mm = 75 µm. Pmin ei ES => ei Pmin + ES, ei 0,02 + 0,013 = 0,033 mm = 33 µm. Pro vypočtené mezní úchylky hřídele může být voleno 25s8 (pro rozměr 25 s8 je ei = 35 µm a es = 68 µm. Skutečné hodnoty: Pmax = es EI = 0,068 0 = 0,068 mm; Pmin = ei ES = 0,035 (-0,013) = 0,048 mm. Příklad číslo 3. Navrhněte uložení ložiskového pouzdra pro těleso s přesahem a pro hřídel s vůlí (obě v soustavě jednotné díry). Nakreslete a okótujte pouzdro. Pouzdro je průměrem 60 mm uloženo v ložiskovém tělese s přesahem v soustavě jednotné díry. V pouzdru o vnitřním průměru 40 mm je uložen hřídel s vůlí v soustavě jednotné díry. 26

27 Pouzdro je průměrem 60 mm uloženo v ložiskovém tělese s přesahem v soustavě jednotné díry. Navrhněte dané uložení a vypočtěte maximální nebo minimální přesah. Dle tabulky doporučených uložení volím Ø60 H8/s7. Pak: ES = 46 μm = 0,046 mm; EI = 0 mm; es = 83 μm = 0,083 mm; ei = 53 μm = 0,053 mm. Mezní rozměry díry a hřídele jsou: HMR = JR + ES = ,046 = 60,046 mm; DMR = JR + EI = = 60 mm; hmr = JR + es = ,083 = 60,083 mm; dmr = JR + ei = ,053 = 60,053 mm; Maximální a minimální přesah je: Pmax = es - EI = 0,083-0 = 0,083 mm; Pmin = ei - ES = 0,053-0,046 = 0,007 mm. Následuje posouzení vypočtených hodnot z hlediska funkce součásti. 27

28 V pouzdru je v průměru 40 mm uložen hřídel s vůlí v soustavě jednotné díry. Navrhněte dané uložení a vypočtěte maximální nebo minimální vůli. Dle tabulky doporučených uložení volím Ø40 H8/e8. Pak: ES = 39 μm = 0,039 mm; EI = 0 mm; es = -50 μm = -0,05 mm; ei = -89 μm = -0,089 mm. Mezní rozměry díry a hřídele jsou: HMR = JR + ES = ,039 = 40,039 mm; DMR = JR + EI = = 40 mm; hmr = JR + es = 40-0,05 = 39,95 mm; dmr = JR + ei = 40-0,089 = 39,011 mm; Maximální a minimální vůle je: Vmax = ES - ei = 0,039 (-0,089) = 0,128 mm; Vmin = EI - es = 0 (-0,05) = 0,05 mm. Následuje posouzení vypočtených hodnot z hlediska funkce součásti. 28

29 Okótované zobrazení pouzdra: TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY: Na správnou funkci součásti má vliv přesnost nejen jejích rozměrů, ale také přesnost geometrických tvarů funkčních ploch. Příklady ovlivnění tlaku v ložisku válcovitostí tělesa (při dodržení tolerancí průměru): - při dokonalé válcovitosti je tlak stejný; - při nepřesné válcovitosti je tlak největší v místech dotyku hřídele s ložiskem. Příklad geometrické tolerance: VÁL- COVITOST. 29

30 PŘÍKLADY GEOMETRICKÝCH TOLERANCÍ: PŘÍMOST Tolerance TVARU ROVINNOST KRUHOVITOST VÁLCOVITOST ROVNOBĚŽNOST Tolerance SMĚRU KOLMOST SKLON SOUMĚRNOSTI Tolerance POLOHY SOUSTŘEDNOSTI A SOUOSOSTI 30

31 KRUHOVÉHO Tolerance HÁZENÍ CELKOVÉHO U tolerancí směru, polohy a házení musí být uvedena ZÁKLADNA, od které se geometrická tolerance posuzuje (základna se označuje velkými písmeny latinské abecedy, například A ve značce). Značka pro předepsání geometrické tolerance: Nepředepsané geometrické tolerance jsou dány všeobecný-mi tolerancemi dle ČSN ISO třídou přesnosti: H nejpřesnější, K střední a L nejméně přesný stupeň. V popisovém poli uvedeme: ISO 2768-K nebo ISO 2768-mK. 31

32 PŘÍKLADY TOLEROVÁNÍ TVARU A POLOHY: KRUHOVITOST VÁLCOVITOST ROVINNOST SOUSTŘEDNOST A SOUOSOST KRUHOVÉ HÁZENÍ 32

33 TOLEROVÁNÍ ROZTEČÍ DĚR: Tolerování umístění děr se provádí předepsáním mezních úchylek roztečím. U šroubových spojů se šroubem s hlavou je tole-rance rozteče T L = V MIN. U šroubových spojů se zá-vrtným šroubem je tolerance rozteče T L = 0,5. V MIN. 33

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1) Definice geometrických tolerancí 2) Všeobecné geometrické tolerance 3) Základny geometrických tolerancí 4) Druhy geometrických

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2 Fleišman Luděk 29.5.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje Rozebiratelné spoje Def.: Spoje, které lze rozebrat

Více

1. MĚŘIDLA A MĚŘENÍ. 1.1 Měřidla a rozdělení měřidel. 1.2 Pevná měřidla

1. MĚŘIDLA A MĚŘENÍ. 1.1 Měřidla a rozdělení měřidel. 1.2 Pevná měřidla PROJEKT MODULÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S VYUŽITÍM E-LEARNINGU STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ING. JIŘÍ MLÍKA MĚŘIDLA A MĚŘENÍ LÍCOVÁNÍ A ULOŽENÍ PROSTOROVÉ ORÝSOVÁNÍ RUČNÍ DOKONČOVACÍ OBRÁBĚNÍ

Více

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měření hloubky Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měřidla Hloubkoměry Jsou určeny pro měření

Více

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012 MĚŘENÍ IMPEDANCE PORUCHOVÉ SMYČKY Ing. Leoš Koupý 2012 Impedance poruchové smyčky Význam impedance poruchové smyčky v systému ochrany samočinným odpojením od zdroje Princip měření impedance poruchové smyčky

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA. VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO EKOL. ÚJMA Katalog 2013 Upozorňujeme, že ceny níže uvedených výrobků se mohou změnit v

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úloha č. 4 Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu Úkoly měření:. Určete moment setrvačnosti vybraných těles, kruhové a obdélníkové desky.. Stanovení momentu setrvačnosti proveďte s využitím dvou rozdílných

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D.

PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus přednášek do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 1. Technická normalizace Ve výrobě

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262

70 350 x 110 10H7 6,5 4622260 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261 120 700 x 180 12H7 30 4622262 8-6 Zařízení pro kontrolu obvodového házení 818 Pro rychlou a jednoduchou kontrolu obvodového házení Měřicí deska: Rovinnost dosedací plochy dle DIN 876/1 2 T-drážky pro upevnění upínacích koníků popř.

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

DÉLKOMĚRY - SYSTÉMY PRO KALIBRACI

DÉLKOMĚRY - SYSTÉMY PRO KALIBRACI DÉLKOMĚRY - SYSTÉMY PRO KALIBRACI Nabízíme různé systémy pro kalibraci, kontrolu a nastavování běžných typů měřidel a etalonů. Systémy se liší v měřících rozsazích, dosahovaných přesnostech, v komplexnosti

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200

Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200 Přístroje na měření tvaru Měření kruhovitosti/válcovitosti ROUNDTEST RA-2200 PRC 161 Měřicí systém kruhovitosti/válcovitosti, který nabízí nejvyšší přesnost ve své třídě, výjimečně snadné používání a multifunkční

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Měřidla. Existují dva druhy měření: V této kapitole se seznámíte s většinou klasických druhů měřidel a se způsobem jejich použití. A co že má dělat měření na prvním místě mezi kapitolami o ručním obrábění kovu? Je to jednoduché - proto,

Více

1.3 Druhy a metody měření

1.3 Druhy a metody měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.3 Druhy a metody měření Měření je soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu měřené fyzikální veličiny.

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2016 Vydání č.: 1 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA BOKORYS (neboli NÁRYS) je jeden ze základních pohledů, ze kterého poznáváme tvar kýlu, zádě, zakřivení paluby, atd. Zobrazuje v osové rovině obrys plavidla. Uvnitř obrysu

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DS 01.AST DS 01 AST 431 - A - objekt J I.ETAA OZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm

Typ RT/MRT..a Velikost: 30 180. převodový poměr: 5:1 100:1. Výkon: 0,06 15 kw. kroutící moment: 5 2 540 nm Typ RT/MRT..a Velkost: 30 180 převodový poměr: 5:1 100:1 Výkon: 0,06 15 kw kroutíí moment: 5 2 540 nm ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY Obsah Šnekové převodovky 1 Všeobený pops 2 2 Konstruke 2 3 Typové označení 2 4

Více

FUNKCE A ZAMĚNITELNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

FUNKCE A ZAMĚNITELNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ FUNKCE A ZAMĚNITELNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ Úplnou zaměnitelnost součástí zajišťují tři druhy přesností: +0,1 rozměrová (H7/f7, H7/r6, 0, ±0,1) geometrická ( ) struktura povrchu ( ) Funkce: kladka se odvaluje

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót KÓTOVÁNÍ Kótování jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze Voděodolný tloušťkoměr MG-411 Návod k obsluze Obsah: 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-411... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Zapínání a vypínání přístroje... 4 5. Příprava na

Více

Návrh Bánkiho turbíny

Návrh Bánkiho turbíny Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh Bánkiho turbíny Petr Brzezina, Karel Kaszperydes, David Szuscik Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

BETAFENCE. Ursus AS TECHNICKÝ POPIS FP-34-01. 1 Všeobecné vlastnosti 1.1 Popis: viz obr. 1. 1.2 Klasifikace

BETAFENCE. Ursus AS TECHNICKÝ POPIS FP-34-01. 1 Všeobecné vlastnosti 1.1 Popis: viz obr. 1. 1.2 Klasifikace BETAFENCE TECHNICKÝ POPIS Off-line nebo tištěnou kopii nelze ovládat! Ursus AS FP-34-01 1 Všeobecné vlastnosti 1.1 Popis: viz obr. 1 Ursus AS je oplocení s obdélníkovým pletivem vyrobeným z pozinkovaných

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení KM 12 2432 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátory axiální přetlakové APF 1800 až

Více

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky

Ozubené řemeny XLH. Ozubené řemeny s palcovou roztečí. Provedení XL, L, H, XH, XXH. Konstrukční charakteristiky. Rozměrové charakteristiky XLH Provedení XL, L, H, XH, XXH Ozubené řemeny s palcovou roztečí Konstrukční charakteristiky Rozvodové řemeny se zuby na vnitřní straně jsou složeny z následujících částí a prvků viz obrázek: A) Tažné

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ F.1.3 / 1 / 5 se dvěma sedly, s plným průtokem L nebo T 10 50 PN 16, 25, 40, 63, 100 (160, 250) Materiály Pozice Typ Název součásti 1 Těleso 2 Přivařovací hrdlo 7 Koule 8 Čep X=1 Pro běžné teploty od 20

Více

HERZ svěrné šroubení pro ocelové a měděné trubky

HERZ svěrné šroubení pro ocelové a měděné trubky HERZ svěrné pro ocelové a měděné trubky Technický list pro 6273 6292 Vydání AUT 0406 Vydání CZ 0608 5151 M 22 1,5 15 mm Svěrný kroužek, gumové těsnění (EPDM) na potrubí, svěrná matice M 22 1,5. Provedení

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky F43 Jednotlivé elementy pružinové jednotky předpružené pružinové a distanční jednotky 246. Pružina FIBROFLEX 244.4. Pružinové podložky 2441.3. Misky pružiny

Více

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Více

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST

Technické podmínky Technické podmínky pro zadávání, výrobu, dodávky a přejímání desek plošných spojů SCHVALOVACÍ LIST 1/18 SCHVALOVACÍ LIST Návrh schvalují odpovědní zástupci odběratelů Firma nebo instituce Jméno Podpis a razítko Poznámka Vypracoval: Petr Salfický Schválil: Ing.Václav Vondra Platnost od: 1.1.2010 Podpis:

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubováním se dosáhne nejen hladších povrchů otvorů, ale i jejich přesnějších rozměrů a správnějších geometrických tvarů než při vrtání. Vyhrubování je rozšiřování

Více

NÁVRH VRTACÍCH PŘÍPRAVKŮ SVOČ FST 2014 Lukáš Vítek, Karel Aron, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01

NÁVRH VRTACÍCH PŘÍPRAVKŮ SVOČ FST 2014 Lukáš Vítek, Karel Aron, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 NÁVRH VRTACÍCH PŘÍPRAVKŮ SVOČ FST 2014 Lukáš Vítek, Karel Aron, Střední Průmyslová Škola Ostrov, Klínovecká 1197 Ostrov 363 01 ANOTACE Tato práce zpočátku pojednává o součásti jménem přepínač a zabývá

Více

Sekční průmyslová vrata, typy kování

Sekční průmyslová vrata, typy kování Sekční průmyslová vrata, typy kování SID Typy kování vrat a jejich parametry S L S R LDB Pro zaměření montážního otvoru průmyslových vrat se měří následující parametry: Označení parametru Název parametru

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

CHCETE MĚŘIT NA VYSOKÉ ÚROVNI? SPOLEHNĚTE SE NA DIGIMAR

CHCETE MĚŘIT NA VYSOKÉ ÚROVNI? SPOLEHNĚTE SE NA DIGIMAR - CHCETE MĚŘIT NA VYSOKÉ ÚROVNI? SPOLEHNĚTE SE NA DIGIMAR Nejaktuálnější informace k produktům DIGIMAR naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 204 Společnost Mahr Vám nabízí kompletní

Více

Průmyslová těsnění Přehled výrobního programu

Průmyslová těsnění Přehled výrobního programu Průmyslová těsnění PrÛmyslová tûsnûní, Pfiehled v robního programu skf.com SKF, Speedi-Sleeve, Scotseal, Waveseal, Duralip a Duratemp jsou registrované značky SKF Group. Copyright SKF 2006 Obsah této publikace

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení

STAP. Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení Regulátory tlakové diference DN 15-50, uzavírání a plynulé nastavení IMI TA / Regulátory tlaku / je regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh a tím poskytuje

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

0,000 = 217,00 m n.m.

0,000 = 217,00 m n.m. 0,000 = 217,00 m n.m. Hradišťská 407 533 52 Pardubice, Polabiny e-mail: enemo@enemo.cz IČO: 28282604 DIČ: CZ 28282604 Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING OBSAH Centrum vývoje a inovací

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 OHYB SVĚTLA V paprskové optice jsme se zabývali optickým zobrazováním (zrcadly, čočkami a jejich soustavami).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

14.0 Valivá ložiska. obr.108

14.0 Valivá ložiska. obr.108 4.0 Valivá ložiska -slouží k oto nému uložení h ídele v rámu stroje. Skládají se zpravidla ze dvou kroužk, valivých t les a klece. obr.08 Smykové t ení v kluzných ložiscích je nahrazeno valením kuli ek

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Frézovací nářadí 16.3 16.82. Frézovací nářadí 17.1 17.62

Frézovací nářadí 16.3 16.82. Frézovací nářadí 17.1 17.62 HSS-Vrtací drážková fréza -Hladicí fréza -Hrubovací fréza -Zaoblovací fréza -Stopková fréza univerzální -Stopková fréza RockTec 52 a 65 -Stopková fréza ALU -Hrubovací fréza -Odstraňovač otřepů -Tvarová

Více