M O N O DR AM AT A K O M ED I E O U M RZ N UTÍ: P ŘÍ P AD D A R O V A N É HO K A B ÁT U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M O N O DR AM AT A 2 0 1 2 K O M ED I E O U M RZ N UTÍ: P ŘÍ P AD D A R O V A N É HO K A B ÁT U"

Transkript

1 KŘESTNÍ LIST A T E L I É R / K A B I N E T / P R A C O V I Š T Ě : AT EL I É R R EŽIE A DR AM A T UR G I E N Á Z E V P R O J E K T U : M O N O DR AM AT A K O M ED I E O U M RZ N UTÍ: P ŘÍ P AD D A R O V A N É HO K A B ÁT U P E D A G O G O D P O V Ě N Ý Z A P R O J E K T : KO V ALČUK J O SE F, P ROF. PH D R Typ projektu (abs. projekt, klauzury, převáděčky, dílna, práce s hercem, instalace, samostatná aktivita studentů...): Klauzura, monodrama Stručný obsah projektu (autor, titul... podrobně v ideovém záměru do přílohy): Monodrama napsané podle skutečné události studentkou dramaturgie Markétou Špetíkovou, studentem režie Jánem Tomandlem a studentem činoherního herectví, Vojtou Říhou. Termín přípravy a realizace projektu: Místo realizace projektu (požadavky na místnost): DiFa JAMU 401 ( zkoušení 406, 407) Konkretizace požadavků finance, technická asistence, fundus atd. (pro rozsáhlejší projekty doložte rozpočtem, soupisem rekvizit, nábytku atd. v příloze): V příloze INSCENAČNÍ/REALIZAČNÍ TÝM Jméno a příjmení Ročník/obor Pedagogický dohled Produkce: Kateřina Puczoková 2./Divadelní manažerství MgA. Petra Vodičková Režie: Ján Tomandl 2./činoherní režie Kovalčuk Josef, prof. PhDr., Břetislav Rychlík Dramaturgie: Markéta Špetíková 2./Divadelní dramaturgie Kovalčuk Josef, prof. PhDr., Břetislav Rychlík Scénografie: Stella Šanková 2./Scénografie Zavarský Ján, prof. Mgr. Technici: Ondřej Tomec 1./Jevištní technologie Kolegar Jan, doc. Mgr. Jakub Podešva 2./Jevištní technologie Kolegar Jan, doc. Mgr. Role Jméno a příjmení Ročník/obor Vojta Říha Vojta Říha 3./Činoherní herectví Krobot Ivo, prof., Lukáš Rieger TERMÍN (milníky) Datum Explikační porada Předávací porada Termín představení/realizace/předváděčky/dílny/natáčení - Hodnotící porada - Předání dokumentace projektu a písemného hodnocení děkanátu - PŘÍLOHY KE KŘESTNÍMU LISTU (relevantní přílohy předejte po explikační poradě) PŘÍLOHY PRO DOKUMENTACI (relevantní přílohy předejte po realizaci projektu) Tvůrčí záměr (max. 1 strana A4) Písemné hodnocení průběhu projektu (max. 1 strana A4) Položkový rozpočet, seznam požadavků Vyúčtování projektu (bilance) Seznam kontaktů Plakát, fotografie, nahrávka atp. Rozpis zkoušek a termínů představení/realizací Technická dokumentace (nákresy atd.) X X 1/6

2 Název projektu: Autorský tým: IDEOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU Monodramata 2012 Komedie o umrznutí: Případ darovaného kabátu Kateřina Puczoková (produkce) Ján Tomandl (režisér) Markéta Špetíková (dramaturg) Stella Šonková (scénografie) Ondřej Tomec (technika) Vojta Říha (herec) Monodramata mají za úkol naučit herce stát samotného na pódiu a zvládnout zabavit jeviště úplně sám. Toto monodrama zapadá do koncepce monodramat pro akademický rok 2012/2013. Záměr původního týmu tří lidí (dramaturga, režiséra, herce) měl docela jednoduché hlavní kritérium aby zvolené téma knížka příběh, od kterého se chtěli odpíchnout, se dotýkal jich všech, protože i na textu plánovali pracovat všichni tři společně. Shodli se na jakémsi okruhu témat (který vyšel zejména z Vojtových kratičkých textů) a začali hledat konkrétní vyjádření. Bylo uvažováno o více možnostech, ale velmi brzy se ukázalo, že příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty bude nejlepší volbou. Jakmile začalo hledání více informací o tom, co se v roce 1913 během onoho mezinárodního závodu na 50 kilometrů vlastně stalo, vyplynula z pátrání bezděky i forma mozaika, jejíž základní kostrou je Vojta (herec) stojící na jevišti sám za sebe, fascinovaný tehdejšími událostmi, snažící se přijít celé záležitosti na kloub. Původně bylo zamýšleno jít informačně mnohem hlouběji, protože nespočet faktů, které byly v knihách objeveny, činily příběh ještě zajímavějším a v jistém smyslu neskutečnějším. To však text neúměrně zahltilo, tak nakonec zůstala pouze základní osnova během lyžařského závodu v roce 1913 se najednou výrazně zhoršilo počasí, teploty klesly asi o třicet stupňů, začala sněhová vánice. Všichni lyžaři závod postupně vzdali, na trati zůstal jediný Bohumil Hanč. Náhle se před ním vynoří jeho kamarád Václav Vrbata, který mu přišel fandit. Když Vrbata vidí, jaká je Hančovi zima, rozhodne se mu půjčit vlastní kabát a čepici (sám se zřejmě chystá sjet na Mísečky není to daleko a cesta vede lesem, kde na něj nebude tolik foukat). Rozcházejí se. Hanč se patrně rozhodnul v závodě pokračovat, ale byl příliš vyčerpaný Vrbata hřebeny Krkonoš neznal tak dobře a nejspíš cestu na Mísečky jednoduše netrefil. Oba dva umírají nedaleko od sebe. Za nejzajímavější na příběhu tým považoval právě jejich setkání, o jehož podrobnostech je možno se pouze dohadovat. (Ví se o něm vlastně jen proto, že Hanče později našli ve Vrbatově kabátu.) Byl, a je stále hledán nejlepší způsob, jak ho uchopit, ukázat možnosti, nejistoty, své okouzlení i jistou urputnost, se kterou se člověk snaží dozvědět pravdu o takové jistě velmi soukromé chvíli. Forma ovšem vyplynula i z dalších okolností nejen, že je divákům potřeba představit více postav, ale hlavně týmu umožňuje představit příběh z mnohem zajímavější a pravdivější perspektivy sám tým totiž opravdu neví, co se tehdy na Zlatém návrší stalo, a vědět to nikdy nebude. Že umožňuje herci vyzkoušet si více poloh, střihy, atp. snad netřeba dodávat. Závěrem je ještě možno dodat, že šťastnou náhodou příští rok v březnu uplyne sté výročí těch událostí a tak se je tímto způsobem snad podaří i připomenout. 2/6

3 Název projektu: KONTAKT LIST Monodrama Případ darovaného kabátu Jméno a příjmení: Pozice: Telefon: Ročník/obor: Kateřina Puczoková Produkce ročník DM Ján Tomandl Režie ročník ČR Markéta Špetíková Dramaturgie ročník DD Stella Šonková Scénografie ročník Sc Ondřej Tomec Technika ročník JT Jakub Podešva Pomocný technik ročník JT Vojta Říha Herec ročník ČH Prof. PhDr. Josef Kovalčuk Vedoucí pedagog 3/6

4 ROZPOČET Název projektu: Monodramata 2012 Komedie o umrznutí: Případ darovaného kabátu Náklad Jednotka /J/ Počet J Cena za J Celkem Zdroj krytí bambusy velké kus ,00 Kč bambusy malé kus ,00 Kč barva bílá plechovka ,00 Kč čokoláda tabulka ,00 Kč citron kus ,00 Kč mouka pytel (1 kg) ,00 Kč tisk plakátu kus ,00 Kč školní tisk provázek kus ,00 Kč CELKEM: 880,00 Kč 4/6

5 VYÚČTOVÁNÍ Název projektu: Monodrama:Případ darovaného kabátu (premiéra ) Seznam daňových dokladů: Datum Číslo dokladu Prodejna Položka Částka Bambusy malé (170, 00 Kč) Pavel Kaláb Kč Bambusy velké (80, 00 Kč) Grafficon shop Ironlak (75, 00 Kč) 75, 00 Kč Drogerie Jasmín Motouz (50, 00 Kč) 50,00 Kč Vichr a spol Gumolano (44, 00 Kč) 44, 00 Kč Kars Kožené řemínky (2, 00 Kč) Netkaná textilie (345, 00 Kč) 347, 00 Kč Kars Pás jutový (28, 00 Kč) 28, 00 Kč DKS Morava s.r.o. Čokoláda (6, 90 Kč) 7, 00 Kč Tesco Citrony síť (2x16, 90 Kč) 34, 00 Kč DKS Morava s.r.o. Čokoláda (7x6, 90 Kč) 48, 00 Kč Celkem 883,00 Kč Zpracovala: Podpis vedoucího projektu: Kateřina Puczoková (2.DM) prof. PhDr. Josef Kovalčuk 5/6

6 Hodnocení monodramatu Případ darovaného kabátu z pohledu produkční Projekt Monodramata 2012 byl dle mého názoru velice zdařený. V manažerském týmu nedošlo k žádným komplikacím a i mezi jednotlivými ateliéry byl vztah dle mého názoru prohlouben a i manažerská role v projektu byla pro všechny, kteří se projektu zúčastnili, alespoň částečně vyjasněna. Monodrama Případ darovaného kabátu proběhl v původně plánované době jako premiéra se třemi reprízami. Na projektu od samého začátku spolupracoval režisér, dramaturgyně a herec a ostatní členové inscenačního týmu se přidali postupně. V tomto směru nastal problém s jejich zařazením z hlediska jejich funkce. Z pohledu produkční jsem se ze začátku setkala zejména s neinformovaností týmu o činnostech, které potřebuji za tým provádět. Postupem času jsme se však domluvili na průběhu a nadále již byla práce v týmu příjemná a s vymezením pozic šlo vše výrazně lépe. Větší problém však nastal se zařazením technologa do týmu. Již z počátku na školních projektech dělat nechtěl a připojil se z důvodu, že jakožto student technologie nějaký školní projekt mít musel. Složité však pak bylo se s celým týmem shodnout na datech premiéry a repríz, což bylo s jeho nedostatkem času poměrně náročné. Mám pocit, že se technologie celkově v představení využívaly více, než by se v monodramatech, kde má jít o práci režiséra s hercem, mělo. S tím bylo spojeno i to, že poslední den, kdy se inscenace hrála, technolog přecenil své schopnosti s chystáním a dal si na chystání méně času, než potřeboval a scénu nedokončil. Celé představení potom dopadlo dle inscenačního týmu velice špatně. Což je na jednu stranu problém technologa, ale na druhou stranu by neměl být natolik důležitý, aby se tím celé představení pokazilo. S premiérami a reprízami všech monodramat pak nastaly peripetie ze strany jiných inscenačních týmů, kvůli obsazenosti herců v jiných projektech. Náš tým však usoudil, že by to přineslo zbytečné potíže a i přes to, že náš herec byl také na jiném projektu, odehráli jsme premiéru hned v prvním týdnu. Všechna představení byla naplněna diváky, v prvních dvou jsme byli dokonce nuceni část diváků odmítnout. Premiéra a první repríza byly odehrány dle očekávání a ke spokojenosti všech inscenátorů. Obě představení byla přijata kladně, což dokazuje i velký zájem o navštívení inscenace. Spolupráce režiséra, herce a dramaturga byla příjemná a budila dojem synergie. Mně se na monodramatu Případ darovaného kabátu pracovalo velice dobře, a tímto bych ráda poděkovala všem členům týmu, koordinátorce monodramat Daniele Zarodňanské i pedagogickému vedení MgA. Petře Vodičkové. Kateřina Puczoková, 2. DM /6

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu:

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ OPONKA FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ I / 2013 OPONKA SETKÁNÍ DIVADEL MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY pátek 22.3. Festival Setkání divadel Malé jevištní formy pořádá Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí ve spolupráci s NIPOS

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

Divadelní festival Velkolhotecká škola

Divadelní festival Velkolhotecká škola Anotace: Studie se snaží pojmenovat ty aspekty divadelních projektů uskutečňovaných ve Velké Lhotě (ves v okrese Jindřichův Hradec leží pouze několik kilometrů od Dačic či Telče), které mohou přispívat

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře

HUDEBNÍ ROZHLEDY 01. 2008 ročník 61 cena 40 Kč. Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře HUDEBNÍ ROZHLEDY 01 2008 ročník 61 cena 40 Kč Kateřina Englichová Režisér Václav Věžník Tre Boemi in Italia 200 let Pražské konzervatoře P. T. OBČANÉ LITOMYŠLŠTÍ ČALOUNÍK FRANTIŠEK SOBOTKA MAJITEL TOVÁRNY

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3., říjen 2014 VŠECHNY BARVY DUHY 2014 KLOBOUK DOLŮ! Vyprodané Divadlo Antonína

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

LXX podzim - zima 2014

LXX podzim - zima 2014 LXX podzim - zima 2014 Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. August Strindberg 3688-3764 = LXX /

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Reakce na studentské hodnocení předmětu KIV/PPA1 v ZS 2006/07

Reakce na studentské hodnocení předmětu KIV/PPA1 v ZS 2006/07 1 / 8 PPA1, 2006/07 Reakce na studentské hodnocení předmětu KIV/PPA1 v ZS 2006/07 Především bych chtěl poděkovat všem studentům, kteří vyplnili dotazník. Bylo jich celkem 113 ze 332 (34,1 %), což je v

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

Rozhovor. Martin Písařík: Moudré spoření: Předčí spořicí účty. Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody.

Rozhovor. Martin Písařík: Moudré spoření: Předčí spořicí účty. Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody. 01 2014 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rozhovor Martin Písařík: Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody. Aplikace Finanční rádce Modré pyramidy pro ipad najdete na

Více

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída

Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek Frída JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadelních spolků se zaměřením na divadelní spolek

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech.

PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ. Jediný adekvátní úvod k diskusi měl dr. Josef Koenigsmark o kabaretech. ZPRAVODAJ 81. JIRÁSKŮV HRONOV čtvrtek 11. srpna 2011 ZAHÁJENÍ RAŽBY METRA se uskuteční za přítomnosti starostky města Hronov Hany Nedvědové, členů organizačního štábu Jiráskova Hronova a možná i ministra

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více