úterý, 26. června 2007 KONFERENCE PROJEKTU K UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "úterý, 26. června 2007 KONFERENCE PROJEKTU K UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU"

Transkript

1 OP RLZ 4.1 CZ / /3271 KONFERENCE k ukončení projektu Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice, 11. března 2008 Mgr. Hana Solnicová Mikroregion Rakovec Časová osa projektu VZNIKÁ MYŠLENKA USPOŘÁDAT VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO STAROSTY A PROBÍHÁ PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI ŽÁDOST O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTU JE PODÁNA... čtvrtek, 18. ledna ZAHAJOVACÍ KONFERENCE SEMINÁŘ K UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO JARNÍ BĚHU KURZU úterý, 26. června KONFERENCE KONFERENCE K UKONČENÍ UKONČENÍ JARNÍHO JARNÍ BĚHU BĚHU VZDĚLÁVACÍHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROJEKT JE ZAHÁJEN PROBÍHÁ JARNÍ BĚH PROBÍHÁ PODZIMNÍ BĚH úterý, 11. března 2008 ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE KONFERENCE PROJEKTU K UKONČENÍ PODZIMNÍHO BĚHU VZDĚLÁVACÍHO KURZU I CELÉHO PROJEKTU PROJEKT KONČÍ......ZAČÍNÁ PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROJEKTU Víme co chceme - odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ EU PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ EU

2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Úvodní informace Název projektu: Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Příjemce podpory: Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o. Rousínov Poskytovatel podpory: Úřad práce Brno-město Registrační číslo projektu: CZ / /3271 Zaměření: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 4 Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cíl projektu Hlavní cíl: zvýšení odborné úrovně představitelů obcí, zejména v oblasti projektového řízení a jejich příprava na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie Specifický cíl: sestavení a realizace vzdělávacího kurzu z oblasti venkovské politiky, projektového řízení, aktuální legislativy a počítačových a komunikačních dovedností 2

3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Realizátor projektu POSPÍŠIL & ŠVEJNOHA, spol. s r. o. Rousínov partner pro venkov projektově poradenská společnost působící ve venkovském území SO Větrník, Drahanská vrchovina, Rakovec, Mezihoří, Ivanovická brána a MAS Společná cesta, spoluzakladatel mikroregionů a MAS partner v projektech SO Větrník: výstavba školicího centra, rekvalifikace nezaměstnaných, vzdělávání, příprava projektů, zakládání místních akčních skupin zakládající člen Otevřené platformy Hnutí duha a Národní observatoře venkova, o.p.s. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Partneři projektu Svazek obcí Mezihoří Nemotice 66, Nesovice Svazek obcí Větrník Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 56, Rousínov Svazek obcí Drahanská vrchovina Luleč 33, Svazek obcí Ivanovická brána Mikroregion Rakovec Palackého nám. 796, Ivanovice na Hané 3

4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cílové skupiny starostové místostarostové zastupitelé členové kontrolního výboru členové finančního výboru účetní, administrativní pracovnice ostatní zaměstnanci obecních (městských) úřadů v regionu Vyškovska CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Časový harmonogram projektu Období realizace projektu (15 měsíců) aktivita organizační zajištění projektu dotazníkové šeření a jeho vyhodnocení příprava vzdělávacího kurzu relizace kurzu publicita monitoring ukončení projektu

5 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Rozpočet projektu Celkové náklady projektu: ,-- Kč Rozdělení projektového rozpočtu dle jednotlivých kapitol 50% 0% osobní náklady (projektový tým, lektoři) cestovné projektového týmu zařízení a vybavení místní kancelář 13% nákup služeb 9% 1% 22% 5% drobné stavební úpravy přímá podpora účastníků ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU Projektový tým Manažerka projektu: Mgr. Hana Toufarová Asistentka projektu: Jitka Coufalová Ing. Michaela Ředinová Irena Dvořáková Účetní projektu: Květoslava Knotková 5

6 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU Místo realizace projektu Sídlo realizátora projektu: Rousínov, Zahradní 1141/2a DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Dotazníkové šetření Význam aktivity: zjištění aktuálních požadavků uchazečů na obsah a časovost jednotlivých modulů zjištění úrovně dosavadních znalostí a dovedností uchazečů v jednotlivých oblastech potvrzení zájmu uchazečů o absolvování vzdělávacího kurzu Způsob provedení: dotazník/přihláška viz příloha 6

7 DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Vyhodnocení aktivity Jarní běh Počet zaregistrovaných přihlášek: 48, z toho 7 do podzimního běhu Počet uzavřených smluv o účasti v projektu: 40 Podzimní běh Počet zaregistrovaných přihlášek: 21 Počet uzavřených smluv o účasti v projektu: 24 Celkem: 69 zaregistrovaných přihlášek 64 uzavřených smluv o účasti v projektu mezi uchazeči a realizátorem projektu DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení účastníků dle obcí (z celkového počtu 64 účastníků zapsaných do kurzu a 28 zastoupených obcí) č. obec počet počet č. obec účastníků účastníků 1. Bohdalice-Pavlovice Luleč 1 2. Dražovice Podbřežice 2 3. Hlubočany Hostěrádky-Rešov 1 4. Kučerov Letonice 1 5. Lysovice Křižanovice 3 6. Rostěnice-Zvonovice Nevojice 2 7. Brankovice Tučapy 2 8. Dobročkovice Kojátky 2 9. Nemochovice Bohaté Málkovice Nemotice Křenovice Snovídky Nížkovice Orlovice Milonice Prusy-Boškůvky Němčany Rybníček Hoštice-Heroltice 1 7

8 DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení obcí a osob dle svazků obcí (z celkového počtu 64 účastníků a 28 zastoupených obcí) svazek obcí počet počet obcí osob SO Větrník 7 23 SO Mezihoří 7 14 SO Ivanovická brána 4 9 SO Drahanská vrchovina 1 1 Mikroregion Rakovec 1 2 Ždánický les a Politaví 7 13 bez příslušnosti 1 2 partneři projektu Pozn. Obec Tučapy, zahrnutá do SO Větrník, je členem i Mikroregionu Rakovec DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení obcí a osob dle svazků obcí (z celkového počtu 64 účastníků a 28 zastoupených obcí) 3% 20% 36% 3% 2% 14% 22% SO Větrník SO Mezihoří SO Ivanovická brána SO Drahanská vrchovina Mikroregion Rakovec Ždánický les a Politaví bez příslušnosti 8

9 DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení účastníků dle funkcí na obcích (z celkového počtu 64 účastníků) funkce počet účastníků starosta(ka) uvolněný(á) 12 starosta(ka) neuvolněný(á) 5 místostarosta(ka) neuvolněný(á) 2 místostarosta(ka) neuvolněný(á) 7 zastupitel(ka) 21 z toho: současně člen(ka) finančního výboru 6 z toho: současně člen(ka) kontrolního výboru 5 člen(ka) finančního výboru 2 z toho: současně matrikářka 1 člen(ka) kontrolního výboru 3 účetní 11 jiný zaměstnanec 1 DOTAZNÍKOV KOVÉ ŠETŘENÍ Zastoupení účastníků dle funkcí na obcích (z celkového počtu 64 účastníků) 40% 19% 11% 3% 8% 19% starosta(ka) uvolněný(á) starosta(ka) neuvolněný(á) místostarosta(ka) uvolněný(á) místostarosta(ka) neuvolněný(á) zastupitel, člen kontrolního a finančního výboru účetní, jiný zaměstnanec 9

10 PŘÍPRAVA PRAVA VZDĚLÁVAC VACÍHO KURZU HO KURZU Časový harmonogram vzdělávacího kurzu Celkový rozsah: 65 vyučovacích hodin + 4 hodiny ověření znalostí + 8 hodin praktických ukázek Výuka v jarním běhu proběhla v období: a v tomto období se uskutečnila v 15 týdnech včetně ověření znalostí, vždy po 5 vyučovacích hodinách v jednom týdnu Výuka v podzimním běhu proběhla v období: a v tomto období se uskutečnila v 16 týdnech včetně ověření znalostí, vždy po 5 vyučovacích hodinách v jednom týdnu Při výuce byli účastníci rozděleni do skupin dle potřeb jednotlivých modulů PŘÍPRAVA PRAVA VZDĚLÁVAC VACÍHO KURZU Studijní pomůcky Při zahájení vzdělávacího kurzu obdrželi účastníci tyto studijní pomůcky: složku na studijní materiály propisovací tužku poznámkový blok USB flash disk 10

11 PŘÍPRAVA PRAVA VZDĚLÁVAC VACÍHO KURZU Studijní materiály Studijní materiály připravovali lektoři jednotlivých modulů na základě doporučení z výstupů dotazníkového šetření a vlastních zkušeností. Studijní materiály obdrželi účastníci v papírové podobě jako skripta nebo podklady k prezentaci a současně v elektronické podobě na svoje Flash disky. REALIZACE VZDĚLÁVAC VACÍHO KURZU Místo konání výuky Výuka probíhala v mikroregionálním školícím středisku v Rostěnicích. Využíván byl malý sál a počítačová učebna. 11

12 Obsah vzdělávacího kurzu způsob dosažení výsledků: REALIZACE VZDĚLÁVAC VACÍHO KURZU počítačová gramotnost komunikační dovednosti venkovská politika základy projektového aktuální legislativa výjezdní kurz ověření znalostí řízení Modul Počítačová gramotnost forma: praktické ukázky a cvičení s PC hodinová dotace modulu: 15 vyučovacích hodin obsah: moderní informační technologie, práce s MS Word, Excel, PowerPoint, geografický informační systém lektoři: Chráněná ITC Deep pracoviště - Ing. Adéla Kolouchová a Boris Dvořáček, AR projekt Brno - Veronika Hučíková (blok GIS) 12

13 Venkovská politika - 1. blok: Co je to venkovská politika? - Řízení obce a mikreregionu lektor: Ing. Jiří Pospíšil, Pospíšil & Švejnoha, spol.s r.o. Venkovská politika 2. blok: Program rozvoje venkova, metoda LEADER, Operační programy na lektor: Tomáš Šulák, Centrum pro komunitní práci Přerov 14

14 Venkovská politika 3. blok: Environmentální problematika Operační program Životní prostředí, Obce a ochrana přírody lektor: Mgr. Michal Medek, Lipka Brno, Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko, Ing. Pavel Švejnoha, Pospíšil&Švejnoha, spol. s r. o. Rousínov Modul Základy projektového řízení forma: přednáška s praktickými cvičeními hodinová dotace modulu: 15 vyučovacích hodin obsah: základní zásady a postupy při sestavování projektu, práce se strategií, vyhledávání dotačních titulů, zpracování projektové fiše Ing. Jiří Pospíšil, Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o. 15

15 Modul Aktuální legislativa forma: přednáška, otázky a odpovědi, diskuse hodinová dotace modulu: 10 vyučovacích hodin obsah: zákon o obcích, správní řád, stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách, katastr nemovitostí, rozpočet obce, kontrolní činnosti v obci Ing. Pavel Švejnoha, Pospíšil & Švejnoha,spol.s r.o. Ing. Alena Kučerová, Odborné semináře pro obce Modul Komunikační dovednosti forma: interaktivní trénink se zapojením účastníků hodinová dotace modulu: 15 vyučovacích hodin obsah: efektivní komunikace, prezentační dovednosti, týmové role, vedení týmu lektoři KMA TRADE, s.r.o. Mgr. Pavel Pavlas Simona Pavlasová 16

16 MONITORING PROJEKTU Monitorovací indikátory Výstupy 1. část označení ukazatele popis ukazatele měrná jednotka plánovaná hodnota dosažená hodnota A Počet podpoř. vzděl.programů podpořené vzděl. programy kus A Počet podpořených organizací partneři+žadatel+podpořené obce kus A Počet podpořených organizací z toho MSP kus A Počet podpořených organizací z toho orgány veřejné správy kus A Počet podpořených organizací z toho ostatní kus A Počet podpoř.osob-kl.služeb osoby,kt.získaly jakoukoli podporu osoba F Počet podpoř.osob-kl.služeb z toho ženy osoba A Počet podpoř.osob-kl.služeb...ostatní osoba F Počet podpoř.osob-kl.služeb z toho ženy osoba A Počet podpoř.osob-kl.služeb...do 25 let osoba F Počet podpoř.osob-kl.služeb z toho ženy osoba A Počet podpoř.osob-kl.služeb...nad 50 let osoba F Počet podpoř.osob-kl.služeb z toho ženy osoba - 6 MONITORING PROJEKTU Monitorovací indikátory Výstupy 2. část označení ukazatele popis ukazatele měrná jednotka plánovaná hodnota dosažená hodnota A Počet podpořených systémů RLZ zavedené koncepční systémy kus A Počet účastníků kurzů-kl.služeb zapsaní do kurzu osoba F Počet účastníků kurzů-kl.služeb z toho ženy osoba A Počet účastníků kurzů-kl.služeb...postavení na trhu práce-ostatní osoba F Počet účastníků kurzů-kl.služeb z toho ženy osoba A Počet účastníků kurzů-kl.služeb...do 25 let osoba F Počet účastníků kurzů-kl.služeb z toho ženy osoba A Počet účastníků kurzů-kl.služeb...nad 50 let osoba F Počet účastníků kurzů-kl.služeb z toho ženy osoba A Poč.úč.kurzu s kompon. ŽP uč.kurzu mini. 5%výuk.času a 1 hod. osoba F Poč.úč.kurzu s kompon. ŽP z toho ženy osoba

17 MONITORING PROJEKTU Monitorovací indikátory Výsledky označení ukazatele popis ukazatele měrná plánovaná dosažená jednotka hodnota hodnota A Počet inst.,kt.zav. nov.prog.lz org.,kt.díky podpoře využívají nový.. kus A Počet nově vytv.či inov.produktů - kus A Počet organizací j.prac.byli vyšk. org. jejichž prac. byli vyškoleni kus A Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel os.,kt.se účastnili kurzu osoba F Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel z toho ženy osoba A Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel...ostatní osoba F Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel z toho ženy osoba A Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel...do 25 let osoba F Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel z toho ženy osoba A Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel...nad 50 let osoba F Počet os.-kl.sl.u kt.pod.spl.účel z toho ženy osoba A Počet úsp.absolventů kurzů os.,kt. ukončily kurz předeps.způs. osoba F Počet úsp.absolventů kurzů z toho ženy osoba A Počet úsp.absolventů kurzů...postavení na trhu práce-ostatní osoba F Počet úsp.absolventů kurzů z toho ženy osoba A Počet úsp.absolventů kurzů...do 25 let osoba F Počet úsp.absolventů kurzů z toho ženy osoba A Počet úsp.absolventů kurzů...nad 50 let osoba F Počet úsp.absolventů kurzů z toho ženy osoba - 6 Srovnání počtu přihlášených osob a počtu absolventů vzdělávacího kurzu obec počet přihlášených osob počet absolventů obec počet přihlášených osob počet absolventů Bohdalice-Pavlovice 6 4 Luleč 1 1 Dražovice 3 3 Podbřežice 2 2 Hlubočany 3 3 Hostěrádky-Rešov 1 1 Kučerov 2 2 Letonice 1 1 Lysovice 2 2 Křižanovice 3 3 Rostěnice-Zvonovice 5 4 Nevojice 2 2 Brankovice 2 2 Tučapy 2 1 Dobročkovice 3 3 Kojátky 2 2 Nemochovice 1 1 Bohaté Málkovice 2 2 Nemotice 2 2 Křenovice 3 3 Snovídky 2 2 Nížkovice 2 2 Orlovice 2 2 Milonice 2 1 Prusy-Boškůvky 4 3 Němčany 1 1 Rybníček 2 2 Hoštice-Heroltice

18 MONITORING PROJEKTU Vyhodnocení - shrnutí 69 přihlášených uchazečů 64 uzavřených smluv o účasti 58 úspěšných absolventů 58 připravených projektových záměrů 1 vytvořený vzdělávací program 34 podpořených organizací 1 osoba z řad absolventů vzdělávacího kurzu zapojená do rozvoje území jako manažerka Místní akční skupiny Společná cesta MONITORING PROJEKTU Zhodnocení závěrečných prací účastníků Celkové předpokládané náklady projektových záměrů: 190 mil. Kč Předpokládané zdroje financování projektových záměrů: 9% 3% 2% 5% 3% 9% 9% 7% 2% 21% 30% Ministerstvo pro místní rozvoj Operační program životní prostředí Program rozvoje venkova JMK Program rozvoje venkova Operační program podnikání a inovace Regionální operační program Ministerstvo kultury Ministerstvo financí JMK-oblast památky nadace jiný 24

19 Poděkování účastníkům, partnerům, lektorům a celému projektovému týmu za to, že se zapojili do tohoto projektu a rozhodli se tak přispět k rozvoji našeho regionu Děkuji za pozornost Pospíšil & Švejnoha, spol. s r. o. Zahradní 1141/2a, Rousínov tel./fax: Ing. Jiří Pospíšil mobil: Mgr. Hana Solnicová mobil: Irena Dvořáková mobil:

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více