Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov"

Transkript

1 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH: 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Popis způsobu zpracování Akčního plánu Zásobník rozvojových aktivit Akční plán Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol Rozvojová aktivita 2 Zbudování komunitního centra pro výuku v rámci SO Větrník Rozvojová aktivita 3 Komunitní centrum se sociálními byty Rozvojová aktivita 4 Snížení ekologické zátěže na území SO ORP Vyškov Rozvojová aktivita 5 Rozšíření sociálních služeb o komunitní sestry v Ivanovické bráně Kontakty Přílohy

3 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) Název strategie Strategie území správního obvodu ORP Vyškov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, správa veřejné zeleně, bezpečnost Gestor tvorby strategie Schvalovatel strategie Forma a datum schválení/projednání Svazek obcí Větrník Valná hromada Svazku Za Lepší Život Projednáno na Závěrečném neformálním shromáždění zástupců SO ORP Vyškov dne Doba realizace strategie Odpovědnost za implementaci Shromáždění starostů SO ORP Vyškov 3

4 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu Akční plán byl zpracováván realizačním týmem v souladu s Rámcovou metodikou pro tvorbu dokumentů (verze 1.4, červen 2015). Pro přípravu Akčního plánu byla také použita Metodika zpracování implementační části souhrnného dokumentu Pravidla pro řízení strategie a Akční plán, která byla připravena pro potřeby zpracování souhrnného dokumentu. Zde byla využita zejména příloha č. 1 této metodiky. Akční plán je popisem plánovaných oblastí rozvoje obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Vyškov. Představuje především přehled konkrétních akcí plánovaných na období let Jeho příprava byla základním podnětem zapojení zástupců obcí SO ORP Vyškov do procesu meziobecní spolupráce. Tento plán představuje soubor konkrétních řešení definovaných problémů v souhrnném dokumentu. Akční plán vznikl tedy za aktivní spolupráce zástupců obcí SO ORP Vyškov. Komunikace se zástupci obcí SO ORP Vyškov probíhala po celou dobu přípravy akčního plánu a to telefonicky, em, osobní konzultací či jednáním na Neformálním shromáždění zástupců. Informace o chystaných záměrech získával realizační tým postupně na základě vyplněných informačních listů, které byly starostům zaslány předem, již před prvním Neoficiálním shromáždění zástupců obcí. Listy byl sestaven tak, aby po vyplnění obsahoval všechny důležité informace potřebné k tvorbě akčního plánu. Starostové byli požádání, aby uváděli do listů rozvojové záměry připravené věcně, finančně a realizované v období Na území SO ORP Vyškov proběhla celkem čtyři jednání Neformálního shromáždění zástupců obcí. První Neformální shromáždění proběhlo dne na Obecním úřadě v Rostěnicích Zvonovicích. Na jednání byli přítomní seznámeni s chystanými a probíhajícími korky pro přípravu Akčního plánu. Koordinátorkou realizačního týmu byly poskytnuty informace, jakým způsobem bude Akční plán zpracováván, že má specifikovat cíle obsažené v souhrnném dokumentu a bude sestaven ze zásobníku rozvojových aktivit, ze kterého vyplývají rozvojové záměry, které mají být prioritně zrealizované v nejbližších dvou letech. Druhé Neformální shromáždění se konalo dne na Městském úřadě ve Vyškově za přítomnosti pana místopředsedy Karla Jurky a za přítomnosti vedoucí z odboru školství paní Ing. Petry Lakomé. Diskuze se týkala kapacit školských zařízení, jejichž je město Vyškov zřizovatelem, chystající se změny rušení speciálních škol a problému nedostatku odborníků ve školství (logoped, školní psycholog, speciální pedagog...). 4

5 Třetí jednání proběhlo dne v Nových Sadech za účasti zástupců obcí patřících do Dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina. Zde byli starostové poprvé seznámeni s již zaslanými záměry za jednotlivé oblasti, které realizační tým obdržel od oslovených starostů a se kterými realizační tým pracoval. Poslední čtvrté jednání se konalo v Rostěnicích Zvonovicích dne Tohoto jednání se zúčastnili motivující starostové včetně realizačního týmu. Zde na tomto jednání vybrali motivující starostové záměry, které vidí v jednotlivých oblastech jako prioritní a které budou zařazeny do akčního plánu. Přihlíženo bylo k tomu, aby záměry obsažené v akčním plánu splňovaly adekvátnost podpořených cílových skupin, nebo zda se jedná o pilotní aktivitu či o inovaci pro region. 5

6 3. Zásobník rozvojových aktivit Č. Cíl dle SD Oblast Název rozvojové Období realizace Realizátor budoucí rozvojové Rekonstrukce školních budov, snížení jejich energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a společné získávání finančních prostředků na realizaci Školství Zbudování komunitního centra pro výuku v rámci SO Větrník /2017 Bohdalice- Pavlovice Rekonstrukce školních budov, snížení jejich energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a společné získávání finančních prostředků na realizaci Školství Rekonstrukce střechy a zateplení veřejných budov 2016 Ivanovice na Hané Rekonstrukce školních budov, snížení jejich energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a společné získávání finančních prostředků na realizaci Školství Zateplení a rekonstrukce spádové mateřské školy 2016 Kučerov Společně zajistit vybavenost škol Školství Vybavení základní umělecké školy Rousínov Společně sdílet odborníka (logopeda, předškolního psychologa, socílního pedagoga, kariérového poradce a další podprné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávávní a celoživotní učení Školství 2 úvazky učitelů na základní umělecké škole Rousínov Společně sdílet odborníka (logopeda, předškolního psychologa, sociálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1.3. Společně sdílet odborníka (logopeda, předškolního psychologa, sociálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Školství Školství Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol v rámci spádovosti do Vyškova Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol Vyškov Svazek obcí Větrník Společně sdílet odborníka (logopeda, předškolního psychologa, sociálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Školství Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol v rámci Ivanovické brány Ivanovická brána, svazek obcí 6

7 Č. Cíl dle SD Oblast Společně sdílet odborníka (logopeda, předškolního psychologa, sociálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1.3. Společně sdílet odborníka (logopeda, předškolního psychologa, sociálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Školství Školství Název rozvojové Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol v Rakovci Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol v rámci Drahanské vrchoviny Období realizace Realizátor budoucí rozvojové Mikroregion Rakovec Svazek obcí Drahanská vrchovina Vybudování domovů a komunitních center pro seniory na území ORP Vyškov Sociální služby Komunitní centrum se sociálními byty Rousínov Příprava společné informační kampaně o sociálních službách ve SO ORP 2.2. Postarat se o seniory v jejich domácím prostředí rozšíření terénních služeb 2.2. Postarat se o seniory v jejich domácím prostředí rozšíření terénních služeb 2.1. Posílení přirozené funkce krajiny Sociální služby Sociální služby Sociální služby Podpora rozvoje komunitních systému integrovaných podpůrných služeb Rozšíření sociálních služeb o komunitní sestry v Ivanovické bráně Rozšíření sociálních služeb o komunitní sestry v SO Větrník Ivanovická brána, svazek obcí Ivanovická brána, svazek obcí Svazek obcí Větrník Zeleň Výstavba nového rybníku 2017 Kučerov 2.1. Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Zpevnění břehu potoků Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Vybudování rybníku 2016 Moravské Málkovice Moravské Málkovice 2.1. Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Revitalizace toků 2017 Prusy - Boškůvky 2.1. Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Zpevnění břehu potoků 2017 Prusy - Boškůvky Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Zpevnění břehů rybníka 2017 Prusy - Boškůvky Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Obnova rybníka ( 4ha) 2016 Rostěnice - Zvonovice Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Výsadba aleje a údržba zeleně kolem polních cest 2016 Rostěnice - Zvonovice 7

8 Č. Cíl dle SD Oblast Pořízení techniky na údržbu zeleně, veřejných prostranství a dřevin k výsadbě Název rozvojové Období realizace Realizátor budoucí rozvojové Zeleň Stroje na údržbu krajiny Rousínov Posílení přirozené funkce krajiny Zeleň Vybudování rybníku a výsadba lesoparku Rousínov - Hrubý kus Posílení přirozené funkce krajiny 2.1. Vybudování bezpečnostních prvků v obcích 2.1. Vybudování bezpečnostních prvků v obcích 2.2. Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek na území SO ORP Vyškov Zeleň Vybudování rybníku 2017 Topolany Bezpečnost Bezpečnost Odpadové hospodářství Společné řešení veřejného osvětlení pro bezpečný pohyb občanů v obcích Ivanovické brány Společné řešení veřejného osvětlení pro bezpečný pohyb občanů v obcích SO Větrník Snížení ekologické zátěže na území SO ORP Vyškov Ivanovická brána, svazek obcí Svazek obcí Větrník Ivanovická brána, svazek obcí 8

9 4. Akční plán č. Cíl dle SD Název Zdůvodnění potřebnosti rozvojové Zaměření rozvojové Náklady v Kč Zdroj financování Období realizace Realizátor budoucí rozvojové Připravenost Společně sdílet odborníka (logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu a primárnímu vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle 16 zákona č. 561/2004 Sb Strukturální fondy, rozpočet obcí v rámci Ivanovické brány, svazku obcí 01/ /2020 Ivanovická brána, svazek obcí Záměr Rekonstrukce školních budov, snížení jejich energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a společné získávání finančních prostředků na realizaci 1.2. Společně zajistit vybavenost škol Zbudování komunitního centra pro výuku v rámci SO Větrník Nevyhovující prostředí pro vzdělávání dětí a komunity, možnost širšího zapojení soc. vyčleněných žáků a osob v komunitě Žáci, soc. vyloučené děti a lidé, učitelé, komunita při mimoškolním vyučování Strukturální fondy, POV MMR, PRV - JMK 01/ /2017 Bohdalice- Pavlovice Záměr Vybudování domovů a komunitních center pro seniory na území SO ORP Vyškov Komunitní centrum se sociálními byty Zkvalitnění služeb a rozšíření služeb pro seniory = kvalitní život seniorů Osoby ohrožené sociálním vyloučením Strukturální fondy, vlastní zdroje 10/ /2017 Rousínov Záměr Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek na území SO Snížení ekologické zátěže na Snížení ekologické zátěže na životní prostředí. Zabránit Občané, domácnosti, podniky, firmy Program pro 10/ /2017 Ivanovická brána, svazek obcí Záměr 9

10 č. Cíl dle SD Název ORP Vyškov území SO ORP Vyškov Zdůvodnění potřebnosti rozvojové riziku ohrožení lidského zdraví, degradaci krajiny a estetickému znehodnocení prostor v blízkém okolí. Zaměření rozvojové Náklady v Kč Zdroj financování poskytování dotací v oblasti EVVO - JMK Období realizace Realizátor budoucí rozvojové Připravenost Postarat se o seniory v jejich domácím prostředí rozšíření terénních služeb Rozšíření sociálních služeb o komunitní sestry v Ivanovické bráně Zkvalitnění služeb a rozšíření služeb pro seniory = kvalitní život seniorů Osoby ohrožené sociálním vyloučením Strukturální fondy Ivanovická brána, svazek obcí Záměr 10

11 Cíl 1 Společně sdílet odborníka (logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a další podpůrné profese) a zajistit zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Rozvojová aktivita - Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol Přizpůsobení vzdělávání potřebám a možnostem konkrétního dítěte tedy individualizace patří mezi moderní postupy jak zajistit kvalitní vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde často samotní učitelé nestačí. Je náročné zvládat celou třídu a zároveň pomáhat těm, kteří mají individuální potřeby. V takových situacích by měli pomoci asistenti pedagoga. Jejich primární úlohou je pomáhat dětem při přizpůsobování se prostředí a všem činnostem, které ve školce či škole probíhají. Rozvojová aktivita konkrétně řeší nedostatek odborných pracovníků a asistentů pedagoga v ZŠ a MŠ působících na území SO ORP Vyškov. Právě sdílení těchto pracovníků v oblasti školství zajistí rovný přístup dětí a žáků ke kvalitnímu předškolnímu a primárnímu vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň při společném sdílení jednoho pracovníka více školy dojde i ke snížení finančních prostředků. Cíl 2 - Rekonstrukce školních budov, snížení jejich energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a společné získávání finančních prostředků na realizaci Rozvojová aktivita - Zbudování komunitního centra pro výuku v rámci SO Větrník Zbudování komunitního centra pro výuku je jedním z integračních prvků pro zapojení osob všech věkových kategorií a zároveň pomocí při vstupu nových občanů ze sociálních bytů do komunity. Rozvojová aktivita naplňuje cíl Rekonstrukce školních budov snížení jejich energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a společné získávání finančních prostředků na realizaci a dále společně zajistit vybavenost škol tím, že dojde k zateplení budovy, výměně oken a tím se sníží celkové náklady na energie, které jsou na stávající budově vysoké. Dle štítku energetické náročnosti budovy školy v Bohdalicích je tato budova jednou z nejméně efektivních při úsporách energií. Vzhledem k tomu, že budova školy je spádová pro několik obcí, budou se na financování rozvojové podílet i spádové obce, jejichž děti tuto školu využívají. 11

12 Cíl 3 - Vybudování domovů a komunitních center pro seniory na území SO ORP Vyškov Rozvojová aktivita - Komunitní centrum se sociálními byty Pro aktivní život seniorů na území SO ORP Vyškov zcela chybí komunitní centra pro seniory, ve kterých by našli tito občané všestranné využití a kde by se mohly tyto osoby ohrožené rizikem sociálního vyloučení stýkat. Demografický vývoj (stárnutí obyvatel) na celém území SO ORP Vyškov vyžaduje kvalitativní změnu v sociální oblasti. Pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit, které by byly součástí rozvojové zbudování Komunitního centra se sociálními byty, lze seniorům zajistit důstojné prožití této fáze života. Zde v komunitním centru pak mohou svými aktivitami a postoji sami senioři přispívat ke změně vnímání stárnutí a stáří ve společnosti. K tomu je potřebné poskytnout seniorům dostatečný prostor a podmínky k aktivní účasti na životě společnosti. Tato pilotní rozvojová aktivita by tak naplnila daný cíl v oblasti sociálních služeb - Vybudování domovů a komunitních center pro seniory na území SO ORP Vyškov. Vytvořením vhodných podmínek pro společné setkávání a realizací dané rozvojové lze pomoci seniorům ke kvalitnímu životu. Rozvojová aktivita také přispěje k posílení pozitivních postojů společnosti ke stáří a starším lidem. Společenské umožní seniorům zapojení do společnosti, kde mohou formulovat své potřeby a požadavky a společně se podílet na jejich realizaci. Cílem je vytvořit v území takové podmínky, aby senioři ohrožení sociálním vyloučením mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Cíl 4 - Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek na území SO ORP Vyškov Rozvojová aktivita - Snížení ekologické zátěže na území SO ORP Vyškov Znečištěné oblasti a staré ekologické zátěže představují pro obce a jejich obyvatele nemalou ekologickou zátěž. Sanace znečištěného území většinou vyžaduje značné finanční výdaje. Ať už jsou černé skládky na veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, vždy představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví. Realizací rozvojové Snížení ekologické zátěže na území SO ORP Vyškov se zabrání riziku ohrožení lidského zdraví, degradaci krajiny a estetickému znehodnocení prostor. Bude tak naplněn jeden z cílů uvedený v souhrnném dokumentu. 12

13 Cíl 5 Postarat se o seniory v jejich domácím prostředí rozšíření terénních služeb Rozvojová aktivita - Rozšíření sociálních služeb o komunitní sestry v Ivanovické bráně Jedná se o rozšíření služby pro osoby s nebezpečím sociálního vyloučení. Služba je kombinací sociální rehabilitace, osobní asistence a pečovatelské služby. Služba bude poskytována bez časového vymezení na základě sjednaných úkonů v souvislosti s péčí o vlastní osobu či domácnost apod. V současné době není na území Ivanovické brány ani ORP Vyškov tato služba vykonávána. Výkon služby bude prováděn v domácím prostředí resp. v místě bydliště osoby z cílové skupiny. Dojde ke zkumulování služeb zajišťujících z několika zdrojů. Dále k zlepšení situace cílových osob, které si obtížněji hledají důvěru v pracovníky v sociálních službách. V daném případě bude osobu navštěvovat v jejím domácím prostředí pouze jedna osoba plnící funkce jak dané zákonem, tak doplňkové. Realizací rozvojové tak bude naplněn cíl v oblasti sociálních služeb Postarat se o seniory v jejich domácím prostředí rozšíření terénních služeb. 13

14 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce Rozvojová aktivita 1 Odborní pracovníci a asistenti pedagoga do základních a mateřských škol Iniciátor rozvojové Ředitelé školských zařízení na SO ORP Vyškov Jaký problém rozvojová aktivita řeší? Aktivita řeší problém zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bez ohledu na druh znevýhodnění. V SO ORP je nedostatečná pomoc dětem a žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí, při zprostředkování učební látky, pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, dále při spolupráci se zákonnými zástupci žáka. V současné době není možné, aby jedna škola financovala všechny potřebné speciální odporníky na výše uvedenou problematiku ve školských zařízeních. Odborníků je nedostatek, neboť dětí se speciálními potřebami přibývá. Jaké jsou příčiny problému? Rostoucí počet žáků se speciálními nároky na vzdělávání a nekomplexnost a nedostupnost této služby pro celé území SO ORP. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové? Cílem je podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky, kteří vyžadují zvýšenou pozornost při vzdělávání. Zapojené obce Ivanovická brána, svazek obcí Místo realizace rozvojové Sídla MŠ a ZŠ zřizované obcemi ve svazku obcí Ivanovická brána. V čem je navrhované řešení inovativní? Inovace spočívá ve využívání jednoho či více pracovníků na částečné úvazky ve více školských zařízeních. Jedná se o hospodaření s finančními prostředky při společném sdílení odborníka pro více školských zařízení. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové 01/ /

15 Rozvojová aktivita 2 Zbudování komunitního centra pro výuku v rámci SO Větrník Iniciátor rozvojové : Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace Jaký problém rozvojová aktivita řeší: Ve svazku obcí chybí moderní komunitní centrum s inovativními vyučujícími prostředky i pro začleňování dětí je nutné zdravé prostředí. Budova je v chátrajícím stavu. Jedná se o dominantu obce, jejíž obnovou se dochová kulturní dědictví našich předků. Náklady na energie budovy jsou velice vysoké. Jaké jsou příčiny problému: Neexistence speciálních učeben, nevhodné prostory, chátrající stav budovy a její estetický vzhled v centru obce, vysoké náklady na vytápění budovy, Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové : Zavedení inovativní výuky ve speciálních třídách pro komunitní vzdělávání, snížení energetické náročnosti budovy, společné získávání finančních prostředků na realizaci. Zapojené obce: Bohdalice-Pavlovice, Kučerov, Hlubočany, Kozlany, Bohaté Málkovice Místo realizace rozvojové : Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice ZŠ na návsi V čem je navrhované řešení inovativní: Speciálně vybavené učebny zaměřené na informatiku, přírodní vědy a tréning paměti, vznik komunitního centra s interaktivní formou výuky a možnosti zapojení do elearningu jsou jednou z inovací v současném školství díky této nové službě pro děti. Díky meziobecní spolupráci s použitím metody komunitního plánování byl záměr rozvojové vytvořen. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové : 01/ /

16 Rozvojová aktivita 3 Komunitní centrum se sociálními byty Iniciátor rozvojové : Město Rousínov Jaký problém rozvojová aktivita řeší: Neexistence komunitních center pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jaké jsou příčiny problému: a),,vykořenění seniorů z jejich rodiště a prostředí, ve kterém žili celý život, b) nedostatečné kapacity domovů pro seniory, c) chybějící doplňkové služby pro seniory Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové : Důstojné stáří seniorů v jejich rodišti/kvalitní život seniorů s následnou péčí a zabezpečenými službami. Zapojené obce: Rousínov, Tučapy, Komořany, Podbřežice spádové obce v rámci města Rousínov Místo realizace rozvojové : Rousínov V čem je navrhované řešení inovativní: Inovace spočívá se společném plánování rozvojové při jednáních Mikroregionu Rakovec a spolupráci s MAS Vyškovsko, z.s. při realizaci kulatých stolů. Komunitní centrum s komunitní místností a zabezpečením aktivit pro seniory je inovativní v regionu. Zabezpečení služby pro seniory v jejich domácím prostředí, které pro ně není cizí. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové : 10/ /

17 Rozvojová aktivita 4 Snížení ekologické zátěže na území SO ORP Vyškov Iniciátor rozvojové Hoštice Heroltice, Prusy Boškůvky, Rostěnice Zvonovice Jaký problém rozvojová aktivita řeší: Na území iniciátorů rozvojové se nachází několik nepovolených skládek, které ničí životní prostředí a jsou rizikem pro lidské zdraví. Mají negativní dopad na krajinný ráz, stejně tak jako na kvalitu podzemních i povrchových vod. Jaké jsou příčiny problému: Selhání lidského faktoru (občan, domácnost, podnik, firma) vůči ochraně životního prostřední (neukázněnost, pohodlnost, neochota, nedostatečné využívání služeb sběrných dvorů), nedostatečná sít pro odkládání odpadu.. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové : Snížené riziko negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Odstranění černých skládek, zajištění prevence tvorby černých skládek osvětou a spoluprací s dětmi. Zapojené obce: Hoštice Heroltice, Prusy Boškůvky, Rostěnice Zvonovice Místo realizace rozvojové : Hoštice Heroltice, Prusy Boškůvky, Rostěnice Zvonovice V čem je navrhované řešení inovativní: Inovace spočívá ve spolupráci s neziskovými organizacemi v území (mapování a dokumentace skládek). Obce budou využívat společného zadávacího řízení při likvidaci černých skládek. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové : 10/ /

18 Rozvojová aktivita 5 Rozšíření sociálních služeb o komunitní sestry v Ivanovické bráně Iniciátor rozvojové Obec Prusy-Boškůvky, město Ivanovice na Hané, obec Orlovice, obec Vážany Jaký problém rozvojová aktivita řeší: Zajištění základní pomoci (zdravotní a sociální) seniorům v jejich domácím prostředí jednou službou. Jaké jsou příčiny problému: Demografie, nedostatečná legislativa, nízké důchody seniorů nedosahující na potřebnou pomoc, neexistence komunitního plánu sociálních služeb. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové : Podpora zdraví a zlepšování životní pohody stárnoucích i nemohoucích lidí. Získání přehledu o úrovni, dostupnosti, ucelenosti sociálních služeb, nevytrhávání seniorů z jejich známého prostředí Zapojené obce: Prusy-Boškůvky, Vážany, Ivanovice na Hané, Orlovice, Moravské Málkovice Místo realizace rozvojové : Prusy-Boškůvky, Vážany, Ivanovice na Hané, Orlovice, Moravské Málkovice V čem je navrhované řešení inovativní: Inovace spočívá v zavedení jednotné služby, která v území neexistuje. Na aktivitě se budou společně podílet všechny zainteresované obce jako při plánování rozvojové. Zabezpečení služby pro seniory v jejich domácím prostředí, které pro ně není cizí. Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové : 01/ /

19 6. Kontakty Dokument zpracovali: Renata Jaklová (pracovník pro analýzy a strategie), tel , mail: Ludmila Kolářová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel , mail: 19

20 7. Přílohy Příloha č. 1 Zápis z jednání k Akčnímu plánu s prezenční listinou ze dne Příloha č. 2 Zápis z jednání k Akčnímu plánu s prezenční listinou ze dne Příloha č. 3 Zápis z jednání k Akčnímu plánu s prezenční listinou ze dne Příloha č. 4 Zápis z jednání k Akčnímu plánu s prezenční listinou ze dne Příloha č. 5 Zápis z jednání k Akčnímu plánu s prezenční listinou ze dne

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období

Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období Komunitní plánování a příprava strategie komunitně vedeného rozvoje na období 2014-2020 Příprava strategie probíhala v několika krocích. Na území MAS se konaly kulaté stoly, díky kterým byli vytipováni

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

4. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

4. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

PRO VYŠKOVSKO. Strategie komunitně vedeného místno rozvoje 2014-2020 VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ. Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

PRO VYŠKOVSKO. Strategie komunitně vedeného místno rozvoje 2014-2020 VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ. Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení PRO VYŠKOVSKO Strategie komunitně vedeného místno rozvoje 2014-2020 VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Strategie je financována Evropskou unií a státním rozpočtem

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun

Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Akční plán rozvoje území SO ORP Beroun Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

BULLETIN 2/2016 1.1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE DOSTUPNOST-INKLUZE-KVALITA

BULLETIN 2/2016 1.1. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE DOSTUPNOST-INKLUZE-KVALITA BULLETIN 2/2016 Obsah: 1. Povinná opatření MAP 1.1. Předškolní vzdělávání a péče dostupnost-inkluze-kvalita (návrhy podpory, příklady projektů) 1.2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hranicko. Mgr. František Kopecký Bc. Tomáš Václavík 8. 9. 2015 2. Kulatý stůl se starosty

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hranicko. Mgr. František Kopecký Bc. Tomáš Václavík 8. 9. 2015 2. Kulatý stůl se starosty Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hranicko Mgr. František Kopecký Bc. Tomáš Václavík 8. 9. 2015 2. Kulatý stůl se starosty Aktivity SMS: o prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Průzkum o bezdomovectví 28. srpna 2013 - Schválení Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

7. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

7. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ0646 88 154 44 753 12 895 13 784 43 808 39 736 1 171 19 300 14 363 26 484 24 927 38 551 32 215 1. Bohaté Málkovice 59289 7 251 130 33 43 126 107 4 39 61 98 95 105 87 Bohaté Málkovice 00600 9 0 2. Bohdalice-Pavlovice

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NNO A DALŠÍ INSTITUCE Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 6.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016

Seminář pro školy. pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Seminář pro školy pro Mikroregion Severo-Lanškrounsko Dolní Čermná 13. dubna 2016 Program Bod programu I. Blok Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony II. Blok Projekty a výzvy

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Benešov Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů

A Obecná část. Vznik, obsah a řízení účelových dotací. Vymezení pojmů Podmínky pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky) A Obecná část Vznik, obsah a

Více

Program Obnovy Venkova

Program Obnovy Venkova Program Obnovy Venkova Obec Kostelec u Heřmanova Městce Aktualizace na časové období 2016-2020 schváleno dne: usnesení č.: 1. Úvod Dosažení vzestupné tendence trvale udržitelného rozvoje venkova je hlavní

Více

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice

Strategie území správního obvodu ORP Domažlice Strategie území správního obvodu ORP Domažlice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích Dokument je zpracován na období

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem S E M I N Á Ř H O S P O D A Ř E N Í S V O D O U V K R A J I N Ě 27. 10. 2015, Brno, Nadace Partnerství

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE

PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI SO ORP DOMAŽLICE Stránka 1 obsah 1 PRIORITNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI...3 1.1 NEDOSTATEČNÁ FINANČNÍ PODPORA ORGANIZAČNÍHO, MATERIÁLNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ZABEZPEČENÍ ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ

Více

Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách

Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách Setkání pracovní skupiny na téma Spolupráce škol a specialistů v rámci síťování partnerů na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách Cíl setkání: Popsat a zhodnotit práci speciálních pedagogů, logopedů

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 - Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Středočeského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU

Více

Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov

Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov Název projektu: Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov CZ.02.3.58/0.0/0.0/15_005/0000711 Realizátor: MAS Vyškovsko, z.s. Vypracováno 6/2016

Více

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále

Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále Zápis ze 4. valné hromady DSO Horažďovicko ze dne 17. 12. 2014 Petr Klásek přivítal přítomné na jednání v zámeckém areálu v Obci Chanovice a nadále vedl jednání valné hromady. Jednání bylo zahájeno ve

Více