GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy"

Transkript

1 Lineární čárové kódy GS1 BarCodes Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných produktů. Umožňuje jak unikátní značení spotřebitelských, obchodních a logistických jednotek v globálním měřítku, tak i použití v interních a speciálních aplikacích.

2 Systém GS1 Druhy čárových kódů, základní vlastnosti a možnosti použití Symbol EAN-13 Typ: Lineární, spojitý, numerický - zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57). Možnosti využití: Identifikace spotřebitelských a obchodních jednotek. Délka datového pole: Pevná - 13 znaků. Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu; pro ČR až 6 pozic neměnné identifikace firmy (smluvně přidělena GS1 Czech Republic) + 3 až 5 pozic identifikace položky (definovaná firmou) + K, povinná kontrolní číslice. + levý ochranný znak + šest datových znaků + středový ochranný znak + šest datových znaků + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Krajní levý datový znak (13. pozice) je zakódován nepřímo a formát symbolu neprodlužuje. Výška čar: Všechny ochranné znaky přesahují spodní linii čar symbolu o 5X*. Číslicové vyjádření: Umístění pod symbolem ve vzdálenosti 1X od spodní linie čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm; první levá číslice je předsazena před levý ochranný znak do oblasti ochranné zóny o 5X od krajní čáry ochranného znaku. Délka datového pole: Pevná - 8 znaků. Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu; pro ČR pozice identifikace položky (smluvně přidělena GS1 Czech Republic) + K, povinná kontrolní číslice. + levý ochranný znak + čtyři datové znaky + středový ochranný znak + čtyři datové znaky + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Výška čar: Všechny ochranné znaky přesahují spodní linii čar symbolu o 5X. Číslicové vyjádření: Umístění pod symbolem ve vzdálenosti 1X od spodní linie čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm. Symbol EAN-8 horní 26,73 x 21,31 mm Levá: 7X Pravá: 7X Symbol EAN-13 ** horní 37,29 x 25,93 mm Levá: 11X Pravá: 7X * Modul X je základním prvkem konstrukce symbolu - představuje šíři nejslabší čáry, mezery. ** Detaily nutno konzultovat s GS1 Czech Republic. Symbol EAN-8 Typ: Lineární, spojitý, numerický - zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57). Možnosti využití: Identifikace velmi malých spotřebitelských jednotek. Symbol UPC-A Čárový kód UPC-A, původně vyvinutý pro identifikaci spotřebitelských a obchodních jednotek na americkém trhu, je založen na shodných principech s EAN-13 s následujícími odlišnostmi: Délka datového pole: Pevná - 12 znaků. Struktura kódu zleva: 2 pozice prefixu + 5 pozic neměnné identifikace firmy (smluvně přidělena GS1 US) + 4 pozice identifikace položky (definovaná firmou) + K, povinná kontrolní číslice. Výška čar: Ochranné znaky symbolu, doplněné o čáry prvého a posledního datového znaku, přesahují spodní linii symbolu o 5X. Číslicové vyjádření: Výška číslic je ve shodě se symbolem EAN-13 zahrnuta do celkové výšky symbolu; prvá a poslední číslice je zúžena (4X) a odsazena do prostoru ochranných zón. Výška obou číslic je proporčně přizpůsobena. Odsazení od krajních čar ochranných znaků symbolu je 5X.

3 Symbol UPC-A horní 37,29 x 25,93 mm Levá: 9X Pravá: 9X Symbol UPC-E Čárový kód UPC-E, původně vyvinutý pro identifikaci malých spotřebitelských jednotek na americkém trhu, je obdobou EAN-8. Řídí se shodnými principy s UPC-A s těmito odlišnostmi: Délka datového pole: Pevná - 12 znaků; ve vymezených pozicích vždy obsahuje sekvence čtyř nul, které jsou v průběhu kódování vynechávány. Výška čar: Všechny ochranné znaky symbolu přesahují spodní linii čar symbolu o 5X. Číslicové vyjádření: Výška číslic je ve shodě se symbolem UPC-A zahrnuta do celkové výšky symbolu; prvá a poslední číslice je zúžena (4X) a odsazena do prostoru ochranných zón. Výška obou číslic je proporčně přizpůsobena. Odsazení od krajních čar ochranných znaků: vlevo 6X, vpravo 4X. Symboly doplňkové (Add-On Symbols) Existují dva druhy doplňkových symbolů o 2 či 5 znacích, které umožňují kódování doplňujících informací. Možnosti využití: Pouze ve spojení s EAN-13, UPC-A, UPC-E pro identifikaci pokračujících zdrojů (periodik). Doplňkové kódy nesmí být využity pro kódování informací, které běžně obsahuje symbol základní. Délka datového pole: Pevná - 2 či 5 znaků z nichž žádný není znakem kontrolním; využití je plně v kompetenci firmy dle specifických pravidel - viz. materiál Identifikace publikací. (částečně sdílená s pravou ochrannou zónou základního symbolu) + levý ochranný znak + prvý datový znak + vymezovací znak + druhý datový znak + pravá ochranná zóna. Pravý ochranný znak není použit. Doplňkový symbol o 5ti znacích je rozšířen o příslušný počet datových a vymezovacích znaků. Výška čar: Při jmenovité velikosti činí 21,9 mm; spodní linie čar je zarovnána s linií hlavního symbolu. Číslicové vyjádření: Poloha zarovnána s horní linií čar hlavního symbolu; velikost dle hlavního symbolu. Symbol EAN-13+2 střed 45,54 x 25,93 mm Levá: 11X Pravá: 5X 9-12X Symbol UPC-E 22,11 x 25,93 mm horní Levá: 9X Pravá: 7X Symbol EAN ,45 x 25,93 mm Levá: 11X Pravá: 5X střed 9-12X

4 Symbol ITF-14 Typ: Lineární, spojitý, numerický - zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57). Jednotlivé znaky kódovány vždy po dvojicích. Možnosti využití: Identifikace obchodních jednotek - nejčastěji obalů z vlnitých lepenek. Délka datového pole: Pevná - 14 znaků v sedmi párech. + start znak + po sobě jdoucí dvojice datových znaků včetně znaku kontrolního + stop znak + pravá ochranná zóna. Poměr šíře čar: ITF-14 je charakterizován konstantní šíří čar v poměru 1:2,5. Povolené rozmezí 1:2,25 až 1:3. Přímý potisk vlnité lepenky: Vyžadováno X větší než 0,635 mm - aplikace nosných čar nutná. Síla nosné čáry: 4,8 mm. Při tisku bez využití štočků stačí 2X a svislé nosné čáry možno vypustit. Výška symbolu: Nezahrnuje číslicové vyjádření. Pro obchodní jednotky platí: 32 mm; pro velmi malé jednotky: 12,7 mm; v naprosto výjimečných případech další snížení možné - nutno konzultovat s GS1 Czech Republic. Číslicové vyjádření: Poloha v blízkosti symbolu mimo ochranných zón; doporučena pod symbolem. Pro logistické jednotky min.: 32 mm. Pro velmi malé jednotky min.: 12,7 mm. Číslicové vyjádření: Vyžadováno umístění v prostoru pod symbolem. Aplikační identifikátory GS1 AI: Prefixy pro přesnou definici následujících datových polí. V číslicovém vyjádření odděleny závorkami. Při řetězení znak FNC1 povinně odděluje AI s proměnnou délkou není-li umístěn na konci kódu. Závorky nekódovány. Symbol GS ,016 mm?n? x 32 mm *** % Levá: 10X Pravá: 10X 1,5/10/670 *** N = počet znaků symbolu. Tento počet přímo ovlivňuje šíři symbolu. Příklad: Sériové číslo logistické jednotky - SSCC (Serial Shipping Container Code), tj. kód GS1-128 uvozený AI (00) viz obrázek. Délka datového pole: Pevná: (00)+18 datových numerických znaků. Využití: Povinně uváděný na logistické etiketě. Výška čar: Povinně 32 mm. Symbol ITF-14 Min. stupeň pro X 0,635 mm 1,016 mm 142,75 x 32,00 mm 1,5/10/ %; lze do 120 % Levá: 10X Pravá: 10X 0,5/20/670 Symbol uveden v 50% jmenovité velikosti. Symbol GS1-128 Typ: Lineární, spojitý, alfanumerický, aplikace více řádků možná - zakódovatelné znaky ASCII (0-127). Možnosti využití: Identifikace obchodních a logistických jednotek. Délka datových polí: Proměnná - max. 48 znaků v řádku. Maximální šířka symbolu: 165 mm. + start znak pro subsety A, B nebo C + znak FNC1 + proměnná série datových a pomocných znaků zakončená kontrolním znakem symbolu + stop znak + pravá ochranná zóna. Speciální znak: FNC1 je povinně umístěn ihned za znakem start ; využíván též jako znak(y) oddělovací. Výška symbolu: Nezahrnuje číslicové vyjádření. SSCC ilustrativně uveden ve 40% jmenovité velikosti. Symboly GS1 DataBar Sedm symbolů GS1 DataBar patří do skupiny novějších lineárních čárových kódů, které jsou schopny zakódovat 14ti místné číslo GTIN (globální číslo obchodní položky). Byly konstruovány tak, aby vyhověly omezenému prostoru a aby některé z nich mohly nést, s využitím GS1 AI, důležité doplňkové informace např. číslo šarže, exspirace apod. Obecná akceptace tohoto nového způsobu identifikace spotřebitelských jednotek na prodejních terminálech je předpokládána od roku Symboly GS1 DataBar jsou podrobněji popsány v samostatném materiálu GS1 Czech Republic. (01) (3202)012345(15) Ilustrativní příklad symbolu GS1 DataBar Expanded Stacked. Jednotlivé symboly jsou pro názornost vytištěny ve vhodných barevných kombinacích zajišt ujících bezproblémovou snímatelnost.

5 Desatero nejčastějších chyb při aplikaci lineárních čárových kódů Nedostatečná velikost symbolu Symboly, které jsou realizovány ve velikostech pod definovanými hranicemi, bývají příčinou kolizí při procesu snímání. Pomineme-li možný případ absolutní nečitelnosti, je nejčastějším důsledkem této chyby výrazné snížení rychlosti a kvality snímání se všemi ekonomickými důsledky. Snížená výška symbolu Snížená výška má obvykle za následek významné omezení čitelnosti symbolu a související nežádoucí prodloužení doby jeho dekódování. bezproblémové snímatelnosti. Riziko nečitelnosti rozhodujícím způsobem zvyšuje lesklý povrch potištěného materiálu, jeho průhlednost, přímý tisk na materiály tmavé, barevně nejednotné a na materiály s neuzavřeným povrchem (efekt rozpíjení tisku ). Barva čar symbolu a plochy podkladu Veškeré odstíny barev červených, oranžových, žlutých a světlé varianty barvy zelené se ve vysílaném červeném světle snímačů (obvyklá vlnová délka 670 nm) jeví jako odrazová plocha. Uvedené barvy jsou proto nevhodné pro vyjádření čar. Jsou naopak využitelné pro tisk plochy podkladu. Také pokusy o realizaci barevných kombinací jednotlivých čar daného symbolu je nutno zásadně odmítnout. V této souvislosti je nutné zmínit vliv barvy náplně na kvalitu čárových kódů zejména u transparentních či průhledných materiálů. Proto definitivní posouzení barevné vhodnosti čárového kódu je vždy třeba testovat na hotovém, finálně zabaleném produktu. Nedodržená ochranná zóna Tuto chybu je nutno považovat za zcela zásadní. Jakékoli narušení definovaných ochranných zón textem, grafikou, přelepením etiketou, razítkem apod. vede ke zhroucení systému - snímání není možné. Chybějící či chybná kontrolní číslice Jediným důsledkem této chyby je nečitelnost čárového kódu. Nesprávné umístění kódu Umístění čárových kódů na hranu balení, ve sváru obalu, pod vrstvami balicích materiálů, na dně obalů, v prostoru pozdějšího dotisku dat, na kónickém krčku láhví apod. způsobuje nečitelnost symbolu. Velmi citlivým případem je umísťování čárového kódu na zakřiveném povrchu. Šíře symbolu včetně ochranné zóny přesahující 1/6 obvodu daného obalu představuje jistotu komplikací. Tato problematika je zvláště zdůrazněna u menších velikostí symbolu, kde častou chybou bývá umístění linek kódu rovnoběžně s osou rotace. Řešením může v těchto případech být otočení kódu o 90 o. Nedostatečný kontrast symbolu Výrazný rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší odrazivostí v rámci měřeného symbolu je vždy podmínkou Inversní - negativní kód Čtecí zařízení nejsou schopna až na výjimky dekódovat inversní vyjádření symbolů - toto uspořádání je proto striktně nedoporučeno. Kvalita tisku Nesprávně zvolená tisková technika vztažená k velikosti symbolu a k příslušným povoleným tolerancím, tj. k možnému našíření či zúžení čar, jednoznačně vede k ohrožení čitelnosti až po úplnou nesnímatelnost. Např. metoda tisku inkjet použitá v případě přímého potisku kartonáže s neuzavřeným povrchem není vhodná pro reprodukci menších velikostí symbolů. Tisk takto realizovaný se výrazně rozpíjí, způsobuje tak vybočení z povolených tolerancí pro tisk jednotlivých symbolů a čárový kód se stává nečitelným. Používání termoetiket Tyto typy etiket jsou teplotně a chemicky nestálé, pro identifikaci s dlouhodobou garancí čitelnosti proto nemohou být doporučeny. Problémem zůstává i postupné opotřebení tiskových hlav a související možnost vzniku chyb charakterizovaných jako nefunkční tiskové body. Snížená kvalita symbolů může být též důsledkem nesprávně nastavené kombinace teploty a rychlosti tisku, jakožto i nesprávné volby materiálu etikety k použité termotransferové pásce.

6 Algoritmus výpočtu kontrolních číslic - modulo 10 GTIN-8 Datová pozice K GTIN K GTIN K GTIN K SSCC K Krok 1 Hodnotu v příslušné datové pozici vynásobte níže uvedeným koeficientem Krok 2 Sečtěte vypočtené hodnoty Krok 3 Odečtěte sumu od nejbližšího vyššího násobku 10. Suma = Kontrolní číslice K = GTIN: Global Trade Item Number - Globální číslo obchodní položky SSCC: Serial Shipping Container Code - Sériové číslo logistické jednotky Vyjádření stupně kvality při měření čárového kódu dle ISO/IEC Příklad: Vysvětlení: 1,5 - výsledný stupeň jakosti, průměr hodnot z 10 měření čárového kódu 06 - šířka paprsku vysílaného laserovým snímačem: 6 milů = 0,150 mm 10 milů = 0,250 mm 20 milů = 0,500 mm vlnová délka světla použitého v kontrolním přístroji (udávaná v nm) Mezinárodní normy na čárové kódy ISO/IEC EAN/UPC ISO/IEC GS1-128 ISO/IEC ITF-14 ISO/IEC Specifikace pro měření kvality čárových kódů ANSI ISO/IEC Způsob přiřazení výsledků měření A B C D F ,00-3,50 3,49-2,50 2,49-1,50 1,49-0,50 0,49-0 GS1 Czech Republic Na Pankráci Praha 4 T F E

Identifikace publikací

Identifikace publikací Identifikace publikací Knihy, hudebniny a pokračující zdroje jsou produkty, které se svým obsahem výrazně odlišují od ostatního zboží. Celý sortiment publikací bez problémů prochází pokladními terminály

Více

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU

emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU emagazín O NOVINKÁCH A TRENDECH VE SVĚTĚ OBALOVÉHO PRŮMYSLU I. vydání 7 8/2015 www.packagingherald.cz TRENDY V EXPORTNÍM BALENÍ GS1 DATABAR STŘEDEM POZORNOSTI ICC PROFILY A JEJICH UŽITÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní

Přesycenost informacemi. Minimalismus. Prezentační techniky. přednášky. Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní Zápočet: + 70% docházky + semestr práce Zkouška: písemná a ústní semestrální práce - prezentace bakalářské práce v power pointu - minimum 12 snímků - přiměřená animace - nějaké ovládací prvky Skripta:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B ČD SR 103/4(S)- Účinnost od 1.5.2007 České dráhy, a.s. ČD SR

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Expertní činnost při identifikaci vozidel

Expertní činnost při identifikaci vozidel Expertní činnost při identifikaci vozidel Expert activities in the identification of motor vehicles Bc. Martin Raška Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zpracována formou edukačního

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava Zdenka Dvořáková DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po profesionální tisk Computer Press Brno 2012 DTP a předtisková příprava Kompletní průvodce od grafického návrhu po

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

STATISTICKÉ PŘEJÍMKY. Část 1- Kontrola srovnáváním Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 1 Cíle a nástroje při statistické regulaci a statistické přejímce

STATISTICKÉ PŘEJÍMKY. Část 1- Kontrola srovnáváním Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 1 Cíle a nástroje při statistické regulaci a statistické přejímce STATISTICKÉ PŘEJÍMKY Část 1- Kontrola srovnáváním Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 1 Cíle a nástroje při statistické regulaci a statistické přejímce Cíl Rys Statistická regulace Statistická přejímka Ověřování

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Matematické metody sledování kvality barevného tisku

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Matematické metody sledování kvality barevného tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Matematické metody sledování kvality barevného tisku Vedoucí diplomové práce: RNDr.

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE

I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE Pracovní zátěž lze charakterizovat jako působení pracovních podmínek a požadavků práce na člověka. Fyziologická a psychická odezva organismu na působení těchto vnějších

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více