GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy"

Transkript

1 Lineární čárové kódy GS1 BarCodes Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných produktů. Umožňuje jak unikátní značení spotřebitelských, obchodních a logistických jednotek v globálním měřítku, tak i použití v interních a speciálních aplikacích.

2 Systém GS1 Druhy čárových kódů, základní vlastnosti a možnosti použití Symbol EAN-13 Typ: Lineární, spojitý, numerický - zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57). Možnosti využití: Identifikace spotřebitelských a obchodních jednotek. Délka datového pole: Pevná - 13 znaků. Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu; pro ČR až 6 pozic neměnné identifikace firmy (smluvně přidělena GS1 Czech Republic) + 3 až 5 pozic identifikace položky (definovaná firmou) + K, povinná kontrolní číslice. + levý ochranný znak + šest datových znaků + středový ochranný znak + šest datových znaků + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Krajní levý datový znak (13. pozice) je zakódován nepřímo a formát symbolu neprodlužuje. Výška čar: Všechny ochranné znaky přesahují spodní linii čar symbolu o 5X*. Číslicové vyjádření: Umístění pod symbolem ve vzdálenosti 1X od spodní linie čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm; první levá číslice je předsazena před levý ochranný znak do oblasti ochranné zóny o 5X od krajní čáry ochranného znaku. Délka datového pole: Pevná - 8 znaků. Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu; pro ČR pozice identifikace položky (smluvně přidělena GS1 Czech Republic) + K, povinná kontrolní číslice. + levý ochranný znak + čtyři datové znaky + středový ochranný znak + čtyři datové znaky + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Výška čar: Všechny ochranné znaky přesahují spodní linii čar symbolu o 5X. Číslicové vyjádření: Umístění pod symbolem ve vzdálenosti 1X od spodní linie čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm. Symbol EAN-8 horní 26,73 x 21,31 mm Levá: 7X Pravá: 7X Symbol EAN-13 ** horní 37,29 x 25,93 mm Levá: 11X Pravá: 7X * Modul X je základním prvkem konstrukce symbolu - představuje šíři nejslabší čáry, mezery. ** Detaily nutno konzultovat s GS1 Czech Republic. Symbol EAN-8 Typ: Lineární, spojitý, numerický - zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57). Možnosti využití: Identifikace velmi malých spotřebitelských jednotek. Symbol UPC-A Čárový kód UPC-A, původně vyvinutý pro identifikaci spotřebitelských a obchodních jednotek na americkém trhu, je založen na shodných principech s EAN-13 s následujícími odlišnostmi: Délka datového pole: Pevná - 12 znaků. Struktura kódu zleva: 2 pozice prefixu + 5 pozic neměnné identifikace firmy (smluvně přidělena GS1 US) + 4 pozice identifikace položky (definovaná firmou) + K, povinná kontrolní číslice. Výška čar: Ochranné znaky symbolu, doplněné o čáry prvého a posledního datového znaku, přesahují spodní linii symbolu o 5X. Číslicové vyjádření: Výška číslic je ve shodě se symbolem EAN-13 zahrnuta do celkové výšky symbolu; prvá a poslední číslice je zúžena (4X) a odsazena do prostoru ochranných zón. Výška obou číslic je proporčně přizpůsobena. Odsazení od krajních čar ochranných znaků symbolu je 5X.

3 Symbol UPC-A horní 37,29 x 25,93 mm Levá: 9X Pravá: 9X Symbol UPC-E Čárový kód UPC-E, původně vyvinutý pro identifikaci malých spotřebitelských jednotek na americkém trhu, je obdobou EAN-8. Řídí se shodnými principy s UPC-A s těmito odlišnostmi: Délka datového pole: Pevná - 12 znaků; ve vymezených pozicích vždy obsahuje sekvence čtyř nul, které jsou v průběhu kódování vynechávány. Výška čar: Všechny ochranné znaky symbolu přesahují spodní linii čar symbolu o 5X. Číslicové vyjádření: Výška číslic je ve shodě se symbolem UPC-A zahrnuta do celkové výšky symbolu; prvá a poslední číslice je zúžena (4X) a odsazena do prostoru ochranných zón. Výška obou číslic je proporčně přizpůsobena. Odsazení od krajních čar ochranných znaků: vlevo 6X, vpravo 4X. Symboly doplňkové (Add-On Symbols) Existují dva druhy doplňkových symbolů o 2 či 5 znacích, které umožňují kódování doplňujících informací. Možnosti využití: Pouze ve spojení s EAN-13, UPC-A, UPC-E pro identifikaci pokračujících zdrojů (periodik). Doplňkové kódy nesmí být využity pro kódování informací, které běžně obsahuje symbol základní. Délka datového pole: Pevná - 2 či 5 znaků z nichž žádný není znakem kontrolním; využití je plně v kompetenci firmy dle specifických pravidel - viz. materiál Identifikace publikací. (částečně sdílená s pravou ochrannou zónou základního symbolu) + levý ochranný znak + prvý datový znak + vymezovací znak + druhý datový znak + pravá ochranná zóna. Pravý ochranný znak není použit. Doplňkový symbol o 5ti znacích je rozšířen o příslušný počet datových a vymezovacích znaků. Výška čar: Při jmenovité velikosti činí 21,9 mm; spodní linie čar je zarovnána s linií hlavního symbolu. Číslicové vyjádření: Poloha zarovnána s horní linií čar hlavního symbolu; velikost dle hlavního symbolu. Symbol EAN-13+2 střed 45,54 x 25,93 mm Levá: 11X Pravá: 5X 9-12X Symbol UPC-E 22,11 x 25,93 mm horní Levá: 9X Pravá: 7X Symbol EAN ,45 x 25,93 mm Levá: 11X Pravá: 5X střed 9-12X

4 Symbol ITF-14 Typ: Lineární, spojitý, numerický - zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII (48-57). Jednotlivé znaky kódovány vždy po dvojicích. Možnosti využití: Identifikace obchodních jednotek - nejčastěji obalů z vlnitých lepenek. Délka datového pole: Pevná - 14 znaků v sedmi párech. + start znak + po sobě jdoucí dvojice datových znaků včetně znaku kontrolního + stop znak + pravá ochranná zóna. Poměr šíře čar: ITF-14 je charakterizován konstantní šíří čar v poměru 1:2,5. Povolené rozmezí 1:2,25 až 1:3. Přímý potisk vlnité lepenky: Vyžadováno X větší než 0,635 mm - aplikace nosných čar nutná. Síla nosné čáry: 4,8 mm. Při tisku bez využití štočků stačí 2X a svislé nosné čáry možno vypustit. Výška symbolu: Nezahrnuje číslicové vyjádření. Pro obchodní jednotky platí: 32 mm; pro velmi malé jednotky: 12,7 mm; v naprosto výjimečných případech další snížení možné - nutno konzultovat s GS1 Czech Republic. Číslicové vyjádření: Poloha v blízkosti symbolu mimo ochranných zón; doporučena pod symbolem. Pro logistické jednotky min.: 32 mm. Pro velmi malé jednotky min.: 12,7 mm. Číslicové vyjádření: Vyžadováno umístění v prostoru pod symbolem. Aplikační identifikátory GS1 AI: Prefixy pro přesnou definici následujících datových polí. V číslicovém vyjádření odděleny závorkami. Při řetězení znak FNC1 povinně odděluje AI s proměnnou délkou není-li umístěn na konci kódu. Závorky nekódovány. Symbol GS ,016 mm?n? x 32 mm *** % Levá: 10X Pravá: 10X 1,5/10/670 *** N = počet znaků symbolu. Tento počet přímo ovlivňuje šíři symbolu. Příklad: Sériové číslo logistické jednotky - SSCC (Serial Shipping Container Code), tj. kód GS1-128 uvozený AI (00) viz obrázek. Délka datového pole: Pevná: (00)+18 datových numerických znaků. Využití: Povinně uváděný na logistické etiketě. Výška čar: Povinně 32 mm. Symbol ITF-14 Min. stupeň pro X 0,635 mm 1,016 mm 142,75 x 32,00 mm 1,5/10/ %; lze do 120 % Levá: 10X Pravá: 10X 0,5/20/670 Symbol uveden v 50% jmenovité velikosti. Symbol GS1-128 Typ: Lineární, spojitý, alfanumerický, aplikace více řádků možná - zakódovatelné znaky ASCII (0-127). Možnosti využití: Identifikace obchodních a logistických jednotek. Délka datových polí: Proměnná - max. 48 znaků v řádku. Maximální šířka symbolu: 165 mm. + start znak pro subsety A, B nebo C + znak FNC1 + proměnná série datových a pomocných znaků zakončená kontrolním znakem symbolu + stop znak + pravá ochranná zóna. Speciální znak: FNC1 je povinně umístěn ihned za znakem start ; využíván též jako znak(y) oddělovací. Výška symbolu: Nezahrnuje číslicové vyjádření. SSCC ilustrativně uveden ve 40% jmenovité velikosti. Symboly GS1 DataBar Sedm symbolů GS1 DataBar patří do skupiny novějších lineárních čárových kódů, které jsou schopny zakódovat 14ti místné číslo GTIN (globální číslo obchodní položky). Byly konstruovány tak, aby vyhověly omezenému prostoru a aby některé z nich mohly nést, s využitím GS1 AI, důležité doplňkové informace např. číslo šarže, exspirace apod. Obecná akceptace tohoto nového způsobu identifikace spotřebitelských jednotek na prodejních terminálech je předpokládána od roku Symboly GS1 DataBar jsou podrobněji popsány v samostatném materiálu GS1 Czech Republic. (01) (3202)012345(15) Ilustrativní příklad symbolu GS1 DataBar Expanded Stacked. Jednotlivé symboly jsou pro názornost vytištěny ve vhodných barevných kombinacích zajišt ujících bezproblémovou snímatelnost.

5 Desatero nejčastějších chyb při aplikaci lineárních čárových kódů Nedostatečná velikost symbolu Symboly, které jsou realizovány ve velikostech pod definovanými hranicemi, bývají příčinou kolizí při procesu snímání. Pomineme-li možný případ absolutní nečitelnosti, je nejčastějším důsledkem této chyby výrazné snížení rychlosti a kvality snímání se všemi ekonomickými důsledky. Snížená výška symbolu Snížená výška má obvykle za následek významné omezení čitelnosti symbolu a související nežádoucí prodloužení doby jeho dekódování. bezproblémové snímatelnosti. Riziko nečitelnosti rozhodujícím způsobem zvyšuje lesklý povrch potištěného materiálu, jeho průhlednost, přímý tisk na materiály tmavé, barevně nejednotné a na materiály s neuzavřeným povrchem (efekt rozpíjení tisku ). Barva čar symbolu a plochy podkladu Veškeré odstíny barev červených, oranžových, žlutých a světlé varianty barvy zelené se ve vysílaném červeném světle snímačů (obvyklá vlnová délka 670 nm) jeví jako odrazová plocha. Uvedené barvy jsou proto nevhodné pro vyjádření čar. Jsou naopak využitelné pro tisk plochy podkladu. Také pokusy o realizaci barevných kombinací jednotlivých čar daného symbolu je nutno zásadně odmítnout. V této souvislosti je nutné zmínit vliv barvy náplně na kvalitu čárových kódů zejména u transparentních či průhledných materiálů. Proto definitivní posouzení barevné vhodnosti čárového kódu je vždy třeba testovat na hotovém, finálně zabaleném produktu. Nedodržená ochranná zóna Tuto chybu je nutno považovat za zcela zásadní. Jakékoli narušení definovaných ochranných zón textem, grafikou, přelepením etiketou, razítkem apod. vede ke zhroucení systému - snímání není možné. Chybějící či chybná kontrolní číslice Jediným důsledkem této chyby je nečitelnost čárového kódu. Nesprávné umístění kódu Umístění čárových kódů na hranu balení, ve sváru obalu, pod vrstvami balicích materiálů, na dně obalů, v prostoru pozdějšího dotisku dat, na kónickém krčku láhví apod. způsobuje nečitelnost symbolu. Velmi citlivým případem je umísťování čárového kódu na zakřiveném povrchu. Šíře symbolu včetně ochranné zóny přesahující 1/6 obvodu daného obalu představuje jistotu komplikací. Tato problematika je zvláště zdůrazněna u menších velikostí symbolu, kde častou chybou bývá umístění linek kódu rovnoběžně s osou rotace. Řešením může v těchto případech být otočení kódu o 90 o. Nedostatečný kontrast symbolu Výrazný rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší odrazivostí v rámci měřeného symbolu je vždy podmínkou Inversní - negativní kód Čtecí zařízení nejsou schopna až na výjimky dekódovat inversní vyjádření symbolů - toto uspořádání je proto striktně nedoporučeno. Kvalita tisku Nesprávně zvolená tisková technika vztažená k velikosti symbolu a k příslušným povoleným tolerancím, tj. k možnému našíření či zúžení čar, jednoznačně vede k ohrožení čitelnosti až po úplnou nesnímatelnost. Např. metoda tisku inkjet použitá v případě přímého potisku kartonáže s neuzavřeným povrchem není vhodná pro reprodukci menších velikostí symbolů. Tisk takto realizovaný se výrazně rozpíjí, způsobuje tak vybočení z povolených tolerancí pro tisk jednotlivých symbolů a čárový kód se stává nečitelným. Používání termoetiket Tyto typy etiket jsou teplotně a chemicky nestálé, pro identifikaci s dlouhodobou garancí čitelnosti proto nemohou být doporučeny. Problémem zůstává i postupné opotřebení tiskových hlav a související možnost vzniku chyb charakterizovaných jako nefunkční tiskové body. Snížená kvalita symbolů může být též důsledkem nesprávně nastavené kombinace teploty a rychlosti tisku, jakožto i nesprávné volby materiálu etikety k použité termotransferové pásce.

6 Algoritmus výpočtu kontrolních číslic - modulo 10 GTIN-8 Datová pozice K GTIN K GTIN K GTIN K SSCC K Krok 1 Hodnotu v příslušné datové pozici vynásobte níže uvedeným koeficientem Krok 2 Sečtěte vypočtené hodnoty Krok 3 Odečtěte sumu od nejbližšího vyššího násobku 10. Suma = Kontrolní číslice K = GTIN: Global Trade Item Number - Globální číslo obchodní položky SSCC: Serial Shipping Container Code - Sériové číslo logistické jednotky Vyjádření stupně kvality při měření čárového kódu dle ISO/IEC Příklad: Vysvětlení: 1,5 - výsledný stupeň jakosti, průměr hodnot z 10 měření čárového kódu 06 - šířka paprsku vysílaného laserovým snímačem: 6 milů = 0,150 mm 10 milů = 0,250 mm 20 milů = 0,500 mm vlnová délka světla použitého v kontrolním přístroji (udávaná v nm) Mezinárodní normy na čárové kódy ISO/IEC EAN/UPC ISO/IEC GS1-128 ISO/IEC ITF-14 ISO/IEC Specifikace pro měření kvality čárových kódů ANSI ISO/IEC Způsob přiřazení výsledků měření A B C D F ,00-3,50 3,49-2,50 2,49-1,50 1,49-0,50 0,49-0 GS1 Czech Republic Na Pankráci Praha 4 T F E

Systém GS1. Lineární čárové kódy

Systém GS1. Lineární čárové kódy Systém GS1 Lineární čárové kódy Druhy čárových kódů, základní vlastnosti Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází

Více

Systém GS1. Lineární čárové kódy

Systém GS1. Lineární čárové kódy Systém GS1 Lineární čárové kódy Rozměry symbolů EAN-8 a EAN-13 velikost EAN-8 EAN-13 % Modul X šířka výška* LOZ POZ šířka výška* LOZ POZ 80 0,26 21,38 17,05 1,85 1,85 29,83 20,74 2,90 1,85 85 0,28 22,72

Více

Když čárový kód nechce prodat výrobek... a zákazník má problém

Když čárový kód nechce prodat výrobek... a zákazník má problém Když čárový kód nechce prodat výrobek... a zákazník má problém Michal Bílý, COO, GS1 Czech Republic Organizace GS1 Systém GS1 GS1 2016 2 GS1 - globální dosah, lokální servis Lokální zastoupení ve 113 zemích,

Více

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek Identifikace obchodních jednotek GS1 BarCodes Standardní, jednoznačná identifikace obchodních jednotek, tj. nejčastěji různých variant distribučních balení spotřebitelských jednotek, je důležitým předpokladem

Více

GS1 BarCodes. GS1 logistická etiketa

GS1 BarCodes. GS1 logistická etiketa GS1 logistická etiketa GS1 BarCodes Globálně unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii čárových kódů Systému GS1, představuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost

Více

Systém GS1. GS1 DataBar

Systém GS1. GS1 DataBar Systém GS1 GS1 DataBar GS1_DataBar_2017_stranky.indd 1 13.10.2017 14:14:32 GS1 DataBar GS1 DataBar je skupina čárových kódů, která výrazně rozšiřuje možnosti identifikace položek zejména v sektoru maloobchodu.

Více

GS1 System. Základní informace

GS1 System. Základní informace Základní informace GS1 System Systém GS1 je jedinou celosvětově rozšířenou sadou standardů pro identifikaci a komunikaci, která je široce uplatňována primárně v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Představuje

Více

GS1 BarCodes. Kvalita čárových kódů

GS1 BarCodes. Kvalita čárových kódů Kvalita čárových kódů GS1 BarCodes Kvalitativní parametry lineárních čárových kódů Systému GS1 jsou přesně definovány v ISO/IEC normách a v GS1 General Specifications. Dostatečná kvalita těchto nosičů

Více

Identifikace publikací

Identifikace publikací Identifikace publikací Knihy, hudebniny a pokračující zdroje jsou produkty, které se svým obsahem výrazně odlišují od ostatního zboží. Celý sortiment publikací bez problémů prochází pokladními terminály

Více

Kódování a označování obchodních a logistických jednotek

Kódování a označování obchodních a logistických jednotek www.gs1cz.org Systém GS1 Kódování a označování obchodních a logistických jednotek OBSAH 1. ÚVOD 2. KÓDOVÁNÍ OBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH JEDNOTEK 2.1 GTIN-13 2.2 GTIN-14 2.3 VÝPOČET KONTROLNÍ ČÍSLICE 2.4

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

GS1 logistická etiketa

GS1 logistická etiketa Navštivte naše webové stránky a portály: www.gs1cz.org www.gs1akademie.cz www.epcrfidcentrum.cz www.rfid-epc.cz O organizaci GS1 GS1 je nezisková, globální organizace, která se věnuje vývoji, údržbě a

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

GS1 DataBar nová symbolika. kódù GS1 DataBar doplòuje v praxi široce rozšíøené symboly EAN/UPC. V rámci otevøeného, globálního trhu øeší tato skupina

GS1 DataBar nová symbolika. kódù GS1 DataBar doplòuje v praxi široce rozšíøené symboly EAN/UPC. V rámci otevøeného, globálního trhu øeší tato skupina nová symbolika Sestava lineárních èárových kódù doplòuje v praxi široce rozšíøené symboly EAN/UPC. V rámci otevøeného, globálního trhu øeší tato skupina nových datových nosièù unikátní automatickou identifikaci

Více

Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb)

Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb) Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb) e-invoicing nová legislativa 2013-2016 Zákon 502/2012 Paragraf 26 Odstavec 3. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky.

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Systém GS1. Identifikace čerstvých potravin

Systém GS1. Identifikace čerstvých potravin Systém GS1 Identifikace čerstvých potravin Identifikace čerstvých potravin Čerstvá potravina je produkt s krátkou dobou použitelnosti, který není ošetřen žádným z běžných postupů pro dlouhodobé uchovávání

Více

Průmyslový terminál PT-17

Průmyslový terminál PT-17 Terminál na bázi PC Dotyková obrazovka 17 Připojení několika vah a tiskáren Snímání EAN kódu scannerem Síťová komunikace LAN Programy pro expedice a výrobny Tisk etiket, faktur a dodacích listů Receptury

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020 Červenec 2012 Obaly Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Packaging Linear bar code and two-dimensional symbols

Více

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID

Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Správná identifikace léků - základ boje proti padělkům Petra Fuchsíková Produktový manažer EPC/RFID Obsah Představení společnosti GS1 Czech republic Možnosti standardizace Milníky nadcházejícího období

Více

Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. Mgr. Antonín Žamberský, technický pracovník muzea

Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. Mgr. Antonín Žamberský, technický pracovník muzea Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. Mgr. Antonín Žamberský, technický pracovník muzea Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o. Hlavní sídlo: budova zámku (expozice, depozitáře, pracovny). Cca 142

Více

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu odměřovacích systémů (přírůstkový, absolutní) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Systém GS1 Aplikační identifikátory

Systém GS1 Aplikační identifikátory Aplikacni_identifikatory_obalka:Sestava 1 18.4.2016 9:17 Stránka 1 The Global Language of Business Systém GS1 Aplikační identifikátory OBSAH 1. DEFINICE GS1 APLIKAČNÍCH IDENTIFIKÁTORŮ 2. OBSAH DAT 3. UPLATNĚNÍ

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1635:1997. Evropská norma EN 1635:1997 má status české technické normy.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1635:1997. Evropská norma EN 1635:1997 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Říjen 1998 Čárové kódy Specifikace zkoušek Symboly čárových kódů ČSN EN 1635 97 7109 Bar coding - Test specifications - Bar code symbols Code à barres - Spécifications

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Kamerové systémy Cognex pro kontrolu kvality výrobních procesů a identifikaci výrobků ve farmacii

Kamerové systémy Cognex pro kontrolu kvality výrobních procesů a identifikaci výrobků ve farmacii Kamerové systémy Cognex pro kontrolu kvality výrobních procesů a identifikaci výrobků ve farmacii Obsah prezentace: 1. Představení společnosti EOLA s.r.o. 2. Představení společnosti COGNEX 3. Produktové

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

Souhrnná pravidla pro práci s čárovými kódy

Souhrnná pravidla pro práci s čárovými kódy www.gs1cz.org Systém GS1 Souhrnná pravidla pro práci s čárovými kódy OBSAH 1. KVALITA TISKU ČÁROVÝCH KÓDŮ 1.1 VELIKOST SYMBOLŮ 1.2 ŠÍŘKA ČAR A MEZER 1.2.1 TOLERANCE SYMBOLŮ EAN/UPC 1.2.2 TOLERANCE SYMBOLU

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD Parametr kóty aplikace Revit Namapováno na vlastnost kótovacího stylu DWG Komentáře Šikmá kóta Lineární kóta Úhlová kóta Radiální

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Čárové kódy. Bakalářská práce.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Čárové kódy. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Čárové kódy Bakalářská práce Autor: Michal Macháň Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Logo cz pl Grafické zásady

Logo cz pl Grafické zásady Logo cz pl 2014 2020 Grafické zásady 1 Obsah 2 Úvod 3 Logo cz pl Popis 4 Ochranná zóna 5 Umístění 6 Datové formáty loga 7 Barvy 8 Modrá 9 Oranžová 10 Monochromní varianta 11 Umístění 12 Logo cz pl + eu

Více

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů

Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Využití RFID a čárového kódu pro identifikaci pacientů Jakub Ornstein obchodní konzultant jakub.ornstein@kodys.cz Kdo je Kodys? Komplexní služby v oblasti automatické identifikace a mobilních systémů sběru

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015 Systémy pro mytí podlah Únor 2015 Sortiment standardních plochých mopů Mezinárodní sortiment plochých mopů Ploché mopy Mopy přesně podle Vašich požadavků Kompletní sortiment Inovativní technologie Vyhovující

Více

Centrum pošty informace pro integrované aplikace

Centrum pošty informace pro integrované aplikace Centrum pošty informace pro integrované aplikace Centrum pošty poskytuje ostatním aplikacím datové rozhraní (databázové view) obsahující informace dle následující tabulky: atribut typ Zdroj popis DatumVypisu

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID

AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES BARCODES AND RFID Pavla Lejsková 1 ABSTRACT The article deals with automatic identification technology barcodes and RFID technology. This article describes barcodes

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od 23. 10. 2010 1/5 1 Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu... 2 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem... 2 1.3 Kontrola limitů a přístupů...

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

Telemetrický komunikační protokol JETI

Telemetrický komunikační protokol JETI Dokument se bude zabývat popisem komunikačního protokolu senzorů JETI model. Telemetrické informace se přenášejí komunikační sběrnicí ze senzorů do přijímače a bezdrátově se přenášejí do zařízení, např.

Více

Technické podmínky č. TP/09

Technické podmínky č. TP/09 Technické podmínky č. TP/09 SUPERPANORAMA Změny v technické specifikaci 26. 1. 2017 Aktualizace obecných údajů J. Lottmann Zpracoval: 26. 1. 2017 Technolog J. Lottmann Kontroloval: 26. 1. 2017 Obchodní

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

FOTOMETER 2008 software pro měření optické hustoty (uživatelský manuál)

FOTOMETER 2008 software pro měření optické hustoty (uživatelský manuál) FOTOMETER 2008 software pro měření optické hustoty (uživatelský manuál) POPIS SOFTWARE...3 INSTALACE SOFTWARE...3 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PŘES USB... 3 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PŘES SÉRIOVÝ PORT... 3 KONFIGURAČNÍ

Více

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. OPTIMIZER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. OPTIMIZER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA METROLOGIC INSTRUMENTS, INC. OPTIMIZER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 2 Obsah Úvod.. 5 Pomocné programy 5 Společné pojmy 6 Jak začít.. 7 Soubor.. 8 Jazyk... 8 Nástroje 9 Pomoc... 9 Vytvoření aplikace.. 10 FORMULÁŘ.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 55.020. Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Balení výrobku ISO 17366 01 8314

Více

Digitalizace dat metodika

Digitalizace dat metodika Digitalizace dat metodika Digitalizace Jak počítač získá jedničky a nuly, se kterými potom počítá a které je schopen si pamatovat? Pomocí různých přístrojů a zařízení (mikrofon, fotoaparát, skener, kamera,

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

BASIC LOGOMANUAL. logotyp barevnost primární barvy. Pantone 186C C / M / Y / K - 0 / 100 / 81 / 0 R / G / B / 0 / 42 RAL 3020 Verkehrsrot

BASIC LOGOMANUAL. logotyp barevnost primární barvy. Pantone 186C C / M / Y / K - 0 / 100 / 81 / 0 R / G / B / 0 / 42 RAL 3020 Verkehrsrot B A S I C L O G O M A N U A L logotyp barevnost primární barvy BASIC LOGOMANUAL Pantone 186C C / M / Y / K - 0 / 100 / 81 / 0 R / G / B - 192 / 0 / 42 RAL 3020 Verkehrsrot Tato definice určuje primární

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

GS1 EPCglobal. RFID a globální standard EPC

GS1 EPCglobal. RFID a globální standard EPC RFID a globální standard EPC GS1 EPCglobal Radiofrekvenční identifikace je technologie disponující množstvím vlastností, které umožňují bezkontaktní, rychlejší a podrobnější rozpoznávání objektů pohybujících

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro obor Elektrotechnika 2. Normalizace... 7 2.1. Základní pojmy... 7 2.2. Druhy norem... 7 2.3. Druhy technických výkresů 8 2.4. Formáty výkresů 8 2.5. Úprava výkresového listu...

Více

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA

PRAVIDLA REPRODUKCE GRAFICKÝCH SYMBOLŮ PŘEDMLUVA Spojením grafického symbolu Evropské unie a textové části označující jeden z jejích dílčích operačních programů vzniká grafický symbol, jenž má být podle platných směrnic aplikován vždy v souvislosti s

Více

Systém GS1 Pravidla pro měření produktů

Systém GS1 Pravidla pro měření produktů The Global Language of Business Systém GS1 Pravidla pro měření produktů OBSAH 1. VÝZNAM KVALITNÍCH ÚDAJŮ O ROZMĚRECH 1.1 DEFINICE KMENOVÝCH DAT 1.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO MĚŘENÍ 1.3 METODIKA A PERSONÁLNÍ

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

IGELITOVÉ TAŠKY S POTISKEM

IGELITOVÉ TAŠKY S POTISKEM IGELITOVÉ TAŠKY S POTISKEM KLASICKÝ POTISK IGELITEK - sítotisk Tisk tiskne se přímými barvami pantone Tisk fotek nelze Tisk do kraje nelze, od kraje je nutné dodržovat cca 2 cm mezery Min. počet do výroby:

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

GS1 GDSN. Globální datová synchronizace

GS1 GDSN. Globální datová synchronizace Globální datová synchronizace GS1 GDSN Efektivní zpracování elektronických dokumentů a jejich přenos v rámci probíhajících obchodních případů musí být založen na kvalitě kmenových dat. Globální datová

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG

Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG. Obecná pravidla a vysvětlivky WSPK používá standardní ABO formát v základní verzi. Upozorňujeme na pravidla zadávání nepovinných údajů a použití

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera Čtečky čárového kódu pro logistiku Jan Kučera Agenda O firmě Cognex Možnosti čárových čteček pro logistiku Výhody technologie plošného čtení založeného na zpracování obrazu Vlastnosti čteček DataMan pro

Více

Aplikovaný vývoj RFID technologií

Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Aplikovaný vývoj RFID technologií Ing. Jakub Unucka, GABEN Ostrava 21.3.2013 1 2 Gaben, spol. s r.o. Ostravská společnost zabývající se AutoID Snímače čárových kódů Mobilní

Více

Katalog značení vybraných automobilů České pošty. Aktualizováno: 11/2014

Katalog značení vybraných automobilů České pošty. Aktualizováno: 11/2014 Katalog značení vybraných automobilů České pošty Aktualizováno: 11/2014 Obsah katalogu 1. část obecný návod 3 Barevnost 4 Označení firemních vozidel 5 Označení nových dodávkových vozidel 6 2. část označení

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více