Výškoměr pro RC modely letadel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výškoměr pro RC modely letadel"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Výškoměr pro RC modely letadel Altimeter for RC models Jan Beneš Ústav radioelektroniky VUT v Brně Abstrakt: Dnešní běžnědostupné modelářské výškoměry pouze zaznamenávají data v průběhu letu a lze je získat až zpětněpo přistání. Vzhledem k nemožnosti zjistit aktuální výšku modelu za letu vznikl tento výškoměr, který naměřená data přenáší k modeláři v reálném čase bezdrátovou technologií ZigBee. Abstract: Altimeter measures atmospheric air pressure and counts actual airplane model altitude from it. Then sends data using ZigBee technology to ground module, which shows them on display and stores in memory. Ground module contains USB interface in order to connect to PC and upload flight data. PC software offers opportunity to show data in graphical representation, or export to file where data are separated by semicolon.

2 Výškoměr pro RC modely letadel Jan Beneš Ústav radioelektroniky Purkyňova 118, Brno Abstrakt Dnešní běžně dostupné modelářské výškoměry pouze zaznamenávají data v průběhu letu a lze je získat až zpětně po přistání. Vzhledem k nemožnosti zjistit aktuální výšku modelu za letu vznikl tento výškoměr, který naměřená data přenáší k modeláři v reálném čase bezdrátovou technologií ZigBee. 1 Základní vlastnosti Výškoměr pro RC modely letadel slouží modeláři k určení aktuální výšky modelu a zjištění zda model klesá nebo stoupá. Celé zařízení je rozděleno do dvou částí, z nichž jedna je umístěna v modelu letadla a druhou má modelář na zemi. V letadle je měřena hodnota atmosférického tlaku a pomocí technologie ZigBee[1] se bezdrátově posílá do pozemního modulu. Ten určí rozdíl tlaku oproti vzletové hladině, vypočítá odpovídající výšku a hodnotu zobrazí na displeji. Právě bezdrátový přenos dat k modeláři v reálném čase je obrovskou výhodou oproti modelářským výškoměrům na trhu, které pouze zaznamenávají výšku v průběhu letu do paměti a lze ji zobrazit až zpětně po přistání a přenesení dat do PC. Toto samozřejmě podporuje i zde popisované zařízení, ale není to jeho hlaví účel. 1.1 Požadované vlastnosti U budovaného zařízení byly požadavky především na malé rozměry a malou spotřebu zařízení, aby byla zajištěna velká výdrž. Dále užití technologie ZigBee pro bezdrátové přenosy a USB pro přenos dat do PC. Vhodná velikost paměti pro záznam dat v průběhu letu a adekvátní zobrazovací zařízení. 1.2 Porovnání s jinými přístroji Na trhu samozřejmě existuje několik zařízení podobné funkce. Asi nejznámější a nejdostupnější je zařízení LoLo5[2], které by mělo zajišťovat stejné funkce jako zde popisované zařízení, nicméně jeho nedostatkem je vysoká cena. Navíc v základní konfiguraci není schopno za letu modeláři zobrazit měřená data. To je možné pouze za pomoci přídavného modulu s displejem od firmy Jeti model[3], což samozřejmě dále zvyšuje konečnou cenu. Naopak výhodou zmíněného komerčního řešení je vetší rozlišení výšky (10 cm), větší paměť pro data (30 hodin) a záznam palubního napětí v RC letadle. Nicméně i přesto bylo přistoupeno k vývoji mého zařízení, jehož výsledná cena je méně než poloviční. 1.3 Modul umístěný v letadle Tento modul musel být navržen jako co nejlehčí a co nejmenší. Zařízení se tedy skládá pouze z tlakového čidla, externího A/D převodníku a bezdrátového modulu ZigBee s označením MNZB-24-A2 od firmy Meshnetics[4], který již v sobě má obsažen uživatelský procesor, do kterého lze umístit ovládací program a ten pak umožňuje číst data z A/D převodníku. Blokové schéma modulu je na obrázku 1. Obrázek 1: Blokové schéma měřící modul Pro napájení tohoto modulu se využije vestavěný akumulátor, který v RC letadle pohání serva a případně motor. Tím je ušetřen prostor pro samostatné napájecí články. Potřebné napětí se získává pomocí dvou monolitických stabilizátorů zapojených v sérii. Jeden stabilizátor nestačí, protože některé části měřícího modulu (konkrétně tlakové čidlo a ZigBee modul) pracují při různých napětích. Zatímco čidlo vyžaduje přesných 5 V, ZigBee modul pracuje při napětí pouze V. Pro snížení spotřeby je navíc využito režimu spánku mezi jednotlivými měřeními. Proto je celková spotřeba modulu ve špičce (měření a vysílání) 25 ma a ve zbytku doby pouze 15 ma. 1.4 Pozemní modul U pozemního modulu odpadá nutnost použít miniaturní součástky, protože nejsme striktně vázáni na co nejmenší rozměry. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o příruční zařízení, byly přesto kladeny určité rozměrové požadavky. Největší roli hraje výsledná spotřeba, protože je nutné použít bateriové napájení. Tento modul slouží pro dvě primární funkce. Zaprvé musí v terénu přijímat data z letadla, ukládat je do paměti a zobrazovat je modeláři, zadruhé po propojení datovým kabelem USB k počítači dovolí přenést uložená letová data. Jak ukazuje obrázek 2, zařízení se skládá z bezdrátového ZigBee modulu, řídícího procesoru Atmel Atmega168, displeje, paměti a USB rozhraní, který je podrobně popsán dále. Druhý procesor je použit z toho důvodu, že samotný Zig- Bee modul není schopen zajistit veškeré potřebné operace (např. komunikace s displejem). Proto transmitter pouze přijímá data z modulu v letadle a posílá je hlavnímu procesoru 35 1

3 přes rozhraní UART. Ten pak dále vykonává veškeré další operace. Obrázek 2: Blokové schéma pozemní modul U pozemního zařízení je nutné integrovat vlastní akumulátor. Nejideálnější je využít dnes moderního li-ion článku. Spotřeba pozemního modulu je po většinu času velmi malá (10 ma). Stoupne pouze v krátkém časovém intervalu, kdy se aktivuje ZigBee přijímač aby mohla být přijata nová naměřená hodnota z letadla. Proto stačí akumulátor s nízkou kapacitou. Všechny součástky kromě displeje dostačuje napájet pomocí 3V, displej vyžaduje 5 V. Nižšího napětí je dosaženo snížením napětí li-ion článku pomocí integrovaného low-drop stabilizátoru, podobně jako v měřícím modulu. Ale protože jmenovité napětí li-ion článku je pouze 3.6 V, je pro získání napájecího napětí pro displej použita nábojová pumpa firmy Analog Devices typ ADM Bezdrátový přenos technologií ZigBee Pro přenos dat by se dala teoreticky použít jakákoli dostupná technologie, ale ZigBee bylo použito záměrně, především za účelem otestování jeho funkčnosti. ZigBee pracuje ve volném frekvenčním pásmu 2,4 GHz, stejně tak jako modelářské vysílače, které se dnes zavádějí na trh. U obou technologií je mnohonásobný přístup k mediu založen na rozprostření spektra, ale řešení se liší. RC vysílače pracují na principu FH (frequency hopping) a ZigBee za pomocí CDMA (Code Division Multiple Access). Teoreticky by tedy nemělo dojít ke vzájemným interakcím. S přihlédnutím k nepříliš nadšenému přijetí RC vysílačů na frekvenci 2,4 GHz mezi modeláři, především kvůli omezenému vysílacímu výkonu a problematickou implementací do celouhlíkových modelů z důvodů neprostupnosti signálu je velice pravděpodobné, že v dohledné době se jejich počet (a tím pravděpodobnost rušení) zvyšovat nebude. Narozdíl od výškoměru, kdy výpadek signálu i na několik sekund nevadí, u RC vysílače může případně způsobit i havárii modelu, což je nežádoucí. Tento výškoměr může být také samozřejmě ovlivněn uhlíkovou konstrukcí modelu, nicméně jeho primární určení bylo pro kluzáky, u kterých je spodní část trupu velkou část letu natočena směrem na zem. Tudíž lze zavést taková opatření, aby byl zajištěn bezproblémový přenos tímto směrem. Například vyříznutím malého okénka do trupu a zaslepení nestínící hmotou, kde pak bude výškoměr umístěn, nebo například použití vysílacího modulu s připojitelnou externí anténou. 2.1 Dosah přenosu Firma Meshnetics u použitých modulů, které obsahují integrovanou anténu, garantuje dosah několika stovek metrů. Praktické testy v RC letadle bohužel při vývoji provedeny nebyly, ale při pokusech na zemi bylo možné data přenést na vzdálenost nejméně 100 m. Výstupní výkon modulů se dá softwarově regulovat až do 3 dbm a pro účely výškoměru je vysílač na této hodnotě nastaven po celou dobu funkce. Další možností zvýšení dosahu je použití modulů s konektorem pro připojení externí antény. Nově je možnost použít i moduly vysílající na frekvenci 900 MHz, které mají větší dosah a navíc odpadá možnost vzájemného ovlivnění. Rozměry všech zmíněných modulů i rozložení I/O pinů je stejné, proto lze jednoduše při osazování zvolit nejvhodnější variantu. 3 Princip měření výšky K určování výšky byla zvolena metoda měření atmosférického tlaku, která má nejmenší požadavky na úpravy stávajících RC modelů. Kamkoli do letadla stačí umístit malý modul, který zajišťuje měření tlaku a odeslání hodnot do pozemního modulu. Při použití například laserové technologie měření výšky, by bylo nutné mířit svazkem stále na zem a při větších letových výškách použít vyšší výkony laseru, což je nevýhodné. Pro měření atmosférického tlaku bylo zvoleno čidlo MPXHZ6115 od firmy Freescale[5]. Obsahuje vnitřní obvody, které kompenzují vliv změn teploty a zaručují v celém rozsahu výstupní hodnotu 45,9 mv/kpa. Jeho parametry jsou popsány v tabulce 1. Tabulka 1 Vlastnosti použitého čidla Maximální měřený tlak 115 kpa Napájecí napětí Napájecí proud Změna napětí s tlakem Rychlost adaptace na změnu tlaku 7 ma 45,9 mv/kpa 1 ms Čidlo lze u nás bez problémů koupit, ale jeho cena se bohužel pohybuje okolo 1100 korun. Je to však běžná cena tohoto druhu čidel a není tedy jiná možnost. Spotřeba 7 ma vyhovuje požadavkům na použití nizkopříkonových součástek. 3.1 Výpočet výšky První možností bylo použít k výpočtu výšky z naměřeného tlaku tzv. zjednodušeného Laplaceova vzorce(1), nicméně tento vzorec obsahuje logaritmus a ten je u 8-bitového procesoru velmi těžké softwarově implementovat. Proto musel být nalezen vztah, obsahující pouze jednodušší matematické operace. 1 p0 h = (1 + t) log g (1) 273,15 p 35 2

4 Menší obměnou Laplaceova vzorce je Babinettův vzorec (2), jehož výhodou je absence logaritmu. Menším omezením je možnost použití pouze pro malé změny tlaků odpovídající relativnímu rozdílu výšek zhruba do 1000 m, což je ale pro účely tohoto výškoměru dostatečné. p 1 h = (1 + 0,004 T) 0 ; p0 p1 (2) p0 + p1 Je třeba si uvědomit, že i přestože procesor umí pracovat (dělit a násobit) s čísly s pohyblivou desetinnou čárkou, je to pouze s formátem Float. Ten jakožto 32-bitová proměnná dokáže pojmout pouze číslo o délce maximálně sedmi číslic, přičemž je jedno, na kterém místě se nachází desetinná čárka. Takovým číslem je například 2, Pokud ale provádíme dílčí výpočty s takovýmito čísly, je po několika operacích výsledek ovlivněn značnou chybou. Lze ale říci, že ve vzorcích je v průběhu celého letu vlastně vše krom měřeného tlaku konstantou. A právě s těmito konstantami by se při každém výpočtu vzorce musely znovu a znovu provádět stejné operace. Proto můžeme neměnnou část rovnice vyjádřit jedinou konstantou (jediným číslem), které se spočítá s vysokou přesností například na PC. Tato konstanta je pak s maximálním rozsahem datového typu Float napevno vložena do softwaru v procesoru. Pak se pouze násobí změřenou výstupní hodnotou z A/D převodníku. Tím je třeba pouze jedné operace násobení a vzniklá chyba finálního výsledku je daleko menší. Po všech úvahách byla pro výpočet výšky použita zjednodušená barometrická rovnice (3). V ní se neuvažuje rozdíl teplot v různých výškách, pouze teplota v místě vzletu a ta byla zvolena 20 stupňů celsia. Její změna má na výsledek jen nepatrný vliv a při požadované přesnosti nemá smysl jí uvažovat. P H mgh P0 exp( ) kt p = (3) Na stránkách HyperPhysics[6] je vytvořen skript, který dokáže po zadání několika vstupních parametrů vypočítat rozdíl tlaků mezi body v různých výškách. Uvážil jsem, že průměrná výška letu, tedy rozdíl výšek, může být přibližně 500 metrů. Vzletová hladina bude průměr pro naše končiny 200 m. Po výpočtu byl určen rozdíl tlaků 11,3266 Pa/m. Na výstupu čidla odpovídá změna napětí o 45,9 mv změně tlaku o 1 kpa. Jednoduchým výpočtem (4) určíme, že změna napětí při změně výšky o jeden metr je 0, mv. Pa mv mv 11, ,9 = 0, (4) m kpa m Výsledky výškoměru budou dostatečně přesné, pokud rozdíl aktuální a vzletové výšky není více než 500 metrů. Při větším rozdílu se již značně projevuje nelineární průběh změny tlaku s výškou a bylo by třeba použít jinou hodnotu vytknuté konstanty. 3.2 Dosažené rozlišení a požadavky na A/D převodník Změna o 0,5 mv/m je již docela malá hodnota. Ale dále si je třeba uvědomit, že pouhé rozlišení na 1 metr je málo. Pro uživatele je sice výška určená s přesností na celé metry relativně dostačující, ale vnitřní zpracování musí pracovat s menší jednotkou. Je třeba odstranit překmitávání LSB bitu na výstupu převodníku dodatečným průměrováním. Pokud je tedy cílem zobrazovat na displeji výslednou výšku v celých metrech, musíme jí vnitřně být schopni měřit a zpracovat s přesností na 0,5 m nebo méně. Konečným výsledkem je tedy nutnost měřit na výstupu čidla změnu napětí o pouhých 0,25 mv nebo ještě menší, což bude odpovídat požadovanému rozlišení 50 cm. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 2. S těmito hodnotami se dostáváme k finálnímu určení počtu bitů převodníku. Tabulka 2 Požadavky na A/D převodník Uvažovaný parametr Změna tlaku na 1 metr výšky Změna výst. napětí čidla na 1kPa Změna výst. napětí čidla na 1m Hodnota 11,3266 Pa 45,9 mv 0, mv Potřebné rozlišení A/D převodníku <0,25 mv / LSB Referenční napětí pro převod je 5V. Maximální měřitelná změna napětí je 0,25 mv. To je celkem hladin. Odpovídající číslo po převodu do binární podoby zde není nutné uvádět vzhledem k tomu, že je to irelevantní. Podstatná informace je pouze počet míst (počet bitů), který je 15. Ten je zároveň nutným minimálním rozlišením převodníku. Bylo tedy určeno, že je třeba použít nejméně patnáctibitový převodník. Tato hodnota je dosti neobvyklá, a proto použijeme nejbližší vyšší a to je 16. Takové převodníky jsou běžně dostupné a díky bitu navíc bude dosaženo rozlišení napětí 76,294 uv na bit. Vypočtené výsledky shrnuje tabulka 3. 5V = 20000hladin 0,25mV binární míst 0xFFFF. 16bit 65535hladin 5V = 76,294µ V / LSB Tabulka 3 Rozlišení A/D převodníku a přesnost měření Veličina Referenční napětí Maximální rozlišitelná změna napětí Výsledek 5 V 0,25 mv Odpovídající počet hladin Odpovídající počet bitů 15 Napěťové rozlišení pro 16bit převodník 76,294 uv 35 3

5 Ze změny napětí odpovídající změně výšky o jeden metr a nejmenší možné měřitelné změny napětí na vstupu A/D převodníku, dokážeme vypočítat přesné rozlišení tedy nejmenší změnu výšky odpovídající změně o LSB na A/D převodníku. Výsledek výpočtu je 0, m, tedy 14,6579 cm. Je vidět, že výškoměr bude velice citlivý a že i nepatrná změna tlaku bude mít velký vliv na výstupní hodnotu a její kmitání ve značném rozsahu. Proto je nutné měření průběžně průměrovat a provádět korekce, tak aby na displeji byla co nejvíce stabilní a užitečná hodnota výšky modelu. 1 U /1m 0,519891mV h = = = 0, m U / LSB 76,294µ V Vzhledem k tomu, že převodník bude umístěn na měřícím modulu, hraje důležitou roli i jeho velikost. Nejmenší běžně dostupné provedení převodníků je v pouzdře s osmi piny a podporou přenosu výstupní hodnoty po sériovém rozhraní SPI nebo I2C. Případné využití AD převodníku, kterým disponuje samotný ZigBee modul, nepřichází v úvahu, protože má rozlišení pouhých 10 bitů a to je málo. Jako nejvhodnější co se týče ceny i rozlišení jsem zvolil převodník delta-sigma od firmy Microchip s označením MCP3550. Podporuje komunikaci po sběrnici SPI a má rozlišení dokonce 22 bitů. Takové rozlišení není potřeba, ale vzhledem k tomu, že jeho cena je menší než u 16ti bitového ADC, zvolil jsem tento. Pro výpočty se používá pouze horních 16 bitů výsledku. Spodních 6 se vypustí a budou moci sloužit pro případné zpřesnění výpočtů v dalších fázích vývoje. 4 Rozšiřující funkce 4.1 Komunikace přes USB Pro komunikaci s PC, kvůli přenosu letových dat, slouží rozhraní USB, které je dnes nejrozšířenější. V prvních fázích vývoje bylo plánováno využití služeb obvodu FTDI[7], ale toto řešení se ukázalo jako příliš drahé. Slibnou variantou byly programové knihovny AVRusb[8] vyvinuté přímo pro procesory Atmel, přístupné zdarma pro nekomerční účely, díky kterým jsou po USB schopny komunikovat i modely, které nemají vestavěnou hardwarovou podporu. Je pouze nutné, aby procesor běžel na hodinovém taktu 12, 16, nebo 20 MHz. ZigBee čip sice obsahuje upravený procesor Atmel Atmega1281, ale bohužel hodinový takt je podle specifikací pouze 8 MHz, a to nedostačuje. Díky tomu, že je ZigBee modul využit pouze k příjmu dat a zbylé operace vykonává primární procesor Atmel Atmega168, byla jeho pracovní frekvence zvolena 12 MHz, tak aby mohly být obslužné procedury pro komunikaci přes USB umístěny přímo do hlavního programu. Plně se tím softwarově nahradí funkce FTDI čipu Cena tohoto řešení je velmi nízká, protože zahrnuje pouze cenu samotného ATmega168, a to je 90 korun. Oproti ceně FTDI čipu 500 korun - jde o velkou úsporu Paměť pro letová data K ukládání letových dat je použita externí EEPROM paměť připojená na sběrnici I2C. Výsledná velikost paměti pro ukládání je 64 kb a při četnosti ukládání jednou za sekundu pojme 9 hodin záznamu (jedna hodnota 16 bitů). Problémem bylo, v jakém formátu data ukládat. Při použití statického rozdělení například na 9 částí, by mohlo velmi snadno dojít k velkému plýtvání kapacity. Dále je možné zvýšit efektivitu zkrácením úseků například na 20 minut a při překročení by se využil i následující volný úsek. Zde jsem použil kombinaci dynamického přidělování paměti se statickou organizační tabulkou. Obsluha takovéto ne zcela dynamické struktury je dobrým kompromisem mezi programovou složitostí a požadovanou flexibilitou. Každý let může být libovolně dlouhý (až do kapacity paměti), ale jejich maximální počet je 64. Hodnota je zvolena s ohledem na přiměřenou velikost organizační tabulky. Předpokladem je, že pravděpodobně nenastane situace, kdy uživatel data takovou dobu nestáhne do PC a neuvolní paměť pro nové záznamy. Organizační tabulka má následující strukturu: v první paměťové buňce je uloženo osmibitové celé číslo značící počet již uložených záznamů. Dále následuje 64 dvoubajtových ukazatelů na počátky jednotlivých záznamů. Celková velikost tabulky je tedy 1B + 64*2B = 129 B. Zbytek paměti je určen pro záznamy. 5 Řídící software Pro splnění všech požadavků bylo nutné vytvořit celkem pět různých programů. Dva řídí ZigBee vysílač a přijímač, dále hlavní program v primárním procesoru pozemního modulu. Software na PC, který zobrazuje grafy letů, bylo nutné rozdělit na dvě samostatné části. První je program s okny a tlačítky přímo schopný data vykreslovat a druhý, pracující pouze v příkazové řádce, který dokáže komunikovat po USB s připojeným modulem. 5.1 Software pro modul v letadle Na obrázku 3 je vývojový diagram, podle kterého se program chová. Nejprve po zapnutí provede inicializaci proměnných, konfiguraci A/D převodníku a kalibraci tlakového čidla tak, aby aktuální výška odpovídala vzletové (tedy nula metrů) od ní se pak během letu vypočítává relativní výška. Dále program přejde do jednoduché hlavní smyčky. V ní čeká vždy jednu sekundu, poté změří aktuální napětí na tlakovém čidle, jehož hodnotu pomocí ZigBee odešle na pozemní stanici. Dále pokračuje od začátku smyčky. 35 4

6 Obrázek 3: Vývojový diagram řídícího programu v měřícím modulu 5.2 Software pro pozemní modul Po zapnutí (připojení napájení) se provede inicializace volné paměti a informace o zbývajícím prostoru je sdělena na displeji po dobu dvou sekund. Bezprostředně poté se přejde do hlavní programové smyčky. Zde se neustále kontroluje, zda nebyl připojen počítač, a pokud ne, zda již nepřišla hodnota napětí pro výpočet výšky z modulu v letadle. Po výpočtu výšky je daná hodnota zobrazena na displeji a uloží se do paměti, pokud je v ní ještě místo. Výpadek spojení není žádným způsobem ošetřen. V ukládání do paměti se pokračuje ihned po jeho zpětném navázání. U krátkodobých výpadků (několik sekund) je velmi pravděpodobné, že je modelář ani nezaregistruje, protože výškoměr v průběhu letu zajisté nesleduje stále. Při dlouhodobých výpadcích se bude s největší pravděpodobností jednat o velkou vzdálenost vysílače a přijímače, a proto bude muset modelář uvážit zvýšení dosahu například externí anténou. Nicméně v těchto případech už se bude jednat řádově o vzdálenosti stovky metrů. Pokud byl připojen počítač, zobrazí se informace na displeji a vyčkává se na příkazy softwaru z PC. Jsou implementovány pouze dva příkazy, a to buď požadavek letová data odesílat přes USB do PC, nebo příkaz k vymazání paměti. Pro přechod zpět do hlavní smyčky musí PC poslat příkaz pro ukončení přenosu, nebo musí uživatel odpojit datový kabel, což se ale z důvodu možné ztráty dat příliš nedoporučuje. Obrázek 4: Vývojový diagram řídícího programu v pozemním modulu 5.3 Software v PC Jak již bylo napsáno výše, bylo nutné vytvořit dva samostatné programy, které spolu ve výsledku spolupracují. Důvodem byla nemožnost zakomponovat podporu přenosu dat po USB do programu vytvářeného pomocí prostředí Borland C++ Builder. Proto přenosy dat zajišťuje jednoúčelový program pracující v příkazové řádce. Data nijak neupravuje, pouze je předá dál nadřízenému softwaru. Program očekává při spuštění jeden parametr. Ten rozliší, zda je požadavek stahovat data, a nebo je mazat. Předání dat do nadřízeného softwaru se provádí vytvořením dočasného souboru, ve kterém jsou data uložena. Ten je vytvořen přímo v adresáři s programem a po načtení dat je smazán nadřízeným programem. Druhou částí je program umožňující zpracování stažených dat a jejich zobrazení v grafické podobě (Obr. 5). 35 5

7 nebo dokonce za modul pracující na frekvenci 900 MHz, čímž se zároveň eliminuje jakékoli riziko vzájemného ovlivnění. Problémy s propustností signálu v celouhlíkových modelech je možné vyřešit vhodným umístěním zařízení v RC modelu, nebo použitím externí antény. Výstupní hodnoty jsou odvozeny pouze od vzletové hladiny letadla a ve výpočtu není uvažována absolutní nadmořská výška. Tím odpadá složitá předletová kalibrace a zároveň se zjednodušuje konstrukce. Dosažené rozlišení je teoreticky přibližně 14 cm, ale výstupní hodnota na displeji je kvůli zaokrouhlování a průměrování zobrazována v celých metrech. Testy měření výšky byly provedeny jen v laboratorních podmínkách. Výsledky z měření v terénu zatím nejsou dostupné. Literatura Obrázek 5: Hlavní okno softwaru zobrazujícího grafy průběhu letové výšky Jedná se o velice jednoduchý program. Obsahuje tabulku se souhrnem všech záznamů v paměti (pokud je načtena) a šest funkčních tlačítek. Dále se nad tabulkou nacházejí dvě textová pole, ve kterých je po načtení dat vidět souhrn o počtu záznamů a o zbývající volné paměti v sekundách. Nejdůležitější funkcí je grafický výstup hodnot (na obrázku 6), který se provede vybráním příslušného záznamu a stiskem tlačítka Zobrazit graf. Měřítko je vždy přizpůsobeno tak, aby byly plně využity obě osy, tudíž záznam je vždy přes celou šířku grafu a největší dosažená výška je v maximální hodnotě osy. Pokud bude potřeba, může uživatel vybraný let exportovat a dále zpracovávat například v MS Excel. 6 Závěr Primárním úkolem tohoto výškoměru je zobrazovat aktuální výšku modelu v průběhu letu a dále také data ukládat do paměti, aby je po přistání bylo možné přenést pomocí USB do počítače a graficky zobrazit pomocí vytvořeného software. Zařízení bylo zkonstruováno především kvůli nižší ceně oproti komerčním řešením a pro nemožnost získat z nich data za letu. Nedosahuje tak dobrých vlastností jako profesionální výrobky, nicméně jeho vlastnosti byly voleny tak, aby vyhovovaly praktickým potřebám. Při vývoji byly kladeny velké nároky na co nejmenší rozměry a malý odběr proudu který se u měřícího modulu pohybuje v rozmezí ma. K bezdrátovému přenosu dat slouží technologie ZigBee pracující na frekvenci 2.4 GHz, která byla implementována i z důvodu testování této nové slibné technologie v praxi. Přístup k médiu je řešen pomocí CDMA technologie, proto by nemělo docházet ke vzájemné interakci s dnes zaváděnými RC vysílači pracujícími ve stejném pásmu. Praktické testy dosahu za letu nebyly doposud provedeny, ale při pozemních testech bylo možné signál přenést na více než 100 m. Pro zvýšení dosahu lze zaměnit použitý vysílací modul s integrovanou anténou za modul s externí anténou, [1] Zigbee alliance (USA). Bezdrátový standard ZigBee [Online] Dostupný z WWW: < (prosinec 2008) [2] LoLo5. Komerční výškoměr pro RC modely letadel, [Online] Dostupný z WWW: < (březen 2010) [3] JETI model. Výrobce zobrazovací jednoty JETIBox, [Online] Dostupný z WWW: < (březen 2010) [4] Meshnetics. Výrobce zigbee transcieverů, [Online] Dostupný z WWW: < (leden 2009) [5] Freescale semiconductor (USA). Výrobce elektronických součástek, [Online] Dostupný z WWW: < (leden 2009) [6] Barometric formula. Formulář pro výpočet změny tlaku s výškou. [Online] Dostupný z WWW: < (únor 2009) [7] Future technology devices international. FTDI čipy pro rozhraní USB, [Online] Dostupný z WWW: < (leden 2009) [8] AvrUsb library. Knihovny umožňující MPU Atmel komunikovat po USB [Online] Dostupný z WWW: < > (leden 2009) [9] BENEŠ, J. Výškoměr pro RC modely letadel. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Prokopec, Ph.D. [10] BENEŠ, J. Výškoměr pro RC modely letadel. Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ISBN: s

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ

VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU HOST PC - TARGET PC PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ VYUŽITÍ KNIHOVNY SWING PROGRAMOVACÍHO JAZYKU JAVA PŘI TVORBĚ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU "HOST PC - TARGET PC" PRO ŘÍZENÍ POLOVODIČOVÝCH MĚNIČŮ Stanislav Flígl Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114),

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě XXX. ASR '2005 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 29, 2005 519 Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě WOJCIASZYK, Petr Ing., VŠB-TU Ostrava, FS, katedra

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007

Měřič krevního tlaku. 1 Měření krevního tlaku. 1.1 Princip oscilometrické metody 2007/19 30.5.2007 Měřič krevního tlaku Ing. Martin Švrček martin.svrcek@phd.feec.vutbr.cz Ústav biomedicínckého inženýrství Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 4, 61200 Brno Tento článek

Více

Registrační teploměr

Registrační teploměr Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55

Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55 Druhá generace palivoměru LUN 5275 pro letoun EV-55 The second generation of the fuel gauge measuring system LUN 5275 for the EV-55 airplane Ing. Martin Moštěk, Ph.D. MESIT přístroje spol. s r. o., email:

Více

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL Abstrakt Albert Bradáč 1, Rostislav Hadaš 2 Krátké seznámení s možnostmi měření vybraných jízdních dynamických parametrů vozidel. Ukázka vyvíjených

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje oddělení veřejných zakázek 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel

Více

Laboratorní zdroj - 6. část

Laboratorní zdroj - 6. část Laboratorní zdroj - 6. část Publikované: 20.05.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V tomto článku popíšu způsob, jak dojít k rovnicím (regresní funkce), které budou přepočítávat milivolty

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR

ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ULTRAZVUKOVÝ DÁLKOMĚR Tomáš Pelikán, Václav Vejvoda Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 102/219, 150

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO typ TENZ2304 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití

24 bitový AD USB modul AD24USB. Návod k použití 24 bitový AD USB modul AD24USB Návod k použití Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Technické parametry...3 A/D převodník:...3 Zdroj proudu:...4 Digitální vstupy/výstupy:...4 3. Instalace modulu...4 3.1. Zapojení

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3]

Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3] 2. Popis robota NXT Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Klíčové pojmy: Stavebnice, moduly, CPU, firmware, komunikace, brick. Nejdůležitější součástkou stavebnice je kostka

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Jednoduchý digitální osciloskop pro PC Dušan Doležal Osciloskop je pøístroj, který by urèitì ráda vlastnila vìtšina elektronikù, ale pro mnoho amatérù je kvùli pomìrnì vysoké cenì nedostupný. Právì pro

Více

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 se sériovým výstupem RS232, RS485 Návod k použití Návod k použití Typ snímače Tlak Výstup Galvanické oddělení výstupu T2314 RS232 - T2414 RS485 Snímač je určen

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

SkyFly shop. Obsah - 1 -

SkyFly shop. Obsah - 1 - Obsah 1. KLÁVESY.... 2 1.1 Zapnutí a vypnutí přístroje.. 2 1.2 Krátký/dlouhý stisk kláves... 2 1.3 Nastavení displeje... 2 1.4 Menu a nastavení... 2 2. FUNKCE. 3 2.1 Grafický výškoměr... 3 2.2 Digitální

Více

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12.

PK Design. MB-ATmega16/32 v2.0. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (21.12. MB-ATmega16/32 v2.0 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (21.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013

STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh systému inteligentního domu Pavel Mikšík Brno 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

Více

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem

Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Elektronická stavebnice: Deska s jednočipovým počítačem Modul s jednočipovým počítačem Modul s řídícím jednočipovým počítačem je centrálním prvkem stavebnice. Jeho konstrukce umožňuje přímé připojení do

Více

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet 1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet OBRAZEK fotky Yunifly obe desky zvlast + dohromady + top view - merge to one 1.1 Hmotnost a rozměry Elektronika Yunifly je složena ze dvou samostatných částí, které

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4

Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 Komunikační protokol MODBUS RTU v měřicích převodnících AD4xxx a Drak 4 kompletní popis protokolu 4. ledna 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU M O DBUS RTU Katalogový list Vytvořen: 7.9.2007 Poslední

Více

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky

Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky FREESCALE TECHNOLOGY APPLICATION 2012-2013 Zařízení pro měření teploty, atmosférického tlaku a nadmořské výšky Jméno: Libor Odstrčil Ročník: 3. Obor: IŘT Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky

Více

SOP: MIKROKLIMATICKÉ FAKTORY

SOP: MIKROKLIMATICKÉ FAKTORY Strana č.: 1 Jméno Podpis Vypracoval: B. Kotlík Výtisk č.: 1 Schválil: Ing. V. Vrbíková Platí od 15. 12. 2015 1. Úvod Tato metoda je určena pro řešení projektu MZSO monitoring vnitřního prostředí v mateřských

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Návod k použití. T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L

Návod k použití. T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L www.cometsystem.cz Návod k použití T3113 T3113D T3113L T3113Ex T3117 T3117D T3117L Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4 20 ma do vzduchotechnického

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY GERÁTOR SIGNÁLU PŘESNÉHO KMITOČTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Jan Šafařík VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Josef Marek, CSc. 2007 UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin.

Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. Několika kliknutími k diagnostice topení. testo 320. Vysoce efektivní analyzátor spalin. testo 320 Efektivní měření pouze s jedním přístrojem. Přístroj testo 320 je Váš spolehlivý partner pro efektivní

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

Analyzátor spalin pro průmysl

Analyzátor spalin pro průmysl Analyzátor spalin pro průmysl testo 340 přenosný měřicí přístroj pro měření spalin v průmyslu O 2 Možnost rozšíření měřicího rozsahu pro neomezené měření při vysokých koncentracích plynu. Analýza spalin

Více

Bluetooth Smart ph elektroda

Bluetooth Smart ph elektroda Bluetooth Smart ph elektroda edge blu se dodává s profesionální ph sondou, která komunikuje přes Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Bluetooth Smart technologie je energeticky účinná, zajišťující nízkou spotřebu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a M7410G MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE POUŽITÍ Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a dává zákazníkům nové možnosti efektivního řízení toku energií a přizpůsobivost

Více

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření Bezdrátový přenos automatizace a měření Wisensys Platforma bezvodičového měření Vydání z března 2015 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519, Katovice, ul. Kościuszki 112 tel.:

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů.

SIGMATEST 2.069. Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. SIGMATEST 2.069 Přenosný vířivoproudý přístroj pro měření elektrické vodivosti všech neželezných kovů. Určování fyzikálních a technologických vlastností materiálů Sledování stavu vysoce namáhaných dílů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Více

Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí

Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí Elcometer 130 Přístroj pro měření obsahu solí zapsán v OR u KOS v Ostravě, oddíl C/11228 Verze: V1_24_05_13 1 / 6 Přístroj pro měření obsahu solí Elcometer 130 rychle a přesně měří množství rozpuštěných

Více

Budoucnost zavazuje. testo 845

Budoucnost zavazuje. testo 845 Budoucnost zavazuje Infra-teploměr s označením snímané plochy Přepínání optiky pro velkou a malou vzdálenost pro optimalizaci velikosti snímané plochy. Současně je možné měřit i vlhkost. testo 845 C %

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz

Technická dokumentace MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. typ TENZ2400. www.aterm.cz MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ typ TENZ2400 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Zařízení pro vyhledávání wifi sítí v pásmu 5GHz Stručný popis FW v. N21i

Zařízení pro vyhledávání wifi sítí v pásmu 5GHz Stručný popis FW v. N21i Zařízení pro vyhledávání wifi sítí v pásmu 5GHz Stručný popis FW v. N21i Zařízení slouží k vyhledávání wifi sítí v pásmu 5Ghz. Jako vlastní wifi zařízení je možno použít jedno z těchto uvedených: NanoStation

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách Modelling parameters of copper communication cables under extreme temperatures

Více

Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí

Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Ulog univerzá lnízapisovač a zobrazovač napě tí Vá ženýuživateli, do rukou se Vá m dostá vá přístroj s možností měřit, zobrazovat a uklá dat zobrazené a naměřené hodnoty do pamě ti. Ty je pak dá le možno

Více

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení Modul WM868-TI (Bezdrátový teploměr - interiérový) Modul WM868-THI (Bezdrátový teploměr a vlhkoměr - interiérový) SOFTLINK s.r.o., Tomkova

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

DM4.3 odmagnetovací modul

DM4.3 odmagnetovací modul DM4.3 odmagnetovací modul Význam kontrolek (LED ) na desce LD1 zelená LED svítí při magnetování. LD2 červená LED bliká při odmagnetování. LD3 modrá LED po celou dobu magnetování od okamžiku plného zamagnetování.

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB Popis k obrázku JP1, JP2 dvě propojky, každá pro jednu čtveřici vstupů (JP1 IN1 až IN4, JP2 IN5 až IN8). JP2 spojeno kontaktní vstupy IN5 až IN8, rozpojeno

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Diplomová práce Vedoucí práce: Autor: Rok: Ing. Kamil Kosturik, Ph.D. ** originál zadaní Poslední

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (5. část) Ing. Josef Kunc Přenos informací V předchozím čísle jsme naznačili, že přenos dat probíhá formou digitalizovaných telegramů. Veškerý přenos informací vychází

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Hodiny řízené pomocí DCF

Hodiny řízené pomocí DCF Hodiny řízené pomocí DCF V dnešní době je mnoho možností jak sestavit hodiny. Většinou je pro nás nejdůležitější přesnost hodin a od toho se odvíjí vše ostatní. Hodiny podle přesnosti můžeme dělit do dvou

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Beetle line Seminární práce z předmětu Principy a systémy techniky Zpracovaly: Bc. Petra Konjatová 12/2010 Bc. Michaela Němcová

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě

ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě ExperimentalCar Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě 2012 1 Obsah 1. Teoretický rozbor... 2 Požadavky na snímač... 3 Úprava snímače... 3 Umístění

Více

Laboratorní zdroj - 1. část

Laboratorní zdroj - 1. část Laboratorní zdroj - 1. část Publikované: 12.02.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V sérii článků, se spolu s kolegou Michalem OK2HAZ, budeme věnovat popisu naší práce při stavbě laboratorního

Více

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Číslo zakázky : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/6 Název projektu: e-vim (výuka

Více