ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ExperimentalCar. Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě"

Transkript

1 ExperimentalCar Kurz vyhodnocení komfortu jízdy na sedadle experimentálního vozidla, rozšíření rozsahu WiFi sítě

2 Obsah 1. Teoretický rozbor... 2 Požadavky na snímač... 3 Úprava snímače... 3 Umístění a orientace snímače Popis použitého HW... 4 Popis systému crio... 4 Popis CAN modul NI crio Zapojení CAN konektoru (DB9)... 6 Popis MEMS akcelerometru, způsob komunikace Zapojení Rozšíření bezdrátové sítě Způsob měření dat Popis ovládání aplikace Vyhodnocení dat /3 oktávové spektrum Vážení Vyhodnocení vibrací Postup měření Literatura Seznam použitého značení CAN (Control Area Network) Sériová sběrnice využívaná v automobilové technice a v průmyslu. crio (Compact Reconfigurable Input Output) Označení typu výrobků firmy National Instrument (NI), které se vyznačují především malými rozměry a možností modifikovat I/O. DMA (Direct Memory Access) Způsob, kterým počítače umožňují hardwarovému subsystému přímý přístup do operační paměti. FIFO (First In First Out) Fronta využívaná v operačních systémech pro meziprocesorovou komunikaci. FPGA Programovatelné hradlové pole. I 2 C (Inter-Integrated Circuit) Multi-masterová počítačová sériová sběrnice která se používá k připojování nízkorychlostních periferií k základní desce, vestavěnému systému nebo mobilnímu telefonu. I / O (Input / Output) Vstup / výstup. MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) Miniaturní elektro-mechanické systémy. PDA (Personal Digital Assistant) Malý kapesní počítač. RMS (Root Mean Square) Efektivní hodnota harmonického signálu. SPI (Serial Peripheral Interface) Sériové periferní rozhraní používané pro komunikaci mezi řídícími mikroprocesory a ostatními integrovanými obvody. RT (Real Time) Systémy pracující v reálném čase. RS-232, USB, RJ-45, DB9 Standardní označení běžně používaných rozhraní a konektorů. WiFi Označení bezdrátové komunikace v počítačových sítích. 1. Teoretický rozbor Vibrace působící na člověka za provozu vozidla prostřednictvím sedadla mohou být zdrojem sníženého pohodlí a mohou v závislosti na jejich intenzitě, frekvenci a délce působení zhoršit pozornost řidiče, způsobovat předčasnou únavu či dokonce různé nemoci především zad. 2

3 12 max. 1,5 ± 0,2 6 max ± 1 Nemoci se často dostaví až po několika letech. Sedadla se proto navrhují i s ohledem na minimalizaci těchto nežádoucích vibrací. Aby bylo možné srovnávat působení vibrací na člověka u různých typů sedadel, byly vytvořeny metody měření jízdního pohodlí. Měřením jízdního pohodlí se zabývá několik norem, ve kterých je specifikováno za jakých podmínek by se takováto měření měla provádět. Jsou zde požadavky na měřicí zařízení, umístění snímačů, jejich úprava pro montáž na sedadlo i popis vyhodnocení naměřených dat. Všeobecné požadavky jsou uvedeny v normě ČSN ISO Vibrace a rázy-hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Další důležité informace o měření vibrací na sedadle včetně popisu úpravy snímačů a jejich umístění je možné najít v normě ČSN EN Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. Měřením vibrací se zabývají i další normy, například SAE J1013. Požadavky na snímač K měření se používá snímač vibrací akcelerometr. Podle SAE J1013 by měl být schopen měřit zrychlení (RMS) od 0,1 m/s 2 do 10 m/s 2. Přesnost měření by měla být o ± 2 % menší než aktuální úroveň vibrací RMS na rozsahu 0.3 až 40 Hz a o ± 6 % menší než aktuální úroveň vibrací RMS na rozsahu 40 až 80 Hz. Rezonanční frekvence snímače bude větší než 300 Hz. Snímač musí vydržet rázové zrychlení vyšší než 100 m/s 2 bez poškození. Měření by mělo probíhat ve třech navzájem kolmých osách současně (například pomoci 3 osého akcelerometru). Úprava snímače Akcelerometr bude připevněn na tenkém disku o průměru 200 mm ± 5 mm. Primární požadavek na disk je vhodné připevnění akcelerometru. Nesmí nepříznivě ovlivňovat komfort člověka ani nadměrně deformovat sedadlo. Může být použit tuhý (Obrázek 1) i polotuhý disk, nicméně polotuhé disky jsou konstrukčně složitější a vhodnější pro měkké nebo vysoce tvarované sedadla. V rozměrech a zpracování polotuhého kotouče se obě normy (SAE J1013 a ČSN EN ) prakticky shodují. Tvarovaná pryž nebo umělá hmota Kovový kotouč Zahloubení pro snímač Snímač Ф 75 ± 5 Ф 250 ± 50 Obrázek 1 Polotuhý úchyt snímače Tuhost tvarované pryže polotuhého kotouče by měla být 80 až 90 jednotek podle Shorerova tvrdoměru (stupnice A). Ф 2 3

4 Obrázek 2 Varianta uchycení snímače na tuhém disku Na obrázku (Obrázek 2) je zobrazeno využití uchycení snímače na tuhý disk podle SAE J1013. Zde by měl být snímač pevně přilepen k disku. Umístění a orientace snímače Měření jízdního pohodlí se provádí v závislosti na tom, co považujeme za zdroj vibrací. Jedna z variant je umístit snímač na sedadlo (Obrázek 3). Snímač by měl být umístěný tak, aby měřil vibrace, které jsou přenášeny ze sedadla na lidské tělo (přibližně uprostřed sedačky pod kyčelními klouby řidiče). Měl by být zajištěný proti posunutí, například lepicí páskou. Osoba, sedící na zkoušené sedačce musí zaujmout obvyklou pozici. Pro měření je možné použít i dalších snímačů (zádová opěrka na sedadle, snímač pod nohama, snímač na podlaze), je pak možné zjistit i tlumení sedačky protože pak máme k dispozici i změřený budicí signál. z x y Obrázek 3 Umístění snímače na sedačce a vyznačení směrů měření 2. Popis použitého HW Popis systému crio Pro měření vibrací v reálném čase použijeme jednotku crio (Obrázek 4). Toto zařízení se skládá z controlleru (NI crio 9014) a boxu (NI crio 9104) do kterého se zasouvají I/O moduly a v němž je programovatelné hradlové pole (FPGA). Controller obsahuje 128 MB paměť DRAM, 2 GB flash paměť pro ukládání dat aplikací a průmyslový procesor o frekvenci 200 MHz. Je zde i speciální operační systém. Je vybaveno portem RS-232, USB a konektorem RJ-45 pro síťovou komunikaci. Pro napájení se používá stejnosměrné napětí 9 až 30 V. 4

5 Obrázek 4 Měřicí zařízení crio Toto zařízení bylo zvoleno pro svou robustnost, odolnost, nízkou spotřebu energie, malé rozměry, přesnost a variabilitu možností použití různých I/O modulů. Díky těmto vlastnostem je možné ho používat i pro měření za jízdy vozidla i za působení vibrací, při nichž by například notebook nemohl pracovat. Může být přímo ovládáno počítačem, ale může také pracovat nezávisle na ostatních zařízeních. Skládá se ze dvou částí. RT část, kde je procesor a speciální operační systém, který umožňuje přesnější vzorkování než to, které je možné dosáhnout na operačních systémech klasických počítačů. Přesné vzorkování je potřebné pro přesné měření vibrací. Druhá část je FPGA část která přímo komunikuje s I/O moduly, ta umožňuje ještě přesnější vzorkování než RT část crio. Popis CAN modul NI crio K tomuto měření, abychom mohli připojit níže uvedený snímač s CAN rozhraním, potřebujeme především I/O modul NI crio 9853 (Obrázek 5). Tento modul slouží pro připojení CAN sběrnice. Obsahuje dva vysokorychlostní porty se standardními konektory DE9M (DB9) (Obrázek 6). První je napájen vnitřně, druhý z vnějšku. Obsahuje CAN controller SJA1000 a CAN vysílač/přijímač TJA1041 (Philips). Umožňuje synchronizaci s ostatními I/O moduly crio. Data jsou přenášena rychlostí 1 Mb/s. Obrázek 5 Modul NI

6 Zapojení CAN konektoru (DB9) CAN sběrnice je připojena k prvnímu portu CAN modulu. Při zapojení je využíváno pouze připojení dvou vodičů sběrnice CAN H a CAN L. Napájení snímačů je připojeno z externího zdroje (6 V). Stínění 5 9 V+ V - CAN L CAN H Optomální zem (V-) 1 6 Obrázek 6 Popis konektoru DB9 modulu NI crio 9853 CAN H CAN L Napájení CAN senzoru (+) Napájení CAN senzoru (-) tabulka 1 Barevné značení vodičů Bílý, hnědý pruh Hnědý Bílý, modrý pruh Modrý Popis MEMS akcelerometru, způsob komunikace MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) akcelerometry typu MMA7456 jsou miniaturní a levné snímače zrychlení, které dokážou pracovat v několika uživatelem volitelných režimech. Tento typ snímače je tříosý s volitelnými rozsahy 2g, 4g, 8g. Maximální nedestruktivní zrychlení snímače je pak 5000g. Snímač je digitální, dokáže komunikovat přes SPI nebo I 2 C sběrnici, díky tomuto řešení je možné snadno provádět změny nastavení snímače, nebo využívat různé funkce jako je měření zrychlení nebo detekce pulsů a úrovní. Zrychlení přečtené ze sběrnice může být v podobě 8 nebo 10 Bit čísla a to pro všechny osy. V praxi to vypadá tak, že pro každou osu je zde jeden registr pro 8 Bit přesnost a dva registry pro 10 Bit přesnost (čte se zvlášť horní a dolní úroveň). V této měřicí úloze bude využit pouze rozsah 8g a zrychlení bude získáváno v podobě 10 Bit čísla. To znamená, že na celý rozsah připadá 1024 hodnot (2 10 ), tím je dána citlivost snímače, která je 64 hodnot / 1 g. Tento typ snímače dokáže měřit i statické zrychlení (např. gravitační zrychlení). K pevnému nastavení offsetu (vynulování os na které nepůsobí gravitace) zde slouží 6 registrů, do nichž se zapisuje hodnota vypočítaná z naměřeného zrychlení. Jeden výpočet a nastavení offsetu zpravidla nestačí, je vhodné ho zopakovat vícekrát (pro 10 Bit čtení stačí asi 5x). Nastavené hodnoty ve snímači zůstanou do odpojení napájecího napětí. Snímač má dvě volitelné vnitřní frekvence měření a to 125 Hz s digitálním filtrem dolní propust 62.5 Hz a 250 Hz s filtrem dolní propust 125 Hz. Konstrukční řešení snímače Část snímače, která je citlivá na zrychlení je tvořena poměrnými kondenzátory s pohyblivou částí a třemi elektrodami (Obrázek 7). Zrychlení působící na snímač způsobí vychýlení pohyblivé elektrody a tím dojde ke změně kapacity. Toto řečení je výhodné v tom, že je možné měřit i statické zrychlení. 6

7 Zrychlení Obrázek 7 Princip MEMS akcelerometru Ve skutečnosti je snímač značně složitější, zvláště pak když se jedná o tříosý akcelerometr. V této úloze snímač s okolím komunikuje přes CAN (Obrázek 9). Je složen ze dvou desek plošných spojů, které jsou připájeny dohromady (Obrázek 8). Na jedné desce je MEMS akcelerometr a komunikuje s deskou, na které je jednočipový procesor a ten obstarává komunikaci s okolím přes CAN. Strana snímače Strana mikroprocesoru Konektor RJ-45 Obrázek 8 MEMS akcelerometr přizpůsobený pro CAN Pro připojení k ostatním snímačům a k systému crio je používaný síťový konektor RJ-45. Díky tomu je možné snadno, rychle a levně připojovat snímače a rozšiřovat síť snímačů. MEMS Jednočipový mikroprocesor FPGA Systém crio SPI CAN WiFi RT Notebook Obrázek 9 Blokové schéma měření zrychlení MEMS senzorem přes CAN. 3. Zapojení Měření bude prováděno na experimentálním vozidle, na které se musí dostatečně pevně namontovat měřicí zařízení a všechny jeho součásti (Obrázek 11). Jako experimentální vozidlo bude použito dvoumístné terénní vozidlo dále v textu nazývané bugyna. Pro měření je zapotřebí připojit napájecí napětí k baterii bugyny (12 V) k napájecímu vstupu ochranného boxu (Obrázek 10). Odtud je napětí rozvedeno do zdroje a všech zařízení. Zdroj je připevněn na ochranném boxu a je na něm vypínač, kterým lze odpojit baterii od celého měřicího systému. Zdroj obsahuje 3 napěťové výstupy: Nestabilizovaný přibližně 12 V stejné napětí jako napětí baterie. Stabilizovaný 5 V ± 0,2 V Stabilizovaný, filtrovaný 6 V ± 0,2 V Zdroj obsahuje i 2 pojistky, jednu na přívodním vedení a druhou na 5 V okruhu. 12 V výstup slouží pro napájení měřicího zařízení crio, 5 V je pro napájení WiFi, PDA a může být použito i pro napájení některých snímačů. Výstupní napětí 6 V je určeno výhradně pro 7

8 napájení akcelerometrů připojených přes CAN. Blokové schéma zapojení je na obrázku (Obrázek 12). Ochranný box crio Zdroj Obrázek 10 Ochranný box se zdrojem WiFi Měřicí zařízení- crio WiFi anténa Snímač zrychlení Obrázek 11 Umístění zařízení na bugyně Na obrázku (Obrázek 11) je umístění celého měřicího systému na bugyně. Měření bude prováděno během jízdy, proto musí být všechny zařízení i kabely dostatečně připevněny. WiFi CAN a 6 V WiFi LAN 5 V 12 V Obrázek 12 Blokové schéma zapojení 8

9 4. Rozšíření bezdrátové sítě V průběhu provozních měření, kdy měřicí zařízení na vozidle je obsluhováno z notebooku umístěného mimo vozidlo a zařízení komunikují přes WiFi síť, kterou zajišťuje WiFi AP na vozidle, za určitých okolností dochází k výpadkům sítě. Omezujícím faktorem jsou různé překážky, vzdálenost, ale i terénní nerovnosti. Při krátkodobém výpadku se zpravidla podaří spojení zpátky navázat, ale obsluha u notebooku nemá přehled o aktuálních měřených parametrech. Řešením je použití systému pro rozšíření sítě na značně větší vzdálenost. Zde je k tomu účelu použito vysílačů WH-9000-MESH od společnosti Air Live (Obrázek 13) Obrázek 13 Vysílač WH-9000-MESH 1. kontrolky stavu 2. Anténa 2,4 GHz (TX+RX) 3. RX anténa 2,4 GHz 4. WAN/LAN konektor (vodotěsný RJ-45) pro připojení napájecího modulu. 5. Konzolový port 6. Restartovací tlačítko 7. Konektor Bridge antény 5 GHz (TX+RX) Rozšíření WiFi sítě na potřebnou vzdálenost je provedeno pomoci čtyř přenosných WiFi modulů (WH-9000-MESH), z nichž, každý obsahuje dva paralelní WiFi vysílače pro dvě různé frekvence. Jeden vysílač je označován jako Bridge a slouží pro propojení jednotlivých WiFi modulů mezi sebou (signál 5 GHz), druhý je pro pokrytí testovací dráhy WiFi signálem (signál o frekvenci 2,4 GHz). Notebook a experimentální vozidlo s měřicím systémem se k této síti (2,4 GHz) připojí a komunikují s nejbližším vysílacím modulem WH-9000-MESH. Pokud notebook a vozidlo nejsou v dosahu stejného vysílače, pak dojde k předání dat pomoci paralelní WiFi sítě do ostatních vysílačů, takže je zaručeno propojení všech zařízení v dosahu celé sítě. Notebook je možné k WiFi modulu připojit i pomoci síťového kabelu (Obrázek 14). Jednotlivé body jsou napájeny z akumulátorů 12 V, které jsou dimenzovány pro zajištění napájecího napětí po dobu minimálně deseti hodin. Napájecí modul (Obrázek 14) je připevněn k úchytu vysílače, spolu se stojanem a anténou tak tvoří jeden celek. 9

10 1 2 3 Obrázek 14 Napájecí modul pro WH-9000-MESH 1. Napájení z akumulátoru 12 V 2. WAN/LAN kabel s napájením pro WH-9000-MESH, nesmí se zde připojit jiné zařízení, jinak může dojít k jeho poškození nebo zničení 3. LAN přípojka například pro notebook Obrázek 15 Znázornění rozmístění jednotlivých zařízení na testovací dráze Jednotlivé vysílače WH-9000-MESH jsou označeny C1, C2, C3 a ROOT. Poslední jmenovaný musí být připojen vždy. 5. Způsob měření dat Pro tuto úlohu bylo použito měřící zařízení NI crio-9014, ke kterému je připojen alespoň jeden 3 osý akcelerometr typu MMA7456. Jde o digitální snímač, který se svým okolím (i s crio) komunikuje přes sběrnici CAN. CAN je sériová sběrnice, která se hojně využívá v automobilové technice. Propojují se pomocí ní různé řídicí jednotky, které tak mohou spolu snadno komunikovat. Sběrnice je dostatečně rychlá a odolná proti rušení. V crio je sběrnice CAN připojena k CAN modulu (NI crio-9853). Jednotlivé moduly se zasouvají do programovatelného pouzdra, kde běží aplikace, která vysokou frekvencí sbírá data z CAN a zpátky posílá různé příkazy. Hlavní část aplikace je vytvořená v realtime části crio, která se chová podobně jako PC. Mezi oběma aplikacemi jsou vytvořeny 2 DMA FIFO fronty, které 10

11 zabraňují ztrácení dat, které by jinak vznikaly při komunikaci mezi aplikacemi s různou rychlostí (na RT části rychlost jednotlivých částí aplikace kolísá v závislosti na právě prováděné operaci). Výše popsaná struktura měřicího zařízení je na obrázku (Obrázek 16). Obrázek 16 Struktura měřicího zařízení 6. Popis ovládání aplikace Před spuštěním samotné měřicí aplikace je potřeba nejprve spustit projekt (Vyhodnoceni_konfortu_jizdy.lvproj). Po spuštění projektu se zobrazí struktura projektu (Obrázek 17), ze které se dají spustit měřicí aplikace (Pohodli_CAN.vi) a aplikace pro vyhodnocení měření (Analyza_pohodli.vi). Aplikace pro vyhodnocení měření (PC) Měřicí aplikace (crio) Obrázek 17 Projekt s potřebnými aplikacemi. Měřicí aplikace (Obrázek 21) má velice jednoduché ovládání, postačí pouze spustit tlačítkem v podobě šipky na horní liště okna aplikace (Obrázek 18), provede se načtení všech připojených snímačů, jejich nastavení a výpočet offsetu (Obrázek 22). 11

12 Spuštění aplikace Obrázek 18 Spuštění aplikace v LabView Uživatel si může zvolit název souboru pro ukládání i dobu ukládání dat. Pro spuštění ukládání dat je potřeba stisknout tlačítko START, data jsou pak ukládána po předem nastavený čas nebo do ukončení měření tlačítkem STOP. Data se automaticky naměří a uloží do souboru. Po zastavení měření se ještě provede uspořádání dat (Obrázek 20), časová náročnost této operace závisí na délce měření. V případě, že se tato operace nezdaří (příliš velký soubor), musí se uspořádání dat provést na počítači pomoci aplikace Setrideni_dat.exe. Aplikace pro setřídění dat umožňuje zvolit typ souboru do kterého se má ukládat (.txt nebo.xls). V případě zvolení xls formátu se soubor s naměřenými daty rozdělí na několik souborů, aby bylo možné zobrazit všechna data, protože Excel dokáže zobrazit jen přibližně řádků (několik řádků je rezervováno pro popis). V případě zvolení uložení dat do textového souboru.txt se data uspořádají do jednoho souboru. Aby bylo možné soubor správně uspořádat, je ke každému souboru s naměřenými daty vytvořen i informativní soubor (název_info.txt). Během měření je možné zobrazovat signál ze snímače a spustit průběžný výpočet 1/3 oktávového spektra pro vybraný snímač a osu. Analýza dat a 1/3 oktávové spektra jsou popsány v kapitole (7 Vyhodnocení dat) Aplikace uvnitř obsahuje vyrovnávací paměti, v případě, že se naplní nad určitou mez, dojde z důvodu šetření výkonu crio k zastavení průběžné analýzy. V aplikaci je také možné popsat si připojené snímače. Obrázek 19 Aplikace pro setřídění velkých souborů 12

13 Obrázek 20 Uspořádání dat v souboru Obrázek 21 Aplikace pro měření vibrací s CAN senzory. 1 Zastavení aplikace 6 Počet vzorků pro analýzu a zobrazení 2 Čas probíhajícího měření 7 Pole s dalšími funkcemi 3 Výběr snímače 8 Časový průběh snímače (3 osy) 4 Zastavení vykreslování grafů 9 Křivka maximálních povolených vibrací 5 Nastavená vzorkovací frekvence 10 Vyhodnocení vibrací na vozidle Všechny potřebné parametry jsou nastaveny při spuštění aplikace, uživatel si však může zvolit některé parametry podle vlastní potřeby (délku měření, název souboru a některé parametry v průběžné analýze). V poli s dalšími funkcemi je spouštění, nastavovaní a vyhodnocování pohodlí, frekvenční analýzy a filtru. Je zde i popis připojených snímačů a nastavení a spouštění ukládání dat. 13

14 x z y Obrázek 22 Princip nastavení offsetu Nastavení offsetu je vyrovnání os vzhledem ke gravitačnímu poli Země. Výpočet je vhodné několikrát po sobě zopakovat, dochází tak k jeho zpřesnění (nejlépe 5 až 8 krát). Vypočtené hodnoty jsou zapsány přímo do MEMS akcelerometru a zůstanou v něm do jeho vypnutí. Pro výpočet offsetu je nutné, aby byl snímač v měřicí poloze a v klidu. 7. Vyhodnocení dat Pro vyhodnocení dat slouží aplikace Analyza_pohodli.vi (Obrázek 25) Aplikace pro analýzu dat může být používána i na počítači na kterém není nainstalováno Labview. Pro tento případ byl vytvořen balíček, po jehož nainstalování je možné aplikaci pro analýzu spouštět pomoci souboru Analyza_pohodli.exe (Obrázek 23). Aplikace je určena pro operační systémy Windows XP a novější. Je použitelná pro českou i anglickou verzi Windows, ale je potřeba to nastavit v aplikaci (použití desetinných čárek nebo teček). Aplikace pro uspořádání souboru Aplikace pro analýzu dat Obrázek 23 Spuštění aplikace pro analýzu dat na PC Analýza dat je zde téměř stejná jako v aplikaci pro měření s tím rozdílem, že v měřicí aplikaci se provádí průběžná analýza z části naměřených dat a v aplikaci Analyza_pohodli jsou vyhodnocována data z celého záznamu. Vkládání dat se dá provést buď vložením (Ctrl + V) jednoho sloupce dat do připravené kolonky, v tomto případě je nutné zadat vzorkovací frekvenci měření a jednotky zrychlení, nebo otevřením správně naformátovaného souboru. Obrázek 24 Nástroj pro otevření souboru s daty a volbou snímače Při načítání dat ze souboru není potřeba zadávat vzorkovací frekvenci (nastaví se automaticky). Ze souboru se načítají se všechny snímače a všechny jejich osy, uživatel si tak může vybrat požadovaný snímač podle jeho ID. U každého snímače se také po jeho vybrání a spuštění zobrazí popis. V aplikaci je z naměřených dat vytvořeno 1/3 oktávové spektrum. V záložce Časový záznam (Obrázek 25) je zobrazen načtený soubor v čase a je možné z něj vybrat i jeho část. Také je 14

15 zde informace o délce záznamu v sekundách a o počtu naměřených vzorků. Další záložka FFT pak obsahuje nástroje pro frekvenční analýzu. Pro 1/3 oktávové spektrum byla nastavena nejnižší frekvence 0,125 Hz a nejvyšší frekvence 80 Hz. Jde o první a poslední středy pásem 1/3 oktávového spektra (tabulka 2). K vyhodnocování naměřených dat se při posuzování jízdního pohodlí používají 1/3 oktávové spektra (kapitola - 1/3 oktávové spektrum). Ty jsou dále přepočítány v závislosti na použité normě směru působení vibrací a typu měření různou váhovou funkcí. A to z toho důvodu, že vibrace na různých frekvencích mají na lidský organismus jiný vliv. Při těchto analýzách se pracuje s efektivní hodnotou zrychlení (RMS), která se vypočítá: a a RMS ( 1) 2 [TŮMA 2006] a amplituda harmonického signálu a RMS efektivní hodnota harmonického signálu Obrázek 25 Ukázka aplikace pro vyhodnocování měření 1 Spuštění analýzy vybraného souboru 7 Pole s výsledky analýz a časovým průběhem 2 Vypnutí aplikace 8 Vzorkovací frekvence měření 3 Zobrazení dat v [m.s -2 ] nebo [db] 9 Načtení dat pro analýzu 4 Výběr osy snímače 10 Data ze zobrazených analýz 5 Čas, pro který se nastaví povolená 11 Volba verze operačního systému úroveň vibrací 6 Načtení souboru pro analýzu Při měření vibrací se často výsledky nezobrazují v m.s -2, ale v db (decibely). Pro efektivní hodnoty (RMS) veličin se decibely vypočítají: 15

16 db RMS 20 log 10 RMS ( 2) 0 [TŮMA 2006] RMS 0 referenční hodnota efektivní hodnoty. Pro vibrace ve zrychlení je RMS 0 = m.s -2 V tomto měření bude využito frekvenční vážení podle normy ČSN ISO (Obrázek 27). 1/3 oktávové spektrum K vyhodnocování naměřených dat se při posuzování jízdního pohodlí používají 1/3 oktávové spektra. U těchto spekter je na ose x frekvence a na ose y zrychlení v m.s -2 nebo v db. Frekvenční osa je dále rozdělena na pásma (Obrázek 26), která na sebe navazují a jejichž střední frekvence jsou uvedeny v tabulce (tabulka 2). V grafech jsou jednotlivá pásma reprezentována sloupci ( Obrázek 25). Výška sloupce je dána výkonem signálu na daném pásmu (frekvenčním rozsahu). Střední frekvence nebo mezní frekvence sousedních pásem tvoří geometricko řadu jejíž kvocient je 3 2 (vzdálenost středních frekvencí dvou sousedních pásem). tabulka 2 Střední frekvence 1/3 oktávového spektra 0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,315 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3, , , , Jednotlivá pásma 0,8 1 1,25 1,6 2 f [Hz] , Střední frekvence pásem Střední frekvence pásem Obrázek 26 Výřez frekvencí 1/3 oktávového spektra. Na obrázku (Obrázek 26) je vidět, že okraje jednotlivých frekvenčních pásem se částečně překrývají. To je dáno jejich realizací pomoci digitálních pásmových filtrů (pro každé pásmo je použit jeden digitální filtr). Osa x (frekvence) je v logaritmickém měřítku, to znamená že šířky jednotlivých pásem (rozsah frekvencí, které obsahují) jsou různé, i když na první pohled vypadají v grafu stejně. Šířka jednotlivých pásem se zvětšuje se zvyšující se frekvencí. [TŮMA 2006] 16

17 Zrychlení [m.s^-2] Frekvenční vážení [db] Vážení Na obrázku (Obrázek 27) je znázorněno frekvenční vážení používané pro měření jízdního pohodlí na sedadle podle normy ČSN ISO Udává kolik bude na různých frekvencích změřené zrychlení uměle ztlumeno. Nejvíce jsou tlumeny nízkofrekvenční vibrace (okolo 0,1 Hz) a vibrace o vyšší frekvenci (okolo 80 Hz). Toto vážení se aplikuje na 1/3 spektrum, výsledný sloupcový graf se následně vyhodnocuje nebo srovnává s podobnými záznamy (úpravy na sedačce, jiná rychlost na stejném povrchu vozovky, různé povrchy). Křivky frekvenčního vážení Vertikální směr Horizontální směr , Frekvence [Hz] Obrázek 27 Křivky frekvenčního vážení Vyhodnocení vibrací Vyhodnocení naměřených vibrací se posuzuje podle maximální hladiny zrychlení, ta je stanovena nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro vertikální a horizontální směr zrychlení jsou různé maximální hladiny zrychlení (Obrázek 28). Povolená hladina vibrací pro 8 hodin 10 1 Vertikální směr Horizontální směr 0,1 0, Frekvence [Hz] Obrázek 28 Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací pro 1/3 oktávová spektra 17

18 Tyto limitní hodnoty slouží pro hodnocení 1/3 oktávových spekter. Přípustná mez zrychlení je dána spojnicí bodů, jejichž souřadnice pro osmihodinové působení jsou v tabulce (Tabulka 3). Tabulka 3 Maximální přípustné hodnoty vibrací pro horizontální a vertikální směr. Vertikální 8 hod. Horizontální 8 hod. f [Hz] Přípustná hodnota zrychlení [m.s -2 ] Přípustná hodnota zrychlení [m.s -2 ] 0,5 0,63 0,22 0,63 0,63 0,22 0,8 0,63 0,22 1 0,63 0,22 1,25 0,56 0,22 1,6 0,5 0,22 2 0,45 0,22 2,5 0,4 0,28 3,15 0,36 0,36 4 0,32 0,45 5 0,32 0,56 6,3 0,32 0,71 8 0,32 0,9 10 0,4 1,12 12,5 0,5 1,4 16 0,63 1,8 20 0,8 2, ,8 31,5 1,25 3, ,6 4, ,6 63 2,5 7,1 80 3,15 9 Pro jinou dobu než 8 hodin se musí použít přepočet: K 480 T 480 T 10.log db nebo k [KÖKÖRČENÝ, 2006] Přípustná hladina vibrací se posune o korekci K [db] nebo vynásobí korekcí k. T je skutečná doba působení vibrací v minutách. Čas T (t) tedy udává jak dlouho může být člověk naměřeným vibracím vystaven. V aplikaci je přípustná hodnota vibrací vypočítávána podle nastaveného času a přímo zobrazena v grafu 1/3 oktávového spektra. Další způsob vyhodnocování jízdního pohodlí vychází z povolených hladin vibrací pro celkové vážené hodnoty zrychlení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací naměřené na sedačce jsou uvedeny v tabulce (tabulka 4). Celková vážená hodnota zrychlení (vibrací) se určí podle vztahu: w W ia i i a ( 4) [ČSN ISO ] ( 3) 18

19 a w frekvenčně vážené zrychlení W i váhový činitel i-tého 1/3 oktávového pásma a i efektivní hodnota zrychlení v i-tém 1/3 oktávovém pásmu tabulka 4 Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací pro 8 hodin Nejvyšší přípustná celková hladina zrychlení [db] Nejvyšší přípustná celková hladina zrychlení [m.s -2 ] Celkové vertikální vibrace 115 0,56 Celkové horizontální vibrace 112 0,4 Tyto hladiny (tabulka 4) jsou pro 8 hodinové působení, pro jiné než osmihodinové působení se musí přepočítat. [SMETANA, 1998] 8. Postup měření Cílem měření je porovnat vibrace působící na řidiče při jízdě na alespoň 2 různých typech povrchů (asfalt, terén) a zjištění, jak dlouho se může vozidlo po daném povrchu pohybovat bez ohrožení zdraví řidiče (podle přípustného zrychlení). Aby bylo možné měření porovnávat, musí vozidlo na dané testovací dráze jet ustálenou rychlostí. Postup: Umístit ochranný box s crio, WiFi, a anténu na místa vyznačené na obrázku ( 1) Obrázek 29). Přívodní napětí 12 V Baterie 12 V WiFi Měřicí zařízení- crio WiFi anténa Snímač zrychlení Zapojení konektoru snímače Obrázek 29 Rozmístění zařízení na vozidle. 2) Zapojit tato zařízení podle schémat zapojení ( 19

20 3) Obrázek 29 a Obrázek 30 ) a připojit k baterii, tlačítko na zdroji musí být v poloze OFF. WiFi CAN a 6 V WiFi LAN 5 V 12 V Obrázek 30 Blokové schéma zapojení 4) Připevnit snímač lepicí páskou na sedačku řidiče tak, aby byl přibližně uprostřed sedačky (mezi kyčelními klouby řidiče). 5) Obrázek 29 ). 6) Zapnout zdroj na ochranném boxu. Připojit snímač ( 7) Spustit notebook a aplikaci určenou pro měření. 8) Uvést vozidlo do klidu (zastavit na rovině, vypnout motor) a spustit měření. Na snímači se po startu automaticky nastaví offset nulová pozice na všechny osy, proto musí být v naprostém klidu (tato operace netrvá déle než 15s). 9) Nastavit dobu měření zadanou cvičícím (neměly by být menší než 5 min), zadat název souboru a rozjet vozidlo po testovací dráze. 10) Při dosažení zadané rychlosti spustit měření (START). Udržovat ustálenou rychlost po dobu měření. Při každém měření (pro různé dráhy a rychlosti) spustit měření znovu, data pak budou ukládána do různých souborů. 11) Stáhnout data za asistence cvičícího z crio do PC. 12) Provést analýzu dat: Z každého záznamu provést analýzu pomoci 1/3 oktávového spektra (Analyza_pohodli.vi - Obrázek 25) pro každou osu zvlášť. U výsledného grafu musí být uvedeno, za jakých podmínek bylo měření prováděno (rychlost, délka záznamu, popis povrchu testovací dráhy). Určit jak dlouho může být na daném povrchu a při dané rychlosti bugyna provozována aby nedošlo k překročení povolené hranici vibrací. Vypočítat celkovou váženou hladinu vibrací (například pomoci Excelu) pro vertikální vibrace. Ta se vypočítá podle vzorce (4) a zjistit jestli není celková hladina vibrací (tabulka 4) překročena pro 8 a 4 hodinovou směnu. Přepočet na 4 hodinovou směnu provést podle vzorce (3). 20

21 Literatura TŮMA J. Signal processing - Kapitoly o Zpracování signálů. Ostrava: Katedra ATŘ VŠB TU Ostrava, Odborná norma ČSN ISO Vibrace a rázy-hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Odborná norma ČSN EN Vibrace-Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. Odborná norma SAE J1013 Measurement of whole body vibration of the seated operator of off-highway work machines. SMETANA S. a kolektiv. Hluk a vibrace Měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika, ISBN BRÜEL&KJÆR A, Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. KÖKÖRČENÝ M. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [online] PS Bárta s.r.o. 2006, aktualizováno Dostupné z: < _.php>. 21

Měření na motokárách výukové měřící úlohy

Měření na motokárách výukové měřící úlohy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě LÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název projektu: Popularizace technických oborů u žáků

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle 2012 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis měřicího systému CDS... 3 3 Princip a využití snímačů... 8 3.1 Měření podélného pohybu... 8

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo 2670/2011.

Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo 2670/2011. Úloha: Měření, zpracování a hodnocení vibrací budovy s ohledem na nepříznivé účinky na stavební konstrukce a jejich uživatele Sestavení této úlohy podpořil Fond rozvoje vysokých škol v rámci projektu číslo

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

PCU01.04. Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č. 066. Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n.

PCU01.04. Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č. 066. Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. PCU01.04 Procesorová jednotka Příručka uživatele Platí od výr. č. 066 Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o f

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

Uživatelský manuál. Vyvažovací analyzátor Adash 4202

Uživatelský manuál. Vyvažovací analyzátor Adash 4202 Uživatelský manuál Vyvažovací analyzátor Adash 4202 Aplikace: Provozní vyvažování strojů Certifikace jiskrové bezpečnosti Eex ib IIB T3 Vlastnosti: ICP napájení připojeného snímače, AC vstup pro měření

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), postupem

Více

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů

4 Vibrodiagnostika elektrických strojů 4 Vibrodiagnostika elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s technologií měření vibrací u točivých elektrických strojů a vyhodnocováním diagnostiky jejích provozu. 4.1 Zadání Pomocí

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Výrobní program Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Září 2007 Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Univerzální číslicová indikace polohy HEIDENHAIN je správným řešením pro obráběcí stroje,

Více

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k EBS 20M EBS 60M GMH 3xxx a GMH 5xxx EASYBus a EASYLog TLogg GDUSB 1000 GSOFT 3050 operační systémy Windows XP / 7 98 SE / 7 98 SE / 7 98 SE / 7 XP / 7 XP / 7 XP / 7 možnost použití více rozhraní současně

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Servisní menu a nastavení IP-390

Servisní menu a nastavení IP-390 Servisní menu a nastavení IP-390 I&TS, spol. s r.o. Havlíčkova 215 280 02 Kolín4 tel: +420-321-723555 e-mail: info@iats.cz http://www.iats.cz 1.Úvod Úvodem je třeba říci že všechny parametry indikace se

Více

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1 systém Společnost Omron nyní nabízí bezpečnostní systém kompatibilní s prostředím, který lze použít třemi způsoby: jako samostatnou řídicí jednotku, jako bezpečnostní sít' rozšiřitelnou pomocí vzdálených

Více

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812 (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku Manuál technika systému 2 ASSET 804, 808, 812 Popis výrobku Obsah 1 Popis skříně...3 1.1 Skříň...3 1.2 Výrobní štítek...3 1.3

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,..

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška A3B38MMP 2013 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2013, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Rozhraní SPI Rozhraní SPI ( Serial Peripheral

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

Synchronizace zpráv (rámců) z MEMs systémů na CAN sběrnici

Synchronizace zpráv (rámců) z MEMs systémů na CAN sběrnici Synchronizace zpráv (rámců) z MEMs systémů na CAN sběrnici Obsah Zadání měření na sběrnici CAN... 3 Úvod... 3 MEMs... 3 Popis software pro USB2CAN... 3 Popis měřicích modulů (MEMs akcelerometrů)... 5 Popis

Více

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX

Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX manuál Manuál práce s dataloggerem Xplorer GLX Ovládání dataloggeru Xplorer GLX je jednoduché a intuitivní. Kromě popisu ovládání základních funkcí a nastavení připojujeme některé tipy související se zkušenostmi

Více

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů OSCILOSKOPY Základní vlastnosti osciloskopů režimy y t pozorování časových průběhů, měření v časové oblasti x y napětí přivedené k vertikálnímu vstupu je funkcí napětí přivedeného k horizontálnímu vstupu

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

ESIII-2.3.4 Další komponenty v moderní elektroinstalaci

ESIII-2.3.4 Další komponenty v moderní elektroinstalaci Projekt: OORNÝ VÝVIK VE 3. TISÍILETÍ Téma: ESIII-2.3.4 alší komponenty v moderní elektroinstalaci Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef ulínek Střední průmyslová škola Uherský rod,

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě XXX. ASR '2005 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 29, 2005 519 Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě WOJCIASZYK, Petr Ing., VŠB-TU Ostrava, FS, katedra

Více

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce:

Popis produktů série GDS-3000. Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Popis produktů série GDS-3000 Srovnání s konkurencí: Příslušenství zahrnuté v dodávce: Příslušenství součástí dodávky Uživatelská příručka, napájecí kabel GTP-351R 350 MHz (10:1) pasivní sonda pro GDS-3352/3354

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často

Více

Osciloskopická měření

Osciloskopická měření Lubomír Slavík TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/07.0247), který je spolufinancován Evropským

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení

zení Koncepce připojení V/V zařízení POT POT ... V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče Připojení periferních zařízení Připojení periferních zařízen zení 1 Koncepce připojení V/V zařízení V/V zařízení jsou připojena na sběrnici pomocí řadičů. Řadiče specializované (řadič disku) lze k nim připojit jen zařízení určitého

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

Měření a vyhodnocování kvality elektrické energie zdroj úspor podniku. Ing. Jaroslav Smetana. Blue Panther s.r.o.

Měření a vyhodnocování kvality elektrické energie zdroj úspor podniku. Ing. Jaroslav Smetana. Blue Panther s.r.o. Měření a vyhodnocování kvality elektrické energie zdroj úspor podniku Ing. Jaroslav Smetana Blue Panther s.r.o. Co je kvalita energie? Vlastnosti elektrické energie - ideální stav: Stabilní frekvence (50

Více

Uživatelská příručka. SIGNAL-5

Uživatelská příručka. SIGNAL-5 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 Uživatelská příručka. SIGNAL-5 č. 204 33 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, k obsluze,

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Fibaro Z-Wave mod uly : Kompatibilní se všemi Z-Wave automatickými systémy, Cenově konkurenceschopné. tel.: www.yatun.cz

Fibaro Z-Wave mod uly : Kompatibilní se všemi Z-Wave automatickými systémy, Cenově konkurenceschopné. tel.: www.yatun.cz Přehled produktů Fibaro Z-Wave mod uly : Kompatibilní se všemi Z-Wave automatickými systémy, Fibaro elektronické moduly jsou nejmenší zařízení tohoto druhu na světě a mohou být instalovány do všech běžných

Více

FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY K SYSTÉMU POWER+

FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY K SYSTÉMU POWER+ FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY K SYSTÉMU POWER+ O..K.SERVIS Plus s.r.o. OKS-T-MGU060005.a 1/12 Obsah 1 BATERIE...4 1.1 Jaké je DC napětí systému? Jaký je potřebný počet baterií?...4 1.2 Proč se má zadávat

Více

Registrační teploměr

Registrační teploměr Popis zapojení: Registrační teploměr ukládá aktuální teplotu do paměti EEPROM v intervalu jedné hodiny. Zařízení je vybaveno zdrojem reálného času (RTC), který zároveň probouzí mikroprocesor ze stavu spánku.

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP Servozesilovače Digitální servozesilovače TGA, TGP Digitální servozesilovače TGA 300 Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití LOGGER R0121 Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty R0121 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty až ze dvou externích teplotních sond, připojených pomocí

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 Uživatelský návod Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 uživatelský návod PQ monitor MEg39 Úvod PQ monitor MEg39 měří čtyři napětí a čtyři

Více

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě.

MANUÁL SMART-MQU. 1. Úvod. 2. Fyzické provedení přenosové sítě. 1. Úvod MANUÁL SMART-MQU Program SMART MQU je určen pro přenos naměřených údajů z ultrazvukového průtokoměru SMART MQU (9500) a MQU 99 firmy ELA,spol. s.r.o.. Přístroj SMART MQU je ultrazvukový průtokoměr

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3]

Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Obr. 1: Brick s moduly [3] 2. Popis robota NXT Cílem této kapitoly je seznámit s parametry a moduly stavebnice NXT. Klíčové pojmy: Stavebnice, moduly, CPU, firmware, komunikace, brick. Nejdůležitější součástkou stavebnice je kostka

Více

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC

Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Elektronická kapacitní dekáda - BASIC Stručná charakteristika: Plně elektronizovaná kapacitní dekáda s širokým rozsahem hodnot. Indikuje velké množství parametrů nastaveného kapacity včetně lokálních teplot.

Více

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM

Snímače teploty a vlhkosti s komunikací po RS485 protokolem Modbus RTU - řada PHM Popis: Snímače jsou určeny pro měření teploty a vlhkosti vzduchu bez agresivních příměsí v klimatizačních kanálech, exteriérech a interiérech bez zvýšených estetických nároků na design. Měřené hodnoty

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy

Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Výběrové řízení pro projekt: Elektrotechnika prakticky a perspektivně. Příloha č. 3 výzvy Položka KS Hodnota Splněno 03.03.01 PC sestava výuka 4 Minimální požadavky na All In One počítač pro ovládání a

Více

EOS-ARRAY MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE.

EOS-ARRAY MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE. EOS-ARRAY MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE. EOS-Array je sestava modulů, které vykonávají kompletní kontrolu fotovoltaické elektrárny. Jedná se o lokální monitorovací systém, zajišťující měření

Více

Uživatelský manuál. Diagnostický analyzátor Adash 4201

Uživatelský manuál. Diagnostický analyzátor Adash 4201 Uživatelský manuál Diagnostický analyzátor Adash 4201 Aplikace: Optimální diagnostický přístroj pro servisní měření, analýzu před a po opravě apod. Diagnostika ložisek, mazání a mechanických poruch strojů

Více

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet

1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet 1 Podrobná specifikace Yunifly Datasheet OBRAZEK fotky Yunifly obe desky zvlast + dohromady + top view - merge to one 1.1 Hmotnost a rozměry Elektronika Yunifly je složena ze dvou samostatných částí, které

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 2. Číslicové počítače a jejich využití pro

Více

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18

Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 Stručný návod k obsluze palubního počítače v autobusech SOR NB 12 a NB 18 K ovládání palubního počítače slouží barevný dotykový displej. Zadávání údajů nebo nastavování probíhá jednoduchým klepnutím na

Více

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál

XL-FMS130D. Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC. Uživatelský manuál XL-FMS130D Měřidlo a zdroj pro měření v optických sítích CATV / HFC Uživatelský manuál Obsah I. Popis... 3 II. Funkce... 4 III. Technická specifikace... 4 IV. Popis přístroje... 6 V. Ovládání... 7 VI.

Více

LBC 3251/00 Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b

LBC 3251/00 Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b Konferenční systémy LBC 3251/ Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b LBC 3251/ Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b www.boschsecurity.cz u u u u u Aktivní reproduktory Proměnný elevační úhel

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje oddělení veřejných zakázek 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

Vybrané, speciální zkoušky: automobilový průmysl

Vybrané, speciální zkoušky: automobilový průmysl Vybrané, speciální zkoušky: automobilový průmysl 17. 03. 2011 Roman Dlabaja Obsah Specifika zkušebnictví v oblasti automobilového průmyslu Použiti SW a HW v laboratořích ITC Příklady řešení některých testů

Více

R S A-01. Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Návod na používání a údržbu

R S A-01. Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Návod na používání a údržbu Dopravně-bezpečnostní zařízení RSA-01 Radar-Semafor Autron R S A-01 Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Návod na používání a údržbu Dopravně-bezpečnostní zařízení

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Topologická struktura měřicích systémů

Topologická struktura měřicích systémů Počítačové systémy Číslicové měricí a řídicí systémy Sestava přístrojů a zařízení umožňující komplexní řešení měřicí úlohy a její automatické provedení. laboratorní průmyslové lokální rozsáhlé Topologická

Více

DataLab IO. DataLab PC/IO

DataLab IO. DataLab PC/IO DataLab IO Průmyslové vstupně/výstupní jednotky s rozhraním USB, Ethernet nebo RS-485 DataLab PC/IO Průmyslový počítač se vstupně/výstupní jednotkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné

Více

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ.

Zdroje řady KA3000. Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Zdroje řady KA3000 Digitálně programovatelný laboratorní zdroj. NÁVOD K POUŽITÍ. Pro bezpečné použití: - nezakrývejte a neblokujte otvory chladícího ventilátoru - vylučte práci neškolené obsluhy, která

Více

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití

Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000. Návod k použití Kamera do auta HD DVR černá skříňka K6000 Návod k použití Napsal: DU HD kamera určené spíše do auta pro monitorování dopravní situace před vozidlem (černá skříňka). Tato kamera může usvědčit viníka dopravní

Více

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Ovladač příslušenství - XbusTCO VI Ovladač příslušenství - XbusTCO A Úvod XbusTCO je vytvořen k ovládání příslušenství vybaveného DCC dekodéry z Optického ovládacího panelu (Tablero de Control Óptico / Turnout controller Optical) s použitím

Více

2 Divar - Digitální videorekordér. Poznámky k instalaci a konfiguraci F G H

2 Divar - Digitální videorekordér. Poznámky k instalaci a konfiguraci F G H Storage Array CTRL 1 CTRL 2 CTRL 3 CTRL 4 CTRL 5 1A 1B 2A 2B 1 2 3 4 5 6 7 8 R 3A E L 3B A 4A Y 4B 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Divar Digitální videorekordér Vzhledem k vysokému stupni integrované mže být

Více