MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY"

Transkript

1

2 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

3 obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo grafický symbol značka základní varianta plnobarevná značka proporční schéma značka ochranná zóna značka černobílá varianta značka jednobarevná varianta značka negativní varianty rozměrová řada značky v plnobarevném provedení rozměrová řada značky v jednobarevném provedení značka s plným názvem programu značka se zkratkou značka se zkratkou proporční schéma značka se zkratkou ochranná zóna základní barevnost značka a její vztah ke značce EU značka a její vztah ke značce EU atypická varianta značka v poměrovém vztahu ke značce EU a značce žadatele značka v poměrovém vztahu ke značce EU a značce žadatele aplikace značka na podkladové ploše značka na podkladové ploše nesprávné použití nesprávné použití značky základní písmo Meta doplňkové písmo Times ukázky sazby 03 merkantilní tiskoviny vizitka zaměstnance obálka DL instituce související s programem obálka C5 instituce související s programem obálka C4 instituce související s programem dopisní papír Regionální rada dopisní papír Úřad regionální rady tisková zpráva sdělení objednávka faxová zpráva obálka dokumentů řídícího orgánu prezenční listina karta zaměstnance razítko samolepky 04 multimediální aplikace internetové stránky powerpointová prezentace ová signatura 05 propagační předměty desky CD ROM prezentační CD ROM bloky tužky hrnky trička tašky 06 označení projektů a jejich výstupů velkoplošný panel A šířka velkoplošný panel B výška tabulka kovová tabulka označení pořízených předmětů označení tiskovin aplikace umístění značek 07 označení majetku a orientační systém auto označení kanceláře 08 tištěné materiály univerzální layout publikací obálka univerzální layout publikací propagační tiskoviny reklamní média MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

4 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

5 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy Regionální operační program (ROP) pro region soudržnosti Střední Čechy představuje hlavní programový dokument, který určuje priority pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie v programovém období Předpokladem efektivní prezentace je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožní vést jednotnou efektivní komunikaci a srozumitelnou prezentaci programu ROP Střední Čechy a Evropské unie, s minimálním rizikem pochybení. Dodržování zásad a pravidel daných tímto manuálem zaručuje jednotnou a nezkreslenou identifikaci ROP Střední Čechy ve všech aplikacích vizuálního stylu. MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

6 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

7 02 značka, barevnost, písmo Značka je základním stavebním prvkem vizuálního stylu. Od definice značky se odvíjí ucelený a strukturovaný systém vizuální komunikace ROP Střední Čechy. V této části manuálu jsou popsány zásady vizuální filozofie značky, proporciální vztahy, odvozené varianty a písmo, které vytvářejí systémový předpoklad pro správnou aplikaci vizuálního stylu. MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

8 02.01 grafický symbol Symbol ROP Střední Čechy tvoří grafický prvek ze zalomených šipek, který evokuje dynamičnost a ve významové rovině představuje informační a ekonomický průnik na regionální a evropské úrovni. Barevnost symbolu je odvozena od značky EU (žlutá, modrá) a značky Středočeského kraje (modrá, červená). V případě jednobarevného užití symbolu (černá, přímá barva) se aplikuje tzv. šablonová verze, která umožňuje bezproblémovou aplikaci v různých technikách (slepotisk, ražba, plotr atd.) MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZÁKLADNÍ VARIANTA PLNOBAREVNÁ

9 V A R I A N TA Č E R N O B Í L Á N E G AT I V V A R I A N TA Č E R N O B Í L Á V A R I A N TA J E D N O B A R E V N Á N E G AT I V V A R I A N TA J E D N O B A R E V N Á MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

10 02.02 značka základní varianta plnobarevná Základní varianta značky ROP Střední Čechy je složeninou tříbarevného symbolu a zkratky ROP slovního označení Regionální operační program, tvořenou verzálkami písma Meta. Mezery mezi literami jsou pro podobu značky opticky vyrovnány. Tato varianta je nadřazena všem ostatním variantám. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

11 x x značka proporční schéma x Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky ROP Střední Čechy. Velikostní konstanta x, od níž jsou odvozeny poměry umístění značky a symbolu, je polovinou čtverce (). Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD ROM, který je přílohou tohoto manuálu značka ochranná zóna Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu ROP Střední Čechy. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

12 02.05 značka černobílá varianta Černobílá šablonová varianta značky je určena k užití všude tam, kde technologická omezení nebo jiné objektivní příčiny vylučují možnost plnobarevného provedení (razítka, fax, merkantilní tiskoviny, inzeráty nebo při extrémním zmenšení). Je zakázáno používat jiné černobílé varianty (nelze měnit procenta tiskového rastru). MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

13 x x značka jednobarevná varianta V případě užití jednobarevného tisku lze pracovat s přímou barvou Pantone (viz 02.14). V této verzi značky se používá šablonová varianta symbolu značka negativní varianty V případě jednobarevného užití značky v negativní verzi lze použít výhradně variantu s definovanou barvou Pantone a šablonovým ekvivalentem symbolu. Ohraničení negativního obrazce je odvozeno od ochranné zóny značky (viz 02.04). MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

14 02.08 rozměrová řada značky v plnobarevném provedení Rozměrová řada značky představuje ukázky značky ROP Střední Čechy v doporučených velikostních poměrech. Definovaná velikostní škála slouží k systémově jednotnému užívání značky % Doporučené velikosti a jejich aplikace: 200 % Pro použití ve formátu A1, A2 140 % Pro použití ve formátu A2, A3 100 % Pro použití ve formátu A4 60 % Pro použití ve formátu A4, A5 40 % Pro použití ve formátu A6 a méně Ve zmenšení pod 40 % doporučujeme neužívat plnobarevnou verzi značky. V takových případech doporučujeme pracovat s jednobarevnou variantou (Nanus) % % MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY 6 0 % 4 0 %

15 2 0 0 % % % 6 0 % 4 0 % 3 0 % rozměrová řada značky v jednobarevném provedení Rozměrová řada značky představuje ukázky značky ROP Střední Čechy v doporučených velikostních poměrech. Definovaná velikostní škála slouží k systémově jednotnému užívání značky. Doporučené velikosti a jejich aplikace: 200 % Pro použití ve formátu A1, A2 140 % Pro použití ve formátu A2, A3 100 % Pro použití ve formátu A4 60 % Pro použití ve formátu A4, A5 40 % Pro použití ve formátu A6. Ve zmenšení pod 40 % (například černobílé inzeráty) se užívá upravená varianta pro minimální zmenšení (Nanus). MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

16 02.10 značka s plným názvem programu Značka ROP Střední Čechy s plným názvem programu Regionální operační program Střední Čechy je odvozeninou základní značky (viz 02.02) a vztahují se na ni všechny dispozice kromě velikostních poměrů. Tato varianta značky se užívá všude tam, kde z objektivních příčin nelze použít základní nebo zkrácenou variantu značky. PLNOBAREVNÁ VARIANTA MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ČERNOBÍLÁ VARIANTA

17 x P R O P O R Č N Í S C H É M A x O C H R A N N Á Z Ó N A NEGATIVNÍ VARIANTA x MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

18 02.11 značka se zkratkou Tzv. zkrácená varianta značky ROP Střední Čechy je grafickou složeninou tříbarevného symbolu a zkratky slovního názvu Regionální operační program tvořené verzálkami písma Meta. Použití verzálek umožňuje kvalitní čitelnost i při velkém zmenšení. Tato varianta se používá výhradně v případech, kdy je zaručená dostatečná identifikace se základní značkou ROP Střední Čechy, nebo na tiskovinách (dopis, vizitka apod.), na kterých je uveden v textu plný název programu. PLNOBAREVNÁ VARIANTA MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ČERNOBÍLÁ VARIANTA

19 x P R O P O R Č N Í S C H É M A x O C H R A N N Á Z Ó N A NEGATIVNÍ VARIANTA x značka se zkratkou proporční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry varianty značky ROP Střední Čechy se zkratkou. Velikostní konstanta x, od níž jsou odvozeny poměry umístění značky a symbolu, je polovinou čtverce (). Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD ROM, který je přílohou tohoto manuálu značka se zkratkou ochranná zóna Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu ROP Střední Čechy. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

20 02.14 základní barevnost Základní barevnost značky ROP Střední Čechy je definovaná podle vzorníku Pantone. Základní podkladová barva je bílá, kromě případů použití na barevné ploše (viz 02.19). Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída) a Pantone U (ofset), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), HTML pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie. PA N T O N E C C M Y K 0 / 1 6 / / 0 R G B / / 0 W EB # F 7 D R A L M MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

21 PA N T O N E C C M Y K 5 / / / 0 R G B / 3 1 / 3 8 W EB # E 3 1 F 2 6 R A L M PA N T O N E C C M Y K / 8 6 / 0 / 1 5 R G B 2 4 / 6 5 / W EB # R A L M MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

22 02.15 značka a její vztah ke značce EU Ukázka značky ROP Střední Čechy v poměrovém vztahu ke značce EU. PLNOBAREVNÁ VARIANTA ČERNOBÍLÁ VARIANTA MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

23 x x P R O P O R Č N Í S C H É M A x O C H R A N N Á Z Ó N A x x x MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

24 02.16 značka a její vztah ke značce EU atypická varianta Ukázka varianty značky ROP Střední Čechy ve zkráceném atypickém logotypu v poměrovém vztahu k značce EU. Tato varianta značky je definována výhradně pro užití ve vztahu k značce EU. Její užití ve vztahu k jiným značkám nebo v samostatných aplikacích je zakázáno. PLNOBAREVNÁ VARIANTA ČERNOBÍLÁ VARIANTA MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

25 x x P R O P O R Č N Í S C H É M A x O C H R A N N Á Z Ó N A x x MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

26 02.17 značka v poměrovém vztahu ke značce EU a značce žadatele Ukázka varianty značky ROP Střední Čechy v poměrovém vztahu ke značce EU a značkám žadatelů. Tato varianta je určena výhradně pro materiály produkované žadatelem. ZNAČKA ROP V POMĚROVÉM VZTAHU KE ZNAČCE EU A ZNAČCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZNAČKA ROP V POMĚROVÉM VZTAHU KE ZNAČCE EU A ZNAČCE REGIONU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA ROP V POMĚROVÉM VZTAHU KE ZNAČCE EU A ZNAČCE MĚSTA

27 x P R O P O R Č N Í S C H É M A A O C H R A N N Á Z Ó N A x P R O P O R Č N Í S C H É M A A O C H R A N N Á Z Ó N A x P R O P O R Č N Í S C H É M A A O C H R A N N Á Z Ó N A MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

28 02.18 značka v poměrovém vztahu ke značce EU a značce žadatele aplikace Na této straně je demonstrována aplikace značky ROP Střední Čechy v poměrovém vztahu ke značkám EU a žadatele. Ideální vztahová trojice na tiskovinách ROP je umístěná vždy v levém dolním rohu s oddělující linkou o síle 1 bod při základní 100% velikosti. Poměry vzdálenosti mezi značkami a dělící linkou jsou popsány v proporčním schématu na této dvoustraně. Tato varianta se užívá v materiálech produkovaných ROP Střední Čechy. 105 mm 105 mm MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY Z N A Č K A R O P V P O M Ě R O V É M V Z TA H U K E Z N A Č C E E U A Z N A Č C E Ž A D AT E L E A P L I K A C E N A P U B L I K A C I 5 0 % SÍLA TAHU ODDĚLUJÍCÍ ZNAČKY 0, 5 b

29 ZNAČKA ROP V POMĚROVÉM VZTAHU KE ZNAČCE EU A ZNAČCE ŽADATELE APLIKACE NA PUBLIKACI 100 % x x P R O P O R Č N Í S C H É M A x x O C H R A N N Á Z Ó N A MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

30 02.19 značka na podkladové ploše Na této straně je demonstrován princip aplikace značky ROP Střední Čechy na podkladové ploše. Aplikace značky na jiné než bílé podkladové ploše je zakázána, kromě variant v negativní šablonové verzi na 100% černé ploše, nebo na ploše Pantone 1795 C. P L N O B A R E V N Á Z N A Č K A N A B Í L É P L O Š E J E D N O B A R E V N Á Z N A Č K A N A B Í L É P L O Š E J E D N O B A R E V N Á Z N A Č K A N A B Í L É P L O Š E MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY N E G AT I V N Í Z N A Č K A N A % Č E R N É P L O Š E N E G AT I V N Í Z N A Č K A N A B A R E V N É P L O Š E PA N T O N E C

31 NEPOUŽÍVAT NA BAREVNÉ PLOŠE NEPOUŽÍVAT NA ČERNÉ PLOŠE NEPOUŽÍVAT NA VZOROVANÉM POZADÍ NEPOUŽÍVAT NA FOTOGRAFII značka na podkladové ploše nesprávné použití Na této stránce jsou předvedeny nesprávné aplikace značky na podkladové ploše. Aplikace značky na jiné než bílé podkladové ploše je zakázána, kromě variant v negativní šablonové verzi na 100% černé ploše, nebo na ploše Pantone 1795 C. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

32 02.21 nesprávné použití značky Následující příklady demonstrují nesprávné užívání značky. Značku nelze nijak měnit, deformovat a překreslovat mimo rámec tohoto manuálu. NEMĚNIT BAREVNOST NEMĚNIT BAREVNOST NEMĚNIT BAREVNOST MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY NEPOUŽÍVAT JINÉ PÍSMO

33 NEMĚNIT VELIKOSTI A UMÍSTĚNÍ SYMBOLU A PÍSMA NEDEFORMOVAT ZNAČKU NEPOUŽÍVAT STÍN ANI JINÉ ZVÝRAZNĚNÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

34 02.22 základní písmo Meta Pro vizuální styl ROP Střední Čechy je jako základní písmo definována bezserifová lineární antikva Meta. Výrazná, dobře čitelná kresba i jemné, úsporné zúžení nacházejí uplatnění nejen ve značce ROP Střední Čechy, ale jsou vhodné i pro veškeré merkantilní tiskoviny, pro sazbu a také pro elektronickou prezentaci textových dokumentů. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, %&( Meta Normal CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, %&( ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Meta Bold CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Meta Normal Italic CE Meta Bold Italic CE doplňkové písmo Times MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY Jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy užívá jako doplňkové písmo Times. Písmo se vyznačuje velmi otevřenou a vyrovnanou kresbou. Pro svou snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech je definováno pro vyplňování elektronických šablon administrativních tiskovin. Pro praktické užití se nabízejí řezy Times Normal CE, Normal Italic CE, Bold CE a Bold Italic CE. V případech jiné elektronické aplikace lze použít i písmo Arial ve všech řezech (web, powerpoint atd). ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Times Normal CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Times Normal Italic CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Times Bold CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Times Bold Italic CE

35 Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpat lam vel ipsum volor in ulla am exeriustrud dit nis diam et augait estrud tate magna commodolor in et, veliquis augue minim dolortie digniscipis acilism odipsum dolenit utpat, volent luptatis nim nisi ea facidui psusci bla faccummy nullut inisismodo consecte exerae quam, velent M E TA N O R M A L C E VELIKOST 9 / 11 Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am, quatum num nibh et, commod tate tat, core feuguero commodo lorpero commolor si tie voloreet. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am, quatum M E TA B O L D C E VELIKOST 9 / 11 AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud magna facipsummodo esse enim at, velendrem nulla con velis augiam dolore mincil er iril eraese fe. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud magna facipsummodo esse T I M E S N O R M A L C E VELIKOST 9 / 11 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim nonsequ ississis alit wisis adiametue feuisim dunt ea aliqui tio consequatum volobor sumsandiat etuercip ea ad dolesto estrud tem ipit at. Duis etue consecte venissit veliqui blam, consequat. Diam iliquis alis at. Ignibh T I M E S B O L D C E VELIKOST 9 / 11 Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpat lam vel ipsum volor in ulla am exeriustrud dit nis diam et augait estrud tate magna commodolor in et, veliquis augue minim dolortie digniscipis acilism odipsum dolenit utpat, volent luptatis nim nisi ea facidui psusci bla faccummy nullut inisismodo consecte exerae quam, velent M E TA N O R M A L I TA L I C C E VELIKOST 9 / 11 Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am, quatum num nibh et, commod tate tat, core feuguero commodo lorpero commolor si tie voloreet. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am, quatum M E TA B O L D I TA L I C C E VELIKOST 9 / 11 AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud magna facipsummodo esse enim at, velendrem nulla con velis augiam dolore mincil er iril eraese fe. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud magna facipsummodo esse T I M E S N O R M A L I TA L I C C E VELIKOST 9 / 11 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim nonsequ ississis alit wisis adiametue feuisim dunt ea aliqui tio consequatum volobor sumsandiat etuercip ea ad dolesto estrud tem ipit at. Duis etue consecte venissit veliqui blam, consequat. Diam iliquis alis at. Ignibh ex eummod er summodolore dolum T I M E S B O L D I TA L I C C E VELIKOST 9 / ukázky sazby MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY ZNAČKA, BAREVNOST, PÍSMO

36 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

37 03 merkantilní tiskoviny Administrativní a merkantilní tiskoviny jsou tištěnými nástroji komunikace představitelů ROP Střední Čechy na interní i externí úrovni. V interní komunikaci je vizuální styl aplikován především prostřednictvím jednotného vzhledu elektronických šablon (s možností tiskových záloh v černobílém i barevném provedení). V oblasti externí komunikace je vizuální styl aplikován na předtištěných tiskovinách (dopisní papíry, obálky, vizitky). MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

38 03.01 vizitka zaměstnance x x Formát vizitky je stanoven rozměry 85 x 55 mm. Umístění a typ značky jsou přesně definovány a demonstrovány na konkrétních příkladech. Text je vysázen z písma Meta. Jméno a příjmení: Meta CE Bold 10 bodů. Funkce: Meta CE Roman 7.5 bodů. Ostatní: Meta CE Roman 7.5 bodů. Meziřádkový proklad: 9 a 13 bodů. Text je vytištěn barvou Pantone 2747 C (viz 02.14). x x x x x x MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY x

39 V I Z I T K A P R O R E G I O N Á L N Í R A D U R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y VIZITKA PRO VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY V I Z I T K A P R O Ú Ř A D R E G I O N Á L N Í R A D Y R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

40 03.02 obálka DL instituce související s programem Dopisní obálka DL o rozměrech 220 x 110 mm je určena pro běžné administrativní potřeby. Umístění značky v levém horním rohu je definováno rozměrovými konstantami. Text je vysazen z písma Meta. Název úřadu: Meta CE Bold 7.5 bodů. Adresa: Meta CE Roman 7.5 bodů. Proklad 9 bodů, barva Pantone 2747 C (viz 02.14). MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY 10 mm REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY Zborovská 11, Praha 5

41 10 mm REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY Zborovská 11, Praha obálka C5 instituce související s programem Dopisní obálka typu C5 o rozměrech 229 x 162 mm je určena pro zasílání specifických dokumentů formátu A4, A5 (pozvánka, oznámení). Text je vysazen z písma Meta. Název úřadu: Meta CE Bold 7,5 bodů. Adresa: Meta CE Roman 7,5 bodů. Proklad 9 bodů, barva Pantone 2747 C (viz 02.14). MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

42 03.04 obálka C4 instituce související s programem Dopisní obálka C4 o rozměrech 229 x 324 mm je určena k zasílání větších souborů dokumentů A4. Text je vysazen z písma Meta. Název úřadu: Meta CE Bold 7,5 bodů. Adresa: Meta CE Roman 7,5 bodů. Proklad 9 bodů, barva Pantone 2747 C (viz 02.14). Vzor na této straně je v 73% zmenšení. 4x MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY 10 mm

43 Vážený pan Ivan Jánský Belgická Praha 2 V plánovacím období bude k dosažení cílů rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy možné využít široké spektrum národních a evropských programů. Regionální operační program je pouze jedním, byť velmi významným programem veřejných intervencí na podporu sociálně ekonomického rozvoje regionu. Ve vztahu k tematickým operačním programům, které budou implementovány na národní úrovni, je tento program komplementární. V tomto smyslu má strategie regionálního operačního programu parciální charakter a je nutné ji chápat v širším kontextu veřejné podpory a to jak z evropských, tak i národních podpůrných programů. Základním východiskem strategie jsou závěry analýz sociálně ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Dalším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadřazených programových dokumentů Středočeského kraje, EU a ČR. V první řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství, které definují základní rozvojovou strategii EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Na národní úrovni je doplňuje Strategie hospodářského růstu, Strategie udržitelného rozvoje, Strategie regionálního rozvoje, Národní rozvojový plán, Národní program reforem reflektující cíle Lisabonské strategie a Národní strategický referenční rámec. Strategie ROP NUTS 2 Střední Čechy tak tvoří pomyslný průnik priorit na krajské, národní a evropské úrovni. Jméno Příjmení Pozice Praha 21. ledna dopisní papír Regionální rada Dopisní papír s předtištěnou značkou a ostatními údaji slouží k interní a externí komunikaci ROP Střední Čechy. Kótování určuje sazební obrazec textu. Pro všechny tiskoviny určené k běžnému výjezdu z laserové tiskárny je zvoleno doplňkové písmo Times velikosti 11 bodů s meziřádkovým prokladem 17 bodů (elektronické šablony jsou součástí přiloženého CD ROM). Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

44 03.06 dopisní papír Úřad regionální rady Dopisní papír s předtištěnou značkou a ostatními údaji slouží k interní a externí komunikaci ROP Střední Čechy. Kótování určuje sazební obrazec textu. Pro všechny tiskoviny určené k běžnému výjezdu z laserové tiskárny je zvoleno doplňkové písmo Times velikosti 11 bodů s meziřádkovým prokladem 17 bodů (elektronické šablony jsou součástí přiloženého CD ROM). Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. Vážený pan Ivan Jánský Belgická Praha 2 Praha 21. ledna 2007 V plánovacím období bude k dosažení cílů rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy možné využít široké spektrum národních a evropských programů. Regionální operační program je pouze jedním, byť velmi významným programem veřejných intervencí na podporu sociálně ekonomického rozvoje regionu. Ve vztahu k tematickým operačním programům, které budou implementovány na národní úrovni, je tento program komplementární. V tomto smyslu má strategie regionálního operačního programu parciální charakter a je nutné ji chápat v širším kontextu veřejné podpory a to jak z evropských, tak i národních podpůrných programů. Základním východiskem strategie jsou závěry analýz sociálně ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Dalším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadřazených programových dokumentů Středočeského kraje, EU a ČR. V první řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství, které definují základní rozvojovou strategii EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Na národní úrovni je doplňuje Strategie hospodářského růstu, Strategie udržitelného rozvoje, Strategie regionálního rozvoje, Národní rozvojový plán, Národní program reforem reflektující cíle Lisabonské strategie a Národní strategický referenční rámec. Strategie ROP NUTS 2 Střední Čechy tak tvoří pomyslný průnik priorit na krajské, národní a evropské úrovni. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY Jméno Příjmení Pozice

45 6x x 8,4x Regionální rada regionu soudržnosti Stední echy Zborovská 11, , Praha 5 tel.: , fax: Bruselem znly teskné koledy TISKOVÁ ZPRÁVA V plánovacím období bude k dosažení cíl rozvoje regionu NUTS 2 Stední echy možné využít široké spektrum národních a evropských program. Regionální operaní program je pouze jedním, by velmi významným programem veejných intervencí na podporu sociáln ekonomického rozvoje regionu. Ve vztahu k tematickým operaním programm, které budou implementovány na národní úrovni, je tento program komplementární. V tomto smyslu má strategie regionálního operaního programu parciální charakter a je nutné ji chápat v širším kontextu veejné podpory a to jak z evropských, tak i národních podprných program. Základním východiskem strategie jsou závry analýz sociáln ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové píležitosti a hrozby. Dalším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadazených programových dokument Stedoeského kraje, EU a R. V první ad se jedná o Strategické obecné zásady Spoleenství, které denují základní rozvojovou strategii EU v oblasti politiky hospodáské a sociální soudržnosti. Na národní úrovni je dopluje Strategie hospodáského rstu, Strategie udržitelného rozvoje, Strategie regionálního rozvoje, Národní rozvojový plán, Národní program reforem reektující cíle Lisabonské strategie a Národní strategický referenní rámec. Strategie ROP NUTS 2 Stední echy tak tvoí pomyslný prnik priorit na krajské, národní a evropské úrovni. REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY Zborovská 11, Praha 5, tel.: , fax: , Praha 21. ledna x tisková zpráva Tisková zpráva je dokument formátu A4 určený pro externí komunikaci ROP Střední Čechy. Text je sázen z písma Times a vztahují se na něj principy odvozené z oddílu Dokument se tiskne černobíle z laserové tiskárny. Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

46 03.08 vnitřní sdělení Vnitřní sdělení je dokument formátu A4 určený k interní komunikaci mezi představiteli a zaměstnanci ROP Střední Čechy. Vztahují se na něj principy odvozené z oddílu Dokument se tiskne černobíle z laserové tiskárny. Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. Pro: Od: Věc: Praha 21. ledna 2007 V plánovacím období bude k dosažení cílů rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy možné využít široké spektrum národních a evropských programů. Regionální operační program je pouze jedním, byť velmi významným programem veřejných intervencí na podporu sociálně ekonomického rozvoje regionu. Ve vztahu k tematickým operačním programům, které budou implementovány na národní úrovni, je tento program komplementární. V tomto smyslu má strategie regionálního operačního programu parciální charakter a je nutné ji chápat v širším kontextu veřejné podpory a to jak z evropských, tak i národních podpůrných programů. Základním východiskem strategie jsou závěry analýz sociálně ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Dalším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadřazených programových dokumentů Středočeského kraje, EU a ČR. V první řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství. Jméno Příjmení Pozice MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY Přílohy: Základním východiskem strategie jsou závěry analýz sociálně ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Stránky a rozvojové příležitosti a hrozby.

47 Odběratel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Zborovská 11, , Praha 5 tel.: , fax: číslo účtu: /0800 IČ: DIČ: CZ Objednáváme u vás: Dodavatel: Název firmy Ing. Jméno Příjmení , Sídlo IČ: Fakturu prosím vystavte na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy (viz. odběratel). Praha, 21. ledna 2007 Přijetím této objednávky bere dodavatel na vědomí, že je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Jméno Příjmení Pozice objednávka Objednávka je dokument formátu A4 určený k externí komunikaci ROP Střední Čechy. Vztahují se na něj principy odvozené z oddílu Dokument se tiskne černobíle z laserové tiskárny. Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

48 03.10 faxová zpráva Faxová zpráva je dokument formátu A4 určený k interní i externí komunikaci. Vztahují se na něj principy odvozené z oddílu Dokument se tiskne černobíle z laserové tiskárny. Vzory na této dvoustraně jsou v 85,5% zmenšení. Od: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Jméno Příjmení fax: tel.: Pro: Název firmy Ing. Jméno Příjmení fax: tel.: Počet stran: 3 Praha 21. ledna 2007 Věc: Nové logo a vizuální styl ROP V plánovacím období bude k dosažení cílů rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy možné využít široké spektrum národních a evropských programů. Regionální operační program je pouze jedním, byť velmi významným programem veřejných intervencí na podporu sociálně ekonomického rozvoje regionu. Ve vztahu k tematickým operačním programům, které budou implementovány na národní úrovni, je tento program komplementární. V tomto smyslu má strategie regionálního operačního programu parciální charakter a je nutné ji chápat v širším kontextu veřejné podpory a to jak z evropských, tak i národních podpůrných programů. Základním východiskem strategie jsou závěry analýz sociálně ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Dalším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadřazených programových dokumentů Středočeského kraje, EU a ČR. V první řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství, které definují základní rozvojovou strategii EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY Jméno Příjmení Pozice

49 Od: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Jméno Příjmení fax: tel.: Počet stran: 3 Věc: Nové logo a vizuální styl ROP Pro: Název firmy Ing. Jméno Příjmení fax: tel.: V plánovacím období bude k dosažení cílů rozvoje regionu NUTS 2 Střední Čechy možné využít široké spektrum národních a evropských programů. Regionální operační program je pouze jedním, byť velmi významným programem veřejných intervencí na podporu sociálně ekonomického rozvoje regionu. Ve vztahu k tematickým operačním programům, které budou implementovány na národní úrovni, je tento program komplementární. V tomto smyslu má strategie regionálního operačního programu parciální charakter a je nutné ji chápat v širším kontextu veřejné podpory a to jak z evropských, tak i národních podpůrných programů. Základním východiskem strategie jsou závěry analýz sociálně ekonomické situace regionu, které poukázaly na jeho silné a slabé stránky a rozvojové příležitosti a hrozby. Dalším východiskem pro formulaci strategie jsou priority nadřazených programových dokumentů Středočeského kraje, EU a ČR. V první řadě se jedná o Strategické obecné zásady Společenství, které definují základní rozvojovou strategii EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jméno Příjmení Pozice Praha 21. ledna 2007 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

50 03.11 obálka dokumentů řídícího orgánu V rámci vizuálního stylu ROP Střední Čechy je stanoven jednotný layout obálky oficiálních dokumentů Řídícího orgánu (programový dokument, prováděcí dokument, operační manuál, pokyny pro žadatele a příjemce, metodiky). Jedná se o dokumenty, které mají oficiální charakter (jsou schváleny Výborem Regionální rady). Text je vysazen z verzálek písma Meta. Titulek a verze: Meta CE Bold 12 bodů. Platnost a název úřadu: Meta CE Bold 10 bodů. Meziřádkový proklad 26 bodů. Prostrkání: 120 jednotek. Barevnost: CMYK (viz 02.14). Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

51 03.12 prezenční listina Prezenční listina je dokument formátu A4, který slouží pro záznam prezence účastníků interních i externích akcí ROP Střední Čechy. Vzor na této straně je v 85,5% zmenšení. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

52 03.13 karta zaměstnance Karta zaměstnance slouží jako identifikační prostředek v rámci struktur ROP Střední Čechy. Karta je navržena ve dvojím barevně odlišeném provedení žena/muž. K A R TA Z A M Ě S T N A N C E Ž E N A A K A R TA Z A M Ě S T N A N C E Ž E N A B K A R TA Z A M Ě S T N A N C E M U Ž A K A R TA Z A M Ě S T N A N C E M U Ž B MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

53 RAZÍTKO TRODAT PRINT 4913 S A M O L E P K A A P L N O B A R E V N Á S A M O L E P K A B J E D N O B A R E V N Á razítko Razítko je určeno pro administrativní činnost v rámci struktur ROP Střední Čechy. Razítko má rozměry standardního typu Trodat Printy samolepky Samolepky ROP Střední Čechy jsou určeny pro snadnou identifikaci atypických zásilek případně předmětů. Samolepky lze tisknout ofsetem, nebo digitálním kvalitním tiskem. Doporučujeme ošetření lesklým laminem, nebo lakem. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MERKANTILNÍ TISKOVINY

54 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

55 04 multimediální aplikace Multimediální aplikace jako internetové stránky, ová signatura a powerpointová prezentace se řadí mezi komunikační nástroje, které stejnou měrou spadají i do oblasti prezentace instituce. Proto jejich řešení musí důsledně splňovat všechny nároky správné aplikace vizuálního stylu. MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

56 04.01 internetové stránky Komunikačním nástrojem s nejširší působností jsou internetové stránky ROP Střední Čechy. Jejich grafické řešení plně podléhá jednotnému vizuálnímu stylu s přihlédnutím k technickým omezením, která jsou dána specifickým prostředím webového rozhraní. Grafické řešení akcentuje a zpřehledňuje systémovou strukturu sdělovaných informací a současně prezentuje všechny prvky vizuálního stylu včetně značky a barevnosti. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY H O M E PA G E

57 D A L Š Í Ú R O V E Ň W EB O V Ý C H S T R Á N E K D A L Š Í Ú R O V E Ň W EB O V Ý C H S T R Á N E K MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

58 04.02 powerpointová prezentace Powerpointová prezentace slouží k informování o aktivitách a programech ROP Střední Čechy prostřednictvím stručných informací a dalšího informačního a obrazového materiálu (grafy, tabulky, fotografie apod.). Layout tvoří pevné záhlaví s negativní verzí značky, které je primárním nositelem jednotného vizuálního stylu. Kóty vyznačují umístění textu ve formátu 400 x 300 mm odvozené od konstanty značky ROP při velikosti 165 %. 2.5x 4x 2.5x MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

59 Ú VO D N Í S T R A N A M A PA K R U H O V Ý G R A F F O T O G R A F I E MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

60 ová signatura ová signatura je součástí interní a externí komunikace struktur ROP Střední Čechy. Její řešení vychází z vizuálního stylu s přihlédnutím ke specifickému technologickému prostředí. Písmo: Times. Text: 12 bodů / 16 pixelů. Jméno a příjmení: 14 bodů / 18 pixelů. Pozice a adresa s kontakty: 10 bodů / 13 pixelů MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

61 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

62 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

63 05 propagační předměty Propagační předměty slouží jako nositelé vizuální identity a jsou určeny k propagaci ROP Střední Čechy v rámci veřejných a partnerských akcí. MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

64 05.01 desky Prezentační desky slouží k ukládání dokumentů formátu A4. Vzhledem k jejich praktickému použití je třeba věnovat zvýšenou péči výběru materiálu a jejich polygrafickému zpracování. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

65 D E S K Y P Ř E D N Í S T R A N A DESKY VNITŘNÍ ČÁST DESKY ZADNÍ STRANA MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

66 05.02 CD ROM Nosiče CD ROM slouží k šíření datových souborů či jako zálohová média. Grafické návrhy potisku nosiče CD ROM a jeho ochranného obalu jsou aplikacemi jednotného vizuálního stylu ROP Střední Čechy. Linková mříž slouží k ručnímu vpisování textových údajů. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

67 05.03 prezentační CD ROM Prezentační CD ROM je jedním z nejčastěji užívaných nástrojů prezentace a tím i nositelem vizuální identity ROP Střední Čechy s širokou působností. Uvedené příklady demonstrují aplikace jednotného vizuálního stylu na nosičích CD ROM určených pro prezentaci tištěnou ofsetem. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

68 05.04 bloky Poznámkové bloky jsou součástí řady předmětů určených k propagaci ROP Střední Čechy v rámci veřejných a partnerských akcí. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

69 MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

70 05.05 tužky Tužky jsou součástí řady propagačních předmětů určených k propagaci ROP Střední Čechy v rámci veřejných a partnerských akcí. Zobrazené typy tužek jsou doporučené, ale lze je zaměnit při zachování zde předvedené aplikace vizuálního stylu. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

71 05.06 hrnky Hrnky jsou součástí řady propagačních předmětů určených k propagaci ROP Střední Čechy v rámci veřejných a partnerských akcí. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

72 05.07 trička 85 % Trička jsou součástí řady propagačních předmětů určených k propagaci ROP Střední Čechy v rámci veřejných a partnerských akcí. Doporučená velikost značky ROP je 140 % základní velikosti. DÁMSKÉ TRIKO 85 % 85 % MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY Š T Í T E K PÁNSKÉ TRIKO

73 05.08 tašky Tašky jsou součástí řady propagačních předmětů určených k propagaci ROP Střední Čechy v rámci veřejných a partnerských akcí. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY

74 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

75 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné dodržování principů daných tímto manuálem pomůže k pozitivnímu a důvěryhodnému vnímání veřejné správy. V souladu s prováděcím nařízením Komise č. 1828/2006 má příjemce pomoci zodpovědnost vhodným způsobem informovat veřejnost o pomoci získané z fondů, přičemž musí dodržovat grafické standardy stanovené v tomto nařízení. MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

76 06.01 velkoplošný panel A šířka Velkoplošný panel A je určen k označení velkých stavebních projektů po dobu trvání jejich realizace. Velkoplošný panel mají povinnost umístit v místě realizace projektu příjemci, u nichž celkový veřejný příspěvek na projekt přesáhl EUR a jejichž projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních pracích. Poměr informační plochy k obrazové dominantě je 1 : 3. Zápatí umístěné v levé části je neměnné a je vždy na bílé podkladové ploše. Správné a důsledné dodržování této hierarchie pomáhá k nezkreslené identifikaci projektů podporovaných ROP Střední Čechy. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY V E L KO P L O Š N Ý PA N E L Š Í Ř K A

77 x x P R O P O R Č N Í S C H É M A A PÍSMO VĚTŠÍ NEŽ U ZNAČKY ROP B PÍSMO STEJNĚ VELKÉ JAKO U ZNAČKY ROP 100 % A B 75 % 25 % MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY OZNAČENÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSTUPŮ

78 06.02 velkoplošný panel B výška Velkoplošný panel B je určen k označení velkých stavebních projektů po dobu trvání jejich realizace. Velkoplošný panel mají povinnost umístit v místě realizace projektu příjemci, u nichž celkový veřejný příspěvek na projekt přesáhl EUR a jejichž projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních pracích. Poměr informační plochy k obrazové dominantě je 1 : 3. Správné a důsledné dodržování této hierarchie pomáhá k nezkreslené identifikaci projektů podporovaných z fondů ROP Střední Čechy. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY V E L KO P L O Š N Ý PA N E L V Ý Š K A

79 A PÍSMO VĚTŠÍ NEŽ U ZNAČKY ROP B PÍSMO STEJNĚ VELKÉ JAKO U ZNAČKY ROP 100 % A B 75 % 25 % MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY OZNAČENÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSTUPŮ

80 06.03 tabulka Tabulka slouží k označení výstupů projektu. Tabulku mají povinnost viditelně umístit příjemci, u nichž celkový veřejný příspěvek na projekt přesáhl EUR a jejichž projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu či ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. Příjemce musí umístit tabulku viditelně a trvale, a to nejpozději do 6 měsíců od ukončení projektu. Pro všechny případy aplikace platí, že informace (včetně umístění značek) musejí zabírat alespoň 25 % plochy. Tzv. dostatečná velikost značení je stanovena na 210 x 210 mm (A4) pro tabulky minimální velikosti při značení financování infrastruktury na budovách, u silnic, cyklostezek atp. Lze užít i menšího formátu za předpokladu, že užití technologie výroby nebude na obtíž čitelnosti. Materiálové provedení může být plotrem, tiskem, nebo formou gravírování či potisku kovu. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY BAREVNÁ TABULKA 150 x 150 mm (210 x 210 mm)

81 4x A OZNAČENÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSTUPŮ 4x B 10 % 15 % A PÍSMO VĚTŠÍ NEŽ U ZNAČKY ROP B PÍSMO STEJNĚ VELKÉ JAKO U ZNAČKY ROP MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

82 06.04 kovová tabulka Kovová tabulka je určena k označení výstupů projektu. Vzhledem k materiálu je nutné, aby tisk byl proveden adekvátní technikou, která zaručí kvalitní čitelnost. Pro tento účel se aplikuje čb šablonová varianta značky. Tabulku mají povinnost viditelně umístit příjemci, u nichž celkový veřejný příspěvek na projekt přesáhl EUR a jejichž projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu či ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. Příjemce musí umístit tabulku viditelně a trvale, a to nejpozději do 6 měsíců od ukončení projektu. Pro všechny případy aplikace platí, že informace (včetně umístění značek) musejí zabírat alespoň 25 % plochy. Tzv. dostatečná velikost značení je stanovena na 210 x 210 mm (A4) pro tabulky minimální velikosti při značení financování infrastruktury na budovách, u silnic, cyklostezek atp. Lze užít i menšího formátu za předpokladu, že užití technologie výroby nebude na obtíž čitelnosti. Materiálové provedení může být plotrem, sítotiskem, nebo formou gravírování. U kovového materiálu doporučujeme používat výhradně eloxovaný hliník nebo jiný kov stříbrné barvy. Bronzově či zlatě zabarvený kov se nedoporučuje. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY KOVOVÁ GRAVÍROVANÁ TABULKA 150 x 150 mm (210 x 210 mm)

83 4x 4x A PÍSMO VĚTŠÍ NEŽ U ZNAČKY ROP B PÍSMO STEJNĚ VELKÉ JAKO U ZNAČKY ROP B A 10 % 15 % MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY OZNAČENÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSTUPŮ

84 06.05 označení pořízených předmětů Tabulky a samolepky jsou určeny k označení předmětů, které byly pořízeny v rámci projektů spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj. Prostřednictvím těchto označení příjemce informuje účastníky projektu o tom, že realizovaný projekt (resp. předmět) je spolufinancován z ROP Střední Čechy a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. KOVOVÁ GRAVÍROVANÁ ČB TABULKA 140 x 31 mm A KOVOVÁ GRAVÍROVANÁ ČB TABULKA 140 x 31 mm A S A M O L E P K A x 3 1 m m B MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY S A M O L E P K A 9 3 x 2 1 m m

85 15 mm SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OZNAČENÍ TISKOVINY FORMÁTU A5 148 x 210 mm 100 % označení tiskovin aplikace umístění značek Prostřednictvím jednotného označení tiskovin a publikací příjemce informuje účastníky projektu o tom, že realizovaný projekt je spolufinancován z ROP Střední Čechy a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY OZNAČENÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSTUPŮ

86 06.06 označení tiskovin aplikace umístění značek Prostřednictvím jednotného označení tiskovin a publikací příjemce informuje účastníky projektu o tom, že realizovaný projekt je spolufinancován z ROP Střední Čechy a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 15 mm SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 68 mm MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY 15 mm 68 mm SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OZNAČENÍ TISKOVINY FORMÁTU A6 148 x 105 mm MINIMÁLNÍ OCHRANNÁ ZÓNA

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

grafický ManUáL Statutární město Chomutov

grafický ManUáL Statutární město Chomutov grafický ManUáL Statutární město Chomutov obsah Úvod filozofie logotypu města.................................................................. 4 jak užívat manuál........................................................................

Více

grafický manuál KDU-ČSL 2012

grafický manuál KDU-ČSL 2012 grafický manuál grafický manuál úvod úvod Grafický manuál a v něm zahrnuté prvky jednotného vizuálního stylu jsou velmi důležitou součástí prezentace politické strany směrem k veřejnosti. Jedná se o kvalitní

Více

Manuál značky a jednotného vizuálního stylu

Manuál značky a jednotného vizuálního stylu Manuál značky a jednotného vizuálního stylu značka Základním prvkem vizuálního stylu je značka. Značka pro turistickou oblast PARDUBICKO vznikla spojením textové a grafické části. Textová část je vysázena

Více

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Logotyp Lutos Barevnost 2 Konstrukce v síti 4 Přesná konstrukce logotypu 5 Ochranný prostor 6 Nejmenší použitelná velikost 7 Zakázané varianty 8 Doplňkový grafický prvek Lutos Barevnost

Více

OBSAH. TYPOGRAFIE Základní typografické pojmy Základní písmo instituce Doplňkové písmo instituce. BAREVNOST Definice barev

OBSAH. TYPOGRAFIE Základní typografické pojmy Základní písmo instituce Doplňkové písmo instituce. BAREVNOST Definice barev RK-04-014-30, př. počet stran: 34 M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. ÚVOD 6. D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY 1.01 1.0 Jednotný vizuální styl Funkce a užití

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Na základě Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen informovat příjemce

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Logo dvouřádková varianta Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo společnosti. Logo je snadno zapamatovatelné a i bez slovního označení dostatečně

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

4 další užití 4.1 e-mail 4.2 průkaz kontrolora. 2 písmo 13 2.1 základní písmo 14 2.2.1 doplňkové písmo 1 15 2.2.2 doplňkové písmo 2 16

4 další užití 4.1 e-mail 4.2 průkaz kontrolora. 2 písmo 13 2.1 základní písmo 14 2.2.1 doplňkové písmo 1 15 2.2.2 doplňkové písmo 2 16 Manuál loga OSA OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah 1 1 logotyp 2 1.1 logo 3 1.2 ochranná zóna loga 4 1.3 konstrukce loga 5 1.4 základní barevné provedení loga

Více

Corporate Identity. Design Manual

Corporate Identity. Design Manual Corporate Identity Design Manual Úvodem Tento grafický manuál kodifikuje novou značku společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. a základní grafické konstanty, definující její corporate identity jednotný

Více

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál (sponzorský vzkaz) Grafický manuál Obsah Úvod 01 Logo 02 Značka základní varianty 02.01 Značka černá varianta 02.02 Logo vodorovná varianta 02.03 Logo svislá varianta 02.04 Logo černé varianty 02.05 Logo

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

CID MANUAL. společnosti corahb autodíly

CID MANUAL. společnosti corahb autodíly CID MANUAL společnosti corahb autodíly 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí

Více

Úvod. Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především

Úvod. Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především Úvod (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy navenek, při pracovní, obchodní, právní činnosti a při interpersonálním styku. Základními prostředky

Více

2.1 Značka barevné provedení

2.1 Značka barevné provedení 2.1 Značka barevné provedení Značka města Černošice se používá na úředních tiskovinách města Černošice v barevné nebo černobílé podobě. Existují dvě základní varianty, jak je možné značku použít. První

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR GRAFICKÝ MANUÁL ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Obsah A B Úvodní slovo Ochranná známka Český výrobek 1. Barevná a černobílá podoba známky 2. Rozkres známky a rozkres známky v segmentu

Více

Korporátní identita, grafický manuál

Korporátní identita, grafický manuál Korporátní identita, grafický manuál Úvod 1 Tento manuál navazuje na již existující manuál logotypu Prahy 11 a prezentuje základní vizuální atributy komunikace značky Praha 11 a Úřadu MČ Praha 11 s veřejností,

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Vysoké školy polytechnické Jihlava autor: Eva Bystrianská

manuál jednotného vizuálního stylu Vysoké školy polytechnické Jihlava autor: Eva Bystrianská manuál jednotného vizuálního stylu Vysoké školy polytechnické Jihlava autor: Eva Bystrianská Struktura design manuálu A / konstanty Popis základních prvků vizuálního stylu logotyp, jeho podoby a použití,

Více

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11 PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 11 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

OBSAH Obsah 3 Rebranding 4 Vizuální koncepce

OBSAH Obsah 3 Rebranding 4 Vizuální koncepce GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH Obsah 3 Rebranding 4 Historie 4 Nové logo sdružení 5 Základní barevnost loga 6 Další barevnosti loga Hnědá a zelená varianta 7 Černobílé logo 8 Ochranná zóna a minimální velikost

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

CORPORAT E I DENTITY MANUAL

CORPORAT E I DENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL obsah a tiráž 1 1.1 obsah 1 obsah a tiráž 1.1 obsah 1.2 tiráž 1.3 pravidla používání manuálu 2 značka 2.1 značka 2.2 význam a smysl značky 2.3 konstrukce značky 2.4 poměrová kodifikace

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl 1 1 / Logotyp 1.1. Specifikace barevnosti hlavní barva / doplňková barva 1.2. Ukázka použití loga v negativu 1.2. Konstrukce a síťový rozkres loga 1.3.

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

kapitola 1. Logo základní varianta značky Czech Specials horizontální varianta značky 100% piktogram Czech Specials

kapitola 1. Logo základní varianta značky Czech Specials horizontální varianta značky 100% piktogram Czech Specials kapitola 1. Logo základní varianta značky Czech Specials horizontální varianta značky 100% piktogram Czech Specials Značka Czech Specials Kapitola shrnuje základní zásady zacházení se značkou Czech Specials.

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Pokyny pro zpracování absolventské práce

Pokyny pro zpracování absolventské práce Pokyny pro zpracování absolventské práce 1 Základní formální náležitosti Do absolventské práce musí být zařazeny následující povinné součásti: Titulní list (Příloha 2) Prohlášení autora absolventské práce

Více

základní manuál vizuálního stylu

základní manuál vizuálního stylu obsah základní varianta loga............. 2 doplňková varianta loga............ 3 ochranná zóna loga............... 4 slogan....................... 5 základní barvy.................. 6 černobílé varianty

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 2069/2010-41 Č. j.: 32544/2010-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Vizuální styl společnosti EkoSvětlo je důležitý nástroj, kterým komunikujeme a utváříme svou image. Grafický manuál přesně vymezuje značku jako

Vizuální styl společnosti EkoSvětlo je důležitý nástroj, kterým komunikujeme a utváříme svou image. Grafický manuál přesně vymezuje značku jako Vizuální styl společnosti EkoSvětlo je důležitý nástroj, kterým komunikujeme a utváříme svou image. Grafický manuál přesně vymezuje značku jako takovou, grafické prvky, propagační materiály a jejich použití.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01627VW* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 25183/2013 Sp. zn.: KŘ/5242/2013/Mül 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Radmila Müllerová Odbor. Odbor

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚ STA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚ STA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚ STA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Obsah 1. Úvod 1.1. Popis pravidel jednotného vizuálního stylu...4 1.2. Funkce a užití manuálu...5 2. Logo 2.1. Logo instituce...6 2.2.

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Metodický pokyn č. 01/2015 Jednotný vizuální styl Veterinární a farmaceutické univerzity Brno V Brně dne 21. prosince 2015 č.j. 115 f,""š/2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1} Tato metodika upravuje jednotný

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci Platnost k 15. 10. 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Značka Logo společnosti Com Pakt Energy se skládá ze symbolu a názvu společnosti. K aplikaci značky slouží dokumenty, které jsou součástí tohoto manuálu. Konstrukce loga

Více

Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.1

Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.1 Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1. Doplnění data archivace dokumentů, to je nejméně do 31.12.2021,... Limit 2% na publicitu a propagaci

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům Aktuálně se projednává záměr vytvoření městského orientačního systému a regulace reklamy v Miličíně. Cílem je: - zavést pořádek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurz anglického jazyka pro XERTEC a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele XERTEC a.s. Sídlo Kloknerova 2278/24,

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Obsah Základní logo v barvě... 4 Základní logo v barvě v negativním provedení... 5 Černobílé pozitivní provedení loga... 6 Černobílé negativní provedení loga... 7

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007 příjem žádostí: od 2. ledna do 29. února 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky. Zadání. Hřiště sídliště Na Olešce. Hřiště sídliště Řeky

Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky. Zadání. Hřiště sídliště Na Olešce. Hřiště sídliště Řeky Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky Zadání Hřiště sídliště Na Olešce Hřiště sídliště Řeky Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic Květen 2008 1/5 A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/20 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Zpracoval Česká pošta, s.p. Datum vytvoření 14.04.2010 Datum aktualizace 17.04.2014 Počet stran 20 Počet příloh 0 Obsah dokumentu 1.

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Výzva k podání cenové nabídky

Výzva k podání cenové nabídky Výzva k podání cenové nabídky Městská knihovna Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Zajištění a realizace vzdělávacích kurzů a tvorba e-learningového vzdělávacího programu pro projekt CZ.1.04/1.1.02/35.00599 LEARN TO COMMUNICATE.

Zajištění a realizace vzdělávacích kurzů a tvorba e-learningového vzdělávacího programu pro projekt CZ.1.04/1.1.02/35.00599 LEARN TO COMMUNICATE. VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE KE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A TVORBA E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PROJEKT CZ.1.04/1.1.02/35.00599

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více