01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 Jednotný vizuální styl města Dobříše"

Transkript

1

2

3 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo Logo základní varianta Logo negativní varianta Logo jednobarevné provedení Logo černobílá varianta Logo proporční schéma Logo s heraldickým znakem Logo ochranná zóna Pravidla umístění loga, proporce podkladové plochy Logo varianty slovních označení Logo varianty slovních označení Rozměrová řada loga Rozměrová řada loga v jednobarevném provedení Rozměrová řada loga ve spojení s heraldickým znakem Základní barevnost Logo na podkladové ploše Logo na podkladové ploše Logo zakázané varianty Logo na podkladové ploše zakázané varianty Základní písmo Futura T CE Demi Doplňkové písmo Times Ukázky sazby Ukázky sazby Logo v poměrovém vztahu ke značce EU a logu žadatele Logo v poměrovém vztahu ke značce EU a logu žadatele Doplňkový styl loga Doplňkový styl loga 03 Administrativní a merkantilní tiskoviny Vizitka Obálka DL Obálka C Dopisní papír obecný Dopisní papír obecný, černobílá verze Tisková zpráva Interní sdělení Objednávka Faxová zpráva Faktura Jmenovka Identifikační karta zaměstnance Razítko Samolepky 04 Propagační předměty Tašky Potisk CD Desky Poznámkový blok Čepice a balónky Kravaty Hrnky a tužky Trička Označení vozidla 05 Tištěné materiály Tištěné materiály Dobříšské listy layout Pozvánky, jubilea Cena města Dobříše diplom Desky na Cenu města Dobříše 06 Multimediální aplikace ová signatura Prezentace Power Point Webová prezentace 07 Označení majetku Označení majetku v exterieru Tiráž

4 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Podoba vizuální komunikace, vzájemná provázanost a detailní aplikace, jsou kodifikovány v tomto manuálu, který slouží jako předpis pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Logo značka, je základem vizuálního stylu a používá se pro označení institucí a aktivit města Dobříše. Aplikace loga určují pravidla obsažená v tomto manuálu. Grafický manuál kodifikuje všechny důležité prvky vizuálního stylu, stanovuje pravidla a nabízí příklady a doporučení, jak postupovat při jejich praktické aplikaci. Manuál nemůže poskytnout řešení pro všechny aplikace jednotného vizuálního stylu a tak alespoň zavazuje dbát na estetickou formu a respektovat naznačené zásady.

5 02 Logo, barevnost, písmo Základem jednotného vizuálního stylu je logo. Od jeho definice se odvíjí ucelený systém vizuální komunikace města Dobříše. V této kapitole manuálu jsou popsány proporciální vztahy, písmo a odvozené varianty loga.

6 02.01 Logo základní varianta Logo není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje její elektronický vektorový vzor. Je vysázeno písmem Futura T CE Demi, mezery mezi literami jsou opticky vyrovnány. Logo je umístěno na podkladové ploše, což umožňuje bezproblémové užití na jakémkoliv barevném podkladě. Dobře se uplatní i v jednobarevném provedení a maximálním zmenšení. Toto je základní verze loga, které má proměnnou délku podkladové plochy, ta se mění podle potřeb slovního označení Logo negativní varianta Negativní varianta se uplatňuje zejména tam, kde barva pozadí nedovoluje používat základní variantu značky (např. černé pozadí). Tvarové provedení loga je zcela shodné se základní barevnou verzí Logo jednobarevné provedení Jednobarevného provedení loga se užívá v případech úsporné barevné redukce. Logo může být tmavě modré, černé, nebo šedé (viz. kapitola barevnost).

7 02.04 Logo černobílá varianta Černobílá varianta loga v pozitivní či negativní formě, je určena k užití tam, kde technologická omezení vylučují možnost plnobarevného tisku. Takto mohou být označeny např. interní tiskoviny úřadu tištěné na černobílé tiskárně. Tvarové provedení loga je zcela shodné se základní barevnou verzí.

8 02.05 Logo proporční schéma Vzájemná vazba proporcí loga je přesně definována pomocí jednotky X. Tato jednotka je odvozena z výšky písmene I, které je součástí loga města Dobříše. Modrá, podkladová plocha je čtyřnásobně silná (4X). Následné poměry jsou proznačeny tímto způsobem. Konstrukční schéma není návodem k tomu, jak značku nově vytvářet. K jejímu užití slouží předlohy v elektronické podobě Logo s heraldickým znakem Heraldický znak s logem se dobře uplatní zvláště při slavnostních prezentacích. Je možné použít znak plnobarevný i lineární variantu, jejíž drobná kresba však nesnese velké zmenšení. Heraldický znak je na výšku stejně vysoký jako logo Logo ochranná zóna Ochranná zóna logu zajišťuje čitelnost a přesně definuje minimální prostor kolem loga, kam nelze umisťovat další grafické prvky, či textové informace. Ochranná zóna je definována jednotkou X, která odpovídá výšce písmene I, které je součástí loga města Dobříše.

9 02.08 Pravidla umístění loga, proporce podkladové plochy Základní verze loga se v ideálním případě umísťuje na spad stránky (horní pravý okraj stránky). Logo má proměnnou délku podkladové plochy, která se mění podle potřeb slovního označení. Pokud je logo umístěno do formátu tiskoviny volně, musí být vždy použita jeho základní varianta s ochrannou zónou.

10 02.09 Logo varianty slovních označení Alternativa Dobříš město a Dobříš městský úřad je odvozena ze základní varianty loga a vztahují se na ni všechny dispozice. Vzájemná vazba jednotlivých částí loga je přesně definována.

11 02.10 Logo varianty slovních označení Alternativa Dobříš informace je odvozena ze základní varianty loga. Logo má proměnnou délku podkladové plochy, která se mění podle potřeb slovního označení. Černobílé negativní provedení loga je zcela shodné se základní barevnou verzí.

12 02.11 Rozměrová řada loga Rozměrová řada slouží k sjednocení velikostí značky pro její aplikace, zvláště pak pro tiskovou realizaci. Základem rozměrové řady je její velikost ve 100 % užitá pro administrativní a merkantilní tiskoviny formátu A4. Pro použití ve formátu A3, A2, je doporučena velikost 140%, pro použití ve formátu A2, A1, je doporučena velikost 200 %. Velikost 40 % je zcela krajní zmenšení, kdy doporučujeme pracovat s jednobarevnou variantou loga.

13 02.12 Rozměrová řada loga v jednobarevném provedení Základem rozměrové řady je její velikost ve 100% užitá pro administrativní a merkantilní tiskoviny formátu A4. Pro použití ve formátu A3, A2, je doporučena velikost 140%, pro použití ve formátu A2, A1, je doporučena velikost 200%. Velikost 40% je zcela krajní zmenšení, kdy je písmo na hranici čitelnosti. V tomto případě je aplikace loga možná pouze v technologiích s maximální kvalitou rozlišení.

14 02.13 Rozměrová řada loga ve spojení s heraldickým znakem Logo města Dobříše se ve spojení s heraldickým znakem uplatňuje při zvláště slavnostních prezentacích. Je třeba dbát skutečnosti, že drobná kresba heraldického znaku nesnese velké zmenšení. Velikost 60 % je zcela krajní zmenšení, kdy je znak na hranici čitelnosti. V tomto případě je aplikace znaku ve spojení s logem možná pouze v technologiích s maximální kvalitou rozlišení.

15 02.14 Základní barevnost Přesně kodifikované barvy jsou významným prvkem jednotného vizuálního stylu. Barvy jsou přesně určeny vzorníkem Pantone, soutiskovou škálou CMYK, RGB a barevností pro web. Základní podkladová barva je bílá, kromě případů použití na barevné ploše. Přímé barvy Pantone jsou vhodné pro tisk na natírané papíry (křída) a ofset, soutisk CMYK, RGB, pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace. Černá barva a šedé odstíny se uplatňují v administrativních a merkantilních tiskovinách.

16 02.15 Logo na podkladové ploše Na podkladových plochách různé tonality černé od 10 % do 40 % se uplatní logo v barevné i černobílé variantě v pozitivní verzi. Černá, pozitivní verze, je vhodná i pro užití na pestrých podkladových plochách, kde by plnobarevná varianta ztrácela na čitelnosti.

17 02.16 Logo na podkladové ploše Na podkladových plochách tonality černé vyšší než 50 % najde uplatnění negativní varianta loga. Na pestrých podkladových plochách vyšší tonality je vhodné použít negativní, bílou variantu loga.

18 02.17 Logo zakázané varianty Logo města Dobříše má svoji přesnou podobu, kterou nelze jakýmkoliv způsobem upravovat, deformovat a překreslovat mimo rámec tohoto manuálu. Není možné zaměnit kodifikované písmo Futura T CE Demi za jiné. Nestandardní úpravy loga snižují účinek celého vizuálního stylu města.

19 02.18 Logo na podkladové ploše zakázané varianty Na této stránce jsou předvedeny některé případy nesprávné aplikace loga na podkladové ploše.

20 02.19 Základní písmo Futura T CE Demi Pro vizuální styl města Dobříše je jako základní písmo definována bezserifová lineární antikva Futura T CE. Toto písmo má výraznou, dobře čitelnou kresbu a je ideální i pro veškeré merkantilní tiskoviny, pro sazbu a také pro elektronickou prezentaci textových dokumentů.

21 02.20 Doplňkové písmo Times Jednotný vizuální styl města Dobříše užívá jako doplňkové písmo Times New Roman. Toto písmo bylo zvoleno pro svou snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech, je vhodné pro vyplňování počítačových šablon administrativních tiskovin, kde je základní písmo Futura T CE nedostupné. Pro praktické užití se nabízejí řezy: Times New Roman, New Roman Italic, New Roman Bold, New Roman Bold Italic. Times New Roman abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmn OPQRSTUVWXYZ !?, ÁÄČĎÉĚÍŇÓÔÖÕŘŠŤÚÜŮŽ Times New Roman Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghi JKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, öõřšťúüůžáäčďéěíňóôöõřšťúüůž Times New Roman Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijkl MNOPQRSTUVWXYZ !?, ůžáäčďéěíňóôöõřšťúüůž Times New Roman Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdef GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, óôöõřšťúüůžáäčďéěíňóôöõřšťúüůž

22 02.21 Ukázky sazby Ukázky sazby ze základního písma Futura T CE. V ukázkách je užito řezů Light, Book, Demi, Medium. Písmo Futura T CE se díky své dobré čitelnosti dobře uplatní také v architektuře a orientačních systémech. Futura T CE Light se díky své výtvarné čistotě dobře uplatní na tiskovinách slavnostního charakteru.

23 02.22 Ukázky sazby Ukázky sazby z doplňkového písma Times New Roman. Písmo se vyznačuje velmi otevřenou a vyrovnanou kresbou a splňuje všechna estetická kritéria jednotného vizuálního stylu. Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpad lam vel ipsum volor in ulla am exeristrud dit nis diam et augait estrud tate magna commodolor in et, veliquis augue minim dolortie digniscipis acilism odipsum dolenit utpat, volent luptatis nim nisi ea facidui psusci bla faccummy nullut insismodo consecte exerae quam, velent Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpad lam vel ipsum volor in ulla am exeristrud dit nis diam et augait estrud tate magna commodolor in et, veliquis augue minim dolortie digniscipis acilism odipsum dolenit utpat, volent luptatis nim nisi ea facidui psusci bla faccummy nullut insismodo consecte exerae quam, velent Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpad lam vel ipsum volor in ulla am exeristrud dit nis diam et augait estrud tate magna commodolor in et, veliquis augue minim dolortie digniscipis acilism odipsum dolenit utpat, volent luptatis nim nisi ea facidui psusci bla faccummy nullut insismodo consecte exerae quam, velent Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpad lam vel ipsum volor in ulla am exeristrud dit nis diam et augait estrud tate magna commodolor in et, veliquis augue minim dolortie digniscipis acilism odipsum dolenit utpat, volent luptatis nim nisi ea facidui psusci bla faccummy nullut insismodo consecte exerae quam, velent

24 02.23 Logo v poměrovém vztahu ke značce EU a logu žadatele Ukázka varianty loga města Dobříše v poměrovém vztahu ke značce EU a logům žadatelů, včetně černobílé varianty.

25 02.24 Logo v poměrovém vztahu ke značce EU a logu žadatele

26 02.25 Doplňkový styl loga Doplňkový motiv loga rastr z lístků, se aplikuje všude tam, kde lze využít větší podkladovou plochu (např. desky, tašky, inzeráty, obálky tiskových materiálů). Rastr se používá na bílém, nebo modrém podkladu. Motiv lístků není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor. Barevnost lístků vychází ze základní barevnosti loga města Dobříše.

27 02.26 Doplňkový styl loga Hlavní prvky jednotného vizuálního stylu zastupují logo s doplňkovým textem. Doplňkový motiv lístků, který z loga města Dobříše vychází, se používá spíše v dekorativních kompozicích, uplatní se pouze na větších podkladových plochách.

28 03 Administrativní a merkantilní tiskoviny Administrativní a merkantilní tiskoviny jsou tištěnými nástroji komunikace představitelů města Dobříše na interní i externí úrovni. Řadí se mezi ně vizitky, různé dopisní a hlavičkové papíry nebo formuláře. Pro interní sdělení slouží soubor tiskovin, které se užívají v černobílé podobě.

29 03.01 Vizitka Formát vizitky je 85 x 55 mm, velikost loga, jeho umístění a barevnost jsou přesně definovány. Text je vysázen z písma Futura T CE. Jméno a příjmení je vysázeno z písma Futura T CE Demi z velikosti 11 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator. Ostatní texty jsou z písma Futura T CE Book, velikost písma 8 bodů, proklad 9 bodů a prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator.

30 03.02 Obálka DL Dopisní obálka DL o rozměrech 220 x 110 mm je určena pro běžné administrativní potřeby. Umístění loga v levém horním rohu je přesně definováno. Textové údaje jsou z písma Futura T CE Book, velikosti 8 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator.

31 03.03 Obálka C5 Dopisní obálka C5 o rozměrech 163 x 229 mm je určena pro běžné administrativní potřeby. Umístění loga v levém horním rohu je přesně definováno. Textové údaje jsou z písma Futura T CE Book, velikosti 8 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator.

32 03.04 Dopisní papír obecný Dopisní papír s předtištěným logem slouží k externí a interní komunikaci města Dobříše. Barevnost loga a umístění jsou přesně definovány. Logo je ve 100 % velikostní řady, v prodloužené verzi podkladové plochy. Kótování určuje sazební obrazec textu. Textové údaje v dolní části dopisního papíru jsou vysázeny z písma Futura T CE Book, velikost písma 8 bodů, prostrkání 50 jednotek Adobe Illustrator. Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Times New Roman, velikostí 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

33 03.05 Dopisní papír obecný, černobílá verze Černobílá verze dopisního papíru slouží zejména k interní komunikaci města Dobříše. Logo je ve 100 % velikostní řady v základní verzi. Kótování určuje sazební obrazec textu. Textové údaje v dolní části dopisního papíru jsou vysázeny z písma Futura T CE Book, velikost písma 8 bodů, prostrkání 50 jednotek Adobe Illustrator. Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Times New Roman, velikostí 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

34 03.06 Tisková zpráva Tisková zpráva je dokument formátu A4, určený pro externí komunikaci. Logo je ve 100 % velikostní řady. Textové údaje v dolní části dopisního papíru jsou vysázeny z písma Futura T CE Book, velikost písma 8 bodů, prostrkání 50 jednotek Adobe Illustrator. Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Times New Roman, velikostí 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

35 03.07 Interní sdělení Interní sdělení je dokument formátu A4, určený k interní komunikaci mezi zaměstnanci a představiteli města Dobříše. Na tento dokument se vztahují všechny principy odvozené z oddílu Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Times New Roman, velikostí 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

36 03.08 Objednávka Objednávka je dokument formátu A4, určený k externí komunikaci města Dobříše. Na tento dokument se vztahují všechny principy odvozené z oddílu Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Times New Roman, velikostí 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

37 03.09 Faxová zpráva Faxová zpráva je dokument formátu A4, určený k interní i externí komunikaci. Na tento dokument se vztahují všechny principy odvozené z oddílu Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Times New Roman, velikostí 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

38 03.10 Faktura Faktura je dokument formátu A4, určený k interní i externí komunikaci. Text dopisu je zarovnán vždy vlevo, sázen z písma Futura T CE Book a Futura T CE Demi, velikost 11 bodů, proklad 16 bodů nebo z písma Times New Roman a Times New Roman Bold, velikost 11 bodů s meziřádkovým prokladem 16 bodů. Text se vyplňuje podle elektronické šablony. Vzor na této straně je 52% zmenšení.

39 03.11 Jmenovka Jmenovka je určena k identifikaci zaměstnanců, i návštěvníků úřadu. Rozměr je 85 x 55 mm, tištěna na bílý karton. Jmenovka se vkládá do průhledného pouzdra se sponou k uchycení na oděv. Jméno a příjmení je vysázeno písmem Futura T CE Demi, velikost 11 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator, funkce je vysázena písmem Futura T CE Book, velikost 8 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator Identifikační karta zaměstnance Identifikační karta je určena k osobní identifikaci zaměstnanců. Je doplněna fotografií zaměstnance, v provedení plast. Rozměr je 85 x 55 mm. Jméno a příjmení je vysázeno písmem Futura T CE Demi, velikost 11 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator, funkce je vysázena písmem Futura T CE Book, velikost 8 bodů, prostrkání 30 jednotek Adobe Illustrator.

40 03.13 Razítko Razítko je určeno pro administrativní činnost v rámci struktur města Dobříše. Razítko má rozměry standardního typu Trodat Printy Razítka užívají písmo Futura T CE Book, velikosti 8 bodů, prostkání 30 jednotek Adobe Illustrator.

41 03.14 Samolepky Samolepky se používají všude tam, kde není možné potiskovat klasickými technikami, usnadňují označení předmětů a jsou vhodným prezentačním prostředkem. Ukázka prezentuje barevné řešení a základní velikosti. Potisk nesahá do plného formátu samolepky, kolem loga je 1mm okraj potiskovaného materiálu. Samolepky mohou být průhledné nebo bílé, tištěné plnobarevně nebo jednobarevně.

42 04 Propagační předměty Propagační předměty slouží jako nositelé vizuální identity města Dobříše v rámci veřejných a partnerských akcí, jsou prostředkem snadné vizuální identifikace a reprezentují město. Podoba propagačních předmětů respektuje jednotný vizuální styl města Dobříše.

43 04.01 Tašky V rámci veřejných a partnerských akcí jsou tašky města Dobříše vhodným, praktickým dárkem. Jejich podoba vychází z jednotného vizuálního stylu. Pro různé použití se uplatní různé materiály tašek a technologie výroby. Celobarevný potisk papíru je vhodný pro luxusní dárkové tašky a tašky na víno. Pro běžné užití je vhodná taška igelitová.

44

45 04.02 Potisk CD K šíření datových souborů, archivaci dat, či k prezentačním účelům se používají datové nosiče (CD ROM, DVD). Grafické návrhy potisku CD jsou aplikacemi jednotného vizuálního stylu města Dobříše. Na této straně je znázorněna jedna z možných variant pojednání obalu a disku. Linková mříž se používá k ručnímu vpisování textových informací.

46 04.03 Desky Desky slouží k ukládání dokumentů formátu A4 a pro prezentační účely města. Doporučuje se lakovat prezentační desky matným lakem nebo laminovat matnou fólií.

47 04.04 Poznámkový blok Poznámkový blok slouží k psaní poznámek a je vhodným prezentačním materiálem města Dobříše. Může být ve formátech A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm a A6 105 x 148 mm. Listy jsou potištěny linkovou osnovou nebo jemným čtverečkovým rastrem.

48 04.05 Čepice a balónky Dárkové předměty pro reklamní účely a jednorázové akce. Na čepicích je zvoleno decentní označení, přílišné zvětšení loga zúží okruh nositelů.

49 04.06 Kravaty Grafický motiv na vázankách vychází z doplňkového stylu loga města Dobříše. Může být realizován formou tisku na hedvábí, nebo technikou tkaní. Zadní poutko kravaty nese logo města Dobříše.

50 04.07 Hrnky a tužky Hrnky a tužky jsou součástí propagačních předmětů určených k propagaci města Dobříše v rámci partnerských akcí. Dobře se uplatní také jednobarevná verze loga.

51 04.08 Trička Barevnost a grafické řešení potisku trička vychází z jednotného vizuálního stylu. Trička s logem města Dobříše jsou vhodným propagačním předmětem a praktickým dárkem. Přílišné zvětšení loga zúží okruh nositelů. Pro reklamní účely a jednorázové akce se doporučuje varianta bílého trička s logem, které je možno libovolně velikostně zvýraznit.

52 04.09 Označení vozidla Označení automobilu vychází z jednotného vizuálního stylu. Auta využívají grafického účinku kombinace loga a doplňkového stylu. Podkladová plocha je bílá a značka je ve formě samolepky umístěna na přední dveře vozu po obou stranách.

53 05 Tištěné materiály Grafické řešení tištěných materiálů vychází z jednotného vizuálního stylu města, který různými způsoby volně rozvíjí. Tištěné materiály jsou určeny odborné i laické veřejnosti a jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikace.

54 05.01 Tištěné materiály Na těchto ukázkách je předvedeno možné řešení obálek, práce s obrazovým materiálem a umístění log do jednotného vizuálního systému. Titulní text užívá písmo Futura T CE Demi. Alternativa Dobříš tento projekt je financován... je odvozena ze základní varianty loga a vztahují se na ni všechny dispozice. Vzájemná vazba jednotlivých částí loga je přesně definována.

55 05.02 Dobříšské listy layout Dobříšské listy jsou informačním časopisem, který pravidelně slouží občanům města Dobříše. Toto periodikum je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu města. Otištěné ukázky prezentují záměr grafické úpravy. Atraktivitu může vždy zvýšit použití kvalitních fotografií na obálce. Informace o obsahu listů jsou vždy podloženy transparentní podkladovou plochou, která závisí na délce textu. Hlavička listů Dobříšské listy - je odvozena ze základní varianty loga a vztahují se na ni všechny dispozice. Vzájemná vazba jednotlivých částí loga je přesně definována.

56 05.03 Pozvánky, jubilea Pozvánky mohou mít různá grafická řešení, zde jsou zobrazeny některé z variantních návrhů, které volně rozvíjejí doplňkový styl jednotného vizuálního stylu města Dobříše. Rozměr pozvánky je 210 x 100 mm. Textové informace jsou sázeny z písma Futura T CE Book, velikost 7,5 bodů, prostrkání 50 jednotek Adobe Illustrator, meziřádkový proklad 9 bodů.

57 05.04 Cena města Dobříše diplom Diplom pro držitele ceny města Dobříše. Pro slavnostní, nebo příležitostné akce mohou být použity individuální tiskoviny, které svým grafickým řešením upozorňují na výjimečnost svého užití a výrazně se odlišují od ostatních tiskovin.

58 05.05 Desky na Cenu města Dobříše Desky na diplom jsou pouze jednou z mnoha variant řešení. Kromě této varianty se nabízí také možnost umístit diplom do rámečku (např. clip rám) a takto připravený k vystavení v interiéru jej oceněnému předat. Diplom tak získá nejen na atraktivitě, ale také na praktičnosti.

59 06 Multimediální aplikace Do oblasti prezentace města spadají také multimediální aplikace. Jejich řešení musí splňovat všechna pravidla jednotného vizuálního stylu, respektovat jeho zásady a barevnost. Do multimediální aplikace se řadí například ová signatura, nebo prezentace Power Point.

60 ová signatura Řešení ové signatury vychází z vizuálního stylu s přihlédnutím ke specifickému technologickému prostředí. Podpis sjednocuje elektronickou komunikaci úřadu.

61 06.02 Prezentace Power Point Power Pointová prezentace slouží k informování o aktivitách a programech města Dobříše prostřednictvím stručných informací a dalšího obrazového a informačního materiálu. (Např. grafy, tabulky, fotografie). Primárním nositelem jednotného vizuálního stylu je logo a prvek vizuálního stylu. Hlavní důraz je kladen na přehlednost a rychlou orientaci v zobrazeném tématu. 1

62

63 960 px 800 px Webová prezentace Internetové stránky města Dobříše jsou komunikačním nástrojem s širokou působností. Jejich grafické řešení zpřehledňuje systémovou strukturu sdělovaných informací a podléhá jednotnému vizuálnímu stylu. Stránky musí být přehledné a dobře organizované pro uživatele, kterým umožňují získat rozsáhlé informace o aktivitách města Dobříše. Úvod Město Dobříš Městský úřad Turistické informace Kalendář akcí Dobříš na jiných webech Odkaz na jiný web Odkaz na jiný web Odkaz na jiný web Odkaz na jiný web Odkaz na jiný web Počet přístupů (od ): Úvod AKTUALITY DŮLEŽITÉ Miroslav Donutil: Cestou necestou ( ) One man show Miroslava Donutila. Kategorie: Duben lkajhdlessequatuero eumsandreet, commy nim venit in heniamc orpero odit nonsequam doluptatue velendignis num veniam, consequat velit ad magna feugue minim veliquat il dit nostrud magna feu feum volut ad dip eu m, se faccum et, velesse modolent deliquis nullumsan et atue te molortismod tio con exer accumsan vulputpat...celý článek Koncert Stabat Mater ( ) Soubor Musica Podberdensis koncertuje v neděli v v kostele Nejsvětější Trojice. Kategorie: Duben Pohádková babička ( ) Všechny zájemce zveme na další POHÁDKOVOU BABIČKU tentokrát na SLET ČARODĚJNIC. Kategorie: Duben Žádosti o dotace ( ) Kategorie: Projekty a záměry města drobečková > navigace Datum: Kontakt Město Dobříš Mírové náměstí Dobříš Úřední hodiny: pondělí, středa pátek Tel: Fax: Elektronická podatelna: Bankovní spojení: /0800 Podrobný kontakt Kde nás najdete? HLEDAT PROSTOR PRO BANNERY Projekty a záměry města ( ) Dokument aktualizován ke dni Kategorie: Projekty a záměry města Pohádková babička ( ) Všechny zájemce zveme na další POHÁDKOVOU BABIČKU tentokrát na SLET ČARODĚJNIC. Kategorie: Duben Žádosti o dotace ( ) Kategorie: Projekty a záměry města Projekty a záměry města ( ) Dokument aktualizován ke dni Kategorie: Projekty a záměry města Pohádková babička ( ) Všechny zájemce zveme na další POHÁDKOVOU BABIČKU tentokrát na SLET ČARODĚJNIC. Kategorie: Duben Další dokumenty ANKETA Jak často navštěvujete tyto stránky? Denně (20) Občas (42) Jsem zde poprvé (25) Celkem hlasovalo: 87 Archiv anket Odběr novinek RSS kanál Webové stránky města Dobříš jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovaly všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb Přihlásit se

64 07 Označení majetku Označení majetku města Dobříše je jednou ze základních aplikací jednotného vizuálního stylu, která je široce vnímána veřejností.

65 07.01 Označení majetku v exteriéru Na této straně je ukázka vlajky a zastávky městské hromadné dopravy. V exteriéru se objevují nosiče různých velikostí a tvarů. Zpracování jednotného vizuálního stylu se v tomto případě řídí funkcí a umístěním v daném prostoru.

66 Manuál jednotného vizuálního stylu města Dobříše Městský úřad Dobříš Mírové náměstí 119, Dobříš Barevnost výtisku je pouze orientační, směrodatné jsou definice barev v kapitole Koncept a design: Kristina Fišerová, Kateřina Nečasová 2009

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1 2 3 1. 1 TUL úvodní slovo 2. 1 LOGO TUL možné varianty 2. 2 LOGO TUL barevné provedení 2. 3 LOGO TUL černobílé provedení 2. 4 LOGO TUL

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery.

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery. Řízený dokument Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Manuál: Grafický manuál Grafický manuál 1. Úvod Grafický manuál jednotného vizuálního stylu je soubor závazných předpisů, příkladů a doporučení

Více

2.01 LOGOTYP základní zobrazení

2.01 LOGOTYP základní zobrazení 2.01 LOGOTYP základní zobrazení Logotyp HESTIA o. s., je tvořen piktogramem figury a typografií. Piktogram představuje řeckou bohyni posvátného ohně a rodinného krbu. Tato verze logotypu se užívá ve většině

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU 1 ZNAČKA 1/01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ ZNAČKY 1/02 ZNAČKA BEZ TEXTU A S TEXTEM 1/03 PLNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/04 JEDNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/05 ROZKRES ZNAČKY 1/06 OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

Pravidla jednotného vizuálního stylu

Pravidla jednotného vizuálního stylu Pravidla jednotného vizuálního stylu l i s t o p a d 2 0 0 9 K o n s t a n t y f i r e m n í h o d e s i g n u Základním prvkem jednotného firemního designu Penzijního fondu České pojišťovny jsou jeho

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Obsah 5 Znak a logo 17 Písmo 27 Šablona prezentace 36 Kombinace loga 6 Definice znaku 18 Základní písmo 29 Doporučená šablona 37 Další

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

DARAL grafický manuál

DARAL grafický manuál Grafický manuál Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama, podoba webových stránek, apod. Každý komunikační prvek přispívá

Více

DESIGN MANUÁL. co všechno by měl obsahovat design manuál

DESIGN MANUÁL. co všechno by měl obsahovat design manuál DESIGN MANUÁL co všechno by měl obsahovat design manuál 1 Základní kritéria Design manuálu: přehledná struktůra. Příkladem přehlednosti je zařazení Obsahu na úvod celého manuálu. Obsah je (soupiska všech

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1828/2006 je příjemce povinen jasně informovat

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

Ukázky tiskových materiálů inzerce

Ukázky tiskových materiálů inzerce Ukázky tiskových materiálů inzerce 31 Uleris terit ad ina cribuntrum que nonlost inpropu ltorum ponfecus intes ac factorum publis li senem Romne con nondac ia ductorum intessis. Astem sedi imus voluden

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

grafický ManUáL Statutární město Chomutov

grafický ManUáL Statutární město Chomutov grafický ManUáL Statutární město Chomutov obsah Úvod filozofie logotypu města.................................................................. 4 jak užívat manuál........................................................................

Více

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31 Logo manuál Obsah 1 ÚVOD......3 o Nadaci Via...4 2 LOGOTYP - základní varianta 2.1 Barevná varianta...6 2.2 Černobílá varianta...7 2.3 Ochraná zóna...8 2.4 Minimální velikost...9 2.5 Zakázané varianty...

Více

LOGO MANUAL Definice základního používání loga BIKE COMPANY

LOGO MANUAL Definice základního používání loga BIKE COMPANY LOGO MANUAL Definice základního používání loga ÚVOD KELLYS Logo Manuál je dokument stanovující základní pravidla používání grafických prvků loga a logotypu společnosti Kellys Bicycles k zachování jednotného

Více

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Obsah 1. Logo 1.1 Základní verze loga 5 1.2 Inverzní varianta loga 6 1.3 Užití základního loga vůči pozadí 7 1.4 Užití inverzního loga

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o.

DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o. DESIGN MANUÁL IDENTITY SPOLEČNOSTI COLSYS s.r.o. FIREMNÍ BARVY firemní barvou společnosti Colsys s.r.o. je barva modrá, specifikovaná na této stránce firemní barva se používá primárně pro zobrazení firemního

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

Obsah LOGO BARVY TYPOGRAFIE APLIKACE SEKUNDÁRNÍ PRVKY

Obsah LOGO BARVY TYPOGRAFIE APLIKACE SEKUNDÁRNÍ PRVKY Logo manuál Obsah LOGO Základní varianta loga (barevná) 4 Černobílá varianta loba 5 Negativní varianta loga 6 Ochranná zóna 7 Proporce loga 8 BARVY Barevnost loga 10 Logo na barevné ploše 11 Logo na šedé

Více

MANUÁL PRO PARTNERY. společnosti corahb

MANUÁL PRO PARTNERY. společnosti corahb MANUÁL PRO PARTNERY společnosti corahb 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí

Více

Grafický manuál značky. Fond Vysočiny sponzorský vzkaz

Grafický manuál značky. Fond Vysočiny sponzorský vzkaz Grafický manuál značky Fond Vysočiny sponzorský vzkaz Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč

Grafický manuál. ZŠ a MŠ Proseč je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu Základní školy a mateřské školy Proseč. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto

Více

Grafický manuál pro jednotnou prezentaci OPD Administrativně-technické materiály

Grafický manuál pro jednotnou prezentaci OPD Administrativně-technické materiály Grafický manuál pro jednotnou prezentaci OPD Administrativně-technické materiály 2 Obsah OPD 1. Základní podmínky pro užití logotypu 4 1. 1. Vzhled logotypu 6 1. 2. Základní a doplňková barva 7 1. 3. Černobílá

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

OBSAH. Vzorník firemního písma. Základní barvy logotypu. Vizitka Hlavičkový papír Obálka Obal výroční zprávy. Razítko Objednávkový formulář

OBSAH. Vzorník firemního písma. Základní barvy logotypu. Vizitka Hlavičkový papír Obálka Obal výroční zprávy. Razítko Objednávkový formulář Grafický manuál OBSAH Základní barevná varianta logotypu Základní barevná varianta logotypu v negativu Základní černobílá varianta logotypu v pozitivu Základní černobílá varianta logotypu v negativu Konstrukce

Více

jicin_manual 2.2.2006 13:44 Stránka 1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

jicin_manual 2.2.2006 13:44 Stránka 1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu jicin_manual 2.2.2006 13:44 Stránka 1 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu jicin_manual 2.2.2006 13:44 Stránka 2 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu. Jičín Obsah 01 úvod 02 vizitky 02.1

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost

LOGOMANUÁL. Vodohospodářská a obchodní společnost LOGOMANUÁL Vodohospodářská a obchodní společnost Obsah 0 Definice Barev 2 Merkantil 0.1 Základní barvy 0.2 Doplňkové barvy 1 Systém 1.1 Základní logotyp 1.2 Inverzní varianta 1.3 Použití na podkladu 1.4

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH 1.00 / LOGOTYP 1.01 / BAREVNÁ VARIANTA (ZKRÁCENÝ NÁZEV) POZITIV 1.02 / BAREVNÁ VARIANTA (PLNÝ NÁZEV) POZITIV 1.03 / BAREVNÁ VARIANTA NEGATIV 1.04/ VARIANTA VE STUPNÍCH ŠEDI

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY verze 1.0 Grafický manuál Grafický manuál je sadou základních předpisů a doporučení pro práci a užití grafické značky (dále LOGO/a) Diakonie. Vzhledem

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

grafický manuál KDU-ČSL 2012

grafický manuál KDU-ČSL 2012 grafický manuál grafický manuál úvod úvod Grafický manuál a v něm zahrnuté prvky jednotného vizuálního stylu jsou velmi důležitou součástí prezentace politické strany směrem k veřejnosti. Jedná se o kvalitní

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

OBSAH Obsah 3 Rebranding 4 Vizuální koncepce

OBSAH Obsah 3 Rebranding 4 Vizuální koncepce GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH Obsah 3 Rebranding 4 Historie 4 Nové logo sdružení 5 Základní barevnost loga 6 Další barevnosti loga Hnědá a zelená varianta 7 Černobílé logo 8 Ochranná zóna a minimální velikost

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo Poznámky Obsah 1. Značka 3. Barevnost 1. 1 Základní varianta 1. 2 Inverzní varianta 1. 3 Černobílá varianta 1. 4 Inverzní černobílá varianta 1. 5 Ochranná zóna a minimální velikost 1. 6 Použití na podkladové

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Moravská jantarová stezka

Moravská jantarová stezka Moravská jantarová stezka Moravská jantarová stezka Z Á K LA D N Í M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U - logotyp 2007 Logotyp - použití Tento manuál určuje a stanovuje základní

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

Corporate Identity. Design Manual

Corporate Identity. Design Manual Corporate Identity Design Manual Úvodem Tento grafický manuál kodifikuje novou značku společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s. a základní grafické konstanty, definující její corporate identity jednotný

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 část 1 základní varianta značky monochromatická varianta černobílá pozitivní černobílá negativní Pravidla užití značky Evropského

Více