GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model"

Transkript

1 GRAFICKÝ MANUÁL

2 OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná zóna 10 zakázané varianty 11 TYPOGRAFIE základní písmo a doplňkové písmo 12 MERKANTILNÍ TISKOVINY vizitka 13 INFORMAČNÍ SYSTÉM samolepka 1, 2 14 samolepka 3 15 RAZÍTKO 16 ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY šablona dopisu 17 vzor www stránky REKLAMNÍ PŘEDMĚTY zapalovače 21 tužky 22 tašky 23 DOPLŇKY CD s pdf verzí manuálu, elektronickými dokumenty a daty pro prepress studia a webové stránky 3

3 ZNAČKA ZNAČKA základní varianta základní firemní barvy Značka společnosti, logotyp, je jedním ze základních prvků, které vytvářejí jednotný vizuální styl komunikace. Barevnost značky je přesně vymezena a za žádných okolností nesmí být změněna. Uvedené tvary značky jsou závazné a neměnné. Proporce písma a grafiky nesmějí být použity jinak, než jak je ukázáno v tomto manuálu. Pantone 1795 C CMYK RGB web CC3300 Pantone Black C CMYK RGB web Základní firemní barvy jsou červená a černá + bílá podkladová, která se používá vždy mimo vyjímečných případů uvedených v tomto manuálu. 4 5

4 ZNAČKA ZNAČKA černobílé a inverzní provedení použití na černé a barevné ploše Černobílá varianta značky se používá v případech, kdy není možno použít značku barevnou, například při potisku reklamních předmětů, kdy je velikost loga tak malá, že by bylo obtížné dodržet kvalitu tisku. Inverzní podoba se nepoužívá vůbec. Jedinou výjimkou je tisk na černý podklad, kdy je možno černé linky kolem loga nahradit linkami bílými. Při tisku na černé a tmavé poklady se doporučuje používat variantu loga s ochrannou zónou vyplněnou bílou barvou. Okrajově je možno použít i variantu s inverzní linkou. Při potisku reklamních předmětů, kdy je poklad velice světlý, méně než 10 % základního odstínu, je možno vyjímečně použít i verzi s průhledným pozadím, jak v barevném, tak i v černobílém provedení. V ostatních případech se používá základní verze loga. 6 7

5 ZNAČKA ZNAČKA použití v milimetrové síti Logotyp v konstrukční síti lze použít pro snadné zvětšování a zmenšování při dodržení přesných poměrů. Síťového rozkresu lze použít i pro kontrolu při prostorovém užití značky společnosti. CMYK 25 mm 18 mm přímé barvy 13 mm jedna barva minimální velikost Minimální velikost loga zajišťuje ještě dobrou čitelnost a zároveň dobrou tištitelnost Při tisku CMYKem to je 25 mm, při tisku přímými barvami 18 mm a černobílém provedení 13 mm. 8 9

6 ZNAČKA ZNAČKA ochranná zóna zakázané varianty Ochranná zóna je minimální volný prostor obklopující logo, do kterého nesmí zasahovat žádné grafické prvky ani písmo. Slouží k zachování integrity a výlučnosti loga v poměru k ostatním prvkům. Tvoří ji rámeček kolem loga, který je na straně větší o velikost červené tečky. Jedinou výjimkou je použití loga u vizitky, kdy se na levé straně a nahoře vypouští. Řez je prováděn do barvy na hranici loga. Jakékoliv varianty s průhledným pozadím než ty, které byly popsány na straně 7. Jakékoliv inverzní varianty loga

7 TYPOGRAFIE MERKANTILNÍ TISKOVINY základní písmo Základní firemní písmo použité v logu je Bauhaus ITC EE v řezu Bold a Heavy doplňkové písmo Doplňkovým písmem pro firemní tiskoviny je Myriad Pro v řezech Regular, Bold a Light Condensed. Pro počítačové tiskoviny je povoleno písmo Arial CE ve všech dostupných řezech. základní písmo Bauhaus ITC EE abcdefghijklmnopqrřsštťuvwyzž abcdefghijklmnopqrřsštťuvwyzž ABCDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ ABCDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTŤU VWXYZŽ doplňkové písmo Myriad Pro abcdefghijklmnopqrřsštťuvwyzž abcdefghijklmnopqrřsštťuvwyzž ABCDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ ABCDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTŤU VWXYZŽ Václav Urban Pod Kotlářkou Praha 5 mobil: tel./fa: web: MODELY architektonické filmové technologické výstavní REKLAMY INFORMAČNÍ SYSTÉMY vizitka Vizitka je navržena na výšku jako oboustranná v barevnosti 2/1 a ve formátu 8555 mm. Zásady umístění tetů proti logu a ve formátu jsou naznačeny na obrázku

8 INFORMAČNÍ SYSTÉM INFORMAČNÍ SYSTÉM samolepka 1 a 2 samolepka 3 Informační systém je tvořen samolepící grafikou ve formátu mm 14 15

9 RAZÍTKO ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY Razítko je navrženo ve velikosti 3559 mm. Umístění písma proti logu je podobné jako u vizitky. Václav Urban, Pod Kotlá kou 34, Praha 5, mobil: , , tel./fa: , web: web: Min ero del ipisisi. Wisi erciduipit ad esequi bla facil endre feugait vel utat lorerit nos ad tatin utat wis acip el ulput lor sequat. Acip ent nullaorem venim in essenit wiscinim nim ing enismolorper si blaor sequam, conulla ndionsenibh esendre euisiscidunt prat ing et, sustrud minciduis eummy nonulpute dolor si eugiamet lorpercil inim venim iriliquis nulla faccum ver am ipit nim esto coreet, sequisim dipisis cidunt at. Dui et am adiatum dolenis alis augiam, velesse minisi. Dunt nim zzrit venit utpat adit ad et ut ute el dolor am, qui er sequam dolobor eriusto od moloboreet, vendre vel dolorper aliquam vulputpat. In ulla cons at veliqui psusto od tatem ad etum eer ing etue core min eerostrud magna feu feugiamcons aut ad tie vel ut ulputem dolenibh eumsandigna aliquat nibh eumsandipit wisis ea core molorer ad tat. Rit lam, vullut ad mod mod miniat il ulput illuptatum illum duipit aute dolortisi blan henit aut nonsequat, voloreet lutat ullamco nsenibh ea faccumsan veliquisim vel illa con ectem vel ullam adigna feugiat venisi enit nullaorer si. Cin hendigna acip eu facidunt eu facilis doluptat. Xer ipit nulla augue esent nonsent in henis dunt luptatie er iurerat amconsed min ullam, vulla facil ut prat diamcorem ver si. Riure facing eero conum zzrilluptat, quipsum autpat, conullutpat. Duisim verat nonullut augue veliquat. Tion vent il eros enis dolesectet volobore dolum vendre con venim zzrit, suscidunt dip eeration eugue modo eugait ad e essi et la feugue ecte veniate dolorpe rcipsustrud esto consed dipit velis ea faci bla facing et acin ullum deliquis augiamc onummy nit num nit, venis augait ad euiscillamet lore tat irit nostion sendreet, sequat wismodo lendreriurem dit venit lut lan ut irilisci tie ent lutpat erit ulla conulla feugue dolorer amconse eugiam, sum dolenis alismolore modiam nonsequat. Ut ad tatie modolortis autpatum augiam velestrud deliquat. Or aut in eugiat voloreet praessim venisl ing eum vel incip eriusci llamcom moloreet utate duis elis augait ut prat. Ut nim delit endre enis nit ad el delenis nonsequipit lortin eerat euguer sim vel ut volestrud dolortisi. To core dolor iureet veliquat. At lum quat volut la faccum euis dio eer adit at lum iliquatum volorper illan henit non velit vulla corperos et prat. šablona dopisu OpenOffice 2 a Microsoft Office Šablony dopisů jsou navrženy pro použití v kancelářských balících OpenOffice 2 a Microsoft Office. V záhlaví jsou základní údaje o provozovně, v zápatí o sídle firmy. Logo firmy v barevném provedení je umístěno po levé straně dopisu ve velikosti 12,553 mm 11 mm od levého okraje papíru a 50 mm od horního okraje. Sídlo: Václav Urban, Byst i ná 921/6, Praha 10, I : , DI : CZ , bankovní spojení: /

10 ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY vzor www stránky menu slogan vzor www stránky úvodní stránka menu běžná stránka Stránky jsou navrženy aby si v každém zobrazení uchovaly polohu na středu okna. Vpravo a vlevo je okraj nastaven na 8% šířky stránky. Hlavička s výběrem jazyků a patička s počítadlem mají šířku 100%. Patička je umístěna na spodní okraj stránky. Šířka levého sloupce, kde je umístěno logo je pevná podle velikosti loga, šířka pravého sloupce je pevná 150 p, šířka středního sloupce je proměnlivá podle šíře okna. Pozicování objektů na stránce je řízeno CSS stylem. levý sloupec střední sloupec patička - počítadlo pravý sloupec levý sloupec střední sloupec pravý sloupec Běžná stránka je řešena obdobně jako stránka úvodní. Navíc je sloupec pro menu, který má výšku nastavenu na 30 p a šířku proměnlivou podle obsahu. Pravý sloupec má šířku 92 p. Vše je orientováno na střed okna. Pozicování objektů na stránce je řízeno CSS stylem

11 ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY REKLAMNÍ PŘEDMĚTY vzor www stránky zapalovače stránka detailní fotografie Stránka detailní fotografie se ovevírá v pevné velikosti p bez ovládacích prvků. Tvoří ji z levé a pravé strany logo firmy, ve spodní části je ovládání pohybu k dalším detailům vysoké 30 p. Střední prostor je určen pro vlastní fotografie. logo prostor pro foto menu logo Při potisku reklamních zapalovačů se logo umísťuje na střed. Doporučuje se volit světlé zapalovače, aby bylo možno z důvodu jednoduššího potisku, použít variantu loga s průhledným pozadím. V případě tmavšího zapalovače je nutno použít verzi loga s bílou podtiskovou barvou

12 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY REKLAMNÍ PŘEDMĚTY tužky tašky Na reklamních tužkách se logo umísťuje na nejširší možnou plochu. Znovu se doporučuje volit světlé tužky z důvodu jednoduššího potisku při použití loga s průhledným pozadím. U reklamních tašek se logo umísťuje vždy na střed v horizontální ose a mírně nad střed ve vertikální ose pokud to umožňuje konstrukce tašky. Tisk se provádí vždy třemi barvami

13

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více