Manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu

2

3 Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožní vést jednotnou efektivní komunikaci a srozumitelnou prezentaci města Třeboně s minimálním rizikem pochybení. Dodržování zásad a pravidel daných tímto manuálem zaručuje jednotnou a nezkreslenou identifikaci ve všech aplikacích vizuálního stylu.

4 a značka A.1 symbol A1.1 symbol barevné varianty A.2 základní značka horizontální A.2.1 jednobarevná značka horizontální A.2.2 negativní značka horizontální A.2.3 negativní černobílá značka horizontální A.2.4 základní značka horizontální, velikostní poměry A.2.5 černobílá značka horizontální, velikostní poměry A.2.6 základní značka horizontální, ochranná zóna A.2.7 základní značka horizontální, konstrukční schéma A.2.8 nesprávné užití značky A.3 základní značka vertikální A.3.1 jednobarevná značka vertikální A.3.2 negativní značka vertikální A.3.3 negativní černobílá značka vertikální A.3.4 základní značka vertikální, velikostní poměry A.3.5 černobílá značka vertikální, velikostní poměry A.3.6 základní značka vertikální, ochranná zóna A.3.7 základní značka vertikální, konstrukční schéma A.4 barevný přechod (iris) B barevnost B.1 základní barevnost značky B.2 černobílá barevnost značky B.3 barevná a černobílá značka na podkladové ploše B.4 jednobarevná značka na podkladové ploše B.4.1 jednobarevná pozitivní značka na podkladu B.4.2 jednobarevná negativní značka na podkladu C písmo C.1 základní písmo C.2 doplňkové písmo C.3 ukázky sazby

5 d merkantilní tiskoviny 01. symbol obsah D.1 vizitky D.2 dopisní papír D.3 dopisní obálky C5, C4, DL D.4 princip tvorby elektronických hlavičkových papírů D.5 princip tvorby záhlaví elektronických formulářů D.6 razítka, samolepky e prezentační materiály E.1 princip tvorby ročenky E.2 princip tvorby inzerce E.3 princip tvorby firemních desek F reprezentační předměty F.1 taška, hrnek, propisky F.2 trika, bloky G multimédia G.1 web G.2 CD-ROM G.3 ová signatura G.4 powerpoint G.5 bannery pro webovou inzerci h prostorové aplikace H.1 firemní vozy slepý text!!!!!!!!

6 A.1 symbol Symbol pro město Třeboň je grafickým ztvárněním pětilisté růžice, odvozené od historického znaku Rožmberků. Grafickou zkratkou evokuje gotické kamenictví i renesanční motiv sgrafita, a váže se tak k historii města. Barevnou živostí pak reflektuje dynamickou paralelu dneška s akcentem na pestrost nabídky v rámci turistiky a trávení volného času. Její dynamické natočení evokuje Město v pohybu. Tento symbol nelze zaměňovat za heraldický znak města, slouží pouze jako vizuální motiv a je podřízen značce.

7 A.1.1 symbol barevné varianty pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M č e r n o b í l á va r i a n ta symbolu v rastru j e d n o b a r e v n á va r i a n ta symbolu v pérovce č e r n o b í l á va r i a n ta symbolu v pérovce x x x x x jednobarevná negativní varianta černobílá negativní varianta ochranná zóna symbolu m i n i m á l n í v e l i ko st šířka 9 mm (CMYK) m i n i m á l n í v e l i ko st š í ř ka 7 m m ( j e d n o b a r e v n á varianta) m i n i m á l n í v e l i ko st šířka 9 mm (černobílá varianta) m i n i m á l n í v e l i ko st š í ř ka 7 m m ( j e d n o b a r e v n á negativní varianta) Na této stránce jsou ukázky jednobarevného symbolu. Symbol v pérovce se liší konturou kresby z důvodu dodržení čitelnosti i při maximálním zmenšení. Tyto varianty se užívají jen ve specifických případech, kdy technologie neumožňují plnobarevný tisk (např. řezaný plotr, razítko, sítotisk, slepotisk, atd.). Na symbol se vztahují stejné principy jako na značku.

8 A.2 základní značka horizontální plnobarevná značka Barevná varianta základní značky sestává z aplikace symbolu růžice a logotypu z písma Tabac Sans Bold. Tato varianta s horizontálním nasazením logotypu Třeboň se užívá ve všech prezentačních materiálech určených k plnobarevnému tisku, její variantou je vertikální umístění logotypu (viz kapitola A.3). Obě značky jsou základní a lze je aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění. Černobílá varianta je určena k užití všude tam, kde technologická omezení nebo jiné objektivní příčiny vylučují možnost plnobarevného provedení (fax, merkantilní čb tiskoviny, inzeráty, apod.). Je zakázáno měnit barvy či procenta sytosti jednotlivých segmentů symbolů a logotypu. černobílá značka v rastru

9 A.2.1 jednobarevná značka horizontální pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M jednobarevná značka (pantone 2955) černobílá značka POZOR: Jednobarevná varianta značky se liší v kresbě růžice! Tato varianta se užívá všude tam, kde nelze z technických důvodů použít barevnou nebo černobílou variantu (slepotisk, řezaný plotr, sítotisk). Povoleny jsou pouze tyto dvě pozitivní barevné verze (v pozitivu nelze měnit barevnost).

10 A.2.2 negativní značka horizontální 100% 50% Negativní verze jednobarevné speciální varianty značky. Tato verze je aplikovatelná na jakékoli barevné pozadí (včetně fotografie) jen v případě, že nedojde k barevnému zkreslení a udrží se čitelnost značky a kontrast s pozadím (viz kapitola B.4.2). minimální velikost šířka loga 17 mm

11 A.2.3 negativní černobílá značka horizontální 100% 50% minimální velikost šířka loga 17 mm Negativní verze speciální varianty značky na černém pozadí. Minimální doporučená velikost značky je 20 mm. Další zmenšení v negativní verzi může způsobit zalití značky. V takových případech se doporučuje použít pozitivní černobílou verzi.

12 A.2.4 základní značka horizontální velikostní poměry 100% 50% Rozměrová řada značky představuje ukázky značky Třeboň ve velikostních poměrech. Minimální velikost definuje nejmenší možné zmenšení, které garantuje čitelnost značky. A) Pro použití v minimální velikosti 20 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro plnobarevný tisk (CMYK). B) Pro použití v minimální velikosti 15 mm Při zmenšení pod 20 mm se doporučuje kvůli soutisku aplikovat jednobarevnou speciální variantu značky (PANTONE 2955). A) minimální velikost šířka 20 mm (CMYK) B) minimální velikost šířka 15 mm (pantone)

13 A.2.5 černobílá značka horizontální velikostní poměry 100% 50% A) minimální velikost šířka 20 mm (černobílá) B) minimální velikost šířka 15 mm (jednobarevná) Rozměrová řada v černobílé variantě se řídí stejnými principy jako u barevné. A) Pro použití v minimální velikosti 20 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro černobílý tisk v rastru. B) Pro použití v minimální velikosti 15 mm Při zmenšení pod 20 mm se doporučuje kvůli soutisku aplikovat jednobarevnou variantu značky.

14 A.2.6 základní značka horizontální ochranná zóna x x x x Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek, jiná loga, okraj stránky, atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu. Více viz kapitola B.3 značka na podkladové ploše. x A.2.7 základní značka horizontální konstrukční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky města Třeboň. Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží soubory se značkami v elektronické podobě na CD-ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

15 A.2.8 nesprávné užití značky neměnit velikosti a umístění LOGOTYPU neměnit barevnost nepoužívat přebarvenou barevnou variantu (jiný tvar) Třeboň nedeformovat neměnit písmo nenatáčet logotyp nepoužívat stín ani jiné zvýraznění nepoužívat obrysovou linku nenatáčet symbol Následující příklady demonstrují nesprávné užívání značky. Značku nelze nijak měnit, deformovat a překreslovat mimo rámec tohoto manuálu. Písmo nelze znova vysázet.

16 A.3 základní značka vertikální plnobarevná značka černobílá značka v rastru Subvarianta s vertikálním umístěním logotypu. Je odvozena od horizontální varianty a lze ji aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění (především na inzerátech, hlavičkových papírech a vizitkách). Vztahují se na ni stejné principy aplikace jako na horizontální značku.

17 A.3.1 jednobarevná značka vertikální jednobarevná značka (pantone 2955) černobílá značka Subvarianta s vertikálním umístěním logotypu. POZOR: Jednobarevná varianta značky se liší v kresbě růžice! Je odvozena od horizontální varianty a lze ji aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění (především na inzerátech, hlavičkových papírech a vizitkách).

18 A.3.2 negativní značka vertikální 100% 50% Negativní verze jednobarevné speciální varianty značky. Tato verze je aplikovatelná na jakékoli barevné pozadí (včetně fotografie) jen v případě, že nedojde k barevnému zkreslení a udrží se čitelnost značky a kontrast s pozadím (viz kapitola B.4.2). Minimální doporučená velikost značky je na šířku 10 mm. minimální velikost šířka loga 10 mm

19 A.3.3 negativní černobílá značka vertikální 100% 50% minimální velikost šířka loga 10 mm Negativní verze speciální varianty značky na černém pozadí. Minimální doporučená velikost značky je na šířku 10 mm. Další zmenšení v negativní verzi může způsobit zalití značky. V takových případech se doporučuje použít pozitivní černobílou verzi.

20 A.3.4 základní značka vertikální velikostní poměry 100% Rozměrová řada značky představuje ukázky značky Třeboň ve velikostních poměrech. Minimální velikost definuje nejmenší možné zmenšení, které garantuje čitelnost značky. A) Pro použití v minimální velikosti 12 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro plnobarevný tisk (CMYK). B) Pro použití v minimální velikosti 9 mm Při zmenšení pod 12 mm se doporučuje aplikovat jednobarevnou speciální variantu značky (PANTONE 2955). A) minimální velikost šířka 12 mm (CMYK) B) minimální velikost šířka 9 mm (pantone)

21 A.3.5 černobílá značka vertikální velikostní poměry 100% A) minimální velikost šířka 12 mm (černobílá) B) minimální velikost šířka 9 mm (jednobarevná) Rozměrová řada v černobílé variantě se řídí stejnými principy jako u barevné. A) Pro použití v minimální velikosti 12 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro černobílý tisk v rastru. B) Pro použití v minimální velikosti 9 mm Při zmenšení pod 12 mm se doporučuje aplikovat jednobarevnou variantu značky.

22 A.3.6 základní značka vertikální ochranná zóna x x x x Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek, jiná loga, okraj stránky, atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu. Více viz kapitola B.3 značka na podkladové ploše. x A.3.7 základní značka vertikální konstrukční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky města Třeboň. Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD-ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

23 A.4 barevný přechod (iris) iris v lince iris v ploše 0 % 16,6 % 33,3 % 50 % 76,6 % 83,3 % 100 % alternativa irisu v lince alternativa irisu v ploše pantone 7483 cmyk 80/0/100/50 pantone 376 cmyk 50/0/100/0 pantone 144 cmyk 0/50/100/0 pantone 1795 cmyk 0/90/100/0 pantone 1815 cmyk 0/90/100/51 pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 Doplňkový prvek vizuálního stylu představuje barevný iris tvořený barvami znaku města Třeboň. Používá se buď jako plocha, nebo jako linka (minimální tloušťka 0,8 mm). Tam, kde by technologie neumožnila kvalitní tisk přechodu, lze aplikovat i pruh složený z jednotlivých barev. Barvy viz kapitola B.1. pantone 2985 cmyk 59/0/6/0

24 B.1 základní barevnost značky pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M pantone 2985 cmyk 59/0/6/0 rgb 80/200/232 web #50c8e8 RAL M pantone 1815 cmyk 0/90/100/51 rgb 138/31/3 web #8a1f03 RAL M pantone 1795 cmyk 0/90/100/0 rgb 239/65/35 web #ef4123 RAL M pantone 5395 cmyk 100/44/0/76 rgb 0/39/76 web #00274c RAL M pantone 7483 cmyk 80/0/100/50 rgb 0/107/42 web #006b2a RAL M pantone 376 cmyk 50/0/100/0 rgb 141/198/63 web #8dc63f RAL M pantone 144 cmyk 0/50/100/0 rgb 247/148/29 web #f7941d RAL M Základní barevnost značky města Třeboň je definovaná podle vzorníku Pantone. Základní podkladová barva je bílá, kromě případů použití na barevné ploše (viz 2.3). Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie.

25 B.2 černobílá barevnost značky cmyk 0/0/0/70 rgb 109/110/113 web #6d6e71 RAL M cmyk 0/0/0/30 rgb 188/190/192 web #bcbec0 RAL M cmyk 0/0/0/100 rgb 35/31/32 web #231f20 RAL M cmyk 0/0/0/50 rgb 147/149/152 web # RAL M cmyk 0/0/0/80 rgb 88/89/91 web #58595b RAL M Základní barevnost značky města Třeboň je definovaná podle vzorníku Pantone. Značku lze aplikovat pouze a výhradně jen na bílé ploše. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie.

26 B.3 barevná a černobílá značka na podkladové ploše plnobarevná značka na bílé ploše nepoužívat na barevné ploše černobílá značka na bílé ploše Na této straně je demonstrován princip aplikace značky města Třeboň na podkladové ploše. Aplikace značky na jiné než bílé podkladové ploše je zakázána, kromě užití v negativní jednobarevné variantě. nepoužívat na fotografii Na této stránce jsou předvedeny nesprávné aplikace značky na podkladové ploše. Pozitivní verze značky nelze v žádném případě použít na žádný jiný barevný podklad nebo fotografii.

27 B.4 jednobarevná varianta na podkladové ploše aplikace jednobarevné značky n a š ká l e p o z a d í (PANTONE) aplikace j e d n o b a r e v n é 100% značky 100% n a š ká l e p o z a d í (černá) 90% 90% 80% 80% 70% 70% jednobarevná negativní značka 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% aplikace na bílém pozadí j e p r e f e r ová n a v barevné verzi z n ač ky (v z áv i s l o st i na technologii) 10% 10% 1% 1% bílá jednobarevná pozitivní značka Zde zvýrazněná podkladová škála znázorňuje principy používání jednobarevné značky na kontrastním a nekontrastním pozadí. Obecně platí, že jednobarevnou značku lze umístit na jakémkoli barevném pozadí, které zaručí čitelnost značky. Hranicí čitelnosti je obvykle 30 % sytosti podkladové plochy.

28 B.4.1 jednobarevná pozitivní značka na podkladu jednobarevná značka na fotografii nepoužívat na nehomogenním podkladu jednobarevná značka na barevné ploše V případě umístění značky na barevném pozadí nebo fotografii je nutné dbát na to, aby podkladová barva byla dostatečně kontrastní (viz kapitola B.4). Pokud je značka umístěna na fotografickém pozadí, musí být plocha klidná, bez kontrastních přechodů, nesmí svou strukturou rušit čitelnost značky. nepoužívat na nehomogenním podkladu

29 B.4.2 jednobarevná negativní značka na podkladu jednobarevná negativní značka na fotografii nepoužívat na nehomogenním podkladu jednobarevná negativní značka na barevné ploše nepoužívat na nehomogenním podkladu V případě umístění značky na barevném pozadí nebo fotografii je nutné dbát na to, aby podkladová barva byla dostatečně kontrastní (viz B.4). Pokud je značka umístěna na fotografickém pozadí, musí být plocha klidná, nesmí svou strukturou rušit čitelnost značky.

30 C.1 základní písmo Základním fontem pro vizuální styl města Třeboň je rodina písma Tabac Sans. Je určen zejména pro grafické zpracování materiálů společnosti: vizitky, hlavičkové papíry, letáky, reklama, print, outdoor atd. Svým designem pozdvihuje estetickou hodnotu tiskovin a materiálů společnosti a je zakázáno nahrazovat ho jiným písmem. Písmo se vyznačuje dynamickým a dobře čitelným charakterem. Je určeno ke všem tištěným prezentačním produktům. Pro praktické užití se nabízejí základní řezy uvedené v tabulce, kromě nich lze ale rozšířit rodinu na další řezy (např. Tabac Sans Thin, Tabac Sans Semibold, Tabac Sans Black). Písmo nemůže být z právních důvodů součástí manuálu. Licence k písmu viz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Bold Italic C.2 doplňkové písmo Jako doplňkové písmo se užívá Arial CE. Je určen zejména pro kancelářskou práci v aplikacích MS Word a MS Excel, elektronickou komunikaci ( , web). Pro svou snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech je určeno výhradně pro vyplňování elektronických šablon administrativních tiskovin, , web. V žádném případě neslouží k sazbě prezentačních tiskových merkantilií. Pro praktické užití se nabízejí řezy Arial Regular CE, Regular Italic CE, Bold CE a Bold Italic CE. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Regular CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Bold CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Regular Italic CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Bold Italic CE

31 C.3 ukázky sazby Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpat lam vel ipsum volor in ulla am exeriustrud dit nis diam et augait estrud nisi ea facidui psusci. Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am. Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor. tabac sans light velikost 10/13 tabac sans regular velikost 10/13 tabac sans bold velikost 10/13 AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud. AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud. AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum. tabac sans light italic velikost 10/13 tabac sans regular italic velikost 10/13 tabac sans bold italic velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold CE velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold italic CE velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold italic CE velikost 10/13 Na této stránce je ukázka sazby ze základního písma Tabac Sans (light, regular, bold) a doplňkového písma Arial v optimálních meziřádkových prokladech 10/13. Písmo je zakázáno jakkoli deformovat v sazbě.

32 D.1 vizitky 9 mm 18 mm 13 mm 42 mm 8 mm 4 mm 6 mm Alena Valentová sekretářka 21 mm Jméno Příjmení A funkce B Město Třeboň Palackého nám. 46/II Česká republika Tel.: Mob.: Fax: mm 4 mm Město Třeboň C Palackého nám. 46/II D Česká republika Tel.: E Mob.: Fax: síla pruhu 0,8 mm Alena Valentová secretary A Tabac Sans Bold 9/10, proložení 10, barva 0/0/0/70 B Tabac Sans Regular 7/10, proložení 5, barva 0/0/0/70 C Tabac Sans Bold 7/9, proložení 10, barva 100/50/0/25 D Tabac Sans Regular 7/9, proložení 5, barva 100/50/0/25 E Tabac Sans Regular 7/9, proložení 5, barva 0/0/0/70 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Mob.: Fax: Ukázka aplikace značky na vizitkách rozměru mm. Případná jazyková mutace se tiskne na rub vizitky s mezinárodním formátem telefonního čísla.

33 D.2 dopisní papír reprezentační verze obchodní verze Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Fax: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Ukázka aplikace značky na dopisních papírech A4. Tyto plnobarevné varianty jsou předtištěny ofsetovým tiskem a slouží k administrativní práci oficiálního charakteru.

34 33 mm 2 mm 33 mm 90 mm 27 mm 25 mm rozkres dopisní papír reprezentační verze 9 mm 23 mm 68 mm barva růžice CMYK 2/0/0/5 Vážený pane, text dopisu je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá 186 mm S pozdravem A Tabac Sans Bold 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 B Tabac Sans Regular 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 C Tabac Sans Bold 10/11, proložení 10, barva 100/50/0/25 11 mm Jméno Příjmení funkce Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic Tel.: Fax: C

35 9 mm 26 mm 33 mm 90 mm 27 mm 25 mm rozkres dopisní papír obchodní verze 9 mm 23 mm 68 mm barva růžice CMYK 2/0/0/5 Vážený pane, text dopisního papíru je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. 186 mm Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá S pozdravem A Tabac Sans Bold 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 B Tabac Sans Regular 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 C Tabac Sans Bold 10/11, proložení 10, barva 100/50/0/25 11 mm Jméno Příjmení funkce Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic mezery mezi sloupci vycházejí z optického vyrovnání, podle délky konkrétních údajů Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ C

36 D.3 dopisní obálky C4 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic C5 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic DL Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Ukázka aplikace značky na dopisních obálkách C4, C5 a DL. Tyto plnobarevné varianty jsou předtištěny a slouží k administrativní práci oficiálního charakteru.

37 11 mm 21 mm 26 mm rozkres obálka C4 9 mm 27 mm Město Třeboň Tabac Sans Bold 11/15, proložení 10, barva 100/50/0/25 Palackého nám. 46/II Tabac Sans Regular 11/15, proložení 5, barva 100/50/0/25 Czech Republic 11 mm 15,5 mm 19,5 mm rozkres obálka C5, DL 9 mm 18 mm Město Třeboň Tabac Sans Bold 9/13, proložení 10, barva 100/50/0/25 Palackého nám. 46/II Tabac Sans Regular 9/13, proložení 5, barva 100/50/0/25 Czech Republic

38 D.4 princip tvorby elektronických hlavičkových papírů Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic IČ: DIČ: CZ varianta s o obchodními údaji společnosti kancelář Tel.: , fax: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic kancelář Tel.: , fax: Elektronické šablony pro wordové dokumenty slouží k běžné administrativní komunikaci. Vyjíždějí se na černobílé laserové tiskárně ve formátu A4 nebo v elektronickém formátu PDF (proto je pouze černobílá verze). Záhlaví tvoří horní neměnná část s kontakty na daný odbor či osobu. Povolené písmo pro vyplňování kontaktů v záhlaví je Arial CE.

39 9 mm 26 mm 33 mm 47 mm 70 mm 25 mm rozkres elektronický hlavičkový papír 9 mm 5 mm 14 mm Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic A 12 mm 8 mm kancelář C Tel.: , fax: D 52 mm Vážený pane, text dopisního papíru je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. 162 mm Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá S pozdravem A Tabac Sans Bold 7,5/11, proložení 10, barva černá B Tabac Sans Regular 7,5/11, proložení 5, barva černá C Arial CE Bold, 12/12, verzálky, barva černá D Arial CE Regular, 8/11, barva černá 35 mm Jméno Příjmení funkce

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více