Manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu

2

3 Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožní vést jednotnou efektivní komunikaci a srozumitelnou prezentaci města Třeboně s minimálním rizikem pochybení. Dodržování zásad a pravidel daných tímto manuálem zaručuje jednotnou a nezkreslenou identifikaci ve všech aplikacích vizuálního stylu.

4 a značka A.1 symbol A1.1 symbol barevné varianty A.2 základní značka horizontální A.2.1 jednobarevná značka horizontální A.2.2 negativní značka horizontální A.2.3 negativní černobílá značka horizontální A.2.4 základní značka horizontální, velikostní poměry A.2.5 černobílá značka horizontální, velikostní poměry A.2.6 základní značka horizontální, ochranná zóna A.2.7 základní značka horizontální, konstrukční schéma A.2.8 nesprávné užití značky A.3 základní značka vertikální A.3.1 jednobarevná značka vertikální A.3.2 negativní značka vertikální A.3.3 negativní černobílá značka vertikální A.3.4 základní značka vertikální, velikostní poměry A.3.5 černobílá značka vertikální, velikostní poměry A.3.6 základní značka vertikální, ochranná zóna A.3.7 základní značka vertikální, konstrukční schéma A.4 barevný přechod (iris) B barevnost B.1 základní barevnost značky B.2 černobílá barevnost značky B.3 barevná a černobílá značka na podkladové ploše B.4 jednobarevná značka na podkladové ploše B.4.1 jednobarevná pozitivní značka na podkladu B.4.2 jednobarevná negativní značka na podkladu C písmo C.1 základní písmo C.2 doplňkové písmo C.3 ukázky sazby

5 d merkantilní tiskoviny 01. symbol obsah D.1 vizitky D.2 dopisní papír D.3 dopisní obálky C5, C4, DL D.4 princip tvorby elektronických hlavičkových papírů D.5 princip tvorby záhlaví elektronických formulářů D.6 razítka, samolepky e prezentační materiály E.1 princip tvorby ročenky E.2 princip tvorby inzerce E.3 princip tvorby firemních desek F reprezentační předměty F.1 taška, hrnek, propisky F.2 trika, bloky G multimédia G.1 web G.2 CD-ROM G.3 ová signatura G.4 powerpoint G.5 bannery pro webovou inzerci h prostorové aplikace H.1 firemní vozy slepý text!!!!!!!!

6 A.1 symbol Symbol pro město Třeboň je grafickým ztvárněním pětilisté růžice, odvozené od historického znaku Rožmberků. Grafickou zkratkou evokuje gotické kamenictví i renesanční motiv sgrafita, a váže se tak k historii města. Barevnou živostí pak reflektuje dynamickou paralelu dneška s akcentem na pestrost nabídky v rámci turistiky a trávení volného času. Její dynamické natočení evokuje Město v pohybu. Tento symbol nelze zaměňovat za heraldický znak města, slouží pouze jako vizuální motiv a je podřízen značce.

7 A.1.1 symbol barevné varianty pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M č e r n o b í l á va r i a n ta symbolu v rastru j e d n o b a r e v n á va r i a n ta symbolu v pérovce č e r n o b í l á va r i a n ta symbolu v pérovce x x x x x jednobarevná negativní varianta černobílá negativní varianta ochranná zóna symbolu m i n i m á l n í v e l i ko st šířka 9 mm (CMYK) m i n i m á l n í v e l i ko st š í ř ka 7 m m ( j e d n o b a r e v n á varianta) m i n i m á l n í v e l i ko st šířka 9 mm (černobílá varianta) m i n i m á l n í v e l i ko st š í ř ka 7 m m ( j e d n o b a r e v n á negativní varianta) Na této stránce jsou ukázky jednobarevného symbolu. Symbol v pérovce se liší konturou kresby z důvodu dodržení čitelnosti i při maximálním zmenšení. Tyto varianty se užívají jen ve specifických případech, kdy technologie neumožňují plnobarevný tisk (např. řezaný plotr, razítko, sítotisk, slepotisk, atd.). Na symbol se vztahují stejné principy jako na značku.

8 A.2 základní značka horizontální plnobarevná značka Barevná varianta základní značky sestává z aplikace symbolu růžice a logotypu z písma Tabac Sans Bold. Tato varianta s horizontálním nasazením logotypu Třeboň se užívá ve všech prezentačních materiálech určených k plnobarevnému tisku, její variantou je vertikální umístění logotypu (viz kapitola A.3). Obě značky jsou základní a lze je aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění. Černobílá varianta je určena k užití všude tam, kde technologická omezení nebo jiné objektivní příčiny vylučují možnost plnobarevného provedení (fax, merkantilní čb tiskoviny, inzeráty, apod.). Je zakázáno měnit barvy či procenta sytosti jednotlivých segmentů symbolů a logotypu. černobílá značka v rastru

9 A.2.1 jednobarevná značka horizontální pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M jednobarevná značka (pantone 2955) černobílá značka POZOR: Jednobarevná varianta značky se liší v kresbě růžice! Tato varianta se užívá všude tam, kde nelze z technických důvodů použít barevnou nebo černobílou variantu (slepotisk, řezaný plotr, sítotisk). Povoleny jsou pouze tyto dvě pozitivní barevné verze (v pozitivu nelze měnit barevnost).

10 A.2.2 negativní značka horizontální 100% 50% Negativní verze jednobarevné speciální varianty značky. Tato verze je aplikovatelná na jakékoli barevné pozadí (včetně fotografie) jen v případě, že nedojde k barevnému zkreslení a udrží se čitelnost značky a kontrast s pozadím (viz kapitola B.4.2). minimální velikost šířka loga 17 mm

11 A.2.3 negativní černobílá značka horizontální 100% 50% minimální velikost šířka loga 17 mm Negativní verze speciální varianty značky na černém pozadí. Minimální doporučená velikost značky je 20 mm. Další zmenšení v negativní verzi může způsobit zalití značky. V takových případech se doporučuje použít pozitivní černobílou verzi.

12 A.2.4 základní značka horizontální velikostní poměry 100% 50% Rozměrová řada značky představuje ukázky značky Třeboň ve velikostních poměrech. Minimální velikost definuje nejmenší možné zmenšení, které garantuje čitelnost značky. A) Pro použití v minimální velikosti 20 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro plnobarevný tisk (CMYK). B) Pro použití v minimální velikosti 15 mm Při zmenšení pod 20 mm se doporučuje kvůli soutisku aplikovat jednobarevnou speciální variantu značky (PANTONE 2955). A) minimální velikost šířka 20 mm (CMYK) B) minimální velikost šířka 15 mm (pantone)

13 A.2.5 černobílá značka horizontální velikostní poměry 100% 50% A) minimální velikost šířka 20 mm (černobílá) B) minimální velikost šířka 15 mm (jednobarevná) Rozměrová řada v černobílé variantě se řídí stejnými principy jako u barevné. A) Pro použití v minimální velikosti 20 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro černobílý tisk v rastru. B) Pro použití v minimální velikosti 15 mm Při zmenšení pod 20 mm se doporučuje kvůli soutisku aplikovat jednobarevnou variantu značky.

14 A.2.6 základní značka horizontální ochranná zóna x x x x Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek, jiná loga, okraj stránky, atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu. Více viz kapitola B.3 značka na podkladové ploše. x A.2.7 základní značka horizontální konstrukční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky města Třeboň. Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží soubory se značkami v elektronické podobě na CD-ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

15 A.2.8 nesprávné užití značky neměnit velikosti a umístění LOGOTYPU neměnit barevnost nepoužívat přebarvenou barevnou variantu (jiný tvar) Třeboň nedeformovat neměnit písmo nenatáčet logotyp nepoužívat stín ani jiné zvýraznění nepoužívat obrysovou linku nenatáčet symbol Následující příklady demonstrují nesprávné užívání značky. Značku nelze nijak měnit, deformovat a překreslovat mimo rámec tohoto manuálu. Písmo nelze znova vysázet.

16 A.3 základní značka vertikální plnobarevná značka černobílá značka v rastru Subvarianta s vertikálním umístěním logotypu. Je odvozena od horizontální varianty a lze ji aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění (především na inzerátech, hlavičkových papírech a vizitkách). Vztahují se na ni stejné principy aplikace jako na horizontální značku.

17 A.3.1 jednobarevná značka vertikální jednobarevná značka (pantone 2955) černobílá značka Subvarianta s vertikálním umístěním logotypu. POZOR: Jednobarevná varianta značky se liší v kresbě růžice! Je odvozena od horizontální varianty a lze ji aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění (především na inzerátech, hlavičkových papírech a vizitkách).

18 A.3.2 negativní značka vertikální 100% 50% Negativní verze jednobarevné speciální varianty značky. Tato verze je aplikovatelná na jakékoli barevné pozadí (včetně fotografie) jen v případě, že nedojde k barevnému zkreslení a udrží se čitelnost značky a kontrast s pozadím (viz kapitola B.4.2). Minimální doporučená velikost značky je na šířku 10 mm. minimální velikost šířka loga 10 mm

19 A.3.3 negativní černobílá značka vertikální 100% 50% minimální velikost šířka loga 10 mm Negativní verze speciální varianty značky na černém pozadí. Minimální doporučená velikost značky je na šířku 10 mm. Další zmenšení v negativní verzi může způsobit zalití značky. V takových případech se doporučuje použít pozitivní černobílou verzi.

20 A.3.4 základní značka vertikální velikostní poměry 100% Rozměrová řada značky představuje ukázky značky Třeboň ve velikostních poměrech. Minimální velikost definuje nejmenší možné zmenšení, které garantuje čitelnost značky. A) Pro použití v minimální velikosti 12 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro plnobarevný tisk (CMYK). B) Pro použití v minimální velikosti 9 mm Při zmenšení pod 12 mm se doporučuje aplikovat jednobarevnou speciální variantu značky (PANTONE 2955). A) minimální velikost šířka 12 mm (CMYK) B) minimální velikost šířka 9 mm (pantone)

21 A.3.5 černobílá značka vertikální velikostní poměry 100% A) minimální velikost šířka 12 mm (černobílá) B) minimální velikost šířka 9 mm (jednobarevná) Rozměrová řada v černobílé variantě se řídí stejnými principy jako u barevné. A) Pro použití v minimální velikosti 12 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro černobílý tisk v rastru. B) Pro použití v minimální velikosti 9 mm Při zmenšení pod 12 mm se doporučuje aplikovat jednobarevnou variantu značky.

22 A.3.6 základní značka vertikální ochranná zóna x x x x Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek, jiná loga, okraj stránky, atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu. Více viz kapitola B.3 značka na podkladové ploše. x A.3.7 základní značka vertikální konstrukční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky města Třeboň. Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD-ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

23 A.4 barevný přechod (iris) iris v lince iris v ploše 0 % 16,6 % 33,3 % 50 % 76,6 % 83,3 % 100 % alternativa irisu v lince alternativa irisu v ploše pantone 7483 cmyk 80/0/100/50 pantone 376 cmyk 50/0/100/0 pantone 144 cmyk 0/50/100/0 pantone 1795 cmyk 0/90/100/0 pantone 1815 cmyk 0/90/100/51 pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 Doplňkový prvek vizuálního stylu představuje barevný iris tvořený barvami znaku města Třeboň. Používá se buď jako plocha, nebo jako linka (minimální tloušťka 0,8 mm). Tam, kde by technologie neumožnila kvalitní tisk přechodu, lze aplikovat i pruh složený z jednotlivých barev. Barvy viz kapitola B.1. pantone 2985 cmyk 59/0/6/0

24 B.1 základní barevnost značky pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M pantone 2985 cmyk 59/0/6/0 rgb 80/200/232 web #50c8e8 RAL M pantone 1815 cmyk 0/90/100/51 rgb 138/31/3 web #8a1f03 RAL M pantone 1795 cmyk 0/90/100/0 rgb 239/65/35 web #ef4123 RAL M pantone 5395 cmyk 100/44/0/76 rgb 0/39/76 web #00274c RAL M pantone 7483 cmyk 80/0/100/50 rgb 0/107/42 web #006b2a RAL M pantone 376 cmyk 50/0/100/0 rgb 141/198/63 web #8dc63f RAL M pantone 144 cmyk 0/50/100/0 rgb 247/148/29 web #f7941d RAL M Základní barevnost značky města Třeboň je definovaná podle vzorníku Pantone. Základní podkladová barva je bílá, kromě případů použití na barevné ploše (viz 2.3). Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie.

25 B.2 černobílá barevnost značky cmyk 0/0/0/70 rgb 109/110/113 web #6d6e71 RAL M cmyk 0/0/0/30 rgb 188/190/192 web #bcbec0 RAL M cmyk 0/0/0/100 rgb 35/31/32 web #231f20 RAL M cmyk 0/0/0/50 rgb 147/149/152 web # RAL M cmyk 0/0/0/80 rgb 88/89/91 web #58595b RAL M Základní barevnost značky města Třeboň je definovaná podle vzorníku Pantone. Značku lze aplikovat pouze a výhradně jen na bílé ploše. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie.

26 B.3 barevná a černobílá značka na podkladové ploše plnobarevná značka na bílé ploše nepoužívat na barevné ploše černobílá značka na bílé ploše Na této straně je demonstrován princip aplikace značky města Třeboň na podkladové ploše. Aplikace značky na jiné než bílé podkladové ploše je zakázána, kromě užití v negativní jednobarevné variantě. nepoužívat na fotografii Na této stránce jsou předvedeny nesprávné aplikace značky na podkladové ploše. Pozitivní verze značky nelze v žádném případě použít na žádný jiný barevný podklad nebo fotografii.

27 B.4 jednobarevná varianta na podkladové ploše aplikace jednobarevné značky n a š ká l e p o z a d í (PANTONE) aplikace j e d n o b a r e v n é 100% značky 100% n a š ká l e p o z a d í (černá) 90% 90% 80% 80% 70% 70% jednobarevná negativní značka 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% aplikace na bílém pozadí j e p r e f e r ová n a v barevné verzi z n ač ky (v z áv i s l o st i na technologii) 10% 10% 1% 1% bílá jednobarevná pozitivní značka Zde zvýrazněná podkladová škála znázorňuje principy používání jednobarevné značky na kontrastním a nekontrastním pozadí. Obecně platí, že jednobarevnou značku lze umístit na jakémkoli barevném pozadí, které zaručí čitelnost značky. Hranicí čitelnosti je obvykle 30 % sytosti podkladové plochy.

28 B.4.1 jednobarevná pozitivní značka na podkladu jednobarevná značka na fotografii nepoužívat na nehomogenním podkladu jednobarevná značka na barevné ploše V případě umístění značky na barevném pozadí nebo fotografii je nutné dbát na to, aby podkladová barva byla dostatečně kontrastní (viz kapitola B.4). Pokud je značka umístěna na fotografickém pozadí, musí být plocha klidná, bez kontrastních přechodů, nesmí svou strukturou rušit čitelnost značky. nepoužívat na nehomogenním podkladu

29 B.4.2 jednobarevná negativní značka na podkladu jednobarevná negativní značka na fotografii nepoužívat na nehomogenním podkladu jednobarevná negativní značka na barevné ploše nepoužívat na nehomogenním podkladu V případě umístění značky na barevném pozadí nebo fotografii je nutné dbát na to, aby podkladová barva byla dostatečně kontrastní (viz B.4). Pokud je značka umístěna na fotografickém pozadí, musí být plocha klidná, nesmí svou strukturou rušit čitelnost značky.

30 C.1 základní písmo Základním fontem pro vizuální styl města Třeboň je rodina písma Tabac Sans. Je určen zejména pro grafické zpracování materiálů společnosti: vizitky, hlavičkové papíry, letáky, reklama, print, outdoor atd. Svým designem pozdvihuje estetickou hodnotu tiskovin a materiálů společnosti a je zakázáno nahrazovat ho jiným písmem. Písmo se vyznačuje dynamickým a dobře čitelným charakterem. Je určeno ke všem tištěným prezentačním produktům. Pro praktické užití se nabízejí základní řezy uvedené v tabulce, kromě nich lze ale rozšířit rodinu na další řezy (např. Tabac Sans Thin, Tabac Sans Semibold, Tabac Sans Black). Písmo nemůže být z právních důvodů součástí manuálu. Licence k písmu viz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Bold Italic C.2 doplňkové písmo Jako doplňkové písmo se užívá Arial CE. Je určen zejména pro kancelářskou práci v aplikacích MS Word a MS Excel, elektronickou komunikaci ( , web). Pro svou snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech je určeno výhradně pro vyplňování elektronických šablon administrativních tiskovin, , web. V žádném případě neslouží k sazbě prezentačních tiskových merkantilií. Pro praktické užití se nabízejí řezy Arial Regular CE, Regular Italic CE, Bold CE a Bold Italic CE. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Regular CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Bold CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Regular Italic CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Bold Italic CE

31 C.3 ukázky sazby Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpat lam vel ipsum volor in ulla am exeriustrud dit nis diam et augait estrud nisi ea facidui psusci. Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am. Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor. tabac sans light velikost 10/13 tabac sans regular velikost 10/13 tabac sans bold velikost 10/13 AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud. AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud. AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum. tabac sans light italic velikost 10/13 tabac sans regular italic velikost 10/13 tabac sans bold italic velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold CE velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold italic CE velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold italic CE velikost 10/13 Na této stránce je ukázka sazby ze základního písma Tabac Sans (light, regular, bold) a doplňkového písma Arial v optimálních meziřádkových prokladech 10/13. Písmo je zakázáno jakkoli deformovat v sazbě.

32 D.1 vizitky 9 mm 18 mm 13 mm 42 mm 8 mm 4 mm 6 mm Alena Valentová sekretářka 21 mm Jméno Příjmení A funkce B Město Třeboň Palackého nám. 46/II Česká republika Tel.: Mob.: Fax: mm 4 mm Město Třeboň C Palackého nám. 46/II D Česká republika Tel.: E Mob.: Fax: síla pruhu 0,8 mm Alena Valentová secretary A Tabac Sans Bold 9/10, proložení 10, barva 0/0/0/70 B Tabac Sans Regular 7/10, proložení 5, barva 0/0/0/70 C Tabac Sans Bold 7/9, proložení 10, barva 100/50/0/25 D Tabac Sans Regular 7/9, proložení 5, barva 100/50/0/25 E Tabac Sans Regular 7/9, proložení 5, barva 0/0/0/70 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Mob.: Fax: Ukázka aplikace značky na vizitkách rozměru mm. Případná jazyková mutace se tiskne na rub vizitky s mezinárodním formátem telefonního čísla.

33 D.2 dopisní papír reprezentační verze obchodní verze Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Fax: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Ukázka aplikace značky na dopisních papírech A4. Tyto plnobarevné varianty jsou předtištěny ofsetovým tiskem a slouží k administrativní práci oficiálního charakteru.

34 33 mm 2 mm 33 mm 90 mm 27 mm 25 mm rozkres dopisní papír reprezentační verze 9 mm 23 mm 68 mm barva růžice CMYK 2/0/0/5 Vážený pane, text dopisu je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá 186 mm S pozdravem A Tabac Sans Bold 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 B Tabac Sans Regular 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 C Tabac Sans Bold 10/11, proložení 10, barva 100/50/0/25 11 mm Jméno Příjmení funkce Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic Tel.: Fax: C

35 9 mm 26 mm 33 mm 90 mm 27 mm 25 mm rozkres dopisní papír obchodní verze 9 mm 23 mm 68 mm barva růžice CMYK 2/0/0/5 Vážený pane, text dopisního papíru je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. 186 mm Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá S pozdravem A Tabac Sans Bold 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 B Tabac Sans Regular 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 C Tabac Sans Bold 10/11, proložení 10, barva 100/50/0/25 11 mm Jméno Příjmení funkce Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic mezery mezi sloupci vycházejí z optického vyrovnání, podle délky konkrétních údajů Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ C

36 D.3 dopisní obálky C4 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic C5 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic DL Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Ukázka aplikace značky na dopisních obálkách C4, C5 a DL. Tyto plnobarevné varianty jsou předtištěny a slouží k administrativní práci oficiálního charakteru.

37 11 mm 21 mm 26 mm rozkres obálka C4 9 mm 27 mm Město Třeboň Tabac Sans Bold 11/15, proložení 10, barva 100/50/0/25 Palackého nám. 46/II Tabac Sans Regular 11/15, proložení 5, barva 100/50/0/25 Czech Republic 11 mm 15,5 mm 19,5 mm rozkres obálka C5, DL 9 mm 18 mm Město Třeboň Tabac Sans Bold 9/13, proložení 10, barva 100/50/0/25 Palackého nám. 46/II Tabac Sans Regular 9/13, proložení 5, barva 100/50/0/25 Czech Republic

38 D.4 princip tvorby elektronických hlavičkových papírů Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic IČ: DIČ: CZ varianta s o obchodními údaji společnosti kancelář Tel.: , fax: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic kancelář Tel.: , fax: Elektronické šablony pro wordové dokumenty slouží k běžné administrativní komunikaci. Vyjíždějí se na černobílé laserové tiskárně ve formátu A4 nebo v elektronickém formátu PDF (proto je pouze černobílá verze). Záhlaví tvoří horní neměnná část s kontakty na daný odbor či osobu. Povolené písmo pro vyplňování kontaktů v záhlaví je Arial CE.

39 9 mm 26 mm 33 mm 47 mm 70 mm 25 mm rozkres elektronický hlavičkový papír 9 mm 5 mm 14 mm Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic A 12 mm 8 mm kancelář C Tel.: , fax: D 52 mm Vážený pane, text dopisního papíru je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. 162 mm Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá S pozdravem A Tabac Sans Bold 7,5/11, proložení 10, barva černá B Tabac Sans Regular 7,5/11, proložení 5, barva černá C Arial CE Bold, 12/12, verzálky, barva černá D Arial CE Regular, 8/11, barva černá 35 mm Jméno Příjmení funkce

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Logotyp Lutos Barevnost 2 Konstrukce v síti 4 Přesná konstrukce logotypu 5 Ochranný prostor 6 Nejmenší použitelná velikost 7 Zakázané varianty 8 Doplňkový grafický prvek Lutos Barevnost

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více