Manuál jednotného vizuálního stylu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu

2

3 Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožní vést jednotnou efektivní komunikaci a srozumitelnou prezentaci města Třeboně s minimálním rizikem pochybení. Dodržování zásad a pravidel daných tímto manuálem zaručuje jednotnou a nezkreslenou identifikaci ve všech aplikacích vizuálního stylu.

4 a značka A.1 symbol A1.1 symbol barevné varianty A.2 základní značka horizontální A.2.1 jednobarevná značka horizontální A.2.2 negativní značka horizontální A.2.3 negativní černobílá značka horizontální A.2.4 základní značka horizontální, velikostní poměry A.2.5 černobílá značka horizontální, velikostní poměry A.2.6 základní značka horizontální, ochranná zóna A.2.7 základní značka horizontální, konstrukční schéma A.2.8 nesprávné užití značky A.3 základní značka vertikální A.3.1 jednobarevná značka vertikální A.3.2 negativní značka vertikální A.3.3 negativní černobílá značka vertikální A.3.4 základní značka vertikální, velikostní poměry A.3.5 černobílá značka vertikální, velikostní poměry A.3.6 základní značka vertikální, ochranná zóna A.3.7 základní značka vertikální, konstrukční schéma A.4 barevný přechod (iris) B barevnost B.1 základní barevnost značky B.2 černobílá barevnost značky B.3 barevná a černobílá značka na podkladové ploše B.4 jednobarevná značka na podkladové ploše B.4.1 jednobarevná pozitivní značka na podkladu B.4.2 jednobarevná negativní značka na podkladu C písmo C.1 základní písmo C.2 doplňkové písmo C.3 ukázky sazby

5 d merkantilní tiskoviny 01. symbol obsah D.1 vizitky D.2 dopisní papír D.3 dopisní obálky C5, C4, DL D.4 princip tvorby elektronických hlavičkových papírů D.5 princip tvorby záhlaví elektronických formulářů D.6 razítka, samolepky e prezentační materiály E.1 princip tvorby ročenky E.2 princip tvorby inzerce E.3 princip tvorby firemních desek F reprezentační předměty F.1 taška, hrnek, propisky F.2 trika, bloky G multimédia G.1 web G.2 CD-ROM G.3 ová signatura G.4 powerpoint G.5 bannery pro webovou inzerci h prostorové aplikace H.1 firemní vozy slepý text!!!!!!!!

6 A.1 symbol Symbol pro město Třeboň je grafickým ztvárněním pětilisté růžice, odvozené od historického znaku Rožmberků. Grafickou zkratkou evokuje gotické kamenictví i renesanční motiv sgrafita, a váže se tak k historii města. Barevnou živostí pak reflektuje dynamickou paralelu dneška s akcentem na pestrost nabídky v rámci turistiky a trávení volného času. Její dynamické natočení evokuje Město v pohybu. Tento symbol nelze zaměňovat za heraldický znak města, slouží pouze jako vizuální motiv a je podřízen značce.

7 A.1.1 symbol barevné varianty pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M č e r n o b í l á va r i a n ta symbolu v rastru j e d n o b a r e v n á va r i a n ta symbolu v pérovce č e r n o b í l á va r i a n ta symbolu v pérovce x x x x x jednobarevná negativní varianta černobílá negativní varianta ochranná zóna symbolu m i n i m á l n í v e l i ko st šířka 9 mm (CMYK) m i n i m á l n í v e l i ko st š í ř ka 7 m m ( j e d n o b a r e v n á varianta) m i n i m á l n í v e l i ko st šířka 9 mm (černobílá varianta) m i n i m á l n í v e l i ko st š í ř ka 7 m m ( j e d n o b a r e v n á negativní varianta) Na této stránce jsou ukázky jednobarevného symbolu. Symbol v pérovce se liší konturou kresby z důvodu dodržení čitelnosti i při maximálním zmenšení. Tyto varianty se užívají jen ve specifických případech, kdy technologie neumožňují plnobarevný tisk (např. řezaný plotr, razítko, sítotisk, slepotisk, atd.). Na symbol se vztahují stejné principy jako na značku.

8 A.2 základní značka horizontální plnobarevná značka Barevná varianta základní značky sestává z aplikace symbolu růžice a logotypu z písma Tabac Sans Bold. Tato varianta s horizontálním nasazením logotypu Třeboň se užívá ve všech prezentačních materiálech určených k plnobarevnému tisku, její variantou je vertikální umístění logotypu (viz kapitola A.3). Obě značky jsou základní a lze je aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění. Černobílá varianta je určena k užití všude tam, kde technologická omezení nebo jiné objektivní příčiny vylučují možnost plnobarevného provedení (fax, merkantilní čb tiskoviny, inzeráty, apod.). Je zakázáno měnit barvy či procenta sytosti jednotlivých segmentů symbolů a logotypu. černobílá značka v rastru

9 A.2.1 jednobarevná značka horizontální pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M jednobarevná značka (pantone 2955) černobílá značka POZOR: Jednobarevná varianta značky se liší v kresbě růžice! Tato varianta se užívá všude tam, kde nelze z technických důvodů použít barevnou nebo černobílou variantu (slepotisk, řezaný plotr, sítotisk). Povoleny jsou pouze tyto dvě pozitivní barevné verze (v pozitivu nelze měnit barevnost).

10 A.2.2 negativní značka horizontální 100% 50% Negativní verze jednobarevné speciální varianty značky. Tato verze je aplikovatelná na jakékoli barevné pozadí (včetně fotografie) jen v případě, že nedojde k barevnému zkreslení a udrží se čitelnost značky a kontrast s pozadím (viz kapitola B.4.2). minimální velikost šířka loga 17 mm

11 A.2.3 negativní černobílá značka horizontální 100% 50% minimální velikost šířka loga 17 mm Negativní verze speciální varianty značky na černém pozadí. Minimální doporučená velikost značky je 20 mm. Další zmenšení v negativní verzi může způsobit zalití značky. V takových případech se doporučuje použít pozitivní černobílou verzi.

12 A.2.4 základní značka horizontální velikostní poměry 100% 50% Rozměrová řada značky představuje ukázky značky Třeboň ve velikostních poměrech. Minimální velikost definuje nejmenší možné zmenšení, které garantuje čitelnost značky. A) Pro použití v minimální velikosti 20 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro plnobarevný tisk (CMYK). B) Pro použití v minimální velikosti 15 mm Při zmenšení pod 20 mm se doporučuje kvůli soutisku aplikovat jednobarevnou speciální variantu značky (PANTONE 2955). A) minimální velikost šířka 20 mm (CMYK) B) minimální velikost šířka 15 mm (pantone)

13 A.2.5 černobílá značka horizontální velikostní poměry 100% 50% A) minimální velikost šířka 20 mm (černobílá) B) minimální velikost šířka 15 mm (jednobarevná) Rozměrová řada v černobílé variantě se řídí stejnými principy jako u barevné. A) Pro použití v minimální velikosti 20 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro černobílý tisk v rastru. B) Pro použití v minimální velikosti 15 mm Při zmenšení pod 20 mm se doporučuje kvůli soutisku aplikovat jednobarevnou variantu značky.

14 A.2.6 základní značka horizontální ochranná zóna x x x x Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek, jiná loga, okraj stránky, atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu. Více viz kapitola B.3 značka na podkladové ploše. x A.2.7 základní značka horizontální konstrukční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky města Třeboň. Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží soubory se značkami v elektronické podobě na CD-ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

15 A.2.8 nesprávné užití značky neměnit velikosti a umístění LOGOTYPU neměnit barevnost nepoužívat přebarvenou barevnou variantu (jiný tvar) Třeboň nedeformovat neměnit písmo nenatáčet logotyp nepoužívat stín ani jiné zvýraznění nepoužívat obrysovou linku nenatáčet symbol Následující příklady demonstrují nesprávné užívání značky. Značku nelze nijak měnit, deformovat a překreslovat mimo rámec tohoto manuálu. Písmo nelze znova vysázet.

16 A.3 základní značka vertikální plnobarevná značka černobílá značka v rastru Subvarianta s vertikálním umístěním logotypu. Je odvozena od horizontální varianty a lze ji aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění (především na inzerátech, hlavičkových papírech a vizitkách). Vztahují se na ni stejné principy aplikace jako na horizontální značku.

17 A.3.1 jednobarevná značka vertikální jednobarevná značka (pantone 2955) černobílá značka Subvarianta s vertikálním umístěním logotypu. POZOR: Jednobarevná varianta značky se liší v kresbě růžice! Je odvozena od horizontální varianty a lze ji aplikovat v návaznosti na vhodnost formátového umístění (především na inzerátech, hlavičkových papírech a vizitkách).

18 A.3.2 negativní značka vertikální 100% 50% Negativní verze jednobarevné speciální varianty značky. Tato verze je aplikovatelná na jakékoli barevné pozadí (včetně fotografie) jen v případě, že nedojde k barevnému zkreslení a udrží se čitelnost značky a kontrast s pozadím (viz kapitola B.4.2). Minimální doporučená velikost značky je na šířku 10 mm. minimální velikost šířka loga 10 mm

19 A.3.3 negativní černobílá značka vertikální 100% 50% minimální velikost šířka loga 10 mm Negativní verze speciální varianty značky na černém pozadí. Minimální doporučená velikost značky je na šířku 10 mm. Další zmenšení v negativní verzi může způsobit zalití značky. V takových případech se doporučuje použít pozitivní černobílou verzi.

20 A.3.4 základní značka vertikální velikostní poměry 100% Rozměrová řada značky představuje ukázky značky Třeboň ve velikostních poměrech. Minimální velikost definuje nejmenší možné zmenšení, které garantuje čitelnost značky. A) Pro použití v minimální velikosti 12 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro plnobarevný tisk (CMYK). B) Pro použití v minimální velikosti 9 mm Při zmenšení pod 12 mm se doporučuje aplikovat jednobarevnou speciální variantu značky (PANTONE 2955). A) minimální velikost šířka 12 mm (CMYK) B) minimální velikost šířka 9 mm (pantone)

21 A.3.5 černobílá značka vertikální velikostní poměry 100% A) minimální velikost šířka 12 mm (černobílá) B) minimální velikost šířka 9 mm (jednobarevná) Rozměrová řada v černobílé variantě se řídí stejnými principy jako u barevné. A) Pro použití v minimální velikosti 12 mm Tato nejmenší velikost je doporučena pro černobílý tisk v rastru. B) Pro použití v minimální velikosti 9 mm Při zmenšení pod 12 mm se doporučuje aplikovat jednobarevnou variantu značky.

22 A.3.6 základní značka vertikální ochranná zóna x x x x Minimálně povolená vzdálenost od zde vyznačeného okraje určuje ochrannou zónu, do které v žádném případě nesmějí zasahovat další grafické prvky (text, obrázek, jiná loga, okraj stránky, atd.). Zobrazené umístění v ochranné zóně je dáno konstantou x odvozenou z velikostního poměru symbolu. Více viz kapitola B.3 značka na podkladové ploše. x A.3.7 základní značka vertikální konstrukční schéma Proporční síť definuje konstrukční poměry základní varianty značky města Třeboň. Tento rozkres nelze používat jako předlohu pro definitivní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD-ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

23 A.4 barevný přechod (iris) iris v lince iris v ploše 0 % 16,6 % 33,3 % 50 % 76,6 % 83,3 % 100 % alternativa irisu v lince alternativa irisu v ploše pantone 7483 cmyk 80/0/100/50 pantone 376 cmyk 50/0/100/0 pantone 144 cmyk 0/50/100/0 pantone 1795 cmyk 0/90/100/0 pantone 1815 cmyk 0/90/100/51 pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 Doplňkový prvek vizuálního stylu představuje barevný iris tvořený barvami znaku města Třeboň. Používá se buď jako plocha, nebo jako linka (minimální tloušťka 0,8 mm). Tam, kde by technologie neumožnila kvalitní tisk přechodu, lze aplikovat i pruh složený z jednotlivých barev. Barvy viz kapitola B.1. pantone 2985 cmyk 59/0/6/0

24 B.1 základní barevnost značky pantone 2955 cmyk 100/50/0/25 rgb 0/90/150 web #005a96 RAL M pantone 2985 cmyk 59/0/6/0 rgb 80/200/232 web #50c8e8 RAL M pantone 1815 cmyk 0/90/100/51 rgb 138/31/3 web #8a1f03 RAL M pantone 1795 cmyk 0/90/100/0 rgb 239/65/35 web #ef4123 RAL M pantone 5395 cmyk 100/44/0/76 rgb 0/39/76 web #00274c RAL M pantone 7483 cmyk 80/0/100/50 rgb 0/107/42 web #006b2a RAL M pantone 376 cmyk 50/0/100/0 rgb 141/198/63 web #8dc63f RAL M pantone 144 cmyk 0/50/100/0 rgb 247/148/29 web #f7941d RAL M Základní barevnost značky města Třeboň je definovaná podle vzorníku Pantone. Základní podkladová barva je bílá, kromě případů použití na barevné ploše (viz 2.3). Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie.

25 B.2 černobílá barevnost značky cmyk 0/0/0/70 rgb 109/110/113 web #6d6e71 RAL M cmyk 0/0/0/30 rgb 188/190/192 web #bcbec0 RAL M cmyk 0/0/0/100 rgb 35/31/32 web #231f20 RAL M cmyk 0/0/0/50 rgb 147/149/152 web # RAL M cmyk 0/0/0/80 rgb 88/89/91 web #58595b RAL M Základní barevnost značky města Třeboň je definovaná podle vzorníku Pantone. Značku lze aplikovat pouze a výhradně jen na bílé ploše. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby užití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (křída), soutisk CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování (monitor), WEB pro internetové aplikace, RAL pro nátěrové hmoty a 3M pro samolepicí fólie.

26 B.3 barevná a černobílá značka na podkladové ploše plnobarevná značka na bílé ploše nepoužívat na barevné ploše černobílá značka na bílé ploše Na této straně je demonstrován princip aplikace značky města Třeboň na podkladové ploše. Aplikace značky na jiné než bílé podkladové ploše je zakázána, kromě užití v negativní jednobarevné variantě. nepoužívat na fotografii Na této stránce jsou předvedeny nesprávné aplikace značky na podkladové ploše. Pozitivní verze značky nelze v žádném případě použít na žádný jiný barevný podklad nebo fotografii.

27 B.4 jednobarevná varianta na podkladové ploše aplikace jednobarevné značky n a š ká l e p o z a d í (PANTONE) aplikace j e d n o b a r e v n é 100% značky 100% n a š ká l e p o z a d í (černá) 90% 90% 80% 80% 70% 70% jednobarevná negativní značka 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% aplikace na bílém pozadí j e p r e f e r ová n a v barevné verzi z n ač ky (v z áv i s l o st i na technologii) 10% 10% 1% 1% bílá jednobarevná pozitivní značka Zde zvýrazněná podkladová škála znázorňuje principy používání jednobarevné značky na kontrastním a nekontrastním pozadí. Obecně platí, že jednobarevnou značku lze umístit na jakémkoli barevném pozadí, které zaručí čitelnost značky. Hranicí čitelnosti je obvykle 30 % sytosti podkladové plochy.

28 B.4.1 jednobarevná pozitivní značka na podkladu jednobarevná značka na fotografii nepoužívat na nehomogenním podkladu jednobarevná značka na barevné ploše V případě umístění značky na barevném pozadí nebo fotografii je nutné dbát na to, aby podkladová barva byla dostatečně kontrastní (viz kapitola B.4). Pokud je značka umístěna na fotografickém pozadí, musí být plocha klidná, bez kontrastních přechodů, nesmí svou strukturou rušit čitelnost značky. nepoužívat na nehomogenním podkladu

29 B.4.2 jednobarevná negativní značka na podkladu jednobarevná negativní značka na fotografii nepoužívat na nehomogenním podkladu jednobarevná negativní značka na barevné ploše nepoužívat na nehomogenním podkladu V případě umístění značky na barevném pozadí nebo fotografii je nutné dbát na to, aby podkladová barva byla dostatečně kontrastní (viz B.4). Pokud je značka umístěna na fotografickém pozadí, musí být plocha klidná, nesmí svou strukturou rušit čitelnost značky.

30 C.1 základní písmo Základním fontem pro vizuální styl města Třeboň je rodina písma Tabac Sans. Je určen zejména pro grafické zpracování materiálů společnosti: vizitky, hlavičkové papíry, letáky, reklama, print, outdoor atd. Svým designem pozdvihuje estetickou hodnotu tiskovin a materiálů společnosti a je zakázáno nahrazovat ho jiným písmem. Písmo se vyznačuje dynamickým a dobře čitelným charakterem. Je určeno ke všem tištěným prezentačním produktům. Pro praktické užití se nabízejí základní řezy uvedené v tabulce, kromě nich lze ale rozšířit rodinu na další řezy (např. Tabac Sans Thin, Tabac Sans Semibold, Tabac Sans Black). Písmo nemůže být z právních důvodů součástí manuálu. Licence k písmu viz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Tabac Sans Bold Italic C.2 doplňkové písmo Jako doplňkové písmo se užívá Arial CE. Je určen zejména pro kancelářskou práci v aplikacích MS Word a MS Excel, elektronickou komunikaci ( , web). Pro svou snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech je určeno výhradně pro vyplňování elektronických šablon administrativních tiskovin, , web. V žádném případě neslouží k sazbě prezentačních tiskových merkantilií. Pro praktické užití se nabízejí řezy Arial Regular CE, Regular Italic CE, Bold CE a Bold Italic CE. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Regular CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Bold CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Regular Italic CE ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ?!, Arial Bold Italic CE

31 C.3 ukázky sazby Do do diam velessequat ex eraessit ex ex eraesenibh et lore del endio dit, quisi. Orpercing euiscin verilluptat la faciliquis alismod eu feu faciduis nonulla facil in vulput la adio corperi llaorem vel exeros dolorting exercidunt ut nullaor am ex ea corer at. Quam, velent elit nullandre feuguer in vel dio od tetum non utpat lam vel ipsum volor in ulla am exeriustrud dit nis diam et augait estrud nisi ea facidui psusci. Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor perostrud te velisis nit ad er am. Exeraessequam volortio do et duisi er sim volorper autat inis nostie er si bla facin ut ent nis dolore magna feuguerat adigna ad erit iurem venissi ercil irit aliquatinis niatum velit lum zzrillamet dipit do consequat venim quat adit dolore dolobortin heniat nulla feu faciduis niam iurem vel utpat iriuscidunt nummodi gnismod dit, si tisi. Os nis dunt eugue veliquate molobor. tabac sans light velikost 10/13 tabac sans regular velikost 10/13 tabac sans bold velikost 10/13 AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud. AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum do doloreet praesequis aut lore erostrud. AIl ulla consed eros niamcon sectetu eriuscipsum diam nullaor sim ilit ipsusciduis num alit amconulput utem ipit, conullam aciduipisi bla alit nit, consed et nullan eugiat ipisi. Obor alis nullam, summod magna consenibh eui euissequam volor am, sequat. Tie feummodit praesequatue conseni amconse quatet auguerit nos augue dolortio eum vel et dunt utat. Cidunt ad ming ex euipit lum. tabac sans light italic velikost 10/13 tabac sans regular italic velikost 10/13 tabac sans bold italic velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold CE velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold italic CE velikost 10/13 Ignibh ex eummod er summodolore dolum dio essequis augait, consequisl iustrud euis ad do dolorpero coreetum eratueros doloreetue consequisl iustisci esting ent ipis niam veliquisim zzrilit alit, conse facipisim volendre dolortie molobor periusto od min eugiam ea conse tie tis numsan esto core dolutet vendre modio dolore minciduisit atio odiamco mmodiam venim. arial Bold italic CE velikost 10/13 Na této stránce je ukázka sazby ze základního písma Tabac Sans (light, regular, bold) a doplňkového písma Arial v optimálních meziřádkových prokladech 10/13. Písmo je zakázáno jakkoli deformovat v sazbě.

32 D.1 vizitky 9 mm 18 mm 13 mm 42 mm 8 mm 4 mm 6 mm Alena Valentová sekretářka 21 mm Jméno Příjmení A funkce B Město Třeboň Palackého nám. 46/II Česká republika Tel.: Mob.: Fax: mm 4 mm Město Třeboň C Palackého nám. 46/II D Česká republika Tel.: E Mob.: Fax: síla pruhu 0,8 mm Alena Valentová secretary A Tabac Sans Bold 9/10, proložení 10, barva 0/0/0/70 B Tabac Sans Regular 7/10, proložení 5, barva 0/0/0/70 C Tabac Sans Bold 7/9, proložení 10, barva 100/50/0/25 D Tabac Sans Regular 7/9, proložení 5, barva 100/50/0/25 E Tabac Sans Regular 7/9, proložení 5, barva 0/0/0/70 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Mob.: Fax: Ukázka aplikace značky na vizitkách rozměru mm. Případná jazyková mutace se tiskne na rub vizitky s mezinárodním formátem telefonního čísla.

33 D.2 dopisní papír reprezentační verze obchodní verze Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Fax: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Ukázka aplikace značky na dopisních papírech A4. Tyto plnobarevné varianty jsou předtištěny ofsetovým tiskem a slouží k administrativní práci oficiálního charakteru.

34 33 mm 2 mm 33 mm 90 mm 27 mm 25 mm rozkres dopisní papír reprezentační verze 9 mm 23 mm 68 mm barva růžice CMYK 2/0/0/5 Vážený pane, text dopisu je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá 186 mm S pozdravem A Tabac Sans Bold 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 B Tabac Sans Regular 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 C Tabac Sans Bold 10/11, proložení 10, barva 100/50/0/25 11 mm Jméno Příjmení funkce Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic Tel.: Fax: C

35 9 mm 26 mm 33 mm 90 mm 27 mm 25 mm rozkres dopisní papír obchodní verze 9 mm 23 mm 68 mm barva růžice CMYK 2/0/0/5 Vážený pane, text dopisního papíru je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. 186 mm Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá S pozdravem A Tabac Sans Bold 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 B Tabac Sans Regular 7.5/11, proložení 5, barva 100/50/0/25 C Tabac Sans Bold 10/11, proložení 10, barva 100/50/0/25 11 mm Jméno Příjmení funkce Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic mezery mezi sloupci vycházejí z optického vyrovnání, podle délky konkrétních údajů Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ C

36 D.3 dopisní obálky C4 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic C5 Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic DL Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic Ukázka aplikace značky na dopisních obálkách C4, C5 a DL. Tyto plnobarevné varianty jsou předtištěny a slouží k administrativní práci oficiálního charakteru.

37 11 mm 21 mm 26 mm rozkres obálka C4 9 mm 27 mm Město Třeboň Tabac Sans Bold 11/15, proložení 10, barva 100/50/0/25 Palackého nám. 46/II Tabac Sans Regular 11/15, proložení 5, barva 100/50/0/25 Czech Republic 11 mm 15,5 mm 19,5 mm rozkres obálka C5, DL 9 mm 18 mm Město Třeboň Tabac Sans Bold 9/13, proložení 10, barva 100/50/0/25 Palackého nám. 46/II Tabac Sans Regular 9/13, proložení 5, barva 100/50/0/25 Czech Republic

38 D.4 princip tvorby elektronických hlavičkových papírů Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic IČ: DIČ: CZ varianta s o obchodními údaji společnosti kancelář Tel.: , fax: Město Třeboň Palackého nám. 46/II Czech Republic kancelář Tel.: , fax: Elektronické šablony pro wordové dokumenty slouží k běžné administrativní komunikaci. Vyjíždějí se na černobílé laserové tiskárně ve formátu A4 nebo v elektronickém formátu PDF (proto je pouze černobílá verze). Záhlaví tvoří horní neměnná část s kontakty na daný odbor či osobu. Povolené písmo pro vyplňování kontaktů v záhlaví je Arial CE.

39 9 mm 26 mm 33 mm 47 mm 70 mm 25 mm rozkres elektronický hlavičkový papír 9 mm 5 mm 14 mm Město Třeboň A Palackého nám. 46/II B Czech Republic A 12 mm 8 mm kancelář C Tel.: , fax: D 52 mm Vážený pane, text dopisního papíru je sázen písmem Arial ve velikosti 10/14. Sází se zarovnaný vlevo do bloku, bez dělení slov. Ecte magna feummod duis doloreet, sequip eros acillam, volore molent irit alit nostrud tatum quipit alis nim iriusto et alis nonse vulputpat. Ut la feuisit ipit, vullan utpatum quisim velisi. Dolor sis nonullut eui tie mincilit acidunt dolore commy nos augiam zzrit dunt veraesse molore magna feu faccumsan hent iusto commolorem exeraesecte el et autatet eui te feugait prat lorerosto enim veriure esequat dolorer augait dolore min volore modio odigna feum amconummy nonse dit utem in veraese quatet, sit atum duisisci et utat ad tat, summolor il eu feuisi. 162 mm Rosto essi. Sequatue delessisi. Feuisi. Elit lut lore facilit adio dit lobor augiam, core mod diam ipis nullaorero odit duipsuscinit nonse commodit prat. Ut ea ad dolore vendiam vel ex eros ea feum autpatum quamet volent alit velenim irit augiat vullam dolor sum nim volortie magnisi te min eriustionsed diam, venit delesequam eugait utat verat. Duis nis ad ero exer irilis endrem qui ercil utet, corperaese dolorper sum il ut illum quamconsed modiat. Ut ad te veniam ver alismod olorero dolortinci tisit nim aut iure mod et autatumsan volore consed ming ex elit praestrud te dolent lamet, quis nonullam. Arial CE Regular 10/14, zarovnání vlevo do bloku, bez dělení slov, barva černá S pozdravem A Tabac Sans Bold 7,5/11, proložení 10, barva černá B Tabac Sans Regular 7,5/11, proložení 5, barva černá C Arial CE Bold, 12/12, verzálky, barva černá D Arial CE Regular, 8/11, barva černá 35 mm Jméno Příjmení funkce

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ a) Vizuální identita ELI Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více