firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group"

Transkript

1 firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

2 Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A.2 Logotyp černobílé provedení (bílý podklad) A.3 Rozkres a konstrukce logotypu A.4 Ochranná zóna A.5 Rozměrová řada A.6 Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu A.7 Obsah Písmo Základní písmo A.8 Doplňkové písmo A.9 Merkantilní tiskoviny základní Obecné zásady užití logotypu v merkantiliích B.1 Hlavičkový papír B.2 Faxová zpráva B.3 Memo B.4 Faktura B.5 Uvítací dopis B.6 ová zpráva B.7 Obálky B.8 Vizitka B.9 Děkovná karta komplimentka B.10 Merkantilní tiskoviny ostatní Průkazka obchodního zástupce B.11 Prezentační desky B.12 Leták B.13 Další aplikace značky Reklamní tabule poutač B.14 Cedulka parkovací stání B.15 Značení automobilů B.16 Aplikace v multimédiích Prezentační fólie (Power Point) B.17

3 Obchodní partner Představení vizuálního stylu pro obchodní partnery Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp základní provedení C.1 Logotyp bílý podklad C.2 Rozkres a konstrukce logotypu C.3 Ochranná zóna C.4 Rozměrová řada C.5 Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu C.6 Obsah Písmo Doporučené písmo C.7 Obchodní materiály Obecné zásady užití logotypu v obchodních materiálech C.8 Základní chyby užití logotypu Obchodní partner VOLNÝ C.9 Umístění logotypu Obchodní partner na stránce C.10 Umístění logotypu vzhledem k jiným logům C.11 Umístění logotypu v okolní grafice C.12

4 Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Tento manuál definuje použití loga VOLNÝ společnosti Czech On Line, a. s. Cílem manuálu je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace služeb VOLNÝ. Tento materiál obsahuje závazná pravidla, doporučené varianty a také příklady zakázaných způsobů použití značky VOLNÝ a je návodem, jak správně používat předepsané a doporučené varianty. Základním prostředkem jednotného vizuálního stylu je logo VOLNÝ. Používání jednotlivých částí logotypu VOLNÝ samostatně je nepřípustné. Logotyp VOLNÝ má charakter značky, a proto jsou přípustné pouze varianty uvedené v tomto manuálu. Jsou zde popsána všechna pravidla, která umožní snadné, jednotné a estetické používání označení VOLNÝ. Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze. Dotazy k obsahu manuálu nebo použití značky zasílejte na adresu: VOLNÝ Oddělení marketingu U nákladového nádraží 8, Praha 3

5 Značka Logotyp Logotyp základní provedení Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp (značka), který je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. A.1 Základní barevné provedení logotypu v předdefinovaných barvách se používá na všech barevných materiálech. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva zelená PANTONE 376 U (376 C) CMYK 50/0/100/0 RGB 163/191/43 HTML A3BF2B nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 192 U (192 C) CMYK 0/100/68/0 RGB 196/0/58 HTML C4003A PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

6 Značka Logotyp Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení značky, používá se černobílé provedení značky. A.2 Černobílé pozitivní provedení značky se aplikuje na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé %, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Při vyšších hodnotách tonality % podkladové plochy se pak užívá černobílé negativní provedení značky. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. 10% 60% Barevnost: pozitiv negativ 20% 70% podkladová barva šedá CMYK 0/0/0/20 RGB 214/214/214 HTML D6D6D6 0/0/0/80 81/81/ % 80% nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF 0/0/0/0 255/255/255 FFFFFF 40% 90% okraj CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML /0/0/50 150/150/ % 100% čárka nad ý šedá CMYK 0/0/0/65 RGB 115/115/115 HTML /0/0/20 214/214/214 D6D6D6

7 Značka Logotyp Logotyp černobílé provedení (bílý podklad) V černobílém tisku v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, používá se černobílé provedení značky bez podkladového rámečku. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod A.5). A.3 Černobílé provedení značky se aplikuje dvěma možnými způsoby dle zobrazených vzorů. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF okraj CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý bílá/šedá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF 0/0/0/50 150/150/

8 Značka Logotyp Rozkres a konstrukce logotypu Rozkres značky slouží ke konstrukci značky, definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. A.4 Velikost značky ochranné známky je definována jednotkou R (průměr), jejíž hodnota se rovná 1 mm. Tato velikost se používá pro všechny doporučené rozměrové řady, pokud značka (logotyp) nepřekračuje na výšku 24 mm. V případě aplikace loga většího než je tato hodnota se značka zvětšuje poměrově. Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci značky nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci značky. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze.

9 Značka Logotyp Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky jako jsou obrázky, textury a to včetně podkladu. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou viditelnost značky. A.5 Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky L, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l.

10 63,9 mm Značka Logotyp 63,9 mm 38,5 mm Rozměrová řada 38,5 mm 16,3 mm 25,3 mm Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. 16,3 mm 25,3 mm A.6 Vzorový zdroj pro užití aplikace logotypu Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí značky upravují kapitoly oddílu B Merkantilní tiskoviny a ostatní aplikace Vzorový značky. zdroj pro užití aplikace logotypu 24 mm 24 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 210 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 20 mm 20 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 210 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 14 mm 14 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 210 mm / šířka A4 nebo jiný formát /

11 Značka Logotyp Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu Značka (logotyp) VOLNÝ smí být užívána pouze v souladu s pravidly uvedenými na stranách A.1 A.6. Jakékoliv jiné barevné varianty či přizpůsobování jsou zakázány. A ořez či nedodržení minimální ochranné zóny 02 natočení logotypu 03 jakákoli deformace 04 změna barevnosti 05 nepřípustný tvar podkladu 06 jiný nepřípustný podklad (fotografie, textura atd.)

12 PQR ABCDEFGHIJKLMNOPQR Písmo Základní písmo ÓŘŠ nop óřšťú Meta Book CE Roman Meta Book CE Caps LMN Meta Bold CE Roman ĎÉĚÍ Meta Bold CE Caps STUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ Základním písmem jednotného vizuálního stylu VOLNÝ je písmo vizuální styl tyto řezy: Meta Book CE Roman, Meta Book CE Caps, Meta Bold CE Roman ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnop a Meta Bold CE Caps. Řezy Caps a Bold se užívají výhradně pro zvýraznění či zdůraznění (např. titulky). Používání jiných řezů (např. kurzíva) či podtrhávání je nepřípustné. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž $ ()* Meta CE. Jedná se o nelineární bezserifovou antikvu. Vyznačuje se snadnou a jasnou čitelností. Z rodiny písmových řezů tohoto písma se používájí pro jednotný qrstuvwxyzáčďéěíňóřšťú ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž $ ()* $ ()*ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* OPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍ A.8

13 Písmo Doplňkové písmo Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu VOLNÝ je Arial. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů. A.9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘ ŠŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšť $ ()* Arial bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ $ ()* Arial Narrow regular Doplňkové písmo se používá v těchto řezech: Arial regular, Arial bold, Arial italic, Arial bold italic, Arial Narrow, Arial Narrow bold, Arial Narrow italic a Arial Narrow bold italic. Toto písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení se základním písmem.

14 Merkantilní tiskoviny základní Obecné zásady užití logotypu v merkantiliích Logo zvětšujte a zmenšujte ve správném poměru stran. Logo musí být ve vodorovné poloze (neotáčejte). Dodržujte zásady ochranných zón. Prvky loga musí být rozmístěny dle vzoru, nelze je oddělovat. Logo se nesmí přebarvovat, ani upravovat odstín či sytost barev. Logo nesmí být použito jako vzorek či podtisk. Zásady pro užívání loga platí v zásadě pro tiskové i elektronické publikování. Při publikování používejte pokud možno doporučená písma. V souvislém textu používejte vždy jen název VOLNÝ psaný verzálkami. Neužívejte jiný tvar, nezkracujte VOL, V.O.L. či jakékoliv jiné úpravy. Používejte vždy loga určená dle typu užití (pro tisk PANTONE či CMYK verze, pro elektronické publikování RGB verze, pro internetové aplikace HTML definici). Logo používejte v jeho plném grafickém rozlišení, nepoužívejte loga datově zmenšená (hrozí ztráta kvality vzhledu). Pravidla pro použití loga, uvedená na následujících stranách, se vztahují na běžné firemní tiskoviny, ostatní aplikace a multimediální aplikace. B.1

15 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,70 38 Hlavičkový papír 0 22,75 24 Telekom Austria Group 1 rozměr 210 x 297 mm B.2 Number ,50 41,50 2 Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

16 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 0 5,50 27,15 29,50 46, , ,75 11,40 1 Telekom Austria Group 28,50 50, FAX Komu / To Od / From Věc / Subject Datum / Date Počet stran / Number of Pages ,75 Faxová zpráva rozměr 210 x 297 mm B Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text FAX: Arial bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text záhlaví: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

17 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 0 5,50 27,15 29,50 46, ,50 5,75 11,40 1 Telekom Austria Group 28,50 50, MEMO Komu / To Od / From Věc / Subject Datum / Date ,75 Memo rozměr 210 x 297 mm B Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text FAX: Arial bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text záhlaví: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

18 firemní manuál jednotného vizuálního stylu volný Merkantilní tiskoviny základní mm Faktura mm 0 rozměr 210 x 297 mm 1 16 B Text číslo faktury a adresát: Arial regular, 9/10 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textové pole: Arial regular a bold, 7/7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

19 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5, Uvítací dopis 0 22,75 24 Telekom Austria Group 1 rozměr 210 x 297 mm B.6 66, , ,66 34,50 3 Datum 4 UVÍTACÍ DOPIS 41, Vážený zákazníku, 5 50,20 134,70 děkujeme za Vaši důvěru a gratulujeme k volbě služby VOLNÝ HLAS, která Vám umožní výrazně snížit Vaše výdaje za volání. Pro lepší komunikaci se Zákaznickým centrem a přístup k detailnímu výpisu Vašich hovorů na internetových stránkách používejte níže uvedené údaje: 2 Číslo Vaší smlouvy: Bezpečnostní číslo: xx-xx-xxxx xxxx Vyúčtování za služby VOLNÝ HLAS je zpoplatňováno dle aktuálního ceníku služby a je zasíláno měsíčně poštou na Vaši adresu. Vyúčtování za používání hlavní telefonní stanice (HTS) Vám bude i nadále zasíláno společností ČESKÝ TELECOM, a.s. Se svými dotazy se neváhejte obrátit na naše Zákaznické centrum na ové adrese nebo na telefonním čísle Naši pracovníci Vám rádi pomohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S úctou, ,50 Váš tým VOLNÝ 41,50 6 Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresát: Arial regular, 9,75/11,7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text datum: Arial Narrow regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text nadpis: Arial bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textové pole a datum: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

20 Merkantilní tiskoviny základní ová zpráva B.7 Vazeny pane, Eniat vulput lor sum vel in exercincil utet in ute mod et vel ullaor summy nonsequi exerit ver ipit, qui tio doloborerat. Velenim zzriustrud dolore feuisit inim zzriure modolor erosto odiamet, commy nullan ut dolor si. Magna faciliq uissequ isciduis augiam quat auguercilla cons ea commolutpat velit il dolesectet nos ea aliquat. Ut wissi enissed magna consed tate te velent lor se dolorer ipit lut delestrud magnim quam quat. Re ming exeraessis am adiam diamet, se min utet, voloreet, velendre delenis alis adio commodolore diam dignis nostrud tie et augait augiat. Ommy nullandigna faccum acil enisseq uisciliqui er iure eum exer ip ero ex eumsandreet alit nullaore min utatisissit nulputet, sequisi blaore dolortio do odit luptat, quat. Aci el utpat aliscilit iriusto odignibh ero ea feu feu feum vullamet laorem quat wisl ing ex ercin veriustrud doluptat. Im zzrit praessit ipsusci tionsed ming enis nisim in vel ing ectet lut pratisit volobore doluptatio od ex euis er sit ip ex euis dolor iriurem duis ecte molenibh ercipis ciliquatin vel do dio od do odio odolor sed mod te eu feu facip ent augiati ncilluptat iure mod dolortio odit la faccum vullam veliquate doluptatue feu feu facip eugait dolorer summolore minis dit veliquam quam dolut lamcorerit, quis at. Robert Fridrich Product Management and Marketing Director VOLNÝ Tel.: GSM: Czech On Line, a.s. U Nákladového nádraží Praha 3 Fax: Text u: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB zmenšeno na 50% původní velikosti

21 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 9,20 41, Obálky 0 22, ,50 Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. 2 1 U Nákladového nádraží Praha 3 3 Obálka C4 rozměr 325 x 230 mm B , Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

22 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 9,20 41, Obálky 0 22, ,50 Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. 2 1 U Nákladového nádraží Praha 3 3 Obálka C5 rozměr 229 x 161 mm B , Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

23 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 9,20 41, Obálky 0 22, ,50 1 Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. 2 U Nákladového nádraží Praha 3 3 Obálka DL rozměr 222 x 110 mm B ,50 Donny Customer 60 East 60th Street New York NY United States Of America Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. U Nákladového nádraží Praha Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

24 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 10,70 38 Vizitka 0 13, Telekom Austria Group 1 Robert Fridrich Product Management and Marketing Director 2 Czech On Line, a.s. 3 U Nákladového nádraží Praha rozměr 90 x 50 mm B.9 33, Jméno: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Funkce: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Adresa: Arial regular, 7/9 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Tel. a faxová čísla, , www: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK % původní velikosti

25 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,50 38 Děkovná karta komplimentka 0 22, ,50 Telekom Austria Group 1 Czech On Line, a.s. U Nákladového nádraží Praha rozměr 215 x 95 mm B.10 41,50 90 S úctou 4 5 With Compliments Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text S úctou: Arial bold, 12/14,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text With Compliments: Arial regular, 12/14,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

26 Merkantilní tiskoviny ostatní Průkazka obchodního zástupce rozměr 90 x 55 mm B % původní velikosti

27 desky.indd :25:44 VOICE DATA & INTERNET SOLUTIONS HOUSING Společnost Czech On Line, a. s. působí v České republice od roku 1995 a zaujímá přední místo mezi alternativními poskytovateli telekomunikačních služeb. V roce 2000 se stal vlastníkem Czech On Line, a. s. silný rakouský telekomunikační operátor Telekom Austria AG. Pod značkou VOLNÝ společnost poskytuje hlasové, internetové, datové služby a služby s přidanou hodnotou pro domácnosti, střední a velké firmy v ČR. desky.indd :25:44 VOICE DATA & INTERNET SOLUTIONS HOUSING firemní manuál jednotného vizuálního stylu volný Merkantilní tiskoviny ostatní Prezentační desky B.12 w w w. v o l n y. c z Text okruhy služeb: Meta Book Caps, 9,38/11,25 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK zmenšeno na 30% původní velikosti

28 Merkantilní tiskoviny ostatní Leták B.13 Přední strana: Text VOLNÝ DSL (Typ služby): Meta Book Caps, 35/42 b a 50/60 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textová oblast: Meta Book Caps, 13/15,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text okruhy služeb: Meta Book Caps, 9,38/11,25 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK Zadní strana: Nadpis: Meta Book Caps, 11/13,2 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textová oblast: Meta Book Roman, 8,5/10,2 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 30% původní velikosti

29 Další aplikace značky Reklamní tabule poutač Reklamní tabule poutač slouží pro různé akce, na kterých se VOLNÝ spolupodílí. Rozměr tabule je v přesných poměrech. Velikosti, které budou potřebné, jsou nutné vždy v uvedeném poměru. Minimální velikost zatím není stanovena (např. 60 mm omezení kvůli čitelnosti slov Telekom Austria Group). B.14 zmenšeno na 50% původní velikosti

30 Další aplikace značky Cedulka parkovací stání 1 rozměr 200 x 93 mm B Text Reserve: Arial Black, 21/25,2 b, prostrkání 630 em, zarovnání na střed, barva CMYK Text SPZ: Arial regular, 60/72 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

31 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

32 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

33 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

34 Další aplikace značky Značení automobilů Dodávkové automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna (či dveře nákladového prostoru)) automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ a je-li to možné, toto logo se aplikuje též i na zadní boční okna po obou stranách. Zde je uvedeno též telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

35 Aplikace v multimédiích Prezentační fólie (Power Point) Prezentace zpracovaná v počítačovém programu Power Point slouží k informování o aktivitách, službách a jiných tématech. Prezentace je souborem přehledně seřazených heslovitých informací, tabulek, grafů, popřípadě jiných grafických motivů. B.17 Název prezentace Jméno Datum Titulní strana prezentace obsahuje podkladový grafický motiv, značku VOLNÝ a nápis Telekom Austria Group. Dále pak hlavní pole s názvem prezentace a informační pole se jménem autora a datum. Na dalších stranách je v dolní části umístěno informační pole se značkou VOLNÝ a nápisem Telekom Austria Group, číslem listu a datem prezentace. Na hlavní bílé ploše je umístěn obsah samotné prezentace. 1 Titulní strana: Název prezentace: Arial bold, 30/36 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Jméno a datum: Arial bold, 20/24 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Podnadpis První úroveň Druhá úroveň Nadpis a sazba textu na dva řádky Lor sim ex essenit iure faccum alis alit venit, quat. Ut wis ad d olor sequism dolortisim quismod loborpercin esed tat, sit in e tum ipsum volupta iscipit alit accummod miniamconum velendit alisi eum quat autpat. Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň Pokrač ování 3. listopadu 2005 Obsahová strana: Nadpis: Arial bold, 30/36 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Podnadpis: Arial bold, 24/28,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Textová oblast: Arial bold, 20/24 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Text podúrovně 1 a 2: Arial bold, 24/28,8 b resp. 20/24 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Text podúrovně 3 a dále: Arial regular, 18/21,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Datum: Arial Narrow bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva RGB Číslo listu: Arial bold, 12/14,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB zmenšeno na 40% původní velikosti

36 Obchodní partner Představení vizuálního stylu pro obchodní partnery Následující kapitoly definují použití loga VOLNÝ společnosti Czech On Line, a. s. pro účely obchodních partnerů. Cílem je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace služeb VOLNÝ. Tento materiál obsahuje závazná pravidla, doporučené varianty a také příklady zakázaných způsobů použití značky Obchodní partner VOLNÝ a je návodem, jak správně používat předepsané a doporučené varianty. Základním prostředkem vizuálního stylu je logo Obchodní partner VOLNÝ odvozené z loga VOLNÝ. Používání jednotlivých částí logotypu Obchodní partner VOLNÝ samostatně je nepřípustné. Obchodní partneři společnosti Czech On Line, a. s., mohou používat výhradně označení Obchodní partner VOLNÝ. Toto označení má charakter značky, a proto jsou přípustné pouze varianty uvedené v tomto manuálu. Jsou zde popsána všechna pravidla, která umožní snadné, jednotné a estetické používání označení Obchodní partner VOLNÝ. Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze. Dotazy k obsahu manuálu nebo použití značky zasílejte na adresu: VOLNÝ Oddělení marketingu U nákladového nádraží 8, Praha 3

37 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp základní provedení Základním prvkem vizuálního stylu pro obchodní partnery je logotyp (značka), který je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. C.1 Základní barevné provedení logotypu v předdefinovaných barvách se používá na všech barevných materiálech. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva zelená PANTONE 376 U (376 C) CMYK 50/0/100/0 RGB 163/191/43 HTML A3BF2B nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 a Obchodní partner RGB 255/255/255 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 192 U (192 C) CMYK 0/100/68/0 RGB 196/0/58 HTML C4003A PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

38 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp bílý podklad V černobílém tisku a v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, používá se provedení značky bez podkladového rámečku dle vyobrazení. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod C.4). C.2 Provedení značky na bílý podklad se aplikuje dvěma možnými způsoby dle zobrazených vzorů. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF a Obchodní partner okraj CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červ./šedá PANTONE 192 U (192 C) CMYK 0/100/68/0 RGB 196/0/58 HTML C4003A 0/0/0/50 150/150/ PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

39 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ 5,03x Rozkres a konstrukce logotypu 2,68x 0,18x Rozkres značky slouží ke konstrukci značky, definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. C.3 0,26x Velikost značky ochranné známky je definována jednotkou R (průměr), jejíž hodnota se rovná 1 mm. Tato velikost se používá pro všechny doporučené rozměrové řady, pokud značka (logotyp) nepřekračuje na výšku 33 mm. V případě aplikace loga většího než je tato hodnota se značka zvětšuje poměrově. 1x Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci značky nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci značky. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze.

40 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ 0,18 L 1/2 L L 1/2 L Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky jako jsou obrázky, textury a to včetně podkladu. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou viditelnost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky L, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. C.4 0,26 L L L 0,18 L 1/2 L L 1/2 L 0,26 L L L

41 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Rozměrová řada Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. C.5 100% 44,25 mm Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí značky upravují kapitoly oddílu B Merkantilní tiskoviny a ostatní aplikace značky. Minimální velikost (37 %) určuje mezní velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat značku v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena její čitelnost. 33 mm 25 mm 16,5 mm

42 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu Logotyp Obchodní partner VOLNÝ smí být užíván pouze v souladu s pravidly uvedenými na stranách C.1 C.5. Jakékoliv jiné barevné varianty či přizpůsobování jsou zakázány. C ořez či nedodržení minimální ochranné zóny 02 natočení logotypu 03 jakákoli deformace 04 změna barevnosti 05 nepřípustný tvar podkladu 06 jiný nepřípustný podklad (fotografie, textura atd.)

43 Písmo Doporučené písmo Doporučeným písmem pro obchodní materiály Obchodní partner VOLNÝ je Arial. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů. C.7 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘ ŠŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšť $ ()* Arial bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ $ ()* Arial Narrow regular Doporučené písmo se používá v těchto řezech: Arial regular, Arial bold, Arial italic, Arial bold italic, Arial Narrow, Arial Narrow bold, Arial Narrow italic a Arial Narrow bold italic. Na počítačových systémech, kde není k dispozici font Arial, (např. OS Mac) lze použít písmo Helvetica ve stejných řezech, jako u fontu Arial.

44 Obchodní materiály Obecné zásady užití logotypu v obchodních materiálech Logo zvětšujte a zmenšujte ve správném poměru stran. Logo musí být ve vodorovné poloze (neotáčejte). Dodržujte zásady ochranných zón. Prvky loga musí být rozmístěny dle vzoru, nelze je oddělovat. Logo se nesmí přebarvovat, ani upravovat odstín či sytost barev. Logo nesmí být použito jako vzorek či podtisk. Je nepřípustné užívat grafický styl VOLNÝ ani jej napodobovat. Zásady pro užívání loga platí v zásadě pro tiskové i elektronické publikování. K logu je nepřípustné přidávat jakékoliv slogany. Při publikování používejte pokud možno doporučená písma. V souvislém textu používejte název Obchodní partner VOLNÝ ve správném tvaru. Neužívejte jiný tvar, nezkracujte O.P.VOLNÝ; nepoužívejte kapitálky OBCHODNÍ PARTNER VOLNÝ; nepřehazujte slovosled VOLNÝ Obchodní partner Používejte vždy loga určená dle typu užití (pro tisk PANTONE či CMYK verze, pro elektronické publikování RGB verze, pro internetové aplikace HTML definici). Logo používejte v jeho plném grafickém rozlišení, využívejte jen loga z dodaného CD, nepoužívejte loga datově zmenšená (hrozí ztráta kvality vzhledu). Pokud budete publikovat pouze nabídku VOLNÝ, užijte originálních materiálů VOLNÝ (nevytvářejte vlastní). Pravidla pro použití loga, uvedená na následujících stranách, se vztahují i na běžné firemní tiskoviny (dopisní papír, fax, memo apod.), inzerci, letáky, plakáty, reklamní poutače, outdoorové plochy (billboardy), venkovní poutače, webové prezentace a TV grafiku. V případech, kdy vám dodáváme originální tiskoviny VOLNÝ (smlouvy apod.), využívejte výhradně těchto tiskovin. C.8

45 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner Loreros aut alit adigna consenit ad Loreros eugue aut facinci alit ciliquis do exeril iustie vendre moloreet quis praesto do exeril od iustie tat, vendre moloreet praesto od tat, adigna consenit ad eugue facinci cili- sim iriuscidunt ad tio consecte dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do sent er nulla si. commy nim ad dipit wis do er si. ad tio consecte dunt alisi tatue et prae- Duis eugait wisi. Lore do enim vel Duis erat eugait lam zzrilit wisi. do Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie commy magnit nulla feui lum-blasandre velit at adigna faciliqui tem veniatue sandre velit tatem adigna ipis faciliqui tem veniatue tatem ipis niam dolutpatie magnit lum- nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip nulput velis euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, sa volor drerostrud ing euiscilit modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit aliquisis estis nulput lorpercip euis dolum- ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore ing eugiatuero et, cortion digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, ectem quissi bla il erci feugiam te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, er iuscidunt coreril andre luptatum tio venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre consed mincil magna ullutpat feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. init prat. Lorting exeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute erae con eniscilit, henit la commod feum eugiat ulpute con henit la feum odipit praestrud exerit in velit etu- ver incing ero euis atis adigna consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna am facip vent erit iusto luptate conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel et ipissim vent veleniam, diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sed sustionum dolendre zzrius- dionsenim zzriure volor sustionum zzrius- velis et ver am vel ipissim diam nontin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper tin ute doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre Ut nonulputem mod euisisit in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ing ut eum euguer zzrilis ad enit eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna praesequat faccummy il nibh ilit ad et tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure veniamet magna lam eugait feum illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit zzriuscil la feu feuis dignisim nit la dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. aliquisl Dui bla illaore consenibh modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy euis augait nullaor nulla-aorer se verit prat augue magnis nim orer num se quis verit nonsed prat augue magnis nim num quis nonsed zzrillore moloreetummy nulla- dip ex eum num volesse magnim zzrit dip vel ex dolestie eum num conse volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue ming venim eumsandio quis nulputat commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto ipit nibh dunt exero wisim ero eliquatem autatuerosto dunt wisim Loreros aut alit adigna consenit ad Loreros eugue facinci aut alit ciliquis adigna do consenit exeril iustie ad eugue vendre facinci moloreet ciliquis praesto do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte od tat, dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent ad tio consecte nulla commy dunt alisi nim tatue ad dipit et praesent wis nulla commy nim ad dipit wis do er si. do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat Duis lam eugait zzrilit wisi. do commy Lore do nulla enim feui vel blam erat lam niam zzrilit dolutpatie commy magnit nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem lumsandre veniatue velit tatem adigna ipis nulput faciliqui velis tem aliquisis veniatue estis tatem nulput ipis lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud cip euis dipis dolumsa dit, volor drerostrud ing euiscilit modolestrud ing eugiatuero dipis dit, digna volor at. ing Ut euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nulput velis aliquisis estis nulput lorper- nummolobore et, cortion ectem il erci nummolobore te vercidu piscillam, et, cortion quissi ectem bla il feugiam erci te vercidu iuscidunt piscillam, luptatum quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed venim magna iure enit, feu coreril feu feugiamet andre tio vendre consed mincil magna ullutpat feu feu init feugiamet prat. vendre mincil ullutpat init prat. Lorting exeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae odipit eniscilit, praestrud commod exerit eugiat in velit ulpute etuerae con eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis henit adigna la feum consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis am adigna vent iusto consequ mcore facipis faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, adigna velent facip dolenibh erit luptate enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh et vent veleniam, enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed velis et dolendre ver am dionsenim vel ipissim zzriure diam nonsed volor sustionum dolendre zzriustin dionsenim ute zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, Ut consed nonulputem duis nim in eros vulput acidunt acilluptat. ullandre Ut nonulputem mod in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit euisisit vel ut eum ing euguer zzrilis enit ad praesequat eu faccum irit il ilit vel ad ut tio eum conse zzrilis magna enit praesequat faccummy nibh et veniamet lam eugait cummy illa at accum nibh et zzriure veniamet magna lam feum eugait zzriuscil illa at accum dignisim zzriure dipismodit, magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, il ilit ad tio conse magna fac- vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore vendit modipit la feu nonsequat. feuis nit la Dui aliquisl bla consenibh illaore modipit euis augait nonsequat. nullaor Dui am bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se zzrillore verit prat moloreetummy augue magnis nullaorer nim num se quis verit nonsed prat augue dip ex magnis eum num nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse volesse ming magnim eumsandio zzrit vel commod dolestie ero conse etue venim ming eumsandio quis nulputat commod ipit ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto nibh dunt exero wisim ero voloboreet eliquatem autatuerosto volorer esecte dunt dolendignis wisim voloboreet del ulput volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am iuscipit illam, praestrud quatuerosto tie ming dit am ea nulla atet am feum illam, incil quatuerosto elit nonsendrem dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum dionsequat ex et lor lut alit lummodolore aci tat. Ut augueros feuis atum euisit ex et num lor alit ea feum aci tat. del Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim dolor autat. se Ut tie nibh magna erosto feugue consectet magnim ad autat. do elit Ut iusci nibh bla erosto feuisl consectet ero ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy enisism nulput digniam, dolobore vel duipsum ing eratetummy nonulput eugiam nulput dolobore nonullu tatismod duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore min verat vel ing aci eniam el ut wisis dit adit nummy lorero nos dolore aliquipis verat niam aci el dunt ut wisis la alit nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet adit ute luptat. tie dolortie Duipsus etuer incilis se minis oloboreet ad minisl ute tie ulputpat, dolortie si. etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue Loreet, magna quam, corer quismolore inisl euisl esenibh dunt lum etue vercidunt magna lorper corer inisl si. euisl dunt lum vercidunt lorper si. Lor si eum eriure conulla amconsequat. Lor si Ut eum lut landre eriure conulla amconsequat. Ut lut landre C.9 špatně Nedodržení ochranné zóny logotypu. špatně Jakkoliv deformovaný logotyp.

46 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner aut alit adigna consenit ad Loreros eugue facinci aut alit ciliquis adigna do consenit exeril iustie ad eugue vendre facinci moloreet ciliquis praesto do exeril iustie vendre moloreet praesto im iriuscidunt ad tio consecte od tat, dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent ad tio consecte nulla commy dunt alisi nim tatue ad dipit et praesent wis nulla commy nim ad dipit wis do er si. ait wisi. Lore do enim vel erat Duis lam eugait zzrilit wisi. do commy Lore do nulla enim feui vel blam erat lam niam zzrilit dolutpatie commy magnit nulla feui blam niam dolutpatie magnit re velit at adigna faciliqui tem lumsandre veniatue velit tatem adigna ipis nulput faciliqui velis tem aliquisis veniatue estis tatem nulput ipis lorperdolumsa drerostrud modolestrud cip euis dipis dolumsa dit, volor drerostrud ing euiscilit modolestrud ing eugiatuero dipis dit, digna volor at. ing Ut euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nulput velis aliquisis estis nulput lorper- obore et, cortion ectem il erci nummolobore te vercidu piscillam, et, cortion quissi ectem bla il feugiam erci te vercidu iuscidunt piscillam, luptatum quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum re enit, coreril andre tio consed venim magna iure enit, feu coreril feu feugiamet andre tio vendre consed mincil magna ullutpat feu feu init feugiamet prat. vendre mincil ullutpat init prat. Loreros aut alit adigna consenit ad Loreros eugue facinci aut alit ciliquis adigna do consenit exeril iustie ad eugue vendre facinci moloreet ciliquis praesto do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte od tat, dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent ad tio consecte nulla commy dunt alisi nim tatue ad dipit et praesent wis nulla commy nim ad dipit wis do er si. do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat Duis lam eugait zzrilit wisi. do commy Lore do nulla enim feui vel blam erat lam niam zzrilit dolutpatie commy magnit nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem lumsandre veniatue velit tatem adigna ipis nulput faciliqui velis tem aliquisis veniatue estis tatem nulput ipis lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud cip euis dipis dolumsa dit, volor drerostrud ing euiscilit modolestrud ing eugiatuero dipis dit, digna volor at. ing Ut euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nulput velis aliquisis estis nulput lorper- nummolobore et, cortion ectem il erci nummolobore te vercidu piscillam, et, cortion quissi ectem bla il feugiam erci te vercidu iuscidunt piscillam, luptatum quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed venim magna iure enit, feu coreril feu feugiamet andre tio vendre consed mincil magna ullutpat feu feu init feugiamet prat. vendre mincil ullutpat init prat. C.9 xeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae odipit eniscilit, praestrud commod exerit eugiat in velit ulpute etuerae con eniscilit, commod eugiat ulpute con feum ver incing ero euis atis henit adigna la feum consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis am adigna vent iusto consequ mcore facipis faciduis am vent iusto conse facipis acip erit luptate consequam, adigna velent facip dolenibh erit luptate enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh et vent veleniam, enit wis augait iril ute con et vent veleniam, ver am vel ipissim diam nonsed velis et dolendre ver am dionsenim vel ipissim zzriure diam nonsed volor sustionum dolendre zzriustin dionsenim ute zzriure volor sustionum zzriustin ute am, quat, quiscip smodolorper doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorting exeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae odipit eniscilit, praestrud commod exerit eugiat in velit ulpute etuerae con eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis henit adigna la feum consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis am adigna vent iusto consequ mcore facipis faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, adigna velent facip dolenibh erit luptate enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh et vent veleniam, enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed velis et dolendre ver am dionsenim vel ipissim zzriure diam nonsed volor sustionum dolendre zzriustin dionsenim ute zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. s deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, Ut consed nonulputem duis nim in eros vulput acidunt acilluptat. ullandre Ut nonulputem mod in eros acidunt ullandre mod ng euguer ad eu faccum irit euisisit vel ut eum ing euguer zzrilis enit ad praesequat eu faccum irit il ilit vel ad ut tio eum conse zzrilis magna enit praesequat facnibh et veniamet lam eugait cummy illa at accum nibh et zzriure veniamet magna lam feum eugait zzriuscil illa at accum dignisim zzriure dipismodit, magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, il ilit ad tio conse magna fac- feu feuis nit la aliquisl illaore vendit modipit la feu nonsequat. feuis nit la Dui aliquisl bla consenibh illaore modipit euis augait nonsequat. nullaor Dui am bla consenibh euis augait nullaor am moloreetummy nullaorer se zzrillore verit prat moloreetummy augue magnis nullaorer nim num se quis verit nonsed prat augue dip ex magnis eum num nim num quis nonsed dip ex eum num magnim zzrit vel dolestie conse volesse ming magnim eumsandio zzrit vel commod dolestie ero conse etue venim ming eumsandio quis nulputat commod ipit ero etue venim quis nulputat ipit ro ero eliquatem autatuerosto nibh dunt exero wisim ero voloboreet eliquatem autatuerosto volorer esecte dunt dolendignis wisim voloboreet del ulput volorer esecte dolendignis del ulput raestrud tie ming ea atet am iuscipit illam, praestrud quatuerosto tie ming dit am ea nulla atet am feum illam, incil quatuerosto elit nonsendrem dit am nulla feum incil elit nonsendrem uat lut lummodolore feuis atum dionsequat ex et lor lut alit lummodolore aci tat. Ut augueros feuis atum euisit ex et num lor alit ea feum aci tat. del Ut augueros euisit num ea feum del tie magna feugue magnim dolor autat. se Ut tie nibh magna erosto feugue consectet magnim ad autat. do elit Ut iusci nibh bla erosto feuisl consectet ero ad do elit iusci bla feuisl ero digniam, vel ing eratetummy enisism nulput digniam, dolobore vel duipsum ing eratetummy nonulput eugiam nulput dolobore nonullu tatismod duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod ing eniam dit adit lorero dolore min verat vel ing aci eniam el ut wisis dit adit nummy lorero nos dolore aliquipis verat niam aci el dunt ut wisis la alit nummy nos aliquipis niam dunt la alit at. Duipsus incilis oloboreet adit ute luptat. tie dolortie Duipsus etuer incilis se minis oloboreet ad minisl ute tie ulputpat, dolortie si. etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Lorperos deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, Ut consed nonulputem duis nim in eros vulput acidunt acilluptat. ullandre Ut nonulputem mod in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit euisisit vel ut eum ing euguer zzrilis enit ad praesequat eu faccum irit il ilit vel ad ut tio eum conse zzrilis magna enit praesequat faccummy nibh et veniamet lam eugait cummy illa at accum nibh et zzriure veniamet magna lam feum eugait zzriuscil illa at accum dignisim zzriure dipismodit, magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, il ilit ad tio conse magna fac- vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore vendit modipit la feu nonsequat. feuis nit la Dui aliquisl bla consenibh illaore modipit euis augait nonsequat. nullaor Dui am bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se zzrillore verit prat moloreetummy augue magnis nullaorer nim num se quis verit nonsed prat augue dip ex magnis eum num nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse volesse ming magnim eumsandio zzrit vel commod dolestie ero conse etue venim ming eumsandio quis nulputat commod ipit ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto nibh dunt exero wisim ero voloboreet eliquatem autatuerosto volorer esecte dunt dolendignis wisim voloboreet del ulput volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am iuscipit illam, praestrud quatuerosto tie ming dit am ea nulla atet am feum illam, incil quatuerosto elit nonsendrem dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum dionsequat ex et lor lut alit lummodolore aci tat. Ut augueros feuis atum euisit ex et num lor alit ea feum aci tat. del Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim dolor autat. se Ut tie nibh magna erosto feugue consectet magnim ad autat. do elit Ut iusci nibh bla erosto feuisl consectet ero ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy enisism nulput digniam, dolobore vel duipsum ing eratetummy nonulput eugiam nulput dolobore nonullu tatismod duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore min verat vel ing aci eniam el ut wisis dit adit nummy lorero nos dolore aliquipis verat niam aci el dunt ut wisis la alit nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet adit ute luptat. tie dolortie Duipsus etuer incilis se minis oloboreet ad minisl ute tie ulputpat, dolortie si. etuer se minis ad minisl ulputpat, si. uam, quismolore esenibh etue Loreet, magna quam, corer quismolore inisl euisl esenibh dunt lum etue vercidunt magna lorper corer inisl si. euisl dunt lum vercidunt lorper si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue Loreet, magna quam, corer quismolore inisl euisl esenibh dunt lum etue vercidunt magna lorper corer inisl si. euisl dunt lum vercidunt lorper si. m eriure conulla amconsequat. Lor si Ut eum lut landre eriure conulla amconsequat. Ut lut landre Lor si eum eriure conulla amconsequat. Lor si Ut eum lut landre eriure conulla amconsequat. Ut lut landre špatně Rámeček kolem loga a vyznačení ochranné zóny. špatně Umístění logotypu na bílem obdelníku.

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál. Policie České republiky

Grafický manuál. Policie České republiky Grafický manuál Policie České republiky Obsah 1 Logo 1.1 Logo 1.2 Logo / varianty / barevné 1.3 Logo / varianty / černobílá a podtisk 1.4 Logo / barvy 1.5 Logo / ochranná zóna 1.6 Logo / minimální velikosti

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Interiéry od Remarque

Interiéry od Remarque Interiéry od Remarque Chcete zcela proměnit svou kancelář, byt nebo dům a nevíte si rady? Nabízíme Vám zpracování návrhu a kompletní realizaci typických i atypických interiérů, navrhneme Vám originální

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

ZNAČKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou.

ZNAČKA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. ZNAČKA Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je značka, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se činnosti hokejového klubu. Její aplikace

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech P O R T F O L I O Výběr z klientů, pro které jsme pracovali (tedy ne že jsme pro ně udělali samolepku nebo katalogový list, ale pracovali jsme pro ně na strategických projektech): Sony Velkopopovicky Kozel

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více