firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group"

Transkript

1 firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

2 Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A.2 Logotyp černobílé provedení (bílý podklad) A.3 Rozkres a konstrukce logotypu A.4 Ochranná zóna A.5 Rozměrová řada A.6 Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu A.7 Obsah Písmo Základní písmo A.8 Doplňkové písmo A.9 Merkantilní tiskoviny základní Obecné zásady užití logotypu v merkantiliích B.1 Hlavičkový papír B.2 Faxová zpráva B.3 Memo B.4 Faktura B.5 Uvítací dopis B.6 ová zpráva B.7 Obálky B.8 Vizitka B.9 Děkovná karta komplimentka B.10 Merkantilní tiskoviny ostatní Průkazka obchodního zástupce B.11 Prezentační desky B.12 Leták B.13 Další aplikace značky Reklamní tabule poutač B.14 Cedulka parkovací stání B.15 Značení automobilů B.16 Aplikace v multimédiích Prezentační fólie (Power Point) B.17

3 Obchodní partner Představení vizuálního stylu pro obchodní partnery Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp základní provedení C.1 Logotyp bílý podklad C.2 Rozkres a konstrukce logotypu C.3 Ochranná zóna C.4 Rozměrová řada C.5 Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu C.6 Obsah Písmo Doporučené písmo C.7 Obchodní materiály Obecné zásady užití logotypu v obchodních materiálech C.8 Základní chyby užití logotypu Obchodní partner VOLNÝ C.9 Umístění logotypu Obchodní partner na stránce C.10 Umístění logotypu vzhledem k jiným logům C.11 Umístění logotypu v okolní grafice C.12

4 Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Tento manuál definuje použití loga VOLNÝ společnosti Czech On Line, a. s. Cílem manuálu je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace služeb VOLNÝ. Tento materiál obsahuje závazná pravidla, doporučené varianty a také příklady zakázaných způsobů použití značky VOLNÝ a je návodem, jak správně používat předepsané a doporučené varianty. Základním prostředkem jednotného vizuálního stylu je logo VOLNÝ. Používání jednotlivých částí logotypu VOLNÝ samostatně je nepřípustné. Logotyp VOLNÝ má charakter značky, a proto jsou přípustné pouze varianty uvedené v tomto manuálu. Jsou zde popsána všechna pravidla, která umožní snadné, jednotné a estetické používání označení VOLNÝ. Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze. Dotazy k obsahu manuálu nebo použití značky zasílejte na adresu: VOLNÝ Oddělení marketingu U nákladového nádraží 8, Praha 3

5 Značka Logotyp Logotyp základní provedení Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logotyp (značka), který je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. A.1 Základní barevné provedení logotypu v předdefinovaných barvách se používá na všech barevných materiálech. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva zelená PANTONE 376 U (376 C) CMYK 50/0/100/0 RGB 163/191/43 HTML A3BF2B nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 192 U (192 C) CMYK 0/100/68/0 RGB 196/0/58 HTML C4003A PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

6 Značka Logotyp Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení značky, používá se černobílé provedení značky. A.2 Černobílé pozitivní provedení značky se aplikuje na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé %, která nezpůsobí špatnou čitelnost značky. Při vyšších hodnotách tonality % podkladové plochy se pak užívá černobílé negativní provedení značky. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. 10% 60% Barevnost: pozitiv negativ 20% 70% podkladová barva šedá CMYK 0/0/0/20 RGB 214/214/214 HTML D6D6D6 0/0/0/80 81/81/ % 80% nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF 0/0/0/0 255/255/255 FFFFFF 40% 90% okraj CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML /0/0/50 150/150/ % 100% čárka nad ý šedá CMYK 0/0/0/65 RGB 115/115/115 HTML /0/0/20 214/214/214 D6D6D6

7 Značka Logotyp Logotyp černobílé provedení (bílý podklad) V černobílém tisku v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, používá se černobílé provedení značky bez podkladového rámečku. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod A.5). A.3 Černobílé provedení značky se aplikuje dvěma možnými způsoby dle zobrazených vzorů. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF okraj CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý bílá/šedá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF 0/0/0/50 150/150/

8 Značka Logotyp Rozkres a konstrukce logotypu Rozkres značky slouží ke konstrukci značky, definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. A.4 Velikost značky ochranné známky je definována jednotkou R (průměr), jejíž hodnota se rovná 1 mm. Tato velikost se používá pro všechny doporučené rozměrové řady, pokud značka (logotyp) nepřekračuje na výšku 24 mm. V případě aplikace loga většího než je tato hodnota se značka zvětšuje poměrově. Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci značky nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci značky. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze.

9 Značka Logotyp Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky jako jsou obrázky, textury a to včetně podkladu. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou viditelnost značky. A.5 Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky L, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l.

10 63,9 mm Značka Logotyp 63,9 mm 38,5 mm Rozměrová řada 38,5 mm 16,3 mm 25,3 mm Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. 16,3 mm 25,3 mm A.6 Vzorový zdroj pro užití aplikace logotypu Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí značky upravují kapitoly oddílu B Merkantilní tiskoviny a ostatní aplikace Vzorový značky. zdroj pro užití aplikace logotypu 24 mm 24 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 210 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 20 mm 20 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 210 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 14 mm 14 mm / šířka A4 nebo jiný formát / 210 mm / šířka A4 nebo jiný formát /

11 Značka Logotyp Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu Značka (logotyp) VOLNÝ smí být užívána pouze v souladu s pravidly uvedenými na stranách A.1 A.6. Jakékoliv jiné barevné varianty či přizpůsobování jsou zakázány. A ořez či nedodržení minimální ochranné zóny 02 natočení logotypu 03 jakákoli deformace 04 změna barevnosti 05 nepřípustný tvar podkladu 06 jiný nepřípustný podklad (fotografie, textura atd.)

12 PQR ABCDEFGHIJKLMNOPQR Písmo Základní písmo ÓŘŠ nop óřšťú Meta Book CE Roman Meta Book CE Caps LMN Meta Bold CE Roman ĎÉĚÍ Meta Bold CE Caps STUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ Základním písmem jednotného vizuálního stylu VOLNÝ je písmo vizuální styl tyto řezy: Meta Book CE Roman, Meta Book CE Caps, Meta Bold CE Roman ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnop a Meta Bold CE Caps. Řezy Caps a Bold se užívají výhradně pro zvýraznění či zdůraznění (např. titulky). Používání jiných řezů (např. kurzíva) či podtrhávání je nepřípustné. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž $ ()* Meta CE. Jedná se o nelineární bezserifovou antikvu. Vyznačuje se snadnou a jasnou čitelností. Z rodiny písmových řezů tohoto písma se používájí pro jednotný qrstuvwxyzáčďéěíňóřšťú ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž $ ()* $ ()*ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* OPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍ A.8

13 Písmo Doplňkové písmo Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu VOLNÝ je Arial. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů. A.9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘ ŠŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšť $ ()* Arial bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ $ ()* Arial Narrow regular Doplňkové písmo se používá v těchto řezech: Arial regular, Arial bold, Arial italic, Arial bold italic, Arial Narrow, Arial Narrow bold, Arial Narrow italic a Arial Narrow bold italic. Toto písmo je využíváno především pro vyplňování počítačových šablon (merkantilní tiskoviny, formuláře atd.) a v dalších případech ve spojení se základním písmem.

14 Merkantilní tiskoviny základní Obecné zásady užití logotypu v merkantiliích Logo zvětšujte a zmenšujte ve správném poměru stran. Logo musí být ve vodorovné poloze (neotáčejte). Dodržujte zásady ochranných zón. Prvky loga musí být rozmístěny dle vzoru, nelze je oddělovat. Logo se nesmí přebarvovat, ani upravovat odstín či sytost barev. Logo nesmí být použito jako vzorek či podtisk. Zásady pro užívání loga platí v zásadě pro tiskové i elektronické publikování. Při publikování používejte pokud možno doporučená písma. V souvislém textu používejte vždy jen název VOLNÝ psaný verzálkami. Neužívejte jiný tvar, nezkracujte VOL, V.O.L. či jakékoliv jiné úpravy. Používejte vždy loga určená dle typu užití (pro tisk PANTONE či CMYK verze, pro elektronické publikování RGB verze, pro internetové aplikace HTML definici). Logo používejte v jeho plném grafickém rozlišení, nepoužívejte loga datově zmenšená (hrozí ztráta kvality vzhledu). Pravidla pro použití loga, uvedená na následujících stranách, se vztahují na běžné firemní tiskoviny, ostatní aplikace a multimediální aplikace. B.1

15 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,70 38 Hlavičkový papír 0 22,75 24 Telekom Austria Group 1 rozměr 210 x 297 mm B.2 Number ,50 41,50 2 Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

16 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 0 5,50 27,15 29,50 46, , ,75 11,40 1 Telekom Austria Group 28,50 50, FAX Komu / To Od / From Věc / Subject Datum / Date Počet stran / Number of Pages ,75 Faxová zpráva rozměr 210 x 297 mm B Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text FAX: Arial bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text záhlaví: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

17 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 0 5,50 27,15 29,50 46, ,50 5,75 11,40 1 Telekom Austria Group 28,50 50, MEMO Komu / To Od / From Věc / Subject Datum / Date ,75 Memo rozměr 210 x 297 mm B Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text FAX: Arial bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text záhlaví: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

18 firemní manuál jednotného vizuálního stylu volný Merkantilní tiskoviny základní mm Faktura mm 0 rozměr 210 x 297 mm 1 16 B Text číslo faktury a adresát: Arial regular, 9/10 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textové pole: Arial regular a bold, 7/7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

19 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5, Uvítací dopis 0 22,75 24 Telekom Austria Group 1 rozměr 210 x 297 mm B.6 66, , ,66 34,50 3 Datum 4 UVÍTACÍ DOPIS 41, Vážený zákazníku, 5 50,20 134,70 děkujeme za Vaši důvěru a gratulujeme k volbě služby VOLNÝ HLAS, která Vám umožní výrazně snížit Vaše výdaje za volání. Pro lepší komunikaci se Zákaznickým centrem a přístup k detailnímu výpisu Vašich hovorů na internetových stránkách používejte níže uvedené údaje: 2 Číslo Vaší smlouvy: Bezpečnostní číslo: xx-xx-xxxx xxxx Vyúčtování za služby VOLNÝ HLAS je zpoplatňováno dle aktuálního ceníku služby a je zasíláno měsíčně poštou na Vaši adresu. Vyúčtování za používání hlavní telefonní stanice (HTS) Vám bude i nadále zasíláno společností ČESKÝ TELECOM, a.s. Se svými dotazy se neváhejte obrátit na naše Zákaznické centrum na ové adrese nebo na telefonním čísle Naši pracovníci Vám rádi pomohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. S úctou, ,50 Váš tým VOLNÝ 41,50 6 Czech On Line, a.s., U Nákladového nádraží 8, Praha 3 Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text adresát: Arial regular, 9,75/11,7 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text datum: Arial Narrow regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text nadpis: Arial bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textové pole a datum: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Zápatí adresa: Arial regular, 7/11 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

20 Merkantilní tiskoviny základní ová zpráva B.7 Vazeny pane, Eniat vulput lor sum vel in exercincil utet in ute mod et vel ullaor summy nonsequi exerit ver ipit, qui tio doloborerat. Velenim zzriustrud dolore feuisit inim zzriure modolor erosto odiamet, commy nullan ut dolor si. Magna faciliq uissequ isciduis augiam quat auguercilla cons ea commolutpat velit il dolesectet nos ea aliquat. Ut wissi enissed magna consed tate te velent lor se dolorer ipit lut delestrud magnim quam quat. Re ming exeraessis am adiam diamet, se min utet, voloreet, velendre delenis alis adio commodolore diam dignis nostrud tie et augait augiat. Ommy nullandigna faccum acil enisseq uisciliqui er iure eum exer ip ero ex eumsandreet alit nullaore min utatisissit nulputet, sequisi blaore dolortio do odit luptat, quat. Aci el utpat aliscilit iriusto odignibh ero ea feu feu feum vullamet laorem quat wisl ing ex ercin veriustrud doluptat. Im zzrit praessit ipsusci tionsed ming enis nisim in vel ing ectet lut pratisit volobore doluptatio od ex euis er sit ip ex euis dolor iriurem duis ecte molenibh ercipis ciliquatin vel do dio od do odio odolor sed mod te eu feu facip ent augiati ncilluptat iure mod dolortio odit la faccum vullam veliquate doluptatue feu feu facip eugait dolorer summolore minis dit veliquam quam dolut lamcorerit, quis at. Robert Fridrich Product Management and Marketing Director VOLNÝ Tel.: GSM: Czech On Line, a.s. U Nákladového nádraží Praha 3 Fax: Text u: Arial regular, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB zmenšeno na 50% původní velikosti

21 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 9,20 41, Obálky 0 22, ,50 Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. 2 1 U Nákladového nádraží Praha 3 3 Obálka C4 rozměr 325 x 230 mm B , Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

22 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 9,20 41, Obálky 0 22, ,50 Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. 2 1 U Nákladového nádraží Praha 3 3 Obálka C5 rozměr 229 x 161 mm B , Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

23 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 9,20 41, Obálky 0 22, ,50 1 Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. 2 U Nákladového nádraží Praha 3 3 Obálka DL rozměr 222 x 110 mm B ,50 Donny Customer 60 East 60th Street New York NY United States Of America Telekom Austria Group Czech On Line, a.s. U Nákladového nádraží Praha Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

24 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 10,70 38 Vizitka 0 13, Telekom Austria Group 1 Robert Fridrich Product Management and Marketing Director 2 Czech On Line, a.s. 3 U Nákladového nádraží Praha rozměr 90 x 50 mm B.9 33, Jméno: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Funkce: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Adresa: Arial regular, 7/9 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Tel. a faxová čísla, , www: Arial regular, 7/8,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK % původní velikosti

25 Merkantilní tiskoviny základní mm 0 5,50 38 Děkovná karta komplimentka 0 22, ,50 Telekom Austria Group 1 Czech On Line, a.s. U Nákladového nádraží Praha rozměr 215 x 95 mm B.10 41,50 90 S úctou 4 5 With Compliments Telekom Austria Group: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Czech On Line, a.s.: Arial Narrow bold, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text adresa: Arial regular, 9/10,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text S úctou: Arial bold, 12/14,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva CMYK Text With Compliments: Arial regular, 12/14,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

26 Merkantilní tiskoviny ostatní Průkazka obchodního zástupce rozměr 90 x 55 mm B % původní velikosti

27 desky.indd :25:44 VOICE DATA & INTERNET SOLUTIONS HOUSING Společnost Czech On Line, a. s. působí v České republice od roku 1995 a zaujímá přední místo mezi alternativními poskytovateli telekomunikačních služeb. V roce 2000 se stal vlastníkem Czech On Line, a. s. silný rakouský telekomunikační operátor Telekom Austria AG. Pod značkou VOLNÝ společnost poskytuje hlasové, internetové, datové služby a služby s přidanou hodnotou pro domácnosti, střední a velké firmy v ČR. desky.indd :25:44 VOICE DATA & INTERNET SOLUTIONS HOUSING firemní manuál jednotného vizuálního stylu volný Merkantilní tiskoviny ostatní Prezentační desky B.12 w w w. v o l n y. c z Text okruhy služeb: Meta Book Caps, 9,38/11,25 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK zmenšeno na 30% původní velikosti

28 Merkantilní tiskoviny ostatní Leták B.13 Přední strana: Text VOLNÝ DSL (Typ služby): Meta Book Caps, 35/42 b a 50/60 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textová oblast: Meta Book Caps, 13/15,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Text okruhy služeb: Meta Book Caps, 9,38/11,25 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK Zadní strana: Nadpis: Meta Book Caps, 11/13,2 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK Textová oblast: Meta Book Roman, 8,5/10,2 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva CMYK zmenšeno na 30% původní velikosti

29 Další aplikace značky Reklamní tabule poutač Reklamní tabule poutač slouží pro různé akce, na kterých se VOLNÝ spolupodílí. Rozměr tabule je v přesných poměrech. Velikosti, které budou potřebné, jsou nutné vždy v uvedeném poměru. Minimální velikost zatím není stanovena (např. 60 mm omezení kvůli čitelnosti slov Telekom Austria Group). B.14 zmenšeno na 50% původní velikosti

30 Další aplikace značky Cedulka parkovací stání 1 rozměr 200 x 93 mm B Text Reserve: Arial Black, 21/25,2 b, prostrkání 630 em, zarovnání na střed, barva CMYK Text SPZ: Arial regular, 60/72 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva CMYK zmenšeno na 50% původní velikosti

31 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

32 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

33 Další aplikace značky Značení automobilů Osobní automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ. Pod SPZ je uvedeno telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

34 Další aplikace značky Značení automobilů Dodávkové automobily se označují nápisy a telefonním číslem na bočních dveřích pomocí samolepicích fólií. Zadní partie vozu jsou zbarveny dle vyobrazení níže. Na zadní okna (či dveře nákladového prostoru)) automobilů se aplikuje samolepící fólie s logem VOLNÝ a je-li to možné, toto logo se aplikuje též i na zadní boční okna po obou stranách. Zde je uvedeno též telefonní číslo Podmínkou je používání automobilů bílé barvy a fólií s maximální možnou životností. B.16

35 Aplikace v multimédiích Prezentační fólie (Power Point) Prezentace zpracovaná v počítačovém programu Power Point slouží k informování o aktivitách, službách a jiných tématech. Prezentace je souborem přehledně seřazených heslovitých informací, tabulek, grafů, popřípadě jiných grafických motivů. B.17 Název prezentace Jméno Datum Titulní strana prezentace obsahuje podkladový grafický motiv, značku VOLNÝ a nápis Telekom Austria Group. Dále pak hlavní pole s názvem prezentace a informační pole se jménem autora a datum. Na dalších stranách je v dolní části umístěno informační pole se značkou VOLNÝ a nápisem Telekom Austria Group, číslem listu a datem prezentace. Na hlavní bílé ploše je umístěn obsah samotné prezentace. 1 Titulní strana: Název prezentace: Arial bold, 30/36 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Jméno a datum: Arial bold, 20/24 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Podnadpis První úroveň Druhá úroveň Nadpis a sazba textu na dva řádky Lor sim ex essenit iure faccum alis alit venit, quat. Ut wis ad d olor sequism dolortisim quismod loborpercin esed tat, sit in e tum ipsum volupta iscipit alit accummod miniamconum velendit alisi eum quat autpat. Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň Pokrač ování 3. listopadu 2005 Obsahová strana: Nadpis: Arial bold, 30/36 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB Podnadpis: Arial bold, 24/28,8 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Textová oblast: Arial bold, 20/24 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Text podúrovně 1 a 2: Arial bold, 24/28,8 b resp. 20/24 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Text podúrovně 3 a dále: Arial regular, 18/21,6 b, prostrkání 0 em, zarovnání na levou zarážku, barva RGB Datum: Arial Narrow bold, 10/12 b, prostrkání 0 em, zarovnání na pravou zarážku, barva RGB Číslo listu: Arial bold, 12/14,4 b, prostrkání 0 em, zarovnání na střed, barva RGB zmenšeno na 40% původní velikosti

36 Obchodní partner Představení vizuálního stylu pro obchodní partnery Následující kapitoly definují použití loga VOLNÝ společnosti Czech On Line, a. s. pro účely obchodních partnerů. Cílem je zajistit jednotnou a estetickou formu prezentace služeb VOLNÝ. Tento materiál obsahuje závazná pravidla, doporučené varianty a také příklady zakázaných způsobů použití značky Obchodní partner VOLNÝ a je návodem, jak správně používat předepsané a doporučené varianty. Základním prostředkem vizuálního stylu je logo Obchodní partner VOLNÝ odvozené z loga VOLNÝ. Používání jednotlivých částí logotypu Obchodní partner VOLNÝ samostatně je nepřípustné. Obchodní partneři společnosti Czech On Line, a. s., mohou používat výhradně označení Obchodní partner VOLNÝ. Toto označení má charakter značky, a proto jsou přípustné pouze varianty uvedené v tomto manuálu. Jsou zde popsána všechna pravidla, která umožní snadné, jednotné a estetické používání označení Obchodní partner VOLNÝ. Vyobrazení uvedená v tomto manuálu slouží pouze pro informaci a nelze je používat jako předlohy pro tisk nebo elektronická média. K tomuto účelu slouží předlohy značek ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze. Dotazy k obsahu manuálu nebo použití značky zasílejte na adresu: VOLNÝ Oddělení marketingu U nákladového nádraží 8, Praha 3

37 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp základní provedení Základním prvkem vizuálního stylu pro obchodní partnery je logotyp (značka), který je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Jeho aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. C.1 Základní barevné provedení logotypu v předdefinovaných barvách se používá na všech barevných materiálech. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva zelená PANTONE 376 U (376 C) CMYK 50/0/100/0 RGB 163/191/43 HTML A3BF2B nápis volný bílá CMYK 0/0/0/0 a Obchodní partner RGB 255/255/255 HTML FFFFFF černá CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červená PANTONE 192 U (192 C) CMYK 0/100/68/0 RGB 196/0/58 HTML C4003A PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

38 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Logotyp bílý podklad V černobílém tisku a v případech, kdy je nutné použít jako podkladovou barvu pouze bílou, používá se provedení značky bez podkladového rámečku dle vyobrazení. I v tomto případě je nutné dodržet minimální ochrannou zónu (viz. bod C.4). C.2 Provedení značky na bílý podklad se aplikuje dvěma možnými způsoby dle zobrazených vzorů. Tento logotyp je dán, nelze jej upravovat, znovuvytvářet ani používat jednotlivé části loga. Barevnost: podkladová barva bílá CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF nápis volný výplň CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 HTML FFFFFF a Obchodní partner okraj CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HTML čárka nad ý červ./šedá PANTONE 192 U (192 C) CMYK 0/100/68/0 RGB 196/0/58 HTML C4003A 0/0/0/50 150/150/ PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

39 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ 5,03x Rozkres a konstrukce logotypu 2,68x 0,18x Rozkres značky slouží ke konstrukci značky, definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. C.3 0,26x Velikost značky ochranné známky je definována jednotkou R (průměr), jejíž hodnota se rovná 1 mm. Tato velikost se používá pro všechny doporučené rozměrové řady, pokud značka (logotyp) nepřekračuje na výšku 33 mm. V případě aplikace loga většího než je tato hodnota se značka zvětšuje poměrově. 1x Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci značky nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci značky. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě ve formátech ai, eps a cdr obsažené v příloze.

40 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ 0,18 L 1/2 L L 1/2 L Ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky jako jsou obrázky, textury a to včetně podkladu. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou viditelnost značky. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky L, jejíž velikost odpovídá výšce písmene l. C.4 0,26 L L L 0,18 L 1/2 L L 1/2 L 0,26 L L L

41 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Rozměrová řada Rozměrová řada značky představuje značku ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při její aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. C.5 100% 44,25 mm Rozměrová řada vychází ze základní velikosti značky (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí značky upravují kapitoly oddílu B Merkantilní tiskoviny a ostatní aplikace značky. Minimální velikost (37 %) určuje mezní velikost značky zaručující její bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat značku v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena její čitelnost. 33 mm 25 mm 16,5 mm

42 Logotyp Obchodní partner VOLNÝ Zakázané varianty a nesprávné použití logotypu Logotyp Obchodní partner VOLNÝ smí být užíván pouze v souladu s pravidly uvedenými na stranách C.1 C.5. Jakékoliv jiné barevné varianty či přizpůsobování jsou zakázány. C ořez či nedodržení minimální ochranné zóny 02 natočení logotypu 03 jakákoli deformace 04 změna barevnosti 05 nepřípustný tvar podkladu 06 jiný nepřípustný podklad (fotografie, textura atd.)

43 Písmo Doporučené písmo Doporučeným písmem pro obchodní materiály Obchodní partner VOLNÝ je Arial. Výraznou předností tohoto písma je jeho snadná dostupnost. Je v systémové nabídce všech textových editorů a grafických programů. C.7 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘ ŠŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšť $ ()* Arial bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠ ŤÚŮÝŽabcdefghijklmnopqrstuvwxyzáčďéěíňóřšťúůýž $ ()* Arial italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ $ ()* Arial Narrow regular Doporučené písmo se používá v těchto řezech: Arial regular, Arial bold, Arial italic, Arial bold italic, Arial Narrow, Arial Narrow bold, Arial Narrow italic a Arial Narrow bold italic. Na počítačových systémech, kde není k dispozici font Arial, (např. OS Mac) lze použít písmo Helvetica ve stejných řezech, jako u fontu Arial.

44 Obchodní materiály Obecné zásady užití logotypu v obchodních materiálech Logo zvětšujte a zmenšujte ve správném poměru stran. Logo musí být ve vodorovné poloze (neotáčejte). Dodržujte zásady ochranných zón. Prvky loga musí být rozmístěny dle vzoru, nelze je oddělovat. Logo se nesmí přebarvovat, ani upravovat odstín či sytost barev. Logo nesmí být použito jako vzorek či podtisk. Je nepřípustné užívat grafický styl VOLNÝ ani jej napodobovat. Zásady pro užívání loga platí v zásadě pro tiskové i elektronické publikování. K logu je nepřípustné přidávat jakékoliv slogany. Při publikování používejte pokud možno doporučená písma. V souvislém textu používejte název Obchodní partner VOLNÝ ve správném tvaru. Neužívejte jiný tvar, nezkracujte O.P.VOLNÝ; nepoužívejte kapitálky OBCHODNÍ PARTNER VOLNÝ; nepřehazujte slovosled VOLNÝ Obchodní partner Používejte vždy loga určená dle typu užití (pro tisk PANTONE či CMYK verze, pro elektronické publikování RGB verze, pro internetové aplikace HTML definici). Logo používejte v jeho plném grafickém rozlišení, využívejte jen loga z dodaného CD, nepoužívejte loga datově zmenšená (hrozí ztráta kvality vzhledu). Pokud budete publikovat pouze nabídku VOLNÝ, užijte originálních materiálů VOLNÝ (nevytvářejte vlastní). Pravidla pro použití loga, uvedená na následujících stranách, se vztahují i na běžné firemní tiskoviny (dopisní papír, fax, memo apod.), inzerci, letáky, plakáty, reklamní poutače, outdoorové plochy (billboardy), venkovní poutače, webové prezentace a TV grafiku. V případech, kdy vám dodáváme originální tiskoviny VOLNÝ (smlouvy apod.), využívejte výhradně těchto tiskovin. C.8

45 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner Loreros aut alit adigna consenit ad Loreros eugue aut facinci alit ciliquis do exeril iustie vendre moloreet quis praesto do exeril od iustie tat, vendre moloreet praesto od tat, adigna consenit ad eugue facinci cili- sim iriuscidunt ad tio consecte dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent nulla commy nim ad dipit wis do sent er nulla si. commy nim ad dipit wis do er si. ad tio consecte dunt alisi tatue et prae- Duis eugait wisi. Lore do enim vel Duis erat eugait lam zzrilit wisi. do Lore do enim vel erat lam zzrilit do commy nulla feui blam niam dolutpatie commy magnit nulla feui lum-blasandre velit at adigna faciliqui tem veniatue sandre velit tatem adigna ipis faciliqui tem veniatue tatem ipis niam dolutpatie magnit lum- nulput velis aliquisis estis nulput lorpercip nulput velis euis dolumsa drerostrud modolestrud dipis dit, sa volor drerostrud ing euiscilit modolestrud dipis dit, volor ing euiscilit aliquisis estis nulput lorpercip euis dolum- ing eugiatuero digna at. Ut nummolobore ing eugiatuero et, cortion digna at. Ut nummolobore et, cortion ectem il erci te vercidu piscillam, ectem quissi bla il erci feugiam te vercidu piscillam, quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, er iuscidunt coreril andre luptatum tio venim iure enit, coreril andre tio consed magna feu feu feugiamet vendre consed mincil magna ullutpat feu feu feugiamet vendre mincil ullutpat init prat. init prat. Lorting exeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae eniscilit, commod eugiat ulpute erae con eniscilit, henit la commod feum eugiat ulpute con henit la feum odipit praestrud exerit in velit etu- ver incing ero euis atis adigna consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis adigna consequ mcore faciduis am vent iusto conse facipis adigna am facip vent erit iusto luptate conse facipis adigna facip erit luptate consequam, velent dolenibh enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel et ipissim vent veleniam, diam nonsed dolendre dionsenim zzriure volor sed sustionum dolendre zzrius- dionsenim zzriure volor sustionum zzrius- velis et ver am vel ipissim diam nontin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper tin ute doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, consed duis nim vulput acilluptat. Ut nonulputem in eros acidunt ullandre Ut nonulputem mod euisisit in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit vel ing ut eum euguer zzrilis ad enit eu faccum irit vel ut eum zzrilis enit praesequat il ilit ad tio conse magna praesequat faccummy il nibh ilit ad et tio conse magna faccummy nibh et veniamet lam eugait illa at accum zzriure veniamet magna lam eugait feum illa at accum zzriure magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, vendit zzriuscil la feu feuis dignisim nit la dipismodit, vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore modipit nonsequat. aliquisl Dui bla illaore consenibh modipit nonsequat. Dui bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy euis augait nullaor nulla-aorer se verit prat augue magnis nim orer num se quis verit nonsed prat augue magnis nim num quis nonsed zzrillore moloreetummy nulla- dip ex eum num volesse magnim zzrit dip vel ex dolestie eum num conse volesse magnim zzrit vel dolestie conse ming eumsandio commod ero etue ming venim eumsandio quis nulputat commod ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto ipit nibh dunt exero wisim ero eliquatem autatuerosto dunt wisim Loreros aut alit adigna consenit ad Loreros eugue facinci aut alit ciliquis adigna do consenit exeril iustie ad eugue vendre facinci moloreet ciliquis praesto do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte od tat, dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent ad tio consecte nulla commy dunt alisi nim tatue ad dipit et praesent wis nulla commy nim ad dipit wis do er si. do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat Duis lam eugait zzrilit wisi. do commy Lore do nulla enim feui vel blam erat lam niam zzrilit dolutpatie commy magnit nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem lumsandre veniatue velit tatem adigna ipis nulput faciliqui velis tem aliquisis veniatue estis tatem nulput ipis lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud cip euis dipis dolumsa dit, volor drerostrud ing euiscilit modolestrud ing eugiatuero dipis dit, digna volor at. ing Ut euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nulput velis aliquisis estis nulput lorper- nummolobore et, cortion ectem il erci nummolobore te vercidu piscillam, et, cortion quissi ectem bla il feugiam erci te vercidu iuscidunt piscillam, luptatum quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed venim magna iure enit, feu coreril feu feugiamet andre tio vendre consed mincil magna ullutpat feu feu init feugiamet prat. vendre mincil ullutpat init prat. Lorting exeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae odipit eniscilit, praestrud commod exerit eugiat in velit ulpute etuerae con eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis henit adigna la feum consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis am adigna vent iusto consequ mcore facipis faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, adigna velent facip dolenibh erit luptate enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh et vent veleniam, enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed velis et dolendre ver am dionsenim vel ipissim zzriure diam nonsed volor sustionum dolendre zzriustin dionsenim ute zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorperos deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, Ut consed nonulputem duis nim in eros vulput acidunt acilluptat. ullandre Ut nonulputem mod in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit euisisit vel ut eum ing euguer zzrilis enit ad praesequat eu faccum irit il ilit vel ad ut tio eum conse zzrilis magna enit praesequat faccummy nibh et veniamet lam eugait cummy illa at accum nibh et zzriure veniamet magna lam feum eugait zzriuscil illa at accum dignisim zzriure dipismodit, magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, il ilit ad tio conse magna fac- vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore vendit modipit la feu nonsequat. feuis nit la Dui aliquisl bla consenibh illaore modipit euis augait nonsequat. nullaor Dui am bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se zzrillore verit prat moloreetummy augue magnis nullaorer nim num se quis verit nonsed prat augue dip ex magnis eum num nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse volesse ming magnim eumsandio zzrit vel commod dolestie ero conse etue venim ming eumsandio quis nulputat commod ipit ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto nibh dunt exero wisim ero voloboreet eliquatem autatuerosto volorer esecte dunt dolendignis wisim voloboreet del ulput volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am iuscipit illam, praestrud quatuerosto tie ming dit am ea nulla atet am feum illam, incil quatuerosto elit nonsendrem dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum dionsequat ex et lor lut alit lummodolore aci tat. Ut augueros feuis atum euisit ex et num lor alit ea feum aci tat. del Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim dolor autat. se Ut tie nibh magna erosto feugue consectet magnim ad autat. do elit Ut iusci nibh bla erosto feuisl consectet ero ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy enisism nulput digniam, dolobore vel duipsum ing eratetummy nonulput eugiam nulput dolobore nonullu tatismod duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore min verat vel ing aci eniam el ut wisis dit adit nummy lorero nos dolore aliquipis verat niam aci el dunt ut wisis la alit nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet adit ute luptat. tie dolortie Duipsus etuer incilis se minis oloboreet ad minisl ute tie ulputpat, dolortie si. etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue Loreet, magna quam, corer quismolore inisl euisl esenibh dunt lum etue vercidunt magna lorper corer inisl si. euisl dunt lum vercidunt lorper si. Lor si eum eriure conulla amconsequat. Lor si Ut eum lut landre eriure conulla amconsequat. Ut lut landre C.9 špatně Nedodržení ochranné zóny logotypu. špatně Jakkoliv deformovaný logotyp.

46 Obchodní materiály Základní chyby užití logotypu Obchodní partner aut alit adigna consenit ad Loreros eugue facinci aut alit ciliquis adigna do consenit exeril iustie ad eugue vendre facinci moloreet ciliquis praesto do exeril iustie vendre moloreet praesto im iriuscidunt ad tio consecte od tat, dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent ad tio consecte nulla commy dunt alisi nim tatue ad dipit et praesent wis nulla commy nim ad dipit wis do er si. ait wisi. Lore do enim vel erat Duis lam eugait zzrilit wisi. do commy Lore do nulla enim feui vel blam erat lam niam zzrilit dolutpatie commy magnit nulla feui blam niam dolutpatie magnit re velit at adigna faciliqui tem lumsandre veniatue velit tatem adigna ipis nulput faciliqui velis tem aliquisis veniatue estis tatem nulput ipis lorperdolumsa drerostrud modolestrud cip euis dipis dolumsa dit, volor drerostrud ing euiscilit modolestrud ing eugiatuero dipis dit, digna volor at. ing Ut euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nulput velis aliquisis estis nulput lorper- obore et, cortion ectem il erci nummolobore te vercidu piscillam, et, cortion quissi ectem bla il feugiam erci te vercidu iuscidunt piscillam, luptatum quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum re enit, coreril andre tio consed venim magna iure enit, feu coreril feu feugiamet andre tio vendre consed mincil magna ullutpat feu feu init feugiamet prat. vendre mincil ullutpat init prat. Loreros aut alit adigna consenit ad Loreros eugue facinci aut alit ciliquis adigna do consenit exeril iustie ad eugue vendre facinci moloreet ciliquis praesto do exeril iustie vendre moloreet praesto od tat, sim iriuscidunt ad tio consecte od tat, dunt sim alisi iriuscidunt tatue et praesent ad tio consecte nulla commy dunt alisi nim tatue ad dipit et praesent wis nulla commy nim ad dipit wis do er si. do er si. Duis eugait wisi. Lore do enim vel erat Duis lam eugait zzrilit wisi. do commy Lore do nulla enim feui vel blam erat lam niam zzrilit dolutpatie commy magnit nulla feui blam niam dolutpatie magnit lumsandre velit at adigna faciliqui tem lumsandre veniatue velit tatem adigna ipis nulput faciliqui velis tem aliquisis veniatue estis tatem nulput ipis lorpercip euis dolumsa drerostrud modolestrud cip euis dipis dolumsa dit, volor drerostrud ing euiscilit modolestrud ing eugiatuero dipis dit, digna volor at. ing Ut euiscilit ing eugiatuero digna at. Ut nulput velis aliquisis estis nulput lorper- nummolobore et, cortion ectem il erci nummolobore te vercidu piscillam, et, cortion quissi ectem bla il feugiam erci te vercidu iuscidunt piscillam, luptatum quissi bla feugiam er iuscidunt luptatum venim iure enit, coreril andre tio consed venim magna iure enit, feu coreril feu feugiamet andre tio vendre consed mincil magna ullutpat feu feu init feugiamet prat. vendre mincil ullutpat init prat. C.9 xeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae odipit eniscilit, praestrud commod exerit eugiat in velit ulpute etuerae con eniscilit, commod eugiat ulpute con feum ver incing ero euis atis henit adigna la feum consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis am adigna vent iusto consequ mcore facipis faciduis am vent iusto conse facipis acip erit luptate consequam, adigna velent facip dolenibh erit luptate enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh et vent veleniam, enit wis augait iril ute con et vent veleniam, ver am vel ipissim diam nonsed velis et dolendre ver am dionsenim vel ipissim zzriure diam nonsed volor sustionum dolendre zzriustin dionsenim ute zzriure volor sustionum zzriustin ute am, quat, quiscip smodolorper doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. Lorting exeraesendio odipit praestrud Lorting exerit exeraesendio in velit etuerae odipit eniscilit, praestrud commod exerit eugiat in velit ulpute etuerae con eniscilit, commod eugiat ulpute con henit la feum ver incing ero euis atis henit adigna la feum consequ ver incing mcore ero faciduis euis atis am adigna vent iusto consequ mcore facipis faciduis am vent iusto conse facipis adigna facip erit luptate consequam, adigna velent facip dolenibh erit luptate enit wis consequam, augait iril ute velent con dolenibh et vent veleniam, enit wis augait iril ute con et vent veleniam, velis et ver am vel ipissim diam nonsed velis et dolendre ver am dionsenim vel ipissim zzriure diam nonsed volor sustionum dolendre zzriustin dionsenim ute zzriure volor sustionum zzriustin ute doluptat am, quat, quiscip smodolorper doluptat irilissi. am, quat, quiscip smodolorper irilissi. s deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, Ut consed nonulputem duis nim in eros vulput acidunt acilluptat. ullandre Ut nonulputem mod in eros acidunt ullandre mod ng euguer ad eu faccum irit euisisit vel ut eum ing euguer zzrilis enit ad praesequat eu faccum irit il ilit vel ad ut tio eum conse zzrilis magna enit praesequat facnibh et veniamet lam eugait cummy illa at accum nibh et zzriure veniamet magna lam feum eugait zzriuscil illa at accum dignisim zzriure dipismodit, magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, il ilit ad tio conse magna fac- feu feuis nit la aliquisl illaore vendit modipit la feu nonsequat. feuis nit la Dui aliquisl bla consenibh illaore modipit euis augait nonsequat. nullaor Dui am bla consenibh euis augait nullaor am moloreetummy nullaorer se zzrillore verit prat moloreetummy augue magnis nullaorer nim num se quis verit nonsed prat augue dip ex magnis eum num nim num quis nonsed dip ex eum num magnim zzrit vel dolestie conse volesse ming magnim eumsandio zzrit vel commod dolestie ero conse etue venim ming eumsandio quis nulputat commod ipit ero etue venim quis nulputat ipit ro ero eliquatem autatuerosto nibh dunt exero wisim ero voloboreet eliquatem autatuerosto volorer esecte dunt dolendignis wisim voloboreet del ulput volorer esecte dolendignis del ulput raestrud tie ming ea atet am iuscipit illam, praestrud quatuerosto tie ming dit am ea nulla atet am feum illam, incil quatuerosto elit nonsendrem dit am nulla feum incil elit nonsendrem uat lut lummodolore feuis atum dionsequat ex et lor lut alit lummodolore aci tat. Ut augueros feuis atum euisit ex et num lor alit ea feum aci tat. del Ut augueros euisit num ea feum del tie magna feugue magnim dolor autat. se Ut tie nibh magna erosto feugue consectet magnim ad autat. do elit Ut iusci nibh bla erosto feuisl consectet ero ad do elit iusci bla feuisl ero digniam, vel ing eratetummy enisism nulput digniam, dolobore vel duipsum ing eratetummy nonulput eugiam nulput dolobore nonullu tatismod duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod ing eniam dit adit lorero dolore min verat vel ing aci eniam el ut wisis dit adit nummy lorero nos dolore aliquipis verat niam aci el dunt ut wisis la alit nummy nos aliquipis niam dunt la alit at. Duipsus incilis oloboreet adit ute luptat. tie dolortie Duipsus etuer incilis se minis oloboreet ad minisl ute tie ulputpat, dolortie si. etuer se minis ad minisl ulputpat, si. Lorperos deliquip et, consed duis nim Lorperos vulput acilluptat. deliquip et, Ut consed nonulputem duis nim in eros vulput acidunt acilluptat. ullandre Ut nonulputem mod in eros acidunt ullandre mod euisisit ing euguer ad eu faccum irit euisisit vel ut eum ing euguer zzrilis enit ad praesequat eu faccum irit il ilit vel ad ut tio eum conse zzrilis magna enit praesequat faccummy nibh et veniamet lam eugait cummy illa at accum nibh et zzriure veniamet magna lam feum eugait zzriuscil illa at accum dignisim zzriure dipismodit, magna feum zzriuscil dignisim dipismodit, il ilit ad tio conse magna fac- vendit la feu feuis nit la aliquisl illaore vendit modipit la feu nonsequat. feuis nit la Dui aliquisl bla consenibh illaore modipit euis augait nonsequat. nullaor Dui am bla consenibh euis augait nullaor am zzrillore moloreetummy nullaorer se zzrillore verit prat moloreetummy augue magnis nullaorer nim num se quis verit nonsed prat augue dip ex magnis eum num nim num quis nonsed dip ex eum num volesse magnim zzrit vel dolestie conse volesse ming magnim eumsandio zzrit vel commod dolestie ero conse etue venim ming eumsandio quis nulputat commod ipit ero etue venim quis nulputat ipit nibh exero ero eliquatem autatuerosto nibh dunt exero wisim ero voloboreet eliquatem autatuerosto volorer esecte dunt dolendignis wisim voloboreet del ulput volorer esecte dolendignis del ulput iuscipit praestrud tie ming ea atet am iuscipit illam, praestrud quatuerosto tie ming dit am ea nulla atet am feum illam, incil quatuerosto elit nonsendrem dit am nulla feum incil elit nonsendrem dionsequat lut lummodolore feuis atum dionsequat ex et lor lut alit lummodolore aci tat. Ut augueros feuis atum euisit ex et num lor alit ea feum aci tat. del Ut augueros euisit num ea feum del dolor se tie magna feugue magnim dolor autat. se Ut tie nibh magna erosto feugue consectet magnim ad autat. do elit Ut iusci nibh bla erosto feuisl consectet ero ad do elit iusci bla feuisl ero enisism digniam, vel ing eratetummy enisism nulput digniam, dolobore vel duipsum ing eratetummy nonulput eugiam nulput dolobore nonullu tatismod duipsum nonulput eugiam nonullu tatismod min vel ing eniam dit adit lorero dolore min verat vel ing aci eniam el ut wisis dit adit nummy lorero nos dolore aliquipis verat niam aci el dunt ut wisis la alit nummy nos aliquipis niam dunt la alit adit luptat. Duipsus incilis oloboreet adit ute luptat. tie dolortie Duipsus etuer incilis se minis oloboreet ad minisl ute tie ulputpat, dolortie si. etuer se minis ad minisl ulputpat, si. uam, quismolore esenibh etue Loreet, magna quam, corer quismolore inisl euisl esenibh dunt lum etue vercidunt magna lorper corer inisl si. euisl dunt lum vercidunt lorper si. Loreet, quam, quismolore esenibh etue Loreet, magna quam, corer quismolore inisl euisl esenibh dunt lum etue vercidunt magna lorper corer inisl si. euisl dunt lum vercidunt lorper si. m eriure conulla amconsequat. Lor si Ut eum lut landre eriure conulla amconsequat. Ut lut landre Lor si eum eriure conulla amconsequat. Lor si Ut eum lut landre eriure conulla amconsequat. Ut lut landre špatně Rámeček kolem loga a vyznačení ochranné zóny. špatně Umístění logotypu na bílem obdelníku.

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 lícní část g o l d g o l d s i l v e r s i l v e r b r o n z e rubová část Věrnostní karta opravnuje jeho držitele k neomezenému odběru zboží... Její vlastník získává prostřednictvím nakupovaného zboží

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia podzim/zima autumn/winter 2009/2010 OSTRAVA Metropolitan Magazine minimální vzdálenost: výška OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart strana/page 8 Jak tančí

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více