z Veletrhy MOBILTEX 2007 z Kongres LEGACOOP z 2. pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podnikatelů v EU z Návštěva družstva Lidová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z Veletrhy MOBILTEX 2007 z Kongres LEGACOOP z 2. pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podnikatelů v EU z Návštěva družstva Lidová"

Transkript

1 z Veletrhy MOBILTEX 2007 z Kongres LEGACOOP z 2. pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podnikatelů v EU z Návštěva družstva Lidová tvorba z Podnikatel roku 2006 z České družstevnictví v evropském kontextu

2 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ DUBEN 2007 Po předchozím dvojčísle 2 3/2007 se vám do ruky do stává standardní číslo. Tento měsíc jsem vyrazila opět do několika vý robních družstev. O VD Lidová tvor ba, družstvo umělecké výroby Uher ský Brod, si můžete přečíst již nyní. Ostatní reportáže vyjdou v čísle 5/2007 přečíst si budete moci o družstvech Sněžka Náchod, Brisk Ježov u Kyjova, Frotex Žiželice a ADN Autodružstvo Náchod. Doufám, že jste ve zdraví přežili první aprílový den. Užijte si zatím ve likonoční svátky, pěkně barvěte vajíč ka a pleťte pomlázky. Taková jarní procházka také nemusí být vůbec špatným nápadem. A tak vřele dopo ručuji až bude pěkné počasí, všeho nechte a vyražte na výlet někam do přírody Jana Henychová šéfredaktorka OBSAH Úvodník, obsah Zemřel Ing. Ota Karen, CSc Veletrh MOBITEX Kongres LEGACOOP pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podniků V EU Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby, Uherský Brod Dřevozpracující družstvo Jaroměřice nad Rokytnou získalo zakázku za 50 mil. Kč České družstevnictví v evropském kontextu Jednací místnosti uprostřed Václavského náměstí Abeceda managementu úspěchu Operační riziko v malých a středních organizacích Diplomatická a konzulární ochrana občanů EU ve třetích zemích Oslavy čínské nového roku 2007 Year of the Pig Tipy pro vás Infomix ADRESA REDAKCE Svaz českých a moravských výrobních družstev Redakce časopisu Výrobní družstevnictví Václavské nám Praha 1 Šéfredaktorka: Jana Henychová Tel.: Tel./fax: Zasílání tiskových zpráv: Objednávky inzerce: 2

3 DUBEN 2007 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ Zemřel Ing. Ota Karen, CSc., významná osobnost českého družstevnictví Ve věku nedožitých 76 let zemřel v úterý 20. března 2007 dlouholetý významný představitel českého družstevnictví Ing. Ota Karen, CSc. Ota Karen se narodil v roce 1931, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval vědeckou aspiranturu a kandidaturu v oboru hos podářského práva na právnické fakultě Karlovy uni versity v Praze. Po dobu více než 20 let úspěšně vedl jedno z největších československých bytových družstev. V roce 1990 byl zvolen předsedou Ústřední rady družstev (později Družstevní Asociace ČR). Pod jeho vedením probíhala složitá jednání na úrovni Federálního shromáždění při projednávání zákona o transformaci československého družstevnictví za součinnosti mezinárodních institucí, což přispělo k přeměně družstev na samostatné demokratické subjekty ve většině případů odpovídajícím schvále ným mezinárodním principům. Nemenší zásluhou byla i realizace všech aktů souvisejících s dělením republiky ve vzájemné shodě a zajiš tění další spolupráce. Inicioval mimo jiné i vydání zákona o stavebním spoření. Na mezinárodní družstevní úrovni zastával významnou funkci místopředsedy evropské ho regionu Mezinárodního družstevního svazu, největší celosvětové družstevní organizace jejíž byl léta členem. Byl členem rozhodčího soudu Hospodářské a agrární komory ČR a zakládajícím členem Rady hospodářské a sociální dohody tripartity, orgánu zástupců vlády, zaměstnava telů a odborů. Společně se Svazem průmyslu a dopravy, Svazem podnikatelů ve staveb nictví, Zemědělským svazem byla Družstevní asociace pod vedením ing. Oty Karena zakládajícím členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Osobně se angažoval při založení první soukromé družstevní pojišťovny po roce 1990 Kooperativy a byl jejím dlouholetým předsedou představenstva. Ing. Karen se významným způsobem zasloužil o renesanci českého družstevnictví nejen v rámci ČR, ale i na mezinárodní úrovni. Čest jeho památce. Představenstvo SČMVD 3

4 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ DUBEN 2007 MOBITEX 2007 Mezinárodní veletrh bydlení Areál brněnského výstaviště se stal ve dnech břez na opět po roce pětidenním centrem moderního designu a mís tem konání jedinečné přehlídky všeho, co neodmyslitelně pat ří k bydlení a vybavení domů, bytů, kanceláří Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX 2007 nabídl nepřeberné množství by tového vybavení a doplňků. Ve stejnou dobu probíhal též veletrh Pro dítě (Mezinárodní veletrh potřeb pro dítě), Rybaření (Mezinárodní výstava rybář ských potřeb) a Modely (Mezinárodní výstava modelů a potřeb pro modeláře). Jan Wiesner, předseda SČMVD Slavnostní zahájení mezinárodního veletrhu MOBILTEX 2007 Bohatou nabídku představilo více než 250 tuzemských i zahraničních vystavovatelů v ob lasti stylizace a vybavení interiéru. Veletrh za hájil ve středu 14. března vynikající německý designér Peter Maly. Veletrh doplnila řada od borných přednášek, prezentací a tiskových kon ferencí. Odborným garantem doprovodných akcí se stalo Design Centrum České republiky. Letošní ročník byl počtem vystavovatelů i rozsa hem pronajaté plochy největší prezentací čes kých nábytkářů v historii veletrhu. Vedle tuzem ských firem se veletrhu zúčastnili také vystavovatelé z dalších 12 zemí, mimo jiné i z Číny, Německa, Polska a Slovenska. Součástí veletrhu byla mimo jiné soutěž Nejlepší židle pro kancelář a Kuchyně roku Návštěvníci mohli vidět přehlídku kan celářského nábytku i doplňků, velký výběr seda cích souprav, stolků, kuchyňských koutů a ku chyní a kuchyňských komponentů či zahradního nábytku. Zajímavostí byly například barevné pračky a ledničky, židle mnoha tvarů a barev, nepřeberné množství sedacích souprav či nej různější variace stolků či dalších bytových sou částí či doplňků pro zahradní pikniky. Ti, co chtějí vybavení i sami navrhnout, zase mohli vi dět v akci předvedení software na návrh bytové ho zařízení či si zakoupit odborné publikace. Svaz českých a moravských výrobních druž stev připravil ve spolupráci s Klastrem českých nábytkářů společný projekt expozici nábytku svých členů. Společná prezentace se nacházela v pavilonu V na veletrhu MOBITEX. O družstev ní nábytek je stále zájem, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Svědčí o tom i úroveň výše ex portu. V roce 2006 družstva vyvezla nábytek a vý robky ze dřeva za zhruba 1,69 miliardy korun (bez započtení Klastru českých nábytkářů, družstvo). SPOLEČNÁ EXPOZICE: DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí FMP lignum, výrobní družstvo, Humpolec Klastr českých nábytkářů, družstvo, Brno KNK CZ výrobně spotřební družstvo, Svratka KOVO, výrobní družstvo, Brno SAMOSTATNĚ VYSTAVUJÍCÍ: Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou Ing. Petr Dolina 4

5 DUBEN 2007 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo Družstvo vystavovalo soubor bytového nábytku RINA a COM BO v provedení třešňová a dubová dýha v kombinaci s dřevinou macasar. V roce 2006 pracovníci družstva realizovali interiéry napří klad Magistrátu hlavního města Prahy, hotel U Zvonu v Plzni, Parkhotel Plzeň, kanceláře soud ců Konstitučního soudu Ruské fe derace. V roce 2007 družstvo vy baví interiéry komplexu Zlatý Anděl Praha a připravuje realizaci tří hotelů v České republice a v Rakousku. (www.drevotvarz nojmo.cz ) Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí Toto družstvo se prezentovalo programem PORTE. Jeho součás tí jsou komody, závěsné skříňky, stoly a společenské stolky. Jedná se o exkluzivní nábytkový program za příznivé ceny, v provedení buk přírodní, světle hnědá, třešeň a tmavě hnědá. Družstvo vystavovalo také svůj předsíňový program ENTRE, který obdržel v roce místo na veletrhu Pragointeriér Praha a letos 1. místo v soutěži Design VD 2007, v kategorii nábytku. Jedná se o skladebný nábyt kový program se širokou nabídkou modulových prvků úložných zá suvkových skříněk, policových prvků, botníku, šatníku, věšáků a zr cadel, čímž umožňuje vytvoření libovolných sestav. Program se vyrábí v pěti barevných odstínech moření buku s možností kombi nace s bílými plochami. (www.drevotvar.cz) FMP lignum, výrobní družstvo, Humpolec Ve své expozici družstvo nabídlo masívní bukové po stele, noční stolky a komody. Družstvo se specializuje na dřevinu buk lehce pařený. Ze strany zákazníků je převážně zájem o přírodní provedení, ale v nabídce je i moření do šesti odstínů dle přání obchodního partnera. Od ostatních výrobců se družstvo výrazně odlišuje v síle použitého ma teriálu, která je 40 milimetrů, což dává zákazníkovi jistotu masivnosti a velké stability nábytku. Družstvo má zázemí truhlářských dílen i lidských zdrojů. Předpokládá proto za členění se do skupiny výrobců především masivního ná bytku, přestože je zde poměrně značná konkurence. (www.fmplignum.cz) Klastr českých nábytkářů, družstvo, Brno Představil řadu novinek, jejichž společným jmenovatelem je orientace na moderní design a nejvyšší kvalitu. Po před chozích zahraničních prezentacích se v České republice pre zentoval poprvé. V současné době má 35 členů a jejich spo lečný obrat přesahuje částku pět miliard korun. Je definován jako soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací zejména institucí terci árního vzdělávání (VŠ), jejichž vazby mají potenciál k upevně ní a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Zúčastněné společ nosti si vzájemně konkurují, avšak současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů. Díky vzájemné spolupráci mohou získat konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje. (www.furniturecluster.cz) KNK CZ výrobně spotřební družstvo, Svratka Působí na českém trhu nábytkového kování letos již dvanáctým ro kem. Veletrhu MOBITEX se letos zúčastnilo již po desáté. Poprvé se družstvo zúčastnilo tohoto veletrhu ve společné expozici s dalšími čle ny Klastru českých nábytkářů. Kromě široké škály nábytkových úchytek, doplněné o nové vzory, představilo další ucelený sortiment nábytkového kování včetně nových typů nábytkových závěsů s tlumičem, ložiskových zásuvkových plnovýsuvů a kolekce hliníkových nábytkových nožek. K vi dění byly i nové typy hliníkových rámečků dvířek, které družstvo nabízí, co se týče typu, rozměrů i osazení kováním, zakázkově podle poža davku konkrétního zákazníka. Družstvo vystavovalo také jako novinku nábytková kolečka, u nichž je kladen zvýšený důraz na jejich šetrnost k povrchům podlah. (www.knk.cz) 5

6 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ DUBEN 2007 Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou Družstvo na veletrhu vystavovalo tři vzorové hotelové pokoje v provedení dýhovaném a lamino, které v současné době vzoruje pro hotel International Brno provedení mořená dýha třešeň, Contitental Brno provedení dýha macasar a hotel WIENA Praha provedení lamino macasar a lamino zebráno. Dále představilo ba datelské stoly vzorky nábytku pro Moravský zemský archiv v Brně. V současné době je družstvo realizátorem vybavení administrativní budovy ČSOB v Praze Radlicích (zakázka za cca 50 milionů korun), zařízení hotelu AMETYST v Praze (zakázka za cca devět milionů ko run), zařízení pokojů hotelu Continental Brno (zakázka za cca dva miliony korun) a zařízení hotelu VLTAVA, Červená nad Vltavou (za kázka za cca pět milionů korun). (www.dvdjaromerice.cz) KOVO, výrobní družstvo, Brno Patří mezi tradiční výrobce školního nábytku, tabulí a nábytku pro šatny a jídelny. Mezi stěžejní výrobky patří školní tabule značky Tercie se zdvihem zajišťovaným plynovou pružinou a tabule Dubno se zdvihem mechanickým. Variabilita psacích ploch o celkové výměře šesti metrů čtverečních vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům. Předností jsou psací povrchy s keramickou úpravou, umožňující používání fixů včetně uchycení magnetických výfukových předmětů. Desetiletá záruční doba a sedm variant v různých barevných pro vedeních uspokojí každého zákazníka. Mezi další žádané výrobky patří výš kově přestavitelné školní lavice jednomístné či dvoumístné a přestavitelná židle. Novinkou je možnost opatřit žákovskou lavici praktickým držákem PET lahve. V nabídce nechybí ani klasický školní nábytek z tenkostěnných ovál ných profilů či trubek. Lavice jsou jednomístné i dvoumístné. Do základního sortimentu patří učitelské katedry, počítačové a jídelní stoly, šatnové lavič ky, stolky a židličky pro mateřské školky. (www.kovovd.cz) RYBAŘENÍ Mezinárodní výstava rybářských potřeb Na výstavní ploše přesahující dva tisíce metrů čtverečních vystavovalo více než 90 firem, které prezentovaly kompletní sortiment rybářských potřeb. Rybáři tak mohli vidět množství prutů, návnad, podběráků, oblečení, stanů, deštíků, ale i lodí a dalších výrobků včetně odborných knih a časopisů. Doprovodný program pak předvedl ukázky rybolovných technik, besedy, videoprojekce či soutěže. SONA, výrobní družstvo, Ždár nad Sázavou Družstvo vystavovalo na veletrhu Rybaření celou škálu své produkce rybářské pruty, židle, křesla, lehátka, vozíky, vidličky, podběráky, plavačkové bedny, hliníkové se dačky pro profesionální rybolov, stojany, taš ky a obaly. V roce 2006 družstvo prodalo zhruba 71 procent výrobků do zahraničí, ze jména do Anglie, Francie a SRN. Na tuzem ském trhu se zaměřuje na prodej výrobků do úzce specializovaných prodejen rybářských potřeb, kde je největší koncentrovanost ná vštěvníků s požadavkem na nejvyšší luxus. Jedná se o výrobky z oblasti campingu (křes la, lehátka), která vyrábí z ultralehkých mate riálů (slitiny Al) a s potahy ve velmi náročném provedení z materiálů, které jsou vodoodpu divé a tepelně izolační. Družstvo vyrábí také floorballové hokejky a nabízí širokou škálu těchto výrobků od levnějších modelů pro za čátečníky až po hokejky určené pro hru na profesionální úrovni. Komponenty sklolami nátové tyče jsou dodávány ve velkých obje mech do Švédska a Finska, kde je tento sport nejrozšířenější. (www.waa.cz) 6

7 DUBEN 2007 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 37. Kongres LEGACOOP (Řím března) Legacoop, založený v roce 1886, je nejstarší italskou družstevní organizací. Sdružuje více než 15 tisíc družstev ze všech italských regionů a všech sektorů. Vedoucí postavení má v sektorech, jako je prodej, stavebnictví, zemědělství a potravinářství, služby a výroba. Členská družstva mají také významné postavení v pojišťovnictví, finančním a úvěrovém sektoru. Úlohou Legacoopu je reprezen tace, podpora, propagace a ochrana družstevního hnutí. Výroční zasedání se zúčastnila celá řada významných osob ností. S úvodním projevem vystoupil předseda Legacoopu Giulliano Poletti, který zdůraznil úlohu družstevnictví v budová ní ekonomiky, a které je velmi specifické tím, že v současně splňuje i sociální cíle. Družstva patří díky všem svým aktivitám a širokému rozsahu jejich zaměření mezi hlavní protagonisty budoucnosti Itálie. Starosta Říma Walter Veltroni ve svém projevu zdůraznil, že družstva jsou základní součástí ekonomiky Itálie. Je nutno ale zdůraznit také jejich roli v oblasti sociální. Na území Říma je družstevnictví zásadní pro řešení bytové politiky, začleňování zejména problematických skupin obyvatelstva. Je nutno dále rozvíjet spolupráci s univerzitami, protože družstevnictví je velmi často první příležitostí, jak získat pracov ní místo po absolvování školy. S. Bonadonna, člen parlamentu, uvedl, že je nutné mít takovou legislativu, která bude odpovídat potřebám společnos ti i lokálním potřebám a bude také podporovat podnikání, zejména rozvoj malých a středních podniků. Ty potřebují takové podnikatelské prostředí, aby mohly pružně reagovat na potřeby trhu. Fausto Bertinotti, předseda poslanecké sněmovny, zdů raznil roli družstev, která jsou nedílnou součástí pluralitní eko nomiky a která současně dávají občanům možnost zapojovat se do budování ekonomiky země a jsou významným faktorem při překonávání sociálních krizí. E. Iani, prezident Lega Pesca. Je nutno podporovat malé střední podniky, nutno podporovat dostupnost úvěrů, protože často to jsou nedostatky finančních prostředků, které brání za hájení a rozvoji podnikání. Nezbytné je věnovat pozornost ana lýzám sociálního a místního rozvoje. Důležitá je spolupráce jed notlivých sektorů. P. L. Berani, ministr hospodářského rozvoje v oblasti daňové politiky začíná reformní proces, který bude mít značné dopady na veřejné finance, pokud občané chtějí podnikat, měli bychom je v tom podpo rovat, a to zejména mladé lidi. Je nutno se věnovat lidským zdrojům, potřebujeme opatření, abychom trh posunuli správným směrem, systém sociálního zabezpečení musí být stabilní, veřejná administrativa potřebujeme reformovat. Pokud úřady nebudou sloužit lidem, je nutno je zrušit. P. Fassino, tajemník Strany levých demokratů (Segretario Democratici di Sinistra). Itálie procházela vnitřními problémy, ale stále hrála důležitou roli na evropském a mezinárodním poli. Politické krize však ovlivňují celý systém. Družstevní hnutí by mělo být zapojeno do politického projektu, neboť družstevní for ma jde napříč všemi sektory ekonomiky a může je velmi dobře ovlivňovat. Každý by měl mít možnost využít svých kapacit. Dora Iacobelli, Coopfond. Finanční nástroje by měly podpo rovat rozvoj družstevního podnikání. Institucionálně je důležitá přítomnost žen a mladých lidí v tomto procesu, neboť to je zna mením otevřenosti k inovacím. Cesare Damiano, ministr práce. Družstva jsou významným prvkem pro zlepšování zaměstnanosti v Itálii i v celé Evropě. Velmi často potřebují státní pomoc a zde je nutno mít jasnou legislativu. Základními faktory jsou: rozpočet, boj o daně, systém podnikání prvek stabilizace práce a zaměstnanosti, je nutno se zbývat flexibilitou, otázka tzv. černé práce je zásadní fenomén 5,5 milionu lidí, to je 20 procent všech zaměstnanců, pracuje načerno a to je základní bod, který by vláda měla řešit, univerzitní studenti nemají jistotu zaměstnání, nutno lépe nastavit cenu práce, nutno stabilizovat systém sociálního zabezpečení, k vyřešení napomůže zapojení sociálních partnerů, prioritou národních zájmů je pracovat pro mladou generaci, je nutno udělat vše, co je možné pro zapojení mladé energie, protože země ji potřebuje. L. Sita, prezident Agroallimentari. Zdůraznil nezbytnost ukazovat kvality družstevnictví, hledat nové talenty, podporovat zaměstnávání mladých a žen. Pro sektor zemědělský a potra vinářský je velmi důležitá standardizace produktů vzhledem k nutnosti soutěžit na globálním trhu. Nutno posilovat struktury reprezentace družstev a spolupráce mezi sektory. Maurizio Zaffi, prezident AGCI. Družstvo je nástrojem so ciálního pokroku. Naše specifika hodnoty solidarity, společen ská odpovědnost podniků, důvěryhodnost družstevního hnutí, což je nutno využít. A. Soldi, prezident ANCC (spotřební družstva). Potřebuje me efektivní a konkurenceschopné podniky. Spolupráce se netýká jen velkých podniků, ale celého spektra. Abychom byli úspěšní, je nutno propagovat spolupráci mezi jednotlivými sek tory, nutno otevřít a liberalizovat trh. Základní součástí naší prá ce je komunikace, do níž je potřeba zapojit mladé lidi. I to po může propagaci družstev i budoucnosti našich podniků. Rainer Schlüter ve své prezentaci představil Družstva Evropa a pozval všechny přítomné na Družstevní konvent, který se bude konat v červnu tohoto roku v Praze. Autor textu: JUDr. Marie Zvolská 7

8 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ DUBEN pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podniků v EU V pořadí již 2. pracovní seminář k podpoře malých a středně velkých podniků v EU se konal 1. března v prostorách budovy Svazu českých a moravských druž stev, pod záštitou a za účasti evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti PhDr. Vladimíra Špidly. Seminář pořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Spolupo řadateli byli Svaz českých a moravských výrobních družstev, Týdeník Ekonom a Institut pro evropskou integraci bankovní institut vysoká škola, a.s. Cílem semináře bylo předběžně uzavřít diskusi k možné úpravě pracovního práva tak, aby napomáhalo Lisabonské strategii rozvoje výroby a nárůstu pracovních míst s využitím flexicurity (větší pruž nosti v pracovních vztazích a jistotě zaměstnávání) a zda a jak k tomu upravit pracovní právo; termín ukončení diskuse stanovený Evropskou komisí 31. březen Na programu jednání dále bylo v rámci programu lepšího regulačního prostředí, jako jedné z forem podpory malých a středně velkých podniků, od minulého semináře dne 11. dubna 2006, seznámit se s akčním programem Evropské komise pro snižování správních břemen. Seminář zahájil Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstna vatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Za SČMVD se semináře zúčastnili Ing. Karel Adámek, JUDr. Zdeněk Čáp, Ing. Jiří Houška, Ing. Karel Rychtář, Ing. Jiří Šťast ný, mgr. Petr Prchal, mgr. Luděk Mazuch, JUDr. Marie Zvolská, Ing. Jitka Vítková a Ing. Karel Jezdinský. 8

9 DUBEN 2007 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ PROGRAM SEMINÁŘE: Zleva: PhDr. Vladimír Špidla a Jan Wiesner 1. část Úprava pracovního práva na podporu růstu a zaměstnanosti Úvodní poznámky k souhrnu materiálů Evropské komise: doc. Ing. Antonín Peltrám CSc, ředitel Institutu pro evropskou integraci, Bankovní institut vysoká škola a.s. Praha. Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti PhDr. Vladimír Špidla: Rychlejší ekonomický růst a více a lepších pracovních míst a jak k tomu může pomoci pra covní právo. Předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republi ky Bedřich Danda: poznámky k tomu, co si myslí drobní podni katelé a živnostníci o úpravě pracovního práva. Předseda KZPS a SČMVD Jan Wiesner: poznámky k názo rům členů svazu výrobních družstev. Náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petr Ši merka: práce na přípravě novely zákoníku práce a reakce na Zelenou knihu Evropské komise k pracovnímu právu pro 21. století. Diskusi moderoval šéfredaktor týdenníku Ekonom Dr. Zbyněk Fiala a doc. A. Peltrám. Zaměřena byla především na odpovědi na 14 otázek Evropské komise. Do závěrů se předpo kládá mimo jiné zapracovat názory, jak při ochraně práce zrov noprávnit osoby samostatně výdělečně činné, zejména závislé. 2. část Podpora podniků, zejména malých a středně velkých, odbouráním zbytečné byrokracie Úvodní poznámky k souhrnu materiálů Evropské komise k odbourání zbytečné administrativy doc. A. Peltrám Předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda: ke zjednodušení byrokracie pro malé a středně velké podniky v České republice Předseda KZPS a SČMVD Jan Wiesner: Co očekávají podni ky a družstva od odbyrokratizování Ředitel odboru podnikatelského prostředí ministerstva prů myslu obchodu Mgr. Karel Machotka: práce na lepší regulaci v České republice Diskuse: moderoval šéfredaktor týdeníku Ekonom Dr. Zby něk Fiala a doc. A. Peltrám Specifické závěry z diskuse: mají Svaz podnikatelů a živ nostníků a SČMVD požádat s ohledem na specifické podmínky v ČR o grant k paralelnímu řešení problematiky? Specifické podmínky: Vstupem do EU se Česká republika mimo jiné zavázala k re spektování práv menšin i politických. Zásadu by měla usnad nit, že se za poslední desetiletí menšina vždy blíží slabší polo vině voličů. Namísto dohody se hledá způsob, jak slabou většinu podpořit mocenskými prostředky (lichý počet poslanců, většinový systém). Protože se soustavně odsouvá platnost zá kona o státní službě, aparát ústředních orgánů se bojí pracovat před volbami a do sestavení další vlády. A obava pokračuje, po kud má vláda jen těsnou většinu. Protože chybí konsensus, dů sledkem je rekordní počet novel. Podlamuje se mezinárodní pozice ČR: na některé vedoucí funkce (určenou volbou) se v mezinárodních organizacích spíše prosazují malé státy, pokud jsou ovšem jejich představitelé schopni se dohodnout. Důležitý mikroproblém: protože v etapě IT nutno upravit po změně legislativy cca 1x měsíčně programy, požadujeme nákla dy na změny programů odečíst z daní. Jak jinak by bylo zapo třebí kompenzovat nesprávné právní a správní kroky, vedoucí k častým změnám? 9

10 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ DUBEN 2007 Příspěvek k tématům Zelená kniha k modernizaci pracovního práva a Administrativní zátěž přednesl Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a předseda SČMVD Zelená kniha k modernizaci pracovního práva Tento dokument vychází z potřeby zvýšit konkurenceschop nost a vyrovnat se tak s hospodářskou globalizací. Nezbytným předpokladem k tomu je, že trh práce musí být pružný, a to při zachování základních hodnot EU ochrana základních práv pra cujících, včetně zdraví a bezpečnosti při práci, a dostatečnou ochranu proti diskriminaci nebo útlaku, rovné příležitosti, začle nění. Proto je základní myšlenkou Zelené knihy o pracovním prá vu spojení flexibility a jistoty. Je to klíčový prvek modernizace ev ropského sociálního modelu a spočívá v kombinaci dvou aspek tů, jež se mohou zdát protikladné: flexibility práce a jistoty pro pracovníky. Používá se pojem spojený z těchto dvou slov (flexi bility + security = flexicurity ). Myšlenka je založena na kombinaci čtyř prvků, jimiž jsou: flexibilní pracovní podmínky, bez ohledu na formu pracovního vztahu tedy na to, zda je uzavírána smlouva či nikoli (pra covní doba, péče o děti), což si vyžaduje moderní pracovně právní předpisy; aktivní a účinná opatření na trhu práce, jež pracovníkům umožní vyrovnat se se změnami (rychlý přechod z nezaměst nanosti do nového zaměstnání); stabilní systémy celoživotního vzdělávání (podporující přizpů sobivost pracovníků); moderní systémy sociálního zabezpečení, jež každému zajistí určitý příjem a rovněž usnadní mobilitu. Zelená kniha hodnotí situaci a se zabývá jednotlivými okru hy problémů, k nimž stanoví otázky k diskusi, která je na po čátku. Cílem je otevřít debatu mezi všemi zúčastněnými strana mi a podpořit tak úsilí o dosažení rovnováhy mezi flexibilitou a jistotou pro všechny. Náš nový zákoník práce tyto prvky roz hodně neobsahuje. Odbory se chovají tak, jako by tato otázka úzce související s problémy konkurenceschopnosti a produktivi ty práce nebyly pro zaměstnance důležité. Přitom je jasné, že jsou důležité pro obě strany, neboť obě jsou na jedné lodi (za městnavatelé i zaměstnanci). Stanovisko k Zelené knize Modernizace pracovního práva odpovědi na otázky položené v dokumentu K otázce 1 Veškeré úpravy v oblasti pracovního práva by měly být za měřeny na základní a obecné principy, které mají platit v celé unii. Neměly by být v dané oblasti upravovány otázky, které jsou již dostatečně řešeny v jiných závazných dokumentech (např. úmluvy MOP). K otázce 2 Pracovněprávní úpravy mohou přispět ke zvýšení flexibility a jistoty zaměstnání tím, že stanoví pouze základní rámec pro postupy těchto řešení, a to i prostřednictvím kolektivních smluv. Podrobná pracovněprávní úprava s maximalistickými standardy ochrany zaměstnanců nepodporuje ani flexibilitu, ani kolektivní vyjednávání a v konečném důsledku nepodporuje ani zaměst nanost. Výchozím předpokladem pro zvýšení jistoty zaměstnání však je stav ekonomiky komplexně. Přehnané prostředky ochrany a jistoty zaměstnání na úkor flexibility a konkurence schopnosti působí v konečném důsledku kontraproduktivně, tj. právě proti proklamované jistotě. K otázce 3 Obecně lze uvést, že příliš podrobná regulace i v oblasti pra covněprávních úprav může být překážkou jak podnikání a s tím spojených aktivit zaměstnavatelů, tak i zaměstnávání osob a vy tváření pracovních příležitostí. Odbory prosazují nejen v kolek tivních smlouvách, ale i v pracovněprávních předpisech obecně ochranu zaměstnanců v nadstandardním měřítku, bez ohledu na reálnou situaci a požadavky dané nutností konkurence schopnosti zaměstnavatele. Aby poskytl skutečnou jistotu za městnání, musí mít zaměstnavatel především možnost lépe a pohotověji reagovat na situaci na trhu, na inovace, na změny, zlepšení mobility. K otázce 4 Problém není v najímání na smlouvy, ale v podmínkách umožňujících zaměstnání na dobu určitou v některých případech omezujících jejich opětovné uzavření. Dále lze za problém zne snadňující flexibilitu zaměstnání považovat poměrně složitou a nepružnou pracovněprávní úpravu v oblasti skončení takových smluv. Přehodnocení by vyžadovala i stávající úprava jistoty za městnání a sociální ochrany zaměstnanců při zachování zá kladních stěžejních a i historicky daných principů. K otázce 5 Velmi žádoucí by bylo, aby prioritní byla aktivní politika trhu práce, kdy pomoc nezaměstnaným prostřednictvím různých ná hrad příjmů (podpory v nezaměstnanosti apod.) byla až tím nej zazším možným řešením. Budou li finanční náhrady příjmu neú měrně vysoké, nebude u nemalé části nezaměstnaných dána stimulace k návratu do zaměstnání, ale naopak. Je tedy nutno nalézt správnou výši a podmínky pro poskytnutí náhrad. K otázce 6 Co se týče přechodu mezi různými formami smluvních vzta hů v pracovněprávní oblasti, musí být právními předpisy přede vším umožněny tak, aby tyto přechody byly co nejvíce flexibilní, nikoli co nejvíce omezené. K otázce 7 Pro obě formy možné výdělečné činnosti, při plném respek tování jejich specifik by bylo žádoucí stanovit obecné principy. K otázce 8 Co to je právní forma pracovního vztahu? Práva ohledně pracovních podmínek zaměstnanců jsou již specifikována v me zinárodních úmluvách, národních právních předpisech a nakonec i legislativě EU, které bylo třeba národní legislativu přizpůsobit. 10

11 DUBEN 2007 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ K otázce 9 Principy odpovědnosti v těchto případech musejí být samo zřejmě zcela jasně stanoveny, neboť je nutné, aby každý z účastníků přesně věděl, za co odpovídá. Otázku ručení by chom ponechali jako možnost na smluvním principu v konkrét ních případech. K otázce 10 Domníváme se, že alespoň česká úprava vyhovuje praxi a proto doporučujeme, aby toto bylo ponecháno vnitřní úpravě členských zemí. K otázce 11 Pokud by se ES mělo zabývat těmito problémy v naznače ném kontextu, je třeba zodpovědět otázku, zda tento trend ne vyústí v jednotný pracovní kodex EU. Nemožnost dosáhnout do hody ukazuje v prvé řadě na to, že tato otázka je značně komplikovaná, nelze k ní přistupovat obecně a bylo by třeba po nechat tuto úpravu, pokud se týče států EU, na národních le gislativách. K otázce 12 Řeší národní úpravy v dostatečné míře a mělo by to být za chováno i nadále, přinejmenším po dobu, kdy některé členské země brání občanům jiných členských zemí v zapojení se do pra covněprávních vztahů, nelze pominout i určitou odůvodněnou ochranu pracovního trhu (Turecko). Základní zaměstnanecká práva jsou v rámci EU stanovena. K otázce 13 Vymáhání práva není v kompetenci sociálních partnerů, je otázkou kompetentních úřadů do jaké míry je zapojí do vymá hání práva. Vymáhání práva je výsostným atributem státní moci suverénních států, tuto otázku řeší předpisy EU dostatečně, proto se domníváme, že změna není žádoucí. Jak je uvedeno v textu, vzájemná povinnost spolupracovat a pomáhat si je sta novena v obecném pravidle ve Smlouvě o ES, takže v případě potřeby je o co se opřít. Správní spolupráce mezi jednotlivými orgány je příliš široký pojem. K otázce 14 Postačí, aby dosavadní iniciativy byly dodržovány a snad i publikovány způsobem, který by od nehlášené práce dosta tečně odradil oba možné subjekty tohoto nežádoucího vztahu. Administrativní zátěž K problematice neúměrné složitosti právního řádu ve vazbě na podnikatelské prostředí, se zaměřením na legislativu přija tou v souvislosti s předpisy EU, které představují značnou zátěž pro naše družstva uvádíme, že největší administrativní zátěž způsobenou aplikací evropské legislativy bezesporu představu je statistika vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělo vání údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními člen skými státy Evropského společenství INTRASTAT. Velké obavy jsou rovněž spojeny s očekávanou povinnou re gistrací chemických látek vyráběných v zemích EU a chemických látek do EU dovážených REACH. Velká administrativní zátěž je rovněž důsledkem evropských právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitelů nebo BOZP. Rovněž počet harmonizovaných evropských norem rychle narůstá. Mnohé normy citují další evropské a mezinárodní tech nické normy. Zejména technické normy, které uvádějí konkrétní požadavky na výrobky nebo služby mají pro podnikatele zcela zá sadní strategický význam. Přístup k těmto normám a zejména pak k tvorbě těchto norem je pro malé a střední podniky stále více finančně náročnější. Další velice složitou, administrativně náročnou a problema tickou oblastí právní úpravy, která však není přímo determino vána předpisy EU, je oblast daňových zákonů, respektive záko nů v oblasti přímých daní a jejich následná vazba na předpisy z oblasti účetnictví. K této problematice již byla při Ministerstvu financí ustavena pracovní skupina na tripartitním principu, kte rá již dohotovila komplexní materiál k zjednodušení právní úpra vy v oblasti daně z příjmů. Značně složité a zbytečně komplikované se jeví i předpisy z oblasti nemocenského, zdravotního a sociálního pojištění, re spektive úprava výpočtu odváděných dávek. I zde je velký pro stor pro zjednodušení celého systému. Samostatnou kapitolou jsou předpisy v oblasti ochrany ži votního prostředí. Zde lze očekávat potřebné zpřehlednění a zjednodušení právní úpravy přijetím tzv. Kodexu životního pro středí, který je v současné době připravován na ministerstvu ži votního prostředí právě ve vazbě na poukaz složitosti zákonné úpravy ze strany podnikatelů. Největší složitostí a komplikací je však to, že naše legislati va je specifická tím, že došlo ke kombinaci touhy státní správy vyvolat legislativní smršť s potřebou kompatibility naší legislati vy s EU. Z legislativní smršti zůstala spíše smršť a podmínkami EU se ohání každý, kdo se pokouší propašovat do legislativy osobní či skupinové zájmy. Výsledkem je nepřehledná džungle zákonů, vyhlášek a metodických pokynů. V upřímné snaze zjed nat nápravu jsme svědky novelizování novel nebo propouštění evidentních legislativních zmetků do legislativního procesu s na ivní představou, že budou zákonodárci přepracovány do použi telného stavu. Značné naděje do budoucna vkládáme do hodnocení dopa dů regulace RIA, které zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení negativních a pozitiv ních dopadů navrhovaných či existujících právních předpisů v oblasti hospodářské, sociální a environmentální. Podklady zís kané v rámci tohoto procesu hodnocení dopadů regulace budou sloužit jako podklad pro politické rozhodování o přijetí či nepři jetí navrhované právní úpravy nebo přehodnocení/úpravu či zru šení stávající. Foto: Ing. Jiří Šťastný, Dr. Jan Zikeš 11

ČTĚTE. reportáž SMĚR Praha. aktualita ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH CELOSTÁTNÍ PORADA SČMVD. Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY

ČTĚTE. reportáž SMĚR Praha. aktualita ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH CELOSTÁTNÍ PORADA SČMVD. Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY 12/2013 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV reportáž SMĚR Praha výrobní družstvo ČTĚTE Družstva na veletrzích FOR TOYS, FOR BABIES a FOR HOBBY aktualita ČESKÝCH

Více

ČTĚTE. xxxxx. Veletrhy: Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera. Reportáž z družstva: Dřevojas Svitavy. Spielwarenmesse Styl a Kabo

ČTĚTE. xxxxx. Veletrhy: Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera. Reportáž z družstva: Dřevojas Svitavy. Spielwarenmesse Styl a Kabo 3/2015 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 61 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV xxxxx ČTĚTE Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera Veletrhy: Spielwarenmesse Styl a Kabo Reportáž z družstva: Dřevojas

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 12/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Reportáže: Slezská tvorba Opava Jihokov České Budějovice Medical Fair Brno Rehaprotex

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

pomoci i při hledání cesty k hlubším změnám ve vnitřním nastavení a rozvoji Jan Hruška, jeden z našich předních koučů

pomoci i při hledání cesty k hlubším změnám ve vnitřním nastavení a rozvoji Jan Hruška, jeden z našich předních koučů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Nalezené řešení je totiž vždy klientovo ne koučovo Ať jsme znalci, či nemáme velký přehled o světové ekonomice, víme, že proces nazývaný globální

Více

ČTĚTE ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma předseda družstva ELAP Světlá Hora. Češi. Veletrh. pomáhají Nepálu MOBITEX 2015 MARKETÉR ROKU MANAŽER ROKU

ČTĚTE ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma předseda družstva ELAP Světlá Hora. Češi. Veletrh. pomáhají Nepálu MOBITEX 2015 MARKETÉR ROKU MANAŽER ROKU 6/2015 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 61 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV Češi pomáhají Nepálu Veletrh MOBITEX 2015 ČTĚTE ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma předseda družstva ELAP Světlá Hora MARKETÉR

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008)

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (2/2008) Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 1 (2/28) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je NABÍZÍ KVALITNÍ A FLEXIBILNÍ POJIŠTĚNÍ VŠECH VAŠICH POTŘEB OBČANSKÁ POJIŠTĚNÍ

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více