Instalace a návod k použití. Plena Power Amplifier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace a návod k použití. Plena Power Amplifier"

Transkript

1 Plena Power Amplifiers cz Instalace a návod k použití Plena Power Amplifier

2 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny cz 2 Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací nebo provozem tohoto produktu si vždy přečtěte Důležité bezpečnostní pokyny, které jsou součástí samostatného dokumentu ( x). Tyto pokyny se dodávají společně se vším příslušenstvím, které je možné zapojit do elektrické sítě. Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek Bosch Security Systems. Bosch Security Systems cz

3 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Obsah cz 3 Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny...2 Obsah ÚvodPøedstavení analyzátoru Úèel Dokument v poèítaèové formì Zamýšlení pøíjemci Pøíslušná dokumentace Varování Symboly Konverzní tabulky Pøehled systému Plena Zesilovaèe Úvod Ovladaèe, konektory a indikátory Vnitøní nastavení Instalace Vnìjší pøipojení Prohlídka Vstupní pilotní tón Kontrola baterie Kontrola napájení Provoz Zapnutí a vypnutí Technické údaje... 2 Bosch Security Systems cz

4 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Obsah cz 4 Úmyslně ponecháno prázdné. Bosch Security Systems cz

5 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití ÚvodPředstavení analyzátoru cz 5 1 ÚvodPředstavení analyzátoru 1.1 Účel Účelem pokynů pro instalaci a návodu k použití je poskytnout informace nezbytné pro instalaci, nastavení a provoz výkonového zesilovače Plena. 1.2 Dokument v počítačové formě Instalace a návod k použití je taky k dispozici v elektronické formě ve formátu Portable Document Format (PDF). Všechny odkazy na stránky, obrázky, tabulky atd. v tomto elektronickém dokumentu obsahují hyperlinky na příslušné lokace. 1.3 Zamýšlení příjemci Pokyny k instalaci a návod k použití jsou určeny pro techniky a uživatelé systému Plena. 1.4 Příslušná dokumentace K dispozici je následná příslušná dokumentace: Základní systémová příručka hlasového poplachového systému Plena ( x). 1.5 Varování V tomto manuálu jsou použity čtyři typy varování. Typ varování je úzce propojen na účinek, který může být zapříčiněn, pokud se varování nedodrží. Varování seřazené od nejnižšího po nejtěžší účinek jsou: Poznámka: Varování obsahující dodatečnou informaci. Obyčejně nedodržení poznámky nezpůsobí poškození zařízení nebo zranění osob. Upozornění Zařízení může být poškozeno, pokud se nedodrží varování. Výstraha Osoby mohou být (vážně) poraněny nebo zařízení může být vážně poškozeno, pokud se nedodrží varování. Nebezpečí Nedodržení tohoto varování může způsobit smrt. 1.6 Symboly Kromě slovních varování může být druh účinku, který může být vyvolán nedodržením varování, označen pomocí symbolu. Pro slovní varování symbol poskytuje víc informací o samotné poznámce. V tomto manuálu jsou použity následující typy symbolů v kombinaci s varováním: Poznámka Obecný symbol pro poznámky. Poznámka Nahlédnout do uvedeného zdroje informací. Upozornění, Upozornění, Nebezpečí Obecný symbol pro výstrahy, upozornění a nebezpečí. Upozornění, Upozornění, Nebezpečí Nebezpečí elektrického šoku Upozornění, Upozornění, Nebezpečí Riziko elektrostatických výbojů. Bosch Security Systems cz

6 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití ÚvodPředstavení analyzátoru cz Konverzní tabulky V tomto manuálu jsou použity SI jednotky pro vyjádření délky, hmotnosti, teploty atd. Tyto je možné provést do jiné nemetrické soustavy pomocí níže uvedených informací. tabulka 1.1: Konverze délkových jednotek 1 in = 25,4 mm 1 mm = 1, mm 1 in = 2,54 cm 1 cm = 1, mm 3,48 cm =,348 m 1 m = 1,5 cm 1,61 km = 1,69 km 1 km = 1,1 km tabulka 1.2: Konverze hmotnostních jednotek,45 kg =,4536 kg 1 kg = 1, kg tabulka 1.3: Konverze jednotek tlaku 1 psi = 68,95 hpa 1 hpa =,145 psi Poznámka 1 hpa = 1 mbar. F = 9 C C = ( F 32) 9 Bosch Security Systems cz

7 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Přehled systému cz 7 2 Přehled systému 2.1 Plena Výkonový zesilovač Plena je částí produktového sortimentu Plena. Plena poskytuje veřejná prezentační řešení pro místa, kde se lidi střetávají k práci, bohoslužbě, obchodování nebo jednoduše pro vzájemné pobavení. Je to rodina systémových prvků, které jsou skombinovány pro vytvoření veřejných prezentačních systémů uzpůsobených virtuálně pro jakoukoli aplikaci. Sortiment obsahuje mixér, systémové a výkonové zesilovače, zdrojové jednotky, správce digitálních sprav, odrušovač se zpětnou vazbou, konvenční a PC telefonní stanice, systémy AllinOne a zvukový poplašní systém. Každý prvek je zkonstruován tak, aby doplňoval všechny ostatní díky přizpůsobeným akustickým, elektrickým a mechanickým specifikacím. Všechny výkonové zesilovače Plena jsou navrženy tak, aby byly v souladu se shodnými systémy IEC Bosch Security Systems cz

8 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Přehled systému cz 8 Úmyslně ponecháno prázdné. Bosch Security Systems cz

9 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz 9 3 Zesilovače 3.1 Úvod Sestava výkonového zesilovače Plena se skládá ze čtyř mono zesilovačů: 12 W LBB193/2: 2 jednotky 24 W LBB1935/2: 2 jednotky 48 W LBB1938/2: 3 jednotky 1 W PLN1P1: 3 jednotky. V tomto manuálu všechny ilustrace znázorňují buď výkonový zesilovač LBB1938 sestávající ze 3 jednotek nebo výkonový zesilovač LBB1935 sestávající ze 2 jednotek. Všechna propojení jsou stejná mezi různými výkonovými zesilovači. Tyto výkonové zesilovače mají 7 V a 1 V konstantní napě ové výstupy a výstup s nízkou impedanci pro 8 ohmové reproduktory. Dvě vstupy, prioritní a vstup 2, dávají prioritní a řízené výstupy. 1 V podřízený vstup umožňuje připojení k stávajícím reproduktorovým vedením. Linkové vstupy jsou vyvážené a mají možnost smyčkového průchodu. Zesilovače jsou vybaveny ochranou před přetížením a zkratováním. Teplotou řízený ventilátor a ochrana před přehřátím poskytují vysokou spolehlivost. Je možný taky bateriový provoz s automatickým odpojením od elektrické sítě. 3.2 Ovladače, konektory a indikátory Přední panel s konektory a indikátory Viz obrázek 3.1pro náhled a popis indikátoru: 1 VU měřič LED pro 2, 6, db a zapnutí. 2 Pilotnítón Kontrolní funkce monitorující 2kHz pilotní tón. 3 Baterie Kontrolní funkce oznamující bateriový provoz. 4 Elektrická sí Kontrolní funkce oznamující napájení z elektrické sítě. 5 Přehřátí Kontrolní funkce upozorňující na přehřátí. 6 Přívod vzduchu Chlazení se provádí nucenou ventilací zepředu směrem dozadu. Zesilovače je možné skládat jeden na druhý. Přívod chladného vzduchu z přední strany je nevyhnutný. 1 Plena Booster Amplifier db 6 db 2 db Status PilotTone Mains Overheat obrázek 3.1: Čelní panel Bosch Security Systems cz

10 1V A35413 N663 NL4827HG1 Priority 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection(12A) Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz Zadní panel s konektory a indikátory Viz obrázek 3.2pro náhled a popis ovladačů, konektorů a indikátoru: 1 Prioritní linka vstup 1 (XLR/vyvážený) 2 Řízení hlasitosti vstup 1 3 Linkový smyčkový průchod 1 (XLR/vyvážený) 4 Programová linka vstup 2 (XLR/vyvážený) 5 Řízení hlasitosti vstup 2 6 Linkový smyčkový průchod 2 (XLR/vyvážený) 7 Výstupní koncovky prioritně řízených reproduktorů 8 24 Vdc napájecí koncovky 9 Zemnící připojovací šroub 1 Hlavní pojistka (T1A) 11 Konektor k připojení elektrické sítě (3kolíkový) 12 Vypínač 13 Přepínač napětí 14 Přímé výstupní koncovky reproduktorů 15 Detekce baterie 16 Výstup poruchového relé 17 Detekce pilotního tónu 18 1 V koncovky podřízeného vstupu 19 Vstup 2 povolen řídící koncovky 2 Priorita vstupu 1 řídící koncovky LBB 1938/ Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1Priority Loopthrough 1 2Program Loopthrough 2 1Priority V 1 V 2 2Enable 2..24V Enable V Mute Slave1V Made in China 1 2 Slave Priority Enable 1V Fault Relays' Output Main Power Pilottone Detector Detection Off On NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On Direct Output 2..24VGND 2..24VGND 1V 1V 7V 8 Default Off Default On 1Priority 2Program connectored for 23V~ 23V~ 24V~ Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1 V F71 F72 NoPriority Power Rated input Power : 16VA obrázek 3.2: Zadní panel Bosch Security Systems cz

11 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz Vnitřní nastavení Výstupní napětí prioritně řízených reproduktorových výstupů lze nastavit na 7 V nebo 1 V. Výkonná pojistka uvnitř přístroje je použita jako napě ový přepínač. Zasuňte výkonnou pojistku do držáku pojistky F71 pro 1 V volbu (základní nastavené), nebo do držáku pojistky F72 pro 7 V volbu. Tato volba nemá vplyv na výstupní napětí reproduktorových přímých výstupů. Viz obrázek 3.3. F71 F72 1V 7V obrázek 3.3: Vnitřní nastavení pojistek Bosch Security Systems cz

12 2 db elays' Output t Direct O utput 1V 7V 8 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) F72 F71 Priority Rated input Power : 16VA LBB 1938/1 Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1 Priority Loopthrough 1 2 Program Loopthrough 2 1 Priority V 1 V 2 2 Enable 2..24V Enable V Mute Slave 1V 1V A35413 NL4827HG1 N663 Made in China 1 2 Slave Priority Enable 1V 2..24V GND 2..24V GND Default Off Default On Pilottone Detector Off On 2Program Main Power NO COM NC NO COM NC Detection Direct O utput 8 Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1V connectored for 23V~ 23V~ 24V~ 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) NoPriority Priority F72 F71 Power Rated input Power : 16VA Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz Instalace Výkonový zesilovač je vhodný pro stolovou instalaci nebo instalaci do 19palcového regálu. Dodávají se dvě konzoly pro montáž do regálové skříne. Podrobnosti o instalaci viz obrázek Vnější připojení Připojení záložního zdroje napájení Výkonový zesilovač má 24 Vdc vstupní (8) šroubovou koncovku pro připojení záložního zdroje napájení. K zařízení musíte připojit uzemnění (9) pro zvýšení elektrické stability systému. 8 Main Power Plena Booster Amplifier db 6 db Detection connectored for23v~ Fault Relays' Output NC NO COM NC NO COM NC Off On 23V~ 24V~ Power 1Priority 1V 1V 7V NO COM NC Off On Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1V 9 12 VDC 12 VDC obrázek 3.4: Konzoly pro montáž do skříne Výkonový zesilovač má řízený vnitřní ventilátor pro zachování teploty uvnitř přístroje v bezpečných provozních podmínkách. obrázek 3.5: Záložní zdroj napětí Bosch Security Systems cz

13 /Line Trigger 1 Tel/E MG LBB 1938/1 Design & Quality The Netherlands 1 Priority Loopthrough 1 2 Program Loopthrough 2 1 Priority Slave 1V 1V Trigger 2 1.Audio 5.Allcall 2.V 6.Data 3.Audio 7.Data 4.24Vd.c. 8.C hs.g ND /Line A35413 N663 NL4827HG1 Made in China L B B 1925/ /23V ~,5/6Hz No. 1 2 P riority E nable 1V V G ND V G ND Default O ff Defa ult O n P CAudioIn L R S 232 R C D MasterOut Out Pilottone Detector Off On 2Progra m Fault Relays' Output G ND Aux G ND Zone 1 Main Power Detection NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On Zone 5 Direct O utput 8 Zone 6 C all Active C all In connectored for 23V~ 23V~ 24V~ 24V DCIn 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) Priority F71 F72 In 24V 24V Warning Power 115V 23V This apparatus mustbe earthed R ated input P ower : 5VA T1.AL 25V Rated input Power : 16VA LBB 1938/1 Design & Quality The Netherlands 1 Priority Loopthrough 1 2 Program Loopthrough 2 1 Priority Slave 1V 1V A35413 N663 NL4827HG1 Made in China 1 2 P riority E nable 1V 2..24V G ND V G ND Defa ult O ff Defa ult O n Pilottone Detector Off On 2P rogra m Fault Relays' Output Main Power Detection NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On DirectOutput 8 connectored for 23V~ 23V~ 24V~ 24V DCIn 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) Priority F71 F72 Power Rated input Power : 16VA Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz Připojení linkového vstupu a smyčkového průchodu Výkonový zesilovač má vyvážený linkový vstup pro připojení předzesilovače a mixéru. Využijte smyčkového průchodu pro připojení výkonového zesilovače na jiný výkonový zesilovač, pokud je zapotřebí víc energie. Každý výkonový zesilovač musí být připojený na svou vlastní soupravu reproduktorů. Nepřepojujte navzájem výkonové výstupy. Použijte programovou linku vstup 2 (4) a linkový smyčkový průchod 2 (6) pro normální provoz bez priority. LBB1925/1 connected for 23V 1V 1V 1V 1V Zone 2 Zone 3 Zone 4 DC Out DC In 1V 1V 1V 1V Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. S lave Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. S lave V 1 V 2 2 Enable 2..24V Enable VMute 1Priority V 1 V 2 2 Enable 2..24V Enable V Mute 1Priority 1V 1V 7V 1V 1V 7V Priority Controlled Output 1V 1 V Priority Controlled Output 1V 1 V obrázek 3.6: Linkový vstup a smyčkový průchod Bosch Security Systems cz

14 LBB 1938/1 Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1Priority Loopthrough 1 2Program Loopthrough 2 1Priority V 1 V 2 2Enable 2..24V Enable V Mute Slave 1V 1V A35413 N663 NL4827HG V GND 2..24VGND Default Off Default On Off On Main Power NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On LBB1925/ /23V~,5/6Hz No. 3 23V~ 24V~ F72 F71 Priority 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection(12A) NoPriority Rated input Power : 16VA 2 3 GND 1 3 LBB 1938/1 Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1Priority Loopthrough 1 2Program Loopthrough 2 1Priority V 1 V 2 2Enable 2..24V Enable V Mute Slave1V 1V A35413 N663 NL4827HG V GND 2..24VGND Default Off Default On This apparatus must be earthed 115V 23V Rated Power : 5VA T.5L 25V Off On Main Power NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On 23V~ 24V~ F72 F71 Priority 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection(12A) NoPriority Rated input Power : 16VA Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz Připojení prioritního vstupu a použití řídících koncovek Výkonový zesilovač je vybavený vyváženým prioritním vstupem (prioritní vstup 1) pro připojení k jinému předzesilovači nebo mixéru. Použijte řídící napětí V na vstup 1 prioritních řídících koncovek (2) pro zapnutí prioritního vstupu (1) a ztlumení programového vstupu (4). Lokální zdroj hudby se může připojit na programový vstup a vzdálený nouzový systém na prioritní vstup. Nouzový zdroj musí být schopen dodávat 2 24 V řídící napětí pro potlačení lokálního zdroje hudby. Programový vstup může být dálkově ovládán pomocí přepínače, který je připojený na řídící kontrolky vstup 2 povolen (19). Aplikační přiklad použití řídících koncovek výkonového zesilovače (viz obrázek 3.7) Můžete sestavit až 6 výkonových zesilovačů v kombinaci se systémem předzesilovače Plena LBB1925/1 pro zapojení výkonného multizónového zvukového systému. Přepínaní zón BGM a volání se provádí přes zónové relé LBB1925/1 v kombinaci s řídícími koncovkami výkonového zesilovače. LBB1925/1 řídí hudbu na pozadí distribucí 24 Vdc přes hudebné zónové relé na řídící koncovky vstup 2 povolen (19). LBB1925/1 řídí volání distribucí 24 Vdc přes volací zónové relé na řídící koncovky prioritního vstupu 1 (2). Každý výkonový zesilovač obsluhuje jednu reproduktorovou zónu. Každá zóna může být vypnutá, nebo přijímat hudbu či volání. LBB1925/1 Tel/EMG Trigger 1 Trigger 2 connected for 23V /Line 1. Audio 2.V 3.Audio 4.24Vd.c. 5. Allcall 6.Data PCAudoln 7.Data 8.Chs.GND RS232 CD Aux 1V 1V 1V 1V /Line L R MasterOut Out 1 GND 2 1V 1V 1V 1V 24V 24V Warning Zone 1 output Zone 2 output Made in China 1 2 Slave Priority Enable1V 1Priority Pilottone Detector Fault Relays' Output Detection DirectOutput 1V 1V 7V 8 2Program Priority Controlled Output 1V 1 V connectored for 23V~ 24V DCIn Power Made in China 1 2 Slave Priority Enable1V 1Priority Pilottone Detector Fault Relays' Output Detection DirectOutput 1V 1V 7V 8 2Program Priority Controlled Output 1V 1 V connectored for 23V~ 24V DCIn Power to next zones obrázek 3.7: Prioritní vstup a řídící koncovky Bosch Security Systems cz

15 1V A35413 N663 NL4827HG1 Priority 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection(12A) NoPriority Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz V podřízený vstup Výkonové zesilovače mají 1 V podřízený vstup (18), jenž lze připojit na stávající 1 V reproduktorovou linku. Takhle se dá jednoduše připojit přídavný výkonový zesilovač na vzdálené místo pro větší výstupní výkon. 1 V vstup není ovlivňován řídícími kontrolkami pro prioritní vstup 1 (2) a vstup 2 povolen (19). Poznámka Pokud se použije 1 V podřízený vstup a V a 1 V nejsou správně připojené, nezjistí se žádný pilotní tón na výkonovém zesilovači, Další informace viz odstavec LBB V GND 2..24V GND 1V Default Off Default On LBB 1938/ Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1Priority Loopthrough 1 2Program Loopthrough 2 1Priority V 1 V 2 Made in China 1 2 Slave Priority Enable1V Fault Relays' Output Main Power Pilottone Detector Detection Off On NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On DirectOutput 2..24V GND 2..24VGND 1V 1V 7V 8 Default Off Default On 1Priority 2Program connectored for 23V~ 23V~ 24V~ F71 F72 Power Rated input Power : 16VA 2Enable 2..24V Enable V Mute Slave 1V Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1V obrázek 3.8: 1 V podřízený vstup Bosch Security Systems cz

16 t Detection DirectOutput connectored for 23V~ 23V~ 24V~ 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) Priority T1L25V Rated input LBB 1938/1 Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1 Priority Loopthrough 1 2 Program Loopthrough 2 1 Priority V 1 V 2 2 Enable 2..24V Enable V Mute Slave 1V 1V A35413 NL4827HG1 N663 Made in China 1 2 S lave P riority E na ble 1V V G ND V G ND Defa ult O ff Defa ult O n Pilottone Detector Off On Fault Relays' Output Main Power Detection NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On connectored for 23V~ 23V~ 24V~ Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) Priority F72 F71 Power Rated input Power : 16VA LBB 1938/1 Design & Quality The Netherlands 1 Priority Loopthrough 1 2Program Loopthrough 2 1 Priority Slave 1V 1V A35413 N663 NL4827HG1 Made in China 1 2 P riority E na ble 1V V G ND 2..24V G ND Defa ult O ff Defa ult O n Pilottone Detector Off On 2P rogra m Fault Relays' Output Main Power Detection NO COM NC NO COM NC NO COM NC Off On Direct O utput 8 connectored for 23V~ 23V~ 24V~ 24V DCIn 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) Priority F71 F72 Power Rated input Power : 16VA Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Zesilovače cz Reproduktory s konstantním napětím Výkonový zesilovač může řídit reproduktory s konstantním napětím 1 V na plný výkon (1 V) nebo poloviční výkon (7 V). Připojte reproduktory paralelně a zkontrolujte polaritu reproduktoru na připojení do fáze. Celkový reproduktorový výkon nesmí překročit jmenovitý zesilovací výkon Reproduktory s nízkou impedancí Reproduktory s nízkou impedancí připojte na 8 Ohm/ koncovky. Tento výstup může dát jmenovitý výstupní výkon na 8 ohmovou zátěž. Víc reproduktorů zapojte v sériovém/paralelním uspořádání tak, abyste dosáhli kombinovanou impedanci 8 ohmů nebo vyšší. Zkontrolujte reproduktorovou polaritu na připojení do fáze. 8 Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm 1 V 7 V 4Ohm 4Ohm 8Ohm LBB1938 Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. S lave V 1 V 2 2 Enable 2..24VEnable V Mute 1P riority 1V 1V 7V Priority Controlled Output 1V 1 V DirectOutput 1V 7V 8 Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1V obrázek 3.9: Prioritní vstup a řídící koncovky Napájení Zesilovač připojte na elektrickou sí pomocí napájecího kabelu. 1Priority elays' Output Main Power 1V 1V 7V 2Progra m Direct O utput 8 1V 1 V NC NO COM NC NO COM NC Off On Power 1V 7V 8 F72 F71 Power : 16VA Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1V Line fuse obrázek 3.1: Napájecí kabel Bosch Security Systems cz

17 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Prohlídka cz 17 4 Prohlídka Kontrola se provádí pro: Funkce předzesilovače a výkonového zesilovače Kontrola baterie a sí ového napájení Relé jsou na zadním panelu pro každou kontrolovanou funkci a jsou obvykle pod proudem (odolné před selháním). Každé relé má 3 kontakty, běžně otevřené, společné a běžně zavřené. Pokud aplikace nebude vyžadovat dohled, indikátory na čelním panelu lze vypnout pomocí vypínačů na každém reléovém výstupu. Relé jsou vždy funkční a nezávislé od nastavení přepínačů indikátorů. 4.3 Kontrola napájení Výkonový zesilovač kontroluje dostupnost napájení z elektrické sítě. Pokud dojde k selhání napájení a zapne se záložní napájení, je potřebný signál k zjištění selhání napájení z elektrické sítě. Rozsvítí se indikace napájení na čelním panelu a signál je odevzdán na chybové relé elektrického napájení. 4.1 Vstupní pilotní tón Pilotní tón 2 khz při 2 dbv kontroluje předzesilovač, přepojení mezi předzesilovačem a výkonovým zesilovačem a funkci výkonového zesilovače. Pokud se vstupní signál z předzesilovače zastaví, z důvodu výpadku elektrické sítě a baterie nebo se vypne výkonový zesilovač z jakéhokoli důvodu, zastaví se pilotní tón, zobrazí se indikace chyby pilotního tónu na čelním panelu a signál se odevzdá na vstupní chybové relé. Pokud se výkonový zesilovač vypne při přehřátí, na čelním panelu se rozsvítí indikátor přehřátí a signál se odevzdá na vstupní chybové relé. Detekční indikátor pilotního tónu lze zapnout nebo vypnout pomocí přepínače detekce pilotního tónu (17). I když je indikátor pilotního tónu na čelním panelu vypnut, přepínač chybového relé je stále funkční. 4.2 Kontrola baterie Výkonový zesilovač kontroluje dostupnost záložního sí ového napájení. Pokud napájení baterie selže, rozsvítí se indikace chyby baterie na čelním panelu a signál je odevzdán na chybové relé baterie. Kontrolní indikátor baterie lze zapnout nebo vypnout pomocí přepínače detekce baterie (15). I když je indikátor baterie na čelním panelu vypnut, přepínač chybového relé je stále funkční. Bosch Security Systems cz

18 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Prohlídka cz 18 Úmyslně ponecháno prázdné. Bosch Security Systems cz

19 t 1V 7V Priority 8ohm LBB 1938/1 Plena 48W Power Amplifier Max. output power 72W Rated output power 18W 23V~,5/6Hz S/N. Design & Quality The Netherlands 1 Priority Loopthrough 1 2 Program Loopthrough 2 1 Priority V 1 V 2 2 Enable 2..24V Enable V Mute Slave 1V 1V A35413 NL4827HG1 N663 Made in China 1 2 S lave P riority E na ble 1V V G ND V G ND Defa ult O ff Defa ult O n Pilottone Detector Off On Main Power NO COM NC NO COM NC Detection connectored for 23V~ 23V~ 24V~ 24V DCIn 1V 7V 8ohm 1V/7V Selection (12A) Priority F72 F71 Power Rated input Power : 16VA Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Provoz cz 19 5 Provoz 5.1 Zapnutí a vypnutí Zapnutí Přepněte přepínač napájení na zadní straně výkonového zesilovače (viz obrázek 5.1) do polohy I. Pokud je napájení nebo záložní napájení dostupné, rozsvítí se VU ukazatel (1) na čelním panelu výkonového zesilovače a zobrazí se výkonová hladina zesilovače (vizobrázek 5.2). Pokud vnitřní teplota dosáhne hraniční hodnoty v důsledku nedostatečné ventilace nebo přetížení, ochrana před přehřátím vypne napájení. Rozsvítí se ukazatel přehřátí (5) na čelním panelu a odevzdá se signál pro vstupní chybové relé, když dojde k přerušení napájení obvodem chránícím před přehřátím. Indikátor bateriového provozu (3) se rozsvítí, pokud dojde k selhání napájení z elektrické sítě a záložní baterie je v provozu. elays' Output Main Power Detection NC NO COM NC NO COM NC Off On DirectOutput 1V 7V 8 Priority Controlled Output 24V DCIn 1V 1V connectored for 23V~ 23V~ 24V~ F72 F71 1V/7V Selection (12A) Line fuse T1L25V obrázek 5.1: Hlavní vypínač Power Rated input Power : 16VA 1Priority Fault Relays' Output 1V 1V 7V 2Progra m NO COM NC Off On Direct O utput 8 Priority Controlled Output 1V 1 V 1 Plena Booster Amplifier db 6 db 2 db Status PilotTone Mains Overheat obrázek 5.2: Čelní panel Vypnutí Přepněte přepínač napájení výkonového zesilovače (viz obrázek 5.1) do polohy O. Bosch Security Systems cz

20 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Provoz cz Technické údaje Elektrické Napájecí napětí: 23/115 V(AC), ± 1%, 5/6 Hz Napájecí proud: LBB 193/2 4 VA LBB 1935/2 76 VA LBB 1938/2 16 VA LBB 1939/2 36 VA Max. nárazový proud napájení: 1.5 A (pro napájecí napětí V) 3, A (pro napájecí napětí 1 12 V) Bateriové napětí: Od 2, do 26,5 V(DC) Bateriový proud: LBB 193/2 6 A LBB 1935/2 11 A LBB 1938/2 3 A LBB 1939/2 6 A Výkon Frekvenční odezva: 5 Hz 2 khz (1/3 db při 1 db referenčním jmenovitém výstupu Zkreslení: <1% při jmenovitém výstupu 1 khz S/N (poměr odstupu signálu od šumu) (plochý při max. hlasitosti): LBB 193/2 > 8 db LBB 1935/2 > 85 db LBB 1938/2 > 9 db PLN1P1 > 9 db Poměr odstupu signálu od šumu (plochý při max. hlasitosti): >85 db Vstupy Linkový vstup, 3kolíkový XLR, vyvážený Citlivost 1 V Impedance 2 kohm CMRR (činitel potlačení souhlasného napětí) > 25 db (5 Hz 2 khz) 1 V vstup, šroubový nevyvážený Citlivost 1 V Impedance 33 kohm Reproduktorové výstupy Linkový smyčkový průchodový výstup (3kolíkový XLR vyvážený): Nominální hladina 1 V Impedanční přímé připojení na linkový vstup Reproduktorové výstupy: Maximální jmenovitý výstupní výkon 7/1 V výstup LBB 193/2 18 W / 24 W LBB 1935/2 36 W / 24 W LBB 1938/2 72 W / 48 W PLN1P1 18 W / 1 W 8 ohmový výstup: LBB 193/2 31 V 12 W LBB 1935/2 44 V 24 W LBB 1938/2 62 V 48 W PLN1P1 88 V 1 W Výstupní výkon při 24 V bateriovém provozu: 1 db referenčního jmenovitého výkonu Podmínky okolního prostředí Rozsah provozní teploty: 1 až 55 C Rozsah teploty při skladování: 4 až 7 C Relativní vlhkost: < 95% Obecně Emise elektromagnetické kompatibility: Podle EN55131 Vynětí elektromagnetické kompatibility: Podle EN55132 Hladina akustického hluku ventilátoru: < 45 db SPL (hladina akustického tlaku) na 1 m při maximální rychlosti Rozměry: Šířka 19 (cca 48 cm) 2 jednotky: výška 1 mm, hloubka 25 mm 3 jednotky: výška 145 mm, hloubka 37 mm 19 montážní konzoly: přibalené Hmotnost: LBB 193/2 1,5 kg LBB 1935/2 12,5 kg LBB 1938/2 25, kg PLN1P1 27, kg Bosch Security Systems cz

21 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Provoz cz Spotřeba energie (LBB193) 23/115 V 18,4 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 41,4 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 142,6 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 193,2 W 273,7 W Spotřeba energie (LBB193) 24V,1 A V klidu, s pilotním tónem 2 khz:,97 A P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 4,29 A P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 6,4 A 7,1 A Spotřeba energie (LBB193) 24V se šetřením energie 2,4 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz:,97 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 12,96 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 144,96 W 168,2 W Spotřeba energie (LBB1935) 23/115 V 16,1 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 55,2 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 243,8 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 34,3 W 45,8 W Spotřeba energie (LBB1935) 24V,26 A V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 1,72 A P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 8,9 A P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 11,38 A 12,6 A Spotřeba energie (LBB1935) 24V se šetřením energie 6,24 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 41,28 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 194,16 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 273,1 W 289,44 W Bosch Security Systems cz

22 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Provoz cz Spotřeba energie (LBB1938) 23/115 V 25,3 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 112,7 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 58,3 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 715,3 W 986,7 W Spotřeba energie (LBB1938) 24V,7 A V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 3,8 A P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 18,4 A P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 25,7 A 31,7 A Spotřeba energie (LBB1938) 24V se šetřením energie 16,8 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 91,2 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 441,6 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 616,8 W 76,8 W Spotřeba energie (LBB199) 23/115 V 34,5 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 75,9 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 276 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 379,5 W 526,7 W Spotřeba energie (LBB199) 24V 1 A V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 2,4 A P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 9,3 A P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 12,9 A 15 A Spotřeba energie (LBB199) 24V se šetřením energie 24 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 57,6 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 223,2 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 39,6 W 36 W Bosch Security Systems cz

23 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Provoz cz Spotřeba energie (LBB1992) 23/115 V 24,84 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 24,84 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 24,84 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 24,84 W 25,84 W Spotřeba energie (LBB1992) 24V,26 A V klidu, s pilotním tónem 2 khz:,26 A P max 6 db s pilotním tónem 8 V:,26 A P max 3 db s pilotním tónem 8 V:,26 A,3 A Spotřeba energie (LBB1992) 24V se šetřením energie 6,24 W V klidu, s pilotním tónem 2 khz: 6,24 W P max 6 db s pilotním tónem 8 V: 6,24 W P max 3 db s pilotním tónem 8 V: 6,24 W 6,24 W Bosch Security Systems cz

24 Plena Power Amplifier Instalace a návod k použití Provoz cz 24 Úmyslně ponecháno prázdné. Bosch Security Systems cz

25

26 For more information visit Bosch Security Systems B.V. Data subject to change without notice cz

Instalace a návod k použití. Plena Power Amplifier

Instalace a návod k použití. Plena Power Amplifier Plena Amplifiers cz Instalace a návod k použití Plena Amplifier Plena Amplifier Instalace a návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny cz 2 Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací nebo provozem tohoto

Více

Výkonové zesilovače LBB1930/20, LBB1935/20, LBB1938/20, LBB1938/70. cs Návod k obsluze

Výkonové zesilovače LBB1930/20, LBB1935/20, LBB1938/20, LBB1938/70. cs Návod k obsluze Výkonové zesilovače LBB193/2, LBB1935/2, LBB1938/2, LBB1938/7 cs Návod k obsluze Výkonové zesilovače Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 4 2 Základní informace o tomto návodu 5 2.1 Účel návodu 5 2.2 Dokument

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

Mixážní zesilovač Plena. Návod k instalaci a použití PLE-1MA030-EU PLE-1MA060-EU PLE-1MA120-EU

Mixážní zesilovač Plena. Návod k instalaci a použití PLE-1MA030-EU PLE-1MA060-EU PLE-1MA120-EU Mixážní zesilovač Plena cz Návod k instalaci a použití PLE-1MA030-EU PLE-1MA060-EU PLE-1MA120-EU Mixážní zesilovač Plena Návod k instalaci a použití cz Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací nebo

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Směšovací zesilovač Plena PLE-1MExx0-xx. Návod k instalaci a obsluze

Směšovací zesilovač Plena PLE-1MExx0-xx. Návod k instalaci a obsluze Směšovací zesilovač Plena PLE-1MExx0-xx cs Návod k instalaci a obsluze Směšovací zesilovač Plena Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 5 2 Stručné informace 8 2.1 Účel 8 2.2 Dokument v digitální formě 8 2.3 Zamýšlení

Více

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem výkonového zesilovače Plinius SB-301. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem phono předzesilovače Plinius Koru. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho předzesilovače a poskytne

Více

LBC 3251/00 Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b

LBC 3251/00 Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b Konferenční systémy LBC 3251/ Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b LBC 3251/ Aktivní reproduktor Line Array Intellivox 1b www.boschsecurity.cz u u u u u Aktivní reproduktory Proměnný elevační úhel

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Plena Weekly Timer. Instalace a návod k použití PLN-6TMW

Plena Weekly Timer. Instalace a návod k použití PLN-6TMW Plena Weekly Timer cs Instalace a návod k použití PLN-6TMW Plena Weekly Timer Instalace a návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny cs 2 Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací nebo provozem tohoto

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

PRS xbxxx Základní zesilovače

PRS xbxxx Základní zesilovače Konferenční systémy PRS xbxxx Základní zesilovače PRS xbxxx Základní zesilovače www.boschsecrity.cz Vysoce efektivní kanály zesilovače třídy D Spínaný napájecí zdroj Vstpy pro lokální adiosignály Napájení

Více

FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití

FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití www.hornetaudio.com FA 500 FT 45 výkonový zesilovač pro Nouzové zvukové systémy návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOST NÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A Návod k obsluze Audio distribuční zesilovač AD-125A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití.

Více

Mixážní předzesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-10M2-EU

Mixážní předzesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-10M2-EU Mixážní předzesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-10M2-EU Mixážní předzesilovač Plena Easy Line Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

WA 622CDR, RC řečnické systémy

WA 622CDR, RC řečnické systémy WA 622CDR, RC řečnické systémy Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový řečnický systém WA 622CDR, WA 622RC je dodáván s klopovým, náhlavním a ručním bezdrátovým mikrofonem, přičemž používat lze pouze 2 současně

Více

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 www.ddtechnik.cz DD TECHNIK velkoobchod*maloobchod*zásilková služba* J.V. Kamarýta 49, 382 32 VELEŠÍN - zásilkový prodej Tel : 380 331 830 Fax : 380 331 091 : ddtechnik@ddtechnik.cz

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Plena. Voice Alarm System. cs Installation and Operation manual

Plena. Voice Alarm System. cs Installation and Operation manual Plena Voice Alarm System cs Installation and Operation manual Plena Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 8 1.1 Důležitá bezpečnostní opatření 8 1.2 Důležité poznámky 8 2 Základní informace o tomto návodu 9 2.1

Více

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador 2-891-667-11 (1) Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador Návod k obsluze Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody CAB G2 Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody Optimální využití ručních terminálů M9620 S/M G2 ve vozidle: zesílení výkonu na 10 W Snadná obsluha: ruční terminály M9620 S/M G2 lze snadno

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9200 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9200. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

PA 570 přepážkový mikrofon

PA 570 přepážkový mikrofon PA 570 přepážkový mikrofon Stránka č. 1 Úvodem: Mikrofon PA 570 je inovovanou verzí staršího modelu. Je vybaven elektretovou vložkou a audio elektronika disponuje velice nízkou hladinou šumu. Mikrofon

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení Napájecí napětí : 230 V +5% / -10%, střídavé 50 Hz Příkon : max. 100 VA Jištění : tavná trubičková pojistka T 1A / 250 V Kytarový vstup Jmenovité vstupní napětí : 80~400 mv RMS

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze

Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000. Návod k obsluze Zesilovače řady KLR KLR 2000, KLR 3200, KLR 4000, KLR 5000 Návod k obsluze Všechny ochranné známky uvedené v tomto dokumentu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena Obsah Úvod...

Více

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10 Zesilovač pro indukční smyčku Plena cz Návod k instalaci a obsluze PLN-LA Zesilovač pro indukční smyčku Plena Návod k instalaci a obsluze Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny Před

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie

CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH. kitsound.co.uk. NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie kitsound.co.uk CUBE REPRODUKTOR S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH JB. 3079/Vyrobeno v Číně. KitSound 2015 NÁVOD K OBSLUZE Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Velká Británie 1 1 Jsme mistři svého oboru. Jsme hudebníci.

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

LC1 Řada modulárních stropních reproduktorů

LC1 Řada modulárních stropních reproduktorů Konferenční systémy LC1 Řada modulárních stropních ů LC1 Řada modulárních stropních ů www.boschsecurity.cz u Vynikající reprodukce řeči a hudby u Snadná instalace zásluhou jedné velikosti mřížek a jedné

Více

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace

NF zesilovač na DIN lištu. Technická dokumentace NF zesilovač na DIN lištu Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2012 Obsah 1. Hardwarové řešení...3 1.1. Popis funkce...3 1.2. Bezpečnostní upozornění...3 1.3.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

DAC xxxx koncové zesilovače

DAC xxxx koncové zesilovače DAC xxxx koncové zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete plně spokojeni. Všeobecně Nová řada zesilovačů DAC je

Více

Plena CD pøehrávaè/tuner

Plena CD pøehrávaè/tuner Návod k instalaci a obsluze Plena CD pøehrávaè/tuner /%% Phillips Communication, Security & Imaging LBB 1960 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 1. Pøeètìte si návod - pøed uvedením pøístroje do provozu si

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory Konferenční systémy LBC 11/x1 Panelové reprodktory LBC 11/x1 Panelové reprodktory www.boschsecrity.cz Vysoce kvalitní reprodkce řeči a hdby Dvocestný systém Jednodché nastavení výkon Zápstná montáž do

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Nabíječka akumulátorů PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Instalační příručka a návod k obsluze

Nabíječka akumulátorů PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Instalační příručka a návod k obsluze Nabíječka akumulátorů PLN-24CH12 and PRS-48CH12 cs Instalační příručka a návod k obsluze Nabíječka akumulátorů Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnost 5 2 Stručné informace 6 2.1 Účel 6 2.2 Dokument v digitální

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio Obsah 1. Představení produktu Klíčové vlastnosti produktu 2. Specifikace 3. Obsah balení 4. Popis jednotlivých částí přístroje Přední panel Zadní panel 5. Připojení přístroje k počítači a nastavení Windows

Více

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony

MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony MBD 822, 922 bezdrátové mikrofony Stránka č. 1 Úvodem: Bezdrátový systém MBD 822 se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Bezdrátový systém MBD 922 se skládá z přijímače a 2 vysílačů za opasek, do

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

LA1 UMx0E 1 Kovové sloupcové reproduktory

LA1 UMx0E 1 Kovové sloupcové reproduktory Konferenční systémy LA UMxE Kovové slopcové reprodktory LA UMxE Kovové slopcové reprodktory www.boschsecrity.cz Velmi dobrá srozmitelnost řeči a reprodkce hdby na pozadí Pro aplikace, kde je důležitá směrovost

Více

KAIFAT S610A, S815A, S1018A

KAIFAT S610A, S815A, S1018A KAIFAT S610A, S815A, S1018A Manuál k ozvučovací sestavě 1 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. OBSAH 1) Vlastnosti a parametry 2) Zapojení a ovládací prvky 3) Technická data 4) Příslušenství 5) Řešení problémů 1)

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000

Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Sínusový měnič napětí s funkcí UPS WT 1000-3000 Pozor: Vysoké napětí- nikdy neotvírejte přístroj 1- připojte měnič ke správnému DC napětí 12-24-48V, připojovací kabely musí být co nejkratší příliš dlouhé

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PC-525 Programovatelný kanálový procesor Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní s dalšími prvky hlavní

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu PNG-2 Popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze V1.0 I. Popis funkce PNG-2 je malý, lehký a výkonově

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

LS1 OC100E 1 Směrový reproduktor

LS1 OC100E 1 Směrový reproduktor Konferenční systémy LS1 OC1E 1 Směrový reprodktor LS1 OC1E 1 Směrový reprodktor www.boschsecrity.cz Pro aplikace v rozsáhlých prostorech s vysokými stropy Volitelný držák pro pevné chycení Ochrana proti

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Plena Voice Alarm System. Instalace a návod k použití Voice Alarm System

Plena Voice Alarm System. Instalace a návod k použití Voice Alarm System Plena Voice Alarm System cs Instalace a návod k použití Voice Alarm System Plena Voice Alarm System Instalace a návod k použití Důležité bezpečnostní cs 3 Důležité bezpečnostní pokyny Před instalací nebo

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

RODE Videomic Instrukční manuál

RODE Videomic Instrukční manuál RODE Videomic Instrukční manuál Děkujeme Vám za Váš zájem o produkt RODE VideoMic. Mnozí z Vás jsou prvními uživateli produktu rode a jistě by Vás zajímalo něco více o jedné z největších a velmi respektováných

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce Programovatelný zesilovač ONE123 Programovatelný domovní zesilovač ONE123 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). ONE123

Více

JPA 1080 rozhlasová ústředna

JPA 1080 rozhlasová ústředna JPA 1080 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1080 je modelem stereofonní rozhlasové ústředny, kompaktního rozměru, s vestavěným Mp3 přehrávačem z USB flash paměti. Ústředna je vybavena montážní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více