zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011"

Transkript

1 publica eruditio zpráva 2011 zpráva 2011 zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 zpráva 2011 výroční 2011 výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011

2

3 Obsah: Poslání..2 Úvodní slovo zakladatelky...3 Úvodní slovo členky dozorčí rady... 5 Profil organizace...6 Zakladatelé 7 Registrace společnosti...7 Sídlo..7 Bankovní spojení..7 Orgány společnosti...8 Lidské zdroje 8 Činnost v roce Spolupráce..12 Prezentace společnosti...13 Hospodaření v roce Účetní závěrka k Kontakty.27 Tiráž

4 Poslání Jsme tu pro to, abychom ukázali, že kulturní instituce, především muzea a galerie, jsou jedinečné prostředí pro rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v rámci celoživotního učení a jejich kulturní bohatství je jedinečný nástroj pro zvýšení vzdělanostní úrovně každého člověka. 2

5 Úvodní slovo zakladatelky Vážení přátelé a příznivci ERUDITIO PUBLICA, právě máte k dispozici první výroční zprávu této obecně prospěšné společnosti. Jako jedna ze zakladatelek společnosti nemohu hodnotit rok 2011 jinak než jako hektický, náročný, ale úspěšný, protože se nám podařilo vytvořit koncepci a strategii, jakou má ERUDITIO PUBLICA následovat, sestavit správní a dozorčí radu z velmi kvalitních osobností, kterých si vážíme, a ke konci roku oficiálně odstartovat činnost na poli kulturním a vzdělávacím. ERUDITIO PUBLICA vstoupila do tohoto světa jako společnost realizující pilotní projekty v oblasti celoživotního vzdělávání. Posiluje význam kulturních institucí na poli vzdělávání, což dokládá první projekt Muzeum jako jedinečný nástroj pro rozvoj vzdělanosti a soudržnosti komunity. Analýza kulturního prostředí krajanské komunity v rumunském Banátu, jehož realizaci započala ERUDITIO PUBLICA na začátku roku 2012 a jež je finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Významně pracuje s principem společenské inkluze a odstranění diskriminace, které se promítají do všech oblastí činnosti. Zároveň usiluje o přiblížení českého prostředí tomu mezinárodnímu, protože sdílení zkušeností a spolupráce jsou důležitými prvky dnešního světa. Takto jsou definovány základní mantinely, v nichž se ERUDITIO PUBLICA pohybuje a jež by měla i nadále dodržovat. Zároveň v tom osobně spatřuji velký potenciál společnosti a schopnost nabídnout zajímavé produkty. ERUDITIO PUBLICA dostala do vínku nemalé poslání a jen čas ukáže, zda toto poslání bude schopna následovat. Já věřím, že ano. Proto přeji společnosti plno výborných nápadů, úspěšné projekty, kvalitní zaměstnance a spolehlivé partnery. V neposlední řadě také přeji, aby se jí dařilo přinášet radost a obohacovat životy těm, které svými projekty bude podporovat. V tom je pravý smysl společnosti jako tato. 3

6 Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří ERUDITIO PUBLICA podporují, pomáhají a přejí jí úspěšnou činnost. Velké díky patří členům správní a dozorčí rady, že se s námi pustili do této oblasti a na práci společnosti dohlížejí. Děkuji i našim blízkým, kteří to s námi nemají vždy jednoduché. Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová zakladatelka společnosti zástupce ředitele 4

7 Úvodní slovo členky dozorčí rady ERUDITIO PUBLICA má za sebou první měsíce života. Je to dítě zdravé, životaschopné a chtěné. Jako u každého děcka rozhodují o jeho budoucnosti první léta, v nichž je pokládán základ zdraví i charakteru. Péče a námaha, vynaložená v tomto období, většinou nebývá příliš vidět, přestože má nesmírný význam. Její skutečná hodnota se projeví až později. V roce 2011 si dítě vedlo přiměřeně svému věku. Nyní, když již začíná dělat první krůčky, sbírá první zkušenosti ve velké zahradě, sahající od rumunského Banátu po Londýn. Jeho první kroky sleduje kromě rodičů i řada přátel, kteří jsou ochotni pomáhat. Je to totiž dítě nejen chtěné, ale i netrpělivě očekávané. Jsou do něho vkládány velké naděje. Očekává se od něho, že pomůže zkultivovat především tu část zahrady, která leží uprostřed Evropy a bude si vyměňovat zkušenosti se zahradníky z jiných částí společného prostoru. Očekává se, že bude pozitivní, vstřícné, ochotné nezištně pomáhat a že mu skutečně bude záležet na rozvoji druhých. Doufejme, že se mu podaří zrýt terén pěkně do hloubky, aby všudypřítomná povrchnost nenávratně nepohltila samo srdce Evropy. Mgr. Jana Hubková, Ph.D. Členka dozorčí rady ERUDITIO PUBLICA o.p.s. 5

8 Profil organizace Obecně prospěšná společnost ERUDITIO PUBLICA o.p.s. byla založena v červenci Hlavním cílem společnosti v rámci obecně prospěšných služeb, které má obecně prospěšná společnost provozovat, je přispět do procesu celoživotního vzdělávání ve smyslu kvalitního zapojení se do současné domácí praxe, dále výzkum v oblasti vzdělávání a zpracovávání nových tematických oblastí (v souladu se zahraniční praxí) a vytváření inovativní metodiky, včetně podpory využívání moderních technologií v procesu učení. Druhem obecně prospěšných služeb, které obecně prospěšná společnost provozuje, jsou výzkumné, vzdělávací, metodické a konzultační činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání. Naše činnost je vyvíjena ve třech základních směrech: importujeme kvalitní nové tematické oblasti ze zahraničí exportujeme kvalitní nové tematické oblasti do zahraničí sestavujeme kvalitní mezinárodní týmy, které společně zpracovávají nové tematické oblasti 6

9 Zakladatelé Mgr. Hana Němcová Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Registrace společnosti Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka č. 461 od Sídlo Králova 279/ Brno - Žabovřesky Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 P.O.Box Praha 1 Číslo účtu /2700 7

10 Orgány společnosti správní rada Předseda Mgr. Miroslav Bohdálek Místopředseda - David Vaughan PhDr. Alexandra Brabcová dozorčí rada Předseda - Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Místopředseda - Mgr. Michal Chuchút, LL.M. Mgr. Jana Hubková, Ph.D. statutární orgán (ředitelka) Mgr. Hana Němcová V roce 2011 nedošlo k žádným změnám v obsazení statutárních orgánů. Lidské zdroje Správní rada společnosti jmenovala do funkce ředitele Mgr. Hanu Němcovou a uzavřela s ní příslušnou smlouvu. Ředitelka následně jmenovala na pozici zástupce ředitele Mgr. et Mgr. Petru Vejvodovou, též s ní byla uzavřena příslušná smlouva. Vzhledem k charakteru a rozsahu činností společnosti v roce 2011 nedocházelo k výplatě žádných odměn ani ředitelce a její zástupkyni, ani členům správní a dozorčí rady. 8

11 Činnost v roce 2011 Obecně prospěšnou činnost obecně prospěšné společnosti v roce 2011 (doplňkovou činnost společnost nevykonává) lze rozdělit do několika základních dílčích částí: Stanovování strategie činnosti Byl stanoven rámec strategie činnosti obecně prospěšné společnosti pro rok Analýza současného stavu českého kulturního prostředí v oblasti celoživotního vzdělávání Byla zahájena analýza stavu českého kulturního prostředí, s cílem zmapovat volný prostor pro nové pilotní vzdělávací programy. Projektová činnost 9

12 Muzeum jako jedinečný nástroj pro rozvoj vzdělanosti a soudržnosti komunity. Analýza kulturního prostředí krajanské komunity v rumunském Banátu. Projekt realizujeme za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci podpory projektů veřejné diplomacie zaměřených na uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí. Projektovým záměrem je analýza kulturního prostředí unikátní krajanské komunity rumunského Banátu z hlediska možností rozvoje úrovně vzdělanosti místního obyvatelstva skrze kulturní instituce typu muzeum - moderní kulturně-vzdělávací centrum, prostřednictvím non-formálního učení a přístupu ke vzdělání díky moderním technologiím. Primárním cílem projektu je nadefinovat reálné možnosti kulturního rozvoje rumunského Banátu a zvýšení úrovně vzdělanosti místní komunity, tak, aby docházelo k vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a ostatní Evropou. Sekundárním cílem je analýza, jak rozvojem kulturního prostředí zatraktivnit oblast rumunského Banátu pro české i zahraniční turisty, jež zároveň podpoří v dané oblasti rozvoj drobného soukromého podnikání, výměnu zkušeností a budování komunikačních a podnikatelských sítí. Zároveň tak napomůže zastavení odlivu lidí z Banátu. Třetím cílem je zodpovědět otázku, jak posílit soudržnost krajanské komunity v Banátu a podpořit u ní vědomí hodnoty komunitního života. Je důležité, aby její příslušníci vnímali např. muzeum jako výraz vlastní identity, na který jsou hrdí, a pociťovali s ním sounáležitost. Ve vyvážení všech hlavních cílů spočívá těžiště projektu. 10

13 Výstupem projektu bude analýza kulturního prostředí unikátní krajanské komunity rumunského Banátu z hlediska možností rozvoje úrovně vzdělanosti místního obyvatelstva skrze kulturní instituce typu muzeum - moderní kulturně-vzdělávací centrum, prostřednictvím non-formálního učení a přístupu ke vzdělání díky moderním technologiím. Tvorba vzdělávacích koncepcí Byla zahájena tvorba nových vzdělávacích koncepcí, především v oblasti práce se seniory, osobami se zdravotním znevýhodněním, komunitami a lidmi pracujícími na komunální úrovni. Tvorba webových stránek Byly vytvořeny webové stránky 11

14 Spolupráce Byla navázána spolupráce s následujícími institucemi: Asociace muzeí a galerií, Česká republika AV Media, a.s., Česká republika Britské muzeum, Velká Británie Collegium Bohemicum, o.p.s., Česká republika Corinth Investment, s.r.o., Česká republika Czech Tourism, Česká republika Enviom Pro, s.r.o., Česká republika Impulz, Slovensko Kulturbuero Sachsen, e.v., SRN Masarykova univerzita, Česká republika Mentalia Puerto, Španělsko Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Muzeum másla, Česká republika Muzeum Roztoky, Česká republika Obec Dobříň, Česká republika Ostravské muzeum, Česká republika Pant, Česká republika Universita Senza Etta, Itálie Ústav sociální péče Kociánka, Česká republika Děkujeme všem, kteří nás podporují a spolupracují s námi! 12

15 Prezentace společnosti Interaktivní vzdělávací projekty pro žáky a pedagogy - Inakost spomocných dejín a prítomnosť našej minulosti Historické dedičstvo strednej Európy 20. storočia a jako súčasť európskej diskúsie o výučbe dejín, mezinárodní konference učitelů https://sites.google.com/site/historyteachingce/events Interaktivní vzdělávací projekty pro žáky a pedagogy Inakost spolocných dejín a prítomnost našej minulosti Historické dedicstvo strednej Európy 20. storocia jako súcast európskej diskusie o výucbe dejin Spiš Levoca, Mgr. Hana Němcová, Eruditio publica, o. p. s. 13

16 Webové antologie Webové antologie 14

17 Eruditio publica, o. p. s. Cíl = kvalitním způsobem a konstruktivním přístupem přispět do rozvoje celoživotního učení především v České republice, rozvinout současnou domácí praxi a adaptovat dobrou praxi zahraniční Základní rámec = výzkumná, vzdělávací, metodická a konzultační činnost v oblasti celoživotního učení S ohledem na potřeby současné společnosti se věnujeme aktuálním společenským problémům a aktuálním společenským tématům. Naše aktivity směřují k podpoře občanské společnosti, rozvoji demokratické kultury a k zohledňování speciálních potřeb jednotlivých společenských skupin v procesu učení. Zpracováváme především témata z novodobé historie, protože zastáváme názor, že řada aktuálních celospolečenských problémů má hluboké kořeny a ty je nutné řádně poznat a pochopit. Interaktivní multimediální vzdělávací projekty Jedním z prostředků našich vzdělávacích projektů jsou multimediální a internetové vzdělávací programy pro žáky a učitele. Koncipované tak, aby mohly být užívány v rámci výuky či domácí přípravy žáků na dané, většinou dosud nezpracované téma z moderních dějin, a zároveň v rámci dalšího vzdělávání pedagogů tak, aby získali nejnovější závěry z výzkumů a informace o aktuálním dění v dané oblasti, které budou sloužit jejich profesnímu růstu. 15

18 Webové antologie Zapomenutí hrdinové, Muzeum města Ústí nad Labem Webové antologie 16

19 DOTAZY? Děkuji za pozornost 17

20 Hospodaření v roce 2011 Datum vzniku zakladatelské smlouvy pdf Zakladatelská smlouva byla změněna dodatkem číslo 1 ze dne https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektid=isor%3a &dokumentid=o+461%2fsl2%40ksbr&klic=q9wnah8y AfEw5LIfzv8OJA%3d%3d Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=eruditio+publica Oznámení o vzniku obecně prospěšné společnosti finančnímu úřadu Čestně prohlašujeme, že obecně prospěšná společnost v roce 2011 nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nefinancovala žádné aktivity. 18

21 Účetní závěrka k Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) IČO Název a sídlo účetní jednotky ERUDITIO PUBLICA o.p.s. Králova 279/9 Brno A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý Software (013) nehmotný Ocenitelná práva (014) majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Součet ř. 2 až II. Pozemky (031) Dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Součet ř. 10 až III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet ř. 21 až Odesláno dne: Podpis Odpovídá vedoucího za údaje : účetní jednotky : 10:02 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 19

22 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k Oprávky k softwaru (073) dlouhodobému Oprávky k ocenitelným právům (074) majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky k stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř I. Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) Součet ř. 42 až 50 a II. Odběratelé (311) Pohledávky Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)

23 a Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus III. Pokladna (211) Krátkodobý Ceniny (213) finanční majetek Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (+/-261) Součet ř. 72 až IV. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) celkem Kursové rozdíly aktivní (386) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo ř. 1 až

24 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období P A S I V A c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X 0 Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 0 X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B. Cizí zdroje ř Rezervy (941) Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Vydané dluhopisy (953) Dlouhodobé Závazky z pronájmu (954) závazky Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Krátkodobé Směnky k úhradě (322) závazky Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané kratkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Součet ř.105 až Výdaje příštích období (383) Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř.86 až 133) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4 22

25 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky ERUDITIO PUBLICA o.p.s. IČO Králova 279/9 Brno Číslo účtu A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Název ukazatele Číslo řádku hlavní hospodářská celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 4 II. Služby celkem Činnosti 511 Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby 8 III. Osobní náklady celkem 521 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 13 IV. Daně a poplatky celkem 531 Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 16 V. Ostatní náklady celkem 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady 24 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 23

26 Číslo účtu Název ukazatele VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 552 nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 3 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 složkami Poskytnuté členské příspěvky 32 VIII. Daň z příjmů celkem celkem 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 3 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 7 III. Aktivace celkem 621 Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 IV. Ostatní výnosy celkem 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy

27 Činnosti Číslo Číslo Název ukazatele účtu řádku hlavní hospodářská celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 652 majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 25 VI. Přijaté příspěvky celkem 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 28 VII. Provozní dotace celkem 691 Provozní dotace 29 Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 591 Daň z příjmů 65 D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo 999 Vývoj a stav fondů o.p.s. k rozvahovému dni (tj. k ): Společnost nevytvářela vzhledem k charakteru svých činností žádné fondy. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky: Stav majetku a závazků k rozvahovému dni: Odpovídá za údaje: Společnost k uvedenému datu nevlastní žádný majetek ani nemá závazky. Náklady: Telefon: Vzhledem k charakteru a rozsahu činností v roce 2011 nedocházelo k žádným nákladům. 25

28 Výnosy: Vzhledem k charakteru a rozsahu činností společnosti v roce 2011 nerealizovala společnost žádné výnosy. 26

29 Kontakty Sídlo a fakturační adresa ERUDITIO PUBLICA o.p.s. Králova 279/ Brno IČ: DIČ: CZ Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností: Oddíl O, vložka 461 vedená u Krajského soudu v Brně Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 P.O.Box Praha 1 Číslo účtu: /2700 Kontaktní osoby Mgr. Hana Němcová ředitelka 27

30 GSM: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová zástupce ředitele . GSM:

31 Text Mgr. Hana Němcová, Mgr. Michal Chuchút, LL.M. Fotografie ERUDITIO PUBLICA o. p. s Grafický design Michal Novák 2012 Grafická úprava a sazba FKK Company, v. o. s., Ústí nad Labem Tisk Ústecké tiskárny, s. r. o., Ústí nad Labem ERUDITIO PUBLICA o. p. s.

32 zpráva 2011 zpráva 2011 zpráva ERUDITIO PUBLICA o.p.s. Králova 279/ Brno

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Přední Výtoň 2009 12 00246085 Přední Výtoň 30 38273

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Čakov 2009 13 00581216 19 37384 Čakov Obec Název

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více