TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2009/2010 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 1

2 Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci ISBN 2

3 OBSAH I. EKONOMICKÁ FAKULTA 5 II. VĚDECKÁ RADA EKONOMICKÉ FAKULTY 7 III. KATEDRY EKONOMICKÉ FAKULTY 8 IV. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ V. STUDIJNÍ PLÁNY - PREZENČNÍ FORMA STUDIA VI. VII. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Podniková ekonomika 21 Ekonomika a management mezinárodního obchodu 28 Pojišťovnictví 37 Manažerská informatika 44 Podnikatelská informatika 47 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 53 - DVOULETÉ STUDIUM Podniková ekonomika 54 Pojišťovnictví 57 Manažerská informatika 60 DOBÍHAJÍCÍ MAGISTERSKÉ PĚTILETÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 63 Podniková ekonomika 64 Pojišťovnictví 67 Manažerská informatika 69 STUDIJNÍ PLÁNY - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 79 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Podniková ekonomika 80 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 87 Podniková ekonomika 88 DOBÍHAJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 93 Podniková ekonomika 94 STUDIJNÍ PLÁNY - PREZENČNÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ 99 STUDY IN ENGLISH - BACHELOR STUDY PROGRAMME Business Administration 100 MASTER STUDY PROGRAMME 103 Business Administration 104 3

4 STUDY IN ENGLISH - BACHELOR STUDY PROGRAMME 106 UNIVERSITY NEISSE Information and Communication Management 107 STUDY IN ENGLISH - BACHELOR STUDY PROGRAMME ERASMUS PROGRAMME STUDY IN ENGLISH - MASTER STUDY PROGRAMME ERASMUS PROGRAMME VIII. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/ IX. HARMONOGRAM VÝUKY EF PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/

5 I. EKONOMICKÁ FAKULTA Adresa a sídlo fakulty: budova H - TUL Voroněžská ul , Liberec Děkanka fakulty: doc. Dr. Ing. HASPROVÁ Olga Sekretariát děkanky: Martina Buriánová tel.: fax: Proděkani: Proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost: doc. Ing. ŽIŽKA Miroslav, Ph.D. Vědecké oddělení: Rybářová Miroslava tel.: Proděkanka pro prezenční formu studia: PhDr. Ing. JÁČOVÁ Helena, Ph.D. Sekretariát proděkanky: Kotrčová Renata 5

6 tel.: Proděkanka pro kombinovanou formu studia a výuku v angličtině: Mgr. STÁROVÁ Hana Sekretariát proděkanky: Kotrčová Renata tel.: Proděkan pro vnější vztahy: Ing. DEMEL Jaroslav Kancelář vnějších vztahů: Ing. Feckaničová Kateřina tel.: Tajemnice fakulty: Vedoucí studijního oddělení: Ing. PUSTKOVÁ Věra tel.: BĚLOHLÁVKOVÁ Jana tel: E- mail: 6

7 II. VĚDECKÁ RADA EKONOMICKÉ FAKULTY Předsedkyně: doc. Dr. Ing. Hasprová Olga děkanka Ekonomické fakulty Interní členové: doc. Ing. Böhm Arnošt, CSc. prof. Ing. Ehleman Jan, CSc. prof. Ing. Fárek Jiří, CSc. prof. Ing. Jáč Ivan, CSc. PhDr. Ing. Jáčová Helena, Ph.D. prof. Ing. Kovář Radko, CSc. prof. Ing. Kraft Jiří, CSc. prof. Ing. Kubátová Věra, CSc. doc. Ing. Sixta Josef, CSc. doc. Ing. Skrbek Jan, Dr. doc. Ing. Žižka Miroslav, Ph.D. Externí členové: Ing. Pavel Boček Airs Manufacturing Czech, s. r. o. Liberec prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. VŠE Praha - FMV prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Univerzita Pardubice - FES prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. VŠE Praha - FFU JUDr. Oldřich Horák Kooperativa agentura Severní Čechy a. s. JUDr. Ing. Jakub Hradec Česká kancelář pojistitelů doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hr. Králové prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha - FPH (podnikohospodářská) Ing. Jiří Křovák, CSc. ČSÚ Praha doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková UTB Zlín - FAME doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. UJEP Ústí nad Labem doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. MU Brno - FES prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. ČZU Praha - PEF doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. ZČU Plzeň Fakulta ekonomická Ing. Petr Zahradník, MSC Česká spořitelna Kancelář pro EU 7

8 III. KATEDRY EKONOMICKÉ FAKULTY K A T E D R A P O D N I K O V É E K O N O M I K Y - K P E garant studijního oboru - Podniková ekonomika prof. Ing. JÁČ Ivan, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPE: Jelínková Iva tel.: Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Žižka Miroslav, Ph.D. Členové katedry: Ing. Kubias Sáva Ing. Maršíková Kateřina, Ph.D. Ing. Prskavcová Martina, Ph.D. Ing. Rydvalová Petra, Ph.D. Ing. Řehořová Pavla, Ph.D. doc. Ing. Sixta Josef, CSc. Ing. Syrovátková Jaroslava, Ph.D. Ing. Švihovský Jaromír, Ph.D. doc. Ing. Urbánek Václav, CSc. Ing. Váhalová Kateřina Ing. Zbránková Magdalena, Ph.D. Ing. Žuková Helena Doktorandi: Ing. Markéta Jansová Ing. Matějovská Petra Ing. Eva Stanková Ing. Štichhauerová Eva Externí pracovníci: Ing. Kellner Jan Ing. Pittnerová Radka Ing. Šlaichová Eva Ing. Zapletal Jiří, Ph.D. 8

9 K A T E D R A M E Z I N Á R O D N Í H O O B C H O D U - K O B garant studijního oboru Ekonomika a management mezinárodního obchodu Ing. DEMEL Jaroslav vedoucí katedry Sekretariát KOB: Gambová Ilona tel.: Zástupce vedoucího katedry: Ing. Potužáková Zuzana, Ph.D. Členové katedry: Ing. Kučerová Ludmila Externí pracovníci: Ing. Hojsáková Denisa Mgr. Kuncová Helena K A T E D R A P O J I Š Ť O V N I C T V Í - K P O garant studijního oboru - Pojišťovnictví doc. Ing. BÖHM Arnošt, CSc. vedoucí katedry VESELÁ Věra Sekretariát KPO: Veselá Věra tel.: Zástupce vedoucího katedry: Ing. Boučková Žaneta, Ph.D. 9

10 Členové katedry: doc. Ing. Ducháčková Eva, CSc. Ing. Mužáková Karina doc. RNDr. Radová Jarmila, Ph.D. prof. Ing. Vostatek Jaroslav, CSc. Doktorandi : Ing. Bc. Bejrová Martina Ing. Šafarčíková Ivana Ing. Tůmová Jaroslava Kristýna Externí pracovníci: prof. Ing. Daňhel Jaroslav, CSc. JUDr. Ježdík Jan Ing. Sklenářová - Kabelková Lucie Ing. Králík Jiří, Ph.D. Ing. Křivohlávek Václav, CSc. Ing. Moc Radek, Ph.D. Ing. Východský Pavel Ing. Šimek Zdeněk, MBA K A T E D R A I N F O R M A T I K Y - K I N garant studijních oborů - Podnikatelská informatika - Manažerská informatika - Information and Communication Management prof. Ing. EHLEMAN Jan, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KIN: Šimonová Helena tel.: Zástupce vedoucího katedry: Ing. Antlová Klára, Ph.D. Členové katedry: Ing. Hubínka Zbyněk Ing. Koudelka Tomáš Ing. Nejedlová Dana, Ph.D. doc. Ing. Skrbek Jan, Dr. Ing. Weinlich Petr, Ph.D. Ing. Zádová Vladimíra, Ph.D. 10

11 Externí pracovník: Mgr. Žižka Tomáš Ing. Rosický Antonín, CSc. PhDr. Velechovská Eva Technik: Plch Viktor K A T E D R A E K O N O M I E - K E K prof. Ing. KRAFT Jiří, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KEK: Veselá Věra tel.: Zástupce vedoucího katedry: Ing. Nedomlelová Iva, Ph.D. Členové katedry: PhDr. Ing. Bednářová Pavla, Ph.D. prof. Ing. Fárek Jiří, CSc. Ing. Kocourek Aleš, Ph.D. Ing. Laboutková Šárka, Ph.D. Ing. Lungová Miroslava, Ph.D. Ing. Mgr. Skála, Marek Ph.D. PhDr. Ing. Sojková Lenka, Ph.D. Doktorandi: Ing. Baráková Blanka Ing. Benák Karel Ing. Kolářová Jana Ing. Šimanová Jana Ing. Trešl Filip Externí pracovník: prof. Dr. Reetz Norbert 11

12 K A T E D R A E K O N O M I C K É S T A T I S T I K Y - K S Y Ing. HOVORKOVÁ VALENTOVÁ Vladimíra, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KSY: Veselá Věra tel.: Zástupce vedoucího katedry: Mgr. Jiří Rozkovec Členové katedry: prof. Ing. Cyhelský Lubomír, DrSc. Ing. Cyhelská Alena Ing. Gurinová Kateřina, Ph.D. Ing. Malec Petr K A T E D R A F I N A N C Í A Ú Č E T N I C T V Í - K F Ú doc. Dr. Ing. HASPROVÁ Olga vedoucí katedry Sekretariát KFÚ: Gambová Ilona tel.: Zástupce vedoucího katedry: PhDr. Ing. Jáčová Helena, Ph.D. Členové katedry: Ing. Hyblerová Šárka, Ph.D. Ing. Černíková Martina, Ph.D. Ing. Dubová Markéta, Ph.D. Ing. Hojná Radana, Ph.D. Ing. Horák Josef, Ph.D. 12

13 prof. Ing. Kubátová Květa, CSc. prof. Ing. Landorová Anděla, CSc. Ing. Malíková Olga, Ph.D. Ing. Prskavcová Martina, Ph.D. Ing. Šimíková Ivana, Ph.D. Ing. Šmídová Jana Doktorandi: Ing. Brabec Zdeněk Ing. Chramostová Ivana Ing. Nováková Šárka Ing. Šilhavá Alena Externí pracovníci: Ing. Händelová Monika Ing. Maršík Aleš Ing. Králová Jitka K A T E D R A M A R K E T I N G U - K M G doc. RNDr. STRNAD Pavel, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KMG: Šimonová Helena tel.: Zástupce vedoucího katedry: Ing. Simová Jozefína, Ph.D. Členové katedry: PhDr. Ing. Dědková Jaroslava, Ph.D. Ing. Honzáková Iveta Ing. Myslivcová Světlana Ing. Švandová Zuzana, Ph.D. Doktorandi: Dipl.-Kfm. Branda Petr Ing. Krausová Andrea Ing. Marková Jana Ing. Půlpánová Lenka Ing. Zemanová Adéla 13

14 K A T E D R A P R Á V A - K P R Mgr. SEVERA Karel vedoucí katedry Sekretariát KPE: Jelínkova Iva tel.: Člen katedry: JUDr. Karhanová Horynová Eva Externí pracovník: JUDr. Machulová Miluše K A T E D R A C I Z Í C H J A Z Y K Ů - K C J Mgr. STÁROVÁ Hana vedoucí katedry Sekretariát KCJ: Konorská Jitka tel.: Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Hastrdlová Šárka Členové katedry: Mgr. Jandová Halka Mgr. Klápšťová Květoslava, Ph.D. Mydlářová Taťjana, M. A. PaedDr. Neumannová Helena, Ph.D. Mgr. Otmarová Jitka Ing. Pavlíková Stanislava Mgr. Pávová Lenka, M.Litt. PhDr. Pekařová Ivana, M. A. Mgr. Peldová Petra 14

15 Ing. Ramírez Enrique Sanei Farivar, M. A. Ing. Mgr. Skála Marek, Ph.D. Mgr. Svobodová Andrlová Jitka Mgr. Ševčíková Gizella Mgr. Šrotýřová Renata PaedDr. Vlčková Irena, Ph.D. Zahraniční lektoři: Griffon Matthew, B. A. PhDr. Herzig Ingo, Mag. Hughes Gladice, M.Sc. Lunn Alec, B. A. Nguyen Annie, B. A. Richards Nigel, B. A., P.G.C.E. Schiller Robert, Dipl. Soz.-Päd. Weginger Dagmar, Mag. Externí pracovníci: Mgr. Kovácsová Gabriela (FS - Ml. Boleslav) Mgr. Holub Vojtěch (KS - Č. Lípa) Chroustová Miroslava Mgr. Kašparová Petra (KS - Č. Lípa) Ing. Königová Jana PaedDr. Kubelková Jarmila (FS - Ml. Boleslav) 15

16 IV. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci byla založena k a k došlo k jejímu přejmenování na Ekonomickou fakultu. V souladu se závěry Akreditační komise vlády ČR zahájila výuku 1. září 1992 jako specializovaná fakulta ekonomického charakteru. V současné době má Ekonomická fakulta akreditovány bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, které uskutečňuje v prezenční a některé i v kombinované formě studia. Studijní programy se člení na studijní obory. Student studuje podle studijních plánů platných pro jednotlivé studijní obory a řídí se Studijním a zkušebním řádem TUL. Ekonomická fakulta TUL má pro bakalářské a magisterské studium akreditovány následující tři studijní programy. Studijní program Hospodářská politika a správa Absolventi se uplatní především v pojišťovnách, finančních společnostech, v penzijních a investičních fondech a v podnicích, kde se mohou zabývat ekonomickými problémy spojenými s pojišťovnictvím, uplatněním výní techniky a matematických metod v oblasti pojišťovnictví (počítače, sítě, informační služby, software apod.). Uplatnění mohou nalézt také ve sféře centrálního řízení (ministerstvo financí a jeho složky, ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho složky, především finanční a pracovní úřady, celní správa apod.). Díky získaným širším ekonomickým znalostem mohou nalézt uplatnění v ekonomických útvarech podniků a organizací i v ekonomických útvarech sféry centrálního řízení, veřejné správy a samosprávy. Studijní program Ekonomika a management Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků. Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí. Absolventi magisterského studia jsou důkladně teoreticky i prakticky obeznámeni s informatikou, s informačními technologiemi a jejich využitím v ekonomické praxi. V jazykové výuce se předpokládá při ukončení magisterského studia znalost dvou světových jazyků. Studijní program Systémové inženýrství a informatika Součástí tohoto studijního programu je fakultou řízená praxe v podniku, kterou studenti absolvují ve třetím ročníku. Studenti tohoto studijního programu získají schopnosti: analyzovat a navrhovat optimální koncepci a zajišťovat provoz informačních systémů podnikatelských subjektů s ohledem na uživatele systému; efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v podnikatelské činnosti; 16

17 racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu; pružně reagovat na dynamický rozvoj podnikatelského okolí. Podmínky pro studium a povinnosti studentů ve všech studijních programech a formách studia Ekonomické fakulty vymezuje Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci (viz 1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Studenti bakalářských studijních programů po absolvování všech studijních povinností prvních tří ročníků a vykonání státní bakalářské zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Absolventi bakalářských studijních programů mohou odejít do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech na Ekonomické fakultě TUL nebo na jiných českých případně zahraničních vysokých školách. Studijní program Hospodářská politika a správa B 6202 studijní obor Pojišťovnictví (6202R034) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program Ekonomika a management B 6208 studijní obor Podniková ekonomika (6208R085) studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 3 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek B 6210 B 6208 studijní obor Ekonomika a management mezinárodního obchodu (6210R015) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Podniková ekonomika (6208R118) s volitelným zaměřením pro absolventy neekonomických fakult (v ak. roce 2009/10 se neotvírá) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, studium kombinované - standardní délka studia 3 roky 17

18 Studijní program Systémové inženýrství a informatika B 6209 studijní obor Podnikatelská informatika (6209R008) studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky B 6209 studijní obor Manažerská informatika (6209R) od ak. roku 2009/10 studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky B 6209 studijní obor Information and Communication Management (Univerzita NISA ) (6209R012) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, výuka v jazyce anglickém. Tento studijní obor je zřízen na fakultě ve spolupráci s Fakultou pedagogickou TUL a se zahraničními partnery Hochschule Zittau/Goerlitz (Německo) a Politechnika Wroclaw, Filia Jeleni Gora (Polsko). První ročník studia probíhá na EF TUL, 2. rok v Polsku a 3. rok studia v Německu, kde zakončí studium a získají titul Bc. 2. MAGISTERSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Magisterské studijní programy mají formu dvouletých navazujících studijních programů na bakalářské studium a formu pětiletých studijních programů, které v současné době dobíhají a nové se neotvírají. V obou formách studia studenti získávají titul inženýr (Ing.). Studijní program Hospodářská politika a správa N 6202 studijní obor Pojišťovnictví - navazující magisterské studium (6202T034) studium prezenční - standardní délka studia 2 roky, podmínkou pro přijetí je získání titulu bakalář v ekonomického oboru studia Studijní program Ekonomika a management M 6208 N 6208 studijní obor Podniková ekonomika - pětileté magisterské studium (dobíhá 6208T085) studium kombinované - standardní délka studia 5 let, studium je rozepsáno na 6 let studijní obor Podniková ekonomika - navazující magisterské studium (6208T085) studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 2 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek 18

19 Studijní program Systémové inženýrství a informatika N 6209 studijní obor Manažerská informatika - navazující magisterské studium (6209T021) studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 3. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Doktorský studijní program navazuje na studia bakalářská a magisterská a je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní program Hospodářská politika a správa P 6202 studijní obor Pojišťovnictví (6202V034) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program Ekonomika a management P 6208 studijní obor Organizace a řízení podniků (6208V119) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program Systémové inženýrství a informatika P 6209 studijní obor Ekonomická informatika (6209V003) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky 19

20 V. STUDIJNÍ PLÁNY - PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 20

21 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 3) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení nutný výuky Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr celkem 28 rozsah ukončení nutný výuky Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz ) musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. V souladu s čl. 11 bod 1a) a s čl. 9 bod 2 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10, 2. za první rok studia získat minimálně ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení standardní výuky Finance I FI1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika I STI KSY 2/2 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (3. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II (3. semestr) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr celkem 30 21

22 rozsah ukončení standardní výuky Statistika II STII KSY 2/2 6 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 3 zk. 4. semestr Finance II FI2 KFU 1/1 5 zp./zk. 4. semestr Jazyk I (4. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Jazyk II (4. semestr) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr celkem 28 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. 3. ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení standardní výuky Řízená praxe RIP KEF 4 týdny 12 zp. 5. sem. Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Základy práva II ZP2 KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Jazyk I (5. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr celkem 24 rozsah ukončení standardní výuky Kurzu Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Světová ekonomika SEK KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk I (6. semestr) JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Státní bakalářská zkouška PESZZ KEF celkem 15 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník rozsah ukončení standardní výuky Marketingový výzkum MVZ KMG 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Podniková logistika PLO KPE 2/1 5 zp./zk. 5. semestr Sociální podnikání SOP KPE 2/0 4 zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Optimalizační metody OME KSY 2/2 4 zp./zk. 5. semestr v ekonomické praxi Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO KMG 2/2 4 zp./zk. 6. semestr Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů minimálně

23 Volitelné předměty rozsah ukončení standardní výuky Základy psychologie pro PE ZPE PF-KPP 2/0 3 zk. 3. semestr Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Kulturní historie KHT*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Aplikační software APS KIN 1/2 3 zp./zk. 5. semestr Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Pojištění v mezinárodním PMO KPO 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodě Hospodářská politika HPO KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Dějiny ekonomických teorií DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí - PST KOB 12 zp semestr LLP/Erasmus Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z volitelných předmětů minimálně tolik, aby celková hodnota za absolvované předměty v ročníku činila 180 celkem. Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní bakalářskou zkouškou (SBZ), jejíž součástí je státní zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SBZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 v odpovídající skladbě. SBZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 23

24 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 1) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení nutný výuky Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 3 zp.* 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 3 zp.* 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp.* 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr celkem 23 rozsah ukončení nutný výuky Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 3 zp.* 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 2 zp.* 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 2 zp.* 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp.* 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr celkem 18 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. * předměty jsou součástí souhrnných zkoušek V souladu s čl. 25 bod b) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika I.; 2. za první rok studia získat minimálně 40. Součástí této hodnoty musí být kredity za předměty: Mikroekonomie I, Matematika II a kredity za souhrnné zkoušky. Souhrnné zkoušky za 1. ročník - povinné název souhrnné zkoušky zkratka garant podmínkou přihlášky ke zkoušce je získání z kurzů standardní termín složení zkoušky po 2. semestru Ekonomie EKSZ KEK 6 Makroekonomie I Mikroekonomie I Matematika MASZ PF-KMD 5 Matematika I a II po 2. semestru Nauka o podniku NOPSZ KPE 4 Nauka o podniku po 2. semestru 24

25 celkem ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení standardní výuky Kurzu Finance I FI1 KFU 2/1 2 zp.* 3. semestr Účetnictví I UC1 KFU 2/1 2 zp.* 3. semestr Úvod do managementu UMA KPE 2/2 3 zp.* 3. semestr Statistika I STI KSY 2/2 3 zp.* 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 2 zp.* 3. semestr Jazyk I (3. semestr) JA1 KCJ 0/2 2 zp.* 3. semestr Jazyk II (3. semestr) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr celkem 18 rozsah ukončení standardní výuky Kurzu Statistika II STII KSY 2/2 3 zp.* 4. semestr Účetnictví II UC2 KFU 1/2 2 zp.* 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 1 zp.* 4. semestr Finance II FI2 KFU 2/1 3 zp.* 4. semestr Jazyk I (4. semestr) JA1 KCJ 0/2 2 zp.* 4. semestr Jazyk II (4. semestr) JA2 KCJ 0/4 4 zk. 4. semestr celkem 15 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. * předměty jsou součástí souhrnných zkoušek Souhrnné zkoušky za 2. ročník - povinné název podmínkou přihlášky ke zkoušce souhrnné zkratka garant je získání z kurzů zkoušky standardní termín složení po Finance FISZ KFU 5 Finance I a II 4. semestru Statistika STSZ KSY 5 Statistika I a II 4. semestru Účetnictví UCSZ KFU 5 Účetnictví I a II 4. semestru celkem ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení standardní výuky Kurzu Řízená praxe RIP KHF 4 týdny 12 zp. 5. sem. Strategický marketing SMG KMG 3/1 2 zp. * 5. semestr Základy práva II ZP2 KPR 2/0 1 zp. * 5. semestr Jazyk I (5. semestr) JA1 KCJ 0/2 2 zp. * 5. semestr celkem 17 rozsah ukončení standardní výuky Kurzu Personální management PMA KPE 2/2 3 zp. * 6. semestr Světová ekonomika SEK KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk I (6. semestr) JA1 KCJ 0/2 2 zp. * 6. semestr celkem 9 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů 25

26 (viz musí být dodržena. * předměty jsou součástí souhrnných zkoušek Souhrnné zkoušky za 3. ročník - povinné název standardní podmínkou přihlášky ke zkoušce souhrnné zkratka garant termín složení je získání z kurzů zkoušky po Marketing MARSZ KMG 5 Marketing, Strategický marketing 5. semestru Základy ZPSZ KPR 4 Základy práva I a II 5. semestru práva Management MASZ KPE 5 Úvod do managementu 6. semestru Personální management Jazyk I JA1SZ KCJ 12 získání z jazyka I 6. semestru z semestru celkem 26 Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník rozsah ukončení standardní výuky Marketingový výzkum MVZ KMG 2/2 4 zk. 4. semestr Podniková logistika PLO KPE 2/1 5 zk 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zk. 5. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zk. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO KMG 2/1 4 zk. 6. semestr Tělesná výchova 2 pro HF TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 6. semestr Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů minimálně 16. Volitelné předměty rozsah ukončení standardní výuky Základy psychologie pro PE ZPE PF-KPP 2/0 3 zk. 3. semestr Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Kulturní historie KHT*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF -KTV 0/2 2 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H PF - KTV 0/2 2 zp. 4. semestr Komunikace a kom. služby KSS*H FM-NTI 1/2 3 zk. 5. semestr Aplikační software APS KIN 1/2 3 zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Hospodářská politika HPO KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Dějiny ekonomických teorií DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z volitelných předmětů minimálně tolik, aby celková hodnota za absolvované předměty v ročníku činila 180 celkem. Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ. 26

27 Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní bakalářskou zkouškou (SBZ), jejíž součástí je státní zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SBZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 v odpovídající skladbě a složil všechny souhrnné zkoušky. SBZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 27

28 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty název Zkratka Garant rozsah výuky ukončení Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H FP- 2/2 4 zp. 1. semestr KMD Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KOB 0/2 3 zp./zk. 1. semestr celkem 28 název Zkratka Garant rozsah výuky ukončení Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H FP- 2/2 5 zp./zk. 2. semestr KMD Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. V souladu s čl. 11 bod 1a) a s čl. 9 bod 2 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 ; 2. za první rok studia musí získat minimálně ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky ukončení Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika STA KSY 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Světová ekonomika SEKJ KEK 2/0 4 zk. 3. semestr Mezinárodní obchod MEO KOB 2/0 5 zk. 3. semestr 28

29 Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr celkem 36 rozsah výuky ukončení Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Daně a daňová praxe DDP KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 3 zk. 4. semestr Mezinárodní marketing MMG KMG 3/0 4 zk. 4. semestr Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 4. semestr Operace v mezinárod- OMO KOB 2/1 4 zp. 4. semestr ním obchodě Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr celkem 34 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Povinně volitelné předměty rozsah výuky ukončení Základy pojišťovnictví ZAP KPO 2/0 4 zk. 3. semestr Bankovní služby BFI KFU 2/0 2 zk. 4. semestr a finanční investování Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 4 kredity. Volitelné předměty rozsah ukončení výuky Jazyk III* JA3 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Zabezpečení ZOI FP- KMD 0/2 4 zp./zk. 3. semestr obchodních informací Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk III* JA3 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí - LLP/Erasmus PST KOB 12 zp semestr * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. semestru, v něm pokračuje až do 5. semestru. 29

30 3. ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky ukončení Základy práva II ZP2 KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Mezinárodní právo MEP KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Průvodní operace POM KOB 3/0 5 zk. 5. semestr v mezinárodním obchodě a celnictví Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr celkem 15 Odborná praxe ODP KOB KMG KFÚ KPE Závěrečná zpráva z praxe ZZP KOB KMG KFÚ KPE rozsah výuky 3 dny/ týden ukončení 12 zp. 6. semestr 6 zp. 6. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Stání bakalářská SZZMO zkouška KOB KMG KFÚ KPE celkem 24 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Povinně volitelné předměty rozsah ukončení výuky Jazyk II JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Marketingová MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr komunikace Úvod do finančního FŘPPI KFÚ 2/2 5 zp./zk. 5. semestr řízení Úvod do sociální politiky USP KPO 2/0 4 zk. 5. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Seminář z ekonomiky a techniky zahr.obchodu Globální retailing v Evropě SZO KOB 0/3 4 zp./zk. 6. semestr GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 4 kredity. 30

31 Volitelné předměty rozsah ukončení výuky Pojištění PMO KPO 2/1 4 zp./zk. 5. semestr v mezinárodním obchodu Jazyk III JA3 KCJ 0/2 4 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Angličtina AK1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr komunikativně Němčina komunikativně NK1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Strategický marketing SMG KMG 3/1 4 zp./zk. 5. semestr Psychologie obchodního POJ KOB 2/0 2 zk. 5. semestr jednání Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Angličtina komunikativně Němčina komunikativně II AK2 KCJ 0/2 3 zp./zk. 6. semestr NK2 KCJ 0/2 3 zp./zk. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student si může z volitelných předmětů zvolit libovolné množství předmětů. Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková I., Ph.D.) Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní bakalářskou zkouškou (SBZ), jejíž součástí je státní zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Ekonomika a management Mezinárodního obchodu. Ke SBZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 v odpovídající skladbě. SBZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 31

32 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 1) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty název zkratka Garant rozsah výuky ukončení Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 3 zp.* 1. semestr Aplikovaná matematika I AM1 KJB 2/2 3 zp.* 1. semestr Informatika I IN1 KJB 1/2 4 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/4 4 zp.* 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KJB 0/2 3 zk. 1. semestr celkem 25 název zkratka Garant rozsah výuky ukončení Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 3 zp.* 2. semestr Aplikovaná matematika II AM2 KJB 2/2 2 zp.* 2. semestr Informatika II IN2 KJB 2/2 5 zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 2 zp.* 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/4 4 zp.* 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr celkem 20 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. KJB - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie (VOŠMO), Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou. * předměty jsou součástí souhrnných zkoušek V souladu s čl. 25 bod b) Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Aplikovaná matematika I; 2. za první rok studia musí získat minimálně 40. Součástí této hodnoty musí být kredity za předměty: Mikroekonomie I, Aplikovaná matematika II a kredity za všechny souhrnné zkoušky. 32

33 Souhrnné zkoušky za 1. ročník - povinné podmínkou přihlášky ke standardní název souhrnné garant zkratka zkoušce je získání termín zkoušky z kurzů zkoušky Nauka o podniku NOPSZ KPE 4 Nauka o podniku 2. semestr Aplikovaná MESZ KJB 5 Aplikovaná matematika I 2. semestr matematika a II Ekonomie EKSZ KEK 6 Makroekonomie I 2. semestr a Mikroekonomie I celkem ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky ukončení Účetnictví I UC1 KFU 2/1 2 zp.* 3. semestr Právo I PR1 KJB 2/0 1 zp.* 3. semestr Statistika I STI KSY 2/2 3 zp.* 3. semestr Úvod do managementu UMA KPE 2/2 3 zp.* 3. semestr Světová ekonomika SEKJ KEK 2/0 4 zk. 3. semestr Mezinárodní obchod MEO KJB 2/0 2 zp.* 3. semestr Jazyk I JA1 KJB 0/4 2 zp.* 3. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr celkem 21 rozsah výuky ukončení Účetnictví II UC2 KFU 1/2 2 zp.* 4. semestr Právo II PR2 KJB 3/0 2 zp.* 4. semestr Statistika II STII KSY 2/2 3 zp.* 4. semestr Personální management PMA KPE 2/2 3 zp.* 4. semestr Operace v mezinárod. OMO KJB 2/1 3 zp.* 4. semestr Obchodě Jazyk I JA1 KJB 0/3 2 zp.* 4. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 4. semestr celkem 19 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. KJB - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie (VOŠMO), Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou. * předměty jsou součástí souhrnných zkoušek 33

34 Povinně volitelné předměty rozsah výuky ukončení Základy pojišťovnictví ZPO KPO 2/1 4 zk. 3. semestr Bankovní služby a BFI KFU 2/0 2 zk. 4. semestr finanční investování Tělesná výchova 2 pro TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4. semestr HF Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 2 kredity. Souhrnné zkoušky za 2. ročník - povinné název souhrnné podmínkou přihlášky ke standardní zkoušky zkratka garant zkoušce je získání termín z kurzů zkoušky Statistika STSZ KSY 5 Statistika I a II 4. semestr Účetnictví UCSZ KFÚ 5 Účetnictví I a II 4. semestr Management MASZ KPE 5 Úvod do managementu 4. semestr Personální management celkem ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky ukončení Mezinárodní právo MEP KJB 2/0 3 zp.* 5. semestr Marketing MKG KMG 2/1 2 zp.* 5. semestr Průvodní operace POM KJB 3/0 2 zp.* 5. semestr v mezinárodním obchodě a celnictví Daně a daňová praxe DDP KJB 2/2 4 zk. 5. semestr Jazyk I JA1 KJB 0/4 2 zp.* 5. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 5. semestr celkem 17 rozsah výuky ukončení Mezinárodní marketing MMGJ KMG 3/0 2 zp.* 6. semestr Úvod do finančního FŘPPI KFU 2/2 5 zk. 6. semestr řízení podniku Jazyk I JA1 KJB 0/3 2 zp.* 6. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zk. 6. semestr Bakalářská práce I - MO BPR1 KJB, 0/1 6 zp. 6. semestr KPE, KFÚ, KMG, KEK celkem 19 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: 34

35 zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. KJB - Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie (VOŠMO), Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou. * předměty jsou součástí souhrnných zkoušek Povinně volitelné předměty Seminář z ekonomiky a techniky zahr. obchodu Dějiny ekonomických teorií rozsah výuky ukončení Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 4 kredity. SZO KJB 0/3 4 zk. 6. semestr DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Volitelné předměty Název Zkratka Garant Rozsah Počet Ukončení výuky Zápis Angličtina AK1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr komunikativně Němčina komunikativně NK1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Angličtina AK2 KCJ 0/2 3 zk. 6. semestr komunikativně Němčina komunikativně NK2 KCJ 0/2 3 zk. 6. semestr Strategický marketing STM KMG 2/1 4 zk. 6. semestr Psychologie obchodního POJ KJB 2/0 2 zk. 6. semestr jednání Pracovní stáž PST KOB 12 zp semestr v zahraničí - LLP/Erasmus Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student si může z volitelných předmětů zvolit libovolné množství předmětů. Student, který si zapíše Angličtina (Němčina) komunikativně I musí si zapsat Angličtina (Němčina) komunikativně II. Student, který si zapíše Angličtina (Němčina) komunikativně I musí si zapsat Angličtina (Němčina) komunikativně II. Souhrnné zkoušky za 3. ročník - povinné Název Podmínkou přihlášky ke Počet souhrnné Zkratka Garant zkoušce je získání zkoušky z kurzů Právo PRSZ KJB 6 Právo I, II, Mezinárodní Mezinárodní obchod MEOS Z právo KJB 6 Mezinárodní obchod, Operace v mezinárodním obchodě, Průvodní operace v mezinárodním obchodě a celnictví Marketing MMSZ KMG 4 Marketing, Mezinárodní marketing Jazyk I. A1SZ KJB 8 Získání z Jazyka I F1SZ v 6. semestru N1SZ Standardní termín zkoušky 5. semestr 5. semestr 6. semestr 6. semestr 35

36 celkem 24 Student musí souhrnné zkoušky vykonat před nástupem na praxi. 4. ROČNÍK - povinné předměty Odborná praxe MO OPX KJB, KPE, KFÚ, KMG Bakalářská práce II - MO Státní bakalářská zkouška BPR2 SZZMO KJB, KPE, KFÚ, KMG, KEK rozsah výuky celkem 30 ukončení 10 týdnů 24 zp. 7. semestr 0/4 6 zp semestr Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se ukončuje státní bakalářskou zkouškou (SBZ), jejíž součástí je státní zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Ekonomika a management mezinárodního obchodu a obhajoba bakalářské práce. Student se přihlásí na některé z odborných kateder o zadání bakalářské práce v termínu stanoveném děkanem EF. Bakalářskou práci odevzdá vedoucímu bakalářské práce v termínu uvedeném v jejím zadání. Student se přihlašuje ke státní bakalářské zkoušce na katedře, pro kterou vypracoval bakalářskou práci. Ke státní bakalářské zkoušce se student může přihlásit pouze tehdy, jestliže získal minimálně 210, složil všechny předepsané souhrnné zkoušky a vypracoval bakalářskou práci, která byla vedoucím práce přijata. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 36

37 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2) Studijní program: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA - B 6202 Studijní obor: POJIŠŤOVNICTVÍ R ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky ukončení nutný Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Deskriptivní statistika I DS1 KSY 2/1 3 zp. 1. semestr Základy pojišťovnictví ZPO KPO 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr celkem 28 rozsah výuky ukončení nutný Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Teorie pravděpodobnosti TPS KSY 2/2 2 zp./zk. 2. semestr Deskriptivní statistika II DS2 KSY 2/1 4 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NAP KPE 2/2 4 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr celkem 33 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. V souladu s čl. 11 bod 1a) a s čl. 9 bod 2 Studijního a zkušebního řádu TUL, student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10 ; 2. za první rok studia získat minimálně ROČNÍK - povinné předměty rozsah ukončení standardní výuky Finance I FI1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Statistika pro SP1 KSY 2/2 3 zp. 3. semestr pojišťovnictví I Sociální zabezpečení SZB KPO 2/2 4 zp./zk. 3. semestr Základy psychologie a sociální komunikace ZPP PF-KPP 2/1 3 zp./zk. 3. semestr 37

38 Marketing v pojišťovnictví MVP KMG 2/1 5 zp./zk. 3. semestr Finanční matematika FMA KPO 2/2 4 zp./zk. 3. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr celkem 35 rozsah ukončení standardní výuky Finance II FI2 KFU 1/1 5 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPR 2/0 3 zk. 4. semestr Statistika pro SP2 KSY 2/2 5 zp./zk. 4. semestr pojišťovnictví II Pojištění majetku POM KPO 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0//2 4 zp. 4. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. * volitelný předmět si vybere student z předmětů (povinných, volitelných či povinně volitelných) vypsaných pro jiné studijní obory na EF v odpovídajícím semestru a musí být ukončen klasifikací (tento požadavek se nevztahuje na Jazyk II (pokrač.) a Němčina s certifikátem I ze skupiny povinně volitelných předmětů pro 2. a 3. ročník studijního oboru Podniková ekonomika). 3. ROČNÍK- povinné předměty název zkratka Garant rozsah výuky ukončení standardní Řízená praxe RIP KPO 4 týdny 12 zp. 5. semestr Základy práva II ZP2 KPR 2/0 3 zk. 5. semestr Ekonomika a řízení ERP1 KPO 2/2 3 zp. 5. semestr pojišťoven I Demografie DEM FP-KAP 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Daně a daňová praxe DDP KFU 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr Volitelný předmět *) min. 3 zp./zk. 5. semestr celkem min. 32 Světová ekonomika SEK KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Pojištění osob POO KPO 2/2 6 zp./zk. 6. semestr Ekonomika a řízení ERP2 KPO 2/0 4 zk. 6. semestr pojišťoven II Jazyk I JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Volitelný předmět *) min. 3 zp./zk. 6. semestr Státní bakalářská zkouška SZZPO KPO celkem min. 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. 38

39 Povinně volitelné předměty rozsah ukončení standardní výuky Podniková logistika PLO KPE 2/1 5 zp./zk. 5. semestr Marketingová MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr komunikace Optimalizační metody OME KSY 2/2 4 zp./zk. 5. semestr v ekonomické praxi Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO KMG 2/2 4 zp./zk. 6. semestr Globální retailing GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr v Evropě Jazyk II (pokrač.) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Volitelné předměty rozsah ukončení standardní výuky Komunikace a komunikační KSS*H NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Aplikační software APS KIN 1/2 3 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Tělesná výchova I TV1*H KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Hospodářská politika HPO KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Dějiny ekonomických teorií DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Tělesná výchova II TV2*H KTV 0/2 2 zp. 4. semestr Pracovní stáž v zahraničí - LLP/Erasmus PST KOB 12 zp semestr Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní bakalářskou zkouškou (SBZ) z Pojišťovnictví. Ke SBZ se student může přihlásit, jestliže získal minimálně 180 v odpovídající skladbě. SBZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Student se přihlašuje ke SBZ na katedře Pojišťovnictví. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 39

40 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 1) Studijní program: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA - B 6202 Studijní obor: POJIŠŤOVNICTVÍ R ROČNÍK - povinné předměty rozsah výuky ukončení nutný Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 3 zp.* 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 3 zp.* 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Deskriptivní statistika I DS1 KSY 2/1 1 zp.* 1. semestr Základy pojišťovnictví ZPO KPO 2/1 4 zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp.* 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr celkem 21 rozsah výuky ukončení nutný Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 3 zp.* 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 2 zp.* 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zk. 2. semestr Teorie pravděpodobnosti TPS KSY 2/2 2 zk. 2. semestr Deskriptivní statistika II DS2 KSY 2/1 1 zp*. 2. semestr Nauka o podniku NAP KPE 2/2 2 zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 2 zp.* 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr celkem 21 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů (viz musí být dodržena. Poznámka: zp. - získání není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. * předmět je součástí souhrnné zkoušky. V souladu s čl. 25 bod b) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí: 1. do konce zkouškového období za 1. semestr studia získat alespoň 10. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika I. 2. za první rok studia musí získat minimálně 40. Součástí této hodnoty musí být kredity za předměty: Mikroekonomie I, Matematika II a kredity za všechny souhrnné zkoušky. 40

T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U. www.ef.tul.cz

T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U. www.ef.tul.cz T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U 2010/2011 www.ef.tul.cz Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská

Více

INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci - 2006 ISBN 80-7083-598-2 2 OBSAH I. HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA 5 II.

Více

Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2012/2013. www.ef.tul.cz

Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2012/2013. www.ef.tul.cz Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 01 www.ef.tul.cz Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská, Liberec Stav ke dni: 0.. 01 Zpracovali:

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: 31. 7. 2013 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Stav ke dni: 1. 4. 2014 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017

INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017 INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Renata

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2007 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2007 Liberec, květen 2007 OBSAH: Strana ÚVOD 5 1. SYSTÉM STUDIA 6

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Projekt EQUIP. Školení tutorů

Projekt EQUIP. Školení tutorů Projekt EQUIP Školení tutorů EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní Součást operačního programu: Praha Adaptabilita Cílem projektu

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016

Informace o studiu na FSE UJEP v Ústí nad Labem - akademický rok 2015/2016 STUDIJNÍ PLÁNY a další informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 OB SAH: Vítejte na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem I. Základní data o FSE UJEP. II. Vedení a struktura FSE UJEP III. Studijní

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0

Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0 Bílá kniha terciárního vzdělávání - nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství 5.3.2009 blisty.cz str. 0 Text Hradeckého prohlášení My, níže podepsaní, odmítáme způsob přípravy Bílé

Více

Směrnice děkana č. 5/2015

Směrnice děkana č. 5/2015 Směrnice děkana č. 5/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2016/2017 Článek I.

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22

PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22 PROGRAM Vyšší odborné školy grafické 2009 10 Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ VOŠG

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR březen - červen 2016 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Kód. studijního oboru (KKOV)

Kód. studijního oboru (KKOV) 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností V následujícím textu se používají zkratky pro fakulty: FFÚ Fakulta financí a účetnictví FIS Fakulta informatiky a statistiky FMV Fakulta mezinárodních

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání

Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání Absolventi kurzu Fyzioterapie poruch dýchání odborný kurz se souhlasným stanoviskem UNIFY ČR, garant kurzu: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., Katedra fyzioterapie Jméno Pracoviště Kontakt MUDr. Hana RÚ

Více

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 1. Název - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!!

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! KONZULTAČNÍ hodiny LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013 Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! 1 Mgr. Štefan Balkó (kancelář 210) Úterý 15.-17.00 hod. Pátek 15.-16.00 hod. Nepřítomnost:

Více

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan 29. 1. 2015 doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., v. r. Právní kontrola:

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ Obsah 1. ÚVOD

Více

4 Studijní a pedagogická činnost

4 Studijní a pedagogická činnost 4 Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečňuje výuku v celkem sedmi studijních programech: Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Mezinárodní

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2007/08 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2007/08 5.,6./10. 40 26.,27./10. 43 9.,10./11. 45 7.,8./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr Jirásek

Více

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC.

KS Jičín - ČZU PEF Praha. Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/ ročník BC. KS Jičín - ČZU PEF Praha Přehled literatury a skript na LETNÍ semestr 2016/2017 1. ročník BC. Psychologie osobnosti a soc. psychologie - 10. a 11. 2. 2017 Mgr.Hana Chýlová Skripta: Rymešová, Chamoutová,-

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY hod kladivem 7,26kg Muži Finále 14:00) 1 Maška Libor 83 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. - 65.15 6 2 Pavlíček Miroslav 87

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Kariérové poradenství 2010/2011

Kariérové poradenství 2010/2011 Kariérové poradenství 2010/2011 Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2011 V letošním roce studuje na naší škole 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke studiu na vysoké škole si podalo celkem 44

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 8 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 číslo 4/2016 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více