INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015"

Transkript

1 INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015

2 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Stav ke dni: Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Renata Kotrčová 1. vydání Tisk: Vysokoškolský podnik s.r.o. Liberec, Studentská 2, Liberec Technická univerzita v Liberci ISBN

3 O B S A H I. EKONOMICKÁ FAKULTA 4 II. VĚDECKÁ RADA 6 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ 7 IV. KATEDRY 7 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 13 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 16 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 17 Ekonomika a management mezinárodního obchodu 23 Cestovní ruch 31 Ekonomika a management služeb 35 Pojišťovnictví 42 VII. Manažerská informatika 45 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 49 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika - včetně specializací 50 Podniková ekonomika - specializace Mezinárodní obchod 60 Pojišťovnictví 66 Regionální studia 69 Manažerská informatika 72 VIII. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 75 KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA IX. Podniková ekonomika 76 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 82 KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 83 X. BACHELOR STUDY PROGRAMME 87 FULL-TIME STUDY IN ENGLISH Business Administration 88 Information and Communication Management - University Neisse 91 XI. MASTER STUDY PROGRAMME 97 FULL-TIME STUDY IN ENGLISH Business Administration 98 XII. ERASMUS PROGRAMME - STUDY IN ENGLISH 104 XIII. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 106 PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Řízení a ekonomika podniku 107 Organizace a řízení podniků 111 Pojišťovnictví 115 Ekonomická informatika 118 XIV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/ XV. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZA AKADEMICKÝ ROK 2013/ XVI. POČTY ABSOLVENTŮ EF 130 XVII. HARMONOGRAM VÝUKY EF PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/ XVIII. HLAVNÍ PARTNEŘI EKONOMICKÉ FAKULTY 133 3

4 Sídlo fakulty: budova H - TUL Voroněžská ul Liberec I. EKONOMICKÁ FAKULTA Děkan fakulty: doc. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. Sekretariát děkana: Martina Burianová tel.: fax: Proděkani: Proděkanka pro vědu a výzkum: doc. Ing. Klára ANTLOVÁ, Ph.D. Referát proděkanky: Ing. Kateřina Feckaničová tel.: Proděkan pro vnější vztahy: Ing. Jaroslav DEMEL Oddělení vnějších vztahů: Ing. Marie Hlavatá tel.: Karel Caidler tel.:

5 Proděkanka pro studijní záležitosti: PhDr. Ing. Jaroslava DĚDKOVÁ, Ph.D. Referát proděkanů: Renata Kotrčová tel.: Proděkan pro koncepci studia a rozvoj: Ing. Mgr. Marek SKÁLA, Ph.D. Referát proděkanů: Renata Kotrčová tel.: Tajemnice fakulty: Ing. Jarmila HAWLOVÁ tel.: Vedoucí studijního oddělení: Lenka MRÁČKOVÁ tel: E- mail: Technik: Viktor PLCH 5

6 II. VĚDECKÁ RADA Předseda: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc., katedra ekonomie prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., katedra ekonomie doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, vedoucí katedry financí a účetnictví prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., prorektor, vedoucí katedry ekonomie doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., katedra ekonomie prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., katedra podnikové ekonomiky a managementu doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., vedoucí katedry marketingu a obchodu doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., vedoucí katedry informatiky Externí členové: prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví prof. Ing. Petr Doucek, CSc., VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., VÚTS, a.s., Liberec, Inovační a technologické centrum doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky doc. Ing. Václav Janeček, CSc., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská Ing. Roman Kracík, MBA, Řízení pobočkové sítě SME ČSOB, a. s. prof. Ing. Martin Mandel, CSc., VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Demoautoplast s.r.o. Čelákovice prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická 6

7 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ Podniková ekonomika: Ekonomika a management mezinárodního obchodu: Ekonomika a management služeb: Cestovní ruch: Pojišťovnictví: Manažerská informatika: Regionální studia: Information and Communication Management (Uni NISA): doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. IV. KATEDRY K A T E D R A P O D N I K O V É E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U - K P E prof. Ing. Ivan JÁČ, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPE: Iva Jelínková tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. Ing. Markéta Bartoňová Ing. Eliška Jirásková, Ph.D. JUDr. Eva Karhanová Horynová Ing. Sáva Kubias Ing. Jan Mačí Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Ing. Martina Ortová, Ph.D. prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Mgr. Karel Severa Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. 7

8 doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. Ing. Pavla Švermová, Ph.D. Ing. Lukáš Turčok, Ph.D. doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Lenka Bílková Ing. Hana Cesarová Ing. Vendula Macháčková Ing. Petr Melezínek Ing. Radka Pittnerová Ing. Karolína Přidalová Ing. Iva Špačková Ing. Libor Štros RNDr. Iveta Lukášová Ing. Jiří Václavík K A T E D R A I N F O R M A T I K Y - K I N doc. Ing. Jan SKRBEK, Dr. vedoucí katedry Sekretariát KIN: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Doktorandi: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. Ing. Zbyněk Hubínka Ing. David Kubát Ing. Dana Nejedlová, Ph.D. Ing. Athanasios Podaras, Ph.D. Ing. Petr Weinlich, Ph.D. Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D. Mgr. Tomáš Žižka Ing. Iva Hovorková Ing. Tomáš Langer Ing. Jiří Motejlek Ing. Jan Mrázek Ing. Eva Puhalová 8

9 Ekonomická fakulta 2014/2015 Ing. Petr Rozmajzl Ing. Tereza Semerádová KATEDRA EKONOMIE - KEK prof. Ing. Jiří KRAFT, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KEK: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Členové katedry: doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. Ing. Blanka Brandová, Ph.D. prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Ing. Jana Šimanová, Ph.D. Doktorandi: Ing. Veronika Bartošová Ing. Kristýna Brzáková Ing. Irena Fujerová Ing. Pavla Kubová Ing. Gabriela Machalová Ing. Petr Minárech Ing. Martin Petříček Ing. Lucie Staňková Ing. Iva Šírová Ing. Lenka Štibrányiová Ing. Pavla Zahradníková Externí pracovníci: Mgr. Jan Dovolil prof. Dr. Norbert Reetz 9

10 Ekonomická fakulta 2014/2015 KATEDRA EKONOMICKÉ STATISTIKY - KSY Ing. Vladimíra HOVORKOVÁ VALENTOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KSY: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Jiří Rozkovec Členové katedry: prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Ing. Jan Öhm prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ - KFÚ doc. Dr. Ing. Olga HASPROVÁ vedoucí katedry Sekretariát KFÚ: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucí katedry: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D. Členové katedry: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. Ing. Martina Černíková, Ph.D. Ing. Radana Hojná, Ph.D. Ing. Josef Horák Ph.D. Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. Ing. Olga Malíková, Ph.D. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Lenka Strýčková Ing. Jana Šmídová Ing. Markéta Bartoňová Doktorandi: 10

11 Ing. Martina Hliníková Ing. Ivana Chramostová Ing. David Pur Ing. Jitka Šturmová Externí pracovníci: Finanční manažer projektu: Ing. Monika Händelová, MBA Bc. Lukáš Černý K A T E D R A M A R K E T I N G U A O B C H O D U - K M G doc. Ing. Jozefína SIMOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KMG: Ilona Gambová tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Iveta Honzáková Ing. Lenka Červová, Ph.D. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Jaroslav Demel Ing. Světlana Myslivcová doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. Ing. Zuzana Švandová, Ph.D. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. Ing. Ĺubica Cinkánová Ing. Renata Čuhlová, BA Ing. Veronika Mašínová Ing. Jitka Němečková Ing. Jitka Novotová Mgr. Helena Kuncová doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 11

12 K A T E D R A C I Z Í C H J A Z Y K Ů - K C J Mgr. Hana STÁROVÁ vedoucí katedry Sekretariát KCJ: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. Mgr. Edita Drozdová Mgr. Halka Jandová Mgr. Květoslava Klápšťová, Ph.D. Mgr. Pavla Klopánová Taťjana Mydlářová, M. A. PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. Mgr. Jitka Otmarová Ing. Stanislava Pavlíková Mgr. Lenka Pávová, M.Litt. PhDr. Ivana Pekařová, M. A. Mgr. Petra Peldová Ing. Enrique Ramírez Farivar Sanei, M. A. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Mgr. Jitka Svobodová Andrlová PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. Zahraniční lektoři: Jerome Boyon, M. A. Matthew Griffon, B. A. Gabriele Hassler, M. A. PhDr. Ingo Herzig, M. A. Gladice Hughes, M.Sc. Dagmar Weginger, M. A. Externí pracovníci: Mgr. Věra Bitljanová, M. A. Miroslava Chroustová 12

13 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci zahájila výuku 1. září 1992, tehdy pod názvem Hospodářská fakulta, jako specializovaná fakulta ekonomického charakteru. K přejmenování Hospodářské fakulty na Ekonomickou fakultu došlo k V současné době má Ekonomická fakulta akreditovány bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, které uskutečňuje v prezenční a některé i v kombinované formě studia. Studijní programy se člení na studijní obory. Student studuje podle studijních plánů platných pro jednotlivé studijní obory a řídí se Studijním a zkušebním řádem TUL. Ekonomická fakulta TUL má pro bakalářské a magisterské studium akreditovány následující tři studijní programy. Dalším významným mezníkem ve vývoji Hospodářské fakulty je rok 1998, kdy bylo schváleno doktorské studium ve studijním oboru Organizace a řízení podniků. V roce 2000 bylo schváleno MŠMT doktorské studium oboru Ekonomická informatika uskutečňované společně s Vysokou školou pedagogickou (dnes UHK) Hradec Králové a Univerzitou Pardubice a v roce 2001 magisterské studium oboru Manažerská informatika a doktorské studium oboru Pojišťovnictví. Studijní program Hospodářská politika a správa Absolventi se uplatní především v pojišťovnách, finančních společnostech, v penzijních a investičních fondech a v podnicích, kde se mohou zabývat ekonomickými problémy spojenými s pojišťovnictvím, uplatněním výpočetní techniky a matematických metod v oblasti pojišťovnictví (počítače, sítě, informační služby, software apod.). Uplatnění mohou nalézt také ve sféře centrálního řízení (ministerstvo financí a jeho složky, ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho složky, především finanční a pracovní úřady, celní správa apod.). Díky získaným širším ekonomickým znalostem mohou nalézt uplatnění v ekonomických útvarech podniků a organizací i v ekonomických útvarech sféry centrálního řízení, veřejné správy a samosprávy. Cílem studijního oboru Regionálního studia je vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který se nejen dobře orientuje, ale dokáže i samostatně rozhodovat ve složitých vztazích mezi nositeli hospodářské politiky a podnikatelskými subjekty na lokální, národní i nadnárodní úrovni. Studijní program Ekonomika a management Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků. Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí. Absolventi magisterského studia jsou důkladně teoreticky i prakticky obeznámeni s informatikou, s informačními technologiemi a jejich využitím v ekonomické praxi. V jazykové výuce se předpokládá při ukončení magisterského studia znalost dvou světových jazyků. Studijní program Systémové inženýrství a informatika Součástí tohoto studijního programu je fakultou řízená praxe v podniku, kterou studenti absolvují ve třetím ročníku. Studenti tohoto studijního programu získají schopnosti: analyzovat a navrhovat optimální koncepci a zajišťovat provoz informačních systémů podnikatelských subjektů s ohledem na uživatele systému; efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v podnikatelské činnosti; racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu; pružně reagovat na dynamický rozvoj podnikatelského okolí. Podmínky pro studium a povinnosti studentů ve všech studijních programech a formách studia Ekonomické fakulty vymezuje Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci (viz 13

14 1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Studenti bakalářských studijních programů po absolvování všech studijních povinností prvních tří ročníků a vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Absolventi bakalářských studijních programů mohou odejít do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech na Ekonomické fakultě TUL nebo na jiných českých případně zahraničních vysokých školách. Studijní program B 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202R034 studijní obor Pojišťovnictví (pouze na dostudování) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208R085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 3 roky paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek 6210R R R001 studijní obor Ekonomika a management mezinárodního obchodu studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Ekonomika a management služeb studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Cestovní ruch (pouze na dostudování) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209R021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky 6209R012 studijní obor Information and Communication Management (Univerzita NISA ) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, výuka v jazyce anglickém. Tento studijní obor je zřízen na fakultě ve spolupráci s Fakultou pedagogickou TUL a se zahraničními partnery Hochschule Zittau/Goerlitz (Německo) a Politechnika Wroclaw, Filia Jelenia Gora (Polsko). První ročník studia probíhá na EF TUL, 2. rok v Polsku a 3. rok studia v Německu, kde zakončí studium a získají titul Bc. 2. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Navazující magisterské studijní programy mají formu dvouletých studijních programů navazujících na bakalářské studium. Absolventi těchto programů získávají titul inženýr (Ing.). Studijní program N 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202T T086 studijní obor Pojišťovnictví (pouze na dostudování) studium prezenční - standardní délka studia 2 roky studijní obor Regionální studia studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 14

15 Studijní program N 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208T085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 2 roky V průběhu studia možnost výběru specializace: Vybrané procesy v podniku, Podnik v mezinárodním prostředí, Marketing podniku, Podnikové finanční systémy. paralelní studijní program v anglickém jazyce - studium je organizováno pro cizince za poplatek studijní obor Podniková ekonomika - specializace Mezinárodní obchod studium prezenční - standardní délka studia 2 roky Studijní program N 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209T021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 3. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Doktorský studijní program navazuje na studia bakalářská a magisterská a je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní program P 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202V034 studijní obor Pojišťovnictví (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208V V119 studijní obor Řízení a ekonomika podniku studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 4 roky studijní obor Organizace a řízení podniků (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209V V003 studijní obor Ekonomická informatika studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 4 roky studijní obor Ekonomická informatika (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6209 SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS 6209V V003 Studijní obor Economics and Informatics studium prezenční i kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 4 roky Studijní obor Economics and Informatics (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 3 roky 15

16 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ FORMA STUDIA 16

17 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2012) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky na studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětu Matematika I a celkem získat minimálně 15 kreditů. V souladu s čl. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFU 2/1 3 zp. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika I ST1 KSY 2/2 5 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 25 17

18 Statistika II ST2 KSY 2/2 7 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UT2 KFU 1/2 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZAPR1 KPE 2/0 4 zk. 4. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RPRPE KPE 6 týdnů 10 zp. 5. semestr Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. semestr Finance podniku FPO KFÚ 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Základy práva II ZAPR2 KPE 2/0 4 zk. 5. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Práce s odborným textem POT KPE 0/1 1 zp. 5. semestr Bakalářská práce I BP1PE KEF 0/2 3 zp. 5. semestr kreditů celkem 34 Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 6. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Bakalářská práce II BP2PE KEF 0/4 5 zp. 6. semestr Státní závěrečná zkouška PESZZ KPE kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Bankovnictví BAN KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Podnikatelská etika v evropském PEE KMG 1/1 3 zp./zk. 4. semestr kontextu Sociální podnikání SOC KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. semestr Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 10 kreditů. 18

19 Volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Globální retailing v Evropě GRE*S KPE 2/1 3 zp./zk. 4., 6. semestr Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Aplikační software APSN KIN 1/2 4 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp semestr - LLP/Erasmus (1. semestr) Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 19

20 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 3 - pouze na dostudování) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H PF-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr kreditů celkem 28 Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H PF-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Matematika I. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika II. 2. ROČNÍK - povinné předměty Finance I FI1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika I STI KSY 2/2 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (3. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Jazyk II (3. semestr) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 30 20

21 Statistika II STII KSY 2/2 6 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPE 2/0 3 zk. 4. semestr Finance II FI2 KFU 1/1 5 zp./zk. 4. semestr Jazyk I (4. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Jazyk II (4. semestr) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 28 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RIP KEF 4 týdny 12 zp. 5. semestr Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Základy práva II ZP2 KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Jazyk I (5. semestr) JA1 KCJ 0/2 4 zp. 5. semestr kreditů celkem 24 Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. semestr Světová ekonomika SEK KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Jazyk I (6. semestr) JA1 KCJ 0/2 6 zp./zk. 6. semestr Státní závěrečná zkouška PESZZ KPE kreditů celkem 15 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Marketingový výzkum MVZ KMG 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Podniková logistika PLO KPE 2/1 5 zp./zk. 5. semestr Sociální podnikání SOP KPE 2/0 4 zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Optimalizační metody OME KSY 2/2 4 zp./zk. 5. semestr v ekonomické praxi Jazyk II (pokrač.) * JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO KMG 2/2 4 zp./zk. 6. semestr Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Jazyk II (pokrač.) * JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr * Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů ve 2. a 3. ročníku minimálně 21 kreditů. Volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Základy psychologie pro PE ZPE PF-KPP 2/0 3 zk. 3. semestr Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Kulturní historie KHT*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. semestr Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr 21

22 Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Aplikační software APS KIN 1/2 3 zp./zk. 5. semestr Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. semestr služby Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Pojištění v mezinárodním PMO KEK 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodě Hospodářská politika HPO KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Dějiny ekonomických teorií DET KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp semestr - LLP/Erasmus Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 22

23 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2013) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KMG 0/2 3 zp./zk. 1. semestr kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky na studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětu Matematika I a celkem získat minimálně 15 kreditů. V souladu s čl. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFU 2/1 3 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika STA5 KSY 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Světová ekonomika SEKMO KEK 2/0 3 zk. 3. semestr Mezinárodní obchod MEOB KMG 2/0 4 zk. 3. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 32 23

24 Účetnictví II UT2 KFU 1/2 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva pro MO ZPMO KPE 2/0 3 zk. 4. semestr Mezinárodní marketing MZMG KMG 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 4. semestr Operace v mezinárodním OMO KMG 2/1 4 zp./zk. 4. semestr obchodě Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 28 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 2. ročník Základy pojišťovnictví ZAPO KSY 2/0 3 zk. 3. semestr Podnikatelská etika v evropském PEE KMG 1/1 3 zp./zk. 4. semestr kontextu Bankovnictví BAN KFU 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Finance v mezinárodním obchodě FIMO KPE 0/2 3 zp./zk. 4. semestr Globální retailing v Evropě GRT KPE 2/1 3 zp./zk. 4. semestr Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 4. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 11 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník Jazyk III (-H) * JA3 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Zabezpečení obchodních ZOIN FP- KMD 2/0 3 zp./zk. 3. semestr informací Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 3. semestr služby Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I ** NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Angličtina komunikativně I *** AK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina komunikativně I *** NK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I ** NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk III (-H) * JA3 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Angličtina komunikativně II *** AK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Němčina komunikativně II *** NK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp semestr - LLP/Erasmus Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. semestru, v něm pokračuje až do 5. semestru. ** Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). *** Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. 24

25 3. ROČNÍK - povinné předměty Praktikum obchodního jednání PROJ KMG 0/2 3 zk. 5. semestr Mezinárodní právo MEP KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Průvodní operace v mezinárod. POMO KMG 2/0 4 zk. 5. semestr obchodě a celnictví Finance podniku FPO KFÚ 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Práce s odborným textem POT KPE 0/1 1 zp. 5. semestr Bakalářská práce I BP1MO KEF 0/2 3 zp. 5. semestr kreditů celkem 21 Řízená praxe RPRMO KMG 3 dny / týden 16 zp. 6. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Bakalářská práce II BP2MO KEF 0/4 5 zp. 6. semestr Stání závěrečná zkouška MOSZZ KMG kreditů celkem 26 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty Povinně volitelné předměty pro 3. ročník Jazyk II * (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Seminář z ekonomiky a techniky SEZO KMG 0/2 3 zp. 5. semestr zahraničního obchodu Úvod do sociální politiky USPMO KSY 0/2 4 zk. 5. semestr Jazyk II * (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 11 kreditů. Volitelné předměty pro 3. ročník Pojištění v mezinárodním PMO KEK 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodu Jazyk III (-H) JA3 KCJ 0/2 3 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. semestr Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 25

26 Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z vybraných předmětů společného základu studijního programu Ekonomika a management a z odborných předmětů tvořících profil oboru Ekonomika a management Mezinárodního obchodu a obhajoba bakalářské práce. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 26

27 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2 - pouze na dostudování ročník) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. semestr Matematika I MA1*H FP-KMD 2/2 4 zp. 1. semestr Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. semestr Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. semestr Obchodní korespondence OKO KMG 0/2 3 zp./zk. 1. semestr kreditů celkem 28 Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. semestr Matematika II MA2*H FP-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. semestr kreditů celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního semestru kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Matematika I. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika II. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. semestr Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Statistika STA KSY 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Světová ekonomika SEKJ KEK 2/0 4 zk. 3. semestr Mezinárodní obchod MEO KMG 2/0 5 zk. 3. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. semestr kreditů celkem 35 27

28 Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. semestr Daně a daňová praxe DDP KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZP1 KPE 2/0 3 zk. 4. semestr Mezinárodní marketing MMG KMG 3/0 4 zk. 4. semestr Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 4. semestr Operace v mezinárodním OMO KMG 2/1 4 zp. 4. semestr obchodě * Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 33 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Předmět OMO je součástí zkoušky z předmětu POM v ZS 3. ročníku. Povinně volitelné předměty pro 2. ročník Základy pojišťovnictví ZAP KSY 2/0 4 zk. 3. semestr Bankovní služby BFI KFU 2/0 2 zk. 4. semestr a finanční investování Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 11 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník Jazyk III* (*H) JA3 KCJ 0/2 4 zp. 3. semestr Zabezpečení obchodních ZOI FP- KMD 0/2 4 zp./zk. 3. semestr informací Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. semestr Němčina s certifikátem I ** NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Angličtina komunikativně I *** AK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina komunikativně I *** NK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I ** NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Jazyk III* (*H) JA3 KCJ 0/2 4 zp. 4. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. semestr Angličtina komunikativně II *** AK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Němčina komunikativně II *** NK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Pracovní stáž v zahraničí - LLP/Erasmus PST KMG 12 zp semestr * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. semestru, v něm pokračuje až do 5. semestru. ** Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). *** Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 28

29 3. ROČNÍK - povinné předměty Základy práva II ZP2 KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Mezinárodní právo MEP KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Průvodní operace POM KMG 2/0 5 zk. 5. semestr v mezinárodním obchodě a celnictví Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr kreditů celkem 14 Odborná praxe ODP KMG 3 dny/ 12 zp. 6. semestr týden Závěrečná zpráva z praxe ZZP KMG 6 zp. 6. semestr Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Stání závěrečná zkouška MOSZZ KMG kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 3. ročník Jazyk II * (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Úvod do finančního řízení FŘPPI KFÚ 2/2 5 zp./zk. 5. semestr Úvod do sociální politiky USP KSY 2/0 4 zk. 5. semestr Jazyk II * JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Seminář z ekonomiky SZO KMG 0/3 4 zp./zk. 6. semestr a techniky zahraničního obchodu Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Poznámka: Uvažuje-li student o pokračování v navazujícím studiu na EF TUL, doporučujeme absolvovat předmět Úvod do finančního řízení (FŘPPI). Volitelné předměty pro 3. ročník Pojištění v mezinárodním PMO KEK 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchodu Jazyk III (*H) JA3 KCJ 0/2 4 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Psychologie obchodního jednání POJ KMG 0/2 2 zk. 5. semestr Evropská unie a mezinárodní EUM KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr obchod Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 29

30 Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Ekonomika a management Mezinárodního obchodu. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 30

31 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 1 - pouze na dostudování a 3. ročník) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: CESTOVNÍ RUCH R001 UPOZORNĚNÍ: akreditace tohoto studijního oboru končí k datu ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. semestr Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 1. semestr Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. semestr Geografie cestovního ruchu GCE KPE 2/1 4 zp./zk. 1. semestr Dějiny kultury DKL KPE 2/1 3 zp./zk. 1. semestr Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 1. semestr Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 3 zp. 1. semestr kreditů celkem 27 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Matematika MA*H FP-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. semestr Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. semestr Geografie ČR GCR KPE 2/1 4 zp./zk. 2. semestr Ekonomika a podnikání EPS KPE 2/2 5 zp./zk. 2. semestr ve službách Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 2. semestr Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 3 zp. 2. semestr kreditů celkem 33 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga 2. ROČNÍK - povinné předměty Management cestovního ruchu MCR KPE 2/2 5 zp./zk. 3. semestr Účetnictví I UT1 KFÚ 2/1 3 zp. 3. semestr Statistika STA1 KSY 2/2 7 zp./zk. 3. semestr Technika služeb v cestovním TCR KPE 2/1 4 zp./zk. 3. semestr ruchu Základy cestovního ruchu ZCR KMG 2/1 4 zp./zk. 3. semestr Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 3. semestr Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 3 zp. 3. semestr kreditů celkem 28 31

32 Marketing cestovního ruchu MGC KMG 2/1 4 zp./zk. 4. semestr Účetnictví II UT2 KFÚ 1/2 4 zp./zk. 4. semestr Základy práva I ZAPR1 KPE 2/0 4 zk. 4. semestr Specifické formy cestovního FCR KMG 2/1 4 zp./zk. 4. semestr ruchu Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 4. semestr Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. semestr kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 2. ročník Globální problémy a ochrana GLP FP-KCH 2/0 2 zp. 3. semestr životního prostředí Metodika činnosti průvodce MPC KPE 2/1 3 zp./zk. 3. semestr Úvod do elektronického UEP KIN 2/0 3 zk. 3. semestr podnikání Základy multimédií PP1 KIN 0/2 2 zp. 3. semestr Animace v cestovním ruchu ANR FP-KSS 0/2 3 zp. 4. semestr Management lidských zdrojů MLZ KPE 2/1 3 zp./zk. 4. semestr v cestovním ruchu Marketingový výzkum MVZ KMG 2/2 4 zp./zk. 4. semestr Geografické informační systémy GISE KAP 1/2 4 zp./zk. 4. semestr pro regionální rozvoj Etika v podnikání EPO KMG 1/1 3 zp./zk. 4. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 8 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník Jazyk III * (-H) JA3 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina s certifikátem I ** NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3. semestr Angličtina komunikativně I *** AK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Němčina komunikativně I *** NK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. semestr Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4. semestr Jazyk III * (-H) JA3 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Němčina s certifikátem I ** NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Angličtina komunikativně II *** AK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Němčina komunikativně II *** NK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. semestru, v něm pokračuje až do 5. semestru. ** Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). *** Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. 32

33 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RPR KMG 4 týdny 6 zp. 5. semestr Závěrečná zpráva z praxe ZPR KMG 2 zp. 5. semestr Základy práva II ZAPR2 KPE 2/0 4 zk. 5. semestr Základy sociologie ZSP FP-KPP 2/0 3 zk. 5. semestr a psychologie v CR Marketingová strategie v CR MSC KMG 3/1 5 zp./zk. 5. semestr Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. semestr Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr kreditů celkem 26 Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. semestr Informační a rezervační IRT KIN 1/1 3 zp./zk. 6. semestr technologie v cestovním ruchu Cenová tvorba v cestovním CTR KFÚ 1/2 4 zp./zk. 6. semestr ruchu Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. semestr Státní závěrečná zkouška CRSZZ KMG 6. semestr kreditů celkem 17 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz KEF - jednotlivé katedry Ekonomické fakulty (student se hlásí na té katedře, kde byl zapsán na Řízenou praxi). Povinně volitelné předměty pro 3. ročník Hodnota zákazníka HZA KMG 2/1 4 zp./zk. 5. semestr Psychologie obchodního jednání POJS KMG 0/2 3 zk. 5. semestr Sociální podnikání SOC KPE 2/0 3 zk. 5. semestr Základy pojištění v CR ZAPCR KSY 2/0 3 zk. 5. semestr Interkulturní komunikace IKM KMG 2/1 3 zp./zk. 6. semestr Ochrana spotřebitele v CR OSP KMG 2/1 3 zp./zk. 6. semestr Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 6. semestr Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 6. semestr Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů minimálně 10 kreditů. Volitelné předměty pro 3. ročník Jazyk III (-H) JA3 KCJ 0/2 3 zp./zk. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr (pokrač.) Jazyk II (pokrač.) (*H) ** JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. semestr Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr (pokrač.) Jazyk II (pokrač.) (*H) ** JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. semestr Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp semestr -LLP/Erasmus * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). ** Student, který si zapíše Jazyk II v 5. semestru, v něm pokračuje až do 6. semestru. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 33

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: 31. 7. 2013 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava

Více

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika Studijní program P6028 Ekonomika a management Studijní obor Řízení a ekonomika podniku Základní charakteristika Doktorské studium oboru Řízení a ekonomika podniku je zacílené na podnik jako spojení lidských,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2011 Liberec, listopad 2012 OBSAH ÚVOD 4 1. SYSTÉM STUDIA 5 1.1 Přehled akreditovaných studijních programů 5 1.2 Bakalářské

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2006 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2006 Liberec, březen 2007 OBSAH: Strana ÚVOD 5 1. SYSTÉM STUDIA 6

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci mezi Smlouva o spolupráci Hochschule Zittau/Görlitz (FH) zastoupenou a Prof. Dr. Ing.- habil. Rainerem Hampelem Rektor Theodor-Körner-Allee 16 D-02763 Zittau dále jen Hochschule Zittau/Görlitz o Technickou

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998

Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová,

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

EF TUL spolupráce s podniky, institucemi a organizacemi z vnějšího prostředí

EF TUL spolupráce s podniky, institucemi a organizacemi z vnějšího prostředí EF TUL spolupráce s podniky, institucemi a organizacemi z vnějšího prostředí Jaroslav Demel, proděkan pro vnější vztahy EF TUL 17. září 2013 Podstata partnerství MODEL PARTNERSTVÍ Partneři si stanovují

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Bakalářské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012

Bakalářské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012 Bakalářské studijní programy 2011/2012 pro studenty zahajující studium v akademickém roce 2011/2012 1. vydání Provozně ekonomická fakulta MENDELU Zemědělská 1, 613 00 Brno tel.: 545 132 701 email: studijni@pef.mendelu.cz

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo

Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo PO 8:00-8:30 Velký sál OPF 1.r. Bc prezenční Všechny studijní obory 1.r. Bc P PO 8:40-9:40 PO

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Prosperita a lidskost se představuje založena v roce 1992 již přes 10.000 absolventů letos 3.089 studentů, 82 doktorandů Ústav ekonomiky, Ústav financí,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Ekonomická fakulta. Akademický

Ekonomická fakulta. Akademický Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2015/2016 OBSAH 1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015 Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2014/2015 Ekonomická Fakulta Akademický rok 2014/2015 OBSAH

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více