INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017"

Transkript

1 INFORMACE O STUDIU 2016 / 2017

2 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Renata Kotrčová 1. vydání Tisk: Vysokoškolský podnik s.r.o. Liberec, Studentská 2, Liberec Technická univerzita v Liberci,

3 O B S A H I. EKONOMICKÁ FAKULTA 4 II. VĚDECKÁ RADA 6 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ 7 IV. KATEDRY 7 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 13 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 16 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika 17 Ekonomika a management mezinárodního obchodu 23 Ekonomika a management služeb 31 Manažerská informatika 38 Cestovní ruch 42 VII. BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 46 VIII. Podniková ekonomika 47 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 53 PREZENČNÍ FORMA STUDIA Podniková ekonomika včetně specializací 54 Podniková ekonomika specializace Mezinárodní obchod 61 Regionální studia 64 IX. Manažerská informatika 67 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 70 KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA X. Podniková ekonomika 71 DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 75 PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA Řízení a ekonomika podniku 76 Organizace a řízení podniků 80 Ekonomická informatika 84 XI. BACHELOR STUDY PROGRAMMES 92 FULL-TIME STUDY IN ENGLISH Business Administration 93 Information and Communication Management University Neisse 96 XII. MASTER STUDY PROGRAMME 99 FULL-TIME STUDY IN ENGLISH Business Administration 100 XIII. DOCTORAL STUDY PROGRAMMES 103 FULL-TIME AND COMBINED STUDIES IN ENGLISH Business Economics and Management 104 XIV. Economics and Informatics 108 ERASMUS PROGRAMME STUDY IN ENGLISH 113 XV. HARMONOGRAM VÝUKY EF PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/

4 Ekonomická fakulta 2016/2017 I. EKONOMICKÁ FAKULTA Sídlo fakulty: budova H - TUL Voroněžská ul Liberec Děkan fakulty: prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. Sekretariát děkana: Tereza Marková tel.: Proděkani: Proděkanka pro vědu a výzkum: doc. Ing. Klára ANTLOVÁ, Ph.D. Referát proděkanky: Tereza Marková tel.: Proděkan pro vnější vztahy: Ing. Jaroslav DEMEL, Ph.D. Oddělení vnějších vztahů: Ing. Marie Hlavatá tel.: Karel Caidler tel.:

5 Ekonomická fakulta 2016/2017 Proděkanka pro studijní záležitosti: PhDr. Ing. Jaroslava DĚDKOVÁ, Ph.D. Referát proděkanů: Renata Kotrčová tel.: Proděkan pro koncepci studia a rozvoj: Ing. Mgr. Marek SKÁLA, Ph.D. Referát proděkanů: Renata Kotrčová tel.: Tajemnice fakulty: Ing. Jarmila HAWLOVÁ tel.: Vedoucí studijního oddělení: Ing. Iveta HONZÁKOVÁ tel: E- mail: Projektová manažerka: Mgr. Alena BOUKALOVÁ Technik: Viktor PLCH 5

6 II. VĚDECKÁ RADA EKONOMICKÉ FAKULTY Předseda: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc., katedra ekonomie prof. Ing. Jiří Fárek, CSc., katedra ekonomie doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, vedoucí katedry financí a účetnictví prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., prorektor, vedoucí katedry ekonomie doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., katedra ekonomie doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D., katedra marketingu a obchodu doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., katedra podnikové ekonomiky a managementu doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., vedoucí katedry marketingu a obchodu doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., vedoucí katedry informatiky Externí členové: prof. Ing. Jan Čapek, CSc., Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Petr Doucek, CSc., proděkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., Inovační a technologické centrum, VÚTS doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Václav Janeček, CSc., děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy Ing. Roman Kracík, MBA, Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group prof. Ing. Martin Mandel, CSc., Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., BIBS Vysoká škola Ing. Miroslav Opa, Ph.D., ředitel, DemoAutoplast prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., proděkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D., Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze 6

7 III. GARANTI STUDIJNÍCH OBORŮ Podniková ekonomika: Ekonomika a management mezinárodního obchodu: Ekonomika a management služeb: Cestovní ruch: Manažerská informatika: Regionální studia: Information and Communication Management (Uni NISA): doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. IV. KATEDRY K A T E D R A P O D N I K O V É E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U - K P E prof. Ing. Ivan JÁČ, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KPE: Iva Jelínková tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. JUDr. Eva Karhanová Horynová Ing. Jan Mačí, Ph.D. Ing. Markéta Mačí Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA Ing. Martina Ortová, Ph.D. prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Mgr. Karel Severa Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. 7

8 Ing. Pavla Švermová, Ph.D. doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. Ing. Eliška Valentová, Ph.D. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Dagmar Benediktová Ing. Mgr. Lenka Bílková Ing. Zuzana Fraňková Ing. Ladislava Míková Dipl. Wi. Ing. Markus Möllmann Ing. Natalie Pelloneová Ing. Radka Pittnerová Ing. Karolína Přidalová Ing. Josef Sedlář Ing. Iveta Stejskalová Ing. Lucie Synáková Ing. Iva Špačková Ing. Marie Vondráčková Ing. Mgr. Julia Zenina RNDr. Iveta Lukášová doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D. K A T E D R A I N F O R M A T I K Y - K I N doc. Ing. Klára ANTLOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KIN: Helena Šimonová tel.: Zástupce vedoucího katedry: Členové katedry: Mgr. Tereza Semerádová Ing. Zbyněk Hubínka Ing. David Kubát, Ing. Paed. IGIP. Ing. Dana Nejedlová, Ph.D. Ing. Athanasios Podaras, Ph.D. Ing. Petr Weinlich, Ph.D. Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D. Mgr. Tomáš Žižka doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. 8

9 Ekonomická fakulta Doktorandi: 2016/2017 Ing. Iva Hovorková Ing. Tomáš Langer Ing. Jitka Ládrová Ing. Jan Mrázek Ing. Petr Rozmajzl Mgr. Gabriel Szenczi KATEDRA EKONOMIE - KEK prof. Ing. Jiří KRAFT, CSc. vedoucí katedry Sekretariát KEK: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucího katedry: PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Členové katedry: Ing. Blanka Brandová, Ph.D. prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. Ing. Jana Šimanová, Ph.D. Doktorandi: Ing. Jan Boubín Ing. Kristýna Brzáková Ing. Sylvie Kotíková Mgr. Lukáš Krabec Ing. Lucie Staňková Externí pracovníci: prof. Dr. Norbert Reetz 9

10 K A T E D R A E K O N O M I C K É S T A T I S T I K Y - K S Y Ing. Jan ÖHM, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KSY: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: Mgr. Jiří Rozkovec Bc. Ing. Karina Benetti, Ph.D. Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D. Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. K A T E D R A F I N A N C Í A Ú Č E T N I C T V Í - K F Ú Ing. Martina ČERNÍKOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KFÚ: Věra Veselá tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. doc. Dr. Ing. Olga Hasprová Ing. Radana Hojná, Ph.D. Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. Ing. Olga Malíková, Ph.D. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. 10

11 Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Růžena Kafková Ing. Markéta Mačí Ing. Monika Händelová, MBA Ing. David Pur, Ph.D. K A T E D R A M A R K E T I N G U A O B C H O D U - K M G doc. Ing. Jozefína SIMOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KMG: Ilona Gambová tel.: Zástupce vedoucí katedry: Členové katedry: Doktorandi: Externí pracovníci: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D. Ing. Lenka Červová, Ph.D. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Ing. Světlana Myslivcová, Ing. Paed. IGIP. doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. Ing. Ĺubica Cinkánová Ing. Renata Čuhlová, BA Ing. Veronika Mašínová, Ph.D. Ing. Jitka Vávrová Ing. Jitka Novotová Mgr. Helena Kuncová doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 11

12 K A T E D R A C I Z Í C H J A Z Y K Ů - K C J PaedDr. Helena NEUMANNOVÁ, Ph.D. vedoucí katedry Sekretariát KCJ: Helena Šimonová tel.: Členové katedry: Mgr. Edita Drozdová Mgr. Halka Jandová Mgr. Květoslava Klápšťová, Ph.D. Mgr. Pavla Klopánová Taťjana Mydlářová, M. A. PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. Ing. Stanislava Pavlíková, Ph.D. Mgr. Lenka Pávová, M.Litt. Mgr. Petra Peldová Ing. Enrique Ramírez Ing. Mgr. Marek Skála, Ph.D. Mgr. Hana Stárová Mgr. Jitka Svobodová Andrlová PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D. Zahraniční lektoři: Jerome Boyon, M. A. Gabriele Hassler, M. A. PhDr. Ingo Herzig, M. A. Gladice Hughes, MSc. 12

13 V. AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci zahájila výuku 1. září 1992, tehdy pod názvem Hospodářská fakulta, jako specializovaná fakulta ekonomického charakteru. K přejmenování Hospodářské fakulty na Ekonomickou fakultu došlo k V současné době má Ekonomická fakulta akreditovány bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, které uskutečňuje v prezenční a některé i v kombinované formě studia. Studijní programy se člení na studijní obory. Student studuje podle studijních plánů platných pro jednotlivé studijní obory a řídí se Studijním a zkušebním řádem TUL. Ekonomická fakulta má pro bakalářské a magisterské studium akreditovány následující tři studijní programy. Studijní program Ekonomika a management Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků. Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí. Absolventi magisterského studia jsou důkladně teoreticky i prakticky obeznámeni s informatikou, s informačními technologiemi a jejich využitím v ekonomické praxi. V jazykové výuce se předpokládá při ukončení magisterského studia znalost dvou světových jazyků. Studijní program Hospodářská politika a správa Obor Regionální studia vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se nejen dobře orientují ve složitých vztazích mezi nositeli hospodářské politiky a podnikatelskými subjekty na lokální, národní i nadnárodní úrovni, ale dokáží se i samostatně rozhodovat. Studijní program Systémové inženýrství a informatika Součástí tohoto studijního programu je fakultou řízená praxe v podniku, kterou studenti absolvují ve třetím ročníku. Studenti tohoto studijního programu získají schopnosti: analyzovat a navrhovat optimální koncepci a zajišťovat provoz informačních systémů podnikatelských subjektů s ohledem na uživatele systému efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v podnikatelské činnosti racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu pružně reagovat na dynamický rozvoj podnikatelského okolí. Podmínky pro studium a povinnosti studentů ve všech studijních programech a formách studia Ekonomické fakulty vymezuje Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci (viz 13

14 1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Studenti bakalářských studijních programů po absolvování všech studijních povinností prvních tří ročníků a vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul bakalář (Bc.). Absolventi bakalářských studijních programů mohou odejít do praxe nebo mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech na Ekonomické fakultě TUL nebo na jiných českých případně zahraničních vysokých školách. Studijní program B 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208R R R R001 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 3 roky studijní obor Ekonomika a management mezinárodního obchodu studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Ekonomika a management služeb studium prezenční - standardní délka studia 3 roky studijní obor Cestovní ruch (pouze na dostudování) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6208 ECONOMICS AND MANAGEMENT 6208R085 studijní obor Business Administration studium prezenční a kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209R021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční s jednoroční praxí - standardní délka studia 3 roky Studijní program B 6209 SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS 6209R012 studijní obor Information and Communication Management (Univerzita NISA) studium prezenční - standardní délka studia 3 roky, výuka v jazyce anglickém. Tento studijní obor je akreditován ve spolupráci se zahraničními partnery Hochschule Zittau/Görlitz (Německo), Politechnika Wroclaw, Filia Jelenia Gora (Polsko). První ročník studia probíhá v Česku, 2. rok v Polsku a 3. rok studia v Německu, kde studenti studium zakončí a získají titul Bc. 2. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Navazující magisterské studijní programy mají formu dvouletých studijních programů navazujících na bakalářské studium. Absolventi těchto programů získávají titul inženýr (Ing.). Studijní program N 6202 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA 6202T086 studijní obor Regionální studia studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 14

15 Studijní program N 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208T085 studijní obor Podniková ekonomika studium prezenční a kombinované - standardní délka studia 2 roky Voliltelné specializace: Vybrané procesy v podniku, Podnik v mezinárodním prostředí, Marketing podniku, Podnikové finanční systémy. Studijní program N 6208 ECONOMICS AND MANAGEMENT 6208T085 studijní obor Business Administration studium prezenční a kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 2 roky Studijní program N 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209T021 studijní obor Manažerská informatika studium prezenční - standardní délka studia 2 roky 3. DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Doktorský studijní program navazuje na studia bakalářská a magisterská a je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní program P 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT 6208V V119 studijní obor Řízení a ekonomika podniku studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 4 roky studijní obor Organizace a řízení podniků (pouze na dostudování) studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 3 roky Studijní program P 6208 ECONOMICS AND MANAGEMENT 6208V097 studijní obor Business Economics and Management studium prezenční i kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 4 roky Studijní program P 6209 SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA 6209V003 studijní obor Ekonomická informatika studium prezenční i kombinované - standardní délka studia 4 roky Studijní program P 6209 SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS 6209V003 Studijní obor Economics and Informatics studium prezenční i kombinované v anglickém jazyce - standardní délka studia 4 roky 15

16 VI. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY PREZENČNÍ FORMA STUDIA 16

17 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2016) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. Základy práva I ZAPR1 KPE 2/0 3 zk. 1. Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. Nauka o podniku I NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk Úvod do podnikové ekonomiky Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. kreditů celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga V 1. ročníku si student smí zapsat pouze povinné předměty 1. ročníku svého studijního plánu. Požadavky na studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního u kredity z předmětu Matematika I a celkem získat minimálně 15 kreditů. V souladu s čl. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFÚ 2/2 3 zp. 3. Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. Statistika I ST1 KSY 2/2 4 zp. 3. Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 3. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. kreditů celkem 24 17

18 Statistika II ST2 KSY 2/2 7 zp./zk. 4. Účetnictví II UT2 KFÚ 1/2 4 zp./zk. 4. Nauka o podniku II PEP KPE 2/1 4 zp./zk Podnikové procesy Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 4. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RPRPE KPE 6 týdnů 10 zp. 5. Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. Finance podniku FPO KFÚ 3/2 5 zp./zk. 5. Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 5. Základy práva II ZAPR2 KPE 2/0 4 zk. 5. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 5. Práce s odborným textem POT katedry * 0/1 1 zp. 5. Bakalářská práce I BP1PE katedry * 0/2 3 zp. 5. kreditů celkem 35 Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 6. Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 4 zp./zk. 6. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. Bakalářská práce II BP2PE katedry * 0/4 5 zp. 6. Státní závěrečná zkouška PESZZ KPE kreditů celkem 22 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Katedry - student si zapíše katedru, na které připravuje bakalářskou práci. Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Rodinné podnikání ROD KPE 1/2 4 zp./zk. 3. Bankovnictví BAN KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. Podnikatelská etika PEE KMG 1/1 3 zp./zk. 4. v evropském kontextu Sociální podnikání SOC KPE 2/0 3 zk. 5. Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 3 zk. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student, který si zapíše Jazyk II v 5. u, v něm pokračuje až do 6. u. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 10 kreditů. 18

19 Volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. Němčina s certifikátem I NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 3. Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp Němčina s certifikátem I NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. Aplikační software APSN KIN 1/2 4 zp./zk. 5. Němčina s certifikátem I NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. Globální retailing v Evropě GRE*S KPE 2/1 3 zp./zk. 6. Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. Němčina s certifikátem I NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 19

20 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2012) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: PODNIKOVÁ EKONOMIKA R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. Základy sociologie ZSC*H PF-KFL 2/1 3 zp./zk. 1. Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. Nauka o podniku I NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk Úvod do podnikové ekonomiky Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. kreditů celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky na studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního u kredity z předmětu Matematika I a celkem získat minimálně 15 kreditů. V souladu s čl. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFU 2/1 3 zp. 3. Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. Statistika I ST1 KSY 2/2 5 zp. 3. Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. Základy práva I ZAPR1 KPE 2/0 3 zk. 3. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 3. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. kreditů celkem 28 20

21 Statistika II ST2 KSY 2/2 7 zp./zk. 4. Účetnictví II UT2 KFU 1/2 4 zp./zk. 4. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 4. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. kreditů celkem 19 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RPRPE KPE 6 týdnů 10 zp. 5. Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. Finance podniku FPO KFÚ 2/1 4 zp./zk. 5. Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 5. Základy práva II ZAPR2 KPE 2/0 4 zk. 5. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 5. Práce s odborným textem POT KPE 0/1 1 zp. 5. Bakalářská práce I BP1PE katedry * 0/2 3 zp. 5. kreditů celkem 34 Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 6. Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 6. Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. Bakalářská práce II BP2PE katedry * 0/4 5 zp. 6. Státní závěrečná zkouška PESZZ KPE kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Katedry - student si zapíše katedru, na které připravuje bakalářskou práci. Povinně volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Bankovnictví BAN KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. Podnikatelská etika v evropském PEE KMG 1/1 3 zp./zk. 4. kontextu Sociální podnikání SOC KPE 2/0 3 zk. 5. Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 5. služby Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 6. Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student, který si zapíše Jazyk II v 5. u, v něm pokračuje až do 6. u. Student je povinen získat ze skupiny povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 10 kreditů. 21

22 Volitelné předměty pro 2. a 3. ročník Sociální komunikace SKO*H PF-KFL 2/0 2 zk. 3. Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. Tělesná výchova I TV1*H PF-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. Globální retailing v Evropě GRE*S KPE 2/1 3 zp./zk. 6. Tělesná výchova II TV2*H PF-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. Aplikační software APSN KIN 1/2 4 zp./zk. 5. Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Podniková ekonomika. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 22

23 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2013) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. Matematika I MA1-H PF-KMD 2/2 5 zp. 1. Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. Obchodní korespondence OKO KMG 0/2 3 zp./zk. 1. kreditů celkem 29 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. Matematika II MA2-H PF-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. Nauka o podniku I NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk Úvod do podnikové ekonomiky Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. kreditů celkem 31 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. V 1. ročníku si student smí zapsat pouze povinné předměty 1. ročníku svého studijního plánu. Požadavky na studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního u kredity z předmětu Matematika I a celkem získat minimálně 15 kreditů. V souladu s čl. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UT1 KFU 2/1 3 zp. 3. Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. Statistika STA5 KSY 2/2 5 zp./zk. 3. Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. Světová ekonomika SEKMO KEK 2/0 3 zk. 3. Mezinárodní obchod MEO KMG 2/0 4 zk. 3. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 3. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. kreditů celkem 32 23

24 Účetnictví II UT2 KFU 1/2 4 zp./zk. 4. Základy práva pro MO ZPMO KPE 2/0 3 zk. 4. Mezinárodní marketing MZMG KMG 2/1 4 zp./zk. 4. Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 4. Operace v mezinárodním OMO KMG 2/1 4 zp./zk. 4. obchodě Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 4. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. kreditů celkem 28 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 2. ročník Základy pojišťovnictví ZAPO KSY 2/0 3 zk. 3. Podnikatelská etika v evropském PEE KMG 1/1 3 zp./zk. 4. kontextu Bankovnictví BAN KFU 2/1 4 zp./zk. 4. Finance v mezinárodním obchodě FIMO KPE 0/2 3 zp./zk. 4. Globální retailing v Evropě GRT KPE 2/1 3 zp./zk. 4. Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 4. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 11 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník Jazyk III (-H) * JA3 KCJ 0/2 3 zp. 3. Zabezpečení obchodních ZOIN FP-KMD 2/0 3 zp./zk. 3. informací Komunikace a komunikační KSS*H FM-NTI 1/2 3 zp./zk. 3. služby Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. Němčina s certifikátem I ** NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. Angličtina komunikativně I *** AK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. Němčina komunikativně I *** NK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. Němčina s certifikátem I ** NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. Jazyk III (-H) * JA3 KCJ 0/2 3 zp. 4. Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. Angličtina komunikativně II *** AK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. Němčina komunikativně II *** NK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. u, v něm pokračuje až do 5. u. ** Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). *** Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. 24

25 3. ROČNÍK - povinné předměty Praktikum obchodního jednání PROJ KMG 0/2 3 zk. 5. Mezinárodní právo MEP KPE 2/0 3 zk. 5. Průvodní operace v mezinárod. POMO KMG 2/0 4 zk. 5. obchodě a celnictví Finance podniku FPO KFÚ 2/1 4 zp./zk. 5. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 5. Práce s odborným textem POT KPE 0/1 1 zp. 5. Bakalářská práce I BP1MO katedry * 0/2 3 zp. 5. kreditů celkem 21 Řízená praxe RPRMO KMG 3 dny / týden 16 zp. 6. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. Bakalářská práce II BP2MO katedry * 0/4 5 zp. 6. Stání závěrečná zkouška MOSZZ KMG kreditů celkem 26 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Katedry - student si zapíše katedru, na které připravuje bakalářskou práci. Povinně volitelné předměty pro 3. ročník Jazyk II * (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. Seminář z ekonomiky a techniky SEZO KMG 0/2 3 zp. 5. zahraničního obchodu Úvod do sociální politiky USPMO KSY 0/2 4 zk. 5. Jazyk II * (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Student, který si zapíše Jazyk II v 5. u, v něm pokračuje až do 6. u. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 11 kreditů. Volitelné předměty pro 3. ročník Pojištění v mezinárodním PMO KEK 2/1 4 zp./zk. 5. obchodu Jazyk III (-H) JA3 KCJ 0/2 3 zp./zk. 5. Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 5. Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 25

26 Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z vybraných předmětů společného základu studijního programu Ekonomika a management a z odborných předmětů tvořících profil oboru Ekonomika a management Mezinárodního obchodu a obhajoba bakalářské práce. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 26

27 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2 - pouze na dostudování) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT MEZINÁRODNÍHO OBCHODU R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1*H KEK 2/2 6 zp./zk. 1. Matematika I MA1*H FP-KMD 2/2 4 zp. 1. Informatika I IN1 KIN 1/2 4 zp. 1. Hospodářská geografie HGR KPE 2/1 4 zp./zk. 1. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. Obchodní korespondence OKO KMG 0/2 3 zp./zk. 1. kreditů celkem 28 Makroekonomie I MK1 KEK 2/2 6 zp./zk. 2. Matematika II MA2*H FP-KMD 2/2 5 zp./zk. 2. Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. Nauka o podniku NOP KPE 2/2 7 zp./zk. 2. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. kreditů celkem 30 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního u kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Matematika I. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika II. 2. ROČNÍK - povinné předměty Účetnictví I UC1 KFU 2/1 4 zp. 3. Marketing MKG KMG 2/2 5 zp./zk. 3. Statistika STA KSY 2/2 5 zp./zk. 3. Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 3. Světová ekonomika SEKJ KEK 2/0 4 zk. 3. Mezinárodní obchod MEO KMG 2/0 4 zk. 3. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 3. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. kreditů celkem 34 27

28 Účetnictví II UC2 KFU 1/2 5 zp./zk. 4. Daně a daňová praxe DDP KFÚ 2/1 4 zp./zk. 4. Základy práva I ZP1 KPE 2/0 3 zk. 4. Mezinárodní marketing MMG KMG 3/0 4 zk. 4. Personální management PEM KPE 2/2 5 zp./zk. 4. Operace v mezinárodním OMO KMG 2/1 4 zp. 4. obchodě * Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 4. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zp./zk. 4. kreditů celkem 33 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Předmět OMO je součástí zkoušky z předmětu POM v ZS 3. ročníku. Povinně volitelné předměty pro 2. ročník Základy pojišťovnictví ZAP KSY 2/0 4 zk. 3. Bankovní služby a finanční investování BFI KFU 2/0 2 zk. 4. Katedry mají právo při nižším počtu studentů než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat z povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 11 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník Jazyk III* (*H) JA3 KCJ 0/2 4 zp. 3. Zabezpečení obchodních ZOI FP-KMD 0/2 4 zp./zk. 3. informací Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3., 5. Němčina s certifikátem I ** NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. Angličtina komunikativně I *** AK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. Němčina komunikativně I *** NK1 KCJ 0/2 3 zp. 3. Němčina s certifikátem I ** NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. Jazyk III* (*H) JA3 KCJ 0/2 4 zp. 4. Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4., 6. Angličtina komunikativně II *** AK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. Němčina komunikativně II *** NK2 KCJ 0/2 3 zp. 4. Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp * Student, který si zapíše Jazyk III ve 3. u, v něm pokračuje až do 5. u. ** Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). *** Student, který si zapíše předmět Angličtina (Němčina) komunikativně I, musí si zapsat předmět Angličtina (Němčina) komunikativně II. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 28

29 3. ROČNÍK - povinné předměty Základy práva II ZP2 KPE 2/0 3 zk. 5. Mezinárodní právo MEP KPE 2/0 3 zk. 5. Průvodní operace POM KMG 2/0 5 zk. 5. v mezinárodním obchodě a celnictví Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 5. kreditů celkem 14 Odborná praxe ODP KMG 3 dny/týden 12 zp. 6. Závěrečná zpráva z praxe ZZP KMG 6 zp. 6. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. Stání závěrečná zkouška MOSZZ KMG kreditů celkem 23 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinně volitelné předměty pro 3. ročník Jazyk II * (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. Marketingová komunikace MKO KMG 2/1 4 zp./zk. 5. Úvod do finančního řízení FŘPPI KFÚ 2/2 5 zp./zk. 5. Úvod do sociální politiky USP KSY 2/0 4 zk. 5. Jazyk II * JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. Seminář z ekonomiky SZO KMG 0/3 4 zp./zk. 6. a techniky zahraničního obchodu Globální retailing v Evropě GRE KPE 2/1 4 zp./zk. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Student, který si zapíše Jazyk II v 5. u, v něm pokračuje až do 6. u. Poznámka: Uvažuje-li student o pokračování v navazujícím studiu na EF TUL, doporučujeme absolvovat předmět Úvod do finančního řízení (FŘPPI). Volitelné předměty pro 3. ročník Pojištění v mezinárodním PMO KEK 2/1 4 zp./zk. 5. obchodu Jazyk III (*H) JA3 KCJ 0/2 4 zp./zk. 5. Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. Strategický marketing SMG KMG 3/1 5 zp./zk. 5. Psychologie obchodního jednání POJ KMG 0/2 2 zk. 5. Evropská unie a mezinárodní EUM KMG 2/1 4 zp./zk. 5. obchod Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 29

30 Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů tvořících obsah oboru Ekonomika a management Mezinárodního obchodu. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 30

31 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 2013) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT SLUŽEB R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 1. Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. Hospodářská geografie HOG KPE 2/1 3 zp./zk. 1. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 1. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 1. kreditů celkem 25 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. Nauka o podniku I NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk Úvod do podnikové ekonomiky Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. Matematika MA*H FP-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. Ekonomika a podnikání EPS*S KPE 2/2 4 zp./zk. 2. ve službách Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 3 zp. 2. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 2. kreditů celkem 35 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. V 1. ročníku si student smí zapsat pouze povinné předměty 1. ročníku svého studijního plánu. Požadavky na studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního u kredity z předmětu Úvod do managementu a celkem získat minimálně 15 kreditů. V souladu s čl. 7 Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětu Makroekonomie I. Studenti jsou povinni si zvolit během letního u 1. ročníku studia jednu ze specializací - Finanční a pojišťovací služby nebo Cestovní ruch. V případě, že zájem studentů překročí kapacitní možnosti jedné ze specializací, budou studenti zařazeni do specializace podle prospěchu z předchozího u. 31

32 2. ROČNÍK - povinné předměty Marketing služeb MGS KMG 2/2 5 zp./zk. 3. Účetnictví I UT1 KFÚ 2/1 3 zp. 3. Statistika STA5 KSY 2/2 5 zp./zk. 3. Ekonomika služeb veřejného EVS KPE 2/2 5 zp./zk. 3. sektoru Základy pojišťovnictví ZPOEM KSY 2/1 3 zp./zk. 3. Základy práva I ZAPR1 KPE 2/0 3 zk. 3. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 3. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 4 zp. 3. kreditů celkem 31 Účetnictví II UT2 KFÚ 1/2 4 zp./zk. 4. Vybrané finanční služby VFS KFÚ 2/0 3 zk. 4. Personální management PMT KPE 2/2 5 zp./zk. 4. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 4. Jazyk II (*H) JA2 KCJ 0/4 5 zk. 4. kreditů celkem 20 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Povinné předměty specializace - 2. a 3. ročník Specializace FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY (v IS/STAG uvedeno jako verze 2016FPS) Finanční a pojistná matematika FPEM KSY 2/1 3 zp./zk. 3. Pojištění osob POEM KSY 2/2 4 zp./zk. 4. Regulace a podnikání institucí PIFT KSY 2/1 3 zp./zk. 5. finančního trhu Pojištění podnikatelů a živnostníků PPZMS KSY 2/0 3 zk. 6. kreditů celkem 13 Povinné předměty specializace - 2. a 3. ročník Specializace CESTOVNÍ RUCH (v IS/STAG uvedeno jako verze 2016CR) Cestovní ruch CER1 KMG 2/1 3 zp./zk. 3. Management služeb cestovního MAS KPE 2/1 3 zp./zk. 4. ruchu Informační a rezervační IRT KIN 1/1 3 zp./zk. 5. technologie v cestovním ruchu Mezinárodní cestovní ruch MZCR KMG 2/1 3 zp./zk. 6. kreditů celkem 12 32

33 Povinně volitelné předměty pro 2. ročník Cestovní ruch CER1 KMG 2/1 3 zp./zk. 3. Finanční a pojistná matematika FPEM KSY 2/1 3 zp./zk. 3. Podniková logistika PLO*S KPE 2/1 4 zp./zk. 3. Úvod do elektronického podnikání UEP KIN 2/0 3 zk. 3. Vybrané operace v mezinárodním VOMO KMG 2/0 3 zp. 3. obchodě Hospodářská politika I HPO1 KEK 3/0 4 zk. 4. / 6. Management služeb cestovního MAS KPE 2/1 3 zp./zk. 4. ruchu Pojištění osob POEM KSY 2/2 4 zp./zk. 4. Světová ekonomika SEKE KEK 3/0 3 zk. 4. Úvod do multimediálních technologií UMMN KIN 2/2 3 zp./zk. 4. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupin povinných předmětů specializace a povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 15 kreditů. Volitelné předměty pro 2. ročník Němčina s certifikátem I * NE1A KCJ 0/2 3 zp. 3. Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 3. Obchodní korespondence OKO KMG 0/2 3 zp./zk. 3. Němčina s certifikátem I * NE1B KCJ 0/2 3 zp. 4. Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 4. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. 3. ROČNÍK - povinné předměty Řízená praxe RPRMS KPE 6 týdnů 10 zp. 5. Bakalářská práce I BP1MS katedry * 0/2 3 zp. 5. Práce s odborným textem POT KPE 0/1 1 zp. 5. Strategický marketing STMG KMG 2/2 5 zp./zk. 5. Základy práva II ZAPR2 KPE 2/0 4 zk. 5. Účetnictví vybraných subjektů UVS KFÚ 3/0 4 zk. 5. poskytujících služby Služby státní správy a územní SUS KPE 2/0 3 zk. 5. samosprávy Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/4 3 zp. 5. kreditů celkem 33 33

34 Bakalářská práce II BP2MS katedry * 0/4 5 zp. 6. Zdanění subjektů terciárního DTS KFÚ 2/1 3 zp./zk. 6. sektoru Informační technologie ITSN KIN 1/1 2 zp./zk. 6. ve službách Globální retailing v Evropě GRE*S KPE 2/1 3 zp./zk. 6. Jazyk I (*H) JA1 KCJ 0/2 5 zp./zk. 6. Státní závěrečná zkouška MSSZZ KPE kreditů celkem 18 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz * Katedry - student si zapíše katedru, na které připravuje bakalářskou práci. Povinně volitelné předměty pro 3. ročník Finance podniku FPO KFÚ 2/1 4 zp./zk. 5. Informace a znalosti IZSN KIN 2/0 3 zk. 5. v organizacích služeb Informační a rezervační IRT KIN 1/1 3 zp./zk. 5. technologie v cestovním ruchu Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 5. Marketingová komunikace MKO1 KMG 2/1 3 zp./zk. 5. Sociální podnikání SOC KPE 2/0 3 zk. 5. Regulace a podnikání institucí PIFT KSY 2/1 3 zp./zk. 5. finančního trhu Jazyk II (pokrač.) (*H) JA2 KCJ 0/2 3 zp. 6. Malé a střední podnikání MSP KPE 2/1 5 zp./zk. 6. Mezinárodní cestovní ruch MZCR KMG 2/1 3 zp./zk. 6. Pojištění podnikatelů a živnostníků PPZMS KSY 2/0 3 zk. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Student je povinen získat ze skupin povinných předmětů specializace a povinně volitelných předmětů za 2. a 3. ročník minimálně 15 kreditů. Volitelné předměty pro 3. ročník Němčina s certifikátem I * NE1C KCJ 0/2 3 zp. 5. Praktikum obchodního jednání PROJ KMG 0/2 3 zp./zk. 5. Tělesná výchova I TV1*H FP-KTV 0/2 2 zp. 5. Němčina s certifikátem I * NE1D KCJ 0/2 3 zp. 6. Spotřebitelské chování SPO1 KMG 2/2 3 zp./zk. 6. Pracovní stáž v zahraničí PST KMG 12 zp. 6. Tělesná výchova II TV2*H FP-KTV 0/2 2 zp. 6. Katedry mají právo při počtu studentů nižším než 15 volitelný předmět neotvírat. Z volitelných předmětů si student vybírá předměty tak, aby celková hodnota získaných kreditů za studium činila minimálně 180 kreditů. * Němčina s certifikátem I - bližší informace o možnosti volby tohoto předmětu na KCJ (PaedDr. Vlčková, Ph.D.). Podmínky pro získání titulu bakalář (Bc.) Studium se řádně ukončuje obhajobou bakalářské práce z oblasti specializace a státní závěrečnou zkouškou (SZZ), jejíž součástí je zkouška z odborných předmětů oboru. Ke SZZ se může student přihlásit, jestliže získal minimálně 180 kreditů v odpovídající skladbě. Student se přihlašuje ke státní závěrečné zkoušce na katedře garantující daný obor. SZZ se konají zpravidla dvakrát do roka: v měsících červnu a v únoru. Po získání titulu bakalář je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Ekonomické fakultě TUL, či dalších fakultách v ČR nebo nastoupit do praxe. 34

35 Studijní plán platný pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce a později (v IS/STAG uvedeno jako verze 1 - pouze na dostudování) Studijní program: EKONOMIKA A MANAGEMENT - B 6208 Studijní obor: EKONOMIKA A MANAGEMENT SLUŽEB R ROČNÍK - povinné předměty Mikroekonomie I MI1 KEK 2/2 7 zp./zk. 1. Úvod do managementu MAN KPE 2/2 5 zp./zk. 1. Informatika I INN1 KIN 1/2 3 zp. 1. Hospodářská geografie HOG KPE 2/1 3 zp./zk. 1. Obchodní korespondence OKO KMG 0/2 3 zp./zk. 1. Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 1. Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 3 zp. 1. kreditů celkem 26 Makroekonomie I MK1E KEK 2/2 7 zp./zk. 2. Matematika MA*H FP-KMD 2/2 7 zp./zk. 2. Informatika II IN2 KIN 2/2 5 zp./zk. 2. Nauka o podniku I NOP*S KPE 2/2 5 zp./zk Úvod do podnikové ekonomiky Ekonomika a podnikání EPS KPE 2/2 5 zp./zk. 2. ve službách Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 2. Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 3 zp. 2. kreditů celkem 34 Předepsaná časová návaznost povinných předmětů, uvedená v dokumentaci předmětů, musí být dodržena (viz Poznámka: zp. - získání kreditů není podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se potvrzuje zisk kreditů slovem započteno, datem zápočtu a podpisem pedagoga; zk. - získání kreditů je podmíněno klasifikací, do Výkazu o studiu se zapisuje známka slovy, připojí se datum a podpis pedagoga. Požadavky pro studenty 1. ročníku: V souladu s čl. 10 bod 1, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí získat v rámci osobního studijního plánu prvního u kredity z předmětů: Mikroekonomie I, Úvod do managementu. V souladu s čl. 7 bod 3, písm. a) Studijního a zkušebního řádu TUL student musí za první rok studia získat alespoň 40 kreditů. Součástí této hodnoty musí být kredity z předmětů: Makroekonomie I, Matematika. 2. ROČNÍK - povinné předměty Marketing služeb MGS KMG 2/2 5 zp./zk. 3. Účetnictví I UT1 KFÚ 2/1 3 zp. 3. Statistika STA1 KSY 2/2 7 zp./zk. 3. Ekonomika služeb veřejného EVS KPE 2/2 5 zp./zk. 3. sektoru Vybrané operace VOMO KMG 2/0 3 zp. 3. v mezinárodním obchodě Základy práva I ZAPR1 KPE 2/0 3 zk. 3. Jazyk I (-H) JA1 KCJ 0/2 2 zp. 3. Jazyk II (-H) JA2 KCJ 0/4 3 zp. 3. kreditů celkem 31 35

INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 / 2015 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Stav ke dni: 1. 4. 2014 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Ing. Mgr.

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: 31. 7. 2013 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2009/2010 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 1 Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci - 2009 ISBN 2 OBSAH I. EKONOMICKÁ FAKULTA 5

Více

Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2012/2013. www.ef.tul.cz

Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 2012/2013. www.ef.tul.cz Technická univerzita v Liberci EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU 01 www.ef.tul.cz Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská, Liberec Stav ke dni: 0.. 01 Zpracovali:

Více

T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U. www.ef.tul.cz

T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U. www.ef.tul.cz T e c h n i c k á u n i v e r z i t a v L i b e r c i EKONOMICKÁ FAKULTA I N F O R M A C E O S T U D I U 2010/2011 www.ef.tul.cz Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská

Více

Seznam předmětů pro ZS s nenulovými počty obsazení

Seznam předmětů pro ZS s nenulovými počty obsazení Seznam předmětů pro ZS s nenulovými počty obsazení Počet Skut. A Skut. B Skut. C 1. BP1MO Bakalářská práce I 6 0 6 0 2. BP1MS Bakalářská práce I 8 0 8 0 3. BP1PE Bakalářská práce I 21 0 21 0 4. DP1PE Diplomová

Více

INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI INFORMACE O STUDIU 2006 / 2007 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Studijní program slouží pouze pro informaci. Technická univerzita v Liberci - 2006 ISBN 80-7083-598-2 2 OBSAH I. HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA 5 II.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA

OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika 1 OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ EKONOMIKA Navazující hlavní specializace: Regionalistika a veřejná správa Garanti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Výroční zpráva o činnosti. Ekonomické fakulty. Technické univerzity v Liberci. za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti. Ekonomické fakulty. Technické univerzity v Liberci. za rok 2016 Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2016 Předkládá: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Projednáno Vědeckou radou EF TUL dne 6. 4. 2017 Schváleno Akademickým

Více

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika

Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika Studijní program P6028 Ekonomika a management Studijní obor Řízení a ekonomika podniku Základní charakteristika Doktorské studium oboru Řízení a ekonomika podniku je zacílené na podnik jako spojení lidských,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

IS/STAG, Portál, :15

IS/STAG, Portál, :15 Rozvrh pracoviště Akademický rok: 2016/2017 Semestr: ZS Pracoviště: KPE H-H46 Pelloneová KPE/EVS KPE/EVS KPE/PLO-E Šlaichová 1 Pelloneová 1 1 H-H4a Pelloneová H-H45 Šlaichová KPE/SMN P-P300 Po pravidelně

Více

Výroční zpráva o činnosti. Ekonomické fakulty. Technické univerzity v Liberci. za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti. Ekonomické fakulty. Technické univerzity v Liberci. za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2015 Předkládá: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Schváleno Akademickým senátem EF TUL dne 05. 04. 2016 Projednáno

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 akreditován do roku

Více

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika

Prof il absolventa. Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Prof il absolventa Systémové inženýrství a informatika Inženýrská informatika Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Ekonomická informatika Automatizace řízení a informatika

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2008 Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Výroční zpráva o činnosti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci za rok 2008 Liberec, březen 2009 OBSAH ÚVOD 6 1. SYSTÉM STUDIA 7 1.1 Přehled

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku, program Ekonomika a management. Magisterský studijní obor Ekonomika a právo v podnikání. Proč studovat právě u nás?

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Studijní obor Podniková ekonomika a management (PEM) Bakalářský studijní program Ekonomika a management Prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor PEM Co potřebujeme pro úspěšnou

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více