MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM"

Transkript

1 MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/

2 Manuál pro práci s e-learningem Hotelová škola s.r.o., 2015 Neprošlo jazykovou korekturou. Partner projektu: DRING Consulting, s.r.o. Vydala Hotelová škola Brno v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/ /65

3 Obsah Obsah Student Základní vymezení role Student Přihlášení do systému Základní informace o kurzu Průchod kurzem Počáteční informace Základní pohled na kurz/běh kurzu Typy studijních materiálů Popisek Stránka URL Soubor Složka Kniha Test Dlouhá tvořená odpověď Doplňovaná úloha (cloze) Jednoduchá vypočítávaná úloha Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Pravda/nepravda Přiřazování Výběr z možných odpovědí Přesun do textu Fórum Chat Slovník Můj pokrok Projektové myšlení - Úvod Projekt Projektové řízení Základní pojmy v oblasti projektového řízení Cyklus života projektu Trojimperativ projektu Fáze projektu Harmonogram projektu Metody projektového řízení SMART metoda WBS Work Breakdown Structure /65

4 5.2.3 SWOT analýza Identifikace a řízení rizik Zpětná vazba Evaluace Měkké dovednosti (tzv. soft skills) projektového manažera Možnosti využití projektového řízení v praxi - Mezinárodní marketing v cestovním ruchu Možnosti využití projektového řízení v praxi Informační a rezervační systémy v hotelnictví Možnosti využití projektového řízení v praxi Management vinařství Možnosti využití projektového řízení v praxi Lidská výživa a funkční potraviny Možnosti využití projektového řízení v praxi Osobní efektivita manažera Možnosti využití projektového řízení v praxi Základy managementu cestovního ruchu Možnosti využití projektového řízení v praxi Management kvality v hotelnictví Možnosti využití projektového řízení v praxi Reklama a Public Relations v cestovním ruchu Možnosti využití projektového řízení v praxi Aplikace statistických metod v hotelnictví Možnosti využití projektového řízení v praxi Světová gastronomie Možnosti využití projektového řízení v praxi Svobodné ICT v manažerské praxi Možnosti využití projektového řízení v praxi Trendy v moderní gastronomii Zdroje Literatura a tištěné publikace Elektronické zdroje /65

5 1 Student 1.1 Základní vymezení role Student Student dostává pozvánku do kurzu, registruje se do kurzu, studuje, realizuje testy a komunikuje s tutorem. 1.2 Přihlášení do systému Systém Vzdělávání efektivně je dostupný prostřednictvím webového prohlížeče na adrese Prvním krokem je přihlášení do systému, případně registrace zájmu o studium kurzů. Přihlášení do systému 5/65

6 Zájem o kurzy 1.3 Základní informace o kurzu Základní jednotkou systému Vzdělávání efektivně je kurz. Kurz je v pojetí tohoto systému uceleným vzdělávacím blokem. Pohled na kurz 6/65

7 Do kurzu student vstupuje proklikem na název konkrétního kurzu. Vstup do kurzu 7/65

8 2 Průchod kurzem 2.1 Počáteční informace Základem systému je LMS Moodle. Ovládání z pohledu uživatelů s rolí student je při průchodu kurzem shodné s jinými standardními instalacemi tohoto e-learningového systému. V případě nejasností tak lze použít i dokumentaci přímo k LMS Moodle nebo všeobecně dostupné návody (viz Podle jedné z definic e-learningu, která zní E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie si někteří zjednodušeně myslí, že k učení stačí pověsit PDF dokument na internet. Tento, bohužel častý přístup, zapomíná na první část definice a pomíjí vzdělávání jako proces. Studium v e-learningu není a nebude automatické Obsah kurzu se v systému dělí na dvě základní části na pasivní, tzv. studijní materiály a na aktivní tzv. činnosti. Za první skupinu není student hodnocený, za druhou skupinu může získávat dílčí hodnocení k celkovému ohodnocení za kurz. 8/65

9 2.2 Základní pohled na kurz/běh kurzu Každý kurz v systému je strukturovaným prostředím a sestává z jednotlivých instancí obsahu, jako je fórum, stránka, složka, slovník a další. Základní podoba kurzu z pohledu studenta Na obrázku je uvedena domovská stránka (osnova) kurzu v podobě, jak ji vidí student při vstupu do kurzu. K dispozici jsou základní informace o kurzu, Novinky a témata Úvod do problematiky a Výukové materiály. V horní části stránky je k dispozici i drobečková navigace, která zobrazuje aktuální studovaný kurz. Po kliknutí na název kurzu se provede návrat na domovskou stránku kurzu. Drobečková navigace 9/65

10 Pokud je kurz rozsáhlý, je nutná změna zobrazení pomocí posouvání například odrolováním. Prohlížení kurzu Student prochází kurzem pomocí klepnutí na název jednotlivých materiálů nebo činností. Je-li nějaký text bez hypertextového prolinku, jde o popis zobrazený na domovské stránce kurzu a nemusí (ale může) být zobrazený i uvnitř konkrétního studijního materiálu. Prohlížení kurzu V návaznosti na konkrétní studijní materiál nebo činnost se zobrazí mírně odlišné studijní prostředí, na obrázku je uvedený studijní materiál typu Kniha. Student má k dispozici navigaci po jednotlivých kapitolách a na domovskou stránku kurzu se může vrátit pomocí drobečkové navigace. Jednotlivé typy studijních materiálů a činností jsou popsány v následujících kapitolách. 10/65

11 Příklad konkrétního studijního materiálu v kurzu 2.3 Typy studijních materiálů Popisek Popisek umožňuje do osnovy kurzu vložit text, obrázky a multimédia mezi odkazy na další materiály a činnosti. Jde o statický text, který není aktivní. Popisek nemá žádné specifické ovládání jde jen o obsah vsazený do osnovy a zobrazený v podobě části webové stránky Stránka Stránka umožňuje autorovi zpřístupňovat obsah studentovi v podobě webové stránky zasazené do kontextu kurzu a celého prostředí systému. Stránka může obsahovat text, obrázky, soubory, zvuk, video, webové odkazy a vložený kód, jako jsou například Google mapy. 11/65

12 Příklad studijního materiálu typu stránka 12/65

13 2.3.3 URL Studijní materiál typu URL (odkaz) umožňuje použít webový odkaz jako zdrojový materiál kurzu. Vše, co je volně přístupné na internetu, jako jsou dokumenty nebo obrázky, může být použito jako odkaz. Obrázek č. 20 Příklad studijního materiálu typu URL Zpět do osnovy kurzu se student vrátí podle konkrétního způsobu otevření odkazovaného cíle například opět pomocí drobečkové navigace nebo zavřením okna Soubor Studijní materiál typu Soubor umožňuje poskytnout studentovi soubor jako studijní oporu. Pokud je to možné, bude soubor zobrazen jako součást kurzu, v opačném případě budou studenti vyzváni k jeho stažení. Studenti musí mít příslušný software k otevření souborů na svých počítačích (například MS Word k otevření souborů ve formátu DOCX). Příklad studijního materiálu typu soubor (otevření PPT prezentace) 13/65

14 2.3.5 Složka Studijní materiál typu Složka je velmi podobný Souboru, ale umožňuje autorům namodelovat strukturu známou ze souborových systémů na operačních systémech. Složku tak lze využít pro uložení řady souborů k danému tématu, například může jít o sbírku studijních textů ve formátu PDF nebo obrázků. Ovládání je podobné, jako v případě Souboru s tím, že přibyla možnost procházení složkou včetně rozkrývání a skrývání jednotlivých větví. Příklad studijního materiálu typu složka Kniha Studijní materiál typu Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Kniha je základním studijním materiálem použitým v systému Vzdělávání efektivně. Příklad studijního materiálu typu kniha 14/65

15 Tisk Knihy má student k dispozici z nabídky Nastavení: Tisk studijního materiálu typu Kniha 2.4 Test Činnost Test umožňuje prověřit studenta ze znalosti probírané i související problematiky. Oblast testování je v systému poměrně široká a v této kapitole se jí věnujeme pouze z pohledu studenta pro potřeby zvládnutí testování. Úvodní stránka testu Na úvodní stránce testu vidí student základní informace o testu, průběhu dosavadních pokusů a dosažené známce. Informace v jednotlivých kurzech mohou částečně lišit. Po stisku tlačítka Pokusit se o zvládnutí testu se zobrazí přehled testových otázek. Každá otázka může být označena pořadovým číslem (číslovkou), informací, zda otázka byla již zodpovězena a počtem bodů, které lze za správnou odpověď získat. 15/65

16 K zadání příslušné otázky může student rychle přejít kliknutím na její číslo, které je umístěné v levé části stránky - Navigace testu. Rychlá navigace Správnost odpovědi může student kdykoliv ověřit stisknutím tlačítka Zkontrolovat. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud ji autor testu povolil. Okamžitá kontrola odpovědí Dlouhá tvořená odpověď Dlouhá tvořená odpověď je typ otázky, který umožňuje vložit odpověď ve formě několika vět či souvětí. Hodnocení následně probíhá ručně. Odpověď student vloží do prázdného pole. Ikony umístěné nad tímto polem může použít ke změně formátování textu. Druhou možností, pokud ji autor povolí, je přiložit odpověď v podobě souboru. 16/65

17 Dlouhá tvořená odpověď Doplňovaná úloha (cloze) Smyslem této otázky je ověřit dílčí skutečnost, přičemž text odpovědi student zadává přímo do prázdného pole/prázdných polí. Je přitom důležité zadat přesný text, údaj nebo číslo. Princip může být použitý v dlouhém textu s více poli pro odpověď. Doplňovaná úloha (cloze) 17/65

18 2.4.3 Jednoduchá vypočítávaná úloha Jde o obdobu numerické úlohy (viz dále), přičemž konkrétní hodnoty jsou pro každého studenta náhodně vybírány. Text odpovědi opět student vkládá do prázdného pole. Autor testu definuje vzorec, pomocí kterého se ze zadaných nebo vygenerovaných vstupních hodnot odpověď studenta ověří. Jednoduchá vypočítávaná úloha Krátká tvořená odpověď Odpověď u tohoto typu otázky je obvykle tvořena jedním nebo několika slovy, která student zadává do prázdného pole pro vložení odpovědi. Na rozdíl od Dlouhé tvořené odpovědi je tato otázka vyhodnocována automaticky. Krátká tvořená odpověď Numerická úloha Odpověď je tvořena číselným údajem doplněným případně o jednotky. Odpověď je hodnocena na základě číselného srovnání s různými variantami odpovědí s danou tolerancí (absolutní nebo relativní). 18/65

19 Numerická úloha Pravda/nepravda Jedná se o jednoduchou variantu úlohy s více odpověďmi, přičemž na dané tvrzení se nabízí pouze dvě možnosti odpovědi: Pravda/Nepravda. Z nabízeného seznamu student vybírá odpověď klepnutím na příslušnou variantu. Pravda/nepravda Přiřazování Odpověď na danou otázku student vybere z nabídky/roletky umístěné vpravo od zadání otázky. Přiřazování 19/65

20 2.4.8 Výběr z možných odpovědí Jedná se o klasickou otázku s jednou či více správnými odpověďmi. Kliknutím na symbol kolečka umístěný před písmeny a., b.,.a c. student vybere správnou odpověď. Výběr z možných odpovědí Přesun do textu V tomto typu úlohy student metodou drag and drop (chytni a táhni) přesouvá textová pole na správná umístění. Podle konkrétního kurzu se mohou objevit ještě další typy otázek, které jsou ovšem velmi podobné již popsaným. 20/65

21 2.5 Fórum Diskusní fórum je nástroj pro řízení diskusí mezi účastníky kurzu. Diskusním fórem jsou například novinky, které slouží tutorovi kurzu k jednostranné a vynucené komunikaci se studenty. Toto diskusní fórum je dostupné po kliknutí na odkaz Fórum novinek na úvodní straně kurzu. Vedle fóra novinek v kuru existují i další fóra. Fórum novinek 2.6 Chat Činnost typu Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat na webu synchronně v reálném čase. Chatování může tutor/autor nastavit jako jednorázovou aktivitu nebo jej lze opakovat pravidelně každý den, týden apod. Záznamy z chatu jsou ukládány. Informace o chatu v osnově kurzu Po klepnutí na odkaz chatu se studentovi zobrazí k výběru dvě technické možnosti chatu: Klikněte zde pro vstup do chatu pokročilá varianta chatovací místnosti, vyžaduje pokročilé technologie včetně JavaScriptu a nemusí být funkční na starších verzích operačního systému a webových prohlížečů. Verze bez rámců a JavaScriptu zjednodušená varianta chatovací místnosti, nevyžaduje pokročilé technologie a bude funkční i na starších verzích operačního systému a webových prohlížečů Dále je na této stránce i seznam aktivně zapojených účastníků. Proběhla-li již dříve v tomto chatu nějaká konverzace, je zde uvedený i odkaz na historii (odkaz Ukázat proběhnuté chatování). 21/65

22 Vstup do chatu 2.7 Slovník Činnost typu Slovník umožňuje vytvářet a udržovat seznam termínů a jejich definic. Autoři kurzů často chtějí vytvořit vlastní významový slovník pro snadné odkazování studentům. K položkám slovníku je možno přikládat soubory. Položky je možno prohledávat a řadit abecedně i podle kategorie, data vložení či autora kurzu. Slovník lze nastavit tak, že položky vyžadující schválení vyučujícím před tím, než jsou zobrazeny ostatním studentům. Mezi hlavní výhody práce se slovníkem patří: 1. Položky významového slovníku mohou být sdruženy v kategoriích. 2. Účastníci mohou položky komentovat. 3. Položky mohou být hodnoceny pomocí škály, definované autorem kurzu. 4. Významové slovníky lze snadno exportovat a importovat pomocí xml. 5. Významové slovníky mohou být plně prohledávány. 6. Významové slovníky mohou být zobrazovány různými způsoby. 22/65

23 Slovník je možno použít například: jako společně vytvářenou banku klíčových termínů a konceptů k danému tématu; pro prezentaci svých "vizitek" v rámci kurzu, kde studenti pod svým jménem uvedou požadované údaje; jako sbírku často kladených dotazů či praktických doporučení k danému tématu; pro sdílení užitečných videí, obrázků či zvukových souborů; referenční výčet pojmů k zapamatování a opakování; Od studentů se v případě slovníků očekává buď pasivní využití při studiu, nebo aktivní zapojení v podobě editační práce se slovníkovými pojmy. Základem práce se slovníkem z pohledu studenta je stránka s nabídkou funkcionalit, jejichž prostřednictvím může student prohlížet, vytvářet a spravovat obsah. K zadání nového pojmu do slovníku slouží tlačítko Přidat novou položku. 2.8 Můj pokrok Svůj pokrok kurzem může studen vidět v položce Můj progress. Můj progress 23/65

24 Postupné vykreslování formou animace 24/65

25 3 Projektové myšlení - Úvod Cílem následujících kapitol je přiblížit metody projektového řízení. Vycházíme z předpokladu, že vzdělávání dospělých s sebou nese určitá specifika, kterými se hlouběji zabývá dokonce samostatný obor, čili andragogika. V ideálním případě by měl lektor tato specifika zohledňovat při výuce. Pro účely efektivní práce s dospělými uvádíme řadu metod a nástrojů, které vychází z různých teorií projektového řízení. Neuvádíme samozřejmě všechny a není ani smyslem je všechny znát nebo využívat. Důležité je si uvědomit, co mají společného. A sice, že vzdělávání, v našem kontextu vzdělávání dospělých, je zde chápáno jako projekt, což představuje základní východisko projektového myšlení. 25/65

26 4 Projekt Existuje celá řada definic toho, co si lze představit pod pojmem projekt. Dle jedné z nejčastěji uváděných citací je projekt chápán jako: jedinečný proces, sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. (ISO 10006) Zjednodušeně řečeno je projektem jakýkoliv neopakovatelný proces, jehož cílem je vyvolat změnu a který je pochopitelně omezen celou řadu aspektů (čas, náklady ). V rámci projektu musíme vždy dočasně vynaložit úsilí na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku. (Svozilová, 2011, s. 21) Může se tedy jednat o jakýkoliv sled úkolů a aktivit, jež mají tyto vlastnosti: specifický cíl, časové ohraničení, jasné stanovení zdrojů. (Svozilová, 2011) Přestože projekty slouží k dosáhnutí originálních a specifických cílů autora/zadavatele, mají všechny projekty společný soubor aktivit a procesů, kterými si musejí projít. (Newton, 2008) Projekty můžeme dělit mj. na: investiční (tvrdé projekty), které jsou zaměřeny na získávání dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a neinvestiční (měkké projektu), jež jsou zaměřené zejména na investice do lidských zdrojů, např. na podporu vzdělávání. Proč projekty realizovat? Současný neomezený trh prospívá pouze připravených a schopných jedincům a organizacím. Právě realizace a řízení vhodných projektů nám umožňuje se těmito schopnými a připravenými organizacemi a jedinci stát. Správně řízené a realizované projekty nám mohou pomoci inovovat, rekonstruovat, zavádět, zdokonalovat, plánovat i tvořit služby, výrobky a produkty (Lacko), jež u organizací i jedinců přispívají ke stabilitě a prosperitě na trhu, v rámci něhož, se angažují. 26/65

27 5 Projektové řízení Projektové řízení je proces sloužící k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu a plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. (Lacko, s.1) Aktivní přístup k projektovému řízení a výkonný projektový manažer jsou klíčovými prvky úspěchu celého projektu. Projektový manažer je odpovědný za vymezení práce, její plánování a stanovení rozsahu potřebných zdrojů a zajištění těchto zdrojů. (Newton, 2008, s. 21) Celkově organizuje, řídí a kontroluje, sám či přes prostředníky, všechny aktivity realizované v rámci projektu a snaží se o eliminaci problémů, který by mohly způsobit jeho zpoždění, zastavení či neúspěch. (Svozilová, 2011) Co si představit pod pojmem Projektové myšlení? Projektové myšlení je kompetence, jež jedinci umožňuje efektivně se orientovat v procesech spojených s projekty. Takové myšlení rozvíjí dovednost organizace práce, času a rizik. (cit. Řešení problémů a rizik) Synonymem může být pojem strukturované myšlení, neboli myšlení v souvislostech. Projektové myšlení je tedy způsob, jakým jsme schopni přemýšlet o projektu. 5.1 Základní pojmy v oblasti projektového řízení Cyklus života projektu Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována. (Svozilová, 2011, s. 38) Jedná se tedy o rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu, má za cíl zlepšit podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. (Svozilová, 2011, s. 38) Právě naše poloha v životním cyklu projektu nám pomáhá se orientovat v tom, kdo a co je třeba dále dělat Trojimperativ projektu Každý projekt kmitá v pomyslném trojúhelníku mezi jeho vrcholy. Tedy mezi cíli, náklady a časem. Trojimperativem projektového řízení (i samotného projektu) se tedy myslí provázanost těchto veličin. Cílem manažera je držeti se uprostřed trojúhelníku a v rámci projektu dosahovat adekvátních cílů s adekvátními náklady v přijatelném časovém horizontu. (Doležal, 2009) obr. Trojimperativ (zdroj: Doležal, 2009, s. 63) 27/65

28 5.1.3 Fáze projektu Jak již bylo řečeno výše, projekt je vždy určitý unikátní proces, který je ze své logiky také vymezen v čase. V určitém stanoveném čase máme zájem projekt zahájit a k určitému datu rovněž směřujeme cíle projektu. Bylo by však chybou si myslet, že práce na projektu začíná jeho spuštěním a končí naplněním vytčeného cíle. U každého projektu je velmi důležitá jeho příprava, kdy je třeba dobře rozmyslet všechny proměnné, které nám do projektu vstupují (např. náklady nebo zainteresované subjekty) a také případná rizika. Díky pečlivé předprojektové přípravě lze zabránit celé řadě problémů nebo se na ně alespoň v předstihu připravit. Díky tomu, že si dopředu analyzujeme konkrétní možná rizika, si v samotné fázi realizace projektu usnadňujeme práci, jelikož prostě použijeme jednu nebo více z předem připravených řešení. Stejně tak nemůžeme zapomínat na fázi po ukončení projektu, kdy se jeho projekty zhodnocují. Pokud si po ukončení projektu nezanalyzujeme, zda byl nastaven správně či zda jsme dosáhli nastavených cílů, tak se vystavujeme riziku, že se nám ani příště nepodaří další projekty nastavit správně. Souhrnně řečeno, projekty lze rozdělit na tři fáze, a sice: Předprojektová fáze (vznik a tvorba projektu, vymezení vize, cílů, zdrojů a termínů) Projektová fáze (zahájení, příprava, plánování, realizace, předání výsledků, ukončení) Poprojektová fáze (evaluace, zpětný vazba) (Doležal, 2009) Harmonogram projektu Harmonogram projektu je vizualizovaný a graficky přehledně zpracovaný projektový plán se zaměřením na termíny. Pomáhá k rychlé orientaci v projektových plánech a v hodnocení jejich plnění vzhledem k stanoveným termínům. Harmonogram může mít podobu jednoduchého schématu. Slouží především k rychlé orientaci v tom, které aktivity nás v daném období čekají. obr. Harmonogram aktivit projektu 2009, Centrum vzdělávání CZ 28/65

29 Nebo může mít i rozpracovanou podobu, která nám pomáhá se orientovat v aktuálních potřebách a plánech. Takový plán jde hlouběji do nastavených aktivit. Jakmile se nám podaří detailně rozklíčovat harmonogram všech dílčích činností, je poté snazší k těmto činnostem přidělit konkrétní osoby, které za splnění cílů mají odpovědnost. Všichni pracovníci na projektu tak mají jasně vymezeno, co a do kdy mají splnit. Pro manažera projektu je díky detailnímu harmonogramu samotná kontrola prací na projektu jednoduší. (vlastní text) obr. Harmonogram projektu, Regionální kontaktní organizace V rámci harmonogramu projektu si můžeme stanovit také tzv. milníky. Milníky projektu jsou důležité události, ukončení některé z fází projektu atd. Tyto milníky je vhodné využít k zhodnocení dosavadních aktivit v projektu. Zejména se zaměřením na plnění cílů, čerpání nákladů a dodržování termínů. Milníky lze využít také jako motivační prvek pro zaměstnance, který, pokud ve stanoveném čase dosáhne stanoveného milníku (typicky splní všechny aktivity, které do vybraného období spadají), může být za svou úspěšnou práci odměněn. Milníky projektu obvykle představují souhrn vícero aktivit, kdy dosažení milníku přibližuje projekt jeho vytčenému cíli. 5.2 Metody projektového řízení Vzhledem k tomu, že existuje celá řada mezinárodních standardů projektového řízení (PMI, IPMA, PRINCE2, ISO a další), lze definovat také celou škálu metod. Níže se pokusíme vyjmenovat alespoň některé z nich, které jsou nejčastěji používané bez ohledu na to, kterých standardů chceme využít SMART metoda Metoda SMART pomáhá jasnému definování cílů projektu a užíváme ji především v předprojektové fázi. Cíle by měly být podle této techniky vždy (Doležal, 2009): 29/65

30 S specifické a specifikované (Je nutné vědět, čeho chce projekt dosáhnout.) M měřitelné (Na základě jakých indikátorů se hodnotí dosažení cílů projektu.) A akceptovaný (Neboli sdílený a zadavateli projektu odsouhlasený.) R realistický (Je nutné vyhodnotit potřebné finanční, materiální i lidské zdroje.) T termínovaný (Dokdy chceme cílů dosáhnout? Aneb termíny skvělé motivují.) WBS Work Breakdown Structure Tato zkratka zastřešuje hierarchickou strukturu prací, úkolů. Jedná se o Hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků (činností, úloh), které musí být v průběhu projektu vytvořeny (realizovány). (Projektový manažer 250+) Struktura prací má podobu přehledného stromu úkolu, cílů a všech činností v projektu. Přispívá k zefektivnění řízení projektu a pomáhá nám hlídat náklady. Hledisko času v tomto případě není bráno v potaz, pouze se plánuje délka činností a odhadují se náklady. WBS se typicky používá k stanovení odpovědnosti jednotlivých členů projektového týmu a v obecné rovině může mít například tuto podobu: Obr.: Schéma WBS projektu, zdroj: PM Consulting, interní materiál Zjednodušených příkladem WBS je proces přípravy čaje. Představme si, že cílem našeho projektu je dát si čaj. Jednou z podmínek toho, že si dáme čaj, je, že si jej musíme uvařit. Proces přípravy čaje můžeme rozvrhnout do několika fází, jako například Uvařit vodu, Připravit hrnek a Zalít čaj, každý z těchto aktivit zastřešuje několik dílčích úkolů a pod úkolů, které je nutné splnit, abychom si uvařili čaj a tím pádem je přiblížili našemu cíli a dali si čaj. Obr.: Jednoduchý příklad využití WBS (zdroj: PM Blog) 30/65

31 5.2.3 SWOT analýza SWOT analýza je předběžnou analýzou rizik a příležitostí, které pro nás projekt představuje. Zároveň nám dává možnost zamyslet se a pracovat se slabými a silnými stránkami projektu, týmu i jedince samotného. Metodu užíváme zejména v předprojektové fázi, avšak je vhodně ji užít i v průběhu při větších projektových změnách. (Doležalová, 2009) S strenghts (neboli silné stránky, vnitřní síly a přednosti) W weaknesess (neboli slabé stránky, vnitřní slabosti) O opportunities (neboli možnosti, externí příležitosti, prospěch) T threaths (neboli externí hrozby, ohrožení úspěchu) obr. SWOT analýza realizovatelnosti programu Creative Partnerships v českých školách (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, [cit ]) 31/65

32 SWOT analýza může mít i podobu zjednodušené tabulky, ze které je jasně čitelné, co je naší silnou stránkou, co slabou a jakých způsobem to ovlivňuje naše příležitosti a hrozby. Obr. Vzájemná interakce oblastí SWOT analýzy (Sun Marketing, [cit ]) Identifikace a řízení rizik Je potřeba identifikovat významná nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. V této fázi se nejčastěji používá metoda brainstormingu. (Doležal, 2009, s. 86) Dále je dobré, projít s jakými riziky pracovaly projekty podobného typu, či realizované podobnou organizací. K eliminaci rizik může docházet právě jejich řízením. Stejně jako inovace tak i řízení rizik nám poskytuje jistou konkurenční výhodu a potencionální stabilitu na trhu, na němž se pohybujeme. Je třeba umět pružně reagovat, identifikovat již při tvorbě projektu nejistoty, jimiž bude projekt v průběhu jeho provádění vystaven, a rizika vyvolaná těmito nejistotami řídit. (Korecký, 2011, s. 15) Pří řízení rizik projektu se držíme těchto hlavních principů: Riziku se není možné zcela vyhnout! Větší riziko znamená větší potencionální ztrátu! Čím dříve riziko identifikujeme, tím je větší šance se mu vyhnout! Definujeme-li cíle a předmět projektu dostatečně specificky, snižujeme tím efekt rizik! Aktivní postoj k řízení rizik eliminuje náhodné dopady! Identifikace rizikových faktorů Mezi běžné rizikové faktory patří právě špatně vyhodnocené zdroje finanční, lidské i materiální zdroje projektu, tak i časová dotace, kterou jsme projektu přisoudili. Vždy je tedy nutné se zamyslet: o Jakou máme jistotu jednotlivých zdrojů projektu? (lidské zdroje, zařízení a vybavení, požadavky na infrastrukturu a další) o Stanovili jsme si reálně termíny? 32/65

33 o Jaké jsou naše vztahy a dohody s dodavateli a co by je mohlo negativně ovlivnit? o Jaké vnější vlivy či vyšší moc mohou zasáhnout do vašeho projektu a jakým způsobem jsme schopni proti těmto rizikům bojovat? Obr. Mapa rizik (Analýza a řízení rizik, 2007) Jako praktický příklad použití je možné uvést mapu rizik z hotelového provozu. Rizika můžeme řídit několika způsoby. Základem je vyhnutí se riziku, snížení rizika, oddálení nebo pro získání více času přesun rizika na subjekt, jež má lepší předpoklady jej řešit, nebo riziko přijmout a snažit se vyrovnat s jeho výskytem. 33/65

34 5.2.5 Zpětná vazba Zpětná vazba neboli feedback je zpětný vliv řízeného procesu, lidí atd. na řídící orgán (Průcha, 2003, s. 314) Dnes však mluvíme i o tzv. 360 zpětné vazbě, která podporuje předávání informací ve všech směrech struktury projektu, organizace atd. Tedy umožňuje předávání výsledků, hodnocení, nápadů na změny mezi všemi členy týmu, zákazníky a poskytovatelem služeb i naopak, mezi pracovníkem a jeho nadřízeným atd. Zpětná vazba poskytuje systému životně důležité informace a je zásadním předpokladem dalšího a úspěšného rozvoje. (Kubeš, 2008, s. 16) Obr. Model 360 zpětné vazby (360 Zpětná vazba, [cit ]) Vhodné je, když je proces zpětné vazby řízen a realizujeme ji ve vhodný čas, vhodnými prostředky a jsme schopni její výsledky analyzovat a použít k rozvoji. Jako systémový nástroj se skládá z několika kroků, tvořící logicky uzavřený a opakující se proces. (Kubeš, 2008, s. 24) Obr. Příprava na zavedení 360 stupňové zpětné vazby. (Kubeš, 2008, s. 24) Zpětnou vazbu bychom měli vyžadovat vždy při potřebě zhodnotit skutečný přínos projektu a našich aktivit. Můžeme ji dělit na pozitivní a negativní zpětnou vazbu. Každá z nich má na účastníky zpětné vazby jiné účinky a nedoporučuje se využívat buď pouze jeden, nebo druhý 34/65

35 typ. (Hospodařová, 2008) Nejběžnějším způsobem sběru dat pro vyhodnocení zpětné vazby jsou dotazníky, osobní pohovory účastníků či skupinová diskuze Evaluace Pro slovo evaluace máme český ekvivalent hodnocení. K hodnocení by mělo docházet v průběhu celého procesu práce na projektu. Můžeme tedy dělit druhy evaluace na: Ex-ante evaluaci (předběžné zhodnocení), která nám pomáhá zajistit specifičnost a realizovatelnost našich cílů. Zejména je nutné se zaměřit na analýzu silných a slabých stránek jednotlivých intervenující do projektu, např. zaměstnanci, žáky, dodavatelé, technické zajištění atd.) Laicky řečeno, v rámci této evaluace se zjišťuje stav před realizací projektu, který nám bude odrazovým můstkem a laťkou pro další hodnocení. Interim evaluaci (průběžné hodnocení) tedy zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů. (Slovník pojmů) Evaluace v této fázi projektu nám pomáhá zorientovat se v reálnosti našich projektových plánů, odhalí nám slabá místa našeho projektu, která jsme neeliminovali. Ex-post evaluaci (závěrečné vyhodnocení) Při této evaluaci vyhodnocujeme dopad a úspěch celého projektu. Zjišťujeme, zda jsme dosáhli vytyčených cílů, s plánovanými náklady a ve stanoveném čase. (Strukturální fondy: Slovník pojmů) Měkké dovednosti (tzv. soft skills) projektového manažera V momentě kdy získáme alespoň základní přehled o metodách (tzv. hard skills) projektového řízení a naučíme se s nimi pracovat, zjistíme, že je rovněž dobré si osvojit tzv. měkké dovednosti (tzv. soft skils). Tyto dovednosti se obvykle vztahují k práci projektového manažera a jejich znalost je nezbytná pro řešení nejrůznějších krizových situací nebo při komunikaci v pracovním týmu. V případě vzdělávání dospělých supluje do jisté míry pozici manažera projektu lektor. Alespoň v tom režimu, kdy vnímáme vzdělávání jako projekt. Získané měkké dovednosti nás pak snáze naučí projektově myslet. Soft skills je termín, který je často spojován s EQ (emocionální inteligenční kvocient). Můžeme si pod tímto pojmem představit shluk osobnostních rysů, sociálního myšlení, komunikace, jazyka, osobních zvyklostí, vstřícností a optimismu, které charakterizují vztahy s ostatními lidmi. Tyto měkké dovednosti jsou spojeny s emocemi, postřehy, určitým vnitřním pocitem a jsou součástí individuálního příspěvku k úspěchu organizace. (Symmonds 2009) V projektovém řízení je velmi důležitou osobou projektový manažer. Kromě toho, že musí mít zkušenosti a dovednosti řídit lidi je jeho důležitou schopností odhadnout typ člověka a určit mu jeho roli v týmu. Ušetří to zejména čas a komplexně se využijí schopností člena týmu. Podle Belbina existují tyto role v projektových týmech: tvarovač formovač, vyhledavač zdrojů, 35/65

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více