Ra ka ROZPOČET PRO ROK Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben Oblast příjmů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ra ka ROZPOČET PRO ROK 2005. Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz. Oblast příjmů:"

Transkript

1 Ra ka Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben Vážení spoluobčané, v letošním roce přicházíme do vašich domácností podruhé. Budeme vás v následujících částech našeho občasníku informovat o připravovaném dění v obci a budeme rovněž pokračovat ve zveřejňování vyhlášek obce, abyste postupně měli k dispozici všechny malé zákony naší obce. Kromě těchto maličkostí budeme přinášet zprávy o nejdůležitějších informacích z jednání zastupitelstva obce a provádět výpis z usnesení zastupitelstva. Celé znění usnesení zastupitelstva si můžete přečíst na našich internetových stránkách obce (adresa je uvedena v záhlaví). Nejvýznamnější dokument obce v roce vždy bývá rozpočet obce na daný rok. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 31. března schválilo jeho dále zveřejněnou podobu. Rozpočet obce projednal finanční výbor, byl potřebnou dobu zveřejněn na úřední desce obce a následně na jednání zastupitelstva schválen (bod č. 7 usnesení ze dne ). Nejvýznamnější investiční akcí v letošním roce bude dokončení přístavby základní školy. Provede se dostavba II. podlaží se vznikem dvou nových učeben, sociálního zařízení pro žáky a kabinet. Celkové náklady na dostavbu by neměly překročit částku 4,0 miliónů korun. Je vyhlášeno výběrové řízení a předpokládáme, že v průběhu letních prázdnin bude provedena největší část stavby. Jan Legerský, starosta ROZPOČET PRO ROK 2005 Oblast příjmů: Položka 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1511 Daňové příjmy od finančních úřadů Kč Položka 1337 Poplatek za sběr a likvidaci komunálního odpadu Kč Položka 1341, 1343 Poplatek ze psů a z veřejného prostranství Kč Položka 1361 Správní poplatky Kč Položka 4112 Neinvestiční dotace na výkon st.správy a na školství Kč Položka 4121 Neinvestiční dotace od obcí na školství Kč Položka 4131 Převod z ponikatelské činnosti (odpisy) Kč 1012/2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kč 2119/2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Kč 2140/2132 Příjmy z pronájmu restaurace Obecník Kč 2140/3112 Příjmy z prodeje restaurace Ondráš Kč 3113/2229 ZŠ vratka nevyčerpané dotace od KÚ 500 Kč 3113/2210 ZŠ přijaté sankce Kč

2 3313/2111 Příjmy z provozu kina Kč 3314/2111 Příjmy z poskytovaných služeb knihovny Kč 3392/2132 Příjmy z pronájmu kulturního střediska Kč 3511/2132 Příjmy z pronájmu prostor pro zdravotnictví Kč 3612/2132 Příjmy z pronájmu bytových domů Kč 6171/2111 Příjmy za poskytované služby OÚ Kč 6171/2132 Příjmy z pronájmu prostor OÚ Kč 6171/2141 Příjmy z úroků Kč Předpokládané příjmy celkem Kč Oblast výdajů: OdPa 1012 Záležitosti zemědělství pozemky OdPa 1014 Ozdravování hosp. zvířat a plodin OdPa 2140 Vnitřní obchod, služby a CR (rest. Obecník + Ondráš ) OdPa 2212 Doprava místní komunikace OdPa 2219 Doprava chodníky, odstavné plochy a autobus. čekárny OdPa 2310 Pitná voda projekt na vodovod OdPa 2321 Investice do podnikání OdPa 3111 Budova mateřské školy OdPa 3113 Základní škola příspěvek na provoz OdPa 3113 Budova základní školy investice OdPa 3313 Kino OdPa 3314 Knihovna OdPa 3319 Kultura + stálá expozice OdPa 3322 Obnova kultur. památek zvonička OdPa 3392 Kulturní středisko OdPa 3399 SPOZ 339, 5492 (jubilanti, vítání dětí, DD) OdPa 3419 Ostatní tělovýchovná činnost OdPa 3429 Ostatní zájmová činnost OdPa 3511 Zdravotnictví OdPa 3612 Bytové hospodářství OdPa 3631 Veřejné osvětlení celkem OdPa 3639 Územní rozvoj celkem OdPa 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu OdPa 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň OdPa 5512 Požární ochrana OdPa 6112 Zastupitelstvo obce OdPa 6171 Činnost místní správy = OÚ celkem OdPa 6402 Finanční vypořádání r OdPa 6402 Navrhované výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ OBECNÍHO ÚŘADU Stavební úřad Raškovice bude ve dnech uzavřen z důvodu školení pracovníků.

3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zeměměřičských prací v základním polohovém bodovém poli v Obci Raškovice v období od 4. dubna do 30. listopadu Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění. Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni podle 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům nemovitosti se prokáží úředním průkazem. Při rozhodování o umístění nové měřičské značky se postupuje podle 3a, písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech v platném znění. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. ředitel ZÚ PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V rámci jarního úklidu budou od v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na tato stanoviště: autobusová zastávka U Stříže do autobusová zastávka Obecník od autobusová zastávka U pošty autobusová zastávka U kaple autobusová zastávka U mostu autobusová zastávka Trávníky pohostinství U Fojtíků Do těchto kontejnerů odkládejte věci, které svými rozměry není možné umístit do popelnic a kontejnerů 1100 litrů, jsou to zejména větší kusy nábytku, koberce, matrace apod. Ve spolupráci s Frýdeckou skládkou se budeme snažit, aby kontejnery byly vyváženy průběžně. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad vedle těchto kontejnerů. VÝVOZ POPELNIC V LETNÍ SEZÓNĚ Od měsíce června do září 2005 budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu. Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu: sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota Připomínáme, že popelnice s modrou známkou se vyvážejí od měsíce října do března. Nezapomeňte si nalepit novou, pro letošní rok žlutou, známku na popelnici, kde je uveden rok Žádáme občany, aby své popelnice měli vystavené ke svozu včas. Nejlépe den předem, nejpozději v 6 hod. ráno v den svozu. HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne na těchto stanovištích: Obecník Pošta U kaple Bistro u Vlčků Božoň Trávníky hod hod ,45 hod hod hod hod. Můžete odevzdávat mazací a motorové oleje a olejové filtry, televizní přijímače, obrazovky, lednice, výbojky, rádia, počítače, elektroodpad, zbytky barev a ředidel, autobaterie. Taichmanová Martina

4 VÝZVA Vyzýváme majitele všech plemen psů místní i rekreační, aby nepouštěli své psy do volné přírody. Důvod výzvy je stále vyšší počet psů, kteří volně pobíhají v přírodě a tím narušují klid místní zvěře, která potřebuje k přezimování, hnízdění a kladení mláďat včetně jejich výchovy klid. Druhořadým důvodem je, že myslivecký spolek a jejich členové stojí nemalé finanční prostředky na zazvěřování revíru a tím udržení početních stavů drobné i spárkaté zvěře v naší obci. V letošním roce došlo ke stržení tří kusů srnčí zvěře a jeden pes byl na místě činu utracen. Žádáme proto majitelé psů, aby své miláčky vodili na řemeni. za MS Raškovice Pavel Černoch, myslivecký hospodář V pátek dne se bude v Raškovicích konat očkování psů proti vzteklině: Obecník: U pošty: U Fojtíků: Božoň: Očkování provádí MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, Frýdek Místek, tel.: Cena za vakcinaci jednoho psa je 100 Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz. UPOZORNĚNÍ Upozorňuji všechny vlastníky lesa, že od platí nařízení vlády, kterým se vymezuje PTAČÍ OBLAST BESKYDY. Toto nařízení upravuje (omezuje) možnosti a termíny těžby dřeva převážně v porostech se zastoupením smrku pod 50 % a všech porostech starších 130 let. Celé znění je k nahlédnutí na OÚ. Žádám tímto vlastníky, aby se mnou těžby konzultovali, a to i nahodilé. Ing. Kamil Pecha, revírník OSL ZÁJEZD DO POLSKA ČSZ Morávka uskuteční zájezd do Polska, a to: Tychy trh zahradnického zboží, Pisarzovice výstava rododendronů, azalek a okrasných keřů. Předpokládaná cena pro členy ČSZ je 110 Kč, pro ostatní 130 Kč. Zájemci o zájezd z řad členů ČSZ ať se přihlásí do Po tomto termínu již budeme brát přihlášky od všech zájemců. Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímají: Bražinová Jarmila, Morávka, tel.: Ing. Pěchuvka Mir., Pražmo Kalusová Eva, Raškovice až uskutečníme 3 denní zájezd do Lednice a Rakouska. V Lednici prohlídka zámku, parku, sady, zahradnická fakulta VŠZ, Lednicko Valtický areál, atd. V Rakousku návštěva u rakouských zahradkářů a klášter Klosterneuburg. Chceme připomenout pěveckou soutěž HLEDÁME RAŠKOVICKOU SUPERSTAR Zájemci o tuto soutěž se mohou dostavit s připravenou písní na výběrové kolo, které proběhne od 15 hod. v budově kulturního střediska. Soutěž proběhne ve dvou věkových kategoriích let, 15 neomezeně. Úspěšní soutěžící postoupí do finálového kola, které proběhne na oslavách Obce Raškovice Výherci budou za svůj výkon patřičně odměněni.

5 INFORMACE PRO ČLENY KLUBU DŮCHODCŮ Informace hlavně pro ty členy, kteří se nezúčastnili dubnového setkání: připravuje se výstava Co nám zbylo po stařenkách a co máme dnes dne se uskuteční pro důchodkyně Den matek. v měsíci květnu odpadá setkání klubu. KNIHOVNA RAŠKOVICE 3. a 5. května 2005 zavřeno dovolená ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI Blíží se 60. výročí osvobození naší vlasti, ale i celé Evropy od nacistické nadvlády. Oslaví jej celý svět a my, občané Raškovic, s ním. Určitě bude dobré si některé skutečnosti připomenout, zejména těm mladším, kteří toto období neprožili. Po mnichovské zradě v roce 1938 došlo k dělení Československa. Odtrhlo se Slovensko, bekovské Polsko obsadilo Těšínsko a celé pohraničí obsadili Němci. Dochází k masovému útěku i vyhnání Čechů ze Sudet. Předcházelo a provázelo je řádění německých ordnérů, vedoucí nejen k násilí, ale i ke smrti celé řady našich občanů. Okleštěná republika dlouho tlaku nacistického Německa neodolala a 15. března 1939 je podepsáno vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Náš region však byl obsazen německými jednotkami již 14. března 1939 a také zde dochází k jedinému ozbrojenému odporu naší armády v Čajánkovských kasárnách v Místku. Nastává období hrůzy a teroru. Dochází k uzavření všech českých vysokých škol, k zatýkání studentů a k jejich popravám. Následuje postupné zatýkání příslušníků inteligence, bývalých důstojníků československé armády, ale i zejména příslušníků Sokola a komunistů (jenom těch padlo nebo bylo umučeno několik desítek tisíc). Všichni Židé byli označeni žlutou Davidovou hvězdou, postupně byli obráni o majetek a odsunuti do koncentračních táborů do plynu. Nacistickou okupaci jich přežilo velmi málo. O své životy přišlo na občanů Československa. Všichni Češi žili v neustálém strachu o svůj život. Kdo nepracoval horlivě pro vítězství říše i přes značně omezený příděl potravin, byl deportován do pracovních nebo koncentračních táborů. Na ladicích knoflících radiových přijímačů musela viset dvojjazyčná cedule s textem: pamatuj, pamatuj, že poslouchání cizího rozhlasu se trestá káznicí nebo i smrtí. A toto varování bylo striktně dodržováno. Při udání o poslechu Londýna či Moskvy putoval občan do koncentráku. V období atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha stačila poznámka, že šlo o smrt tyrana, aby vaši známí na druhý den četli na vyhlášce, že jste byl pro výstrahu zastřelen. Mladí lidé po celou dobu Protektorátu byli posíláni na otrockou práci do Říše. V roce 1944 uzavřeli Němci poslední ročník všech českých středních škol a studenti byli totálně nasazeni na nucené práce. Často byli lidé popravováni jen tak, pro výstrahu. A tak viseli lidé na Morávce a v Paskově. Zcela stačilo, aby dělník, který jel do práce vlakem a hodil na nádraží v Ostravě-střed svoji svačinu oknem do vagónu, ve kterém byli převáženi vězni z koncentračního tábora, aby ho příslušník doprovázející jednotky SS na místě zastřelil. Byl zde ponechán několik hodin pro výstrahu. Atmosféra hrůzy a strachu působila po celém území Protektorátu, tedy i v našem prostoru. V prosinci minulého roku jsme vzpomenuli tragických událostí stanného soudu na Morávce. Jména obětí i z ostatních obcí z okolí jsou vytesána do památníku u kostela na Pražmě. Určitě na jejich oběť nezapomeneme a v den osvobození naší obce 5. května ji důstojně uctíme. V této době násilí a obav o svůj život bylo s opravdovým nadšením v květnu 1945 přivítáno osvobození Československé republiky, a to až na západní Čechy Rudou armádou, spolu s jednotkami rumunskými i našimi. Vojáci těchto jednotek zaplatili za naši svobodu tím nejcennějším svými životy. Ti padlí nemohou za to, co nám provedli jejich synové či vnuci v roce Stejně tak nemůže celý český národ za jednotlivá nedopatření při odsunu Němců. Sta-

6 miliardové reparace za válečné škody a životy našich občanů nebyly nikdy proplaceny a vysoko překračují ztráty na majetku a životech odsunutých Němců. Velmi nedůstojné je srovnávat období nacistické okupace s obdobím tzv. totality. Zatím, co za nacistické okupace šlo o existenci českého národa a jeho přežití a ztráty na životech se pohybovaly ve statisících, ve sporném období padesátých let, kdy došlo k nastartování monstrprocesů přišlo o život řadově několik stovek lidí, kteří nesouhlasili s tehdejším režimem, jehož nastolení umožnily první demokratické poválečné volby v roce Za provázky loutek těchto procesů však tahal někdo zvenčí, a tak se paradoxně stalo, že v oněch stovkách životů bylo i několik desítek komunistů. Kdo mezi tato dvě období dává rovnítko, buď je neprožil tady doma nebo je účelově zkresluje. Ať už naše území osvobodili Američané či Rusové, oslavme 60. výročí ukončení hrůzovlády a nastolení tolik vytouženého míru a vzpomeňme na jejich oběti, kdy jejich krví a životy bylo vykoupeno naše osvobození. Na základě vzpomínek našich členů, kteří prožili období Protektorátu Čechy a Morava zapsal: Břetislav Morys, předseda ZO KSČM Raškovice RAŠKOVICE JUBILEJNÍ ROK 700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI Na základě této skutečnosti jsme připravili v Památníku Raškovic stálé expozici historie obce a dalších prostorách ve spolupráci se společenskými organizacemi obce následující program, na který vás srdečně zveme: Předem bychom rádi poděkovali členkám Klubu důchodců za škubačky a palmy ukázku draní peří a zhotovení obřadní ratolesti ke svěcení o Květné neděli s vyprávěním Jak se žilo v Raškovicích. Obě akce z cyklu Uchováváme lidové tradice byly velmi zdařilé. Školní mládež i široká veřejnost mohli v tradičním prostředí staré jizby zažít starodávné zvyky. Počátkem dubna jsme přidali předení vlny na kolovratu. Květen: Výstava Co nám zbylo po stařenkách a umíme dnes Ruční práce jako rodinné památky po předcích, současné ruční práce žen a další rukodělné výrobky našich občanů Kulturní středisko Raškovice. Slavnostní vernisáž ve hod. s oslavou Dne Matek, pro ženy důchodkyně z Raškovic Výstava potrvá od 9. do 15. května, otevřeno denně od , Svaz žen a Klub důchodců Raškovice připraví výstavu Program pro ženy důchodkyně vytvoří děti z MŠ Raškovice a hudba pana Hradílka. Slavnostní akademie žáků ZŠ Raškovice Obměna exponátů ve stálé expozici Památníku Raškovic Výstava Putování k pramenům beskydských potoků a řek Malá galerie knihovny a Památníku Raškovic. Sdružení Památník Raškovic, Základní škola Raškovice EKO ŠKOLA a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Vernisáž v hod. s následnou konferencí a besedou v ekoučebně ZŠ Raškovice Červen: 25. června 2005 oslavný den jubilea obce a 30 let Mateřské školy v Raškovicích. DOPOLEDNE: od 9.00 hodin exhibiční fotbalový turnaj na hřišti v areálu Mateřské školy výstava dětských výtvarných prací Obec očima dětí soutěže a atrakce pro děti možnost prohlídky Mateřské školy všech prostor, kronik od , od Památník Raškovic vystavení obecní kroniky, stálá expozice

7 ODPOLEDNE: fotbalové hřiště od hod. úvodní slavnostní projev starosty obce ing. Jana Legerského a čestných hostů vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ Raškovice ukázka historického šermu, střelba lukem na terč ukázka práce hasičů jízda na koních od hod. dětský hudební soubor Radost, vedoucí Ant. Hradílek od hod. hudební skupina Almára, vedoucí Aleš Nitra od hod. Raškovická superstar finálové kolo 1. kat let 2. kat. 15 let a výše VEČER: fotbalové hřiště od hod. vyhodnocení a ocenění literární soutěže žáků ZŠ Budoucnost naší obce vyhodnocení a ocenění zpěvácké soutěže Raškovická superstar ukázka historického šermu Vysvobození rukojmího od hod. hudba pana Šárka k tanci a poslechu od hod. diskotéka pro mladé i starší Změna programu vyhrazena Po celý den je pro návštěvníky připraveno bohaté tradiční občerstvení: domácí koláče, placky, preclíky, masové speciality ze zabíjačky, srnčí guláš, placky, pivo a jiné nápoje. Originální upomínkový předmět raškovický erb s keramickým ptáčkem. Červenec: Výstava Z darů občanů pro Památník Raškovic Malá galerie Raškovice 22. července 28. října 2005 Září: Beseda o životě a díle Jaroslava Ludvíka Mikoláše a jeho významu pro regionální vlastivědu Památník Raškovic a Kulturní středisko Raškovice, Klub důchodců, žáci ZŠ, široká veřejnost Výstava ovoce současnosti s historickými pomologickými materiály ze sbírky Jaroslava Ludvíka Mikoláše Kulturní středisko Svaz zahrádkářů Raškovice Pletení košů ukázka tradiční výroby Památník Raškovic Říjen: Beseda nad kronikami obce s kronikáři Kulturní středisko Kronikáři, členové Sdružení Památníku Raškovic, Žáci ZŠ, Klub důchodců, široká veřejnost Derniéra výstavy Z darů občanů a položení základního kamene venkovní expozice Památníku Raškovic 28. října 2005 Památník Raškovic Výstava fotografie Hana Fluksová Příroda našeho okolí beseda s autorkou přednáška Ing. Kubenky o ochraně přírody Malá galerie knihovny Žáci ZŠ, široká veřejnost Listopad: Slavnostní svěcení obnovené zvoničky na dolním konci obce Občané obce Výstava Křesťanské motivy batikované výtvarné práce studentů gymnázia ve Frýdku Místku Malá galerie Raškovice Prosinec: Advent, vánoční zvyky, úprava stálé expozice Památník Raškovic Vánoce našich staříčků Beseda o vánočních zvycích v obci a okolí Děti MŠ, žáci ZŠ, široká veřejnost Beseda Josefa Nitry o jeho cestě do Svaté země Sdružení Památník Raškovic Klub důchodců, žáci ZŠ, široká veřejnost

8 Jubilejní rok Raškovic 700 let od první písemné zmínky o obci výstava CO NÁM ZBYLO PO STAŘENKÁCH A CO UMÍME DNES KULTURNÍ STŘEDISKO RAŠKOVICE vernisáž v pondělí ve hod. Výstava bude otevřena denně od , hod. po slavnostním zahájení výstavy se uskuteční oslava Den matek pro ženy důchodkyně Máte-li zájem a možnost obohatit tuto výstavu zajímavými předměty a výrobky, doneste k zapůjčení ve čtvrtek od hod. do kulturního střediska Raškovice jubilejní rok Raškovic 700 let od první písemné zmínky o obci V Ý S T A V A ŽIVÁ VODA PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM BESKYDSKÝCH POTOKŮ A ŘEK PROMĚNA ŘEKY MORÁVKY A JEJICH PŘÍTOKŮ žákovské ekologicko-výzkumné práce základní EKO-školy v Raškovicích historické dokumenty Malá galerie, Památník Raškovice Otevřeno: úterý: , čtvrtek: , Vernisáž v pátek v hodin s následnou konferencí a besedou v ekoučebně ZŠ Raškovice Srdečně vás zveme k této ojedinělé zajímavé výstavě

9 Obec Raškovice 5/91 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o čistotě na území obce Raškovice v platném znění článek 1 Základní ustanovení 1. Obecní zastupitelstvo v Raškovicích schválilo dne ve smyslu ustanovení 16 zákona číslo 367/1990 Sb. o obcích, obecně závaznou vyhlášku o čistotě na území obce Raškovice. 2. Tato vyhláška upravuje v zájmu stálého zlepšování životního prostředí, zajišťování čistoty veřejných prostranství, objektů zařízení a čistoty ovzduší na území obce Raškovice. 3. Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání, zejména vozovky, chodníky, parkoviště, mosty a veřejná zeleň apod. Vyhláška se týká také stánků, kiosků a podobných zařízení umístěných na veřejném prostranství. článek 2 Zákaz znečišťování veřejného prostranství Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejného prostranství, zejména: 1. Skladování topných kalů a jiných paliv. 2. Ukládání stavebnin a stavebního odpadu bez povolení obecního úřadu. 3. Znečišťování veřejných prostranství odpadními vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami (umývání povrchu vozidel jiným způsobem než čistou vodou, prováděním jejich větších či středních oprav, výměna a vypouštění olejů a pohonných hmot apod.). 4. Vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo stanovené výlepové plochy. 5. Odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejné prostranství nedopalků cigaret, jízdenek apod. 6. Odhazování, odkládání a skladování smetí a jiných odpadků a věcí. 7. Zřizování tzv. černých skládek tuhého domovního odpadu a ukládání odpadu na těchto skládkách. 8. Vyjíždění na veřejné prostranství znečištěnými vozidly a vozidly, jejichž náklad není řádně upevněn a zabezpečen proti znečišťování veřejného prostranství. 9. Znečišťování zvířaty. článek 3 Odpovědnost za udržování čistoty 1. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil. 2. Za zabezpečení čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník (správce tohoto prostranství popř. uživatel). 3. Za zabezpečení čistoty chodníku v kterémkoliv ročním období odpovídá vlastník (správce přilehlé nemovitosti). 4. Za zabezpečení čistoty komunikací odpovídá správce komunikací. 5. Znečištění způsobené zvířaty neprodleně odstraní osoba, která o ně pečuje. 6. Každý je povinen na požádání osoby pověřené obecním úřadem, prokázat způsob likvidace tuhého domovního odpadu. článek 4 Zákaz znečišťování ovzduší Zakazuje se znečišťování ovzduší zejména: 1. Spalování plastů, pryže, polyetylenových folií a jiných odpadů, jejichž spalováním vznikají toxické látky. 2. Vypalování trávy a jiných porostů. 3. Ponechání motoru vozidel v chodu během stání, které není vynuceno dopravní situací v silničním provozu. článek 5 Sankce 1. Porušením povinností stanovených touto vyhláškou se občané dopouštějí přestupku podle zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích. 2. Osoby a další orgány pověřené obecním úřadem mohou za přestupek ukládat a vybírat v blokovém řízení pokutu až do výše 500 Kč. 3. Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádak na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může starosta nebo obecní zastupitelstvo uložit pokutu až do výše Kč. 1)

10 4. Organizacím, které poruší povinnosti vyplývající z této vyhlášky, uloží příslušný silniční správní orgán v souladu s příslušným právním předpisem, pokutu až do výše Kč 2) (u komunikací ve správě Správy a údržby silnic). 5. Občanům, kteří poruší ustanovení této vyhlášky na úseku požární ochrany, lze uložit pokutu až do výše Kč. článek 6 Ustanovení společná a závěrečná Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. starosta Vladislav Vavřík v. r. 1) 28 zák. čís. 367/1990 Sb. o obcích 2) 22a odst. 2 písm. b) zák. čís. 55/1984 Sb. o pozemních komunikacích Obec Raškovice 2/95 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o zákazu volného pobíhání psů, domácích zvířat a drůbeže na území obce Raškovice Obecní zastupitelstvo v Raškovicích se podle 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR čís. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat dne 27.dubna 1995 podle 16 odst. 1 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku. článek 1 Občan majitel nebo chovatel psa, domácích zvířat a drůbeže, trvale žijící nebo přechodně pobývající na území obce Raškovice, je povinen učinit taková opatření, která zamezí volnému pobíhání chovaných zvířat na veřejných prostranstvích ve všech částech obce Raškovice. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí zejména: komunikace, ozdobné plochy, hřiště, zelené plochy uvnitř bytové zástavby a prostory vyhrazené pro sušení prádla, klepání koberců a pískovištěm, jakož i jiné volné plochy v obci. článek 2 Majitelé nebo chovatelé psů, drůbeže a dalších domácích zvířat jsou povinni tyto chovat jen ve zvlášť k tomu určených prostorách. Psy, kočky a jiná domácí zvířata není dovoleno chovat v provozních budovách obchodů, restaurací, služeb, škol a školních družin, pošt, úřadů, zdravotnických zařízení, jakož i vodit psy, kočky a jiná zvířata v těchto budovách. článek 3 Psi musí být na celém území obce voděni na vodítku, opatření náhubkem a evidenční známkou, vydanou obecním úřadem. Drůbež a všechna ostatní domácí zvířata musí být řádně uzavřena ve dvorech a ve výbězích nebo ohradách a zajištěna proti úniku a volnému pobíhání po cizích pozemcích nebo veřejných prostranstvích. článek 4 Porušení povinnosti stanovených článkem 1 až 3 této obecně závazné vyhlášky se posuzuje v souladu se zněním 46 zákona číslo 200/1990 Sb., jako přestupek. Tomu, kdo poruší citovaná ustanovení této vyhlášky, může být ve smyslu 46 odst. 3 zákona čís. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč. článek 5 Vydáním této vyhlášky nejsou dotčeny předpisy o odpovědnosti držitelů domácích zvířat a drůbeže za škody způsobené na zdraví a majetku jiných fyzických a právnických osob. článek 6 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna Ing. Jan Legerský, starosta

11 KINO RA KOVICE Předkládáme vám program na měsíce duben a květen Cena od dubna navýšena o 3 Kč: 35, 37, a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek. DUBEN NA DOTEK v hod., 104 min., příst. 15 let. Milostné drama USA je inteligentní podívanou o milostném čtyřúhelníku a o dramatech, která člověk prožívá ve jménu toho, čemu se říká náhoda, láska, sex a feromony. V hl. roli s Julií Robertsovou je film nominován na Zlatý glóbus VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ v hod., 114 min., příst. 12 let. Horor USA. V kryptě pod kostelem spí staletý spánek cosi, co čeká na nejvhodnější okamžik pro svůj návrat na zem. Zlo se probouzí a horor začíná LOVCI POKLADŮ v hod., 131 min. přístupný. Dobrodružný film USA v hl. roli Nicolas Cage (Ben Gates). Legenda o templářském pokladu, který byl ukryt před Brity. Dobrodruzi se přemisťují od polárního kruhu, kde Ben objeví starou loď zamrzlou v ledu, přes Washington a Filadelfii až do New Yorku. KVĚTEN SAMETOVÍ VRAZI v hod., 130 min., příst. 15 let. Film ČR režiséra Jiřího Svobody. Na plátně ožijí tzv. Orlické vraždy z první poloviny 90. let. Rekonstrukce cesty tří hrdinů bývalého policisty, nájemného vraha a dělníka, kteří se v touze po penězích pustili po cestě z níž není návratu V hl. roli Vladimír Dlouhý PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ v hod., 108 min., příst. Komedie natočená v koprodukci ČR, SR a SRN. Autor se v ní zabývá svým oblíbeným tématem lidskou vyšinutostí, která se nejvýrazněji projevuje v milostných vztazích. V hl. rolích Ivan Trojan, Karel Heřmánek, Zuzana Stivínová a další BROUČCI S BROUČKEM JE ZLE v hod., cena 13 Kč. Oblíbené pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ, obsahuje tyto pohádky: Ukradený drak, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je zle, Do nebíčka, do peklíčka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Krtek a lízátko, Madlenka a komedianti, Pat a Mat Klíč. Volná místa i pro veřejnost ÚŽASŇÁKOVI v hod., 110 min., přístupný. Krásný rodinný animovaný dobrodružný film pro malé i dospělé diváky v českém znění. Je to příběh o superhrdinech, kteří i proti své vůli zachraňují lidstvo KOUSEK NEBE v hod., 90 min., přístupný. Milostné drama ČR, které vypráví o lásce, která se zrodila za zdmi vězení s cílem oslovit mladé diváky a přiblížit jim komunistickou zvůli prostřednictvím milostného příběhu jejich vrstevníků. Hrají: Ondřej Vetchý, Táňa Pauhofová, Zuzana Stivínová Pavel Zedníček a další ČERVEN Jeho fotr je lotr; Zahulíme, uvidíme; Pohádkové tajemství II.; Život pod vodou; Cesta kolem světa za 80 dní Koupím dům v Raškovicích a okolí. Možno i k rekonstrukci. Platba hotově. Telefon: nebo Právní záleïitosti s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaïdou stfiedu mezi 15 aï 17 hodinou na Obecním úfiadû v Ra kovicích JUDr. Marcela Îoriãová formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv vãetnû kupních, rovnûï pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn ch bfiemen apod. Kontakt tel. ã , fax , mobil ,

12 ST ECHA JAK MÁ B T VELUX Pavel Skokan Dobrá tel./fax tel.: kompletní dodávky materiálu pokr vaãské a klempífiské práce hydroizolaãní práce izolace pûdní vestavby tesafiské konstrukce KVALITA ZA ROZUMNOU CENU! Kontakt: Bc. Jan Dohnal I. E. T. Reality, s. r. o. pobočka Ostrava, S. K. Neumanna Moravská Ostrava Mobil: , Telefon: , Fax: web: Vybíráme nabídku ze zdejší lokality: Rekr. chata Raškovice Hrubá stavba Janovice Zem.usedlost Skalice Zde je místo pro Vás! Býv. ubytovna Morávka Rekr. chata Morávka

13 NOVĚ OTEVŘENÝ DŘEVOPRODEJ V RAŠKOVICÍCH NABÍZÍ Veškeré nábytkové kování pro stolaře a kutily. Výběr úchytek z více jak 200 druhů skladem a jiné kování. Stavební kování včetně různých zámků. Palubky za super ceny v síle 13 mm a 19 mm, v šířce 8,5 cm a 10,5 cm, v délkách 3 m, 4 m a 5 m. Provedení v tatranském profilu a klasickém. Skladem smrk a borovice. Podlahové prkna o síle 19 mm a 28 mm. Nabízíme zhotovení palubek a podlahovek z vámi dodaného materiálu. Dveře vnitřní, venkovní a Eurodveře. Okna kaslíková, zdvojená a Eurookna. Možnost broušení na kalibrační brusce vámi dodaného materiálu. Možnost dalších služeb a výrobků. Kde nás najdete v centru Raškovic. Bližší informace na tel , , Mojmír Vlček, Raškovice 423. NOE KOMPLETNÍ ST E NÍ SYSTÉMY v tesafiské konstrukce a pûdní vestavby v pokr vaãské a klempífiské práce v sádrokartony a plovoucí podlahy vãetnû dodávky materiálu v stavby plotû v chaty a dfievostavby Ra kovice 557 mobil:

14 Stavební společnost Bytmont Frýdek Místek, spol. s r. o. zajišťuje kompletní stavební činnost: * výstavbu komerčních objektů * plynovody * výstavba rodinných domů * rekonstrukce bytových fondů * veřejné prostranství * projekční a inženýrská činnost * komunikace * zateplování * inženýrské sítě * stavební dozor * vodovodní řády * profinancování staveb * kanalizace Držitel certifikátu ISO 9001:2001 další informace na Bytmont Frýdek Místek, spol. s r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST Kompletní stavební činnost rodinné domy, komer. objekty, rekonstrukce atd. Nám. Svobody čp. 1, Frýdek Místek, tel/fax: , mobil: Otevírací doba: 7 15 hod. denně.

15 Stavebniny Nováková, s. r. o Vyšní Lhoty 288 Změna pracovní doby od Akce tel./fax: tel.: Po Pá 6 17 hod. So 7 12 hod. Porfix sleva 15 % do vyprodání zásob Izolace URSA role sleva 10 % do 100 m 2, 15 % nad 100 m 2 Izolace ROCKMIN desky sleva 15 % do 100 m 2, 10 % nad 100 m 2 BOCHEMIT sleva 15 % SÁDROKARTON sleva 15 % POROTHERM, YTONG, tvárnice základové Tri-Treg množstevní slevy UNIMALT tř. 14 zdění, omítání 104,00 Kč/40 kg UNIMALT tř. 5 omítání 103,00 Kč/40 kg CEMENT 32,5 II/B-S 260,00 Kč/1q Nabízíme PYTLOVANÉ SMĚSI: jádrová omítka, štuk vnitřní,vnější, beton jemný, hrubý LEPIDLA: na dlažbu a obklady (standardní i flexibilní) VÁPNO NA HAŠENÍ, VÁPENNÝ HYDRÁT, VÁPENEC JEMNĚ MLETÝ SYPKÉ HMOTY: písek Bzenec, Závada, zásypový štěrk fr. 0 4, 0 22, štěrk tzv. Kačírek 8 16, strusky 0 8, 8 16, 16 32, 32 63, 0 8 ocelárenská na pokládku dlažby HUTNÍ MATERIÁL: ocel I, L U, ocel plochá, jokl, betonářská ocel, svařovaná rohož ELEKTROMATERIÁL VODOINSTALAČNÍ MATERIÁL: vnitřní rozvody vody, vnitřní odpady PVC, HT PP, venkovní kanalizaci KG OSMA BETONOVÉ VÝROBKY: dlažba zámková, plochá, obrubníky, skruže, palisady, roury betonové OBKLADY, DLAŽBA, UMÝVADLA, WC, BATERIE STRĚŠNÍ KRYTINY: BRAMAC, TONDACH, KM BETA, CEMBRIT, lehké střešní krytiny plechové SATJAN, LINDAB, RANNILA, QMAC lehké střešní krytiny asfaltové šindele, lepenky ELASTOBIT KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: FeZn, plechy FeZn, Cu, TiZn, Al přírodní, lakované, svítky STŘEŠNÍ OKNA: FAKRO, VELUX IZOLACE: Rockmin, Ursa, polystyren BARVY: na kov, dřevo, dětský nábytek MALÍŘSKÉ POTŘEBY: PRIMALEX, SUPERMAL, vápno na bílení, štětky, válečky, barvy, zakrývací fólie SÁDROKARTONOVÉ DESKY RIGIPS včetně příslušentví Široký výběr zednických a zahrádkářských potřeb, zeminy, granulovaných hnojiv, květináčů, truhlíků Zahájen prodej SPOJOVACÍ PRVKY DŘEVA: úhelníky úzké, trámové, s prolisem, spojovací, stavitelný, široký, montážní, kotevní, děrovaný; spojky ploché, krokvové, trámové botky, montážní pásky. ZAHRADNÍ SPOJKY: kování pro pergoly, patka sloupku k zarážení, patka sloupku se čtvercovou základnou, patka sloupku, patka sloupku typu T. VODOINSTALAČNÍ MATERIÁL: vnitřní odpady HT PP IZOLACE URSA v rolích od tl. 5 cm Služby Doprava materiálu vozidly: AVIE, PEUGEOT, VW Transporter, PŮJČOVNA NÁŘADÍ: míchačka, el. kladivo HILTI, čerpadlo AS 215, úhlová bruska pr. 150 a 230, vrtačka, vrtačka šroub. AKU, míchadlo na sypké hmoty, řezač RUBÍ na dlažbu, trubkové lešení, el. svářečka LHO 150

16 Realitní kanceláfi Nám. Svobody 1, Fr dek Místek Tel/fax: 558/ , 608/ ZAJI ËUJE KOMPLETNÍ REALITNÍ âinnost * prodej, koupû, pronájem nemovitostí (rodinn ch domû, bytû, pozemkû) * zaji tûní ve ker ch podkladû k pfievodu nemovitostí (v pis LV, znalecké posudky, geometrické zamûfiení atd.) * inïen rko-investiãní ãinnost (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.) * správa nemovitostí * poradenská ãinnost k prodeji nemovitostí * kompletní ekonomicko právní servis (sepis smluv, vklad do katastru) www. proxima-realit.cz Vydává Obecní úřad Raškovice, ev. č. MK ČR E150024, náklad 730 ks. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů aška 4 / 2014 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice www.raskovice.cz Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 aška 10 / 2013 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 Informace jednotlivých spolků a organizací Lampiónový průvod 8. 11. 2013 www.raskovice.cz

Více

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 Starostův sloupek Své místo v prosincovém kalendáři již pevně zaujalo vyhodnocení našich spoluobčanů, kteří v příslušném kalendářním roce výrazně přispěli nebo přispívají

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým,

Dětské hřiště Vinice. Vážení spoluobčané, tento způsob léta zdá se mi poněkud neobvyklým, Úprava bytu pro Dětský domov Domino V areálu 90. MŠ v Západní ulici č. 7 došlo ke kompletní rekonstrukci stávajícího bytu. Tento před opravou značně poškozený byt však svými rozměry odpovídal potřebám

Více

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII.

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Zastupitelka dostala ocenění. Str. 9 Když kolaboranti vládli Holešovu. Str. 11 Dvojí tvář Gabriely Gunčíkové. Str. 24 22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Únor 2003 č. 2 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Pravidla na cyklostezkách strana 5. vojska. Stalo se tak 3. května, a oslavy se proto soustřeďují právě na nadcházející

Pravidla na cyklostezkách strana 5. vojska. Stalo se tak 3. května, a oslavy se proto soustřeďují právě na nadcházející Měsíčník obyvatel města Otrokovice 17. dubna 2015 číslo 4 - ročník 25 zdarma - neprodejné Ocenění práce s dětmi strana 2 Pravidla na cyklostezkách strana 5 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více