Ra ka ROZPOČET PRO ROK Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben Oblast příjmů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ra ka ROZPOČET PRO ROK 2005. Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz. Oblast příjmů:"

Transkript

1 Ra ka Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben Vážení spoluobčané, v letošním roce přicházíme do vašich domácností podruhé. Budeme vás v následujících částech našeho občasníku informovat o připravovaném dění v obci a budeme rovněž pokračovat ve zveřejňování vyhlášek obce, abyste postupně měli k dispozici všechny malé zákony naší obce. Kromě těchto maličkostí budeme přinášet zprávy o nejdůležitějších informacích z jednání zastupitelstva obce a provádět výpis z usnesení zastupitelstva. Celé znění usnesení zastupitelstva si můžete přečíst na našich internetových stránkách obce (adresa je uvedena v záhlaví). Nejvýznamnější dokument obce v roce vždy bývá rozpočet obce na daný rok. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 31. března schválilo jeho dále zveřejněnou podobu. Rozpočet obce projednal finanční výbor, byl potřebnou dobu zveřejněn na úřední desce obce a následně na jednání zastupitelstva schválen (bod č. 7 usnesení ze dne ). Nejvýznamnější investiční akcí v letošním roce bude dokončení přístavby základní školy. Provede se dostavba II. podlaží se vznikem dvou nových učeben, sociálního zařízení pro žáky a kabinet. Celkové náklady na dostavbu by neměly překročit částku 4,0 miliónů korun. Je vyhlášeno výběrové řízení a předpokládáme, že v průběhu letních prázdnin bude provedena největší část stavby. Jan Legerský, starosta ROZPOČET PRO ROK 2005 Oblast příjmů: Položka 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1511 Daňové příjmy od finančních úřadů Kč Položka 1337 Poplatek za sběr a likvidaci komunálního odpadu Kč Položka 1341, 1343 Poplatek ze psů a z veřejného prostranství Kč Položka 1361 Správní poplatky Kč Položka 4112 Neinvestiční dotace na výkon st.správy a na školství Kč Položka 4121 Neinvestiční dotace od obcí na školství Kč Položka 4131 Převod z ponikatelské činnosti (odpisy) Kč 1012/2131 Příjmy z pronájmu pozemků Kč 2119/2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Kč 2140/2132 Příjmy z pronájmu restaurace Obecník Kč 2140/3112 Příjmy z prodeje restaurace Ondráš Kč 3113/2229 ZŠ vratka nevyčerpané dotace od KÚ 500 Kč 3113/2210 ZŠ přijaté sankce Kč

2 3313/2111 Příjmy z provozu kina Kč 3314/2111 Příjmy z poskytovaných služeb knihovny Kč 3392/2132 Příjmy z pronájmu kulturního střediska Kč 3511/2132 Příjmy z pronájmu prostor pro zdravotnictví Kč 3612/2132 Příjmy z pronájmu bytových domů Kč 6171/2111 Příjmy za poskytované služby OÚ Kč 6171/2132 Příjmy z pronájmu prostor OÚ Kč 6171/2141 Příjmy z úroků Kč Předpokládané příjmy celkem Kč Oblast výdajů: OdPa 1012 Záležitosti zemědělství pozemky OdPa 1014 Ozdravování hosp. zvířat a plodin OdPa 2140 Vnitřní obchod, služby a CR (rest. Obecník + Ondráš ) OdPa 2212 Doprava místní komunikace OdPa 2219 Doprava chodníky, odstavné plochy a autobus. čekárny OdPa 2310 Pitná voda projekt na vodovod OdPa 2321 Investice do podnikání OdPa 3111 Budova mateřské školy OdPa 3113 Základní škola příspěvek na provoz OdPa 3113 Budova základní školy investice OdPa 3313 Kino OdPa 3314 Knihovna OdPa 3319 Kultura + stálá expozice OdPa 3322 Obnova kultur. památek zvonička OdPa 3392 Kulturní středisko OdPa 3399 SPOZ 339, 5492 (jubilanti, vítání dětí, DD) OdPa 3419 Ostatní tělovýchovná činnost OdPa 3429 Ostatní zájmová činnost OdPa 3511 Zdravotnictví OdPa 3612 Bytové hospodářství OdPa 3631 Veřejné osvětlení celkem OdPa 3639 Územní rozvoj celkem OdPa 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu OdPa 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň OdPa 5512 Požární ochrana OdPa 6112 Zastupitelstvo obce OdPa 6171 Činnost místní správy = OÚ celkem OdPa 6402 Finanční vypořádání r OdPa 6402 Navrhované výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ OBECNÍHO ÚŘADU Stavební úřad Raškovice bude ve dnech uzavřen z důvodu školení pracovníků.

3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zeměměřičských prací v základním polohovém bodovém poli v Obci Raškovice v období od 4. dubna do 30. listopadu Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění. Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni podle 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům nemovitosti se prokáží úředním průkazem. Při rozhodování o umístění nové měřičské značky se postupuje podle 3a, písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech v platném znění. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. ředitel ZÚ PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V rámci jarního úklidu budou od v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na tato stanoviště: autobusová zastávka U Stříže do autobusová zastávka Obecník od autobusová zastávka U pošty autobusová zastávka U kaple autobusová zastávka U mostu autobusová zastávka Trávníky pohostinství U Fojtíků Do těchto kontejnerů odkládejte věci, které svými rozměry není možné umístit do popelnic a kontejnerů 1100 litrů, jsou to zejména větší kusy nábytku, koberce, matrace apod. Ve spolupráci s Frýdeckou skládkou se budeme snažit, aby kontejnery byly vyváženy průběžně. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad vedle těchto kontejnerů. VÝVOZ POPELNIC V LETNÍ SEZÓNĚ Od měsíce června do září 2005 budou popelnicové nádoby vyváženy také v sobotu. Pro upřesnění uvádíme rozpis svozu: sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota Připomínáme, že popelnice s modrou známkou se vyvážejí od měsíce října do března. Nezapomeňte si nalepit novou, pro letošní rok žlutou, známku na popelnici, kde je uveden rok Žádáme občany, aby své popelnice měli vystavené ke svozu včas. Nejlépe den předem, nejpozději v 6 hod. ráno v den svozu. HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne na těchto stanovištích: Obecník Pošta U kaple Bistro u Vlčků Božoň Trávníky hod hod ,45 hod hod hod hod. Můžete odevzdávat mazací a motorové oleje a olejové filtry, televizní přijímače, obrazovky, lednice, výbojky, rádia, počítače, elektroodpad, zbytky barev a ředidel, autobaterie. Taichmanová Martina

4 VÝZVA Vyzýváme majitele všech plemen psů místní i rekreační, aby nepouštěli své psy do volné přírody. Důvod výzvy je stále vyšší počet psů, kteří volně pobíhají v přírodě a tím narušují klid místní zvěře, která potřebuje k přezimování, hnízdění a kladení mláďat včetně jejich výchovy klid. Druhořadým důvodem je, že myslivecký spolek a jejich členové stojí nemalé finanční prostředky na zazvěřování revíru a tím udržení početních stavů drobné i spárkaté zvěře v naší obci. V letošním roce došlo ke stržení tří kusů srnčí zvěře a jeden pes byl na místě činu utracen. Žádáme proto majitelé psů, aby své miláčky vodili na řemeni. za MS Raškovice Pavel Černoch, myslivecký hospodář V pátek dne se bude v Raškovicích konat očkování psů proti vzteklině: Obecník: U pošty: U Fojtíků: Božoň: Očkování provádí MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, Frýdek Místek, tel.: Cena za vakcinaci jednoho psa je 100 Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz. UPOZORNĚNÍ Upozorňuji všechny vlastníky lesa, že od platí nařízení vlády, kterým se vymezuje PTAČÍ OBLAST BESKYDY. Toto nařízení upravuje (omezuje) možnosti a termíny těžby dřeva převážně v porostech se zastoupením smrku pod 50 % a všech porostech starších 130 let. Celé znění je k nahlédnutí na OÚ. Žádám tímto vlastníky, aby se mnou těžby konzultovali, a to i nahodilé. Ing. Kamil Pecha, revírník OSL ZÁJEZD DO POLSKA ČSZ Morávka uskuteční zájezd do Polska, a to: Tychy trh zahradnického zboží, Pisarzovice výstava rododendronů, azalek a okrasných keřů. Předpokládaná cena pro členy ČSZ je 110 Kč, pro ostatní 130 Kč. Zájemci o zájezd z řad členů ČSZ ať se přihlásí do Po tomto termínu již budeme brát přihlášky od všech zájemců. Přihlášky se zálohou 100 Kč přijímají: Bražinová Jarmila, Morávka, tel.: Ing. Pěchuvka Mir., Pražmo Kalusová Eva, Raškovice až uskutečníme 3 denní zájezd do Lednice a Rakouska. V Lednici prohlídka zámku, parku, sady, zahradnická fakulta VŠZ, Lednicko Valtický areál, atd. V Rakousku návštěva u rakouských zahradkářů a klášter Klosterneuburg. Chceme připomenout pěveckou soutěž HLEDÁME RAŠKOVICKOU SUPERSTAR Zájemci o tuto soutěž se mohou dostavit s připravenou písní na výběrové kolo, které proběhne od 15 hod. v budově kulturního střediska. Soutěž proběhne ve dvou věkových kategoriích let, 15 neomezeně. Úspěšní soutěžící postoupí do finálového kola, které proběhne na oslavách Obce Raškovice Výherci budou za svůj výkon patřičně odměněni.

5 INFORMACE PRO ČLENY KLUBU DŮCHODCŮ Informace hlavně pro ty členy, kteří se nezúčastnili dubnového setkání: připravuje se výstava Co nám zbylo po stařenkách a co máme dnes dne se uskuteční pro důchodkyně Den matek. v měsíci květnu odpadá setkání klubu. KNIHOVNA RAŠKOVICE 3. a 5. května 2005 zavřeno dovolená ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI Blíží se 60. výročí osvobození naší vlasti, ale i celé Evropy od nacistické nadvlády. Oslaví jej celý svět a my, občané Raškovic, s ním. Určitě bude dobré si některé skutečnosti připomenout, zejména těm mladším, kteří toto období neprožili. Po mnichovské zradě v roce 1938 došlo k dělení Československa. Odtrhlo se Slovensko, bekovské Polsko obsadilo Těšínsko a celé pohraničí obsadili Němci. Dochází k masovému útěku i vyhnání Čechů ze Sudet. Předcházelo a provázelo je řádění německých ordnérů, vedoucí nejen k násilí, ale i ke smrti celé řady našich občanů. Okleštěná republika dlouho tlaku nacistického Německa neodolala a 15. března 1939 je podepsáno vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Náš region však byl obsazen německými jednotkami již 14. března 1939 a také zde dochází k jedinému ozbrojenému odporu naší armády v Čajánkovských kasárnách v Místku. Nastává období hrůzy a teroru. Dochází k uzavření všech českých vysokých škol, k zatýkání studentů a k jejich popravám. Následuje postupné zatýkání příslušníků inteligence, bývalých důstojníků československé armády, ale i zejména příslušníků Sokola a komunistů (jenom těch padlo nebo bylo umučeno několik desítek tisíc). Všichni Židé byli označeni žlutou Davidovou hvězdou, postupně byli obráni o majetek a odsunuti do koncentračních táborů do plynu. Nacistickou okupaci jich přežilo velmi málo. O své životy přišlo na občanů Československa. Všichni Češi žili v neustálém strachu o svůj život. Kdo nepracoval horlivě pro vítězství říše i přes značně omezený příděl potravin, byl deportován do pracovních nebo koncentračních táborů. Na ladicích knoflících radiových přijímačů musela viset dvojjazyčná cedule s textem: pamatuj, pamatuj, že poslouchání cizího rozhlasu se trestá káznicí nebo i smrtí. A toto varování bylo striktně dodržováno. Při udání o poslechu Londýna či Moskvy putoval občan do koncentráku. V období atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha stačila poznámka, že šlo o smrt tyrana, aby vaši známí na druhý den četli na vyhlášce, že jste byl pro výstrahu zastřelen. Mladí lidé po celou dobu Protektorátu byli posíláni na otrockou práci do Říše. V roce 1944 uzavřeli Němci poslední ročník všech českých středních škol a studenti byli totálně nasazeni na nucené práce. Často byli lidé popravováni jen tak, pro výstrahu. A tak viseli lidé na Morávce a v Paskově. Zcela stačilo, aby dělník, který jel do práce vlakem a hodil na nádraží v Ostravě-střed svoji svačinu oknem do vagónu, ve kterém byli převáženi vězni z koncentračního tábora, aby ho příslušník doprovázející jednotky SS na místě zastřelil. Byl zde ponechán několik hodin pro výstrahu. Atmosféra hrůzy a strachu působila po celém území Protektorátu, tedy i v našem prostoru. V prosinci minulého roku jsme vzpomenuli tragických událostí stanného soudu na Morávce. Jména obětí i z ostatních obcí z okolí jsou vytesána do památníku u kostela na Pražmě. Určitě na jejich oběť nezapomeneme a v den osvobození naší obce 5. května ji důstojně uctíme. V této době násilí a obav o svůj život bylo s opravdovým nadšením v květnu 1945 přivítáno osvobození Československé republiky, a to až na západní Čechy Rudou armádou, spolu s jednotkami rumunskými i našimi. Vojáci těchto jednotek zaplatili za naši svobodu tím nejcennějším svými životy. Ti padlí nemohou za to, co nám provedli jejich synové či vnuci v roce Stejně tak nemůže celý český národ za jednotlivá nedopatření při odsunu Němců. Sta-

6 miliardové reparace za válečné škody a životy našich občanů nebyly nikdy proplaceny a vysoko překračují ztráty na majetku a životech odsunutých Němců. Velmi nedůstojné je srovnávat období nacistické okupace s obdobím tzv. totality. Zatím, co za nacistické okupace šlo o existenci českého národa a jeho přežití a ztráty na životech se pohybovaly ve statisících, ve sporném období padesátých let, kdy došlo k nastartování monstrprocesů přišlo o život řadově několik stovek lidí, kteří nesouhlasili s tehdejším režimem, jehož nastolení umožnily první demokratické poválečné volby v roce Za provázky loutek těchto procesů však tahal někdo zvenčí, a tak se paradoxně stalo, že v oněch stovkách životů bylo i několik desítek komunistů. Kdo mezi tato dvě období dává rovnítko, buď je neprožil tady doma nebo je účelově zkresluje. Ať už naše území osvobodili Američané či Rusové, oslavme 60. výročí ukončení hrůzovlády a nastolení tolik vytouženého míru a vzpomeňme na jejich oběti, kdy jejich krví a životy bylo vykoupeno naše osvobození. Na základě vzpomínek našich členů, kteří prožili období Protektorátu Čechy a Morava zapsal: Břetislav Morys, předseda ZO KSČM Raškovice RAŠKOVICE JUBILEJNÍ ROK 700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI Na základě této skutečnosti jsme připravili v Památníku Raškovic stálé expozici historie obce a dalších prostorách ve spolupráci se společenskými organizacemi obce následující program, na který vás srdečně zveme: Předem bychom rádi poděkovali členkám Klubu důchodců za škubačky a palmy ukázku draní peří a zhotovení obřadní ratolesti ke svěcení o Květné neděli s vyprávěním Jak se žilo v Raškovicích. Obě akce z cyklu Uchováváme lidové tradice byly velmi zdařilé. Školní mládež i široká veřejnost mohli v tradičním prostředí staré jizby zažít starodávné zvyky. Počátkem dubna jsme přidali předení vlny na kolovratu. Květen: Výstava Co nám zbylo po stařenkách a umíme dnes Ruční práce jako rodinné památky po předcích, současné ruční práce žen a další rukodělné výrobky našich občanů Kulturní středisko Raškovice. Slavnostní vernisáž ve hod. s oslavou Dne Matek, pro ženy důchodkyně z Raškovic Výstava potrvá od 9. do 15. května, otevřeno denně od , Svaz žen a Klub důchodců Raškovice připraví výstavu Program pro ženy důchodkyně vytvoří děti z MŠ Raškovice a hudba pana Hradílka. Slavnostní akademie žáků ZŠ Raškovice Obměna exponátů ve stálé expozici Památníku Raškovic Výstava Putování k pramenům beskydských potoků a řek Malá galerie knihovny a Památníku Raškovic. Sdružení Památník Raškovic, Základní škola Raškovice EKO ŠKOLA a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Vernisáž v hod. s následnou konferencí a besedou v ekoučebně ZŠ Raškovice Červen: 25. června 2005 oslavný den jubilea obce a 30 let Mateřské školy v Raškovicích. DOPOLEDNE: od 9.00 hodin exhibiční fotbalový turnaj na hřišti v areálu Mateřské školy výstava dětských výtvarných prací Obec očima dětí soutěže a atrakce pro děti možnost prohlídky Mateřské školy všech prostor, kronik od , od Památník Raškovic vystavení obecní kroniky, stálá expozice

7 ODPOLEDNE: fotbalové hřiště od hod. úvodní slavnostní projev starosty obce ing. Jana Legerského a čestných hostů vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ Raškovice ukázka historického šermu, střelba lukem na terč ukázka práce hasičů jízda na koních od hod. dětský hudební soubor Radost, vedoucí Ant. Hradílek od hod. hudební skupina Almára, vedoucí Aleš Nitra od hod. Raškovická superstar finálové kolo 1. kat let 2. kat. 15 let a výše VEČER: fotbalové hřiště od hod. vyhodnocení a ocenění literární soutěže žáků ZŠ Budoucnost naší obce vyhodnocení a ocenění zpěvácké soutěže Raškovická superstar ukázka historického šermu Vysvobození rukojmího od hod. hudba pana Šárka k tanci a poslechu od hod. diskotéka pro mladé i starší Změna programu vyhrazena Po celý den je pro návštěvníky připraveno bohaté tradiční občerstvení: domácí koláče, placky, preclíky, masové speciality ze zabíjačky, srnčí guláš, placky, pivo a jiné nápoje. Originální upomínkový předmět raškovický erb s keramickým ptáčkem. Červenec: Výstava Z darů občanů pro Památník Raškovic Malá galerie Raškovice 22. července 28. října 2005 Září: Beseda o životě a díle Jaroslava Ludvíka Mikoláše a jeho významu pro regionální vlastivědu Památník Raškovic a Kulturní středisko Raškovice, Klub důchodců, žáci ZŠ, široká veřejnost Výstava ovoce současnosti s historickými pomologickými materiály ze sbírky Jaroslava Ludvíka Mikoláše Kulturní středisko Svaz zahrádkářů Raškovice Pletení košů ukázka tradiční výroby Památník Raškovic Říjen: Beseda nad kronikami obce s kronikáři Kulturní středisko Kronikáři, členové Sdružení Památníku Raškovic, Žáci ZŠ, Klub důchodců, široká veřejnost Derniéra výstavy Z darů občanů a položení základního kamene venkovní expozice Památníku Raškovic 28. října 2005 Památník Raškovic Výstava fotografie Hana Fluksová Příroda našeho okolí beseda s autorkou přednáška Ing. Kubenky o ochraně přírody Malá galerie knihovny Žáci ZŠ, široká veřejnost Listopad: Slavnostní svěcení obnovené zvoničky na dolním konci obce Občané obce Výstava Křesťanské motivy batikované výtvarné práce studentů gymnázia ve Frýdku Místku Malá galerie Raškovice Prosinec: Advent, vánoční zvyky, úprava stálé expozice Památník Raškovic Vánoce našich staříčků Beseda o vánočních zvycích v obci a okolí Děti MŠ, žáci ZŠ, široká veřejnost Beseda Josefa Nitry o jeho cestě do Svaté země Sdružení Památník Raškovic Klub důchodců, žáci ZŠ, široká veřejnost

8 Jubilejní rok Raškovic 700 let od první písemné zmínky o obci výstava CO NÁM ZBYLO PO STAŘENKÁCH A CO UMÍME DNES KULTURNÍ STŘEDISKO RAŠKOVICE vernisáž v pondělí ve hod. Výstava bude otevřena denně od , hod. po slavnostním zahájení výstavy se uskuteční oslava Den matek pro ženy důchodkyně Máte-li zájem a možnost obohatit tuto výstavu zajímavými předměty a výrobky, doneste k zapůjčení ve čtvrtek od hod. do kulturního střediska Raškovice jubilejní rok Raškovic 700 let od první písemné zmínky o obci V Ý S T A V A ŽIVÁ VODA PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM BESKYDSKÝCH POTOKŮ A ŘEK PROMĚNA ŘEKY MORÁVKY A JEJICH PŘÍTOKŮ žákovské ekologicko-výzkumné práce základní EKO-školy v Raškovicích historické dokumenty Malá galerie, Památník Raškovice Otevřeno: úterý: , čtvrtek: , Vernisáž v pátek v hodin s následnou konferencí a besedou v ekoučebně ZŠ Raškovice Srdečně vás zveme k této ojedinělé zajímavé výstavě

9 Obec Raškovice 5/91 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o čistotě na území obce Raškovice v platném znění článek 1 Základní ustanovení 1. Obecní zastupitelstvo v Raškovicích schválilo dne ve smyslu ustanovení 16 zákona číslo 367/1990 Sb. o obcích, obecně závaznou vyhlášku o čistotě na území obce Raškovice. 2. Tato vyhláška upravuje v zájmu stálého zlepšování životního prostředí, zajišťování čistoty veřejných prostranství, objektů zařízení a čistoty ovzduší na území obce Raškovice. 3. Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují všechna místa, která slouží veřejnému užívání, zejména vozovky, chodníky, parkoviště, mosty a veřejná zeleň apod. Vyhláška se týká také stánků, kiosků a podobných zařízení umístěných na veřejném prostranství. článek 2 Zákaz znečišťování veřejného prostranství Zakazuje se jakékoliv znečišťování veřejného prostranství, zejména: 1. Skladování topných kalů a jiných paliv. 2. Ukládání stavebnin a stavebního odpadu bez povolení obecního úřadu. 3. Znečišťování veřejných prostranství odpadními vodami nebo jinými znečišťujícími tekutinami (umývání povrchu vozidel jiným způsobem než čistou vodou, prováděním jejich větších či středních oprav, výměna a vypouštění olejů a pohonných hmot apod.). 4. Vylepování plakátů, letáků a jiných oznámení mimo stanovené výlepové plochy. 5. Odhazování jakýchkoliv předmětů na veřejné prostranství nedopalků cigaret, jízdenek apod. 6. Odhazování, odkládání a skladování smetí a jiných odpadků a věcí. 7. Zřizování tzv. černých skládek tuhého domovního odpadu a ukládání odpadu na těchto skládkách. 8. Vyjíždění na veřejné prostranství znečištěnými vozidly a vozidly, jejichž náklad není řádně upevněn a zabezpečen proti znečišťování veřejného prostranství. 9. Znečišťování zvířaty. článek 3 Odpovědnost za udržování čistoty 1. Každý je povinen neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil. 2. Za zabezpečení čistoty veřejného prostranství odpovídá vlastník (správce tohoto prostranství popř. uživatel). 3. Za zabezpečení čistoty chodníku v kterémkoliv ročním období odpovídá vlastník (správce přilehlé nemovitosti). 4. Za zabezpečení čistoty komunikací odpovídá správce komunikací. 5. Znečištění způsobené zvířaty neprodleně odstraní osoba, která o ně pečuje. 6. Každý je povinen na požádání osoby pověřené obecním úřadem, prokázat způsob likvidace tuhého domovního odpadu. článek 4 Zákaz znečišťování ovzduší Zakazuje se znečišťování ovzduší zejména: 1. Spalování plastů, pryže, polyetylenových folií a jiných odpadů, jejichž spalováním vznikají toxické látky. 2. Vypalování trávy a jiných porostů. 3. Ponechání motoru vozidel v chodu během stání, které není vynuceno dopravní situací v silničním provozu. článek 5 Sankce 1. Porušením povinností stanovených touto vyhláškou se občané dopouštějí přestupku podle zákona číslo 200/1990 Sb. o přestupcích. 2. Osoby a další orgány pověřené obecním úřadem mohou za přestupek ukládat a vybírat v blokovém řízení pokutu až do výše 500 Kč. 3. Právnické osobě a podnikateli, kteří neudržují čistotu a pořádak na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí obce, může starosta nebo obecní zastupitelstvo uložit pokutu až do výše Kč. 1)

10 4. Organizacím, které poruší povinnosti vyplývající z této vyhlášky, uloží příslušný silniční správní orgán v souladu s příslušným právním předpisem, pokutu až do výše Kč 2) (u komunikací ve správě Správy a údržby silnic). 5. Občanům, kteří poruší ustanovení této vyhlášky na úseku požární ochrany, lze uložit pokutu až do výše Kč. článek 6 Ustanovení společná a závěrečná Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. starosta Vladislav Vavřík v. r. 1) 28 zák. čís. 367/1990 Sb. o obcích 2) 22a odst. 2 písm. b) zák. čís. 55/1984 Sb. o pozemních komunikacích Obec Raškovice 2/95 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o zákazu volného pobíhání psů, domácích zvířat a drůbeže na území obce Raškovice Obecní zastupitelstvo v Raškovicích se podle 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR čís. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat dne 27.dubna 1995 podle 16 odst. 1 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku. článek 1 Občan majitel nebo chovatel psa, domácích zvířat a drůbeže, trvale žijící nebo přechodně pobývající na území obce Raškovice, je povinen učinit taková opatření, která zamezí volnému pobíhání chovaných zvířat na veřejných prostranstvích ve všech částech obce Raškovice. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí zejména: komunikace, ozdobné plochy, hřiště, zelené plochy uvnitř bytové zástavby a prostory vyhrazené pro sušení prádla, klepání koberců a pískovištěm, jakož i jiné volné plochy v obci. článek 2 Majitelé nebo chovatelé psů, drůbeže a dalších domácích zvířat jsou povinni tyto chovat jen ve zvlášť k tomu určených prostorách. Psy, kočky a jiná domácí zvířata není dovoleno chovat v provozních budovách obchodů, restaurací, služeb, škol a školních družin, pošt, úřadů, zdravotnických zařízení, jakož i vodit psy, kočky a jiná zvířata v těchto budovách. článek 3 Psi musí být na celém území obce voděni na vodítku, opatření náhubkem a evidenční známkou, vydanou obecním úřadem. Drůbež a všechna ostatní domácí zvířata musí být řádně uzavřena ve dvorech a ve výbězích nebo ohradách a zajištěna proti úniku a volnému pobíhání po cizích pozemcích nebo veřejných prostranstvích. článek 4 Porušení povinnosti stanovených článkem 1 až 3 této obecně závazné vyhlášky se posuzuje v souladu se zněním 46 zákona číslo 200/1990 Sb., jako přestupek. Tomu, kdo poruší citovaná ustanovení této vyhlášky, může být ve smyslu 46 odst. 3 zákona čís. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč. článek 5 Vydáním této vyhlášky nejsou dotčeny předpisy o odpovědnosti držitelů domácích zvířat a drůbeže za škody způsobené na zdraví a majetku jiných fyzických a právnických osob. článek 6 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna Ing. Jan Legerský, starosta

11 KINO RA KOVICE Předkládáme vám program na měsíce duben a květen Cena od dubna navýšena o 3 Kč: 35, 37, a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek. DUBEN NA DOTEK v hod., 104 min., příst. 15 let. Milostné drama USA je inteligentní podívanou o milostném čtyřúhelníku a o dramatech, která člověk prožívá ve jménu toho, čemu se říká náhoda, láska, sex a feromony. V hl. roli s Julií Robertsovou je film nominován na Zlatý glóbus VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ v hod., 114 min., příst. 12 let. Horor USA. V kryptě pod kostelem spí staletý spánek cosi, co čeká na nejvhodnější okamžik pro svůj návrat na zem. Zlo se probouzí a horor začíná LOVCI POKLADŮ v hod., 131 min. přístupný. Dobrodružný film USA v hl. roli Nicolas Cage (Ben Gates). Legenda o templářském pokladu, který byl ukryt před Brity. Dobrodruzi se přemisťují od polárního kruhu, kde Ben objeví starou loď zamrzlou v ledu, přes Washington a Filadelfii až do New Yorku. KVĚTEN SAMETOVÍ VRAZI v hod., 130 min., příst. 15 let. Film ČR režiséra Jiřího Svobody. Na plátně ožijí tzv. Orlické vraždy z první poloviny 90. let. Rekonstrukce cesty tří hrdinů bývalého policisty, nájemného vraha a dělníka, kteří se v touze po penězích pustili po cestě z níž není návratu V hl. roli Vladimír Dlouhý PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ v hod., 108 min., příst. Komedie natočená v koprodukci ČR, SR a SRN. Autor se v ní zabývá svým oblíbeným tématem lidskou vyšinutostí, která se nejvýrazněji projevuje v milostných vztazích. V hl. rolích Ivan Trojan, Karel Heřmánek, Zuzana Stivínová a další BROUČCI S BROUČKEM JE ZLE v hod., cena 13 Kč. Oblíbené pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ, obsahuje tyto pohádky: Ukradený drak, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je zle, Do nebíčka, do peklíčka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Krtek a lízátko, Madlenka a komedianti, Pat a Mat Klíč. Volná místa i pro veřejnost ÚŽASŇÁKOVI v hod., 110 min., přístupný. Krásný rodinný animovaný dobrodružný film pro malé i dospělé diváky v českém znění. Je to příběh o superhrdinech, kteří i proti své vůli zachraňují lidstvo KOUSEK NEBE v hod., 90 min., přístupný. Milostné drama ČR, které vypráví o lásce, která se zrodila za zdmi vězení s cílem oslovit mladé diváky a přiblížit jim komunistickou zvůli prostřednictvím milostného příběhu jejich vrstevníků. Hrají: Ondřej Vetchý, Táňa Pauhofová, Zuzana Stivínová Pavel Zedníček a další ČERVEN Jeho fotr je lotr; Zahulíme, uvidíme; Pohádkové tajemství II.; Život pod vodou; Cesta kolem světa za 80 dní Koupím dům v Raškovicích a okolí. Možno i k rekonstrukci. Platba hotově. Telefon: nebo Právní záleïitosti s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaïdou stfiedu mezi 15 aï 17 hodinou na Obecním úfiadû v Ra kovicích JUDr. Marcela Îoriãová formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv vãetnû kupních, rovnûï pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn ch bfiemen apod. Kontakt tel. ã , fax , mobil ,

12 ST ECHA JAK MÁ B T VELUX Pavel Skokan Dobrá tel./fax tel.: kompletní dodávky materiálu pokr vaãské a klempífiské práce hydroizolaãní práce izolace pûdní vestavby tesafiské konstrukce KVALITA ZA ROZUMNOU CENU! Kontakt: Bc. Jan Dohnal I. E. T. Reality, s. r. o. pobočka Ostrava, S. K. Neumanna Moravská Ostrava Mobil: , Telefon: , Fax: web: Vybíráme nabídku ze zdejší lokality: Rekr. chata Raškovice Hrubá stavba Janovice Zem.usedlost Skalice Zde je místo pro Vás! Býv. ubytovna Morávka Rekr. chata Morávka

13 NOVĚ OTEVŘENÝ DŘEVOPRODEJ V RAŠKOVICÍCH NABÍZÍ Veškeré nábytkové kování pro stolaře a kutily. Výběr úchytek z více jak 200 druhů skladem a jiné kování. Stavební kování včetně různých zámků. Palubky za super ceny v síle 13 mm a 19 mm, v šířce 8,5 cm a 10,5 cm, v délkách 3 m, 4 m a 5 m. Provedení v tatranském profilu a klasickém. Skladem smrk a borovice. Podlahové prkna o síle 19 mm a 28 mm. Nabízíme zhotovení palubek a podlahovek z vámi dodaného materiálu. Dveře vnitřní, venkovní a Eurodveře. Okna kaslíková, zdvojená a Eurookna. Možnost broušení na kalibrační brusce vámi dodaného materiálu. Možnost dalších služeb a výrobků. Kde nás najdete v centru Raškovic. Bližší informace na tel , , Mojmír Vlček, Raškovice 423. NOE KOMPLETNÍ ST E NÍ SYSTÉMY v tesafiské konstrukce a pûdní vestavby v pokr vaãské a klempífiské práce v sádrokartony a plovoucí podlahy vãetnû dodávky materiálu v stavby plotû v chaty a dfievostavby Ra kovice 557 mobil:

14 Stavební společnost Bytmont Frýdek Místek, spol. s r. o. zajišťuje kompletní stavební činnost: * výstavbu komerčních objektů * plynovody * výstavba rodinných domů * rekonstrukce bytových fondů * veřejné prostranství * projekční a inženýrská činnost * komunikace * zateplování * inženýrské sítě * stavební dozor * vodovodní řády * profinancování staveb * kanalizace Držitel certifikátu ISO 9001:2001 další informace na Bytmont Frýdek Místek, spol. s r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST Kompletní stavební činnost rodinné domy, komer. objekty, rekonstrukce atd. Nám. Svobody čp. 1, Frýdek Místek, tel/fax: , mobil: Otevírací doba: 7 15 hod. denně.

15 Stavebniny Nováková, s. r. o Vyšní Lhoty 288 Změna pracovní doby od Akce tel./fax: tel.: Po Pá 6 17 hod. So 7 12 hod. Porfix sleva 15 % do vyprodání zásob Izolace URSA role sleva 10 % do 100 m 2, 15 % nad 100 m 2 Izolace ROCKMIN desky sleva 15 % do 100 m 2, 10 % nad 100 m 2 BOCHEMIT sleva 15 % SÁDROKARTON sleva 15 % POROTHERM, YTONG, tvárnice základové Tri-Treg množstevní slevy UNIMALT tř. 14 zdění, omítání 104,00 Kč/40 kg UNIMALT tř. 5 omítání 103,00 Kč/40 kg CEMENT 32,5 II/B-S 260,00 Kč/1q Nabízíme PYTLOVANÉ SMĚSI: jádrová omítka, štuk vnitřní,vnější, beton jemný, hrubý LEPIDLA: na dlažbu a obklady (standardní i flexibilní) VÁPNO NA HAŠENÍ, VÁPENNÝ HYDRÁT, VÁPENEC JEMNĚ MLETÝ SYPKÉ HMOTY: písek Bzenec, Závada, zásypový štěrk fr. 0 4, 0 22, štěrk tzv. Kačírek 8 16, strusky 0 8, 8 16, 16 32, 32 63, 0 8 ocelárenská na pokládku dlažby HUTNÍ MATERIÁL: ocel I, L U, ocel plochá, jokl, betonářská ocel, svařovaná rohož ELEKTROMATERIÁL VODOINSTALAČNÍ MATERIÁL: vnitřní rozvody vody, vnitřní odpady PVC, HT PP, venkovní kanalizaci KG OSMA BETONOVÉ VÝROBKY: dlažba zámková, plochá, obrubníky, skruže, palisady, roury betonové OBKLADY, DLAŽBA, UMÝVADLA, WC, BATERIE STRĚŠNÍ KRYTINY: BRAMAC, TONDACH, KM BETA, CEMBRIT, lehké střešní krytiny plechové SATJAN, LINDAB, RANNILA, QMAC lehké střešní krytiny asfaltové šindele, lepenky ELASTOBIT KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: FeZn, plechy FeZn, Cu, TiZn, Al přírodní, lakované, svítky STŘEŠNÍ OKNA: FAKRO, VELUX IZOLACE: Rockmin, Ursa, polystyren BARVY: na kov, dřevo, dětský nábytek MALÍŘSKÉ POTŘEBY: PRIMALEX, SUPERMAL, vápno na bílení, štětky, válečky, barvy, zakrývací fólie SÁDROKARTONOVÉ DESKY RIGIPS včetně příslušentví Široký výběr zednických a zahrádkářských potřeb, zeminy, granulovaných hnojiv, květináčů, truhlíků Zahájen prodej SPOJOVACÍ PRVKY DŘEVA: úhelníky úzké, trámové, s prolisem, spojovací, stavitelný, široký, montážní, kotevní, děrovaný; spojky ploché, krokvové, trámové botky, montážní pásky. ZAHRADNÍ SPOJKY: kování pro pergoly, patka sloupku k zarážení, patka sloupku se čtvercovou základnou, patka sloupku, patka sloupku typu T. VODOINSTALAČNÍ MATERIÁL: vnitřní odpady HT PP IZOLACE URSA v rolích od tl. 5 cm Služby Doprava materiálu vozidly: AVIE, PEUGEOT, VW Transporter, PŮJČOVNA NÁŘADÍ: míchačka, el. kladivo HILTI, čerpadlo AS 215, úhlová bruska pr. 150 a 230, vrtačka, vrtačka šroub. AKU, míchadlo na sypké hmoty, řezač RUBÍ na dlažbu, trubkové lešení, el. svářečka LHO 150

16 Realitní kanceláfi Nám. Svobody 1, Fr dek Místek Tel/fax: 558/ , 608/ ZAJI ËUJE KOMPLETNÍ REALITNÍ âinnost * prodej, koupû, pronájem nemovitostí (rodinn ch domû, bytû, pozemkû) * zaji tûní ve ker ch podkladû k pfievodu nemovitostí (v pis LV, znalecké posudky, geometrické zamûfiení atd.) * inïen rko-investiãní ãinnost (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.) * správa nemovitostí * poradenská ãinnost k prodeji nemovitostí * kompletní ekonomicko právní servis (sepis smluv, vklad do katastru) www. proxima-realit.cz Vydává Obecní úřad Raškovice, ev. č. MK ČR E150024, náklad 730 ks. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 19. 8. 2011 č. 8/2011 Na 12. mimořádném zasedání zastupitelstva obce Dobratice bylo projednáno: 1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2. Žádost o povolení navýšení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. června 2011 ã. 3/2011. Předprázdninové klípky

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. června 2011 ã. 3/2011. Předprázdninové klípky MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. června 2011 ã. 3/2011 Předprázdninové klípky Most Jak sami vidíte, práce na něm bylo uděláno dost. V červnu dorazí ocelová

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více