Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: , IČO: Výroční zpráva školní rok 2008/2009 V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání předkládám výroční zprávu školy. Výroční zpráva byla dne projednána a schválena ŠKOLSKOU RADOU. Mgr. Miroslava Fidlerová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most 1. Základní údaje o škole Název školy Kontaktní osoby Zařazení do sítě škol Zřizovatel školy Charakteristika školy Adresa pro dálkový přístup Údaje o Školské radě 2. Vzdělávací program školy - přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Prezentace školy na veřejnosti 8. Údaje o hospodaření školy 9. Závěr

3 1. Základní údaje o škole Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most Husova 163, Louka u Litvínova Kontaktní osoby Vedení školy: ZŠ: telefon Ředitelka školy Mgr. Miroslava Fidlerová MŠ: telefon Vedoucí MŠ Jarmila Hejnová (statutární zástupce školy) ZŠ a MŠ: telefon Ekonom a personalista školy, vedoucí školní jídelny Dagmar Křížová Zařazení do sítě škol : s účinností od má - Základní škola Louka u Litvínova IZO: Školní jídelna základní školy IZO: Školní družina IZO: Mateřská škola IZO: Datum posledního vydání rozhodnutí: Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel školy IČO: Obec Louka u Litvínova Sokolovská Louka u Litvínova Starostka obce: Mgr. Milana Štveráčková

4 Charakteristika školy Jedná se o sloučené zařízení: základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. ZŠ je málotřídní, vyučování probíhá v 1. až 5. postupném ročníku. Škola má trojtřídní uspořádání: I.třída spojený 1. a 3. ročník II.třída - spojený 4. a 5. ročník, III.třída - samostatný 2. ročník Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina. MŠ je jednotřídní, poskytuje dětem základní péči, výchovu a rozvoj osobnosti ve věku od 3-6 let, nově od také pro děti od 2,5 let Ve třídě je zapsáno 28 dětí : ve skupině do 3 let jsou 2 děti dětí 3-4letých je 6 dětí 4-5letých je 8 dětí 5-6letých je12 Provozní doba zařízení je od 6,30 do 16 hodin. Kapacita ZŠ Kapacita MŠ Kapacita školní jídelny Kapacita školní družiny Adresa pro dálkový přístup Webové stránky školy: Údaje o Školské radě Zřízena ke dni Rada školy má 6 členů: dva členové obecního zastupitelstva Petr Kratochvíl a Miluše Kratochvílová dvě pedagogické pracovnice Helena Panochová a Jarmila Hejnová dva zástupci rodičů František Hovorka a Jaroslava Khaurová. Přehled o činnosti Školské rady k nahlédnutí v kanceláři školy a na www. školy

5 2. Přehled oborů vzdělání Vzdělávací program Zařazené třídy ve školním roce 2008/2009 UČÍME SE PRO ŽIVOT, ročník ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č. j / ročník V 1. ročníku uplatněno opatření MŠMT č.j / Od 3. ročníku začíná výuka cizího jazyka Anglický jazyk. 3. Přehled pracovníků školy Pracovník školy Úvazek Dosažené vzdělání Praxe v oboru Ředitelka Mgr. Miroslava Fidlerová 1,0 VŠ Nad 24 let Vedoucí učitelka MŠ Jarmila Hejnová 1,0 USO Nad 23 let Učitelka ZŠ Helena Panochová 1,0 USO Nad 36 let Učitelka ZŠ Mgr. Radka Jašontková 1,0 VŠ Nad 10 let Vych. ŠD + uč. ZŠ Dáša Bubnová 1,0 USO Nad 13 let Učitelka AJ Dana Aidlpesová 0,5 USO Nad 21 let Učitelka MŠ Michala Čádová 1,0 VŠ Nad 5 let Asistentka pedagoga Naděžda Barnová 1,0 USO Nad 2 roky Asistentka pedagoga Stanislava Soldátová 0,5 VOŠ Nad 7 let Asistentka asperger Mgr Hana Pražanová 1,0 VŠ Nad 27 let Vedoucí ŠJ + ekonom Dagmar Křížová 1,0 USO Nad 32let Uklízečka MŠ Bohuslava Fišerová 1,0 ZŠ Nad 38 let Uklízečka ZŠ Janette Šlachtová 1,0 SO Nad 18 let Kuchařka Jana Dvořáková 1,0 SO Nad 27 let Školník Ota Hájek 0,5 SO Nad 23 let Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let Důchod.věk Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži Ženy Zápis do 1. ročníku ZŠ Zápisu do 1. ročníku základní školy dne se zúčastnilo 9 dětí. Rozhodnutí ředitelky ZŠ o zařazení žáka do 1. ročníku školy dostali rodiče 9 dětí, 1 holčička zemřela, dodatečně se přihlásili do 1. třídy 4 žáci (1 dívka, 3 chlapci). Počet tříd Zápis k povinné školní docházce Počet zapsaných Děti dětí odkladu po Počet 09/10 odkladů Opakuje 1.ročník

6 Zápis do MŠ na školní rok 2008/2009 proběhl v dubnu Během roku: odhlášeno 1 dítě z důvodu stěhování přijato 1 dítě - z důvodu dodatečného odkladu PŠD ( ZŠ Louka u Litvínova) Počet tříd Počet zapsaných dětí Rozhodnutí o přijetí Přestup do základní školy Přestup dětí do ZŠ ZŠ Louka u Litvínova 9 ZŠ Praha 1 ZŠ Litvínov 1 5. Výsledky vzdělávání žáků Ve školním roce 2006/2007 jsme začali v prvním ročníku vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu UČÍME SE PRO ŽIVOT, letos přibyl i třetí ročník.ve čtvrtém a pátém ročníku plnili žáci pod vedením učitelek cíle stanovené programem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a na základě výsledků vzdělávání postoupili do vyššího ročníku všichni. Na konci školního roku přestoupilo na druhý stupeň ZŠ 6 žáků 5. ročníku (2 žákyně na ZŠ Ruská v Litvínově, 1 žákyně do ZŠ v Hamru a 3 žáci na víceleté gymnázium v Litvínově). Ve všech ročnících byly využívány týdenní plány učiva, díky nim jsou rodiče schopni rozvrhnout domácí přípravu podle individuálních potřeb dětí. Přehled o výsledcích prospěchu žáků Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Předměty Nehodnoceni ročník žáků s vyznamenáním s dostatečnou I ročník II ročník I ročník III ročník III. 5.ročník

7 Přehled o výsledcích chování žáků Třída ročník Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Snížený stupeň Důtky ŘŠ I ročník II ročník I ročník III ročník III. 5.ročník Údaje o zameškaných hodinách Třída ročník Počet hodin omluvených Počet na žáka Počet hodin neomluvených Počet Na žáka I. 1.ročník III. 2.ročník II. 3.ročník II. 4.ročník III. 5.ročník (790 Anglie) 64 (790) (Anglie) (Anglie) (920 Anglie) (920) Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd Počet dětí, žáků Počet na třídu Počet dětí na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,7 14,34 Školní družina Školní jídelna x 49 x x Údaje o integrovaných dětech Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2. 1 S vadami řeči 3. 1 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 1., 2.,

8 Výchovně vzdělávací proces - ZŠ Žáci prvního ročníku měli denně čtyři vyučovací hodiny, ostatní žáci čtyři až pět hodin podle rozvrhu, žáci 5. ročníku jedenkrát týdně odpolední vyučování. Ranní vyučování začínalo v 7:55 hodin, přestávky mezi hodinami byly desetiminutové, hlavní přestávka dvacetiminutová. V pondělí začíná vyučování třídnickou půlhodinkou, další dny podle potřeby třídy. Jedenkrát za měsíc v pátek se scházíme společně celá škola. Náplní setkání jsou sociální hry, řešení problémů, oceňování žáků, tvorba pravidel, domlouvání společných akcí a vystoupení.v průběhu roku byly pro děti připraveny projektové dny, besedy, výlety, návštěvy kulturních akcí. Ve všech ročnících využíváme týdenních plánů učiva. V prvním, druhém a třetím ročníku jsme vyučovali podle svého vlastního školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, Ostatní ročníky pracovaly podle osnov základní školy. Již druhým rokem byl do naší školy integrován žák s aspergerovým syndromem a od KÚ dostáváme finanční prostředky pro jeho osobní asistentku. Ve škole pracují ještě dvě asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ty jsou také využívány pro další tři integrované děti. Protože škola nemá vlastního školního psychologa, spolupracuje s PPP v Mostě, s SPC v Litvínově, Teplicích a Chomutově. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo podle jejich doporučení a schválených individuálních výukových plánů. Prevence sociálně-patologických jevů se soustředila hlavně na potírání jevů, které by mohly vést k šikaně, intoleranci a xenofobii. Učitelky začleňovaly určená témata do hodin prvouky, přírodovědy, vlastivědy a čtení, při ranních komunikativních kruzích. V průběhu roku se všichni snažili o stmelení třídních kolektivů tvořením a dodržováním vlastních pravidel. I nadále se rozvíjela spolupráce s rodiči. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodinou patří kromě třídních schůzek i individuální konzultace s rodiči žáků. Rodiče oslovujeme s žádostmi o pomoc při vedení kroužků, při přípravě tradičních akcí školy, při účasti na brigádách školy. Letos se nám podařilo uspořádat výjezd do Háje pod Klínovcem pro děti z naší školy. Velkým přínosem pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí bylo zajištění příspěvku na každého žáka od krajského úřadu a zdravotních pojišťoven. Díky tomu se mohly zúčastnit všechny děti a určitě to prospělo nejen vzájemnému poznání dětí, ale i pozitivnímu klimatu ve škole. Pokračujeme v programu naší MŠ, kde připravujeme předškoláky. Kromě prezentace školy na akci pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme již tradiční setkávání Do školy se těšíme. Spolupracujeme se školami, kam přecházejí žáci na II.stupeň. Dáváme o sobě vědět v místních novinách, pravidelně aktualizujeme www stránky školy. Pomáháme při oživení společenského života obce organizováním tradičních akcí (třeba Plesu školy, vánočního Zpívání na schodech, letní Zahradní slavnosti a mnoha dalších), ale také péčí o čistotu obce účastí ve sběrové soutěži, do které je zapojena většina obyvatel obce. Výchovně vzdělávací činnost - MŠ - rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální - vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny Dlouhodobý cíl: - vést děti k samostatnosti, rozvíjet a podporovat jejich myšlení, prožívání, sebejistotu zaměřit se na sebeobsluhu, dodržování hygienických návyků / část dětí pochází ze sociálně slabších rodin/ - učit děti přijímat změny a přizpůsobit se jim / být tolerantní, schopné uplatnit se a prosadit své názory

9 - respektovat individuální zvláštnosti dítěte - během celého dne vycházet z potřeb dítěte a dbát na jeho rozvoj získaný formou hry a prožitků - snažit se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně - být přátelský, učit se laskavosti - naslouchat druhým a snažit se je pochopit - vnímat prostředí kolem sebe a podílet se na jeho uspořádání - poznávat přírodu a podílet se na její ochraně - dokázat ve slušnosti prosadit svůj názor Úkoly předškolního vzdělávání - doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení - smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči - usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu - vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí Specifika předškolního vzdělávání, formy a metody vzdělávání - předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny - dbáme, aby vzdělávání bylo vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí (každému dítěti je potřeba poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje a kvalitě, která mu vyhovuje) - vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit - specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení - učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách a individuálně - omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. - všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti Výchovně vzdělávací proces školní družina Cíl je nezbytným předpokladem každého pedagogického působení. Pomáhá nám usnadňovat volbu efektivních pedagogických prostředků, výběr konkrétních činností, má velký vliv na formování personálních, materiálních a dalších podmínek výchovy a vzdělávání. Základním krátkodobým cílem zájmového vzdělávání je rozvoj klíčových kompetencí. Krátkodobé cíle konkrétně jsou rozpracovány v plánu činnosti na příslušný školní rok. Účastník zájmového vzdělávání si v různých formách činností vytváří klíčové kompetence, jako např.: rozvíjet schopnost aktivního využití volného času, rozvíjet své zájmy a záliby, umět vhodně relaxovat, vybrat si přiměřené aktivity, umět říci ne na nevhodné aktivity, rozvíjet své nadání, odbornost, vlohy, talent, čímž si zvyšuje zdravé sebevědomí a vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu. Základní údaje o školní jídelně - součásti ZŠ Školní jídelna je umístěna v budově MŠ a zajišťuje stravu pro děti z mateřské i základní školy včetně svačin. O provoz se stará jedna paní kuchařka a jedna vedoucí školní jídelny na částečný úvazek.

10 Počet přihlášených žáků Základní škola : 23 Mateřská škola : 28 ZŠ obědy MŠ obědy ZŠ svačiny MŠ svačiny Materiálně technické zabezpečení - ZŠ Školní prostředí prošlo modernizací, ve třídách máme nejen vhodný výškově stavitelný nábytek pro školáky, ale přibyly nám i dvě dotykové tabule pro moderní metody práce s dětmi. Také nově vybavená počítačová učebna je hojně využívána při školní i mimoškolní činnosti. Při návštěvě školy je vidět, že se o prázdninách malovalo. Obě budovy svítí novotou. Čeká nás dokončení plotu kolem zahrady školy, nové obrubníky v prostoru venkovní třídy. Začali jsme pracovat na zřízení nové dílny, kde budou děti v klidu malovat a vyrábět bez hrozby poničení nábytku ve třídách. Dílnu plánujeme v dohledné době vybavit i keramickou pecí. Dostali jsme stotisícovou dotaci na výměnu žárovek za zářivky v obou budovách. K rekonstrukci využijeme podzimní prázdniny a ředitelské volno. Materiálně technické zabezpečení MŠ - malování v jídelně, šatně, herně - nákup koberce do tělocvičny - úprava školní zahrady - nákup šatních skřínek - vybudování koutku na logopedii Materiálně technické zabezpečení ŠD Školní družina má samostatnou třídu, která se nachází v prvním patře budovy základní školy. Její vnitřní prostor je dostačující pro danou kapacitu žáků a je rozdělen na dvě části. První část je určena pro kolektivní hry, hudební poslech, projekce (video, DVD, audio) a relaxaci na oddechovém koberci. Druhou částí je,,pracovna,, určená pro výtvarně rukodělnou a pracovní činnost. Třída je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, hračkami, časopisy a knihovnou. Pomůcky jsou každoročně průběžně doplňovány a obměňovány. K relaxačním a sportovním činnostem využívá družina školní zahradu s průlezkami, cvičnou dětskou,,horolezeckou stěnou,,, pískovištěm, posezením na travnaté ploše zahrádky i pod pergolou na lavičkách u stolků, školní tělocvičnu a veřejné hřiště. K dispozici je dětem také knihovna, počítačová učebna a kuchyňka. Materiálně technické zabezpečení ŠJ Život školní jídelny provází stále opatření vyvolaná novými hygienickými nařízeními Evropské unie a také požadavky hygienické stanice v Mostě. Opravovalo se navlhající zdivo v jídelně včetně vymalování stěn a omyvatelného soklu kolem stolků a výdeje jídel. Na podlahu byla položena nová podlahová krytina. Zřizovala se elektrická přípojka k novému sporáku, byla provedena oprava myčky a výměna baterie. Rovněž byly zakoupeny některé nové pracovní přístroje, nové nádobí (nerez hrnce, pánev, elektrický nůž, příbory,...)

11 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě dlouhodobých cílů v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2008/2009 postupováno podle plánu DVPP. Vybírali jsme z širší nabídky vzdělávacích institucí, protože PC v Mostě nemá tak širokou škálu nabídek, jaká by nám vyhovovala a mnoho námi vybraných akcí se pro malý zájem nekonalo. Také nám vadí, že některé vzdělávací akce jsou spíše propagací učebních materiálů. Z důvodu využití nových metod e-learningového vzdělávání a úspory financí za DVPP jsme se téměř všechny přihlásily do projektu Propojená škola. Mgr.Miroslava Fidlerová Dokončení studiua managementu ve školství na UK Praha Datové schránky Jarmila Hejnová Pečujeme o řeč dětí Jiné dítě poruchy chování, emocí a pozornosti Kvalifikační studium pro ředitele a zástupce ředitelů v Ústí nad Labem Bc. Michala Čádová Studium bakalářského studia (Speciální pedagogika) ukončeno SZZ Helena Panochová Činnostní učení v hodině prvouky Mgr. Radka Jašontková Činnostní učení v hodině prvouky Dana Aidlpesová Výtvarné techniky 7. Prezentace školy na veřejnosti Během celého školního roku byly pro děti i rodiče naší školy každý měsíc připraveny zajímavé akce. Mnohé z nich se pro svou pravidelnost a oblíbenost ze strany dětí stávají školní tradicí. Dalšími aktivitami byly odpolední kroužky pro žáky ZŠ i MŠ. Výčet akcí je přehlednou ukázkou mimoškolních činností školního roku. Základní škola Měsíc září říjen Akce Slavnostní odemykání školy Beseda s Městskou policií Sběrová akce: sběr papíru a pet-lahví Hasiči ve škole Výjezd do ŠVP Háj Kulturní podzim v Louce Návštěva pana prezidenta v Litvínově Dopravní hřiště listopad Dýňový den ve škole Divadélko KOS v Mariánských Radčicích Plavecký výcvik dětí prosinec Zdobení stromečku u MŠ+ Mikulášská nadílka Zájezd do Prahy Vánoční zpívání na schodech leden Strašidelná škola Schůzka s rodiči předškoláků - prezentace Beseda s Městskou policií

12 únor březen duben květen červen Masopust ve škole Malování v mrazu Beseda s PČR Zápis do 1. třídy Ples školy Do školy se těšíme I. Divadélko v Mariánských Radčicích Turnaj ve vybíjené škol Den Země projektový den Do školy se těšíme II Přijímací zkoušky na gymnázium Divadlo v KD Turnaj ve florballe Hamr Skanzen v Kopistech - výlet Do školy se těšíme III Výlet s MŠ Hudební soutěž Bambiriáda výlet k MDD Dopravní hřiště s výletem do Mostu Výlet na Říp Zahradní květinová slavnost

13 Mateřská škola Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Beseda s Městskou policií Litvínov Informační schůzka pro rodiče Divadelní představení v Mariánských Radčicích Hrajeme si s Michalem Setkání se Školskou radou Divadelní představení v MŠ O smutném drakovi Vítání občánků Brigáda na školní zahradě s rodiči Zamykání přírody ukončení projektu, akce s rodiči a dětmi divadelní představení v MŠ Poslední loupežník Informační den Hudební pořad v MŠ Klaun Kristián Setkání ŠR Zdobení stromečku před MŠ Mikulášská nadílka v MŠ Čertovská školka Den čertíků v MŠ Výlet s rodiči do Prahy Vánoce v MŠ sváteční posezení u stromečku s nadílkou Vánoční zpívání na schodech Beseda s Městskou policií v Litvínově Setkání ŠR Divadelní představení v MŠ Žabka a princ Dětský karneval Beseda PČR v ZŠ Oslava masopustu akce pro rodiče a děti Divadelní představení v Mariánských Radčicích Ples školy Divadelní představení v MŠ Pálení čarodějnic Vítání občánků Den otevřených dveří a Zápis do MŠ Informační den Den Země oslava trochu jinak akce pro rodiče a děti Divadelní představení v MŠ Jakub a lev Bublinková pohádka v KD Louka u Litvínova Odemykání přírody cesta za jarní vílou akce pro rodiče a děti Den matek besídka pro maminky s posezením Den matek v KD Divadelní představení v MŠ Hrnečku, vař

14 Červen Návštěva hornického skanzenu v Kopistech Sportovní den na Koldumu akce pro MŠ z oblasti Litvínovska Výlet do ZOO Ústí nad Labem akce pro rodiče a děti MDD v MŠ Zahradní slavnost Výlet za zvířátky a rozhlednu v Hoře Sv. Kateřiny Pohádkový les akce OÚ Louka u Litvínova Dopravní hřiště Most Informační schůzka pro rodiče Cesta za pokladem a Noc v MŠ

15 8. Základní údaje o hospodaření školy Vyúčtování dotací Krajského úřadu, provozních peněz Obec Louka a Úřadu práce Přiděleno Vyčerpáno Vráceno KÚ Přímé náklady na vzdělávání Dotace soc.asistenti KÚ Dotace rozvojových programů Zvýšení nenárokových složek pedagogických pracovníků KÚ celkem ,205,465 48,162 Obec Louka Provoz ,587,72 5,412,28 Vedlejší činnost , ,74 Obec celkem , ,02 ÚP Most Příspěvek společensky účelové místo Zůstatek Ostatní Účelová dotace Unipetrol RPA na rozvoj dotace vzdělanosti rozvod elektroinstalace, PC Karel Řezivo pro výrobu krytů do tělocvičny Buchtela Greinier Výtvarné potřeby Michal Radoš Rozlišovací trička Pavel Zach Finanční částka na výlet Ing. Pavel Náklady na pořízení inter. tabule Zikmund Radek Pilař Balíčky k MDD pro MŠ Kovošrot Výhra v soutěži 1.místo ZŠ videokamera Děčín Kovošrot Výhra v soutěži 1.místo MŠ fin.částka Děčín Pavel Zach Finanční částka výlet, MDD, ŠVP Marie Šatní skříňky pro MŠ Nekolná MWP Didaktické hračky NOMIland Greinier Výtvarné potřeby Kopren a.s. Učební pomůcky Kovoob. Proboštov Kočárek, večernice hry MŠ

16 Výsledky kontrolní činnosti na škole Datum kontroly Téma provedené kontroly Výsledek kontroly KHS - MŠ zdravotní dozor Bez připomínek KHS - MŠ zdravotní dozor Bez připomínek KHS - ZŠ zdravotní dozor Bez připomínek KHS - ŠJ zdravotní dozor Bez připomínek HZS - požární kontrola Bez připomínek 9. Závěry pro další školní rok výchovně vzdělávací ZŠ individuálním přístupem k žákům zavčas předcházet šikanování a uvolnění kázně dále prohlubovat péči o žáky se specifickými potřebami učení, věnovat se dětem nadaným pokračovat v kroužku náprav mluvení dodržovat a respektovat stanovená pravidla upřednostňovat prvky činnostního vyučování MŠ některé činnosti zařadit do CA vybudovat a doplňovat vybavení dětem umožnit obměnu podporovat sebedůvěru, vzájemnou důvěru a pohodu pokračovat v přípravě pro budoucí školáky vzbuzovat zájem, zvídavost,vlastní tvořivost a fantazii dětí podporovat tradice školy respektovat pravidla soužití pokračovat v osvědčených metodách výchovně vzdělávací práce pravidelně s dětmi procvičovat logopedii doplňovat didaktické pomůcky reprezentovat školu na veřejnosti vytvářet rodinnou atmosféru pokračovat v osvědčených metodách výchovně vzdělávací práce vytvořit koutek pro pohybové aktivity v prostorách chodby pedagogické ZŠ a MŠ pokračovat ve spolupráci s PPP v oblasti šetření žáků, konzultací náprav pokračovat ve spolupráci s PČR ( Ajax, soutěže, přednášky a besedy ) zdokonalovat a sebevzdělávat se v pedagogické činnosti vytvářet rodinnou atmosféru reprezentovat školu na veřejnosti doplnit pedagogickou i dětskou knihovnu skloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých součástí školy ( ZŠ a MŠ ) dále rozvíjet spolupráci se Školskou radou zdokonalovat a sebevzdělávat se v pedagogické činnosti pracovat podle Školního vzdělávacího programu vzájemná spolupráce (dospělí děti rodiče dospělí)

17 provozní - obnovy a opravy výměna zářivek v prostorách ZŠ a MŠ dle možností a vypracovaného projektu dokončení úpravy školních zahrad zabudování zvonku s dálkovým ovládáním v MŠ oprava střechy sklad nářadí MŠ nátěr střechy na budově MŠ nákup chladničky pro zaměstnance MŠ stoly do jídelny pro žáky ZŠ opravit vlhkou zeď ve skladu učebnic ZŠ nová dlažba v šatně ZŠ nové linoleum do chodby ZŠ oprava schodiště ve vstupu dokončení dílny na VV a PČ, koupit keramickou pec oblast personální, DVPP pokračovat ve školení pedagogů v oblasti nových metod učení (individuální přístup) dále se vzdělávat, dokončit kvalifikaci (zahájit magisterské studium Michala Čádová) najít vhodnější semináře pro sebevzdělávání výběr v jiných vzdělávacích centrech zapojit se do projektu Propojená škola Všechny další informace naleznete na www. stránkách školy.

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více