Management inovací v teorii, praxi a ve výuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce"

Transkript

1 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích

2

3 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Mgr. Tomáš Potoček a kol. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1.Úvod Výuka inovací v německy mluvících zemích... 8 Universität Zürich... 8 Univerzita v Curychu... 9 Leibniz Universität Hannover Leibnizova univerzita v Hannoveru SRH Hochschule Heiddelberg SRH vysoká škola v Heidlberku Johannes Kepler Universität Linz Univerzita Jana Keplera v Linci Hochschule Luzern - Technik und Architektur Vysoká škola techniky a architektury v Lucernu Fachhochschule der Wirtschaft Graz Vysoká škola ekonomická ve Štýrském Hradci Fachhochschule Wiener Neustadt - Wieselburg Vysoká škola hospodářská a technická Hochschule Esslingen Vysoká škola v Esslingen Výuka inovací v anglicky mluvících zemích The George Washington University (USA) Univerzita George Washingtona (USA) Queens University (United Kingdom) Univerzita Queens (Velká Británie) Monash University (Australia) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 5

6 Univerzita Monash (Austrálie) University of Auckland (New Zealand) Univerzita Auckland (Nový Zéland) University of the Arts, London (United Kingdom) Univerzita humanitních věd, Londýn (Velká Británie) University of Bridgeport (USA) Univerzita Bridgeport (USA) Kingston University, London (United Kingdom) Univerzita Kingston, Londýn (Velká Británie) National University of Ireland, Maynooth (Ireland) Irská státní univerzita, Maynooth (Irsko) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 6

7 1.Úvod Jedním z cílů projektu Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, který je řešen v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT je příprava studijních materiálů, kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v inovační oblasti. V rámci řešení tohoto projektu jsme zpracovali přehled o výuce inovací na českých vysokých školách (srov. sešit č. 1 Výuka inovací na českých vysokých školách, VŠMIE, Praha, 2006, jako součást ediční řady Management inovací v teorii, praxi a ve výuce). Při dalším zdokonalování výuky problematiky inovací chceme přihlédnout v co nejširší míře ke zkušenostem, získaným v této oblasti v zahraničí. Proto jsme do tohoto sešitu zařadili přehled kurzů, zabývajících se inovacemi na některých universitách a vysokých školách v německé a anglické jazykové oblasti. Vycházíme z materiálů, publikovaných těmito školami na internetu. Proto je úroveň informací značně rozdílná. V některých případech jsou k dispozici poměrně podrobné osnovy a přehled doporučované literatury, jinde se jedná o pouhou stručnou informaci o předmětu, s tím, že podrobnější informace jsou zaklíčovány a mají je k dispozici pouze zapsaní posluchači. Při výběru univerzit a vysokých škol jsme vycházeli z našich předběžných poznatků, že právě na nich je výuce inovací věnována zvýšená pozornost. Analýze výuky inovací v zahraničí se budeme věnovat i do budoucnosti. Kde to bude možné, pokusíme se zjistit podrobnější informace z vysokých škol, uváděných v tomto sešitě a analýzu zaměříme i na další vysoké školy. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 7

8 2. Výuka inovací v německy mluvících zemích Universität Zürich Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsökonomik Anbietende Organisationseinheit: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrveranstaltungstyp: Seminar des Aufbaustudiums Master of Arts der BWL Dauer: 1 Semester; 6 ECTS Ziel: Die Studierenden sollten Grundlagen der Innovationsökonomik kennen lernen, und zwar durch theoretische Überlegungen und empirische Befunde. Kursinhalt Behandlung und Anwendung der theoretischen Modelle der Innovationsökonomik Behandlung und Anwendung der innovationsökonomischen Analysen Übertragung der theoretischen Modelle auf praktische Problemstellungen Beurteilung der theoretischen Modelle in Bezug auf die Relevanz in der Praxis Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 8

9 Univerzita v Curychu Ekonomická fakulta Název kurzu: Inovační ekonomika Garance: Ekonomická fakulta Zařazení: seminář navazujícího magisterského studia (Master of Arts) oboru podniková ekonomika Rozsah: 1 semestr; 6 ECTS Cíl: Studenti se seznámí se základy inovační ekonomiky prostřednictvím teoretických úvah i empirických zkoumání. Obsah kurzu Rozbor a využití teoretických modelů inovační ekonomiky Výuka a aplikace inovačně-ekonomických analýz Využití teoretických modelů při řešení praktických problémů Hodnocení relevantnosti teoretických modelů vzhledem k praxi Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 9

10 Leibniz Universität Hannover Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement für Ingenieure Anbietende Organisationseinheit: Institut für elektrothermische Prozesstechnik (ETP) Lehrveranstaltungstyp: Vorlesung gemischt mit Workshop- Charakter Dauer: 2 SWS, Wintersemester / 14-tägig Ziel: Angehende Ingenieure und Wirtschaftsingenieure werden ihre Innovator- und Management-Kompetenzen bereits im Studium systematisch entwickeln können. Der Blick über den Tellerrand auf die Probleme und Erfolgsfaktoren jenseits der technischen Problemstellung bildet den Schwerpunkt. Der Gesamtkontext bei der Umsetzung von Innovationen wird vermittelt, also eine Kernkompetenz, die Ingenieure im Beruf mehr denn je benötigen - als technische Spezialisten oder Führungskräften im Angestelltenverhältnis aber ebenso als Gründer und Chefs ihrer eigenen Unternehmen. Kursinhalt Systematik des Innovationsmanagement Bedeutung für Ingenieure in der Wirtschaft und in F+E Projektmanagement von Innovationen Screening, Ideengenerirung und bewertung Interdisziplinäre Innovationsteams Marketing von Innovationen Innovationsmanagement und Unternehmensstrategie Organisation, Steuerung und Führung Budgetierung, Finanzierung Innovations- und Businesspläne Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 10

11 Leibnizova univerzita v Hannoveru Název kurzu: Inovační management pro inženýry Garance: Institut elektrotermické procesní techniky (ETP) Zařazení: přednáška kombinovaná s workshopem Rozsah: kurz zimního semestru; 2 h jednou za 14 dní Cíl: Budoucí inženýři a hospodářští inženýři budou díky tomuto kurzu moci již během studia rozvinout své inovační a manažerské kompetence. Klíčovým bodem kurzu je pohled na otázky a faktory úspěchu nad rámec technické problematiky. Zprostředkován bude souhrnný kontext k užití inovací, tedy kompetence, kterou dnes inženýři potřebují více než kdy dřív jako techničtí specialisté nebo vedoucí síly v zaměstnaneckém poměru, ale také jako majitelé vlastních podniků. Obsah kurzu Systematika inovačního managementu Význam pro inženýry v hospodářství a výzkumu a vývoji Projektový inovační management Screening, generování nových myšlenek a jejich hodnocení Mezioborové inovační týmy Marketing inovací Inovační management a podnikatelské strategie Organizace, řízení a vedení Tvorba rozpočtu, financování Inovační a podnikatelské záměry Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 11

12 SRH Hochschule Heiddelberg Fakultät für Wirtschaft Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: Fakultät für Wirtschaft Lehrveranstaltungstyp: Veranstaltungen des Bachelor-Studiengangs (B.A.) in BWL Dauer: 6 Semester Ziel: Das Ziel der Lehrveranstaltungen ist es, sich das praxisorientierte Wissen anzueignen. Ein großer Vorteil ist die Praxisnähe und herausfordernde Aufgaben, sowie enge Zusammenarbeit mit den Professoren. Nach einer fundierten Basisausbildung wählen die Studierenden - konzentriert auf ihre individuellen Stärken und Neigungen - zwei Studienschwerpunkte. Studienmodell 1. Jahr: Solide Grundausbildung Relevante betriebswirtschaftliche Grundlagen, Soft Skills und Arbeitstechniken Vordiplomsprüfung 2. Jahr: Vertiefung und Spezialisierung Intensive Vorbereitung auf das Praktikum Halbjährige, studienintegrierte Praktikum 3. Jahr: Praxis hautnah Vorlesungsblock Drei-monatige Arbeit an einem konkreten Projekt im Unternehmen (Thema für die anschließende Bachelor-Thesis) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 12

13 Studieninhalte Ökonomisches Basiswissen (Grundlagen der BWL, betriebliche Leistungs- & Finanzprozesse, Wirtschaftsmathematik, Buchführung, angewandte Statistik) Unternehmenssteuerung (Investition & Finanzierung, Kosten- & Leistungsrechnung, Bilanzierung, Produktion & Logistik, Marketing, Personal & Organisation, Strategische Unternehmensführung) Umfeld (Mikro- & Makroökonomie, Grundlagen und Instrumente der Wirtschaftsinformatik, Zivil- & Arbeitsrecht) Kommunikation (Business Communication Skills (I-III), Arbeitsmethodik, Kommunikation & Verhalten) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 13

14 SRH vysoká škola v Heidlberku Ekonomická fakulta Název kurzu: Inovační management Garance: Ekonomická fakulta Zařazení: kurzy bakalářského studia (B.A.) oboru podniková ekonomika Rozsah: 6 semestrů Cíl: Cílem kurzů je osvojit si poznatky, které jsou relevantní i v praxi. Velkou předností tohoto programu je kontakt s praxí, podnětné úlohy a úzká spolupráce s profesory. Po propracovaném základním programu si studenti volí soustředěni na vlastní zájmy a tendence dva stěžejní body, na které se při studiu zaměří. Model studia 1. rok: Solidní základy Relevantní základy podnikové ekonomiky, Soft Skills, techniky práce Postupová zkouška 2. rok: Prohloubení a specializace Intenzivní příprava na praxi Půlroční integrovaná praxe 3. rok: Praxi co nejblíže Blok přednášek Tříměsíční práce na konkrétním projektu v některém podniku, ze které vyplyne téma závěrečné bakalářské práce Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 14

15 Obsah studia Základní ekonomické vědomosti (základy podnikové ekonomiky, finanční a výkonné procesy v podniku, hospodářská matematika, vedení účetnictví, aplikovaná statistika) Řízení podniku (investice a financování, výpočet nákladů a výkonnosti, bilancování, výroba a logistika, marketing, personalistika a organizace, strategické vedení podniku) Prostředí (mikro- a makroekonomie, základy a nástroje hospodářské informatiky, civilní a pracovní právo) Komunikace (Business Communication Skills (I-III), metodika práce, komunikace a chování) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 15

16 Johannes Kepler Universität Linz Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (SOWI) Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: LIMAK (Internationale Management-Akademie in Linz) Lehrveranstaltungstyp: berufsbegleitendes kostenpflichtiges Seminar des Aufbaustudiums Master of Science Dauer: 42 Tage innerhalb 3 Semestern (unregelmäßig) Ziel: Im Gegensatz zu anderen Innovationsmanagement-Programmen beschäftigen wir uns ausschließlich mit innovationsrelevanten Managementthemen. Im Vordergrung steht die ganzheitliche Sicht des Innovationsprozesses. Im Rahmen einer eigenen Praxisarbeit werden die Inputs des Lehrgangs in den Unternehmen der TeilnehmerInnen umgesetzt. Kursinhalt Kommunikation und Verhalten Strategisches Innovationsmanagement Innovationsorientierte Organisationsstrukturen Planung neuer Produkte/Produkt- und Innovationsmanagement Planung neuer Produkte/Unternehmens- und Innovationsstrategie Führung im innovativen Kontext Training im Fraunhofer Institut Stuttgart Marketingstrategien für technische Produkte Changemanagement/Zukunfts- und Kreativtechniken Controlling für Innovationsprojekte Nachhaltiges Innovationsmanagement Integration und ganzheitliche Sicht des Innovationsprozesses Teamführung und Selbstmanagement Managen von Netzwerken Innovatives Prozessmanagement Wisssensmanagement Coaching von Innovationsprojekten Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 16

17 Univerzita Jana Keplera v Linci Fakulta sociálních a hospodářských věd (SOWI) Název kurzu: Inovační management Garance: LIMAK (Mezinárodní akademie managementu v Linci) Zařazení: seminář navazujícího magisterského studia (pro zaměstnané; zpoplatněn) Rozsah: 42 dnů, rozloženo do 3 semestrů (nepravidelně) Cíl: Narozdíl od jiných programů inovačního managementu se zabýváme výlučně inovačně relevantními tématy managementu. V popředí našeho zájmu stojí celková tvář inovačního procesu. V rámci vlastní praxe budou podněty z výuky aplikovány v podnicích účastníků kurzu. Obsah kurzu Komunikace a jednání Strategický inovační management Inovačně orientované organizační struktury Plánování nových produktů/management produktů a inovační management Plánování nových produktů/podnikatelské a inovační strategie Vedení v inovativním kontextu Praxe ve Fraunhoferově Institutu ve Stuttgartu Marketingové strategie pro technické výrobky Řízení změny/techniky budoucnosti a kreativní techniky Controlling pro inovační projekty Dlouhodobý inovační management Integrace a celková tvář inovačního procesu Vedení týmů a osobní management Řízení sítí Inovativní procesní management Management znalostí Coaching inovačních projektů Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 17

18 Hochschule Luzern - Technik und Architektur Titel des Programms: Wirtschaftsingenieurwesen - Innovation Anbietende Organisationseinheit: HS Luzern Technik & Architektur; einzelne Module werden jedoch an der HSLU für Wirtschaft und an der HSLU für Design & Kunst angeboten Lehrveranstaltungstyp: interdisziplinärer Studiengang Dauer: 6 Semester (BSc); im Falle des berufsbegleitenden Studiums benötigt 8 10 Semester; 180 ECTS insgesamt Ziel: Am Ende des Studiums sind die Studierenden in der Lage, an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Markt zu arbeiten, Prozesse zu optimieren und Unternehmen während eines gesamten Innovationszyklus zu begleiten. Konzeption des Studiums Kernmodul Erweiterungsmodul Projektmodul Zusatzmodul Die Module können nach freier Wahl kombiniert werden. Inhalt des Studiums 1. Jahr: Fokus auf die Grundlagenvermittlung. 2. Jahr: Vertiefung des Wissens und Beginn der projektbezogenen Arbeit 3. Jahr: Analysieren der Bedürfnisse des Marktes, Formulierung der Anforderungen an Produkte, weitere Entwicklung oder ganz neues Lancieren der Produkte Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 18

19 Vysoká škola techniky a architektury v Lucernu Název kurzu: Hospodářské inženýrství inovace Garance: Vysoká škola techniky a architektury v Lucernu; jednotlivé moduly garantují Vysoká škola hospodářských věd a Vysoká škola designu a umění Zařazení: interdisciplinární bakalářský studijní program Rozsah: 6 semestrů (BSc); studium při zaměstnání zabere 8 10 semestrů; celkem 180 ECTS Cíl: Na konci studia jsou studenti schopni pracovat na rozhraní mezi podnikem a trhem, usměrňovat procesy a doprovázet podniky v rámci celého inovačního cyklu. Koncepce studia Základní modul Rozšiřující modul Projektový modul Doplňkový modul Moduly lze volně kombinovat dle vlastní volby. Náplň studia 1. rok: Zprostředkování základních informací a poznatků 2. rok: Prohlubování nabytých vědomostí, práce na konkrétních projektech. 3. rok: Analyzování potřeb trhu, formulování požadavků kladených na produkty, další rozvíjení těchto produktů nebo jejich zcela nové vyslání na trh Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 19

20 Fachhochschule der Wirtschaft Graz Campus02 Titel des Programms: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Typ des Programms: Bachelor-Studiengang Dauer: 6 Semester; berufsbegleitend Ziel: Durch das Studium werden die Studierenden befähigt, Zusammenhänge im Unternehmen ganzheitlich zu verstehen und lernen, wirtschaftliche, technische, rechtliche, menschliche und internationale Aspekte zu berücksichtigen. Sie befassen sich mit Fragen rund um die Entstehung und Durchsetzung von Innovationen und lernen die Entwicklung und Optimierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen vom Entscheidungsprozess bis zur Markteinführung. Im Rahmen von Praxisprojekten zu aktuellen Themenstellungen setzen die Studierenden ihre Fähigkeiten bereits während des Studiums um. Inhalt Innovationsmanagement (Methoden, Prozesse und Werkzeuge, Kreativitätstechniken) Betriebswirtschaft (Finanzierung, Rechnungswesen, Controlling, Marketing) Management-Fähigkeiten (Leadership, Prozessmanagement, Changemanagement, Unternehmensführung, Personalentwicklung, Projektmanagement) Soziale Kompetenz (Teamentwicklung- und führung, Rhetorik und Präsentation, Konfliktmanagement, Moderation, Motivation und Coaching) Technisches Verständnis (technische Grundlagen, Technologietrends, Produktionstechniken, aktuelle Schlüsseltechnologien, Materialwissenschaft) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 20

21 Vysoká škola ekonomická ve Štýrském Hradci Campus02 Název programu: Inovační management Garance: Campus02 Zařazení: bakalářský studijní program Rozsah: 6 semestrů; při zaměstnání Cíl: Studenti se naučí rozumět souvislostem v podnikání a zohledňovat jeho hospodářské, technické, právní, lidské i mezinárodní aspekty. Předmětem studia budou otázky vzniku a prosazování inovací, vyvíjení a vylepšování produktů, procesů a služeb od rozhodování až po uvedení na trh. V rámci praktických projektů k aktuálním tématům budou moci studenti své schopnosti již během studia uplatnit. Obsah studia Inovační management (metody, procesy, kreativní techniky) Podniková ekonomika (financování, účetnictví, controlling, marketing) Schopnosti managementu (Leadership, procesní management, řízení změn, vedení podniku, personální rozvoj, projektové řízení) Sociální kompetence (vedení a rozvoj týmu, rétorika a prezentace, řešení konfliktů, moderace, motivace a coaching) Technické znalosti (technické základy, technologické trendy, výrobní techniky, aktuální klíčové technologie, nauka o materálech) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 21

22 Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Lehrveranstaltungstyp: integrierte Lehrveranstaltung im 3. Semester des Bachelor-Studiengangs Dauer: 3 SWS Ziel: Das Ziel der LV ist die Vermittlung von Grundlagen des Innovationsmanagements. Am Ende der LV sollen die Studierenden in der Lage sein, Prozesse des Innovationsmanagements selbständig zu gestalten und wesentliche Rahmenfaktoren, die den Erfolg des Innovationsmanagements beeinflussen können, zu identifizieren. Ein weiteres Ziel der LV ist es, einfache Methoden und Instrumente des Innovationsmanagements und deren Anwendung im Unternehmen zu vermitteln. Kursinhalt Verständnis der grundlegenden Begriffe Merkmale und Funktionen des Innovations- und Technologiemanagements Modelle des Innovations- und Technologiemanagements Gestaltung und Implementierung von Innovationsprozessen Information und Kommunikation im ITM Der Rahmenfaktor der Unternehmenskultur (Motivation, Anreize, Bedürfnispyramide, Teambildung) Rollen im Innovationsprozess: das Promotorenmodell Hemmnisse und Erfolgsfaktoren für das Innovationsmanagement Umfeldanalyse für ein strategisches ITM Vermittlung von Kenntnissen zu Analyse- und Planungsinstrumenten im stateg. ITM Zielbildung im ITM Entwicklung von Innovationsstrategien und programmen Überblick über Förderungsmöglichkeiten für Innovationsprojekte Möglichkeiten der Budgeterstellung für den F&E-Bereich Determinanten von Machbarkeitsstudien Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 22

23 Bewertung und Auswahl von Innovationsprojekten Kenntnis und Anwendung ausgewählter Instrumente des ITM Literaturverzeichnis Hauschildt, J., Salomo, S. (2007): Innovationsmanagement, 4. Aufl., München, S Horsch, J. (2003): Innovations- und Projektmanagement, von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung, Wiesbaden, S ; 69-79; Lühring, N. (2003): Innovationsfördernde Organisationsstrukturen unter Berücksichtigung früher Innovationsphasen, in: Herstatt, C.; Verworn, B. (Hrsg): Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden, S Perl, E. (2003): Grundlagen des Innovations managements, in Strebel (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien, S Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J. (2002): F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart, S Vahs, D; Burmester, R. (2005): Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, 3. Aufl. Stuttgart, S ; ; Ehrlenspiel, Klaus: Integrierte Produktentwicklung: Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, München 2003 Eversheim, Walter (Hrsg.): Innovationsmanagement für technische Produkte, Berlin 2003 Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte, Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden, Berlin 2005 Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J.: F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart 2002 Strebel, H. (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien 2003 Thom, N.: Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 2. Aufl., Königstein/Ts Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 23

24 Vahs, D; Burmester, R.: Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung Schäffer-Poeschel Verlag, 3. Aufl., Stuttgart 2005 Fachzeitschrift: JPIM Journal of Product Innovation Management Název kurzu: Inovační management Garance: Campus02 Zařazení: integrovaný kurz ve 3. semestru bakalářského studijního programu Rozsah: 3 hodiny (á 45 min) týdně Cíl: Cílem kurzu je zprostředkovat základy inovačního managementu. Na konci kurzu by studenti měli být schopni samostatně utvářet procesy inovačního managementu a identifikovat rámcové faktory, které úspěch inovačního managementu mohou ovlivnit. Dalším cílem kurzu je zprostředkovat jednoduché metody a nástroje inovačního managementu a jejich užití v podnikání. Obsah kurzu Základní pojmy Charakteristické rysy a funkce managementu technologie a inovací Modely managementu technologie a inovací Utváření a implementace inovačních procesů Informace a komunikace v managementu technologie a inovací Rámcové faktory podnikové kultury (motivace, podněty, pyramida potřeb, teambuilding) Role v inovačním procesu: model promotora inovací Překážky a faktory úspěchu inovačního managementu Analýza prostředí pro strategický management technologie a inovací Zprostředkování poznatků o nástrojích analýzy a plánování ve strategickém managementu technologie a inovací Budování cílů Vyvíjení inovačních strategií a inovačních programů Přehled možností podpory inovačních projektů Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 24

25 Možnosti sestavení rozpočtu pro oblast výzkumu a vývoje Determinanty studií realizovatelnosti Posuzování a výběr inovačních projektů Znalost a aplikace vybraných nástrojů managementu technologie a inovací Literatura Hauschildt, J., Salomo, S. (2007): Innovationsmanagement, 4. Aufl., München, S Horsch, J. (2003): Innovations- und Projektmanagement, von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung, Wiesbaden, S ; 69-79; Lühring, N. (2003): Innovationsfördernde Organisationsstrukturen unter Berücksichtigung früher Innovationsphasen, in: Herstatt, C.; Verworn, B. (Hrsg): Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden, S Perl, E. (2003): Grundlagen des Innovations managements, in Strebel (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien, S Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J. (2002): F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart, S Vahs, D; Burmester, R. (2005): Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, 3. Aufl. Stuttgart, S ; ; Ehrlenspiel, Klaus: Integrierte Produktentwicklung: Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, München 2003 Eversheim, Walter (Hrsg.): Innovationsmanagement für technische Produkte, Berlin 2003 Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte, Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden, Berlin 2005 Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J.: F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart 2002 Strebel, H. (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien 2003 Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 25

26 Thom, N.: Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 2. Aufl., Königstein/Ts Vahs, D; Burmester, R.: Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung Schäffer-Poeschel Verlag, 3. Aufl., Stuttgart 2005 Odborný časopis: JPIM Journal of Product Innovation Management Titel der Lehrveranstaltung: Innovationscontrolling Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Lehrveranstaltungstyp: integrierte Lehrveranstaltung im 4. Semester des Bachelor-Studiengangs Dauer: 2,5 SWS Ziel: Den Sinn und die Methodik der Kostenrechnung so zu vermitteln, dass der Studierende diese als echtes und unentbehrliches Instrument der Unternehmungsführung und Steuerung einsetzen kann. Kursinhalt Grundlagen der Kosten- und Erfolgsrechnung Zusammenhänge zwischen Finanz- und Betriebsbuchhaltung Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung Vollkostenrechnung - Teilkostenrechnung Plankostenrechnung - Abweichungsanalyse Deckungsbeitragsrechnung Break Even Analyse Einblick in das Target Costing Kurzfristige Erfolgsrechnung Literaturverzeichnis Eschenbach: Controlling, Wien, Schäffer-Poeschel Seicht: Moderne Kosten- und Leistungsrechnung, Wien, Orac Fachzeitschriften: Mangement & Controlling (Gabler Verlag) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 26

27 Název kurzu: Inovační controlling Garance: Campus02 Zařazení: integrovaný kurz ve 4. semestru bakalářského programu Rozsah: 2,5 h týdně Cíl: Cílem tohoto kurzu je zprostředkovat studentům smysl a metodiku bilance nákladů takovým způsobem, aby je uměli užít jako neopominutelný nástroj řízení podniku. Obsah kurzu Základy výpočtů bilance nákladů a výsledovky Souvislosti mezi finančním a podnikovým účetnictvím Kalkulace (1) podle druhu nákladů, (2) podle nákladových středisek, (3) podle nákladových účtů Rozpočet plných a dílčích nákladů Rozpočet plánovaných výdajů analýza odchylek Analýza hrubého rozpětí Analýza Break Even Náhled do metody Target Costing Krátkodobá výsledovka Literatura Eschenbach: Controlling, Wien, Schäffer-Poeschel Seicht: Moderne Kosten- und Leistungsrechnung, Wien, Orac Odborné časopisy: Mangement & Controlling (Gabler Verlag) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 27

28 Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsfinanzierung Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Lehrveranstaltungstyp: Seminar im 5. Semester des Bachelor- Studiengangs Dauer: 2 SWS Ziel: Investitionsrechnungsarten anwenden können sowie Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sachverständig zu treffen zu können. Kursinhalt Statische Investitionsrechnung (Kostenvergleich, Gewinnvergleich, Rentabilitätsvergleich, Amortisation) Dynamische Investitionsrechnung (Kapitalwert, Interner Zinssatz, Differenzinvestition, Optimale Nutzungsdauer, Amortisation) Entscheidungen bei unsicherer Erwartungen Finanzierungsarten (Innenfinanzierung, Außenfinanzierung, Eigenfinanzierung, Fremdfinanzierung) Grundzüge des Kapitalmarkts Innovationsförderungen: Venture Capital, Business Angels, Förderarten Grundzüge des Finanzplans Literaturverzeichnis Lechner, K.; Egger, A.; Schauer R.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 19. Aufl. Wien : Linde, Stadler, W. (Hrsg.): Die neue Unternehmensfinanzierung, Frankfurt, Redline Wirtschaft 2004 Stadler, W. (Hrsg.): Venture Capital und Private Equity, Köln, Deutscher Wirtschaftsdienst 2001 Kubr, Th.: Planen, Wachsen, Gründen: mit dem professionellen Businessplan zum Erfolg; Zürich 1997 Everling, O.: Technology-Rating - Neue Entscheidungshilfe für Hightech-Investoren; Wiesbaden 2000 Forstner, A.: Erfolgreiche Unternehmensgründung mit Venture Capital; Weinheim 2003 VentureCapital Magazin (Going Public Media) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 28

29 Název kurzu: Inovační financování Garance: Campus02 Zařazení: seminář v 5. semestru bakalářského programu Rozsah: 2 h týdně Cíl: Studenti se naučí používat různé druhy kalkulace investic a s jasným porozuměním problému umět rozhodovat o nich i o financování. Obsah kurzu Statická kalkulace investic (porovnání nákladů, porovnání výnosů, porovnání rentability, amortizace) Dynamická kalkulace investic (hodnota kapitálu, vnitřní úroková míra, rozdílná investice, optimání životnost, amortizace) Rozhodnutí u nejistých předpokladů Způsoby financování (samofinancování, financování zvenčí, financování z vlastních zdrojů, cizí financování) Základní rysy kapitálového trhu Podpora inovací: Venture Capital, Business Angels, druhy podpory Základní rysy finančního plánu Literatura Lechner, K.; Egger, A.; Schauer R.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 19. Aufl. Wien : Linde, Stadler, W. (Hrsg.): Die neue Unternehmensfinanzierung, Frankfurt, Redline Wirtschaft 2004 Stadler, W. (Hrsg.): Venture Capital und Private Equity, Köln, Deutscher Wirtschaftsdienst 2001 Kubr, Th.: Planen, Wachsen, Gründen: mit dem professionellen Businessplan zum Erfolg; Zürich 1997 Everling, O.: Technology-Rating - Neue Entscheidungshilfe für Hightech-Investoren; Wiesbaden 2000 Forstner, A.: Erfolgreiche Unternehmensgründung mit Venture Capital; Weinheim 2003 VentureCapital Magazin (Going Public Media) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 29

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 O projektu Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Politika cestovního ruchu

Politika cestovního ruchu Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Politika cestovního ruchu (teoreticko-metodologická východiska) Holešinská Andrea Metelková Petra Šauer Martin

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Závěrečná výzkumná zpráva

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

METODY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ EREMIT, spol. s r.o.

METODY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ EREMIT, spol. s r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management METODY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE FIRMĚ EREMIT, spol. s r.o. BAKALÁŘSKÁ

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

VZTAH SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURY V HOTELNICTVÍ

VZTAH SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURY V HOTELNICTVÍ VZTAH SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURY V HOTELNICTVÍ Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: P6208 Ekonomika a management 6208V119 Organizace a řízení podniků Autor práce:

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více