Management inovací v teorii, praxi a ve výuce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce"

Transkript

1 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích

2

3 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Mgr. Tomáš Potoček a kol. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1.Úvod Výuka inovací v německy mluvících zemích... 8 Universität Zürich... 8 Univerzita v Curychu... 9 Leibniz Universität Hannover Leibnizova univerzita v Hannoveru SRH Hochschule Heiddelberg SRH vysoká škola v Heidlberku Johannes Kepler Universität Linz Univerzita Jana Keplera v Linci Hochschule Luzern - Technik und Architektur Vysoká škola techniky a architektury v Lucernu Fachhochschule der Wirtschaft Graz Vysoká škola ekonomická ve Štýrském Hradci Fachhochschule Wiener Neustadt - Wieselburg Vysoká škola hospodářská a technická Hochschule Esslingen Vysoká škola v Esslingen Výuka inovací v anglicky mluvících zemích The George Washington University (USA) Univerzita George Washingtona (USA) Queens University (United Kingdom) Univerzita Queens (Velká Británie) Monash University (Australia) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 5

6 Univerzita Monash (Austrálie) University of Auckland (New Zealand) Univerzita Auckland (Nový Zéland) University of the Arts, London (United Kingdom) Univerzita humanitních věd, Londýn (Velká Británie) University of Bridgeport (USA) Univerzita Bridgeport (USA) Kingston University, London (United Kingdom) Univerzita Kingston, Londýn (Velká Británie) National University of Ireland, Maynooth (Ireland) Irská státní univerzita, Maynooth (Irsko) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 6

7 1.Úvod Jedním z cílů projektu Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, který je řešen v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT je příprava studijních materiálů, kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v inovační oblasti. V rámci řešení tohoto projektu jsme zpracovali přehled o výuce inovací na českých vysokých školách (srov. sešit č. 1 Výuka inovací na českých vysokých školách, VŠMIE, Praha, 2006, jako součást ediční řady Management inovací v teorii, praxi a ve výuce). Při dalším zdokonalování výuky problematiky inovací chceme přihlédnout v co nejširší míře ke zkušenostem, získaným v této oblasti v zahraničí. Proto jsme do tohoto sešitu zařadili přehled kurzů, zabývajících se inovacemi na některých universitách a vysokých školách v německé a anglické jazykové oblasti. Vycházíme z materiálů, publikovaných těmito školami na internetu. Proto je úroveň informací značně rozdílná. V některých případech jsou k dispozici poměrně podrobné osnovy a přehled doporučované literatury, jinde se jedná o pouhou stručnou informaci o předmětu, s tím, že podrobnější informace jsou zaklíčovány a mají je k dispozici pouze zapsaní posluchači. Při výběru univerzit a vysokých škol jsme vycházeli z našich předběžných poznatků, že právě na nich je výuce inovací věnována zvýšená pozornost. Analýze výuky inovací v zahraničí se budeme věnovat i do budoucnosti. Kde to bude možné, pokusíme se zjistit podrobnější informace z vysokých škol, uváděných v tomto sešitě a analýzu zaměříme i na další vysoké školy. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 7

8 2. Výuka inovací v německy mluvících zemích Universität Zürich Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsökonomik Anbietende Organisationseinheit: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Lehrveranstaltungstyp: Seminar des Aufbaustudiums Master of Arts der BWL Dauer: 1 Semester; 6 ECTS Ziel: Die Studierenden sollten Grundlagen der Innovationsökonomik kennen lernen, und zwar durch theoretische Überlegungen und empirische Befunde. Kursinhalt Behandlung und Anwendung der theoretischen Modelle der Innovationsökonomik Behandlung und Anwendung der innovationsökonomischen Analysen Übertragung der theoretischen Modelle auf praktische Problemstellungen Beurteilung der theoretischen Modelle in Bezug auf die Relevanz in der Praxis Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 8

9 Univerzita v Curychu Ekonomická fakulta Název kurzu: Inovační ekonomika Garance: Ekonomická fakulta Zařazení: seminář navazujícího magisterského studia (Master of Arts) oboru podniková ekonomika Rozsah: 1 semestr; 6 ECTS Cíl: Studenti se seznámí se základy inovační ekonomiky prostřednictvím teoretických úvah i empirických zkoumání. Obsah kurzu Rozbor a využití teoretických modelů inovační ekonomiky Výuka a aplikace inovačně-ekonomických analýz Využití teoretických modelů při řešení praktických problémů Hodnocení relevantnosti teoretických modelů vzhledem k praxi Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 9

10 Leibniz Universität Hannover Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement für Ingenieure Anbietende Organisationseinheit: Institut für elektrothermische Prozesstechnik (ETP) Lehrveranstaltungstyp: Vorlesung gemischt mit Workshop- Charakter Dauer: 2 SWS, Wintersemester / 14-tägig Ziel: Angehende Ingenieure und Wirtschaftsingenieure werden ihre Innovator- und Management-Kompetenzen bereits im Studium systematisch entwickeln können. Der Blick über den Tellerrand auf die Probleme und Erfolgsfaktoren jenseits der technischen Problemstellung bildet den Schwerpunkt. Der Gesamtkontext bei der Umsetzung von Innovationen wird vermittelt, also eine Kernkompetenz, die Ingenieure im Beruf mehr denn je benötigen - als technische Spezialisten oder Führungskräften im Angestelltenverhältnis aber ebenso als Gründer und Chefs ihrer eigenen Unternehmen. Kursinhalt Systematik des Innovationsmanagement Bedeutung für Ingenieure in der Wirtschaft und in F+E Projektmanagement von Innovationen Screening, Ideengenerirung und bewertung Interdisziplinäre Innovationsteams Marketing von Innovationen Innovationsmanagement und Unternehmensstrategie Organisation, Steuerung und Führung Budgetierung, Finanzierung Innovations- und Businesspläne Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 10

11 Leibnizova univerzita v Hannoveru Název kurzu: Inovační management pro inženýry Garance: Institut elektrotermické procesní techniky (ETP) Zařazení: přednáška kombinovaná s workshopem Rozsah: kurz zimního semestru; 2 h jednou za 14 dní Cíl: Budoucí inženýři a hospodářští inženýři budou díky tomuto kurzu moci již během studia rozvinout své inovační a manažerské kompetence. Klíčovým bodem kurzu je pohled na otázky a faktory úspěchu nad rámec technické problematiky. Zprostředkován bude souhrnný kontext k užití inovací, tedy kompetence, kterou dnes inženýři potřebují více než kdy dřív jako techničtí specialisté nebo vedoucí síly v zaměstnaneckém poměru, ale také jako majitelé vlastních podniků. Obsah kurzu Systematika inovačního managementu Význam pro inženýry v hospodářství a výzkumu a vývoji Projektový inovační management Screening, generování nových myšlenek a jejich hodnocení Mezioborové inovační týmy Marketing inovací Inovační management a podnikatelské strategie Organizace, řízení a vedení Tvorba rozpočtu, financování Inovační a podnikatelské záměry Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 11

12 SRH Hochschule Heiddelberg Fakultät für Wirtschaft Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: Fakultät für Wirtschaft Lehrveranstaltungstyp: Veranstaltungen des Bachelor-Studiengangs (B.A.) in BWL Dauer: 6 Semester Ziel: Das Ziel der Lehrveranstaltungen ist es, sich das praxisorientierte Wissen anzueignen. Ein großer Vorteil ist die Praxisnähe und herausfordernde Aufgaben, sowie enge Zusammenarbeit mit den Professoren. Nach einer fundierten Basisausbildung wählen die Studierenden - konzentriert auf ihre individuellen Stärken und Neigungen - zwei Studienschwerpunkte. Studienmodell 1. Jahr: Solide Grundausbildung Relevante betriebswirtschaftliche Grundlagen, Soft Skills und Arbeitstechniken Vordiplomsprüfung 2. Jahr: Vertiefung und Spezialisierung Intensive Vorbereitung auf das Praktikum Halbjährige, studienintegrierte Praktikum 3. Jahr: Praxis hautnah Vorlesungsblock Drei-monatige Arbeit an einem konkreten Projekt im Unternehmen (Thema für die anschließende Bachelor-Thesis) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 12

13 Studieninhalte Ökonomisches Basiswissen (Grundlagen der BWL, betriebliche Leistungs- & Finanzprozesse, Wirtschaftsmathematik, Buchführung, angewandte Statistik) Unternehmenssteuerung (Investition & Finanzierung, Kosten- & Leistungsrechnung, Bilanzierung, Produktion & Logistik, Marketing, Personal & Organisation, Strategische Unternehmensführung) Umfeld (Mikro- & Makroökonomie, Grundlagen und Instrumente der Wirtschaftsinformatik, Zivil- & Arbeitsrecht) Kommunikation (Business Communication Skills (I-III), Arbeitsmethodik, Kommunikation & Verhalten) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 13

14 SRH vysoká škola v Heidlberku Ekonomická fakulta Název kurzu: Inovační management Garance: Ekonomická fakulta Zařazení: kurzy bakalářského studia (B.A.) oboru podniková ekonomika Rozsah: 6 semestrů Cíl: Cílem kurzů je osvojit si poznatky, které jsou relevantní i v praxi. Velkou předností tohoto programu je kontakt s praxí, podnětné úlohy a úzká spolupráce s profesory. Po propracovaném základním programu si studenti volí soustředěni na vlastní zájmy a tendence dva stěžejní body, na které se při studiu zaměří. Model studia 1. rok: Solidní základy Relevantní základy podnikové ekonomiky, Soft Skills, techniky práce Postupová zkouška 2. rok: Prohloubení a specializace Intenzivní příprava na praxi Půlroční integrovaná praxe 3. rok: Praxi co nejblíže Blok přednášek Tříměsíční práce na konkrétním projektu v některém podniku, ze které vyplyne téma závěrečné bakalářské práce Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 14

15 Obsah studia Základní ekonomické vědomosti (základy podnikové ekonomiky, finanční a výkonné procesy v podniku, hospodářská matematika, vedení účetnictví, aplikovaná statistika) Řízení podniku (investice a financování, výpočet nákladů a výkonnosti, bilancování, výroba a logistika, marketing, personalistika a organizace, strategické vedení podniku) Prostředí (mikro- a makroekonomie, základy a nástroje hospodářské informatiky, civilní a pracovní právo) Komunikace (Business Communication Skills (I-III), metodika práce, komunikace a chování) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 15

16 Johannes Kepler Universität Linz Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (SOWI) Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: LIMAK (Internationale Management-Akademie in Linz) Lehrveranstaltungstyp: berufsbegleitendes kostenpflichtiges Seminar des Aufbaustudiums Master of Science Dauer: 42 Tage innerhalb 3 Semestern (unregelmäßig) Ziel: Im Gegensatz zu anderen Innovationsmanagement-Programmen beschäftigen wir uns ausschließlich mit innovationsrelevanten Managementthemen. Im Vordergrung steht die ganzheitliche Sicht des Innovationsprozesses. Im Rahmen einer eigenen Praxisarbeit werden die Inputs des Lehrgangs in den Unternehmen der TeilnehmerInnen umgesetzt. Kursinhalt Kommunikation und Verhalten Strategisches Innovationsmanagement Innovationsorientierte Organisationsstrukturen Planung neuer Produkte/Produkt- und Innovationsmanagement Planung neuer Produkte/Unternehmens- und Innovationsstrategie Führung im innovativen Kontext Training im Fraunhofer Institut Stuttgart Marketingstrategien für technische Produkte Changemanagement/Zukunfts- und Kreativtechniken Controlling für Innovationsprojekte Nachhaltiges Innovationsmanagement Integration und ganzheitliche Sicht des Innovationsprozesses Teamführung und Selbstmanagement Managen von Netzwerken Innovatives Prozessmanagement Wisssensmanagement Coaching von Innovationsprojekten Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 16

17 Univerzita Jana Keplera v Linci Fakulta sociálních a hospodářských věd (SOWI) Název kurzu: Inovační management Garance: LIMAK (Mezinárodní akademie managementu v Linci) Zařazení: seminář navazujícího magisterského studia (pro zaměstnané; zpoplatněn) Rozsah: 42 dnů, rozloženo do 3 semestrů (nepravidelně) Cíl: Narozdíl od jiných programů inovačního managementu se zabýváme výlučně inovačně relevantními tématy managementu. V popředí našeho zájmu stojí celková tvář inovačního procesu. V rámci vlastní praxe budou podněty z výuky aplikovány v podnicích účastníků kurzu. Obsah kurzu Komunikace a jednání Strategický inovační management Inovačně orientované organizační struktury Plánování nových produktů/management produktů a inovační management Plánování nových produktů/podnikatelské a inovační strategie Vedení v inovativním kontextu Praxe ve Fraunhoferově Institutu ve Stuttgartu Marketingové strategie pro technické výrobky Řízení změny/techniky budoucnosti a kreativní techniky Controlling pro inovační projekty Dlouhodobý inovační management Integrace a celková tvář inovačního procesu Vedení týmů a osobní management Řízení sítí Inovativní procesní management Management znalostí Coaching inovačních projektů Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 17

18 Hochschule Luzern - Technik und Architektur Titel des Programms: Wirtschaftsingenieurwesen - Innovation Anbietende Organisationseinheit: HS Luzern Technik & Architektur; einzelne Module werden jedoch an der HSLU für Wirtschaft und an der HSLU für Design & Kunst angeboten Lehrveranstaltungstyp: interdisziplinärer Studiengang Dauer: 6 Semester (BSc); im Falle des berufsbegleitenden Studiums benötigt 8 10 Semester; 180 ECTS insgesamt Ziel: Am Ende des Studiums sind die Studierenden in der Lage, an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Markt zu arbeiten, Prozesse zu optimieren und Unternehmen während eines gesamten Innovationszyklus zu begleiten. Konzeption des Studiums Kernmodul Erweiterungsmodul Projektmodul Zusatzmodul Die Module können nach freier Wahl kombiniert werden. Inhalt des Studiums 1. Jahr: Fokus auf die Grundlagenvermittlung. 2. Jahr: Vertiefung des Wissens und Beginn der projektbezogenen Arbeit 3. Jahr: Analysieren der Bedürfnisse des Marktes, Formulierung der Anforderungen an Produkte, weitere Entwicklung oder ganz neues Lancieren der Produkte Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 18

19 Vysoká škola techniky a architektury v Lucernu Název kurzu: Hospodářské inženýrství inovace Garance: Vysoká škola techniky a architektury v Lucernu; jednotlivé moduly garantují Vysoká škola hospodářských věd a Vysoká škola designu a umění Zařazení: interdisciplinární bakalářský studijní program Rozsah: 6 semestrů (BSc); studium při zaměstnání zabere 8 10 semestrů; celkem 180 ECTS Cíl: Na konci studia jsou studenti schopni pracovat na rozhraní mezi podnikem a trhem, usměrňovat procesy a doprovázet podniky v rámci celého inovačního cyklu. Koncepce studia Základní modul Rozšiřující modul Projektový modul Doplňkový modul Moduly lze volně kombinovat dle vlastní volby. Náplň studia 1. rok: Zprostředkování základních informací a poznatků 2. rok: Prohlubování nabytých vědomostí, práce na konkrétních projektech. 3. rok: Analyzování potřeb trhu, formulování požadavků kladených na produkty, další rozvíjení těchto produktů nebo jejich zcela nové vyslání na trh Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 19

20 Fachhochschule der Wirtschaft Graz Campus02 Titel des Programms: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Typ des Programms: Bachelor-Studiengang Dauer: 6 Semester; berufsbegleitend Ziel: Durch das Studium werden die Studierenden befähigt, Zusammenhänge im Unternehmen ganzheitlich zu verstehen und lernen, wirtschaftliche, technische, rechtliche, menschliche und internationale Aspekte zu berücksichtigen. Sie befassen sich mit Fragen rund um die Entstehung und Durchsetzung von Innovationen und lernen die Entwicklung und Optimierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen vom Entscheidungsprozess bis zur Markteinführung. Im Rahmen von Praxisprojekten zu aktuellen Themenstellungen setzen die Studierenden ihre Fähigkeiten bereits während des Studiums um. Inhalt Innovationsmanagement (Methoden, Prozesse und Werkzeuge, Kreativitätstechniken) Betriebswirtschaft (Finanzierung, Rechnungswesen, Controlling, Marketing) Management-Fähigkeiten (Leadership, Prozessmanagement, Changemanagement, Unternehmensführung, Personalentwicklung, Projektmanagement) Soziale Kompetenz (Teamentwicklung- und führung, Rhetorik und Präsentation, Konfliktmanagement, Moderation, Motivation und Coaching) Technisches Verständnis (technische Grundlagen, Technologietrends, Produktionstechniken, aktuelle Schlüsseltechnologien, Materialwissenschaft) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 20

21 Vysoká škola ekonomická ve Štýrském Hradci Campus02 Název programu: Inovační management Garance: Campus02 Zařazení: bakalářský studijní program Rozsah: 6 semestrů; při zaměstnání Cíl: Studenti se naučí rozumět souvislostem v podnikání a zohledňovat jeho hospodářské, technické, právní, lidské i mezinárodní aspekty. Předmětem studia budou otázky vzniku a prosazování inovací, vyvíjení a vylepšování produktů, procesů a služeb od rozhodování až po uvedení na trh. V rámci praktických projektů k aktuálním tématům budou moci studenti své schopnosti již během studia uplatnit. Obsah studia Inovační management (metody, procesy, kreativní techniky) Podniková ekonomika (financování, účetnictví, controlling, marketing) Schopnosti managementu (Leadership, procesní management, řízení změn, vedení podniku, personální rozvoj, projektové řízení) Sociální kompetence (vedení a rozvoj týmu, rétorika a prezentace, řešení konfliktů, moderace, motivace a coaching) Technické znalosti (technické základy, technologické trendy, výrobní techniky, aktuální klíčové technologie, nauka o materálech) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 21

22 Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsmanagement Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Lehrveranstaltungstyp: integrierte Lehrveranstaltung im 3. Semester des Bachelor-Studiengangs Dauer: 3 SWS Ziel: Das Ziel der LV ist die Vermittlung von Grundlagen des Innovationsmanagements. Am Ende der LV sollen die Studierenden in der Lage sein, Prozesse des Innovationsmanagements selbständig zu gestalten und wesentliche Rahmenfaktoren, die den Erfolg des Innovationsmanagements beeinflussen können, zu identifizieren. Ein weiteres Ziel der LV ist es, einfache Methoden und Instrumente des Innovationsmanagements und deren Anwendung im Unternehmen zu vermitteln. Kursinhalt Verständnis der grundlegenden Begriffe Merkmale und Funktionen des Innovations- und Technologiemanagements Modelle des Innovations- und Technologiemanagements Gestaltung und Implementierung von Innovationsprozessen Information und Kommunikation im ITM Der Rahmenfaktor der Unternehmenskultur (Motivation, Anreize, Bedürfnispyramide, Teambildung) Rollen im Innovationsprozess: das Promotorenmodell Hemmnisse und Erfolgsfaktoren für das Innovationsmanagement Umfeldanalyse für ein strategisches ITM Vermittlung von Kenntnissen zu Analyse- und Planungsinstrumenten im stateg. ITM Zielbildung im ITM Entwicklung von Innovationsstrategien und programmen Überblick über Förderungsmöglichkeiten für Innovationsprojekte Möglichkeiten der Budgeterstellung für den F&E-Bereich Determinanten von Machbarkeitsstudien Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 22

23 Bewertung und Auswahl von Innovationsprojekten Kenntnis und Anwendung ausgewählter Instrumente des ITM Literaturverzeichnis Hauschildt, J., Salomo, S. (2007): Innovationsmanagement, 4. Aufl., München, S Horsch, J. (2003): Innovations- und Projektmanagement, von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung, Wiesbaden, S ; 69-79; Lühring, N. (2003): Innovationsfördernde Organisationsstrukturen unter Berücksichtigung früher Innovationsphasen, in: Herstatt, C.; Verworn, B. (Hrsg): Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden, S Perl, E. (2003): Grundlagen des Innovations managements, in Strebel (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien, S Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J. (2002): F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart, S Vahs, D; Burmester, R. (2005): Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, 3. Aufl. Stuttgart, S ; ; Ehrlenspiel, Klaus: Integrierte Produktentwicklung: Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, München 2003 Eversheim, Walter (Hrsg.): Innovationsmanagement für technische Produkte, Berlin 2003 Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte, Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden, Berlin 2005 Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J.: F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart 2002 Strebel, H. (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien 2003 Thom, N.: Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 2. Aufl., Königstein/Ts Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 23

24 Vahs, D; Burmester, R.: Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung Schäffer-Poeschel Verlag, 3. Aufl., Stuttgart 2005 Fachzeitschrift: JPIM Journal of Product Innovation Management Název kurzu: Inovační management Garance: Campus02 Zařazení: integrovaný kurz ve 3. semestru bakalářského studijního programu Rozsah: 3 hodiny (á 45 min) týdně Cíl: Cílem kurzu je zprostředkovat základy inovačního managementu. Na konci kurzu by studenti měli být schopni samostatně utvářet procesy inovačního managementu a identifikovat rámcové faktory, které úspěch inovačního managementu mohou ovlivnit. Dalším cílem kurzu je zprostředkovat jednoduché metody a nástroje inovačního managementu a jejich užití v podnikání. Obsah kurzu Základní pojmy Charakteristické rysy a funkce managementu technologie a inovací Modely managementu technologie a inovací Utváření a implementace inovačních procesů Informace a komunikace v managementu technologie a inovací Rámcové faktory podnikové kultury (motivace, podněty, pyramida potřeb, teambuilding) Role v inovačním procesu: model promotora inovací Překážky a faktory úspěchu inovačního managementu Analýza prostředí pro strategický management technologie a inovací Zprostředkování poznatků o nástrojích analýzy a plánování ve strategickém managementu technologie a inovací Budování cílů Vyvíjení inovačních strategií a inovačních programů Přehled možností podpory inovačních projektů Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 24

25 Možnosti sestavení rozpočtu pro oblast výzkumu a vývoje Determinanty studií realizovatelnosti Posuzování a výběr inovačních projektů Znalost a aplikace vybraných nástrojů managementu technologie a inovací Literatura Hauschildt, J., Salomo, S. (2007): Innovationsmanagement, 4. Aufl., München, S Horsch, J. (2003): Innovations- und Projektmanagement, von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung, Wiesbaden, S ; 69-79; Lühring, N. (2003): Innovationsfördernde Organisationsstrukturen unter Berücksichtigung früher Innovationsphasen, in: Herstatt, C.; Verworn, B. (Hrsg): Management der frühen Innovationsphasen, Wiesbaden, S Perl, E. (2003): Grundlagen des Innovations managements, in Strebel (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien, S Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J. (2002): F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart, S Vahs, D; Burmester, R. (2005): Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, 3. Aufl. Stuttgart, S ; ; Ehrlenspiel, Klaus: Integrierte Produktentwicklung: Denkabläufe, Methodeneinsatz, Zusammenarbeit, München 2003 Eversheim, Walter (Hrsg.): Innovationsmanagement für technische Produkte, Berlin 2003 Lindemann, U.: Methodische Entwicklung technischer Produkte, Methoden flexibel und situationsgerecht anwenden, Berlin 2005 Specht, G.; Beckmann, Ch., Amlingmeyer, J.: F&E- Management, 2. Aufl., Stuttgart 2002 Strebel, H. (Hrsg.): Innovations- und Technologiemanagement, Wien 2003 Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 25

26 Thom, N.: Grundlagen des betrieblichen Innovationsmanagements, 2. Aufl., Königstein/Ts Vahs, D; Burmester, R.: Innovationsmanagement Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung Schäffer-Poeschel Verlag, 3. Aufl., Stuttgart 2005 Odborný časopis: JPIM Journal of Product Innovation Management Titel der Lehrveranstaltung: Innovationscontrolling Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Lehrveranstaltungstyp: integrierte Lehrveranstaltung im 4. Semester des Bachelor-Studiengangs Dauer: 2,5 SWS Ziel: Den Sinn und die Methodik der Kostenrechnung so zu vermitteln, dass der Studierende diese als echtes und unentbehrliches Instrument der Unternehmungsführung und Steuerung einsetzen kann. Kursinhalt Grundlagen der Kosten- und Erfolgsrechnung Zusammenhänge zwischen Finanz- und Betriebsbuchhaltung Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung Vollkostenrechnung - Teilkostenrechnung Plankostenrechnung - Abweichungsanalyse Deckungsbeitragsrechnung Break Even Analyse Einblick in das Target Costing Kurzfristige Erfolgsrechnung Literaturverzeichnis Eschenbach: Controlling, Wien, Schäffer-Poeschel Seicht: Moderne Kosten- und Leistungsrechnung, Wien, Orac Fachzeitschriften: Mangement & Controlling (Gabler Verlag) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 26

27 Název kurzu: Inovační controlling Garance: Campus02 Zařazení: integrovaný kurz ve 4. semestru bakalářského programu Rozsah: 2,5 h týdně Cíl: Cílem tohoto kurzu je zprostředkovat studentům smysl a metodiku bilance nákladů takovým způsobem, aby je uměli užít jako neopominutelný nástroj řízení podniku. Obsah kurzu Základy výpočtů bilance nákladů a výsledovky Souvislosti mezi finančním a podnikovým účetnictvím Kalkulace (1) podle druhu nákladů, (2) podle nákladových středisek, (3) podle nákladových účtů Rozpočet plných a dílčích nákladů Rozpočet plánovaných výdajů analýza odchylek Analýza hrubého rozpětí Analýza Break Even Náhled do metody Target Costing Krátkodobá výsledovka Literatura Eschenbach: Controlling, Wien, Schäffer-Poeschel Seicht: Moderne Kosten- und Leistungsrechnung, Wien, Orac Odborné časopisy: Mangement & Controlling (Gabler Verlag) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 27

28 Titel der Lehrveranstaltung: Innovationsfinanzierung Anbietende Organisationseinheit: Campus02 Lehrveranstaltungstyp: Seminar im 5. Semester des Bachelor- Studiengangs Dauer: 2 SWS Ziel: Investitionsrechnungsarten anwenden können sowie Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sachverständig zu treffen zu können. Kursinhalt Statische Investitionsrechnung (Kostenvergleich, Gewinnvergleich, Rentabilitätsvergleich, Amortisation) Dynamische Investitionsrechnung (Kapitalwert, Interner Zinssatz, Differenzinvestition, Optimale Nutzungsdauer, Amortisation) Entscheidungen bei unsicherer Erwartungen Finanzierungsarten (Innenfinanzierung, Außenfinanzierung, Eigenfinanzierung, Fremdfinanzierung) Grundzüge des Kapitalmarkts Innovationsförderungen: Venture Capital, Business Angels, Förderarten Grundzüge des Finanzplans Literaturverzeichnis Lechner, K.; Egger, A.; Schauer R.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 19. Aufl. Wien : Linde, Stadler, W. (Hrsg.): Die neue Unternehmensfinanzierung, Frankfurt, Redline Wirtschaft 2004 Stadler, W. (Hrsg.): Venture Capital und Private Equity, Köln, Deutscher Wirtschaftsdienst 2001 Kubr, Th.: Planen, Wachsen, Gründen: mit dem professionellen Businessplan zum Erfolg; Zürich 1997 Everling, O.: Technology-Rating - Neue Entscheidungshilfe für Hightech-Investoren; Wiesbaden 2000 Forstner, A.: Erfolgreiche Unternehmensgründung mit Venture Capital; Weinheim 2003 VentureCapital Magazin (Going Public Media) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 28

29 Název kurzu: Inovační financování Garance: Campus02 Zařazení: seminář v 5. semestru bakalářského programu Rozsah: 2 h týdně Cíl: Studenti se naučí používat různé druhy kalkulace investic a s jasným porozuměním problému umět rozhodovat o nich i o financování. Obsah kurzu Statická kalkulace investic (porovnání nákladů, porovnání výnosů, porovnání rentability, amortizace) Dynamická kalkulace investic (hodnota kapitálu, vnitřní úroková míra, rozdílná investice, optimání životnost, amortizace) Rozhodnutí u nejistých předpokladů Způsoby financování (samofinancování, financování zvenčí, financování z vlastních zdrojů, cizí financování) Základní rysy kapitálového trhu Podpora inovací: Venture Capital, Business Angels, druhy podpory Základní rysy finančního plánu Literatura Lechner, K.; Egger, A.; Schauer R.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 19. Aufl. Wien : Linde, Stadler, W. (Hrsg.): Die neue Unternehmensfinanzierung, Frankfurt, Redline Wirtschaft 2004 Stadler, W. (Hrsg.): Venture Capital und Private Equity, Köln, Deutscher Wirtschaftsdienst 2001 Kubr, Th.: Planen, Wachsen, Gründen: mit dem professionellen Businessplan zum Erfolg; Zürich 1997 Everling, O.: Technology-Rating - Neue Entscheidungshilfe für Hightech-Investoren; Wiesbaden 2000 Forstner, A.: Erfolgreiche Unternehmensgründung mit Venture Capital; Weinheim 2003 VentureCapital Magazin (Going Public Media) Sešit č.: 8 Výuka inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích Strana: 29

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes

Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes Industrie 4.0 Ausbildung und Fachkräfte ŠKODA Akademie C. Brandes 16.09.2015 Mangelhaftes Interesse an der Technik Auswirkungen auf die Industrie Im Jahr 2030 werden in der CZ über 420 000 qualifizierte

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 1 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

KICK-OFF Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

KICK-OFF Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation KICK-OFF 09.03.2016 Prioritätsachse 1 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investitionspriorität 1a/Investiční

Více

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Efektivní řízení je základem úspěchu? Baví vás práce s lidmi, chcete rozhodovat o nových projektech a řídit jejich realizaci?! * Chcete-li být úspěšným

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Specializace Specializace Internet v podnikání

Specializace Specializace Internet v podnikání Specializace Specializace Internet v podnikání Studijní programy Systémové inženýrství a informatika Ekonomika a management Proč studovat právě u nás? Protože Slezská univerzita je světová. Katedry Katedra

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Dienstleistungen. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Dienstleistungen. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Dienstleistungen Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/01/20-20 Autor Mgr. Eva Gapková

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Metodický list pro 1. - 3. soustředění kombinovaného bakalářského studia. předmětu BK NJA 5

Metodický list pro 1. - 3. soustředění kombinovaného bakalářského studia. předmětu BK NJA 5 Metodický list pro 1. - 3. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK NJA 5 Cíl výuky: Na základě dalšího prohlubování znalostí a dovedností z oblasti jazykových prostředků (systematické

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz

Kooperationsprojekt im Rahmen der Hauptschulinitiative der Oberpfalz CNC in der Hauptschule CNC na 2. stupni základní školy Ausbildungskonzept Výukový koncept Ausbildungsmodule Výukové moduly Praxisbeispiele aus dem Unterricht Praktické příklady z vyučování Technologie

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

BASIMET. Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách

BASIMET. Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách BASIMET Facharbeiterausbildungen Oberösterreich Südböhmen Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a Jižních Čechách Arbeitsplan 01.04.2009 31.03.2011 Folie 3 Partnerübersicht Lead-Partner

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

2. CIP (Continuous Improvement Process) Programm. 3. BeQIK Offensive Qualität, Inovation, Kundenorientierung

2. CIP (Continuous Improvement Process) Programm. 3. BeQIK Offensive Qualität, Inovation, Kundenorientierung Programm: 1. BOSCH im Wandel 2. CIP (Continuous Improvement Process) Programm 3. BeQIK Offensive Qualität, Inovation, Kundenorientierung 4. Zielentfaltung bei RBCZ 5. Balanced Scorecard Methode für Zielentfaltung

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více