Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)"

Transkript

1 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios im internationalen Unternehmen 2 hod. přednášek + 2 hod. cvičení magisterská navazující Rok studia (dopor.) 2. rok magisterské navazující Semestr ECTS kredity 7 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy Jazyk výuky Cíl (zaměření) zimní letní Ing. Helena Hrůzová, CSc. anglický Cílem předmětu je rozvinout schopnosti studentů při týmovém řešení studií z reálné praxe (případových studií) a zkvalitnit jejich prezentační schopnosti prostřednictvím řešení případových studií a manažerských her z oblasti podnikání v mezinárodním prostředí Evropa, Asie, USA a Kanada. Cílovou skupinou jsou především zájemci prezenčního studia o účast v mezinárodních soutěžích v řešení případových studií a manažerských her pořádaných univerzitami a mezinárodními společnostmi a dále studenti, kteří se chtějí připravit na manažerské pozice a ucházet se o práci v mezinárodních a poradenských společnostech. Kurz je veden bilingvně v českém a anglickém jazyce. Výstupy předmětu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: Porozumět problémům mezinárodního podnikání a kulturním rozdílům. Pracovat s případovými studiemi v běžné praxi. Implementovat rozhodovací analýzu a rozhodovací proces. Aplikovat multidisciplinární analytické modely a rozhodovací techniky. Zdokonalit své analytické a rozhodovací schopnosti a dovednosti. Aplikovat kritické myšlení a logické zdůvodňování. Zdokonalit týmovou práci a sociální dovednosti. Zdokonalit své prezentační dovednosti. Demonstrovat jasný a logický tok prezentace. Řídit prezentaci efektivně. Zpracovat a předvést prezentaci profesionálně a v anglickém jazyce. Zdokonalit svůj management času, konfliktu a stresu.

2 Anotace (stručný obsah předmětu) Koncepce předmětu vychází z faktu, že se podnikání po celém světě stává stále více součástí globalizovaného trhu, na kterém budou zaměstnanci podniků muset nejen řešit strategické úkoly, ale i přesvědčit o správnosti svých rozhodnutí všechny zúčastněné stakeholdery vč. vrcholového vedení podniků i zákazníků. Schopnosti rozvíjené v tomto předmětu se studentům zúročí zefektivněním jejich výkonu v praxi a rychlým začleněním do pracovních týmů zejména mezinárodních společností. Osnova (detailní obsah předmětu) Předmět je zaměřen zejména na: interdisciplinární využití znalostí různých disciplin (mezinárodní management, podnikatelský plán, marketingová strategie, finanční rozpočet, mezikulturní aspekty, řízení rizik) při analýze problému případové studie a formulace jeho řešení, rozvíjení týmové práce jako základní formy participativního řešení problémů v mezinárodních společnostech, rozvíjení analytických schopností při řešení daného, resp. nalezeného rozhodovacího problému, rozvíjení prezentačních schopností při řešení praktických problémů reálných mezinárodních firem. Součástí předmětu je poznání vlastních schopností týmové práce v různých pracovních kolektivech a rozvíjení schopností přednesu, počítačové prezentace, obhajoby řešení a zpracování executive summary. Nástrojem rozvoje těchto schopností bude analýza videozáznamů a řešení případových studií, manažerské hry a zpracování prezentací pomocí MS PowerPoint. Studijní zátěž Pro prezenční formu Absolvování přednášek a cvičení prezentace studií, diskuze, obhajoba řešení Průběžná individuální příprava na výuku (samostatné studium literatury a případových studií) Průběžná týmová příprava na prezentaci (zpracování týmového řešení a sehrávka prezentace) Příprava na konkurzní řízení pro účast v kurzu a na výběrové řízení k reprezentaci školy Celková pracovní zátěž 13 4 hodiny 52 hodin 12 2,5 hodin 30 hodin 12 8 hodin 96 hodin 2 2 hodiny 4 hodiny 182 hodin Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Týden Přednášky + cvičení 1. týden Konkurzní řízení 2. týden Diskuze k formě výuky, nárocích na řešení, obsahu řešení, prezentačních dovedností, možností počítačové podpory 3. týden Řešení případové studie 1 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 4. týden Manažerská hra řešení, prezentace, diskuze, zpětná vazba

3 5. týden Řešení případové studie 2 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 6. týden Řešení případové studie 3 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 7. týden Řešení případové studie 4 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 8. týden Řešení případové studie 5 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 9. týden Řešení případové studie 6 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 10. týden Řešení případové studie 7 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 11. týden Řešení případové studie 8 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 12. týden Řešení případové studie 9 prezentace, diskuze, obhajoba, zpětná vazba 13. týden Výběrové řízení k reprezentaci školy na soutěžích 1. z. o. Vyhodnocení výběrového řízení 2. z. o. Náhradní termín pro splnění požadavků na absolvování kurzu v souladu se Zákoníkem práce 3. z. o. 4. z. o. Metody výuky Reprezentace školy na soutěži brainstorming diskuze s odborníky z praxe e-learning individuální studium interaktivní diskuze s učitelem krátká individuální cvičení na připravených materiálech malé skupinové diskuze metody akčního učení (řešení konkrétních reálných projektů z praxe) přednášky případové studie simulace (hraní rolí) simulace (manažerské hry) skupinové diskuze do 25 studentů týmová práce videotrénink vlastní prezentace výukové filmy, nahrávky Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Pro prezenční formu Testování splnění požadovaných kritérií pro účast v přípravném kurzu výběrovou komisí Studium a zpracování týmového řešení 9 případových studií v MS Power Point a executive summaries, týmová prezentace a obhajoba zadaných studií 0 5 bodů 5 bodů 9 studií á 5 bodů 45 bodů

4 Účast na manažerské hře a zpracování týmového řešení 5 bodů 5 bodů Hodnocení individuálního výkonu studenta při závěrečné prezentaci případové studie Celkem maximum Klasifikační stupnice: Ukončení ukončeno úspěšně ukončeno neúspěšně neukončeno Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhověl(a) ND 0 45 bodů 45 bodů Poznámka 100 bodů přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů. přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů. přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů. přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+. nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce. 4+ nevyhověl(a) O omluveno Upraveno v čl. 19. přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele. Student má možnost opakování viz poznámka. Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu. Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4. Literatura předmětu Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Stran Případové studie v mezinárodním podnikání Rok vydání Hrůzová, H

5 Z Materiály aktuálně distribuované na výuce Hrůzová, H. D Skill Sheets Tulder, R Skupina Studium Obor, popř. vedlejší specializace Skupina Navazující magisterské Podniková ekonomika a management volitelný Navazující magisterské pro všechny obory na VŠE Navazující magisterské pro všechny obory na VŠE volně volitelný odborný předmět v cizím jazyce

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více