Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/ Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO IZO Identifikátor právnické osoby Vedení školy Kontakt Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace náměstí Karla IV. 423, Nejdek příspěvková organizace ředitelka: Mgr. Klaudie Mašterová zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Dejlová tel.: fax: Zřizovatel Název zřizovatele Město Nejdek Adresa zřizovatele Nejdek, náměstí Karla IV. 239 Kontakt tel.: Součásti školy Kapacita Základní škola 750 žáků Školní družina 100 žáků Školní jídelna ZŠ 600 strávníků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Stav k stupeň ZŠ stupeň ZŠ Speciální třída 3 27 ZŠ Celkem Stav k Přípravná třída 1 11 Škol. družina

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 27 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 13 učebna hřiště 1-nové, 150 m ovál, umělý povrch Sportovní zařízení 3 tělocvičny Dílny 2 Žákovský nábytek Zastaralý, částečně obnovený Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Moderní učební pomůcky sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostatečné Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Zastaralé pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 1 učebna (2.stupeň- 36 počítačů), 1.stupeň částečně technikou vybaven (13 počítačů) 7 interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a ozvučení 21 notebooků televizory monitory, CD/DVD přehrávače v kmenových učebnách 1. stupně a jazykových učebnách 2. stupně Investiční rozvoj Nutnost oprav dalších WC, izolace budovy ŠJ, oprava elektroinstalace, oprava střechy budovy 2. stupně Komentář:. V letošním škol. roce jsme vybavili další 4 třídy novým žákovským nábytkem. Školní jídelnu jsme vybavili novými židlemi. Opravili jsme spojovací chodbu mezi tělocvičnami. Na 2. stupni byly částečně vyměněny kanalizační stupačky a zprovozněny dosud nepoužívané toalety. Na druhém stupni došlo k výměně osvětlovacích těles ve 13 učebnách.v učebně výpočetní techniky jsme částečně obnovili stávající techniku. Na prvním stupni byla doplněno potřebné množství umyvadel. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Jan Tóth, Vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola pro všechny Přípravná třída - Školní vzdělávací program PV - Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Školní vzdělávací program pro žáky s StMP I pro nás slunce svítí Pomocná škola Školní vzdělávací program pro ŠD Barevný svět 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 49 Počet učitelů ZŠ 28 Učitel +správce hřiště 1 Asistent pedagoga 2 Počet vychovatelů ŠD + asistent 3 pedagoga Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Kvalif. Nekvalif Funkce pracovníci 1 ředitel zást.řed vých.poradce učitelé 1.st.,včetně vých. 5 8 poradkyně 16 učitelé 2.st.,včetně 10 7 vých.poradkyně 3 škol.družina asistent ped učitel přípravné třídy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Aprobovanost ve výuce % Neaprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 45 Učitelé 1. stupně 55 Učitelé 2. stupně 65 Učitelé 2. stupně 35 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 0 Asistent pedagoga 100 Asistent pedagoga 0 Učitel přípravné třídy 100 Učitel přípravné třídy Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

4 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 3 kuchařka 1,0 SOU 1 kuchařka 0,875 SOU 1 kuchařka 1,0 ZŠ 1 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 1 Samost. adm. prac. 1,0 SŠ 2 uklízečka 0,75 SŠ/SOU 4 uklízečka 0,875 ZŠ/SOU 1 uklízečka DPP SŠ 1 školník 1,00 SOU 1 správce hřiště DPP SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce (k ) počet prvních tříd počet dětí zapisovaných počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem z pátého ročníku ze sedmého ročníku 6 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 4

5 z devátých ročníků z nižších ročníků 20 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Celkem: 49 2 Komentář : Počet neumístěných žáků : 3 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo (včetně vyznam.) Prospělo s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem %-výpoč stupeň Třída Počet žáků Prospělo k 30.6.včetně vyznamenání Prospělo s vyznam. Neprospělo 5 Neprospělo k Neprospělo po opr. zk. VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX. C Celkem: Prospělo k 30.8./včetně vyznam./

6 %-výp ,7 98,8 Celkový přehled Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Prospělo k (Včetně vyznam.) 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2.stup. 3.stup. žáků I.A I.B II.A II.B III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem: stupeň Třída Počet NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ stupeň VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX. C Celkem: Celkový přehled Počet NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

7 5.3. Údaje o zameškaných hodinách(za celý školní rok) Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , ,29 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,76 Celkem , ,42 Komentář. Velký počet neomluvených hodin způsobilo pouze několik žáků, případy byly řešeny ve spolupráci s MM Karlovy Vary Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 3 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 4 S vývojovými poruchami učení 17 S vývojovými poruchami chování 3 Lehké mozkové postižení 3 Komentář: počet bez žáků speciálních tříd Speciální třídy Druh postižení : Počet žáků Mentální postižení ( lehké, střední) 23 Kombinované 6 7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: DATUM ÚČASTNÍK NÁZEV AKCE MÍSTO ORGANIZÁTOR říjen S. Spurná Práce s žáky s ADHD K. Vary NIDV J. Fruncová Aktuální problémy v oblasti SPU v práci asistenta pedagoga 8 K. Vary NIDV M. Smolíková Hudební a pohybová výchova K. Vary NIDV P. Ďurkovová Emoce ve škole a jejich zvládání K. Vary NIDV I. Mihališinová Emoce ve škole a jejich zvládání K. Vary NIDV listopad B. Vrzalová Okořeňte své hodiny angličtiny K. Vary NIDV K. Mašterová Finanční řízení v praxi ředitele školy K. Vary NIDV K. Mašterová Práva a povinnosti ředitele školy v kostce K. Vary ZŠ Poštovní únor K. Mašterová Autorské právo a tvorba DUM, autorské nástroje G Půtová Aktivizační metody a formy od skupinové práce ke kooperativnímu učení Sokolov KVC K. Vary NIDV J. Bourová Logopedický asistent K. Vary NIDV M. Jarošová Hygienické minimum a systém HACCP K. Vary NIDV březen K. Mašterová Nový občanský zákoník v praxi K. Vary NIDV G. Půtová Aktivizační metody a formy od skupinové práce ke kooperativnímu učení K. Vary NIDV J. Ondrušová Jak získat a udržet autoritu K. Vary NIDV V. Bolková Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit K. Vary NIDV E. Nováková ADD/ADHD v teorii a praxi K. Vary Bludiště Pedagogický sbor Hodnocení a sebehodnocení žáků na základní škole M. Smolíková Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce na 1.stupni duben L. Dejlová Specifika a hodnocení pracovního výkonu v praxi M. Smolíková Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy červen K. Mašterová 24 měsíce změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy K. Vary NIDV K. Vary NIDV K. Vary NIDV K. Vary NIDV K. Vary Bludiště

9 7. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Spolupráce se zřizovatelem, Městským úřadem Nejdek, nejen v oblasti provozní, materiální, personální, ale i kulturní, sportovní a společenské s Krajským úřadem Karlovy Vary, odborem školství, mládeže a tělovýchovy při hledání řešení problémů financování ze státního rozpočtu, popř. odborného poradenství týkajícího se problematiky vedení školy s Českou školní inspekcí Karlovy Vary při řešení problematiky řízení a organizace výchovně vzdělávacího procesu s Městskou policií a Policií České republiky v oblasti ostrahy majetku, ochrany osob a rovněž v oblasti prevence patologických jevů se Základní školou Nejdek, Karlovarská v oblasti výměny zkušeností na úrovni vedení školy, společné organizaci sportovních soutěží a spolupráci v soutěžích výtvarných, se Základní uměleckou školou Nejdek, uvolňování žáků na vystoupení; účast na výroční akademii ZUŠ s mateřskými školami v Nejdku při kulturních a sportovních akcích s Pedagogicko - psychologickou poradnou Karlovy Vary a se Speciálně pedagogickým centrem Karlovy Vary v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s Knihovnou města Nejdku při pořádání čtenářských a jiných vzdělávacích akcí a besed se SPŠ Ostrov při účasti na projektu OPVK Technika je zábava s Úřadem práce Karlovy Vary v rámci kariérového poradenství s OSPOD Karlovy Vary v rámci péče o děti problémové, popř. o děti z problematického rodinného prostředí se středními školami a učilišti nejen v Karlovarském kraji v oblasti výběru následného vzdělávání našich absolventů Školní akce a soutěže Zúčastnili jsme Malé sportovní olympiády (1. 5. ročník) a Sportovní olympiády (6. 9. ročník) organizované AŠSK, Coca cola, školského poháru Poháru České florbalové unie. Zorganizovali jsme letos už devátý ročník běžeckého závodu Křížem krážem Křižákem. Viz příloha - Sportovní akce školy. V tomto školním roce proběhlo také několik vědomostních a dovednostních soutěží, např. čtenářská (pod patronací městské knihovny), výtvarná s výstavou v muzeu (Kočky a kočičky), zapojili jsme se i do předmětových soutěží a olympiád. V rámci primární prevence jsme absolvovali množství besed, akcí a programů zaměřených na tuto problematiku. Žáci 1. stupně absolvovali projektový den Dopravní výchova. Viz příloha kulturní, vzdělávací a primárně preventivní akce. Úspěšně jsme se zapojili do soutěže sběru druhotných surovin pořádané firmou AVE. Žáci sbírali a nosili papír, kartony, plastové lahve a víčka. Jednotlivé třídy mezi sebou soutěžily o prvenství. Nejvýkonnějším třídním kolektivům byl z výtěžku vyplacen příspěvek na školní výlet. V tomto roce probíhal rovněž sběr bylin. Školní rok jsme slavnostně zhodnotili a zakončili v pořadí druhou výroční akademií. 9

10 7. 3. Školní družina Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2013/14 70 žáků, otevřena byla tři oddělení. Výchovná práce probíhala v souladu se ŠVP pro školní družinu s motivačním názvem Barevný svět. V rámci činnosti školní družiny probíhaly tyto kroužky: Sportovní hry, Práce s odpadovým materiálem a přírodninou, Malí kuchtíci. Přehled akcí školní družiny viz příloha Projekty Dokončili jsme projekt OPVK, EU peníze do škol, jehož smyslem bylo zkvalitnit počáteční vzdělávání na úrovni základních škol. Pedagogové se v rámci tohoto projektu zúčastnili školení a kurzů, které zvýšili jejich odbornou kvalifikaci. Pokračujeme v projektu OP VK pod názvem Technika je zábava, jehož nositelem je Střední průmyslová škola v Ostrově. Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika a strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční Veřejně prospěšné práce sběr druhotných surovin, třídění odpadu aktivní účast na Krušnohorském jarmarku divadelní vystoupení pro veřejnost (kino, DZR Matyáš, MŠ) úklid školního areálu 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla inspekční činnost. 10

11 9. Základní údaje o hospodaření školy Název ukazatele Provozní příspěvek od KÚKK (MŠMT),ESF Příspěvky na dojíždějící žáky -obce FP ÚPRAVA FP Skutečnost k ,50 0, ,50 0,00 0, ,00 Příspěvky na žáky-kú ,00 0, ,00 Provozní příspěvek od zřizovatele Zřizovatel-odpisy+účelová dotace ,00 0, , , , ,00 Účtová třída 6 celkem , , ,16 Hospod. výsledek dle skutečnosti Výnosy Náklady HV HV - provoz , , ,42 HV - KÚ , ,00 0,00 HV - VHČ , , ,71 Hospod. výsledek po zdanění , Kontroly DATAXA kontrola veřejnosprávní KHS Karlovy Vary kontrola realizace nápravných opatření- odstranění závad zjištěných předcházející kontrolou KHS Karlovy Vary šetření ve školní jídelně Protokoly kontrol jsou uloženy v sekretariátu školy. 11. Přílohy: č. 1 - Zpráva o činnosti školní družiny, akce školní družiny č. 2 - Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce č. 3 Zpráva o sportovních akcích a soutěžích školy č. 5 - Zpráva výchovných poradkyň a metodiček primární prevence V Nejdku Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelka školy Mgr. Lenka Dejlová, zástupkyně ředitelky Školská rada schválila dne

12 Příloha č. 1 Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny Zahájení pravidelné činnosti: 2. září K bylo zapsáno 70 dětí, z toho 38 dívek a 32 chlapců.v letošním roce byly v provozu 3 oddělení: 1.oddělení: V. Valachová (1.A, 4.B) 2.oddělení :R. Luxová (1.B, 2.A) 3.oddělení: J. Fruncová (3.B, 4.A, 4.B) Během školního roku se 5 žáků přihlásilo a 14 odhlásilo ukončeno v počtu 61 žáků. Ve školním roce 2014/2015 by chtělo pokračovat asi 48 žáků a asi 22 žáků by mělo nastoupit z budoucích 1. tříd., předpokládaný počet je asi 70 žáků. ŠD byla v provozu :ráno 6,00-7,45 h ; odpoledne- 11,40 16,00 h. Při družině pracovaly kroužky : pondělí: Sportovní hry (p. Valachová) úterý : Malí kuchtíci ( p. Luxová) středa: Práce s odpad. Materiálem a přírod.(p. Valachová) čtvrtek : Malí kuchtíci (p. Luxová) V pátek se realizovaly celodružinové akce, probíhala filmová představení v kině, apod. Kromě pravidelných činností odpočinkových, rekreačních, zájmových, sebeobslužných a přípravy na vyučování jsme zrealizovali akce a projekty uvedené v příloze. Vychovatelky pracovaly podle ŠVP pro ŠD Barevný svět. Po celý rok dbaly na bezpečnost dětí, snažily se, aby zvolené činnosti na sebe navazovaly a dětem se líbily, přihlížely k jejich zájmům, odlišnostem, věkovým zvláštnostem a potřebám. Zaměřovaly se na skupinovou a individuální práci, kde starší pomáhali mladším žákům. Prostřednictvím volnočasových aktivit posilovaly a rozvíjely kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času- zde je základem hra. Spolupracovali jsme s vyučujícími 1. stupně ( individuální pohovory o dětech, vzájemná výpomoc), s DDM při ZŠ Karlovarská ul., s městskou knihovnou, s infocentrem. Dle možností využívali školní hřiště, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dětské hřiště vedle školy (spontánní aktivity), obnovovali nástěnky v prostorách družiny a školy. Ze Střední odborné školy pedagogické v Karlových Varech absolvovala svoji praxi v naší družině studentka Tereza Drobná (2. ročník ) V lednu a únoru při pracovní neschopnosti p. Luxové probíhal zástup vyučujících převážně z 1. stupně. Ve vybavení tříd nedošlo k žádným změnám. Bylo by potřeba opravit vstup do budovy družiny, nově vybavit třídy (nábytek, hračky a pomůcky). Cílem naší práce je, aby se dětem v družině líbilo, rády ji navštěvovaly, účastnily se soutěží a činností, které pro ně připravujeme. Chceme, aby rodiče věděli, že pro jejich děti připravujeme program, který je baví, zajímá a obohacuje. Pravidelná činnost ukončena Věra Valachová 12

13 Zájmová činnost v rámci ŠD Malí kuchtíci Kroužek byl zahájen Probíhal ve dvou skupinách, vždy každé úterý a čtvrtek. Přihlásilo se 18 žáků, z toho 13 dívek a 5 chlapců. Během roku se odhlásilo 5 žáků a přihlásili 2 žáci. Na začátku, ale i v průběhu školního roku byli žáci poučeni o bezpečnosti při práci v kuchyňce. Vyzkoušeli si zde přípravu jednoduchých pokrmů nejen inspirovaných televizním vysíláním Ládi Hrušky. Děti pracovaly s nadšením a elánem. Vaření děti opravdu bavilo. Kroužek byl ukončen dne Za svou práci byly děti odměněny diplomem, zmrzlinou a hrníčkem na památku. Radka Luxová Sportovní hry Kroužek probíhal každé pondělí ve střední tělocvičně (za pěkného počasí na školním hřišti). Na začátku se přihlásilo 23 dětí, během roku se 10 odhlásilo a 4 přihlásily, ukončen byl ve stavu 17 dětí. Na začátku i během roku byly poučovány o bezpečnosti. Hlavním cílem je zvýšení tělesné zdatnosti dětí. Hráli jsme pohybové, míčové, soutěživé a štafetové hry, závodili v běhu, cvičili s míči, obručemi, lavičkami a švihadly, učili se florball, kopanou a vybíjenou. Žáci dostali za skvělé výkony diplomy s pochvalou. Věra Valachová Práce s odpadovým materiálem a přírodninou V letošní roce náš kroužek probíhal ve středu na začátku s 13 děvčaty, během roku se 5 odhlásilo a 3 přihlásily, ukončen ve stavu 11 dívek. Na podzim jsme si vyrobili větrník z cédéčka, záložku do knihy a obrázek z přírodnin. Na vánoční jarmark města vánoční lucerničku Kostelík (1.místo v soutěži knihovny), svícínky do stánku školy, adventní věnce (soutěž infocentra). Zúčastnili jsme se zdobení perníčků a vytvořili dekorativní stromek z kartonu a vánoční svícen. Během zimy jsme zavzpomínali na léto obrázkem zdobeným mušlemi, pracovali jsme také se slaným těstem a do muzea vyrobili kočky na výstavu. Na jaře jsme si vyzkoušeli práci s proutím, slepičku košíček a housata z kartonu. Maminkám k svátku jsme vyráběli mozaikovou vázičku a přání s holubičkou. Závěrem školního roku jsme jako již tradičně upravovali stará trička savováním a malbou textilními voskovkami. Za práci v kroužku dostala děvčata pochvalné listy a zmrzlinové poháry. Věra Valachová 13

14 14

15 Akce školní družiny ve školním roce 2013/14 září Zahájení školního roku, zápis dětí do ŠD seznámení s řádem, režimem, činnostmi a bezpečností) Filmové představení: Sammyho dobrodružství Projekt PODZIMNÍČCI říjen Dračí hrátky soutěž v tělocvičně Podzimní pohádková hra Filmové představení: Příšerka v Paříži Dokončení projektu Podzimníčci Výlet do bazénu v Potůčkách listopad Beseda s příslušnicí Policie ČR (2. 4. r.) Filmové představení: Zambezia Zahájení adventu, projekt Těšíme se na Ježíška Zahájení adventních kalendářů Čert a Mikuláš ve ŠD prosinec Beseda s příslušnicí Policie ČR (1.r.) Vánoční jarmark pomoc s přípravou, výrobky do stánku školy, účast na akcích: Adventní věnec (infocentrum), Vánoční lucernička (městská knihovna) Zdobení perníčků Filmové představení: Šmoulové Vánoční hraní (soutěže v tělocvičně) Projekt : Ovoce a zelenina leden Filmové představení: Legendární parta Družinové vysvědčení 1. pololetí Pexesový turnaj (1. oddělení) únor Valentýnské vyrábění Kočky a kočičky vyrábění na výstavu do muzea Filmové představení: Oggi a Škodíci březen 7.3. Družinový karneval Přišlo jaro - projekt 15

16 12.3. Branná lesní hra (2. odd.) Míčový trojboj Obručové štafety Filmové představení: Tom Sawyer Přišlo jaro dokončení projektu Velikonoční vyrábění Výlet do bazénu v Potůčkách duben Zajíčkův poklad - soutěže Filmové představení: Dobrodružství Hucka Finna Semafor dopravní výchova, soutěže, značky, kvízy Čarodějnická štafeta Moje maminka výtvarná soutěž, dárečky, přáníčka Divadlo z bedny: O klokanovi Pepíkovi, který zlobil květen Projekt Austrálie 1. a 3. odd Družinový atletický trojboj Projekt Večerníčkův týden soutěže, hry, kvízy, doplňovačky, Filmové představení: Ptačí úlet Den dětí soutěže Šiškový čtyřboj bláznivé disciplíny červen Družinová pouť Družinové vysvědčení 2. pololetí Ukončení školního roku 16

17 Příloha č. 2 Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce ve školním roce 2013/2014 září 6. Pořad o rockové hudbě pro děti r Rock jaksi na okraji (blues, reggae) Sněhurka a sedm trpaslíků - filmové představení s besedou v rámci projektu mediální výchovy r. 2. r. 2. Dopravní hřiště Stará Role 4. B 2. Seznámení s knihovnou 1. r. říjen listopad prosinec 7. Dopravní hřiště Stará Role 4. A Výstava středních škol Karlovarského kraje Život v závislosti, primárně preventivní beseda Mediální výchova Princ a chuďas Technika je zábava strojírenství, SPŠ Ostrov Mikulášská besídka, divadelní 5. představení,,ať žijí duchové Beseda s Městskou policií 6. Nejdek Dopravní výchova 7. Krušnohorský vánoční 17 jarmark 9. r. 9. r. 7. r. 9. r. 25. Vlastivědná exkurze Praha 8. r Technika je zábava elektrotechnika, SPŠ Ostrov Mediální výchova Kocour Mikeš Beseda v knihovně na téma dobrodružná literatura Scénické čtení O. Hejlíka Ussain Bolt Můj příběh 9:58 Beseda s Městskou policií Nejdek Dopravní výchova 9. r. 1. r. 5. r. 8. r. 4. C 4. Exkurze v porcelánce Nová Role PT, 4. C 9. Beseda s Městskou policií Nejdek Dopravní výchova I. stupeň 4. B 4. A

18 10. Exkurze v porcelánce Nová Role 2. A, 2. B 11. Zdobení vánočních perníčků pro veřejnost leden 20. únor Mediální výchova Tajemství hradu v Karpatech Autorské čtení knihy J. Opatřila Kapřík Metlík Mediální výchova Kniha džunglí Ať žijí duchové divadelní představení Ať žijí duchové divadelní představení DZR Matyáš Mediální výchova Tajemství ocelového města Ať žijí duchové divadelní představení DZR Matyáš 9. r r. 4. r. II. stupeň vybraní žáci herci 8. r. vybraní žáci herci březen duben 3. Sex, AIDS a vztahy primárně preventivní beseda 9. r. 11. Exkurze Metalis 8. r Knihovna beseda k dobrodružné literatuře Mediální výchova Luisa a Lotka 6. r. 5. r. 18. Exkurze Metalis 8. r. 25. Koncert ZUŠ II. stupeň Mediální výchova Pouští a pralesem Velikonoční vyráběnky - knihovna 6. r. I. stupeň 7. Beseda k Evropské unii 8. r. 30. A pořád se něco hraje vých. koncert r. 5. Dopravní výchova s MěP Nejdek 4.A 7. Exkurze elektrárna Tušimice vybraní žáci 8. r. květen 12. Přednáška: Armáda spásy 9. A 13. Exkurze Škoda Plzeň vybraní žáci 8. r 15. Dopravní výchova s MěP Nejdek 4. B 15. Přednáška: Armáda spásy 8. B 18

19 16. Beseda o Austrálii r. 16. Závislosti beseda primárně preventivní 8. r. 16. Beseda Evropská unie 9. r. 19. Dopravní hřiště 4. B Mediální výchova Pippi v zemi TakaTuka Beseda s Policií České republiky: Bezpečné chování 3. B 5. A,5. B 27. Koncert ZUŠ I. stupeň 28. Školní výlet : Plzeň Planetárium, Techmánie 3. B, 4. B 29. Školní výlet: Cheb, Loket 7. A, 7. B, 6. C Školní výlet : Rakovník Račí hrad Primárně preventivní beseda Sex, AIDS a vztahy 5. A, 5. B 9. r. 5. Školní výlet: Karlovy Vary 7. B 6. Beseda v knihovně současná literární tvorba 9. r. 9. Finále čtenářské soutěže I. stupeň 12. Školní výlet: Františkovy Lázně 6. A, 6.B červen 12. Školní výlet: Mariánské Lázně 2. A, 4. A Školní výlet : Chomutov 8. A,8.B Školní výlet: Teplá 9. A, 9. B 19. Den dětí s WITTE I.stupeň 19. Školní výlet: Svatošské skály 6. C 19. Školní výlet: Chomutov PT, 1. A, 4. C 20. Školní výlet: Karlovy Vary 1. B 24. Školní akademie I. stupeň 25. Školní akademie II. stupeň 19

20 Příloha č. 3 Naše úspěchy ve sportu 1. stupeň V tomto školním roce jsme se zúčastnili v rámci AŠSK těchto sportovních soutěží: přespolní běh, florbal, vybíjená, fotbal, atletický trojboj. Pořádali jsme okresní kola ve florbalu a atletickém trojboji. Školní kola proběhla v těchto sportech: přespolní běh (Křížem krážem Křižákem), florbal (vánoční turnaj), atletický trojboj. Nejlepším sportovcem se stal Jakub Trtík. Velký podíl na velmi dobrých výsledcích měli i tito sportovci Eliška Hušková, Alexandra Hájková, Nikol Mansfeldová, Václav Patrik Satýnek, David Gondzsala, Richard Kubín, Matěj Vosmek. Hana Dlouhá 2. stupeň Výsledky Sportovní olympiády za školní rok v rámci AŠSK. V tomto školním roce se II. stupeň ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. umístil na 6. místě v okrese Karlovy Vary, přestože se nehlásíme do všech sportovních soutěží. V disciplínách, kterých se naši sportovci zúčastnili, jsme vždy postoupili z okrskových do okresních kol. Největšího úspěchu dosáhli starší hoši ve volejbale, kde v krajském kole skončili na 3. místě. Absolvovali jsme tyto soutěže: atletický čtyřboj, minifotbal, přespolní běh, florbal, halový fotbal, basketbal, volejbal, atletika - Pohár rozhlasu. Výsledky: Atletický čtyřboj: Přespolní běh: Florbal: Halový fotbal: Basketbal: Minifotbal: Pohár rozhlasu: Volejbal: dívky 6. místo, hoši 4. místo ml. dívky 8. místo, st. dívky 6. místo ml. hoši 9. místo, st. hoši 4. místo ml. hoši 3. místo, st. hoši 2. místo hoši 4. místo ml. dívky 3. místo, st. dívky 4. místo ml. hoši 3. místo, hoši 3. místo ml. dívky 10. místo, st. dívky 3.místo ml. hoši 4. místo, st. hoši 4.místo hoši 1. místo a v krajském kole 3. místo 20

21 Také jsme se zúčastnili soutěží, které nespadají do Sportovní olympiády AŠSK, a to: Coca Cola Cup fotbal hoši i dívky, přespolní běh Křížem krážem Křižákem a fotbal Horní vs. Dolní škola. Také žáci ze spec. tříd se zúčastňovali některých sportovních soutěží: přespolní běh, atletické závody, schodoběh, fotbal a vybíjená. Dalibor Zezula 21

22 Sportovní akce a soutěže ve školním roce 2013/14 září říjen 13. Zahájení plaveckého výcviku 19. Atletický čtyřboj r. vybraní žáci 25. Horní vs Dolní, fotbalový turnaj 3. r. 0 : 5 vybraní žáci 2. Schodoběh speciální třídy 3. Přespolní běh vybraní žáci 2. st. 4. Školský pohár Coca cola vybraní hoši 2. st. 10. Přespolní běh vybraní žáci 1. st. prosinec leden únor 17. Florbal 2. místo vybraní žáci 2. st. 18. Florbal školní kolo 1. stupeň 21. Florbal vybraní žáci 8. a 9. r. 24. Florbal vybraní žáci 8. a 9. r. 3. Sálová kopaná vybraní žáci 8.a 9.r. 4. Florbal vybraní žáci 8.a 9.r 4. Okresní kolo basketbal březen 5. Basketbal dívky 6. Okresní kolo basketbal duben 3. Coca-cola cup - dívky vybrané žákyně 8. a 9. r Křížem krážem Křižákem st. květen červen 13. Mc Donald cup 3. r 28. Volejbal r. 4. Volejbal okresní kolo vybraní žáci 22

23 Příloha č. 4 Závěrečná zpráva výchovného poradce a metodika primární prevence školní rok 2013/2014 Na začátku školního roku proběhla kontrola dokumentace žáků s SPU a žáků speciálních tříd. Rodičům byly předány žádosti o vypracování IVP na nový školní rok a následně byly IVP vypracovány ve spolupráci s TU. Dále jsme se sešly s vyučujícími, se kterými jsme konzultovaly tvorbu IVP. Vysvětlily jsme jim, jak pracovat s poradenskými zprávami, na co se zaměřit atd. Doporučily jsme jim vhodnou literaturu a nabídly jim pomoc. Dále proběhly schůzky s pracovnicemi PPP Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary (Mgr. L. Zachardovou, Mgr. J. Ščerbovou a Mgr. H. Švarcovou, Mgr. A. Linhartovou). Pokračovaly jsme ve spolupráci s SPOD Karlovy Vary, OSV Nejdek, SVP Karlovy Vary a PČR v Nejdku. V průběhu roku jsme navštěvovaly odborná pracoviště, se kterými spolupracujeme a dále odborné semináře a školení týkající se práce VP a MPP. Při tvorbě ŠVP, IVP a dalších dokumentů pro žáky ve speciálních třídách jsme úzce spolupracovaly zejména s vedením i učiteli ze ZŠ, MŠ a praktické školy Karlovy Vary. Dále jsme jednaly s MUDr. J. Bartkovou (dětská a dorostová psychiatrie K. Vary). V průběhu roku jsme několikrát řešily vztahové problémy mezi žáky, dále problematiku třídních kolektivů a další přestupky proti školnímu řádu. Ve složitějších případech jsme požádaly o pomoc PPP v Karlových Varech ( Mgr. M. Bělohlávkovou a Mgr. M. Fialovou), které provedly sociometrické šetření na 2. stupni a rozhovory s třídními kolektivy na 1. stupni. V rámci zefektivnění práce s žáky s poruchami chování jsme iniciovaly schůzky s rodiči a p. Mgr. Lípou ze SVP v Karlových Varech, dále s naší školou spolupracovala Bc. R. Černá, DiS a Bc J. Kopecká z MMKV. V průběhu roku jsme jednotlivým vyučujícím vypracovaly manuál pro práci se žáky s SVP. V oblasti kariérového poradenství jsme se opět zúčastnily jednání se zástupci SŠ, SOŠ a SOU, dále akcí pořádaných ÚP Karlovy Vary. V rámci tematického okruhu Člověk a svět práce navštívili žáci osmých ročníků některé firmy našeho regionu - Witte, Metalis, NČV, Fobeco). V oblasti primární prevence se VP na 2. st. zúčastnila školení na téma Šikanování ve škole Mgr. M. Veselé. Zajímavé informace z tohoto školení předala p. Mgr. Nováková svým kolegům. V průběhu celého školního roku probíhala nová vyšetření žáků z podnětu TU a rodičů, kontrolní vyšetření žáků integrovaných i žáků s výukovými obtížemi. Většina vyšetření probíhala na detašovaném pracovišti PPP Karlovy Vary na naší škole, některá se uskutečnila přímo v budově PPP v Karlových Varech. Pokud byl žákovi doporučen IVP, jeho vypracování bylo konzultováno s poradenskými pracovnicemi a rodiči. Ve druhém pololetí jsme začaly spolupracovat s Mgr. Z. Bouškovou, která vystřídala Mgr. L. Zachardovou. Při zápisu do 1. ročníku ZŠ v lednu 2014 byly přijímány i žádosti o zařazení do přípravné třídy. Schůzka rodičů těchto dětí byla svolána v měsíci dubnu a zúčastnila se jí i pracovnice PPP Karlovy Vary Mgr. Z Boušková. Schůzka proběhla v přípravné třídě, rodiče měli možnost se seznámit s prostředím, ve kterém budou jejich děti trávit příští školní rok. Přítomna byla i p. uč. Koubová, TU přípravné třídy, která rodičům podala bližší informace a zodpověděla jejich otázky. Rodičům byly nabídnuty termíny psychologického vyšetření jejich dětí, které je nezbytné k zařazení do přípravné třídy. Rodiče dodali potřebnou dokumentaci a následně se dostavili se svými dětmi na psychologické vyšetření dle sjednaného termínu. Vyšetření dětí, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, bylo uskutečněno ve škole. Na konci školního roku výchovné poradkyně ve spolupráci s TU, ostatními vyučujícími a zákonnými zástupci zhodnotily plnění IVP a práci s jednotlivými žáky. K závěrečnému hodnocení se vyjadřovali i samotní žáci. Úprava učiva, metody práce a úlevy při hodnocení vycházely z metodických pokynů, které jsou součástí integračního posudku z příslušného poradenského zařízení. Reedukace poruch probíhala na obou stupních mimo vyučování dle stanoveného rozvrhu pod vedením VP. Při práci byly využívány speciální učebnice, pracovní listy, počítačové programy, interaktivní pracovna a pomůcky dle doporučení poradenského zařízení. Kromě těchto žáků škola eviduje další žáky s méně závažnými výukovými a výchovnými problémy. I k nim se přistupovalo individuálně podle závěrů poskytnutých PPP, SPC a ostatních odborných pracovišť. 23

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více