Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2013/ Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO IZO Identifikátor právnické osoby Vedení školy Kontakt Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace náměstí Karla IV. 423, Nejdek příspěvková organizace ředitelka: Mgr. Klaudie Mašterová zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Dejlová tel.: fax: Zřizovatel Název zřizovatele Město Nejdek Adresa zřizovatele Nejdek, náměstí Karla IV. 239 Kontakt tel.: Součásti školy Kapacita Základní škola 750 žáků Školní družina 100 žáků Školní jídelna ZŠ 600 strávníků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Stav k stupeň ZŠ stupeň ZŠ Speciální třída 3 27 ZŠ Celkem Stav k Přípravná třída 1 11 Škol. družina

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 27 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 13 učebna hřiště 1-nové, 150 m ovál, umělý povrch Sportovní zařízení 3 tělocvičny Dílny 2 Žákovský nábytek Zastaralý, částečně obnovený Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Moderní učební pomůcky sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostatečné Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Zastaralé pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 1 učebna (2.stupeň- 36 počítačů), 1.stupeň částečně technikou vybaven (13 počítačů) 7 interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a ozvučení 21 notebooků televizory monitory, CD/DVD přehrávače v kmenových učebnách 1. stupně a jazykových učebnách 2. stupně Investiční rozvoj Nutnost oprav dalších WC, izolace budovy ŠJ, oprava elektroinstalace, oprava střechy budovy 2. stupně Komentář:. V letošním škol. roce jsme vybavili další 4 třídy novým žákovským nábytkem. Školní jídelnu jsme vybavili novými židlemi. Opravili jsme spojovací chodbu mezi tělocvičnami. Na 2. stupni byly částečně vyměněny kanalizační stupačky a zprovozněny dosud nepoužívané toalety. Na druhém stupni došlo k výměně osvětlovacích těles ve 13 učebnách.v učebně výpočetní techniky jsme částečně obnovili stávající techniku. Na prvním stupni byla doplněno potřebné množství umyvadel. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Jan Tóth, Vzdělávací program Vzdělávací program Školní vzdělávací program Škola pro všechny Přípravná třída - Školní vzdělávací program PV - Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Školní vzdělávací program pro žáky s StMP I pro nás slunce svítí Pomocná škola Školní vzdělávací program pro ŠD Barevný svět 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 49 Počet učitelů ZŠ 28 Učitel +správce hřiště 1 Asistent pedagoga 2 Počet vychovatelů ŠD + asistent 3 pedagoga Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Kvalif. Nekvalif Funkce pracovníci 1 ředitel zást.řed vých.poradce učitelé 1.st.,včetně vých. 5 8 poradkyně 16 učitelé 2.st.,včetně 10 7 vých.poradkyně 3 škol.družina asistent ped učitel přípravné třídy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Aprobovanost ve výuce % Neaprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 45 Učitelé 1. stupně 55 Učitelé 2. stupně 65 Učitelé 2. stupně 35 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 0 Asistent pedagoga 100 Asistent pedagoga 0 Učitel přípravné třídy 100 Učitel přípravné třídy Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

4 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 3 kuchařka 1,0 SOU 1 kuchařka 0,875 SOU 1 kuchařka 1,0 ZŠ 1 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 1 Samost. adm. prac. 1,0 SŠ 2 uklízečka 0,75 SŠ/SOU 4 uklízečka 0,875 ZŠ/SOU 1 uklízečka DPP SŠ 1 školník 1,00 SOU 1 správce hřiště DPP SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce (k ) počet prvních tříd počet dětí zapisovaných počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: gymnázia zřiz. krajem z pátého ročníku ze sedmého ročníku 6 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 4

5 z devátých ročníků z nižších ročníků 20 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Celkem: 49 2 Komentář : Počet neumístěných žáků : 3 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo (včetně vyznam.) Prospělo s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem %-výpoč stupeň Třída Počet žáků Prospělo k 30.6.včetně vyznamenání Prospělo s vyznam. Neprospělo 5 Neprospělo k Neprospělo po opr. zk. VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX. C Celkem: Prospělo k 30.8./včetně vyznam./

6 %-výp ,7 98,8 Celkový přehled Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Prospělo k (Včetně vyznam.) 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2.stup. 3.stup. žáků I.A I.B II.A II.B III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B Celkem: stupeň Třída Počet NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ stupeň VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX. C Celkem: Celkový přehled Počet NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

7 5.3. Údaje o zameškaných hodinách(za celý školní rok) Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , ,29 Počet neomluvených hodin na žáka 2. stupeň , ,76 Celkem , ,42 Komentář. Velký počet neomluvených hodin způsobilo pouze několik žáků, případy byly řešeny ve spolupráci s MM Karlovy Vary Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 3 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 4 S vývojovými poruchami učení 17 S vývojovými poruchami chování 3 Lehké mozkové postižení 3 Komentář: počet bez žáků speciálních tříd Speciální třídy Druh postižení : Počet žáků Mentální postižení ( lehké, střední) 23 Kombinované 6 7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: DATUM ÚČASTNÍK NÁZEV AKCE MÍSTO ORGANIZÁTOR říjen S. Spurná Práce s žáky s ADHD K. Vary NIDV J. Fruncová Aktuální problémy v oblasti SPU v práci asistenta pedagoga 8 K. Vary NIDV M. Smolíková Hudební a pohybová výchova K. Vary NIDV P. Ďurkovová Emoce ve škole a jejich zvládání K. Vary NIDV I. Mihališinová Emoce ve škole a jejich zvládání K. Vary NIDV listopad B. Vrzalová Okořeňte své hodiny angličtiny K. Vary NIDV K. Mašterová Finanční řízení v praxi ředitele školy K. Vary NIDV K. Mašterová Práva a povinnosti ředitele školy v kostce K. Vary ZŠ Poštovní únor K. Mašterová Autorské právo a tvorba DUM, autorské nástroje G Půtová Aktivizační metody a formy od skupinové práce ke kooperativnímu učení Sokolov KVC K. Vary NIDV J. Bourová Logopedický asistent K. Vary NIDV M. Jarošová Hygienické minimum a systém HACCP K. Vary NIDV březen K. Mašterová Nový občanský zákoník v praxi K. Vary NIDV G. Půtová Aktivizační metody a formy od skupinové práce ke kooperativnímu učení K. Vary NIDV J. Ondrušová Jak získat a udržet autoritu K. Vary NIDV V. Bolková Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit K. Vary NIDV E. Nováková ADD/ADHD v teorii a praxi K. Vary Bludiště Pedagogický sbor Hodnocení a sebehodnocení žáků na základní škole M. Smolíková Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce na 1.stupni duben L. Dejlová Specifika a hodnocení pracovního výkonu v praxi M. Smolíková Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy červen K. Mašterová 24 měsíce změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy K. Vary NIDV K. Vary NIDV K. Vary NIDV K. Vary NIDV K. Vary Bludiště

9 7. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Spolupráce se zřizovatelem, Městským úřadem Nejdek, nejen v oblasti provozní, materiální, personální, ale i kulturní, sportovní a společenské s Krajským úřadem Karlovy Vary, odborem školství, mládeže a tělovýchovy při hledání řešení problémů financování ze státního rozpočtu, popř. odborného poradenství týkajícího se problematiky vedení školy s Českou školní inspekcí Karlovy Vary při řešení problematiky řízení a organizace výchovně vzdělávacího procesu s Městskou policií a Policií České republiky v oblasti ostrahy majetku, ochrany osob a rovněž v oblasti prevence patologických jevů se Základní školou Nejdek, Karlovarská v oblasti výměny zkušeností na úrovni vedení školy, společné organizaci sportovních soutěží a spolupráci v soutěžích výtvarných, se Základní uměleckou školou Nejdek, uvolňování žáků na vystoupení; účast na výroční akademii ZUŠ s mateřskými školami v Nejdku při kulturních a sportovních akcích s Pedagogicko - psychologickou poradnou Karlovy Vary a se Speciálně pedagogickým centrem Karlovy Vary v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s Knihovnou města Nejdku při pořádání čtenářských a jiných vzdělávacích akcí a besed se SPŠ Ostrov při účasti na projektu OPVK Technika je zábava s Úřadem práce Karlovy Vary v rámci kariérového poradenství s OSPOD Karlovy Vary v rámci péče o děti problémové, popř. o děti z problematického rodinného prostředí se středními školami a učilišti nejen v Karlovarském kraji v oblasti výběru následného vzdělávání našich absolventů Školní akce a soutěže Zúčastnili jsme Malé sportovní olympiády (1. 5. ročník) a Sportovní olympiády (6. 9. ročník) organizované AŠSK, Coca cola, školského poháru Poháru České florbalové unie. Zorganizovali jsme letos už devátý ročník běžeckého závodu Křížem krážem Křižákem. Viz příloha - Sportovní akce školy. V tomto školním roce proběhlo také několik vědomostních a dovednostních soutěží, např. čtenářská (pod patronací městské knihovny), výtvarná s výstavou v muzeu (Kočky a kočičky), zapojili jsme se i do předmětových soutěží a olympiád. V rámci primární prevence jsme absolvovali množství besed, akcí a programů zaměřených na tuto problematiku. Žáci 1. stupně absolvovali projektový den Dopravní výchova. Viz příloha kulturní, vzdělávací a primárně preventivní akce. Úspěšně jsme se zapojili do soutěže sběru druhotných surovin pořádané firmou AVE. Žáci sbírali a nosili papír, kartony, plastové lahve a víčka. Jednotlivé třídy mezi sebou soutěžily o prvenství. Nejvýkonnějším třídním kolektivům byl z výtěžku vyplacen příspěvek na školní výlet. V tomto roce probíhal rovněž sběr bylin. Školní rok jsme slavnostně zhodnotili a zakončili v pořadí druhou výroční akademií. 9

10 7. 3. Školní družina Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2013/14 70 žáků, otevřena byla tři oddělení. Výchovná práce probíhala v souladu se ŠVP pro školní družinu s motivačním názvem Barevný svět. V rámci činnosti školní družiny probíhaly tyto kroužky: Sportovní hry, Práce s odpadovým materiálem a přírodninou, Malí kuchtíci. Přehled akcí školní družiny viz příloha Projekty Dokončili jsme projekt OPVK, EU peníze do škol, jehož smyslem bylo zkvalitnit počáteční vzdělávání na úrovni základních škol. Pedagogové se v rámci tohoto projektu zúčastnili školení a kurzů, které zvýšili jejich odbornou kvalifikaci. Pokračujeme v projektu OP VK pod názvem Technika je zábava, jehož nositelem je Střední průmyslová škola v Ostrově. Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí elektrotechnika a strojírenství a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční Veřejně prospěšné práce sběr druhotných surovin, třídění odpadu aktivní účast na Krušnohorském jarmarku divadelní vystoupení pro veřejnost (kino, DZR Matyáš, MŠ) úklid školního areálu 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla inspekční činnost. 10

11 9. Základní údaje o hospodaření školy Název ukazatele Provozní příspěvek od KÚKK (MŠMT),ESF Příspěvky na dojíždějící žáky -obce FP ÚPRAVA FP Skutečnost k ,50 0, ,50 0,00 0, ,00 Příspěvky na žáky-kú ,00 0, ,00 Provozní příspěvek od zřizovatele Zřizovatel-odpisy+účelová dotace ,00 0, , , , ,00 Účtová třída 6 celkem , , ,16 Hospod. výsledek dle skutečnosti Výnosy Náklady HV HV - provoz , , ,42 HV - KÚ , ,00 0,00 HV - VHČ , , ,71 Hospod. výsledek po zdanění , Kontroly DATAXA kontrola veřejnosprávní KHS Karlovy Vary kontrola realizace nápravných opatření- odstranění závad zjištěných předcházející kontrolou KHS Karlovy Vary šetření ve školní jídelně Protokoly kontrol jsou uloženy v sekretariátu školy. 11. Přílohy: č. 1 - Zpráva o činnosti školní družiny, akce školní družiny č. 2 - Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce č. 3 Zpráva o sportovních akcích a soutěžích školy č. 5 - Zpráva výchovných poradkyň a metodiček primární prevence V Nejdku Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelka školy Mgr. Lenka Dejlová, zástupkyně ředitelky Školská rada schválila dne

12 Příloha č. 1 Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny Zahájení pravidelné činnosti: 2. září K bylo zapsáno 70 dětí, z toho 38 dívek a 32 chlapců.v letošním roce byly v provozu 3 oddělení: 1.oddělení: V. Valachová (1.A, 4.B) 2.oddělení :R. Luxová (1.B, 2.A) 3.oddělení: J. Fruncová (3.B, 4.A, 4.B) Během školního roku se 5 žáků přihlásilo a 14 odhlásilo ukončeno v počtu 61 žáků. Ve školním roce 2014/2015 by chtělo pokračovat asi 48 žáků a asi 22 žáků by mělo nastoupit z budoucích 1. tříd., předpokládaný počet je asi 70 žáků. ŠD byla v provozu :ráno 6,00-7,45 h ; odpoledne- 11,40 16,00 h. Při družině pracovaly kroužky : pondělí: Sportovní hry (p. Valachová) úterý : Malí kuchtíci ( p. Luxová) středa: Práce s odpad. Materiálem a přírod.(p. Valachová) čtvrtek : Malí kuchtíci (p. Luxová) V pátek se realizovaly celodružinové akce, probíhala filmová představení v kině, apod. Kromě pravidelných činností odpočinkových, rekreačních, zájmových, sebeobslužných a přípravy na vyučování jsme zrealizovali akce a projekty uvedené v příloze. Vychovatelky pracovaly podle ŠVP pro ŠD Barevný svět. Po celý rok dbaly na bezpečnost dětí, snažily se, aby zvolené činnosti na sebe navazovaly a dětem se líbily, přihlížely k jejich zájmům, odlišnostem, věkovým zvláštnostem a potřebám. Zaměřovaly se na skupinovou a individuální práci, kde starší pomáhali mladším žákům. Prostřednictvím volnočasových aktivit posilovaly a rozvíjely kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného času- zde je základem hra. Spolupracovali jsme s vyučujícími 1. stupně ( individuální pohovory o dětech, vzájemná výpomoc), s DDM při ZŠ Karlovarská ul., s městskou knihovnou, s infocentrem. Dle možností využívali školní hřiště, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dětské hřiště vedle školy (spontánní aktivity), obnovovali nástěnky v prostorách družiny a školy. Ze Střední odborné školy pedagogické v Karlových Varech absolvovala svoji praxi v naší družině studentka Tereza Drobná (2. ročník ) V lednu a únoru při pracovní neschopnosti p. Luxové probíhal zástup vyučujících převážně z 1. stupně. Ve vybavení tříd nedošlo k žádným změnám. Bylo by potřeba opravit vstup do budovy družiny, nově vybavit třídy (nábytek, hračky a pomůcky). Cílem naší práce je, aby se dětem v družině líbilo, rády ji navštěvovaly, účastnily se soutěží a činností, které pro ně připravujeme. Chceme, aby rodiče věděli, že pro jejich děti připravujeme program, který je baví, zajímá a obohacuje. Pravidelná činnost ukončena Věra Valachová 12

13 Zájmová činnost v rámci ŠD Malí kuchtíci Kroužek byl zahájen Probíhal ve dvou skupinách, vždy každé úterý a čtvrtek. Přihlásilo se 18 žáků, z toho 13 dívek a 5 chlapců. Během roku se odhlásilo 5 žáků a přihlásili 2 žáci. Na začátku, ale i v průběhu školního roku byli žáci poučeni o bezpečnosti při práci v kuchyňce. Vyzkoušeli si zde přípravu jednoduchých pokrmů nejen inspirovaných televizním vysíláním Ládi Hrušky. Děti pracovaly s nadšením a elánem. Vaření děti opravdu bavilo. Kroužek byl ukončen dne Za svou práci byly děti odměněny diplomem, zmrzlinou a hrníčkem na památku. Radka Luxová Sportovní hry Kroužek probíhal každé pondělí ve střední tělocvičně (za pěkného počasí na školním hřišti). Na začátku se přihlásilo 23 dětí, během roku se 10 odhlásilo a 4 přihlásily, ukončen byl ve stavu 17 dětí. Na začátku i během roku byly poučovány o bezpečnosti. Hlavním cílem je zvýšení tělesné zdatnosti dětí. Hráli jsme pohybové, míčové, soutěživé a štafetové hry, závodili v běhu, cvičili s míči, obručemi, lavičkami a švihadly, učili se florball, kopanou a vybíjenou. Žáci dostali za skvělé výkony diplomy s pochvalou. Věra Valachová Práce s odpadovým materiálem a přírodninou V letošní roce náš kroužek probíhal ve středu na začátku s 13 děvčaty, během roku se 5 odhlásilo a 3 přihlásily, ukončen ve stavu 11 dívek. Na podzim jsme si vyrobili větrník z cédéčka, záložku do knihy a obrázek z přírodnin. Na vánoční jarmark města vánoční lucerničku Kostelík (1.místo v soutěži knihovny), svícínky do stánku školy, adventní věnce (soutěž infocentra). Zúčastnili jsme se zdobení perníčků a vytvořili dekorativní stromek z kartonu a vánoční svícen. Během zimy jsme zavzpomínali na léto obrázkem zdobeným mušlemi, pracovali jsme také se slaným těstem a do muzea vyrobili kočky na výstavu. Na jaře jsme si vyzkoušeli práci s proutím, slepičku košíček a housata z kartonu. Maminkám k svátku jsme vyráběli mozaikovou vázičku a přání s holubičkou. Závěrem školního roku jsme jako již tradičně upravovali stará trička savováním a malbou textilními voskovkami. Za práci v kroužku dostala děvčata pochvalné listy a zmrzlinové poháry. Věra Valachová 13

14 14

15 Akce školní družiny ve školním roce 2013/14 září Zahájení školního roku, zápis dětí do ŠD seznámení s řádem, režimem, činnostmi a bezpečností) Filmové představení: Sammyho dobrodružství Projekt PODZIMNÍČCI říjen Dračí hrátky soutěž v tělocvičně Podzimní pohádková hra Filmové představení: Příšerka v Paříži Dokončení projektu Podzimníčci Výlet do bazénu v Potůčkách listopad Beseda s příslušnicí Policie ČR (2. 4. r.) Filmové představení: Zambezia Zahájení adventu, projekt Těšíme se na Ježíška Zahájení adventních kalendářů Čert a Mikuláš ve ŠD prosinec Beseda s příslušnicí Policie ČR (1.r.) Vánoční jarmark pomoc s přípravou, výrobky do stánku školy, účast na akcích: Adventní věnec (infocentrum), Vánoční lucernička (městská knihovna) Zdobení perníčků Filmové představení: Šmoulové Vánoční hraní (soutěže v tělocvičně) Projekt : Ovoce a zelenina leden Filmové představení: Legendární parta Družinové vysvědčení 1. pololetí Pexesový turnaj (1. oddělení) únor Valentýnské vyrábění Kočky a kočičky vyrábění na výstavu do muzea Filmové představení: Oggi a Škodíci březen 7.3. Družinový karneval Přišlo jaro - projekt 15

16 12.3. Branná lesní hra (2. odd.) Míčový trojboj Obručové štafety Filmové představení: Tom Sawyer Přišlo jaro dokončení projektu Velikonoční vyrábění Výlet do bazénu v Potůčkách duben Zajíčkův poklad - soutěže Filmové představení: Dobrodružství Hucka Finna Semafor dopravní výchova, soutěže, značky, kvízy Čarodějnická štafeta Moje maminka výtvarná soutěž, dárečky, přáníčka Divadlo z bedny: O klokanovi Pepíkovi, který zlobil květen Projekt Austrálie 1. a 3. odd Družinový atletický trojboj Projekt Večerníčkův týden soutěže, hry, kvízy, doplňovačky, Filmové představení: Ptačí úlet Den dětí soutěže Šiškový čtyřboj bláznivé disciplíny červen Družinová pouť Družinové vysvědčení 2. pololetí Ukončení školního roku 16

17 Příloha č. 2 Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce ve školním roce 2013/2014 září 6. Pořad o rockové hudbě pro děti r Rock jaksi na okraji (blues, reggae) Sněhurka a sedm trpaslíků - filmové představení s besedou v rámci projektu mediální výchovy r. 2. r. 2. Dopravní hřiště Stará Role 4. B 2. Seznámení s knihovnou 1. r. říjen listopad prosinec 7. Dopravní hřiště Stará Role 4. A Výstava středních škol Karlovarského kraje Život v závislosti, primárně preventivní beseda Mediální výchova Princ a chuďas Technika je zábava strojírenství, SPŠ Ostrov Mikulášská besídka, divadelní 5. představení,,ať žijí duchové Beseda s Městskou policií 6. Nejdek Dopravní výchova 7. Krušnohorský vánoční 17 jarmark 9. r. 9. r. 7. r. 9. r. 25. Vlastivědná exkurze Praha 8. r Technika je zábava elektrotechnika, SPŠ Ostrov Mediální výchova Kocour Mikeš Beseda v knihovně na téma dobrodružná literatura Scénické čtení O. Hejlíka Ussain Bolt Můj příběh 9:58 Beseda s Městskou policií Nejdek Dopravní výchova 9. r. 1. r. 5. r. 8. r. 4. C 4. Exkurze v porcelánce Nová Role PT, 4. C 9. Beseda s Městskou policií Nejdek Dopravní výchova I. stupeň 4. B 4. A

18 10. Exkurze v porcelánce Nová Role 2. A, 2. B 11. Zdobení vánočních perníčků pro veřejnost leden 20. únor Mediální výchova Tajemství hradu v Karpatech Autorské čtení knihy J. Opatřila Kapřík Metlík Mediální výchova Kniha džunglí Ať žijí duchové divadelní představení Ať žijí duchové divadelní představení DZR Matyáš Mediální výchova Tajemství ocelového města Ať žijí duchové divadelní představení DZR Matyáš 9. r r. 4. r. II. stupeň vybraní žáci herci 8. r. vybraní žáci herci březen duben 3. Sex, AIDS a vztahy primárně preventivní beseda 9. r. 11. Exkurze Metalis 8. r Knihovna beseda k dobrodružné literatuře Mediální výchova Luisa a Lotka 6. r. 5. r. 18. Exkurze Metalis 8. r. 25. Koncert ZUŠ II. stupeň Mediální výchova Pouští a pralesem Velikonoční vyráběnky - knihovna 6. r. I. stupeň 7. Beseda k Evropské unii 8. r. 30. A pořád se něco hraje vých. koncert r. 5. Dopravní výchova s MěP Nejdek 4.A 7. Exkurze elektrárna Tušimice vybraní žáci 8. r. květen 12. Přednáška: Armáda spásy 9. A 13. Exkurze Škoda Plzeň vybraní žáci 8. r 15. Dopravní výchova s MěP Nejdek 4. B 15. Přednáška: Armáda spásy 8. B 18

19 16. Beseda o Austrálii r. 16. Závislosti beseda primárně preventivní 8. r. 16. Beseda Evropská unie 9. r. 19. Dopravní hřiště 4. B Mediální výchova Pippi v zemi TakaTuka Beseda s Policií České republiky: Bezpečné chování 3. B 5. A,5. B 27. Koncert ZUŠ I. stupeň 28. Školní výlet : Plzeň Planetárium, Techmánie 3. B, 4. B 29. Školní výlet: Cheb, Loket 7. A, 7. B, 6. C Školní výlet : Rakovník Račí hrad Primárně preventivní beseda Sex, AIDS a vztahy 5. A, 5. B 9. r. 5. Školní výlet: Karlovy Vary 7. B 6. Beseda v knihovně současná literární tvorba 9. r. 9. Finále čtenářské soutěže I. stupeň 12. Školní výlet: Františkovy Lázně 6. A, 6.B červen 12. Školní výlet: Mariánské Lázně 2. A, 4. A Školní výlet : Chomutov 8. A,8.B Školní výlet: Teplá 9. A, 9. B 19. Den dětí s WITTE I.stupeň 19. Školní výlet: Svatošské skály 6. C 19. Školní výlet: Chomutov PT, 1. A, 4. C 20. Školní výlet: Karlovy Vary 1. B 24. Školní akademie I. stupeň 25. Školní akademie II. stupeň 19

20 Příloha č. 3 Naše úspěchy ve sportu 1. stupeň V tomto školním roce jsme se zúčastnili v rámci AŠSK těchto sportovních soutěží: přespolní běh, florbal, vybíjená, fotbal, atletický trojboj. Pořádali jsme okresní kola ve florbalu a atletickém trojboji. Školní kola proběhla v těchto sportech: přespolní běh (Křížem krážem Křižákem), florbal (vánoční turnaj), atletický trojboj. Nejlepším sportovcem se stal Jakub Trtík. Velký podíl na velmi dobrých výsledcích měli i tito sportovci Eliška Hušková, Alexandra Hájková, Nikol Mansfeldová, Václav Patrik Satýnek, David Gondzsala, Richard Kubín, Matěj Vosmek. Hana Dlouhá 2. stupeň Výsledky Sportovní olympiády za školní rok v rámci AŠSK. V tomto školním roce se II. stupeň ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. umístil na 6. místě v okrese Karlovy Vary, přestože se nehlásíme do všech sportovních soutěží. V disciplínách, kterých se naši sportovci zúčastnili, jsme vždy postoupili z okrskových do okresních kol. Největšího úspěchu dosáhli starší hoši ve volejbale, kde v krajském kole skončili na 3. místě. Absolvovali jsme tyto soutěže: atletický čtyřboj, minifotbal, přespolní běh, florbal, halový fotbal, basketbal, volejbal, atletika - Pohár rozhlasu. Výsledky: Atletický čtyřboj: Přespolní běh: Florbal: Halový fotbal: Basketbal: Minifotbal: Pohár rozhlasu: Volejbal: dívky 6. místo, hoši 4. místo ml. dívky 8. místo, st. dívky 6. místo ml. hoši 9. místo, st. hoši 4. místo ml. hoši 3. místo, st. hoši 2. místo hoši 4. místo ml. dívky 3. místo, st. dívky 4. místo ml. hoši 3. místo, hoši 3. místo ml. dívky 10. místo, st. dívky 3.místo ml. hoši 4. místo, st. hoši 4.místo hoši 1. místo a v krajském kole 3. místo 20

21 Také jsme se zúčastnili soutěží, které nespadají do Sportovní olympiády AŠSK, a to: Coca Cola Cup fotbal hoši i dívky, přespolní běh Křížem krážem Křižákem a fotbal Horní vs. Dolní škola. Také žáci ze spec. tříd se zúčastňovali některých sportovních soutěží: přespolní běh, atletické závody, schodoběh, fotbal a vybíjená. Dalibor Zezula 21

22 Sportovní akce a soutěže ve školním roce 2013/14 září říjen 13. Zahájení plaveckého výcviku 19. Atletický čtyřboj r. vybraní žáci 25. Horní vs Dolní, fotbalový turnaj 3. r. 0 : 5 vybraní žáci 2. Schodoběh speciální třídy 3. Přespolní běh vybraní žáci 2. st. 4. Školský pohár Coca cola vybraní hoši 2. st. 10. Přespolní běh vybraní žáci 1. st. prosinec leden únor 17. Florbal 2. místo vybraní žáci 2. st. 18. Florbal školní kolo 1. stupeň 21. Florbal vybraní žáci 8. a 9. r. 24. Florbal vybraní žáci 8. a 9. r. 3. Sálová kopaná vybraní žáci 8.a 9.r. 4. Florbal vybraní žáci 8.a 9.r 4. Okresní kolo basketbal březen 5. Basketbal dívky 6. Okresní kolo basketbal duben 3. Coca-cola cup - dívky vybrané žákyně 8. a 9. r Křížem krážem Křižákem st. květen červen 13. Mc Donald cup 3. r 28. Volejbal r. 4. Volejbal okresní kolo vybraní žáci 22

23 Příloha č. 4 Závěrečná zpráva výchovného poradce a metodika primární prevence školní rok 2013/2014 Na začátku školního roku proběhla kontrola dokumentace žáků s SPU a žáků speciálních tříd. Rodičům byly předány žádosti o vypracování IVP na nový školní rok a následně byly IVP vypracovány ve spolupráci s TU. Dále jsme se sešly s vyučujícími, se kterými jsme konzultovaly tvorbu IVP. Vysvětlily jsme jim, jak pracovat s poradenskými zprávami, na co se zaměřit atd. Doporučily jsme jim vhodnou literaturu a nabídly jim pomoc. Dále proběhly schůzky s pracovnicemi PPP Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary (Mgr. L. Zachardovou, Mgr. J. Ščerbovou a Mgr. H. Švarcovou, Mgr. A. Linhartovou). Pokračovaly jsme ve spolupráci s SPOD Karlovy Vary, OSV Nejdek, SVP Karlovy Vary a PČR v Nejdku. V průběhu roku jsme navštěvovaly odborná pracoviště, se kterými spolupracujeme a dále odborné semináře a školení týkající se práce VP a MPP. Při tvorbě ŠVP, IVP a dalších dokumentů pro žáky ve speciálních třídách jsme úzce spolupracovaly zejména s vedením i učiteli ze ZŠ, MŠ a praktické školy Karlovy Vary. Dále jsme jednaly s MUDr. J. Bartkovou (dětská a dorostová psychiatrie K. Vary). V průběhu roku jsme několikrát řešily vztahové problémy mezi žáky, dále problematiku třídních kolektivů a další přestupky proti školnímu řádu. Ve složitějších případech jsme požádaly o pomoc PPP v Karlových Varech ( Mgr. M. Bělohlávkovou a Mgr. M. Fialovou), které provedly sociometrické šetření na 2. stupni a rozhovory s třídními kolektivy na 1. stupni. V rámci zefektivnění práce s žáky s poruchami chování jsme iniciovaly schůzky s rodiči a p. Mgr. Lípou ze SVP v Karlových Varech, dále s naší školou spolupracovala Bc. R. Černá, DiS a Bc J. Kopecká z MMKV. V průběhu roku jsme jednotlivým vyučujícím vypracovaly manuál pro práci se žáky s SVP. V oblasti kariérového poradenství jsme se opět zúčastnily jednání se zástupci SŠ, SOŠ a SOU, dále akcí pořádaných ÚP Karlovy Vary. V rámci tematického okruhu Člověk a svět práce navštívili žáci osmých ročníků některé firmy našeho regionu - Witte, Metalis, NČV, Fobeco). V oblasti primární prevence se VP na 2. st. zúčastnila školení na téma Šikanování ve škole Mgr. M. Veselé. Zajímavé informace z tohoto školení předala p. Mgr. Nováková svým kolegům. V průběhu celého školního roku probíhala nová vyšetření žáků z podnětu TU a rodičů, kontrolní vyšetření žáků integrovaných i žáků s výukovými obtížemi. Většina vyšetření probíhala na detašovaném pracovišti PPP Karlovy Vary na naší škole, některá se uskutečnila přímo v budově PPP v Karlových Varech. Pokud byl žákovi doporučen IVP, jeho vypracování bylo konzultováno s poradenskými pracovnicemi a rodiči. Ve druhém pololetí jsme začaly spolupracovat s Mgr. Z. Bouškovou, která vystřídala Mgr. L. Zachardovou. Při zápisu do 1. ročníku ZŠ v lednu 2014 byly přijímány i žádosti o zařazení do přípravné třídy. Schůzka rodičů těchto dětí byla svolána v měsíci dubnu a zúčastnila se jí i pracovnice PPP Karlovy Vary Mgr. Z Boušková. Schůzka proběhla v přípravné třídě, rodiče měli možnost se seznámit s prostředím, ve kterém budou jejich děti trávit příští školní rok. Přítomna byla i p. uč. Koubová, TU přípravné třídy, která rodičům podala bližší informace a zodpověděla jejich otázky. Rodičům byly nabídnuty termíny psychologického vyšetření jejich dětí, které je nezbytné k zařazení do přípravné třídy. Rodiče dodali potřebnou dokumentaci a následně se dostavili se svými dětmi na psychologické vyšetření dle sjednaného termínu. Vyšetření dětí, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, bylo uskutečněno ve škole. Na konci školního roku výchovné poradkyně ve spolupráci s TU, ostatními vyučujícími a zákonnými zástupci zhodnotily plnění IVP a práci s jednotlivými žáky. K závěrečnému hodnocení se vyjadřovali i samotní žáci. Úprava učiva, metody práce a úlevy při hodnocení vycházely z metodických pokynů, které jsou součástí integračního posudku z příslušného poradenského zařízení. Reedukace poruch probíhala na obou stupních mimo vyučování dle stanoveného rozvrhu pod vedením VP. Při práci byly využívány speciální učebnice, pracovní listy, počítačové programy, interaktivní pracovna a pomůcky dle doporučení poradenského zařízení. Kromě těchto žáků škola eviduje další žáky s méně závažnými výukovými a výchovnými problémy. I k nim se přistupovalo individuálně podle závěrů poskytnutých PPP, SPC a ostatních odborných pracovišť. 23

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy Právní forma IČO 60 611 049 IZO 102 088

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více